Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegginge derzelver. Opgestelt in een' brief, tot vaststelling van vroomen, die daar omtrent wankelen. Benevens eenige hoofddeelen, uit het tweede deel, genaamt der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt. Door Jakobus Koelman, tweede druk. Vermeerdert met eene voorrede en eenige aanteekeningen door Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam.
Description: LEEUWARDEN, Tresling; Brandsma, 1770. (22) 610 blz. Opn. geb. in halfleren band. SGT K188. facsimile uitgave de Vuurtoren te URK HERUITGAVE de Vuurtoren te URK

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Kool Boeken
- Book number: 71750

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw