Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Sevenden druk. Vermeerderd agter de voorreeden, met een kort bericht van des autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
Description: AMSTERDAM, by Joannes Kannewet, boekverkooper in de Nes, in de gekroonde Jugte Bybel, met privilegie., 1725 ca. Uytgegeeven volgens kerkenorde, na voorgaande visitatie en approbatie door de gecommitteerden der e. e. classis van Nymegen, den 3 november, 1723. (46) 312 pag. Half leren band. 8o. AANBIEDINGSPRIJS VAN 125 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Kool Boeken
- Book number: 745

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw