Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23264654: VRIES, SANDRA DE. - De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar : collectie-catalogus.
%23264455: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
%2327269: VRIES, C.W. DE. - Het Grondwettig Koningschap onder koning Willem III 1849-1870.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%23277974: VRIESENDORP, R.D. ... [ET AL.] (ED.) - Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdrgen.
%2343777: VRIESENDORP, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud : een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van rechtshistorische aard.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%2399015: VRIESENDORP, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%23262497: VRIEZE, JOHN (ED.) - De rijkdom van Stroganoff : het verhaal van een Russische familie.
%23200424: VRIEZE, FOLKERDINA STIENTJE DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlöf.
%23230101: VRIEZE, JOHN (ED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten : uit de schatkamers van de Hermitage.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%2312983: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23216298: VRIJLAND, C.W.D. - De rechtbank te Haarlem.
%23216302: VRIJLAND, C.W.D. - Gerecht in klein bestek : het Kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%23261699: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23128471: VROMEN, JACK J. - Evolution and efficiency : an inquiry into the foundations of 'New Institutional Economics'.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%2357278: VROOM, C. W - Bureaucratie: het veelzijdig instrument van de macht.
%23213329: VROOM, MARGREETH. - Intensieve zorgen.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht : acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%237096: VRUGT, MARIJKE VAN DE. - De Criminele Ordonnantiën van 1570 : enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23273313: VUIJSJE, HERMAN. - Pelgrim zonder god
%23231828: VUIJSJE, BERT. - Avonturen in besturen : gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23276576: VUIJSJE, MARJA. - Joke Smit : biografie van een feministe.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%23277108: VUSHKO, IRYNA. - The politics of cultural retreat : imperial bureaucracy in Austrian Gallicia, 1772-1867.
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%23199493: VUYST, BRUNO M. DE. - Documentaire kredieten.
%23277245: VYLETA, DANIEL M. - Crime, Jews and News : Vienna 1895-1914.
%23253250: WAAGENAAR, SAM. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%23253249: WAAGENAAR, SAM. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%23227855: WAAIJER, BOUDEWIJN. - Wat was was voordat was was was? : opmerkingen over civielrechtelijke en deontologische implicaties van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, voor de beroepsuitoefening van de notaris.
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23102627: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 2-3 : Nature and Human Being. Man in General.
%23102631: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23102634: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 7 : Bible.
%23102623: WAAL, HENRI VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23102639: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 1 : Religion and Magic.
%23102640: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Index A-E.
%23102643: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%23102626: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 2-3 : Nature and Human Being, Man in General.
%23102625: WAAL, HENRI VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23102629: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%23102628: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. Bibliography 4, Part 1 : Society, Civilization, Culture.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%2346793: WAAL-VAN WESSEM, I. DE. - Register Monografieën Nieuw BW.
%23102630: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass. An iconographic classification system. System 4, Part 2 : Society, Civilization, Culture.
%23201638: WAAL, HENRI VAN DE. - Iconclass : an Iconographic Classification System. 17 Volumes.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23236843: WAALDIJK, KEES. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23225099: WAARD, B.W.N. DE. - Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak.
%237031: WAARD, B.W.N. DE. - Beginselen van behoorlijke rechtspleging m.n. in het administratief procesrecht.
%23277011: WAARD, MATTHIJS DE. - De man van 1848 : Dirk Donker Curtius.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%23111430: WAARSENBURG, DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%23144712: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2331357: WAART, P.J.I.M. DE. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%23144711: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%2387792: WABNITZ, REINHARD JOACHIM. - Politische Fragen, Rechtsfragen und Sachfragen : politikwissenschaftliche und normentheoretische Untersuchungen zur Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%2350456: WACH, ADOLF. - Festschrift für Adolf Wach.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23257149: WACHTER, B. - Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past.
%23267757: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%23231072: WACKER, CHRISTIAN (EDITOR) - The Olympics: Past and Present (Publications of the Qatar Olympic & Sports Museum (Qosm)).
%23232376: WACKER, HEINZ. - Die Rechtsbeugung : dogmatisch und rechtspolitische Untersuchungen zu §336 des Reichsstrafgesetzbuches mit besonderer Berücksichtigung der Strafgesetzentwürfe.
%23124390: WACKIE EYSTEN, P.A. [ET AL.] - Pioniers in toga.
%23266311: WACKS, RAYMOND. - Understanding jurisprudence : an introduction to legal theory.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23175095: WADDINGTON, C.H. - Evolutie en ethiek.
%23273165: WADDINGTON, PATRICK - From The Russian Fugitive to The Ballad of Bulgarie: Episodes in English Literary Attitudes to Russia from Wordsworth to Swinburne
%23217618: WADDY, CHARIS - The Muslim Mind.
%23141901: WADE, LARRY L. - Political Economy : recent Views.
%2391552: WADE, REX A. & SCOTT J. SEREGNY (ED.). - Politics and society in provincial Russia: Saratov, 1590-1917.
%2379398: WADE-EVANS, ARTHUR WADE. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%23210883: WADE, EDWIN L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%23194799: WADE, E.C.S., T.ST.J.N. BATES & C.M.G. HIMSWORTH. - Constitutional and administrative law.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2374812: WAELBROECK, MICHEL. - Traités internationaux et juridictions internes dans les pays du Marché Commun.
%2317982: WAELBROECK, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%23129333: WAELHENS, ALPHONSE DE. - La philosophie et les expériences naturelles.
%2327985: WAELKENS, LAURENT. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23232788: WAELKENS, LAURENT. - Civium causa : handboek Romeins recht. 3e herziene druk.
%23151507: WAELTI-WALTERS, JENNIFER & STEVEN C. HAUSE. - Feminisms of the belle époque : a historical and literary anthology.
%23169925: WAES, RIA VAN. - Architectures for Information Management.
%2320918: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: WAFELBAKKER, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%2318250: WAGEMANN, ERNST. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%2343385: WAGENAAR, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%2338494: WAGENAAR, WILLEM A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%23102645: WAGENAAR-NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%23132530: WAGENAAR, WILLEM A. - Het Herkennen van Iwan. De Identificatie van de Dader door Ooggetuigen van een Misdrijf.
%23147847: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%2362273: WAGENAAR, MARJA. - Het einde van de buitenspelcultuur : een democratisch antwoord op het populisme.
%23236059: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus.
%233445: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%23136747: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip 'Fair Competition' in de Vereenigde Staten van Amerika.
%23102650: WAGENVOORT, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%23251911: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23102649: WAGENVOORT, H. - De oorsprong der Ludi Saeculares.
%2341379: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%2352661: WAGER, ARTHUR F. AND KARL FOLKERS. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: WAGLEY, CHARLES. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%2335062: WAGNER, IRMGARD - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%23165685: WAGNER, PETER (ED.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%23103693: WAGNER-PACIFICI, ROBIN ERICA. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%23231610: WAGNER, GOTTFRIED - Twilight of the Wagners: The Unveiling of a Family's Legacy.
%2379400: WAGNER, VALENTIN F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23228067: WAGNER, HEINZ. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%23162164: WAGNER, RICHARD. - Nachgelassene Schriften und Dichtungen.
%23207490: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER (EDS.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%23142619: WAGNER, W.J. - The federal states and their judiciary. A comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%23117091: WAGONER, PHILIP B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23162647: WAGTENDONK, KEES. - Fasting in the Koran.
%23217588: WAGTENDONK, K. & P. AARTS (ED.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23128946: WAHL, ADALBERT. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23223761: WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Der Curialis.
%23225898: WAIBEL, WOLF-WILHELM. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: WAICUKAUSKI, R.J. - Law and amateur sports.
%2316771: WAIJENBURG, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23247892: WAINHOUSE, DAVID WALTER. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23109760: WAISMANN, FRIEDRICH. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%2379404: WAITZ, GEORG. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%23180370: WAKABAYASHI, BOB TADASHI (ED.) - Modern Japanese thought.
%2381248: WAKABAYASHI, BOB TADASHI. - Anti-foreignism and Western learning in early-modern Japan : the New theses of 1825.
%23212975: WAKEFIELD, DAVID. - Fenjia : household division and inheritance in Qing and Republican China.
%23199198: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%23210329: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288 (2) EC.
%23203041: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23139234: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23202984: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%23138466: WAL, HANS VAN DER. - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation : a case-study on secondary vegetation resulting from indigenous shifting cultivation in the Chinantla, Mexico.
%23182912: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23262122: WAL, RONALD VAN DER. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%23248735: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%2321524: WAL, G. VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%23235789: WAL, TJ. VAN DER & J.W. SCHNEIDER. - De jachtwet.
%23250172: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23190255: WAL, G.A. VAN DER (E.A.) - Euthanasie : knelpunten in een discussie.
%23191134: WAL, G.A. VAN DER - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza.
%23203213: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%23232724: WAL, G.A. VAN DER WAL & F.C.L.M. JACOBS (ED.) - Vragen naar zin : beschouwingen over zingevingsproblematiek.
%23216571: WAL, N. VAN DER & J.H.A. LOKIN. - Historiae iuris graeco-romani delineatio : les sources du droit byzantin de 300 à 1453.
%23177467: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%2341076: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%2326418: WAL, MARIJKE VAN DER. - Onvoltooid verleden tijd : witte vlekken in de taalgeschiedenis.
%23168661: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23223534: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23202990: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23198810: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23262848: WALCOTT, WILLIAM H. - Knowledge, competence, and communication: Chomsky, Freire, Searle, and communicative language teaching.
%2337618: WALDER, HANS. - Kriminalistisches Denken.
%23263542: WALDO, JIM. - The Evolution of C ++: Language Design in the Marketplace of Ideas.
%23277816: WALDREP, CHRISTOPHER & LYNNE CURRY. - The constitution and the nation : establishing the Constitution 1215-1829.
%235120: WALDRON, JEREMY. - Partly Laws Common to All Mankind: Foreign Law in American Courts.
%23145679: WALDSTEIN, ABRAHAM SOLOMON. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: WALDT, GERRIT VAN DER. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23177925: WALFORD, JONATHAN. - The Seductive Shoes : Four Centuries of Fashion Footwear.
%237515: WALGRAVE, L. - De Bescherming Voorbij. Ontwerp voor een Emanciperende Jeugdkriminologie.
%23152996: WALICKI, ANDRZEJ. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%23261819: WALING, CORNÉLIE. - Das niederländische Umweltstrafrecht : eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung.
%23130329: WALING, CORNÉLIE. - Het materiële milieustrafrecht.
%2330429: WALING, CORNÉLIE. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23238568: WALKER, ANDREW (ED.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%23174420: WALKER, DANIEL. - Military law.
%23244333: WALKER, ANDREW. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%2353999: WALKER-SMITH, DEREK. - The protectionist case in the 1840's.
%23194141: WALKER, ISAIAH HELEKUNIHI. - Waves of Resistance: Surfing and History in Twentieth-century Hawai'i.
%23274611: WALKER, CHRISTOPHER J. - Visions of Ararat: Writings on Armenia.
%23150810: WALKER, CHARLES A., LEROY C. GOULD, & EDWARD J. WOODHOUSE (EDS.) - Too hot to handle ? : social and policy issues in the management of radioactive wastes.
%2380636: WALKER, JOHN. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%2325058: WALKER III, WILLIAM O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%2321740: WALKER, ROBERT FREDERIK. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%2342135: WALKER, FRANK. - John Paul Jones : maverick hero.
%2353554: WALKER, GUSTAV. - Internationales Privatrecht.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%23219298: WALKER, ANDREW. - The Nazi war trials.
%23205957: WALKER, HUGH D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%23187295: WALKER, PAMELA J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%23172200: WALKIEWICZ, E.P. & HUGH WITEMEYER (EDS.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%23207934: WALKLAND, S.A. - The legislative Process in Great Britain.
%23172277: WALL, JOHN N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%2379406: WALL, HEINRICH DE. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23203849: WALLACE, REBECCA M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%231182: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23250071: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23108121: WALLACE, IAN (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%23275291: WALLACE, B. ALAN. - The bridge of quiescence : experiencing Tibetan Buddhist meditation.
%2332073: WALLACE, JAMES M. - Norms and Practices.
%23197766: WALLACE, WILLIAM - Prescription for partnership : a study of industrial relation.
%23246432: WALLACE, LEE. - Sexual encounters : Pacific texts, modern sexualities.
%23208455: WALLACE, W. & I. HERREMAN (EDS.) - A community of twelve? : the impact of further enlargement on the European Communities : Bruges week 1978 = Une communauté à douze? : l'impact du nouvel élargissement sur les Communautés européennes : semaine de Bruges 1978.
%2353995: WALLACE, ROBERT. - Characteristics of the present political state of Great Britain.
%23255292: WALLACE, REBECCA M.M. - International human rights : text and materials.
%23251953: WALLACE, MICHELE. - Dark designs and visual culture.
%23222522: WALLACH, LORI & PATRICK WOODALL. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%23248710: WALLACH, GEORGE I. - The Law of Sales Under the Uniform Commercial Code.
%23246597: WALLANDER, CELESTE A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%23274503: WALLE, NICOLAS VAN DE. - African Economies and the Politics of Permanent Crisis, 1979-1999.
%23192215: WALLENSTEIN, PETER - Tell the court I love my wife : race, marriage, and law : an American history.
%23260205: WALLERSTEIN, ROBERT S. - The talking cures : the psychanalyses and the psychotherapies.
%2372595: WALLERSTEIN, ROBERT S. (ED.) - The common ground of psychoanalysis.
%23242543: WALLISER, JAN (EDITOR) - Budget Support as More Effective Aid?: Recent Experiences and Emerging Lessons.
%23131600: WALLON, HENRY ALEXANDRE. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23132720: WALLS, NEAL. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23210861: WALPOLE, HORATIO. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237508: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%237376: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%23242538: WALRAVEN, KLAAS - Early Warning and Conflict Prevention:Limitations and Possibilities (Nijhoff Law Specials, 39).
%2323177: WALS, HENK. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%23174804: WALSH, W.H. - Metaphysics.
%23124648: WALSH, DAVID. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%2353802: WALSH, WILLIAM F. - Outlines of the history of English and American law.
%23235346: WALSH, CARL E. - Monetary theory and policy.
%23274100: WALSH, ROGER N. & WILLIAM T. GOODENOUGH (EDS.) - Environments as Therapy for Brain Dysfunction.
%23239274: WALSH, D. M. (ED.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23130772: WALSUM, SARAH VAN. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%23258470: WALT, JOHAN VAN DER. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%23273343: WALT, STEPHEN M. - Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy
%23277855: WALTER, FRIEDER. - Niederlandische Einflusse auf das eidgenossische Staatsdenken im spaten 16. und fruhen 17. Jahrhundert: Neue Aspekte der Zurcher und Berner Geschichte im Zeitalter des werdenden Absolutismus.
%2318203: WALTER, BRUNO. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%23131599: WALTER, JOHANNES VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%23211761: WALTER, HEINRICH. - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens.
%23115314: WALTER, HELGA. - Das Selbstverständnis des modernen Algeriens : die historisch-nationalen und islamischen Elemente.
%2386093: WALTER, FRANK. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).
%2380133: WALTER, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%2379408: WALTER, FERDINAND. - Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodiemi.
%23132113: WALTER, FERDINAND. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%23267533: WALTER, HELGE. - Actio iniuriarum : der Schutz der Persönlichkeit im südafrikanischen Privatrecht.
%23255169: WALTER, ROBERT & RUDOLF THIENEL (EDS.) - Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze : samt Zustellgesetz, Agrarverfahrensgesetz, Dienstrechtsverfahrensgesetz, Überwachungsgebührengesetz und den wichtigsten Durchführungsvorschriften.
%23208981: WALTERS, DAVIS & DAVID WHITE - Retail marketing management .
%2384507: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis (Hesperia Supplement).
%23166199: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis.
%23238741: WALTERS, MICHAEL. - A concise history of ornithology.
%23229975: WALTHER, INGO F. - Schilderkunst van de Barok.
%23243263: WALTMANS, H.J.G. - De nederlandse politieke parijen en de nationale gedachte.
%23238637: WALTON, HANES. - African American power and politics : the political context variable.
%2364996: WALTON, CRAIG. - De la Recherche du Bien : a study of Malebranche's science of ethics.
%23263795: WALTON, C. DALE - Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
%23152989: WALTZ, SUSAN E. - Human rights and reform : changing the face of North African politics.
%23238731: WALZ, GÜNTER. - Die Geschichte des Theaters in Mainz : ein Ru¨ckblick auf 2000 Jahre Bühnengeschehen.
%2386096: WALZ, ULF. - Die renditebezogene Missbrauchskontrolle nach Art. 269 OR.
%23129072: WALZ, GUSTAV ADOLF. - Nationalboykott und Völkerrecht.
%23268814: WALZER, MICHAEL. - Grenzeloze rechtvaardigheid.
%23143387: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23279216: WALZER, MICHAEL. - The paradox of liberation : secular revolutions and religious counterrevolutions.
%23246980: WALZER, MICHAEL. - Arguing about War
%2347304: WAMELEN, CARLA VAN. - Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding : voorstellen tot wetgeving op basis van art. 8 EVRM, de Recommendation on parental responsibilities van de Raad van Europa (1984) en empirisch onderzoek naar opvattingen van kinderen over gezin en echtscheiding.
%2313925: WAMMES, HENDRIK. - De gemeenschap naar komend recht : enige beschouwingen over de afdelingen 3.7.1 en 3.7.2 NBW.
%23277125: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.Band 1. A-Gothen; Band 2. Gott-Lehren; Band 3. Lehrer-Satte; Band 4. Sattel-Wei; Band 5. Weib-Zwug. Zusätze und Ergänzungen.
%23173006: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.
%23102651: WANDERS, R.J.A., R.B.H. SCHUTGENS AND H.F. TABAK (EDS) - Functions and Biogenesis of Peroxisomes in Relation to Human Disease.
%23152179: WANDERS, J.F. ... [ET AL.] - Politieke delicten of terrorisme.
%23201258: YIJING WANG. - Corporate reputation management : reaching out to financial stakeholders.
%2387557: WANG, WILLIAM K. S. - Insider Trading.
%23264074: WANG, LIYING. - Wheel of Time : Calendar design.
%237571: WANING, JAC. VAN. - De zedelijke taak der politie.
%23100968: WANNER, RAYMOND E. - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
%233386: WANSINK, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de SDAP.
%2342864: WANSINK, J.H. - Acceptatie en naselectie bij verzekering : vrijheid in gebondenheid.
%2346262: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%23269617: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%23258180: WANSINK, J.H. ... [ET AL.] - New Dutch insurance contract law : official text in Dutch : translations in English, French and German.
%23222878: WANSO, PAK. - Een huis in Seoel.: een autobiografische roman uit Korea
%23263279: WANYEKI, L. MUTHONI (ED.) - Women and land in Africa : culture, religion and realizing women's rights.
%2349135: WAQUET, JEAN-CLAUDE. - Corruption : ethics and Power in Florence, 1600-1770.
%23219847: WARD, ROBERT B. - New York State government : what it does, how it works.
%23258409: WARD, ROBIN & RICHARD JENKINS (EDS.) - Ethnic communities in business : strategies for economic survival.
%23234165: WARD, KYLE ROY. - History in the making : an absorbing look at how American history has changed in the telling over the last 200 years.
%2380143: WARD, PATRICIA SPAIN. - Simon Baruch: rebel in the ranks of medicine, 1840-1921.
%23220097: WARD, IRENE. - Literacy, ideology, and dialogue : towards a dialogic pedagogy.
%23114693: WARD, CHRIS. - Russia's Cotton Workers and the New Economic Policy : shop-Floor Culture and State Policy, 1921-1929.
%2359549: WARD, LESTER F. - Pure sociology : a treatise on the origin and spontaneous development of society.
%2358125: WARD, P. - The end of evolution. Dinosaurs, mass extinction and biodiversity.
%2322820: WARD, SUSAN - Fashion Show: Paris Style
%23279569: WARD, ANGELA. - Judicial review and the rights of private parties in EC law.
%23263544: WARD, STEPHEN A. - Computation Structures.
%23256461: WARD, IAN. - Law, text, terror.
%23222969: WARD, PETER D. - Rivers in time : the search for clues to earth's mass extinctions.
%23275212: WARDHAUGH, BENJAMIN. - Poor Robin's prophecies : a curious almanac, and the everyday mathematics of Georgian Britain.
%23117564: WARE, ALAN. - The Breakdown of democratic party organization 1940-1980.
%23131017: WAREHIME, MARJA. - Brassai : images of culture and the surrealist observer.
%23224891: WARFFEMIUS, PIM M.J. - Modeling the clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol : location endowments, economies of agglomeration, locked-in logistics and policy implications.
%23278124: WARHOL, ANDY; AI WEI WEI. - Andy Warhol China 1982 = Andi Woheer Zhongguo 1982
%23270615: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : cosmos : drawing and collages.
%23270616: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol headshots : drawings and paintings
%23270617: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol, Modern Madonna drawings.
%23270618: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Duty free : paintings and drawings.
%23270619: WARHOL, ANDY. - Diane Keaton by Andy Warhol.
%23270620: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Knives Paintings and drawings.
%23270621: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : ten portraits of Jews of the 20th century, collages.
%23270622: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol's small world : drawings of children and dolls 1948-1985.
%23267106: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : portrait drawings.
%23141708: WARHUS, MARK - Another America. Native American Maps and the History of Our Land.
%23221402: WARIKOO, K. - Religion and Security in South and Central Asia.
%23239953: WARMOLTS, RUDOLPHUS YSBRANDUS. - Quaestiones juris, quas, favente summo nomine.
%23116017: WARNECK, JOH. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch.
%23277627: WARNER, MARTINA. - Joan of Arc : the image of female heroism.
%2370521: WARNER, HOMER R. - Computer--assisted medical decision-making.
%23198566: WARNER, MARINA. - Monuments & maidens : the allegory of the female form.
%23181111: WARNER, JAYNE L. - Elmali-Karatas II: The Early Bronze Age Village of Karatas.
%2367452: WARNICK, BARBARA. - The sixth canon: belletristic rhetorical theory and its French antecedents.
%23275364: WARNICKE, RETHA M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23227069: WARNICKE, RETHA M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23172785: WARNKE, GEORGIA. - Legitimate differences interpretation in the abortion controversy and other public debates.
%23265087: WARNKE, GEORGIA. - Justice and interpretation.
%2379412: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST; TH.A. WARNKÖNIG & LORENZ VON STEIN. - Französische Staats- und Rechtsgeschichte.
%2379410: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST. - Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts.
%23175297: WARNOCK, G.J. (ED.) - The philosophy of perception.
%23146715: WARNOCK, MARY - Existentialist Ethics.
%23253210: WARNOCK, G.J. - Contemporary moral philosophy.
%23253144: WARNOCK, MARY - Ethics since 1900. Third edition.
%23184140: WARREN, SYBRANDUS JOHANNES. - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jaina's
%23100940: WARREN, J. B. L. (LORD DE TABLEY) - A guide to the study of book-plates (ex-libris). Their origin, development, forms, use, makers and owners...
%23236566: WARREN, CAROL & JOHN F. MCCARTHY (EDS.) - Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the commonweal.
%234737: WARREN, H.C. (ED.) - Dictionary of psychology.
%2326392: WARREN, MARY ANNE. - The nature of woman : an encyclopedia & guide to the literature.
%2342913: WARRINER, DOREEN. - Land reform and development in the Middle East : a study of Egypt, Syria and Iraq. 2nd edition.
%2376074: WARSHAW, DAN. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
%23252969: WARTNA, B.S.J. - Evaluatie van daderprogramma's : een wegwijzer voor onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive.
%23173381: WARTNA, B.S.J. & N. TOLLENAAR. - Bekenden van justitie : een verkennend onderzoek naar de ' veelplegers ' in de populatie van vervolgde daders.
%2344559: WARTNA, J.A. - Bouw en gebruik van econometrische modellen.
%2325403: WARTNA, B.S.J. & MARISCA BROUWERS. - De deconcentratie van D&J : wijzigingen in de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen.
%23247643: WARTNA, B.S.J. - In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies.
%23214797: WARWICK, DONALD P. - A theory of public bureaucracy : politics, personality, and organization in the State Department.
%2330842: WARWICK, PAUL. - The French Popular Front. A Legislative Analysis.
%2391039: WASCH, E.P.J. (ED.) - Hoofdzaken milieuheffingen.
%2376657: WASCHKE, HILDEGARD. - Juristisches Taschenwörterbuch in deutscher und französischer Sprache. Unter Mitberücksichtigung der diplomatischen Sprache. 1. Teil : Deutsch-Französisch; 2. Teil : Französisch-Deutsch.
%23239965: WASHINGTON, LINN. - Black Judges on Justice: Perspectives from the Bench (New Press Law in Context).
%2331841: WASIK, MARTIN. - Crime and the computer.
%23100942: WASSENAER-CROCINI, L. VAN - Florilegio di poesie nederlandesi (Olanda e Belgico). Cento poesi...
%2350609: WASSENAER, GEERTRUID M. VAN. - Schadevergoeding: personenschade.
%239808: WASSENBERGH, H.A. - Aspects of Air Law and Civil Air Policy in the seventies.
%2317461: WASSENBERGH, H.A. & H.P. VAN FENEMA.(ED.) - International air transport in the eighties. Incl. proceedings from the 1st. Netherlands colloquium on international air transport.
%23192230: WASSERFALL, RAHEL R. (ED.) - Women and water : menstruation in Jewish life and law.
%23275344: WASSERMAN, JULIAN N. - Sign, sentence, discourse : language in medieval thought and literature.
%2379414: WASSERMANN, RUDOLF. - Begriff und Grenzen der Kriminalstatistik : eine logische Untersuchung.
%23151527: WASSERMANN, RUDOLF. - Justiz im sozialen Rechtsstaat.
%238308: WASSERMEYER, HEINZ. - Der prima facie Beweis und die benachbarten Erscheinungen : eine Studie über die rechtliche Bedeutung der Erfahrungssätze.
%2379418: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Sammlung deutscher Rechtsquellen; Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2379416: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Die irische Kanonensammlung.
%23258404: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2392184: WASSERSTEIN, B. & GREEN, M.J. (ED). - With justice for some : an indictment of the law by young advocates.
%23215188: WASSERSTROM, RICHARD A. - Morality and the law.
%23237526: AKADEMIE FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFT DER DDR UND DEM MINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ UND WASSERWIRTSCHAFT (ED.) - Sozialistische Landeskultur : Umweltschutz : Textausgabe.
%23250381: WASSMANN, JÜRG (ED.) - Pacific answers to Western hegemony : cultural practices of identity construction.
%23249523: WASZAK, TOMASZ. - Das zerstreute Kunstwerk und die Zusammenleser über Multitextualität als literarisches Motiv , theoretisches Konzept und empirische Rezeptionspraxis , mit besonderer Berücksichtigung eines Bernhardschen Multitexts.
%2361309: WATANABE, MASAO. - The Japanese and Western science.
%23161732: AMERICAS WATCH. - El Salvador's decade of terror : human rights since the assassination of Archbishop Romero.
%2388478: HUMAN RIGHTS WATCH. - Hidden in Plain View: Refugees Living without Protection in Nairobi and Kampala.
%23228408: HUMAN RIGHTS WATCH. - U.S.: Cold Storage -- Supermaximum Security in Indiana.
%233567: HUMAN RIGHTS WATCH. - Death by default : a policy of fatal neglect in China's state orphanages.
%23228314: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court.
%23228311: HUMAN RIGHTS WATCH. - Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process.
%23228299: HUMAN RIGHTS WATCH. - Cuba's Repressive Machinery: Human Rights Forty Years After the Revolution.
%23228645: HUMAN RIGHTS WATCH. - War Without Quarter: Columbia and International Humanitarian Law.
%2388893: HUMAN RIGHTS WATCH. - Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era.
%2386004: HUMAN RIGHTS WATCH. - The Unfair Advantage: Workers' Freedom of Association in the United States Under International Human Rights Standards.
%2383556: HUMAN RIGHTS WATCH. - From the household to the factory : sex discrimination in the Guatemala Labor Force.
%2365904: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-Free World.
%2365909: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2001: Toward a Mine-Free World.
%2357646: HUMAN RIGHTS WATCH. - Slaughter among neighbors : the political origins of communal violence.
%23255382: HUMAN RIGHTS WATCH. - World report 2010 : events of 2009.
%23230743: MIDDLE EAST WATCH. - Human Rights in Iraq.
%23229262: HUMAN RIGHTS WATCH. - Rwanda: Shattered Lives-- Sexual Violence During the Rwandan Genocide.
%23224247: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court..
%23102653: WATERBOLK, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht.
%23270030: WATERFIELD, ROBIN. - Taken at the flood : the Roman Conquest of Greece.
%2343185: WATERS, EVERETT - Caregiving, Cultural, and Cognitive Perspectives on Secure-Base Behavior and Working Models: New Growing Points on Attachment Theory and Research ... Society for Research in Child Development).
%238131: WATERS, MAURICE. - The Ad Hoc Diplomat : a study in municipal and international law.
%23150459: WATERS, KRISTIN (ED.) - Women and Men political theorists : enlighted conversations.
%23204149: WATERS, KRISTIN. - Women and men political theorists : enlightened conversations.
%23275223: WATERS, DEBORAH DEPENDAHL. - The jewelry and metalwork of Marie Zimmermann.
%23253985: WATERS, DONALD. - Operations Management : Producing Goods and Services
%23277883: WATERS, CHRISTOPHER P.M. - Counsel in the Caucasus : professionalization and law in Georgia.
%23198035: WATERSON, MICHAEL. - Economic theory of the industry.
%23124880: MINISTERIE VAN WATERSTAAT. - Verslag der Commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden.
%23171897: WATKIN, THOMAS G. (ED.) - Legal record and historical reality : proceedings of the Eighth British Legal History Conference Cardiff 1987.
%23190491: WATKIN, JULIA. - Kierkegaard.
%23130494: WATKINS, E. SIEGEL - On the Pill : a Social History of Oral Contraceptives, 1950-1970
%23201261: WATSON, J. WREFORD AND SISSONS, J.B. (EDS.). - The British Isles: A Systematic Geography.
%23175672: WATSON, STEVEN. - Prepare for saints : Gertrude Stein, Virgil Thomson, and the mainstreaming of American modernism.
%23152464: WATSON, ALAN. - Joseph Story and the comity of errors : a case study in the conflict of laws.
%23149722: WATSON, R.S. & EBREY, P. BUCKLEY - Marriage and Inequality in Chinese Society.
%23241703: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%23156521: WATSON, STEPHEN H. - Extensions. Essays on interpretations, rationality and closure of modernism.
%23253116: WATSON, JOHN B. - Behaviorism.
%2392025: WATSON, R.A. & DOWNING, R.G. - The politics of the bench and the bar. Judicial selection under the Missouri Nonpartisan Court Plan.
%2379423: WATSON, ALAN. - The law of property in the later Roman Republic.
%2379422: WATSON, ALAN. - The law of persons in the later Roman Republic.
%2379419: WATSON, ALAN. - Contract of mandate in Roman law.
%23115175: WATSON, JAY. - Forensic fictions : the lawyer figure in Faulkner.
%2364411: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%23147042: WATSON, STEPHEN H. - Tradition(s) : refiguring community and virtue in classical German thought.
%23163800: WATSON, ALAN. - Studies in Roman private law.
%23269705: WATSON, J. CARMICHAEL (ED.) - Mesca Ulad.
%23263367: WATSON, MARK W. (ED.) - Business Cycles, Indicators, and Forecasting (National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth).
%23218392: WATSON, KATHERINE. - Poisoned lives : English poisoners and their victims.
%23187526: WATSON, RICHARD A. - Cogito, ergo sum : the life of René Descartes.
%23185575: WATSON, TONY J. - Sociology, work and industry.
%23111526: WATT, JEFFREY R. - The making of modern marriage : matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800.
%23261766: [GRASSELLI, MARGARET MORGAN ... ET AL.], WATTEAU, JEAN ANTOINE. - Watteau, 1684-1721 : National Gallery of Art, Washington, 17 juin - 23 septembre 1984, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 23 octobre 1984 - 28 janvier 1985, Château de Charlottenbourg, Berlin, 22 février - 26 mai 1985.
%23111831: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1980.
%23100316: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1994.
%23263506: WATTENBERG, FRANK - Personal Mathematics and Computing: Tools for the Liberal Arts (New Liberal Arts).
%23128951: WATTERICH, JOHANN MATTHIAS. - Pontificum Romanorum vitae, qui fuerint inde ab exeunte saeculo ix usque ad finem saeculi xiii, ab aequelibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, Bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus, adiectis suis cuique ex annalibus et documentis graviorbus editae.
%23144139: WATTERS, R. F. - Poverty and peasantry in Peru & Southern Andes, 1963-90.
%23217863: WAUGH, PROFESSOR EARLE - The Muslim Community in North America.
%2341831: WAUTISCHER, HELMUT - Ontology of Consciousness: Percipient Action (Bradford Book).
%23239056: WAUTISCHER, HELMUT (ED.) - Ontology of consciousness : percipient action.
%2351708: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome premier; Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23265723: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23171903: WAWN, ANDREW (ED.) - Northern Antiquity : the post-medieval reception of Edda and Saga.
%2373420: WAX, STEVEN T. - Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror - A Public Defender's Inside Account.
%23105701: VAN WAYENBURG, G.A.M. - De beteekenis van reflectorische bewegingen voor de zintuiglijke waarneming in verband met de wetten van Weber en Fechner door...
%23233942: WEALE, ADRIAN - Army of Evil: A History of the SS.
%23149750: WEAMYS, ANNA - A Continuation of Sir Philip Sidney's Arcadia.
%23110722: WEAR, ANDREW A.O. (EDS.). - Doctors and ethics: The earlier historical setting of professional ethics.
%2376358: WEARING, J.P. ... [ET AL.] (ED.) - G.B. Shaw : an annotated bibliography of writings about him. Volume 1: 1871-1830; Vol. 2: 1931-1956; Vol. 3: 1957-1978.
%23158020: WEATHERILL, STEPHEN & PAUL BEAUMONT - Ec law
%23150905: WEAVER, WARREN. - Wetenschap en verbeeldingskracht : een keuze uit het werk van Warren Weaver.
%23248067: WEAVER, KIMBERLY. - The violent universe : joyrides through the x-ray cosmos.
%23169919: WEBB, BYRON HORTON. - Byproducts from milk.
%2329342: WEBB, A. DINSMORE (ED.) - Chemistry of Winemaking.
%23140918: WEBB, JOHN - A Roll of the Household Expenses of Richard de Swinfield, Bishop of Hereford, During Part of the Years 1289 and 1290.
%23110552: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry.
%23155378: WEBB, THOMAS E. - The intellectualism of Locke. An essay.
%23249468: WEBB, JAMES L. A. - Tropical pioneers : human agency and ecological change in the highlands of Sri Lanka , 1800-1900.
%23210816: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig jaren 1890-1920 : eene voortzetting van De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
%23231126: WEBB, MICHAEL - Steven Ehrlich : A Dynamic Serenity----House Design.
%2340274: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry. 2nd edition.
%2357503: WEBB, R.C. & WEBB, S.A. - Jean Genet and his Critics: An Annotated Bibliography 1943-1980.
%2349259: WEBB, STEPHEN H. - Dylan Redeemed : From Highway 61 to Saved.
%23148366: WEBEL, CHARLES. - Terror, terrorism, and the human condition.
%2341500: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%23118110: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23234131: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23102655: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
%23254804: WEBER, ADOLF. - Hochkonjunktur und Produktivität in weltwirtschaftlicher Sicht.
%2332131: WEBER, ADOLF. - Depositenbanken und Spekulationsbanken : ein Vergleich deutschen und englischen Bankwesens.
%23241384: WEBER, THOMAS - Hitler's First War: Adolf Hitler, the Men of the List Regiment, and the First World War.
%23148426: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%23253215: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 1. Boek 1 : Het bestaan van de buitenwereld; Boek 2 : De ruimte.
%23155420: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%2393435: WEBER, MAX. - Methodologische Schriften. Studienausgabe.
%2379533: WEBER, MAX. - The theory of social and economic organization.
%2379427: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%2379424: WEBER, MAX. - Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung: eine Einführung.
%2379425: WEBER, WERNER. - Die politische Klausel in den Konkordaten. Staat und Bischofsamt.
%23131597: WEBER, WILHELM. - Princeps : Studien zur geschichte des Augustus.
%2376694: WEBER, TOM. - All the heroes are dead: the ecology of John Steinbeck's Cannery Row.
%2373860: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I.
%2315642: WEBER, B.N. & H. HEINEN. - Bertolt Brecht : political theory and literary practice.
%23173480: WEBER, ROLF. - Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt.
%23137411: WEBER, MAX. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach Südeuropäischen Quellen.
%23253217: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 3-I. Boek I : Geloven en weten; Boek II. Het bestaan van God.
%23157424: WEBER, REINHOLD W. - Die Entstehungsgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes 1939.
%235585: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23254504: WEBER, MARCEL. - Philosophy of experimental biology.
%2347959: WEBER, LUC - Reinventing the research university.
%23278181: WEBER, MAX. - Wetenschap als beroep : vorafgegaan door politiek als beroep.
%23271471: WEBER-SCHÄFER, PETER. - Einführing in die antike politische Theorie. 1. Teil : Die Frühzeit; 2. Teil : Von Platon bis Augustinus.
%23207481: WEBER, R.G.S. - Die deutschen Corps im Dritten Reich.
%2363469: WEBSTER, DANIEL. - The Papers of Daniel Webster : Legal papers.
%234558: WEBSTER, M. & SOBIESZEK. B. - Sources of self-evaluation: a formal theory of significant others & social influence.
%23268572: WECH, PETRA. - Das Bankgeheimnis : Struktur, Inhalt und Grenzen einer zivilrechtlichen Schutzpflicht.
%23158878: WECHSLER, DAVID. - The measurement of adult intelligence. Third edition [1944].
%23211841: WEDDIGEN, WALTER. - Wirtschaftsethik : System humanitärer Wirtschaftsmoral.
%23174190: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%2339639: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civile zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
%2379306: WEDEL, WALDO R. - Prehistoric man on the great plains.
%23132447: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%2356115: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%23195029: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%2392904: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels. Over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%23210911: WEEDE, RUDOLF EVERARD WILLEM. - Eenige opmerkingen over de vereenigde-zittingen van de beide kamers der Staten-Generaal.
%23185657: WEEGEN, ANTOON J. H. VAN. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus : Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
%235913: WEEKHOUT, INGRID. - Boekencensuur in de noordelijke Nederlanden : de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
%23135121: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1936-1945 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%2323119: WEEKS, KENT. - Mastabas of Cemetery G 6000. Including G 6010 (Neferbauptah); G 6020 (Iymery); G 6030 (Ity); G 6040 (Shepseskafamkh).
%23204095: WEEL, BASTIAAN JOHAN TER. - The computerization of the labour market.
%2395972: WEEL, A.H. VAN DER. - Paul-Louis de Mondrian, 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle d'après des documents inédits. Diss.
%23113728: A.H. VAN DER WEEL & BART WESTERWEEL (EDS.)., LEERSSEN, JOEP - Forging in the Smithy : national identity and representation in Anglo-Irish literary history.
%23249312: WEELE, CORNELIA NEELTJU VAN DER. - Images of development : environmental causes in ontogeny.
%23185851: WEENEN, JOHANNES CORNELIS VAN. - Waste prevention: theory and practice.
%2341508: WEENER, J. - Bij de bron : korte overdenkingen.
%23255011: WEERAMANTRY, C.G. - The slumbering sentinels: law and human rights in the wake of technology.
%2355434: WEERAMANTRY, C.G. (ED.) - Human rights and scientific and technological development : studies on the affirmative use of science and technology for the furtherance of human rights.
%2372167: WEEREPAS, M.J.G.A.M. - Beginselen van de inkomstenbelasting en de praktijk van de wetgeving.
%23108362: WEERNEKERS, JAN. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de reformatie.
%2390781: WEERS, A. VAN. - Staat en persoon : de politieke filosofie van Emmanuel Mounier.
%23271474: WEERS, A.J.M. VAN - De publieke zaak.
%23266178: WEEVERINGH, J.J. - Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden ten dienste van allen, die belang hebben bij effecten en effectenhandel. Deel 2: Buitenlandsche staatsschuld.
%23102656: WEEVERS, TH. - Beeldspraak, klank en bouw van De nieuwe geboort
%2381052: WEEZEL, MAX VAN & LEONARD ORNSTEIN. - Frits Bolkestein: Portret van een liberale vrijbuiter.
%23191566: WEGE, JOACHIM. - Positives Recht und sozialer Wandel im demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
%23131596: WEGELE, FRANZ XAVER VON. - Geschichte der Universität Würzburg. Im Auftrag des akademischen Senats verfasst.
%23190749: WEGELIN,MARGREET M. - Moeders en vaders, scheiden en delen : constructies van gelijkheid in de verdeling van het ouderschap na echtscheiding.
%23213250: WEGELIN, E.A. - Urban low-income housing and development: A case study in Peninsular Malaysia (Studies in Development and Planning).
%2379463: WEGENER, CHARLES. - The discipline of taste and feeling.
%2321238: WEGENER, GER J. - Sport in the member states of the European Community.
%23159106: WEGMAN, CORNELIS. - Psychoanalyse en cognitieve psychologie: een formalisering van Freuds vroegste theorie in het licht van de moderne cognitieve psychologie.
%23152417: WEGMANN, KONRAD ... [ET AL.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 2: Theoretische Grundlagen zum Staatsrecht, Strafverfahrensrecht und zur Kriminologie in der VR China.
%2392268: WEGNER, JUDITH ROMNEY. - Chattel or person? The status of women in the Mishnah.
%23127322: WEGNER, G. (ED.) - White Dwarfs.
%23251075: WEGNER, PETER (EDITOR) - Research Directions in Concurrent Object-Oriented Programming.
%23219234: WEHRLI, MAX. - Formen mittelalterlicher Erzählung : Aufsätze.
%23263741: WEI, YEHUA DENNIS - Regional Development in China: States, Globalization and Inequality.
%23240566: WEIBEL, PETER (ED.) - Rosalie Light-Art: the Universal Theater of Light.
%23131240: WEICHARD, JÜRGEN (ED.) - Alois Janak
%23235100: WEIDE, J.A. VAN DER. - Mobiliteit van goederen in het IPR : tussen situsregel en partijautonomie.
%2386491: WEIDELENER, JOHANNES. - Der richterliche Vertragsschutz am Modell des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots des GmbH-Geschäftsführers.
%23149563: WEIDENFELD, WERNER. - America and Europe : is the break inevitable ?.
%23148595: WEIDENFELD, WERNER (ED.) - From alliance to coalitions : the future of transatlantic relations.
%23162452: WEIDLICH, KARL. - Die Polizei als Grundlage und Organ der Strafrechtspflege in England, Schottland und Irland.
%23181102: WEIDLICH, THOM. - Appointment denied : The inquisition of Bertrand Russell.
%2398885: WEIER, WILFRIED. - Phänomene und Bilder des Menschseins. Grundlegung einer dimensionalen Anthropologie.
%23128306: WEIERS, MICHAEL (ED.) - Die Mongolen: Beiträge zu Ihrer Geschichte und Kultur.
%23246669: WEIGHTMAN, GAVIN. - The Industrial Revolutionaries: The Making of the Modern World, 1776-1914
%23264391: WEIJDEN, GERA VAN DER. - Indonesische Reisrituale.
%23114598: WEIJEL, J.A. - Psychiatry in general practice.
%23194908: WEIJERMAN, J.W. JENNY. - Woningtoezicht.
%23185638: WEIJERMANS, LEOPOLD HENRI. - De genitivus inhaerentiae in het Latijn.
%23203753: WEIJERS, OLGA - Begrip of tegenspraak? : analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
%2317818: WEIJERS, I. - Jeugdige dader, volwassen straf?
%23146497: WEIJERS, OLGA (ED.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
%23267182: WEIJERS, RENÉ. - Dienen en deugen : kracht & kwetsbaarheid van topbestuurders.
%23189822: WEIJLAND, HERMINA JOHANNA WILHELMINA. - Distributive forces in economic development processes : an analysis of the changing structure of income inequality in developing countries.
%23100944: WEIJNEN, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie = General and comparative dialectology : een verzameling studies van A. Weijnen : met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
%23102658: WEIJNEN, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
%2358972: WEIJNEN, A.A. - Woordvorming in de Noordoostnederlandse dialecten : een verkenning.
%23230024: WEIJNEN, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
%2377722: WEIJS, R.J. DE. - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling.
%23139183: WEIJS, R.J. DE. - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling.
%23173550: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen : de Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
%2328705: WEIL, GORDON LEE. - The European Convention on human rights. Background, development and prospects.
%23275188: WEIL, RACHEL JUDITH. - A plague of informers : conspiracy and political trust in William III's England.
%23119896: WEIL, HENRY. - Mélanges Henri Weil (1808-1909). Recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature Grecques dédié à Henri Weil à l'occasion de son 80e anniversaire.
%2316569: WEIL, PROSPER. - Le droit administratif.
%23278689: WEILEDER, WOLFGANG. - Wolfgang Weileder : continuum.
%2331687: WEILER, JOSEPH ... [ET AL.] - International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility (European University Institute - Series a).
%2375768: WEILER, A.G. (E.A.). - Structuralisme : voor en tegen.
%23250803: WEILER, PAUL C. - Medical malpractice on trial.
%23219157: WEILL, GEORGES. - Histoire du mouvement social en France, 1852-1924.
%2379429: WEILL, GEORGES. - Un précurseur du socialisme: Saint Simon et son oeuvre.
%2379428: WEILL, GEORGES. - L'école Saint-Simonnienne : son histoire, son influence jusqu'à nos jours.
%23272628: WEILL, SHARON. - The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law.
%23111023: WEIN, HERMANN. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
%23110188: WEIN, HERMANN. - Positives Antichristentums : Nietzsches Christusbild im Brennpunkt nachchristlicher Anthropologie.
%23111179: WEIN, HERMANN. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophie Anthropologie und Sprachphilosophie.
%23111015: WEIN, HERMANN. - Realdialektik : von hegelscher Dialektik zu dialektischer Anthropologie.
%23198017: WEINBERG, GERHARD L. - Visions of victory : the hopes of eight World War II leaders.
%23166210: WEINBERG, SAUL S. - The Southeast Building, the Twin Basilicas, the Mosaic House.
%23274432: WEINBERGER, SHMUEL - The topological classification of stratified spaces
%23129922: WEINER, JAMES F. - The Lost Drum. The Myth of Sexuality in Papua New Guinea and Beyond.
%23231473: WEINER, SUSAN (ED.) - The French Fifties.
%23234645: WEINER, HERBERT. - Perturbing the organism : the biology of stressful experience.
%2345462: WEINER, JAMES F. - Mountain Papuans. Historical and comperative perspectives from New Guinea Fringe Highland Societies.
%23153124: WEINER, JONATHAN - Time, love, memory: a great biologist and his quest for the origins of behaviour.
%2337626: WEINER, IRVING B. & ALLEN K. HESS (EDS.) - Handbook of forensic psychology.
%23273938: WEINER, MYRON F. - Practical Psychotherapy
%23120700: WEINGARTNER, PAUL & GEORG J.W. DORN (EDS.) - Studies on Mario Bunge's Treatise.
%23271261: WEINHART, MARTIN & MAX HOLLEIN. - German Pop
%2375455: WEINHAUSEN, HANS. - Die Sicherungsübereignung.
%23220914: WEINHOLD, ULRIKE. - Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750.
%23239631: WEINMAN, MICHAEL. - Pleasure in Aristotle's ethics.
%2399084: WEINREB, LLOYD L. - Natural law and justice.
%23250814: WEINREB, LLOYD L. - Oedipus at Fenway Park : what rights are and why there are any.
%23250363: WEINREB, LLOYD L. - Natural law and justice.
%23163275: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 1: 1907-1921. (Philologische Schriften).
%23163295: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 3: 1937 1970. (Philologische Schriften).
%23163270: WEINREICH, OTTO - Ausgewaehlte Schriften. Band 2: 1922-1937. (Philologische Schriften).
%23231897: WEINRIB, ERNEST J. - Corrective justice.
%23267849: WEINRICH, HARALD. - Lethe : Kunst und Kritik des Vergessens.
%2398620: WEINSTEIN, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften.
%2331410: WEINSTEIN, DAVID. - Utilitarianism and the New Liberalism.
%23209060: WEINSTEIN, MIRIAM. - De gouden sleutel : een biografie van de Jiddische taal.
%2330891: WEINSTEIN, F. - History and theory after the fall. An essay on interpretation.
%23227176: WEINSTEIN, CINDY (ED.) - The Cambridge companion to Harriet Beecher Stowe.
%23114341: WEINTRAUB, WIKTOR. - Literature as Prophecy.
%2376617: WEINTRAUB, STANLEY (ED.) - The playwright and the pirate. Bernard Shaw and Frank Harris; a correspondence.
%23256889: WEIR, J.A. & D.G.T. WILLIAMS - Compensation for personal injuries and death : recent proposals for reform / The accountability of the police : two studies.
%23169300: WEIR, RUTH HIRSCH. - Language in the crib.
%2358844: WEIR, E. - Criminology. A scientific study of the modern crime problem.
%23232920: WEIR, J.A. & D.G.T. WILLIAMS - Compensation for personal injuries and death : recent proposals for reform / The accountability of the police : two studies.
%23257636: WEIRAUCH, ANNA ELISABET. - Ein Herr in den besten Jahren.
%23225895: WEISBROD, ADOLF. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23225893: WEISBROD, ADOLF. - Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim.
%23134101: WEISE, BERND. - Hubertus Giebe : Malerei 1974-1997.
%231917: WEISER, HARRY H. - Practical Food Microbiology and Technology.
%2319994: WEISGLAS, M. - Benelux : van nabuurstaten tot uniepartners.
%23252811: WEISHAUPT, ARND. - Die lex Voconia.
%23233043: WEISHAUPT, J. TIMO - From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm: Explaining Institutional Continuity and Change in an Integrating Europe.
%23260250: WEISLER, STEVEN E. & SLAVKO MILEKIC. - Theory of language.
%23154660: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Oudheid. Met 339 afbeeldingen in den tekst en 4 gekleurde platen.
%23154667: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in het Noorden en de kunst van de 17e en 18e eeuw. Met 426 afbeeldingen in den tekst.
%23154665: WEISMANN, A.W. (SPRINGER, A.) - Geschiedenis Der Beeldende Kunst door Anton Springer. Voor Nederland Bewerkt door A.W. Weissman. De Renaissance in Italië. Met 327 afbeeldingen in den tekst en 1 gekleurde plaat.
%23247396: WEISS, BERNHARD. - Michael Dummett.
%23129183: WEISS, ALBRECHT. - Die rechtliche Stellung des deutschen Fremdenlegionärs.
%23147219: WEISS, JACOB. - Werth und Bedeutung der Reformbestrebungen in der Classification der Psychosen.
%23169959: WEISS, PAUL. - Emphatics.
%23110712: WEISS, PAUL. - Toward a perfected state.
%23236789: WEISS, ANITA M. - Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State.
%23109900: WEISS, THEODORE J. - Food oils and their uses.
%23240351: WEISS, THOMAS G. & LARRY MINEAR (EDS.) - Humanitarianism across borders : sustaining civilians in times of war.
%2319728: WEISS, PAUL. - The philosophy of Paul Weiss.
%23165948: WEISS, PAUL. - Creative ventures.
%23235358: WEISS, MARGARET., LILY TROKENBERG HECHTMAN & GABRIELLE WEISS. - ADHD in adulthood : a guide to current theory, diagnosis, and treatment.
%2392182: WEISS, PAUL. - Being and other realities.
%2390399: WEISS, DAVID W. - The wings of the dove: Jewish values, science and Halachah.
%23131792: WEISS, F. & WOOLDRIDGE, F. - Free Movement of Persons within the European Community.
%2379432: WEISS, EGON. - Studien zu den römischen Rechtsquellen.
%2379430: WEISS, EGON. - Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage. 1. Band: Allgemeine Lehren.
%2357864: WEISS, F. & WOOLDRIDGE, F. - Free Movement of Persons within the European Community. 2nd edition.
%23241661: WEISS, ROBERT STUART. - The experience of retirement.
%23241506: WEISS, LINDA. - The myth of the powerless state.
%23256513: WEISS, JEFFREY S., VALERIE J. FLETCHER, KATHRYN A. TUMA. - Picasso : the cubist portraits of Fernande Olivier.
%23191889: WEISS, LEONARD W. (ED.) - Concentration and price.
%23270632: WEISS, OLAF. - Der angemessene Handlungsrahmen der Zielverwaltung in der Úbernahmesituation : eine rechtsvergleichende Analyse vor dem Hintergrund ökonomischer Überlegungen zur Corporate Governance.
%23273705: WEISS, HOLGER - Social Welfare in Muslim Societies in Africa
%23243442: WEISS, THOMAS G. - Collective Security in a Changing World (A World Peace Foundation Study).
%23218373: WEISS, THOMAS G. - Military-civilian interactions : intervening in humanitarian crises.
%23193790: WEISS, MANFRED. - Die Theorie der richterlichen Entscheidung stätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika.
%2388416: WEISSBACH, LEE SHAI. - Child labor reform in nineteenth-century France : assuring the future harvest.
%23220907: WEISSER, ELISABETH. - Georg Lukacs' Heidelberger Kunstphilosophie.
%2312876: WEISSER, MICHAEL R. - Crime and punishment in early modern Europe.
%23159057: WEISSER, KARL-FRIEDRICH. - Der Gewinn der Aktiengesellschaft im Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Aktionären : eine handelsrechtliche Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung.
%23246599: WEISSMAN, FABRICE (ED). - In the shadow of 'just wars' : violence, politics, and humanitarian action.
%23110670: WEISSMAN, DAVID. - Intuition and ideality.
%23176459: WEISSMAN, STEPHEN R. - A culture of deference : Congress's failure of leadership in foreign policy.
%2341906: WEISSMAN, DAVID. - The Cage: Must, Should, And Ought from Is.
%23222352: WEISSMANN, GERALD. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23249320: WEISSMANN, GERALD. - Galileo's gout : science in an age of endarkenment.
%23192144: WEISSMANN, GERALD. - Darwin's Audubon : science and the liberal imagination : new and selected essays.
%23262951: WEISSMARK, MONA SUE & DANIEL A. GIACOMO - Doing psychotherapy effectively.
%23160088: WEISWEILER, WILHELM - Geschichte des rheinpreussischen Notariates. 2 Volumes. Band 1.: Die franzoesische Zeit; Band 2.: Die preussische Zeit.
%2325829: WEISZ, GEORGE - Divide and Conquer: A Comparative History of Medical Specialization
%23215234: WEITLING, WILHELM. - Klassifikation des Universums.
%23215250: WEITLING, WILHELM. - Gerechtigkeit : ein Studium in 500 Tagen : Bilder der Wirklichkeit und Betrachtingen des Gefangenen.
%23215227: WEITLING, WILHELM. - Theorie des Weltsystems.
%23263216: WEITZMAN, MARTIN L. - The share economy : conquering stagflation
%2317640: WEIWEI, AI. - Becoming : images of Beijing's air teminal 3
%2317096: WEIWEI, AI. - Ai Weiwei : Interlacing.
%23174643: WEIZÄCKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken : herinneringen.
%2341193: WEIZSÄCKER, C.C. V. - Barriers to Entry. A theoretical treatment.
%23121002: WEKKING, JOOP. - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlande 1933-1940. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.
%2313481: WEL, D. VAN DER. - Administratiefrechtelijke nulliteiten.
%23137715: WELCH, JR. RICHARD E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
%23143326: WELCH, BARBARA M. - Survival by Association. Supply Management Landscapes of the Eastern Caribbean.
%2374092: WELCH, EVELYN S. - Shopping in the Renaissance: Consumer Cultures in Italy, 1400-1600.
%23224998: WELCH, LARRY D. (FOREWORD) - The Coming Crisis: Nuclear Proliferation, U.S. Interests, and World Order.
%23247125: WELCKER, JOHANNES. - Die Organisation des Geld- und Bankwesens.
%2379433: WELCKER, KARL THEODOR. - Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe philosophisch und nach den Gesetzen der merkwürdigsten Völker rechtshistorisch entwickelt.
%23140580: WELD, WILLIAM ERNEST - India's Demand for Transportation.
%23263512: WELD, DANIEL S - Theories of Comparative Analysis.
%2325432: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%23173017: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Beschouwingen over het verband tusschen het Burgerlijk Regt en de staathuishoudkunde : academisch proefschrift.
%236631: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1946. 4e Bijgew. uitgave door C.W. de Vries, W.H. Vermeulen & L.G. Kortenhorst. 5 Dln.
%2330483: WELDEREN RENGERS, W.J. VAN. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849 tot 1891.
%23164664: WELDON, ARTHUR. - Gibson's Guide to Stephen's commentaries on the Laws of England.
%2342020: WELIE, F.A.M. VAN. - Canoniek huwelijksrecht.
%23104985: WELKER, KLAUS EBERHARD. - Die Grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
%23274829: WELLEK, RENÉ. - Concepts of criticism.
%2335719: WELLENREUTHER, H., SCHNURMANN, C. (HRSG.). - Die Amerikanische Verfassung und Deutsch-Amerikanisches Verfassungsdenken : ein Rückblick über 200 Jahre.
%23234283: WELLENREUTHER, HERMANN & NORBERT FINZSCH (EDS.) - Visions of the future in Germany and America.
%23221488: WELLENS, JACOBUS THOMAS JOSEPHUS. - [Jacobi Thomae Josephi Wellens]. Exhortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum et variis eorum officiis, dictae ad alumnos Collegii Pulcheriani (vulgò) Hollandici, & in gratiam eorumdem editae.
%23211626: WELLENS, KAREL C. (ED.) - Résolutions et déclarations du Conseil de sécurité (1946-1992) : recueil thématique [ Resolutions ]
%23255354: WELLENS, KAREL C. (ED.) - Resolutions and Statements of the United Nations Security Council (1946-1989): a thematic guide.
%23255356: WELLENS, KAREL. - Economic conflicts and disputes before the world court (1922-1995) : a functional analysis.
%23277347: WELLENS, K.C. (ED.). - Peace and security: justice and development : report of the Congress held at Nijmegen November 1985 on the occasion of 40 years United Nations.
%23240544: WELLER, MARC & KATHERINE NOBBS (EDS.) - Asymmetric autonomy and the settlement of ethnic conflicts.
%23234297: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%23236747: WELLER, MARC - Iraq and the Use of Force in International Law.
%23271088: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Prajudizien im Verstandnis der deutschen Rechtswissenschaft: E. rechtshistor. Beitr. zur Entstehung u. Funktion d. ... zur Rechtstheorie ; 77) (German Edition)
%23271121: WELLER, HEINZ. - Die Bedeutung der Präjudizien im Verständnis der deutschen Rechtswissenschaft : ein rechtshistorischer Beitrag zur Entstehung und Funktion der Präjudizientheorie.
%233846: WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH - Liberal rights and responsibilities : essays on citizenship and sovereignty.
%23173468: WELLMAN, FREDERICK L. - Coffee : botany, cultivation and utilisation.
%23272607: WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH - Liberal Rights and Responsibilities: Essays on Citizenship and Sovereignty.
%23274525: WELLS, PETER S. - Farms, villages, and cities : commerce and urban origins in late prehistoric Europe.
%2388010: WELLS, G.A. - What's in a name?: reflections on language, magic, and religion.
%23270370: WELLS-GRECO, MICHAEL. - The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements : the past, the present, the future.
%23838: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN. - Aloofness & neutrality : studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions.
%23190444: WELSBY, D.A. & C.M. DANIELS. - Soba : archaeological research at a medieval capital on the Blue Nile.
%23243885: WELSH, FRANK. - The battle for Christendom : the Council of Constance, 1415, and the struggle to unite against Islam.
%2391442: WELSH, ALEXANDER. - Freud's wishful dream book.
%23273822: WELSINK, DICK & WILLY TIBERGIEN. - Aarts' letterkundige almanak voor het Betje Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991.
%23100285: WELTMAN, JOHN J. - World politics and the evolution of war.
%2337038: WELY, PAUL AGATHO VAN - Arbeid , gezondheid en welzijn in de toekomst : toekomstscenario's arbeid en gezondheid 1990-2010.
%23128555: WEMPE, J.F.D.B. - Market and Morality; Business Ethics and Dirty and Many Hands Dilemma.
%23160460: WENDE, MARIJK VAN DER & MAARTEN VAN DE VEN (EDS.) - The use of ICT in higher education : a mirror of Europe.
%23188838: WENDEL, HERMANN - De Marseillaise : biografie van een volkslied.
%238757: WENDELS, A. - Internationale echtscheidingen.
%23274128: WENDKOS, MARTIN H. - Sudden Death and Psychiatric Illness
%23159469: WENDT, IDA. - The tension between rules regulating the (liberal) professions and EC competition law : reason and passion in discussing professional regulation in EC competition law?
%23254986: WENDT, CARL-FRIEDRICH. - Deutung und Wirklichkeit.
%23117991: WENDT, DIRK & CHARLES VLEK (EDS.) - Utility, probability and human decision making.
%23124468: WENGEL, JAN TER. - Allocation of Industry in the Andean Common Market.
%2379435: WENGER, LEOPOLD. - Die Stellvertretung im Rechte der Papyri.
%2379437: WENKEBACH, HEINZ. - Bestrebungen zur Enthaltung der Einheit des Heiligen Römischen Reiches in den Reichsschlüssen von 1661 bis 1806.
%23101003: WENNER, MANFRED W. - Modern Yemen: 1918-1966.
%23185272: WENTINK, BOUDEWIJN C. - De licentie in het vermogensrecht.
%23136645: WENZEL, STEFI. - Jüdische Bürger und kommunale Selbstverwalting in Preussischen Städten.
%23131595: WENZEL, ALFRED. - Die Weltanschauung Spinozas. 1. (einziger) Band: Spinozas Lehre von Gott, von der menschlichen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge.
%23120434: WEPPEN, WOLFGANG VON DER. - Die existentielle Situation und die Rede. Untersuchungen zu Logik und Sprache in der existentiellen Hermeneutik von Hans Lipps.
%2334450: WERD, MARC DE. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2358681: WERD, MARC DE. - De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
%2379439: WERDER, HANS. - Die Grundgedanken der Lehre vom Rechtsgeschäft im Strafprozess.
%2319402: WERDMÖLDER, HANS. - Marokkaanse lieverdjes : crimineel en hinderlijk gedrag onder Marokkaanse jongeren.
%23253199: WERDMÖLDER, HANS & LENNART VRIENS. - Peace matters : reflections on the culture of peace and tolerance.
%23221088: WERDMÖLDER, HANS. - Een generatie op drift : de geschiedenis van een Marokkaanse randgroep.
%23208444: RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. - Radio Nederland Wereldomroep. Jaarverslag 1959.
%23124399: WERF, H.G. VAN DER. - Procederen of schikken : aspecten van het geldend maken van civiele rechten en bevoegdheden naar huidig en toekomstig recht.
%2373761: WERF, H.G. VAN DER. - Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Enkele beschouwingen over goede trouw, redelijkheid en billijkheid en het huidige en het komende contractenrecht.
%23229915: WERFF, W.J. VAN DER. - Catalogus der bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911.
%2325457: WERFF, C. VAN DER. - Hoger beroep en de integratie : onderzoek naar strafzaken , civiele zaken en de unus in appel.
%23136863: WERFF, Y.P.W. VAN DER - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met Inbegrip van de voormalig Hollandse Plaatsen.
%2361963: WERFF, C. VAN DER. - Speciale preventie. Een penologisch onderzoek.
%2333820: WERFF, C. VAN DER (E.A.). - Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad.
%23261968: WERGENS, ANNA. - Crime victims in the European Union.
%23231229: WERGER, F.M. - Loonsomheffing.
%23168501: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp : A.R. caricaturistisch weekblad, 1922-1930.
%237443: WERINGH, JAC. VAN. - Onrust is van alle tijden : opstellen over criminaliteit in Nederland.
%2314115: WERINGH, JAC. VAN. - De afstand tot de horizon. Verwachtingen en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
%2310584: WERK, M.B. VAN DER. - Over huidig en toekomstig kinderrecht.
%23213284: WERKHOVEN, PETER. - Multimedia door een sleutelgat.
%23226329: WERKMAN, GERHARD. - Kent gij het land der zee ontrukt : eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied.
%23277450: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS. - Hendrik Nicolaas Werkman : brieven rond de Blauwe Schuit 1940-1945.
%23258323: WERKMAN, HENDRIK N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
%23100687: WERKMAN, HANS. - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
%23120440: WERKMEISTER, W.H. - Martin Heidegger on the way.
%2358645: WERLAUFF, ERIK. - Common European procedural law : European law requirements imposed on national administration of justice.
%23120441: WERLE, JOSEF M. - Franz Brentano und die Zukunft der Philosophie. Studien zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssystematik im 19. Jahrhundert.
%2381746: WERLE, GERHARD. - Principles of international criminal law.
%23225776: WERLE, GERHARD. - Principles of international criminal law.
%23114589: WERMAN, ROBERT. - Notes from a sealed room : an Israeli view of the Gulf war.
%2379441: WERMINGHOFF, ALBERT. - Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter.
%23129603: WERMKE, ERNST - Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen bis 1929.
%23129605: WERMKE, ERNST - Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen für die Jahre 1930-1938.
%23146382: WERNER, KARL. - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters. Die nominalisierende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters. Die augustinische Psychologie i.i. mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und Gestaltung. 3 Hefte in 1.
%23149032: WERNER, KAREL (ED.) - Symbols in Art and Religion. The Indian and the comparative perspectives.
%2385273: WERNER, FRANK R. - Covering + exposing : the architecture of Coop Himmelb (l) au.
%2379960: WERNER, KARL. - Die Psychologie des Wilhelm von Auvergne. Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Psychologie von Alcuin bis Albertus Magnus. Die Psychologie und allgemeine Naturlehre der Roger Baco.
%236565: WERNER, KLEMENS. - Ansprüche ehemalige Mitglieder gegen Produktionsgenossenschaften des Handwerks-, Einkaufs- und Liefergenossenschaften und ihre Rechtsnachfolger wegen Fehlern bei der Gründung und Umwandlung.
%23129606: WERNER, RUTH. - Die Wiener Wochenschrift Das Neue Reich(1918-1925). Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Katholizismus.
%2357962: WERNER, HANS. - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
%239810: WERNERS, S.E. - The presiding officers in the United Nations.
%2329240: WERNICKE, CARL. - Grundriss der Psychiatrie in klinische Vorlesungen.
%23208019: WERSCH, HUBERT W.M. VAN. - Bombay Textile Strike, 1982-83.
%2315937: WERSCH, P. VAN. - Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen.
%23246697: WERSHLER-HENRY, DARREN S. (DARREN SEAN), 1966-. - The iron whim : a fragmented history of typewriting.
%2325481: WERT, G.M.W.R. DE & I.D. DE BEAUFORT (RED.) - Op de drempel van het leven : ethische problemen rond bevruchting, abortus en geboorte.
%2328576: ZENTRALSTELLE ZUR FÖRDERING DEUTSCHE WERTARBEIT (ED.). - Gestaltete Industrieform in Deutschland = Industrial design in Germany = Esthétique industrielle en Allemagne.
%2396861: WERTHEIM, WIM F. - Third world : whence and whither? : protective state versus aggressive market.
%23105167: WERTHEIM, W.F. - De lange mars der emancipatie. Herziene druk van 'Evolutie en Revolutie'.
%2311620: WERTHEIM, KARL. - Wörterbuch des Englischen Rechts.
%2353927: WERTHEIM, W.F. - Dawning of an Asian dream. Selected articles on modernization and emancipation.
%23128307: WERTHEIM, W.F. - East-West parallels : sociological approaches to modern Asia.
%23182180: WERTHEIM, JACOBUS FREDERICUS. - Verhandeling over de Nederlandsche Policie-strafwetgeving (preceded by same title-page in Latin).
%23239586: WERTHEIM, WILLIAM FREDERICK - Third World: Whence and Whither?: Protective State versus Aggressive Market.
%23249685: WERTHEIMER, MAX. - Über Gestalttheorie.
%2336429: WERTIME, THEODORE A. - The coming of the age of steel.
%23186958: WERTMAN, ORNA. - Fotografie, vliegtuigen & schapen.
%23230558: WERTS, JAN - The European Council.
%23233325: WERTS, JAN - The European Council.
%23195933: WERVELMAN, E.J. - De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.
%2387904: WERY, P.L. - Hoofdzaken verzekeringsrecht.
%238322: WERY, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten.
%23110958: WERY, LEOPOLD WILLEM. - De Rijn- en Scheldeverbindende tusschenwateren.
%23265989: WERY, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten.
%23175011: WESENBERG, GERHARD. - Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung.
%2388441: WESLY, PETER. - Elementaire wetenschapsleer.
%23143386: WESSEL, R.A. & B. DE WITTE. - De plaats van de Europese Unie in het veranderende bestel van de volkenrechtelijke organisaties.
%2314161: WESSEL, J. - Van rechtsbeslisssing naar procesbeheersing : enkele beschouwingen over het streven naar een integrale wetenschappelijke benadering van bestuursactiviteiten.
%23230333: WESSEL, R.A. & B. DE WITTE. - De plaats van de Europese Unie in het veranderende bestel van de volkenrechtelijke organisaties. Preadviezen.
%23232584: WESSEL, RAMSES A. - The European Union's Foreign and Security Policy:A Legal Institutional Perspective.
%2372704: WESSELING-VAN GENT, E.M. - De kosten van een procedure.
%23102659: WESSELING, H.L. - Gabriel Hanotaux: historicus in de politiek.
%2366991: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers : de deling van Afrika 1880-1914.
%23229488: WESSELINK, JOHAN. - Schilders van den Veluwe-zoom.
%23198105: WESSELIUS, JANET CATHERINA. - Objective ambivalence : feminist negotiations in epistemology.
%2352428: WESSELMAN, A. M. - The population-sample decomposition method : a distribution-free estimation technique for minimum distance parameters.
%23271269: WESSELMANN, TOM - Tom Wesselmann : flowers.
%23150210: WESSELS, BOB. - Bestuur en Beheer na Faillietverklaring.
%23171329: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (1)
%2338526: WESSELS, B. & R.H.C. JONGENEEL. - Algemene voorwaarden.
%2375702: WESSELS, BOB. - Fiscale overeenkomst : beschouwingen over de gebondenheid van de fiscus aan inlichtingen en toezeggingen en die van fiscus en burger aan tussen hen gesloten overeenkomsten.
%23277596: WESSELS, BOB. - Achtergestelde vorderingen.
%23196239: WESSELS, BOB. - Business and bankruptcy law in the Netherlands : selected essays.
%2325950: WESSELS, F.W. - De NSB-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
%23235197: WESSELS, BOB. - Vereffening van de boedel.
%23235869: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (1)
%23141759: WESSELS, BOB. - Bestuur en beheer na faillietverklaring.
%23102661: WESSELS BOER, J.G. - The Geonomoid Palms.
%2389208: WESSELS, B. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EG Insolventieverordening voorzien van commentaar.
%23255345: WESSELS, B. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Faillissementswet : de tekst van de faillissementswet voorzien van commentaar
%23222613: WESSELS, B. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Faillissementswet : de tekst van de Faillissementswet voorzien van commentaar.
%2314763: WESSELS, BOB. - Fiscale overeenkomst : beschouwingen over de gebondenheid van de fiscus aan inlichtingen en toezeggingen en die van fiscus en burger aan tussen hen gesloten overeenkomsten.
%23235911: WESSELS, BOB. - Faillietverklaring.
%23257907: WESSELS, ANTON. - Moslim in Mokum : tranen van Hagar.
%23134758: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (2). 3e druk.
%23235198: WESSELS, BOB. - Belangenstrijd in het insolventierecht.
%23183582: WESSELS, BOB. - Koop : Algemeen.
%23157102: WESSELS, BOB. - Juridische vaardigheden.
%23277617: WESSELS, BOB. - Internationaal insolventierecht.
%23277616: WESSELS, BOB. - Faillietverklaring. 2e druk.
%23277613: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (2)
%23269250: WESSELS, B., R.H.C. JONGENEEL & M.L. HENDRIKSE. - Algemene voorwaarden.
%23224093: WESSELS, B. ... [ET AL.] - Contracteren in de internationale praktijk. Deel II.
%23210436: WESSELS, MARIUS - De extremistische variant van de Islam : de opkomst van het eigentijdse moslim-extremisme.
%23275302: WESSON, ROBERT G. - Cosmos and metacosmos.
%23246800: WEST, EDWARD. - Casting shadows : images from a new South Africa : photographs.
%2310588: WEST DE VEER, J.F. VAN. - De Rechtbank te 's Gravenhage van 1811-1966.
%23100946: WEST, E. W. (ED/TR) - The Book of the Mainyo-i-Khard.
%23235379: WEST, RONALD E. & FRANK KREITH (ED.) - Economic analysis of solar thermal energy systems.
%2387465: WEST, THOMAS G. (ED.) - Four texts on Socrates : Plato's Euthyphro , Apology , and Crito , and Aristophanes' Clouds.
%2349010: WEST, MICHAEL O. - The Rise of an African Middle Class: Colonial Zimbabwe, 1898-1965.
%23270471: WEST, D. - Homoseksualiteit.
%23246102: WEST, EDWARD. - Casting shadows : images from a new South Africa : photographs.
%23239575: WEST, HENRY R. - Mill's Utilitarianism : a reader's guide.
%23273255: WESTBROEK, PIETER. - De ontdekking van de Aarde
%23166076: WESTENDORP, H.K. - Het Huwelijk der Koningin.
%23214276: WESTENDORP, INGRID. - Women and Housing: gender makes a difference.
%23113740: WESTENDORP, TJEBBE A. & JANE MALLINSON (EDS.) - Politics and the rhetoric of poetry: perspectives on modern Anglo-Irish Poetry.
%2389774: WESTENDORP, T.A. - Robert Penn Warren and the modernist temper. Diss.
%23260260: WESTENDORP, GRARD. - Gezondheidsmanagement : theorie en praktijk.
%23254216: WESTENDORP, J.J.C. - Vraagstukken over de hoogere algebra.
%23273921: WESTER, WILLIAM C. - Clinical Hypnosis: a Multidisciplinary Approach.
%23153036: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Hoog spel.
%2339215: WESTERDIJK, R.J.J. - Produktenaansprakelijkheid voor software : beschouwingen over de aansprakelijkheid voor informatieprodukten.
%23235673: WESTERLAAK, M.J. VAN - De zorgverzekeringswet toegepast
%2310590: WESTERMAN HOLSTIJN, J. - De polis van levensverzekering als zekerheid voor een voorschotgever.
%2330307: WESTERMAN, PAULINE C. - Twee pleidooien voor formalisering.
%2397037: WESTERMAN, INGMAR. - Authority and Utility: John Millar, James Mill and the Politics of History c.1770-1836.
%23231861: WESTERMAN, MAX - In Alle Staten: het Amerika van Max Westerman. Met DVD.
%23225675: WESTERMAN, FRANK. - Engineers of the soul : the grandiose propaganda of Stalin's Russia.
%23183548: WESTERMAN, W.M. - Dekking van oorlogslasten : eenige beschouwingen naar aanleiding van de leeningwet 1914.
%23152442: WESTERMANN, HARM-PETER [ET AL.] - Sachenrecht : ein Lehrbuch. Band I: Grundlagen und Recht der beweglichen Sachen; Band II: Immobiliarsachenrecht.
%2314262: WESTERMANN, GAYL S. - The juridical bay.
%23267898: WESTERMANN, CHRISTOPH. - Argumentationen und Begründungen in der Ethik und Rechtslehre.
%23270638: WESTERMANN, CHRISTOPH. - Argumentationen und Begrundungen in der Ethik und Rechtslehre.
%23156546: WESTERMAYER, GEORG. - Jacobus Balde (1604-1668), sein leben und seine Werke.
%2313880: WESTERVELD, H.F.J. - Grondwetsherziening 1938.
%23277989: WESTERVELD, MIES. - Is sociale rechtshulp van gisteren : artikel 19 GW en de rechtshulpparadox.
%23102666: WESTERVELD, J. - Radioactivity and Chemistry of some Indonesian Eruptive Rocks.
%23208324: WESTERVELD, H.F.J. - De Antirevolutionare Partij en de handelspolitiek.
%2376728: WESTERWOUDT, FELIX THEODORUS. - Dissertatio juridica inauguralis de matre, patri superstite, liberorum tutelam recusante.
%23228337: WESTHOFF, HANNEKE. - Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw : de ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig.
%23273375: WESTING, ARTHUR H. (ED.) - Explosive remnants of war : mitigating the environmental aspects.
%23238562: WESTLAKE, WAYNE. - Westlake : poems by Wayne Kaumualii Westlake ( 1947-1984 ).
%23153029: WESTLAND, CORA - S.O.S. red onze zielen.
%23228056: WESTLAND, J. CHRISTOPHER & THEODORE H.K. CLARK. - Global electronic commerce : theory and case studies.
%23160078: WESTLAND, CORA - Bélia.
%23225469: WESTON, EDWARD - Edward Weston : color photography.
%23165461: WESTON, ANTHONY. - A practical companion to ethics.
%23275955: WESTON, EDWARD & HARRY M CALLAHAN. - Edward Weston / Harry Callahan : dialogues between Edward Weston and Harry Callahan.
%23217942: WESTON, EDWARD - Edward Weston : a Photographers Love of Life.
%23131593: WESTPHAL, OTTO. - Welt- und Staatsauffassung des deutschen Liberalismus : eine Untersuchung über die Preussischen Jahrbücher und den konstitutionellen Liberalismus in Deutschland von 1858 bis 1863.
%2354662: WESTPHAL, OTTO. - Philosophie der Politik. Einheiten und Mächte der Universalgeschichte.
%2316919: WESTRA, H. - De Nederlandsch-Indische staatsregeling.
%23166988: WESTRA, K.M. & W. DEN OUDEN. - Subsidies.
%2316884: WESTRA, H. - De Nederlandsch-Indische Staatsregeling. 2e vermeerderde en omgewerkte druk.
%23482: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Axê, kracht om te leven : [het gebruik van symbolen bij de hulpverlening in de Candomble-religie in Alagoinhas (Bahia, Brazilië).
%23195571: WESTRA VAN HOLTHE, JOHANNES GOVERT. - De gemeentebesturen tegenover de artikelen 7 en 9 van de grondwet.
%2323628: WESTSTRATE, C. - De organisatie van het economische leven. Een inleiding tot de economie.
%23191751: WESTSTRATE, C. - Theorie van drie stelsels van sociaal-economisch leven.
%23236074: WESTSTRATE, C. - Handboekje voor voorzitters en secretarissen van verenigingen en voor directeuren en commissarissen van naamloze vennootschappen.
%23224039: WESTWICK, PETER J. - Into the Black, JPL and the American Space Program, 1976 - 2004.
%2364708: WET, ERIKA DE. - International Constitutional Order.
%2330513: WET, ERIKA DE. - The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Studies in International Law).
%23224269: WETEKAMP, AXEL. - Mietsachen : materielles Recht und Verfahren.
%23154434: STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP. - Het notariaat en de notariele wetenschap op het breukvlak van twee millennia.
%23184007: STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP. - Internationalisering & het notariaat : 34e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23209393: STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP. - De Ars notariatus en de rechtswetenschap.
%23118981: COMMISSIE GENEESKUNDE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Zorg voor onderzoek : naar optimale voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek in universitair medische centra : verslag van een discussiebijeenkomst gehouden op 13 december 2000 te Amsterdam.
%23110493: RAAD VOOR NATUUR- EN STERRENKUNDE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Energiebronnen , uitdagingen voor fysici.
%2330011: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Samenspel in samenhang : onderwijs en onderzoek in communicatie, media en informatie.
%23107980: COMMISSIE GENEESKUNDE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Zorg voor onderzoek : naar optimale voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek in universitair medische centra : verslag van een discussiebijeenkomst gehouden op 13 december 2000 te Amsterdam.
%23119060: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Duurzame wetenschap : strategisch plan KNAW 2007-2010.
%23119225: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Strategisch plan KNAW 2004 : een tussenbalans.
%23163813: HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN. - Grondwetgeving 1795-1806 : voordrachten gehouden bij de presentatie van 'De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806 : bronnen voor de totstandkoming' op 27 maart 1997 te Haarlem.
%23237313: COMMISSIE NEDERLANDS ALS WETENSCHAPSTAAL. - Nederlands , tenzij ... : tweetaligheid in de geestes- en de gedrags- en maatschappijwetenschappen.
%23236462: WETTENGEL, MICHAEL. - Der Streit um die Vogtei Kelkheim 1275-1276 : ein kanonischer Prozess.
%23240037: WETTER, ANNA - Enforcing European Union Law on Exports of Dual-use Goods (Sipri Research Report).
%23172338: WETTER, GUSTAV A. - Dialectical materialism : a historical and systematic survey of philosophy in the Soviet Union.
%23274041: WETTERS, KIRK. - The Opinion System: Impasses of the Public Sphere from Hobbes to Habermas.
%23210114: WETTSTEIN, HOWARD K. - The magic prism : an essay in the philosophy of language.
%23196626: WETZEL, LINDA. - Types and tokens : on abstract objects.
%23234737: WETZELL, GEORG WILHELM. - Festgaben der Juristischen Fakultät zu Marburg zur fünfzigjährigen Jubelfeier der Doktorpromotion von Georg Wilhelm Wetzell.
%23277060: WETZLER, ALFRED. - Escape from Hell : the true story of the Auschwitz Protocol.
%23107634: WEUSTEN, M.C.M. (E.A.) - Inleiding in de juridische informatica.
%23211741: WEVE,F.A. - Sociaal wijsgerige opstellen.
%2381584: WEVER, J. & ANDRIESSEN, M.F. - De strafrechtelijke procedure voor jeugdigen.
%2376746: WEVER, HAJO. - De Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden : een medisch-hygiënisch onderzoek.
%23226629: WEVERS, CEES W.J. - De realiteit: integrale rapportage evaluatie Wet Rea.
%23141936: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De Rotterdamsche Hermes.
%2379443: WEYL, RICHARD. - Das fränkische Staatskirchenrecht zur Zeit der Merovinger : rechtsgeschichtliche Studie.
%23225697: WEYL, HERMANN. - Die heutige Erkenntnislage in der Mathematik.
%2353793: WEYN, CLAUDINE (ED.) - Strafrecht en strafprocesrecht : XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005-2006.
%23166769: WEYR, THOMAS. - The setting of the pearl : Vienna under Hitler.
%23217290: WHALLEY, JOHN. - Trade liberalization among major world trading areas.
%23263375: WHALLEY, JOHN (EDITOR) - General Equilibrium Trade Policy Modeling.
%23230781: WHARTON, EDITH. - My Dear Governess: The Letters of Edith Wharton to Anna Bahlmann.
%23199442: WHARTON, GLENN. - The Painted King: Art, Activism, and Authenticity in Hawai'i.
%23244446: WHARTON, GLENN. - The Painted King: Art, Activism, and Authenticity in Hawai'i.
%23187889: WHEATCROFT, ANDREW. - The life and times of Shaikh Salman bin Hamad Al-Khalifa : Ruler of Bahrain, 1942-1961.
%23272653: WHEATLAND, THOMAS - The Frankfurt school in exile.
%23244155: WHEDON, JULIA. - The fine art of iceskating. An illustrated history and portfolio of stars.
%23157087: WHEELER, SALLY (ED.). - Company Law.
%23177825: WHEELER NAGLE, THOMAS. - A study of British public opinion and the European appeasement policy 1933-39.
%2362253: WHEELER, H.N. & ROJOT, J. (ED.). - Workplace justice. Employment obligations in international perspective.
%23258460: WHEELOCK JR., ARTHUR K. - A moral compass : seventeenth and eighteenth century painting in the Netherlands.
%2374909: WHEEN, FRANCIS. - Marx's Das Kapital.
%23168740: WHELAN, RICHARD. - Drawing the line : the Korean War 1950-1953.
%2325717: ERNST & WHINNEY. - The fourth directive : its effect on the annual accounts of companies in the European Economic Community.
%23127630: WHINNOM, KEITH. - Medieval and Renaissance Spanish literature: selected essays.
%23145651: WHITAKER, ALBERT C. - History and Criticism of the Labor Theory of Value in English Political Economy.
%23221042: WHITAKER, JULIE. - The horse : a miscellany of equine knowledge.
%23226756: WHITAKER, BEN. - Minorities: A Question of Human Rights?
%2322755: WHITE, G. EDWARD. - Law in American history. Vol. 1: From the colonial years through the civil war.
%23233808: PLATT BYARD DOVELL WHITE. - Architecture on architecture : Platt Byard Dovell White.
%23151412: WHITE, LAWRENCE J. (ED.) - Private Antitrust Litigation: New Evidence, New Learning.
%23103863: WHITE, HEATHER. - Essays in Hellenistic Poetry.
%23104009: WHITE, HEATHER. - New Studies in Greek Poetry.
%23275370: WHITE, SUSAN J. - A history of women in Christian worship.
%23117867: WHITE, NIGEL D. & DIRK KLAASEN (EDS.) - The UN, human rights and post-conflict situations.
%23207272: WHITE, K. D. - Country life in classical times : [An anthology of passages in English translation].
%23243162: WHITE, G. EDWARD. - The American judicial tradition : profiles of leading American judges.
%23202125: WHITE, SIMONE - Protection of the Financial Interests of the EUropean Communities: The Fight against Fraud and Corruption.
%2389743: WHITE, G. EDWARD. - The American judicial tradition : profiles of leading American judges.
%2386759: WHITE, MICHAEL & JOHN GRIBBIN. - Darwin: a Life in Science.
%2379981: WHITE, RITA LAURIA & HAROLD M. WHITE, JR. - The law and regulation of international space communication.
%2376883: WHITE, TIM D. - Prehistoric Cannibalism at Mancos 5MTUMR-2346.
%23271402: WHITE, SUSAN J. - A history of women in Christian worship.
%23272732: WHITE, MICHAEL. - Generation Dada : the Berlin Avant-Garde and the First World War.
%23255808: WHITE, JONATHAN. - The Jesuits : missions, myths and histories.
%23234757: WHITE, STEPHEN. - The unity of the self
%23239333: WHITE, NICHOLAS P. - Individual and conflict in Greek ethics.
%2317123: WHITEHEAD, J. - Maugham, a reappraisal.
%23250817: WHITEHEAD, PHILIP., NEILL TURVER & JIM WHEATLEY. - Probation, temporary release schemes, and reconviction : theory and practice.
%23233973: WHITEHOUSE, HARVEY (ED.) - The debated mind : evolutionary psychology versus ethnography.
%2368299: WHITEHOUSE, DAVID. - Reflecting Antiquity: Modern Glass Inspired by Ancient Rome.
%23171478: WHITELEY, PETER R. - Biscuit Manufacture-Fundamentals of in-line Production.
%23244083: WHITESIDE, MARTIN - Living Farms: Encouraging Sustainable Smallholders in Southern Africa.
%23224387: WHITFIELD, ERNEST A. - Gabriel Bonnot de Mably.
%2321490: WHITFIELD, KEITH & GEORGE SREAUSS (EDS.) - Researching the World of Work: Strategies and Methods in Studying Industrial Relations (ILR Press books)
%23274660: WHITING. - West Wall: the battle for Hitler's Siegfried line.
%23100950: WHITLEY, C.F. - The genius of ancient Israel : the distinctive nature of the basic concepts of Israel studied against the cultures of the ancient Near East.
%23191446: WHITMAN, JEFFREY P. - The power and value of philosophical skepticism.
%23276452: WHITMARSH, TIM. - Battling the gods : atheism in the ancient world.
%23256773: BRENNER SAUL & JOSEPH M. WHITMEYER. - Strategy on the United States Supreme Court.
%2322297: WHITMORE, P.J.S. - A Seventeenth-Century Exposure of Superstition. Select text of Claude Pithoys (1587-1676).
%23260763: WHITNAH, DONALD R. - Government agencies.
%23222424: WHITNEY, ROBERT (ROBERT W.). - State and revolution in Cuba : mass mobilization and political change , 1920-1940.
%23177308: WHITTAKER, THOMAS. - Reason : a philosophical essay with historical illustrations (Comte and Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza)
%23223906: WHITTALL, ARNOLD. - Romantische muziek : van Schubert tot Sibelius.
%2389826: WHITTEMORE, R.C. - (ed.). The Reach of Philosophy. Essays in Honor of James Kern Feibleman.
%23261227: WHITTINGTON, E. MICHAEL (ED.) - The sport of life and death: the Mesoamerican ballgame.
%23198530: WHITTLESEY, C.R. AND J.S.G. WILSON (EDS.) - Essays in money and banking : in honour of R. S. Sayers.
%23197324: WHYTE, R.O., T.R.G. MOIR AND J.P. COOPER. - Grasses in agriculture.
%23210113: WIARDA, N.H. - Wet op de materiële oorlogsschaden.
%23117736: WIARDA, J. - Jeugdrecht op een keerpunt : opstellen aangeboden aan Prof.mr. J. Wiarda.
%2361780: WIARDA, J. - Jeugdrecht op een keerpunt : opstellen aangeboden aan Prof.mr. J. Wiarda.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28