Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23275218: VANDERVELDE, LEA. - Redemption songs : suing for freedom before Dred Scott.
%23126231: VANDERZWAAG, D.L. & LAMSON, C. (EDS.) - The Challenge of Arctic Shipping : science, Environmental Assessment, and Human Values.
%23220582: VANDEWIELE, L.J. (INTRODUCTION). - Pharmacopoea Leodiensis : 1741.
%23220567: VANDEWIELE, L.J. (INTRODUCTION). - Pharmacia Antverpiensis : 1661.
%23243344: VANDIEDINGHE, ANS - De rode draad : een vertelsel van Ans Vandiedinghe.
%23254361: VANDIEST, JULIEN. - Martin Heidegger : situation d'une philosophie.
%23263207: VANE, HOWARD R. & JOHN L. THOMPSON. - Current controversies in macroeconomics : an intermediate text.
%23248965: VANE, HOWARD R. & CHRIS MULHEARN. - The Nobel Memorial Laureates in economics : an introduction to their careers and main published works.
%23176224: VANHALEWIJN, JACQUES - Beginselen van het strafrecht.
%23255363: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%23119246: VANHOONACKER, SOPHIE. - The Bush administration and the development of a European security identity.
%2349006: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%2387778: VANHOUDT, C.J. - Praeadvies over Leer en bepalingen omtrent de regel Ne bis in idem naar Belgisch strafrecht.
%23154120: VANKIRK, JAQUES & PARNEY BASSETT-VANKIRK. - Remarkable remains of the ancient peoples of Guatemala.
%237402: VANNESTE, FRÉDÉRIC ... [ET AL.] - Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat ; 'Herijking van de rechtsstaat' en het Nederlandse recht ; Culpa in het Belgisch strafrecht: een poging tot synthese ; ...
%2334352: VANSITTART, LORD. - Events and shadows ; a policy for the rmnants of a century.
%23202120: VANSTEENKISTE, STEVEN. - Sociale zekerheid, federalisme en de Europese Gemeenschap : een rechtsvergelijkende studie naar de verdeling van bevoegdheden inzake sociale zekerheid in samengestelde staten en in de Europese Gemeenschap.
%23231934: VANSWEEVELT, THIERRY. - Rechtspraak- en wetgevingsbundel gezondheidsrecht.
%23243563: VANTHOOR, WIM. - De Nederlandsche Bank 1814-1998 : van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
%2368766: VAR, VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. - Tijd voor verandering : over overgangsrecht.
%23272678: VARDOULAKIS, DIMITRIS - Spinoza now.
%23147421: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. (EDS.) - Triumph in Adversity. Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi on the Occasion of his Eightieth Birthday.
%23141062: VARDY, STEVEN BELA - Clio's Art in Hungary and in Hungarian-America.
%23147419: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. - The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad.
%2392293: VARENNES, FERNAND DE (ED.) - Asia-Pacific human rights documents and resources. 2 Volume set.
%2310727: VARESE, FEDERICO - Mafias on the move: how organized crime conquers new territories.
%23174194: VARGA, CSABA. - Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary.
%23102582: VARGA, ÁRON KIBÉDI. - Kunstsoorten, genres en medialiteit.
%23174304: VARGA, CSABA. - Law and philosophy : selected papers in legal theory.
%23117901: VARGAS MACHUCA, BERNARDO DE. - The Indian militia and description of the Indies [Milicia y descripción de las Indias].
%2376020: VARGHA, JULIUS. - Die Verteidigung in Strafsachen : historisch und dogmatisch dargestellt.
%23263812: VASHEE, BASKER (EDITOR) - Restructuring the Global Military Sector: New Wars.
%23188920: VASKE, HERMANN - Why are you creative?
%23136633: VÁSQUEZ, GUILLERMO HOYOS. - Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalität bei Husserl.
%23234691: VASSALLO, HELEN. - Dialogues avec Jeanne Hyvrard.
%23117001: VASTENHOUW, JAN. - Relationships between meanings, specifically with regard to trait concepts used in psychology.
%23252422: VASTERLING, VERONICA. - Waarheid en tijd bij Heidegger.
%23194430: VASUNIA, PHIROZE. - The gift of the Nile : hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander.
%23275301: VATIKIOTIS, MICHAEL R. J. - Indonesian politics under Suharto : order, development, and pressure for change.
%23172589: VATIKIOTIS, P.J. (ED.) - Egypt since the Revolution.
%23263206: VATTER, HAROLD G. - The U.S. Ecomy in the 1950s. An economic history.
%23162546: VATTIMO, GIANNI. - The responsibility of the philosopher.
%23211338: VAUBEL, ROLAND. - Strategies for currency unification : the economics of currency competition and the case for a European parallel currency.
%23219296: VAUGEOIS, DENIS. - The last French and Indian war : an inquiry into a safe-conduct issued in 1760 that acquired the value of a treaty in 1990.
%2366107: VAUGHAN, DAVID. - (ed.). Law of the European Communities. 2 Vols.
%2330851: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke : economist and social scientist.
%23267274: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke : economist and social scientist.
%23255921: VAVASIS, STEPHEN A. - Nonlinear optimization : complexity issues.
%23244090: VÄYRYNEN, RAIMO. - Towards Nuclear Zero.
%2379207: VÄYRYNEN, RAIMO (ED.) - The Quest for peace : transcending collective violence and war among societies, cultures and states.
%2326076: VAZARI, MOSTAFA. - The emergence of Islam: prophecy, imamate and messianism in perspective.
%23114937: VAZQUES MENCHACA, FERNANDO. - De Successionibus et ultimis Voluntatibus, D. Fern. Vasquii Pinciani, menchacensis, hispani, iurisconsulti etc..
%23159773: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II : heerser van een wereldrijk.
%23233694: VEATCH, ROBERT M. - Disrupted dialogue : medical ethics and the collapse of physician-humanist communication ( 1770-1980 ).
%23258266: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Individuum, Staat und Korporation.
%23172242: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%23275065: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2358613: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Giurisprudenz e colonie (cenni generali).
%2320230: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Sulla involuzione nel diritto.
%23241935: VEDANTADESIKA. - An ornament for jewels : love poems for the Lord of Gods.
%23269499: VEDDELER, KLAUS. - Rechtsnorm und Rechtssystem in René Königs Normen- und Kulturtheorie.
%23175303: VEDDER, ANTON HERMAN. - The values of freedom.
%23174852: VEDDER, HANS. - Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards sustainability?
%23278764: VEDDER, H.H.B. - Mededinging en milieu : knelpunten en kansen : collectieve verwijderingssystemen in mededingingsrechtelijk perspectief.
%23256385: VEDRAL, VLATKO. - Decoding reality : the universe as quantum information.
%2379333: VEDRENNE, ELISABETH. - Living in Venice.
%23152270: VÉDRINE, HUBERT. - France in an age of globalization.
%23274720: VÉDRINE, HUBERT. - France in an Age of Globalization.
%23263968: VÉDRINE, HUBERT. - France in an Age of Globalization.
%2339388: VEEGENS, J.D. - De Wet op het Faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%238848: VEEGENS, J.D. - Het faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%2316769: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 1e druk.
%2342800: VEEGENS, J.D. & A. PITLO. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 2 : Zaken en erfrecht.
%2348770: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 3e druk.
%2334213: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 2e druk.
%2330350: VEEGENS, J.D. & A.S. OPPENHEIM. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk recht. 1.: Personenrecht. 2.: Rechten op zaken. 3.: Verbintenissen. Bewijs en verjaring.
%23203280: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 4e druk.
%2318717: VEEN, T.W. VAN.(ED.) - Justitie en reclassering : acht voordrachten.
%2341651: VEEN, THEO J. - Recht en nut : studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694).
%23235201: VEEN, W.J.M. VAN. - Zwevend recht.
%2317024: VEEN, JAC. VAN. - De rechten van de mens : de mensen van het recht : opstellen over de praktijk van de Nederlandse rechtspraak.
%2317068: VEEN, TH.W. VAN. - Generale preventie.
%23200745: VEEN-BRONS, A.C. (PS. FAMKE) - Nieuw- feminisme en belangenlooze huwelijksbemiddeling. Een pleidooi voor gezonde gezinsvorming.
%23175529: VEEN, THEO J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. De leden stemmen zonder last.
%23102584: VEEN, H.J. VAN. - A Laser Strain Seismometer.
%23153881: VEEN, TH.W. (ED.) - Sanctietoepassing: een nieuwe ordening. Opstellen aangeboden aan Dr. G.H. Veringa.
%23274694: VEEN, ROEL VAN DER - What went wrong with Africa : a contemporary history.
%23261069: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
%23105671: VEEN, THEO J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk : de leden stemmen zonder last : interpretaties van twee Grondwetsartikelen.
%23240881: VEEN, MENNO VAN DER. - Contracting for better places : a relational analysis of development agreements in urban development projects.
%2332289: VEEN, J. VAN. - Democratisering van het recht? De werkelijkheid in de paleizen van justitie.
%2374399: VEEN, T. VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek.
%23132426: VEEN, TH.W. VAN. - Strafrechtspleging onder spanning : gedachten over het functioneren van ons strafproces.
%23171434: VEEN, KLAAS WILLEM VAN DER. - Huwelijk en hiërarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
%23185527: VEEN, JAC. VAN. - Journalist in de rechtszaal.
%23195512: VEEN, T.J. (ED.) - Prominenten kijken om : achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht.
%233599: VEEN, Y.G. VAN DER. - De S.D.A.P. tegen het alcoholisme.
%2356243: VEEN, N. VAN. - Overheidsingrijpen in collectieve arbeidsovereenkomsten.
%23188229: VEEN, GAELE VAN DER. - Aiding underdeveloped countries through international economic co-operation.
%23172141: VEEN, THEO J. - 'En voor berisping is hier ruime stof' : over codificatie van het burgerlijk recht, legistische rechtsbeschouwing en herziening van het Nederlandse privaatrecht in de 19de en de 20ste eeuw.
%2359228: VEEN, THEO J. - Pro memorie Theo Johannes Veen : Drachten, 13 december 1943-Heemstede, 27 augustus 2005.
%23273972: VEEN, HENK VAN DER - Archiprix International Moscow Russia 2013: The World's Best Graduation Projects: Architecture, Urban Design, Landscape
%23182830: VEEN, JAN MARI VAN. - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus.
%2346189: VEEN, W.J.M. VAN. - De levensverzekering : een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing.
%2318719: VEENDRICK, LAURENZ. - Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen. Tweede tussenrapport onderzoek maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.
%23268962: VEENHOF, JAN. - Geist und Liebe : die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens.
%23102586: VEENHOF, V.B. - The Development of Statoconia in Mice.
%239798: VEENHOVEN, W.A. - (ed.). Case studies on Human Rights and fundamental freedoms. A world survey. 5 Vol.
%238310: VEENHOVEN, A. - Eigendomsoverdracht tot zekerheid.
%237362: VEENHOVEN, A. - Eigendomsoverdracht tot zekerheid.
%23233077: VEENIS, MILENA. - Material Fantasies: Expectations of the Western Consumer World among East Germans.
%23278681: VEENSTRA, K.J. - Accessoire aanknoping in het internationale onrechtmatige daadsrecht.
%23184041: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle. Participe présent - Gérondif - Infinitif.
%23128119: VEENSWIJK, MARCEL. - Departementale cultuur : ijzeren kooi, bron van versplintering of politiek werktuig?
%23182285: VEER, JOHANNES A. G. VAN DER. - Reiniging en reinheid bij Plato. With a Summary in English.
%2383072: VEERARAGHAVAN, AVINASH. - I love my India : stories for a city.
%2324943: VEERMAN, W. (E.A.) - Aelbert Cuyp en zijn familie. Gerrit Gerritz. Cuyp; Jacob Gerritsz. Cuyp; Benjamin Gerritz. Cuyp; Aelbert Cuyp.
%23161069: VEERMAN, G.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der naties en de rechten van de mens.
%23247289: VEERMAN, G.J. - De lengte van de wetgevingsprocedure.
%23128130: VEERMAN, C.P. & J.P.J.M. ESSERS. - Wetenschap en wetenschapsleer.
%2365505: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%23226576: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism : dollar diplomacy and America's rise to global power.
%2394366: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23266597: VEEZE, B.J. - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668.
%2329950: VEGA, LOPE DE. - La Dorothea. English transl. by A.S. Trueblood & E. Honig.
%23263906: VEGA, SILVIA ... [ET AL.] - Los gobiernos locales desde una mirada de género.
%23269083: VEGA, JUDITH A. - Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting : filosofie, politiek, cultuur.
%2339680: VEGCHEL, G. VAN. - Medici contra Kwakzalvers : de strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
%23273463: VEGT, JAN VAN DER - A. Roland Holst : biografie
%23130175: VEGTER, P.C. - Rechter en executie.
%23152918: VEGTER, P.C. - Behandelen in de gevangenis.
%23236811: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%2310537: VEGTING, W.G. - De gemeentelijke verordeningsbevoegdheid en het burgerlijk recht.
%23169137: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2334222: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2367705: VEÏCOPOULOS, NICOLAS. - Traité des territoires dépendants. Volume I : Le système de tutelle d'après la Charte de San Francisco; Volume II : L'oeuvre fonctionnelle des Nations Unies relative au régime de tutelle.
%23278329: VEIRLE, FRANK VANDE. - Tussen blinde fascinatie en vrijheid ; het mensbeeld van Slavoj Zizek.
%23161863: VEKENE, E. VAN DER. - Bibliographie der Inquisition : ein Versuch.
%238254: VELAERS, JAN ... [ET AL.] - De koning. De neutrale strafrechter. De doorwerking in privaatrechtelijke verhoudingen van het primaire recht in de Europese Unie.
%2320549: VELD, R.J. IN 'T. - De vlucht naar Isfahan? : over bestuur, planning en de toekomst van het hoger onderwijs.
%238814: VELD, J. IN 'T. - Vooruitziende bestuurswetenschap : een futurologische verkenning.
%23258697: VELD, TH. - ROC-vorming: beleid voor een nieuw bestel : een onderzoek naar de beleids- en meningsvorming inzake ROC's.
%2313646: VELD, J. IN 'T. - Beginselen van behoorlijk bestuur.
%2320810: VELD-MERKOULOVA, YULIA. - Essays on futures markets and corporate spin-offs.
%2350323: VELD, R.J. IN 'T. - De verguisde staat. Rede.
%23180532: VELDE, PAUL VAN DER. - Multiregionalism and Multilateralism: Asian-European Relations in a Global Context (Icas Publication).
%23205402: VELDE, I. VAN DE & A. W.J. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH. - Enige grepen uit het nieuwe erfrecht : praeadviezen.
%23263540: VELDE, WALTER VAN DE. - Toward Learning Robots (Special Issue of Robotics and Automous Agents).
%2324868: VELDE, J.J. VAN DER. - De nieuwe belasting naar het vermogen van instellingen van de doode hand. Handleiding voor instellingen.
%23199788: VELDE, LEONARDUS VAN DE. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
%23215048: VELDEN, HUGO TJEERD VAN DER. - Gerard Loyet & Karel de Stoute : het votiefportret in de Bourgondische Nederlanden.
%23182955: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Talaq in de rechtszaal ? : verstoting en openbare orde.
%23104507: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - (red.). Aan de grenzen van het Nederlanderschap.
%2313952: VELDEN, P.A.L.M. VAN DER. - De vereniging-rechtspersoon en haar leden : enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht.
%23196014: VELDEN, FRANS J.A., GERARD-RENÉ DE GROOT EN NICOLE DOESWIJK. - De nationaliteit in internationaal en Europees perspectief : preadviezen
%23115300: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - De eenvormige koopwetten van 1964 : een artikelgewijze behandeling van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.
%2365912: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Inleiding in het islamitische familie- en erfrecht : in het bijzonder met betrekking tot het Marokkaans privaatrecht en met vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Turks en Nederlands recht.
%2338845: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
%2327810: VELDEN, K.VAN DER ... ET AL. - Health Matters. Public Health in NorthSouth Perspective.
%2334220: VELDEN, G.M. VAN DER. - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.
%2321452: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2336304: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis : opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2353639: VELDHOVEN, G.M. VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen. Diss.
%2382326: VELDHUIZEN, JAN - D'66, een blijvend appèl : 35 jaar werken aan vernieuwing.
%23108980: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23137170: VELDKAMP, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
%2362081: VELDKAMP, P.M. - De toepassing van artikel 1401 B.W. op de onbehoorlijke mededinging.
%23249058: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen, 1952-1967 : le carnaval des animaux politiques.
%23270454: VELDKAMP, G.M.J. (ED.) - De economie en het sociale zekerheidsbeleid.
%2382472: VELDMAN, A.G. - Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra) nationaal gelijke-behandelingsrecht.
%23212923: VELDMAN, A.G. - De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
%23100925: VELDT, P. TH. VAN DER - Franz Neumayr SJ (1697-1765). Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors ...
%23119223: VELDT, M.I. - Het EVRM en de onpartijdige strafrechter.
%23229494: VELEMA, WILLEM & JOLANDA DREIJKLUFFT. - Sporen en stippellijntjes : de Avéro Centraal Beheer Groep in perspectief.
%2360655: VELLEKOOP, KEES. - Dies Ire Dies Illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
%2364268: VELLEKOOP, MICHEL - Rekenen Aan En Op Risics.
%2375387: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
%2370802: VELLENGA, SIPCO ... [ET AL.] (RED.) - Mist in de polder : zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland.
%2361387: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid. Diss.
%2359901: VELLINGA-SCHOOTSTRA, F. - Inbeslagneming en Huiszoeking. De Dwangmiddelen ter Inbeslagneming.
%23199410: VELTEN, A.A. VAN. - Klik zei de muis en weg was het huis.
%23124395: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23132505: VELTEN, A.A. VAN. - Het notariaat : inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariele wetenschap.
%23226092: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23220356: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 2e druk.
%23214375: VELTHOVEN, H. VAN EN A.B.M. BRANS. - Brabant rondom zijn orkest.
%23148667: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht.
%23196004: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Geschilbeslechtingsdelta 2003 : over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers.
%23249056: VELTHOVEN, PAUL VAN. - Het verantwoorde engagement : filosofie en politiek bij Raymond Aron.
%23155440: VELTHUIJSEN, JAN WILLEM - Determinants of investment in energy conservation.
%23126553: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. - Inventory of the Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner, c. 1877-1946.
%23165231: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%2381130: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%23201351: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%23171032: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%2339855: VELZEN, MARTIJN VAN. - Learning on the fly : worker training in the age of employment flexibility.
%23257394: VEN, D.J. VAN DER. - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore.
%23108222: VEN, A.E.B.M. VAN DER. - Fenomeenonderzoek : spoorzoeken nieuwe stijl?
%23169803: VEN, J.J.M. VAN DER. - Mensenrechten in rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. Preadvies.
%23277901: VEN, G.P. VAN DE. - Aan de wieg van Rijkswaterstaat : wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
%2381501: VEN-TEN DENSEL, E. VAN DER. - Volksdansen vroeger en nu.
%2321500: VEN, W. VAN DE. - Studies in health insurance and econometrics. Diss.
%23157137: VEN, J.J.M. VAN DER. - Het Europees sociaal handvest.
%2394755: VEN, A.H.G.S. VAN DER. - Inleiding in de schaaltheorie.
%23241233: VEN, J.J.M. VAN DER. - Recht als instrument van behoud en verandering : bundel opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
%2352728: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%23195634: VEN, GERARD VAN DE & NOËL VAN DOOREN. - De nieuwe rivierdijken : dijkversterking als ontwerpopgave.
%2399030: VEN, J.J.M. VAN DER. - Ius humanum : das Menschliche und das Rechtliche.
%2326355: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%23212238: VEN, ARIE CORNELIS NICOLAAS VAN DE. - Adoptie van circulerende concepten en instrumenten voor de beheersing van organisaties : meer dan een kwestie van kiezen.
%2322993: VENABLE, CHARLES L. - China and Glass in America, 1880-1980: From Table Top to TV Tray
%23262175: VENEMA, JAN. - Aspecten der koolzuurinhalatietherapie [= Aspects of the carbon dioxide inhalation therapy]
%23190542: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 : De harde kern.
%2355025: VENEMA, J., P.J. MUIJEN EN J.G. CAMPEN. - Handboek Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
%2351152: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 : Het systeem.
%23232426: VENEMAN, PEER. - Peer Veneman : de zeven hoofdzonden = the seven deadly sins.
%23166231: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 4 : Capitulae de Conditionali et Rationali.
%23166234: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 7 : Tractatus de Scrire et Dubitare.
%23166235: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 3 : Tractatis de Hypothecis.
%23166233: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 1 : Tractatus de Terminis.
%23202308: VENING MEINESZ, F.A. - Fundamental tables for regional isostatic reduction of gravity values.
%23187925: VENKATARANGAIYA, M. - The development of local boards in the Madras presidency.
%23159771: VENNE, J.J.J. VAN DE. - Regeneratie van de oude stad.
%23274018: VENNEMANN, KEVIN - Close to Jedenew
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23146681: VENTURI, ROBERT. - Iconography and Electronics upon a Generic Architecture.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23208707: VENZI, GIULIO. - Manuale di diritto civile italiano.
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%2369246: VERAART, CHRIS. - Overgave.
%23208997: VERAART, WOUTER. - Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw.
%2363565: VERAART, WOUTER. - De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23273553: VERAART, WOUTER. - De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%23183154: VERAART, J.A. - Arbeidsloon.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23237171: VERBEEK, A.M. - Filosoferen? Gewoon doen!
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%23109405: VERBEEK, TH. (ED.) - Descartes et Regius : autour de léxplication de l'esprit humain.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%23154450: VERBEKE, ALAIN. - De legitieme ontbloot of dood ? Leve de echtgenoot !
%23127296: VERBEKE, G. & J. IJSEWIJN (EDS.) - The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy : proceedings of the international conference, Louvain may 11-13, 1970.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%23201724: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%23199549: VERBIEST, H. - Hersenfunctie en gestoord menselijk gedrag : waardoor?, waartoe?, wat - dat? : variaties op twee thema's.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23137123: VERBRAECK, HANS T. - De Staart van de Zeedijk, een Bliksemonderzoek naar enkele Effecten van het Zomerplan 1987 in het Wallengebied.
%23188817: VERBRUGGE, AD. - Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%23277541: VERBURG, L.G. & W.A. ZONDAG (EDS.) - Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. 2e druk.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%2312652: VERBURG, GERHARDUS. - De vrijwillige zaakwaarneming.
%23146444: VERBURG, L.G. - Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom.
%23225367: VERBURG, MARCEL E. - De procureurs-generaal bijeen : grepen uit de notulen van 60 jaar in vergadering.
%23192111: VERBURG, D.A. - Ruimtelijk bestuursrecht extract.
%23139269: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1798-1940.
%2342105: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898.
%23266872: VERBURG, L.G. - De koers van de bestuurder : over recht, arbeid en medezeggenschap.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%2310542: VERDAM, P.J. - Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam.
%23261171: VERDAM, J. - De geschiedenis der Nederlandsche taal in hoofdtrekken geschetst.
%238442: VERDAM, P.J. - Nederlandse rechtsgeschiedenis 1975-1795.
%23119301: VERDAM, J. - (red.). Middelnederlandsch Handwoordenboek.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23233296: VERDI, GUISEPPE. - Louisa Miller : melodramma tragico in tre atti. Libretto van Salcatore Cammarano naar Kabale und Liebe van Friedrich Schiller.
%2390149: VERDIER, ABEL. - Manuel pratique des consulats.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%23277829: VERDON, TIMOTHY & DANIEL M. ZOLLI (EDS.) - Sculpture in the age of Donatello : Renaissance masterpieces from Florence Cathedral.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%2318019: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%23105870: VERDROSS, ALFRED VON. - Trattati contra bonos mores.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%2354391: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2346383: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%23126093: VERDULT, PHILIP A. - P. Erasmianae II : delen van een Arsinoitisch Sitologen-Archief uit het Midden van de Tweede Eeuw v. Chr.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%23243354: VEREMIS, THANOS ... [ET AL.] - Kosovo and the Albanian Dimension in Southeastern Europe: The Need for Regional Security and Conflict Prevention.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%23202203: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 2003 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: het opstandige slachtoffer Het opstandige slachtoffer.
%23173207: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 1995 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: De reikwijdte van fundamentele rechten.
%23173212: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1992 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Toetsing : ' Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden , dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen , en zo ja , hoe dient d
%23173235: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 1999 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering over: Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde.
%23173205: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 1994 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering.
%23172608: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 1990 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Artikel 8 EVRM.
%23224780: VERENIGING DE JONGE BALIE, AMSTERDAM, LUSTRUMCOMMISSIE. - Advocaat, mondjesmaat? : bundel, uitgegeven onder auspiciën van de Lustrumcommissie van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam ter gelegenheid van de studiedag over het onderwerp 'procesmondigheid (verplichte) procesvertegenwoordiging' op vrijdag 25 april 1980 in de Koopmansbeurs te Amsterdam.
%23173177: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1998 te Rotterdam gehouden algemene vergadering over: Recht en Internet.
%23151501: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 14 juni 2002 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Herziening van het sanctiestelsel.
%23237812: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 2009 te Arnhem gehouden algemene vergadering over: Humane biotechnologie en recht.
%23237915: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 2011 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Controverses rondom legaliteit en legitimatie.
%23238313: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering over: Alternatieve regelgeving.
%23173221: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 22 en 23 juni 1973 te Enschede gehouden algemene vergadering over: 'De dissenting opinion in de rechtspraak' en 'Coördinatie van administratieve wetgeving inzake onroerend goed'
%23173255: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 1989 te Tilburg gehouden algemene vergadering over: Positieve discriminatie.
%23243129: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 en 14 juni 1980 te Dordrecht gehouden algemene vergadering over: Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid en Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten.
%23243301: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de zevenennegentigste vergadering te Breda op 18 en 19 juni 1971; betreffende de preadviezen van J.G. Sauveplanne .. [et al.]
%23243385: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 16 en 17 juni 1972 te Utrecht gehouden algemene vergadering over 'De juridische opleiding'.
%23238142: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 2008 te Dordrecht gehouden algemene vergadering over: Multiculturaliteit en recht.
%23237469: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 2010 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%2360113: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : het boek behouden. Jaargang 4 (1997).
%2360090: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis : geschreven gedrukt gedigitaliseerd : elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaargang 6 (1999).
%2360096: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 5 (1998).
%2359999: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING. - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 7 (2000).
%23238665: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 2006 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Europese integratie.
%23173190: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 2000 te Groningen gehouden algemene vergadering over: De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht.
%23173187: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 en 10 juni 1983 te Rotterdam gehouden algemene vergadering over: Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak , neergelegd in art . 6 van het Europese Verdrag tot bescherming va
%23173257: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 1993 te Arnhem gehouden algemene vergadering over: Manipuleren met leven Manipuleren met leven.
%23173265: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 14 juni 1991 te Zwolle gehouden algemene vergadering over: Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak.
%23173246: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 1997 te Zutphen gehouden algemene vergadering over: Beroep in herziening.
%23173232: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 18 en 19 juni 1976 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: 'Groepsacties en algemeen belang in de administratief-rechtelijke en civiele procedure' en 'Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in groter verband gepleegde delicten en wenselijke wetswijzigingen t.a.v. deze delicten'
%23173260: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 2001 te Leiden gehouden algemene vergadering over: De waarde (n) van het sociaal recht : over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking De waarde (n) van het sociaal recht.
%23202189: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 2004 te Almere gehouden algemene vergadering over: Het advies en de rol van de adviseur Het advies en de rol van de adviseur.
%23238216: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 2005 te Den Haag gehouden algemene vergadering over: Toezicht.
%23239351: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 en 9 juni 1979 te Middelburg gehouden algemene vergadering over: 'Dient verandering te worden gebracht in de wijze van voorbereiding en totstandkoming van wetgeving' en 'Algemene voorwaarden'.
%23239682: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 1984 te Nijmegen gehouden algemene vergadering over: 'Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving', 'Politiële en justitiële delikten' en 'Deregulering'.
%23240786: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 en 12 juni 1982 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: Dient de wetgever beperkingen te stellen ten aanzien van de wijze van het verkrijgen van door de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen en Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven?.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%23268532: VERGO, PETER. - Art in Vienna 1898-1918 : Klimt, Kokoschka, Schiele and their contemporaries.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23262171: VERHAART, W.J.C. - Klinische en anatomische onderzoekingen over de ziekte van Alzheimer.
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23275250: VERHAEGHEN, PAUL. - The Oxford handbook of emotion, social cognition, and problem solving in adulthood.
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23105619: VERHAGEN-MAAT, M.L.W. - Procederen. In eerste aanleg bij rechtbank en kantonrechter.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23141765: VERHAGEN, H.L.E. & M.H.E. RONGEN - Cessie : de overdracht van vorderingen op naam.
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23256962: VERHEIJ, BART. - Virtual arguments : on the design of argument assistants for lawyers and other arguers.
%23105620: VERHEIJ, N. - Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht. 2e druk.
%23208083: VERHEIJEN, EEFJE ANTONIUS MARIE. - Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie : naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23245781: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%23190740: VERHEUL, JOHANNES PIETER. - Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Deel 1: Het EEG bevoegdheid- en executieverdrag.
%23201508: VERHEUL, INGRID. - Is there a (fe)male approach? : understanding gender differences in entrepreneurship.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%2341436: VERHOECKX, P.M. - De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918.
%23251488: VERHOEF, J. - ARAR : tabellen 2013 : januari-juni.
%23216668: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid en financiële planning.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%2373783: VERHOEFF, B.M., VERSTER, A.C.P., KLASSEN, L.H. - Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg. Oriënterend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschapij en Politie door de stichting Het Nederlands Economisch Instituut.
%23210383: VERHOEVEN, JOE. - Droit international public.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%23260320: VERHOEVEN, NEL. - Doing research : the hows and whys of applied research.
%2380120: VERHOEVEN, M.J.M ... [ET AL.] - Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? : over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie.
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%2340884: VERHOEVEN, MAARTJE. - The Costanzo obligation : the obligations of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European law.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23108232: VERHULP, EVERT. - Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.
%2368209: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%2316305: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Gegevensbescherming : preadviezen.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%2383750: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en consument.
%2334368: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2347163: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
%2346529: VERKADE, D.W.F. - Misleidende reclame.
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL.] - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%2383264: VERKERK, REMME. - Fact-finding in civil litigation : a comparative perspective.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2380518: VERKOREN, WILLEMIJN (EDITOR) - Postconflict Development: Meeting New Challenges.
%23178472: VERKOUTEREN, HERMAN. - Over Artikel 153 Grondwet.
%23103125: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler.
%2325604: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23182151: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%23117389: VERLAAN, JOS. - Chaos aan de Amstel : fraude en corruptie in Amsterdam.
%2339695: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Werkbericht 2009/2010 : Typografie Grafikdesign Kreativität : neues aus dem Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%2339704: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Gesamtverzeichnis 2007/2008 : Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%23172647: VERLDMAN, FRANS. - Haptonomie : wetenschap van de affectiviteit.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%23190138: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & T.R. OTTERVANGER. - Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht.
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%23231400: VERLOREN VAN THEMAAT, L.M. (RED.) - Oude Dordtse Lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
%23231181: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & J.A. MUILWIJK. - Handleiding bij de wet op de bedrijfsorganisatie : tekst van de wet met inleiding, samenvatting en toelichting.
%23213862: VERMA, RAVI K. - Sexuality in the time of AIDS : contemporary perspectives from communities in India.
%23237564: VERMAAT, MATTHIJS FRANS. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening ?.
%23213290: VERMAAT, AREND JAN. - Dynamisch toezicht.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23232990: VERMEED, W.A. - De wereld van 3D-printen : op weg naar een nieuwe industriele revolutie?.
%2332458: VERMEEND, W.A. - De achterkant van het belasting- en premiebiljet. Over de werkelijke druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies en hoe het anders kan.
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%23196462: VERMEERSCH, VALENTIN (ED.) - Bruges and Europe.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%23240554: VERMEULE, ADRIAN. - Law and the limits of reason.
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%23105623: VERMEULEN, FRANK. - De rechtszaak : scenes uit het Nederlands recht.
%23274972: VERMEULEN, HANS. - Etnisch-culturele diversiteit als 'feit' en norm.
%23132429: VERMEULEN, G. (E.A) - Internationale Samenwerking in Strafzaken en Rechtsbescherming : pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering.
%23261978: VERMEULEN, B.P. ... [ET AL.] - Naar een Europees asielrecht : preadviezen voor de vergadering van de Christen Juristenvereniging op 24 mei 2002.
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%2396718: VERMEULEN, HANS & RINUS PENNINX - Het democratisch ongeduld : de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%23172453: VERMEULEN, HANS & BORIS SLIJPER. - Multiculturalisme in Canada, Australie en de Verenigde Staten : ideologie en beleid, 1950-2000.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen : No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%23224467: VERMEULEN, B.P. - Witte en zwarte scholen : over spreidingsbeleid, onderwijsvrijheid en sociale cohesie.
%23210122: VERMEULEN, G. (ED.) - Basisteksten internationaal strafrecht.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23247180: VERMIJ, RIENK H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt.
%23255281: VERMULST, EDWIN & PAUL WAER. - E.C. anti-dumping law and practice.
%23241702: VERNANT, JEAN PIERRE. - The origins of Greek thought.
%23251284: VERNAY, MARIE-EMMA. - Das Kind in der französischen Volkskunde.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%23135091: VERNIER, BERNARD. - L'Iraq d'aujourd'hui.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%23263502: VEROFF, ROBERT (ED.) - Automated Reasoning and Its Applications: Essays in Honor of Larry Wos.
%23231531: VERPAALEN, O.A.C. - Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2363612: VERPAALEN, O.A.C. & H.K. KÖSTER. - Cessie naar huidig en wordend recht. Praeadviezen.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%2361797: VERPALEN, M.J.M. - Het Strafprocesrecht voor Jeugdigen. Diss.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23166981: VERPLANKE, CORNELIS JANSEN. - Subsidiëring van de kerkenbouw.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23138849: VERRIPS, GER. - Dwars, duivels en dromend : de geschiedenis van de CPN 1938-1991.
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%23278644: VERSCHOOF, R.J. - Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.
%23278623: VERSCHOOF, R.J. - Schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.
%23227686: VERSCHOOR, MICHEL & THEO ALBERTS. - Eerlijk & groen boodschappen doen.
%2310551: VERSCHOOR, I.H.P. - Het verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%23186092: VERSCHOOR, A.J. - Classicale acta, 1573-1620. Deel VIII: Classis Gorinchem 1579-1620.
%23271005: VERSCHOOR, JOHANNES HERMANUS. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool Leiden ...
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%23268906: VERSCHUUR, STEVEN. - Overheidsmaatregelen en het toezicht van nationale mededingingsautoriteiten : de consequenties van het arrest CIF voor nationale mededingingsautoriteiten en overheden.
%23152544: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%2382465: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23271560: VERSCHUUREN, STAN. - Suriname : geschiedenis in hoofdlijnen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23186753: VERSFELT, WILLEM JOHAN BERNARD. - The Miangas arbitration.
%23268375: VERSINI, GEORGES. - Dictionnaire du bridge.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%23140216: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris. Een notariële idylle en haar nuchter slot.
%23238299: VERSTEDEN, C.J.N. & T. RENES. - Provincierecht.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - Georges Bataille : Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%23259920: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%2356468: VERSTEGEN, RAF. - Ad amicissimum amici scripsimus : vriendenboek Raf Verstegen.
%23179580: VERSTER, THOMAS MATTHIJS. - Handelsleveranties.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%23183490: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen.
%23189228: VERSTRATEN, LINDA P. - Vaste verbindingen : een lexicologische studie vanuit cognitief-semantisch perspectief naar fraseologismen in het Nederlands.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%2364478: VERVAART, O.M.D.F. - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica.
%23214557: VERVAELE, J.A.E. - Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht : beschouwingen over publieke rechtshandhaving.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%232775: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - European evidence warrant : transnational judicial inquiries in the EU.
%23258210: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%23221146: VERVAELE, J.A.E. - Bestuurlijke handhaving van visserijregelgeving : een studie naar de relatie tussen EEG-recht en nationale handhaving.
%23217092: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%23221013: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23108254: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23232055: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23167009: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga zijn eigen wereld.
%23245275: VERWEIJ, ARJEN (EDITOR) - Measuring and Monitoring Immigrant's Integration in Europe: Comparing integration policies and monitoring systems for the integration of immigrants and ethnic m.
%23153152: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom.
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%23213170: VERWER, JAN. - Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde.
%236695: VERWER, CHR.P. - Aansprakelijkheid voor bagageschade in het internationaal luchtvervoer.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%23174247: VERWEY, WILL D. - Economic development, peace, and international law.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23267234: VERWOERD, J.R.A. - De Justizreform in de Bondsrepubliek Duitsland : beschrijving van een rechterlijke organisatie in verandering : een literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%2345285: VERZIJL, J.H.W. - International law in historical perspective. Part 7: State succession.
%238139: VERZIJL, J.H.W. - Symbolae Verzijl, présentées au Prof. J.H.W. Verzijl à l'occasion de son LXX-ième anniversaire.
%2361115: VERZIJL, J.H.W. (ED.). - Human rights in historical perspective.
%2376180: VESEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%23275313: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
%23193758: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden : een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%2347515: VETH, GERDA. - Simulatie in het privaatrecht.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2346828: VETTER, H.J. - Geestelijke stoornis.
%2384127: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker (Verhandelingen).
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23256935: VEVEY, BERNHARD DE (ED.) - Les sources du droit du Canton de Fribourg. 1me section : Le droit des villes. Tome 3 : Le droit de bulle.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%23172199: VIBRAYE, RÉGIS DE. - 1935 ... : paix avec l'Allemagne?
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23269606: VICKERMAN, JOHN C., ALAN BROWN & NICOLA M. REED (EDS.) - Secondary ion mass spectrometry : priciples and applications.
%23262594: VICKERS, JOHN & GEORG YARROW. - Privatization: an economic analysis.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%2331757: VICO, GIAMBATTISTA. - On the most ancient wisdom of the Italians : drawn out from the origins of the Latin language.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%2380390: VIDAL-NAQUET, PIERRE. - The Jews : history, memory, and the present.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%2324681: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions (Worldly Rejections of Religion & Their D Series)
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%23144650: VIERDAG, E.W. & G.W. MAAS GEESTERANUS. - Spanningen tussen recht en strafrecht; Recht en praktijk in het verdragenrecht. Preadviezen.
%23179837: VIERDAG, E.W. - Het Nederlandse verdragenrecht.
%23100407: VIERDAG, E.W. - The concept of discrimination in international law : with special reference to human rights.
%23129707: VIERING, M.L.W.M. - Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM.
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%23257407: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van dyckagie.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23241242: VIERSSEN TRIP, GUSTAAF WILLEM VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23235820: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. - The Second National Report on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%234120: VIGH, JÓZSEF. - Fundamentals of criminology.
%23271484: VIGNET, JACQUES. - Le rôle des intéréts économiques dans l'évolution du droit de la mer : avec référence spéciale à la pêche côtière.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23232864: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Krachtens erfrecht.
%23162907: VIJN, J.P. - Carlyle and Jean Paul : their spiritual optics.
%2312642: VIJVER, C.D. VAN DER. - De Burger en de zin van strafrecht.
%23186411: VIJVER, C.D. VAN DER (E.A.) - Verslag symposium over de financiering van de veiligheidszorg.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%23226192: VILLA, GIOVANNI CARLO FEDERICO (ED.) - Titian.
%23272705: VILLA, GIOVANNI. - Titian.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%23135101: VILLARD, HENRY SERRANO. - Libya : the new Arab kingdom of North Africa.
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23230312: VILLENEUVE, A. ... [ET AL.] - Mountains and the law - emerging trends.
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23273918: VINAR, O. ... [ET AL] (EDS.) - Advances in Neuropsychopharmacology: Symposium Proceedings, Prague, 1970
%23180943: VINCENT, ANDREW. - The Politics of Human Rights.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23271287: VINCENT, CLARE - European clocks and watches in the Metropolitan Museum of Art: highlights of the collection.
%23263977: VINCENT, JEFFREY R. PROFESSOR - Managing Natural Wealth: Environment and Development in Malaysia.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%2353864: VINET, ALEXANDRE RODOLPHE. - Études sur Blaise Pascal.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%23252039: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23243180: VINK, NICO - The Challenge of Institutional Change: A Practical Guide for Development Consultants.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%2315454: VINKE, P. & I.J. BERGHUIS-VAN DER WIJK. - Rechtsregels in de ervaringswereld van verschillende bevolkingslagen.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%2399727: VINKE, P. - De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de open en daarmede vergelijkbare besloten naamloze vennootschappen.
%23264217: VINKE, H. & R. KNEGT. - De mondelinge behandeling in ontslagzaken : een evaluatieonderzoek naar de mondelinge behandeling in ontslagzaken zoals toegepast op het GAB Amsterdam.
%23270561: VINKEN, PIERRE. - Icons and enigmas : investigations in art.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2365400: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%23274428: VINOGRADOV, VIATCHESLAV - Mathematics for economists made simple
%23116140: VINSON, JULIEN. - Essai d'une bibliographie de la langue basque.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2376211: VIOLLET, PAUL. - Histoire du droit civil français accompagné de notions de droit canonique et d´indications bibliographiques.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23206337: VIRILIO, PAUL. - Strategy of deception.
%2318554: VIRILIO, PAUL. - The art of the motor.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%23272677: VIROLI, MAURIZIO. - Machiavelli's God.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23247447: VIS, J.J. - Verdelen en heersen : opmerkingen over de kabinetsformatie in Nederland.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%2383498: VIS, DIRK. - Het boek van de website : Bestseller.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23276142: VIS, G.N.M. (ED.) - Egmond tussen Kerk en wereld.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2341248: VISION, GERALD. - Veritas: The Correspondence Theory and Its Critics (Bradford Books).
%23278195: VISKER, RUDI. - Michel Foucault : genealogie als kritiek.
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%23227918: VISMARA, GIULIO. - Edictum Theoderici.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23273566: VISSCHER, Y.M. - Praktisch staatsrecht
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23128905: VISSER, GERARD JOHANNES. - Lazamon [Layamon] : an attempt at vindication.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%2312997: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel II: Ex-asielzoekers in de bijstand : eindrapport.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%2312975: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel I: Artikel-84-vreemdelingen in de bijstand.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23231497: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23148333: VISSER, ALEWIJN. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954 : Latijnse school en gymnasium te Alkmaar.
%2310558: VISSER, ANNEKE. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%2354893: VISSER, ANNEKE. - Alleen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis, 1948-1958.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23113905: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23153736: VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23277412: VITZTHUM, WOLFGANG GRAF. - Der Rechtsstatus des Meeresbodem.
%23268026: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1969/70.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%23268002: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1967/1968.
%23201625: VLAAR, PAUL W.L. - Making sense of formalization in interorganizational relationships : beyond coordination and control.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%2360189: VLAARDINGERBROEK, P. [ET AL.] - Het Hedendaagse Personen- en Familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23144719: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - [De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%23157058: VLAS, P. - Rechtspersonen.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2382855: VLEESKENS, F.D.A., W.N.A. KLEVER & M.J. PETRY [ET AL.] - Spinoza : kernmomenten in zijn denken.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23107761: VLEMMINX, F.M.C. - Een nieuw profiel van de grondrechten : een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%23150211: VLEMMINX, F.M.C. - Een Nieuw Profiel van de Grondrechten: een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%2380499: VLEMMINX, F.M.C. - Grondrechten en moderne beeldende kunst.
%23179388: VLEMMINX, F.M.C. - De autonome rechtstreekse werking van het EVRM : de Belgische en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het EVRM.
%23174754: VLEMMINX, F.M.C. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%2323742: VLETTER, A. DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken : bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%235672: VLIES, I.C. VAN DER. - Het toeristische karakter van het bestuursrecht : over de verwarring in de rechtsvorming.
%23267031: VLIES, I.C. VAN DER. - Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%23260024: VLIET, JAAP ADOLPH VAN. - De Tbs in zijn maatschappelijke context : de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg.
%233023: VLIET, JOEP VAN DER. - Hegel en het Madhyamika : dialectische filosofie als anti-systeem.
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23228846: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23258620: VLIST, P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%23232534: VLOEMANS, ANTOON. - Logica : grondslag en methode van wetenschappelijk denken.
%23100937: VLOTEN, G. VAN (ED.) - Le Livre des Beautés et des Antithèses, Kitab al-Mahasin attribué à Abou Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz (?-261/?-869) de Basra.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23273834: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Blauw water.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%23272486: VOELKEL, JAMES R. - Johannes Keppler and the new astronomy.
%2396724: VOERMAN, GERRIT (RED.) - Politiek zonder partijen? Over de horizon van de partijpolitiek.
%23255211: VOERMAN, GERRIT & NELLEKE VAN DE WALLE. - Met het oog op Europa : affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009.
%2345146: VOERMAN, GERRIT. - De geschiedschrijving van het politieke liberalisme : bibliografie van de VVD en haar voorlopers.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%23213833: VOERMANS, WIM. - Sturen in de mist..., maar dan met radar : een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelingen.
%23236989: VOERMANS, W.J.M.; M.J. BORGERS & C.H. SIEBURGH. - Controverses rondom legaliteit en legitimatie : preadviezen.
%23193953: VOERMANS, WIM. - Toedeling van bevoegdheid.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%2323460: VOET, L. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23153423: VOGEL, J.N.G. - Incasso : de rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23250279: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben : Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23189899: VOGELAAR, F.O.W. (ED.) - Competition law in the EU, its member states and Switzerland. Volume 1.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23215715: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission. [2nd edition].
%23161271: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23270623: VOGT, WOLFGANG. - Moses Mendelssohns Beschreibung der Wirklichkeit menschlichen Erkennens.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23175308: VOIGT, RÜDIGER (ED.) - Verrechtlichung.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%23197683: VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%2367860: VÖLKER, E.L.M. - Barriers to external and internal community trade : the external application of measures and charges of equivalent effect under the law of the European Economic Community.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%2383077: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Recherches concernant le De Iure Belli ac Pacis de Grotius (1625) : faites aux archives nationales de France par L.V. Ledeboer. I. Résultats provisoires par C. van Vollenhoven.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2313570: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Exacte Rechtswetenschap.
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%2323251: VÖLLMAR, H.F.A. - De Faillissementswet. 3e druk.
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23271053: VOLZ, WOLFGANG. - Christo & Jeanne-Claude: The Gates
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%23277896: VONDRACEK, TH.J. - Commentary on the Czechoslavak Civil Code.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%23257392: VONESSEN, BENJAMIN. - Europäische Entwicklungshilfe und Umweltschutz : rechtliche Grundlagen für eine umweltgerechte Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%23221438: VONK, G.J. - De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap.
%23223558: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%2315222: VONKEN, A.P.M.J. - Het internationale afstammingsrecht in perspectief.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23269173: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23270175: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel I: algemeen deel IPR.
%23139756: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%23268025: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : III.
%23268020: VOOREN, G.A.C. VAN. - G.A. Vorsterman van Oyen, 1836-1915 : een markante figuur uit Aardenburg.
%23267981: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : II.
%23261040: VOORHOEVE, JACOB. - Hygiéne : geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
%235608: VOORHOEVE, CLEMENS LAMBERTUS. - The Flamingo Bay dialect of the Asmat language.
%2314635: VOORHOOF, DIRK. - Recht op informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek.
%23262479: MILITAIR GEZAG. SECTIE VOORLICHTING. - Wie is er de baas en waarom?
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%2327036: VORIS, JACQUELINE VAN. - Carrie Chapman Catt : a public life.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23267904: VORNDRAN, OLIVER. - Die Entstehung der ukrainischen Verfassung.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2349413: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. (ED.) - Rechtsbronnen der Stad Aardenburg.
%2356491: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%23174773: VOS, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%23109961: VOS, FRITS. - A study of the Ise-monogatari with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation. 2 Vols.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL.] - Lumumba : de complotten? De moord.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%23268044: VOS, H. - Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tussen overheidsfinanciën en volkshuishouding = Quantitative investigations on the relations between public finance and the national economy.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter : in het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%233714: VOSS, VIVIAN. - Beeld van een partij : de documentaire geschiedenis van D'66.
%2393545: VOSSEN, A.F. (ED.). - Two Bokes of the Histories of Ireland.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%23274722: VOTTA, NEIL DE. - Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in Sri Lanka.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%23173261: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL.] - 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht ' : preadviezen.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%2370555: VRANKEN HICKEY, DENNIS VAN. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%2369011: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Belastingen in Nederland 1848-1893. De strijd om een modernisering van het stelsel.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%23243013: VREDENBERG, JAN P. - Het oudste register van de vrijwillige rechtspraak der stad Goor (1333-1408).
%23233099: VREE, WILBERT VAN - Nederland als Vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime.
%23232566: VREE, JOHAN DE., PETER COFFEY, RICHARD H. LAUWAARS (EDS.) - Towards a European Foreign Policy : legal, economic, and political dimensions.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23255738: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%2320408: VRIES, JOH. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%23100539: VRIES, JAN DE - De meetkunde van het aantal.
%23174703: DE VRIES, HENRY P. - Civil law and the Anglo-American lawyer : a case-illustrated introduction to civil law institutions and method.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%2333440: VRIES, W.F.M. DE. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%2384632: VRIES, W.G. DE. - Rechtspersonen zijn rechtspersonen, want een mens is maar een mens. Rede.
%235468: VRIES, ERNST DE. - Bezoek aan een Japansch krankzinnigengesticht. Overdr.
%2314172: VRIES, H. DE, R.S. MEIJER & G.M.M. DEN DRIJVER. - Internationale koop van roerende zaken. Preadvies.
%23116652: VRIES, B.W. DE. - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw.
%23278383: VRIES, GERARD DE. - Sociale orde, regels en de sociologie : een wetenschapsfilosofisch onderzoek naast theorievorming in de sociologie.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%23225577: VRIES LENTSCH-KOSTENSE, C.L. DE. - Overgangsrecht.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%2391606: VRIES, R.J. DE. - Juridische fusie.
%23185823: VRIES, HANS DE. - Essai sur la terminologie constitutionnelle chez Machiavel ('Il Principe')
%2389464: VRIES, PAUL PIETER DE - Exit rights of minority shareholders in a private limited company..
%23236412: VRIES, KLAAS DE. - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vóór de vestiging van het Bourgondisch gezag.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%23142244: VRIES MZN, S.PH. DE. - Joodsche riten en symbolen.
%23196392: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam : een toekomst-zedeklucht.
%2375338: VRIES, KARIN MARIA DE. - Integration at the border : the Dutch Act on Integration Abroad in relation to International Immigration Law.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%2370090: VRIES, G.J.P. DE. - Opzegging van obligatoire overeenkomsten.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23205393: VRIES, J. DE. - De gekozen burgemeester.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%2347889: VRIES, H.J. DE. - De ruimte begrensd : het bestemmingsplan en het spanningsveld tussen beleidsruimte en rechtszekerheid.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%23266952: VRIES, HILLE DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
%23266167: VRIES, TIEMEN DE. - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28