Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. dl. 1, behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus.deel 2 niweuwe testament
Description: GEND, Bernard Poelman, 1817. (8) 770 (10) blz. Met 2 kaartjes org. geb. leer 4o V AANBIEDINGS PRIJS VAN 115 euro nu VOOR

Keywords:

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: Kool Boeken
- Book number: 48323

See more books from our catalog: Bijbel: commentaar, verklaring, toelichting