Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Indonesische Kunst Uit Eigen Bezit
Description: Tentoonstellibng Gehouden Naar Aanleidng Vanhet Honderdjarig Bestaan Van de "Indische Verzameling", Sinds 1911- Ethnografisch Museum 1864-1964 Conditionele Kwaliteit: Goed

Keywords:

Price: EUR 19.50 = appr. US$ 21.19 Seller: Bibliotheca
- Book number: 939