Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Virga Dei, dat is de roede Gods. Waarmede hij de ingesetenen onses vaderlands kastijd. Midtsgaders de geestelijke vertroostinge onder de kastijdinge. Door Theodorum Wyckenburgium, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente des Jesus Christi tot Haarlem.
Description: HAARLEM, Robbert Tinneken, 1653. Geb. (1) 224 blz. kunstleren band. Fotomechanische heruitgave. Fotomechanische heruitgave.

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Kool Boeken
- Book number: 27030

See more books from our catalog: Theologie Facimiléuitgaven