Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
Description: HAARLEM, Jan van Lee, 1743. Dl. 2: 1744 (26) (22) (18) 622 (18) blz. Org. leer. 4o.gaaf ex AANBIEDINGSPRIJS VAN 85 NU VOOR Deel 2.

Keywords:

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Kool Boeken
- Book number: 31758

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw