Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Waare afbeelding der eerste christenen, volgens hun leevendig geloof en heylig leven alsmede hun veval. Uyt de iudste en achtbaarste Kerkelycke Schryvers, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen liefhebberen der geschiedenissen, en voornaamelyk der aaloudheyd, als een nutte Kerkelycke Historie, getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld door Godfried Arnold, laatst professor der historien te Giessen Tweede deel . Uyt het hoogduytsch vertaald door W. Sewel met kopere plaaten versierd
Description: AMSTERDAM, Jacobus van Hardenberg, Barent Visser en Jacobus van Nieuweveen, 1701. deel (6)568 latere linnen band aanbiedings prijs

Keywords:

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Kool Boeken
- Book number: 72853

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw