Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Algemeene uitrusting. Ontwerp - voorschrift Goederenopslag in de tropen. No. 5099.
Description: Ministerie van Oorlog. 1946, 1e Druk. Soft cover. Book, Vastgesteld bij aanschrijving van den Chef van den Generalen Staf van 25 juli 1946, no. II/ 6067 / 1270. Vertrouwelijk: De gegevens en inlichtingen uit dit voorschrift mogen niet aan de pers of aan onbevoegden worden verstrekt. Geillustreerd. 64 p. Goed.

Keywords:

Price: EUR 18.50 = appr. US$ 20.11 Seller: Antiquariaat "Het Kofschip"
- Book number: 021493