Antiquariaat Looijestijn
Coolsingel 119, 3012 AG Rotterdam, The Netherlands. Tel + 31 (0)10-3020408 | + 31 (0)6-40252656            Email: antiquariaatlooijestijn@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
192235219: - Logboek 25 jaar NPK & 50 jaar NPK (2 delen)
192235221: - Ce Cahier là No. 2 July 1989
198932872: - Voordracht van Erasmus Redivivus tot Lof der Zotheid van Nederlandsche Geneeskundigen.
193323482: - Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden: Offieciele uitgave volgens Koninklijk besluit van den 16den September 1840
193323536: - De Vogelwijk: geschiedenis van een Leidse buurt
207093581: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop" jaarboekjes 1913, 1917, 1918, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 (8 stuks)
197725733: - Garneeren en etaleeren in het slagersbedrijf: deel 1. Tekst
206862250: - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot
192235231: - Küpperbusch kookboek
210235891: . - Dennis Oppenheim 25 maart - 9 mei 1976 Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
200654321: - Geschenk 1934 Boekenweek 28 april - 5 mei. Inhoudende 12 portretten van Nederlandsche auteurs.
194251961: - Der Hafen von Rotterdam
192234548: - Haarlem (fotoalbum)
192233822: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10 - Programma 1941-1942
192233814: - Souvenir Album 1841-1916
206902827: - Das Cembalo (Tage alter Musik in Herne) - Katalog
206620941: - Geschenk 1934 Boekenweek 28 april - 5 mei. Inhoudende 12 portretten van Nederlandsche auteurs.
208981883: . - Het blijft improviseren! Interviews met Jazzmuzikanten
192235574: - Peter Brandes; Recent works
192233815: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10
196108920: ** - Ich kann nicht schweigen
210387886: . - Marcel Duchamp schilderijen tekeningen ready-mades documenten
210235901: - - Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1905
199014648: - Vierde Jaarverslag van de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij
192235097: - De fundatien der Vrijvrouwe van Renswoude, gevestigd te Utrecht, Delft en 's Gravenhage. 1756-1856.
209832779: - Dàt was 423 - leven en werken van het 423 Bataljon in Oost-Java
210387904: . - Valk in Riga
192234179: - Onze schilderkunst in de laatste helft der 19e eeuw
192234540: - Amsterdam tusschen invasie en bevrijding: juni 1944-mei 1945
192233971: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
192749981: - Zeven wandelingen rondom Rotterdam
192235606: - Mooi Marginaal 2012-2017: De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven
192234435: - Savooie-Dauphine: gebergte van de Mont-Blanc, Tarentaise-Maurienne, Chartreuse-Vercors-Oisans
192234436: - Jura-Bourgonje: Franche-Comte - Bresse - Dijonnais - Aussois - Morvan - Nivernais
192234424: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Vierter Band
192234438: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Erster Band
192235163: - Provinciaal Almanak van Friesland voor het jaar 1849
198605701: - Het raadhuis van Rotterdam (overgedrukt uit 'De Bouwwereld' 1921, nr. 5)
192235271: - Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam
192233775: - Wild und Hund (April-September 1958)
192235616: - De Roskam (jaargang 1916)
209183003: - 50 Jaar Hotel Kasteel Oud Wassenaar
209562343: . - Niet een BRUG te ver! - Kloostertille Blauwverlaat Stroobos - Herdenking bevrijding 1945-1995 N.B.S. Achtkarspelen
209563584: . - A short guide to the Borobudur
192234542: - Vaderlandsche vertellingen: Een boek voor Hollandsche jongens
192234318: - Het huis van Jungerhans: Kroniek van een Rotterdams familiebedrijf
192234425: - Ideale Nacktheit: Naturaufnahmen Menschlicher Korperschonheit - Dritter Band
192235640: - School voor Bewegingskunst
204211143: - Archiefwijzer Maçonnieke Archieven
192234562: - Souvenir d'Anvers
192234488: - 22 Bergen op Zoom
192234490: - Topografische kaart Vierlingsbeek
192234554: - Keh-kong, de melaatsche Chineezenknaap
193285845: - Vereeniging: De Ambachtsschool te 's-Gravenhage - Verslag over 1940 (Jaarverslag 1940)
192235117: - Leidsche studenten-almanak voor 1861
192234879: - Ha! Plaatjes kijken: Mooie plaatjes, leuke praatjes
192234555: - Stillevens en bloemen van dertig schilders van heden
192235552: - Venezuela- Bruxelles 58
192233899: - Het leven geillustreeerd: Overstromings-rampen en Watersnood - Vreeselijke tooneelen in binnen- en buitenland
192235192: - Handboekje voor de Jongeheerencongregatie onder den titel van O.L.V. onbevlekt ontvangen en van de H.H. Bewaarengelen; in de kerk van het H. Hart van Jezus te Maastricht
192233788: - Ontwerp voorschrift voor het geweer van 7.7 mm. (LEE ENFIELD model 1942.) No. 1501
192234669: - Aan den rand van den corridor: Twee maanden onder vuur - September - October 1944
210387662: . - Vliegwereld 1e jaargang nr. 16 d.d. 18 mei 1935 - KLM Jubileumnummer 1920-1935
193524447: - Een Nationaal Petitionnement: Open brief aan de studenten onzer universiteiten
208981484: . - Taverne St-Jean Hotel Anspach Bruxelles - livret - Guide de Bruxelles en trois langues
192234090: - Volks-Liedjens
192233823: - Het Haagsche Lyceum; Sophialaan 10 - Programma 1940-1941
192235060: - De Rijks-Academie van beeldende kunsten te Amsterdam
192234888: - De Economische Plundering van Servie (Officieel verslag van de Servische Regeering.)
204482079: - Schoenfabriek en Fabrieksschoen
194124886: - Algemeen Verslag der Sub-commissie voor de zaken den Aziatischen Braakloop aangaande, te Rotterdam; aan de Hoofd-commissie in de Provincie Holland, Zuidelijk gedeelte, gevestigd te 's Gravenhage
206984403: - herman de vries werken 1954-1980
192234903: - Leidsche Lier: Keur uit lyrische en verhalende bijdragen verschenen in de jaren 1935-1945 in het weekblad Vitrus Concorrdia Fides en Den Almanak van het Leidsche Studentencorps
192234809: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden: Handschriften der Klossiaansche Bibliotheek
192234811: - De Velserbroek
192235254: - Elmec Modellenboek voor electro-mechanische constructiebouw
192235405: - Billie Turf, het smerigste studentje ter wereld
192235402: - Fotoboek adelborsten en officieren van de voortgezette vorming studiejaar 1969-1970
194467071: - Jaarboek binnenvaart 1998
194467042: - Jaarboek binnenvaart 1999
194467060: - Jaarboek binnenvaart 1997
192234956: - Metro-Mozaiek
192234370: - Soldaat Overzee
192235318: - Het boek genaamd De prediker
192233829: - Japan Pictorial
192235039: - Domfil Railways Thematic Stamp Catalogue - Railways
192235288: - Gedenkboek Makelaarsvereeniging te Amsterdam 1877-1927
192235498: - Merken der Utrechtse zilversmeden 1598-1740
192234199: - Leeskabinet: Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch leeskabinet 1859-1984
206902714: . - letteroverzicht - Ysel Press
192234944: - Raoul Hynckes 1893-1973
192234037: - Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen (1996)
202776014: - Historie van het huis van Adriaan : eene grappige vertelling
209377581: . - Vijfhonderd Boefjes - gedenkboekje bij de 500e opvoering van "Boefje"
192235461: - Veni, Vidi, Vexi; Jaarboek 2008 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192235462: - Intiem met maritiem; Jaarboek 2009 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
194251938: - A Ship Reborn
198978749: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden uit het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
198618866: - 's-Gravenhage van voorheen en thans in brieven (I-VII)
192235456: - Rotterdam stronger through struggle and still in the limelight
192235343: - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder (met kaart)
202676182: - De Operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland, Mei 1940 [2 delen compleet]
206556090: - Collection de Feu le Baron Janssen - Catalogue des tableaux anciens des écoles Hollandaise et Flamande des XVIIe et XVIIIe siècles [...] Textes et Planches [2 delen]
209563673: - "...toch wilde ik in Heeze werken" - zeventig jaar schilderkunst in en rond een brabants dorp
203237302: - In Flanders Fields Museum 2 delen compleet - Catalogus van de Objecten/Museumgids
192235277: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland
206955282: . - Reflexions Morales Satiriques et Comiques, sur les moeurs de notre siecle
192235455: - Het Froude testament; Jaarboek 2011 - 2012 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
192233813: - Verspreide kopstukjes; Het eerste V.C.L. / V.C.L.-Jaarboek 1983-1984
200518069: - Morris Mini-Minor '850' instructieboekje
192233882: - Stadhouder Willem III school; 1970-1995 (Ede)
196039316: - [Leidsche] Studenten-almanak voor het jaar 1849
192235539: - Dinant; Pendant et après la guerre 1914-1918
200518140: - The Kilima Hawaiians op tournee
192235155: - ANWB Navigator; Ierland
192234412: - Gezichten uit Nederlandsch-Indië: Aangeboden door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering
207155709: - Jubileum Catalogus van de N.V. Standaard-Boekhandel 1924 - 1949
192234155: - Souvenir de la Fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e conference de la paix le 25 Juillet 1907
206555347: - Armando (in doos en met CD - Armando The Violinist)
199014455: - Programma 'Nederland weer vrij': Plechtige Herdenking gevallenen - Bevrijdingsfeesten Juni 1945
192235145: - Klubhutten-Album des Schweizer Alpen-Club (Beilage zum Jahrbuch S.A.C. BD. 46)
204211167: - Omnibus; een serie studies voor diegene die zich wil verdiepen in de werkwijze van de Vrijmetselarij van het H::K::G::
195102076: - Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotterdam
192234363: - Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië / Indonesië 1945-1950
207155697: . - Catalogus van een belangrijke verzameling zeldzame en merkwaardige boeken der 17e - 19e eeuw. Het tweede gedeelte der bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers te Rotterdam. Nederlandsche literatuur, volksboeken etc. Verkoping 13 en 14 december ...
201694601: - De mannen van overste Wastenecker; de geschiedenis van de B.S. In Noord-Hollands Noorderkwartier
207155547: . - Lofzang op het Grafisch Centrum te Groningen en deszelfs leermeester typografie F.B. [=Feike Boorsma]
206013328: - The guided missile Frigates Tromp and De Ruyter
192233921: - Adrianen van Ostade - Die schonsten radierungen (und eine Auswahl aus dem werk seiner Nachfolger Cornelis Bega, Cornelis Dusart u.a.
192235550: - Terrae Motus; Naples Tremblement de terre
208981893: . - Oirlo rond 1900 & Oirlo rond 1900 - 2
192234513: - Olaf Mooij: What is on a man's mind
192234517: - Het voetbalspel in woord en beeld: voor spelers en kijkers
194251893: - Dienst voor Speciale Hulpverleening van het Nederlandsche Roode Kruis
199014338: - Rustoord
192235294: - Gedenkboek 300-jarig bestaan van de parochie st.Vitus Blaricum
192233865: - Jaarboekje voor de stad Delft voor 1874
194008566: - Succes etalage-dienst: baanbrekend maandblad voor winkeliers 1951
192235463: - Welvarend; Jaarboek 2009 - 2010 Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"
204482494: AAFJES, BERTUS - Drie gedichten over Amsterdam
205454888: AALST, GEORGE VAN - De Schoolfuif (een verhaal uit het H.B.S.-leven)
192234821: AALST, T VAN DER, JONGH, P DE, JANSEN, F, KERS, M - Honderd jaar Bergsche Maas: De scheiding van Maas en Waal
199264625: AARSEN, ASTRID - 60 Jaar Lijnbaan; het hart van de Rotterdamse wederopbouw
192235088: ABADIE, D. - Dubuffet
200409343: ABANDONIA (ROSSUM, THEO VAN) - 21 -daags mystiek, Mystiek Sathya-Sai-Brevier van geboorte tot geboorte
194008377: ABBINK, J.J. - Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plechtige begrafenis
192235280: ABDOLAH, KADER; NEUENSCHWANDER, BRODY; KUYPERS, JEROEN - Stad van Letters: Cahier u / druk 1
192235579: ABEELEN, J.H.F. VAN (ED.) & 'T HART, MAARTEN - The genetics of behaviour
193076845: ABRAHAM, EVA - Oudere mensen zijn als bomen die schaduw geven: Oudere Marokkaanse vrouwen en mannen in de Nederlandse verzorgingsstaat
210234685: ABRAHAMS, FRITS - Dagen met Kafka
198253984: ACHTERBERG, GERRIT - Stof
200978380: ACHTERHUIS, HANS - Camus: de moed om mens te zijn
193872922: ADAM, HANS CHRISTIAN - Karl Blossfeldt: 1865-1932
192235165: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Kunstenaar en samenleving: de plaats van den kunstenaar in zijn volk en zijn tijd van 500 voor Christus tot op onze dagen
192927532: ADEMA, KEES - The first Postage Dues: Holland's '3S' Markings 1667-1811
200518159: ADRICHEM, JAN VAN (SAMENSTELLER) E.A. - Stadscollectie 1989 Rotterdam
192690459: AITINK, HANS E. & HOVENKAMP, EGBERT - Noord-Atlantische luchtverbindingen: met nadruk op de jaren 1939-1946
209577404: AKEN, PIET VAN - Klinkaart
192235531: AL-HUSSAINI AS-SEETANI, AS-SAYYID ALI - Over Fiq gesproken; conform de uitspraken van zijne eminentie...
209261832: ALBEE, EDWARD & REVE, G.K. VAN HET (VERTALER) - Het verhaal van de dierentuin - de Dood van Bessie Smith - de Droom van Amerika [met opdracht van Gerard Reve]
192235232: ALEJANDRO, REYNALDO G, - The Food of the Philippines
192234293: ALEKHINE, ALEXANDER - 107 Great Chess Battles, 1939-1945
192235194: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED. - De necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes, agriculturam, mercium fabricationem, et mercaturam
192234723: ALJECHIN, ALEXANDER & KMOCH, HANS & MORÓCZY, GÉZA & NIMZOWITSCH, AARON - Das Erste Internationale Schachmeisterturnier in Kecskemét 1927
192234285: ALJECHIN, ALEXANDER - Das New Yorker Schachturnier 1927
198253972: ALLAIS, ALPHONSE & MORAND, PAUL & HUYSMANS, JORIS-KARL & COCTEAU, JEAN (E.A.) - De wereld verandert te weinig. Lofzang en kritiek op 1900
192233959: ALLEBLAS, J.T.W., VAREKAMP, M.J. - De glastuinbouw in het derde millennium; wendingen en kansen
200409511: ALOFS, F.A.J. - Jachtspaniels
206779403: AMATEUR - Tiro... Tiroo! - een Nederlands jachtboek
196601683: AMBACHTSHEER, HENK - Kasino aan het Plein; de bezetting van Sociëteit De Witte in de Tweede Wereldoorlog
196601596: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERIK & GROOTVELD, MR. HENDRIK CORNELIS - Paviljoen De Witte; 90 jaar geoorloofde uithuizigheid op Scheveningen
196601665: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERIK & GROOTVELD, MR. HENDRIK CORNELIS - Het Sociëteitstent De Witte; geoorloofde uithuizigheid in het Haagsche Bosch 1819-1943
196601649: AMBACHTSHEER, IR. HENDRIK FREDERIK & GROOTVELD, MR. HENDRIK CORNELIS - Het Sociëteitsgebouw van De Witte; geoorloofde uithuizigheid aan het Haagse Plein 1802-2010
192864190: AMELUNG, PETER - Der Frühdruck im deutschen Südwesten 1473-1500, Band I: Ulm
193872551: AMELUNXEN, HUBERTUS VON - Cy Twombly: Fotografisch werk 1951-2010 / Oeuvre photographique 1951-2010
208041921: AMERONGEN, MARTIN VAN - PJV [= Pierre J. Vinken]
206011235: AMPZING, SAMUEL & SCRIVERIUS, PETER & KURTZ, GERDA H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
197266522: AMPZING, SAMUEL & SCRIVERIUS, PETER & KURTZ, GERDA H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
205999762: AMPZING, SAMUEL & SCRIVERIUS, PETER & KURTZ, GERDA H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
206011255: AMPZING, SAMUEL & SCRIVERIUS, PETER & KURTZ, GERDA H. - Beschryving ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten dicht uyt verscheyde kronijken, handvesten, brieven, memorien ofte geheugeniszen ende diergelijke schriften verklaerd ende beves...
192234776: AMSTEL, BETSY VAN - Een reisje naar het Eiland Wight (via Londen) met de Stoomvaart-Maatschappij "Zeeland" (Vlissingen-Queensboro' route)
196335912: ANANDA - Astrologie in kort bestek
200387420: ANDERBERG, NIKLAS & CASTENFORS, M. - Reflections
194051131: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Sprookjes van Hans Andersen
210207092: ANDERSEN, JENS & ROLF, RUDI - German Bunkers in Denmark
201403287: ANDERSON, KEVIN J. & MOESTA, REBECCA - Star Wars: The Mos Eisley Cantina Pop-Up Book
199358389: ANDERSON, JAN - Hartstocht & Passie, Een greep uit de verzameling van Jan Anderson
192234989: ANDRIESSEN, W.F. (SAMENST.) - 2e Interpolis schaaktoernooi 1978
192235108: ANGLO-AMERICAN CARIBBEAN COMMISSION - Guide to commercial shark fishing in the Caribbean area
192233953: ANKUM, L.A. & FRANKEN, G.J.D. E.A. - Encyclopedie van de Zaanstreek (2 delen compleet)
204424576: ANKUM, PAUL E.A. - 250 jaar Inwijdingsrituaal: Een verslag en achtergronden van de Jubileumviering 1756-2006. Tweehonderdvijftig jaar Orde van Vrijmetselaren van de regio Groot- Den Haag op 18 november 2006 in de Haagse Nieuwe Kerk
192803857: ANON. - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart 1907 - 19 October - 1912
201721294: ANON. - Tourism in the Netherlands Indies; Glimpses of Native Life Number [vol. XIII, No. 1, 1938]
196007436: ANON. - Catalogue de la collection Goudstikker d'Amsterdam exposée dans les localités du Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio"
206779428: ANON. - Bandoeng en de hygiëne
196108776: ANON. - Overzicht van het bedrijf der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. over de jaren 1941 tot en met 1946
203237522: ANON. - Memlinc Hotel Le Zoute
192234193: ANON. - Rituaalboeken I; rituaalboek van den leerlingsgraad (opening en sluiting der loge - inwijding en aanneming
205119247: ANON. - Afstandboekje
193297119: ANON. - Mythen maskers magie bij het volk van de Dogon
195975927: ANON. - Lijst van Zegels van Utrechtsche Stichtingen en Corporatiën; die bekend zijn en waarvan afgietsels aanwezig zijn in het Gemeente-Archief
196008445: ANON. - Gedenkboek tevens programma voor de viering van het 40-jarig bestaan der jongelingsvereen. op gereformeerden grondslag "Soli Deo Gloria"te Vlaardingen 1887-1927
203073156: ANON. - Polis; de nationale keert uit
201721324: ANON. - Gala; America's Greatest Array of Glamor [January 1952, vol. 2 No. 5] "Flirt Issue"
201721302: ANON. - Tourism in the Netherlands Indies; The Peoples of the Netherlands Indies Number [vol. XI, No. 5, 1936] "Population Number"
195975906: ANON. - Lijst van de Zegels aan de Middeleeuwsche Oorkonden der Stad Utrecht; in afgietsels voorhanden bij het Utrechtsche Gemeente-Archief
201721238: ANON. - Tourism in the Netherlands Indies; Volcanoes Number [vol. XI, No. 2, 1936]
203237503: ANON. - Scheveningen de haven in de toekomst
204481977: ANON. - Russisch-Deutsches Medizinisches Wörterbuch
201248303: ANON. - Abnormaal sexueel gedrag
205454389: ANON. - Tonegido 1924-1984
196991205: ANON. - Een sensationeele Brief uit Zuid-Afrika - onthullingen omtrent den werkelijke toestand
193297142: ANON. - Geschiedenis van de drie beeren; met 6 gekleurde plaatjes.
203237287: ANON. - Den Haag en Scheveningen; korte gids voor bezoekers der Residentie
203071506: ANON. - Onder welke planeet ben ik geboren?
204110321: ANON. - Tentoonstelling "Het Costuum onzer voorouders" Ridderzaal - 's Gravenhage 15 januari tot 5 februari 1936
208044109: ANON. - Jaarboekje van het Korps Adelborsten 67ste Jaargang 1938
202293758: ANON. - Gids voor de Jubileum Tentoonstelling "De Eenheid der Godsdiensten"
196108934: ANON. - De Nederlandsche Heidemaatschappij; wat zij is - wat zij doet - wat zij beoogt - hoe zij werkt
192928392: ANON. - Le Palais de la Paix [=Het Vredespaleis]
192235222: ANON. - Gouden sleutel voor den tuinman, bevattende eene naauwkeurige en volledige handleiding tot het aanleggen van lust-, groente- en oofttuinen
196991289: ANON. - Beschouwingen in verband met de wet tot invoering eener belasting op het gedistilleerd in Suriname
206013409: ANON. - Prijscourant October 1930 - Nijkerk's Radio N.V. Catalogus 1930-1931
206862633: ANON. - Kleine verzameling van Gezangen voor de Tafel-Loges bijëengebragt ten dienste der Achtbare Loge La Vertu, werkende in het Oosten van Leyden
206556097: ANON. - Indonesia and the Netherlands - Royal Partners
204211108: ANON. - 100 Views of the Moon by Yoshitoshi Taiso 1839-1932
196466763: ANON. - 1939 Torck 53
205455096: ANON. - Free Holland Welcomes the Soldiers of the Allies "Welkom in het Vrije Nederland!"
202008523: ANON. - Franse Affiches [Gemeentemuseum Arnhem 10]
192234639: ANONIEM - Vught, poort van de hel!: Oorlogsherinneringen van 'n Jood
192235446: ANONIEM - Brugge die schoone / "Bruges la belle"
192235368: ANONIEM - Cartes postales, S.A. de la Brasserie de Diekirch
192235253: ANONIEM - Garmisch - Partenkirchen und Umgebung
210205974: ANROOY, A.M. VAN & HOLL, H.M.S.J. DE - Kookboek voor den Crisistijd
198505705: APOLLINAIRE, GUILLAUME - De liederlijke avonturen van een jonge Don Juan
193077202: APPEL, KAREL - Pepie en Jaco
207020149: AREM, JOEL E. - Man-Made Crystals
198165681: AREND, O. VAN DEN - Zeven Lokale Baljuwschepen in Holland
210233829: ARENDS, JAN - Twee verhalen van Jan Arends. Keefman / Vrijgezel op kamers
210387835: ARMANDO - Verzamelde Gedichten
206779375: ARMSTRONG, LOUIS - Satchmo - my life in New Orleans
197006091: ARNOLD, HANS - De Adept
192235259: ARNTZ, GERD - Statistisch zakboek 1964
192233868: ARNTZEN, M.J. - Mystieke rechtvaardigingsleer; een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander
193872472: ARQUES, ISABEL MIQUEL - Portret met garnaalkroket
210323814: ARTAUD, ANTONIN EN RIVIERE, JACQUES - Brieven
192235494: ARTER, DAVID - The nordic parliaments. A comparative analysis
209377591: ARTISTEN VAN DE AFDEELING TOONEEL VAN HET GEMEENTELIJK THATERBEDRIJF, AMSTERDAM - Dringend commentaar - een toelichting bij de toespraak [...] 10 mei 1945
192235285: AS, JOH. H. VAN - Vóórgeslacht en nakomelingen van Gommert van As
203071520: ASCH VAN WIJCK, JHR. H.M.A.J. VAN - Soesterberg weest op uw hoede!
194050995: ASQUITH, CYNTHIA & BIGLAND, EILEEN (EDITED BY) - The Princess Elizabeth Gift Book
204601936: ASSOULINE, PIERRE - Autodictionnaire Simenon
192233802: ATELIERS VOOR KERKPARAMENTEN - Eenige Beschouwingen Over Paramentiek
192234621: ATKINS, H.A. - Herinneringen van een oud-dienstplichtig sergeant van het korps pantserfort-artillerie 3e compagnie aan het fort 'Maasmond' te Hoek van Holland
194125025: AUDOIN-ROUZEAU, STEPHANE - Men at War 1914-1918: National Sentiment and Trench Journalism in France during the First World War
192235324: AUTEROCHE, B. AND M. & GERVAIS, G. & NAVAILH, P. & TOUI-KAN, E. - Acupuncture and Moxibustion; a Guide to Clinical Practice
192234539: AVERMAETE, R & BLOCKMANS & PUYVELDE, L. VAN (E.A.) - Antwerpen: Kollektie 'Belgie Tentoonstelling 1958' nr 1
196466739: AVERT, MICHEL VAN DER (VOORWOORD) - Jubileumuitgave van het clubblad "Contact" ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de R.K.S.V. Halsteren op 1-4-1986
192235183: B.R.P. - Over de Pligten van den Zielenherder; wanneer de kerk in haere leerstukken, rechten en tugt bestreeden word
206785686: BAAK GRIFFIOEN, RUTH VAN - Jacob van Eyck's der fluyten lust-hof
192690037: BAAR, KEES DE - De Zeeuwse brievenposterij 'Postvoorzieningen voor de koopman'
192690629: BAAR, KEES DE - De brievenposterij in het Markiezaat van Bergen op Zoom
200409930: BAARDA, FRITS - Rotterdam Ahoy. Leven en werken in de jaren na de oorlog
192235180: BAAS, B.C. - Nationale postzegeltentoonstelling Driestromenpost 1982 Dordrecht
192235355: BABURINA, NINA - The silent film poster, Russia 1900-1930
192233777: [BACH, J.S.] - De Mattheus-Passion; 100 jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouw
195101800: BACHELARD, GASTON - La Poétique de la Rêverie
209978578: BACHMANN, FREDO - Der Landschaftsmaler Rafael Govertsz. Camphuysen. Anhang: Zwei noch unbekannte Maler aus der Familie Camphuysen
193247476: BACKER, C.A. - Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen / Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten
206643354: BADER, J. - Maar waarom gezwegen...? - Zeventig jaren uit de geschiedenis van de Joodse gemeente Breda (1796-1866)
206643346: BADER, J. - "Kan ik mainteneren...?" - De geschiedenis van de Joodse gemeente Bergen op Zoom (1793-1933) [...]
196340885: BAERENDS, G.P. & BAERENDS-VAN ROON, J.M. - An introduction to the study of the ethology of Cichlid Fishes
201448412: BAERTS-OSKAM, L. & KUYPERS, H.M. & OSKAM, G. - Kwartierstaat van Mevrouw L. Baerts-Oskam (Ons Voorgeslacht No. 566 feb. 2005)
192234423: BAERWALDT, W. & WATSON, S. & GORSEN, P. - Pierre Molinier
192234204: BAGGERMAN, ARY - Vianen in oude ansichten
198505686: BAILLON, ANDRÉ - Een doodeenvoudig man
207020199: BAKER, BEVAN B. & COPSON, E.T. - The mathematical theory of Huygens' Principle
203943337: BAKHUIZEN, S.C. - Salganeus and the Fortifications on its Mountains; Chalcidian Studies II
195515194: BAKKER, JOS E.V.A. - Hoorn in de twintigste eeuw
192234699: BAL-TAS, A.J. - 'Ik heb u lief Rotterdam'
192234263: BAL, G.J.J., VEENMAN, C.G.M. - Adrianus & Naaldwijk; De geschiedenis van de heilige Adrianus van Nicomedië in relatie met het patronaatschap van Naaldwijk.
205119819: BALKENENDE, JAN PIETER - Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties - Academisch proefschrift
192234839: BALLARD, ROBERT D. - Op het spoor van de Bismarck
192233877: BALVERT, FRED & WELLING, WOUTER - Annette Splinter: Collectie Splinterbeest - Dieren/Animals Schilderijen/Paintings 1999-2007
208981463: BALZAC, HONORÉ DE - De Chouans - of Bretagne in 1799 tafereelen uit het militaire leven
192234247: BANDELL, R.J.G - Was getekend; Jan Hensema
198505332: BARBUSSE, HENRI & MASEREEL, FRANS (ILLUSTRATIES) - Hartsgeheimen
192234560: BARCLAY, FLORENCE L. - In Hoc Vince - Mijn Hart is Daarginder; De Geschiedenis van een Roode Kruis-vlag
199264332: BARENDREGT, H.J. - Genealogie van het geslacht De Neef - De Neeff
192233774: BARENDS, C. - Jager en de jachtwet
192234375: BARENDSE, MARTHA - Westland; Naaldwijk, 's-Gravenzande, Wateringen, De Lier, Monster
194964512: BARLACH, ERNST - Spiegel des Unendlichen: Auswahl aus dem dichterischen Gesamtwerk
206620173: BARNES, BARRY & DUPRÉ, JOHN - Genomes and What to Make of Them
204481436: BARNES, RICHARD (COMPILER) - Mods
192234871: BARNES, GEORGE W. - How to make Bamboo Fly Rods
192234195: BARNEY, MATTHEW & WAKEFIELD, N. - Pace Car for the Hubris Pill
202326879: BARON SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG & M. IRISH' STEPHENSON & J.C.H. ADELINK & M.F.X.M. VAN WOESIK - De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936 (2 volumes)
192235065: BARRE, FRANCOIS & MARTIN, JEAN-HUBERT & STORR, ROBERT & GROYS, BORIS & KABAKOV, ILYA - Ilya Kabakov: Installations 1983-1995
192235046: BARTER, JUDITH A. & WALKER, ANDREW J. - Window on the West: Chicago and the art of the New Frontier 1890-1940
192234254: BASTIAANNET, JOHAN - In de schatkamer van het Eindspel: Een kleine 200 komposities van eigen hand
192234233: BAUDELAIRE, C. & BARENDS, H. & PIJNAPPEL, A. (E.A.) - Hommage à Baudelaire
208981446: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Paradis Artificiels (illustrations de Michel Guenard)
192291166: BAUDET, H. & NANNEN, H.J. - Strijd / Opbouw: Bevrijdingsdag 1955
196008426: BAUDOUIN, JEAN-CLAUDE, STILMANT, MARIE-FRANÇOISE & NANNAN, ANDRÉ - De Koniferen en algemeenheden betreffende de houtachtige gewassen
192233900: BAVEL, C.A.M. VAN - Geschiedkundig overzicht van het Bredasche postwezen
192234187: BAX, JACK - Getting off to a good start in European trade
192234180: BAX, JACK - Rotterdam-Europoort, natuurlijk
192750199: BAX, J. & EDZES, H.J. & MATTHIJSSE, L.M. (RED.) - 'Rotterdam' - Tiende jaargang, nr. 4 (1972)
192235522: BEAUJEAN, ALFRED (E.A.) - Harenberg Opernführer; Der Schlüssel zu 500 Opern, ihrer Handlung und Geschichte. Mit CD-Empfehlungen der 'Opernwelt'-Redaktion
197431790: BECKERING VINCKERS, J. - Waarheid en Leugen over het Oera Linda Boek, herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877
192233981: BEEDELL, SUZANNE - Country Living by Sea and Estuary
192235421: BEELAERTS, P.M. - Kort overzigt of beschrijving van de gemeente Maasland (Maaslandse bronnen deel 2)
192234418: BEELS, CLEAMENS HARO - Strafrechtelijke Beschouwingen over het Duitsche Studenten-Duel
203072995: BEENHAKKER, ADRIAN J. - Hollanders in Shetland
192234576: BEENHAKKER, AD - Vaarzon Morel: Een schildersfamilie
203151245: BEER, MEJ. L.C. DE & BURGERS, MEVR. H.S.E. & KNEGT, L. & RAM, TH.J.J. - Urania (officiëel orgaan) 15e Jaargang - ingebonden jaargang
203071480: BEER, LENA C. DE - Het Keerpunt. Het wereldgebeuren theosofisch-astrologisch beschouwd
192233929: BEEREN, W.A.L. - Schoonhoven
192233901: BEEREN, WIM (E.A.) - Robert Combas : peintures 1984 - 1987 = schilderijen 1984 - 1987
210387801: BEEREN, W.A.L. - Cardena - Boymans-van Beuningen Rotterdam 2-31 mei 1981
192234034: BEHARY, WENDY T. - Disarming The Narcissist; Surviving & Thriving with the Self-Absorbed
210207099: BEKKER, J. E.A. - Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging Volharding-Olympia-Combinatie - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan
201694648: BEKKERS, GASTON - Het Omheinde Land; de geschiedenis van het Leidse stadspark
192235551: BEKS, MAARTEN - Acht realisten; visioen van het alledaagse (LUXE editie)
192233966: BELACH, HELGA & JACOBSEN, WOLFGANG (RED.) - Richard Oswald: Regisseur und Produzent
192234936: BELASH, CONSTANTINE A. - Braiding & knotting: techniques & projects
192864601: BELINFANTE, J.J. - Het Leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter: 1607-1676 (Eerste deel + Tweede deel)
192234952: BELJON, J.J. - Waar je kijkt...
208981455: BELOHLAV, JOS - De Hooge Tatra (Vysoké Tatry)
201874143: BEMMELEN, A. VAN - Lessen over de Algebra of Stelkunst; ten gebruike der Latijnsche scholen en Gymnasien - Eerste deel
192234529: BERG, A.V.D. & BERG, R.V.D. - De joodse gemeenschap van Oud-Beijerland
192234702: BERG, HELEEN VAN DEN - jij bent de mooiste
192235632: BERG, J.C. VAN DEN - De Werelddeelen: Europa en de Poolgewesten (bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker)'
194963947: BERG, I.J.M. VAN DEN - Aristoteles' verhandeling over de ziel
200518150: BERGE, F. VAN DEN E.A. - Maastrichtse Ceramiek uit de 19de eeuw
192234771: BERGEN, JEROEN VAN - Liber Amicorum voor Andre Bolhuis
200546082: BERK, TJEU VAN DEN E.A. - Jaarboek van de C.G. Jung Vereniging Nederland 2018 nummer 33
192234349: BERKHOFER JR., ROBERT F. - The White Man's Indian
192234738: BERKHOUT, A. H. - Indische Cultuuralmanak; 1894
206862261: BERKUM, DR. A. VAN (OPNIEUW UITGEGEVEN DOOR) - Parthenopeus van Bloys
192235124: BERKVENS-STEVELINCK, C. & BREUGELMANS, R. & E.A. - Questiones Leidenses: Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quarter-centenary of the University
192234799: BERNARD, LEWIS - Der Islam von den Anfängen bis zur Eroberung von Konstantinopel. Band I : Die politischen Ereignisse und die Kriegführung; Band II : Religion und Gesellschaft.
210303390: BERNLEF, J. - Hersenschimmen [1e druk]
192234819: BERNS, MR. J.L. - Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593
192233783: BERNSDORFF-ENGELBRECHT, CHRISTIANE - Geschichte der evangelischen kirchenmusik: I-II
206556168: BERNT, WALTHER - Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts - 800 Künstler mit 1470 Abbildungen in drei Bänden - 3. völlig neubearb. Aufl.
206983735: BERTIER DE SAUVIGNY REINE DE - Jacob et Abel Grimmer: Catalogue raisonné
204482002: BERTIN, E.M.J. - L'Approximation des espaces harmoniques
192235478: BESANT, ANNIE - Vier groote godsdiensten; vier lezingen gehouden op den een-en-twintigsten verjaardag der theosofische vereeniging te Adyar, Madras
202293775: BESANT, ANNIE - Westersche en Oostersche Psychologie; twee voordrachten te Amsterdam en Rotterdam gehouden op 19 en 24 juni 1904
196219132: BESANT, ANNIE & LEADBEATER, C.W. - De Mensch zijn afkomst, wezen en toekomst; een verslag van helderziende onderzoekingen
210207109: BESANT, ANNIE & LEADBEATER, C.W. - Gedachtevormen
202293795: BESANT, ANNIE - Karma
210207110: BESANT, ANNIE & LEADBEATER, C.W. - Occulte Scheikunde - een helderziend onderzoek naar de samenstelling der elementen & De Ether der Ruimte
192234149: BESTEBREUTJE, GER - Rotterdam in de jaren '50; Fragmenten uit een samenleving
196733767: BETH, DR. H.J.E. - Leerboek der Cosmografie
192234947: BETZ, HELMUT - Historisches vom Strom: Die grossen Motorschlepper und die Entwicklung der Schubschiffahrt auf dem Rhein (Band IV)
192234955: BETZ, HELMUT - Historisches vom Strom: Der Main-Donau-Kanal und die Donauschiffahrt / Vom Schleppzug zum Schubverband (Band VII)
210098077: BEUMER, DICK, FLEISCHACKER, CAREL - Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine 2 - periode 1945-2013
209563638: BEVEREN, PETER VAN E.A. - Provenance: Galerie Delta, the Heritage of a Passionate Collector
209377605: BEVERSLUIS, M. - De Nieuwe Koers aangewezen door het Spiritualisme, of de Verzioening van Hoofd en Hart
201166586: BEYE, PETER & BAUMEISTER, FELICITAS - Willi Baumeister: Werkkatalog der Gemalde I & II (Compeet)
192235236: BEYEN [=BEIJEN], JOHAN FRANCO - Specimen medico physiologicum de Tela olim Cellulosa nuper Mucosa dicta quod favente deo ter optimo maximo
210387671: BEYLEN, J. VAN - De Botter - geschiedenis en bouwbeschrijving van een Nederlands vissersschip
202331904: BHAGWAN SHREE RAJNEESH [=OSHO] - Tao; the three treasures volume 4 Talks on Lao Tzu
202331902: BHAGWAN SHREE RAJNEESH [=OSHO] - Tao; the three treasures volume 2 Talks on Lao Tzu
192234921: BIDLOO, NICHOLAS & WILLEMSE, DAVID - The unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the firest hospital in Russia
204691152: BIEGEL, PAUL - Swing [GESIGNEERD en met tekening van Thé Tjong-Khing]
192234922: BIERMAN, MARTEN & HEECK, ROELEND & KRUGER, DOLF (FOTOGRAFIE) - Plan Waterlely
210323566: BIESHEUVEL, J.M.A. - Avonturen van Joachim Muller
208958344: BIESHEUVEL, J.M.A. - Lentebeken, Karel en Joop
193872784: BIEZEN, HANS - 100 Dagen: 15-12-1978 / 24-3-1979
192235546: BIGGINS, CAROLINE AND BARRY - New Patterns in Honiton Lace
192234691: BIJL, A. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Grote Kerk te Maassluis
210206361: BIJL, MARC & DIJKHUIS, BARBARA & OOM, SANDRA & KIRPENSTEIN, MARCO & VRIES, ALEX DE - Sale!
192234717: BIJL, M. - Siegbert Tarrasch; Das Grossmeisterturnier zu St. Petersburg 1914
192235282: BIJLEVELD, W.J.J.C. E.A. - Nederland's adelsboek 1916 (P-R) 14e jaargang
192235202: BIJSTERBOS, MR. J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het Staatsbestuur van Overijssel
196466674: BIJSTERBOSCH, J.H. (VOORWOORD) - HVV Hengelo driekwart eeuw voetballeeuw 1909 1984
192234486: BIJWAARD, PIETER - Unknown Pictures
192234929: BIK, E.A. - The Loss of the 'Van der Wijck'
192235174: BILDERDIJK, WILLEM - Den IIIden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829
192235175: BILDERDIJK, WILLEM - Krekelzangen, eerste deel
210232237: BILL, MAX EN TSCHICHOLD, JAN - Het dispuut tussen Max Bil en Jan Tschichold
210324110: BILL MAX EN TCHICHOLD JAN - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold
196733815: BILT, DR. J. VAN DER - Sferische Sterrekunde
197431513: BINDEL, ERNST - Die Ägyptischen Pyramiden : Als Zeugen Vergangener Mysterienweisheit
192234751: BINDER, E. & WERNER, N. (KLUWER, P VERT.) - De betoverde dieren
207020180: BIRTEL, FRANK T. (ED.) - Function Algebras - Proceedings of an International Symposium on Function Algebras held at Tulane University, 1965
192233886: BITTER, FIEKE - De oogst van een Westlander; Leven en werk van Nic Kortekaas
202008548: BLAAS, P.J. - Gratis Adresboek van het Eiland Tholen voor 1927
198605968: BLANKER, PETER - Breng mij naar Rotterdam terug: Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners
192926608: BLANKERT, ALBERT - Ferdinand Bol: Rembrandt's Pupil
192233883: BLANKERT, ALBERT - A Newly Discovered Painting by Hendrick Ter Brugghen
192234137: BLASER, WERNER (ED.) - Klapstuhle / Folding chairs
192234113: BLECOURT, A.G. DE & MODDERMAN, A.E.J. & NAT, W.H. VAN DER (RED.) - 50 Jaar L.S.G. Het Leidsch schaakgenootschap in de jaren 1895-1945
201874788: BLESH, RUDI - Shining Trumpets: a History of Jazz
198878818: BLIJSTRA, R. - Mijn vriend de koning
206902735: BLIJSTRA, R. - Vroeg-19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage
192235310: BLOCKHUYS, JOS, GERVAIS, AUG. - Kunstnijverheid; Gids op den weg der Schoone Kunsten
192234417: BLOEM, VICTOR LOUIS - Furio Nippon, als slaafarbeider
194963931: BLOHM, ERICH - Hitler-Jugend: soziale Tatgemeinschaft
192235497: BLOK, JOH. - De taak van de fysicus in het radiobiologisch onderzoek
198606143: BLOM, H.W. & FOCK-DEITERS, M. & HIEGENLICH, F. & WIELEMA, M.R. - Kralingen onder de rook van Rotterdam: Herdenking 100 jaar annexatie
194008455: BLOM, J.C.H. & LEERSSEN, J.TH. & ROOY, P. DE - De onmacht van het grote: cultuur in Europa
192865073: BLONK, D.I. & CREZEE, J.A. & LEE-BIJLSMA, A. VAN DER - Van dokters en dorpen: op het eiland IJsselmonde en in de Hoekse Waard
193012454: BLOSSFELDT, KARL & DANNENBERG, OTTO - Wunder in der Natur: Bild-Dokumente schöner Pflanzenformen
195467049: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS - Politieke partijen en stroomingen in Nederlandsch-Indië
192234500: BOCK, DIETER & FAIST, CAROLINA & CRAFT, CATHERINE & KLUVER, BILLY & MARTIN, JULIE - Robert Rauschenberg: Haywire. Technologische Hauptwerke der sechziger Jahre
192235193: BOCKWINKEL, ARNOLD - Beschouwingen over de nieuwe leer van de Hoge Raad omtrent samenloop van strafbare feiten
199358474: BODDAERT, JORIS - Het witte huis, 1898-1998
192234885: BODDAERT, JORIS - Rotterdam, 50 jaar geleden: Aflevering 1 t/m 20
199358458: BODDAERT, JORIS - Weena
192233843: BODDAERT, PIETER - Onleesbaar alfabet / Confetti 26
192750026: BODDAERT, JORIS - Volmarijnstraat-Oost: 1894-1994
194058294: BODENHEIM, NELLY - Fransche Liedjes: Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw)
192234405: BOEKE, J. - Rapport betreffende een voorloopig onderzoek naar den toestand van de Viss cherij en de Industrie van Zeeproducten in de kolonie Curaçao, ingevolge het Ministerieel Besluit van 22 November 1904 Tweede Gedeelte
192234583: BOELE, S. & BROEK, P. VAN DEN & KLINKEN, B. & PIESSENS, L.H (SAMENSTELL.) - Strijen 1940-1945
210387840: BOELEMA, HORST G.O. - Delft in Bezettingstijd 1940-1945
194467020: BOER, M.G. DE - Leven en Bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen: Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923
196991171: BOER, P.R.O. - Generaal Joubert
192234844: BOER, ARJEN DEN - Nieuwerkerk aan den IJssel in vroeger jaren
192235153: BOER, H.P.W, & WANROOY-OGTEROP, A.L. - Kosmetische Camouflage en kosmetische littekenbehandeling
192235002: BOER, A.M. DEN - Nieuwerkerk aan den IJssel; een beeld van een plaats
192234804: BOEREE, TH. A. - Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom
201694555: BOERHAVE BEEKMAN, W. & PFEIFFER, DR. IR. J.PH. - Hout van Oerwoud tot Interieur
199015627: BOERS, B. - Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee (facsimile)
192235167: BOFFIN, WIM - Wij waren jong maar,... (deel III)
197725275: BOGAARTS, M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945: De periode van het kabinet-Beel 1946-1948 (Deel 1-6 van totaal 7)
192235041: BOGAERS, MARIE-ROSE - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900
192235111: BOHLÄNDER, CARLO - Jazz: Geschichte und Rhythmus & Jazz: Harmonielehre
207292324: BOHR, NIELS - Atoomtheorie en natuurbeschrijving
192235225: BOIS, J. DU - Reductie-boekje, bevattende eene herleiding van Gendsche, Brugsche, Rijnlandsche, Schouwsche, Duivelandsche en Blooische gemeten en roeden in Nederlandsche bunders, roeden en ellen; alsmede de Nederlandsche landmaat herleid in de bovenvermelde...
206955231: BOKHOVE, NIELS & GEND, MARK VAN - Utrecht - DADA
195101713: BOLLAND, G.J.P.J. - Aesthetische geestelijkheid: Proeve van spraakleer omtrent schoonheid en kunst
199083843: BOLTEN, D.H.G. & MILO, J.H. - Hollands glorie: De maritieme geschiedenis van Nederland
192928924: BOMANS, GODFRIED - Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade
207155610: BOMANS, GODFRIED - De vijvervrouw
198249823: BOMBAY, CESAR (PS. PERRON, E. DU) - De koning en zijn min : Eroties gedicht in veertien zangen
198249910: BOMBAY, CESAR (PS. PERRON, E. DU) - Kloof Tegen Cylinder : Naar Ouden Trant
206984418: [BONAPARTE, NAPOLEON DE] - Napoleon en Marie-Louise - brieven van een keizerlijk echtgenoot
192235410: BONDESON, J., MOLENKAMP, A. - Gravin Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen; een Loosduinse legende van lang geleden
196108963: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk weleer de Koninklijke Kapel van Spanje; hare geschiedenis in verband met de lotgevallen der katholieke godsdienst en de werkzaamheden der sociëteit van Jesus, in en om 's Gravenhage
210387917: BONSET, I.K. (=THEO VAN DOESBURG] - Vijf Gedichten (1914-1916)
192234761: BONTEKOE, G.A. - Rondom de slag om de Afsluitdijk: Studzje en boarnemateriaal
192234987: BOODE, ARIJ DE & OUDHEUSDEN, PIETER VAN & IVENS, JORIS - De 'Hef': biografie van een spoorbrug
209978528: BOOGAERDT 'T HOOFT, F. (SAMENST) - Herinnering aan mijn moeder Florence Emilie Boogaerdt - Coucke
203530168: BOOL, FLIP - Harold Strak - Arthropoda
196466667: BOOM, HARRY - Het Portret
192690327: BOOMGAARD, W.H. & HEIJNSIUS, K. & SERNÉE, J.M. - Trekhondenellende in Nederland
196008396: BOOMS, CECILIA - Leiden rond 1900
207307687: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel: relaas van een amorele tijd
207308099: BOON, LOUIS PAUL - Menuet
199083704: BOON, LOUIS PAUL - De paradijsvogel: relaas van een amorele tijd
193368598: BOONEN, ROGER (RED.) - Vredeswijzer 1
193523773: BOONSTRA, ROMMERT - Rommert Boonstra: Fotowerken
205148581: BOONSTRA, ROMMERT - Taal is de schaduw van het beeld
192234106: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch Molenleven: Tweede bundel
192234951: BOOS, RICHARD & KRUPFGANZ, RUDIGER - Historisches vom Strom: Dampfboote und Kahne auf dem Rhein und seinen Nebenflussen (Band III)
192234950: BOOS, RICHARD & KRUPFGANZ, RUDIGER - Historisches vom Strom: Ein nautischer Streifzug von Emmerich nach Basel (Band I)
192234985: BOOT, YVONNE - Plaswijckpark 1923-1998; Geschiedenis van een Rotterdams Recreatiepark
208981819: BORCHERT, WOLFGANG - Gesammelte Werke
192234858: BORCHERT, TILL-HOLGER - Meesterwerk: Van Van Eyck tot Rubens in detail
205454418: BORDEWIJK, F. - Rood Paleis
192234281: BORIK, OTTO - Schacholympiade Buenos Aires '78
200409620: BORN, MAX - Physics in My Generation
203685762: BORN, WINA (SAMENSTELLING) - Die brave gehaktbal; ruim tweehonderd maal anders met gehakt
204211021: BORST, MR. P. - Drukkersweekblad Kerstnummer 1938
192234088: (BORSTIUS, JACOBUS) - De predicatie Van 'T Lang-Hayr: gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt.
206643366: BOS, R. - Bos'1e Teeken-Atlas in 17 gekleurde kaarten
192234565: BOS, C. - De aanstaande Wereldoorlog en zijn Doel
192234995: BOS, J VAN DE & KOOIJMAN, G. & MEIJS, J. VAN DE & SANDE, A. VAN DE (RED.) - 75 jaar Liers voetbal
192234550: BOS, F.T. - De Gereformeerde Kerk te Bolnes 1878-1978: Geschiedenis van een gereformeerde kerk
192235260: BOSMAN, W.M.B - Zandvoort in de jaren 1945-1965
192235210: BOSSCHA, J. - Kroon en ministers
192927654: BOSSEVAIN, C.F.C.G. & VOSSE, LEO B. - Zijn stempel gedrukt: D.C. Ricardo en zijn filatelistische collectie over Nederlands-Indië en Indonesië gedurende 1942-1949 / The stamp of authority: C.D. Ricardo and his philatelic collection on the Dutch East Indies and Indonesia from 1942-1949
206862727: BOSTOEN, KAREL & BAAR, PIET DE & WALLE, KEES - Jan van Houts nalatenschap. Bronnen. Uitgegeven met inleiding, hertaling en aantekeningen
203072982: BOT, COEN - Als de Noordwester woedt; een mensenredder vertelt
198933183: BOTERMAN, JAN - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951: Een typografische vertelling van Charles Jongejans
199015512: BOTH, J - Kleine ornamenten in de gemeente Dirksland (Schetsboeken van Dirksland 2)
194382300: BOTMAN, MACHIEL - Heartbeat
196589002: BOUIN-LUCE, JEAN & BAZETOUX, DENISE - Maximilien Luce: Catalogue de l'oeuvre peint / tome I/II
192234732: BOUTHOORN, W. L. - W. L. Bouthoorn; Schilderijen 1985-1986
192234641: BOUW, P. - Gedenken en danken: 2 Bevrijdingspreeken en een 'In Memoriam' over elk der 10 slachtoffers in de gemeente Woudenberg
192234859: BOUWENSCH, K.W. - Viertalig Militair Woordenboek ; Hollandsch-Duitsch-Fransch-Engelsch
197726166: BOUYEURE, CYRIL & COHN-BENDIT, DANIEL - L'Invention du politique: Une biographie d'Adam Michnik
192233903: BOWNESS, ALAN (ED.) - Henry Moore; sculpture and drawings volume 3 / sculpture 1955-64
206779657: BOYD, R.L.F. & SEATON, M.J. (ED.) - Rocket exploration of the upper atmosphere
192234506: BOZO, D. & PAZ, O. & RUBIN, W. & FORD, G.O. & JOUFFROY, A. & DOMECQ, J.-P. - Matta
192234494: BOZO, DOMINIQUE (ED.) - Rouault, Première période 1903-1920
192233801: BRAAM, A. VAN, GROESBEEK, J.W, HART, S. & VERKADE, M.A. - Historische atlas van de Zaanlanden; twintig eeuwen landschapsontwikkeling
209577498: BRAAT, L.P.J. & RIJSER, P.J. - De Vrije Kunstenaar 1941-1945
210235848: BRABER, H. (SAMENST.) - Van klep tot krat - bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen
192234120: BRABER, J.L. - Sommelsdijk in vertellingen; deel 1
192978404: BRABER, NICO DEN - Te heet om verder te gaan
207093526: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA - Classical Javanese dance - the Surakarta tradition and its terminology
192803932: BRAKMAN, WILLEM - Voltreffer; essays
206862242: BRANT, SEBASTIAN & SODMANN, TIMOTHY - Dat Narren Schyp [=narrenschip]
192235186: BRANTSEN, JAC.PET.JOH. THEOD. - Disputatio inauguralis de summo imperante, in causis civilibus apud judices a se constitutos litigante
210323631: BRASSINGA, ANNEKE - Parijs Journaal
208981757: BRECHT, BERTOLT - Texte für Filme; Drehbücher, Protokoll ?Kuhle Wampe?, Exposes, Szenarien
192234404: BREDA DE HAAN, J. VAN - De rijstplant I: Eene anatomische beschrijving der rijstplant
202775978: [BREDA, AART VAN] - Grootvader had een knol geplant; een Russisch sprookje met Russische tekeningen
210323408: BREDERO, GERBRAND A. - Spaanschen Brabander
205962860: BREDERODE, G.A. - Groot-Lied-Boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622 [LUXE editie]
203237514: BREDERODE, DÉSANNE VAN - 'Tweemaal mijn halve beste helft' - Kellendonklezing 2008
192234912: BREEMS, WOUT DEN - De Indische buurt in Vlaardingen
210303483: BREEN, ROBERT E.A. - 11Da [Eleven Dutch Artists]
201721203: BREEVOORT, JOHANNA - Om een gestolen zoutvaatje
192391597: BREHM, DR. A,E. - Het leven der vogels; voor Nederland bewerkt met platen - met een voorberigt van Mr. J.P. Van Wickevoort Crommelin
192235627: BREIMER, D.D. & GRAAFLAND, H.J. & LEERTOUWER, L - Het academisch bedrijf: De Leidse Universiteit context en perspectief
202229239: BREITNER, G.H. - Brieven aan A.P. van Stolk
197008874: BREMER, JAAP - Klaus Staeck; politieke affiches Van Abbemuseum Eindhoven 18 april tm 25 mei 1975
192235139: BREMER, RUDY - Met zoet verlangen; 120 liedteksten uit het Italiaans (1250-1650)
192234011: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 6
192234017: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 3
192234016: BRENNEKER, PAUL - Sambumbu; Volkskunde van Curacao, Aruba en Bonaire; deel 5
192235070: BRETON, ANDRE - Das Weite suchen: Reden und Essays
192233794: BRETON, AUGUSTE LE - Sloppen (oorspronkelijke titel "La Loi des Rues"
198505371: BRETONNE, RÉTIF DE LA - Monsieur Nicolas of de menselijke inborst ontmaskerd. Deel I en II
200457926: BREUGEL, AUG. VAN - Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd
204110335: BRIGGS, JOE BOB - Joe Bob goes to the Drive-In
205119800: BRIGGS, GEOFFREY - National Heraldry of the World
192928817: BRINCK, J.W. - Goudafzettingen in Suriname (Gold deposits in Surinam. With an English summary)
209577390: BRINKMANN, ROLF DIETER - Erzählungen - In der Grube / Die Bootsfahrt / Die Umarmung / Raupenbahn / Was unter die Dornen fiel
201694546: BROCH, HERMANN - Ein Lesebuch
192235138: BROEK, CHARLES V.D. - Cornelis Vreeswijk getekend
209577551: BROEKHUIJSEN, KLARA H. - The Masters Of The Dark Eyes - Late Medieval Manuscript Painting in Holland
200387204: BROEKHUIZEN, DICK VAN & TIRLETTI, FRANCO - Bertozzi & Casoni: Timeless
196008431: BROERTJES, DIRK JAN & GESSEL, HAN VAN & GESSEL, HENK VAN - Hoog de glazen! 1916-1991 RKAVIC vijfenzeventig jaar
208040322: BROESHART, ING. A.C. & NAGTEGAAL, DR. L.W. & QUIK, MR. H.G. - Vrede maar geen bevrijding - Gebeurtenissen op Midden-Java in de Bersiaptijd
192234393: BROM & HENSEN - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw
192234972: BRONGERS, E.H.& BROEDERS, J.M.H. & MAANEN, J VAN - De Dongebode
192234287: BRONSTEIN, DAVID - Schoepfergeist der neuesten Schachrichtung
196008402: BROOS, C.H.A. - Piet Zwart en PTT; Haags Gemeentemuseum 20 januari-3 maart 1968 prentenkabinet nr. 22
192233895: BROOS, BEN & CUYPERS, PETER (ED.) - 1 jaar Veritas: Annuarium van het Collegium Studiosorum Veritas 1964
198979604: BROUWER, A.B. & DEPARTEMENT ECONOMISCHE ZAKEN - Verslagen en Mededeelingen van de Afdeeling Visscherijen no. 21: Verslag over de Visscherij gedurende het jaar 1932
201874210: BROUWER, MARGRIET & PLEITER, ANNEKE & NAUTA, MARY - Libelles 250 Haaksteken boek
192234774: BROUWERS, JEROEN - De schemerlamp van Hélène Swarth: Hoe beroemd zij was en in de schemer verdween
202293742: BROUWERS, J.W. - Nederland en Pius IX
192235064: BROWN, TONY & MICHAUD, YVES & MARI, BARTOMEU - Tony Brown - Downtime: The period of time when systems are inactive, due to failure. Laps de temps durant lequel les systemes sont inactifs, pour cause de panne
206779595: BROWN, R. HANBURY & LOVELL, A.C.R. - The exploration of space by radio
196340223: BRUGGENCATE, IR. A. TEN - Heraldische Gids van de Goudse Glazen [Inclusief enkele extra folders betreffende de Goudse glazen]
200545854: BRUGMAN, TIL - Tot hier toe en nog verder; notities
192234475: BRUGMANS, H. & BREEN, JOH. C. - Amsterdam in het einde der zestiende eeuw door Pieter Bast: Toelichting tot de reproductie der kaart van MDXCVII en details ontleend aan jongere gewijzigde drukken
203237535: BRUGMANS, ARIE & BRUGMANS-PRINS, INEKE - Het Drama bij de Donderdam...17 januari 1829
192234472: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
192234159: BRUIJN, J.R. & VAN EYCK - VAN HESLINGA, E.S. - Muiterij; oproer en berechting op schepen van de V.O.C.
193368546: BRUIN, HANS DE - Ons Spoor: 1915-1990, 's-Gravenhage
210387748: BRUIN, MAX DE E.A. - Amsterdamsche Cricket Club 1921-1991 - de jaren tachtig
196030548: BRUIN, JAAP - Oud Scheveningen en het Geslacht Bruin; mijn vader en zijn voorouders
192235005: BRUIN, HAN - Haagse lijnen; Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de 'vrienden van Den Haag' ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003
192233844: BRUNA, DICK - Kerstmis
209562301: BRUNING, DR. E. - De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (omstreeks 1480)
195939624: BRUNINGS, P.F. - Onze krijgsmacht met bijschriften van P. F. Brunings; 26 Chromo-Lithographiën
192234004: BRUNSCHWIG, JACQUES & LLOYD, GEOFFREY - Le Savoir Grec; Dictionnaire Critique
197641967: BRUSSE, M.J. - Het rosse leven en sterven van de Zandstraat
200386633: BRUSSELMANS, HERMAN & POSTHUMA, SIEB (ILL.) - 'Mijnheer Vanderhoeven, mijn vrouw bedriegt mij'
204482380: BRUUN, BERTHEL & BAHA EL DIN, SHERIF - Common Birds of Egypt
206862513: BRUYNE, AARNOUT DE - De veerman van Sint-Amands [met OPDRACHT]
207155492: BUCARELLI, PALMA - Umberto Mastroianni
192234362: BUCH, W.J.M. - De Oost-Indische Compagnie en Quinam; De Betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe Eeuw
210387828: BÜCH, BOUDEWIJN - Agendanotities
210323311: BUCK, A. DE - Het zonnelied van Achnaton
192234096: BUDDINGH', C. - Bij wijze van spreken: verzamelde miniaturen van C. Buddingh'
204359193: BUDDINGH', C. & DICKE, OTTO - Dordtse snippers; honderd jaar Morks & Geuze's Boekhandel
192377219: BUDDINGH', C. - Lateraal
192234049: BUEKERS, P.G. - Het Zinnenleven der Planten
194008983: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse
192235054: BUIJSEN, EDWIN - Tussen fantasie en werkelijkheid: 17de eeuwse Hollandse landschapschilderkunst / Between fantasy and reality: 17th century Dutch landscape painting
198618810: BUITENHUIS, TOITA - Soeticheydt des Buyten-levens: Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving
209261957: BUKOWSKI, CHARLES - Herrie en Hartstocht
205455073: BUKOWSKI, CHARLES - Alone in a time of armies - A new year's greeting from Black Sparrow Press 1985
210368619: BUKOWSKI, CHARLES - Dronken mirakels & andere offers
205455066: BUKOWSKI, CHARLES - One for the Old Boy - A new year's greeting from Black Sparrow Press 1984
192234836: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot: de wereld rond op jacht naar potvisschen
194125090: BUNING, A. WEREMEUS - Reisjes met den Rotterdamsche Lloyd: Over zee naar den Dauphine, Savoie, Provence
194125045: BUNING, A. WERUMEUS - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java
192235050: BUREMA, ALMA & SIJENS, DOEKE & STEENBRUGGEN, HAN - In het spoor van De Ploeg: de verzameling Wim Koops
200656015: BURG, DR. A.P.J. VAN DER - Jan Hokke, secretaris van Brouwershaven - Zijn afstamming, familie en loopbaan
192291261: BURG, RIK VAN & RUITER, MIKE DE & KUNSTCOMMISSIE PROVINCIE ZUID-HOLLAND - Kinderen van de Haagsche dierentuin
202229242: BURG, H. VAN DER - Oorlogs-Herinneringen van een Brandweerman - 10-14 mei 1940
192234082: BURGER, LISBETH - Werkloos
192234118: BURGERS, JAN (SAMENSTELLER) - De Luit / The Lute
201448399: BURGERS, H.S.E. - Leonardo Da Vinci's Psychologie der Twaalf Typen
192234530: BURGT, J. H. VAN DER - Veranderingen in den zeebodem van het zeegat van het Vlie in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling
204482314: BURGT, FLIP VAN DER - Werking 1
192234234: BURKE, GREGORY & WEIERMAIR, PETER (EDS.) - Second nature; Peter Peryer, Photographer, New Zealand
199013066: BURLING, ROBBINS - The Talking Ape: how language evolved
206983774: BUTLER, W.E. - Magic and the Qabalah
192234599: BUVELOT, QUENTIN - Albert Eckhout: een Hollandse kunstenaar in Brazilië
205119088: BUYS, M. - Uit alle werelddeelen - merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken enz.
207307879: BUYSSE, CYRIEL - Verzameld werk [delen 1 t/m 6 van 7]
200457645: BYERN, PETER VON - Elegieën
205962754: BYRON JOHNSON, R. & RIETSTAP, J.B. - Avonturen in Britsch-Columbia en op het Vancouver-Eiland
192234064: CAIRNS-SMITH, A.G. - Seven Clues to the Origin of Life: a scientific detective story
209563611: CAIRO, EDGAR - Ba Anansi Woi! Woi! Woi! - die dood van Spin
210323828: CALS, J.M.E.TH. - Het Westeinder handschrift
192234905: CALVÉ DELFT - Calvé Bakkersrecepten
192234993: CAMERON, AVERIL & HERRIN, JUDITH (EDS.) - Constantinople in the early eighth century: the parastaseis syntomoi chronikai
192233789: CAMP, JOHN - Discovering Bells and Bellringing: an introduction to the history and technique of change-ringing; famous towers and bells, ringing graffiti, and a glossary of terms
192926372: CAMPBELL, W.M. - Minerals and gems of Maoriland
192409442: CAMPERT, REMCO - Scènes in Hotel Morandi
207155571: CAMPERT, REMCO - In de namiddag een standbeeld opwinden...
192928529: CAMPERT, JAN R.TH. (RED.) - Oegstgeest - Gunstig gelegen woongemeente (in De Hollandsche Revue 37ste Jaargang No. 11 1 juni 1932)
192235283: CAMPO HARTMAN, W. DEL E.A. - Nederland's adelsboek 1963 (M-Re) 56e jaargang
197830141: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland
204110329: CAMUS, ALBERT - Caligula
194466645: CANETTI, ELIAS - Nachträge aus Hampstead: Aus den Aufzeichnungen 1954-1971
192234029: CANNON, BETTY - Sartre & Psychoanalysis; An Existentialist Challange to Clinical Metatheory
203237405: CAPPELLEN, WILLEM VAN & HAHN |JR, ALBERT - Oome Keesje vertelt
193873234: CARCALLA, JEAN-PAUL - Saint-Germain-des-Prés
192235140: CAREY, CHRISTOPHER - Trials from Classical Athens
204691116: CARLI, ENZO - Duccio di Buoninsegna
192233858: CARSTEN, FRANCIS LUDWIG - Eduard Bernstein 1850-1932: Eine politische Biographie
208981509: CARTIER-BRESSON, HENRI - Moscou vu par Henri Cartier-Bresson
210234742: CASANOVA - Het duel
209563652: CATE, RITSAERT TEN E.A. - Mickery Mouth (published on the occasion of) Touch Time
201166276: CAUJOLLE, C. - Lartigue (Die Grossen Fotografen)
203529919: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen 1945-1947
192234813: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK & ARNTZ, GERD - Statistisch zakboek 1943
208981915: CENTRUM VOOR CUBISCHE CONSTRUCTIES - struktuur een thema, een methode
200680498: CHABOT, HENK - Moeder & kind
192235080: CHABOT, JEROEN - Klaas Gubbels: tekeningen, schilderijen / Joop van Meel: tekeningen, schilderijen / Kees Spermon: tekeningen, grafiek
210234574: CHAMPFLEURY - Chien-Caillou
201403370: CHANDLER, CHARLOTTE - Ingrid: Ingrid Bergman. Een persoonlijk levensverhaal
201694619: CHARMS, DANIIL - Onverwacht drinkgelag en ander proza
204595685: CHARTERIS, LESLIE - De Saint of de vrolijke struikrover
192235320: CHESTERMAN, CLEMENT C. - Tropical dispensary handbook: An aid to the training and practice of medical assistants and for the guidance of all engaged in medical practice in rural dispensaries in the tropics
194963999: CHEVALLEY, HEINRICH (RED.) - Arthur Nikisch: Leben und Werken
210206352: CHIOMENTI, ENZO - Rode Tim [De Rode Adelaar 15]
198932942: CLAHSEN, PEER - One Way: Fragmente aus Briefen Peer Clahsen an T
205454637: CLAPP, FREDERICK MORTIMER - Jacopo Carucci da Pontormo his life and work
194467218: CLARIDGE, ELIZABETH - Mel Ramos
192235467: CLARK, WILLIAM R. - At War Within; The Double-Edged Sword of Immunity
205962805: CLAUS, HUGO - De Oostakkerse Gedichten
192235441: CLAUS, FELIX & WAGENINGEN, DICK VAN & HOMAN, REYNOUD - Kerk te Rijsenhout
209113186: CLAUS, HUGO - De Oostakkerse Gedichten
204424500: CLAUS, HUGO - De Oostakkerse Gedichten
192234132: CLEARE, JOHN & TONY SMYTHE - Rock climbers in action in Snowdonia
193012832: CLEIJ, J.F. - Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland: Emissie 1864
197725460: COCKBURN, PATRICK - The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution
210098049: COENDERS, C.P. & CATS, B.C. (SAMENSTELLING) - De Wapenemblemen van het Nederlandse Leger / Netherlands Army Regimental Badges
210098032: COENDERS, C.P. & EKERIS, C. V. & CATS, B.C. (SAMENSTELLING) - De Mouwemblemen van het Nederlandse Leger / The Sleevebadges of the Netherlands Army
203944060: COETZEE, J.M. - Een huis in Spanje / A House in Spain [dubbelboek]
192234455: COHEN, A.E. - De visie op Troje van de Westerse Middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160
204110728: COHEN, FRÉ - HBS met 5-jarigen cursus / Rapport
206620270: COIGNEAU,DIRK - Refreinen in het zotte bij de Rederijkers [3 delen COMPLEET]
192234032: COLBERT EDWIN H, JOHNSON R. ROY - The Petrified Forest Through The Ages; 75th Anniversary Symposium November 7, 1981
192234606: COLENBRANDER, H.T. - Levensbericht van W.H. Beaufort ( overgedrukt uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, voor 1919)
210231975: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR - De ballade van de oude matroos
192234924: COLIJN, H. - Rotterdamsche havendag: 16 september 1938
192234175: COLIN, JEAN-PAUL & MEVEL, JEAN-PIERRE & LECLERE, CHRISTIAN & BOUDARD, ALPHONSE - Dictionnaire de l'argot
192233915: COLLINS, MABEL - Dwalingen
196008435: COMMISSIE WAALBRUG - Gedenkboek - Noord en Zuid verbonden opening Waalbrug Nijmegen 1936
192234962: COMPAEN, CLAESZ - Voorste linie: Flitsen uit het illegale leven
195335072: COMPIER, H.P. - Kent u ze nog... de Ouderkerkers
198605759: CONINCK, OCTAVE DE - Rotterdam wereldstad in opbouw
192235113: CONNOR, D. RUSSELL - The record of a legend: Benny Goodman
206983823: CONRAD, F.W. - Reizen naar de Landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land
205119057: CONSCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis van België
192234265: CONSTRUCTOR - Practische handleiding voor het dominospel
195101938: CONWAY, MARTIN - Collaboratie in België: Léon Degrelle en het Rexisme, 1940-1944
202293787: COOK, AGNES - Brieven aan vrienden over het verborgen leven; gedicteerd aan Agnes Cook door haar moeder in de geestenwereld
203073160: COOLEN, BOB (WOORD VOORAF) - De Dolle Jaren in België 1920-1930
192235341: COOMANS, H.E. & BRUS, RENÉ - Parels en parelmoer
192233976: COOMANS, H.E. & BRUS, RENÉ - Parels en parelmoer / druk 1
194309941: CORBEY, RAYMOND & ROEBROEKS, WIL (EDS.) - Studying Human Origins. Disciplinary History And Epistemology
198882285: CORELLI, MARIE - De ziel van Lilith
198920126: CORELLI, MARIE - Het eeuwige leven
198160307: CORELLI, MARIE - De Koningskroon, Een droom van het Heden en de Toekomst
198248468: CORELLI, MARIE - Alsem
198165650: CORELLI, MARIE - Liefde - En de Philosoof
201874498: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Het Bierboeck
192235359: CORUM, KIM - Sex Scenes / Erotica Excerpts from the Novels of Kim Corum
204110580: COSMAN, MILEIN & KELLER, HANS - Stravinsky at rehearsal
206620286: COSTA, I. DA - Da Costa's kompleete dichtwerken [3 delen COMPLEET]
206803457: COULON, BERNARD - Promenades en Normandie avec un guide nommé Marcel Proust
192234022: COUPERUS, LOUIS - Met Louis Couperus op tournee; voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten
205148985: COUPERUS, LOUIS - Antieke Verhalen - Van Goden en Keizers, van Dichters en Hetaeren
210290972: COUPERUS, LOUIS - Volledige werken Louis Couperus
192235442: COUWENHOVEN, RON - Zaanse Geschiedenissen; waar gebeurde verhalen uit de achttiende eeuw
192234271: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland; 1875-1888
202776021: CRAMER, RIE - De familie van Muizesteijn
201721094: CRAMER, RIE - Hannesje met Spekkie op Reis
192234619: CRAMER, RIE (ILLUSTRATIES) - Versjes van vroeger
192235233: CRAMER, P.J.S. - Gegevens over de variabiliteit van de in Nederlandsch-Indië verbouwde koffie-soorten
192234692: CRENA DE JONGH, ADRIANUS CORNELIS - Eenige opmerkingen over Art. 207 der Wet van 3 Maart 1881, in verband met 153-164 van het Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich (Academisch Proefschrift)
192234689: CRENA DE JONGH, ADRIANUS CORNELIS - Eenige opmerkingen over Art. 207 der Wet van 3 Maart 1881, in verband met 153-164 van het Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich (Academisch Proefschrift)
192235563: CRITCHFIELD, RICHARD - The villagers; changed values, altered lives: the closing of the urban-rural gap
200409001: CROMMELIN, C.A. - Het Lenzen Slijpen in de 17e Eeuw
192235296: CROONEN, H.V.M. & TOOM, W. DEN & ZUM VÖRDE, G.M.D. (RED.) - Uw Bark-Journaal; Jubileumnummer september 1957 (Berghaus jubileert)
205148573: CROUWEL, WIM - Wim Crouwel - Gerrit Noordzij prize - Type and Media
210303419: CROUWEL,WIM & WOUW, JOLIJN VAN DE (SAMENSTELLING) - Op losse schroeven situaties en cryptostructuren Stedelijk Museum cat.nr. 457
192804052: CROUWEL, WIM (FOREWORD) & VRIE, DINGENUS VAN DE (ESSAY) - Kwadraat-Bladen; A Series of Graphic Experiments 1955-1974
192235177: CUICH, MYRONE N. - Armes secretes et ouvrages mysterieux de Dunkerque a Cherbourg. Les V1 et les V2.
206779288: CUSA, NICOLAI DE [NIKOLAUS VON KUES] - De apice theoriae / Die höchste Stufe der Betrachtung (Lateinisch - Deutsch)
192233892: CUYPERS, PETER & PIECK, MARIANNE & VREESWIJK, PEEP & JENNEKENS, INE & PANHUYSEN, GEERT - XXe Annuarium vant C.S. Veritas
197725491: D'HULST, HENRI - Het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Castillië te Lier op 20 October 1496
192235266: D'ABLANG VAN GIESSENBURG, W.J. - Nederlands adelsboek: of verzameling van adels-erkenningen, inlijvingen, verheffingen en verlleningen van titel in het Koningrijk der Nederlanden sedert 1814
192978780: DA COSTA, W.S. & ROZEMA, H.P. & VOS, J. - Aantekening en aangegeven waarde sinds 1850 (Posthistorische Studies IX)
192234674: DAAL, H. VAN - Venrays ondergang en bevrijding: de strijd in 1944 om het bruggehoofd Blerick
210387857: DAALEN, MR. A.P.A. VAN - Het Mysterie Lodewijk XVII - koningszoon zonder troon 1785-1985
200518127: DALEN GILHUYS, LEX VAN - Hommerson 50 jaar Scheveningen
192291339: DAMAS - Haagsche omtrekken
202293570: DAMAS - Haagsche omtrekken [deel 1]
206555332: DANA, R.H. & HOEVE, J. VAN DER - Twee jaar voor den mast - een waar verhaal van het matrozenleven op zee
193285719: DANTZIG, M.M. VAN - Vincent? A new method of identifying the artist and his work and of unmasking the forger and his products
194467098: DAPPEREN, J. VAN - Stuifzeetjes over P 322
196629348: DAS, H. & HEESAKKER, L.A. - Gedenkboek 2 Feijenoord 1908-1948 ; Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Rotterdamse Voetbal- en Athletiek-vereniging "Feijenoord"
204110850: DAVELAAR, R. & JONGERT, JAC. - Monteewerk (fantasiestukken)
192234126: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden
192234127: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden; deel 3
192233965: DAVIDSE, P. - Aagtekerke in vroeger tijden
192234690: DAVIDSON, MARSHALL B. - Early American Tools
206785757: DAVIS, SHARON - A Girl Called Dusty - an intimate portrait of Dusty Springfield
192234044: DE LATTIN, AMAND - De Antwerpenaar als taalvirtuoos; Antwerpse spreuken en gezegden
192235068: DE ONAFHANKELIJKEN - "De Onafhankelijken": Hedendaagsche Schilderkunst en Beeldhouwkunst
206902549: DE STICHTING NEDERLANDSCHE RIJSCHOOL (SAMENSTELLING) - Handleiding ten behoeve van Nederlande ruiters en hun instructeurs (2 delen COMPLEET)
192235023: DEBO, KAAT & PIROTTE, PHILIPPE & WHITE, ZOE& TULLOCH, CAROL - Beyond desire
210232107: DEBROT, COLA - Mijn zuster de negerin
192234028: DECKER, HANNAH S. - Freud, Dora, and Vienna 1900
208958593: DECOEN, JEAN - Vermeer - Van Meegeren; Retour à la Vérité - deux authentiques Vermeer [+extra]
208981420: DECORTE, JAN - amlett [met opdracht]
192235482: DEFILET, MARTIJN E.A. - Bijdragen en mededelingen Gelre; Historisch Jaarboek voor Gelderland Deel CII / 2011
192235486: DEKKER, EDUARD DOUWES [=MULTATULI] - Multatuli aan den Koning (1860). Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar aan Z.M. Koning Willem III gericht. Met een aanteekening van Mr.C.Th. van Deventer. Overgedrukt uit De Gids van Mei 1910
192235406: DEKKER, D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder met een kaart en twee platen
192235572: DEKKERS, JEANNE & TZONIS, ALEXANDER - Over schetsen / About sketching
192235649: DELEVOY, ROBERT L. & ALECHINSKY, PIERRE - Ensor
192235610: DELFT, A.J.A.C. VAN - Uit de bezettingstijd 1940-1945: Zwarte handel
198932846: DENDERMONDE, MAX & OORTHUYS, CAS - De som der delen: N.V. Werf Gusto v/h firma A.F. Smulders Schiedam 1862-1962
208232890: DENDERMONDE, MAX - De wereld gaat aan vlijt ten onder
192235303: DENDERMONDE, MAX & KUNSTENAARSGROEP ARGUS - Havenstad; Rotterdam de wereld in één haven
196219041: DENIER VAN DER GON, DR. W.H. - De Driewerf-Grootste Hermes over de Wedergeboorte
205454425: DENKER, ARNOLD S. - My Best Games 1929-1976
192234167: DEPARTEMENT VOOR VOLKSVOORLICHTING EN KUNSTEN, AFDEELING ALGEMEENE PROPAGANDA (THOMASSEN, MARIUS J.G.) - De avonturen van Flits, de Herder en Bull, de Dog
197332627: DERKS, JAN & BLAZER, CAREL (FOTOGRAFIE) - Rome: een fotodocumentatie van Carel Blazer ingeleid door Mr Jan Derks
208958538: DERONDE, DR. THEO - Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen
192233948: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland; de negentiende eeuw
192235053: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine Collectie: Deel 2 - De Negentiende eeuw (Catalogus 2- Stachelswine Collectie)
192234870: DEURSEN, A. VAN - Der Heilbringer: eine ethnologische Studie uber den Heilbringer bei den Nord-Amerikanischen Indianern
204482505: DEURWAARDER, J.J. & POLLEMANS, TH.A. - Oudewater tijdens de tweede wereldoorlog
209409227: DEVLIEGHER, LUC - Huizen te Brugge
192235553: DIBB, C. EMILY - Ivory, Apes and Peacocks
192234701: DIEMEL, BAS & ZOUWEN, ANNELIES VAN DER - Erasmus School of Economics, Honderd Jaar (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, nr. 189)
192235400: DIEMEN, ADRIANUS CORNELIS (GERRITSZOON) VAN - Over voorouders, ouders en kinderen Van Diemen (2 delen in 1)
192233873: DIENST VAN STADSONTWIKKELING EN WEDEROPBOUW, AFD. STRUCTUURONDERZOEK EN PROGRAMSTUDIE - Bejaarden in hoogbouw? Een analyse van de bewoners van het bejaardenflatgebouw te Vlaardingen.
192235651: DIJCK, BRUNO VAN & LEEUWEN, FRED VAN - Bruno van Dijck - Genius Loci: Bij wijze van zien
192234395: DIJK, F. VAN - Spiegel der Historie: Goes in de patriottentijd
192235607: DIJK, C. VAN & GROOT, A.H. DE - State and Islam
194058749: DIJK, ANTOINETTE VAN & BOX, HENNY - Als het regent / Regen en zonneschijn
206013311: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop 1898-1938 [=Hospitaal Kerkschip "De Hoop"]
205148605: DIJK, HANS VAN - Het Roelantslied - proefschrift [2 delen compleet]
192235527: DIJK, DR. IS. VAN - De heer Willem Kloos en de "Exacte Waarheid"
200457956: DIJKHUIS, ANNEROOS & ENGELS, JOHN & VERHOOGT, GERARD (EINDREDACTIE) - Panamarenko - Umbilly 1
192233866: DIJKSTERHUIS, E.J. - Het getal in de Grieksche wiskunde; openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van privaat-docent in de geschiedenis der wiskunde aan de universiteit van Amsterdam op 11 october 1930
207292295: DIJL, FRANK VAN - Van Steen [gelimiteerde editie]
200517985: DINTHER, STEPHAN JH & SCHALKEN, TOBIAS TYCHO - Eiland 5
192234251: DIRECCION OFICIAL DE INFORMACIONES PARA TURISTAS LA HAYA - ¿Como hay que visitar a Holanda?
192235504: DISNEY, WALT - Walt Disney presenteert Fantasia in technicolor
209182993: DIV. - Winter op den Rijn 1928-1929
192926385: DIV. - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1872 (acht en vijftigste jaargang)
206862708: DIVENDAL, H. & BOOST, W. - De blijde jaarkring
209577348: DIVERS - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der jongelingsvereeniging op gereformeerden grondslag "Timotheüs": gevestigd te Rotterdam opgericht 3 maart 1867
204110877: DIVERS - Vijftigste verjaring der Stichting van de Antwerpse Scheepvaart Vereniging 1901-1951
206643377: DIVERS - Feestwijzer voor de viering van het XXI Lustrum van het Delftsch Studentencorps
209182948: DIVERS - Geschiedenis van de Z:.A:. Loge Le Profond Silence O:. Kampen - van 5770 tot 5870
204359158: DIVERS - Hollandse Tegels, de collectie van de Heer F. Leerink [4 delen COMPLEET] Catalogus 321/327/337/349
204359035: DIVERS - Uittreksels uit Vreemde Tijdschriften, voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1858-1859
204472922: DIVERS - Volks-Liedjens uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - vierde stukjen
209577215: DIVERS - Voor Hart en Huis - Almanak voor het jaar 1942
209183095: DIVERS - Mooi Marginaal 2018-2019 - de mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven
197095515: DIVERSE - Der Adler jaargang 1943 (26 nummers compleet)
196386203: DIVERSE - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Bolswardse Voetbalvereniging C.A.B. Combinatie Achilles Bolsward 1905-1955
207093595: DIVERSE - Ons Charlois - Speciale editie; Ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de bevrijding
210387698: DIVERSE - Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan Still Going Strong Cricket Club 1929-2004
192235012: DIVERSE - De revisor; Muziek en poëzie (oktober, 2009)
192234018: DIVERSE - Liminality and Transitional Phenomena
195366584: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXVIII (38e) april 1930- december 1930
195366594: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Jaargang XXXII (32e) april 1924- maart 1925
195366602: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXVI (36e) april 1928-maart 1929
196386194: DIVERSE - De Jubileum Schakel extra bijlage t.g.v. ons 90-jarig bestaan AFC 1895-1985
197095512: DIVERSE - Der Adler jaargang 1942 (26 nummers compleet)
192234347: DIVERSE - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en Koloniën. 4e jaargang, April 1920 - April 1921
195366638: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXV (35e) april 1927-maart 1928
195366633: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Jaargang XXXI (31e) april 1923- maart 1924
195366631: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Jaargang XXX (30e) april 1922- maart 1923
192235516: DIVERSE AUTEURS - UdSSR-CSSR Gemeinsamer Raumflug
196386080: DIVERSE - Voetbalvereniging HVV Helmond 90 jaar 1899-1989
195366619: DIVERSE - Theosophia Jaargang no. 43 / 1935
192235375: DIVERSE AUTEURS - Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland (no. 1 t/m 13)
192235001: DIVERSE - Het elastisch perspectief; kunst in Carnisselande
205718382: DIVERSE - Noord Sumatra in oorlogstijd. oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd [COMPLETE SET VAN 14 DELEN]
196172418: DIVERSE - Veertig Jaar; Uit het archief der Kampioen-Redactie
196172388: DIVERSE - Nederlandse Politie Sport Bond [NPSB] 50 jaar
195366582: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXVII (37e) april 1929-maart 1930
195366642: DIVERSE - Theosophia Jaargang XXXIV (34e) april 1926-maart 1927
196565169: DIVERSE - Theosophia Theosofisch maandblad onder redactie van Dr. J.W. Boissevain Jaargang XX mei 1911-april1912 (in 2 delen)
196565187: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Nederlandsche Afdeling Jaargang XXIX april 1921-maart 1922
196565148: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Nederlandsche Afdeling Jaargang XXVII april 1919-maart 1920
192402995: DIVERSE - 100 Jaargangen Rotterdams Jaarboekje 1888-2002 [CD-Rom]
195366627: DIVERSE - Theosophia Jaargang no. 41 / 1933
195366622: DIVERSE - Theosophia Jaargang no. 42 / 1934
200482399: DIVERSE - Verslag van het Provinciaal Gereformeerde weeshuis te Middelharnis over 1928-1929
200680909: DIVERSE - Paul Citroen (gezien door)
192233799: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse landschappen 5 delen + register (N.W. Overijssel, Veluwe, Mergelland. Achterhoek, Duinen)
196386181: DIVERSE - The Return of Looted Collections (1946-1996); an unfinished chapter
195366611: DIVERSE - De Theosofische Beweging waarin opgenomen "Theosophia" Jaargang 27 / 1931
196386070: DIVERSE - Officiële Jubileum Uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw opgericht 22 maart 1922 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
197095511: DIVERSE - Der Adler jaargang 1941 (26 nummers compleet)
196466777: DIVERSE - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop" 1848-1948
192235203: DIVERSE - Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "de oranjeboom" - Deel XXXIV
196565143: DIVERSE - Theosophia maandblad van de theos. vereeniging Nederlandsche Afdeling Jaargang XXV april 1917-maart 1918
192234838: DIVINE, DAVID - These Splendid Ships: the Story of the Peninsular & Oriental Line
201694606: DOCTER, COR - Koude vrouw in Kralingen
192234571: DODD, PHILIP & CHRISTIE, IAN (EDS.) - Spellbound; art and film
197332715: DODGE, M.E. & ANDRIESSEN, P.J. - De zilveren schaatsen: een schets uit het Noord-Hollandsche volksleven
192235067: DOELMAN, C. - Keuze: een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars
198505236: DOERR, ANTHONY - Een Muur Vol Herinneringen en Andere Verhalen
210235871: DOES, TINUS DE - Rotterdam Tuindorp Vreewijk in vroeger tijden
210235874: DOES, TINUS DE - Rotterdam Tuindorp Vreewijk in vroeger tijden deel 2
199264677: DOES, TINUS DE - Rotterdam Dordtsestraatweg en omgeving
192234467: DOESBURG, THEO VAN & CITROEN, PAUL - Prisma der Kunsten: Orgaan van Nederlandsche Kunstenaars Vereenigingen: Van Doesburg-nummer: Ter gedachtenis
192233781: DOESBURG, THEO VAN - Wat is Dada
196991158: DOESBURG, THEO VAN - Kunst
209577608: DOMMELEN, P.A. VAN - "Hongerwinter en Bevrijding"
206983758: DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, H.J. DE - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen deel I (tot 1702) en deel II (1703-1813) [COMPLEET]
192234832: DONGEN, A. VAN - Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920
209409267: DONGEN, JESKE VAN - Tien Middelnederlandse meerstemmige liederen uit handschrift Brussel KB II.270 - kritische editie met inleiding
208958582: DONKER, N. (RED.) - Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-Almanak voor 1876
209563646: DONKER, J. & DANTZIG, BOB VAN - Mickery Pictorial II, 1988-1999 a photogarphic history
192234095: DOOIJES, DICK - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos
193297157: DOOIJES, DICK - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland / LUXE EDITIE
207138730: DOOLAARD, A. DEN - Van vrijheid en dood - met 31 illustraties
192234698: DOORN, C. VAN & ZWIETEN, K. VAN, E.A. - 125 Jaar Diergaarde 1857-mei-1982
206864593: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van eene verzameling charters betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse, enz.
192927480: DOORTMONT, M.R. (RED.) & BOT, J. & MONSMA-WILLEMS, H. & ROOIJ, E.J. VAN & WEDA, J. - Van verre en nabij: Genealogische artikelen uit de regio Rotterdam
192928534: DORHOUT, U.G. & ARENDSEN, B.W. (FOTO'S) - Het stedeke Sloten
206330866: DORNO, PROF. DR. C. - Physik der Sonnen- und Himmelsstrahlung
192235110: DOUGLAS, NIGEL - More Legendary Voices
203071495: DOUWES DEKKER, DR. E.F.E. - God's Geboorte
200656383: DOWDING, LORD - De Overgang naar Gene Zijde
203943321: DR. II & EPICTETUS - Levenskunst van Epictetus; naar zijn "Encheiridion" of handboekje en zijn "Gesprekken"
194964106: DRAGT, G.I.W. - OnderKleding Kijken: 300 jaar ondergoed
192234368: DREWES, G.W.J. & VOORHOEVE, P. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; deel xxiv; Adat Atje?h; Reproduced in fascimile from a manuscript in the India Office Library
192235106: DRIESSEN, R.M.A. - Rietoevers in de Reeuwijkse plassen: Onderzoek naar het voorkomen van riet en lisdodde in het Reeuwijkse plassengebied
200656405: DRIXLER, FABIAN & FLEMING, WILLIAM D. & WHEELER, ROBERT GEORGE - Samurai and the Culture of Japan`s Great Peace
192235445: DRONGELEN, WIM VAN - Comparative aspects of taste receptors and hostplant selection in larvae of various Yponomeuta species (lepidoptera)
208238721: DROST, H.H. - Harlingen in Oorlogstijd
192235243: DUBBELDAM, J.L. - On the shape and the structure of the brainstem in some species of birds
192234764: DUBOIS, W.B. - Swier: Een gehucht dat echt bestaat
193764525: DUBUISSON, PIERRE-PAUL & POPOFF, MICHEL - Armorial Dubuisson: Armorial des principales maisons et familles du Royaume, de Paris et de l'Ile de France
206983747: DUDOK, W.M. - Twee herbouwplannen voor 's-Gravenhage
196499763: DUDOK, W.M. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan de opening van de Rotterdamsche Bijenkorf op 16 October 1930
192234143: DUFAY, RAYMOND - La vie dans l'Audomarois sous l'occupation 1940-1944
192234806: DULLEMEIJER, P. - The functional morphology of the head of the common viper Vipera berus (L.)
206862823: DUMON TAK, BIBI - Het heel grote vogelboek
192233937: DUMORTIER, CLAIRE - Een prinselijke hobby: de ateliers van Karel van Lotharingen
192234005: DUNNE, J.W. - Sunshine And The Dry Fly
206555260: DUNSTERVILLE, MAJOR-GENERAL L.C. - Stalky's Reminiscences
205119209: DUODUO - Een schrijftafel in de velden [GESIGNEERD]
192234087: DUPPEN, JAN VAN - De zeefdruktechniek
192234586: DURKHEIM, ÉMILE - Montesquieu et Rousseau: Précurseurs de la sociologie
198979503: DUYL, EVELINE VAN & SLEUTELS, JAN - Denkeiland
192234733: DUYVENDAK, J.J.L - De grote Chinese muur
196335476: EBELING, R.A. - Over de namen van de Middeleeuwse Streekdorpen in Oostfriesland
192234684: EBENHOECH, P. - De Mensch: of hoe ons lichaam er van binnen uitziet (met verplaatsbare afbeeldingen der inwendige deelen van het menschelijk lichaam)
205119796: ECK, MR. TH.G. VAN - De familie van Eck
192234609: ECK, TH. G. VAN - De Nederlandsche familie Alvarez en hare afstamming uit den hertog van Alva
192234447: ECO, UMBERTO - Turning Back the Clock: Hot Wars and Media Populism
192234574: EDELMANN, ERIC - Jésus parlait araméen
199264348: EDEN, FANNIE - De bekeering van Bertha Merlin
199264376: EDEN, FANNIE - Meer dan goud! & Zonder God in de wereld!; twee verhalen voor jong en oud
199264359: EDEN, FANNIE - Wiens kind?
192235307: EDWARDS, AMELIA B. - A midsummer ramble in the Dolomites
198922629: EEDEN, FREDERIK VAN - Bij 't licht van de oorlogsvlam
192234076: EEDEN, FREDERIK VAN - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden door Frederik van Eeden te Rotterdam, 7 december 1989
193598990: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes
197431567: EEDEN, FREDERIK VAN & LONDON, J (ONTWERP-TEKENINGEN) - Het Godshuis in de Lichtstad
206643452: EEDEN, FREDERIK VAN - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang
192234067: EEDEN, FREDERIK VAN - Waarvoor werkt gij? Toespraak tot werkenden gehouden door Frederik van Eeden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 maart 1899
192234581: EEKELEN, YVONNE VAN - G.H. Breitner: De oorsprong van het moment
204424583: EEKHOUT, JAN H. & KAMPHUIS, G. (SAMENSTELLERS) - Rilke in Holland
202293749: EEN LEERLING - Hemel en Hel
200457857: EEN NEDERLANDSCH JOURNALIST - Amerika en Engeland op z'n smalst.
195975751: EERDEN, JAN VAN DER - Geheim van de oude stad; een speurtocht naar de symboliek in de structuur van 's-Hertogenbosch
192234846: EERZAMEN, F. DEN - Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal
192234533: EGGER, CAROLUS (ED.) - Lexicon Recentis Latinitatis (Volume I&II COMPLEET)
206902581: EGMOND, M. VAN [RED.] - De kartografie van Rotterdam en de eerste Nederlandse reizen overzee & Kartografie en kunst
194466806: EHRHARDT, JUSTUS - Strassen ohne Ende
192616547: EICHMAN, J.H. - Eene bladzijde uit het verhaal van Leidens beleg en ontzet in 1574, toegelicht en verdedigd door J.H. Eichman
196992762: EIJBERGEN, KOOS VAN - De Vonk Maandblad voor Kunst en Letteren 1e jaargang Nummer 5 maart 1925
210303384: EIJCK, ROB VAN & NOL, ROB VAN DER - Martin Lodewijk - stripmaker en reclametekenaar [gesigneerd en gedateerd door de kunstenaar]
199357842: EIJK, HENK VAN - Charlois in vroeger tijden, Charlois' roem in beeld. Deel 5
193873498: EIJKELBOOM, JAN & BOONSTRA, ROMMERT - Rommert Boonstra: Fotowerken
196588927: EILERS, P.C. - Half a century of picture dealing. An illustrated record by E.J. van Wisselingh & Co. With a note on the connection between the Barbizon and The Hague Schools by Jan Veth
192234228: EILERS, B. F. (FOTOGRAFIE) - Typisch Holland
210205945: EKKART, RUDI & BAVELAAR, HESTIA & FUCHS, RUDI E.A. - Henri van de Waal - bundel ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag 3 maart 1910 / 3 maart 2010
192235137: EL-FARS, MOHAMED - Brel
192409339: ELBURG, JAN G. - Winter lijkt het wel
192235247: ELDAD, ISRAEL & ELDAD, ARYEH - The challenge of Jerusalem betwixt thicket and altar
195975954: ELDERING-NIEMEIJER, MEVR. MR. W. - De Grafzerken van Vianen
192233977: ELDERS, STEPHAN - Grammaire Mundang
192235523: ELIAS, MICHAEL & GOEMAN, TON - Haags
192235576: ELLIOTT, PAUL A. - The Derby Philosophers; Science and Culture in British Urban Society, 1700-1850
206556137: ELMER, WILMA - Navajo Rugs
193883849: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 3
193883874: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 1
208958140: ELSKEN, ED VAN DER - Een liefdesgeschiedenis in Saint German des Prés
193883875: ELSKEN, ED VAN DER - Wereldreis in foto's 1
201694515: ELSKEN, ED VAN DER & OORTHUYS, CAS & KANDO, ATO, & HUF, PAUL & CORNELIUS, VIOLETTE & SCHROFER, JURRIAAN, & RODENKO, PAUL - Vuur aan Zee
197431430: ELSSCHOT, WILLEM - Tsjip
192234089: ELSSCHOT, WILLEM - Het tankschip
192234559: ELST, P.H. VAN DER - De Haagse Telefoon; Hoe het overheidsbedrijf ontstond en wat er aan vooraf ging
205148974: EMANTS, MARCELLUS - Geachte heer Redacteur!
192234171: EMANTS, MARCELLUS - Lichte Kost: Novellen
210303401: EMANTS, MARCELLUS - Lichte Kost: Novellen
196386210: EMMENES, IR. A. VAN (SAMENSTELLER) - Vijftig jaren lager voetbal in Den Haag 1894-1944; Jubileumboek bij het vijftigjarig bestaan
206555375: EMMENES, IR. A. VAN (SAMENSTELLER) - Vijftig jaren lager voetbal in Den Haag 1894-1944; Jubileumboek bij het vijftigjarig bestaan
196335873: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Van Patronymica en Geslachtsnamen in Drente
194964016: ENGAU, FRITZ - Frontal durch die Bombenpulks: 1944 Reichsverteidigung, Normandie-Invasion, Deutsche Jagdflieger in ihren Schwersten Kämpfen
192233897: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius - Bassarus (naar de editie Utrecht 1540 uitgegeven met inleiding en vertaling)
192927105: ENGELBERTS GERRITS, G. - Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Pzn Hein (in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen)
192234754: ENGELBRECHT, W.A. (E.A.) - Catalogus tentoonstelling Rotterdam Batavia 1939
192235306: ENGELEN, EWALD - De mythe van de markt; waarheid en leugen in de economie
198932908: ENGELS, M.H.H. - Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland
192234580: ENGELS, MATHIAS T. - Das kleine Andachtsbild: Prägedrucke und Stanzspitzenbilder des 19. Jahrhunderts
192235466: ENGLE, FATHA - Only you can change the world
201721354: ENOCH, R. MOEH & GALEN ALST, G. VAN E.A. - Locale Techniek; technisch orgaan van de Vereeniging voor locale belangen te Semarang
205148620: ENQUIST, ANNA & HEIJDEN, A.F. TH. & WIERINGA, TOMMY - Niets gaat voorbij - drie verhalen bij het afscheid van Pieter de Jong, algemeen directeur van WPG Uitgevers
192234857: ENTHOVEN, E. & SNIJDERS, C.J. (E.A.) - 10 Vervlogen jaren
199264459: EPEN, D.G. VAN - Adelsarchief Jaarboek van den Nederlandschen Adel 1e Jaargang Anno 1900
199264472: EPEN, D.G. VAN - Adelsarchief Jaarboek van den Nederlandschen Adel 2e Jaargang Anno 1901
192235580: [EPEN, D.G. VAN] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet.
206862674: ERAS, PAULUS & FRACKERS, WILLEM & HAAN, MAX DE & WILLEMS, RINUS - La Véritable Zèle - gebaande en nieuwe wegen - vijfentwintig jaar arbeid in de werkplaats
206984463: ERASMUS, DESIDERIUS - Adagium 437 - zestigjarigen van de brug gooien (Sexagenarios de ponte deiicere)
201165082: ERNST, BRUNO & ROELOFS, RINUS - Monika Buch & Istvan Orosz
193393655: ES, JONIEKE VAN - Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944); tekenaar, graficus, sierkunstenaar
200656428: ES, JOH. VAN & RAUWERDA, A. (RED.) - Het uitslaan van Hoek- en Kilkepers
192234984: ESHUIS, HENRY - 'Een halve eeuw de Alblas'
205119048: ESHUIS, DICK [ILLUSTRATIES] - Het Knorkamp aan Zee & De Club van Vier
192235644: ESKAMP, HANS & JANSEN, BERT - Oost kunst: kunst in het oostelijk havengebied van Amsterdam / East art: art in Amsterdam's eastern docks area
200409908: ESMEIJER, JACOB-JAN & REEVE, THOMAS - Cricket onder de zeespiegel ~ 25 Nederlandse cricketverhalen ~
201402012: ESS, JOHANNA & WALTER, NIKOLAUS - Blickwechsel: Photographische Aufnahmen
193763847: ESSEN, FRED VAN & BATELAAN, MAIKEL - Het fusiehandboek: Maak fusies en overnames tot een succes
206555250: EUGÉNIE - Mijn Gedenkschriften (2 delen compleet)
209577355: EUWE, MAX & KRAMER, H. - Middenspel 2 - De strijd om open lijnen / Zwakke pionnen / Het initiatief
192234716: EUWE, M. & LANGEWEG, K. - Theorie van het schaakspel; De opening 7 / Frans
200655871: EVENHUIS, EDDY - De leerling Alexander
193873263: EVENO, CLAUDE (RED.) - Paris Perdu: quarante ans de bouleversements de la ville
198978979: EVERINK, MARION - Da's nou Frans! Nederfranse tongvallen en taaltuimelingen - nog meer sjans met Frans
200655845: EXPERTS FOR RESPONSIBLE DOG OWNERS - Cavalier King Charles Spaniel
198921610: EYK, HENRIETTE VAN - De kleine parade
192234219: EYK, GEERT VAN - Dialogen: Breda Photo 2008, een reeks vraaggesprekken met instellingen en kunstenaars
205454447: EYRIÈS, M. & FAYE, ERNEST - Geschiedkundige verhalen Schipbreuken, achterlaten van zeelieden, overwinteren, scheepsbranden en andere zeerampen. Vrij het Fransch gevolgd door A.J. Dieperink
197830136: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609
192234102: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Fie Carelsen
192234536: F.J.W. - Ons laatst halfjaar Oorlog: achter Arnhem-front
198979274: F.J.W. - Ons laatste halfjaar oorlog: Achter Arnhem-front
206983768: FACON, ROGER - Fulcanelli & les Alchimistes Rouges
202008552: FAGEL, RAYMOND - Leids beleg en ontzet door Spaanse ogen
192235168: FANSA, MOMOUN & BOTH, FRANK - "O, schaurig ist's, übers Moor zu gehn..." / 220 Jahre Moorarchälogie
209563628: FARINAUX-LE SIDANER, YANN - Henri Le Sidaner Intieme Landschappen
201874351: FEATHER, LEONARD - The new edition of The Encyclopedia of Jazz
192233831: FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE - Le Chemin de Conques a Toulouse; Quercy / Bastides / Gorges de l'Aveyron
192233838: FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE - Santier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles Toulouse - Jaca - Lourdes
192235170: FEENSTRA, R.M. E.A. - 25 jaar Postzegelvereniging 'Griekenland'
201874455: FELKIN, WILLIAM & CHAPMAN, STANLEY D. - Felkin's History of the Machine-wrought Hosiery and Lace Manufacturers
205119828: FENNELL, J.L.I. (ED.) - Prince A.M. Kurbsky's History of Ivan IV
198606101: FENS, JACK - Gebouwd in de wijk: monumenten en andere historische gebouwen in Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge
205148940: FERGUSON, HENRY (ED.) - Body Art issue 15
205148935: FERGUSON, HENRY (ED.) - Body Art issue 17
199357948: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 4, De Oosterlijke Waterstad
199357895: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 3, Op en om de Hoogstraat
199357880: FERINGA, M.M.S. & VOET, H.A. - Stadsdriehoek van Rotterdam, Deel 1, Tussen Hofplein, Oppert, Grotekerkplein, St. Laurensstraat en Coolsingel
195101818: FIALA, V. - Het overwonnen Frankrijk: Een Tsjechische journalist op de oorlogstooneelen in het westen
192234578: FIDOLINI, MARCO - Lucio Venna: Il siero futurista
198505642: FIERET, GERARD PETRUS - Filosofie van een vlinder, gedichten
193173982: FIERET, G.P. - Foto en copyright by G.P. Fieret
198505192: FIERET, GERARDUS PETRUS - De Lasso van de Minnaar
206902416: FINE, REUBEN - Great moments in modern chess
207138746: FINI, LEONOR & ALVAREZ, JOSÉ - Le livre de Leonor Fini - peintures, dessins, écrits, notes de Leonor Fini
192234998: FINLEY, M.I. - Studies in Ancient Society
205148567: FITSCHEN, JÜRGEN & TEEUWISSE, JAN (UITG.) - Reg Butler. Decent sculpture
192234510: FITZ, PETER - Fehér: László Fehér New Works 1998-2000
192234299: FLEAR, GLENN - Offbeat Spanish / Meeting the Spanish Without 3...A6
196466649: FLEMMING, BEATRICE - Das Theosophische Weltbild (3 volumes +Register in cassette) [compleet]
192233845: FLOERKE, HANNS - Studien zur niederlandischen Kunst- und Kulturgeschichte: Die Formen des Kunsthandels, das Atelier und die Sammler in den Niederlanden vom 15.-18. Jahrhundert
192234830: FOCK, HARALD - Vom Zarenadler zum Roten Stern: Die Geschichte der russischen/sowjetischen Marine
192234085: FOCQUENBROCHTS, W.G.V. - Min in 't Lazarus-huys, Blyspel
201166721: FOKKE, ROGIER - Paramisa: portretten van Sinti en Roma - gefotografeerd door Rogier Fokke
192291209: FONSECA, ANTONIO LOPEZ DE - La Haye: par un habitant (Deel 1 & 2 COMPLEET)
192235353: FONTANA, FRANCO - [Photedition 3]
192233820: FORD, DAVID R. - Good Medicine, Great Sex!
192235521: FORD, NORMAN M. - When did I begin?; conception of the human individual in history, philosophy and science
201874562: FORRESTER, PAUL - De Houtbewerkingsgids: Geïllustreerd handboek voor beginners en gevorderden
210231706: FOURNIER, ALAIN - Le grand Meaulnes
192235265: FRAIN, IRENE - Phoolan
200386415: FRANCIS, DICK - Nachtmerries en Een heldere witte ster
192234125: FRANCO, PAUL - Hegel's Philosophy of Freedom

Next 1000 books from Antiquariaat Looijestijn[an error occurred while processing this directive]

9/14