Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
265519: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
265520: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff.
275962: VOSMAER, MR. C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
253511: VOSMAER, CAREL - Aqua-forti. (Met een verantwoording door Nop Maas en een originele ets door Peter Yvon de Vries).
8683: VOSMAER, CAREL - Bilderdijk tegen onze boeken. (Met aantekening van Nop Maas en linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
268230: VOSS, JAN - Türme. 41 Graphiken.
277311: VOSS, JAN - Bilder vom rauchenden Lauf.
273213: VOSS, JAN - Sans titre. Originele kleurenlitho.
273358: VOSS, H.D. - Emma and H.D. Voss removed to the J from the I. (Leuke adreswijziging).
275234: VOSS, H.D. - ABC op 1951.
269385: (WERELDBIBLIOTHEEK). VOSS, H.D. - Dit jaar komt het kerstmannetje nu eens met zijn grote collega Sinterklaas mee.
277235: VOŰTE, ERVEN J.J. - Handgeschreven brief van I.J. Granpré Moličre, J.M. Reynvaan en H.P. Witkamp aan 'de Heeren Ketwich & Voombergh, Alhier', gedateerd 'Amsterdam 24 October 1843'.
265347: MOBILISATIE VOOR DE VREDE - er was eens... een tooverjas! (raambiljet).
14633: (SLAUERHOFF, J.). VREDENBURG, MAX - Drie liederen. ('De Troubadour' door C.J. Kelk, 'Nu licht vergeten de Avond rust...' door Geerten Gossaert en 'De Schalmei' door J. Slauerhoff).
267053: VREE, FREDDY DE. ALS: MARIE-CLAIRE DE JONGHE - Jaja.
271846: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee. (Luxe-exemplaar met handgeschreven opdracht van de schrijver, gesigneerd).
13649: VRIAMONT, JORIS - Sabbat. (Met handgekleurde illustraties van Charles Roelofsz.).
24736: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn. (Met 18 litho's door Mart Kempers, deels in 2 kleuren).
22574: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee. (Met een nawoord door A. ROLAND HOLST en illustraties van Jeroen Bons).
20464: VRIES, HENDRIK DE - Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette).
272919: VRIES, HENDRIK DE - Pensativo.
269771: VRIES, HENDRIK DE - Herdenking.
250846: VRIES, THEUN DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer Geachte Heer [Wim J.] Simons'.
273741: VRIES, HENDRIK DE - Vivisectie.
22966: VRIES, HENDRIK DE - Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten.
276740: VRIES, THEUN DE - WA-man. (Met een originele foto van de auteur door Marcel Molle, gesigneerd en gedateerd door de auteur).
265995: VRIES, THEUN DE - Rembrandt. (Met opdracht).
269230: VRIES, THEUN DE - De ballade van Sint-Gertrudis.
275784: VRIES, THEUN DE - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. (Met verbeteringen door de schrijver t.b.v. de herziene tweede druk).
255148: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood.
259164: (NIJHOFF, MARTINUS). VRIES, THEUN DE - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid.
273291: VRIES, PETER YVON DE - Kunst is vrouwelijk.
274361: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen. Verlucht door Henk Persijn.
273270: VRIES, THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
12821: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
270675: VRIES, THEUN DE - Verzen.
271160: VRIES, THEUN DE - Svoboda chodí v rudém šate. (Vertaling in het Tsjechisch van De vrijheid gaat in 't rood gekleed door Marie Polívková).
251821: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven correspondentiekaart aan 'Zeer Geachte Heeren [van Uitgeverij Contact]'.
263540: VRIES, PETER YVON DE - Paascollage.
265023: VRIES, HENDRIK DE - Robijnen.
22320: VRIES, HENDRIK DE - Wringt zich 't werk door zorg en hinder...
267832: VRIES, HENDRIK DE - Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto's.
267620: VRIES, MATTHEUS DE (UITGEVER) - Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere.
272818: VRIES, PETER YVON DE - Brief aan GJ. (= Gerritjan Deunk).
273290: VRIES, PETER YVON DE - Zelfportret door keuze.
257577: VRIESLAND, VICTOR VAN - Vooronderzoek.
253548: VRIESLAND, VICTOR VAN - Le vent se couche.
273766: VRIJE, DE - Kalender 1966.
277505: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Beknopt program van de Partij van de Vrijheid.
272956: PARTIJ VAN DE VRIJHEID - Collectie van 3 publicaties.
22802: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Het moment.
270892: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Zee & land.
270891: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Deze middag is een eeuwig heden.
9023: VROLIJK, MAARTEN - Hofdroom.
17203: VROMAN, LEO - Wij schrijven door.
17273: VROMAN, LEO - Seven thanks in Groningen.
258725: VROMAN, LEO - Ik en verder niemand. Leo Vroman, een zelfportret.
256892: VROMAN, LEO - Achtduizend seizoenen. (Met 4 tekeningen door de auteur).
17207: VROMAN, LEO - Gevierendeelde oogst.
269351: VROMAN, LEO - Mijn stamboom.
263967: VROMAN, LEO - Dagboekgedichten.
272277: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht en tekening van Vroman voor Simon Vinkenoog).
269899: VROOM, JEAN-PAUL - Meilleurs voeux pour 1955.
30402: [MAAS, NOP]. ALS: WILBERT WAAL - Tegen kinderen.
255133: WAARD, ELLY DE - 'Twaalf uur - het is noen (...)'
266110: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). WAARNEMER, PEER - '"Pijpelijntjes"'.
267398: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De mens van het landschap.
274050: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Ver na het midden.
266497: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nuages 1 & 2.
269777: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Waar de wegen waren.
251732: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Het boothuis te Laugharne. De Tand des Tijds 5.
269784: (LEMMENS, FONS). WAARSENBURG, HANS VAN DE - Rand van licht. Twee gedichten van -. Met een zeefdruk van Fons Lemmens.
269775: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Door lust geveld. (Met een originele zeefdruk door Pierre van Soest).
269783: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Het is weer deze nacht. (Met een vertaling door Peter Boreas).
19816: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Noordzee.
269780: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Doodskaap.
15112: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz).
262252: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Winterreis.
269782: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nachtdichten.
264568: (SOEST, PIERRE VAN). WAARSENBURG, HANS VAN DE - De wijn is een spotter. (Met een originele zeefdruk van Pierre van Soest).
269787: WAARSENBURG, HANS VAN DE - The Last Waltz.
560: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Zeeschappen. (Met een frontispice van Fons Lemmens).
256319: WAARSENBURG, HANS VAN DE - 3 nachtdichten/ 3 nocturnes. (Vertaald in het Engels door Peter Boreas).
269786: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Bill Haley in Maastricht.
269225: (TEEKEN, TOON). WAARSENBURG, HANS VAN DE - De dorst der havensteden. Met houtsneden van Toon Teeken.
257684: (THOMAS, DYLAN). WAARSENBURG, HANS VAN DE - The boathouse at Laugharne.
269781: (MARTENS, JAN). WAARSENBURG, HANS VAN DE - Je zit aan tafel. (Met twee originele zeefdrukken van Jan Martens).
269776: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nostalgie.
262251: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Altijd durend vrouwendroef.
251298: WAASDIJK, ALBERT VAN - Handgeschreven brief aan 'Waarde heer [Victor] van Vriesland'.
269988: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden. Gedichten.
4059: WAGENVOORT, MAURITS - Rococo Italië.
9045: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
263537: WAL, THEUNIE VAN DER - Poeziealbum.
274974: (ROYAARDS, WILLEM). WALCH, J.L. - Dr. Willem Royaards. Mannen en Vrouwen van Beteekenis Nr. II. 3.
277553: WALRAVENS, JAN - Hier is Brussel.
264197: WALRAVENS, JAN - "Roerloos aan zee" en het existentialisme.
258686: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
257602: (PATER, WALTER). WALTER SATYR, ANNE LANGDREW AND WALTER LAVISH SLANDER - Imaginary Lectures reported by Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander for The Morningside and now for the first time Collected with additional Lectures, an Imaginary Address and an Imaginary Interview into a book and with them the Original Pictures by Malcolm A. Strauss, Huger Elliott and W.H. Schanck.
12400: WANTLING, WILLIAM - In het kamp van de vijand. (Vertaald door Rudi Wesselius).
272347: WAP, HANS - Berg. 6 lino's. 6 gedichten. (Een van 30 geďllustreerde exemplaren).
273581: BOER WAR - Mik op Dum Dum. Schietspel.
254195: CHINESE-JAPANESE WAR - Window bill for Koren en Soldaten (‘Grain and Soldiers’) by Ashihei Hino.
260636: WARD, ARTEMUS - Artemus Ward (His Travels) Among the Mormons. Part I. On the Rampage. Part II. Perlite Litteratoor. Edited by E.P. Hingston, the Companion and Agent of Artemus Ward whilst On the Rampage.
277476: (GRAHAM, RIGBY). WARD, PAUL - In Northamptonshire Spring. Drawings by Rigby Graham.
275860: WARHOL, ANDY - Andy Warhol's Flesh. Ein Film von Paul Morrissey aus Andy Warhols Film-Factory.
271787: WARMELO, WILLEM L. VAN - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
258751: WARMOND, ELLEN, E.A. - The Shape of Houses. Women's Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf.
255045: WARREN, HANS - Zeg maar Binus.
7192: WARREN, HANS. (ALS:) ENGEL PICCARDT. - Sperma en tranen.
257258: WARREN, HANS - (Speciale uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Rijkse als conservator van de Zeeuwse Bibliotheek).
10587: WARREN, HANS - Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek).
23953: WARREN, HANS - De vondst in het wrak. (Met illustraties van Bob van Blommestein).
204965: WARWICKSHIRE - Souvenir of Warwickshire.
271168: WASSERMANN, JAKOB - Het oproer om jonker Ernst. Vertelling.
276373: WASSERMANN, JAKOB - Geronimo de Aguilar. (Geďllustreerde luxe-editie in heelleer).
276303: (COHEN, FRÉ). VSEVOLOD IWANOW / JAKOB WASSERMANN - Three books with bindings designed by Fré Cohen, all published by the Wereldbibliotheek.
274494: WASSERMANN, JAKOB - Signature of the author and short message on a slip of pink paper.
257497: DIEHL UHREN - WATCHES - Diehl Ersatzteile Katalog - Catalogue - Spare parts. (Trade catalog).
205064: WEBER, CARL MARIA - Erwachen und Bestimmung. Eine Station. Gedichte.
273391: WEDMORE, FREDERICK - Renunciations. A Chemist in the Suburbs; a Confidence at the Savile; the North Coast and Eleanor. (Inscribed by the author to his daughter, probably).
255463: PALLIETER. SATIRIEK WEEKBLAD - 2e jaargang. Nrs. 26, 30, 38, 40, 41, 44 en 47. 1923.
20797: WEEMOEDT, LÉVI - Ken uw klassieken!
264677: WEEMOEDT, LÉVI - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid. (Met handgeschreven gedicht).
274185: WEEMOEDT, LÉVI - Oratio pro Assen.
273019: WEEMOEDT, LÉVI - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig Lijden, Geen bloemen, Zand erover. (Met opdracht).
275944: WEINER, LAWRENCE - Werken vanaf het begin van de jaren zestig tot aan het einde van de jaren tachtig - works from the beginning of the sixties towards the end of the eighties. 19 November 1988 - January 1 1989. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 722. (Art Catalogue).
269165: WEINHALS, BRUNO, & HANS VAN DE WAARSENBURG - Traduttore Traditore.
275506: (MOENS, WIES). F.J. WEINRICH - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel, naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
251089: WEISS, BERTHOLD & MANFRED - Konserven in Blechdosen. Werbungskarte von Weiss Berthold és Manfred. Elsö Magyar Conserv Gyár.
277265: WEISS, JOSEF (= JOSEF WEISZ, 1894-1969) - Die Apokalypse des Johannes. Geleitwort von Univ.-Prof.Dr. Hugo Kehrer.
277503: WELTER, CHARLES - Actie. Propagandablad van het Voorlopig Katholiek Comité van Actie. Nr. 14, Juni 1948.
277437: TWEEDE WERELDOORLOG - Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen).
276321: WERELDOORLOG I - Barbaren.
269652: EERSTE WERELDOORLOG - Om niet te vergeten.
276041: ARTSEN - TWEEDE WERELDOORLOG - Aan den Heer Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden.
254828: VERZAMELD WERK - Collectie van 10 antiquariaatscatalogi.
258614: WERKMAN, HANS - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
255788: (MÉRODE, WILLEM DE). WERKMAN, HANS - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
22575: WERKMAN, H.N. - Teksten. (Met foto's van Esther Kokmeijer).
261530: WERKMAN, FIE - Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs.
276536: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. Proefschrift. / The Dutch caravan-dwellers. A sociological study of a marginal group (with summary in English). Thesis. (Met opdracht van de schrijver).
277179: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde, in het kort naverteld door J.W.F. Werumeus Buning.
259473: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
276378: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Enkele gedichten. (Palladium-reeks).
252385: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels.
15187: (ROBBERS, HERMAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
15534: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros. [Met (lithografisch) gekleurde tekeningen van Han BOLTE].
15190: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
251114: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers. Met teekeningen van C. Boost.
261432: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
261471: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Collectie uitgeversreclame.
251117: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
251120: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld door -. (Geďllustreerd door Eppo Doeve). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
256715: (KRIMPEN, J. VAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Grafschrift voor Miep van 't Hoff. Opgedragen aan Mária Inez Ignatia Schopman in wie zij voortleeft.
269857: WESSELING, HANS, EN THEO BENNES - Bennes Wesseling.
272018: WESSEM, CONSTANT VAN - De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
266781: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, CONSTANT VAN - Slauerhoff. Een levensbeschrijving. Met Reproducties naar Foto's en Manuscripten alsmede een Bibliographie.
264505: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo. Literaire herinneringen en herdenkingen.
256418: WESTENDORP, MAUD - Zes.
273594: WESTERIK, CO - Zeefdruk en litho in 17 kleuren, opgehoogd met inkt en krijt. 'Losgelaten bloemblad met lipstick'.
259910: (RAILWAY BRAKE TRIALS). WESTINGHOUSE - Brake Trials on Long Freight Trains.
273142: GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN - Gebouw voor kunsten en wetenschappen te s-Gravenhage. 20 programma's uit de periode ca. 1915-1925.
274436: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Getypte brief aan 'Mijne Heren'.
261202: WETSELAAR, PIETER - Acht exlibris.
262812: WEVERBERGH, JULIEN - Twee handgeschreven briefkaarten en een getypt briefje aan de redactie van De Gids.
254004: WEYE, CHRIS VAN DER (= ALBERT PERDECK) - Het blijvende. Gedichten.
270899: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier.
276630: WEYERMAN, STICHTING JACOB CAMPO - Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Juli 1979-november 1982; 1983-1984; 1995-winter 2012. Ca. 50 afleveringen.
256605: WHATMAN, SUSANNAH - Her Housekeeping Book.
205181: WHEELER, LESTER - Phinney's Calendar or Western Almanac for the year of our Lord 1882 being until July 4th, the one hundred and sixth year of American Independence. 85th Year.
276972: WHITE, E.B. - Stuart Little. Pictures by Garth Williams.
255178: WHITEING, RICHARD - Original Photo, Inscribed.
277010: WHITELEY, JAMES GUSTAVUS - The enthronement of Her Majesty Queen Wilhelmina.
266087: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
259857: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-democratie en nationale gedachte.
4074: WICHMAN, ERICH - Vloekzang. (Met een nawoord van Hans van Straten).
276734: WICHMANN, CLARA - Twee gesigneerde, handgeschreven brieven aan dr. A.J. Resink.
274150: WIEDER, F.C. - Collectie van 6 artikelen uit tijdschriften over (historische) kartografie. Deels in originele enveloppen uit het bezit van de Haagse antiquaar Gerard Halwasse.
17277: WIEG, ROGI - Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince.
273891: NIEUWE WIEKEN - Uitgeversdrukwerk 1957-1968.
265773: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte heen.
265772: WIENER, L.H. - Ippon.
265778: WIENER, L.H. - De Zoete Inval. (Luxe-exemplaar).
275717: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
252211: WIGGIN, KATE DOUGLAS - Autograph letter signed to 'Dear Mrs. Morse', dated 'Feb. 10th [18]96'.
271568: WIJDEVELD, H.TH. - Iphigenie en Tauride. Opéra en 4 actes. Paroles de Guillard. Musique de C.W. von Gluck. (Programme).
277089: WIJN - Prys-Courant van Richter & Hoffmann te Wesel (1876).
16013: (ULSEN, HENK VAN). WIJNBERG, NICOLAAS - Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas).
252967: WIJNBERG, NICOLAAS - Een brief uit Rome. (Met twee originele etsen van Nicolaas Wijnberg).
259837: WIJNEN, NICO - Gedichten van gisteren en vandaag. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
16297: WIJNEN, NICO - Lacqué. Gedichten en zangen van Nico Wijnen.
201695: (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. - Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie.
275615: WILDE, OSCAR - Het portret van Dorian Gray. Vertaald door Mevrouw Louis Couperus. (The Portrait of Dorian Gray translated into Dutch).
275725: WILDE, OSCAR - Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde.
257956: WILDE, OSCAR - The Ballad of Reading Gaol. By C.3.3. (Oscar Wilde).
270810: WILDE, OSCAR - Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Deutsch von Albrecht Schaeffer.
274156: WILDE, OSCAR - The Letters of Oscar Wilde. Edited by Rupert Hart-Davis.
271234: WILDE, OSCAR - Ein idealer Gatte. Ins Deutsche übertragen von Isidore Leo Pavia und Hermann Freiherr von Teschenberg.
259201: WILDE, OSCAR - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
275681: WILDE, OSCAR - The Critic as Artist. A dialogue.
271233: WILDE, OSCAR - (Gesammelte Werke).
276910: WILDE, OSCAR - Der glückliche Prinz. 29. Band in der Reihe der Basler Drucke. (Met 12 originele houtsneden van Edwin Keller-Venton. Luxe-exemplaar).
30990: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsch treurspel. (Translated into Dutch by P.C. Boutens).
263395: WILDE, OSCAR - Poems.
270779: WILDE, OSCAR - The Works of Oscar Wilde. With Fifteen Original Drawings by Donia Nachshen.
275614: WILDE, OSCAR - Oscar Wilde's ballade van de gevangenis te Reading. (Translation into Dutch of the Ballad of Reading Gaol).
268513: WILDE, OSCAR - Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde.
270398: WILDE, OSCAR - Fantasiën. Naar het Engelsch. Met eene voorrede van Dr. P.H. Ritter. (Translated into Dutch).
22576: WILDER, THORNTON - The bridge of San Luis Rey. (Met zeven originele etsen (waarvan één op de band) van Simon Koene).
269850: WILHELM, EUGEN, AS: NUMA PRAETORIUS - Das Liebesleben Ludwigs XIII. von Frankreich. Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexualforschung Band 2, Heft 6, 1919/20.
271172: WILHELMINA, KONINGIN - Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942.
204705: WILHELMUS - Het Wilhelmus. Nieuwjaarswens van Boekhandel Wattez.
253835: LEGENDE VAN SINTE WILLEBROERT - Die legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het passionael winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 juli 1478. Verklarende tekst van kanunnik E. Lagerwey. Aanhangsel (...) door pater dr. B. Kruitwagen, o.f.m.
270918: WILLEM III, KONING - Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III).
270966: WILLEM III, KONING - Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk).
270905: WILLEM I, KONING - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813.
269918: WILLEM III, KONING - Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp.
269903: WILLEM III, KONING - Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
270864: WILLEMSE, G.J. - Berijmde gedachten.
275276: WILLIAMS, JOHN HARTLEY - A dream of Kos.
273109: WILLIAMS, GRAHAM - The Dreamer. A Bagatelle from Pagehurst related on the Eve of Lupercalia.
259675: WILLINK, CAREL - Door Riet (?) ondertekende ansichtkaart aan 'Mr et Mme A.F. Lurz'.
257951: WILLY - Suzette veut me lâcher! (Tropical Gigolo). Roman inédit.
256620: WILLY (= HENRY GAUTHIER-VILLARS) - La petite vestale.
255324: WILMA (= WILMA VERMAAT) - Albert en Dieneke.
277040: WILMA (= WILMA VERMAAT) - Lillemor Stinne. (Fra hollandsk til dansk af Anna Edv. Petersen).
22618: WILMINK, WILLEM - Muzikale beelden. Tekeningen Simon Koene.
276580: (PERRON, E. DU). WILSON, HARRIETTE - Harriette Wilson's Memoirs of Herself and Others. With a Preface by James Laver.
273535: WILSON, ANGUS - Hemlock and After.
255198: WILSON, ANGUS - The Old Men at the Zoo.
260645: (BELCAMPO). WINDELBAND, WILHELM - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
276968: (FREIJMUTH, ALPHONS). WINGEN, ED, & MARIJKE UITTENBROEK - Alphons Freijmuth.
8101: WINKLER, KEES - Samen.
267586: WINKLER PRINS, A. - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden.
270135: WINSEMIUS, PIETER, EN MIRANDA HOOGENDOORN - Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
266946: WINTER, JAN DE - Bravour in Brazilië. (Het moordsyndicaat). Een nieuw avontuur van Inspecteur Paul Nijst. Oorspronkelijke mysterieroman.
253998: WINWOOD, DAVID. - Dive for cover. (3) Woodcuts by Rigby GRAHAM.
269600: WISPELAERE, PAUL DE - De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek.
265403: (TYPO). WISSELINK, W.H. - Natuurkundige vraagtsukken. Tweede stukje.
275522: WISSEN, DRIEK VAN - Europese verkiezingen.
22535: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over.
276901: WITTENBERNS, ERIC - Beweging.
273881: WITTENBERNS, ERIC - Typoëzie. (Kunstenaarsboek - unicum).
274336: WITTENBERNS, ERIC - Trillingen.
273880: WITTENBERNS, ERIC - Droom. (Kunstenaarsboek met originele grafiek).
265508: WITTENBERNS, ERIC - Verscheurdheid.
273879: WITTENBERNS E.A., ERIC - Doorzichtigheid. (Kunstenaarsboek met originele grafiek).
31451: WITTEVEEN, ARTHUR TH. - De dans van het penseel. Een korte inleiding tot de Chinese calligrafie. (Met een met de hand geschilderd Chinees karakter als frontispice).
269380: WITTKAMPF, WILLEM - Krantenknipsels (1950-1951).
271793: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het berg-meer.
5871: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het zatte hart.
9500: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De modderen man.
263270: (WIEGERSMA, HENDRIK). WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven.
267021: WOLF, HUGO - Christnacht. Klavierauszug von F. Foll. Dichtung Graf August von Platen. English Words by John Bernhoff.
251463: WOLF-CATZ, HELMA - Handgeschreven brief aan 'Beste Arjen [Faber]'.
274605: WOLFF, LUDWIG - Spelers. Roman.
205667: WOLFF, GUSTAV - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G.v.E.
274459: WOLFF, BETJE, EN AAGJE DEKEN - Sara Burgerhart. Blijspel in vier bedrijven door Mejuffrouw J. Pabst, bewerkt naar den roman van Betje Wolff en Aagje Deken. Regie: L.H. Chrispijn.
272502: WOLFF-BEKKER, ELISABETH, & AGATHA DEKEN - Levensgeschiedenis van Sara Burgerhart. Vijfde druk, met platen. Goedkoope uitgaaf.
268255: WOLFF, BETJE, EN AAGJE DEKEN - Critisch Commentaar. (Met een inleiding van Dr J.C. Brandt Corstius).
266809: WÖLFLING, W. - Liefde en zonde. Gedenkschriften van Mevrouw W.
257383: WOLKERS, JAN - Zomerhitte.
274582: WOLKERS, JAN - A halál árnyékának völgye.
262990: (DIJKSTRA, JOHAN). WOLTERS, J.B. - Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad).
270193: (ABC-BOEK). WOLTMAN, CEES - Het nieuwe ABC-boek.
271235: WOODBURYTYPE (PHOTOGLYPTIE). GOUPIL, PETIT, MULNIER - Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON, Charles SÉCHAN & Daniel VIERGE. 4 photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises.
272102: WOORD, B. VAN DER - Interlokaal. Een spoorweg-historische bespiegeling. (Met, los bijgevoegd, een houtgravure door Jiri Bouda).
272101: WOORD, B. VAN DER - De restauratie. (Met een kleurenlitho van Karel Benes).
272215: WOORD, B. VAN DER - Het oude huis. (Met tekeningen van Steph Mensinga-Delprat).
277223: WORM, PIET - De 3 broertjes. (Vouwblad).
271716: WORM, PIET - Twee exlibris.
201012: WOUD, ELISABETH - Levensbegin
276032: (BEVRIJDINGSKAARTEN). WOUDE, SIKKO VAN DER - 7 ansichtkaarten met karikaturen van de Engelssprekende bevrijders (1945).
253147: WOUDE, JOHAN VAN DER - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
268760: WOUTERS, D. - Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. (Luxe-exemplaar).
275040: WROTH, WARWICK WILLIAM - Catalogue of the Coinage of Parthia.
264130: WYLIE, PHILIP - Gevecht in groen water. Uit het Amerikaansch vertaald door J.D.A. van Gumster.
269182: WYNEKEN, GUSTAV - Jugend! Philister über dir!
201378: XXX (= MICHAEL NELSON) - Les Particuliers (= A Room in Chelsea Square)
252230: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, dated 'February 21. '59'. To A. Shirreffs Esq.
252232: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, 1872. To Leslie Ward.
204729: YDÍGORAS FUENTES, MIGUEL - T.L.S. Typescript Letter Signed
269215: YONGE, CHARLOTTE - Handwritten signature on a slip of paper.
204578: TRADE CARD OF NEW YORK - Special Ribbon Sale Cartons. The Finest Quality of Fancy Ribbons. At 10 cts on the Dollar.
256680: YOUNG, FRANCIS BRETT - Autograph postcard signed to an American fan in Malden (Mass.).
204953: YOUNG, FRANCIS BRETT - Portrait of a Village. (With Signature, dated "Anacapri 1925").
277320: (BLAUWE LUCHT). YPEREN, JAAP VAN - Vlaardingen. Verzen.
267940: YPERMAN, CHRIS. (CLAUS (ILLS.), HUGO) - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus.
272580: YPERMAN, CHRIS. (CLAUS (ILLS.), HUGO) - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus.
201013: YPSILON [= P.O. BAKKER] - Twintig eeuwen na Bethlehem
274987: ADRESBOEK ZAANSTREEK (1892) - Adresboek van de Zaanstreek. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie EN Westzaan.
21169: ZEE, SIMONE VAN DER - Stadje. (Met 8 originele houtsneden van Jos van der Zee).
255367: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Oude glorie.
276985: REVOLUTIONÄRE ZEITUNG - Die Freiheit. Berliner Organ der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 1918, Nr. 5, 17, 49 und 50.
205614: ZELM VAN ELDIK, J.H. VAN - Het onderzoek van papier.
260650: (BELCAMPO). ZERKAULEN, HEINRICH - Ursula Bittgang. Die Chronik eines Lebens.
268943: ZEYDE, M.H. VAN DER - Het woord is aan het woord. Over de verantwoordelijkheid van bijbelvertalen.
273202: ZIJLSTRA, JAAP - Voor de gelukkige vinder.
274750: ZIMMERMAN, WILLEM - De schoone eenheidsdroom. Een roman.
277158: ZOEST, AART VAN, EN ELS TER HORST - Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen.Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen.
277345: ZOEST, AART VAN - Lijp gedrag? Tekeningen.
264675: ZOMEREN, KOOS VAN - Het verhaal. Roman.
270046: ZOMEREN, KOOS VAN - Meisje in het veen. (Met opdracht aan Joost Zwagerman).
274795: (DOES, BRAM DE). LETTERGIETERIJ JOH. ENSCHEDÉ & ZONEN - Spectrum, Romulus, Lutetia, Romanee, Open Kapitalen, Bembo, Perpetua, Times, Baskerville, Bodoni, Falstaff, Cheops, Gill, Spartan, Marina, Bavo, Houtsnee.
260693: (SWARTH, HÉLČNE). ZUBLI, MARIE, NÉE VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE. - Poésies. A la mémoire du Professeur Jos. A. Alberdingk Thym. (Met handgeschreven opdracht van Marie Zubli).
30756: ZUIDERENT, AD - Waterland-Oost.
250581: ZUIDERENT, AD - Op de hoogte van Icarus. (Met gesigneerde opdracht).
250700: ZUITHOFF, ATE - Kampkweel. (Met lino's van Dirk Verčl en Ate Zuithoff).
275961: (WERKMAN, H.N.). ATE ZUITHOFF - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff. (&) Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff. = Twee brievenboeken.
251630: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
252943: (BÉRET, MICHEL). ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley. (Met twaalf kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat).
20428: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
274403: ZWAGERMAN, JOOST, EN HARALD VLUGT - Voor en na het meesterwerk. (Met een originele multiple door Harald Vlugt).
269545: ZWAGERMAN, JOOST - Transito. (Met opdracht).
270027: ZWAGERMAN, ALEXANDER - De Heilige Geest. Roman. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
275745: ZWAGERMAN, JOOST, EN HARALD VLUGT - Wakend over God. (Met een origineel kunstwerk/collage door Harald Vlugt).
277518: (BOEKENWEEK 2010). JOOST ZWAGERMAN - Duel. (Gesigneerd).
271336: ZWART, PIET - Twee vrije typografische composities.
272439: ZWEIG, STEFAN - De onzichtbare verzameling. Een episode uit de Duitse inflatie. Vertaald door Theodor Duquesnoy, met tekeningen van Kurt Löb.
8626: ZWEIG, STEFAN - Brief einer Unbekannten. (Met twee litho's van Mart Kempers).
271165: ZWERENZ, GERHARD, HORST BINGEL, WOLFGANG WEYRAUCH E.V.A. - Tandem. 1-3. (Illustrierte Kunstzeitschrift).
[an error occurred while processing this directive]

4/6