Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Yn us eigen tael. Tiidskrift fenit Christlik Selskip for Fryske tael- en Skriftenkennisse, onder bistjūr fen Dr. G. A. Wumkes. 1914.
Description: SNITS, Printerij "De Motor"., 1914. (4) 248 blz. Geb.

Keywords:

Price: EUR 21.00 = appr. US$ 22.82 Seller: Kool Boeken
- Book number: 1614

See more books from our catalog: Theologie 20e eeuw