De Internet bron voor de wereld van het antiquarische boek, kaart & prent

ANTIQBOOK's database-account

Algemeen
De database van Antiqbook bevat zowel antiquarische boeken als antieke landkaarten en prenten Op dit moment ontvangt deze database ongeveer 150.000 zoekopdrachten per dag!. Een uitmuntend medium dus om boeken op het Internet te verkopen. Het adres van deze database is:

http://www.antiqbook.nl/boeken/
U betaald 15% commissie per verkocht artikel. Spelregels daarvoor zijn:

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

De minimale periode van deelname is drie maanden, daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. Betaalmogelijkheden: eens per twee maanden achteraf per factuur.

Veiligheid
Wij beschikken over een zogenaamde 'secure server' waarmee informatie over creditkaarten op een betrouwbare en veilige wijze kan worden doorgegeven aan de boekhandelaar.

Inzenden van uw data
Er zijn 2 mogelijkheden om uw gegevens aan te leveren:

 1. Via een FTP sessie. Hiervoor een apart FTP-programma nodig (b.v. WS_FTP voor Windows of Fetch voor Macintosh).
 2. Via onze servicepagina met behulp van uw browser (onze voorkeur). 

Wij kunnen een groot aantal computerformaten aan zoals UIEE, Homebase, ABC, enz. Een gescheiden tekstbestand is ook mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een <tab>. Vrijwel ieder database- of spreadsheet-programma beschikt over de mogelijkheid een 'tab-gescheiden tekstbestand' te genereren.

Bestanden opgemaakt met een tekstverwerker zoals b.v. WP, Word for Windows of HTML bestanden kunnen niet door ons verwerkt worden. Soms kunnen deze bestanden wel door ons geconverteerd worden naar een hanteerbaar databaseformaat, hieraan zijn echter kosten verbonden. Deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een uurtarief van Ä (euro) 65,00.

Zodra er overeenstemming is over het te gebruiken formaat voor het inzenden van gegevens, verzoeken wij u met klem ons, vooraf , op de hoogte te brengen van elke verandering in dit formaat.

Inbegrepen in onze tarieven zijn een webpagina op de Antiqbook server, opname in de verschillenden Antiqbook pagina's zoals de index specialisaties, en een gratis abonnement op onze postlijsten Nanboek en Antiqbook.

Hoe kunt u deelnemen aan Antiqbook's database-account?

Om deel te kunnen nemen hebben wij onderstaande gegevens nodig:

 • Een profielschets van uw bedrijf, inclusief uw adres, telefoon- en faxnummer
 • Uw verkoopvoorwaarden (conform de EU regelgeving inzake "kopen op afstand"; klik hier voor meer informatie) waarin opgenomen o.a.:
  • Geaccepteerde betaalmethoden
  • Regels retourzendingen
 • De informatie die u op uw Antiqbook homepage wilt hebben
 • Een lijst van trefwoorden voor index van specialisaties
 • Uw boekenbestand in het formaat zoals hierboven besproken. Let op! wij nemen geen muziek- en beelddragers op in onze database, alleen gedrukt materiaal zoals boeken, prenten, landkaarten, ephemera, enz. Zie ook onze pagina "bestandseisen".
Zodra wij bovenstaande gegevens van u ontvangen hebben, sturen wij u een loginnaam en paswoord waarmee u:
 • FTP-sessies kunt uitvoeren
 • Verkochte boeken kunt verwijderen
 • Beveiligde creditkaart transacties kunt bekijken
 • Via uw browser bestanden kunt inzenden

Spelregels
Deelnemers aan onze database zijn gehouden om volgens goed koopmansgebruik te handelen. Dit brengt ondermeer het volgende met zich mee:

 • verkoopvoorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen;
 • de boeken dienen op adequate wijze beschreven te worden; verdere eisen aan de beschrijving van uw boeken vindt u op een afzonderlijke pagina.
 • beschrijvingen zijn gebaseerd op het desbetreffende exemplaar. Als een illustratie wordt vertoond is dat eveneens een foto of scan van het betreffende exemplaar.
 • een bestelling wordt uiterlijk de volgende werkdag beantwoord, ook als het bestelde niet beschikbaar is;
 • verkochte boeken dienen zo snel mogelijk uit de database verwijderd te worden;
 • de besteller dient een retourrecht van tenminste 7 werkdagen te krijgen, waarbij in het geval van slechte beschrijving ook de retourporto aan de besteller vergoedt dient te worden;
 • een minimum bestelbedrag is niet toegestaan, het berekenen van de kosten (b.v. bankkosten, porto, verpakking) om een bestelling uit te voeren wel.
 • aangeboden boeken zijn in het bezit van de aanbieder. Als boeken niet in bezit zijn maar in consignatie dan zijn ze bij de hand voor onmiddellijke levering.
 • de boeken worden niet elders op het Internet tegen een lagere prijs aangeboden dan bij Antiqbook.

Onafhankelijkheid en aansprakelijkheid

 • Alle verkooptransacties voortvloeiende uit het gebruik van de diensten van Antiqbook BV vallen onder de verantwoordelijkheid van verkoper en koper, en zullen door rechtstreeks contact tussen verkoper/koper afgehandeld worden. Antiqbook BV zal, behoudens het maandbedrag of de overeengekomen commissie voor de afgenomen dienst, geen verdere bedragen aan commissie of dergelijke over geslaagde verkooptransacties in rekening brengen.
 • Antiqbook BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) inkomstenderving wegens, door onvoorziene technische storingen, het uitvallen van onze systemen en internet-servers.
 • Antiqbook BV is bij wet verplicht bestanden te verwijderen die informatie en/of afbeeldingen bevatten die vallen onder de vigerende regels het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.
 • Antiqbook BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor dienstverlening te weigeren of met onmiddellijke ingang te beŽindigen zonder opgaaf van redenen.


vragen?