Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van Jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
Description: MIDDELBURG, Reveil, 1981. (3) 121 blz. Geb.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Kool Boeken
- Book number: 20872

See more books from our catalog: Theologie 20e eeuw