Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23232635: DEKKER, I.F. & H.H.G. POST (EDS.). - The Gulf War of 1980-1988:The Iran-Iraq War in International Legal Perspective.
%23101506: DEKKER, A.J. & J.J. SCHELL (ED.) - De volkskundevragenlijsten 1-58 (1934-Amsterdam,1988) van het P.J. Meertens-Instituut
%23200466: DEKKER, GERARD. - Het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland.
%23235374: DEKKER, RUDOLF. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten : ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
%23247756: DEKKER, PAUL & JOEP DE HART (RED.). - De goede burger : tien beschouwingen over een morele categorie.
%23211728: DEKKER, IGE F. & HERMAN MEIJERS. - On the foundations and sources of international law.
%2373233: DEKKER, C.T. - Nederlands mededingingsprocesrecht : besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming in het kader van de mededingingswet.
%23200593: DEKKER, PAUL. - Overheidsplanning in West-Europa.
%23270301: DEKKER, JOHANNES. - De looistoffen : botanisch-chemische monographie der tanniden. Deel I: Bibliographie, botanie, physiologie; Deel II: Chemie, analyse, economie.
%2327294: DEKKER-VAN BIJSTERVELD, S.C. DEN. - De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten.
%23232513: DEKKER, GUIDO DEN. - The law of arms control : international supervision and enforcement.
%23232385: DEKKER, JURRIEN & BAS SENSTIUS. - Dit is mijn huis : verhalen over tien jaar opvang van asielzoekers.
%23183964: DEKKER, ANNIE FEMMINA. - Ironie in de Odysee.
%23273303: DEKKERS, MIDAS. - De Larf : over Kinderen en Metamorfose
%23264565: DEKKERS, MARLIES. - Marlies Dekkers : 33 propositions.
%23184743: DEKKING, HENRI MARINUS (ED.) - The port of Rotterdam : the continental centre of world-shipping and world-commerce.
%23217617: DEKMEJIAN, R. HRAIR - Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World (Contemporary Issues in the Middle East).
%23125044: DEL RE, GIUSEPPE - Cronisti e scritto sincroni Napoletani edite e inedite. Cronisti e scrittori sincroni della dominzzione Normanna nel regno di Puglia e Sicilia, raccolti e pubblicati secondo i migliori codici.
%23197553: DELAFONTAINE, RAMSES. - Historians as expert judicial witnesses in tobacco litigation : a controversial legal practice.
%23239646: DELANEY, JAMES. - Rousseau and the ethics of virtue.
%23121725: DELANY, SHEILA. - Impolitic Bodies : poetry, saints, and society in fifteenth-century England : the work of Osbern Bokenham.
%2395677: DELASANTA, RODNEY. - The epic voice.
%23109887: DELATTRE,GENEVIEVE - Les opinions litteraires de balzac
%2388040: DELAUNAY, PAUL. - Le Monde Médical Parisien au dix-huitième siècle.
%23265324: DELAY, JEAN. - Méthodes biologiques en clinique psychiatrique.
%2330701: DELBANCO, NICHOLAS. - The Lost Suitcase: reflections on the literary life.
%23208826: DELBEKE, JOS. - Geld en bankkrediet in België, 1877-1983.
%23188936: DELBRÜCK, JOST (ED.) - German yearbook of international law = Jahrbuch für internationales Recht : Volume 27 - 1984.
%23125042: DELBRÜCK, HANS. - Delbrück-Festschrift : gesammelte Aufsätze, Professor Hans Delbruck zu seinem 60. Geburtstag (11.11.1908) dargebracht von Freunden und Schülern.
%23108060: DELDEN, R. VAN & F.A.W. BANNIER. - Betalingsverkeer (documentair krediet/documenten).
%2368345: DELDEN, M.C. VAN (A.O.). - Aspek-aspek internasionaal perjuangan kemerdekaan Indonesia 1945-1949. International aspects of the Indonesian struggle for independence 1945-1949.
%2393554: DELDEN LAËRNE, K.F. VAN. - Brazilië en Java. Verslag over de Koffiecultuur in Amerika, Azië en Afrika.
%23212179: DELDEN, R. VAN & F.A.W. BANNIER. - Betalingsverkeer (documentair krediet/documenten).
%23219360: DELEDDA, GRAZIA. - The church of solitude.
%23117061: PRESSESTELLE DER CHINESISCHEN DELEGATION. - Der japanische Angriff und der Völkerbund 1937.
%23106507: DELEN, A.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen.
%23226195: DELFGAAUW, BERNARD. - Teilhard de Chardin.
%23138334: DELFGAAUW, BERNHARD. - Over de schreef.
%232983: DELFGAAUW, JOHANNES GOBERTUS MARIE. - Ordening en handelspolitiek. (een sociaal-economische,-psychologische en wijsgerige studie).
%23104394: DELFGAAUW, BERNHARD. - Geschiedenis en vooruitgang. Deel I: Het ontstaan van de mens; Deel II: De geschiedenis van de mens; Deel III: De eeuwigheid van de mens.
%23125619: DELFGAAUW, BERNHARD. - Filosofie van de vervreemding. Als vervreemding van de filosofie.
%23178665: DELFGAAUW, G.J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker : een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
%2339319: DELFGAAUW, B. (E.A.). - Verantwoordelijk voor mensen : beschouwingen van leden van het Lutje Psychiatrisch Gezelschap te Groningen t.g.v. het 30-jarig bestaan. Aangeboden aan de oprichter en voorzitter W. Goudsmit.
%2366066: DELFGAAUW, BERNHARD. - De wijsbegeerte van de 20e eeuw.
%23207281: DELFGAAUW, BERNARD. - Thomas van Aquino : een kritische benadering van zijn filosofie.
%23185798: DELFGAAUW, BERNARDUS M. I. - Het Spiritualistisch Existentialisme van Louis Lavelle.
%2310021: DELFOS, G. & J.E. DOEK. - Kinderrecht. Civielrechtelijk deel.
%2340708: DELFT, DIRK VAN. - Freezing physics : Heike Kamerlingh Onnes and the quest for cold.
%23108159: DELFT-BAAS, M. VAN & HONDIUS, E.H. (RED.). - Jaarboek konsumentenrecht 1990.
%23135142: DELFT-BAAS, M. VAN. - Consumentenkoop.
%2385032: DELFT-BAAS, M. VAN & HONDIUS, E.H. (RED.). - Jaarboek konsumentenrecht 1993
%23179441: DELFT-BAAS, M. VAN & HONDIUS, E.H. (RED.). - Jaarboek konsumentenrecht 1994.
%23179445: DELFT-BAAS, M. VAN & HONDIUS, E.H. (RED.). - Jaarboek konsumentenrecht 1995.
%2358013: DELFT-BAAS, M. VAN & HONDIUS, E.H. (RED.). - Jaarboek konsumentenrecht 1992.
%23101226: DELISLE, LÉOPOLD. - Le «Cabinet des Manuscrits» de la Bibliothèque Nationale (Impériale).
%23101228: DELISLE, LÉOPOLD. - Catalogue des livres imprimés ou publiés à Caen... 1480-1556 (1562).
%2316577: DELITZSCH, KURT. - Erbbaurecht und Bauwerk nach dem BGB.
%23118850: DELL, MICHAEL WALTER. - Maximum price regulations and resulting parallel and black markets.
%23199697: DELLEPOORT, JOHANNES JOSEPH. - De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse.
%23264207: DELLEY, JEAN-DANIEL ... [ET AL.] - Le Droit en action : genèse, évolution et mise en oeuvre de la législation fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes domiciliées à l'étranger.
%23208090: DELMAS-MARTY, MIREILLE & ZHANG NAIGEN (EDS.) - Clonage humain : droits et sociétés : étude franco-chinoise. Volume 1 : Introduction.
%23106207: DELMAS-MARTY, MIREILLE. - The European Convention for the Protection of Human Rights. International Protection versus National Restrictions.
%23261572: DELMAS-MARTY, MIREILLE (ED.) - Corpus juris : houdende strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie = portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.
%23261569: DELMAS-MARTY, MIREILLE (ED.) - Corpus juris : portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne = introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union.
%23261576: DELMAS-MARTY, MIREILLE & JOHN A.E. VERVAELE (ED.) - Corpus juris 2000 : strafbepalingen ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie.
%23261826: DELMAS-MARTY, MIREILLE (ED.) - What kind of criminal policy for Europe?
%2347812: DELMAS-MARTY, MIREILLE. - Quelle politique penale pour l'Europe?: Travaux du colloque international.
%2337286: DELMAS-MARTY, MIREILLE. - Procès pénal et droits de l'homme: vers une conscience européenne.
%23118184: DELNOOZ, PAUL. - Onderzoekspraktijken.
%23235680: DELOITTE. - Handboek onderwijsinstellingen 2007-2008: een handreiking voor de praktijk.
%231376: DELOMBARD, JEANNINE MARIE. - Slavery on trial : law, abolitionism, and print culture.
%2380652: DELORS, JACQUES - Investir dans le social.
%2368528: DELPORTE-VERMEIREN, DOMINIQUE JEANNE EMILE - Improving the flexibility and profitability of ICT-enabled business networks : an assessment method and tool.
%23241358: DELVA, TINE. - Zo werkt Europa na Lissabon.
%2372424: DELVA, WILLY. - De metamorfose van het Belgische civielrecht
%23181153: DELVAILLE, JULES. - Essai sur l'histoire de l'idée de progrès jusqu'à la fin du XIII. siècle.
%2342272: DELVOLVÉ, JEAN-LOUIS. - Arbitration in France : the French law of national and international arbitration.
%2368910: DEMAC, D.A. - Liberty denied. The current rise of censorship in America.
%2344933: CANALE 3 : ARCHITECTURE TOMORROW = L'ARCHITECTURE DE DEMAIN. - Foussard & Paolo Clotilde Righetti, Paolo.
%23237209: DEMALLIE, RAYMOND J. - North American Indian anthropology : essays on society and culture.
%23166616: DEMAN, THOMAS. - Le traitement scientifique de la morale chrétienne selon Saint Augustin.
%2372362: DEMANDT, ALEXANDER (ED.) - Deutschlands Grenzen in der Geschichte.
%2323494: DEMANT, PETER ROBERT. - Ploughshares into swords : Israeli settlement policy in the occupied territories, 1967-1977.
%2344459: DEMARCO, C.T. - Pharmacy and the law.
%23111680: DEMARCO, JOSEPH P. - A Coherence Theory in Ethics.
%23136048: DEMARIS, RICHARD E. - The Colossian Controversy. Wisdom in Dispute at Colossae.
%23211611: DEMBINSKI, LUDWIK (ED.) - International Geneva Yearbook: Vol. V/1991 : Organization and Activities of International Institutions in Geneva.
%23147351: DEMBKOWSKI, HARRY E. - The Union of Lublin : Polish Federalism in the Golden Age.
%23260525: DEMBOUR, MARIE-BÉNÉDICTE & TOBIAS KELLY (EDS.) - Paths to international justice : social and legal perspecives.
%23264957: DEME, MOURTADA. - Law, morality and international armed intervention : the United Nations and Ecowas in Liberia.
%23101724: DEMEDTS, ANDRÉ. - Streuvels als psycholoog.
%23277410: DEMELIUS, HEINRICH. - Aus dem Stadtbuch von Mautern an der Donau, (1432-1550) : ein Beitrag zur österreichischen Privatrechtsgeschichte.
%23201408: DEMÉNY, LÁSZLÓ. - Aryl-sulfo-alkylamiden.
%2342060: DEMERS, RICHARD A. - A Linguistics Workbook.
%2342044: DEMERS, RICHARD A. - A Linguistics Workbook, 2nd Edition.
%2314235: DEMIRAL, CAVIT. - Die ordentliche und ausserordentliche Kündigung von Tarifverträgen in Deutschland und in der Türkei.
%23270630: DEMMEL, HERBERT. - Die Entwicklung und Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Blindengeldleistung als Sozialleistung.
%23243186: DEMMER, J. - Indigenous People Conserving the Rain Forest?: The Effect of Wealth and Markets on the Economic Behaviour of Tawahka Amerindians in Honduras.
%23166251: DEMMER, KLAUS. - Ius caritatis : zur christologischen Grundlegung der augustinischen Naturrechtslehre.
%237401: STAATSCOMMISSIE DUALISME EN LOKALE DEMOCRATIE. - Berichten van de staatscommissie. I.; II: Rapportage extern onderzoek, maart 1999.
%235967: STAATSCOMMISSIE DUALISME EN LOKALE DEMOCRATIE. - Dualisme en lokale democratie : voorontwerp van wet dualisering gemeentebestuur. Met : memorie van toelichting.
%2384498: DEMOPOULOS, WILLIAM. - Frege's philosophy of mathematics.
%23164326: DEMOUSTIER, C.A. - Théatre de C.A. Demoustier : auteur des lettres à Émile sur la mythologie. [Theatre]
%2394808: DEMPF, ALOIS - Selbstkritik der Philosophie und vergleichende Philosophiegeschichte im Umriss.
%23111684: DEMPF, ALOIS - Metaphysik : Versuch einer problemgeschichtlichen Synthese.
%2353066: DEMPF, ALOIS - Ethik des Mittelalters.
%23244703: DEMPSEY, KATHY - The Accidental Library Marketer.
%23158705: DEMPSEY, CORINNE G. - Kerala Christian sainthood : collisions of culture and worldview in South India.
%23227522: DEMPSTER-MCCLAIN, DONNA., MOEN, PHYLLIS., WALKER, HENRY A. - A nation divided : diversity , inequality , and community in American society.
%23251585: DEMUTH, FRITS & E. WINKLER JUNIUS. - Cultivation of braintumourcells and the relationship of some of them with Schwann cells in vitro.
%23158285: DENBOER, GORDON (ED.) - The documentary history of the first federal elections, 1788-1790. Volume, IV.
%23202310: DENCKER, FRIEDRICH. - Verwertungsverbote im Strafprozess : ein Beitrag zur Lehre von den Beweisverboten.
%2375269: DENDERMONDE, MAX. - Ordeal by water. What we did via the National Disaster Fund.
%2381600: DENEKAMP, PAUL - Nederland investeert in apartheid.
%2340043: DENEKAMP, P. & ZWART, P. - Een nette rebellenklub. PSP-statenfraktie in Noord-Holland 1958-1991.
%23139565: DENEVE, CHRISTIAN - Grensoverschrijdende Conflicten in het Arbeidsrecht.
%23250208: DENG, FRANCIS M. & LARRY MINEAR. - The challenges of famine relief : emergency operations in the Sudan.
%23146438: DENG, FRANCIS MADING. - Protecting the dispossessed : a challenge for the international community.
%23250994: DENG, FRANCIS M. - Protecting the dispossessed : a challenge for the international community. Washington, D.C. : Brookings Institution, c1993. Paperback. xii,175 pp. (A Brookings occasional paper). Very good, clean, unread copy.
%23250187: DENG, FRANCIS M. & I. WILLIAM ZARTMAN. - A strategic vision for Africa : the Kampala Movement.
%23225920: DENG, XIAOPING. - Fundamental issues in present-day China.
%2327780: DENIE, A.H.R.M. - De overheid in de omzetbelasting : een onderzoek naar de positie van de overheid in de omzetbelasting in het licht van de grondslagen van die belasting.
%2372607: DENIE, A.H.R.M. - BTW-binnengrenzen en de grenzen van de BTW. Rede.
%23149556: DENING, GREG - The Death of William Gooch. A History Anthropology.
%23125046: DENIS, JACQUES-FRANÇOIS. - Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité.
%2356764: DENISOV, A. & M. KIRICHENKO. - Soviet State Law.
%23476: DENKER, JOEL. - The world on a plate : a tour through the history of America's ethnic cuisines.
%2312970: DENKERS, A.J.M. - Psychological reactions of victims of crime: the influence of pre-crime, crime and post-crime factors.
%2373789: DENKERS, F.A.C.M. - Naar een nieuwe balans van verantwoordelijkheden. Verslag van de Commissie Sociale Zelfredzaamheid in opdracht van de Stichting Matschappij en Politie.
%2318658: DENKERS, F.A.C.M. - Generale preventie.
%237709: DENKERS, F.A.C.M. - Criminologie en beleid : de invloed van penologische research op het strafrechtelijke beleid.
%2375491: DENKERS, FRANS. - Van kwaad tot beter : over verweer tegen agressie en overlast.
%2381762: DENNERT, JÜRGEN. - Ursprung und Begriff der Souveränität.
%23273693: DENNETT, DANIEL CLEMENT. - Intuition pumps and other tools for thinking.
%2390699: DENNI, THEODORE. - The communist millennium: the Soviet view.
%2349351: DENNING, LORD - What next in the law.
%2388425: DENNING, ALFRED. - Freedom under the law.
%23246818: DENNIS, MATTHEW. - Red, white, and blue letter days : an American calendar.
%2373467: DENNISTON, L.W. - The Reporter and the Law. Techniques of covering the courts.
%23101230: DENNYS, N. B. - The folklore of China and its affinities with that of the Aryan and Semitic races.
%2397487: DENOYELLE, MARTINE & SOPHIE DESCAMPS-LEQUIME (EDS.) - The eye of Josephine : the antiquities collection of the empress in the Musée du Louvre.
%23254482: DENSEN, W.L.T. VAN., B. STEINMETZ & R.H. HUGHES (EDS.) - Management of freshwater fisheries : proceedings of a symposium organized by the European Inland Fisheries Advisory Commission, Göteborg, Sweden, 31 May-3 June 1988.
%23233025: DENSLAGEN, WIM - Romantic Modernism: Nostalgia in the World of Conservation.
%23226701: DENTERS, ERIK (ED.) - Economic aspects of a political settlement in the Middle East : Dynamics of self-determination, Nijmegen 18-21 April 1990.
%2367782: DENTERS, H.M.G. - IMF conditionaliteit : juridische aspecten van betalingsbalanssteun door het IMF.
%23220185: DENTON, PETER H. - The ABC of Armageddon : Bertrand Russell on science , religion , and the next war , 1919-1938.
%23257843: DEPARDON, RAYMOND. - Raymond Depardon: Berlin.
%23231188: DEPARTMENT OF INFORMATION, REPUBLIC OF INDONESIA. - Basic documents and the idea of guided democracy : the Indonesian revolution.
%2362872: DEPASSE, HECTOR. - Transformes Sociales.
%23219130: DEPLA, PAUL. - Technologie en de vernieuwing van de lokale democratie : vervolmaking of vermaatschappelijking.
%2380834: DEPOE, S.P. - Arthur M. Schlesinger, Jr., and the Ideological History of American Liberalism.
%2393043: DEPORTE, MICHAEL V. - Nightmares and Hobbyhorses : Swift, Sterne, and Augustan ideas of madness.
%2358588: DEPORTE, A. W. - Europe between the superpowers : the enduring balance. 2nd edition.
%23247213: DEPORTE, ANTON W. - Europe between the superpowers : the enduring balance.
%23187858: DEPPING, R. & J.M. DORGELO, & H.H.E. VAN DER STAPPEN (EDS.) - De REK in nootverband : vijf jaar vreemdelingenrechtspraak in vijftig REK-uitspraken.
%23158381: DEPRYCK, KOEN. - Knowledge, evolution, and paradox. The ontology of language.
%23238907: DEPUYDT, WILFRIED. - Symboliek van de Griekse mythologie : Hesiodos' boodschap aan onze tijd.
%23225881: DEPUYDT, FRANS ... [ET AL.] - Eenheid op papier : de Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I.
%2356257: DEQUIN, H. - Arabische Republik Jemen: wirtschaftgeographie eines Entwicklunglandes.
%23236737: DERAINS, YVES & ERIC A. SCHWARTZ. - A guide to the new ICC rules of arbitration.
%23274560: DERBER, CHARLES. - Power in the highest degree : professionals and the rise of a new Mandarin order.
%23275153: DERCKSEN, ADRIANNE & LOES VERPLANKE. - Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970.
%23101232: DERENBOURG, J. & H. (EDS/TRS) - Opuscules et traités d'ABOU'L-WALID MERWAN IBN GANAH, rabbi Jonah (c.990-1050), de Córdoba...
%23221687: DERICHS, CLAUDIA & THOMAS HEBERER (EDS.) - The power of ideas : intellectual input and political change in East and Southeast Asia.
%23134525: DERITTER, JONES - The Embodiment of Characters : the representation of physical experience on stage and in print, 1728-1749.
%23232704: DERKS, F.J. ... [ET AL.] - Vermogensschade en aansprakelijkheid.
%23135464: DERKSEN, WIM - Lokaal bestuur.
%2329828: DERKSEN, H.G.M. - De levensverzekering als gezins- en oudendagsverzorging in het bijzonder in verband met faillisement van de verzekeringnemer.
%2379480: DERKSEN, W., KORSTEN, A.F.A. & BEER, T.H.M. DE (RED.). - Lokaal bestuur in Nederland : inleiding in de gemeentekunde.
%237053: DERKSEN, W. ... [ET AL.] - De blik naar buiten : geïntegreerde dienstverlening als structuurprincipe.
%2370110: DERKSEN, WIM - De gemeente als gemeenschap : naar een nieuw lokaal bestuur.
%2366567: DERKSEN, WIM - Tussen loopbaan en carriere : het burgemeestersambt in Nederland.
%23159520: DERKSEN, W. TH.G. DRUPSTEEN , TH.H.M. DE BEER - De terugtred van regelgevers : meer regels, minder sturing?.
%23252090: DERKSEN, TON. - Lucia de B. : reconstructie van een gerechtelijke dwaling.
%23248954: DERKSEN, L.D. - On universal hermeneutics : a study in the philosophy of Hans-Georg Gadamer.
%23222919: DERKX, JO & IRENE ROLFES. - Suriname : a bibliography 1980-1989.
%23197019: DERLÉN, MATTIAS - Multilingual Interpretation of European Community Law.
%2317541: DERNBURG, HEINRICH. - Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischem und neuerem Rechte.
%23235901: DERNBURG, HEINRICH. - Festgabe für Heinrich Dernburg zum Doktor-Jubiläum.
%23235902: DERNBURG, HEINRICH. - Festgabe der Juristischen Fakultät in der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg für Heinrich Dernburg zum 4. April 1900.
%23162544: DÉROCHE, HENRI. - Les mythes administratifs : Essai de sociologie phenomenologique.
%23199796: DEROY, JEAN P. T. - Bernardus en Origenes : enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op St Bernardus' Sermones super Cantica canticorum.
%2335583: DERRIDA, JACQUES. - H.C. for life, that is to say ...
%23278319: DERRIDA, JACQUES. - Sjibbolet voor Paul Celan.
%23194875: DERRIDA, JACQUES. - The Derrida reader : writing performances.
%23249898: DERRIDA, JACQUES. - H.C. for life, that is to say ...
%23262872: DERRIKS, CLAIRE. - Les miroirs cariatides Égyptiens en bronze : typologie, chronologie et symbolique.
%2312949: DERRY, T.K. - A history of modern Norway, 1814-1972.
%23189797: DERSHOWITZ, ALAN M. - Supreme injustice : how the high court hijacked election 2000.
%23253625: DERTHICK, MARTHA. - Agency under stress : the Social Security Administration in American government.
%23190538: DERY, MARK. - Het digitale lichaam : cybercultuur in het fin-de-millennium.
%23223171: DESAI, MEGHNAD. - Marx's revenge : the resurgence of capitalism and the death of statist socialism.
%23208587: DESAI, KIRAN. - De goeroe in de guaveboom.
%23217669: DESAI, GAURAV GAJANAN. - Subject to colonialism : African self-fashioning and the colonial library.
%23124205: DESAULNIERS, MARY. - Carlyle and the economics of terror : a study of revisionary Gothicism in The French Revolution.
%23184366: DESCAMPS, EDOUARD-EUGÈNE-FRANÇOIS. - La neutralité de la Belgique au point de vue historique, diplomatique, juridique et politique : étude sur la Constitution des États pacifiques à titre permanent.
%23203934: DESCAMPS, EDOUARD. - L'Afrique nouvelle : essai sur l'étât civilisateur dans les pays neufs et sur la fondation, l'organisation et le gouvernement de l'étât indépendant du Congo.
%23262025: DESCARTES, RENÉ. - Regulae ad Directionem Ingenii : régles pour la direction de l'esprit.
%23142585: DESCARTES, RENÉ. - Philosophical letters.
%2389929: DESCARTES, RENÉ. - Voiage du monde de Descartes.
%23264955: DESHPANDE, PRACHI. - Narratives of pride : history and regional identity in Maharashtra, India c. 1870-1960.
%2321904: DESIGN, IF INTERNATIONAL FORUM - iF product design award yearbook 2010. 2 Volumes.
%23190524: DESJARDIJN, DAVID. - De afbraak van de kontraprestatie.
%23126296: DESMET, G. (ED.) - Tienjarig Ambtsjubileum van de Heer R.D. de Man, Burgemeester van Roeselare, 1965-1975.
%2348450: DESOWITZ, ROBERT - Tropical Diseases Or Who Gave the Pinta.
%23177011: DESPONTIN, M.; P. NIJKAMP & J. SPRONK (EDS). - Macro-economic planning with conflicting goals.
%231039: DESPORTES, FRÉDÉRIC & LAURENCE LAZERGES-COUSQUER. - Traité de procédure pénale.
%23254490: DESPORTES, FRÉDÉRIC & FRANCIS LE GUNEHEC. - Droit pénal général.
%2346338: DESPORTES, FRÉDÉRIC & FRANCIS LE GUNEHEC. - Le Nouveau droit penal. Tome 1, Droit penal general.
%23146290: DESPRES, DENISE - Ghostly Sights : Visual Meditation in Late-Medieval Literature.
%23239610: DESROCHES, DENNIS. - Francis Bacon and the limits of scientific knowledge.
%23116990: DESROSIER, NORMAN W. - Attack on starvation.
%23156227: DESROSIER, NORMAN W. - The technology of food preservation.
%2394461: DESSAU, ADALBERT. - Der mexikanische Revolutionsroman.
%23254861: DESSAUR, C.I. - De achtste scheppingsdag : afscheidscollege.
%2339492: DESSAUR, C.I. - De droom der rede : het mensbeeld in de sociale wetenschappen : een poging tot criminosofie.
%23200603: DESTA, MELAKU GEBOYE - Law of International Trade in Agricultural Products, From Gatt 1947 To the Wto Agreement on Agriculture.
%23265518: DESTERNES, LOUIS. - Paul-Louis Courier et les Bourbons : le pamphlet et l'histoire.
%23133791: DESTLER, I.M. - Presidents, Bureaucrats, and Foreign Policy. The politics of organizational reform.
%23201336: DET, A. VAN. - Voeteuvels.
%23260778: DETH. JAN W. & SCARBROUGH, ELINOR (EDS.) - The impact of values. Beliefs in government.
%23204127: DETH, JAN W. VAN & J.C.P.M. VIS. - Regeren in Nederland : het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief.
%23111626: DETHIER, HUBERT & ELDERT WILLEMS (EDS.) - Cultural hermeneutics of modern art: essays in honor of Jan Aler.
%23126883: DETTMAR, K.J.H. - The Illicit Joyce of postmodernism: reading against the grain.
%23231993: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Kinderpornografie : eerste rapportage van de nationaal rapporteur.
%23251479: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. - Mensenhandel : 10 jaar NRM.
%2314500: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Mensenhandel : zesde rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%2331823: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Mensenhandel : zevende rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23233315: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Mensenhandel : negende rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%2354773: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Trafficking in Human Beings : fith report of the Dutch National Rapporteur.
%2354750: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Mensenhandel : vijfde rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23196324: DETTMEIJER-VERMEULEN, C.E. ... [ET AL.] - Mensenhandel : vijfde rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23122146: DEUBNER, LUDWIG. - Kosmas und Damian : Texte und Einleitung.
%23210542: DEUBNER, CHRISTIAN - Deutsche Europapolitik: Von Maastricht nach Kerneuropa? (Aktuelle Materialien zur internationalen Politik) (German Edition).
%23101726: DEUGD, C. DE (ED.). - Spinoza's political and theological thought : international symposium under the auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, commemorating the 350th anniversary of the birth of Spinoza, Amsterdam, 24-27 November 1982.
%2323321: DEUREN, HARM VAN ... ET AL. - Tsjecho-Slowakije : bedrijfskundige analyse van een land in beweging.
%23244254: DEURER, GILBERT. - Das Arbeits- und Sozialschutzrecht der DDR : ein Beitrag für die Zukunft?
%232994: DEURSEN, A.TH. VAN (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal : Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 2: 1613-1616.
%23157796: DEURSEN, A.TH. VAN. - De last van veel geluk : de geschiedenis van Nederland , 1555-1702.
%2319551: DEUSDEDIT, KARDINAL. - Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit : 1. (einziger) Band: Die Kanonessammlung selbst.
%23262347: DEUSSEN, PAUL. - Die Elemente der Metaphysik, als Leitfaden zum Gebrauche bei Vorlesungen sowie zum Selbststudium.
%23220201: DEUTSCH, ELIOT - Essays on the nature of art.
%23108727: DEUTSCH, GUY N. - Iconographie de l'illustration de Flavius Josèphe au temps de Jean Fouquet.
%23267908: DEUTSCH, CHRISTINA. - Ehegerichtsbarkeit im Bistum Regensburg : (1480 - 1538).
%2392830: NOTKER DER DEUTSCHE. - Boethius' Bearbeitung der Categoriae des Aristoteles.
%2339598: DEUTSCHKRON, INGE. - Kinderen in Auschwitz : verklaringen van ooggetuigen.
%23113723: DEVAN, DAVIS (ED.) - Literature and war.
%23209331: DEVASAHAYAM, THERESA W. & BRENDA S.A. YEOH (EDS.) - Working and mothering in Asia : images , ideologies and identities.
%23193105: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - Competition policy and vertical restraints : franchising agreements.
%23216005: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - Regulations affecting international banking operations of banks and non-banks in France, Germany, the Netherlands, Switzerland, the United Kingdom.
%23193204: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. - The utilisation of the social sciences in policy making in the United States : case stadies.
%23134729: DEVELTERE, PATRICK. - De Belgische ontwikkelingssamenwerking.
%2316901: DEVENTER, C.TH. VAN. - Zijn naar de Grondwet onze Koloniën deelen des Rijks?
%23184138: DEVENTER, M. VAN - Het traktaat der Honderd Millioen.
%23257063: DEVENTER, PETER VAN ... [ET AL.] - Worsteling tussen lust en last : over de benutting van social media door de rijksoverheid.
%2368177: DEVENTER, R.W.L. VAN. - Het nationale kabinet : schets der Nederlandsche partijen : historische ontwikkeling van het parlementarisme en het vertegenwoordigend systeem vanaf de Middeleeuwen tot de huidige phase.
%2336095: DEVENTER, CHARLES M. VAN. - Grepen uit de historie der chemie : voordrachten.
%23240697: DEVENTER, C.TH. VAN. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
%23212231: DEVENTER, CHARLES M. VAN. - Platonische studiën.
%23101238: DEVIC, L. M. - Dictionnaire étymologique des mots français d'origine orientale: arabe, persan, turc, hébreu, malais...
%23101240: DEVIC, L. M. - Le pays des Zendjs ou la côte orientale d'Afrique au moyen-âge...
%23252446: DEVIGNE, ROBERT. - Recasting conservatism : Oakeshott, Strauss, and the response to modernity.
%23215157: DEVINE, ROBERT (ED.) - Medical malpractice in New York.
%23177571: DEVINS, NEAL E. - Shaping constitutional values : elected government, the Supreme Court, and the abortion debate.
%23245597: DEVINS, NEAL & LOUIS FISHER. - The democratic constitution.
%23269648: DEVISSCHER, LUC & MARC RUYTERS. - De Testamenten : verhalen uit de Bijbel : met schilderijen van Jan Vanriet.
%23267737: DEVLIEGHER, LUC & MIEKE GOOSSENS. - Huisgevels te Sint-Winoksbergen.
%23246531: DEVLIN, KEITH J. - Mathematics : the new golden age.
%23275326: DEVLIN, KEITH J. - The unfinished game : Pascal, Fermat, and the seventeenth-century letter that made the world modern.
%2381422: DEVLIN-GLASS, FRANCES & LYN MACCREDDEN (EDS.) - Feminist poetics of the sacred : creative suspicions.
%2319601: DEVOLDER, N. - Arbeid en economische orde.
%2369342: DEVOLDER, ANNE-MIE (ED.) - De openbare stadstuin : de omsluiting en ontsluiting van de openbare stadstuin.
%2351479: DEVORKIN, D.H. - Race to the stratosphere : manned scientific ballooning in America.
%23267971: DEVOS, MAGDA & HUGO RYCKEBOER. - Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel 1: landbouwwoordenschat. Aflevering 1: Akkerland en weiland. Wetenschappelijk apparaat.
%23165877: DEVOTUS, JOANNES. - Joannis Devoti ... Institutionum canonicarum libri IV : juxta editionem quartam romanam.
%23254071: DEVRIES, WILLEM A. (ED.) - Empiricism, perceptual knowledge, normativity, and realism : essays on Wilfrid Sellars.
%23101728: DEVRIESE, P.P. - Experiments on the Facial Nerve : a Study of Nerve Action Potentials in the Cat.
%23258638: DEVROE, ELKE - De ontmoeting tussen criminologisch onderzoek en strafrechtelijk beleid : beleidsrelevant onderzoek binnen het criminologisch veld: aantrekken of aanstoten?
%23242323: DEVUYST, YOURI. - The European Union transformed : community method and institutional evolution from Schuman Plan to the constitution for Europe.
%23101730: DEWACHTER, WILFRIED F.J. - De dualistische identiteit van de Belgische maatschappij.
%23139259: DEWATRIPONT, MATHIAS, LARS PETER HANSEN & STEPHEN J. TURNOVSKY (EDS.) - Advances in economics and econometrics : theory and applications : eighth World Congress. Volume III.
%23266127: DEWATRIPONT, MATHIAS, LARS PETER HANSEN & STEPHEN J. TURNOVSKY (EDS.) - Advances in economics and econometrics : theory and applications : eighth World Congress. Volume II.
%23195831: DEWBERRY, ELLIOT B. - Food poisoning.
%23207965: DEWDNEY, A.K. - Beyond reason : eight great problems that reveal the limits of science.
%23107679: DEWEES, DON (A.O.) - Exploring the domain of accident law : taking the facts seriously.
%23271490: DEWEY, WILLIAM JOSEPH ... [ET AL.] - Témoins de pierre : Zimbabwe passé et présent. 2 Vols.
%23101732: DEWILDE, P., M.A. KAASHOEK AND M. VERHAEGEN (EDS). - Challenges of a Generalized System Theory.
%23191084: DEWITT GREGORY, JOHN ... [ET AL.] - Understanding family law.
%23215581: DEWS, PETER. - Logics of disintegration : poststructuralist thought and the claims of critical theory.
%23273790: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - De wereld van mijn vader
%23151250: DHONDT, NELE. - Integration of Environmental Protection into other EC Policies; Legal Theory and Practice.
%23175764: DIABATÉ, MASSA MAKAN. - De slager van Kouta.
%23258025: DIACONOFF, SUELLEN. - Through the reading glass : women, books, and sex in the French Enlightenment.
%23109784: DIAKONOFF, A. - The South Asiatic Olethreutini (Lepidoptera, Tortricidae).
%23174654: DIAMOND, HANNA. - Fleeing Hitler : France 1940.
%23250330: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - The global resurgence of democracy.
%23250156: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - Civil-military relations and democracy.
%23236000: DIAMOND, EDWIN & STEPHEN BATES. - The spot : the rise of political advertising on television.
%23253603: DIAMOND, LARRY., MARC F. PLATTNER & DANIEL BRUMBERG (EDS.) - Islam and democracy in the Middle East
%23248466: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - Capitalism, socialism, and democracy revisited.
%23222453: DIAMOND, PETER A. - Taxation, incomplete markets, and social security.
%2371201: DIAMOND, LARRY (ED.) - Consolidating the third wave democracies : regional challenges.
%23200967: DIAMOND, HEATHER A. - Amerian alhoa : cultural tourism and the negotiation of tradition .
%23235998: DIAMOND, EDWIN & ROBERT A. SILVERMAN - White House to your house : media and politics in virtual America.
%23262523: DIAMOND, EDWIN & STEPHEN BATES. - The spot : the rise of political advertising on television. Third edition.
%23253637: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - Economic reform and democracy.
%23253638: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - The global divergence of democracies.
%23253636: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - Democracy in East Asia.
%23250117: DIAMOND, LARRY (ED.) - Consolidating the third wave democracies : themes and perspectives.
%23248676: DIAMOND, LARRY & MARC F. PLATTNER (EDS.) - Nationalism, ethnic conflict, and democracy.
%23217009: DIAMONSTEIN, BARBARALEE. - The landmarks of New York : an illustrated record of the city's historic buildings.
%23258861: DIAS, R.W.M. - A bibliography of jurisprudence.
%23179989: DIAZ, ODAVIA BUENO (ED.) - Principles of European Law: Mandate Contracts (European Civil Code).
%23206271: DIBNER, BERND. - Luigi Galvani.
%23222097: DIBNER, BERND. - Benjamin Franklin : electrician.
%23222096: DIBNER, BERND. - The Victoria and the Triton.
%23222098: DIBNER, BERND. - Ten founding fathers of the electrical science.
%23101736: DIBON, PAUL. - Le fonds Néerlandais de la bibliothéque académique de Herborn.
%2357309: DIBON, PAUL. - Inventaire de la correspondance d´André Rivet (1595-1650).
%23213541: DICK, HOWARD W. - The emergence of a national economy : an economic history of Indonesia , 1800-2000.
%23208176: DICK, SAMUEL, ALFRED RIDDLE, DOUGLAS STEIN. - Mathematica in the laboratory.
%2321805: DICKEL, GÜNTHER. - Das kaiserliche Reservatrecht der Panisbriefe auf Laienherrenpfründen. Eine Untersuchung zur Verfasungsgeschichte des Alten reichs und zur kirchlichen Rechtsgeschichte nach Wiener Akten.
%23224096: DICKEN-GARCIA, HAZEL. - Journalistic Standards in Nineteenth-Century America.
%23144850: DICKENS, BERNARD M. (ED.) - Medicine and the Law.
%23177223: DICKENS, CHARLES. - In krystliet yn proaza. In spoekferhaal oer krysttyd.
%23187958: DICKENS, CHARLES. - The old curiosity shop.
%23187957: DICKENS, CHARLES. - Great expectations.
%23266042: DICKENS, CHARLES. - De krekel bij den haard [The cricket on the hearth].
%23275273: DICKERSON, JAMES. - Just for a thrill : Lil Harden Armstrong, first lady of jazz.
%23217140: DICKEY, PAGE. - Gardens in the spirit of place.
%23164155: DICKINSON, H.W. - A short history of the steam engine.
%23174283: DICKINSON, E.D. - Law and peace.
%23260894: DICKSON, BRICE. - The European Convention on Human Rights and the conflict in Northern Ireland.
%23255057: DICKSON, DONALD T. - Law in the health and human services: a guide for social workers, psychologists, psychiatrists, and related professionals.
%23221973: DICKSON, PAUL. - Slang ! : the topical dictionary of Americanisms.
%23135186: DICOU, BERT - Edom, Israel's Brother and Antagonist. The Role of Edom in Biblical Prophecy and Story.
%23271114: DICTIONARY. - Nouveau dictionnaire de poche, françois-anglois et anglois-françois, divisé en deux parties : contenant tous les mots des deux langues, dont l'usage est autorisé.
%23252898: DIDIO, CHANOINE HENRI. - La querelle de Mabillon et l'abbé de Rancé.
%23101243: DIDOT, AMBROISE-FIRMIN. - Les Drevet : Pierre (1663-1738), Pierre-Imbert (1697-1739), Claude (1705-1781): catalogue raisonné de leur oeuvre gravé, précédé d'une introd. biographique avec tables des pièces gravées et des peintres et dessinateurs.
%23244263: DIDUCK, ALISON - Family Law, Gender and the State: Text, Cases and Materials. Third Edition.
%23276940: DIEBITSCHPEARY, JOSEPHINE. - My Arctic Journal : a year among the ice-fields and Eskimos.
%2341003: DIECK, IGNAZ REINER FROWIN. - Die vermögensrechtliche Stellung der Mendikanten-Verbandsformen.
%23256612: DIEDEREN, JEF. - Jef Diederen : het grafisch oeuvre, 1950-2000.
%23182014: DIEDERICH, J. - De bevolking van Zaandam.Een demografie op sociografische grondslag.
%23105240: DIEDERIKS, H.A. ... [ET AL.] - Van Agrarische Samenleving naar Verzorgingsstaat : de Modernisering van West-Europa sinds de vijftiende Eeuw.
%23101740: DIEDERIKS, HERMAN A. & DAVID REEDER. - Cities of Finance.
%23264550: DIEDERIKS, H.A., D.J. NOORDAM & H.D. TJALSMA (EDS.) - Armoede en sociale spanning : sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw.
%23125055: DIEFENBACH, LORENZ. - Novum glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis : Beiträge zur wissenschaftlichen Kunde der neulateinischen und der germanischen Sprachen.
%23221534: DIEFFENBACH, PHILIPPUS JACOB. - Dissertatio inauguralis juridica de probatione qvatenus [quatenus] per examen testium in perpetuam rei memoriam fieri potest.
%2324071: DIEHL, KARL. - Pierre Joseph Proudhon : seine Lehre und sein Leben.
%23251049: DIEHL, PAUL F. - International peacekeeping.
%2384016: DIEHL, PAUL F. - The Dynamics of International Law.
%23230639: DIEHL, PAUL F.(ED.) - The Politics Of Global Governance: International Organizations In An Interdependent World.
%23244564: DIEHL, KEILA. - Echoes from Dharamsala: Music in the life of a Tibetan Refugee Community.
%2354251: DIEHL, JOHANNES FRIEDRICH. - Safety of irradiated foods.
%23200947: DIEKERHOF, E., M. ELIAS EN M. SAX. - Voor Zover Plaats aan de Perstafel. Vrouwen in de Dagbladjournalistiek, Vroeger en Nu.
%23203979: DIEKSTRA, RENÉ. - Het geestige lichaam : tussen brein en body.
%23106558: DIEKSTRA, RENÉ. - Denk nog wijzer.
%23203980: DIEKSTRA, RENÉ. - Als leven pijn doet.
%23231257: DIELEMAN, BAS. - Fiscale versus vennootschappelijke waardering van pensioenverplichtingen.
%2337083: DIELEMAN, HANS. - De arena van schonere productie : mens en organisatie tussen behoud en verandering.
%23173194: DIEMER, E. & P. MOUT. - Bescherming van het individu ten opzichte van de communicatiemedia , in het bijzonder met betrekking tot ongefundeerde of niet gemotiveerde aantijgingen ; Bescherming van het individu tegen ongefundeerde aantijgingen in massa-media: preadviezen.
%23236703: DIEN, MAWIL IZZI - Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice.
%23236852: DIEN, MAWIL IZZI - Islamic Law: From Historical Foundations To Contemporary Practice.
%2324121: DIENER, HANS OSKAR. - Geschichte der Besiedelung und Kultivierung des Erdiner Mooses.
%23202305: DIENER, HARRY. - Drogenerkennung in Lupenfotos.
%23255686: DIENST, ROLF-GUNTER. - Rolf-Gunter Dienst : Gemälde 1962-1990 : Eine Anthologie.
%23127681: DIENSTAG, J.F. - 'Dancing in Chains' : narrative and memory in political theory.
%23155613: DIEPEN, REMCO VAN. - Beschaafd ageren voor de NAVO. 50 jaar Atlantische Commissie.
%23220463: DIEPENBROCK, FLORIAN. - Eensgezinde tweedracht : organisatievorming van Nederlandse musici in de tweede Gouden Eeuw, 1890-1920.
%23261161: DIEPENHORST, P.A. - De Nederlandsche arbeidswetgeving. Deel 1.
%23182077: DIEPENHORST, AREND ISAAC. - Het element der onzekerheid in de bedrijfseconomische problematiek.
%2314593: DIEPENHORST, I.A. - Rekenschap. Rede.
%2344782: DIEPENHORST, I.A. - Historisch-critische bijdrage tot de leer van den Christelijken staat. Diss.
%232640: DIEPENHORST, I.A. - Christelijke politiek.
%23224625: DIEPERINK, MARJOLEIN ANNA MARGARETHA. - Verhandelbare ontwikkelingsrechten : grondbeleidsinstrument voor baatafroming en verevening.
%23225941: DIEPGEN, PAUL & E.TH. NAUCK. - Die Freiburger medizinische Fakultät in der Österreichischen Zeit.
%23225939: DIEPGEN, PAUL & E.TH. NAUCK. - Die Freiburger medizinische Fakultät in der Österreichischen Zeit.
%2313694: DIEPHUIS, G. - Het Nederlandsch Burgerlijk Regt naar de volgorde van het Burgerlijk Wetboek. 9 Delen.
%23183930: DIEPHUIS, HENDRIK HARBERT. - Naturkräfte und ihre Verehrung in der Altrömischen Religion.
%23260565: DIERCKS, ALPHONS LODEWIJK. - Problemen in de klinische diagnostiek van Lues nervosa.
%23183616: DIERIKX, M.L.J. ... [ET AL.] - Nederlandse ontwikkelingssamenwerking : bronnenuitgave. 6 Delen. Deel 1: 1945-1963; Deel 2: 1964-1967; Deel 3: 1967-1973; Deel 4: 1973-1977; Deel 5: 1977-1982; Deel 6: 1982-1989.
%23187310: DIERIKX, MARC. - Fokker : a transatlantic biography.
%23107215: DIERMANSE, P.J.J. - Renout van Montalbaen : de Middelnederlandsche fragmenten en het middelnederduitsche fragment. Diss.
%2335926: DIERQUENS, JOHAN. - Nadere aanmerkingen over het recht van de jagt.
%23211575: DIERX, WIEL & GÜNTHER GARBRECHT. - Wasser im Heiligen Land : biblische Zeugnisse und archäologische Forschungen.
%23176526: DIES, JACQUES-EDOUARD. - Chaînes de Markov sur les permutations.
%23263097: DIESING, MOLLY. - Indefinites.
%2324204: DIESTELKAMP, BERNHARD. - Das Lehnrecht der Grafschaft Katzenenlnbogen (13.Jahrhundert bis 1479). Ein Beitrag zur Geschichte des spätmittelalterichen deutschen Lehnrechts, insbesondere zu seiner Auseinandersetzung mit oberitalienischen Rechtsvorstellungen.
%2335845: DIETEREN, REMIGNUS. - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond.
%23125059: DIETERICH, ALBRECHT. - Pulcinella : pompejanische Wandbilder und römische Satyrspiele.
%23125063: DIETERICI, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Geschichtliches und statistische Nachrichten über die Universitäten im preussischen Staate.
%23141513: DIETRICH, VEIT. - Etliche Schrifften für den gemeinen Man, von Unterricht christlicher Lehr und Leben, und zum Trost der engstigen Gewissen.
%23244905: DIETSCH, PIERRE. - De la légalité des Syndicats des Fonctionnaires.
%23125065: DIETTRICH, GUSTAV. - Die Oden Salomos unter Berücksichtigung der übergelieferten Stichengliederung.
%23249091: DIETVORST , G.J.B. - Gezins- en oudedagsverzorging. Deel A : Inkomstenbelasting
%23249090: DIETVORST, G.J.B. - Gezins- en oudedagsverzorging. Deel B: Vermogensbelasting; successiewet.
%23218918: DIETZ, FRANK (ED.) - Location and labor considerations for regional development : 1st Netherlands-Israel binational symposium on location considerations of industrial organizationa, conditions and effects : Papers.
%23201196: DIETZ, FRANK J. - Meststoffenverliezen en economische politiek. Over de bepaling van het maatschappelijk aanvaardbare niveau van meststoffenverliezen uit de Nederlandse landbouw.
%232102: DIETZ, D. - Atomic energy in the coming era.
%23225751: DIETZ, HENRY A. (EDITOR) - Urban Elections in Democratic Latin America (Latin American Silhouettes).
%23218954: DIETZ, F.J. & F. VAN DER PLOEG (EDS.) - Environmental policy and the economy.
%2360036: DIETZGEN, EUGEN. - Fort mit dem Klassenkrieg : Marxismus und Kapitalismus im Lichte des entwicklungshistorischen Materialismus.
%23208669: DIEVOET, GUIDO VAN. - Houd voet bij stuk : Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata [Liber Amicorum G. van Dievoet].
%23270265: DIEVOET, GUIDO VAN. - Gerechtelijk privaatrecht : rechterlijke organisatie, bevoegdheid en rechtspleging in burgerlijke zaken : leidraad voor de studenten.
%23115143: DIFFIE, WHITFIELD & SUSAN LANDAU. - Privacy on the Line: the politics of wiretapping and encryption.
%23206801: DIFONZO, J. HERBIE. - Beneath the fault line : the popular and legal culture of divorce in twentieth-century America.
%23125067: DIGARD, GEORGES. - Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 á 1304.
%23207121: READERS DIGEST (EDS.) - A journey through China : exploring major sites and cuisine in 10 days .
%23127581: DIGGINS, JOHN PATRICK. - Max Weber : politics and the spirit of tragedy.
%23136911: DIGGINS, JOHN PATRICK. - The Liberal Persuasion. Arthur Schlesinger, Jr. and the Challenge of the American Past.
%23172859: DIGGINS, JOHN PATRICK. - On hallowed ground : Abraham Lincoln and the foundations of American history.
%23169105: DIGI, AAMADU BAA. - De Haayre : vertelling over een nomadisch koninkrijk.
%23235606: DIIULIO, JR, JOHN J., GERALD GARVEY & DONALD F. KETTL. - Improving government performance : an owner's manual.
%23238793: DIIULIO, JR, JOHN J. (ED.) - Deregulating the public service : can government be improved?
%2399795: DIIULIO, JOHN J. & RICHARD R. NATHAN (EDS.) - Making health reform work : the view from the states.
%23241123: DIJCK, PITOU VAN - The External Economic Dimension of the European Union.
%2334877: DIJCK, J.E.A.M. VAN & W. SCHOLTEN. - Het staken van een onderneming in de Wet Inkomstenbelasting 1964 ; Rijpende inkomsten : prae-adviezen.
%23183506: DIJCK, H.L.E. VAN. - Aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen.
%2384935: DIJCK, J.V. VAN (E.A.) - Over de specialiseering van den strafrechter in Nederland : rapport in opdracht van het bestuur van de Vereeniging voor strafrechtspraak.
%23233050: DIJCK, JOSÉ VAN. - Het transparante lichaam : medische visualisering in media en cultuur.
%2364329: DIJCK, J.V. VAN. - Tekst der wet van 5 juli 1921 tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken
%23104227: DIJCK, MAARTEN VAN. - Gedogen : over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht.
%23263880: DIJCK, PITOU VAN - The Bolivian Experiment: Structural Adjustment and Poverty Alleviation (Latin America Studies no. 84).
%23243688: DIJCK, PITOU VAN & GERRIT FABER (EDS.) - Challenges to the New World Trade Organization.
%23195341: DIJCKMEESTER, ULRICH WILLEM ALEXANDER. - Aanbod van gereede betaling, gevolgd van consignatie : artt. 1440-1448 B. W.
%23173233: DIJK, P.L. & J. SCHEPEL - Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen : preadvies.
%23101247: DIJK, SUZANNA VAN. - Traces de femmes : présence féminine dans le journalisme français du 18e siècle.
%23189178: DIJK, P. VAN & G.J.H. VAN HOOF. - De Europese conventie in theorie en praktijk.
%23148066: DIJK, KEES VAN. - A country in despair. Indonesia between 1997 and 2000.
%23232365: DIJK, J.J.M. VAN. - Dominantiegedrag en geweld : een multi-disciplinaire visie op de veroorzaking van geweldmisdrijven.
%23279920: DIJK, J.J.M. VAN. - Closing the doors : highlights of the international crime victims survey 1987-2012.
%23198829: DIJK, JAN JACOB VAN & PAUL E. WERKMAN. - Door geweld gedwongen : het CNV in oorlogstijd.
%23162683: DIJK, P. VAN; C. FLINTERMAN & P.E.L. JANSSEN (EDS.) - International law, human rights.
%23254056: DIJK, J.M. VAN, S.H.M.A. DUMOULIN & J.D.A. DEN TONKELAAR. - [Tekst & Commentaar] Ondernemingsrecht en Effectenrecht : de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet op het financieel toezicht en verwante regelgeving, voorzien van commentaar.
%23101743: DIJK, PIETER VAN. - Rechten van de mens : universaliteit versus waardenrelativisme.
%23109850: DIJK, J.J.M. VAN. - Actuele criminologie.
%23278640: DIJK, M.C.M. VAN. - Chinese muren : juridische vragen rond afscheiding van informatie binnen financiële instellingen.
%23127573: DIJK, P.L. - Met recht verenigd: notariële en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk. (Dijk-Bundel).
%23101742: DIJK, PIETER VAN. - Aard en functie van de billijkheid in het internationale economische recht.
%23183424: DIJK, HANS VAN. - Benthem, Crouwel : 1980-2000.
%23137549: DIJK, DICK VAN - Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference. Diss.
%23129716: DIJK, CHR.H. & J.M.J. KELTJENS. - Computercriminaliteit.
%23153592: DIJK, P. VAN & G.J.H. VAN HOOF. - Theory and Practice of the European Convention on Human Rights.
%23173248: DIJK, P. VAN & E.P. VON BRUCKEN FOCK. - Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?.
%23144268: DIJK, HENK VAN. - De Modernisering van Europa. Twee eeuwen maatschappijgeschiedenis.
%23228848: DIJK, PIETER VAN. - De techniek meester ?.
%2316911: DIJK, R. VAN. (RED.). - Wetten en verordeningen betreffende het staatsrecht van Ned.-Indië.
%2313286: DIJK, P. VAN & G.J.H. VAN HOOF. - De Europese conventie in theorie en praktijk.
%23199221: DIJK, ALBERT I.J.M. VAN - Water and sediment dynamics in bench-terraced agricultural steeplands in West Java , Indonesia.
%23150583: DIJK, P. VAN (ED.) - De relatie tussen wetgever en rechter in een tijd van rechterlijk activisme.
%23256996: DIJK, TOM VAN. - Elektronische aanbesteding.
%23118271: DIJK, R.C.A. VAN. - Gamma-ray observations of x-ray binaries with COMPTEL. A study of black-hole candidates and 2CG 135+01.
%2382217: DIJK, P.L. (E.A.). - Dient de wet voorzieningen te bevatten t.a.v. de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen : preadviezen.
%2381592: DIJK, SUZAN VAN (ED.) - Writing the history of women's writing. Towards an internatonal approach.
%23212917: DIJK, M.F. VAN. - Technological change and the dynamics of industries : theoretical issues and empirical evidence from Dutch manufacturing.
%23257724: DIJK, W.A.M. VAN & J.L. HOVENS (EDS.) - Arresting war criminals.
%23129695: DIJK, J.J.M VAN; P. MAYHEW & M. KILLIAS. - Experiences of crime across the world : key findings of the 1989 International Crime Survey.
%23207685: DIJK, T.H. - Japan op kousevoeten : een verkennende studie naar de bruikbaarheid van Japans management voor Nederlandse bedrijven.
%23147595: DIJK, HANS VAN. - De Modernisering van Europa : twee eeuwen maatschappijgeschiedenis.
%23227338: DIJK, J.J.M. VAN. - Criminal victimisation in international perspective : key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS.
%23146530: DIJK, RONALDO VAN. - Corporate finance policy and equity investment: Panel data analysis.
%23198163: DIJK, J.M. VAN & H.V. OPPELAAR. - Voorstel van Wet op het financieel toezicht : beschouwingen over de regulering van de financiële markten : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2004.
%2314889: DIJK, J.J.M. VAN. - Criminaliteit als keerzijde. Een theoretische en empirische verkenning van de relaties tussen welvaart en criminaliteit.
%2359873: DIJK, T.W.P. VAN. - The limits of patent protection : essays on the economics of intellectual property rights.
%2359590: DIJK, P.L. & T.J. VAN DER PLOEG. - Van de vereniging en de stichting.
%23174628: DIJK, PIETER VAN. - De slotakte van Helsinki : grondslag van een Pan-Europees stelsel?
%2356278: DIJK, MEINE PIETER VAN - Managing Cities in Developing Countries: The Theory And Practice of Urban Management.
%23247330: DIJK, J. VAN (ED). - Criminal law in action : an overview of current issues in Western societies.
%2351584: DIJK, PIETER VAN. - Toetsing van overheidshandelen door de nationale en internationale rechter en het vereiste van een procesbelang.
%23207171: DIJK, PIETER VAN. - (e.a.). Rechten van de mens in mundiaal en Europees perspectief.
%23278625: DIJK, M.C.M. VAN. - Chinese muren : juridische vragen rond afscheiding van informatie binnen financiële instellingen.
%23269292: DIJK, W.J. - De haven van Scheveningen : met toelichting en teekeningen.
%23264376: DIJK, F. VAN. - Mr. Laurens Pieter van der Spiegel : Raad en Burgemeester van Goes : de leerjaren van een staatsman.
%23194825: DIJK, K. VAN. - Radio en volksontwikkeling : sociaal-culturele aspecten van de radio-omroep.
%23193342: DIJK, J.W.S. VAN & H. WINTERS. - Lijfrentevoorzieningen als financieel planningsinstrument : fiscale faciliteiten voor vermogensvorming en risicoafdekking.
%23192786: DIJK, HANS VAN (ED.) - Architecture and... legitimacy.
%23177492: DIJKGRAAF, E., R.F.T. AALBERS & M. VARKEVISSER. - Afvalprijzen zonder grens : een analyse van de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties in een Europese markt.
%23215357: DIJKGRAAF, ELBERT. - Regulating the Dutch waste market.
%23197871: DIJKHUIS, J.H. - Klinische benadering en klinische psychologie.
%23236575: DIJKHUIS, J.J. - De procestheorie van C.R. Rogers : een kritische en methodologische analyse van zijn opvattingen over het proces van de psychotherapie en de interventie van de therapeut.
%23236585: DIJKHUIS, J.H. - Het beoordelen in de psychologie : in het bijzonder het beoordelen van mensen en menselijk gedrag.
%23173374: DIJKSTERHUIS, B.M. & M.J.G. JACOBS. - De competentiegrens van enkelvoudige kamers in strafzaken.
%2375417: DIJKSTERHUIS, MARJOLIJN SIMONE. - Intelligent adaptation : organizational dynamics of cognition and action in the changing Dutch and U.S. banking industries = Intelligente adaptatie : organisatiedynamieken van cognitie en actie in de veranderende Nederlandse en Amerikaanse bank indus
%2339515: DIJKSTERHUIS, E.J. - Val en Worp : een bijdrage tot de geschiedenis der Mechanica van Aristoteles tot Newton.
%2322156: DIJKSTERHUIS, E.J. - De betekenis van de wis- en natuurkunde voor het leven en denken van Blaise Pascal.
%2320599: DIJKSTERHUIS, AALTJE. - Thomas und Gottfried : ihre Konstruktiven Sprachformen.
%23190417: DIJKSTRA, JACOB JAN. - On the use of computerised decision aids : an investigation into the expert system as persuasive communicator.
%2338896: DIJKSTRA, SANDRA. - Flora Tristan. Feminism in the age of George Sand.
%23203776: DIJKSTRA, GER & GERBEN KUITERT. - De nijvere stad : 100 jaar bedrijvigheid in Enschede.
%23243415: DIJKSTRA, TJALLING - Trading the Fruits of the Land : horticultural marketing channels in Kenya.
%2347578: DIJKSTRA, G.S.A. - Wetgeving en omvang van het gebruik van rechtsbescherming.
%23264768: DIJKSTRA, D. - Het zigeunerkamp.
%23230724: DIJKSTRA, J.; P.P.W.M. DIRKSE & A.E.A.M. SMITS. - De schilderijen van Museum Catharijneconvent.
%23122360: DIJST, TON. - De bloem der natie in Amsterdam : kraken, subcultuur en het probleem van orde.
%2328452: DIJSTELBLOEM, H.G.M. - Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen.
%23259508: DIJSTELBLOEM, HUUB ... [ET AL.] (RED.) - Het gezicht van de publieke zaak : openbaar bestuur onder ogen.
%2313248: DIJT, E. - De middelentoetsing van de Algemene Bijstandswet.
%2322547: DIKKERS, S.J.E. - Ironie als vorm van communicatie.
%23200080: DIKSHOORN, RUDOLPH PIETER. - Over enkele chinolinederivaten.
%2324250: DILCHER, GERHARD. - Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune : eine rechtsgeschichtliche Untersuchung.
%2358038: DILKE, CHARLES WENTWORTH. - Problems of greater Britain. 2nd edition.
%239861: DILLARD, DUDLEY. - The Economics of John Maynard Keynes : the theory of a monetary economy.
%23183461: DILLEN, J.G. VAN. - (ed.) Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam. Derde deel: 1633-1672.
%23255809: DILLEN, J.G. VAN. - (ed.) Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam). Tweede stuk.
%2359743: DILLEN, C. VAN & C. MIDDELKOOP. - Wet van 15 Aug. 1862, Stbl. no. 170, gewijzigd bij die van 6 April 1877, Stbl. no. 71, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zoals dat is opgenomen in de bijgewerkte verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
%23189445: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad : I. de theorie der gesloten stad-huishouding.
%23247144: DILLEY, ROY (ED.). - The problem of context.
%23269715: DILLON, MYLES (ED.) - Stories from the Acallam.
%23269723: DILLON, MYLES (ED.) - Serglige Con Culainn.
%23268914: DILMAN, ILHAM. - Language and reality : modern perspectives on Wittgenstein.
%23254887: DILTHEY, WILHELM. - Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation.
%2346745: DILULIO JR., JOHN J. - Courts, Corrections, and the Constitution : the impact of judicial intervention on prisons and jails.
%23146803: DILWORTH, LEAH. - Imagining Indians in the Southwest. Persistent Visions of a Primitive Past.
%23269744: DIMANT, ELYSSA. - The new French couture : icons of Paris fashion.
%23111722: DIMARCO, VINCENT & LESLIE PERELMAN. - The Middle English Letter of Alexander to Aristotle.
%2379558: DIMATTEO, LARRY A. - The law of international contracting.
%23142647: DIMENTO, JOSEPH F. & PAMELA DOUGHMAN (ED.) - Climate change : what it means for us , our children , and our grandchildren.
%23111726: DIMLER, G. RICHARD. - Friedrich Spee von Langenfeld. Eine beschreibende Bibliographie.
%23148406: DIMOCK, M.E. (A.O). - Public administration.
%23255037: DIMOND, BRIDGIT C. - Legal aspects of community care.
%23143659: DINAN, JOHN J. - Keeping the people's liberties : legislators, citizens, and judges as guardians of rights.
%23220934: DINE, JIM. - Jim Dine : Aldo et moi : estampes gravées et imprimées avec Aldo Crommelynck .
%23245015: DING, NAIFEI. - Obscene things : sexual politics in Jin Ping Mei.
%23202319: DINGEL, DORTHE DAHLGAARD. - Public Procurement: A Harmonization of the National Judicial Review of the Application of European Community Law.
%23170850: DINGEL, DORTHE DAHLGAARD. - Public procurement : a harmonization of the national judicial review of the application of European community law.
%23201391: DINGEMANS, PETER. - Reactiesnelheid van zuurstof met oplossingen van hydrochinon en van metol.
%23251118: DINGJAN-LAARAKKER, LEA. - Ban Reng Khai : a village in Thailand.
%23267093: DINGS, H.M.L. - De commissie van aandeelhouders bij structuurvennootschappen.
%23188962: DINI, GIULIETTA CHELAZZI; ALESSANDRO ANGELINI; BERNARDINA SANI - Five centuries of Sienese painting: from Duccio to the birth of the baroque.
%2335422: DINI, GIULIETTA CHELAZZI; ALESSANDRO ANGELINI; BERNARDINA SANI - Sienese painting : from Duccio to the birth of the Baroque.
%23108574: DINNEEN, MARK. - Listening to the people's voice : erudite and popular literature in North East Brazil.
%23244640: DINNEN, SINCLAIR. - Law and order in a weak state. Crime and politics in Papua New Guinea.
%23171624: DINSTEIN, YORAM (ED.) - Israel Yearbook on Human Rights Volume 28,1998.
%2325570: DINSTEIN, YORAM. - War, aggression and self-defence.
%23248191: DINTEN, WIM VAN. - Met gevoel voor realiteit : over herkennen van betekenis bij organiseren.
%23274695: DIOUF, MAMADOU. - Liberté académique en Afrique.
%23129490: DIPACE FRITZ, A. - Thought and Vision : a critical reading of H.D.'s poetry.
%23244519: REGIONAL HUMAN SECURITY CENTER AT THE JORDAN INSTITUTE OF DIPLOMACY. - Small arms and light weapons in the Arab region : national and regional measures : proceedings of the regional workshop on 'Small arms and light weapons in the Arab region, ...' held under the patronage of HRH Prince El-Hassan bin Talal May 6-7, 2001 : Amman - Jordan.
%23234862: DIPRIZIO, ROBERT C. - Armed humanitarians : U.S. interventions from Northern Iraq to Kosovo.
%23104888: DIRCKS, HENRY. - Perpetuum mobile, or, A history of the search for self-motive power, from the 13th to the 19th century : illustrated from various authentic sources, in papers, essays, letters, paragraphs, and numerous patent specifications. First & Second series.
%23204851: DIRECTORATE, PREFACE ELLIS JAMES NATO ECONOMICS - Regional development in the USSR: Trends and prospects : colloquium, 25-27 April, 1979, Brussels = Le developpement regional en URSS : tendances et ... : colloque, 25-27, Avril, 1979, Bruxelles.
%2327627: DIRIX, E. ... [ET AL.] (EDS.) - Hof van Cassatie van België : Jaarverlag 2012 = Cour de cassation de Belgique : rapport annuel 2012.
%23233548: DIRKS, J.TH. - Iets over de gemiddelde hoogte van den halven hektoliter (graanmaat).
%23221214: DIRKSE, JAN-PAUL - Development and social welfare: Indonesia's experiences under the new order.
%23234398: DIS, ADRIAAN VAN - My Father's War.
%23274069: DISEASE, ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NERVOUS AND MENTAL - Neurotransmitters
%23114343: DISNER, ELIOT G. - Antitrust for business : questions and answers. Economische be
%23133620: DISNEY, WALT. - Walt Disney's Bonte Sprookjes Schat.
%23204052: DISSEL, HAN GERT VAN. - Information planning in cycles : toward alternative perspectives on information planning = ( Informatie planning in cirkels : naar alternatieve perspectieven op informatieplanning ).
%23122532: DISSEL, H.G. VAN. - Information planning in cycles; toward alternative perspectives on information planning.
%23201240: DISTELBRINK, MARJOLIJN JULIA. - Opvoeden zonder man : Opvoeding en ontwikkeling in Crools-Surinaamse een- en tweeoudergezinnen in Nederland.
%23200108: DITMARSCH, ANTHONIE JOHANNES VAN. - Afbeelding van de lijnelementen van een vlak op den complex der raaklijnen van een monoïde.
%23171801: DITS, MATTHEUS GERARDUS. - Inkomsten uit vermogen : enige beschouwingen over de ontwikkeling van het objectieve systeem en de mogelijkheid tot subjectivering.
%2321411: DITTMER, JOHN - The good doctors : the medical committee for human rights and the struggle for social justice in health care.
%23229161: DITTON, JASON & STEPHEN FARRALL (EDS.) - The fear of crime.
%23122123: DITTRICH, Z.R. - De opkomst van het moderne Duitsland. I. Dromen, worstelingen, tegenslagen 1806-1862; II. De oplossing van Bismarck 1862-1871.
%23226733: DITTRICH, OTTMAR. - Geschichte Der Ethik : die Systeme der Moral vom Altertum bis zur Gegenwart. 3. Band Mittelalter bis zur Kirchenreformation.
%23223440: DITTRICH, OTTMAR. - Geschichte Der Ethik : die Systeme der Moral vom Altertum bis zur Gegenwart. 1. Band: Altertum bis zum Hellenismus; 2. Band: Vom Hellenismus bis zum Ausgang des Altertums; 3. Band: Mittelalter bis zur Kirchenreformation; 4. Band: Von der Kirchenreformation bis zum Ausgang des Mittelalters.
%23210550: DITZHUYZEN, R.E. VAN - Een Europees huis : de residentie van de Nederlandse Ambassadeur bij de Raad van Europa te Straatsburg = Une maison europeenne : la residence de l'ambassadeur des Pays-Bas aupres du Conseil de l'Europe aÌ Strasbourg.
%23119516: DITZIAN, Z. & TOTIK, V. - Moduli of Smoothness.
%2398465: DIUBROVSKY, SERGE. - Writing and fantasy in Proust. (Translation of La place de la Madeleine).
%23221896: DIVENDAL, LEO - Divendal : fotografie = photography = photographie.
%23200437: DIVENDAL, JOOST. - Nicolosia : Giovanni Bellini en zijn Venetiaanse model.
%23145068: DIVENDAL, LEO & TEA VAN DAM - Een Verborgen Gezicht : de Zaak Stavisky.
%23203263: SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. - Handbook of the Convention on Biological Diversity.
%23234700: DIWALD, HELLMUT. - Wilhelm Dilthey : Erkenntnistheorie und Philosophie der Geschichte.
%23146060: DIX, P.G., J.W. VAN DER DUSSEN & B.J.M. GUDDE (EDS.) - In Gesprek met de Overheid.
%23185761: DIX, PETRUS GERARDUS. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano. Een studie over de achtergronden van zijn 'psychologische kenleer'.
%23276458: DIXHOORN, ARJAN VAN & PEPIJN VAN HOUWELINGEN. - Manifest aan het volk van Nederland. Aanklacht tegen de afschaffing van ons land en de ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.
%2384439: DIXIT, AVINASH K. - Lawlessness and economics : alternative modes of governance.
%23161699: DIXON, MICHAEL F.N. - The Polliticke Courtier. Spenser's The Faerie Queene as a rhetoric of justice.
%23188014: DIXON, MARTIN. - Textbook on international law. Fourth edition.
%236813: DIXON, RODNEY., KARIM A.A. KHAN & RICHARD MAY (EDS.) - Archbold: international criminal courts : practice, procedure and evidence.
%23181215: JR., WILSON DIZARD - Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age.
%23117614: DJAMSON, ERIC CHRISTOPHER. - The Dynamics of Euro-African Co-operation.
%23231261: DJEBALI, N. - Beslechting van transfer pricing geschillen.
%23195534: DJORDJEVIC, JOVAN. - La Yougoslavie, démocratie socialiste.
%23111750: DJURIC, MIHAILO. - Mythos, Wissenschaft, Ideologie : ein Problemaufriss.
%2344650: DOAK, JONATHAN - Evidence Saver: Criminal Evidence in Context (Volume 2).
%23190425: DOBB, MAURICE. - Soviet economic development since 1917.
%2340210: DOBB, MAURICE. - Welfare economics and the economics of socialism. Towards a commonsense critique.
%2392203: DOBB, MAURICE. - An essay on economic growth and planning.
%23200033: DOBBENBURGH, WILLEM J.D. VAN. - Chemisch en physisch zuivere stoffen zilveriodide.
%2366381: DOBBING, JOHN (ED.) - Sweetness.
%23195647: DOBBING, JOHN (ED.) - Dietary starches and sugars in man : a comparison.
%23156537: DOBEREINER, PHILIPP (1535-1577). - History der heyligen Junckfrawen Mechtildis (-1160).
%23113100: DÖBLIN, ALFRED. - Frans Biberkopf's Zondeval (Berlin-Alexanderplatz).
%2320615: DÖBLIN, ERNST. - Theorie des Dumpings.
%23219763: DOBRIN, SIDNEY I. & CHRISTOPHER J. KELLER (EDS.) - Writing environments.
%23130539: DOBROSZYCKI, LUCJAN. - Reptile Journalism : the Official Polish-Language Press under the Nazis, 1939-1945
%23214153: DOBROSZYCKI, LUCJAN & BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT. - Beelden voor ogen : een fotografisch verslag van het joodse leven in Polen tussen 1864 en 1939.
%2324348: DOCK, ADOLF. - Revolution und restauration über die Suveränität : eine weitere Quellensammlung über den Begriff der höchsten Gewalt und zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Staatstheorien.
%23187052: DOCOM - De politieke nalatenschap van Che Guevara.
%23222460: DOCOM - Guerilla-verzet in de VS : Weather Underground Organization.
%23209259: DOCTERS VAN LEEUWEN, J.H.K. - Ueber die Spaltung von Seignettesalz und der entsprechenden Ammoniumverbindung.
%23256119: DODD, WILLIAM J. - Jedes Wort wandelt die Welt : Dolf Sternbergers politische Sprachkritik.
%23135689: DODDS, J.C. & J.L. FORD. - Expectations, uncertainty and the term structure of interest rates.
%23125069: DÖDERLEIN, LUDWIG VON. - Lateinische Synonyme und Etymologien. 7 Teile (mit Beilage: Die lateinische Wortbildung).
%2343927: DODGE, PETER. - Beyond Marxism: The faith and works of Hendrik de Man.
%23179973: DODWELL, P.C.L105 - Brave new mind : a thoughtful inquiry into the nature and meaning of mental life.
%2394258: DOE, J. - A Bibliography, 1545-1940, of the works of Ambroise Paré.
%23131610: DOEBNER, RICHARD (ED.) - Urkundenbuch der Stadt Hildesheim.
%2386836: DOECKER, GÜNTHER & FRIEDRICH VEITL. - Regionalismus und regionale Integration : zur Struktur des internationalen Systems.
%23233830: MARIKE DIJKSTRA. MARGOT PETRA VAN DER DOEF (1965-). - Ervaringen van dienstverleners in het arrondissement Breda ( 1988 ) : samenvatting van het onderzoek.
%23268285: DOEHRING, KARL ... ET AL]. - Deutschlandvertrag, westliches Bundnis und Wiedervereinigung.
%2311108: DOEK, J.E. - Levensbeëindiging bij minderjarigen.
%2385696: DOEKER-MACH, GÜNTHER (ED.) - The forgotten peoples of Siberia.
%23156131: DOEL, INGE T. VAN DER. - Dynamics in cross-section and panel data models.
%2319510: DOEL, J. VAN DEN. - Konvergentie en evolutie : de konvergentietheorie van Tinbergen en de evolutie van ekonomische ordes in Oost en West. Diss.
%23210445: DOEL, H. W. VAN DEN - Nederland en de Nieuwe Wereld (Aula paperback) (Dutch Edition).
%23232152: DOEL, HANS VAN DER ... [ET AL.] - Tien over rood : uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA.
%2322483: DOELDER, H. DE ... [ET AL.] - Identificatieplicht : aspecten van de invoering van een identificatieplicht.
%23225106: DOELDER, H. DE ... [ET AL.] - De wet Mulder in perspectief : van strafrecht naar administratief recht.
%23247359: DOELDER, H. DE & J. HIELKEMA (ED.) - Goed gezien?: problemen bij identificatiemethoden in strafzaken.
%23278639: DOELDER, H. DE & V. MUL. - Gebruik van voorwetenschap : het juridische kader.
%23158064: DOELDER, H. DE ... [ET AL.] - Met recht naar 2000.
%2375625: DOELDER, H. DE ... [ET AL.] - De wet Mulder in perspectief : van strafrecht naar administratief recht.
%23278630: DOELDER, H. DE & V. MUL. - Gebruik van voorwetenschap : het juridische kader.
%23132273: DOELEMAN, RIANNE. - Native reactions to nonnative speech.
%23131061: DOEPKE, FREDERICK C. - The Kinds of Things : Theory of Personal Identity Based on Transcendental Argument
%23197299: DOERFLER, FRIEDRICH AND GERHARD ROSELT. - Unsere Heilpflanzen.
%23277958: DOERING, E. JANE. - Simone Weil and the specter of self-perpetuating force.
%23101250: DOES, M. VAN DER. - Antoinette Bourignon (1616-1680). La vie et l'oeuvre d'une mystique chrétienne,
%23238688: DOES, J. A. E. VAN DER. - Overheidsprivaatrecht.
%23261323: DOES DE WILLEBOIS, JAN JOSEPH MARIE VAN DER. - Over migraine, in het bijzonder over hemicrania psychica.
%23260741: DOES DE WILLEBOIS, A.E.M. VAN DER. - Vervreemding en verslaving.
%2372281: DOES, A.M.I. VAN DER. - De toegang tot de hoogste rechter : onderzoek naar certiorari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten.
%23211837: DOES DE WILLEBOIS, JAN JOSEPH MARIE VAN DER. - Over migraine, in het bijzonder over hemicrania psychica.
%23250018: DOES, G.W. VAN DER. - De inhoud van onze nationale gedachte.
%2346782: DOES, J.A.E. VAN DER & J.L. DE WIJKERSLOOTH. - Onrechtmatige overheidsdaad.
%23272749: DOESBURG, THEO VAN. - Theo van Doesburg : Komposition.
%23182441: DOESCHATE, HARRY TEN. - Overheid en rampschade : een onderzoek betreffende de gronden tot overheidsmaatregelen inzake schaden, uit een oorlog of natuurramp ontstaan.
%23159071: DOESER, M.C. - Tussen objektiviteit en praksis : over wetenschappelijke objektiviteit in een konfrontatie tussen Popper en Wittgenstein.
%2380115: DOESSCHATE, G. TEN. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst : ter gelegenheid van haar honderd-jarig bestaan 7-8-9 Juli 1949.
%23213194: DOESSCHATE, JAN WILLEN TEN - Asielbeleid en belangen: het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982.
%2349431: DOESSCHATE, J.F. TEN. - Analyse van de vrachtprijsvorming in de wilde vaart.
%2372275: DOGAER, G. & M. DEBAE. - De Librije van Filips de Goede. Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de door van de Hertog.
%23260761: DOGAN, MATTEI (ED.) - The Metropolis Era. Volume 2 : Mega-cities.
%23260768: DOGAN, MATTEI (ED.) - The Metropolis Era. Volume 1 : a world of giant cities.
%23232299: ESIN EMEL & HALUK DOGANBEY. - Mecca the Blessed : Madinah the Radiant.
%23243361: DOGRAMACI, BURCU. - Lieselotte Friedlaender (1898-1973) : eine Künstlerin der Weimarer Republik : ein Beitrag zur Pressegraphik der zwanziger Jahre : mit einem Verzeichnis der Werke 1920 bis 1933.
%23239129: DOHERTY, M. J. - The mistress-knowledge Sir Philip Sidney's Defence of poesie and literary architectonics in the English Renaissance.
%235431: DOHLMAN, EBBA. - National welfare and economic interdependence : the case of Sweden's foreign trade policy.
%23205863: DOHMEN, JOS. - Academische toestanden : de Universiteit van Amsterdam volgens vijftig jaar Folia.
%23247088: DOHMS, CHRISTIAN RÜDIGER. - Die Bedeutung des Art. 86 n. F. (= Art. 90 a. F.) EGV für die wettbewerbsrelevanten Vorschriften des EG-Vertrages.
%23253720: DOHNA, BERNT ZU. - Die Grundprinzipien des Völkerrechts über die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten : die Arbeit des UN-Sonderausschusses über die völkerrechtlichen Grundsätze betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten und das geltende Völkerrecht.
%23118001: DÖHRING, ERICH. - Die gesellschaftlichen Grundlagen der juristische Entscheidung.
%2353828: DOKTER, TAEKE. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre.
%23277049: DOLAN, CHRIS. - Social torture : the case of Northern Uganda, 1986-2006.
%23209710: DOLAN, BRIAN (ED.) - Malthus, medicine & morality : 'Malthusianism' after 1798.
%23141702: DOLCINI, LORETTA (ED.) - Verrocchio's Christ and St. Thomas. A Masterpiece of Sculpture from Renaissance Florence.
%23267558: DÖLEMEYER, BARBARE & DIETHELM KLIPPEL (EDS.) - Gesetz und Gesetzgebung im Europa der Frühen Neuzeit.
%2383594: DOLEZ, ALBANE. - Glass animals : 3,500 years of artistry.
%23236201: DOLIVIER, PIERRE. - Essai sur la justice primitive, pour servir de principe generateur au seul ordre social qui peut assurer a l'homme tous ses droits et tous ses moyens de bonheur.
%23203806: DÖLL, BERNHARD. - Völkerrechtliche Kontinuitätsprobleme bei internationalen Organisationen.
%23219380: DOLL, MARY ASWELL. - Triple takes on curricular worlds.
%23277061: DOLLARD, CATHERINE L. - The surplus woman : unmarried in Imperial Germany, 1871-1918.
%23107757: DÖLLE, A.H.M. & D.J. ELZINGA. - Handboek van het Nederlandse gemeenterecht. 2e druk.
%23118887: DÖLLE, A.H.M. & D.J. ELZINGA. - Handboek van het Nederlandse gemeenterecht. I. Organen en bevoegdheden.
%232069: DÖLLE, HANS (ED.) - Deutsche Landesreferate zum VI. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Hamburg 1962.
%23200787: DOLLEVOET, TWAN. - Delay management and dispatching in railways.
%23125073: DÖLLINGER, JOHANN JOSEPH IGNAZ VON & FRANZ HEINRICH RUSCH. - Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römanisch-katholischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert : mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristiek des Jesuitenordens)
%23125071: DÖLLINGER, JOHANN JOSEPH IGNAZ VON. - Hippolytus und Kallistus oder die römische Kirche in der 1. Hälfte des 3. Jarhhunderts : mit Rücksicht auf Schriften und Abhandlungen von Bunsen, Wordsworth, Bauer und Gieseler.
%23224882: DOLMAN, M.M. - Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden.
%23155467: DOLMAN, MENNO (RED.) - Rechtsbeginselen.
%2352686: DOLMAN, M.M. (RED.) - Terrorisme, Europa en strafrecht.
%23200074: DOLS, M.J.L. - Vergelijkend onderzoek op ratten en kuikens over de identiteit van het kunstmatige antirachitische vitamine (bestraald ergosterol) en het natuurlijke vitamine D uit Kabeljouw-levertraan.
%23258248: DOMBEK, GEORGE & TOM PORTER. - Airbrush illustration for architecture
%23253233: DOMBROWSKI, PETER & EUGENE GHOLTZ. - Buying military transformation : technological innovation and the defense industry.
%23125075: DOMEIER, VICTOR. - Die Päpste als Richter über die deutschen Könige von der Mitte des 11. bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts : ein Beitrage zur Geschichte des päpslichen Einflusses in Deutschland.
%23205848: DOMEISEN, GABRIELE. - Toys are us.
%2370088: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Geschiedenis van het socialisme. 3 Dln.
%2342656: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Vertellingen voor het volk.
%23247237: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Typen : karakter-studies.
%23160915: DOMES, JÜRGEN. - Socialism in the Chinese countryside: rural societal policies in the People's Republic of China, 1949-1979.
%23160935: DOMINGO, PILAR & RACHEL SIEDER (EDS.) - Rule of law in Latin America : the international promotion of judicial reform.
%23144563: DOMINGUEZ, JORGE I. - International Security and Democracy: Latin America and the Caribbean in the Post-Cold war Era
%23104294: DOMKE, MARTIN (ED). - International trade arbitration : a road to world-wide cooperation.
%23103301: DOMMER, A. VON. - Die aeltesten Drucke aus Marburg in Hessen, 1527- 1566.
%23276960: DOMMERING, E.J. - Informatierecht : fundamentele rechten voor de informatiesamenleving.
%23137245: DOMMERING, E.J. E.A. - IteR 15.
%23210733: DOMMERING, E.J. E.A. - Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt.
%2346785: DOMMERING, E.J. - Algemene belangen in het burgerlijk recht.
%23184611: DOMMERING, E.J. - Informatierecht : fundamentele rechten voor de informatiesamenleving.
%23181474: DOMMERING, E.J. E.A. - Moderne Biotechnologie en Recht.
%23256449: DOMNARSKI, WILLIAM. - Federal judges revealed.
%23269401: DOMSDORF, E.P.M.W. - Het verdrag van Almelo.
%2332084: DONAHUE, CHARLES - Law, marriage, and society in the later Middle Ages.
%2371231: DONAHUE, JOHN D. & JOSEPH S. NYE JR. (EDS.) - Market-Based Governance: Supply Side, Demand Side, Upside, and Downside.
%23213637: DONALD A. STELLINGWERF, YOUSIF A. HUSSIN. - Measurements and estimations of forest stand parameters using remote sensing.
%2357480: DONALD, D.H. - Look homeward. A life of Thomas Wolfe.
%23275152: DONDER, KAREN ANGÉLIQUE. - Eyewitness memory in field and laboratory studies.
%23241365: DONDERS, YVONNE ... [ET AL.] (EDS.) - Law and cultural diversity : proceedings of a workshop, organised by the Working Group 'Law and Cultural Diversity' in co-operation with the School of Human Rights Research, the Netherlands, 25 September 1998.
%2346526: DONDERS, N.J.M. ... [ET AL.] - (ed.). Wet Ketenaansprakelijkheid en toekomstige anti-misbruikwetten.
%2321428: DONDERS, YVONNE M. - Towards a right to cultural identity?
%23218301: DONDORP, ARIE. - De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn.
%23141181: DONDORP, WYBO-JAN - The Rehabilitation of Virtue : An Analysis of the Critique of Action-Oriented and Principle-Based Ethical Theories in Recent Anglo-Saxon Moral Philosophy and an Assessment of the Relevance of Virtue Ethics in the Domain of Professional Life.
%2382459: DONDORP, J.H. - Rechtmatigheidstoetsing : toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten.
%2374063: DONDORP, J.H. & E.J.H. SCHRAGE. - Levering krachtens geldige titel : enige grepen uit de geschiedenis van de vereisten voor eigendomsoverdracht.
%23200092: DONGALA, EMMANUEL BOUNDZÉKI. - Johnny , valse hond.
%23172516: DONGEN, R.C. VAN. - Identificatie in het rechtspersonenrecht.
%2319717: DONGEN, JOHAN CASPER VAN. - Vervreemding en dienst. Verkenning van een Diacona Alienatorum.
%23277261: DONIGER, WENDY & MARTHA C. NUSSBAUM (EDS.) - Pluralism and democracy in India : debating the Hindu right.
%23261086: DONIGER, WENDY. - Masquerading mothers and false fathers in ancient Indian mythology.
%23328: DONINGER, WENDY. - The woman who pretended to be who she was : myths of self-imitation.
%23101744: DONK, M.A. - Checklist of European Polypores.
%23220275: DONKER, HENDRICUS ANTONIUS. - Takeovers : an empirical study of ownership structure and the wealth to shareholders in Dutch takeovers.
%23274565: DONKER VAN HEEL, KOENRAAD. - Djekhy & son : doing business in Ancient Egypt.
%2347689: DONKER, ANDREA GESINA - Precursors and prevalence of young-adult and adult delinquency.
%23214777: DONKERS, J.A.M., J.A. VERSTELLE., MARTIN GROESZ - Informatietechnologie : management control van de geautomatiseerde informatievoorziening.
%23168621: DONKERSLOOT, WILLEM NICOLAAS. - Het onderzoek van het intellect door middel van platen.
%234715: DONKERSLOOT, W.N. - Het onderzoek van het intellect door middel van platen. Diss.
%2341400: DONKIN, R.A. - Agricultural terracing in the aboriginal New World.
%23153829: DONNAY, MAURICE. - Le retour de Jérusalem : comédie en quatre actes : représentée pour la première fois sur le théâtre du Gymnase la 3 Décembre 1903.
%23205380: DONNER, J.P.H. (E.A.) - Toekomstperspectieven van het Nederlandse vreemdelingenrecht.
%23101746: DONNER, A.M. - Over de term Welvaartsstaat.
%2312756: DONNER, A.M. - Iets over kiesstelsels. 6e druk.
%2323290: DONNER, A.M. ... [ET AL.] - Individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen.
%2313332: DONNER, JAN. - De vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs.
%2374265: DONNER, J.P.H. - Grenzeloos recht : de veranderende plaats en functie van het recht. Preadvies.
%23228768: DONNER, J. & J.V. VAN DIJCK. - Het Wetboek van strafrecht : (met verwijzingen, invoeringswet, uitvoeringsvoorschriften en een alphabetisch register).
%23101748: DONNER, A.M. - Werkt de rechtsstaatsidee bureaucratie in de hand?.
%23256814: DONNER, A.M. - Wie maakt de geschiedenis.
%2313068: DONNER, A.M. - De rechtskracht van administratieve beschikkingen.
%23146176: DONNER, A.M. - Nederlands Bestuursrecht. Uitgave 1973. I. Algemeen Deel.
%2339220: DONNER, A.M. - Nederlands bestuursrecht : algemeen deel. 5e Herziene druk.
%2327484: DONNER, A.M. - Nederlands Bestuursrecht. Uitgave 1962. Deel 1 : Algemeen deel.
%23243274: DONNER, A.M., CHEVALLIER, R.M., WAELBROECK, M, WOLF, K, NERI, S, BRINKHORST, L.J. - Le juge national et le droit communautaire.
%2324702: DONNISON, F.S.V. - British Military Administration in the Far East 1943-46. (History of Second World War, United Kingdom Military Series).
%23269425: O'DONNOL, SHIRLEY MILES. - American costume 1915-1970 : a source book for the stage costumer.
%23220622: DONOGHUE, DENIS. - The American classics : a personal essay.
%2324919: DONOGHUE, DENIS. - We Irish. Essays on Irish literature and society.
%2315968: DONOGHUE, DENIS. - Reading America. Essays on American Literature.
%2345933: DONOHUE, TIMOTHY E. - In the Open: Diary of a Homeless Alcoholic.
%2368259: DONOVAN, MOLLY. - Warhol: Headlines.
%23185114: O'DONOVAN, KATHERINE & GERRY R. RUBIN (ED.) - Human rights and legal history : essays in honour of Brian Simpson.
%23181787: DONOVAN, MOLLY. - The Andy Goldsworthy Project.
%23260493: DONSELAAR, JAAP VAN ... [ET AL.] - Monitor racisme en extreem-rechts : vijfde rapportage.
%2368085: DONSELAAR, JAAP VAN. - De Staat paraat?: De bestrijding van extreem-rechts in West-Europa.
%23220438: DONSELAAR, GIJS VAN. - The right to exploit : parasitism, scarcity, basic income.
%23210439: DONSELAAR, JAAP VAN ... [ET AL.] - Monitor racisme en extreem-rechts. [Rapportages].
%2346026: DOOB, LEONARD W. - Interventions: Guides and Perils.
%2353400: DOOIJES, DICK - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
%2351715: DOOIJES, DICK - A is geen aapje : allegro affettuoso in A-groot : zijnde een keuze uit de vreemde metamorfosen van een letter.
%23250610: DOOLEY, MARK (ED.) - A passion for the impossible : John D. Caputo in focus.
%23240889: DOOLITTLE, AMITY A. - Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles Over Land Rights.
%2323213: DOOMEN, JEANNE. - De hollende kleurling : het Nederlandse strafrecht in negen verhalen.
%23174000: DOOMERNIK, JEROEN & HANS KNIPPENBERG (EDS.) - Migration and immigrants: between policy and reality : a volume in honor of Hans van Amersfoort.
%23277001: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel I: Classis Dordrecht, 1573-1600.
%23227783: DOOREN, WIM VAN. - Vragenderwijs : elementair overzicht van de systematische filosofie.
%2376772: DOOREN, J.P. VAN (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel I: Classis Dordrecht, 1573-1600.
%2373325: DOOREN, MACHTELD INGE VAN. - Recht op arbeid vrij van rassendiscriminatie.
%23132601: DOORENBOS, D.R. ... [ET AL.] - Voorkennis, toezicht en boetes in nieuwe financiële wetgeving.
%23216683: DOORENBOS, D.R. - Naming & shaming.
%2339535: DOOREWAARD, M.E.M. - Milieuwetgeving en het bedrijfsleven : de paradoxale rol van belangenorganisaties.
%23193507: DOORMAN, MAARTEN & MICHAËL ZEEMAN (ED.) - Het scherm der verbeelding : opstellen over televisie.
%23276485: DOORN, H.W. VAN, J. KOOIMAN, URIEL ROSENTHAL ... [ET AL.] - Beschouwingen en stellingen over hoofdstructuur en functioneren van de rijksdienst : zoals geformuleerd tijdens het voorjaarscongres op 9 en 10 april 1981 : congrespublikatie 1981
%23176278: DOORN, WILLEM VAN. - Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry.
%23201280: DOORN, ADRIANUS VAN. - Axiologie en economie. Een onderzoek naar de subjectieve waarde-vrijheid van de moderne economie.
%23205263: DOORN, JACQUES VAN (ED.) - Military profession and military regimes : commitments and conflicts.
%23276719: DOORN, J.A.A. VAN. - Nederlandse democratie : historische en sociologische waarnemingen.
%23235728: DOORN, J.A.A. VAN. - De laatste eeuw van Indie : ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project.
%23229957: DOORN, MARIEKE VAN & ROEL VON MEIJENFELDT (EDS.) - Democracy, Europe's core value? : on the European profile in world-wide democracy assistance.
%2354452: DOORN, J.A.A. VAN & SCHUYT, C.J.M. (RED.). - De stagnerende verzorgingsstaat.
%23162896: DOORNBOS, N. & J.P.P. SELLIES - Het overlegmodel in de asielprocedure.
%23278542: DOORNBOS, KLAAS. - Shipwreck & survival in Oman, 1763 : the fate of the Amstelveen and thirty castaways on the South Coast of Arabia : based on the notes of Cornelis Eyks.
%23274510: DOORNBOS, MARTIN (EDITOR). - Post-Conflict Eritrea: Prospects for Reconstruction and Development.
%23259212: DOORNBOSCH, ATE. - Liederen over sociale verschillen tussen gelieven. (Onder de groene linde : verhalende liederen uit de mondelinge overlevering, deel 4).
%23200972: DOORNE-HUISKES, JOHANNA. - Vrouwen en beroepsparticipatie. Een onderzoek onder gehuwde vrouwelijke acaemici.
%2349752: DOORNE, F.J.M. VAN. - Naar nieuwe grondslagen van sociaalwetenschappelijk onderzoek : de ontwikkeling van Habermas' reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980.
%23201364: DOORNENBAL, PIETER. - De warmte-beweging der atomen in een kubisch rooster en het Debije - effect.
%2379026: DOORNICK, STEFAN VON (ÉTIENNE DE TOURNAI, STEPHANUS TORNACENSIS). - Die Summa über das Decretum Gratiani.
%23104464: DOORNINCK, J.J. VAN & A. DE KEMPENAER. - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamse letteren.
%23180913: DOORNINCK, JAN IZAAK VAN. - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa.
%2350319: DOORNINCK, A. VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
%23200017: DOORNINCK, N. VAN. - De Lufilische Plooiing in den Boven Katanga (Belgisch Congo) naar waarnemingen en naar critisch overzicht van de erover verschenen publicaties.
%2335313: DOOYEWEERD, HERMAN. - De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer.
%23136972: DOOYEWEERD, HERMAN. - Grenzen van het theoretisch denken.
%23101751: DOOYEWEERD, HERMAN. - De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menselijken ervaringshorizon.
%23188797: DOP, JAN & EVA KNIPSCHILD. - De regelen der arbeidsverhouding.
%2324575: DOPSCH, ALFONS. - Gesammelte Aufsätze. Band 2.
%2325448: DOPSCH, ALFONS. - Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen. Band 1. Die Entstehung der Kulturgeschichtstheorien im Wandel der Zeitrichtungen. Die sogenannte Urzeit (Cäsar und Tacitus). Römer und Germanen in der Völkerwanderungszeit. Die Landnahme der Germanen im 5. und 6. Jahrhundert. Bodenteilung und Bodenwirtschaft in der spätrömischen und frühmittelalterlichen Zeit; Band 2. Der politische Aufbau. Die Neugestaltung der Gesellschaft. Die Kirche. Die Entstehung des Lehenswesens. Die Entwicklung des Städtewesens. Gewerbe und Handel. Münzwesen und Geldwirtschaft. Zusammenfassung.
%2325141: DOPSCH, ALFONS. - Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte.
%2324601: DOPSCH, ALFONS. - Die freien Marken in Deutschland : Beitrag zur Agrar- und Sozialgeschichte des Mittelalters.
%23217792: DOPSCH, ALFONS. - Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen. Band 1 : Die Entstehung der Kulturgeschichtstheorien im Wandel der Zeitrichtungen. Die sogenannte Urzeit (Cäsar und Tacitus). Römer und Germanen in der Völkerwanderungszeit. Die Landnahme der Germanen im 5. und 6. Jahrhundert. Bodenteilung und Bodenwirtschaft in der spätrömischen und frühmittelalterlichen Zeit;
%23217793: DOPSCH, ALFONS. - Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen. Band 2. Der politische Aufbau. Die Neugestaltung der Gesellschaft. Die Kirche. Die Entstehung des Lehenswesens. Die Entwicklung des Städtewesens. Gewerbe und Handel. Münzwesen und Geldwirtschaft. Zusammenfassung.
%23166238: DORE, JOHN. - Excavations at Sabratha 1948-1951. Volume II: The Finds. Part 1: The Amphorae, coarse pottery and building materials; Part 2: The finewares and lamps.
%23108636: DORENKAMP, J.H. (ED.). - John Fletcher & Philip Massinger: Beggars Bush.
%23253628: DÖRFER, INGEMAR. - The Nordic nations in the New Western Security Regime
%2388259: DORFLES, G. - Der Kitsch.
%2330739: DORFMAN, R.; SAMUELSON, P.A. & SOLOW, R.M. - Linear programming and economic analysis.
%23229777: DORFMAN, ARIEL. - Other Septembers , many Americas : selected provocations , 1980-2004.
%238500: DORHOUT MEES, T.J. - Kort begrip van het Nederlands Handelsrecht.
%23165428: DORHOUT MEES, T.J. - Nederlands handels- en faillissementsrecht. IV: Vervoer.
%2390551: DORHOUT MEES, T.J. - Kort begrip van het Nederlands handels- en faillissementsrecht.
%2390021: DORHOUT MEES, T.J. - Schets van het Nederlands handels- en faillissementsrecht.
%236941: DORHOUT MEES, T.J. - Verzekeringen van vriendschap : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof.mr. T.J. Dorhout Mees.
%2310031: DORHOUT MEES, T.J. - Statuten van naamlooze vennootschappen.
%23143837: DORHOUT MEES, T.J. - Nederlands handels- en faillissementsrecht. I. Inleiding en ondernemingsrecht. 9e druk.
%2352825: DORHOUT MEES, E.J. - Over beschikkingen van den niet geautoriseerden voogd.
%23221724: DORJEE, YESHI. MAJOR, JOHN S. - The three boys and other Buddhist folktales from Tibet.
%23274277: DORJEE, DR. PEMA - The Spiritual Medicine of Tibet: Heal Your Spirit, Heal Yourself.
%23262875: DORMAN, PETER F. - Faces in clay : technique, imagery, and allusion in a corpus of ceramic sculpture from ancient Egypt.
%23245341: DORMANDY, THOMAS. - The worst of evils : the fight against pain.
%23239957: DORMEIER, J.J. - Banggaisch adatrecht.
%23223759: DORNA, BERNARDO., WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Die Summa Libellorum des Bernardo Dorna.
%2388585: DORNBUSCH, RUDIGER. - The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges.
%23178508: DORNEUS, GERARDUS. - Dictionarium Theophrasti Paracelsi continens obscuriorum vocabularum, quibus in suis scriptis passim utitur definitiones. Frankfurt 1584.
%23200911: DORP, P. VAN. - Vrijdenkers wijsheid.
%2320697: DORP, WILLEM ANNE VAN. - Over eenige Piperazine-Derivaten.
%23125077: DÖRPFELD, WILHELM & EMIL REISCH. - Das griechische Theater : Beiträge zur Geschichte des Dionysos-Theaters in Athen und anderer griechischer Theater.
%2382789: DORREBOOM, M.L. - 'Gelijk hij gecondemneert word mits deezen' Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795.
%23178374: DORREN, ILSE. - Langs hofjes : routes in Nederland en België.
%23110723: DORRESTEIJN, A.F.M. & R.H. VAN HET KAAR. - De juridische organisatie van de onderneming. 7e druk.
%2316597: DORRESTEIJN, A.F.M. & G.J.J. HEERMA VAN VOSS. - Medezeggenschap in geding 1992-1994 : samenvatting van en commentaar bij rechtspraak over medezeggenschap.
%2386302: DORRESTEIJN, A.F.M. & R.H. VAN HET KAAR. - De juridische organisatie van de onderneming. 6e druk.
%23192822: DORRESTEIJN, A.F.M. & R.H. VAN HET KAAR. - De juridische organisatie van de onderneming. 8e druk.
%23191186: DORRESTEIJN, ADRIAAN. - European corporate law.
%23237843: DORRESTEIN, TH.H.J. - Recht van het internationale wegvervoer.
%23104564: DÖRRIE, H.; M. ALTENBURGER & U. SCHRAMM (EDS). - Gregor von Nyssa und die Philosophie.
%23186665: DÖRSCH, HANS J. & HENRI LEGROS. - Les faits et les décisions de la Communauté économique européenne, 1958-1964.
%23259005: DORSCHEIDT, J.H.H.M. - Levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen : strijdig met het non-discriminatiebeginsel?
%23247419: DORST, A.A.A. VAN. - Cassatie in strafzaken.
%23216759: DORST, A.A.A. VAN. - Cassatie in strafzaken.
%2360633: DORST, A.J.A. VAN. - De verjaring van het recht tot strafvordering.
%2356498: DORST, A.A.A. VAN. - Cassatie in strafzaken.
%23156657: DORST, A.J.A. VAN. - Vervolgingsbeletselen.
%2339312: DORST, A.J.A. VAN. - Cassatie in strafzaken.
%23176387: DOSCH, JORN - The Changing Dynamics of Southeast Asian Politics.
%23275307: DOSCHKA, ROLAND. - L'eternel fe?minin : from Renoir to Picasso.
%23142881: DOSENHEIMER, E. - Der Monismus und Strafrecht.
%23249111: DOST, MADELON I. - Het bodemrecht van de fiscus en de invordering in het algemeen.
%2320186: DOUBEN, N.H. - Afwenteling van de vennootschapsbelasting.
%2354113: DOUBLEDAY, THOMAS. - The true law of population shewn to be connected with the food of the people.
%23271211: DOUËT-D'ARCQ, L. - Comptes de l'hotel des Rois de France aux XIVe et XVe siècles.
%23184937: DOUGLAS, NOEL & DOUGLAS HEINGARTNER. - Webs !te graphics now : the best of global site design.
%23254255: DOUGLAS, ALFRED. - Lyrics.
%23254257: DOUGLAS, ALFRED. - Sonnets.
%23271426: DOUGLAS, ANN. - Terrible honesty : mongrel Manhattan in the 1920s.
%23263752: DOUGLASS, MIKE, K.C. HO & GIOK LING OOI (EDS.) - Globalization, the City and Civil Society in Pacific Asia: The Social Production of Civic Spaces.
%23246595: DOUKAS, DIMITRA. - Worked over : the corporate sabotage of an American community.
%23274662: DOUKAS, DIMITRA. - Worked Over: The Corporate Sabotage of an American Community.
%23222548: DOUMA, SJOERD. - Johannes Stephanus Bernard : medicus en philoloog, 1718-1793.
%23240651: DOUMA, J. (ED.) - Bibliography on the International Court including the Permanent Court 1918-1964 = Bibliographie de la Cour Internationale y compris la Cour Permanente 1918-1964.
%23101756: DOUW, L.M. AND P. POST (EDS). - South China : State, Culture and Social Change during the 20th Century.
%23223195: DOVE, RICHARD. - Journey of No Return: Five German Speaking Literary Exiles in Britain 1933-45.
%23245077: DOVE, RICHARD. - Journey of no return : five German-speaking literary exiles in Britain , 1933-1945.
%2385762: DOVER, KENNETH JAMES. - Homoseksualiteit in het klassieke Griekenland.
%23101758: DOVRING, FOLKE. - Nouvelles recherches sur la bibliothèque de Grotius en Suède et en Italie.
%2318733: DOVRING, FOLKE. - Une partie de l'heritage littéraire de Grotius retrouvée en Suède. E.M. MEIJERS. Boeken uit de Bibliotheek van Grotius in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
%23117536: DOW, JAMES R. & HANNJOST LIXFELD. - German Volkskunde. A decade of theoritical confrontation, debate, and reorientation (1967-1977).
%23101251: DOW, A. - The history of Hindostan. Partly compiled and translated from Persian texts.
%23187102: DOWBIGGIN, IAN ROBERT. - Keeping America sane : psychiatry and eugenics in the United States and Canada, 1880-1940.
%2340646: DOWDY, W.L. & R.B. TROOD - (ed.). The Indian Ocean. Perspectives on a strategic arena.
%2315205: DOWNES, DAVID. - Contrasts in tolerance : post-war penal policy in the Netherlands and England and Wales.
%23140104: DOWNES, DAVID & PAUL ROCK. - Understanding deviance : a guide to the sociology of crime and rule breaking.
%2348961: DOWNES, DAVID. - The politics of crime control : essays in honour of David Downes.
%23230862: DOWNES, DAVID. - The eternal recurrence of crime and control : essays in honour of Paul Rock.
%239542: DOWNES, DAVID M. - The delinquent solution. A study in subcultural theory.
%23217344: DOWNEY, KATHERINE BROWN. - Perverse Midrash : Oscar Wilde, André Gide, and censorship of biblical drama.
%23255224: DOWNIE, R.S. & ELIZABETH TELFER. - Respect for persons : [a philosophical analysis of the moral, political and religious idea of the supreme worth of the individual person].
%23274652: DOWNING, DAVID - Sealing Their Fate: The Twenty-two Days That Decided World War II.
%23219091: DOWNING, PAUL B. & K.I. HANF. - International comparisons in implementing pollution laws.
%23119175: DOWNING, DAVID B. & SUSAN BAZARGAN (EDS.) - Image and ideology in modern/postmodern discourse.
%2363970: DOWNING, DAVID - Sealing Their Fate: The Twenty-two Days That Decided World War II.
%23246716: DOWNS, LAURA LEE. - Why France ? : American historians reflect on an enduring fascination.
%23155606: DOWNS, DONALD ALEXANDER. - More than victims : battered women , the syndrome society , and the law.
%2360062: DOXEY, MARGARET P. - Economic sanctions and international enforcement. 2nd edition.
%23250713: DOYLE, ARTHUR CONAN - Arthur Conan Doyle : a life in letters.
%23163739: DOYLE, WILLIAM. - Officers, nobles and revolutionaries : essays on eighteenth-century France.
%23266388: DOYLE, WILLIAM. - The Parlement of Bordeaux and the end of the Old Régime, 1771-1790.
%2346239: DOYLE, MICHAEL W. - Keeping the Peace: Multidimensional UN Operations in Cambodia and El Salvador.
%23157908: DOZY, GUALTHERUS JACOB. - De oudste stadsrechten van Zwolle.
%23101257: DOZY, R. P. A. E.A. (EDS) - Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne,
%23101259: DOZY, R. P. A. - Essai sur l'histoire de l'Islamisme.
%23206582: DOZY, R.A. - [Tekst & Commentaar] Huurrecht : de tekst van Boek 7 titel 4 BW voorzien van commentaar.
%23101261: DOZY, R. P. A. & W. H. ENGELMANN - Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés d l'arabe...
%23101255: DOZY, R. P. A. (ED): - The History of the Almohades, 542-668 (1147-1269) written in 621/1224 by `ABDO'L-WAHID al-Marrekoshi...
%23262520: DOZY, JAN DIONIJS. - Het feminisme als zedelijk vraagstuk.
%2321761: DRAAISMA, MARIA CATHARINA ELISABETH MATHILDE. - De stiefouder: stiefkind van het recht : een onderzoek naar de juridische plaatsbepaling van de stiefouder.
%23101761: DRAAK, MAARTJE. - De Middelnederlandse vertalingen van de Proza-Lancelot.
%23101763: DRAAK, MAARTJE. - Oude en nieuwe Lancelot-problemen en de noodzakelijkheid van lezen.
%23101759: DRAAK, MAARTJE. - Construe Marks in Hiberno-Latin Manuscripts.
%23204340: DRAAK, MAARTJE. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
%23101762: DRAAK, MAARTJE. - The Higher Teaching of Latin Grammar in Ireland during the Ninth Century.
%23165102: DRAAYER-DE HAAS, ALBERTINE. - Vrouwen.
%2332740: DRABBE, L.W.M.M. - Eenige beschouwingen over aard, verklaring, doelmatigheid en rechtvaardigheid van gedragingen in het algemeen en het straffen in het bijzonder.
%23132795: DRAEGER, JÜRGEN. - Die Reise zum Regenbogen.
%23248738: DRAGSTRA, LAURENS. - Enige opmerkingen over partijfinanciering : de regelgeving voor publieke en private financiering van politieke partijen in Nederland en Duitsland nader bekeken en beoordeeld.
%2320813: DRAGUET, MICHEL; MARIUSZ ROSIAK, ANDRÉ STAS & STEPHEN WRIGHT. - Jean-Marie Gheerardijn / Leszek Knaflewski.
%23213374: ANASTASIA REBECCA DRAISMA. - Response : a simulation model of question answering in survey interviews.
%23260591: DRAKE, WILLIAM J. (ED.) - The new information infrastructure : strategies for U.S. policy.
%23206267: DRAKE, MICHAEL - Population and society in Norway, 1735-1865.
%23206299: DRAKE, STILLMAN. - Copernicus : philosophy and science : Bruno - Keppler - Galileo.
%2343208: DRAKE, WILLIAM J. - The New Information Infrastructure: Strategies for U.S. Policy.
%2351093: DRAKE, PAUL W. (ED.) - The origins of liberty : political and economic liberalization in the modern world.
%23181081: DRAKEFORD, MARK. - Pre-trial services and the future of probation.
%23274967: DRAPER, CHARLES S.; WALTER WRIGLEY & JOHN HOVORKA. - Inertial guidance.
%2323240: DRAPER, DOMINICUS ANTONIUS G. - Towards an econometric model for the Netherlands : explaining unemployment.
%23125079: DRÄSEKE, JOHANNES. - Johannes Scotus Erigena und dessen Gewährsmänner in seinem Werke De divisione Naturae libri V.
%23119794: DRASIN, D., EARLE, C.J., GEHRING, F.W., KRA, I. & MARDEN, A. (EDS.) - Holomorphic Functions and Moduli I. Proceedings of a Workshop held March 13-19, 1986. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 10.)
%23250676: DRASTAL, GEORGE A. (EDITOR) - Computational Learning Theory and Natural Learning Systems, Vol. I: Constraints and Prospects.
%23176752: DRAUX, ANDRÉ. - Polynômes orthogonaux formels : applications.
%23220322: DRAZIN, CHARLES. - The man who outshone the Sun King : a life of gleaming opulence and wretched reversal in the reign of Louis XIV.
%23212916: DREES JR., WILLEM. - Nederlandse overheidsuitgaven.
%2310032: DREES SR., WILLEM. - Het Nederlandse Parlement vroeger en nu.
%236445: DREES, WILLEM B. - Taking science seriously: a naturalist view of religion.
%231784: DREES, WILLEM. - Zestig jaar levenservaring.
%23232139: DREES SR., WILLEM. - Monarchie, democratie, republiek.
%233091: DREES, WILLEM. - De vorming van het regeringsbeleid.
%232504: DREES, WILLEM. - Herinneringen en opvattingen.
%23264607: DREES, WILLEM. - Lasalle en Marx : het begin der moderne socialistische beweging.
%23271060: DREGNI, ERIC. - Let's go bowling
%23266760: DREIER, RALPH, CARLA FARALLI & WLADIK S. NERSESSIANTS (EDS.) - Law and politics between nature and history.
%23176856: DRELL, SIDNEY D. - In the shadow of the bomb : physics and arms control.
%2399247: DRENJASOWA, T.N. (E.A.). - Woordenboek : Nederlands-Russisch : Russisch-Nederlands.
%23244529: DRENKER, ALEXANDER. - Diplomaten ohne Nimbus! : Beobachtungen und Meinungen eines Deutschen Presseattachés.
%23101764: DRENTH, PIETER J.D. - Cultuur en intelligentie: een psychometrische optiek.
%23101765: DRENTH, P.J.D. [ET AL.] - Wetenschap en ethiek.
%23101768: DRENTH, P.J.D., PAUL L. KOOPMAN EN BERNHARD WILPERT (EDS). - Organizational Decision-Making under Different Economic and Political Conditions.
%2325790: DRENTH, PIETER J.D. - Walks in the garden of science : selected papers and lectures.
%2359271: DRENTH, PIETER J.D. - Inleiding in de testtheorie.
%23187977: DRENTH, PIETER J.D. - De psychologische test : een inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen.
%23267535: DRESCHER, ANGELIKA. - Naturrecht als utilitaristische Pflichtenethik?
%23240015: DRESDEN, M.J. & R. UYLENBURG (EDS.) - Afvalstoffen : actuele thema's rond afval en stoffen : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam op 9 december 2002.
%23101774: DRESDEN, S. - Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot.
%23101773: DRESDEN, S. - Rabelais, nuchtere dronkenschap.
%23101770: DRESDEN, S. - Over het lezen en het boek.
%23101772: DRESDEN, S. - Humanistische wijsheididealen.
%23195152: DRESDEN, MARK JOB. - Algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten in het milieubeleid.
%2343400: DRESDEN, M.J., Y.G.C.M. BIJKERK & CH. BACKES. - Afval: Provinciaal, landelijk of Europees probleem? : verslag van de zesenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 5 februari ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23225588: DRESDEN, SAM. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
%2375535: DRESEN-COENDERS, LÈNE. - Het verbond van heks en duivel : een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
%237341: DRESEN S.J., P. - De vrije meningsuiting : een onderzoek naar het wezen van het recht der vrije meningsuiting en zijn regeling in de wetgeving op hedendaagse communicatiemiddelen, vnl. in Nederland. Diss.
%23180691: DRESSER, REBECCA. - When science offers salvation : patient advocacy and research ethics.
%23144994: DRESTLER, CLAUS J. - Haftungsbegrenzung im Anglo-Amerikanischen Negligence-Recht.
%23123124: DREW, ARTHUR. - Nietzsches Philosophie.
%23113837: DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
%2335887: DREWES, H.M.A. & C.J. ENSCHEDÉ. - De deelneming in het commune strafrecht.
%2396742: DREWS, ANNE. - Words and silence : communication about pregnancy and birth among the Kunda of Zambia.
%23225828: DREXEL, JOSEPH E. - Homo homini homo : Festschrift für Joseph E. Drexel zum 70. Geburtstag.
%2344481: DREYER, EMMANUEL - Droit pénal spécial.
%23160226: DRÈZE, JEAN. - India : economic development and social opportunity.
%23210607: DRÈZE, JEAN. - India: Economic Development and Social Opportunity.
%23133491: DRIEL, G.J. VAN, HARTOG, J.A. & RAVENZWAAIJ, C.VAN - Limits to the welfare state : an inquiry into the realizability of socioeconomic and political desiderata in a highly industrialized society.
%2364166: DRIEL, A. VAN. - De vreemdelingenrechtelijke procedure : proces-dossiers met aantekeningen vanuit een weerbarstig werkterrein.
%2327951: DRIEL, M. VAN. - Zelfregulering : hoog opspelen of thuisblijven.
%23111775: DRIEMAN, S.C.A. - Schiller en de crisis in de hedendaagse cultuur. De relatie van Schillers esthetisch idealisme tot Kant en Freud in het licht van de hedendaagse cultuurproblematiek.
%23249145: DRIESCH, HANS. - Ordnungslehre : ein System des nichtmetaphysischen Teiles der Philosophie.
%23242807: DRIESSEN, P.P.J., F.C.M.A. MICHIELS & E.J. MOLENAAR (EDS.) - Duurzaam ruimtegebruik : juridische en beleidswetenschappelijke opstellen.
%23158535: DRIESSEN, P. P. J., GLASBERGEN, P. - Milieu, samenleving en beleid.
%23258657: DRIESSEN, P.P.J. & A.A.J. DE GIER. - Uit nood geboren : een bestuurlijk-juridische evaluatie van de dijkversterkingen en kadenaanleg onder de Deltawet grote rivieren.
%23155761: DRINAN, ROBERT F. - The mobilization of shame : a world view of human rights.
%23162643: DRINAN, ROBERT F. - The mobilization of shame : a world view of human rights.
%23173196: DRION, H. & O. DE SAVORNIN LOHMAN. - De dissenting opinion in de rechtspraak : preadviezen.
%23204985: DRION, HUIBERT. - Denken zonder diploma : essays.
%236996: DRION, H. - Limitation of Liabilities in International Air Law.
%2327226: DRION, H. - Geschriften van H. Drion.
%23263260: DRION, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
%23173507: DRIOUICHI, FOUZIA. - Inkomensbescherming bij zorgverantwoordelijkheid : sociale zekerheid van een zorgende werknemer tijdens transities van arbeid naar zorg.
%23207863: DRISCOLL, JOHN T. - Pragmatism and the problem of the idea & Review.
%2312153: DRISCOLL, HENRY T. - Filter aids and materials : technology and applications.
%23164060: DRISKEL, MICHAEL PAUL. - As befits a legend : building a tomb for Napoleon, 1840-1861.
%23156076: DRISSEN, ERIC. - Government decisions on income redistribution and public production. A public-economic general equilibrium approach.
%23244704: DRITTENBASS, CATHERINE & ANDRÉ SCHNYDER (EDS.) - Eulenspiegel trifft Melusine : der frühneuhochdeutsche Prosaroman im Licht neuer Forschungen und Methoden : Akten der Lausanner Tagung vom 2. bis 4. Oktober 2008 in Zusammenarbeit mit Alexander Schwarz.
%23217946: DRIVER, JACK M. - The Templars Holy Warrior Monks of the Ancient Lands
%2350810: DRIVON, L.E. - The civil war on consumer rights.
%23260529: DROBAK, JOHN N. (ED.) - Norms and the law.
%2395920: DROBISCH, M.W. - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
%23180077: DROBNIG, ULRICH (ED.) - Personal Security Contracts (European Civil Code).
%23240432: DROBNIG, ULRICH (ED.) - Personal Security (PEL Pers. Sec.).
%23190759: DROBNY, ANDRÈS. - Real wages and employment : Keynes, monetarism and the labour market.
%2370776: DROEGE, HEINZ. - Der Mensch als wirtschaftliches Datum : ein Beitrag zur Konjukturforschung.
%2374226: DROESEN, H.W.J. & W.J. BERGER. - Gewetensbezwaren en dienstplicht./Een pastoraalpsycholoog ontmoet gewetensbezwaarden. Preadviezen.
%23141330: DRÖGE, G.G.J. - Porcelein in de Tandheelkunde.
%23227679: COMMISSION JUSTICE PÉNALE ET DROITS DE L'HOMME. - La mise en état des affaires pénales : rapports.
%23174273: DRONCKERS, EMMA (ED.). - Bibliografie van het Nederlandse Belastingwezen. Deel 1 : 1940-1946; Deel 2 : 1947-1952.
%23259832: DRONGELEN, J. VAN & S.F.H. JELLINGHAUS. - Wet op de ondernemingsraden.
%2340543: DRONGELEN, JOHANNES VAN - De ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving.
%2360392: DRONGELEN, J. VAN & A.D.M. VAN RIJS. - De ontslagpraktijk van de CWI.
%23171817: DRONGELEN, J. VAN (RED.) ... [ET AL.] - Arbeidstijden gebundeld : over misverstanden, onbegrip en de uitleg van de Arbeidstijdenrichtlijn 2003 en andere internationale verplichtingen.
%23247503: DRONKE, E. (ED.) - Codex Dipomaticus Fuldensis (747-1342)..
%2327811: DRONKERS, A. - De religieuze film : een terreinverkenning.
%23181551: DRONKERS, JACOB. - Nederlandse elites in beeld : rekrutering , samenhang en verandering.
%23101780: DROOGER, C.W. - Radial Foraminifera. Morphometrics and Evolution.
%23101781: DROOGER, C.W. & J.P.H. KAASSCHIETER. - Foraminifera of the Orinoco-Trinidad-Paria shelf.
%2352366: DROOGLEEVER FORTUYN, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
%23203501: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 12: 26 november 1947 - 19 februari 1948.
%23203560: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 13: 20 februari - 4 juni 1948.
%23203237: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 10: 21 jui - 31 augustus 1947.
%23203227: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 11: 1 september - 25 november 1947.
%23227750: DROR, YEHEZKEL. - Israeli statecraft : national security challenges and responses.
%2330391: DROST, J. (SAMENST.). - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815.
%2340261: DROST, M.A. (ED.). - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec La France jusqu'à 1585. Vol. 1: Actes notariés de La Rochelle 1423-1585. Vol. 2: Actes notariés de Bordeaux 1470-1520.
%2336714: DROSTE, M. A.O. - Marcel Breuer. (Bauhaus, meubelontwerpen).
%23125081: DROSTE ZU VISCHERING, FRANZ OTTO VON. - Über Kirche und Staat.
%23272007: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
%23237170: DROWER, GEORGE. - Garden heroes and villains.
%2362810: DROZ, JOSEPH. - Économie politique ou principes de la science des richesses.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28