Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23187680: - Pouvoir exécutif et pouvoir législatif : la responsabilité pré- et post-contractuelle, droit international public et privé : recueil des travaux présentés aux deuxième Journées Juridiques Yougoslavo-Suisses, Belgrade, 19 au 21 mars 1986.
%23233516: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij dispositie van den 20sten october 1829 No. 106.
%2344524: - Educating citizens : international perspectives on civic values and school..
%23236103: [BOISSEL, FRANÇOIS]. - Le cathéchisme du genre humain, dénoncè par le ci-devant Évêque de Clermont à la Séance du 5 Nov. 1789, de l'Assemblée Nationale; précédé d'un Discours sur les causes de la division, de l'esclavage et de la destruction des hommes les uns par les autres, et sur les moyens d'en garantir les générations futures; avec deux Adresses très-importantes à la Nation Françoise, l'une en faveur de sa Constitution, l'autre contre les principales institutions de son nouveau régime ou gouvernement qui sont très-mauvaises, et avec quelques Opuscules relatifs au nouvel ordre de choses.
%23236127: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 4 juni 1982 over het preadvies inzake Internationale koop van roerende zaken.
%23158995: [ALTHUSSER, LOUIS]. - Over Louis Althusser's bijdrage aan de marxistische staatstheorie.
%23206605: [COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT] (ED.). - Adatrechtbundels IV: Java en Madoera.
%232263: [IDENBURG, PH.A.] - Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
%23224795: - Parlement et gouvernement : le partage du pouvoir; actes du Colloque de Florence, 10 et 11 octobre 1979.
%23224949: - Tafels tot het bepalen van percenten zuiveren alcohol in gedistilleerd.
%23254788: [PUBLIC RELATIONS OFFICE, CITY OF AMSTERDAM]. - Amsterdam in the year 2000 : an example of town planning.
%23258461: - What life was like when longships sailed : Vikings AD 800-1100
%23101245: [BOTS, HANS (ED.)]. - La diffusion et la lecture des journaux de langue franc¸aise sous l'ancien régime : actes du colloque international, Nimègue, 3-5 Juin 1987 = Circulation and reception of periodicals in the French language during the 17th and 18th centuries : proceedings of the international congress, Nijmegen, June 3-5.
%23237698: - Kama Sutra : [Indian erotic treatise].
%23257334: - Music: Dolce & Gabbana (Music Is Life We Love Music).
%23172164: [MARNIERRE, E.S. DE LA ... ET. AL.] - Le Statut de l'Étranger et le Marché Commun.
%23219242: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 5 : 1253-1260.
%23219244: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 6 : 1261-1268.
%2362738: JONGE BALIE CONGRES 1984. - Deformalisering in de rechtspraktijk : Congresbundel.
%23233884: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1825.
%23225724: - Honderd jaren Dekker's hout : gedenkboek uitgegeven tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van Dekker's Houthandel : 5 Mei 1955.
%2398230: - GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
%23232303: [KAMERBEEK, LIESBETH ... ET AL. (RED.)] - De gebeeldhouwde kop : de ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van Middeleeuwen tot heden.
%23180787: - Het geïllustreerde boek in het Westen : van de vroege Middeleeuwen tot heden : catalogus.
%23166162: - Images of the First World War : a photographic anthology.
%23205632: [COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE]. - Manuel de la Croix-Rouge internationale : conventions, statuts et règlements, résolutions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Conseil gouverneurs de la Ligue.
%23258850: [COUNCIL OF EUROPE STRASBOURG . DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS = CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG . DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23189536: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van Inspecteurs der directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen : 1885-1935.
%23253708: - Handboek voor den reserve-officier der infanterie : (aanschrijven D.v.D. van 11 april 1929, IIde afd. B, no. 19) : No. 102.
%2333935: - Studiosi iuvare delectamur : organisatie voor studentenhulp.
%23208966: - Jurisprudentie medezeggenschap : Ministeriële Beschikkingen Wet op de ondernemingsraden 1985-1990.
%2395416: - Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee.
%23173688: [DONNER, J.P.H., VOORZITTER]. - Verdeelde frequenties, veranderde omroep : advies van de Commissie Etherfrequenties en Commerciële Omroep.
%23161365: - De contouren van een bevrijde universiteit : omslag in denken en handelen.
%23225443: [KLEIN ESSINK, SELMA] - Visible language : Tentoonstellingscatalogus drukkerij Mart. Spruijt, Amsterdam].
%23208426: - Dvorak Herdenking : 1841 - 8 september - 1941.
%23208427: - Feestwijzer der Koninklijke Zangvereeniging Cecilia ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, 1830 april-juni 1930.
%23180911: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 27 september 1996 over Splitsing van rechtspersonen : naar aanleiding van de preadviezen van Mr F.K. Buijn, Mr R. Nieuwdorp, Mr drs. P.H.M. Simonis &. 18 oktober 1996 over Het wetsontwerp economische mededinging : naar aanleiding van de preadviezen van Mr M.B.W. Biesheuvel, Prof. mr M.R. Mok, Prof. mr H.G. Sevenster.
%232805: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland opgericht 26 augustus 1894.
%23149820: - De Zaanse Schans en Recepten uit de Keuken van De Hoop op d'Swarte Walvis.
%23235964: [THIRY, BARON D'HOLBACH, PAUL HENRY]. - Éthocratie ou Le Gouvernement fondé sur la morale.
%23247361: - Herziening onderzoek ter terechtzitting.
%232156: - Five hundred years since the rediscovery of the Americas : [essays published in the Netherlands International Law Review 1992, volume XXXIX, issues 1 and 2].
%232459: [KLUIT, H. PROVÓ (VOORZITTER)]. - Verslag der Staats-commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 mei 1852, (Staatsblad no. 99) tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan de tegenwoordige staatsinrigting en wetgeving meest passend stelsel van politiewet, uitgebragt op den 18den Sept. 1852.
%23158892: - Feestbundel 45 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2008.
%23171153: - Die Sparkasse in Bremen : Festschrift zum 100-Jährigen Bestehen, 1825-1925.
%23168569: - NAVO zakboekje : Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1949-1969.
%23158956: - Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. I: Text; II: Begründung. Allgemeiner Teil; III: Begründung. Besonderer Teil.
%2322489: W.H.O. - European technical conference on food-borne infections and intoxications : Geneva, 16-21 February 1959 : Report Jaar: 1959 Uitgever: Geneva : World Health Organization Reeks: World Health Organization. Technical report series, ISSN 0512-3054 ; no. 184 Annotatie: Lit.opg Omvang: 18 p Formaat: 24 cm
%23148476: [STICHTING KUNST OVER DE VLOER (SAMENSTELLING)]. - Kunst over de vloer : foto-video-installaties, Entrepôtdok Amsterdam, 15 augustus / 27 september 1987.
%23214428: [THÉRIAULT, ANTONIN]. - The Dominion arsenal at Quebec : 1880-1945.
%23194027: - Code des sociétés : [dispositions générales, sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés cotées en bourse, sociétés particulières].
%23138130: [ES, JONIEKE VAN (ED.)] - Kunst als verzet. Duitse schilders in het interbellum. De verzameling Marvin en Janet Fishman.
%23214361: - Films from the Netherlands : a selection of films produced in the Netherlands and prevented at international film festivals in 1962.
%23165152: - De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter.
%23268706: - Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
%23223766: - Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden].
%23114730: - (On)zekerheid en Nieuw Recht. 27e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23114731: - Notariaat en echtscheiding. 19e Landelijke notarieel studentencongres.
%23278619: [MIJNSSEN, F.J.H. ... ET AL.] - Geldige effecten : capita selecta recht van effecten- en geldverkeer.
%2343272: [HUHN, EUGEN H.TH.] - Der Staat oder die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit. Erster Theil: Allgemeine Volkswirthschaftslehre : volksthümliche Darstelling der Grundlagen der Volkswirtschaftslehre; Zweiter Theil: Volkswirthschaftslehre der Urproductionen : volksthümliche Darstellung der Volkswirthschaftslehre des Ackerbaues, der Jagd, Fischerei, Viehzucht und Forstwissenschaft. Von einem Staatsmanne a. D.
%23141590: - L'Union de l'Europe occidentale : phénix de la défense européenne.
%23106210: - Sylloge Commentationum quam vir clarissimo Constantino Conto obtulerunt philologi Batavi.
%23154640: - 10 jaar architektenburo Verlaan en Bouwstra.
%23143356: [HAMBURG]. - Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg : Gesetz betreffend die Einführung der Verfassung.
%2315266: [COUNCIL OF EUROPE STRASBOURG . DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS = CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG . DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME]. - Digest of case-law relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967) = Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l homme 1955-1967.
%23118090: - Les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français, notamment sur les droits de l'homme. Actes du colloque organisé à Poitiers les 13-14-15 mai 1991 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Poitiers.
%23156617: [POS, W.PH. ... ET AL.] - Tien jaar Nederlandse Comedie, 1950/1951-1960/1961.
%23202503: - Algemeene instructiën voor de ambtenaren in dienst bij het bestuur der registratie en dat der domeinen, regelende de borgtochten, de aanvrage enz. van gezegeld papier en drukwerken.
%23106810: [STATEN VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND]. - Van den veertigsten penning van de scheepen. Ordonnantie, waar op alomme binnen [...] Holland en Westvriesland [...] geheeven sal werden den veertigsten penning van alle scheepen [...] die verkogt [...] worden.
%2335590: [NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL RECHT]. - Verslag van de Algemene Ledenvergadering, april 1980 : [An enquiry into the position in international law of transnational direct investments within a New International Economic Order].
%23231: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging ' Handelsrecht ', 21 april 1995 , over Verzekering naar komend recht : naar aanleiding van de preadviezen van A.J.M . Nuytinck , C.C . van Dam , W.M.A . Kalkman , H.A . Cousy Verzekering naar komend recht
%23108715: - Economisch eigendom.
%23108721: - De Positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
%23193754: - Code civil.
%2332982: - [Gedenkboek] Nederlandsche bond van boekbinderspatroons, 1909-9 maart-1934.
%23235689: - Beleggers memo 2008.
%23118934: - Bestuur onder controle. Symposium SCMB 1997.
%23118929: - Mediation : de notaris als professioneel conflictbemiddelaar.
%23117035: [MEYER, E.W.] - Der Kampf um die deutsche Aussenpolitik.
%23269068: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' gehouden op 11 maart 1983 over de preadviezen inzake : De in haar continuïteit bedreigde onderneming : uitgebracht door P.C. Maas, J. van Schaik en T. Blokland.
%23100776: - Recueil d'itinéraires et de voyages dans l'Asie Centrale et l'Extrème Orient...
%23228676: - Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
%2372306: - Conférence Diplomatique sur l'Unification du Droit en Matière de la Vente Internationale. La Haye, 2-25 avril 1964.
%2375773: JONGE BALIE CONGRES 1988. - Niets dan de waarheid : getuigenbewijs in het civiel- en strafrecht. Congresbundel.
%23235932: [VARLET, JEAN]. - Déclaration solennelle des droits de l'homme dans l'état social.
%23101208: - The contribution of the Jews to the culture of the Netherlands
%2386956: DIE, B.C. DE. - Een nieuw Burgerlijk Wetboek.
%23178629: [ROBINSON, L. ET. AL.] - Proceedings of the IBM scientific computing symposium on control theory and applications
%23235683: - INFO-Pocket Adressengids 2007/2 (met cd-rom), 1e editie
%23225861: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel : Lehnrecht.
%23128500: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Corbeiensia. I & II
%23183561: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Studia Merovingica.
%23128696: [MAANEN, C.J. VAN (ED.)]. - Wet van den 19 augustus 1861 (Staatsblad no. 72) betrekkelijk de nationale militie, zooals zij, gewijzigd en aangevuld bij onderscheidene wetten, op 1 september 1886 luidt.
%23126753: - Gids van Suriname uitgegeven t.g.v. het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
%23130101: - Les Lumières dans les Pays-Bas Autrichien et la Principauté de Liège.
%23140625: - Traité Instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (EURATOM) et Documents Annexes.
%23152934: - Boeket voor Betje en Aagje: van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
%23230527: - Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel.
%23115939: [ACADEMY COMMITTEE FOR CHEMISTRY, COUNCIL FOR MEDICAL SCIENCES] - Cooperation between universities and pharmaceutical industry : new opportunities in drug research ?.
%23183485: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Urschwabenspiegel (Studia iuris Suevici 1).
%23183482: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform M (Studia iuris Suevici, 2).
%23184299: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 24 september 2000 [i.e. 1999] & 29 september 2000 naar aanleiding van de preadviezen: Bedrijfsgeheimen / Ch. Chielen . Het eigen gezicht van het handelsrecht / R.J.Q. Klomp ... [et al.] . Implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning / L.J. Hijmans van de Bergh en G. van Solinge.
%2397661: [NAGARJUNA]. - The Dharma-Samgraha, an ancient collection of Buddhist technical terms.
%23177858: W.H.O. - Specifications for the quality control of pharmaceutical preparations.
%2313647: [MARIS, C.W. ... ET AL.]. (ED.) - Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid : bundel verschenen t.g.v. 350-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
%2323743: [LIEBAERS, HERMANN ... ET AL.] - La réserve précieuse : naissance d'un département de la Bibliothèque royale.
%23269067: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' gehouden op 8 december 1978 over het preadvies : De Tweede EEG-Richtlijn inzake vennootschapsrecht.
%23269066: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' gehouden op 29 november 1980 over de preadviezen : De juridische fusie naar wordend recht.
%23242570: [SILLEVIS, JOHN ... ET AL.] - Jongkind, een Hollander in Frankrijk.
%23105403: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Splitsing van rechtspersonen en de Mededingingswet.
%2342650: [KOSSMANN, E.H. ... ET AL.] - Anarchisme, een miskende stroming?
%23234366: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform Z : Fassung Zü.
%23143782: - Biblia Sacra,
%23234365: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform X: Fassung Xg.
%23179615: [DRUCKER, LOUIS]. - Eenige beschouwingen over de muntkwestie, de geprojecteerde nationale geldleening en daarmede in verband staande vraagstukken.
%23179688: W.H.O. - Alcohol drinking.
%23106737: - Op grond van de tekst. Voor Karel Meeuwesse.
%2314586: [GROEP VAN HATTEM]. - 6 vooruit naar Hattem : of terug naar de gevangenis ...
%23193725: JONGE BALIE CONGRES 1979 - Opleiding baart kunst : congresbundel.
%23140552: - Van Atheneum tot Universiteit. Geschiedenis van het Atheneum Illustre in de Negentiende Eeuw.
%23107829: [COMMISSIE DISCIPLINEPLAN BIOLOGIE: W.P.M. HOEKSTRA ... ET AL.] - Biologie : een vitaal belang : strategische visie op de universitaire biologie in Nederland.
%23138298: [FRANCE]. - Traitez de la Paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
%23229188: - Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
%2331014: [BUNICICH, M. (ED.)] - Congres : Juridische aspecten van de euro.
%23275131: [VERENIGING DE JONGE BALIE BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLAND]. - Met de Wijsheid van de Teugblik : uitgave ter gelegenheid van het 12e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
%23275129: [RIJKSGEBOUWENDIENST]. - Architecture for the judiciary.
%23218053: (ZOETMULDER, J.J.) - De oplossing van het vraagstuk der evenredige vertegenwoordiging voor Nederland door J.J.Z. te Nijmegen.
%23202513: - De zegelbelasting, toegepast op de stukken der rekenpligtige ambtenaren; op de acten en overeenkomsten, attestaties en verklaringen; op de rekeningen, declaratien, quitancien, ordonnancien, mandaten, betaalsrollen, assignatien en betaalbaarstellingen : handboekje ten gebruike van ambtenaren van algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en openbare besturen, collegien en instellingen, inzonderheid voor griffiers, secretarissen, ontvangers, thesauriers, penningmeesters, rentmeesters, enz.
%23261594: - Jaarboek compendium voor de jaarrekening : editie 2011
%23261571: - De onzichtbare grondwet : woord- en beeld verslag van het Symposium op 27 februari 2008.
%23109778: - Social classes, action & historical materialism.
%2399842: - Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen.
%2326122: [EUROPESE CONVENTIE]. - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa : bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 ; voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003.
%23149931: - De positie van de beroepsrechter. Rapport.
%23269064: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' gehouden op 19 november 1976 over de preadviezen inzake : Europese Groepering tot Samenwerking.
%23208620: - Ratification of treaties. methods and procedure in foreign countries relative to the ratification of treaties. Also extracts from the executive journal of the Senate relative to proceedings in cases of treaties rejected by the Senate.
%23180955: [ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW]. - Wet van den 29sten september 1815, no. 49 (Staatsblad no. 47), houdende instelling van de orde van den Nederlandschen leeuw, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1886, (staatsblad no. 64) en van 10 februari 1910, (staatsblad no. 56).
%23108864: - AVANT GARDE No. 0.
%23184369: [NEDERLANDSE GEZINSRAAD]. - Rechtsverhouding ouder-kind-derde in het gezondheidsrecht : congresverslag : verslag van het op 1 december 1995 te Utrecht gehouden congres , georganiseerd door de Nederlandse Gezinsraad.
%23173393: - Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen: impact op het Nederlandse strafrecht.
%23248409: - Ethnic violence, development and human rights : final report of the second consultation Utrecht, 1-3 February 1985.
%23101190: - CATHOLISCHES Gesangbuechlein, München 1613.
%23261863: [KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK]. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
%23123060: - Tweede verslag der commissie ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van arbeid, handel en nijverheid en van financiën van 7/15 Februari 1924, no. 452/125, afdeeling A,V., Gen. Thes.
%23116731: - Russian toys from the collection of the Zagorsk Museum of toys, USSR Academy of Pedagogical Sciences.
%23226118: - Vademecum für lustige und traurige Juristen : unendbehrlich zum Studium der Gesetze, sowie zur Anwendung derselben.
%23259961: [NATIONAL COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE HUGO GROTIUS' QUATERCENTENARY: R. FEENSTRA, CHAIRMAN]. - Hugo Grotius : a great European, 1583-1645 : contributions concerning his activities as a humanist scholar.
%23157605: O. - Le Contrat démocratique, par O. (30 mars 1894).
%23242971: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 34
%23183522: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform H (Studia iuris Suevici, 4).
%2398795: - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger in den strijd tegen Japan.
%23230521: [ANTARCTICS]. - Proceedings of the sixth Symposium on Antarctic Logistics and Operations, Rome, Italy 29 to 31 August 1994 conducted by Standing Committee on Antarctic Logistics and Operations (SCALOP) of the Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) in conjunction with the XXIII Meeting of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
%23234189: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Normalform (Studia iuris Suevici, 5).
%23157250: [DIEM, HERMANN ... ET AL.]. - Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus : eine Vortragsreihe der Universität Tübingen.
%23225568: [VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT]. - Algemene bepalingen van administratief recht : verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 4 oktober 1968, ter bespreking van de in december 1967 verschenen derde druk van het rapport van de Commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht.
%23162560: - Estate planning: inzake erven en schenken. 35e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%2315943: [WATERSCHAPSRECHT]. - Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
%23276876: JONGE BALIE CONGRES 1976. - Recht en regels : Jonge Balie Congres 1976.
%23177954: - The World's Best Photographs. Third Series.
%23254862: [BLOM, M.B. ,,, [ET AL.]] - Schuld... en verder? : schuldverwerking. Studiedag van de Geestelijke verzorging bij inrichtingen van Justitie.
%23173492: - Wet op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving.
%23278648: [GRAAF, F.G.B. ... ET AL. (RED.)] - Internationaal privaatrecht en financiële transacties.
%23173993: - Diplomatic conference on the travel contract (C.C.V.) : Brussels, April 1970 : texts drawn up by the conference : summary records : documentation.
%2344957: - Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
%23213368: - Challenges for a viable decentralisation proces in rural Burkina Faso.
%23238180: - Gereformiert Lantrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom, met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
%23254595: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%2322660: - Vasarely II.
%23160210: [AMSTERDAM]. - Bouwverordening van de gemeente Amsterdam ; Nadere regelen als bedoeld in de bouwverordening ; Reglement van de beroepscommissie bouwverordening (art. 390).
%23205766: [VERRIJN STUART, M.H.] - Spaarbank voor de stad Amsterdam, 1848-1948.
%23211532: - Lechuguilla : die schönsten Höhle der Welt.
%23246245: [ENGERT, D.W.] - Uitboezeming, bij gelegenheid der vijf en twintigste verjaring van mijn regentschap van het Burger-weeshuis dezer stad.
%2321441: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Deutschenspiegel : Index. Prolegomena, Augsburger Sachsenspiegel, Deutschenspiegel
%2341202: - Public regulation of competitive practices.
%23235704: - Memo financiële planning 2008
%23235710: - Handboek Jaarrekening checklist 2006 : voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen
%2315847: [STOLWIJK, F.F.M. ... ET AL.] - Psychiatrie en rechtspraak.
%23222263: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 5 (1854)
%23222261: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 4 (1853).
%23222262: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 3 (1852)
%23246786: - No dog signs .
%23253056: - (On)geschreven regels : recht tussen politiek en moraal.
%23151443: - Hidden history of the Kovno Ghetto.
%23196479: - Foto's voor de stad, 72-91 : Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
%23250336: [LALIVE, JEAN-FLAVIEN]. - L'Afrique du Sud et la primauté du droit.
%23248542: - Onze tooneelspelers : portretten en biografieen.
%23211305: - Historical national accounts in the Netherlands.
%23162507: - Werkboek staatkunde.
%23201771: LONDON MUSIC FESTIVAL 1939. - The Festival book : a complete guide and the programmes.
%23202586: - De kronkelwegen der diplomatie en de verblindheid der volkeren, met opzigt tot den oorlog tegen Rusland.
%23244616: [HORST, K. VAN DER ... ET AL.]. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
%23174378: - La protection internationale des droits de l'homme dans le cadre européen : travaux du colloque organisé par la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg en liaison avec la Direction des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 14-15 novembre 1960.
%23225462: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Grossfoliodruck.
%23244136: - The Winthrop family in America. A Genealogical Updating 1833-1988.
%23262610: - Laat je niet pakken.
%23233883: - Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 1826.
%23234120: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform IV: Fassung Ke.
%23147955: - The Air Navigation (Colonies, Protectorates and Mandated Territories) Order, 1927.
%23139904: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel : Landrecht.
%23141047: - Wet tot regeling der Kanselarijrechten te heffen op diplomatieke en consulaire posten (Staatsblad no. 376 en Staatsblad no. 603 van 1918).
%23233036: [BROOS, BEN ... ET AL.] - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen : een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
%23260704: [GEVEKE, HENK ... ET AL.] - Brandweer en vrijwilligers.
%2312905: - Wettelijke regelingen betreffende het staatsbestel van Nederlandsch-Indië, 1942-1944.
%23222260: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 2 (1851)
%23222259: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1 (1859)
%23255068: - Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen. 1872, no. 1-133. Met : Chronologische tafel der stukken.
%2392783: - The quality and economic significance of anticipations data. A conference of the Univerities-National Bureau Committee for Economic Research.
%23110567: [INSTITUTE OF PACKAGING]. - Odour in packaging.
%2392735: - Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
%2392626: [POUGOUÉ, PAUL-GÉRARD (ED.)]. - Droit à la démocratie en Afrique centrale.
%2392295: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923.
%23247285: - GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
%2391188: - Manuel du jeune séminariste en vacances, ou Exercices de piété pendant les vacances ...
%23237936: - Völkerrecht als Rechtsordnung : Grundlagen und Quellen : Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen des [Max-Planck-] Instituts [für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht], 1924-1974.
%23237683: - Poster Intoxication [Rennert Poster Auction Reference Library]
%23248744: [DIENST NATIONALE RECHERCHE INFORMATIE]. - Nationaal dreigingsbeeld : zware of georganiseerde criminaliteit : een eerste proeve.
%23146059: [MINOR, WENDELL & FLORENCE FRIEDMANN MINOR (EDS.)] - Wendell Minor : art for the written word : twenty-five years of book cover art.
%2390312: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]. - Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk.
%2390223: [BASSIOUNI, M. CHERIF (ED.)] - The International Criminal Court: Observations and issues before the 1997-98 preparatory committee; and administrative and financial implications.
%2389871: - Nordamerikanische Indianer; Die Mission in den Polarländern; Die evangelischen Missionen in Mittel- und Südamerika. [Missions-Bilder, 4.-6. Heft].
%2389551: - Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.
%23186252: - Schrijfwijzen en afkortingen.
%2312974: [VISMAN, F.H.] - Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 sept. 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
%2387860: - La mission et les joies populaires = Volksvemaak in de Missie.
%23246896: - Tribun du Peuple ou le Defenseur des droits de l'homme. Vol 2: An III - An IV.
%2386831: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW. Verslag van de vergadering hierover.
%23199057: - La Fusion des Communautés Européennes au lendemain des Accords de Luxembourg.
%2386092: - Catalogus van het boekenbestand van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam.
%2320507: - Federal Criminal Code and Rules : 1996 Edition.
%2385816: - Wie sicher sind unser Lebensmittel? : Wissenschaftler antworten : Dockumentation wissenschaftliches Symposium Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. 19./20. April 1983 in Bonn.
%2385595: [LE CENTRE D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION POUR L'UTILISATION DE SUCRE] - Deux leçons de choses.
%2385445: [LE COMITÉ D'ETUDES]. - Le sucre : perspectives économiques.
%23258743: - Flower Design Handbook: Design floral, Blumenmuster, Bloemenmotieven.
%23131375: [ADDISON, JOSEP]. - Le Free-Holder ou l'Anglois : jaloux de la liberté : essais politique.
%2383609: - Archivum Ottomanicum. Vol. I,III-V.
%2383078: [AHSMANN, M.J.A.M. ... ET AL.] - Het Delfts orakel : Hugo de Groot 1583-1645.
%23234363: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform I und II : Fassungen Km, Kb, Ks.
%23122330: [EUROPESE UNIE]. - Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
%2381915: - GEDENKBOEK : honderd jaar Wetboek van Strafrecht.
%2381777: [BÜCHNER-UHDEN, WILLY, HANS SPILLER ... ET AL. (REDAKTIONSCOMMISSION)]. - Staat, Recht, Wirtschaft : Beiträge der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
%2381760: [COHEN JEHORAM, H. (VOORWOORD)]. - Intellectuele eigendom. Jurisprudentie en annotaties.
%23196605: - Vuillard : a national touring exhibition from the South Bank Centre.
%23233500: [P.W.L.]. - Bijdragen tot bekendmaking van de voornaamste zaken van den handel, der Nederlanden, en van dien van Hamburg, opgehelderd door de berekening der meeste artikelen welke van Amsterdam naar Hamburg en van Hamburg naar Amsterdam gezonden worden, ook door den effecten-handel en de wissel-arbitrage over beide plaatsen.
%2380700: D'66. - Beleidsplan D'66 : schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975.
%23232285: [FLAMMARION, ERNEST]. - Les colonies françaises.
%23278638: [GRAAF, F.G.B. ... ET AL. (RED.)] - Internationaal privaatrecht en financiële transacties.
%23125220: - Meeningsuitingen en beschouwingen naar aanleiding van de totstandkoming der wet, houdende herziening van de financieele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten en wijziging van eenige bepalingen der provinciale wet en der gemeentewet.
%23142266: - Ministerie van Financiën. Juli 1958 - April 1963. 5 jaar financieel en fiscaal beleid in Suriname.
%2379489: - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij KB van 25 November 1942, N°. 43, ter voorbereiding van de Herziening van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912.
%2379369: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft 1779 und 1814. Editio aletra curavit K.A. Eckhardt.
%2378917: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Pactus legis Salicae. Teil I-1 : Einführung und 80 Titel-Text; Teil I-2: Systematischer Text; Teil II-1: 65 Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nachstehender, hochdeutscher Übersetzung; Teil II-2: Kapitularien und 70-Titel-Text. Kritische Textausgabe mit nebenstehender, hochdeutscher Übersetzung. Enthält auch Register mit Glossar und Synopsis.
%2378882: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Witzenhäuser Bürgerschaft, 1543-1935.
%23128103: - Graduate education for women. The Radclyffe Ph.D.
%2378777: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Landrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2378778: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel. Das Lehnrecht des Sachsenspiegels. Editio III curavit K.A. Eckhardt.
%2378776: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel III. Quedlinburger Handschrift; IV. Eike von Repchow und Hoyer von Valkenstein. (1966-ed.); V. Eine unbekannte Handschrift sächsischer Rechtsbücher.
%2378775: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Sachsenspiegel I-II : Landrecht und Lehnrecht.
%2378699: - Das neue Zivilprozessrecht. Herausgegeben anlässlich der Jahresversammlung deutscher Zivilprozessrechtslehrer in Jena im März 1924.
%23223972: [GOODENOUGH, WARD H. ... ET AL.] - The relevance of models for social anthropology.
%2378583: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Lex Ribvaria. Teil II: Text und Lex Francorum Chamavorum.
%2378344: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Leges Anglo-Saxonum 601-925
%2377513: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Die Gesetze des Merowingerreiches 481-714. I. Pactus legis Salicae; II. Pactus legis Alamannorum recensio chlothariana.
%23227963: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1845.
%23227965: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1950.
%23227966: [DEPARTEMENT VAN JUSTITIE]. - Statistieke tabellen van de bevolking der gevangenissen in Nederland over 1951.
%23157514: - La Fusion des Communautés Européennes.
%2312144: - 50 Jaar Kinderwetten. Geschriften van de nationale federatie de Ned. Bond tot Kinderbescherming. No. 24.
%23257700: - Voorzieningen tot leniging van door den oorlogstoestand ontstane nooden : leidraad ter orienteering van de organen, welke bij de hulpverleening zijn ingeschakeld.
%23257551: - The great ascent. The struggle for economic development in our time.
%2376140: - Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden.
%23140042: - Pensioengids 2000. Vraagbaak voor pensioenen.
%2375802: - Johan Amos Comenius, 1592-1670.
%2375775: JONGE BALIE CONGRES 1989. - Zand erover? Milieurecht in de advocatenpraktijk. Congresbundel.
%2375599: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY] - Physical functions of hydrocolloids.
%2375595: [SUIKERSTICHTING NEDERLAND] - De Nederlandse suikerindustrie.
%23140015: - Handbook on Indian Wood and Wood Panels : Solid Wood.
%23140017: - Handboek financiele verslaggeving - Jaarrekening 2010 : praktische handleiding bij het opstellen van jaarrekening en jaarverslag.
%2375309: - Centraal Orgaan voor de Ongevallen-Verzekering en andere Werklieden-Verzekeringen.
%2374828: F. - Beschouwingen omtrent de Nederlandsche levende strijdkrachten.
%2374499: - Who's who in Russia 1998 : a consultancy and communications work of Sutter's international red series, containing some 2000 personal profiles of top-ranking decision-makers, politicians, and other leading personalities operating in business and finance, politics and the public administration, the military, science and research.
%2373626: - Vijftig jaar verhaald : gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 10e lustrum van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.
%23128864: - Islam contemporain dans l'Océan Indien.
%23128908: [ACS-EEG RAAD VAN MINISTERS]. - Vierde ACS-EEG-overeenkomst : ondertekend op 15 december 1989 te Lomé.
%2373106: - Code de procédure civile, annoté d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2373072: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%2372869: - Code de commerce, suivi des lois commerciales et industrielles avec annotations d'après la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux publications Dalloz.
%237181: - Development of Societies : the next twenty-five years : Proceedings of the ISS 25th Anniversary Conference. The Hague, 1977.
%2371024: - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%2370938: - La fin de la guerre : traité de paix générale basé sur une charte mondiale déclarant les droits de l'humanité et organisant la conféderation des états.
%2370617: [DUSAULT, JEAN-PAUL]. - Entretiens avec Jesus-Christ dans le tres-S. Sacrement de l'Autel, contenant divers exercices de piété pour honorer ce divin mystere, et pour s'en approcher dignement.
%23165042: - Vertrag über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.
%2316844: [SCHEPPER, H. DE ... ET AL.]. - Raad van State 450 jaar.
%23234364: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform III.
%23211022: [MASOIN, MAURICE, PRÉSIDENT] - Impôts sur la fortune, y inclus droits de succession : Congrès de Zurich, septembre 1960, XVIe session.
%23205797: - Zilver voor de gouden formule : ontwikkelingen in het recht tussen 1973 en 1998.
%23123756: - Oude drukken uit de Nederlanden.
%23154565: - De Raad van State. Een stand van zaken.
%2370036: [AMERICAN CHEMICAL SOCIETY] - Use of sugars and other carbohydrates in the food industry.
%2335614: [NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAAL RECHT]. - Verslag van de Algemene Ledenvergadering, september 1977.
%23129627: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Ältere Geschichte der Landschaft an der Werra und der Stadt Witzenhausen. Editio II curabit Karl August Eckhardt.
%23131478: - La Franc-Maconnerie en Russie.
%23131482: - Histoire naturelle des Indes : the Drake manuscript in the Pierpont Morgan Library.
%23131573: - Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Band 1-5. (1859-1854).
%23131576: - Württembergisches Urkundenbuch. 11 Bände.
%2313164: [GIER, H.G. DE ... ET AL.] - Gekantelde arbeidsverhoudingen : debatmiddag over de recente en toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen.
%2328411: [LANGEMEIJER, G.E.] - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht.
%2369271: [GULDEMOND, JAAP & MARENTE BLOEMHEUVEL]. - NL.
%23203424: - Architektuurwandelingen Den Haag.
%23197828: - Code civil.
%23138367: - Criminal Code of Japan.
%23233835: - Projecten reclassering 1990.
%2368908: - Reglement van administratie bij de Koninklijke Landmacht met de voorschriften tot uitvoering van dat reglement : vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1936, no. 64 en bij Beschikking van den Minister van Staat, Minister van Defensie a.i. van 12 mei 1936, VIIIe afd., no. 16.
%2368872: - Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen.
%236823: - Staatsrecht en minderheidsgroepen : conferentie 6 april 1979, Rijksuniversiteit Leiden.
%23256205: [STORME, MARCEL ... ET AL.] - De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland.
%23159811: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Rotterdam Rules en Boek 8 BW : verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht, 11 november 2010 : naar aanleiding van de voordrachten van prof. mr. G.J. van der Ziel ... mr. J.H.J. Teunissen.
%231335: S.D.A.P. & N.V.V. - Het plan van de arbeid. Rapport van de commissie uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23192279: - Sinti und Roma im ehemaligen KZ Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979 : erste deutsche und europäische Gedenkkundgebung In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt : eine Dokumentation der Gesellschaft für Bedrohte Völker und des Verbands Deutscher Sinti.
%2366647: - Een nieuwe grondwet? Beschouwingen n.a.v. het eindrapport van de Commissie Cals-Donner.
%2366572: - Le Salut du peuple : journal de la science sociale. No. 1 (10 déc. 1849) - no. 6 (10 mai 1850).
%23174891: - L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale.
%23259864: - Dante's Dvine Comedy: Purgatory: Journey to Joy, Part 2 : Purgatorio.
%2366265: [U.S.A.] - A Manual for Courts-Martial, U.S. Army, effective April 1, 1928.
%23240588: [BERGE, ADRIE VAN DEN ... ET AL]. - Organisatieontwikkeling bij de Rijksdienst : de smaak van DGRR.
%239397: RAIO-CONGRES 1979 - De magistraat in de st(r)aat. (Raio-congres 11 en 12 oktober 1979).
%2365592: N°. 223 [= LIN ZHIPENG]. - Hidden track.
%23170431: - Ancient West & East, Volume 3, No 1, 2004.
%23122361: - 150 Jaar Wetboek van Koophandel. Het verleden en de toekomst.
%23203832: - Code civil.
%2365057: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Utrecht 1989. Ed. G. Vandenakker.
%2365056: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Maastricht 1987. Ed. W. Callebout & P. Mostert.
%2365055: - CONGRESBUNDEL Filosofendag Antwerpen 1988. Ed. H. Berghs & W. Thys.
%23257313: - Ontwerp der constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.
%23212383: - Philip Johnson/Alan Ritchie Architects.
%23208434: - Bühnen-Almanach : Hamburg und Altona 1926.
%2395944: - 'De Porceleyne Fles' v/h Joost Thooft & Labouchère Delft 1653-1953.
%2363813: JONGE BALIE CONGRES 1981. - Nieuw BW, confronteer je ermee! Congresbundel Jonge Balie Congres 1981.
%23173206: [ALKEMA, E.A. ... ET AL.] - De reikwijdte van fundamentele rechten : preadvies.
%23226832: - European legislation, 1952-1972.
%2363675: N.N. - De nar van Lubbers klapt uit het kabinet.
%2363332: - Tekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010.
%2363116: - Regolamento provvisorio di commercio finora vigente nelle provincie di seconda ricupera e modificato secondo le prescrizioni dell'edito del primo giugno 1821. Delll'Emo e Rmo signor card. Segretario di stato da osservarsi in tutto lo stato pontificio fino alla publicazione , ed attivazione del nuovo codici di commercio.
%2362881: - Regtskundig tijdschrift voor het Notaris-Ambt ingerigt. Jg. 1 (1834) & 2 (1835).
%2361766: - Opgave der Bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden, gedurende de jaren 1815 tot en met 1821; zijnde eene verzameling van tabellen, uitgegeven door de Commisssie voor de Statistiek, daargesteld bij besluit van Zijne Majesteit van den 3den Julij 1826, No. 52. / Mouvement de la Population dans le Royaume des Oays-Bas, pendant les années 1815 à 1821 inclus; recueil de tableaux publiés par la Commission de Statistique, créée par l'Arrèté de sa Majesté en date du 3 juillet 1826, No. 52.
%2361471: [VEREENIGING HANDELSRECHT EN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEE- EN LUCHTRECHT.]. - Scheepsraad : bundel opstellen gewijd aan Boek 8 N.B.W., onder auspiciën van de Vereniging Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Luchtrecht.
%23198158: - Code civil : édition 2000.
%23198156: - Code de commerce : [1991-1992].
%23198157: - Code civil.
%23198128: - Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten und Assoziierten Mächten nebst dem Schlussprotokoll und der Vereinbarung betr. die militärische Besetzung der Rheinlande.
%2360650: - Jan Schoemaker B.V. Van cacaoresidu tot geraffineerde cacaoboter.
%2360759: - Genuine and fake : coins, banknotes and electronic money.
%23141965: JONGE BALIE CONGRES 1980. - De advocaat en Straf op Maat.
%231640: - Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (vastgesteld bij beschikking van 25 maart 1938, La V, directie van den Waterstaat) en Reglement openbare aanbestedingen (vastgesteld bij Kon. Besluit van 30 augustus 1932, no. 43).
%2359260: - Feestbundel 40 jaar Tijschrift voor Privaatrecht. Registers 1964-2003.
%23178410: [AMSTERDAM]. - Guide to Amsterdam.
%2352707: [WERKSTAKINGEN VAN 1903]. - Actestukken der samenzwering : gedenkboek der werkstakingen van 1903. Deel I: Voorspel. Eerste en tweede periode; Deel II: Derde en vierde periode. Naspel. Bijlage en register.
%23164737: L.E. (LOUISE ENGELBERTS) - In de generaliteitslanden.
%23178840: - Verslag aan den Koning uitgebragt door de commissie ter overweging der regeling van het landbouwonderwijs in Nederland, benoemd bij Koninklijk Besluit van den 15de Julij 1856, No. 40.
%23183609: [INSTITUT INTERMÉDIAIRE INTERNATIONAL]. - Loi néerlandaise du 2 juillet 1928 sur les sociétés anonymes : (traduction française).
%2312269: - WETSBESLUITEN tot stand gekomen tusschen 24 juni -23 november 1945 met toelichtingen.
%2339959: [BENEZIT, EMMANUEL]. - Benezit dictionary of British graphic artists and illustrators.
%232205: - De Algemene wet bestuursrecht nader beschouwd : tien jaar Tijdschrift voor ambtenarenrecht.
%23179202: - Officiële Vakopleiding voor de Tabaksdetailhandel.
%235114: [FURNEAUX SMITH, FREDERICK WINSTON, 2ND EARL OF BIRKENHEAD]. - Frederick Edwin : Earl of Birkenhead by his son.
%234474: [JONGSTRA, ATTE (ED.)] - 1+1 =3.
%2335491: [WALDOCK, HUMPHREY : CHAIRMAN] - Report of a study group on the peaceful settlement of international disputes.
%2395763: (BARBIER, HIPPOLYTE). - Biographie du clergé contemporain par un Solitaire. Tome I [-X].
%2356889: [WINKLER PRINS, A.] - Handboek der aardrijkskunde : (Alegemeen gedeekte, 1e & 2e stuk).
%23190751: - Wet op het notaris-ambt.
%2355467: [SOCIÉTÉ SUISSE DES JURISTES]. - Recueil de travaux : publié à l'occasion de l'Assemblée de la Société suisse des Juristes à l'occasion de sa 80ème Assemblée générale [les 7, 8, 9 septembre 1946, à Neuchatel].
%23177315: [LAVIES, JAN] - Van koken en stoken : Hou zadel.
%2355232: [CORPUS JURIS CIVILIS] - Corpus Juris Civilis. Editio nova prioribus correctior.
%23248553: [KOSSMANN, E.H. ... ET AL.] - Nationalisme, federalisme, en democratie.
%23247069: - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw-malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings-vraagstuk, op 23 en 24 april 1919 in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem.
%23244178: [WILLEM VAN ORANJE]. - Apologie ofte verantwoordinge van den prince van Orangien.
%2324886: - De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
%23166761: - Octrooi voor schouten en ambachtsbewaarders van Hazerswoude, Benthuizen, Noordwaddingsveen, Hoogeveen, Soeterwoude en Benthorn, tot het bedijken en droogmaken der plassen, onder de respective ambachten gelegen.
%2315976: [BIANCHI, H. ... ET AL.] - Problemen rondom de schuld.
%2353929: - Samling av norske lover m. m. til bruk for de utenrikske stasjoner, 1814-1953 : register = Compilation of Norwegian laws etc. for the use of foreign service representatives, 1814-1953 : index.
%23190554: - Novellen en Kleine Verhalen : 1e bundel.
%23191164: - Onderwijsvisitatie rechtsgeleerdheid ; rapport waarin de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid haar bevindingen ten aanzien van het onderwijs aan de opleidingen Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht, de juridisch-bestuurswetenschappelijke opleidingen, de juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding, de internationaal-juridische opleidingen, recht & economie in bedrijf & maatschappij, recht, bestuur & management en de vrije doctoraalopleidingen heeft vastgelegd.
%23191582: [DAVIDS, W.J.M. (VOORZITTER)]. - Rapport / Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak.
%2352175: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2012: tekstuitgave.
%2352169: - Rijvaardigheid en rijbevoegdheid 2011 : tekstuitgave.
%2394075: (BOUHOURS, DOMINIQUE). - Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise par le P. B***. Séconde édition.
%23268537: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Das Lehnrecht des Sachsenspiegels.
%23197421: - Dijkregt van Hasselt.
%2351356: - In het spoor van de omringdijk.
%2351133: [ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W.] - De policie in Nederland : denkbeelden en beschouwingen van een (oud) lid der regterlijke magt.
%23165548: - Voorlopige hechtenis. Tien jaar Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel 1989.
%23499: - Lexicon der Frau : in zwei Bänden.
%23248757: - The Core Language Engine (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%2348807: - The Law of the European Union: Institutional and Constitutional Law v.1.
%2323277: - Planning en staatsrecht : congres [georganiseerd door de] Vakgroep Staats- en Administratief Recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool Tilburg, 2 maart 1978.
%2347986: - Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände / Documentation Centre Nazi Party Rally Grounds.
%23248346: - Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
%23239193: - Ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.
%23230306: - Straf(proces)recht. Basis-doctoraal.
%23170322: [GELDER, W.T. VAN ... ET AL.] - Beeld van besturen : bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van drs. R.J. de Wit als Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland per 1 april 1992.
%23244508: - Klio : Beiträge zur alten Geschichte. Band 32
%2347811: - Wetten der Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten.
%23232378: [SLIEDRECHT]. - Sliedrecht : rapport in opdracht van het Gemeentebestuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland en het Instituut voor Stad en Landschap van Zuid-Holland.
%2347360: ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID 1940-1945. - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 : verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. 8 Delen in 19 banden. Deel 1A-C: Algemene inleiding / Militair beleid 1939-'40, Deel 2A-C: Financieel en economisch beleid, Deel 3A-C: Financieel en economisch beleid, Deel 4A-C: De Nederlandse geheime diensten te Londen. De verbindingen met het bezette gebied, Deel 5A-C: Ministers- en Kabinetscrisis/ Voorbereiding terugkeer, 6A-C: Buitenlandse vertegenwoordiging/ Hulpverlening aan Nederlanders, 7A-C: Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers in de bezette gebieden/ Het contact met en de politiek ten aanzien van de verzetsbeweging in Nederland, Deel 8A-C: Militair beleid 1940-1945/ Terugkeer naar Nederlandsch-Indië.
%23110: [HOUTHOFF]. - Naar de beurs : regelgeving : [1996]
%2399283: A.N.W.B. - Veertig Jaar. Uit het archif der Kampioen-Redactie.
%2343733: - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23420: - The Sino-Japanese negotiations of 1915 : Japanese and Chinese documents and Chinese official statement.
%233397: S.D.A.P. - 25 jaar in het parlement : een gedenkwoord van het partijbestuur der S.D.A.P.
%2331026: - PFLP : guerilla in Palestina.
%23208276: [TUNESIA]. - Recensement général de la population et des logements, 8 mai 1975 : population par division administrative.
%23226417: - Nieuw bestuursrecht : Nieuwe teksten van: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet op de Raad van State, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, Wet milieubeheer, Beroepswet, Ambtenarenwet 1929
%23254910: - Herziening afstammings- en adoptierecht.
%2355038: [ALKEMA, E.A. ... ET AL.] - Mensenrechten.
%23278620: [GRAAF, F.G.B. ... ET AL. (RED.)] - Internationaal privaatrecht en financie¨le transacties.
%23276781: RAIO-CONGRES 2002. - Magistraten zonder grenzen : de invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging : Raio-congres 2002.
%23276262: [VRIES, SIMON DE]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23269748: - Die Lackkunst Koreas: Ästhetik in Vollendung.
%23268052: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1976.
%23268054: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1975.
%23268055: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1979.
%23268056: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1978.
%23269836: [BACKER, HENK]. - De wonderlijke geschiedenis van Tripje. [1e Deel:] De wonderlijke geschiedenis van Tripje; 2e Deel: Oepoetje verschijnt; 3e Deel.
%23268018: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1981.
%23268014: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1985.
%23268015: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1980.
%23268016: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1986.
%23268017: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1982.
%23268012: [VERKRUIJSSE, P.J. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1997
%23268013: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1990.
%23268010: [VERKRUIJSSE, P.J. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1995.
%23268008: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1987.
%23268007: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1989.
%23268006: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
%23267991: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1984.
%23267992: [BRUIN, P. DE ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1972 & 1973.
%23267994: [LANTSHEER, J.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1974.
%23267990: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1983.
%23267968: - Jaarboekje van de Vereeniging voor STudiebelangen aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Hoogeschool voor Economische Wetenschappen) te Rotterdam 1937-1938.
%23267959: [HINDERIKX, P.A. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1991.
%23267957: [GERHARDT, MIA I. ... [ET AL.] (EDS.)]. - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1988.
%23270072: - Jan Fabre : Chalcosoma (2006-2012) : hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011-2013) ; Illuminations, enluminures : trésors enluminés de France.
%23270132: - Lijst van preadviezen, referaten en inleidingen uitgebracht of gehouden voor, en/of uitgegeven door: Nederlands(ch)e Juristen Vere(e)niging, Broederschap der Candidaat-Notarissen, Broederschap der Notarissen in Nederland...[et al.]
%23267743: - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
%23267575: [BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Sporen naar het verleden.
%23267571: [BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Aaneengeregen tijdankers.
%23267569: [BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Verstilde passages.
%23270584: - Adresses, mémoires et petitions des Juifs : 1789-1794.
%23270647: [COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT] (ED.). - Groote Oost en Philippijnen.
%23270851: [NEDERLANDSE GEZINSRAAD]. - Gelijke behandeling in pensioenen ongeacht leefvorm : de keuzemogelijkheden van artikel 2b PSW.
%23270926: [RIJKSGEBOUWENDIENST]. - Architectuur van de rechtspraak.
%23271106: - Schul- und Reise-Taschen-Wörterbuch der franzözischen und Deutschen Sprache = Nouveau dictionnaire de poche Français-Allemand et Allemand-Français.
%23271202: [SWEERTS, HIERONYMUS]. - Koddige en ernstige opschriften, op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen.
%23266782: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht gehouden op 29 november 1980 over de preadviezen De jurische fusie naar wordend recht uitgebracht door P.J. Dortmond en M.J.G.C. Raaijmakers.
%23266779: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', 26 oktober 1984 over de afroep-bankgarantie naar aanleiding van de preadviezen van Prof. Mr. F.H.J. Mijnssen en Mr. J.M. Boll.
%23266778: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' 13 november 1987 over Juridische aspecten van moderne betaalmiddelen naar aanleiding van de preadviezen van Mr. dr. R.E. de Rooy, Prof. dr. G.L. Ballon en F. de Ly.
%23266776: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 10 maart 1989 over Leasing : naar aanleiding van de preadviezen van Prof. Mr. W.M. Kleijn c.s. en Mr. J.S. Rijkels.
%23271584: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 3 : 1213-1240.
%23271792: [BODDAERT, PIETER ... ET AL.] - Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden. [Deel I:] Behelzende eene beschryving van Zeeland : met een kaart, plans van steden en kunstige printverbeeldingen versierd. Behelzende eene beschryving van Staats-Vlaanderen; [Deel II:] Vervolgende de beschryving van Zeeland : met nieuwe landkaarten, plans der steden en konstige printverbeeldingen versierd.
%23272422: [ROST, V.C.F.]. - Etymologisch Grieks-Hollandsch Hand-Woordenboek bewerkt naar V.C.F. Rost.
%23264400: - Analyse socio-économique de l'environnement : problèmes de méthode : documents présentés au symposium tenu à Saint-Nizier (Grenoble) du 12 au 15 décembre 1972.
%23272917: - La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione, Firenze, 5 ottobre 1984.
%23272942: - XXI Congresso Nazionale del Notariato (San Remo 1-6 ottobre 1974). Secondo tema : Considerazioni su recenti proposte in tema di modifica della pubblicità immobiliare.
%23272964: - Code civil.
%23262469: [SCHAEPMAN, H.J.A.M.]. - Wordt Dr. Schaepman begrepen? : eenige opmerkingen van een Burgerman aan zijne katholieke medeburgers.
%23262468: C.P.N. [COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND]. - Conferentie van de Communistische Partij van Nederland : 22 en 23 december 1973.
%23258382: - ReVision : die Moderne im Städel 1906-1937.
%23258221: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Kurzform. I: Landrecht. II: Lehnrecht.
%23258097: [MAANEN, GUILLAUME ADRIEN GERARD VAN]. - Conclusie in de teregtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, van den 8 December 1854, door den procureur-generaal genomen in de zaak van H. P. Hoevenaar, administrateur van de suiker-fabriek te Pangka, appellant tegen de regering van Nederlandsch-Indië, geintimeerde.
%23257687: - Loi fondamentale des Provinces Unies des Pays-Bas ou constitution hollandaise.
%2325673: - Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1 (1870)-53 (1922).
%23105830: - 10 Jahre deutscher Gewerkschaftsbund in der Tsechoslowakei.
%23254318: [BRINK, T. VAN DEN]. - Criminaliteit in Amsterdam en van Amsterdammers = La criminalité à Amsterdam et celle d'Amsterdamois.
%23249892: - Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913.
%23247146: - Württembergisches Urkundenbuch. Band 7 :
%23236084: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
%23236005: [COURNAND, ANTOINE DE]. - De la propriété ou la cause du pauvre : plaidée au tribunal de la raison, de la justice et de la vérité.
%23232471: [LIEUW, GERDA H. ... ET AL.] - Nos futuro : wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
%23232464: - Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
%23230946: [MARSELLA, DOMINICUS ANTONIUS]. - De beato Hippolyto Galantinio auctore sodalitatis doctrinae christianae in urbe Florentia commentarius.
%23225536: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel Kleinfoliodruck.
%23225490: - Bundel staatswetten : wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht, bijgew. tot 1 juni 1964.
%23223265: - Negotiations for a European free trade area : documents relating to the negotiations from July, 1956, to December 1958.
%23222245: - Verzameling van besluiten, aanschrijvingen en bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814. No. 1-189.
%2321564: - Rapport van de commissie territoriale decentralisatie.
%23212144: - The Architecture Annual 2003-2004: Delft University of Technology.
%23207060: - Centenaire de l'Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation 1885-1985 = Centenary of the Permanent International Association of Navigation Congresses 1885-1985.
%23204239: [MORSHUIS, BEN ... ET AL.] - Ootmarsum 2000 : een jaar lang een stad in beeld.
%23203707: [MINISTERIE VAN TRANSPORT, HANDEL EN INDUSTRIE, DIENST MARKTINTERVENTIE, SURINAME]. - Distributie systeem : een grondige, gedetailleerde in diepte analyse [Suriname].
%23202678: - Actes du IIe congrès international de criminologie (Paris-Sorbonne, septembre 1950) = Proceedings of the IInd international congress on criminology = Actas del IIo congreso internacional de criminologia. [Tome] V: Médecine légale, science pénitentiare, police technique et scientifique.
%23202676: - The United Nations and the advancement of women, 1945-1996.
%23202269: - Second report on viscosity and plasticity : prepared by the Committee for the Study of Viscosity of the Academy of Science Amsterdam.
%23198634: [BERGE, MARIA VAN ... ET AL.] - Willem Buytewech, 1591-1624.
%23197001: - Neues deutsch-holländisches Handwörterbuch / ganz neu bearbeitet durch zwey in beiden Sprachen erfahrene Männer, mit einigen tausend neuen Wörtern vermehrt, und mit einem fünffachen Anhang versehen [Deel I. Deutsch-Holländisch].
%23196658: [RICHARD, BIRGIT, ROBERT KLANTEN, & STEFAN HEIDENREICH (EDS)]. - Localizer 1.3 : icons.
%23195075: - Travaux de la semaine internationale de Strasbourg, 18 au 22 mai 1954 : les orientations nouvelles des sciences criminelles et pénitentiaires.
%23195072: - Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft und dazugehörige Dokumente.
%23194821: [VEREENIGING HANDELSRECHT]. - Verslag van de vergaderingen van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 19 september 1997: Vervoersrecht in boek 8 BW : naar aanleiding van de preadviezen van W.J.G. Oosterveen ... [et al.] & 13 maart 1998: Het wetsvoorstel beschermingsconstructies : naar aanleiding van de preadviezen van D.C. Buijs, J. Wouters.
%23193287: [STADT HILDESHEIM UND DAS HORNEMANN INSTITUT]. - Rettung des Kulturerbes : Projekte rund ums Mittelmeer = Saving cultural heritage : projects around the Mediterranean = Sauvetage du patrimoine : projets autour de la Méditerranée.
%23193063: - Charte du droit d'auteur : version originale française et traductions : russe - polonais - allemand = Charta des Urheberrechts : Französische Originalfassung und Übersetzungen : russisch - polnisch - deutsch.
%23192850: [VRIES, SIMON DE]. - 't Amsterdamsch hoerdom : behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is.
%23192077: - Wet van den 4en December 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten.
%23188276: - Werk, welvaart & geluk.
%23187688: - CECA, EKSF, EGKS, EKAX, ECSC, EHTY, EKSG : 1952-2002 : 27.6.2002 : actas-Schlussakte-actes-atti.
%23187791: - Privacy : seminarie Egmontpaleis - 26 & 27 nov. 1998 - séminaire Palais d'Egmont.
%23185598: - Congrès international des éditeurs, septième session, Amsterdam, 18-22 juillet 1910.
%23184631: [OVERBOOK, JUNIA PAIS MACEDO VAN]. - Handleiding gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Europese Gemeenschap.
%23184460: - Código Civil de la Republica Oriental del Uruguay : edición oficial.
%23183521: [ECKHARDT, KARL AUGUST (ED.)] - Schwabenspiegel: Langform E (Studia iuris Suevici, 3).
%23182898: [COMMISSIE VOOR HET ADATRECHT] (ED.). - Adatrechtbundels XXVIII: Gemengd.
%23163358: [MOORS, B.P. (VOORZITTER) & A. VERSCHOOR W. LZ. (SECRETARIS)] - Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 2 Mei 1907, no. 45, tot onderzoek van de wenschelijkheid der wederinvoering van een Rijkstoezicht op de weegwerktuigen.
%23163238: STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU D'66. - D'66 : overzicht van de standpunten over algemene politieke standpunten.
%2394410: - Cursus Alg.-Bond Politiepersoneel in Nederland.
%23179814: [WEYRAUCH, MARTINA]. - Die internationalen Verbrechen und das innerstaatliche Strafrecht : Probleme des internationalen Strafrecht und Strafprozessrechts : internationales wissenschaftliches Seminar vom 20. bis 24.6.1988 in Wustrau.
%23157572: MGR. L'ÉVÊQUE D'ORLEANS. - L'Atheisme et le Péril social.
%2343862: AA, SIMON VAN DER. - AUTOGRAPH. Picture-postcard with autograph & text on front side dated 4-7-1936 and adressed to Mr. J.P. Hooykaas. Dr. Simon van der Aa (1865-1944) was professor of criminal law in Groningen.
%2314828: AA, H. (RED.) - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis.
%23133834: AALBERS, ROB - On the Implications of Thresholds for Economic Science and Environment Policy.
%2358061: AALBERSBERG, H.C.F.L. - Eerste hulp bij plotseling voorkomende ziektetoestanden.
%2363065: AALBERSE, PETRUS JOSEPHUS MATTHEUS. - Oneerlijke Concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsceh recht. Eerste stuk.
%23257004: AALBERTS, BABETTE. - Beelddatabanken : stilstaand beeld in beweging?
%2323025: AALBERTS, M.M.J. - Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland.
%23213295: AALDEREN, WIM VAN. - Zorg om zorg.
%23225076: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Het milieurecht als proeftuin : 20 jaar Centrum voor Milieurecht.
%23101508: AALDERS H.WZN, G.J.D. - De oud-griekse voorstelling van de afgunst der Godheid
%23101510: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
%23101511: AALDERS H.WZN, G.J.D. - Historische periodisering in de oudheid
%23174880: AALDERS, W.J. - Staat en zonde.
%23208351: AALDERS, M.V.C. - Afspraken in het milieurecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23124393: AALDERS, M.V.C. (ED.) - Ontwikkelingen in het milieurecht.
%23172920: AALDERS, W.J. - Het vraagstuk: natuurlijk-bovennatuurlijk door moralisten bezien.
%23184126: AALDERS, WILLEM JAN. - Schleiermacher's Reden über die Religion als proeve van apologie.
%23166987: AALDERS, M.V.C. - De burger en de Awb : ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
%2372320: AALDERS, C.A.V. ... [ET AL.] - De Europese Groepering tot Samenwerking. Preadviezen.
%237130: AALDERS, M.V.C. ... [ET AL.] - Stad en Recht : opstellen t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
%2318305: AALDERS H. WZN., GERHARD J. D. - Het derde boek van Plato's leges. Deel I - prolegomena.
%23167017: AALL, ANATHON. - Logik.
%23213117: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A : herfstdagboek.
%2362134: AARDEMA, HARM - Contextmanagement : een nieuw bestuurs- en managementconcept.
%23133923: AARLE, BAS VAN - Essays on Monetary and Fiscal Policy Interaction: applications to EMU and Eastern Europe.
%23137418: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%23104262: AARON, RICHARD I. - Knowing and the Function of Reason.
%23253460: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting national priorities : policy for the nineties.
%23253461: AARON, HENRY J. (ED.) - Setting domestic priorities : what can government do?
%23253458: AARON, HENRY J. (ED.) - Values and public policy.
%23268832: AARSBERGEN,-LIGTVOET, CONNIE. - Isaiah Berlin : a value pluralist and humanist view of human nature and the meaning of life.
%2367035: AARSBERGEN,-LIGTVOET, CONNIE. - Isaiah Berlin : a value pluralist and humanist view of human nature and the meaning of life.
%23233250: AARTS, JAN & CHRIS KOOYMAN. - 'Dit is mijn boek' : Joodse exlibriscultuur in Nederland.
%2396730: AARTS, KEES, HUIB PELLIKAAN, ROBERT J. VAN DER VEEN. - Sociale dilemma's in het milieubeleid.
%23116884: AARTS, F.G.A.M. - De Pater Noster of Richard Ermyte.
%23273809: AARTS, C.J. & WILLY TIBERGIEN (EDS.) - Aarts' letterkundige almanak na het Anne Frank-herdenkingsjaar 1995 : geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945.
%23205290: AARTS, CORNELIS WILHELMUS ANTONIA MARIA. - Bodemverontreiniging en collectieve actie.
%2338258: ABADIA, JESUS LALINDE ... [ET AL.] - VI Congreso Internacional de Derecho Comparado : Academia Internacional de Derecho Comparado : Hamburgo, 30 julio - 4 agusto 1962).
%23191898: ABADIE, J. (ED.) - Integer and nonlinear programming.
%23272716: ABADIE, DANIEL. - Dubuffet as architect.
%23225656: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 3e druk.
%23196779: ABAS, PIET. - Om wille van de consument : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. P. Clausing.
%2346784: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 1e druk.
%2345651: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 2e druk.
%23165378: ABAS, PIET. - Rebus sic stantibus : eine Untersuchung zur Anwendung der clausula rebus sic stantibus in der Rechtsplegung einiger Europäischer Länder.
%2312618: ABAS, PIET. - De betekenis van de feiten : iets over de feiten intheorie, praktijk en onderwijs.
%2353760: ABAS, P.. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
%23191502: ABAS, PIET. - Rechterlijke matiging van schulden. 4e druk.
%23205169: ABATE, MICHELE., LARNER, MELISSA. - Faces in the crowd : picturing modern life from Manet to today = volti nella folla : immagini dell vita moderna da Manet a oggi.
%2330967: ABBAS, MOHAMED HOSNY. - Essai sur l'évolution du commerce extérieur Égyptien. Développement historique et situation contemporaine.
%23248572: ABBATE, JANET - Inventing the Internet.
%23257693: ABBEELE, ERIK VAN DEN. - Ontmanteling van de groei : leesboek over een andere economie.
%2364656: ABBING, HANS. - From high art to new art : inaugural lecture : delivered on the appointment to the chair in Art Sociology at the Universiteit van Amsterdam on Friday 17 March 2006.
%234195: ABBINK, H. & C.F. RUETER. - Een eenvoudige strafzaak.
%23200633: ABBOTT, FREDERICK M. & DAVID J. GERBER (EDS.) - Public Policy and Global Technological Integration.
%23236360: ABBOTT, JOHN - Politics and Poverty: A Critique of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
%2371701: ABBOTT, BERENICE. - The World of Atget. 176 photographs by Atget.
%2383084: ABBOUD, PETER ... [ET AL.] - Elementary Modern Standard Arabic : Part 2.
%23185044: ABCOUWER, J.A.M.L. & M. AGHINA. - Mobiliteit en kennis bij de overheid : rapportage van de verdiepingsmodule leergang Overheid als Arbeidsorganisatie 1999.
%23123224: ABDEL-MALEK, KAMAL. - A study of the vernacular poetry of Ahmed Fu'ad Nigm.
%23126152: ABDEL-FADIL, MAHMOUD - Development, income distribution and social change in rural Egypt, 1952-1970.
%23246588: ABDELAL, RAWI. - National purpose in the world economy : post-Soviet states in comparative perspective.
%23213336: ABEDIN, MAHAN (EDITOR) - Unmasking Terror: A Global Review Of Terrorist Activities, Vol. 1 (September 11, 2003- September 11, 2004.
%23208785: ABEELEN, E.L.J. VAN DEN. - Geschiedenis van de verbruiks-coöperatie in Nederland tussen de jaren 1860 en 1880.
%231323: ABEL, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%23260668: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the dock : learning from attorney disciplinary proceedings.
%23180926: ABEL, RICHARD L. - Lawyers in the Dock.
%23157946: ABEL, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%23248438: ABEL, F.E.L.A. - Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad No. 21), tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van de militie.
%231104: ABEL, F.E.L.A. - Wetten en wetsbepalingen van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
%2392870: ABEL-SMITH, B. & ZANDER, M. & BROOKE, R. - Legal problems and the citizen : a study in three London boroughs.
%231324: ABEL, F.E.L.A. - Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
%23161261: ABEL, F.E.L.A. - Wet van den 23sten Mei 1899, (Staatsbl. No. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet, (Staat van oorlog en staat van beleg).
%2354117: ABEL, A.H. & F.J. KLINGBERG (ED.). - A side-light on Anglo-American relations, 1839-1858 : furnished by the correspondence of Lewis Tappan and others with The British and Foreign Anti-Slavery Society.
%23270778: ABEL, WILHELM. - Agrarpolitik.
%23231694: ABEL, RICHARD - Americanizing the Movies and Movie-Mad Audiences, 1910-1914.
%23128495: ABELE, RUDOLPH VON. - The death of the artist : a study of Hawthorne's disintegration.
%23184891: ABELLA, ALEX & SCOTT GORDON. - Shadow enemies : Hitler's secret terrorist plot against the United States.
%23186431: ABELS, P.H.A.M. & A.PH.F. WOUTERS (EDS.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel VII: Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620.
%23112973: ABELS, DIETRICH MENO. - Wege ins Verbrechen : Versuch einer Motivationsanalyse kriminellen Verhaltens.
%23206319: ABERBACH, JOEL D. & MARK A. PETERSON (EDS). - The executive branch.
%2318486: ABINENO, JOHANNES L.C. - Liturgische vormen en patronen in de evangelische kerk op Timor.
%23194073: ABLEY, IAN. - Sustaining architecture in the anti-machine age.
%23127744: ABMA, G. - Bonifatius hospitaal. De geschiedenis van een ziekenhuis 1883-1983.
%23134407: ABOSCH, HEINZ. - Simone Weil. An Introduction.
%23153691: ABOUT, EDMOND. - Le Fellah, souvenirs d'Égypte.
%2362992: ABOUT, EDMOND. - L'Assurance. (Les Questions d'Argent).
%2396777: ABRAHAM-VAN DER MARK, EVA - Succesful Homebirth and Midwifery : the Dutch Model.
%23156372: ABRAHAM, RICHARD - Rosa Luxemburg: a life for the international.
%2344981: ABRAHAM, H J - Freedom and the Court.
%2334171: ABRAHAM, H.J. - Freedom and the court : civil rights and liberties in the United States.
%23184714: ABRAHAM, CAROLYN. - Possessing Genius : the bizarre odyssey of Einstein's brain.
%23257855: ABRAHAMS, MARK. - Mark Abrahams : up close.
%23225573: ABRAHAMS, ISRAEL - Joods leven in de Middeleeuwen.
%23256148: ABRAHAMS, MARK., FREY, JAMES. - Mark Abrahams : [das Ende vom Anfang].
%2334982: ABRAHAMS, E.J. (RED.). - De kwakzalversmiddelen. Hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen. Volgens analyses gedurende 50 jaar gemaakt voor De Vereeniging tegen de Kwakzalverij.
%2366653: ABRAHAMS, CHARLOTTE. - Tapete : Trends, Dessins, und Wohnideen.
%23229273: ABRAHAMS, FRED - Humanitarian Law Violations in Kosovo.
%23128536: ABRAHAMSSON, BENGT & ANDERS BOSTRÖM. - The rights of labor.
%23257463: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
%23204562: LOEKI ABRAM. - Een ingebouwde sjofar : gesprekken met 16 Nederlandse joden.
%2399791: ABRAMOWSKI, GÜNTER. - Das Geschichtsbild Max Webers. Universalgeschichte am Leitfaden des okzidentalen Rationalisierungsprozesses.
%23211789: ABRAMS, ARNOLD, HARRY H. GARNER, & JAMES E. P. TOMAN (EDS.). - Unfinished Tasks in the Behavioral Sciences.
%23174372: ABRAMS, LYNN & ELIZABETH HARVEY. - Gender relations in German history : power, agency, and experience from the sixteenth to the twentieth century.
%2316975: ABRAMSON, JEFFREY B. - Liberation and its limits : the moral and political thought of Freud.
%23260179: ABRAMSON, PAUL R. & STEVEN D. PINKERTON. - Sexual nature, sexual culture.
%2371034: ABRAMSON, ROBERT. - Planning for improved enterprise performance : a guide for managers and consultants.
%23275259: ABREU, JOA?O CAPISTRANO DE. - Chapters of Brazil's colonial history, 1500-1800.
%23115165: ABT, JOHN J. & M. MYERSON. - Advocate and Activist : memoirs of an American communist lawyer.
%23214565: ABU-LUGHOD, LILA. - Writing women's worlds : Bedouin stories.
%23259607: ABU-LUGHOD, JANET L. - Sociology for the twenty-first century : continuities and cutting edges.
%2380451: ABU-DEEB, KAMAL. - The imagination unbound : al-Adab al-'Aja'ibi and the literature of the fantastic ; with a critical edition of the Kitab al-Azama, The book of greatness : The wonders of creation, The multiplicity of universes, Hell and heaven.
%23275424: ABU-LUGHOD, LILA. - Remaking women : feminism and modernity in the Middle East.
%2387513: ABUL-WALÎD MARWÂN IBN JANÂH (CALLED RABBÎ JÔNÂH); NEUBAUER, ADOLF (ED.) - The Book of Hebrew Roots (Kitab al-Usul) by ABU'L-WALID MARWAN IBN JANAH, Rabbi Jonah (c.990-1050).
%23101099: ABULWALÎD MERWÂN IBN GANÂH (RABBI JONA)., BACHER, WILHELM (ED.) - Sepher haschoraschim : Wurzelwörterbuch der Hebräischen Sprache.
%2325676: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life
%2351553: ABUN-NASR, JAMIL M. - Muslim Communities of Grace: The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life.
%23244896: ACCARIAS, LOUIS. - L'assistance publique sous la Révolution dans le Departement du Puy-de-Dôme.
%23102160: COMMISSIE ACCENT. - Scheikundig onderzoek : een hoeksteen van onze samenleving : een accentuering van het scheikundig universitair onderzoek in Nederland in de tachtiger jaren.
%23230735: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY ACENCY. - Reviewing the Safety of Existing Nuclear Power Plants: Proceedings of an International Symposium, Vienna, 8-11 October 1996.
%23165652: ACHAM, KARL (ED.) - Methodologische probleme in der Sozialwissenschaften.
%2343190: ACHARD, MICHEL - Language, Culture, and Mind.
%2371453: ACHELIS, HANS. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten.
%23259641: ACHEN, CHR. & SHIVELY, W. PHILIPS. - Cross-level inference.
%2390886: ACHESON, D. - Fragments of my fleece.
%2373570: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%2382850: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Milieuprivaatrecht.
%23177927: ACHT, R.J.J. VAN (E.A.) - Afvalstoffenrecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23252716: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%23108003: ACHTERBERG, M.P. VAN. - Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen. Monografieën nieuw BW nr. B44.
%2338382: ACHTERBERG, M.P. VAN. - De juridische definitie van het economisch verschijnsel concern in het ondernemingsrecht.
%23205874: ACHTERBERG, J.S. ... [ET AL.] - Denken, durven, doen : boek der vrienden van Pieter A. Cornelis.
%2330224: ACHTERHUIS, HANS. - De denkers : een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.
%23107250: ACHTERHUIS, HANS. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23271373: ACHTERHUIS, HANS. - Utopie.
%23267807: ACHTERHUIS, HANS. - De uitgestelde revolutie : over ontwikkeling en apartheid.
%23264516: ACHTERHUIS, HANS. - Natuur tussen mythe en techniek.
%23264425: ACKENHEIL, M. ... [ET AL.] (EDS.) - Implications of psychopharmacology to psychiatry : biological, nosological, and therapeutical concept.
%23244949: ACKER, C. VAN. - Communiautaire sanctionering van ondernemingen.
%23244909: ACKER, J. - L'organisation et l'action Syndicales Ouvrières en Alsace.
%23180677: ACKERMAN, TERRENCE F. - A casebook of medical ethics.
%23274263: ACKERMAN, JENNIFER - Chance in the House of Fate: A Natural History of Heredity
%2399405: ACKERMAN, R. - An index of the Arthurian names in Middle English.
%23159390: ACKERMAN, BRUCE A. - Reconstructing American law.
%23170297: ACKERMAN, DIANE - A Natural History of Love.
%2375641: ACKERMAN, EVELYN BERNETTE. - Health Care in the Parisian Countryside, 1800-1914.
%23224066: ACKERMAN, FRANK., HEINZERLING, LISA. - Priceless : on knowing the price of everything and the value of nothing.
%23221606: ACKERMANN, MARION. - Die Bildhauer : Ausstellung Die Bildhauer, Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute, 20.2. - 28.7.2013, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
%23232879: ACKERMANN, ROLF; HELMUT SÖLL & GERALD HAHN. - Der Kriminalität keine Chance.
%2323225: ACKERMANS-WIJN, J.C.E. - Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht.
%23218456: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1851. Derde jaargang.
%23218457: ACKERSDIJCK, J. A.O. - Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1853. Vijfde jaargang.
%23277817: ACKROYD, PETER. - Alfred Hitchcock.
%23172872: ACKROYD, PETER. - The Collection.
%23166315: ACKWORTH, RICHARD. - The Philosophy of John Norris of Bemerton (1657-1712)
%23169691: ACQUAVIVA, S.S. - Der Untergang des heiligen in der industriellen Gesellschaft.
%23150499: ACQUOY, J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
%23259051: ADACEE (= PS. VAN ADA CITROEN). - Het zorgelooze dorp : roman voor jonge menschen.
%23243913: ADAIR, JOHN ERIC. - By the sword divided : eyewitness accounts of the English Civil War.
%23249705: ADAM, CH., E. BRÉHIER, L. BRUNSCHVICG, K. JASPERS, A. KOYRÉ, P. LACHIÈZE-REY, J. LAIRD, J. LAPORTE, A. RIVAUD, L. ROBINSON, P. SCHRECKER, P.-M. SCHUHL, J. WAHL. - Descartes : recueil publié par 'La Revue Philosophique'à l'occasion du troisième centenaire du 'Discours sur la Méthode'.
%23211794: ADAM, LUCIEN. - Enkele gegevens omtrent den economischen toestand van de Kaloerahan Sidoardjo (district Kabonongan, Regentschap Bantoel, afdeling Jogjakarta). Deel I en deel II.
%23178560: SMITH. ADAM. - Essays on Philosophical Subjects: To Which is Prefixed, an Account of the Life and Writings of the Author.
%23212611: ADAM, FRANE - The Challenges of Sustained Development: The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe.
%23161379: ADAM, L. - Na-oorlogse hervormingen der regeringsorganen van Frans-Afrika.
%2324912: ADAM, A., BENEDEK, F. AND J. SZITA (EDS.). - Jogtörténeti tanulmanyok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetve- nedik szuuletésnapjara. = Scripta historico - iuridica. Andreae Csizmadia septuagenario oblata.
%23249514: ADAM, JEAN-MICHEL (1947-....). AUTEUR., HEIDMANN VISCHER, UTE. - Le texte littéraire.
%2383618: ADAM, HARGRAVE L. (ED.) - Trial of George Henry Lamson.
%2353888: ADAM, L. - De nieuwe staatsregeling voor Algerië.
%2343637: ADAM, HUBERTUS - Architekturpreis - Prix d'architecture - Premio d'architettura Beton 09 = Prix d'architecture Beton 09 = Premio d'architettura Beton 09.
%2344393: ADAM, HUBERTUS - Die Erneuerung eines Zweckbaus : Hallenstadion Zürich 1939/2005.
%2338519: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS & MARÍA J. PEREYRA-FRIEDRICHSEN. - EU anti-subsidy law & practice.
%2381830: ADAMANTOPOULOS, KONSTANTINOS A. - Das Subventionsrecht des GATT in der EWG.
%23172234: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%23221315: ADAMS, FRANCIS (ED.) - Globalization and the Dilemmas of the State in the South.
%23241779: ADAMS, BARBARA & KRZYSZTOF M. CIALOWICZ. - Protodynastic Egypt.
%2330975: ADAMS, HAROLD P., VLADIMIR HACHINSKI, & JOHN W. NORRIS. - Ischemic cerebrovascular disease.
%23231031: ADAMS, JOHN QUINCY. - The great design : two lectures on the Smithson bequest.
%2343705: ADAMS, MARILYN JAGER - Beginning to Read: Thinking and Learning about Print.
%23197211: ADAMS, JEFF. - The conspiracy of the text: the place of narrative in the development of thought.
%23260646: ADAMS, GUY B. & BALFOUR, DANNY L. - Unmasking administrative evil.
%23144379: ADAMS, E.M. - A Society Fit for Human Beings.
%2376024: ADAMS, JOHN. - A defence of the constitutions of government of the United States of America against the attack of M. Turgot in his letter to Dr. Price, dated 22nd March 1778.
%2369286: ADAMS, JOHN CLARKE & BARILE, PAOLO - The Government of Republican Italy.
%2368268: ADAMS, JOHN R. - Harriet Beecher Stowe.
%23126606: ADAMS, WALTER & JAMES W. BROCK. - Antitrust Economics on Trial. A Dialogue on the New Laissez-Faire.
%23169050: ADAMS, CHARLES HANSFORD. - 'The guardian of the law' : authority and identity in James Fenimore Cooper.
%2354214: ADAMS, C.F. & H. ADAMS. - Chapters of Erie and other essays.
%23275454: ADAMS, SUZI. - Castoriadis's ontology : being and creation.
%23274364: ADAMS, J.F. - Stable homotype and generalized homology.
%23265682: ADAMS, HERY CARTER. - Two essays by Henry Carter Adams : Relation of the state to industrial action & Economics and jurisprudence.
%2322093: ADAMS, TRACY - The life and afterlife of Isabeau of Bavaria.
%23187032: ADAMS, CHRISTINE (ED). - Visions and revisions of eighteenth-century France.
%23222220: ADAMSON, GREGORY DALE. - Philosophy in the age of science and capital.
%23274496: ADAR, KORWA G., JOHN G. NYUOT YOH & EDDY MALOKA (EDS.). - The Sudan Peace Process: Challenges And Future Prospects.
%2335936: ADBURGHAM, ALISON. - Women in print : writing women and women's magazines from the Restoration to the accession of Victoria.
%23157599: ADDAMS, JANE. - Jane Addams's writings on peace. Volume 1 : Newer Ideals of Peace (1907); Volume 2: Women at the Hague (1915); Volume 3 : Peace and Bread in Time of War (1922); Volume 4: Addams's Essays and Speeches on Peace (1899-1935).
%23250606: ADDAMS, JANE.M EMILY G. BALCH, AND ALICE HAMILTON - Women at the Hague : the International Congress of Women and its results.
%2363398: ADDELSON, K.P. - Impure Thoughts : essay on philosophy, feminism, and ethics.
%2331858: ADDENS, TJ.J. - The distribution of opium cultivation and the trade in opium.
%23237259: ADDINK, G.H., A.M. HOL & R. KNEGT. - Privatisering : effectiviteit en legitimiteit.
%23159495: ADDINK, G.H. - Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
%2327796: ADDINK, G.H. - Afvalstoffenwetgeving en normstelling.
%2344636: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : verslag van de tweeënvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 januari 1996.
%23123604: ADDINK, G.H. - Milieurechtspraak.
%2382623: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Bestuurlijke boeten in de wetgeving van verkeer en waterstaat : een onderzoek naar de mogelijkheden van handhaving door middel van bestuurlijke boeten in de wetgeving van Verkeer en Waterstaat, in het bijzonder de vervoers-, scheepvaart- en luchtvaartwetgeving.
%2344639: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Europese milieurechtspraak : preadviezen / 104 nationale uitspraken met Europees milieurechtelijke aspecten.
%2343668: ADDINK-SAMPLONIUS, M. (RED.). - Urnen delven. Het opgravingswerk artistiek bekeken.
%2345334: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]., GELPKE, M.E. ... [ET AL.] - Gedoogrecht(spraak) : preadviezen / Jurisprudentie milieurecht : 100 uitspraken uit de periode 1989-1992.
%2345339: ADDINK, G.H. ... [ET AL.]. - Geluidhinderrechtspraak : verleden, heden en toekomst : preadviezen.
%2374126: ADDIS, L. - The logic of society. A philosophical study.
%23123542: ADDIS, LAIRD - The Logic of Society. A Philosophical Study.
%23250920: ADDIS, MARK. - Wittgenstein : a guide for the perplexed.
%2384740: ADDISON, JOSEPH & RICHARD STEELE. - Spectator papers : satirical & philosophical extracts from the journal of that name written 1711-5.
%23115660: ADEDEJI, ADEBAYO. - African development and governance strategies in the 21st century : looking back to move forward : Essays in honour of Adebayo Adedeji at Seventy.
%23166277: ADEKANYE, J. 'BAYO. - The retired military as emergent power factor in Nigeria.
%2322470: ADEL, H.M. VAN DEN. - Handleiding verdachtenverhoor.
%23254817: ADELMAN, IRMA (ED.) - Practical approaches to development planning : Korea's second five-year plan : [proceedings of a conference held in St.Charles, Ill. in June 1968]
%2390129: ADELMANN, F.J. - (ed.). Philosophical Investigations in the U.S.S.R.
%2382125: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - Authority.
%2395005: ADELMANN, FREDERIC J. (ED.). - The quest for the absolute.
%23159961: ADEMA, NIEK-JAN & LEO WEMES (EDS.) - Vrijheidsstraf : van de nood een deugd maken?
%23264753: ADENAUER, KONRAD. - [Konrad Andenauer] : Erinnerungen 1955-1959.
%23264755: ADENAUER, KONRAD. - [Konrad Andenauer] : Erinnerungen 1945-1953.
%2331964: ADES, DAWN. - Revolution on paper : Mexican prints 1910-1960.
%23102731: ADES, DAWN. - Dada and Surrelaism reviewed.
%23242837: ADGER, W. NEIL., JOUNI PAAVOLA, SALEEMUL HUQ, AND M.J. MACE. (EDS.) - Fairness in adaptation to climate change.
%23212742: ADHIKARI, RAMESH - Developing Countries in the World Trading System: The Uruguay Round and Beyond.
%23182868: ADHIN, JNAN HANSDEW. - Development planning in Surinam in historical perspective (with special refernece to the ten year plan).
%23177627: ADICKES, ROLAND. - The United States Constitution and citizens' rights : the interpretation and mis-interpretation of the American contract for governance.
%23170112: ADKIN, BENAIAH W. & RAYMOND WALTON. - A handbook of the law relating to landlord & tenant by the late Benaiah W. Adkin.
%23258374: ADKINS, HELEN. - Erwin Blumenfeld : I was nothing but a Berliner : Dada montages 1916-1933.
%2333615: ADLAM, CAROL (ED.) - Face to face : Bakhtin in Russia and the West.
%2386735: ADLER, MORTIMER J. - Some questions about Language.
%23209220: ADLER, BILL (RED)., BRUNA, DICK (OMSLAGONTWERP). - Vlinders voor de president.
%23234463: ADLER, MORTIMER J. - Philosopher at large : an intellectual autobiography.
%23219176: ADLER, MAX. - Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik : ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.
%23145917: ADLER, MOSHE. - Economics for the rest of us : debunking the science that makes life dismal.
%2378223: ADLER, ALFRED. - Menschenkenntnis.
%2376121: ADLER, SIGMUND. - Über das Erbenwartrecht nach den altesten bayerischen Rechtsquellen.
%2376027: ADLER, MAX. - Das Rätsel der Gesellschaft. Zur erkenntnis-kritischen Grundlegung der Sozialwissenschaft.
%2376026: ADLER, MAX. - Kant und der Marxismus : gesammelte Aufsätze zur Erkenntniskritik und Theorie des Sozialen.
%2371093: ADLER, EMANUEL (ED.) - The international practice of arms control.
%2347756: ADLER, MAX. - Marxistische Probleme : Beiträge zur Theorie der materialistischen Geschichtsauffassung und Dialektik. 4. Auflage.
%23151623: ADLERBLUM, N.H. - A Study of Gersonides in his Proper Perspective.
%23178327: ADLUNG, ALFRED. - Vergleichende Zusammenstellung der ältesten deutschen Apothekerordnungen.
%2331016: ADM, VICTOR. - L'evolution nationale de l'Egypte (1892-1945).
%2346420: ADOLPH, KAREN - Learning in the Development of Infant Locomotion.
%231605: ADOMEIT, KLAUS. - Rechtstheorie für Studenten : Normlogik, Methodenlehre, Rechtspolitologie.
%23268801: ADORNO, THEODOR W. - Stichwort : kritische Modelle 2.
%23268802: ADORNO, THEODOR W. - Jargon der Eigenlichkeit : zur deutschen Ideologie.
%23268800: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe : neun kritische Modelle.
%23268799: ADORNO, THEODOR W. - Über Theodor W. Adorno.
%23151023: ADORNO, THEODOR W. - Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und Methodologie.
%23268797: ADORNO, THEODOR W. - Versuch das 'Endspiel' zu verstehen : Aufsätze zur Literatur des 20. Jahrhunderts.
%23273873: ADORNO, THEODOR W. & ALBAN BERG. - Correspondence 1925-1935
%23228284: ADRI COLPAART, ALBERT EENINK, JAN COMMANDEUR (1954-)., PAUL STEENHUIS (1958-) - Jan Commandeur.
%23243199: ADRIAAN, E., B VAN ROUVERNOY VAN NIEUWAAL & RIJK VAN DIJK (EDS.) - African Chieftaincy in a New Social and Political Landscape.
%23217111: ADRIAANSE, J.A.A. - Restructuring in the shadow of the law : informal reorganisation in the Netherlands.
%23101512: ADRIAANSE, H.J. - Het idee van een religieus apriori
%23260965: ADRIAANSE, J. - Art. 1223 Al. 2 Burg. Wetb. : de beteekenis van de door den hyp. crediteur bedongen onherroepelijke machtiging tot verkoop van het verbonden perceel.
%23240966: ADRIAANSE, PAUL CHRISTIAAN. - Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun.
%23136716: ADRIAANSE, JOACHIM - Mits op Waardige wijze... De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 1923-1998.
%23239917: ADRIAANSE, P.C. ... [ET AL.] - Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften.
%23212591: ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%233293: ADRIAANSENS, C.A.; M.M. MENDEL & J. WESSEL. - Inleiding recht van de gebouwde omgeving.
%23182465: ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
%2322240: ADRIANI, GÖTZ - Cezanne paintings.
%23169269: ADRICHEM, JAN VAN ... [ET AL] (EDS.) - Beelden in Rotterdam.
%23216609: NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (RED.). - Vademecum advocatuur 2013 : wet en regelgeving.
%2314638: NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN (RED.). - De digitale advocaat in 2006.
%2320783: PAULUSSEN ADVOCATEN. - Van klooster naar kade : Paulussen advocaten, een eeuw voorbij.
%23198941: ADWAN, SAMI; EFRAT BEN- ZE'EV & MENACHEM KLEIN. - Zoom in : Palestinian refugees of 1948, Remembrances. [English - Hebrew Edition].
%23123327: AL-ADWAN, AMINA. - Arab faces. A selection of poems.
%23216341: AEBI, MARCELO FERNANDO. - European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2006. Third edition.
%23254994: AENGENENDT, JOSEPH. - Die Aussage von Kindern in Sittlichkeitsprozessen.
%2316213: STICHTING ARS AEQUI. - Staats- en strafrechtelijke jurisprudentie gepubliceerd in Ars Aequi 1951-'67.
%23245636: ARS AEQUI. - Jurisprudentie en annotaties : europees recht 1963-1990.
%23182491: AERT, JOSEPHUS HUBERTUS VAN. - Ziekenhuiskosten in econometrisch perspectief.
%23217114: AERTS, W. (E.A.). - Verdediging in strafzaken : mogelijkheden van het Nederlandse strafproces.
%23140230: AERTS, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie.
%23277545: AERTS, M.C.M. - De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie.
%23123648: AERTS, W. (ED.) - The Cathedral of Our Lady in Antwerp.
%23252695: AERTSEN, IVO ... [ET AL.] - Rebuilding community connections : mediation and restorative justice in Europe.
%23198336: MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS [INDIA]. - Report of the Committee on the Indian Foreign Service.
%23213635: CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS (UNITED NATIONS) - Women in politics and decision-making in the late twentieth century : a United Nations study.
%23202762: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS [NETHERLANDS]. - Human rights and foreign policy.
%2362231: SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS. - Selected Documents on Germany and the question of Berlin, 1961-1973.
%23244496: SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The illegal drug trade in Southern Africa: International dimensions to a local crisis.
%23232382: POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - The Polish Yearbook of International Law I : 1966/67.
%23265300: AUSTRALIA. DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS. - Antarctic treaty : report of the Twelfth Consultative Meeting, Canberra 13-27 September 1983.
%23247248: AFTALION, ALBERT. - L'or et sa distribution mondiale.
%23217677: AFZAL-KHAN, FAWZIA & KALPANA SESHADRI-CROOKS (EDS.) - The pre-occupation of postcolonial studies.
%23151736: RUHRHOLD AG - Rückblicke - Einblicke - Ausblicke.
%2318312: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: More than Architecture. [Volume 3].
%2317688: AG, ETERNIT WERKE LUDWIG HATSCHEK - 91°: AG, Eternit Werke Ludwig Hatschek [Volume 4].
%23273998: AGACINSKI, SYLVIANE - Parity of the Sexes
%23143408: AGAHD, KONRAD. - Kinderarbeit und Kinderschutz : (mit Text des Kinderschutzgesetzes).
%23271728: AGAMBEN, GIORGIO. - Profanations.
%23129332: AGASSI, JOSEPH. - Towards a Rational Philosophical Anthropology.
%23248718: AGASSI, JOSEPH. - Science in flux.
%2384451: AGASSI, JOSEPH. - The gentle art of philosophical polemics.
%23256732: AGASSI, JOSEPH & ABRAHAM MEIDAN. - Philosophy from a skeptical perspective.
%23248379: AGASSI, JOSEPH & R.S. COHEN (ED.). BUNGE, MARIO. - Scientific Philosophy Today: Essays in Honor of Mario Bunge.
%23135042: AGATHANGELOU, ANNA M. - The global political economy of sex : desire , violence , and insecurity in Mediterranean nation states.
%23114014: AGBETI, J.K. - West African Church History.
%23245725: AGEE, WILLIAM C. AND AUSAN C. FAXON. - Coming of Age. American Art, 1850s to 1950s
%2390158: AGEE, WILLIAM C., IRVING SANDLER, & KAREN WILKIN. - American vanguards : Graham, Davis, Gorky, de Kooning, and their circle, 1927-1942.
%2342708: AGÉNOR, PIERRE-RICHARD - Development Macroeconomics.
%23208520: AGERHOLM, EDVARD & VALDEMAR BERGGREEN. - Den danske Skueplads : 1722-1922.
%23110320: AGES, ARNOLD. - The Diaspora Dimension.
%23259012: AGES-VAN WEEL, ALEID. - Godslampje.
%2384578: AGGER, BEN. - Fast capitalism : a critical theory of significance.
%23222445: AGHION, PHILIPPE., GRIFFITH, RACHEL. - Competition and growth : reconciling theory and evidence.
%23248467: AGMON, TAMIR, ROBERT G. HAWKINS, RICHARD M. LEVICH. - The Future of the international monetary system.
%23212687: AGNEW, JOHN HARDMAN. - Competition law.
%23163705: AGO, ROBERTO. - L'opera scientifica di Arrigo Cavaglieri.
%2396344: AGOLLA, MATHIAS. - Zedelycke sermoonen op de sondagen van het jaer. Seer dienstigh voor alle predicanten ende ziel-bestierders, om de geloovige te verwecken tot afstandt van sonden, en aen te moedigen tot een christelijck leven. Deel I-II.
%23205340: D'AGOSTINO, FRED. - Incommensurability and commensuration : the common denominator.
%23143492: AGRESTO, JOHN. - The Supreme Court and constitutional democracy.
%23132114: AGRICULTURE. UILKENS, J.A. ... [ET AL.] - Convolute. Beknopte handleiding voor alle eigenaars en administrateurs van vaste goederen; Uilkens, J.A. Handboek van de Vaderlandse Landhuishoudkunde; Voorschrift on de Rupsen van de Vruchtboomen te weren; Wardenburg, B.D.G. De Tusschenteelt op Bouwlanden. Tiel,1852; Jennes, J. Het stelsel van F. Guenon, om aan de uitwendige kenmerken te kunnen zien: de hoeveelheid en hoedanigheid der Melk, ...
%23202320: AGUILAR JR., F.V. - Clash of Spirits : the history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island.
%23149038: AGUILAR JR., F.V. - Clash of Spirits. The history of power and sugar planter hegemony on a Visayan island.
%23251961: AGUIRRE, CARLOS. - The criminals of Lima and their worlds : the prison experience , 1850-1935.
%2349175: AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO DE. - Escape via Berlin : eluding Franco in Hitler's Europe.
%233117: AGUNG, IDE ANAK AGUNG GDE. - 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonesisiche onderhandelingen.
%23210157: AHANOTU, AUSTIN METUMARA (ED.) - Religion, state and society in contemporary Africa : Nigeria, Sudan, South Africa, Zaire and Mozambique.
%23207361: AHAUS, C.T.B. - Balanced scorecard & model Nederlandse kwaliteit.
%23140608: AHEARN JR., DANIEL J. - Wages of Farms and Factory Laborers, 1914-1944.
%23241697: AHL, FREDERICK., SENECA, LUCIUS ANNAEUS, CA. 4 B.C.-65 A.D. - Phaedra.
%2398318: AHLGREN, GREGORY & STEPHEN MONIER. - Crime of the Century : the Lindbergh Kidnapping Hoax.
%23108982: AHMAD ALI, H.A. - De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname.
%23175112: AHMAD, MIRZA TAHIR. - Revelation, rationality, knowledge and truth.
%23231741: AHMAD OF QUADIAN, HAZRAT MIRZA GHULAM. - The essence of Islam : extracts from the writings of the promised messiah.
%2331152: AHMAD, FEROZ - The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914 (Columbia/Hurst).
%23272988: AHMAD, HAZRAT MIRZA BASHIRUDDIN MAHMUD (ED.) - De Heilige Qor'aan : met Nederlandse vertaling.
%23224704: AHMED, NIZAM. - The Parliament of Bangladesh..
%23181145: AHMED, AKBAR S. - Islam today : a short introduction to the Muslim world.
%2374140: AHMED, ARIF. - Saul Kripke (Bloomsbury Contemporary American Thinkers).
%2376123: AHRENS, HEINRICH. - Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates auf dem Grunde des ethischen Zusammenhanges von Recht und Kultur.
%2331074: AHSMANN, MARGREET & ROBERT FEENSTRA. - Bibliografie van Hoogleraren in de Rechten aan de Leidse Universiteit tot 1811.
%2313676: AHSMANN, MARGREET J.A.M. - Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
%2386631: AHSMANN, MARGREET. - Over meesters in de rechten en priesters van het recht : feit en fictie in hun opleiding.
%2335383: AHSMANN, MARGREET J.A.M. - Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
%23181561: AI, WEIWEI - Ai Weiwei: Circle of Animals.
%2333591: AICHINGER, ERIC - Ingo Mittelstaedt - Pictorial.
%23273996: AIDOVA, MARINA (EDITOR) - From Newbury With Love: Letters of Friendship Across the Iron Curtain
%23201443: AIGRISSE, GILBERTE. - Psychanalyse de Paul Valery.
%23231932: AIKEMA, BERNARD & BOUDEWIJN BAKKER. - Schilders van Venetie : oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
%23130231: AIKEMA, BERNARD - Jacopo Bassano and His Public: Moralizing Pictures in an Age of Reform, ca. 1535-1600
%23260907: AIKHENVALD, ALEXANDRA Y. - The Manambu language of East Sepik, Papua New Guinea.
%23232557: AIKK, JUHA. - Do we need minority rights? : conceptual issues.
%2359539: AILLY, A.E. D' - Historische gids van Amsterdam.
%23143620: AIRAKSINEN, TIMO - Ethics of coercion and authority: a philosophical study of social life.
%2374573: AISENBERG, NADYA. - Ordinary heroines: transforming the male myth.
%2370877: AISENSTEIN, LEO. - Staries et surestaries en droit Français et comparé.
%2381090: AITKEN, C.B. A.O. ED. - The origin of modern humans and the impact of chronometric dating.
%23208243: AITKEN, JONATHAN. - Heroes and contemporaries.
%23247986: AJALA, ADEKUNLE. - Pan-Africanism : Evolution, Progress and Prospects.
%23265340: AJURIAGUERRA, J. DE (ED.) - Monoamines et système nerveux central : Symposium Bel-Air, Genève, Septembre 1961.
%23229699: AKAHA, TSUNEO (ED.) - The future of North Korea.
%23140249: AKAR, P. A.O. - The Industrial Challenge of Nuclear Energy. Research-Uses-Social Problems. Papers given during the second Information Conference on Nuclear Energy for Management.
%23216179: AKASHI, KINJI. - Cornelius van Bynkershoek : his role in the history of international law.
%23199173: AKBAR, M.J. - Nehru : the making of India.
%23196963: AKBARZADEH, SHAHRAM. - Uzbekistan and the United States : authoritarianism, islamism & Washington's security agenda.
%23134464: AKBULUT, SELMAN & JOHN D. MCCARTHY - Casson's Invariant for Oriented Homology 3-Spheres. An Exposition.
%23225012: AKE, CLAUDE. - Democracy and Development in Africa.
%2331110: AKEHURST, MICHAEL. - A modern introduction to international law.
%2325698: AKEHURST, MICHAEL. - A modern introduction to international law.
%23130002: AKENSON, DON - At Face Value. The Life and Times of Eliza McCormack/John White.
%23242722: AKENSON, DONALD H. - An Irish history of civilization. 2 Volumes.
%23240615: AKERMAN, ACHIM VON. - Die Namen der Kindheit : Gedichte.
%23173515: ÅKERMAN, JOHAN. - Ekonomiskt skeendet och politiska förändringar.
%23173504: ÅKERMAN, JOHAN. - Ekonomisk teori. I : De ekonomiska kalkylerna ; II : Kausalanalys av det ekonomiska skeendet.
%23199084: ÅKERMAN, DIETER VON. - Das Diskriminierungsverbot im EWG-Vertrag und seine Bedeutung für multilaterale und bilaterale Handelsabkommen aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland.
%2361545: AKHAVAN, PAYAM & ROBERT HOWSE (EDS.) - Yugoslavia , the former and future : reflections by scholars from the region.
%23217632: AKHAVI, SHAHROUGH - Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period.
%2328105: AKIBA, OKON - Nigerian Foreign Policy Towards Africa: Continuity and Change.
%23204360: AKIBA, OKON - Constitutionalism And Society In Africa (Contemporary Perspectives on Developing Societies).
%23240276: AKINRINADE, BABAFEMI - Human Rights and State Collapse in Africa.
%2369478: AKINS, KATHLEEN (ED.) - Perception.
%23264041: AKINTAN, S. A. - The law of international economic institutions in Africa.
%23261041: AKKERMAN, ROBERT J., PETER J. VAN KRIEKEN & CHARLES O. PANNENBORG (EDS.) - Declarations on principles : a quest for universal peace : [Liber amicorum discipulorumque Prof. Dr. Bert V.A. Röling at his retirement as professor of international law and peace research, Groningen State University, The Netherlands].
%2396600: AKKERMAN, TJITSKE. - Women's vices, public benefits. Women and commerce in the French Enlightenment.
%23240359: AKKERMANS, P.W.C., D.J. ELZINGA & E. PIETERMAAT-KROS (EDS.) - Constitutionalism in the Netherlands : the Dutch contributions to the fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Tokyo (September 1995).
%232989: AKKERMANS, ARNO & EDWARD BRAUNS (EDS.) - Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen.
%23207168: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%23164588: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Grondrechten : grondrechten en grondwetsbescherming in Nederland.
%2358017: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Een nieuwe universitaire bestuursvorm.
%2352526: AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.] - Algemene begrippen van staatsrecht, deel 1.
%23259667: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 2nd edition.
%23259665: AKMAJIAN, ADRIAN ... [ET AL.] - Linguistics : an introduction to language and communication. 3rd edition.
%23238895: AKMAN, M. SAIT (ED.) - Catalyst? : TTIP's impact on the rest.
%2388186: AKSAR, YUSUF - Implementing International Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court.
%23240938: AKSU, MERYEM. - Straatsburgse kaders voor terrorismebestrijding : EVRM, strafrecht en terrorisme.
%23142751: AKVELD, J.E.M. (EDS.) - Hoofdstukken Handelsrecht.
%23188767: AKWEENDA, S. - International Law and the Protection of Namibia s Territorial Integrity : Boundaries and Territorial Claims.
%23107707: AKYÜREK-KIEVITS, H.E. - Tussen protectie en concurrentie : marktwerking of regulering voor bedrijven met een taak van algemeen belang.
%2364326: ALAIN, TOURAINE - L'apres Socialisme.
%2363753: ALAIN. - Lettres sur la philosophie première.
%2346132: ALAND, P. (ED.) - Jurisprudentie milieurecht 1996.
%23196920: ALBA - Kostbarkeiten ferner Laender.
%23190601: ALBADA, JOAN VAN ... ET AL. - De verdwenen Mediene : Dordrecht.
%239921: ALBARDA, HORATIUS. - Stellingen, ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.
%23207768: ALBEDA, WILLEM. - De nadagen van de verzorgingsstaat : kansen en perspectieven voor morgen.
%23156883: ALBERDINGK THIJM, JOS. A. (ED.) - Karolingsche verhalen.
%23232240: ALBERS, P. ... [ET AL.] - Evaluatieprogramma Herziening rechterlijke organisatie.
%23176303: ALBERS, MARTIN OTTO. - Het ontslag van Bismarck.
%23268758: ALBERS, C.L.G.F.H. - Bestuursrecht begrepen.
%23119253: ALBERS, H.S.J. - Europees gemeenschapsrecht en cultuur: eenheid en verscheidenheid.
%2358206: ALBERS, O. ... {ET AL.] - De ambtenarenstakingen. Grenzen in het kort geding.
%23246114: ALBERS, JOSEF. & LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY. - Albers and Moholy-Nagy : from the Bauhaus to the new world.
%23173443: ALBERS, LUCIA H. - Het gewichtloze gewogen : cultuurhistorische betekenis van landgoederen geëvalueerd met behulp van multicriteria analyse.
%2346549: ALBERS, O. ... {ET AL.] - Deeltijdarbeid.
%2326344: ALBERS-DINGEMANS, R.L. ... [ET AL.] - Incidenten bij de afwikkeling van verkoop en overdracht : preadvies.
%23176639: ALBERT, CLAUDE (ED.) - Géométrie symplectique et mécanique : colloque international , La Grande Motte , France , 23 - 28 mai , 1988.
%2385700: ALBERT, HANS. - Traktat über rationale Praxis.
%23191747: ALBERT, HANS. - Marktsoziologie und Entscheidungslogik : zur Kritik der reinen Ökonomik.
%23131292: ALBERT, WOLF-DIETER. - Darstellungen des Eros in Unteritalien.
%23210956: HEINRICH. ALBERT (ED.) - Bibliographie Verlag C.H. Beck, 1913-1988 : Biederstein Verlag, 1946-1988, Verlag Franz Vahlen, 1970-1988.
%23133100: ALBERT, HANS. - Traktat über Kritische Vernunft.
%23169388: ALBERT, HANS. - Rationaliteit in wetenschap en samenleving : opstellen over wetenschap, ideologie en politiek.
%2362465: ALBERT, HANS. - Theorie en kritiek : opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
%2362358: ALBERT, HANS & ERNST TOPITSCH (EDS.) - Werturteilsstreit.
%23199573: ALBERTINI, ANDREAS VON. - Der Steuerbetrug im System der Steuerstrafnormen behandelt am Beispiel der Zürcher Steuergesetzgebung.
%2371353: ALBERTS, G. & H.J. ZUIDERVAART (EDS.) - De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960.
%23176660: ALBEVERIO, SERGIO, COMBE, PHILIPPE & SIRUGUE-COLLIN, MADELEINE. - Stochastic aspects of classical and quantum systems : proceedings of the 2nd French-German Encounter in Mathematics and Physics, held in Marseille, France, March 28-April 1, 1983.
%23201977: ALBI, ANNELI. - The European Constitution and national constitutions: Ratification and Beyond.
%23103177: ALBLAS, J.B.H. - Johannes Boekholt (1656-1693), the first Dutch publisher of John Bunyan and other English authors.
%23143135: ALBRECHT, HANS-JÖRG. - Strafzumessung bei schwerer Kriminalität : eine vergleichende theoretische und empirische Studie zur Herstellung und Darstellung des Strafmasses.
%23154349: ALBRECHT, HANS-JÖRG & ANTON VAN KALMTHOUT (EDS.) - Drug policies in Western Europe.
%23255714: ALBRECHT, ANDREA. - Kosmopolitismus : Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und Publizistik um 1800.
%2376124: ALBRECHT, WILHELM EDUARD. - Die Gewere als Grundlage des älteren deutschen Sachenrechts.
%23117453: ALBRECHT, H.U. - Die Röntgendiagnostik des Verdauungskanals.
%23163249: ALBREGTS, A.H.M. ... [ET AL.] - De Europese Gemeenschap en de industriepolitiek.
%2321012: ALBREGTSE, DIRK ADRIAAN. - Fiscaal-economische aspecten van internationale belastingvermijding : onderzoek naar internationale belastingverschillen en reacties vanuit economisch perspectief.
%23143278: ALBRITTON, CLAUDE C. - The abyss of time : changing conceptions of the earth's antiquity after the sixteenth century.
%23217046: ALCALÁ, LUISA ELENA., ESTERAS MARTÍN, CRISTINA., HECHT, JOHANNA., PHIPPS, ELENA. - The colonial Andes : tapestries and silverwork , 1530-1830.
%2322731: ALCERI, FRANCO. - Managing Security in Europe: The European Union & Challenges of Enlargement Strategies for Europe.
%23218143: ALCES, PETER A. - A theory of contract law : empirical understandings and moral psychology.
%2388269: ALCORN, M.W. - Narcissism and the literary libido : rhetoric, text, and subjectivity.
%23136987: ALDCROFT, DEREK H. - The Inter-war Economy: Britain, 1919-1939.
%23236504: ALDEN, CHRIS - Apartheid's Last Stand: The Rise and Fall of the South African Security State.
%23137573: ALDERS, PETER - Family Ties in an Aging World. Causes and Consequences of Fertility Shifts. Diss.
%2359856: ALDERS, KOOS; KEES, KOEDIJK; CLEMENS KOOL & CARLO WINTER (EDS.) - Monetary policy in a converging Europe : papers and proceedings of an internationl workshop organised by De Nederlandsche Bank and the Limburg Institute of Financial Economics of the University of Limburg, 1995.
%2367118: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ, PEGGY. - Blijvend in verbeelding : de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de beeldende kunst.
%2357750: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH. - The most beautiful molecule : an adventure in chemistry.
%23176293: ALDOUS, D.J., I.A. IBRAGIMOV, J. JACOD. - École d'été de probabilités de Saint Flour XIII - 1983.
%23176655: ALDOUS, D.J. , I.A. IBRAGIMOV & J. JACOD. - École de Éte de Probabilités de Saint-Flour XIII - 1983.
%2356730: ALDRETE, GREGORY S. - Gestures and acclamations in early imperial Rome : methods of interactive communication between emperor and plebs at mass public gatherings.
%2373925: ALDRICH, BRIAN C. - Housing the Urban Poor: A Guide to Policy and Practice in the South (Urban Studies).
%23256970: ALEBEEK, ROSANNE VAN. - The immunity of states and their officials in the light of international criminal law and international human rights law.
%23253463: ALEINIKOFF, ALEXANDER T. (ED.) - From migrants to citizens: membership in a changing world.
%23229145: ALEKSANDAR, FATIC. - Reconciliation via the war crimes tribunal ?.
%23106381: ALEN, A. & W. DEVROE. - Verzelfstandiging van bestuurszaken in België. Preadviezen.
%23112342: ALER, JAN (ED.). - Martin Heidegger 1889-1976 : filosofische Weerklank in de Lage Landen.
%23247767: ALESINA, ALBERTO & FRANCESCO GIAVAZZI. - The future of Europe : reform or decline.
%2322572: D'ALESSANDRO, STEPHANIE - Picasso and Chicago : 100 years, 100 works.
%23231302: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
%2328261: ALEXANDER, HARTLEY BURR. - The problem of metaphysics and the meaning of metaphysical explanation : an essay in definitions.
%23233643: ALEXANDER, WILLIAM HARDY. - The Tacitean non liquet on Seneca.
%23118728: ALEXANDER, WILLY. - The EEC Rules of Competition.
%23206293: ALEXANDER, YONAH - Osama bin Laden's al-Qaida : profiel van een terroristisch netwerk.
%23155399: ALEXANDER, PATRICK PROCTOR. - Mill and Carlyle. An examination of Mr. John Stuart Mill's Doctrine of Causation in relation to moral freedom.
%2325861: ALEXANDER, M. - The poetic achievement of Ezra Pound.
%2384761: ALEXANDER, LARRY & EMILY SHERWIN. - Demystifying Legal Reasoning.
%2376126: ALEXANDER III, PAPST. (MAGISTER ROLANDUS, ORLANDO BANDINELLA). - Summa. Mit Anhang: Incerti auctoris quaestiones.
%23211024: ALEXANDER, WILLY. - Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE.
%23254475: ALEXANDER, DENNIS J. (ED.) - Newcastle disease.
%2341948: ALEXANDER, WILLY. - Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE.
%2355023: ALEXANDER OF TUNIS, EARL. - The Alexander memoirs : 1940-1945.
%23198310: ALEXANDER, RUTH M. - The Girl Problem : female sexual delinquency in New York, 1900-1930.
%23247594: ALEXANDER, DEAN C. (ED.) - Contemporary international law issues: sharing pan-european and american perspectives. 1991 Joint Conference of the American Society of International Law and Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, July 4-6,1991.
%2350389: ALEXANDER, WILLY. - De betrekkelijke waarde van de intellectuele eigendom of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy. Rede.
%23256786: ALEXANDER, GREGORY S. & EDUARDO M. PEÑALVER (EDS.) - Property and community.
%2386523: ALEXANDRE, NOEL (1639-1724). - Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi concilii Tridentini in quinque libros distributa, opus aureum...accessit novae huic Editioni Index Concionatorius in omnes totius anni Dominicas & festa. [Tomus primus - secundus].
%23255349: ALEXANDROV, STANIMIR A. - Self-defense against the use of force in international law.
%23129817: ALEXANDROW, VIKTOR. - Der Marschall war im Wege. Tuchatschewski zwischen Stalin und Hitler.
%23248896: SOYER ALEXIS. - Food Cookery and Dining in Ancient Times.
%23200496: AL, BERNARDUS SILVESTER ALFONSUS. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoïsche godsdienst. Amst
%23154135: ALGAZE, GUILLERMO (ED.) - Town and Country in Southeastern Anatolia. Volume II - The Stratigraphic Source at Lurban Hoyuk. Volume A: Text; Volume B: Plates.
%23230730: ALGER, CHADWICK F. (ED.) - The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-First Century.
%2387276: ALGRA, N.E. (E.A.) - Recht en macht.
%23161569: ALGRA, N.E. (E.A.) - Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek.
%23247442: ALGRA, N.E. & H.R.W. GOKKEL. - Fockema Andreae's verwijzend en verklarend Juridisch Woordenboek.
%23183533: ALGRA, N.E. - Ein : enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westlauwers Friesland.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28