Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verhandelingen van de Liefde Gods, en deszelfs invloed op alle de Harts-togten en Gemoed-bewegingen, Nevens een ontdekking van het rechte gebruik en misbruik der Hartstogten in zaken van Godsdienst. Voorgestelt in zeven byzondere redenvoeringen, zynde by elke Verhandeling eene ziel-verheffende overdenking gevoegt. Door den Wel-Eerwaarden en Godvruchtigen Heere, Isaak Watts, Doctor in de Godgeleerdheid, en Bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Uit het Engelsch vertaalt: Overgezien en met een Vorrede over de Genadewerkingen des Geestes, als mede over de natuurlyke en geestelyke kennisse verrykt door Daniel Gerdes, Th. Doctor en Professor in de Universiteyt van Stad en Lande. WAARBIJ Dood en hemel ofte De overwinninge over den dood en de zaligheid der afgescheide zielen der volmaakte regtveerdigen vertaald door GERDES DANIEL.
Description: AMSTERDAM/GRONINGEN, HAFFMAN Jacobus/SPANDAW Hajo, 1744/1745. 8o. (103), 323, (1) blz.-(32) 219 blz Geb. in org.half perkamenten bandje, nieuwe marme platen AANBIEDINGSPRIJS VAN 275 NU VOOR twee vrij zeldzame werkjes

Keywords:

Price: EUR 195.00 = appr. US$ 211.94 Seller: Kool Boeken
- Book number: 38261

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw