Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2345645: POLLEN, DANIEL A. - Hannah's heirs : the quest for the genetic origins of Alzheimer's Disease.
%23236466: POLLEY, RAINER. - Anton Friedrich Justus Thibaut (AD 1772-1840) in seinen Selbstzeugnissen und Briefen. Teil 1: Abhandlungen.
%2324617: POLLOCK, ELLEN JOAN - Turks and Brahmins : upheaval at Milbank, Tweed : Wall Street's gentlemen take off their gloves.
%23271623: POLLOCK, JOHN L. (EDITOR). - Philosophy and AI: Essays at the Interface.
%23272278: POLLOCK, JACKSON. - Jackson Pollock : a catalogue raisonné of paintings, drawings, and other works. Vol. 1: Paintings 1930-1947; Vol. 2: Paintings 1948-1955; Vol. 3: Drawings; Vol. 4: Other works.
%23251545: POLMAN, A.J.M. (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Deel 1 : 1724-1754.
%2341475: POLMAN, J.J.R. - Temporele werkingen van wetten : op het burgerlijkrecht georiënteerde beschouwingen van theoretische aard over en naar aanleiding van een visie op het overgangsrechtelijke deelprobleem van de mogelijke functie van een nieuwe wet.
%23249012: POLMAN, J. J. R. & M. REINSMA. - Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deel 1 : algemeen.
%23160319: POLMAN, A.J.M. (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Deel 2 : 1754-1795.
%23102363: POLMAN, P. - De vindplaatsen van de Romeinse bronnen.
%23102364: POLMAN, P. - De Batavia Vera van B. Désirant en de Historia van C.P. Hoynck van Papendrecht (1723-1725).
%23194394: POLMAN, A.M.C. - Luchtvaart en milieu : een onderzoek naar drie instrumenten voor de regulering van de milieuproblematiek rond luchtvaart- en vergelijkbare terreinen.
%2390780: POLMAR, NORMAN. - Soviet naval power: challenge for the 1970s.
%23126955: PÖLNITZ, WINFRID VON. - Julius Echter von Mespelbrunn : Fürstbischof von Würzburg und Herzog von Franken (1573-1617).
%23126957: PÖLNITZ, WINFRID VON. - Ludwig I. von Bayern und Johann Martin von Wagner. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstbestrebungen König Ludwigs I.
%23257618: POLO, MARCO. - The most noble and famous travels of Marco Polo.
%23100973: POLO, MARCO. - The book of ser Marco Polo the Venetian, concerning the kingdoms and marvels of the East.
%2377859: POLSBY, NELSON W. - Political Innovation in America: the Politics of Policy Initiation.
%23263011: POLSKY, NED. - Hustlers, beats, and others.
%23274355: POLSTER, BURKARD - Math goes to the movies
%23119715: POLUKHINA, VALENTINA, JOE ANDREW AND ROBERT REID. (EDS.) - LITERARY TRADITION AND PRACTICE IN RUSSIAN CULTURE. Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. Russian Culture
%2383095: POLVINEN, TUOMO. - Between East and West : Finland in international politics, 1944-1947.
%23190635: POLVINEN, TUOMO. - Imperial borderland : Bobrikov and the attempted Russification of Finland, 1898-1904.
%23117553: POMERANZ, YESHAJAHU. - Food analysis: theory and practice.
%23182420: POMFRET, RICHARD. - The economics of regional trading arrangements
%2349364: POMMERIN, REINER (ED.) - Culture in the Federal Republic of Germany, 1945-1995.
%2338702: POMPE, W.P.J. - Het nieuwe tijdperk en het recht.
%23232836: POMPE, W.P.J. - Gedachten van Willem Pompe over de mens in het strafrecht.
%2317339: POMPE, W.P.J. - Handboek van het Nederlandse Strafrecht. 4e herziene Druk.
%2332751: POMPE, W.P.J. - Eenige aspecten van het politieke strafrecht. Rede.
%2317397: POMPE, W.P.J. - Handboek van het Nederlandse strafrecht. 3e Druk.
%2379983: POMPE, SEBASTIAAN (ED.) - Indonesian law 1949-1989 : a bibliography of foreign-language materials with brief commentaries on the law.
%237294: POMPE, SEBASTIAAN. - De Indonesische algemene verkiezingen, 1999.
%2325462: POMPE, W.P.J. - Rechtvaardigheid en menselijkheid : opstellen aangeboden in het Tijdschrift voor Strafrecht aan Prof.mr. W.P.J. Pompe bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
%23113159: CENTRE POMPIDOU. - Jean Hélion.
%23111505: CENTRE GEORGES POMPIDOU. - Salvador Dali: rétrospective, 1920-1980.
%23247647: PONCET, DOMINIQUE & PHILIPPE HEYROUD. - L'extradition et l'asile politique en Suisse.
%2353880: PONCET, DOMINIQUE & PHILIPPE HEYROUD. - L'extradition et l'asile politique en Suisse.
%23206793: POND, WILSON G. - Biology of the domestic pig.
%23132786: POND, ELIZABETH. - Beyond the wall : Germany's road to unification.
%2382941: POND, ELIZABETH. - The rebirth of Europe.
%2348750: POND, ELIZABETH. - The rebirth of Europe.
%2383033: POND, ELIZABETH. - Beyond the wall : Germany's road to unification.
%2358162: PONDI, JEAN-EMMANUEL (ED.) - L'ONU vue d'Afrique.
%23106541: PONGER, C.S. - Katalog der Griechischen und Römischen Sculptur, der steinernen Gegenstände und der Stuckplastik im Allard Pierson Museum zu Amsterdam.
%2338135: PONSARD, LIONEL. - Bridging the gap: cooperative security as the solution to Russia-Nato relations.
%23252848: PONSEN, N.V. & P. KLEMANN. - Beleggingsinstellingen nader belicht : preadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht 2000.
%23210187: PONSIOEN, J.A. - Symboliek in de samenleving : een sociologie van de symbolen en van het symboliek leven.
%23125904: PONSIOEN, J. - De menselijke samenleving : wijsgerige grondslagen.
%23105590: PONTIER, J.A. - Conflictenrecht : grondslagen, methoden, beginselen en belangen : een politiek liberaal perspectief.
%23220877: PONTIER, J.A. - Rechtsvinding.
%23253448: PONTON, GEOFFREY. - The Soviet era : Soviet politics from Lenin to Yeltsin.
%23258991: POOL, ROBERT. - Negotiating a good death : euthanasia in the Netherlands.
%2326091: POOL, E.H. & E.A. SIJPESTEIJN-MOEN. (ED.). - Legal passages in latin literature.
%2341825: POOL, ITHIEL DE SOLA. - Technologies without Boundaries: On Telecommunications in a Global Age.
%2340300: POOL, ERIC H. - Een kwestie van titels : causa van bezit, verjaring en eigendom naar klassiek Romeins recht.
%23270907: POOL, CATHELIJNE. - Migratie van Polen naar Nederland in een tijd van versoepeling van migratieregels.
%23202864: POOLE, ROSS. - Morality and modernity.
%23242710: POORE, CAROL. - The bonds of labor : German journeys to the working world , 1890-1990.
%23178210: POORTER, J.C.A. DE. - De belanghebbende : een onderzoek naar de betekenis van het belanghebbende-begrip in het bestuurs(proces)recht.
%23104030: POORTER, ERIKA DE (ED.) - As the Twig is Bent ... Essays in Honour of Frits Vos.
%2380108: POORTER, J.C.A. DE. - De toegang tot de rechter beperkt : preadviezen.
%23223890: POORTINGA, EKE. - Rechtsbronnen en rechtssysteem
%23105592: POORTINGA, EKE. - Rechtsbronnen en rechtssysteem
%2392463: POORTMAN, C.S. - Rechterlijke vaststelling van het bezit van de nationaliteit in Nederland en Duitsland ; een onderzoek naar proces- en bewijsrechtelijke aspecten van de rechterlijke vaststelling van nationaliteitsbezit in rechtsvergelijkend perspectief.
%23231474: POOT (SR.), JAN. - Schipholgate : Geachte heer Poot, ga door, hou vol!
%23270022: POOT, CHRISTIANNE JOSEPHINE DE. - Wetenschap op de plaats delict.
%2334836: POOT, CHRISTIANNE JOSEPHINE DE. - De sturende werking van het werkwoord in de vraag.
%23155345: POOT, C.J. DE & M. MALSCH (ED.) - Bivakmuts, politiepet en toga. Wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving.
%23223105: POOT, C.J. DE & E.W. KRUISBERGEN. - Kringen rond de dader : grootschalig DNA-onderzoek als instrument in de opsporing.
%231868: POP, ADRIANUS FRANCISCUS PETRUS. - Technologie als strategische factor.
%23113929: POPA, A. & I. BERCIU. - Le culte de Jupiter Dolichenus dans la Dacie romaine.
%23247308: POPEK, GERALD J. - The LOCUS Distributed System Architecture (Computer Systems Series).
%23276370: POPIEL, JENNIFER J. - Rousseau's Daughters : domesticity, education, and autonomy in modern France.
%2321984: POPMA, J.R. & A. VAN REGENMORTEL (EDS.) - Werknemersbetrokkenheid en inbreng van deskundigen in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk: een Belgisch-Nederlandse confrontatie.
%23250115: POPOVA, VIARA N. - Knowledge discovery and monotonicity.
%23201748: POPOVITCH, GEORGES. - La composition du Conseil de la Société des Nations : contribution à l'étude juridique de l'article 4 du Pacte de la Société des Nations et de la réforme réalisée par l'Assemblée en 1926.
%23196464: POPOWA, O.S. (ED.) - Altrussische Buchmalerei : 11. bis Anfang 16. Jahrhundert.
%23218185: POPP, PETER. - Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen.
%2328345: POPP, JEROME A. - Naturalizing philosophy of education : John Dewey in the postanalytic period.
%2359250: POPPEL, FRANS VAN. - Trouwen in Nederland : een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw.
%2321994: POPPER, KARL R. - De vrije samenleving en haar vijanden. Deel I: De betovering door Plato.
%23140802: POPPER, KARL R. - De vrije samenleving en haar vijanden. Deel II: De Springvloed van profetie: Hegel, Marx en het naspel.
%23221453: POPPER, KARL R. - The poverty of historicism.
%23157042: POPPER, KARL R. - The Lesson of this Century.
%23147432: POPPER, KARL R. - The Open Society and Its Enemies. Volume 2: The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath.
%2356445: POPPER, KARL R. - The poverty of historicism.
%2355222: POPPER, KARL R. - The logic of scientific discovery.
%23273857: POPPER, KARL R. - Open Universe An Argument for Indeterminism.
%23273856: POPPER, KARL R. - Quantum Theory and the Schism in Physics
%23216775: POPPLESTONE, JOHN. - The Lays of a Limb of the Law.
%23112869: PORALLA, PAUL. - Prosographie der Lakedaimonier bis auf die Zeit Alexandes des Grossen.
%23208957: PORRIO, LEO (ED.) - Brandbeveiligings jaarboek 2003.
%23269920: PORRITT, EDWARD. - The unreformed House of Commons : parliamentary representation before 1832. Vol. I. England and Wales; Vol. II. Scotland and Ireland.
%2394796: PORT, K. - Das System der Werte. Kerlers Werkethik und die Formen des Geistes im wertphilosophischen Sinne.
%2364048: PORTA, PIER LUIGI (ED.), RICARDO, DAVID. - David Ricardo. Notes on Malthus's 'Measure of value'.
%23100724: PORTALIS, R. - Les dessinateurs d'illustrations au 18e siècle. Soixante-quatorze études biographiques d'illustrateurs de livres français...
%23224376: PORTER, J. R. - Jesus Christ : the Jesus of history, the Christ of faith.
%23124714: PORTER, J.R. & WOODS, R.G. - Extensions and Absolutes of Hausdorff Spaces.
%23240747: PORTER, ROY. - Bodies politic : disease, death, and doctors in Britain, 1650-1900.
%23275312: PORTER, ROY. - Medicine : a history of healing : ancient traditions to modern practices.
%23144003: PORTER, CHARLES T. - Engineering reminiscences.
%23274080: PORTER, RUTH (CONTRIBUTOR) - Sex, Hormones and Behaviour.
%2381250: PORTER, SUSAN L. - With an air debonair: musical theatre in America, 1785-1815.
%2399570: PORTER, ROBERT. - Four contemporary Russian writers.
%23162473: PORTER, ROY & MARILYN OGILVIE (EDS.) - Biographical Dictionary of Scientists. Third edition.
%23239216: PORTER, CAROLYN. - William Faulkner.
%23262644: PORTER, ROY. - The Facts of Life: the creation of sexual knowledge in Britain, 1650-1950.
%23248503: PORTER, ROY & G.S. ROUSSEAU. - Gout : the patrician malady.
%23227849: PORTES, ALEJANDRO & ALEX STEPICK. - City on the edge : the transformation of Miami.
%23265953: PORTIELJE, DAVID ABRAHAM. - Kan de onbetaalde verkooper, ofschoon voor den koopprijs door hem werd gekwiteerd, nog tot ontbinding ageeren?
%23257587: PORTLOCK, NATHANIEL. - A voyage round the world: but more particularly to the North-west coast of America.
%23136501: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van dr. H.J. Pos. 2 Delen.
%23124011: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
%23102366: POS, H.J. - Structuur en situatie der geesteswetenschappen.
%23163876: POS, HUGO. - De ziekte van Anna Printemps.
%23163723: POS, HUGO. - 12 kwatrijnen.
%23227397: PÖSCHL, ARNOLD. - Die Regalien der mittelalterlichen Kirchen : Festschrift der Grazer Universität für 1927.
%23189262: POSE, ALFRED. - La monnaie et ses institutions : histoire, théorie et technique.
%23174241: POSEY, CLAYTON E., - Plantation forestry in the Amazon : the Jari experience.
%23250953: POSNER, RICHARD A. - Law and Literature. A misunderstood relation.
%23155341: POSNER, RICHARD A. - An affair of state : the investigation, impeachment and trial of President Clinton.
%23163286: POSNER, RICHARD A., SILBAUGH, KATHARINE B. - A guide to America's sex laws.
%2359437: POSNER, RICHARD A. - Sex and reason.
%2323834: POSSEL, A.C. (RED.). - Rechtspraak rassendiscriminatie 1988-1990.
%23152681: POSSEL, A.C. (RED.). - Met recht rassendiscriminatie bestrijden. Een handleiding bij de bestrijding van rassendiscriminatie met juridische middelen.
%237432: POSSEL, A.C. - Rechtspraak Rassendiscriminatie [1986-1987].
%2310556: POSSONY, STEFAN T. - A Century of Conflict : communist Techniques of World Revolution. 1848-1950.
%23206764: POST, PETER & ELLY TOUWEN-BOUWSMA (EDS.) - Japan, Indonesia and the war : myths and realities.
%2394221: POST, DENNIS R. - De invloed van belangenwijzigingen op verliesrekening.
%23122104: POST, R.R. - Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen.
%23102367: POST, R.R. - Geboortejaar en opleiding van Erasmus.
%2392174: POST, P.G.J. (ED). - Verbeelding van vroomheid : de devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
%2382406: POST, ROBERT & MICHAEL ROGIN (EDS.) - Race and representation : affirmative action.
%23195907: POST, MARIEKE GEZIENA JOHANNA. - Detentie en culturele diversiteit : de effectuering van de rechtspositie door etnische minderheden in detentie.
%23174185: POST, ROBERT C. - Prejudicial appearances : the logic of American antidiscrimination law.
%2378949: POST, ALBERT HERMANN. - Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz.
%2341161: POST, REGNERUS RICHARDUS. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 1500 tot 1580.
%23273486: POST, PAUL. - Liturgische bewegingen : thema's, trends en perspectieven in tien jaar liturgiestudie : een literatuurverkenning 1995-2005
%23182562: POST, MATTHIEU J. H. - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie.
%2352065: POSTAL, PAUL M. - Studies in Relational Grammar 3.
%23205853: POSTEL, DIRK JAN. - Dirk Jan Postel : town hall and transparency.
%23237972: POSTEMA, GERALD J. (ED.) - Philosophy and the law of torts.
%23266477: POSTHUMA DE BOER, EDDY. - In 't nest met de rest.
%23216389: POSTHUMA, ALLARD & HEIN VERDAM. - Het slimme rijden : auto's : geld , emotie & de rest.
%2319272: POSTHUMA, S. - Analyses en beschouwingen in retrospect : een selectie uit de gepubliceerde werken van Prof. S. Posthuma, Oud-Directeur Nederlandse Bank.
%2320896: POSTHUMUS, N.W. - (ed.). Documenten betreffende de buitenlandse handelspolitiek van Nederland in de 19e eeuw. 6 Dln.
%23177182: POSTHUMUS-VAN DER GOOT, W. H. - Statistiek en werkelijkheid.
%23173015: POSTHUMUS, N.W. - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek.
%23200397: POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M. - Jean Gerson, zijn kerkpolitiek en ecclesiologie.
%2326680: POSTHUMUS MEYJES, H.C. - Macht en onmacht van de Europese gemeenschappen.
%23264453: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Artikel 424 Wetboek van Strafrecht.
%2320308: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543-1545.
%2350025: POSTHUNUS MEYJES, F.E. - Experimenteel-anatomisch onderzoek omtrent het centrale acustische stelsel. Diss.
%2315270: POSTLETWAYT, MALACHY. - Great Britain's True System.
%23183534: POSTMA, A. - De mislukte pogingen tussen 1874 en 1889 tot verbetering en uitbreiding van de Kinderwet-van Houten. Diss.
%2380544: POSTMA, HANNEMIEKE - Marsmans 'Verzen' : toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel.
%2317016: POSTMA, A. - De mislukte pogingen tussen 1874 en 1889 tot verbetering en uitbreiding van de Kinderwet-van Houten.
%23262368: POSTMA, A. - De vrijheid van onderwijs bedreigd?
%23114482: POSTMES, T.; R. SPEARS, M. LEA & S. REICHER (EDS.) - Side issues centre stage : recent developments in studies of de-individuation in groups.
%23104686: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER. - Die Bewertung des technischen Fortschritts : eine systematische Uebersicht der Theorien. 2 Bände.
%2398227: POT, C.W. VAN DER & A.M. DONNER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht. 13e druk.
%2342788: POT, C.W. VAN DER & A.M. DONNER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht. 8e druk.
%239428: POT, C.W. VAN DER. - Wet en Algemeene maatregel van bestuur in het Nederlandsche Staatsrecht.
%2311009: POT, C.W. VAN DER. - Eerste pogingen tot staatsrechtvorming in de onderdeelen der Bataafsche Republiek.
%2314905: POT, C.W. VAN DER. - Publiekrechtelijke opstellen : aangeboden aan prof.mr.dr. C.W. van der Pot.
%2314030: POT, C.W. VAN DER. - Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandsche provinciën.
%2312529: POT, C.W. VAN DER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht.
%239260: POT, C.W. VAN DER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht. 7e druk.
%238866: POT, C.W. VAN DER. - Handboek van het Nederlandse Staatsrecht. 9e druk.
%238482: POT, C.W. VAN DER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht.
%23170733: POT, FERRIE. - Continuity and Change of Human Resource Management.
%2374768: POT, C.W. VAN DER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht.
%236925: POT, C.W. VAN DER & A.M. DONNER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht. 12e druk.
%2333475: POT, C.W. VAN DER. - Handboek van het Nederlandse staatsrecht.
%2329963: POTHIER, ROBERT JOSEPH. - Traité sur les testaments. Mis en rapport avec le Code Napoléon, la Code de Procédure et les nouvelles Lois.
%23156195: POTJES, JEROEN C.A - Empirical studies in Japanese retailing,
%2330700: POTJEWIJD, G.H. - Beschikkingsbevoegdheid, bekrachtiging en convalescentie : een romanistische studie.
%2340221: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht.
%23209317: POTOK, CHAIM. - Het stof der aarde [I am the clay].
%2350361: POTOK, CHAIM. - Mijn naam is Asjer Lev.
%23242258: POTT, P.H. - Naar wijder horizon : kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
%23110645: POTTENGER, J.R. - The political theory of liberation theology. Toward a reconvergence of social values and social sciences.
%23199555: POTTER, J.C. DE. - Algemeene wet van den 26sten augustus 1822, (Staatsblad, no.38), over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnengeld der zeeschepen : toegelicht ... tot op den 1sten Julij 1839.
%23105020: POTTER, S. HEINS & POTTER, JACK M. - China's peasants : the anthropology of a revolution.
%23179706: POTTER, NORMAN N. - Food science.
%23238472: POTTER, MICHAEL K. - Bertrand Russell's ethics.
%2395598: POTTER, PITMAN B. - The economic contract law of China : legitimation and contract autonomy in the PRC.
%2370122: POTTER, HARRY. - Hanging in Judgement: religion and the Death Penalty in England.
%23270981: POTTER, NORMAN N. - Food science. 2nd edition.
%23248448: POTTER, J. L. (ED.) - The Massively Parallel Processor.
%23217532: POTTIER, JOHAN (ED.) - Practising development : social science perspectives : Intercollegiate seminar : Papers.
%2390995: POTTINGER, GEORGE. - Mayo : Disraeli's viceroy.
%2361844: POUCHKAREV, IGOR. - Performance evalution of constrained portfolios.
%23206768: POUCKE, ANNA BERNADETTE MARIE VAN. - Besturing van professionele organisaties : van praktijk naar onderneming.
%2396348: POUGET, FRANÇOIS-AIMÉ - Institutiones catholicae in modum catecheseos, in quibus quidquid ad religionis historiam & ecclesiae dogmata, mores, sacramenta, preces, usus & ceremonias pertinet ... explanatur; ex Gallico idiomate in Latinum sermonem translatae ... Nova editio ad normam ultimae editionis Nemausi (Avenione) excusa Anno 1765 diligenter elaborata. Tomus I-[XIV].
%2339778: POUGNY, JEAN. - Jean Pougny.
%23186084: POULANTZAS, N.M. - The right of hot pursuit in international law.
%23126963: POULSEN, FREDERIK. - Die Dipylongräber und die Dipylonvasen.
%23207549: POULSEN, ANDERS (ED.) - Childbirth and tradition in Northeast Thailand : forty years of development and cultural change.
%2367376: POULTNEY, S.V. - Vinegar Products.
%23230725: POULTON, HUGH. - Top-hat, the Grey Wolf and the Crescent: Turkish Nationalism and the Turkish Republic.
%2333804: POUND, ROSCOE. - An introduction to the philosophy of law.
%23246243: POUND, EZRA. - The Letters of Ezra Pound to Alice Corbin Henderson.
%23195694: ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE. - Annuaire internationale de législation agricole : XXXIIIème - XXXVème Années 1943-1945.
%23225496: POUS-DE JONGE, HENNIE DE. - Reiken naar een nieuwe wereld : van Oxfordgroep via Morele Herbewapening naar Initiatives of Change.
%2323468: POUTSMA, A. - Over de tempora van de imperativus en de conjunctivus hortativus-prohibitivus in het Grieks.
%23114414: POUW, J.A.M. - The Santa Maria Stills Sails. The Old-New-Old spiral in the writing of Matt Cohen.
%2362918: POVEL, LUDOVICUS HENDRICUS. - Theses Juridicae Inaugurales.
%2318697: POVER, PIETER. - Terugblik op een voltooide maatschappij en haar criminaliteit : onderzoek naar de evolutie van de criminaliteit als sociaal verschijnsel in het steenkolenbekken van Limburg.
%23158240: POWE, LUCAS A., JR. - The Warren court and American politics.
%2395588: POWE, LUCAS A. - The fourth estate and the constitution : freedom of the press in America.
%23147858: POWELL, G. BINGHAM. - Contemporary democracies : participation , stability , and violence.
%2365232: POWELL, LESLIE HUGHES. - History of the Liverpool Steam Ship Owners' Association, 1858-1958 : a hundred years on.
%2364869: POWELL, LUKE. - Mémoire afghane : photographies 1973-2003.
%23276491: POWELL, NEIL. - Benjamin Britten : a life for music.
%23166354: POWELL, ELMER E. - Spinozas Gottesbegriff.
%23253303: POWELL, JASON. - Jacques Derrida : a biography.
%2354185: POWER, D´ARCY. - Selected writings, 1877-1930.
%23209010: POWER, VINCENT. - EC shipping law.
%23219889: POWERS, TOM, S.J. - The call of God women doing theology in Peru.
%23238643: POWERS, THOMAS. - Intelligence wars : American secret history from Hitler to al-Qaeda.
%23207318: POYER, LIN. - The Ngatik massacre : history and identity on a Micronesian atoll.
%2365300: POYER, LIN. - The Ngatik massacre : history and identity on a Micronesian atoll.
%23197320: POYNTER, F.N.L. - Chemistry in the service of medicine.
%23263549: POZEN, ROBERT C. - The Mutual Fund Business.
%23136188: POZZI, DORA C. & JOHN M. WICKERSHAM (EDS.) - Myth and the Polis.
%23274152: PRAAG, MARINUS CORNELIS GIDEON VAN - Clinical and fundamental aspects of photodamage and photoprotection.
%23262537: PRAAG, H.M. VAN ... [ET AL.] (EDS.) - Handbook of biological psychiatry. 6 Volumes. Part 1: Disciplines relevant to biological psychoatry; Part 2: Brain mechanisms and abnormal behaviour : psychophysiology; Part 3: Brain mechanisms and abnormal behaviour : genetics and neuroendocrinology; Part 4: Brain mechanisms and abnormal behaviour : chemistry; Part 5: Drug treatment in psychiatry : psychotropic drugs; Part 6: Practical applications of psychotropic drugs and other biological treatment.
%23255636: PRAAG, L. VAN. - Juridiction et droit international public : la juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix.
%2321416: PRAAG, B.M.S. VAN. - Individual welfare functions and consumer behavior. A theory of rational irrationality.
%23274974: PRAAG, H.M. VAN ... [ET AL.] (EDS.) - On the origin of schizophrenic psychoses : symposia organized by the Interdisciplinary Society of Biological Psychiatry.
%23246876: PRAAG, L. VAN. - Juridiction et droit international public : la juridiction nationale d'après le droit international public coutumier en temps de paix.
%2316718: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Het Ghetto : een beschouwing en bloemlezing van West- en Oost-Joodsche Ghettoschetsen.
%23197118: PRAAG, H. VAN. - Parapsychologie en transformatie : het masker der goden, de dans der zeven sluiers, de alchemistische bruiloft, de sprong over de eigen schaduw, de poort van het paradijs.
%23233232: PRAAG, A. VAN. - Droit matrimonial Assyro-Babulonien.
%23169923: PRAAG, MIRJAM VAN. - Determinants of successful entrepreneurship.01
%2358422: PRAAG, L. VAN. - Op de grenzen van publiek- en privaatrecht. Vermeerderde uitgave.
%2312530: PRAAG, M.M. VAN. - Die Rechtsfunktionen.
%23265611: PRAAG, MAX VAN & AD VAN LIEMPT. - Jaap & Max : het verhaal van de broers Van Praag.
%23264562: PRAAG, HERMAN M. VAN & J BRUINVELS (EDS.) - Neurotransmission and disturbed behavior.
%23264564: PRAAG, HERMAN M. VAN & J BRUINVELS (EDS.) - Neurotransmission and disturbed behavior.
%23273907: PRAAG, HERMAN M. VAN, ROBERT PLUTCHIK & ALAN APTER (EDS.) - Violence And Suicidality : Perspectives In Clinical And Psychobiological Research.
%23273903: PRAAG, HERMAN M. VAN (ED.) - Research in neurosis.
%23273901: PRAAG, HERMAN M. VAN (ED.) - Psychofarmaca : een leidraad voor de praktiserend medicus
%23215291: PRAAGH, DAVID VAN. - The greater game : India's race with destiny and China.
%2320303: PRADEL, JEAN ... [ET AL.] (EDS.) - Code de Procédure pénale : code de justice militaire 1995/1996
%23255122: PRADEL, JEAN. - Droit pénal général. Édition 2000/2001 : a jour au 1er septembre 2000.
%2341032: PRADEL, JEAN. - Le nouveau Code Pénal (Partie générale).
%23257940: PRADEL, JEAN & CORSTENS, GEERT. - Droit Pénal Européen. 2002.
%23257971: PRADEL, JEAN. - Manuel de procédure pénale.
%23132522: PRADEL, JEAN & CORSTENS, GEERT. - Droit Pénal Européen. 1999.
%2346520: PRADEL, JEAN & ANDRE VARINARD. - Les grands arrèts du droit criminel. Tome 1, Les sources du droit pénal, l'infraction.
%2399200: PRADES, J.A. - La sociologie de la religion chez Max Weber. Essai d'analyse et de critique de la méthode.
%2319279: PRADOS, JOHN - Lost crusader : the secret wars of CIA director William Colby.
%23263225: PRAGER, JEFFREY. - Presenting the past : psychoanalysis and the sociology of misremembering
%23229748: HUBERT PRAGNELL. - Britain : a guide to architectural styles from 1066 to the present day.
%23173007: PRAK, W. - Mededeeling over een te Parijs teruggevonden tinnen schotel, die betrekking heeft op oude Nederlandsche verkenningen van de Australische kust in 1616 en 1697.
%2365716: PRAKASH SINHA, S. - Asylum and international law.
%23247067: PRAKASH DUGGAL, VED. - Optimum extent and operation of the public sector : with special reference to The Netherlands.
%2395730: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe : historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap', 'De Achtste der Zeven Provincien'.
%2312121: PRAKKE, L. - Toetsing in het publiekrecht.
%23160095: PRAKKE, L. - Toetsing in het publiekrecht.
%2313121: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen.
%23107691: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het Staatsrecht van de landen van de Europese Unie.
%23240169: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Het Staatsrecht van de landen van de Europese Unie.
%23238846: PRAKKE, L. & C.A.J.M. KORTMANN. (ED.). - Constitutional law of 15 EU member states.
%2312754: PRAKKE, L. - Toetsingsrecht. Preadvies.
%2313583: PRAKKE, L. - Pluralisme en staatsrecht.
%23205391: PRAKKE, L. & A.J. NIEUWENHUIS. - Monarchie en republiek.
%23173204: PRAKKE, L. ... [ET AL.] - Toetsing : 'Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden , dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen , en zo ja , hoe dient deze mogelijkheid dan te worden uitgewerkt ?' : Preadviezen.
%23268736: PRAKKE, L. - Pluralisme van staatsrecht.
%2327913: PRAKKEN, TIES. - Rechtshulp en juridies aktivisme : een vergelijkend onderzoek naar recente ontwikkelingen in het gebruik van recht. Handelsed. diss.
%2375849: PRAKKEN, TIES. - Het laatste woord : zes opstellen over verdediging in strafzaken.
%23152574: PRAKKEN, TIES. - Beginselen van een goede verdediging.
%23253499: PRANGER, M.B. - Consequente theologie : een studie over het denken van Anselmus van Canterbury.
%23126965: PRANTL, KARL VON. - Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in Ingolstadt, Landshut, München : zur Feier ihres 400jährigen Bestehens im Auftrag des akademischen Senates verfasst.
%23270558: PRANTL, KARL VON. - Ueber die geschichtlichen Vorstufen der neueren Rechtsphilosophie.
%2314705: PRASAD, PARMANAND. - Some Economic Problems of Public Enterprises in India.
%23255924: PRASETYA, IGNATIUS SRI WISHNU BRATA. - Mechanically supported design of self-stabilizing algorithms.
%2386100: PRASSE, CHRISTIAN. - Die Barabfindung ausscheidender Minderheitsgesellschafter bei der Umwandlung von Kapital- in Personengesellschaften im Spannungsfeld des Zivil- und Steuerrechts unter besonderer Berücksichtigung des § 50 c Abs. 11 EstG.
%23259141: PRATER, DENNIS D. ... [ET AL.] - Evidence : the objection method.
%23112564: PRATT, MICHAEL AND GERHARD TRUMLER. - The Great Country Houses of Poland.
%23111366: PRATT, MICHAEL AND GERHARD TRUMLER. - The Great Country Houses of the Czech Republic and Slovakia.
%23108976: PRATT, MICHAEL AND GERHARD TRUMLER. - The Great Country Houses of Hungary.
%23181043: PRAUSS, GEROLD. - Knowing and doing in Heidegger's Being and Time.
%23271847: PRAYON-VAN ZUYLEN, A. - Korte staatkundige geschiedenis van het Iersche volk : Ierland vóór de Unie van Engeland : Lord Edward FitzGerald en de Iersche Opstand van 1798 : Ierland sedert de Unie.
%2389717: PRAZ, MARIO. - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek [La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica].
%2352965: PRAZ, MARIO. - Huis van het leven.
%23192550: PRECHAL, SACHA & NOREEN BURROWS. - Gender discrimination law of the European Community.
%2394873: PRECHT, ROBERT E. (ROBERT EDWARD), 1954-. - Defending Mohammad : justice on trial.
%23222524: PRED, RALPH. - Onflow : dynamics of consciousness and experience.
%23255216: PREDELLI, STEFANO. - Contexts : meaning, truth, and the use of language.
%234465: PREDELLI, STEFANO. - Meaning without truth.
%23132574: PREE, J.C.I. DE - Grenzen aan Verandering : de Verhouding tussen Reorganisatie en Structuurprincipes van het Binnenlands Bestuur.
%23111603: PREECE, I.A. - The biochemistry of brewing.
%23222728: PREEZ, PETER DU. - Genocide : the psychology of mass murder.
%2344674: PREINGUÉ, JORDANUS. - Theologia speculativa et moralis...
%23231516: PREISENDANZ, HOLGER. - Petters-Preisendanz Strafgesetzbuch, Lehrkommentar mit Erläuterungen und Beispielen, ausgewählten Nebengesetzen sowie je einem Anhang über Jugendstrafrecht, Jugendschutz und Strafprozessrecht.
%23126931: PREISKER, HERBERT. - Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten : eine Studie zur Kulturgeschichte der alten Welt.
%2382909: PREL, MAX FREIHERR DU & WILLY JANKE. - (ed.) Die Niederlande im umbruch der Zeiten : alte und neue Bezeihungen zum Reich.
%23245210: PREL, MAX FREIHERR DU & WILLY JANKE. - (ed.) Die Niederlande im umbruch der Zeiten : alte und neue Bezeihungen zum Reich.
%23126933: PRELLER, HUGO. - Geschichte der Historiographie unseres Kulturkreises. Materialen, Skizzen, Vorarbeiten. Band 1 : Das Altertum bis 330 vor Ztw. / Die hellinistische Zeit 330 vor bis 330 nach Ztw.
%23254792: PRELLER, B.F. ... [ET AL.] - Superheffing en mestoverschotproblematiek : enige capita selecta voor de notariële praktijk.
%23126935: PREMERSTEIN, ANTON VON. - Das Attentat der Konsulare auf Hadrian im Jahre 118 n. Chr.
%2361048: PREMSELA, B. - Bewuste regeling van het kindertal.
%23131616: PRENDERGAST, KATHY. - Kathy Prendergast : the end and the beginning.
%23221475: PRESLER, GERD. - Ernst Ludwig Kirchner : seine Frauen, seine Modelle, seine Bilder.
%23222007: PRESS, CARL JUSTI - Velazquez and His Times
%23153629: PRESSAT, ROLAND. - L'Analyse démographique: methodes, resultats, applications.
%23174146: PRESSEISEN, ERNST L. - Germany and Japan : a study in totalitarian diplomacy, 1933-1941.
%23203466: PRESSER, JACQUES. - Night of the Girondists.
%2321282: PRESSLER, MIRJAM - Treasures from the attic : the extraordinary story of Anne Frank's family.
%23180651: PREST, WILFRID. - William Blackstone : law and letters in the Eighteenth Century.
%23126937: PRESTEL, GEORG. - Die antidemocratische Strömung im Athen des 5. Jahrhunderts bis zum Tode des Perikles.
%2378947: PRESTON, P.W. - Pacific Asia in the global system : an introduction.
%23180305: PRESTON, LEE E. (ED.) - International and comparative studies in corporation and society research.
%23249982: PRETECEILLE, EDMOND. - Jeux, modèles et simulations : critique des jeux urbains.
%23235443: PREUSS, ULRICH KLAUS. - Politische Verantwortung und Bürgerloyalität : von den Grenzen der Verfassung und des Gehorsams in der Demokratie.
%2378953: PREUSS, HUGO. - Die Entwicklung des deutschen Städtewesens. 1. Band: Entwicklungsgeschichte der deutschen Städteverfassung.
%23267772: PREUSS, MONIKA. - Gelehrte Juden : Lernen als Frömmigkeitsideal in der frühen Neuzeit.
%23252338: PREVENIER, W. & J.G. SMIT (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices.
%23252335: PREVENIER, W. & J.G. SMIT (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Tweede stuk : Teksten.
%23232462: PRÉVOST, MARIE DENISE. - Balancing trade and health in the SPS agreement : the development dimension.
%23253722: PREWO, WILFRIED ... [ET AL.] - Die Neuordnung der Meere : eine ökonomische Kritik des neuen Seerechts.
%2379474: O'PREY, KEVIN P. - A farewell to arms ? : Russia's struggles with defense conversion.
%23175880: PRICE, H. MARCUS. - Disputing the dead : U.S. law on aboriginal remains and grave goods.
%23219159: PRICE, TRAVIS. - The archaeology of tomorrow : architecture and the spirit of place.
%23105640: PRICE, DANIEL. - Without a woman to read : toward the daughter in postmodernism.
%2371788: PRICE, DON K. - America's unwritten constitution : science , religion , and political responsibility.
%23141547: PRICE, MORGAN PHILIPS - Dispatches from the Weimar Republic. Versailles and German Fascism.
%2341681: PRICK, W.J.H. - Corneille-François de Nelis, 18e et dernier évèque d'Anvers (1785-1798) : un évèque humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime.
%2380542: PRICK, HARRY G.M. (RED.). - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel III: april 1898 - januari 1905.
%23160523: PRICK VAN WELY, MAX ARTHUR. - De bloeitijd van het Nederlandse volkslied : vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw : met 30 meest onbekende liederen.
%23196859: PRIDHAM, J.B. - Terpenoids in plants.
%23208221: PRIEMUS, HUGO. - Volkshuisvesting : begrippen , problemen , beleid.
%23114541: PRIES-HEIJKE, A.P. - De zaak Suchovo-Kobylin.
%23226134: PRIESTER, PETER. - Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910.
%23135820: PRIESTLEY, J.B. - The Prince of Pleasure and his Regency 1811-1820.
%2377623: PRIESTLEY, J. - The History and Present State of Discoveries relating to Vision, Light, and Colours.
%23274768: HENRI JACQUOT & FRANC?OIS PRIET. - Droit de l'urbanisme. 4e édition.
%23249295: PRIGGE, WALTER. - Ikone der Moderne : das Bauhausgebäude in Dessau = Icon of modernism : the Bauhaus building Dessau.
%2360337: PRIMAKOV, E.M., GROMOV, L.M., LJUBIMOV, L.L. (EDS.) - Die Energiekrise in der kapitalistischen Welt.
%23118603: PRIMORATZ, IGOR (ED.) - Civilian immunity in war.
%23135708: PRINCE, JOHN DYNELEY - Fragments from Babel.
%2379658: PRINCE, MORTON. - The Nature of Mind and Human Automatism.
%23146514: PRINCE, YVONNE M. - Price-cost margins in Dutch manifacturing with an emphasis on cyclical and firm-size effects.
%23100014: PRINCEN, J.G. - Fair trial : taken en verplichtingen voor rechter en partijen resulterend in een billijke bewijslastverdeling.
%2385630: PRINCEN, JEROEN G. - Faillissement en vastgoed. Insolad jaarboek 2012..
%23256504: PRINCEN, BAS. - Wiel Arets.
%23185835: PRINCETON UNIVERSITY, DEPARTMENT OF ECONOMICS, INTERNATIONAL FINANCE SECTION. - International Monetary Arrangements: The problem of choice; Report on the deliberations of an international Study group of 32 Economists.
%2319491: PRINGSHEIM, HANS. - Die Polysaccharide.
%23232252: PRINS, J.E.J. & S.J.H. GIJRATH. - Privaatrechtelijke aspecten van electronische handel : juridische aandachtspunten voor Internet Service Providers.
%2317442: PRINS, CORIEN. - Computer program protection in the USSR : a new era for socialist copyright law.
%23168170: B.M.J. VAN KLINK & J.E.J. PRINS (ED.)A - Law and Regulation: Scenarios for the Information Age
%2311334: PRINS, J.H. - Over representatie en identiteit.
%2311333: PRINS, W.F. - De kapitein van Köpenick in de rechtsstaat.
%23115529: PRINS, LIEPMAN. - Iets over aflossing van hypothecaire vorderingen kort voor een faillissement.
%2314183: PRINS, JAN - Walter Warner (ca. 1557-1643) and his notes on animal organisms.
%2344802: PRINS, IZAK. - Het faillissement der Hollandsche steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494, uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat.
%23190158: ESCHM R.E. VAN & C. PRINS. - Recht en EDI : juridische aspecten van elektronisch berichtenverkeer.
%236653: PRINS, W.F. - De mens in het recht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. W.F. Prins.
%23212884: PRINS, JAN - De informatiemarkt : de zakelijke mogelijkheden van Internet.
%23209079: PRINS, ERIK. - Erik Prins : schilderijen / tekeningen = paintings / drawings.
%2358593: PRINS, MARIJKE C.J. - Emancipatie van vrouwen in beweging : emancipatie als (be)sturingsvraagstuk (1974-1989).
%23236012: PRINS, ADOLPHE. - Science pénale et droit positif.
%23182493: PRINS, ADRIAAN H. J. - East African Age-Class Systems. An Inquiry into the Social Order of Galla, Kipsigis and Kikuyu.
%23194849: PRINSEN, JOCHEM. - Converteerbare obligaties : omzetting van schuld in eigen vermogen.
%23126939: PRINZ, HUGO. - Funde aus Naukratis. Beiträge zur Archäologie und Wirtschaftsgeschichte des 7. und 6. Jahrh. vor Chr.
%23260324: PRIOR, ARTHUR N. - Logic and the basis of ethics.
%2359830: PRIOR, WILLIAM J. - Unity and development in Plato's metaphysics.
%23176022: PRIOVOLOS, THEOPHILOS & RONALD C. DUNCAN (EDS.) - Commodity risk management and finance.
%23104577: PRITCHETT, W. K. - Thucydides' Pentekontaetia and Other Essays.
%231300: MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT. - Deutsche zivil-, kollisions- und wirtschaftsrechtliche Beiträge zum IX. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Teheran, 1974.
%23141403: MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT. - Deutsche zivil-, kollisions- und wirtschaftsrechtliche Beiträge zum X. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Budapest, 1978.
%2393659: CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Actes et Documents relatifs à la septième session tenue du 9 au 31 Octobre 1951.
%23270280: COMITÉ FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Travaux du Comité Français de Droit International Privé : vingt-et-unième à vingt-troisème années (1960-1962).
%23270279: COMITÉ FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Travaux du Comité Français de Droit International Privé : vingt-troisième à vingt-cinquième années (1962-1964).
%23270277: COMITÉ FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Travaux du Comité Français de Droit International Privé : vingt-cinquième à vingt-septième années (1964-1966).
%2362123: FRANCQUI-PRIZE. - Laureaten van de Francqui-prijzen 1934-1968.
%23277441: PROBERT, PHILOMEN, - Origins of Yiddish Dialects.
%23126941: PROBST, MARIA. - Die Familienpolitik des bayerischen Herrscherhauses zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
%2328268: [HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. ... ET AL.] JAAR: BB 2004 MEDEWERKER: BB ERNST MAURITS HENRICUS HIRSCH BALLIN (1950-) WORLDCAT IDENTITIES ORGANISATIE: BB RAAD VAN STATE CONGRES: BB THE UNCERTAIN FUTURE OF THE PRELIMINARY RULINGS PROCEDURE (2004 ; DEN HAAG) - The uncertain future of the preliminary rulings procedure : symposium Council of State, the Netherlands, 30 January 2004.
%23151880: INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING. - IFIP Fachwörterbuch der Informationsverarbeitung.
%23117760: PROCHASKA, F.K. - Philanthropy and the Hospitals of London. The King's Fund, 1897-1990.
%23278523: PROCHNIK, GEORGE. - The impossible exile : Stefan Zweig at the end of the world.
%23198427: PROCTOR, DAVID. - Music of the sea.
%2360394: PRODAN, D. - Bojaren und Vecinides landes Fogarasch im 16. und 17. Jahrhundert.
%23261231: PROEHL, PAUL O. (ED.) - Legal problems of international trade.
%23180614: THE MEMBERS OF THE ACE PROGRAM (AIDS COUNSELING AND EDUCATION OF THE BEDFORD HILLS CORRECTIONAL FACILITY). - Breaking the walls of silence : AIDS and women in a New York State maximum-security prison.
%23263428: PROGRAMME, RUSSIAN AND CIS (ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS) - Challenges for Russian Economic Reform.
%23204419: THE SPHERE PROJECT. - Humanitarian charter and minimum standards in disaster response.
%23258739: PROKOFIEV, SERGEI. - Diaries 1915-1923: Behind the Mask
%23258738: PROKOFIEV, SERGEI. - Diaries 1907-1914: Prodigious Youth.
%23205915: PROKOP, URSULA. - Rudolf Perco, 1884-1942 : von der Architektur des Roten Wien zur NS-Megalomanie.
%23267496: PROMITZER, CHRISTIAN; SEVASTI TRUBETA & MARIUS TURDA (EDS.) - Health, hygiene and eugenics in Southeastern Europe to 1945.
%237383: PRONK, B. - Verkenningen op het gebied van de criminaliteit in Suriname.
%23201191: PRONKER, ESTHER SOPHIA. - Innovation paradox in vaccine target selection.
%231500: PRONT-VAN BOMMEL, S., H.D. STOUT & I.C. VAN DER VLIES. - Juridische kwaliteiten van onderhandelend bestuur : onderhandelend bestuur en tegenstellingen in belangen.
%23239961: PRONT-VAN BOMMEL, SIMONE. - Bestuursrechtspraak : voorstellen voor modernisering van de bestuursrechtspraak.
%2375206: PROOST, K.F. - Georg Brandes: inleiding tot zijn leven en werken.
%23172074: PROPER, COENRAAD B. A. - Social elements in English prose fiction between 1700 and 1832.
%2350650: PRÖPPER, I.M.A.M. & M. HERWEIJER. - Effecten van plannen en convenanten.
%2339895: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS. - Directory of prosecution services.
%2373164: PROSÉE, A.E. - Het burgerlijk wetboek voor Nederlands-Indië opgehelderd door arresten en vonnissen van den Hoogen Raad der Nederlanden, het Hooggerechtshof en de Raden van Justitie van Nederlandsch-Indië.
%23243796: PROSSER, TONY. - The limits of competition law : markets and public services.
%23250518: PROST, ANTOINE. - Republican identities in war and peace : representations of France in the nineteenth and twentieth centuries.
%23223543: PROTEVI, JOHN. - The Edinburgh dictionary of continental philosophy.
%2345114: PROTHERO, IORWERTH. - Radical Artisans in England and France 1830-1870.
%232935: PROTT, LYNDEL V. - Der internationale Richter im Spannungsfeld der Rechtskulturen : eine rechtssoziologische Studie über die Elemente des Selbstverständnisses des Internationalen Gerichtshofs.
%23262751: PROTT, LYNDEL V. - Law and the cultural heritage. Volume 1: Discovery and excavation.
%2378957: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH. - Philosophie der Staatsökonomie oder Notwendigkeit des Elends.
%2363119: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH. - Théorie de l'impot : Question mise au concours par le Conseil d'État du Canton de Vaud en 1860.
%2384691: PROUST, JOËLLE. - Questions of form : logic and the analytic proposition from Kant to Carnap.
%23274023: PROUST, MARCEL. - The Lemoine Affair
%2372605: PROZAN, CHARLOTTE KRAUSE. - The technique of feminist psychoanalytic psychotherapy.
%23193494: PRUCHER, JEFF (ED.) - Brave new words : the Oxford dictionary of science fiction.
%2392805: PRUDENTIUS [AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS]. & CASSINI, GIOVANNI MARIA (ENGRAVER). - [M. Aurelii Clementis Prudentii]. Carmina : ad optimas quasque editiones et mss. codd. romanos aliosqie recognita et correcta glossis Isonis Magistri et aliis veterum nunc primum e mss. depromptis, prolegomenis, commentariis, et lectionibus variantibus illustrata a Faustino Arevalo ad ... Pium Sextum. Tomus I-II.
%23275221: PRUDNIKOV, VASILY. - World Press Photo laureates from Russia and the Soviet Union, 1955-2013.
%23137307: PRUNIER, GÉRARD. - Darfur : the ambiguous genocide.
%2333419: PRUNIER, GÉRARD. - Darfur: The Ambiguous Genocide.
%23211147: PRYCE-JONES, DAVID. - The war that never was : the fall of the Soviet Empire , 1985-1991.
%23205864: PRYCE-JONES, DAVID. - Betrayal : France, the Arabs, and the Jews.
%2390534: PRYOR, FREDERIC L. - Public expenditures in communist and capitalist nations.
%2361952: PRYOR, FREDERIC L. - Economic systems of foraging, agricultural, and industrial societies.
%2315389: PRZETACZNIK, FRANCISZEK. - Protection of officials of foreign states according to international law.
%23158399: GROUPE EUROPÉEN DE DROIT PUBLIC (ED.) - La procédure des actes administratifs = The procedure of administrative acts.
%2321534: BIS PUBLISHERS. - Dutch Architects 7. Documentation of recently executed projects of Dutch architects, interior architects, urban planners and landscape architects.
%23274401: PUCCIA, CHARLES J. - Qualitative modeling of complex systems : an introduction to loop analysis and time averaging
%23110397: PUCH, ANNE R. - Michelet and his ideas on social reform.
%23234579: PUCHINGER, G. - Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw.
%2382487: PUCHINGER, G. - In gesprek met het kabinet-Van Agt.
%23136853: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met de jaren Dertig.
%2364546: PUCHINGER, G. - In gesprek met het kabinet-Van Agt.
%23232698: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. I. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1925.
%23232699: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. III. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939.
%23131188: PUCKETT, HUGH WILEY - Germany's Women Go Forward.
%23174438: PUDENZ, MARTIN. - Licht im Himmel : Fotografien = Light in the heavens : photographs.
%23185759: PUFKUS, CAREL ANTHONY. - Heinrich von Treitschke. Een studie over politieke apriorismen in de geschiedschrijving.
%2337631: PUGH, MICHAEL C. - The United Nations & Regional Security: Europe and Beyond.
%23273167: PUGH, PETER - The Magic of a Name: The Rolls-Royce Story Part One: The First Forty Years
%2368271: PUGLIS, LUIGI PRESTINENZA - Italian Interiors.
%23252033: PUGSLEY, DAVID. - Lawyers and precedents.
%23218428: PUIJENBROEK, FRANCISCUS JOHANNES MARIA VAN. - Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800. De Brabantse klompenmakerij.
%23272648: PULKOWSKI, DIRK. - The Law and Politics of International Regime Conflict.
%23277842: PULZER, PETER. - The rise of political anti-semitism in Germany and Austria.
%2398950: PUMFREY, STEPHEN. - Latitude and the Magnetic Earth
%2332370: PUNCH, MAURICE. - Fout is fout! : gesprekken met de politie in de binnenstad van Amsterdam.
%23278721: PUNSELIE, E.C.C. - Gezag over minderjarigen.
%23186222: PUNT, B.C., H.W. SAMSON-GEERLINGS & C. WALING. - Het milieustrafrecht nader beschouwd : verslag van de achtendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 januari 1993.
%2343513: PUNT, H.G. - Produktenaansprakelijkheid: de voorgestelde regeling in het BW.
%2345828: PUNT, P.C., H.W. SAMSON-GEERLINGS & C. WALING - Het milieustrafrecht nader beschouwd: Verslag van de achtendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 januari 1993 ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23109685: PUNTER, DAVID. - Blake, Hegel and Dialectic.
%2378958: PUNTSCHART, VALENTIN. - Die Entwicklung des grundgesetzlichen Zivilrechts der Römer: für Juristen, Philologen und Historiker dargestellt.
%23189078: PUNTSCHART, PAUL. - Der Grundschuldbegriff des deutschen Reichsrechtes in Gesetz und Literatur : Festschrift der Universität Graz aus Anlass der Jahresfeier am 15. November 1900.
%23178492: PURANEN, JORMA. - Jorma Puranen : icy prospects.
%2344433: PÜRCKHAUER, F. & STRALAU, J. (ED.). - Gesundheitsverwaltung. (Das öffentliche Gesundheitswesen 1).
%2394654: PURDON, LIAM O. & CINDY L. VITTO (EDS). - The rusted hauberk: feudal ideas of order and their decline.
%23229998: PURDY, JEDEDIAH. - The meaning of property : freedom, community, and the legal imagination.
%23230884: PURDY, JEDEDIAH. - The Meaning of Property: Freedom, Community, and the Legal Imagination.
%2314121: PURSELL, CAROLL W. (ED.) - Technology in America : a history of individuals and ideas.
%2323671: PURVES, DALE - Body and Brain: A Trophic Theory of Neural Connections
%23182311: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman.
%23178603: PURYEAR, JEFFREY M. - Thinking politics: intellectuals and democracy in Chile, 1973-1988.
%23274020: PUSHKIN, ALEXANDER - Tales of Belkin
%23217988: PUSTIENNE, JEAN-PIERRE. - Ernest Hemingway.
%23263960: PUT, MARCEL. - Innocent Farmers? A Comparative Evaluation into a Government and an NGO Project Located in Semi-arid Andhra Pradesh (India), Meant to Induce Farmers to Adopt innovations for Dryland Agriculture.
%2384461: PUTNAM, HILARY. - The many faces of realism.
%23182855: PUTTE, JACOBUS C. C. VAN DER. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering.
%23234224: PUTTEN, CORNELIS VAN. - No reflective guarantees : epistemological scepticism and luck in light of empirical psychology.
%23129758: PUTTEN, MAARTJE VAN. - 'Policing the world' : accountability mechanisms for multilateral financial institutions and private financial institutitions.
%23192748: PUTTEN, FRANS-PAUL VAN DER & CHU SHULONG (EDS.) - China, Europe and international security : interests, roles and prospects.
%2352897: PUTZEL, MAX. - Genius of place. William Faulkner's triumphant beginnings.
%23102375: PUYVELDE, LEO VAN. - De bedoelingen van Bosch.
%2330935: PYCIOR, H.M. & SLACK, N.G. (ED.) - Creative Couples in the Sciences
%23131003: PYCIOR, H.M. & SLACK, N.G. (ED.) - Creative Couples in the Sciences
%2345281: PYENSON, LEWIS - Servants of Nature: A History of Scientific Institutions, Enterprises, and Sensibilities.
%2378960: PYKE, HAROLD REASON. - The law of contraband of war.
%23160141: PYLE, JEAN LARSON. - The state and women in the economy : lessons from sex discrimination in the Republic of Ireland.
%2335218: PYLE, ANDREW (ED.) - The dictionary of seventeenth-century British philosophers.
%2335052: PYLYSHYN, ZENON W. - Seeing and visualizing : it's not what you think.
%23156603: PYM, FRANCIS - The Politics of consent.
%23216909: PYNE, KATHLEEN A. - Modernism and the feminine voice : O'Keeffe and the women of the Stieglitz circle.
%23233833: PYREK, MICHEL. - Voorlichting in strafzaken : een kwaliteitsonderzoek naar de reclasseringsrapportage.
%2394836: PYUN, HAE SOO. - Nature, intelligibility, and metaphysics : studies in the philosophy of F.J.E. Woodbridge.
%23238527: QIN, YUCHENG. - The diplomacy of nationalism : the Six Companies and China's policy toward exclusion.
%23272593: QINGZHAO, HUA. - From Yalta to Panmunjom: Truman's Diplomacy and the Four Powers, 1945-1953 (Cornell East Asia Series).
%23247304: QUACK, H.P.G. - Studiën en schetsen.
%23247307: QUACK, H.P.G. - Beelden en Groepen : Studiën.
%23247305: QUACK, H.P.G. - Uit den Kring der Gemeenschap.
%23150132: QUAEDVLIEG, H.M.J. - Ondernemende autoriteiten?
%23150710: QUAEDVLIEG, H.M.J. - Ondernemende autoriteiten? : een onderzoek naar de handhaving van het Nederlandse en communautaire kartelrecht.
%23247977: QUAEDVLIEG, A.A. - Auteursrecht op techniek : de auteursrechtelijke bescherming van het technisch aspect van industriële vormgeving en computerprogrammatuur.
%23272537: QUAH, SY REN. - Gao Xingjian and Transcultural Chinese Theater.
%23121014: QUAK, AREND. - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt.
%23109399: QUAK-STOILOVA, J.G. - Bild und Translat. Über einige Möglichkeiten der Übersetzung von Bildlichkeit anhand verschiedener bulgarischer Übersetzungen einiger Werke von Marx und Engels.
%23120433: QUAK, AREND. - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
%2371837: QUANTE, MICHAEL - Hegel's Concept of Action.
%23149855: QUANTER, RUDOLF. - Das Weib in den Religionen der Völker unter Berücksichtigung der einzelnen Kulte und Sitten.
%2388164: QUARLES VAN UFFORD, WILLEM CAREL. - Beschouwingen over het juridisch karakter van endossement.
%2334231: QUARLES VAN UFFORD, C.G.C. - De plaats der arbeiderskassen in de ziekteverzekering.
%23184216: QUASHIGAH, EDWARD KOFI & OBIORA CHINEDU OKAFOR (EDS.) - Legitimate governance in Africa : international and domestic legal perspectives.
%23100763: QUATREMÈRE, ÉTIENNE (ED.), RASCHID-ELDIN. - Histoire des Mongols de la Perse, c.1200-1265, par RASCHID-ELDIN [Rashidu'd-din (c.645-718/1247-1318), Jami`u't-Tawarikh, extrait].
%23193295: QUAY, J.E. DE E.A. - Het nieuwe Brabant.
%2363377: QUAYE, CHRISTOPHER O. - Liberation Struggles in International Law.
%2392067: QUBAIN, FAHIM I. - The reconstruction of Iraq: 1950-1957.
%2340227: QUENSEL, STEPHAN. - Drogenelend : Cannabis, Heroin, Methadon : für eine neue Drogenpolitik.
%23100765: QUENTIN-BAUCHART, E. - La bibliothèque de Fontainebleau, 1515-1589.
%23196407: QUERIDO, ISRAEL. - Saul en David : treurspel in vier bedrijven (vijf tafereelen).
%23177291: QUERIDO, ISRAEL. - Muziek, tooneel en literatuur.
%23102381: QUERIDO, A., L.A. VAN ES AND E. MANDEMA (EDS). - The Discipline of medicine : emerging concepts and their impact upon medical research and medical education : proceedings of the symposium, May 25 and 26, 1993
%2336297: QUERIDO, A. - -- ROMME, M.A.J. & GORTER-WILLEMSE, W.J.Z. (ed.). Werk in uitvoering. Een keur uit de geschriften van A. Querido.
%2317064: QUERIDO, A. - Een bijzonder geval van baldadige brandalarmeeringen. De geschiedenis van V(als) A(larm) M(aken).
%2378962: QUESNAY, FRANÇOIS. - Oeuvres économiques et philosophiques accompagnées des éloges et d´autres travaux biographiques sur Quesnay par différents auteurs.
%23150185: QUESTER, GEORGE (ED.). - The Nuclear Challenge in Russia and the New States of Eurasia.
%23210602: QUIBRIA, M. G. (ED.) - Critical Issues in Asian Development: Theories, Experiences and Policies.
%23224358: QUIGLEY, JOHN. - The statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict.
%23229107: QUIGLEY, DECLAN (ED.) - The character of kingship.
%23134082: QUILLIGAN, MAUREEN. - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
%2371531: QUILLIGAN, MAUREEN. - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
%23204518: QUILTER, JEFFREY. - Life and death at Paloma : society and mortuary practices in a preceramic Peruvian village.
%233896: QUIMBY, SEAN - Margaret Bourke-White: Moments in History.
%23126972: QUINCY, JOSIAH. - History of Harvard University.
%2396337: QUINE, WILLARD VAN ORMAN. - Grundzüge der Logik.
%2396489: QUINET, EDGAR. - The Story of a child.
%23177247: QUINN, FRANK (ED.) - Prospects in topology : proceedings of a conference in honor of William Browder.
%23164815: QUINN, DAVID B. - Explorers and colonies : America, 1500-1625.
%23155572: QUINN, KAREN E. & THEODORE E. STEBBINS. - Weston's Westons: California and the West.
%23195700: QUINN, JOSEPH R. (ED.) - China medicine as we saw it.
%23108558: QUINONES, RICARDO J. - Foundation sacrifice in Dante's Commedia.
%23242917: QUINONES, M.F. - Polarimetric Data for Tropical Forest Monitoring: Studies at the Colombian Amazon.
%237059: QUINT, A.W. - Internationaal rivierenrecht : betreffende gebruik tot andere doeleinden dan de scheepvaart.
%2384468: QUINTON, ANTHONY. - Utilitarian ethics.
%23237072: QUINTON, ANTHONY. - Of men and manners.
%23268879: QUIREY, BELINDA. - May I have the pleasure? : the story of popular dancing.
%2360355: QUIROGA, CECILIA MEDINA (ED.) - Training course on international human rights law for judges and lawyers of South America : selected lectures.
%23239044: QURESHI, ASIF H. - The World Trade Organization: Implementing International Trade Norms (Melland Schill Monographs in International Law).
%23250519: QURESHI, ASIF H. - International economic law.
%23230012: QWEN, NICOLAS (ED.) - Human rights, human wrongs : the Oxford Amnesty lectures, 2001.
%23161143: RA'ANAN, URI. - The U.S.S.R . arms the third world: case studies in Soviet foreign policy.
%23247325: RAA, CHRISTIAAN M.G. TEN. - Consilium nr. 225 van Nicolaas Everaerts.
%23159233: RAA, CHRISTIAAN M.G. TEN. - Schikking en verlichting = Conciliation et lumières.
%2327238: RAA, CHRISTIAAN M.G. TEN. - De oorsprong van de kantonrechter.
%23251392: RAABE, A.H. - J.J.L. van der Brugghen herdacht : bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde school op den Klokkenberg te Nijmegen.
%23108033: RAAD, C. VAN. - Studenteneditie Cursus Belastingrecht : Internationaal belastingrecht 2001-2002.
%23114830: SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE RAAD. - Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek : advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad.
%23190934: RAAIJ, W.F. VAN. - De direct mail demonstratie-campagne : een systematische analyse van direkt marketing als strategie met theoretische achtergronden en praktijkvoorbeelden.
%23160315: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. ... [ET AL.] - Achter de schermen van beursaandeelhouders.
%2384911: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Rechtspersonen tussen contract en instituut.
%2390226: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Ondernemingsrecht in internationaal perspectief : opstellen van bedrijfsjuristen bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.
%2369408: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - De toekomst van fusiegedragsregels.
%23173567: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - Trust en onderneming : [opstellen aangeboden aan prof. mr. C.AE. Uniken Venema].
%23160736: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 5 juni 2007: achter de schermen van beursaandeelhouders : naar aanleiding van de voordrachten van G.T.M.J. Raaijmakers en R. Abma.
%2399016: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - (e.a). Handelsrecht tussen 'Koophandel' en Nieuw BW : p[stellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK.
%23247249: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. ... [ET AL.] - De toekomst van fusiegedragsregels.
%23276788: RAAK-KUIPER, JANET VAN. - Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie.
%23231815: RAAK, RONALD VAN. - In naam van het volmaakte: conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn.
%23140545: RAALTE, E. VAN. - De Geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952.
%23222114: RAALTE, E. VAN. - Het Nederlandse parlement.
%23255119: RAALTE, FRITS VAN. - Over de waarde van het getuigenis van kinderen : slechte kinderen en slechte ouders.
%2368377: RAALTE, E. VAN. - Het Nederlandse parlement.
%236756: RAALTE, E. VAN. - De ontwikkeling van het Minister-Presidentschap in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en enige andere landen : een studie van vergelijkend staatsrecht.
%23176810: RAALTE, E. VAN. - Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963.
%23255943: RAAMSDONK, FEMKE VAN. - Confluence and normalisation for higher-order rewriting.
%23107047: RAAPE, LEO. - Internationales Privatrecht.
%2378708: RAAPE, LEO. - Der Verfall des griechisches Pfandes, besonders des griechisch-ägyptischen : eine Studie.
%23258294: RAAY, W.J.M. VAN & M. WOLTERS. - Ambtelijke reorganisatie : nieuw onderzoek naar nieuwe organisatievormen in grote gemeenten.
%23141020: RABA, JOEL - Between Remembrance & Denial: The Fate of the Jews in the Wars of the Polish Commonwealth during the Mid-Seventeenth Century as Shown in Contemporary Writings and Historical Research.
%23194051: RABATÉ, JEAN-MICHEL. - James Joyce and the politics of egoism.
%23198786: RABBAN, DAVID M. - Free Speech in its Forgotten Years.
%23143582: RABBAN, DAVID M. - Free Speech in its Forgotten Years.
%23209007: RABBANI, MOUIN & GIDEON SOESMAN. - Neef aan de overkant : brieven over een 'familieruzie' in het Heilige Land.
%23183832: RABINOWITCH, ROYDEN. - Royden Rabinowitch : sculpture 1962-1992.
%23234592: RABINOWITZ, PAULA. - Black & white & noir : America's pulp modernism.
%23249717: RABKIN, YAKOV M. - In naam van de Thora : de geschiedenis van de antizionistische joden.
%23275425: RABKIN, JEREMY A. - aw without Nations? : Why Constitutional Government Requires Sovereign States.
%23277801: RABKIN, JEREMY A. - Why Sovereignty Matters.
%23116900: RABL, CARL R.H. - Das Problem der Willensfreiheit unter medizinischer und naturwissenschaftlicher Gesichtspunten.
%23119778: RABO, ANNIKA. - Change on the Euphrates : villagers, townsmen and employees in Northeast Syria.
%23256204: RABSON, STEVE. - The Okinawan diaspora in Japan : crossing the borders within.
%23274144: RACAGNI, GIORGIO - Recent Advances in the Treatment of Neurodegenerative Disorders and Cognitive Dysfunction.
%23102383: RACEK, A.A. AND W. DALL. - Littoral Penaeinae (Crustacea Decapoda) from Northern Australia, New Guinea and Adjacent Waters.
%23260814: RACHELS, JAMES. - The elements of moral philosophy. International edition.
%23242449: RACHELS, STUART. - The legacy of Socrates : essays in moral philosophy.
%2319718: RACHELS, JAMES. - (ed.) The moral problems : a collection of philosophical essays.
%23256917: RACINET, PHILIPPE. - Les maisons de l'ordre de Cluny au Moyen Âge : évolution et permanence d'un ancien ordre bénédictin au nord de Paris.
%2311337: RADBRUCH, GUSTAV. - Gestalten und Gedanken : zehn Studien.
%238287: RADBRUCH, GUSTAV. - Einführung in die Rechtswissenschaft.
%2378710: RADCLIFFE, GEOFFREY REYNOLDS YONGE. - Real property law.
%2354153: RADDER, HANS. - De materiële realisering van wetenschap : een filosofiese visie op de experimentele natuurwetenschappen, ontwikkeld in diskussie met Habermas.
%23157856: RADDING, CHARLES M. - The origins of medieval jurisprudence : Pavia and Bologna , 850-1150.
%23136371: RADELET, M.L. (ED.) - Facing the Death Penalty. Essays on a cruel and unusual punishment.
%2371827: RADEMAKER, JAN. - De digitale strafrechtspleging : strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief.
%23255365: RADER, DANIEL L. - The journalists and the July Revolution in France : the role of the political press in the overthrow of the Bourbon Restoration, 1827-1830.
%23181995: RADETZKI, MARIAN - A Guide to Primary Commodities in the World Economy.
%23275199: RADFORD, RON. - Renaissance : 15th & 16th century Italian paintings from the Accademia Carrara, Bergamo.
%23222529: RADKE, RUDOLF. - Im Namen Allahs : der Islam zwischen Aggression und Toleranz.
%2343093: RÄDLER, ALBERT J. - Die direkten Steuern der Kapitalgesellschaften und die Probleme der Steueranpassung in den sechs Staaten der Europaïschen Wirtschaftsgemeinschaft.
%23217935: RADLEY, ALAN. - Making sense of illness : social psychology of health and disease.
%23112223: RADNITZKY, GERARD & HARDY BOUILLON (EDS.) - Government : Servant of master?
%23133336: RADNITZKY, GERARD & GUNNAR ANDERSSON (EDS.) - The Structure und development of Science.
%23253890: RADNITZKY, GERARD & GUNNAR ANDERSSON (EDS.) - The structure and development of science.
%23102385: RADT, S.L. - The Importance of the Context.
%23122253: RADVANY, EGON. - Metternich's projects for reform in Austria.
%2321451: RADZILOWSKI, THADDEUS C. - Feudalism, Revolution and the Meaning of Russian History : An Intellectual Biography of Nikolai Pavlovich Pavlov-Silvanskii (East European Monographs, Volume 361)
%23147325: RADZILOWSKI, THADDEUS C. - Feudalism, revolution and the meaning of Russian history : an intellectual biography of Nikolai Pavlovich Pavlov-Silvanskii.
%23230381: RADZINOVICZ, LEON. - Adventures in criminology.
%23261814: RADZINOVICZ, LEON. - The roots of the International Association of Criminal Law and their significance : a tribute and a re-assessment on the centenary of the IKV.
%23110124: RADZINOWICZ, LEON & MARVIN E. WOLFGANG (ED.) - The criminal under restraint (Crime and Justice, III).
%2324494: RADZINOWICZ, LEON & MARVIN E. WOLFGANG (ED.) - The criminal in the arms of law (Crime and Justice, II).
%23222886: RADZINSKY, EDVARD. - The last Tsar : the life and death of Nicholas II.
%23252966: RAE, ELEANOR & BERNICE MARIE-DALY. - Created in her image : models of the feminine divine.
%2311864: RAEBURN, JOHN. - A staggering revolution : a cultural history of thirties photography.
%23126974: RAEDER, HANS. - Platons philosophische Entwicklung: Gekrönte Preisschrift.
%23149875: RAEMAEKERS, H.M. - Ontwikkeling in agrarische organisaties : organisatie-ontwikkeling in standsorganisaties en coöperatieve verenigingen.
%2334478: RAENDCHEN, OLIVIER & JANA (EDS.) - baan-müang : Traditional law and values in Tai societies.
%23107712: RAES, B.C.M. & BAKKER, F.A.M. (ED.) - De psychiatrie in het Nederlandse recht. 3e druk.
%23228221: RAES, STEPHAN. - Migrating enterprise and migrant entrepreneurship : how fashion and migration have changed the spatial organisation of clothing supply to consumers in the Netherlands.
%23240531: RAES, B.C.M. & BAKKER, F.A.M. (ED.) - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%23569: RAESSENS, A. L. J. (P. AURELIANUS O.F.M.). - De verhouding van Godsdienst en ethiek in Homerus.
%23179842: RAEYMAEKER, O. DE & L. VAN DEPOELE (EDS.) - De UNO-operaties voor het behoud van de vrede : collectieve veiligheid en preventieve diplomatie : een reader.
%2328308: RAFFERTY, OLIVER P. - Catholicism in Ulster, 1603-1983. An interpretative history.
%23130377: RAFTIS, J.A. - Peasant Economic Development within the English Manorial System.
%2361344: RAGAN, B.T. & WILLIAMS, E.A. (ED.). - Re-creating authority in revolutionary France.
%23210618: RAGHURAM, SHOBHA, HEIKO SIEVERS & VINOD VYASULU (EDS.) - Atructural adjustment : economy, environment, social concern.
%23254006: RAGIONIERI, PINA. - Michelangelo : drawings and other treasures from the Casa Buonarroti, Florence.
%23141294: RAHDERT, MARK C. - Covering accident costs : insurance, liability, and tort reform.
%2367754: RAHEJA, GLORIA GOODWIN. - The Poison in the Gift : Ritual, Prestation, and the Dominant Caste in a North Indian Village.
%2383689: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta : id est, Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Volumen 1 : leges et historiae; Volumen 2 : Libri poetici et prophetici.
%2332712: RAHMAN, RITA DULEI - Overcoming the EU-Crisis.
%23250313: RAI, SATYA M. - Partition of the Punjab.
%2373934: RAI, MILAN. - Chomsky's politics.
%23205932: RAIMONDI, JOHN. - John Raimondi : sculptor.
%23275191: RAINE, ADRIAN. - The anatomy of violence : the biological roots of crime.
%23207037: RAINE, CRAIG. - T.S. Eliot.
%23269650: RAINER, ARNULF. - La Bible : illustrations - surillustrations dans la Sammlung Frieder Burda.
%2370919: RAINGER, RONALD. - An Agenda for Antiquity : Henry Fairfield Osborn and vertebrate paleontology at the American Museum of Natural History, 1890-1935.
%23211869: RAISCH, MANFRED. - Die Konzentration in der deutschen Automobilindustrie. Betriebswirtschaftliche Bestimmungsfaktoren und Auswirkungen.
%2343095: RAISER, GÜNTHER H. - Gesellschaftsrecht in der Volksrepublik China. Eine Einführung mit vergleichenden Tabellen.
%23158435: RAKOFF, TODD D. - A time for every purpose : law and the balance of life.
%23273952: RAKOFF, VIVIAN M. (ED.) - Psychiatric diagnosis.
%23183949: RAKOTOSON, MICHÈLE. - De lente en het meisje : roman.
%23239584: RAKOVA, MARINA. - Philosophy of mind A-Z.
%23257607: RALEGH, WALTER., RALEIGH, WALTER. - The discoverie of Guiana.
%23257624: RALEGH, WALTER., RALEIGH, WALTER. - Ralegh's last voyage : [being an account drawn out of contemporary letters and relations, both Spanish and English, of which the most part are now for the first time made public, concerning the voyage of Sir Walter Ralegh, knight, to Guiana in the year 1617 and the fatal consequences of the same]
%23250061: RALEIGH, WALTER. - The discovery of Guiana.
%23250059: RALEIGH, WALTER. - Ralegh's Last Voyage : being an account drawn from contemporary letters and narratives, both Spanish and English, of which the greater part is now made public for the first time, concerning the voyage of Sir Walter Ralegh, Knight, to Guiana in the year 1617 and the fatal consequences of the same.
%23124753: RALEY, HAROLD - A watch over mortality : the philosophical Story of Julian Marias.
%23145973: RAMACCIOTTI, SISTER MARY DOMINIC - The Syntax of Il Fiore and of Dante's Inferno as Evidence in the Question of the Authorship of Il Fiore.
%2390753: RAMADAN, TARIQ. - Islam and the Arab awakening.
%2390624: RAMAER, HANS (SAMENST.). - De piramide der tirannie : anarchisten in Nederland.
%2389532: RAMAKERS, B.A.M. - Spelen en figuren : toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd.
%238466: RAMAN RAO, A.V. - Collective bargaining versus government regulation India and USA.
%23166818: RAMANATHAN, K. - Hindu Religion in an Islamic State: the case of Malaysia.
%23209236: RAMANATHAN, MALA, U.S. MISHRA, & T.R. DILIP. - Towards quality of care in Kerala, India.
%23178092: RAMBAUD, RENÉ. - Les fugitives : précis anecdotique et historique des coiffures féminines à travers les ages (Des Égyptiens à 1945).
%2390042: RAMBERG, JAN. - International commercial transactions. 2nd edition.
%23272253: RAMBERG, BJøRN (EDITOR). - Reflections and Replies: Essays on the Philosophy of Tyler Burge.
%239659: RAMBOCUS, DEWDATH SUBKARAN. - Medisch-juridische causaliteit.
%23103754: RAMCHARAN, BERTRAM G. (ED.) - Human Rights: Thirty Years After the Universal Declaration Commemorative Volume on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
%23237918: RAMCHARAN, BERTRAM G. (ED.) - The principle of legality in international human rights institutions : selected legal opinions.
%233151: RAMCHARAN, BERTRAM G. - Humanitarian good offices in international law : the good offices of the United Nations Secretary-General in the field of human rights.
%23139368: RAMET, SABRINA P. (ED.) - Eastern Europe : politics , culture , and society since 1939.
%2324677: RAMET, SABRINA P. - Central and Southeast European Politics since 1989.
%23219482: RAMÍREZ, MARI CARMEN. - Hélio Oiticica : the body of colour.
%23163517: RAMOGALE, MARCUS. - To kill a man's pride, and other stories from Southern Africa.
%231990: RAMOS, JENNIFER M. - Changing norms through actions: the evolution of sovereignty.
%23209244: RAMOS-JIMENEZ, PILAR ... [ET AL.] - Immunization in the Philippines : the social and cultural dimension.
%23199912: RAMOS, ALICE (ED.) - Beauty, art, and the polis.
%23251945: RAMOS, JULIO. - Divergent modernities : culture and politics in 19th century Latin America.
%23118292: RAMPTON, SHELDON & JOHN STAUBER. - Weapons of mass deception : the uses of propaganda in Bush's war on Iraq.
%23144874: RAMSAY, IAIN (ED.) - Consumer law.
%23126976: RAMSAY, WILLIAM MICHAEL & ANTON VON PREMERSTEIN. - Monumentum Antiocenum : die neugefundene Aufzeichung der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia.
%23271422: RAMSAY, CLAY. - The ideology of the Great Fear : the Soissonnais in 1789.
%23236714: RAMSEYER, J. MARK - Japanese Law: an Economic Approach.
%23131671: RAMSEYER, J. MARK & FRANCES MCCALL ROSENBLUTH. - Japan's political marketplace.
%2372733: RANADA, FRANK ROBERT. - Vergelijkend strafrecht : een dialectische beschouwing over het relativeren van normen met betrekking tot het qualificeren en rubriceren van strafbare feiten.
%2365562: RANCIERE, JACQUES. - Haine De La Democratie.
%2365558: RANCIERE, JACQUES. - le spectateur émancipé.
%23253761: RANCINAN, GÉRARD & CAROLINE GAUDRIAULT. - The photographer : portraits of twenty-five masters.
%23263058: RAND, NICHOLAS & MARIA TOROK. - Questions for Freud : the secret history of psychoanalysis.
%23181993: RANDALL, F.P. - Issue, Control and Regulation of Capital.
%23210863: RANDELZHOFER, ALBRECHT (ED.) - Völkerrechtliche Verträge : Vereinte Nationen, Beistandspakte, Menschenrechte, See-, Luft- und Weltraumrecht, Umweltrecht, Kriegsverhütungsrecht, Kriegsrecht : Textausgabe.
%23267896: RANDELZHOFER, ALBRECHT. - Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches nach 1648.
%23231986: RANDERAAD, NICO. - States and statistics in the nineteenth century : Europe by numbers.
%23266462: RANDERAAD, NICO. - Autorità in cerca di autonomia : i prefetti nell'Italia liberale.
%23177706: RANDLE, MICHAEL., ROGERS, PAUL. - Alternatives in European security.
%23175203: RANDOW, R. VON (ED.) - Integer programming and related areas : a classified bibliography, 1978-1981.
%2381628: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945.
%2388467: RANG, J.F. (RED.) - Gezondheidsrechtspraak.
%236754: RANG, J.F. - Kernproblemen van de Algemene Ouderdomsverzekering. Diss.
%237816: RANGONI, FABIO. - Yemen.
%2364023: RANICKI, ANDREW. - Lower K- and L-theory
%239041: RANITZ, C.J.A. DE. - De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van haar elementen.
%2383387: RANITZ, R.E.P. DE. - Herziening van arresten en vonnissen.
%2365063: RANITZ, C.J.A. DE. - De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van haar elementen.
%23243546: RANITZ, HERMAN DE. - De Rijnvaart-Acte.
%23109207: RANK, W.A.K. - Bewaring en eigendom van effecten.
%23212182: RANK, W.A.K. - Geld en geldschulden.
%23278646: RANK-BERENSCHOT, E.B. - Verpanding van vorderingen.
%23278621: RANK-BERENSCHOT, E.B. - Verpanding van vorderingen.
%23112912: RANKIN, KENNETH. - The Recovery of the Soul. An Aristotelian Essay on Self-fulfilment.
%23235573: RANKIN, KATHARINE N. - The cultural politics of markets : economic liberalization and social change in Nepal.
%2361452: RANNEY, AUSTIN - Curing the Mischiefs of Faction: Party Reform in America (Jefferson Memorial Lectures).
%23210227: RANSOM, TERESA. - Madame Tussaud : a life and a time.
%23236485: RAO, K. KRISHNA (PREF.) - International commercial arbitration.
%2368165: RAPET, M.J.J. - Manuel de morale et d'économie politique a l'usage des classes ouvrières.
%23224970: RAPHAEL, RAY. - The first American revolution : before Lexington and Concord.
%23113261: RAPHAEL, LEV. - Journeys & arrivals. Om being gay and jewish.
%23108909: RAPHAEL, N.P. - Introduction a la correspondance de Marcel Proust & Répertoire de la correspondance de Proust.
%23175042: RAPHAEL, FREDERIC - Popper : historicism and its poverty.
%23199455: RAPHAEL, RAY. - Founding myths : stories that hide our patriotic past.
%23180847: RAPIN, RENÉ - Réflexions sur la poétique d'Aristote et sur les ouvrages des poètes anciens et modernes.
%2318349: RAPIN, RENÉ - Comparaison des poëmes d'Homère et de Virgile.
%23133060: RAPOPORT, AMOS; W. STEIN & G. BURKHEIMER (EDS.) - Response Models for Detection of Change.
%23228033: RAPOPORT, DAVID C. (ED.) - Inside Terrorist Organizations.
%23220788: RAPP, GEORGE ROBERT., SWINY, STUART. - Sotira Kaminoudhia : an early Bronze Age site in Cyprus.
%2326378: RAPP, FRIEDRICH. - Gesetz und Determination in der Sowjetphilosophie : zur Gesetzconception des dialektischen Materialismus unter besonderer Berücksichtigung der Diskussion über dynamische und statistische Gesetzmässigkeit in der zeitgenössischen Sowjetphilosophie.
%23180759: RAPPARD, W.A. VAN (ED.) - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Gosinga 1697-1731.
%23207126: RAPPMANN, ROLAND & ALFONS ZETTLER. - Die Reichenauer Mönchsgemeinschaft und ihr Totengedenken im frühen Mittelalter.
%23114939: RAPPOPORT, JILL. - Giving women : alliance and exchange in Victorian culture.
%23217456: RAPPORT, RICHARD L. - Nerve endings : the discovery of the synapse.
%23237825: RAS, H.E. - De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken.
%2313001: RAS, H.E. - Het tussenvonnis in het burgerlijk procesrecht.
%2352165: RAS, HANS ERIK - De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba.
%23200299: RAS, GERARD. - Börne und Heine als politische Schriftsteller.
%23269520: RASCHER, JÜRGEN. - Die Rechtslehre des Alois von Brinz.
%2355417: RASCHHOFER, HERMANN. - Der Fall Oberländer : eine vergleichende Rechtsanalyse der Verfahren in Pankow und Bonn.
%23191029: RASCHID, SCHEWKET. - Die türkische Landwirtschaft als Grundlage der türkischen Volkswirtschaft.
%23169228: RASHID, AHMED. - Taliban. [Dutch edition]
%23224466: RASHID, KARIM. - Karim Rashid : evolution.
%23132785: RASHID, AHMED. - Jihad : the rise of militant Islam in Central Asia.
%23239089: RASHID, KARIM. - I want to change the world.
%2353061: RASIAH, RAJAH - Foreign Firms, Technological Capabilities And Economic Performance: Evidence From Africa, Asia and Latin America.
%2346354: RASKA, E. & J. SAAR (EDS.) - Crime and criminology at the end of the century: IX Baltic Criminological Seminar, 1996, May 22-25.
%23260622: RASKER, JACOBUS JOHANNES. - Tetanie en epilepsie : bijdrage tot de kennis der tetanie als epileptogene factor.
%2341773: RASMUS, JACK - Epic Recession: Prelude to Global Depression.
%23275340: RASMUSSEN, ANN MARIE. - Mothers and daughters in medieval German literature.
%2396805: RASMUSSEN, ZEBA A., MUSA RAHIM, PIETER STREEFLAND & ANITA HARDON - Enhancing Appropriate Medicine Use in the Karokaram Mountains
%2377728: RASNAKE, ROGER NEIL. - Domination and cultural resistance: authority and power among an Andean People.
%23258112: RASSAT, MICHÈLE-LAURE. - La justice en France.
%23197271: RASSIN, ERIC. - Limitations of the thought suppression paradigm as a model of obsessive intrusions and memory loss.
%23199443: RASSIN, ERIC. - Limitations of the thought suppression paradigm as a model of obsessive intrusions and memory loss.
%23126978: RASSOW, PETER. - Der Plan Moltkes fur den Zweifrontenkrieg (1871-1890).
%23188110: RASTIER, FRANÇOIS. - Meaning and textuality.
%23117084: RASTOUL, A. - L'internationale universitaire et la coopération intellectuelle au Moyen Age.
%2364324: RATH, JAN. - Het mooist van Mokum.
%2396807: RATH, JAN, & RINUS PENNINX, KEES GROENENDIJK, ASTRID MEIJER. - Nederland en zijn Islam : een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap.
%2378017: RATHBONE, BELINDA. - Walker Evans: a biography.
%23263995: RATHBONE, ELIZA E., WILLIAM H. ROBINSON, ELIZABETH STEELE, & MARCIA STEELE. - Van Gogh repetitions.
%23224201: RATHGEBER, THEODOR - Economic, social and cultural rights in West-Papua : a study on social reality and political perspectives.
%23224216: RATHGEBER, THEODOR - Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte in West-Papua: Soziale Realität und Politische Perspektiven.
%23271885: RATNAPALA, SURI. - Jurisprudence.
%2373067: RATNASINGAM, PAULINE PUVANASVARI. - Interorganizational trust in business to business e-commerce.
%23101551: RATRAMNUS. - De Corpore et Sanguine Domini. Texte original et notice bibliographique.
%2379669: RATZENHOFER, GUSTAV. - Die sociologische Erkenntnis : positive Philosophie des socialen Lebens.
%2378712: RATZENHOFER, GUSTAV. - Wesen und Zweck der Politik als Teil der Soziologie und Grundlage der Staatswissenschaften. Band 1 : Die soziologische Grundlage. - Die Politik im allgemeinen. - Die Politik im Staate. Band : 2. Die Staatspolitik nach aussen. - Die Gesellschaftspolitik. Band 3. Der Zw3eck der Politik im allgemeinen. - Die zivilisatorische Politik im Staate. - Die zivilisatorische Staatsploitik nach aussen. - Die zivilisatorische Gesellschaftspolitik.. - Zur Kritik der Zivilisation.
%23194806: RATZENHOFER, GUSTAV. - Die Kritik des Intellects : positive Erkenntnistheorie.
%23267528: RAU, HANS ARNOLD. - Demokratie und Republik : Tocquevilles Theorie des politischen Handelns.
%2378713: RAUCH, GÜNTER. - Bündnisse deutscher Herrscher mit Reichsangehörigen vom Regierungsantritt Friedrich Barbarossas bis zum Tode Rudolfs von Habsburg.
%23220240: RAUCH, LEO & DAVID SHERMAN. - Hegel's phenomenology of self-consciousness : text and commentary.
%23125641: RAUCHE, G.A. - Utopie und Wirklichkeit in der Metaphysik.
%23138450: RAUCHE, G.A. - The abdication of philosophy = The abdication of man : a critical study of the interdependence of philosophy as critical theory and man as a free individual.
%23232172: RAUCHHAUPT, FRIEDRICH WILHELM VON. - Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%2346017: RAUCHHAUPT, FRIEDRICH WILHELM VON. - Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%23230762: RAUMER, FRIEDRICH VON. - Über die geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat und Politik.
%23137160: RAUNER, R.M. - Samuel Bailey and the Classical Theory of Value.
%23273064: RAUSCHENBERG, ROBERT. - Robert Rauschenberg : Photographs 1949-1962.
%23263789: RAUSCHENBERG, ROBERT. - Rauschenberg sculpture : exhibition.
%23245362: RAUSCHENBERG, ROBERT & JEAN TINGUELY. - Robert Rauschenberg, Jean Tinguely - collaborations.
%23166538: RAUSCHNING, DIETRICH, KATJA WIESBROCK, & MARTIN LAILACH (EDS.) - Key Resolutions of the United Nations General Assembly, 1946-1996.
%2331556: RAUSTIALA, KAL. - Does the Constitution Follow the Flag?: The Evolution of Territoriality in American Law.
%23256437: RAUSTIALA, KAL. - Does the Constitution follow the flag? : the evolution of territoriality in American law.
%23138887: RAVEN, G.J.A. & N.A.M. RODGER (EDS.) - Navies and Armies : the Anglo-Dutch Relationship in War and Peace, 1688-1988.
%23102387: RAVEN, CHR.P. [ET AL.]. - Cytological and Cytochemical Investigations on the Development of Sabellaria alveolata L.
%23187328: RAVEN, JAMES (ED.) - Free print and non-commercial publishing since 1700.
%2342159: RAVENHORST, C. VAN. - De bankovereenkomst : naar een relationele benadering van de rechtsverhouding bank-cliënt.
%23212183: RAVENHORST, C. VAN. - Bankrekeningen : bankverrichtingen (passief bedrijf).
%23157174: RAVENS,DAVID - Luke and the restoration of Israel.
%2316380: RAVENSTEIJN, P.J. VAN. - Gedenkboek Hilversum : 1424-1924.
%23213201: RAVESLOOT, JAN HINDRIK. - Uit het hart gegrepen.
%23165118: RAVESTEIN, MAX VAN. (PSEUDONYN MARIE SLOOT). - Aan d'overkant.
%23104595: RAVITZKY, AVIEZER - History and Faith : studies in Jewish Philosophy.
%23114085: RAWCLIFFE, CAROLE. - Medicine & society in later Medieval England.
%23159616: RAWIE, JAN PIETER. - Woelig stof.
%23249184: RAWLINS, GREGORY J. E. - Moths to the Flame: The Seductions of Computer Technology.
%23117765: RAWLINS, R.G. & KESSLER, M.J. (EDS.) - The Cayo Santiago Macaques. History, Behavior and Biology.
%23247157: RAWLINS, GREGORY J. E. - Slaves of the Machine: The Quickening of Computer Technology (Bradford Books).
%23134561: RAWORTH, PHILIP. - The legislative process in the European Community.
%2340856: RAWORTH, PHILIP. - The legislative process in the European Community.
%23241897: RAWSHANDIL, JALIL & SHARON CHADHA. - Jihad and international security.
%23106427: RAWSON, C. J. - Satire and sentiment, 1660-1830.
%23226488: RAWSON, CLAUDE J. - Satire and sentiment , 1660-1830.
%23153506: RAY, MAN. - Photographs.
%23238095: RAY, DEBRAJ. - A game-theoretic perspective on coalition formation.
%2389522: RAY, DOROTHY JEAN. - Artists of the tundra and the sea.
%2368427: RAY, ELLEN. & WILLIAM H. SCHAAP (EDS.) - Covertaction : the roots of terrorism.
%2364029: RAY, N. & G. WALKER (EDS.) - Adams Memorial symposium on algebraic topology. Volume 2.
%2326545: RAY, ARJUN. - Kashmir Diary, Psychology of Militancy.
%2392423: RAYER, C.W.G. - Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid.
%23277531: RAYER, C.W.G, & I.P. ASSCHER-VONK. - Aanstellingskeuringen.
%23244134: RAYNAL, MAURICE. - Modern painting.
%23248182: RAYNAUD, JEAN PIERRE. - Drapeau sur Chassis.
%23126239: RAYNER-CANHAM, M.F. & RAYNER-CANHAM, G.W. - Harriet Brooks : pioneer nuclear scientist.
%23223385: RAYNER, JOHN D. - Jewish religious law : a progressive perspective.
%23234614: RAYNER-CANHAM, GEOFFREY., RAYNER-CANHAM, MARELENE F. - Harriet Brooks : pioneer nuclear scientist.
%23226423: RAYNOLDS, LAURA - Fair Trade: The Challenges of Transforming Globalization.
%2381675: RAZESBERGER, FLORIAN. - The International Criminal Court : the principle of complementarity.
%23175658: RAZOUX SCHULTZ, L.F.R. - Selektieve bibliografie van kriminologische literatuur, 1959-1998 : publikaties, opgenomen of besproken in het Tijdschrift voor Criminologie.
%23225979: REA, RUSSELL. - The triumph of free trade, and other essays and speeches.
%23236883: READ, HERBERT - A concise history of modern painting.
%23197792: READ, DAVID. - Maasai tot in de dood.
%23248861: READ, RUPERT J. - Philosophy for life.
%23119507: REARICK, ELIZABETH C. - Dance's of the Hungarians. A study of the dances found today in Hungary together with a description of some of the peasant festivities.
%23201311: REBEL, HENDRIK JAN CORNELIS - Modeling personal opinions : a new paradigm for political psychology. Part 1: The conceptual background ; Part 2: The cognitive basis ; Part 3: Theory and research.
%23255936: REBER, HORST (HRSG.) - Goethe : die Belagerung von Mainz 1793 : Ursachen und Auswirkungen.
%23230516: EEN BELGISCH SOLDAAT VAN DEN OORLOG VAN HET RECHT. - Naar een Hollandsch-Belgische overeenkomst.
%2356996: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Het sociale verzekeringsrecht en het belastingrecht in het administratieve recht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 2 november 1973 ter behandeling van de preadviezen van L.J.M. de Leede, J.P. Scheltens.
%23246300: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Terugwerkende kracht : verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 24 september 1965 ter bespreking van de pre-adviezen Mr. W. Duk en Prof. Mr. H.J.M. Jeukens.
%23248843: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen : verslag van de algemene vergadering op 29 april 1988 ter behandeling van de preadviezen van prof. mr . E.M.H. Hirsch Ballin en mr. J.H. van Kreveld.
%2381068: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - De nationale ombudsman : verslag van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht, gehouden op 26 april 1991 ter behandeling van de preadviezen van Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, Mr. E.J. Daalder, Dr. J. Naeyé.
%2381062: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT - De beslechting van bestuursgeschillen : verslag van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht op 11 mei 1990 ter behandeling van de preadviezen van Th.G. Drupsteen en K.J. Kraan.
%23248884: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - De belanghebbende : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 15 mei 1992 ter behandeling van de preadviezen van M.B . Koetser , Ch.J . Langereis , R.M . van Male.
%23248836: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Complexe besluitvorming : verslag van de algemene vergadering gehouden op 24 april 1998 ter behandeling van de preadviezen van mr . H. P. Heida , prof . mr . F. A. M. Stroink , mr . P. C. E. van Wijmen .
%23236834: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Het nieuwe bestuursprocesrecht : verslag van de algemene vergadering van de vereniging voor administratief recht : gehouden op 29 April 1994 ter Behandeling van de preadviezen
%2386200: AKADEMIE FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFT DER UDSSR - INSTITUT FÜR STAAT UND RECHT. - Modernes Seevölkerrecht : Wissenschaftliche Forschung, Schutz der Meeresumwelt, Handels- und Kriegsschiffahrt.
%2381060: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Kunst, kunstbeleid en administratief recht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 25 maart 1983 ter behandeling van de preadviezen van Mr. F.J.P.M. Hoefnagel en Mr. drs. Alex Reinders.
%234073: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Overheidspersoneel en grondrechten : verslag vergadering.
%234055: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Milieuheffingen : verslag van de algemene vergadering op 28 november 1975 ter behandeling van de preadviezen van mr. B. Plomp en prof. drs. E.L. Berg.
%23172595: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 25 april 1986 ter behandeling van de preadviezen van D. A. Lubach en W. A. M. van Schendel.
%2335147: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT, - Onwetmatig bestuur : verslag vergadering ter behandeling van het preadvies van F.W. ter Spill en A.Q.C. Tak in de algemene vergadering op 5 maart 1981.
%2374293: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - De sanctionering van het administratief recht : verslag van de algemene vergadering te Utrecht op vrijdag 29 oktober 1971 ter behandeling van de preadviezen van mr. J.A.M. van Angeren en mr. Th.J.C. Verduin.
%23172601: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening : verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 26 november 1976 ter behandeling van de preadviezen van Mr. W. Brussaard en J. Rothuizen.
%23248845: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : verslag van de algemene vergadering op 21 april 1989 ter behandeling van de preadviezen van prof . mr . N.S.J. Koeman en mr . J.H.W. de Planque.
%23248847: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - De nationale ombudsman : verslag van de algemene vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Administratief Recht , gehouden op 26 april 1991 ter behandeling van de preadviezen van Prof . Mr . J.B.J.M . ten Berge , Mr . E.J . Daalder , Dr . J. Nae
%23172635: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Aspecten van het rapport van de staatscommissie Cals-Donner : verslag van de algemene vergadering gehouden te 's-Hertogenbosch op 27 oktober 1972 ter behandeling van de preadviezen van A.M. Donner, P.J. Boukema [en] H.J.M. Jeukens.
%23172599: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Advisering in het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 30 mei 1978 ter behandeling van de preadviezen van S.V. Hoogendijk-Deutsch en R. Samkalden.
%23248823: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 10 mei 1996 ter behandeling van de preadviezen van E. Steyger , R.J.G.M . Widdershoven , A.W.H . Meij.
%23248831: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - De omvang van de rechtsbescherming : verslag van de algemene vergadering gehouden op 28 januari 1982 ter behandeling van de preadviezen van Mr. P.J.J.van Buuren en Mr. M. de Groot-Sjenitzer.
%23248885: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Beschikken en automatiseren : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 14 mei 1993 ter behandeling van de preadviezen van H. Franken ... [et al.].
%2361826: VERENIGING VOOR ADMINISTRATIEF RECHT. - Handhaving van het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 12 mei 1995 ter behandeling van de preadviezen van mr. J.T.K. Bos, mr. G.A.M. Giesen, mr. J. de Groot, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels.
%23233871: RECHTEREN, J.H. VAN. - De staatkundige strekking van de verwerping der wet tot regeling van 's rijks openbare schuld.
%23233190: RECHTSANWALTBÜRO GROENEWOLD, DEGENHARDT, REINHARD ; VERANTWORTLICH: KURT GROENEWOLD. - Politische Justiz : Dokumentation über den Ausweisungsterror an Palästinensern.
%23222922: VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. COMMISSIE RECHTSBESCHERMING. J - De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid : van toetsing naar geschilbeslechting : rapport van de Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR.
%23172690: COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VERHOOGDE RECHTSBESCHERMING (COMMISSIE DE MONCHY). - Verhoogde rechtsbescherming : verslag van de algemene vergadering, gehouden te Utrecht op 19 october 1950, ter bespreking van de Commissie van Advies inzake Verhoogde Rechtsbescherming (Commissie-De Monchy).
%2322097: DIRECTIE RECHTSPLEGING [VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE]. - Handboek Rechtspositie Rechterlijke Macht 2000/2001.
%23119495: AKADEMIE VOOR DE RECHTSPRAKTIJK. - Leergang Arbitrage. Deel I (2013); Deel II (2011); Deel III (2012).
%23140627: INTERNATIONALE ACADEMIE VAN VERGELIJKENDE RECHTSWETENSCHAP - Contributions Néerlandaises au Sixième Congrès International de Droit Comparé, Hambourg 1962.
%2369756: RECK, A.J. (ED.) - Knowledge and value : essays in honor of Harold N. Lee.
%23241439: RECKTENWALD, HORST CLAUS. - Steuerüberwälzungslehre : Theoretische und empirische Verteilung von Abgaben und Kosten.
%23233838: MINISTERIE VAN JUSTITIE & NEDERLANDSE FEDERATIE VAN RECLASSERINGSINSTELLINGEN - Passanten in niemandsland : inleidingen en verslag van het symposium over illegale vreemdelingen in detentie , gehouden op 16 mei 1991 in Alkmaar.
%2359021: COMMITTEE ON UNIFORM CRIME RECORDS. - A uniform classification of major offenses (tentative).
%23265608: RECTER, CHRISTIAAN GERRIT. - Armen- en werkloozenzorg : een onderzoek naar de ontwikkeling der armen- en werkloozenzorg in Twente en in het bijzonder in Almelo.
%2369358: REDEKER, HANS. - Michael Parkes : paintings - drawings - stonelithographs 1977-1992.
%2357581: REDEKER, HANS. - Existentialisme : een doortocht door philosophisch frontgebied.
%23123928: REDEKOP, BENJAMIN W. - Enlightenment and Community. Lessing, Abt, Herder, and the Quest for a German Public.
%23126980: REDEPENNING, ERNST RUDOLF. - Origenes. Eine Darstellung seines Lebens und seiner Lehre.
%23185134: REDER, MELVIN W. - Economics : the culture of a controversial science.
%23121060: REDFERN, W.D. - Georges Darien. Robbery and Private Enterprise.
%23100777: REDGRAVE, S. - A dictonary of artists of the English School. From the Middle Ages into the 19th century.
%23126018: REDING, MARCEL - Die Existenzphilosophie. Heidegger, Sartre, Gabriel Marcel und Jaspers in Kritisch-Systematischer Sicht.
%23126984: REDLICH, VIRGIL. - Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jahrhundert.
%23129957: REDMAN, N. & WHALEN, L. - Human Rights. A Reference Handbook. Second Edition.
%23263589: REDMAN, DEBORAH A. - The Nonprofit Sector: A Research Handbook.
%23224302: REDMOND, JOHN. - The next Mediterranean enlargement of the European Community : Turkey, Cyprus, and Malta?
%2314166: REDONDI, PIETRO. - Galilei, ketter : de politieke machtsstrijd rond het proces tegen Galileo Galilei, 1633.
%23121067: REDPATH, PETER A. - Masquerade of the Dream Walkers. Prophetic Theology from the Cartesians to Hegel.
%23121068: REDPATH, PETER A. - Masquerade of the Dream Walkers. Prophetic Theology from the Cartesians to Hegel.
%23165201: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER. - De grensgebieden in het Noordoosten van Brabant ca. 1200-1795. Institutionele en juridische aspecten.
%23198205: REE, F. VAN. - Drugs : verslag in de breedte.
%2364348: REE, RONALD VAN - Allergie. Hoe Herken Je Het? Hoe Krijg Je Het? Hoe Kom Je Er Vanaf?.
%2326198: REE, PAUL VAN DER. - Met woord en kaart : over detaillering en reikwijdte van bestemmingsplanregeling.
%23261746: REE, PAUL VAN DER. - Met woord en kaart : over detaillering en reikwijdte van bestemmingsplanregeling.
%2316325: REE, F. VAN & A.J. COLIJN. - De psychiatrische patiënt en zijn rechten.
%2321123: REED, GERMAINE M. - Crusading for chemistry : the professional career of Charles Holmes Herty.
%23173735: REED, DAVID M., WHITTINGTON, STEPHEN L. - Bones of the Maya : studies of ancient skeletons.
%23279221: REED, PAULA (CREATOR) - Fifty Fashion Looks that Changed the 1980's.
%23279220: REED, PAULA (CREATOR) - Fifty Fashion Looks that Changed the 1980's.
%2338633: REED, DAVID - Structural Adjustment and the Environment.
%2375498: REED, THOMAS HARRISON. - Municipal government in the United States.
%23212381: REED, PETER & WILLIAM KAIZEN. - The show to end all shows : Frank Lloyd Wright and The Museum of Modern Art, 1940.
%23231027: REED, PAULA (CREATOR) - Fifty Fashion Looks that Changed the 1990's.
%23273639: REED, ISHMAEL - New and collected poems, 1964-2007
%23273837: REED, ISHMAEL - Japans in 'n jaar : roman
%2310408: REEDE, J.J. DE. - Twee belangrijke beperkingen van het octrooimonopolie.
%2347643: REEDE, J.L. DE. - Rechterlijke toetsing van grondwetsherziening in India.
%2321476: NEDERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING. - Verzameling van wetten en besluiten betreffende de Zeescheepvaart of daarmee verband houdende in Nederland : Zeebrievenwet 1926. - Wet op de strandvonderij. - Schepelingenbesluit. - Scheepsboekhouding. - Dagboeken. - Beheer van gelden en goederen van zeelieden. : met bijbehorende besluiten.
%23277574: REEHUIS, W.H.M. - Overdracht. 4e druk.
%23277484: REEHUIS, W.H.M. & A.H.T. HEISTERKAMP. - Goederenrecht.
%23107383: REEHUIS, W.H.M. & E.E. SLOB. - Kadasterwet : Invoering Boeken 3, 5 en 6. (Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien.)
%23186026: REEK, W.A.J.P. VAN DEN. - Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht : beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling naar Nederlands en Engels recht.
%23263547: REEKIE, W. DUNCAN - Industrial Economics: Critical Introduction to Corporate Enterprise in Europe and America.
%2396843: REELER, ANNE - Money and friendship : modes of empowerment in Thai Health Care.
%237995: REENEN, PIETER VAN. - Overheidsgeweld : een sociologische studie van de dynamiek van het geweldsmonopolie.
%2315875: REENEN, GIJSBERTUS VAN. - De staatkundige en staatsrechterlijke betekenis van president F.D. Roosevelt.
%23246937: REENEN, MAURITS VAN. - De ontbinding van provinciale staten en gemeenteraden.
%23187781: REENEN, ERIC VAN. - Rechtshulp is een roeping : 25 jaar Buro voor Rechtshulp Amsterdam.
%2398753: REENPÄÄ, YRJÖ. - Über wahrnehmen, denken und messendes versuchen.
%2358597: REEPINGHEN, CHARLES VAN & PAUL ORIANNE. - La procédure devant la Cour de Justice des Communautés européennes.
%23213794: REES, MATT. - Cain's field : faith, fratricide, and fear in the Middle East.
%23198620: REES, LAURENCE. - The Nazis : a warning from history.
%23131227: REES, RICHARD. - Simone Weil. A sketch for a portrait.
%2325707: REES, D.F.W. VAN. - Certains aspects du régime des mandats internationaux; J.H.W. VERZIJL. Un projet d'encyclopédie de droit international public et privé; L.V. LEDEBOER. La recousse sur les pirates; Le baron TH. VAN WELDEREN RENGENS. Les relations Néerlando-Belges considérées dans le cadre de la position politique internationale de la Belgique.
%23263586: REES, ALBERT - Striking a Balance: Making National Economic Policy.
%23152910: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
%23148016: REESER, HANS. - Andersen op reis door Nederland.
%2377180: REEVE, SIMON. - De nieuwe jakhalzen : Osama bin Laden, Ramzi Yousef en de toekomst van het terrorisme.
%23135768: REEVES, JOHN C. & JOHN KAMPEN - Pursuing the Text : studies in Honor of Ben Zion Wacholder on the Occasion of his Seventieth Birthday.
%23241775: REEVES, CAROLE. - Egyptian medicine.
%23222733: REEVES, ELLEN GORDON. - The New Press education reader : leading educators speak out.
%23249269: REEVES, MARCUS. - Somebody scream! : rap music's rise to prominence in the aftershock of black power.
%2358271: REFSHAUGE, P.J. - Bonden der blev landraad : minder fortalt af domaeneforvalter P.J. Refshauge.
%23185102: UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. - The state of the world's refugees 2000 : fifty years of humanitarian action.
%23198554: REGALA, ROBERTO. - The trends in modern diplomatic practice.
%23184095: REGELINK, ZWIER. - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera.
%23244540: W.R.R. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Vertrouwen in de school : over de uitval van 'overbelaste' jongeren.
%23236280: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (WRR). - Dynamiek in islamitisch activisme : aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
%2315889: W.R.R. WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Rechtshandhaving.
%23171858: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Beslissen over biotechnologie.
%23171859: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - De toekomst van de nationale rechtsstaat.
%23232989: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Naar een lerende economie : investeren in het verdienvermogen van Nederland.
%23208223: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (WRR). - Allochtonenbeleid.
%23258664: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Generatiebewust beleid.
%23270729: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Slagvaardigheid in de Europabrede Unie.
%23225176: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. - Externe adviesorganen van de centrale overheid : beschrijving, ontwikkelingen, aanbevelingen.
%2318924: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID (WRR). - Waarden, normen en de last van het gedrag.
%23252385: REGIN, DERIC. - Traders, artists, burghers : a cultural history of Amsterdam in the 17th century.
%23263572: REGINI, MARINO - From Tellers to Sellers: Changing Employment Relations in Banks.
%23171559: REGNAULT, HENRI. - Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau : les testaments et l'Ordonnance de 1735.
%23191687: REGNIER, PHILIPPE. - Singapore : city-state in South-East Asia.
%23180912: REGNIER, PHILIPPE. - Japan and Multilateral Diplomacy.
%23137516: REGT, MARIA CORNELIA DE. - Pioneers or pawns? : women health workers and the politics of development in Yemen.
%23236440: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN. - De Nederlandsche geest in de schilderkunst.
%2376685: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN & P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Paepenbroeck 1673-1743.
%23236443: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN. - De opdracht : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis der middeleeuwen en van den nieuweren tijd aan de Universiteit van Amsterdam op 11 october 1937.
%23245537: REHBINDER, MANFRED. - Rechtssoziologie.
%23238256: REHG, WILLIAM & JAMES BOHMAN (EDS.) - Prularism and the pragmatic turn : the transformation of critical theory.
%23188231: REHMAN, JAVAID. - The weaknesses in the international protection of minority rights.
%2368555: REHOF, LARS ADAM & CLAUS GULMANN. - Human rights in domestic law and development assistance policies of the Nordic countries.
%23223020: REHWINKEL, PETER & JAN NEKKERS. - Regerenderwijs : de PvdA in het kabinet-Lubbers.
%231628: REIBSTEIN, ERNST. - Völkerrecht : eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis. [Band] 1: Von der Antike bis zur Aufklärung; [Band] 2: Die letzten zweihundert Jahre.
%23115392: REICH, EMIL - Gemeinschaftsethik. Nach Vorlesungen uber Praktische Philosophie Gehalten an der Universitat Wien.
%2370008: BÜRGERLICHE GESETZBUCH FÜR DAS DEUTSCHE REICH. - Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Erste Lesung.
%2345778: REICHEL, PHILIP L. - Handbook of transnational crime & justice.
%23237060: REICHEL, NORBERT. - Der Traum vom höheren Leben : Nietzsches Ïbermensch und die Conditio humana europäischer Intellektueller von 1890 bis 1945.
%23258449: REICHELT, RICHARD. - Heartland Blacksmiths: Conversations at the Forge.
%2323582: REICHENBACH, HANS. - The concept of probability in the mathematical representation of reality.
%23149338: REICHERT, HERBERT W. - Basic Concepts in the Philosophy of Gottfried Keller.
%23254118: REICHL, SUSANNE & MARK STEIN (EDS.) - Cheeky Fictions : laughter and the postcolonial.
%2397350: REICHLING, A. - Het Platonisch denken bij P.C. Boutens.
%23247079: REICHMAN, RACHEL - Getting Computers to Talk Like You and Me: Discourse Context, Focus, and Semantics.
%2341750: REID, IVAN - Sex Differences in Britain.
%23212639: REID, ANTHONY. - Negotiating asymmetry : China's place in Asia.
%23218351: REID, ANTHONY. - Charting the shape of early modern southeast Asia.
%23142546: REID, CONSTANCE - A long way from Euclid.
%23152995: REID, JOHN PHILLIP. - The Authority to tax. (Constitutional History of the American Revolution, 2).
%2348134: REID, IVAN & ERICA STRATTA. - Sex differences in Britain.
%23244204: CHAMBERT-LOIR AND ANTHONY REID. - The potent dead. Ancestors, saints and heroes in contemporary Indonesia.
%23229711: REID, RICHARD (ED.) - Eritrea's external relations : understanding its regional role and foreign policy.
%23236434: REIDING, HILDE. - The Netherlands and the Development of International Human Rights Instruments.
%23214274: REIDING, HILDE. - The Netherlands and the Development of International Human Rights Instruments.
%23272789: REIF, HANS. - Europäische Integration.
%23210340: REIF, LINDA C. (ED.) - The international ombudsman yearbook 2003.
%23195979: REIFEN, DAVID. - Das Jugendgericht in Israel.
%2317593: REIFENSCHEID, BEATE (ED.) - Keith Haring : life as a drawing.
%23256434: REIFF, MARK R. - Punishment, compensation, and law : a theory of enforceability.
%23205357: REIJEN, L.G. VAN - De gemeentelijke strafverordening.
%23250621: WILLEM LODEWIJK VAN REIJEN (1938-). - De onvoltooide rede : modern en postmodern.
%23266177: REIJEN, WILLEM VAN - De onvoltooide rede : modern en postmodern.
%23217896: REIJNDERS, LUCAS. - Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu.
%2362103: REIJNDERS, LUCAS. - Toekomst in Het Groot.
%23204561: REIJNDERS, JAN. - Economics and evolution.
%23102391: REIJNDERS, A.F.M. - Recherches sur le développement des Carpophores dans les Agaricales.
%23136577: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij Van Deyssel : een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
%23234570: REIJNE, A. - Over de jaarlijkse aanwas van organisch sediment in door dijkbreuk gevormde kolken.
%2334354: REIJNTJES, J.M. - Praktisch strafrecht : liber amicorum J.M. Reijntjes.
%23257162: REIJNTJES, J.M. - Een afrekening : over het toerekenen van gedrag aan daders en mededaders.
%23131975: REIJNTJES, J.M. - De dagvaarding in strafzaken.
%23132665: REIJNTJES, J.M. - Boef of burger? Openbaar college.
%2359326: REIJNTJES, J.M. - Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk. Diss.
%23273472: REIJZER, H. M. - Het gevaar van de joodse erfenis : over Freud en de psychoanalytische beweging
%23194829: REIL, JOHANN CHRISTIAN. - Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen.
%2380074: REIL, JOHANN CHRISTIAN & ADALBERT BARTHOLOMAEUS KAYSSLER (EDS.) - Magazin für die psychische Heilkunde.
%23245203: REILING, DORY. - Technology for justice : how information technology can support judicial reform.
%2381897: REILLY, ROBIN. - Wedgewood.
%2372858: REILLY, RONAN G. (ED.) - Communication failure in dialogue and discourse : detection and repair processes.
%2388019: REIMAN, JEFFREY. - Justice and modern moral philosophy.
%2362070: REIMANN, KARL. - Die Staatseinrichtungen des deutschen Reiches und Preussens für jedermann verständlich und übersichtlich zusammengestellt.
%23228935: REIMER, EDUARD. - Das Recht der Arbeitnehmererfindung : Kommentar zu dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 und den Vergütungsrichtlinien.
%2336354: REIMER, HERMANN. - Handbuch der speciellen Klimatotherapie und Balneotherapie mit besonderer Rücksicht auf Mittel-Europa zum Gebrauch für Aerzte.
%23248334: REIMERT, VIOLA MARIA. - Buitenwettelijke afstemming van beschikkingen : naar meer eenheid van bestuur?
%23112987: REIN, GUSTAV ADOLF - Europa und Übersee. Gesammelte Aufsätze.
%2378720: REIN, WILHELM. - Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinian.
%23269677: REIN, MARTIN. - From policy to practice.
%23186906: REINALDA, BOB. - Onze strijd : beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942.
%23129005: REINALDA, BOB. - De Dienstenbonden : klein maar strijdbaar.
%232049: REINALDA, BOB. - Bedienden georganiseerd : ontstaan en ontwikkeling van de vakgeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eerste begin tot in de Tweede Wereldoorlog.
%23122945: REINARMAN, CRAIG. - American states of mind : political beliefs and behavior among private and public workers.
%23100802: REINAUD, J. - Fragments arabes et persans inédits relatifs à l'Inde, antérieurement au 9e siècle.
%23151177: REINCKE, HEINRICH. - Kaiser Karl IV. und die Deutsche Hanse.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28