Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
Description: LEIDEN, Luchtmans, 1740. deel 1 846 blz.deel 2 851-1603 Geb.org zgn burgermeester band komt compleet weinig voor

Keywords:

Price: EUR 275.00 = appr. US$ 298.88 Seller: Kool Boeken
- Book number: 56911

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw