Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde leerredenen, tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden. Verzameld uit de nagelatene schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. (nl. Smytegelt {4x}, Costerus {2x}, Beukelman {2x}, Hellenbroek, Lodensteyn, Temmink en Alardin.) Eerste twaalftal.
Description: AMSTERDAM, bij J.H. den Ouden. Is ook te bekomen bij G. van Peursen, in de N.Spiegelstraat, bij de Kerkstraat, 1835. geb 4o

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Kool Boeken
- Book number: 53523

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw