Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23208198: ZAYN, SAMIH `ATIF. - Islam and human ideology.
%2387552: ZBINDEN, HANS. - De crisis der hedendaagsche moraal.
%2384053: NEW ZEALAND. - United Nations Handbook 1998.
%23170337: ZEBEN, C.J. VAN. - Inkomens- en vermogensbeheer van bejaarden : preadvies
%23172813: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Kadasterwet : (wet houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster).
%2328384: ZEBEN, C.J. VAN. - De leer van het iustum pretium en misbruik van omstandigheden.
%23195150: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 5: zakelijke rechten.
%2385609: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Overgangsrecht.
%2314272: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 1 : personen- en familierecht.
%2314273: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoeringswet Boek 1: Personen en familierecht.
%23156072: ZEBREGS, HARM. - International Capital Movements and Technology in Economic development.
%23232609: ZECCHINI, SALVATORE. - Lessons from the economic transition: Central and Eastern Europe in the 1990s.
%2344127: ZEDNER, LUCIA - Criminal Justice (Clarendon Law).
%23115601: ZEE, DAAN VAN DER. - Wat nu : een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland.
%23190669: ZEE, SYTZE VAN DER. - De overkant : mijn jaren bij Het Parool.
%23264761: ZEE, NANDA VAN DER. - Jacques Presser : het gelijk van de twijfel : een biografie.
%23225582: ZEE, NANDA VAN DER. - Om erger te voorkomen : de voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog.
%2350433: ZEEBROEK, LUC & KAMAGURKA. - Tour de Trance : Kamagurka : tekeningen, schilderijen en meer = drawings, paintings and more.
%237826: ZEEGERS, M. - Mens en misdaad.
%2313265: ZEEGERS, ABRAHAM. - Socialisatie.
%23270394: ZEELAND. - Gids voor Zuid- en Noord-Beveland.
%23273369: ZEEUW, JEROEN DE - From Soldiers to Politicians: Transforming Rebel Movements After Civil War
%23243319: ZEGGELEN, MARIE C. VAN. - Een hofdame uit de 18e Eeuw.
%23117856: ZEGVELD, LIESBETH. - Armed Opposition Groups in International Law: The Quest for Accountability.
%2344959: ZEHNTNER, HANS. - Das Staatslexikon von Rotteck und Welcker : eine Studie zur Geschichte des deutschen Frühliberalismus.
%23111878: ZEIDLER-JANISZEWSKA, ANNA (ED.) - Epistemology and History : humanities as a Philosophical Problem and Jerzy Kmita's Approach to it.
%2349819: ZEIDLER, EBERHARD & STEFANO PAVARINI - Zeidler Roberts Partnership : ethics and architecture.
%23210889: ZEIJ, JAC.J. [VONDEL] - Vondel's Altaargeheimenissen : in dertien lezingen.
%2368374: ZEIJDEN, ALBERT VAN DER (RED.). - De cultuurgeschiedenis van de dood. (Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis 2).
%23184943: ZEIJL, FEMKE VAN. - Een nacht in een vijzel.
%23273317: ZEIJL, FEMKE M.J. VAN - Een nacht in een vijzel: vrouwen in Afrika.
%23102693: ZEIJST, B.A.M. VAN DER, W.P.M. HOEKSTRA, J.D.A. VAN EMBDEN AND A.J.W. VAN ALPHEN. - Ecology of Pathogenic Bacteria Molecular and Evolutionary Aspects
%2368777: ZEILSTRA, M.I. & H.G. VAN ANDEL. - Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en Eindhoven.
%2364248: ZEITLIN, JONATHAN. - Transnational Transformations of Governance: The European Union and Beyond.
%23129625: ZEITLIN, JONATHAN & TRUBEK, DAVID M. - Governing work and welfare in a new economy : European and American experiments.
%23178572: ZEITLIN, WILLIAM. - Bibliotheca hebraica post-Mendelssohniana : bibliographisches Handbuch der neuhebräischen Litteratur seit Beginn der Mendelssohn'schen Epoche bis zum Jahre 1890... mit biographischen Daten und bibliographischen Notizen...
%23247136: ZEITLIN, LEON. - Der Staat als Schuldner. Fünf Volkshochschulvorträge.
%2371888: ZEKERHEIDSRECHT., STICHTING CENTRUM VOOR ONDERZOEK VAN HET SOCIAAL - Contra legem-uitvoering in het sociaal zekerheidsrecht: Rapport.
%23213331: ZEL, JEF VAN DER. - Kiezen voor de computer.
%23121971: ZELDERS, LEO H. (ED.) - De arts in de science-fiction literatuur.
%2367727: ZELIKOW, PHILIP & CONDOLEEZZA RICE. - Germany unified and Europe transformed : a study in statecraft.
%23205484: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van ridderorden en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse orden in de negentiende en twintigste eeuw.
%2399263: ZELNIK, REGINALD E. - Law and disorder on the Narova River: the Kreenholm strike of 1872.
%2384774: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
%2333326: ZEMER, MOSHE - Environment in Jewish Law: Essays and Responsa (Studies in Progressive Halakhah, 12).
%2386187: ZEMPEL, INGO. - Genussrechte als Instrument zur Eigensanierung von Kapitalgesellschaften im Insolvenzplanverfahren.
%23249279: ZENDERLAND, LEILA. - Measuring minds : Henry Herbert Goddard and the origins of American intelligence testing.
%23170440: ZENIOS, STAVROS A. (ED.) - Financial optimization.
%23100975: ZENKER, J. T. - Bibliotheca Orientalis. Manuel de bibliographie orientale, c.1500-1860...
%23242252: ZENKO, ADACHI - My Life in Japanese Art and Gardens: From Entrepreneur to Connoisseur.
%2395615: ZENO VERONENSIS, ZENO OF VERONA, SANCTI ZENONIS VERONENSIS. - Sermones nunc primum..diligentia editi ... codicibusque compluribus consultis ... per Marchionem Scipionem Maffeium. Recensuerunt, et dissertationibus perpetuisque adnotationibus illustrarunt Petrus et Hieronymus fratres Ballerinii...Editio novissima, cui accessere opusculo duo Francisci Bonacchi.
%23200498: ZENO, P. (RELIGIOUS NAME OF B.M. VAN DEN BARSELAAR). - Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's Grammar of Assent en zijn psychologische ontdekking: De illatieve zin.
%23187160: ZENTGRAAFF, HENRI CAREL. - In oude en nieuwe landen.
%23225937: ZENTGRAF, EDUARD (ED.). - Aus der Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Freiburg.
%2397370: ZENTGRAF, EDUARD (ED.). - Aus der Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Freiburg.
%23201593: JUS GRAECOROMANUM : CURA J. ZEPI & P. ZEPI. - Jus graecoromanum. Volume VIII. Codex civilis moldaviae : Codex civilis Valachiae : ollectio murum graecorum localum.
%23268875: ZEPTER, TOBIAS. - Modersohn & Freiesleben : das Leben der Dinge = The life of things.
%23178159: ZERNOVA, RUF ALEKSANDROVNA - Mute phone calls : and other stories
%23220652: ZERUNEITH, KELD. - The wooden horse : the liberation of the western mind from Odysseus to Socrates.
%23146328: ZETTERBERG, H.L. - On theory and verification in sociology.
%23190012: ZETTERHOLM, STAFFAN (ED.) - National cultures and European integration : exploratory essays on cultural diversity and common policies.
%23158069: ZETTLER, RICHARD L. - Nippur III: Kassite buildings in Area WC-1.
%2376293: ZEUMER, KARL. - (ed.). Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit. 2. Theile.
%23175333: ZEVENBERGEN, CHR. - Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht.
%2317351: ZEVENBERGEN, CHR. - Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht.
%23197780: ZEVENBERGEN, CHR. - Leerboek van het Nederlandsch recht der order- en toonderpapieren.
%23102697: ZEVENBOOM, K.M.C. - De Bemoeiingen van het Instituut en de Akademie met het IJkwezen.
%23102695: ZEVENBOOM, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat.
%236647: ZEYLEMAKER JNZ., JB. - Handelskoop.
%23270428: ZEYLEMAKER JNZ., JB. - Praktijk en rechtswetenschap : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rechtshoogeschool te Batavia op den 16den September 1926.
%23218408: ZGHAL, ABDELKADER - Modernisation de l'agriculture et polulations semi-nomades.
%23109736: ZHANG, SHUZHONG - Stochastic queue location problems.
%23223687: ZHANG, DAVID D., MOHAMED KAMEL & GEORGE BACIU (EDS.) - Integrated image and graphics technologies.
%23274431: ZHANG, FUZHEN - Linear algebra : challenging problems for students.
%23206622: ZHANG, YINGJIN. - Cinema, space, and polylocality in a globalizing China.
%23272595: ZHANG, JINGYUAN. - Psychoanalysis in China: Literary Transformations, 1919-1949 (Cornell East Asia Series, no. 55).
%23273341: ZHANG, SHAOHUA - The Declaration of Global Civilization
%23177277: ZHAO, SUISHENG - Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior.
%23270159: ZHENG, HENRY R. - Legal structure of international textile trade.
%23207847: ZHONG, XUEPING. - Mainstream culture refocused : television drama , society , and the production of meaning in reform-era China.
%23135062: ZIADEH, NICOLA. - Whither North Africa.
%23242999: ZICKEL, RAYMOND E. - Albania: a Country Study.
%23166185: ZIEGERT, KLAUS A. - Zur Effektivität der Rechtssoziologie : die Rekonstruktion der Gesellschaft durch Recht.
%2387758: ZIEGLER, PHILIP - The black death.
%23131571: ZIEGLER, KONRAT. - Die Überlieferungsgeschichte der vergleichenden Lebensbeschreibungen Plutarchs.
%2333596: ZIEGLER, VALARIE H. - The advocates of peace in antebellum America.
%23277785: ZIEGLER, PETER. - Zürcher Sittenmandate.
%23271086: ZIEGLER, KATJE S. - Fluchtverursachung als völkerrechtliches Delikt
%2379386: ZIEKURSCH, JOHANNES. - Beiträge zur Charakteristik der preussischen Verwaltungsbeamten in Schlesien bis zum Untergang des friderizianischen Staates.
%2379388: ZIEKURSCH, JOHANNES. - Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte : vom Hubertusburger Frieden bis zum Abschluss der Baurenbefreiung.
%23245940: ZIEL, TJIRK VAN DER. - Leven zonder drukte : wat stedelingen waarderen in het platteland.
%23159990: ZIEL, GERTJAN VAN DER ... [ET AL.] - Rotterdam Rules en Boek 8 BW.
%23142862: ZIELENZIGER, KURT. - Gerhart von Schulze Gaevernitz : eine Darstellung seines Wirkens und seiner Werke.
%23232758: ZIELENZIGER, KURT. - Die alten deutschen Kameralisten : ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus.
%23222447: ZIELINSKI, THADDEUS. - Die letzten Jahre des zweiten punischen Krieges.
%23141143: ZIELONKA-GOEI, M.L. - Uitzicht op de toekomst : de totstandkoming van verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986.
%23232652: ZIELONKA, JAN. - Paradoxes of European foreign policy.
%23120336: ZIEMBINSKI, ZYGMUNT (ED.) - Polish contributions to the theory and philosophy of law.
%23143418: ZIETZ, LUISE. - Kinderarbeit, Kinderschutz und die Kinderschutzkommissionen.
%23178300: ZIFF, LARZER. - Return passages : great American travel writing, 1780-1910.
%2348722: ZIGLER, EDWARD - The first three years & beyond : brain development and social policy /..
%23151498: ZIJDERVELD, A.C.; C.P.M. CLEIREN & C.E. DU PERRON. - Het opstandige slachtoffer : genoegdoening in strafrecht en burgerlijk recht : preadviezen.
%23183774: ZIJDERVELD, ANTON C. - Institutionalisering : een studie over het methodologisch dilemma der sociale wetenschappen.
%23200733: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst : het corps binnenlands bestuur op Java : 1945-1950.
%23269000: ZIJLSTRA, J. (VOORWOORD) - Ergenshuizen' of 'nergens meer'? : utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
%23243767: ZIJLSTRA, S.E. (E.A.) - Privaat bestuur ? : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 23 mei 2008 : ter behandeling van de preadviezen van prof . mr . S.E . Zijlstra , prof . mr . R.A.J . van Gestel , prof . mr . A.A . Freriks.
%23212159: ZIJLSTRA, S.E. ... [ET AL.] - Mandaat en delegatie.
%23243026: ZIJLSTRA, S.E. (E.A.) - Privaat bestuur ? : preadviezen.
%2318429: ZIJP, ARIE. - De strijd tusschen de staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566.
%23153426: ZIJST, MAUD VAN - De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht.
%23183845: ZILCZER, JUDITH - Willem de Kooning : from the Hirshhorn Museum Collection.
%23198339: ZILE, ZIGURDS L., ROBERT SHARLET, & JEAN C. LOVE. - The Soviet legal system and arms inspection : a case study in policy implementation.
%23110758: ZILIAN, H.G. - Klarheit und Methode: Felix Kaufmanns Wissenschaftstheorie.
%23195468: ZILINSKY, MAREK. - De Europese executoriale titel : tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten.
%23277649: ZILINSKY, MAREK. - De Europese executoriale titel : tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten.
%232019: ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het Tractaat van Maastricht.
%23256770: ZILLMAN, DONALD N. & EVAN J. ROTH. - Strategic legal writing.
%23256840: ZIMA, PETER V. - Komparatistische Perspektiven : zur Theorie der vergleichenden Literaturwissenschaft.
%23176573: ZIMAN, JOHN M. - Of one mind : the collectivization of science.
%236502: ZIMAN, JOHN. - The Force of Knowledge: the scientific dimension of society.
%23134217: ZIMBARO, VALERIE P. - Encyclopedia of Apocalyptic Literature (ABC-Clio literary companion).
%2373123: ZIMMERLE, LUDWIG (ED.) - Die Zivilprozessordnung in der ab 1. Januar 1935 geltenden Fassung nebst Gerichtsverfassungsgesetz und den wichtigsten Nebengesetzen : Textausgabe mit Einleitung Verweisungen und Sachregister.
%23129436: ZIMMERMAN, WILLIAM. - Soviet perspectives of international relations 1956-1967.
%23242592: ZIMMERMAN, DEAN W. (ED.) - Oxford studies in metaphysics. Volume 2.
%23129075: ZIMMERMAN, JOSEPH F. - State and local government.
%23128322: ZIMMERMAN, LOUIS J. - Sparen, beleggen en investeren in de economische literatuur.
%2326842: ZIMMERMANN, HEINZ. - Staat, Recht und Wirtschaft bei Justus Möser : eine einführende Darstellung.
%23216027: ZIMMERMANN, REINHARD. - Das römisch-holländische Recht in Südafrika : Einführung in die Grundlagen und usus hodiernus.
%2379389: ZIMMERMANN, FRITZ. - Bayerische Verfassungsgeschichte vom Ausgang der Landschaft bis zur Verfassungsurkunde von 1818 : ein Beitrag zur Auseinandersetzung Deutschlands mit den Ideen der Franzözischen Revolution und Restauration. Band 1 : Vorgeschichte und Entstehung der Konstitution von 1808.
%23274980: ZIMMERMANN, VOLKER (ED.) - Leiden verwehrt Vergessen : Zwangsarbeiter in Göttingen und ihre medizinische Versorgung in den Universitätskliniken.
%2318068: ZIMMERN, ALFRED E. - The Greek commonwealth : politics and economics in fifth-century Athens.
%23188259: ZIMRING, FRANKLIN E. - Crime is not the problem : lethal violence in America.
%23175131: ZINGERLE, ARNOLD. - Max Webers historische Soziologie : Aspekte und Materialien zur Wirkungsgeschichte.
%23229776: ZINN, HOWARD. - Failure to quit : reflections of an optimistic historian.
%2326293: ZINOV'EV, A.A. - Philosophical problems of many-valued logic.
%2325360: ZINSOU, MARIE-CÉCILE ... [ET AL.] - Romuald Hazoumé.
%23121564: ZIOLKOWSKI, ERIC J. - The Sanctification of Don Quixote : from Hidalgo to Priest.
%23169067: ZIOLKOWSKI, ERIC J. (ERIC JOZEF), 1958-. - The sanctification of Don Quixote : from hidalgo to priest.
%23125753: NEDERLANDSCHE ZIONISTENBOND. - Jaarverslag met bijlagen van het Bondsbestuur van de Nederlandsche Zionistenbond.
%23131569: ZIPPEL, GUSTAV. - Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus.
%2338858: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Allgemeine Staatslehre : (Politikwissenschaft) : ein Studienbuch.
%2385204: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Juristische Methodenlehre. Eine Einführung.
%2371173: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Allgemeine Staatslehre : (Politikwissenschaft) : ein Studienbuch.
%23250623: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Allgemeine Staatslehre : (Politikwissenschaft) : ein Studienbuch.
%2371990: ZIPSER, ARTHUR & PEARL ZIPSER. - Fire and grace : the life of Rose Pastor Strokes.
%23242664: ZIRKER, JACK B. - Sunquakes : probing the interior of the sun.
%23257969: ZISKIND, DAVID. - Concerning human aspiration : essays in comparative labor law.
%2327538: ZISSER, EYAL - Commanding Syria: Bashar al-Asad and the First Years in Power (Library of Modern Middle East Studies).
%23263350: ZISSERMAN, ANDREW (ED.) - Geometric Invariance in Computer Vision.
%23253178: ZITRIN, RICHARD & CAROL M. LANGFORD. - The moral compass of the American lawyer : truth, justice, power, and greed.
%23221639: ZITTEL, ANDREA. - Andrea Zittel : Gouachen und Illustrationen : gouaches and illustrations.
%2345117: ZIVIER, ERNST R. - The legal status of the Land Berlin : a survey after the Quadripartite Agreement.
%23203796: ZIVIER, ERNST R. - Die Nichtanerkennung im modernen Völkerrecht : Probleme staatlicher Willensäusserung.
%2378727: VEREINIGUNG DEUTSCHER ZIVILPROZESSRECHTSLEHRER. - Rheinisches Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht des In- und Auslandes. Organ der Vereinigung deutscher Zivilprozessrechtslehrer und des Instituts für Rechtsvergleichung an der Universität München. Hrsg. von Josef Kohler, Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Max Pagenstecher, Ernst Rabel und Adolf Wach. 14 Jahrgänge, 6 Beihefte und 1 Sonderheft.
%23147357: ZLATAR, ZDENKO - Our Kingdom Come. The Counter-Reformation in the Republic of Dubrovnik, and the Liberation of the Balkan Slavs.
%23146888: ZLATAR, ZDENKO - Between the Double Eagle and the Crescent. The Republic of Dubrovnik and the Origins of the eastern Question.
%23141866: ZNEIMER, JOHN - The Literary Vision of Liam O'Flaherty.
%23179310: ZOCHER, RUDOLF. - Die philosophische Grundlehre : eine Studie zur Kritik der Ontologie.
%23120568: ZOCK, HETTY. - A Psychology of Ultimate Concern. Erik H. Erikson's contribution to the psychology of religion.
%2390754: ZOELLER, MAX. - Römische Staats- und Rechtsaltertümer : ein Kompendium.
%23182916: ZOEST, GEERT VAN. - Verantwoordelijkheid op de weg naar gezondheid. Een statistisch-sociografische facetanalyse van de houding der bevolking van de gemeente Sassenheim tegenover het massaal onderzoek op tuberculose.
%231664: ZOETBROOD, RONALD. - Jan Duiker en het sanatorium Zonnestraal.
%23269053: ZOETEMAN, S.S. (ED.) - Stelselherzieningen : met preadviezen van: mr. J.H. Meijer, mr. H.A. Oldenziel en mr. H.W. de Vos, mr. M.M. den Boer, mr. J.A. Janssen, mr. Y.L. Lont, mr. R. Buitenhuis, mr. M.J.P.C. Zeegers, mr. E. van Schooneveld en mr. M.T. Veldhuizen en mr. R. Bekker.
%23218405: ZOETEN-DARTENSET, CLAUDINE DE. - Towards a Methodological Framework for Trade Analysis / Innovatie- en internationale handelstheorieën samengebracht tot een raamwerk voor analyse van handel..
%23240253: ZOETHOUT, CARLA M. - Constitutionalism in Africa: A quest for autochthonous principles (SI-EUR).
%2376478: ZOETMULDER, STEEF. - Subjective photography 1940/1960.
%2367348: ZOHAR, DANAH & IAN MARSHALL. - The Quantum Society : mind, physics and a new social vision.
%23240257: ZOLLA, DANIEL. - Dictionnaire-manuel-illustré d'agriculture.
%23277935: ZÖLLNER, WOLFGANG (ED.) - Kölner Kommentar zum Aktiengesetz : Band 3 : 1.-5. Lieferung §§ 291-410. [3. Buch : Verbundene Unternehmen].
%23191971: ZOLTEN, J. JEROME. - Great God a'mighty! the Dixie Hummingbirds : celebrating the rise of soul gospel music.
%23273458: ZOMEREN, KOOS VAN. - Een jaar in scherven
%23146649: ZONDAG, W.A. - Werktijdverkorting : over plaats en instrument van een arbeidsmarktinstrument in het arbeidsrecht.
%23191457: GEREFORMEERDE ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING. - Diploma der Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging [Filippus, Den Helder] uitgereikt aan Adriaan Koster, oud 12 jaren.
%2341610: ZONDERLAND, PIETER. - Rechten en verplichtingen bij staking.
%2383042: ZONDERLAND, PIETER. - Indeling, uitlegging en regeling van overeenkomsten.
%2366635: ZONDERLAND, PIETER. - Het kort geding in het bijzonder tegen de overheid.
%2350339: ZONDERLAND, PIETER. - Jurist 1970. Rede.
%23143797: ZONDERVAN, TON. - Ontvankelijk Denken : moderniteit en transcendentie in het werk van Philip Rieff. Diss.
%23269379: ZONIA, GUISEPPE (ED.) - Trattati d'amore del cinquecento.
%2319438: ZONNENBERG, GERARD J. O. - Over stofexplosies.
%23200571: ZONNEVELD, LEO AND ROBERT MULLER (EDS.). - The desire to be human : a global reconnaissance of human perspectives in an age of transformation written in honour of Pierre Teilhard de Chardin. International Teilhard compendium. Centenary volume.
%23182875: ZONNEVELD, JACOBUS J. M. - Angore metuque. Woordstudie over de angst in De Rerum Natura van Lucretius.
%23229019: ZOOK, MATTHEW A. - The geography of the Internet industry : venture capital, dot-coms, and local knowledge.
%23196707: ZOOMERS, ANNELIES (ED.) - Land and sustainable livelihood in Latin America.
%23169231: ZOONEN, LIESBET VAN. - 'Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn?' : de vrouwenbeweging en de media.
%23150368: ZOONTJES, P. - Vrijheid van Wetenschap : juridische beschouwingen over wetenschapsbeleid en hoger onderwijs.
%23200172: ZOPP, HANS. - Die Grossbetriebe des Einzelhandels in der Rechtsform der Aktiengesellschaft. Eine Bilanzstudie.
%2343859: ZORN, PHILIPP. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 4-5-1918. Philipp Zorn (1850-1928), professor of international law in Bonn, was also notable in ecclesiastical and constitutional law.
%23122409: ZOTOVIC, LJUBICA. - Les Cultes orientaux sur le territoire de la Mésie supérieure.
%23118205: ZOURIDIS, STAVROS. - Digitale disciplinering; over ICT, organisatie, wetgeving en het automatiseren van beschikkingen.
%2396740: ZOYSA, DARSHINI ANNA DE. - The great sandy river : class and gender transformation among pioneer settlers in Sri Lanka's frontier.
%23258430: ZSCHOKKE, WALTER - Rüdiger Lainer : Urbanism, Buildings, Projects, Stadt, Bau, Werke, Projekte 1984-1999.
%23213230: ZUBAIDA, SAMI - Law and Power in the Islamic World.
%23120202: ZUBER-SKERRITT, ORTRUN (ED.) - Page to stage: theatre as translation.
%2347536: ZUBIZARRETA, MARIA LUISA - On the Syntactic Composition of Manner and Motion (Linguistic Inquiry Monographs).
%23250006: ZUBOV, V.I. - Mathematical methods for the study of automatic control systems.
%23160835: ZUCKER, ROSS. - Democratic distributive justice.
%235056: ZUCKER, KONRAD - Psychologie des Aberglaubens.
%2379639: ZUCKERKANDL, ROBERT. - Zur Theorie des Preises mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der Lehre.
%23137073: ZUIDEMA, S.U. E.A. - Denkers van Deze Tijd.
%2364051: ZUIDERVAART, LAMBERT. - Refractions : truth in Adorno's aesthetic theory.
%23262290: ZUIDHOF, PETRUS WILLEM. - Imagining markets : the discursive politics of neoliberalism.
%23251101: ZUIDWEG, PETER JOH. M. - Handboek voor kelner en serveerster.
%23156209: ZUIDWIJK, ROB. - Complementary triangular forms for pairs of matrices and operators.
%23189074: ZUIJDGEEST, NICOLIEN. - De laatste kolonie van Afrika : reizen door de Westelijke Sahara.
%23240534: ZUIJLEN, ROBERT WIJBE VAN. - Veiligheid als opdracht : een onderzoek naar veiligheid als fundamenteel recht en als positieve verplichting van de staat in het licht van de politietaak tot strafrechtelijke rechtshandhaving.
%23184176: ZUKOWSKY, JOHN (ED.). - The architecture of Von Gerkan, Marg + Partners.
%23228647: ZULEEG, MANFRED. - Das Recht der Europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich.
%23191884: ZULEEG, MANFRED (ED.) - Ausländerrecht und Ausländerpolitik in Europa : Referate der Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 18. - 20. Juni 1987.
%23218026: ZULLIGER, HANS. - Praxis des Zulliger-Tafeln- und Diapositiv-Tests und ausgewählte Aufsätze.
%2356616: ZULLIGER, HANS. - Jugendliche Diebe im Rorschach-Formdeutversuch : eine seelenkundliche und erzieherische Studie.
%2379391: ZULUETA, FRANCIS DE. - Digest 41,1 and 2.
%2378883: ZULUETA, FRANCIS DE. - Studies in the Roman law of sale : dedicated to the memory of Francis de Zulueta.
%2376292: ZUMPT, AUGUST WILHELM. - Das Kriminalprozess der römischen Republik : ein Hilfsbuch für die Erklärung der Klassiker und Rechtsquellen.
%2376290: ZUMPT, AUGUST WILHELM. - Das Kriminalrecht der römischen Republik.
%23102701: ZUMTHOR, PAUL. - Abréviations composées.
%2376450: ZUMWALT, ROSEMARY LÉVY. - Wealth and Rebellion. Elsie Clews Parsons, anthropologist and folklorist.
%234617: ZUNDER, ARMAND. - Herstelbetalingen : de 'Wiedergutmachung' voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme.
%23199665: ZUNDEREN, HUBERTUS VAN. - Vrijheid in twijfel.
%23108056: ZUNDERT, J.W. VAN (ED.) - [Tekst & Commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht.
%23248301: ZUNDERT, J.W. VAN. - [Tekst & commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 5e druk.
%23194455: ZUNDERT, J.W. VAN. - [Tekst & commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar.
%2345192: ZUNDERT, J.W. VAN. - [Tekst & commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar.
%23269604: ZUNNEBERG, HERMAN. - Willem Banning 1888-1971 : een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement = a study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
%2346678: ZUNZ, OLIVIER - Making America corporate, 1870-1920.
%2369974: ZUPKO, R.E. & R.A. LAURES. - Straws in the Wind : medieval Urban Environmental Law : the case of northern Italy.
%23102705: ZÜRCHER, E. - In de uiterse diaspora: de Joden van Kaifeng.
%23173867: ZÜRCHER, ERIK JAN. - De Europese Unie, Turkije en de islam.
%23241048: ZÜRCHER, ANDREAS. - Strafrecht in der SBZ : Strafrecht und Strafrechtsanwendung in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, dargestellt am Tatbestand der staatsgefährdenden Propaganda und Hetze.
%2343625: ZÜRICH., STADT - Archäologie und Denkmalpflege : 2008-2010.
%23160764: KUNSTHAUS ZÜRICH. - Oskar Kokoschka.
%234346: ZURING, J. - Het gezinsleven van schizophrenen. Een bijdrage tot de sociologie der schizophrenen. Diss.
%2335469: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachten over de niet-westerse geneeskunst.
%2370301: ZUROFF, EFRAIM - Operation Last Chance: One Man's Quest to Bring Nazi Criminals to Justice.
%2399728: ZUTHEM, H.J. VAN. - De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk.
%2335567: ZUTPHEN, A.H. VAN. - De rechtspositie van de rijksambtenaar : aanstelling en ontslag.
%238958: ZUTPHEN, A.H. VAN. - De rechtspositie van de rijksambtenaar : aanstelling en ontslag.
%23181079: ZUTSHI, CHITRALEKHA. - Languages of belonging : Islam , regional identity , and the making of Kashmir.
%23242038: ZUTSHI, CHITRALEKHA. - Languages of belonging : Islam, regional identity, and the making of Kashmir.
%23241700: VAN ZUYLEN, MARINA. - Monomania : the flight from everyday life in literature and art.
%23159730: ZUYLEN VAN NYEVELT, HUGO FERDINAND VAN. - Specimen juris publici inauguralis De hospitio militari.
%23271301: ZUYLEN, BELLE VAN. - Rebels en beminnelijk : brieven van Belle van Zuylen-madame de Charrière (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
%23109333: ZVIE BAR-ON, A (ED.) - On Shmuel Hugo Bergman's philosophy.
%2395639: ZWAAG, K. VAN DER. - Onverkort of gekortwiekt? : Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie : een systematisch-historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel.
%23237361: ZWAAL, PETER. - The history of De Amstel Brouwerij since 1870-.
%23247963: ZWAAL, PETER. - Lex Haak : architect.
%23185767: ZWAAL, JACOBUS VAN DER. - Inlandsch gemeentewezen in Zuid-Sumatra en Javanentransmigratie.
%23102703: ZWAAN, F.L. - Constantijn Huygens Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der vereenighde Nederlanden (1641).
%23250040: ZWAAN, J.W. DE - Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers : ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen.
%23256321: ZWAAN, J.W. DE & A.J.BULTENA. - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de Europese Unie.
%2359475: ZWAAN, TON (ED.) - Politiek geweld : ethnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
%23256718: ZWAAN, J.W. DE & A.J.BULTENA. - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de Europese Unie.
%23273001: ZWAAN, PIETER. - Struggling with Europa : how initiators of horizontal forms of governance respond to EU formal rules.
%23251033: ZWAAN, JAAP DE., EDWIN BAKKER & SICO VAN DER MEER (EDS.) - Challenges in a changing world : Clingendael views on global and regional issues.
%23185804: ZWAAN, J.W. VAN DER. - Aandelenkoersen en Conjunctuur.
%2316016: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa : een historische studie.
%2357641: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie.
%2328005: ZWALVE, W.J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht : I. Inleiding en zakenrecht.
%23207736: ZWAN, ARIE VAN DER. - Regressie en voortijdige rijpheid : ontbindingsverschijnselen van de verzorgingsstaat.
%2320435: ZWAN, ARIE VAN DER. - Een analyse van het bezit van duurzame consumptiegoederen op grond van gezins-enquêtes.
%23273278: ZWAN, ARIE VAN DER. - H.M. Hirschfeld : in de ban van de macht : biografie
%23258604: ZWAN, ARIE VAN DER. - Koplopers en achterblijvers. Effectiviteit in Beleid en Management.
%23205020: ZWAN, BERT VAN DER ... [ET AL.] - Het Londens archief : het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
%23160046: ZWANENBURG, WIECHER. - Recherches sur la prosodie de la phrase Française.
%239157: ZWARENSTEYN, H. - Some aspects of the extraterritorial reach of the American Antitrust Laws.
%23218480: ZWART, TOM - Individuele klachtprocedures bij mensenrechtenverdragen.
%23278197: ZWART, HUB. - De waarheid op de wand : psychoanalyse van het weten.
%23236: ZWART, CEES. - Diender in Amsterdam : de beproevingen van een politiekorps 1966-1999.
%23253442: ZWART, A.C. DE. - Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln aan jongelieden verteld.
%2347316: ZWEEP, CHARLES VAN DER. - In welke gevallen kan de rechter sequestratie bevelen? Diss.
%23201802: ZWEERS, W. AND L. WELTERS. - Toneel en publiek in Nederland.
%23205812: ZWEIGERT, KONRAD (ED.) - Die Materielle Gültigkeit von Kaufverträgen : ein rechtsvergleichender Bericht. Band 1: Abhandlung; Band 2: Texte der zitierten Rechtsnormen und amerikanischen Restatements.
%23217157: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Die Haftung für gefährliche Anlagen in den EWG-Ländern sowie in England und den Vereinigten Staaten von Amerika : ein rechtsvergleichendes Gutachten.
%2317129: ZWEIGLE, STEFAN. - Die Prospekthaftung qua Gesellschafterstellung in der Initiatoren-GmbH : eine Kritik anhand zivil- und gesellschaftsrechtlicher Grundprinzipien.
%2372026: ZWEMMER, J.W. (E.A.) - Partners in werk en rust. Preadvies Alg. Ledenvergadering Kon. Notariële Broederschap te Enschede, oktober 1991.
%23140427: ZWEMMER, J.W. - De dood als belastbaar feit.
%23238147: ZWEMSTRA, J.C. - Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie : een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg.
%23233563: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters.
%2344857: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters.
%23108271: ZWENNE, G.J. - Belastingheffing en informatieverplichtingen : reikwijdte en begrenzing van informatiebevoegdheden in de verhouding tussen belastingdienst en banken
%239449: ZWERVER, S. - Schets van het bestemmingsplanrecht : zwerftochten door een ruimtewet.
%23217888: ZWETSLOOT, F.J.M. - Sturing van wetenschappelijk onderzoek : door beleid , politiek , markt en de onderzoeker.
%237827: ZWEZERIJNEN, J.J.A. - Dwang en vertrouwen : een empirisch onderzoek naar de machtrelaties tussen bewaarders en gedetineerden.
%23169607: ZWICKER, STEVEN N. - Lines of authority : politics and English literary culture, 1649-1689.
%23155814: ZWIEDINECK-SÜDENHORST, OTTO VON. - Sozialpolitik.
%23104639: ZWIEP, IRENE. - Mother of Reason and Revelation : a short history of medieval Jewish linguistic thought.
%23154326: ZWIETEN, L.J.A. - Bijzondere verhoormethoden en art. 29 Sv.
%23270182: ZWIJNENBERG, HERMAN ARNOLD. - Alexander Numan : in het bijzonder zijn invloed op de Nederlandsche schapenfokkerij : eene kritisch-historische studie.
%23225348: ZWITSER, RICHARD. - Order- en toonderpapieren.
%2351664: ZYLA, W.T. & W.M. AYCOCK (ED.). - Joseph Conrad. Theory and world fiction.
%23240032: ZYLAN, YVONNE - States of Passion: Law, Identity, and Social Construction of Desire.
%2376574: ZYTARUK, GEORGE J. (ED.). - The Quest for Rananim: D.H. Lawrence's letters to S.S. Koteliansky, 1914-1930.
[an error occurred while processing this directive]

6/28