Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
Description: AMSTERDAM, Beaumont, 1659. (24) 467 (1) blz.opn. geb. fraaie leren band 12o, DLV I: W22. Blz. 465-467 in copy. Titelpag. en enkele pagina's geplakt. Deze editie wordt één keer vermeldt in de NCC.

Keywords:

Price: EUR 195.00 = appr. US$ 211.94 Seller: Kool Boeken
- Book number: 69163

See more books from our catalog: Theologie 17e eeuw