Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: VLOTEN, J. van 'Nog wat over Aagje en Betje. Naar onuitgegeven brieven en bescheiden'. Kopie uit 'Nedrland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandschen letterkundigen onder redaktie van dr. Jan ten Brink. Tweede deel'. AMSTERDAM, Loman 1880, blz. 3-21. en: DYSERINCK, J. Bespreking van 'Van en over Betje Wolff, geb. Bekker. Uitgegeven door mr. R.H.J. Gallandat Huet', kopie uit 'De Gids', zes en veertigste jaargang. Derde serie. Twintintigste jaargang. 1882. Onder red. van W.H. de Beaufort, Ch. Boussevain e.a. Eerste deel, AMSTERDAM Van Kampen 1882, blz. 134-155. en: DYSERINCK, J. 'Van en over Betje Wolff'. Kopie uit 'De Gids'. Acht en veertigste jaargang. Vierde serie, tweede jaargang. 1884. Onder red. van W.H. de Beaufort, Ch. Boussevain e.a. Derde deel AMSTERDAM Van Kampen 1884, blz.1-41. en: DYSERINCK, J. 'Wolff en Deken' Kopie uit 'De Gids'. Zes en vijftigste jaargang. Vierde serie. Tiende jaargang. 1892, onder red. van W.H. de Beaufort, J.T. Buys e.a. AMSTERDAM, Van Kampen, blz. 253-300. en: MULLER, J.W. 'Uit brieven van Betje Wolff en Aagje Deken'. Kopie uit 'Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde', uitgegeven vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Twintigste deel, nieuwe reeks, twaalfde deel. LEIDEN, Brill 1901 blz. 217-243. en: DYSERINCK, J. 'In de Beemster pastorie. Naar onuitgegeven brieven'. Origineel (met enkele kopieŽn) uit 'De Gids', zeven en zestigste jaargang. Vierde derie, een en twintigste jaargang. 1903. Onder red. W.G.C. Byvanck, C. Th. van Deventer e.a. AMSTERDAN Van Kampen 1903, blz. 289-331. en: JORISSEN, Th. 'Over Aagje Deken en Betje Wolff. Uit onuitgegeven bescheiden'. Drie afleveringen uit 'Nederland', mei en juni 1879, blz. 1-37 en 121-157. BRINK, J. ten 'Nog wat nieuws van Betjen Wolff' uit: 'Nederland' z.j. 423-437 en: VIEU-KUIK, H.J. 'Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken van Wolff en Deken', I en II. Overdrukken uit: 'Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, deel LXXII, aflevering 1 en 2, 1954. LEIDEN, Brill blz. 43-66 en 81-98. en: KROES-LIGTENBERG, Chr. 'Een vriend van Aagje Deken' I en II. Kopie uit:'De Gids', honderd en zesde jaargang 1942, onder red. A. van Duinkerken, E.J. Dijksterhuis, A.N. Molenaar e.d. AMSTERDAM, van Kampen, blz. 87-100 en 166-181.
Description: Z.P. Samen gebonden in linnen banden met opdruk 'Wolff en Dekeniana'.

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Kool Boeken
- Book number: 27357

See more books from our catalog: Literatuur