Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genootschap. Deel 18. Derde reeks. Deel 6, aflevering 1, 2 & 3 (in 2 afleveringen). Or.omslagem.
Description: Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1892-1893. 2 afleveringen. 456 blz. Or.omslagen.Met o.a.: Vervolg van Friesche Klokkeopschriften, door G.H.van Borssum Waalkes [188 blz] / Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Mr.Johannes Basius, door Dr.M.van Staveren / Eenige bladzijden uit Friesland's Zeegeschiedenis, door S.Haagsma [blz.305-418]. [16723]

Keywords:

Price: EUR 17.50 = appr. US$ 19.02 Seller: Rob Kok Old Books & Prints
- Book number: 16723