Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias Aan de kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt IsraŽl, Door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door (...) Den Derden Druk. Waar bijgebonden: Den Ziel-verquikkende Raad Voor en verlegen Sondaar, na de weg des levens; Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstigaangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien, Van (...) Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven.
Description: AMSTERDAM, By de Wed: van Gysbert de Groot, Boekverkoopster op de Nieuwen-Dijk, in de Groote Bybel., 1715 / 1725. 8o. 246, (2) blz. Titelpagina met beschadiging, opgeplakt. Met tekstverlies. Achterion staat: Te Zwolle, Gedrukt by D.l Rampen en F. Clement, Boekdrukkers en Papier-verkopers in de Diezerstraat. / Het bijgebonden werk: (8), 150, (10) blz. Opn. geb. in mooi halfleren bandje. SGT H 686 en SGT H 704.

Keywords:

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Kool Boeken
- Book number: 57061

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw