Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
Description: BREDA, Van Bergen en Comp., 1819. I: (62) 554 blz. II: (16) 583 blz. III: 685 blz. IV: 681 blz. Aanteekeningen: I: ontbreektII: 380 (2) blz. III: 300 blz. IV: 166 (3) blz. , 4o. Opn. gebonden.in vierbanden AANBIEDINGSPRIJS VAN 275 VOOR

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Kool Boeken
- Book number: 15346

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw