Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23132193: BREDA, JAN VAN E.A. - De Derde in het recht
%23200046: BREDÉE, HENDRIK LEENDERT. - Gasdilatometrisch onderzoek van chemisch en physisch zuivere stoffen.
%2372189: BREDERLOW, GOSWIN VON. - Geschichte des Handelns und der gewerblichen Kultur der Ostseereiche im Mittelalter bis zum Schluss des 16. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf Danzig.
%23264416: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23253894: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23234201: BREDERODE, DÉSANNE VAN (ED.) - Mijn denken is een hartstocht : een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
%23257111: BREDERODE, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
%2390876: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%23201696: BREDSDORFF, ELIAS. - Hans Christian Andersen : the story of his life and work, 1805-75.
%2357920: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
%23101660: BREEBAART, A.S. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
%23224627: BREEDERVELD, BARTELD. - De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding : de omvang, ontbinding en verdeling door de rechter.
%23204086: BREEDVELD, KOEN. - Regelmatig onregelmatig : spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie.
%2345150: BREEDVELD, WILLEM (ED.) - Het staatshoofd spreekt : een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
%23207737: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius : de onverstoorbare gang van W. F. de Gaay Fortman.
%23183376: BREEDVELD, KOEN,, BROEK, ANDRIES VAN DEN, KNULST, W.P. - Naar andere tijden? : tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995.
%2316531: BREEDVELT, FRITS. - De gemeente als werkgeefster : de regeling van de rechtspositie der gemeentelijke werknemers in Ned. en Duitschland.
%23278321: BREEUR, ROLAND. - De tijd bestaat niet : essays over domheid, vrijheid en emoties.
%2369085: BREEUWSMA, C.M. (E.A.). - Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies.
%23276065: BREEUWSMA, GERRIT. - De constructie van de levensloop.
%23118322: BREEVAART, JOHANNES OTTO VAN DE. - Authority in question : analysis of a polemical controversy on religion in the Netherlands, 1948-1998.
%2389729: BREEZE, CARLA. - Pueblo Deco.
%23268606: BREGMAN, A.G. - Ruimtelijke plancoordinatie en projectbesluitvorming : naar maatwerk zonder versnippering.
%23201164: BREGMAN, A.G. - Modernisering gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium.
%2378257: BREGMAN, JAN. - Schagen : een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
%23207655: BREGMAN, AHRON - Israëll en de Arabieren : de vijftigjarige oorlog.
%23258362: BREGNHOI, LINE. - Paint Research in Building Conservation.
%2345800: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk.
%2310780: BREGSTEIN, M.H. - De betrekkelijke waarde der wet : rede gehouden ter herdenking van de 320ste verjaardag der instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam, op 8 Januari 1952.
%23137121: BRÉHIER, ÉMILE. - Histoire de la Philosophie.
%23150357: BREHME, GERHARD. - Souveränität der jungen Nationalstaaten über Naturreichtümer.
%23101662: BREIMER, A. AND D.B. MACURDA. - The Phylogeny of the Fissiculate Blastoids.
%23200889: BREIPOHL, RENATE. - Religiöser Sozialismus und bürgerliches Geschichtsbewusstsein zur Zeit der Weimarer Republik.
%23215559: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%2366227: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%23176773: BREIZMAN, BORIS N. & VAN DAM, JAMES WALTER, - G.I. Budker : reflections & remembrances.
%23245292: BREKEL, P.M. VAN DEN & N.J.A.P.B. NIESSEN. - Bestuursrecht (Boom Basics)
%23176802: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., (GABRIEL)., HIRSCH,FRANCIS), MOKOBODZKI, G. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 5.
%23176642: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., HIRSCH, FRANCIS, MOKOBODZKI, GABRIEL. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 7.
%23101664: BREMAN, JAN. - Op zoek naar een menswaardig bestaan : de dynamiek van armoede en welstand op het platteland van West-India aan het einde der twintigste eeuw.
%2384191: BREMAN, JAN. - Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century (Verhandelingen ... Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 195).
%23183713: BREMAN, JAN. - Meester en knecht : een onderzoek naar de veranderingen in de betrekkingen tussen landheren en landarbeiders in Zuid-Gujarat, India.
%239833: BRÉMARD, FRÉDÉRIC. - L'Organisation régionale du Maroc.
%23273163: BREMBECK, HELENE (EDITOR) - Elusive Consumption
%23101666: BREMEKAMP, C.E.B. - The African Species of Oldenlandia L. Sensu Hiern et K. Schumann.
%23101669: BREMEKAMP, C.E.B. - The various aspects of biology : essays by a botanist on the classification and main contents of the principal branches of biology.
%23234572: BREMEKAMP, C.E.B. & N.E. NANNENGA-BREMEKAMP. - A preliminary survey of the Ruelliinae (Acanthaceae) of the Malay Archipelago and New Guinea.
%23234573: BREMEKAMP, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java.
%23234445: BREMEKAMP, C.E.B. - Sur quelques genres de Psychotriées (Rubiacées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens.
%23109210: BREMER, TH. - Intellectuele eigenaardigheden : opstellen aangeboden aan mr. Th. Bremer.
%23240604: BREMER, WIM. - Theorieën over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktgedrag in de bouw.
%2368444: BREMMER, ROLF H. - Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
%2368407: BREMMER, C. & N.N.G, KOOL (INL.) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
%2366622: BREMMERS, H.J. - Milieuschade en financieel verslag : [de verwerking van milieuschade en -schaderisico's in het externe financieel verslag, met bijzondere aandacht voor de jaarrekening].
%23262638: BREMS, EVA & JOGCHUM VRIELINK. - Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet? : voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet (2009).
%2330618: BRENDEL, CAJO. - Revolutie en contrarevolutie in Spanje : een analyse.
%23121024: BRENNAN, SAMANTHE, TRACY ISAACS & MICHAEL MILDE (EDS.) - A question of values : new Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
%23233692: BRENNAN, GEOFFREY (ED.) - Common minds : themes from the philosophy of Philip Pettit.
%23178166: BRENNAN, THOMAS. - Burgundy to Champagne : the wine trade in early modern France.
%2388345: BRENNER, REUVEN. - Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation.
%2354004: BRENNER, Y.S. - A short history of economic progress : a course in Economic History.
%23121538: BRENNINKMEIJER, A.F.M. ... [ET AL.] - Geschillenbeslechting naar behoren: algemene beginselen van behoorlijke geschillenbeslechting in traditionele en alternatieve procesvormen.
%2373635: BRENNINKMEIJER, A.F.M., P.C.E. VAN WIJMEN & J.H.BLAAUW. - Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviezen
%23245381: BRENNINKMEIJER, A.F.M.; E. SCHUTTE & J. SPIERDIJK. - Juridische aspecten van mediation. Editie 2005.
%23220802: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Werken aan behoorlijkheid : de Nationale ombudsman in zijn context.
%23153859: BRENT, DUNCAN. - Of the Seer and the Vision.
%23259754: BRENT, MICHAEL R. (ED.) - Computational approaches to language acquisition.
%23110754: BRENTANO, FRANZ. - Über Ernst Machs Erkenntnis und Irrtum.
%2383707: BRENTANO, LUJO. - Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt.
%23230727: BRENTANO, RON. - Historic vehicles in miniature : the genius of Ivan Collins.
%23273585: BRENTON, COLOMBE PRINGLE, TRANSLATION FROM THE FRENCH JANE - Roger Vivier
%23234359: BRÉQUIGNY, LOUIS-GEORGES-OUDARD FEUDRIX DE (ED.) - Diplomata, chartae, epistolae, leges : aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia. Tome 1: Instrumenta ab anno 417 ad annum 627.
%23227250: BRESHEETH, HAIM (ED.) - The Gulf War and the New World Order.
%23108150: BRESKY, DUSHAN. - The Art of Anatole France.
%23242630: BRESLAUER, GEORGE W. - Gorbachev and Yeltsin as Leaders.
%2346011: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2362257: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2349215: BRESLIN, J.E.B. - William Carlos Williams : an American Artist.
%23118289: BRETELER, F.J. - A revision of prioria, including Gossweilerodendron, Kingiodendron, Oxystigma, and Pterygopodium (Leguminosae-Caesalpinioideae-Detarieae) with emphasis on Africa.
%2345706: BRETHERTON, INGE - Growing Points of Attachment Theory and Research.
%23244961: BRETON, ERNEST. - Les actions de travail.
%23268418: BRETONE, MARIO. - Geschichte des römischen Rechts : von den Anfängen bis zu Justinian.
%23126695: BRETSCHNEIDER, PAUL. - Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau.
%23169733: BRETSCHNEIDER, WILLY. - Sein und Wahrheit: über die Zusammengehörigkeit von Sein und Wahrheit im Denken Martin Heideggers.
%2369536: BREUER, GERDA - Poster Collection 24: The Magic of Things.
%23192058: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Over het adelsregt in de Nederlanden.
%2378302: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Het conflict tusschen Zwitserland en Duitschland in 1889.
%2360330: BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde : een lijst van zijn afzonderlijk verschenen vertalingen.
%2322369: BREUKINK, IJ.J.H. - Verkenning van ondernemingsgrenzen : een onderzoek naar de merites van expansie en diversificatie in de Westeuropese vrachtwagenbranche in de tachtiger jaren.
%23188966: BREUNINGER, HELGA & HEIKE SCHILLER. - Lebe wohl: der letzte Abschied : ein Projekt der Landesgewerbeamtes Baden-Würtemberg.
%23577: BREUR, C.M. ... [ET AL.] - New trends in criminal investigation and evidence : volume II.
%23261853: BREURE, LEENDERT. - Doodsbeleving en levenshouding : een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
%23191404: BREVIARY, CATHOLIC CHURCH - Horae diurnae breviarii Romani, ex decreto sacro-sancti concilii Tridentini. Antverpiae (Antwerp), ex architypographia Plantiniana, 1795...[BOUND WITH:] Horae diurnae propriae sanctorum ordinis eremitarum S. Augustini, excerptae ex eiusdem Ordinis Officii nuper auctoritate Clementis X. Pont. Max. revisis, correctis & auctis.
%2374451: BREY, ILARIA DAGNINI - The Venus Fixers: The Remarkable Story of the Allied Soldiers Who Saved Italy's Art During World War II.
%23159973: BREYER, STEPHEN G. - Regulation and its reform .
%23137463: BREYSIG, KURT. - Gesellschaftslehre-Geschichtslehre.
%2380368: BREYTENBACH, BREYTEN. - Uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays.
%23255864: BRICK, HOWARD. - Transcending capitalism : visions of a new society in modern American thought.
%23212389: BRICOUT, J. (ED.) - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses.
%2365207: BRIDGE, J.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the Law School in Exeter, 1923-1973.
%2331419: BRIDGEMAN, R.F. & M.I. ROEMER. - Hospital legislation and hosital systems.
%23261894: BRIEDÉ, ALFREDA. - Een onderzoek naar de prognose der schizophrenie.
%23213804: BRIEFS, ULRICH & CLAUDIO U. CIBORRA. - Systems design for, with, and by the users : proceedings of the IFIP WG 9.1 Working Conference on Systems Design for, with, and by the Users , Riva del Sole , Italy , 20-24 September 1982.
%23103228: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigd Nederlanden omstreeks 1570-1630 : een Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in Bijlage Bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
%23149030: O'BRIEN, D. M. & OHKOSHI, Y. - To Dream of Dreams. Religious freedom and constitutional politics in postwar Japan.
%2343424: O'BRIEN, DENNIS - All the essential half-truths about higher education.
%2395548: O'BRIEN, PATRICK. - The revolution in Egypt's economic system : from private enterprise to socialism, 1952-1965.
%2368710: O'BRIEN, DENISE & SHARON W. TIFFANY (EDS.) - Rethinking women's roles. Perspectives from the Pacific.
%2332533: O'BRIEN, SHIRLEY - Why They Did It: Stories of Eight Convicted Child Molesters.
%23256474: O'BRIEN, LUCY. - Self-knowing agents.
%23132449: BRIENEN, M.E.I. & HOEGEN, E.H. - Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (diss.)
%23121547: BRIER, BOB. - Egyptian mummies: Unraveling the secrets of an ancien art.
%2372196: BRIERLY, JAMES LESLIE - The outlook for international law.
%2372194: BRIERLY, JAMES LESLIE - The basis of obligation in international law and other papers.
%23277916: BRIËT, KEES. - Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820.
%23262169: BRIËT, WILLEM. - Een onderzoek van den liquor cerebrospinalis bij schizophrenen.
%2346556: BRIËT, L.A.E. (E.A.). - Het ontslagrecht in de praktijk.
%23200970: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23201066: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23233743: BRIGGS, GEOFFREY., CAMBRIDGE PHOTOGRAPHIC GUIDE TO THE PLANETS., TAYLOR, F. W. - The Cambridge photographic guide to the planets.
%237481: BRIGGS, JOHN. - Looking glass universe : the emerging science of wholeness.
%23256554: BRIGGS, ADRIAN. - The conflict of laws. 2nd [rev.] edition.
%23220748: BRIGHT, MICHAEL. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%2395421: BRIGHT, WILLIAM. - Language variation in South Asia.
%2337972: BRILL, A.A. - Freud's contribution to psychiatry.
%23144524: BRILLIANT, RICHARD - Facing the New World : Jewish Portraits in Colonial and Federal America.
%23253690: BRILMAYER, LEA. - American hegemony : political morality in a one-superpower world.
%231381: BRILMAYER, LEA & D.W.M. WATERS. - The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules / The institution of the trust in civil and common law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 252 (1995)).
%23191593: BRIM, ORVILLE GILBERT. - Constancy and change in human development.
%23159983: BRIMMER, ESTHER (ED.). - The European Union constitutional treaty : a guide for Americans.
%23135358: BRIN, GERSHON - Studies in Biblical Law : from the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls.
%2395504: BRING, RAGNAR. - Christus und das Gesetz: die Bedeutung des Gesetzes des alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
%231795: BRINK, G. VAN DEN. - Schets van een beschavingsoffensief : over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland.
%2340864: BRINK, JACOBINE ELISABETH VAN DEN. - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland : juridische knelpunten en uitdagingen.
%23186379: BRINK, H. VAN DEN. - Ius Fasque : opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeinsch recht.
%23204062: BRINK, GERRIT JAN VAN DEN. - Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen.
%2383288: BRINK, H. VAN DEN (E.A.) - (red.) Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
%2381136: BRINK, H. VAN DEN. - The Charm of legal history.
%237581: BRINK, F. - Enige aspecten van de Paragnosie in het Nederlandse strafproces.
%23255214: BRINK, DAVID O. - Perfectionism and the common good : themes in the philosophy of T.H. Green.
%2370226: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat : extreem-rechts in West-Europa.
%23209004: BRINK, GABRIEL VAN DEN - Van waarheid naar veiligheid : twee lessen voor een door angst bevangen burgerij.
%23186103: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN ... [ET AL.] - Een stuk zeep in de badkuip : hoe zorg tot haar recht komt.
%23253498: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2342854: BRINK, MARIEKE CAROLINE LISETTE VAN DEN. - Behind the scenes of science : gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands.
%2342360: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Zoeken naar een 'heilstaat' : opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
%23249060: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen.
%23155546: BRINK, HENRIETTE MAASSEN VAN DEN - Female labor supply , child care and marital conflict : an empirical analysis.
%2329271: BRINK, H. VAN DEN. - Hoe zijn burgerrechtelijke geschillen, waarin de gemeente is betrokken, door haar tot oplossing te brengen?
%2325580: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN. - Moeders in de mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité.
%23196318: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2319299: BRINK, ANTHONIE VAN DEN. - Regelgeving in Nederland ter implementatie van EU-recht.
%2319256: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Diss.
%2396610: BRINK, H. VAN DEN (RED.) - Bestuur en territoir. Opstellen aangeboden aan drs. A. Bours.
%2319949: BRINKE, JAN STEVEN TEN. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de 'lexical' en 'grammatical forms' .
%2337045: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%23216709: BRINKEL, T.B.F.M. - Het kabinet-Mackay : opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
%23269914: BRINKGREVE, CHRISTIEN. - Psychoanalyse in Nederland : een vestigingsstrijd.
%2339170: BRINKHOF, J.J. - Europees octrooirecht. Internationale normen, nationale regeltoepassing. Rede.
%23259894: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het peculium in het klassieke Romeinse recht.
%2326882: BRINKHOFF, J.M.G.M. - Een eeuw de Gelderlander-pers 1848-1948.
%23157537: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 10e druk.
%239294: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 9e dr.
%2330545: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht.
%23195140: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Judicial remedies in the European Communities : a case book.
%23253615: BRINKLEY, ALAN. - Liberalism and its discontents.
%23140845: BRINKMAN, O.P., M.A.H. VAN DALEN-VAN BEKKUM & W.H. BEL - Wet Beperking Export Uitkeringen. (PS-SPecial 1999/3)
%2385258: BRINKMAN, C. & J. LIENOS. - Handboek voor de houtscheepmaker.
%23258172: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de Kunst.
%2339012: BRINKMANN, KARL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie I: Grundlegung der Rechtsphilosophie. Allgemeine Wertphilosophie.
%2377737: BRINKMANN, BODO ... [ET AL.], WITZ, KONRAD. - Konrad Witz.
%2381365: BRINKMANN, BODO ... [ET AL.] (EDS.) - Caspar Wolf and the aesthetic conquest of nature.
%23259167: BRINKS, JAN H. - Tijdelijk afgeweken van de bestemming : een evaluatie van de toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening in de drie noordelijke provincies.
%23204538: BRINNER, WILLIAM M. & MOSES RISCHIN. - Like all the nations ? : the life and legacy of Judah L. Magnes.
%2341452: BRINT, MICHAEL & WILLIAM WEAVER (EDS.) - Pragmatism in law and society.
%23232831: BRINTON, HENRI (ED.) - Does capitalism cause war?
%23241979: BRINZING, ARMIN. - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16 . Jahrhunderts.
%2354011: BRISBANE, ALBERT. - Social Destiny of Man or Association and reorganization of industry.
%2338150: BRISCOE, JAMES R. (ED.) - New historical anthology of music by women.
%2390999: BRITNELL, JENNIFER. - Jean Bouchet.
%23249639: BRITTNACHER, HANS RICHARD (ED.) - Horizonte verschmelzen : zur Hermeneutik der Vermittlung : Hartmut Eggert zum 70 . Geburtstag.
%23252538: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy.
%23274903: BROBERG, MORTEN & NINA HOLST-CHRISTENSEN. - Free movement in the European Union : [cases, commentaries and questions].
%23202759: BROBERG, MORTEN P. - The European Commission's jurisdiction to scrutinize mergers. 2nd edition.
%23190010: BROCH-DUE, VIGDIS (ED.) - Carved flesh/cast selves : gendered symbols and social practices.
%2373908: BROCHER, J.E.W. & H.-G. WILLERT. - Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen.
%234473: BROCHES, ARON. - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan Conferentie te Bretton Woods juli 1944.
%2369033: BROCK, WILLIAM A. - Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.
%23140968: BROCK, PETER. - Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in East Central Europe.
%2360977: BROCK, PETER. - Freedom from War : nonsectarian pacifism, 1814-1914.
%23124917: BROCKELMANN, BRIGITTE. - Das Corpus Christianum bei Zwingli.
%23215324: BROCKELMANN, CARL. - Geschichte der islamischen Völker und Staaten.
%23265694: BROCKHAUS, CHRISTOPH (ED.) - Russische Avantgarde 1910-1930 : aus sowjetischen und deutschen Sammlungen : Wilhelm-Lehmbruck-Museum Duisburg.
%2384826: BROCKHUS, FLEUR. - De urenfabriek.
%23193399: BROCKWAY, GEORGE P. - The end of economic man : principles of any future economics.
%23249289: BRODAX, AL. - Up periscope yellow : the making of the Beattles Yellow submarine.
%2348981: BRODERMANN, W. (RED.). - Methode Grey. Eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Methode zur Erhöhung der menschlichen Körpergrosse.
%23261710: BRODSKY, STANLEY L. - Testifying in court : guidelines and maxims for the expert witness.
%23259685: BRODY, MICHAEL. - Lexico-logical form : a radically minimalist theory.
%2389655: BRODY, ANDRAS [BRÓDY, ANDRÁS]. - Proportions, prices and planning : a mathematical restatement of the labor theory of value.
%23211579: BRODY, J. KENNETH. - The avoidable war. Volume 2: Pierre Laval and the Politics of Reality, 1935-1936.
%23253326: BRODY, BARUCH A. - Beginning philosophy.
%23169530: BRODY, MIRIAM. - Victoria Woodhull : free spirit for women's rights.
%2345340: BRODY, LESLIE - Gender, Emotion, and the Family.
%23187454: BRODY, BARUCH A. - Life and death decision making.
%2362250: BROE, MARY LYNN (ED.) - Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes.
%23236476: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend : een feuilleton.
%23213692: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger .
%23126176: BROECKE, M & P. VAN DEN KROGT & P. MEURER (ED.) - Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadracitennial of his death : 1598-1998.
%2327770: BROEDER, A.L. DEN. - Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid. De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk.
%23143698: BROEDERS, A.P.A. - Ontwikkelingen in de criminalistiek : van vingerspoor tot DNA-profiel - van zekerheid naar waarschijnlijkheid.
%23257006: BROEDERS, JUSTIN ... [ET AL.], BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel.
%23139081: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Politics and Generations. Cohort Replacement and Generation Formation in Political Culture in the Netherlands.
%2389527: BROEK, J.H.G. VAN DEN & M.J. DRESDEN. - Parlementaire geschiedenis Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : selectie van kamerstukken van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
%2365510: BROEK, J.H.G. VAN DEN & M.J. DRESDEN. - Wegwijzer omgevingsrecht : een praktische handleiding voor iedereen die met milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening de te maken krijgt. Editie 2011.
%2365504: BROEK, J.H.G. VAN DEN & M.J. DRESDEN. - Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning : een praktische handleiding voor iedereen die met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken heeft. Editie 2010/2011.
%2347509: BROEK, J. H. G. VAN DEN., D. VAN DER MEIJDEN &] R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens: Preadvies ten behoeve van de eenenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23264623: BROEK, ROELOF VAN DEN (ED.), TRISMEGISTUS, HERMES. - Hermes Trismegistus : inleiding, teksten, commentaren.
%23181489: BROEK, MARTIN., SLIJPER, FRANK. - Explosieve materie: Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
%2384885: BROEKHOFF, K.H. - Enkele aspecten van het politievraagstuk.
%23230169: BROEKHOVEN, REMKO VAN. - Staat van tederheid : tussen beest en supermens.
%23249052: BROEKHUIJSE, HUUB J.M. - Het einde van de sociaaldemocratie : Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme.
%23189053: BROEKHUIS, TON - Een hele verbetering : tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994.
%23118089: BROEKHUIZEN, FLEUR ANTOINETTE. - A laboratory route to interstellar ice.
%23125666: BROEKMAN, JAN M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
%236661: BROEKMAN, JAN M. - Mens en Mensbeeld van ons recht : over recht en antropologie. Deel 1: Antropologie.
%236657: BROEKMAN, JAN M. - Recht en antropologie.
%231371: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Developing countries and N.A.T.O. Strategic economic importance of the developing countries for N.A.T.O.
%23255336: BROEKSTEEG, J.L.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Een versterking van de minister-president?
%23261151: BROERE, R. - Het onderwijs in de lagere school. 3e druk.
%23273261: BROERE, MARC - Berichten over armoede : een journalistieke kijk op ontwikkelingssamenwerking
%2389197: BROERS, E.J.M.F.C. & B.C.M. JACOBS (EDS.) - Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Politica : handelingen van het congres gehouden te Tilburg op 12 en 13 december 2002.
%23150418: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon : Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
%23196083: BROERSMA, KOERT. - 'Buigen onder de storm' : levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944.
%23147107: BROERSMA, LOURENS. - The Relation between Unemployment and Interest rates. Empirical evidence and theoretical justification.
%23214213: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam : de Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
%23154119: BROGAN, D.W. - De vrije staat : enkele beschouwingen over zijn practische waarde.
%23277621: BROGAN, HUGH. - Alexis de Tocqueville : a life.
%23178063: BROICH, ULRICH & SUSAN BASSNETT (EDS.) - Britain at the turn of the twenty-first century.
%232007: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23184022: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23101670: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
%23179184: BROKKEN, JAN C. - Zaza en de president : roman.
%23188970: BROLLO, BORIS (ED.). - Biagio Pancino.
%23193515: BROLSMA, L. - Tjitte Winia.
%23106916: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%23101672: BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
%23101673: BROM, GERARD. - Boekentaal.
%23159248: BROM, DANIEL. - Traumatische ervaringen en psychotherapie.
%2377376: BROM, GISBERT (ED.) - Archivalia in Italie : belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Deel 1 : 1e & 2e stuk : Rome: Vaticaansch archief; Deel 2 : Rome: Vaticaansche bibliotheek. Deel 3 : Rome: overige bibliotheken en archieven.
%234043: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%2358465: BROM, GERARD. - Nietzsche's antichrist.
%23224000: BROMBERG, ANNE R. AND KARL KILINSKI II. - Gods Men and Heroes. Ancient Art at the Dallas Museum of Art.
%2382970: BROMHEAD, PETER A. - Britain's developing constitution.
%23255798: BROMLEY, SIMON (ED.) - Governing the European Union.
%23140717: BROMMET, EDO - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering.
%23166064: BRON, ROLAND. - Literaire rechtspraak.
%23186308: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
%2331011: BRONGERSMA, EDWARD. - Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid.
%23153801: BRONKHORST, W. - Van Moissac tot Reims : beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
%23105495: BRONKHORST, S. VAN. - Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel; met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique
%23220972: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23132678: BRONKHORST, C. - De Derde Rechtsingang nader bekeken. Enkele aspekten van de voorziening in cassatie in strafzaken. Rede.
%23164530: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23239873: BRONNER, STEPHEN ERIC. - Reclaiming the enlightment toward a politics of radical engagement.
%2382211: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe, 1600-1822.
%23261867: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : projecties.
%23270075: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : Livre d'image = Bilderbuch.
%2362170: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
%2346164: BROOK, ANDREW. - Knowledge and Mind: A Philosophical Introduction.
%23204540: BROOKE, GEORGE M. - John M. Brooke, naval scientist and educator.
%23240930: BROOKMAN, PHILIP & MARTA BRAUN., MUYBRIDGE, EADWEARD. - Helios : Eadweard Muybridge in a time of change.
%235693: BROOKMEYER, RON. - AIDS epidemiology : a quantitative approach.
%2399344: BROOKS, N. - Abraham Lincoln and the downfall of American slavery.
%23246412: BROOKS, CHRIS. & PETER FAULKNER (EDS.) - The white man's burdens : an anthology of British poetry of the Empire.
%2398454: BROOKS, CLEANTH. - Historical evidence and the reading of seventeenth-century poetry.
%23116339: BROOKS, J. AND D.J. TAYLOR. - Eggs and egg products.
%23275377: BROOKS, DANIEL R. - Parascript : parasites and the language of evolution.
%2362237: BROOKS, DREX. - Sweet medicine : sites of Indian massacres, battlefields, and treaties.
%23181413: BROOKS, CHRISTOPHER W. & MICHAEL LOBBAN (EDS.) - Communities and courts in Britain, 1150-1900.
%2379768: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse tekenaars, geboren tussen 1600 en 1660.
%2375323: BROOS, C.H.A. (ED.). - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
%23256587: BROOS, BEN & ARTHUR K. WHEELOCK. - Johannes Vermeer.
%2381852: BRÖRING, H.E. - Richtlijnen : over de juridsche betekenis van circulaires, leidraden. aanbevelingen, brochures, plannen
%23249629: BRORS, CLAUDIA. - Anspruch und Abbruch : Untersuchungen zu Heinrich von Kleists Ästhetik des Rätselhaften.
%23249966: BROSIUS, HEINRICH. - Die Geld-, Wechsel- und Effekten-Arbitrage nach den heute geltenden Usancen gemeinverständlich bearbeitet für Schule, Kontor und zur Selbstbelehrung,
%23101166: BROSSET, M. - Collection d'historiens arméniens du 10e au 19e siècle.
%2365919: GILLETT BROTHERS (ED.). - The bill on London. Or, the finance of trade by bills of exchange.
%23205377: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Parlement en buitenlands beleid.
%23212284: BROUWER, ERIK. - Into innovation : determinants and indicators.
%23206101: BROUWER, JOHAN WILLEM LODEWIJK ... [ET AL.] - Joseph Luns : ter herinnering 1911-2002.
%2328210: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%23183992: BROUWER, CORNELIS. - Wachter en Herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9.
%23101678: BROUWER, JOHAN. - Foraminiferal Assemblages from the Lias of North-Western Europe.
%23129990: BROUWER, A.S.I. - Met recht behoorlijk ingesloten.
%23262204: BROUWER, EVELIEN. - Digital borders and real rights : effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System.
%2331147: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%2338238: BROUWER, S. - Beurs en effectenhandel.
%2383053: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Wat maakt een goed jurist? : over de academische vorming en het recht.
%2339825: BROUWER, JANTINA. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw in België en in Nederland.
%2343118: BROUWER, K.J. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven : uiteenzetting en critiek.
%23101676: BROUWER, H.A. AND C.G. EGELER. - The Glaucophane Facies Metamorphism in the Schistes Lustrès Nappe of Corsica.
%2354804: BROUWER, J.TH.L. - Het begrip levensverzekering in de inkomstenbelasting na de Brede herwaardering.
%23247072: BROUWER, BERNARD. - Het autonome zenuwstelsel en het gevoel.
%2332702: BROUWER, MARIANNE (ED. - Heart of Darkness.
%2327762: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij : brieven.
%23272322: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk. Deel 2: Philips Willem, de Spaanse prins van Oranje; Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II.
%23232387: BROUWER, C.G. - al-Mukha : profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
%23205969: BROUWER, J.H. - Specimina linguae Frisiae veteris.
%23132959: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1988/1989 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1988/1989.
%2381733: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1995/1996 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1995/1996.
%23140796: BROWDER, ROBERT PAUL. - The origins of Soviet-American diplomacy.
%23253730: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%2342931: BROWN, ROBERT. - Explanation in social science.
%23221739: BROWN, JAMES DEAN - Perspectives on teaching connected speech to second language speakers.
%23180078: BROWN, RON M. - The art of suicide.
%23121843: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.), BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J. & WYNN, H.P. (EDS.) - Jack Carl Kiefer. Collected Papers. Supplementary Volume.
%23121558: BROWN, PAULA. - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
%23224227: BROWN, SHERROD. - Myths of free trade : why American trade policy has failed.
%23171161: BROWN, CHARLES V. - The Nigerian banking system.
%23125565: BROWN, ALEXANDER. - Personal responsibility : why its matters.
%23141591: BROWN, SARA HART - Standing Against Dragons : three Southern Lawyers in an Era of Fear.
%23205348: BROWN, GUY STORY. - Calhoun's philosophy of politics : a study of A disquisition on government.
%23116296: BROWN, LIONEL NEVILLE &JACOBS, FRANCIS GEOFFREY. - The Court of Justice of the European Communities.
%23212991: BROWN, RICHMOND F. - Juan Fermín de Aycinena : Central American colonial entrepreneur, 1729-1796.
%2323442: BROWN, CYNTHIA JANE - Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France
%23145032: BROWN, MICHAEL K. - Race, money, and the American welfare state.
%23261035: BROWN, FRANK EDWARD ET.AL - Cosa III: Buildings of the Forum - Colony, Municipium, and Village. Vol. 37.
%23173712: BROWN, MARSHALL. - Turning points : essays in the history of cultural expressions.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%23110079: BROWN, T. MERRITT. - Specification and uses of econometric models.
%23255958: BROWN, NATHAN J. - The rule of law in the Arab world : courts in Egypt and the Gulf.
%23274623: BROWN, SEYOM. - The Illusion of Control: Force and Foreign Policy in the 21st Century.
%23259601: BROWN, RICHARD H. - A poetic for sociology : toward a logic of discovery for the human sciences.
%23253465: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - Theories of war and peace : an international security reader.
%23113036: BROWN, FRASER. - Municipal Bonds : a statement of the principles of law and custom governing the issue of American municipal bonds with illustrations from the statutes of various states.
%23249463: BROWN, MICHAEL G. - The Israeli-American connection : its roots in the yishuv , 1914-1945.
%23134290: BROWN, NEVILLE. - Dissenting Forbears. The maternal ancestors of J.M. Keynes.
%2392995: BROWN, HENRY J. & ARTHUR L MARRIOT. - ADR principles and practice.
%2392733: BROWN, M., SATO, K. & ZAREMBKA, P. (ED.). - Essays in modern capital theory.
%2392122: BROWN, ESTER LUCILE. - Lawyers, law schools and the public service.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%23155222: BROWN, BEVERLEY., BURMAN, MICHÈLE., JAMIESON, LYNN. - Sex crimes on trial: the use of sexual evidence in Scottish courts.
%23247953: BROWN, STUART (ED.) - Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers.
%2381384: BROWN, HORATIO F. - The Venetian Printing Press, 1469-1800 : a historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished.
%23232211: BROWN, L. CARL. - International politics and the Middle East : old rules, dangerous game.
%2379792: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' : Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
%2395136: BROWN, ANN ECKERT. - American wall stenciling, 1790-1840.
%23211047: BROWN, JUDITH MARGARET. - Modern India : the origins of an Asian democracy.
%2374705: BROWN, JULIE K. - Health and Medicine on Display: International Expositions in the United States, 1876-1904.
%23146875: BROWN, A. SAMLER & G. GORDON BROWN. - The South and East African Year Book & Guide : 1928 edition : with atlas and diagrams.
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23219829: BROWN, JANE. - Tales of the rose tree : ravishing rhododendrons and their travels around the world.
%2365305: BROWN, MICHAEL F. - Tsewa's gift: magic and meaning in an Amazonian society.
%23275339: BROWN, GEOFF. - The life of James Brown : a biography.
%23177203: BROWN, NEAL. - Tracey Emin.
%23195606: BROWN, JESSICA - Anti-Individualism and Knowledge.
%2358878: BROWN, ALISON. - Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence : the humanist as bureaucrat.
%2352158: BROWN, MURRAY. - On the theory and measurement of technological change.
%23278067: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%23274803: BROWN, TERENCE. - Ireland : a social and cultural history, 1922 to the present.
%23268114: BROWN, RORY. - Fighting monsters : British-American war-making and law-making.
%23269899: BROWN, JANE K., MEREDITH LEE, & THOMAS P. SAINE (EDS.) - Interpreting Goethe's Faust today.
%23271914: BROWN, E.D. & R.R. CHURCHILL (EDS.) - The UN Convention on the law of the sea : impact and implementation : 19th annual conference : proceedings.
%23273685: BROWN, IAN - Changing identities, ancient roots : the history of West Dunbartonshire from earliest times
%23273905: BROWN, SERENA-LYNN & PRAAG, HERMAN M. VAN (EDS.) - Role Of Serotonin In Psychiatric Disorders.
%23263336: BROWN, MARC H. - Algorithm Animation.
%23253609: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - The international dimensions of internal conflict.
%23118384: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.) - Jack Carl Kiefer: Collected Papers III. Design of Experiments.
%23185263: BROWN, HILDA MELDRUM. - Heinrich Von Kleist : the ambiguity of art and the necessity of form.
%23101169: BROWNE, E.G. (ED/TR): - The New History of the Bab, 1880 (Tarikh-i-Jadid),
%23232244: BROWNELL, EMERY A. - Legal aid in the United States : a study of the availability of lawyers' services for persons unable to pay fees.
%2384827: BROWNING, CHARLES HENRY. - Magna Charta Barons and their descendants : with the story of the Great Charter of King John : sketches of the celebrated twenty-five sureties for its observance, and their lineal descents from them of the Members of the Baronial Order of Runnemede.
%23269783: BROWNING, ROBERT. - Justinian and Theodora.
%2339625: BROWNLEE, K. & W. STEPHENS (ED.). - Discourses of authority in Medieval and Renaissance literature.
%2378003: BROWNLEY, MARTINE W.A. - Clarendon and the rhetoric of historical form.
%236733: BROWNLIE, IAN. - The law relating to public order.
%235034: BROWNLIE, IAN. - Principles of public international law. 5th edition.
%23243054: BROWNLIE, IAN. - Basic Documents on Human Rights.
%23212561: BROX, HANS. - Besonderes Schuldrecht.
%23130203: BROYLES, MICHAEL - Music of the Highest Class: Elitism and Populism in Antebellum Boston
%23123375: BRUBACHER, JOHN S. - A History of the Problems of Education.
%2363760: BRUBAKER, ROGERS. - Citizenship and nationhood in France and Germany.
%2399422: BRUCE, J. (ED). - Liber famelicus of Sir James Whitelocke.
%2388760: BRUCHEY, STUART - Enterprise: The Dynamic Economy of a Free People.
%2363571: BRÜCKEL, A.J.W. - Indische bestuurshervorming. De tekst der wet.
%23191615: BRUCKER, GENE A. - Giovanni and Lusanna : love and marriage in Renaissance Florence.
%23227396: BRUCKER, GENE A. - Living on the edge in Leonardo's Florence : selected essays.
%2363865: BRÜCKER-STEINKUHL, K. - Die Analyse des Zufallsgeschehens.
%23105456: BRÜCKNER, CHRISTEL. - Rembrandts Braunschweiger Familienbild : seine thematische Figuren- und Farbkomposition und die Kunst Italiens.
%23124919: BRUCKNER, ALBERT. - Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius : ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustinus.
%23221540: BRÜCKNER, JAKOB ERNST. - Dissertatio inauguralis iuridica de obligatione alternativa, quam vocant.
%2340808: BRUDNER, ALAN. - The Unity of the Common Law. 2nd edition.
%23219979: BRUDNER, ALAN. - Punishment and freedom : a liberal theory of penal justice.
%23180572: BRUDNER, ALAN. - Punishment and Freedom.
%23241405: BRUECKNER, ANTHONY - Essays on Skepticism.
%2341562: BRUER, JOHN T. - Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom (Bradford Books).
%2354915: BRUG, H.H. VAN DER ... [ET AL.] - Sport en recht.
%2371625: BRUG, WOUTER VAN DER - Where's the party. Voters' Perceptions of Party Positions.
%2338234: BRUG, LUUK ... [ET AL.] - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
%2364205: BRUG, WOUTER VAN DER - Een crisis van de partijendemocratie?.
%2332745: BRUGES, JOHN - The Little Earth Book (Fragile Earth).
%23146387: BRUGGE, T. TER ... [ET AL.] - Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
%23132597: BRUGGEMAN, WILLY. - Naar een Vernieuwde Statistiek voor de Reguliere Politiediensten in België.
%23139177: BRUGGEMAN, JAN & AART CALMIJN. - Ondernemers Verbonden. 100 jaar Centrale Ondernemingsorganisaties in Nederland.
%23175422: BRUGGEMAN, J.M. ... [ET AL.] RED. - Lex medicorum : van eenheid naar verscheidenheid in de medische beroepsuitoefening : liber amicorum Prof.mr. W.B. van der Mijn.
%23240766: BRUGGEMAN, EVELIEN MANON. - De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
%23257199: BRUGGEMAN, WILLY ... [ET AL.] - Van pionier naar onmisbaar : 30 jaar Panopticon.
%236915: BRÜGGEMANN, G.W.F. & E.C. COPPENS. - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw.
%2364970: BRUGGEN, K. VAN DER. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. Diss.
%23271068: BRUGGEN, COOSJE VAN - Frank O. Gehry : Guggenheim Museum, Bilbao
%23267115: BRUGGER, INGRID (ED.) - Liebe in Zeiten der Revolution : Künstlerpaare der russischen Avantgarde.
%23114235: BRUGIÈRE, PIERRE-F. - Les pouvoirs de l'Assemblée Génerale des Nations Unies et matière politique et de sécurité.
%2323328: BRUGMAN, TIL. - Bodem : Marcus van Boven, Gods knaap.
%234392: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
%23110017: BRÜGMANN, MARGARET. - Amazonen der Literatur : Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er Jahre.
%23258550: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e stuk, 2e stuk, supplement.
%2390166: BRUGMANS, HENRI. - Denis de Rougemont en het Franse personalisme.
%23119704: BRUGMANS, H., J.H. SCHOLTE & PH. KLEINTJES (EDS.) - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
%2383875: BRUGMANS, EDITH. - Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith.
%23276465: BRUGMANS, EDITH ... [ET AL.] (ED.) - Rechtvaardigheid en verzoening : over de fundamenten van de moraal in een tijd van geweld.
%23146163: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
%2365927: BRUGMANS, E.H.L. & J.L.M. ELDERS (EDS.) - Recht en legitimiteit.
%2319228: BRUGMANS, HENRI. - De schuldvraag.
%23182279: BRUGMANS, HENRI. - De waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling.
%23272440: BRUGMANS, HENRI. - Liber amicorum Henri Brugmans : au service de l'Europe : études et Témoignages édités à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire = striving for Europe : studies and tributes publ. on the occasion of his seventy-fifth birthday.
%23101172: BRUGSCH, H. - Die Aegyptologie : Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der aegyptischen Schrift, Sprache, Alterthumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten
%2312899: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.
%23166088: BRUIJN, J. DE (ED.) - Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit op 18 november 1994.
%239994: BRUIJN, A.R. DE. - Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
%2346080: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag. 'A whole code of juvenile law'.
%23101837: BRUIJN, J.A. DE. - Economische zaken en economische subsidies : een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies.
%23100385: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870) : een biografie en een dagboek.
%238432: BRUIJN, A.R. DE. - De notariële akte als executoriale titel.
%23209267: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek & eindonderzoek 2011.
%2314711: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. 2e door A.L.M. Soons & W.M. Kleijn herziene druk.
%23136025: BRUIJN, J. DE & LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn : bouwstenen voor een biografie.
%2318034: BRUIJN, JACOB DE. - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
%23256955: BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Samenloop bij toezicht.
%23151326: BRUIJN, JOHAN CORNELIS. - Hegel's Phaenomenologie I-II. Proeve van een tekstverklaring.
%2370673: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA. - Slechts de bozen zingen niet : geschiedenis van het koor 'Morgenrood', 1946-1996.
%23145109: BRUIJN, J. DE - Helpende Handen : VU-Plan 1937 en Vrouwen VU-Hulp in de Jaren 1932-1997.
%23210579: BRUIJN, DIRK-JAN DE - De kunst van het implementeren : slagvaardig veranderen in publieke organisaties.
%23268849: BRUIJN, J. DE - Ridders van het recht.
%23231822: BRUIJN, J. DE - Het boetekleed ontsiert de man niet : Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
%2319768: BRUIJNIS, NICOLAAS WILLEM. - Ethnologische economie en de studie van het economisch leven der inheemsche bevolking in het oosten van den Indischen Archipel en Nederlandsch Nieuw Guinee.
%2346279: BRUIL, D.W. ... [ET AL.] - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996.
%23224906: BRUIN, GWEN DE. - Stop your worries about worrying : an investigation into the cognitive correlates of worry.
%23176764: BRUIN, MARCELIS GERRIT DE & HERMANUS VAN ROSSUM. - Padé approximation and its applications , Amsterdam 1980 : proceedings of a conference held in Amsterdam , The Netherlands , October 29-31 , 1980.
%23252225: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
%2389583: BRUIN, THEO DE - Bevoegdheden wet BOB 2013.
%2339349: BRUIN, G. DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland.
%2362635: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk : onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
%23269653: BRUIN, M.P. DE & J.H. KLUIVER ... [ET AL.] - Encyclopedie van Zeeland. Deel I-III.
%23171056: BRUINING, NICOLETTE ADRIANA. - De theologie van F.H.R. von Frank (de Erlanger theologie).
%23263820: BRUINING, J. ... [ET AL]. (EDS.) - Globalization : accelerating growth.
%23261884: BRUINS, JAN WILLEM. - Kinderen van schizophrene ouders : een bijdrage tot de kennis van de pathogenese en de erfelijkheidsprognose van de dementia praecox.
%2329868: BRUINS, G.W.J. - Een onderzoek naar den rechtsgrond der schadevergoeding.
%23177123: BRUINS, JAN GERARD. - Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine de Pisan.
%2314430: BRUINSMA, FRITS. - Incesthulpverlening : diagnostiek, opvang en behandeling van incest.
%2355241: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
%23240824: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%237447: BRUINSMA, G., E. LEUW; E. LISSENBURG & A. VAN VLIET (RED.). - Vrouw en criminaliteit : vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit.
%2372267: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%2366449: BRUINSMA, G.J.N. - Pleidooi voor een interactionistische criminologie : over de rol van de omgeving bij de spreiding en het ontstaan van criminaliteit.
%23204769: BRUINSMA, G.J.N. & C.D. VAN DER VIJVER (EDS.) - Public safety in Europe.
%23222559: BRUISTEN-DIJKHOF, L.M. - Pandrecht in de notariële praktijk.
%23195862: BRUKNER, B. - HANDBUCH FÜR DIE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERFABRIKEN.
%238410: BRÜLL, D. (E.A.) - Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen.
%2383097: BRUMBAUGH, ROBERT S. - The philosophers of Greece.
%2382198: BRUMBAUGH, ROBERT S. - Western philosophic systems and their cyclic transformations.
%23133994: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis : een philosofenleven.
%2367012: BRUMMEL, L. ... [ET AL.] - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag : historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
%23213525: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam.
%23251580: BRUMMELKAMP, R. & P. VAN VEEN. - The distribution of the nervous nucleus volume in the neocortex.
%23125882: BRUNA, M.A. - Biologie en Wijsbegeerte.
%2390050: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
%23206077: BRUNA, DICK (RED.) - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co., 1911 - 1971.
%2362362: BRUNDAGE, ANTHONY. - England's Prussian minister: Edwin Chadwick and the politics of government growth, 1832-1854.
%2315447: BRUNDAGE, JAMES A. - Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe.
%23130656: BRUNET, GEORGE. - C.F. Meyer et la nouvelle.
%23135346: BRUNHUBER, E. - Foundry Dictionary.
%23241276: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET. - Glorious eclipses : their past, present, and future.
%23241270: BRUNIER, SERGE. - Solar system voyage.
%23241268: BRUNIER, SERGE. - Space odyssey : the first forty years of space exploration.
%2392752: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot mr. Linthorst Homan : het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
%23170692: BRÜNING, W. - Philosophische Anthropologie: historische Voraussetzungen und gegenwärtiger Stand.
%23129083: BRUNK, GREGORY G. - Understanding Attitudes about War. Modeling Moral Judgments.
%23250642: BRUNN, GERHARD & PETER SCHMITT-EGNER (EDS.) - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa : Theorie - Empirie - Praxis.
%2316797: BRUNNER, HEINRICH. - Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte.
%2342208: BRUNNER, BERND - Bears: A Brief History.
%23145086: BRUNNER, AUGUST - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
%23184567: BRUNNER, EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%23201376: BRUNNER, EMIL. - Religionsphilosophie protestantischer Theologie.
%23138565: BRUNNER, EMIL. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
%2393090: BRUNNER, CONSTANTIN. - Der Entlarvte Mensch.
%2372197: BRUNNER, HEINRICH. - Die Entstehung der Schwurgerichte.
%23101174: BRUNNER SJ, A. - Dramata sacra..., Salzburg 1684.
%2369176: BRUNNER, RONALD. - Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making.
%23137096: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
%23187243: BRUNNER, C.J.H. & G.T. DE JONG. - Verbintenissenrecht algemeen.
%23173211: BRUNNER, C.J.H. & H. STEIN. - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht : preadviezen.
%2362375: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Supply shocks, incentives and national wealth.
%23192062: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Theory, policy, institutions : papers from the Carnegie-Rochester conferences on public policy.
%2348171: BRUNNER, LOUIS. - Das Koalitionsrecht der Eisenbahner. Ein Überblick über die internationale Gesetzgebung Ende 1910.
%23273609: BRUNNER, BIANCA - Bianca Brunner : gap in the real
%23232174: BRUNNER, HEINRICH. - The sources of English law.
%23216487: BRUNNER, KATHLEEN. - Picasso rewriting Picasso.
%23144506: BRUNO, LEONARD C. - The Tradition of Technology. Landmarks of Western Technology in the Collections of the Library of Congress.
%23261037: BRUNO, VINCENT J. & SCOTT, RUSSELL T. - Cosa IV: The Houses. Vol. 38.
%2388387: BRUNO, MICHAEL - Economics of Worldwide Stagflation.
%2384182: BRUNO, MARIA GRAZIA. - Il lessico agricolo latino.
%2369030: BRUNO, MICHAEL - Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath.
%2391292: BRUNS, CARL GEORG. - Die Besitzklagen des römischen und heutigen rechts.
%2372199: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%23201021: BRUNSMANN, PETER. - Maten en meten. Verslag van een onderzoek onder een aantal Nederlandse componisten en dirigenten naar produktie, opdracht, uitgave en uitovering van zogenaamde ernstige muziek in de jaren 1964-1966.
%23277463: BRUNT, PETER. - Art in Oceania : a new history
%2376767: BRUNT, LODEWIJK. - Stad.
%23145160: BRUSCHKE-JOHNSON, LEE. - The Calligrapher Konoe Nobutada: reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early seventeenth-century Japan.
%23104107: BRUSH, STEPHEN B. & DOREEN STABINSKY (EDS.) - Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights.
%23232202: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Milieurecht [1991].
%23170339: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Recht in ontwikkeling : tien agrarisch-rechtelijke opstellen.
%2381043: BRUSSAARD, W. & J. ROTHUIZEN. - Nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening : preadvies voor de algemene vergadering op 26 november 1976.
%2347390: BRUSSAARD, W. & J.H. JANS. - Naar een nieuwe natuurbeschermingswet: Verslag van de 45e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 juni 1994 over 'Naar een nieuwe ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23270473: BRUSSAARD, A.J.R. ... [ET AL.] - Een mens hoeft niet alleen te blijven : een evangelische visie op homofilie.
%23156700: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
%23216013: BRUSSE, PAUL. - Overleven door ondernemen : de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
%23187375: BRUSSEE, JAN, ROLF J. DE FOLTER & FRANK D. A. VLEESKENS. - Acta van de tweede Nederlandse filosofendag.
%2344904: COMPAGNIE DER NOTARISSEN ARR. BRUSSEL. - Katalogus van de bibliotheek.
%23124287: BRUSTEIN, WILLIAM. - The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981.
%2327834: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%23278025: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%2328528: PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES. - 1951-1991: Image d'une epoque.
%23187067: BRUYN KOPS, J.L. DE. - De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
%2322379: BRUYN, S.T. - The field of social investment.
%23138338: BRUYNE, EDGAR DE. - Kunstphilosophie.
%2395514: BRUYNE, J.L. DE. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha : cantos 1-13 and 18-20.
%23141899: BRUYNE, EDGAR DE. - De geschiedenis van de aesthetica: de Romeinse Oudheid.
%2317721: BRUYNE, JENNY LEONORA DE. - Rudrakavi : the great poem of the dynasty of the Rastraudha.
%23238529: O'BRYAN, SCOTT. - The growth idea : purpose and prosperity in postwar Japan
%23136033: BRYAN, DAVID - Cosmos, Chaos and the Kosher Mentality.
%23274349: BRYANT, ROBERT L. - Exterior differential systems and Euler-Lagrange partial differential equations
%23253610: BRYANT, RALPH C. - Evaluating policy regimes : new research in empirical macroeconomics.
%2388629: BRYANT, RALPH C. - Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance.
%2385962: BRYANT, CHRISTOPHER G.A. - Practical Sociology: Post-empiricism and the Reconstruction of Theory and Application.
%23132189: BRYANT, RALPH C. - Controlling money : the Federal Reserve and its critics.
%23168867: BRYANT, JERRY H. - Victims and heroes : racial violence in the African American novel.
%2372203: BRYCE, JAMES. - Studies in history and jurisprudence.
%2372201: BRYCE, JAMES. - Constitutions.
%23170350: BRYCESON, DEBORAH FAHY & VALI JAMAL (EDS.) - Farewell to farms : de-agrarianisation and employment in Africa.
%23263826: BRYDEN, ALAN & HEINER HÄNGGI (EDS.) - Reform and reconstruction of the security sector.
%23198517: BRYEN, STEPHEN DAVID. - The application of cybernetic analysis to the study of international politics.
%23188553: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Resisting Hitler : Mildred Harnack and the Red Orchestra.
%2351379: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East.
%23257445: BRYSK, ALISON (ED.) - Globalization and human rights.
%23106486: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Legal education in Virginia, 1779-1979 : a biographical approach.
%23106973: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Census of law books in colonial Virginia.
%23113647: BRYSON, WILLIAM HAMILTON (ED.) - Miscellaneous Virginia law reports, 1784-1809 : being the reports of Charles Lee, John Brown, David Watson & David Yancey.
%23107260: BRZEZINKI, JERZY & TADEUSZ MAREK. - Action and Performance : models and tests.
%23110978: BRZEZINSKI, JERZY (ED.) - Consciousness. Methodological and psychological approaches.
%23112469: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION II. FORMS AND APPLICATIONS.
%23239225: BRZEZINSKI, MATTHEW. - Red moon rising : Sputnik and the rivalries that ignited the space age
%23112467: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION I. GENERAL PROBLEMS.
%23147321: BRZOZOWSKA-KRAJKA, ANNA - Polish Traditional Folklore. The Magic of Time.
%23241981: BUBNER, RÜDIGER. - Innovationen des Idealismus.
%23253555: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links! : een rode burlesque.
%23199877: BÜCH, BOUDEWIJN. - Geluk : een vertoog over reizen, bibliotheken, boeken en heel veel geld.
%2371720: BUCHAN, JAMIE - Easy as Pi: The Countless Ways We Use Numbers Every Day.
%23239559: BUCHANAN, IAN & ADRIAN PARR (EDS.) - Deleuze and the contemporary world.
%23248547: BUCHANAN, ANDREW. - Film en toekomst.
%23237803: BUCHARDI, KARL & GERHARD KLEMPAHN. - Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet.
%23227401: BUCHDA, GERHARD. - Gedächtnisschrift für Gerhard Buchda (1901-1977).
%23170571: BÜCHEL, WOLFGANG. - Philosophische Probleme der Physik.
%23197484: BUCHELIUS, ARNOLDUS. - Notae quotidianae van Aernout van Buchell.
%2374167: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%23277580: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling en schuldsanering.
%23107729: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%2327422: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%2374175: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%2344425: BUCHENBERGER, A. - Agrarwesen und Agrarpolitik. 2 Bände.
%23144665: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2385748: BUCHER, MAYO. - Open Sign.
%2352299: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%238588: BUCHHEIT, LEE C. - Secession : the legitimacy of self-determination.
%23271022: BUCHHEIT, GERT - Unbekannte Bekannte : Geschichte, Legende und Deutung berühmter Kunstwerke.
%23124922: BUCHHOLTZ, HERMANN. - Die Tanzkunst des Euripides.
%23124924: BUCHHOLZ, EDUARD. - Die sittliche Weltanschauung des Pindaros und Aeschylos.
%2373940: BUCHHOLZ, STEPHAN. - Recht, Religion und Ehe : Orientierungswandel und gelehrte Kontroversen im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert.
%2372206: BUCHHOLZ, FRIEDRICH. - Der neue Leviathan.
%23206528: BÜCHLER, ADOLF. - Der galiläische, Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts : Beiträge zur inneren Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten.
%23176256: BUCHMANN, JEAN. - L'Afrique noire indépendante.
%2310038: BÜCHNER, VICTOR FRIDERICUS. - Merovingica.
%2372208: BUCHNER, MAX. - Die deutschen Königswahlen und das Herzogtum Bayern vom Beginn des 10. bus zum Ende des 13. Jahthunderts : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Kurrechtes der Laienfürsten.
%23124925: BÜCHSEL, ELISABETH-CHARLOTTE. - Die Fundamentalartikel des Ministeriums Hohenwart-Schäffle von 1871 : ein Beitrag zum Problem des Trialismus im Habsburgerreich.
%2372210: BÜCHSEL, HANS-WILHELM. - Das Volk im Staatsdenken Friedrichs des Grossen.
%2372212: BÜCHSENSCHÜTZ, ALBERT BERNHARD. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
%2394829: BUCHVAROV, M. (ED.). - Eleven centuries of Bulgarian philosophical thought.
%2362288: BUCHWALD, FRIEDRIECH. - Gerechtes Recht.
%23275418: BUCHWALD, JED Z. - Isaac Newton's natural philosophy.
%2345327: BUCK, ALEX - Garouste & Bonetti.
%23104510: BUCK, A.; T. KLANICZAY AND S. KATALIN NÉMETH (EDS.) - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbeschreibung in der Renaissance.
%2325968: BUCK, CLAIRE (ED.) - Bloomsbury guide to women's literature.
%2386505: BUCK-FREYTAG, CHRISTINA. - Auswirkungen der Richtlinie 97/55/EG über irreführende und vergleichende Werbung auf das nationale Wettbewerbsrecht.
%23209873: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Michael Graves.
%2356431: BUCK, NORMAN S. - The Development of the Organisation of Anglo-American Trade 1800-1850.
%23209872: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Matteo Thun.
%2346894: BUCK, ALEX - Matteo Thun (Designer Monographs).
%23154259: BUCKINGHAM, R.A. (ED.) - Education and Large Information Systems. Proceedings of the IFIP Working Conference Organized by the Technical Committees for Education-TC-3 and for Information Systems-TC-8.
%23136507: BUCKLAND, MICHAEL & JOHN HENKEN. - The Hollywood Bowl : Tales of Summer Nights.
%2372214: BUCKLAND, WILLIAM WARWICK. - A manual of Roman private law.
%23217316: BUCKLE, CATHERINE.. - African Tears: The Zimbabwe Land Invasions.
%23194313: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - In search of anti-Semitism,
%23230856: BUCKLEY, F.H. (ED.) - The American Illness: Essays on the Rule of Law.
%2368542: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - United Nations journal.
%23212882: BUCKLEY, ADRIAN. - Internationaal financieel management.
%2333859: BUCKLEY, K.W. - Mechanical man : John Broadus Watson and the beginnings of behaviorism.
%23273931: BUCKLEY, PETER (ED.) - Essential Papers on Object Relations.
%2354747: BUCKROYD, JULIA. - Church and state in Scotland : 1660-1681.
%23276784: BUCOLO, PLACIDO. - The other Pareto.
%23218595: BUCQUOYE, MONIEK E., DENIS, ALAIN. - Enthoven Associates : simplicity > complexity.
%23120787: BUCZKOWSKI, PIOTR & ANDRZEJ KLAWITER (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
%23121436: BUCZKOWSKI, PIOTR (ED.) - The social horizon of knowledge.
%2329869: BUDDINGH DE VOOGT, J.G. - Classificatie van de vereenigingen.
%23101176: BUDGE, E.A. WALLIS. - Baralam and Yewasef : (Barlaam and Josaphat) ; being the Ethiopic version of a christianized recension of the buddhist legend of the Buddha and the Bodhisattva.
%23101178: BUDGE, E.A. WALLIS. - The chronography of Gregory Abû'l-Faraj 1225-1286, the son of Aaron, the Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus, being the first part of his political history of the world.
%23101180: BUDGE, E.A. WALLIS. - The contendings of the apostles = Mashafa gadla hawaryat : being the Ethiopic version of the histories of the lives, martyrdoms and deaths of the twelve apostles and evangelists.
%2398546: BUDGE, E.A. WALLIS. - The history of Alexander the Great : being the Syriac version edited from five manuscripts, of the Pseudo-Callisthenes.
%23151634: BUDGELL, E. - The Moral Characters of Theophrastus.
%23156117: BUDINA, NINA. - Essays on consistency of fiscal and monetary policy in Eastern Europe.
%23223435: BUDINSZKY, ALEXANDER. - Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter : Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule.
%2356259: BUDZISZEWSKI, J. - The nearest coast of darkness : a vindication of politics of virtues.
%2331411: BUECHNER, JEFF - Gödel, Putnam, and Functionalism: A New Reading of Representation and Reality (Bradford Books).
%23259613: BUELL, FREDERICK - National culture and the new global system.
%2361279: BUENDIA, HERNANDO GOMEZ (ED.) - Urban Crime: Global trends and policies.
%2319060: BUENK, B.W. - De Kamers van Koophandel in de praktijk.
%23223290: BUENO, PATRICIA. - Just chairs : [over 600 designs from around the world].
%23149280: BUENO DE MESQUITA, BRUCE & FRANS N. STOKMAN (EDS.) - European community decision making : models , applications , and comparisons.
%23171052: BUERGENTHAL, THOMAS. - Human rights, international law and the Helsinki Accord.
%23245630: BUERGENTHAL, THOMAS & HAROLD G. MAIER. - Public international law in a nutshell.
%23159442: BUERSTEDDE, SIGISMUND. - Der Ministerrat im konstitutionellen System der Europäischen Gemeinschaften.
%23253318: BUESCHER, HARTMUT. - Catalogue of Sanskrit Manuscripts: Early Acquisitions and the Nepal Collection.
%2326188: BUEVINK, JAN; PAUL DEN HOED ... [ET AL.] - WRR 35 jaar. Cassette bevat : Op de brug tussen politiek en wetenschap; Op steenworp afstand.
%23258734: BUFFA, ELWOOD S. - Meeting the Competitive Challenge: Manufacturing Strategies for U.S. Companies.
%23237968: BUFFINGTON, ROBERT. - Criminal and citizen in modern Mexico.
%23196677: BUGUL, KEN. - De gekke baobab.
%23228387: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television, 1950-2002
%2386292: BÜHLER, PHILLIP A. - The Oder-Neisse Line : a reappraisal under international law.
%231041: BUIJN, F.K. - De oprichting van de N.V. en de B.V.
%23105401: BUIJN, F.K.; R. NIEUWDORP & P.H.M. SIMONIS. - Splitsing van rechtspersonen.
%23248854: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - Zbo's , verzelfstandiging en privatisering : verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 25 april 1997 ter behandeling van de preadviezen van mr . C. P. J. Goorden , mr . M. M. den Boer , mr . F. K. Buijn .
%23248849: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - ZBO's , verzelfstandiging en privatisering : preadviezen.
%23106301: BUIJNSTERS, PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
%23101681: BUIJNSTERS, PIET J. - Van Misantrope tot Hollandsche Spectator : over aard en ontwikkeling van het schrijverschap van Justus van Effen. (1684-1735).
%23211035: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Straatverkopers in beeld : tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
%2356434: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie : boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
%2323141: BUIJNSTERS, PIET J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
%23228330: BUIJS, FRANK, JAAP VAN DONSELAAR & RON ROETMAN. - Extreem-rechts : aanhang , geweld en onderzoek.
%23105406: BUIJS, D.C. & WOUTERS, J. - Het Wetsvoorstel Beschermingsconstructies.
%2313615: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
%23140415: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
%23119291: BUIJSEN, MARTIN. - Het recht en zijn waarde : John Austins scheidingsthese ideeën historisch bezien.
%2331581: BUIJTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van den hond.
%23101682: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Langs de heiligenweg : perspectief van enige vroeg-Middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
%2378479: BUIJTENHUIS, ROBERT. - Le mouvement Mau-Mau : une revolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire.
%2354763: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief : enkele rechtsvragen naar aanleiding van de discussie over multinationale ondernemingen.
%237848: BUIKHUIZEN, W. - (ed.). Alcohol en verkeer : een studie over het rijden onder invloed
%2334239: BUIKHUIZEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
%2344924: BUINING, J.R.H. - Aard en rechtsgevolgen van het verblijvensgeding.
%23125878: BUISMAN, JAN REINOUD - Mythen en Allegorieën in Plato's Kennis- en Zijnsleer.
%2328610: BUISMAN, W.R. & J.C. VAN DER STEL (EDS.) - Drugspreventie : achtergronden, praktijk en toekomst.
%23153872: BUITELAAR, WOUT & RYPKE SIERKSMA. - Gevangen in de gevangenis : beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij.
%2361205: BUITENDAM, A. - Prometheus in arbeidsland : individu en collectiviteit in arbeidswetenschappen en arbeidsbeleid.
%23156143: BUITENDIJK, R. - Towards an effective use of relational database management systems.
%2389584: BUITENHUIS, P. - The grasping imagination. The Americans writings of Henry James.
%2334611: BUITER, J.H. - Modern salariaat in wording : een sociologisch studie over posities en oriëntaties van werknemers.
%23132006: BUITING, TH.J.B. - Strafrecht en milieu.
%2326135: BUKDAHL, JØRGEN. - Søren Kierkegaard and the common man.
%2353561: BUKENTOP, HENRI DE - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive Dux fidelis ingredi cupientibus penetralia S. Scripturae tractans de ejusdem dignitate, essentia, existentia, libris, auctoribus, sensibus, interpretatione, ac variis textibus, praesertim de Latina editione Vulgata. Editio secunda. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. 52 pp. [BOUND WITH:] Dictionarium in quo voces omnes difficilioris significationis, quae in Vulgata nostra S. Scripturae Latina translatione occurrunt, dilucide explicantur. Editio secunda. Prioris multo auctior, & accuratior. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. (4), 352 pp. [BOUND WITH:] Canones seu regulae pro intelligentia S. Scripturae utilissimae ex SS. Patribus collectae. Editio secunda auctior, et exactior.
%2364041: BULBECK, C. - Australian women in Papua New Guinea. Colonial Passages 1920-1960.
%23110339: BULHOF, ILSE N. - Apollos Wiederkehr : eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit.
%2319242: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au ciel: leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
%23146188: BULIC, KAMENKO. - Debts, loans, and refugee regimes : a comparative study among Bosnian refugees in Germany, The Netherlands and Australia.
%2324932: BULL, J.A. - The framework of fiction : socio-cultural Approaches to the Novel.
%23213640: BULLARD, STEPHAN GREGORY. - Larvae of anomuran and brachyuran crabs of North Carolina : a guide to the described larval stages of anomuran (families Porcellanidae, Albuneidae, and Hippidae) and brachyuran crabs of North Carolina, U.S.A.
%23174624: BULLENS, R.A.R. - Getuige deskundigen in zedenzaken : de positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen.
%2343295: BULLER, DAVID J. - Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature.
%23192236: BULLIVANT, KEITH. - The future of German literature.
%23112163: BULLIVANT, KEITH, GEOFFREY GILES & WALTER PAPE (EDS.) - Germany and Eastern Europe : Cultural Identities and Cultural Differences.
%2331711: BULLIVANT, K. ED. - After the 'death' of literature: West German writing of the 1970s.
%23207562: BULLOCK, JULIA C. - The other women's lib : gender and body in Japanese women's fiction.
%2386418: BULMAHN, GUIDO. - Determinanten der Gründungsaktivität und des Gründungserfolges. Eine empirische Analyse für das Verarbeitende Gewerbe Nordrhein-Westfalens.
%23218340: BULMER, SIMON; CHARLIE JEFFERY & WILLIAM E. PATERSON. - Germany's European diplomacy : shaping the regional milieu.
%23253592: BULMER-THOMAS, VICTOR. - Regional integration in Latin America and the Caribbean : the political economy of open regionalism.
%2372225: BÜLOW, OSKAR. - Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen.
%23217107: BULT, JAN ROELF. - Target selection for direct marketing.
%23188011: BULTE, MARCEL A. ... ET AL. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid : geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
%23159924: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', 28 oktober 2011, inzake de nieuwe geschillenregeling naar aanleiding van de voordrachten van Mr. C.D.J. Bulten, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.M. de Mol van Otterloo, Prof. mr. J.H.M. Willems.
%23159786: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - De nieuwe geschillenregeling.
%23278624: BULTERMAN, MIELLE K. - Financiële sancties : de totstandkoming en implementatie van financiële VN-sancties en hun gevolgen voor financiële instellingen
%23243109: BULTERMAN, MIELLE K. ... [ET AL.] (EDS.) - To Baehr our minds : essays on human rights from the heart of the Netherlands.
%23195668: BULTHAUP, GERD (ED.) - Perspectives : [taste pace style values love].
%23112635: BULTMANN, RUDOLF. - Geschichte und Eschatologie.
%2347794: BULTSMA, VOLKERT & EVERT VAN DER TUIN. - Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 1923-1940.
%2313712: BUMA, WYBREN JAN; PIETER GERBENZON & MARTINA TRAGTER-SCHUBERT. - Codex Aysma : die altfriesichen Texte.
%23253590: BUMILLER, KRISTIN. - The civil rights society: the social construction of victims.
%2340177: BUMKE, OSWALD. - Lehrbuch der Geisteskrankheiten.
%2370519: BUNDERS, JOSKE F. G. - Biotechnology for Small-Scale Farmers in Developing Countries: Analysis and Assessment Procedures.
%2339606: BUNDERS, JOSKE F.G. - Biotechnology Building on Farmers' Knowledge.
%23243017: BUNDESKRIMINALAMT. - Aktuelle Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik : Vorträge und Diskussionen der Arbeitstagung des Bundeskriminalamt von 8. bis 11. November 1994.
%2328446: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Darstellung des heutigen russischen Handelsrecht mit Rücksicht auf die deutschen Ostseeprovinzen.
%23236490: BUNGE, WIEP VAN ... [ET AL.] - The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers.
%23228903: BUNGE, LOUIS VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
%23147031: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Nebst Regesten. 16 Bände. Komplett.
%23146369: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Die Stadt Riga im 13. und 14. Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand.
%23236389: BUNGENER, ALF FLORIS. - Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief.
%23277523: BUNGENER, ALF FLORIS. - Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief.
%23141993: BUNIMOVICH, EVGENII & J. KATES (EDS.) - Contemporary Russian poetry : an anthology.
%23109224: BUNING, MARIUS, MATTHIJS ENGELBERTS, SJEF HOUPPERMANS & EMMANUEL JACQUART (EDS.) - Samuel Beckett : crossroads and borderlines = l'oeuvre carrefour / l'oeuvre limité.
%23109212: BUNING, MARIUS & LOIS OPPENHEIM (EDS.) - Beckett in the 1990s : selected papers from the Second International Beckett Symposium held in The Hague, 812 April, 1992.
%2335528: BUNING, J.R.A. - De beleggingen der bijzondere spaarbanken in Nederland.
%23190307: BUNK, WIJNAND. - Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen graanhandel.
%23218450: BUNK, WIJNAND. - Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen Graanhandel.
%23125383: BUNKERS, SUZANNE L. - All Will Yet Be Well : the Diary of Sarah Gillespie Huftalen, 1873-1952.
%23124927: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen I: Reliquiae literariae; Volumen II: Reliquiae canonicae; Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23223488: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23112454: BUNT, G.H.V., E.S. KOOPER, J.L. MACKENZIE & D.R.M. WILKINSON (EDS.) - One hundred years of Engllish studies in Dutch universities.
%23122793: BUNT, H.G. VAN DE, E.A. (EDS.) - De Macht van het O.M. [Openbaar Ministerie] : bundel naar Aanleiding van het op 17 en 18 December 1982 te Rotterdam Gehouden Gelijknamige Congres.
%2327676: BUNT, H.G. VAN DE. - Officieren van justitie : verslag van een participerend onderzoek.
%23132404: VAN DE BUNT, H.G. (E.A.) - Fraudeofficieren in de Opsporing. Beleidsvoornemens en werkwijzen.
%23150678: BUNT, H. VAN DE (E.A.) - post-Fort : evaluatie van een strafrechtelijk onderzoek (1996-1999).
%23223110: BUNT, H.G. VAN DER ... [ET AL.] - Georganiseerde criminaliteit in Nederland : derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
%23116267: BUNTINX, J. - De audiëntie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het Centraal Grafelijk Gerecht (c. 1330-c. 1409).
%2366699: BUNTINX, JAN. - Liber Amoricum Jan Buntinx : Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen in de Nieuwe Tijd.
%23231714: BUÑUEL, LUIS. - Exterminating Angel.
%23236314: BUOT, FRANÇOIS. - Nancy Cunard.
%23246590: BURACK, CYNTHIA. - Healing identities : Black feminist thought and the politics of groups.
%23246401: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23249389: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23243859: BURBICK, JOAN. - Gun show nation : gun culture and American democracy.
%23110643: BURBIDGE, J.W. - Hegel on logic and religion : the reasonableness of christianity.
%23230274: BURCHI, STEPHANO & KERSTIN MECHLEM. - Groundwater in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments (FAO Legislative Studies).
%2389899: BURCKHARDT, G. - Eigenwesen und Welt als Werk. Eine Grundlegung der Kulturphilosophie.
%2350019: BURCKHARDT, JACOB. - Weltgeschichtliche Betrachtungen.
%23231989: BURDEAU, GEORGES. - L'état.
%2355218: BURDEAU, FRANÇOIS (ED.) - Administration et droit : actes des journées de la Société internationale d'Histoire du droit, tenues à Rennes, les 26, 27, 28 mai 1994.
%2317951: BURE, GILLES - Bernard Tschumi
%23175326: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
%23258316: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Jaarboek Consumentenrecht 2002.
%23185949: BUREN-DEE, J.M. VAN (ED.) - Privaatrecht en Gros : opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn jubileum van 25 jaar verbondenheid aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%23223483: BURESCH, KARL. - Klaros : Untersuchungen zum Orakelwesen des späteren Altertums : nebst einem Anhang das Anecdoton [Chresmoi ton Hellenikon Theon] enthaltend.
%2372245: BURET, ANTOINE-EUGÈNE. - De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. De la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, et de l'insuffisance des remèdes qu'on lui a opposés jusqui'ici; avec l'indication des moyens propres à en affranchir les sociétés.
%23215993: BURG, P.J. VAN DEN. - Het convertibiliteitsvraagstuk.
%23172639: BURG, F.H. VAN DER. - Overheid en onderdaan in een representatieve democratie : preadvies & verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 30 oktober 1970
%23243876: BURG, SIMONE VAN DER. - In kritisch gezelschap : richtlijnen voor een contextsensitieve morele kritiek.
%2329395: BURG, MARGREET VAN DER. - 'Geen tweede boer' : gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
%2326126: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%23110913: BURG, F.H. VAN DER & CH.P.A. GEPPAART. - Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht. De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie.
%23173251: BURG, F.H. VAN DER & J.H. VAN KREVELD. - Is het wenselijk dat de overheid maatregelen neemt tot ordening en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden ? : preadvies.
%23107847: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%23237459: BURG, W. VAN DER; C.J.M. SCHUYT & J.H. NIEUWENHUIS. - Multiculturaliteit en recht : preadviezen.
%2311078: BURG, F.H. VAN DER. - Representatie en participatie. Rede.
%23708: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Compendium gemeentelijke belastingen.
%23217110: BURG, F.H. VAN DER & G.J.M. CARTIGNY. - Rechtsbescherming tegen de overheid.
%2360184: BURG, ALEXANDER G. VAN DER & GERDA R. LEEGSMA. - De imagotoop : hoe ondernemingen en andere organisaties hun imago kunnen beheersen.
%23153867: BURG, F.H. VAN DER & A.C. 'T HART. - De zeggenschap over de politie in Nederland.
%23232866: BURG, WIBREN VAN DER. - Dynamisch recht : de interactie tussen recht, ethiek en samenleving.
%23160985: BURG, F.H. VAN DER. - De eed op de kaatsbaan : enige beschouwingen over het begrip volk, over het maken van grondwetten en over de positie van het Europese Parlement. Afscheidscollege.
%2350647: BURG, F.H. VAN DER. - Regelgeving en bestuur.
%23270603: BURG, F.H. VAN DER, J.TH.J. VAN DEN BERG & P.H. VAN DER TANG-VAN LOENEN. - De architectuur van het minderhedenbeleid.
%23232061: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz.
%23210588: BURG, JAN VAN, PIETER ANTON VAN GENNIP EN EDY KORTHALS ALTES (EDS.) - Europa : balans en richting.
%23206229: BURG, HEDWIG JOHANNA MARIA. - The model of principles : the quest for rationality in the implementation of conflicting principles.
%23253787: BURGER, GERARD. - Ongeschreven wet : een zoektocht naar moraal.
%23250523: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (EDS.) - Taalboek van de eeuw.
%2321695: BURGER, ARY & PAUL DEKKER (RED.) - Noch markt, noch staat : de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief.
%23209441: BURGER, B. & A.J. NIEUWENHUIZEN. - Hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland.
%23140668: BURGER, FRITZ - Cezanne und Hodler. Einführung in die Probleme der Malerei der Gegenwart.
%23228849: BURGER, C.P. - Het eerste gebod : verklaard door laatmiddeleeuwse theologen en door Maarten Luther.
%2396644: BURGER, ARY - Voor boerenvolk en vaderland. De vorming van het EEG-landbouwbeleid 1959-1966.
%23195324: BURGER, ADRIAAN (CPZN.). - Het recht van den verhuurder na vervoer der aan zijn voorrecht onderworpen goederen.
%2368974: BURGER, FONS - Soldaten in het geweer, de roerige geschiedenis van de tienjarige VVDM.
%23108972: BURGER, PAULINE. - Harmonie of conflict : de verenigbaarheid van communautaire regelgeving betreffende de arbeidsduur met internationale sociale (grond-)rechtverdragen.
%23202251: BURGERS, J.M. - Grondslagen voor een nomenclatuur der deformaties.
%23172518: BURGERS, J.M. - Trekken van de moderne Westerse wetenschap.
%2364432: BURGERS, JAN. - De Bron Van Kennis: Over Nut En Noodzaak Van Historische Bronnenkritiek.
%23202287: BURGERS, J.M. & B.G. VAN DER HEGGE ZIJNEN. - Preliminary Measurements of the distribution of the velocity of a fluid in the immediate neighbourhood of a plane, smooth surface.
%23202250: BURGERS, J.M. - Over de verhouding tussen het entropiebegrip en de levensfuncties.
%23252325: BURGERS, J.W.J. & J.P. WARD (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel VI : 1506-1515.
%235071: BURGERS, J.W.J. & J. SPARREBOOM. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I en II.
%23232063: BURGERS, I.J.J. (ED.) - Wegwijs in het internationaal belastingrecht.
%23232515: BURGERS, HERMAN. - United Nations Convention against Torture: a handbook on the Convention against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
%23145655: BURGESS, JOHN STEWART - The Guilds of Peking.
%23111628: BURGESS, PETER J. (ED.) - Cultural politics and political culture in postmodern Europe.
%23153669: BURGESS, ANTHONY - Byrne.
%23163507: BURGESS, YVONNE. - Say a little mantra for me.
%2387213: BURGHOUT, M.R. - Naming & shaming in het notariele tuchtrecht : moet bij een notarieÌ le tuchtrechtelijke uitspraak de naam van de betrokken notaris worden gepubliceerd?.
%2311080: BURGHT, G. VAN DER. - Ongekende wetenschap : enige beschouwingen over de rechtsgevolgen van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister enz. Rede.
%2312437: BURGHT, G. VAN DER. - Het wettelijk deelgenootschap.
%236272: BURGHT, GR. VAN DER (E.A.) - Schenking.
%2381135: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Arte Povera : der grosse Aufbruch.
%2379318: BÜRGI, BERNHARD MENDES & JAMES RONDEAU (EDS.), RAY, CHARLES. - Charles Ray : sculpture 1997-2014.
%2378219: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Piet Mondrian. Barnett Newman. Dan Flavin.
%23244927: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 11.
%23244923: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 8 : Lexica iuridica byzantina.
%23244993: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Bibliographie zur Rezeption des byzantinischen Rechts im alten Russsland, sowie zur Geschichte des armenischen und georgischen Rechts.
%23245100: BURGT, NIENKE MARIA JOHANNA VAN DER. - The contribution of international fisheries law to human development : an analysis of multilateral and ACP-EC fisheries instruments.
%23246873: BURGT, CEES VAN DER ... [ET AL.] - The Oslo and Paris Commissions : the first decade : [international co-operation in protecting our marine environment].
%23139283: BURIGNY, JEAN LÉVESQUE DE. - Vie de Grotius, avec l'histoire de ses ouvrages, et des négociations auxquelles il fut employé.
%2393980: BURKE, F. THOMAS (ED.) - Dewey's logical theory : new studies and interpretations.
%23134205: BURKE, PETER. - The art of conversation.
%23254835: BURKE, JOHN P. - Bureaucratic responsibility.
%23230595: BURKE, JASON. - On the Road to Kandahar: travels through conflict in the Islamic world.
%2374864: BURKE, PETER J. - Contemporary Social Psychological Theories.
%23205509: BURKE, WILLIAM T. - Towards a better use of the ocean : contemporary legal problems in ocean development.
%2359135: BURKE, PETER. - Montaigne. [Kopstukken filosofie].
%23243753: BURKE, JASON. - On the road to Kandahar : travels through conflict in the Islamic world.
%23269092: BURKE, CHRISTOPHER - Traditie en vooruitgang : een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France.
%23265254: BURKE, T.E. - The philosophy of Popper.
%23144802: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%23193338: BURKENS, M.C. (E.A.) - Gelet op de grondwet.
%23100108: BURKENS, M.C. (E.A.) - Staatsrechtelijke vernieuwingen : commentaren op het rapport van de commisie-Deetman.
%2337411: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%2337378: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%23110905: BURKENS, M.C. - Methodologie van staatsrechtelijke rechtsvergelijking. Preadvies.
%23220994: BURKENS, M.C. & H.R.B.M. KUMMELING (RED.) - EG en grondrechten : gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming.
%23124929: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545 : die Visitationen in den heutigen Gebietsteilen der Königreiche Preussen und Sachsen, des Grossherzogtums Weimar, der Herzogtümer Gotha, Meiningen, Altenburg, des Herzogtums Braunschweig und der Fürstentümer Schwarzburg-Rudolfstadt, -Sondershausen, Reuss j. und Reuss ä Linie.
%23124930: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften. Nach der Quellen bearbeitet.
%2348304: BURKHARDT, BETTINA. - Stadion Letzigrund = Letzigrund Stadium, Zurich.
%23258416: BURKHART, KATE. - Liz Taylor Series: the First 25 Years, 1982-2007.
%23176672: BURKHOLDER, DONALD L., PARDOUX, ETIENNE, SZNITMAN, A. & HENNEQUIN, PAUL LOUIS (ED.) - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XIX, 1989.
%23221377: BURKI, SHAHID JAVED - South Asia in the New World Order: The Role of Regional Cooperation.
%2386455: BÜRKLE, MICHAEL. - Die Entwicklung des Sonn- und Feiertagsschutzes in Baden.
%23174676: BURLAEUS, GUALTERUS, 1275-1345 ?. - On the purity of the art of logic : the shorter and the longer treatises= [De puritate artis logicae tractatus longior].
%23215182: BURLEIGH, MICHAEL. - Blood and rage : a cultural history of terrorism.
%2391712: BURLET, JACQUES DE. - Nationalité des personnes physiques et décolonisation : essai de contribution à la théorie de la succession d'états.
%2330201: BURNELL, PETER - Civil Society in Democratization (Democratization Studies).
%23198603: BURNETT, THOM. - Who really runs the world? : [the war between globalization and democracy]
%23257564: BURNEY, JAMES. - Chronological History of North-eastern Voyages of Discovery
%23140790: BURNHAM, PHILIP - The Politics of Cultural Difference in Northern Cameroon.
%23249351: BURNS, TOM. - Description, explanation, and understanding : selected writings , 1944-1980.
%23124230: BURNS, M. - Dreyfus : a Family Affair, 1789-1945.
%23223748: BURNS, JAMES MACGREGOR. - Packing the court : the rise of judicial power and the coming crisis of the Supreme Court.
%23178910: BURNS, ROBERT P. - A theory of the trial.
%23161695: BURNS, E. BRADFORD. - A History of Brazil. Third edition.
%23119441: BURNS, ROBERT I. - Jews in the notarial culture : latinate Wills in Mediterranean Spain, 1250-1350.
%23135180: BURNS, ELINOR - British imperialism in Egypt.
%23244716: BURNS, BARBARA & JOY CHARNLEY (EDS.) - Crossing frontiers : cultural exchange and conflict : papers in honour of Malcolm Pender.
%2366378: BURNS, JIMMY - Papa Spy: Love, Faith, and Betrayal in Wartime Spain.
%2341018: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%23256383: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%2360848: BURNS, ARTHUR LEE & NINA HEATHCOTE. - Peace-keeping by U.N. forces. From Suez to the Congo.
%23234484: BURNSHAW, STANLEY. - Robert Frost himself.
%23124931: BURR, VIKTOR. - Neon Katalogos : Untersuchugen zum homerischen Schiffs-Katalog.
%23152953: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%23244199: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%2333850: BURRI, MONIKA - The World in Pocket-Size Format: The Adolf Feller Postcard Collection.
%2351534: BURROW, GERARD N. - A History of Yale's School of Medicine: Passing Torches to Others.
%23172626: BURROWS, GRAHAM & BRIAN DAVIES. - Handbook of Studies on Anxiety.
%23273913: BURROWS, GRAHAM D. & TREVOR R. NORMAN (EDS.) - Psychotropic Drugs: Plasma Concentration and Clinical Response.
%2385110: BURSTON, W.H. - James Mill on philosophy and education.
%23238587: BURT, BEN - Body ornaments of Malaita, Solomon Islands.
%23122786: BURT, WILLIAM. - Marshes. The disappearing edens.
%2311889: BURT, SIR CYRIL. - Intelligence and fertility : the effect of the differential birthrate on inborn mental characteristics. (Occasional Papers on Eugenics 2).
%2362686: BURT, ROBERT A. - The Constitution in conflict.
%23202909: BURTON, HUMPHREY. - Yehudi Menuhin : a life.
%23124933: BURTON, JOHN HILL. - Life and correspondence of David Hume.
%23121474: BURTON, JOAN B. - Theocritus's urban mimes. Mobility, gender, and patronage.
%2362094: BURTON, HUMPHREY. - Menuhin : a life.
%23257137: BURUMA, YBO. - De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten.
%23105498: BURUMA, YBO. - Introductie internationaal strafrecht.
%23249168: BURUMA, YBO. - Schuld, boete, risico, drama : 8 colleges over de cultuurgeschiedenis van het strafrecht.
%23269774: BURUMA, IAN - Het loon van de schuld : herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan.
%23230818: BURUMA, IAN - Year Zero: A History of 1945.
%2310017: BURUMA, IAN - Theater of cruelty: art, film, and the shadows of war.
%23254828: BURUMA, IAN - God's dust : a modern Asian journey.
%23229919: BURUMA, IAN - Het loon van de schuld : herinneringen van de oorlog in Duitsland en Japan.
%2390884: BURUMA, YBO. - (ed.). Recht door de Eeuw. 75 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN.
%23133384: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%23249362: BURUMA, IAN - Murder in Amsterdam : the death of Theo van Gogh and the limits of tolerance.
%23271384: BURUMA, IAN - Voltaire's coconuts, or, Anglomania in Europe.
%23245150: BURUMA, Y., E.M. DE KONING-DE JONG & J. VAN WIERINGEN. - Bijzondere opsporingsdiensten : inleiding in de sociaal-economische fraudebestrijding.
%23272419: BUSARD, H.L.L. (ED.) - Quaestiones super geometriam Euclides.
%23258152: BUSBY, KEITH (ED.) - Correspondances: studies in literature, history, and the arts in nineteenth-century France : selected proceedings of the sixteenth Colloquium in nineteenth-century French studies, the University of Oklahoma, Norman, October 11th-13th, 1990.
%2327862: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : die goldenen Zwanziger Jahre.
%23213168: BUSCH, MORITZ. - Graaf Bismarck en zijne omgeving gedurende den Fransch-Duitschen oorlog.
%23160006: BUSCH, DANNY ... [ET AL.] - Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod.
%2328046: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Zeit- Leid-, Streitgedichte : Erich Mühsam (1878-1934) : Klabund (1890-1928).
%2379993: BUSCH, WERNER. - Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants : 1762-1780.
%2328006: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Roter Oktober : Der heilige Krieg; Frieden der Welt.
%2328003: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Kästner.
%2316024: BUSCH, MARIE-CHARLOTTE. - La sociologie du temps libre : existe-t-elle? Problèmes et perspectives. Contribution à une définition du champ d'étude.
%2327993: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Weinert : Rote Lieder - Rote Gedichte.
%23227661: BÜSCH, OTTO (ED.) - Untersuchungen zur Geschichte der frühen Industrialisierung vornehmlich im Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg.
%23218493: BUSCH, DANNY. - Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht.
%23277430: BÜSCHGES, CHRISTIAN. - Demokratie und Völkermord : Ethnizität im politischen Raum.
%23194010: BUSEMANN, A. - Die Sprache der Jugend als Ausdruck der Entwicklungsrhythmik : sprachstatistischen Untersuchungen.
%2388450: BUSH, KEITH - From the Command Economy to the Market: A Collection of Interviews.
%23248887: BUSH, M.L. - What is love ? : Richard Carlile's philosophy of sex.
%231449: BUSHMAN, RICHARD L. - From Puritan to Yankee : character and social order in Connecticut, 1690-1765.
%23134918: BUSHNELL, COLIN J. & PHILIP C. KUTZKO. - The Admissible Dual of GL(N) via Compact Open Subgroups.
%2377601: BUSHNELL, ELEANORE. - Crimes, Follies, and Misfortunes. The Federal Impeachment Trials.
%23272708: BUSINE, LAURENT. - Tony Oursler.
%23162993: BUSKENS, LÉON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
%23218941: BUSKER, CHRIS. - Evolutionair denken : de invloed van Darwin op ons wereldbeeld.
%23278356: BUSKES, CHRISTIAAN JOZEF JOANNES. - The genealogy of knowledge : a Darwinian approach to epistemology and philosophy of science.
%23124935: BUSOLT, GEORG. - Die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen. 1. Band: Bis zur Begründung der athenischen Seehegemonie.
%23242259: BUSSABARGER, ROBERT F. & BETTY DASHEW ROBINS. - The everyday art of India.
%23269746: BUSSCHE, WILLY VAN DEN. - Ensor et les avant-gardes à la mer.
%23171725: BUSSEL, ARJEN P.J.M. VAN. - Valuation and interest rate risk of mortgages in the Netherlands.
%23264216: BUSSEMAKER, JET. - Zorgen in de polder : naar een nieuwe balans tussen werken en privé.
%23106571: BUSSEMAKER, JET. - Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.
%23206332: BUSSEMAKERS, JET & RICK VAN DER PLOEG (EDS.) - Leven na paars? : linkse visies op de derde weg.
%23230385: BUSSER, ELS DE. - Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities.
%23217509: BUSSEY, CHARLES M. - Firefight at Yechon : courage and racism in the Korean war.
%23246441: BUTCHART, ALEXANDER. - The anatomy of power : European constructions of the African body.
%23204230: BUTER, ADRIAAN. - Langs de Geul.
%23213577: BUTERA, FEDERICO. - Technological development and the improvement of living and working conditions : options for the future.
%2346588: BUTERA, FEDERICO & JOSEPH E. THURMAN (EDS.) - Automation and work design: a study.
%23110064: BUTLER, CLARK. - History as the story of freedom: philosophy in intercultural context.
%2396538: BUTLER, JOSEPHINE. - Avant l'Aurore. Appel aux hommes.
%23110067: BUTLER, CLARK. - History as the Story of Freedom. Philosophy in Intercultural Context.
%2383880: BUTLER, WILLIAM E. - The Soviet Union and the law of the sea.
%23243720: BUTLER, WILLIAM (ED.) - Perestroika and International Law.
%23235120: BUTLER, PAUL. - Let's get free : a hip-hop theory of justice.
%23270803: BUTOR, MICHEL. - L'horticulteur itinant.
%2396315: BUTT, JOHN. - John Anderson's legacy: the university of Strathclyde and its antecedents 1796-1996.
%23181869: BUTT, ZOE - Wang Qingsong.
%2372590: BUTTERWORTH, CHARLES E. & I. WILLIAM ZARTMAN (EDS.) - Between the State and Islam.
%23265770: BUTTGENBACH, ANDRÉ. - Manuel de droit administratif.
%2386877: BUTZ, ANDREAS. - Der arbeitsrechtliche Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag im vergleich. Eine rechtliche Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie eine Abwägung der Vor- und Nachteile beider Rechtsinstitute.
%23157321: FRIEDRICHS-UNIVERSITÄT BÜTZOW. - Index Praelectionum publicarum et priuatarum in Academia Fridericiana : quae est Buetzouii : per semestre hibernum A. 1772-73.
%23173186: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - 'De rechter en onrechtmatige wetgeving ' : preadviezen.
%23217089: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Bestuursdwang.
%23240972: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%234607: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Ruimtelijke plannen, vrijstellingen en de bouwvergunning in het licht van de Algemene wet bestuursrecht.
%2335574: BUUREN, P.J.J. VAN. - Kringen van belanghebbenden : in het bijzonder in procedures tegen de overheid.
%2326130: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23147966: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23135143: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2385614: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Milieurecht in stelling : Utrechtse opstellen over actuele thema's in het milieurecht.
%2381049: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen.
%23269189: BUUREN, P.J.J. VAN. - Is er toekomst voor het bestemmingsplan?
%23268625: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Van WRO naar Wro.
%233087: BUUREN, ANTON JOHAN VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artt. 451 en 1122 Burg. Wetb.
%2345329: BUUREN, P.J.J. VAN, L. BOEREMA & J.H. JANS - Gedoogrecht(spraak) : verslag van de negenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 25 maart 1993 naar aanleiding van de preadviezen Gedoogrecht(spraak).
%2395893: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Bestuursdwang en dwangsom.
%23276495: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. 7e druk.
%23240168: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23235943: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2322571: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23216090: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2325656: BUURMAN, GON. - Uit verlangen : portretten van lesbische vrouwen en homomannen.
%23273089: BUVE, JEROEN & TIMO SLOOTWEG (RED.). - Hegel actueel : over de betekenis van het Hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek in de XXIe eeuw.
%23235293: BUWALDA, PROFESSOR PETRUS - They Did Not Dwell Alone: Jewish Immigration from the Soviet Union, 1967-1990 (Woodrow Wilson Center Press).
%2324441: BUWALDA, PIET. - De laatste vlag gestreken : een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960.
%23243533: BUWALDA, PIET. - Diplomatiek dagboek Moskou.
%238976: BUXBAUM, DAVID C. - (ed.). Traditional and modern legal institutions in Asia and Africa.
%23247240: BUYS, RUBEN. - De kunst van het weldenken : lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600).
%23140643: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23157824: BUYS, J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
%2388703: BUYS, J.T. - Voorlezingen over de circulatie-banken : meer bijzonder in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika : gehouden in de Maatschappij Felix Meritis.
%23156846: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23160454: BUYSSENS, ADOLPHE. - Handboek over Bloementeelt : volgens het program der Rijks Tuin- en Landbouwscholen te Volvoorden en te Gent.
%23260582: BUYTENDIJK, F.J.J. - Proeven over gewoontevorming bij dieren.
%23211303: BUZAN, BARRY - Does China Matter?: A Reassessment: Essays in Memory of Gerald Segal (New International Relations).
%23243493: BYE, MAURICE. - Relations économiques internationales.
%23176155: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti; his inscriptionibus: I. Praetermissa ad legem; 2. Digesta de origine juris; II: De rebus mancipi et nec mancipi; III: De Jure occidendi, et exponendi liberos apud veteres Romanos; IV: De cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos; V: De captatoriis institutionibus; VI: De legatis poenae nomine. Editio Tertia. Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. (16), 408, (28 pp. various indices). Bound With: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN, Curae secundae de Jure Occidendi et exponendi Liberos apud veteres romanos ad virum clarissimum Gerardum Noodt.
%2328422: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Observationum Juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, Nempe V. VI. VII. & VIII. in quibus plurima Juris Civilis.
%23109095: BYNUM, W.F. & V. NUTTON (EDS.) - Essays in the history of therapeutics.
%23109089: BYNUM, W.F. & C. OVERY (EDS.) - The Beast in the Mosquito : the Correspondence of Ronald Ross & Patrick Manson.
%23163589: BYRE, ANGELA - Leading cases and materials on the social policy of the EEC.
%23272128: BYRNE, DAVID & DAVID R. HILBERT (EDS.). - Readings on Color, Vol. 2: The Science of Color.
%23243627: BYRON, CHRISTINE - War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court.
%23158141: BYRON, MICHAEL (ED.) - Satisficing and maximizing : moral theorists on practical reason.
%23142667: BYRON, KENNETH HUGH. - The pessimism of James Thomson (B.V.) in relation to his times.
%23259618: BYRUM, OLIVER E. - Old Problems in New Times: Urban Strategies for the 1990s.
%23169955: BYVANCK, A.W. - De platen in de Aratea van Hugo de Groot : with a summery and list of astronomical manuscripts.
%23101683: BYVANCK, A.W. - De beeldende kunst in de tijd van Plato.
%2322429: BYVANCK, A.W. (ED.) - Excerpta romana : de bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. 1e deel, 1e afdeling : Teksten.
%23101684: BYVANCK, A.W. - De obelisk van Constantinopel.
%23234534: BYVANCK, VALENTIJN (ED.) - Conventions in contemporary art : lectures and debates , Witte de With 2001.
%23143075: BYWATER, M.F. & B.S. YAMEY. - Historic accounting literature : a companion guide.
%23140752: BYWATER, HECTOR C. - Les marines de guerre et la politique navale des nations depuis la guerre.
%2354785: CAANEN, J.CH. - Fiscale winst en inflatie.
%2390260: CABANÈS, AUGUSTIN. - Moeurs intimes du passé. : (Huitième série): Education de princes. (Du Grand Dauphin au Prince Impérial).
%2372812: CABANTOUS, ALAIN. - Blasphemy : impious speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century.
%23172350: CABASSUT, JEAN. - Notitia Ecclesiastica Historiarum, Conciliorum, & Canonum invicem collatorum, veterumque juxta, ac recentiorum Ecclesiae Rituum...editio tertia ab ipso auctore correcta plurimum aucta & quinque Indicibus locupletata...
%23263911: CABIESES, H. ... [ET AL.]. - Industrialization and regional development in Peru.
%2388765: CABLE, VINCENT - Trade Blocs?: The Future of Regional Integration.
%23257629: CABOT, JOHN. - The voyages of the Cabots and the discovery of North America.
%23211166: CABRÉ, MONIQUE., SEBBAG, MARINA., VIDAL, VINCENT. - Femmes de papier : une histoire du geste parfumé = Perfumed cards : a scented gesture.
%23212308: CACERES, ROBERT - Stoves for People: Proceedings of the second international workshop on stove dissemination.
%23258629: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23129686: CACHET, ALEXANDER. - Politie en sociale controle : over het effect van het politie-optreden : een vergelijkend onderzoek naar verkeersdelicten, gezinsgeweld en drugsgebruik.
%23248162: CACIOLA, NANCY. - Discerning spirits : divine and demonic possession in the Middle Ages.
%23200450: CADÉE, GERHARD CORNELIS. - Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain.
%23198363: CADIEUX, MARCEL. - The Canadian diplomat : an essay in definition.
%23209255: CADY, JOHN F. - The history of post-war Southeast Asia : independence problems.
%23198267: CAEMMERER, ERNST VON & PETER SCHLECHTRIEM (EDS.) - Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht : das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf : CISG.
%2346924: CAEMMERER, ERNST VON. - Internationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht : eine Übersicht über die Rechtsprechung von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28