Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
Description: BREDA, Van Bergen en Comp., 1819. I: (62) 554 blz. II: (16) 583 blz. III: 685 blz. IV: 681 blz. met aantekeningen deel 1 268 blz deel 2380 blz Opn. gebonden.6 banden

Keywords:

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Kool Boeken
- Book number: 69227

See more books from our catalog: Kerkgeschiedenis