Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
Description: GRONINGEN, Harmannus Spoormaker en Laurens Groenenwout, 1734. (28) 761(15 ) blz. 8o. Oude band met titelschild SGT M 176

Keywords:

Price: EUR 225.00 = appr. US$ 244.54 Seller: Kool Boeken
- Book number: 60902

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw