Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


DEUTMANN & ZN. - Portrait of Marius A. Brandts Buys, Ludwig Felix Brandts Buys, C. A. Brandts Buys, Henry F. Robert Brandts Buys & Jan W. F. Brandts Buys, photographed by Deutmann & Zn., Amsterdam.

Title: Portrait of Marius A. Brandts Buys, Ludwig Felix Brandts Buys, C. A. Brandts Buys, Henry F. Robert Brandts Buys & Jan W. F. Brandts Buys, photographed by Deutmann & Zn., Amsterdam.
Description: Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1892. Original phototype, 14,7 x 10,5 cm on original mount, lichtdruk Emrik & Binger, Haarlem, with 24 pages text by Henri Viotta, musical notes and list of works, folio, original illustrated wrappers by K. Sluyterman. Marius Adrianus Brandts Buijs sr. (Deventer, 13 oktober 1840 - Eerbeek, 13 januari 1911) was een Nederlandse organist en musicus. Hij was de zoon van Cornelis Alijander Brandts Buys en Johanna Wilhelmina Bosch Morison. Hij groeide op in een bij uitstek muzikale familie van organisten en componisten (van vooral protestantse kerkmuziek). Zijn vader Cornelis Alijander was organist in de Lebuïnuskerk te Deventer en dirigent van diverse plaatselijke koren. Ook zijn jongere broers Ludwig Felix en Henri François Robert zouden een carrière in de muziek kiezen. Marius werd zelf eerst organist in Franeker en werd in 1864 benoemd tot organist en beiaardier te Zutphen, hij was daar tevens dirigent, alsmede in Deventer en componeerde daarnaast veel kleinere liederen, koorwerkjes, kinderliederen en werken voor orgel en klavier. In 1873 richtte hij het Toonkunstkoor in Zutphen op, waar zijn broer Ludwig Felix als eerste op zou treden als dirigent vanwege een ziekbed van Marius. Marius' huis aan de Zutphense Zaadmarkt stond open voor reizende kunstenaars die de stad bezochten. Zo kwamen Henryk Wieniawski, Edvard Grieg, Richard Hol en Johan Wagenaar wel eens over de vloer. Een lied van zijn hand werd opgenomen in de liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee (eerste druk in 1906). Dit liedboek was zeer populair en werd de hele twintigste eeuw herdrukt. De eerste regels luiden: 'Hoû zee, hoû zee, hoû moedig zee!'. Op 20 november 1867 trouwde hij in Zutphen met Susanna Catharina Quanjer. Ze kregen zeven kinderen, van wie de zonen Jan en Marius Adrianus jr. ook de familietraditie in muziek zouden voortzetten. Zijn vriendschap met Grieg bleek later erg bevorderlijk voor de carrière van zijn oudste zoon Jan die de bekendste componist uit deze familie zou worden. - - - Ludwig Felix Willem Cornelis Brandts Buijs (Deventer, 20 november 1847 - Velp, 29 juni 1917) was een Nederlandse componist, organist en dirigent. Ludwig Felix is de zoon van Cornelis Alijander Brandts Buys en Johanna Wilhelmina Bosch Morison. Hij was de eerste die vernoemd zou worden naar bekende componisten. In zijn geval Ludwig van Beethoven en Felix Mendelssohn, beiden idolen van zijn vader. De familie Brandts Buys is bekend om zijn vele organisten, dirigenten en componisten. Zijn oudere broer Marius Adrianus en zijn jongere broer Henri François Robert kozen ook een dergelijk beroep. Ludwig Felix trouwde op 18 juni 1877 in Gorssel met Pauline Hendrika Elisabeth Hesselink. Ze kregen vier kinderen, van wie de oudste Johann Sebastian een befaamd etnomusicoloog werd. - Net als zijn broers werd Ludwig Felix door zijn vader opgeleid in de muziek. Hij leerde hen zingen en het bespelen van piano en orgel. Ludwig Felix ontving vioollessen van de violist Frans Stroober. Hij bracht zijn spel vaak openbaar ten gehore bij de concerten van zijn broer Marius, bij wie hij in de periode van 1868 tot 1874 in huis woonde. In die tijd viel hij vaak in voor Marius als organist en beiaardier. Toen Marius in 1873 het Toonkunstkoor te Zutphen oprichtte, kon hijzelf niet optreden als dirigent vanwege ziekte. Ludwig Felix viel in als eerste dirigent van dit nieuwe koor. In 1874 vertrok Ludwig Felix naar Rotterdam en werd daar organist in de Waalse kerk. Nationale bekendheid kreeg hij als dirigent van het Liedertafel Rotte's Mannenkoor, dat hij van 1874 tot 1891 dirigeerde. Daarnaast was hij dirigent van gemengd koor Euphonia en van 1877 tot 1899 ook van het Toonkunstkoor van Schiedam. In 1883 werd hij zangleraar aan de Rotterdamse Toonkunst muziekschool, waar hij later ook orgelleraar werd. In 1907 verhuisde hij naar Velp waarna hij het toonkunstkoor van Zutphen van 1909 tot 1912 weer zou leiden. Zijn bekendste compositie is Mijne Moedertaal uit 1874. Zijn lied Naastenliefde, met de beginregel 'Laat af van 't strijden, volk'ren, ontaard' (tekstdichter onbekend), werd opgenomen in de liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee (eerste druk in 1906). Dit liedboek was zeer populair en werd de hele twintigste eeuw herdrukt. - - - Cornelis Alijander Brandts, later Brandts Buijs (Zaltbommel, 3 maart 1812 - Deventer, 18 november 1890) was een Nederlandse dirigent en organist. Daarnaast is hij de stamvader van de muzikale familie Brandts Buys. Hij was de natuurlijke zoon van Cornelis Buijs Corneliszoon (1757-1831) en Alijda Brandts (1777-1848). Zij huwden in 1825. Cornelis' vader was organist, beiaardier (klokkenist) en muziekleraar in Zaltbommel. Al vrij vroeg kreeg Cornelis Alijander van hem orgel-, piano- en vioollessen. Sinds 1828 nam hij regelmatig de orgeldiensten waar en in 1834 volgde hij zijn vader op. Op 1 september 1840 werd hij organist van de Lebuïnuskerk te Deventer. Vrijwel direct daarna begon hij met het organiseren van vocale en instrumentale concerten ten eigen bate, waarin hij als pianosolist optrad. Vanaf 1845 trad hij op als dirigent, en in 1851 werd hij voor vast tot ‘orchestdirecteur’ benoemd, een functie die hij tot 1886 behield. Ook als koordirigent was Brandts Buys actief. Van 1841 tot 1873 leidde hij verschillende koren, waarvan onder anderen het Deventer Mannenkoor en het Toonkunstkoor Swellingh. Op 4 maart 1849 werd Brandts Buys de eerste directeur van de muziekschool. Hij gaf kinderen uit de lagere standen zang- en theorielessen om ze voor te bereiden op instrumentale lessen ten dienste van het muziekkorps en vanaf 1858 schoolde hij ook de stemmen van volwassenen. Cornelis was tevens hofpianist van koning Willem III, voor hem moest hij steeds de nieuwste muziek voorspelen. In 1886 legde hij alle werkzaamheden aan de muziekschool neer. In hetzelfde jaar stopte hij met zijn functie van stadsklokkenist, die hij sinds 1853 had bekleed. Organist bleef hij tot aan zijn overlijden op 18 november 1890. Hij huwde op 2 mei 1838 in Zaltbommel met Johanna Wilhelmina Bosch Morison. Ze kregen in totaal negen kinderen, van wie drie zonen een carrière in de muziek kozen. Zijn oudste zoon Marius Adrianus, evenals Ludwig Felix en Henri François Robert en hun nageslacht zouden bekende organisten, dirigenten en componisten worden. - - - Henri François Robert Brandts Buijs (Deventer, 20 april 1850 - Ede, 17 oktober 1905) was een Nederlandse dirigent en componist. Hij schreef één van de weinige Nederlandse opera's, Albrecht Beiling, die in 1891 werd opgevoerd. Hij is een lid van de in de muziek bekende familie Brandts Buys. Net als zijn vader Cornelis Alijander Brandts Buys en oudere broers Marius Adrianus en Ludwig Felix kreeg hij de muzikaliteit mee in de genen en koos een beroep in de muziek. Henri nam de taken van zijn vader waar als dirigent van het gemengd toonkunstkoor Swelingh in 1868-1869. Daarna vertrok hij naar Keulen om zijn vaardigheden als pianist en componist verder te ontwikkelen. Teruggekomen in Nederland werd hij in 1878 dirigent van een gemengd koor in Lochem en het Deventer Mannenkoor die hij in 1877 uitbreidde door er een gemengd koor van te maken. Hij zou daar tot 1880 dirigent blijven. Hij was ook dirigent van het gemengd koor Erato uit Nijmegen en in het seizoen 1877-1878 dirigeerde hij het toonkunstkoor Zutphen. Van 1878 tot 1885 was hij dirigent van het Amstel Mannenkoor in Amsterdam, daarnaast ook nog van de Amsterdamse koren Oefening Baart Kunst en Musis Sacrum. Hij heeft diverse grote concerten gedirigeerd, zoals het concert ter viering van koning Willem III zijn zeventigste verjaardag waarin 5000 schoolkinderen nationale liederen zongen, geschreven door leden van de familie Brandts Buys. Hij trouwde op 1 augustus 1880 in Gorssel met Martine Hesselink, een zus van Pauline Hesselink, de vrouw van zijn broer. Ze kregen één zoon, Willem Alijander Hans waarvan de afstammelingen tegenwoordig in de Verenigde Staten van Amerika en op Tahiti wonen. - - - Jan Willem Frans Brandts Buys (Zutphen, 12 september 1868 - Salzburg, 7 december 1933) was een Nederlands-Oostenrijks componist. Zijn geboortehuis was in de Beukestraat wijk E nummer 202, tegenwoordig het nog altijd bestaande pand Beukerstraat 31 te Zutphen. Hij groeide op in een bij uitstek muzikale familie van organisten en componisten (van vooral protestantse kerkmuziek). Zijn vader Marius Adrianus bekleedde verschillende muzikale ambten in Deventer en Zutphen. Ook de zeer begaafde Jan werd reeds op zijn twaalfde aangesteld als organist van de Broederenkerk te Zutphen, maar improviseerde liever op het grote Baderorgel in de Walburgiskerk. Hij speelde uitmuntend piano en componeerde enkele pianostukken, liederen en kamermuziekwerken. Het gezin Brandts Buys ontving thuis aan de Zaadmarkt 98a regelmatig belangrijke muzikale gasten en onderhield daar correspondenties mee: Henryk Wieniawski, Anton Rubinstein, Edvard Grieg, Julius Röntgen en Richard Hol. Zo kwam Jan in aanraking met de werken van de grote meesters van de negentiende eeuw en de uitvoerende virtuozen van zijn tijd. Jan Brandts Buys vertrok in 1889 voor een academische muzikale opleiding naar Frankfurt. In 1892 ging hij naar Wenen, waar hij onder meer door Johannes Brahms werd aanbevolen. Brahms zou hem hebben gewezen op zijn mogelijkheden op het gebied van de opera. Uiteindelijk zou dat zijn succesvolle weg worden: hij componeerde een groot aantal, meest luchtige, opera's. Zijn bekendste opera werd Die Schneider von Schönau uit 1916, die ook in een Nederlandstalige versie werd uitgegeven. Ook kamermuziek en orkestmuziek bleven zijn interesse houden. De Romantische Serenade, opus 25 voor strijkkwartet is te beschouwen als een volwaardige tijdgenoot van de kamermuziekwerken van bekende late Romantici als Jean Sibelius en Carl Nielsen. Ook schreef hij een interessant kwintet voor dwarsfluit en strijkers. Veel van zijn werken werden tijdens zijn leven uitgegeven en uitgevoerd. Bovendien zorgden zijn arrangementen van werken van oude meesters voor veel inkomsten. Op zeker moment kon hij zich een succesvol en rijk man noemen, omdat zijn stijl aansloot bij de smaak van het Oostenrijkse publiek. Brandts Buys werd een uitgesproken Oostenrijks componist (hij woonde zijn hele volwassen leven in Wenen, Zuid-Tirol, Loznica bij Dubrovnik en Salzburg). Af en toe keerde hij terug naar Nederland, waar vele familieleden nog altijd actief waren in het Nederlandse muziekleven. In 1933 overleed Brandts Buys in zijn woonplaats Salzburg, waar hij ook werd begraven. Zijn muziek raakte na de Tweede Wereldoorlog grotendeels in de vergetelheid, maar toch moet hij als een van Nederlands belangrijkste internationale vertegenwoordigers van de laatromantische stroming worden beschouwd. Zijn oeuvre bestaat uit pianowerken, orgelwerken, kamermuziek, orkestwerken, solo/orkestwerken, liederen, koorwerken en cantates, opera's en veel arrangementen van grote meesters (waaronder pianoarrangementen van alle symfonieën van Schubert en Beethoven). (Wikipedia).

Keywords: photo netherlands

Price: EUR 72.00 = appr. US$ 78.25 Seller: KRUL Antiquarian Books
- Book number: 56977