Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23144708: LY, F. DE & J. WOUTERS. - Europees Gemeenschapsrecht en Internationaal Privaatrecht.
%23144710: LY, F. DE & J. WOUTERS. - Europees Gemeenschapsrecht en Internationaal Privaatrecht : preadviezen.
%2354787: LY, F. DE. - Europese Gemeenschap en privaatrecht. Rede.
%23259282: LY, F. DE., K.F. HAAK & W.H. VAN BOOM (EDS.) - Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?
%23122512: LY, FILIP DE & JAN WOUTERS. - Europees gemeenschapsrecht en internationaal privaatrecht.
%23278670: LY, PHILIP DE. - Lender liability : recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid bij kredietverlening in de V.S.
%23250792: LYALL, FRANCIS. - Law and space telecommunications.
%23237828: LYCK, D. - Denmark and EC Membership Evaluated.
%235605: LYCKLAMA À NIJEHOLT, MAAIKE P. - Goodwill and value creation of acquisitions.
%2348109: LYCKLAMA À NIJEHOLT, H.J. - De onderlinge verhouding der beenderen van den voorarm en van den handwortel bij verschillende standen van de hand. Diss.
%23200460: LYDAKES, STELIOS. - Ancient Greek painting and its echoes in later art.
%2375602: LYLE, O. - Technology for sugar refinery workers.
%23192104: LYLE, SUSANNA. - Eat Smart, Stay Well: Power Foods That Could Save Your Life!
%23277394: LYNCH, MICHAEL J. (ED.) - Radical criminology.
%23239016: LYNCH, GARY. - Synapses, circuits, and the beginnings of memory.
%2392572: LYNCH, KATHERINE A. - Family, class and ideology in early industrial France. Social policy and the working-class family 1825-1848.
%2375964: LYNCH, JOHN. - Massacre in the Pampas, 1872 : Britain and Argentina in the age of migration.
%231746: LYND, STAUGHTON. - Intellectual origins of American radicalism.
%2360749: LYNES, BARBARA BUHLER (ED.) - Georgia O'Keeffe.
%2317868: LYNN, GREG - Visual Catalog: Greg Lynn's Studio at the University of Applied Arts Vienna.
%23153624: LYNN-JONES, SEAN M. & STEVEN E. MILLER (EDS.) - America's strategy in a changing world : an international security reader.
%23152629: LYNN-JONES, SEAN M. & STEVEN E. MILLER (EDS.) - Global dangers : changing dimensions of international security.
%23154624: LYNN-JONES, SEAN M. & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The Cold war and after : prospects for peace. [Expanded edition]
%2345919: LYNN, MARTIN - Commerce and Economic Change in West Africa: The Palm Oil Trade in the Nineteenth Century.
%23193418: LYNN, CATHERINE. - Wallpaper in America : from the seventeenth century to World War I.
%23160777: LYNTON, JONATHAN. - Ballentine's Thesaurus for legal research and writing.
%2315703: LYON, BRYCE DALE. - Law, custom, and the social fabric in medieval Europe : essays in honor of Bryce Lyon.
%23277313: LYON-CAEN, GÉRARD. - La prévoyance.
%2395044: LYON, H.C. - Tenderness is strength. From machismo to manhood.
%23247790: LYON, DAVID. - The information society : issues and illusions.
%23235266: LYONS, JACK C. - Perception and basic beliefs : zombies , modules , and the problem of the external world.
%23144984: LYONS, BRIDGET GELLERT - Voices of Melancholy. Studies in Literary Treatments of Melancholy in Renaissance England.
%23152472: LYONS, TERRENCE & AHMED I. SAMATAR. - Somalia : state collapse , multilateral intervention , and strategies for political reconstruction.
%2330214: LYONS, CHARLES R. - Bertolt Brecht: the Despair and the Polemic.
%23265308: LYONS, DAVID. - Forms and limits of utilitarianism.
%23225557: LYONS, LEWIS. - The history of punishment.
%23134496: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - Het enthousiasme : Kants kritiek van de geschiedenis.
%23234088: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - The Lyotard reader and guide.
%23207966: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS & MONORY, JACQUES. - The assassination of experience by painting - Monory = L'assassinate de léxpérience par la peinture - Monory.
%23107251: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - Heidegger en de Joden.
%23207560: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - Soundproof room : Malraux's anti-aesthetics.
%23273862: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. - The Lyotard Reader
%2313994: LYSEN, A. - History of the Carnegie Foundation and the Peace Palace at The Hague.
%2352551: LYTH, P.J. - Inflation and the merchant economy : the Hamburg Mittelstand, 1914-1924.
%2378600: MAACK, HEINRICH. - Grundlagen des studentischen Disziplinarrechts.
%23230167: MAALSTÉ, NICOLE & MICHIEL PANHUYSEN. - Polderwiet : een veelzijdig en onthullend beeld van de wietteelt in Nederland.
%23201393: MAAN, CHRISTIAAN JOHANNES. - Een vergelijkend onderzoek van den verzadigden koolstofvijf- en -zesring.
%23105660: MAANEN, G.E. VAN. - De tijdelijke regeling verhaalsrechten.
%2347766: MAANEN, G.E. VAN. - Publiek domein en het belang van de overheid bij bodemsanering. Een ongewassen varken?
%2336284: MAANEN, H. VAN E.A. - Het hart zit links en andere medische misvattingen.
%23171821: MAANEN, N.F. VAN (ED.) - De multiculturele samenleving en het recht.
%23252069: MAANEN, G.E. VAN (ED.) - De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed.
%2321194: MAAR, MICHAEL. - Bluebeard's Chamber: Guilt and Confession in Thomas Mann.
%2362029: MAAR, H.G. DE. - De uitbreiding van Schiphol : hoe de komst van het straalvliegtuig invloed heeft gehad op het bestuur.
%23186963: MAAREL, F. VAN DER. - Contribution to the knowledge of fossil Mammalian Fauna of Java.
%2354273: MAARSE, J.A.M. - Bezuinigingen en decentralisatie.
%2360162: MAARSEN, N.J. - De strijd om de revolutie in de restauratie : een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
%2358066: MAARSEVEEN, HENC VAN. - Iets anders dan recht : korte kunstbeschouwingen en kleine prenten.
%2381055: MAARSEVEEN, H.TH.J.F. VAN ... [ET AL.] - Rapport A.B.A.R. Rapport van een commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht, belast met het ontwerpen van een wet houdende algemene bepalingen van administratief recht.
%2312761: MAARSEVEEN, H.TH.J.F. VAN & L.H.C. HULSMAN. - Gratie. Preadviezen.
%2383250: MAARSEVEEN, H. VAN, D. PESSERS & H. GUNNING (EDS.) - (red.) Internationaal recht en vrouwen. Deel 1 : commentaren; Deel 2: documenten.
%23119011: MAARSEVEEN, J.G.S.J VAN & R. SCHREIJNDERS (EDS.) - Welgeteld een eeuw : een terugblik op 100 jaar Centraal Bureau voor de Statistiek.
%23189695: MAAS DE BIE, ARLETTE RENATE VAN - Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden : Kollisionsrecht, internationales Verfahrensrecht.
%23168853: MAAS, NOP EN F.W. KUYPER (RED.) - Offeren aan Mercurius en Minerva : Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
%23102227: MAAS GEESTERANUS, R.A. & A.A.R. DE MEIJER. - Mycenae Paranaenses.
%23106345: MAAS GEESTERANUS, H.G.J. - De klassieke opvoeding : pleidooi voor het behoud eener nationale traditie.
%23213260: MAAS, HAN VAN DER. - Liever een simpel model.
%23255012: MAAS, P.J. VAN DER, J.J.M. VAN DELDEN & L. PIJNENBORG. - Medische beslissingen rond het levenseinde : het onderzoek voor de Commissie Onderzoek Medische Praktijk inzake Euthanasie.
%23102035: MAAS, AD., GERARD MARLET, RUTGER ZWART. - Het brein van Bolkestein.
%23267973: MAAS, MIRJAM. - Gaia : machine of organisme : op zoek naar een niet-mechanistische opvatting van de Gaia-hypotese.
%23163548: MAAS, P.F. & J.M.M.J. CLERX - Het kabinet-Drees-Van Schaick (1948-1951). Band A. Liberalisatie en sociale ordening; Band B. Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw; Band C. Koude oorlog, dekolonisatie en integratie.
%23186442: MAASDIJK, HENRI ROBERT VAN. - Eenige opmerkingen over 'valschheid' naar aanleiding van authentieke akten.
%2344092: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE. - Settlement excavations at Borgo Le Ferriere Satricum. Volume 1. The campaigns, 1979, 1980, 1981.
%2375597: MAASS, DR. HEINRICH. - Die Pektine.
%23181835: MAASSEN, JOHANNES P. J. - Die Schrecken der Tiefe. Untersuchungen zu Elisabeth Langgässers Erzählungen. Im anhang: Erstdruck der 'Venus II' Novelle.
%23219994: MAATHUIS, ONNO JOHANNES MARIA. - Corporate branding : the value of the corporate brand to customers and managers.
%23169266: MAATHUIS, H.H.M. & W.E.C.A. VALKENBURG - Bestuurlijke boeten in het fiscale recht.
%23114604: MAATMAN, RÉNE HENDRIK. - Het belangrijkste financiële product : over de grens tussen een zekere mate van onzekerheid en onbetrouwbaarheid.
%2326136: MAATMAN, RENÉ. - Dutch pension funds : fiduciary duties and investing.
%23252636: MAATMAN, RÉNE HENDRIK. - Het belangrijkste financiële product : over de grens tussen een zekere mate van onzekerheid en onbetrouwbaarheid.
%23113793: MABEE, BARBARA - Die Poetik von Sarah Kirsch. Erinnerungsarbeit und Geschichtsbewusstsein.
%2316110: MABEI, SAYED. - La réforme agraire en Egypte.
%23242453: MABILIA, MARA. - Breast feeding and sexuality : behaviour , beliefs and taboos among the Gogo mothers in Tanzania.
%2394540: MABILLON, JEAN - Tractatus de studiis monasticis selectiorumque voluminum addito catalogo ad bibliothecam in ecclesiasticis materiis comparandam. Tomus I-III. Latine vertit Josephus Porta. Editio tertia Veneta.
%23190902: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - L'oracle d'Apollon, ou de la connoissance de soi-même; Des talens; Du beau; (Collection complete des oeuvres, 14).
%23190882: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique, traduits du grec de Nicoclès, avec des remarques (1763); Principes de morale. (Collection complete des oeuvres, 10).
%23190875: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - De la législation, ou Principes des lois (1776). (Collection complete des oeuvres, 9).
%23190886: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - De l'étude de l'histoire, à M. le Prince de Parme; De la manière d'écrire l'histoire (1783) (Collection complete des oeuvres, 12).
%23190457: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Du développement, des progrès et des bornes de la raison; Le compte rendu La retraite de M. Necker; Du cours et de la marche des passions dans la société. (Collection complete des oeuvres, 15).
%2378602: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Collection complete des oeuvres. Publiee par G. Arnoux.
%23190459: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Observations sur l'histoire de France II. (Collection complete des oeuvres, 2).
%23190458: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Observations sur l'histoire de France I. (Collection complete des oeuvres, 1).
%23190901: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - De la situation politique en Pologne en 1776; Le Banquet des politiques; De l'étude de la politique; Des maladies politiques et de leur traitement; Des droits et des devoirs du citoyen (1789,reprinted in 1793, but written in 1758); Du commerce des grains; De la superstition; Notre gloire et nos rêves; De la paix d'Allemagne; De la mort de l'impératrice-reine (Collection complete des oeuvres, 13).
%23190899: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Doutes proposées aux philosophes économistes sur l'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1768); Des droits et des devoirs du citoyen. (Collection complete des oeuvres, 11).
%23190594: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - Observations sur l'histoire de France III. (Collection complete des oeuvres, 3).
%23245355: MABRO, ROBERT. - The Egyptian economy, 1952-1972.
%23198668: MABRO, R. & RADWAN, S. - The industrialization of Egypt, 1939-1973 : policy and performance.
%23107931: MAC GILLAVRY, E.C. - Meewerken aan strafvordering door banken en internet service providers : een onderzoek naar wetgeving en praktijk.
%23154345: MAC GILLAVRY, E.C. - Meewerken aan strafvordering door banken en internet service providers. Een onderzoek naar wetgeving en praktijk.
%23274016: MACARTHUR, JOHN R. - You Can't Be President: The Outrageous Barriers to Democracy in America.
%2325838: MACARY, JEAN. - Masque et Lumières au XVIIIe : André-François Deslandes Citoyen et Philosophe 1689-1757.
%23127324: MACAVOY, PAUL W. - The failure of Antitrust and regulation to establish competition in long-distance telephone services.
%23150912: MACAVOY, PAUL W. - Industry regulation and the performance of the American Economy.
%2317167: MACBRIDE, SÉAN (CHAIRMAN). - Israel in Lebanon : report of the international commission to enquire into reported violations of international law by Israel during its invasion of the Lebanon : 28 August 1982-29 November 1982.
%23236565: MACBRIDE, J. FRANCIS MACBRIDE & R.S. WILLIAMS. - Various spermatophytes [by] J. Francis Macbride & Mosses of Peru [by] R.S. Williams.
%23187939: MACCORD, MARGARET. - Zingen voor koningin Victoria : het leven van Katie Makanya.
%23249865: MACDONALD, RONALD ST. JOHN., DOUGLAS M. JOHNSTON & GERALD L. MORRIS. - The international law and policy of human welfare.
%23246760: MACDONALD, MALCOLM. - Schoenberg.
%23206664: MACDONALD, B. - The Southern Ghors and Northeast 'Arabah archeological survey.
%2332621: MACDONALD, JOHN MARSHALL - Rape Offenders and Their Victims.
%23110192: MACDONALD, LAUCHLIN D. - John Grote : a critical estimate of his writings.
%23234061: MACDONALD, SHARON (ED.) - Inside European identities : ethnography in Western Europe.
%23142886: MACDONOGH, GILES - Berlin.
%23100511: MACDOWELL, DOUGLAS M. - Athenian homocide law in the age of the Orators.
%23121904: MACEWAN, ARTHUR. - Development alternatives in Pakistan. A multisector and regional analysis of planning problems.
%2333291: MACEWEN, MARTIN. - Tackling Racism in Europe: An Examination of Anti-Discrimination Law in Practice.
%23189958: MACEWEN, MARTIN. - Tackling racism in Europe : an examination of anti-discrimination law in practice.
%23255062: MACFARLANE, PETER. - Health law : commentary and materials.
%2334412: MACGILLIVRAY, ROYCE. - Restoration historians and the English civil war.
%23237175: MACGLEW, JAMES F. - Tyranny and political culture in ancient Greece.
%23122212: MACH, ERNST. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
%2380073: MACH, ERNST. - Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit. Zur Geschichte des Arbeitbegriffs. Kultur und Mechanik.
%2380071: MACH, ERNST. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen.
%23249740: MACH, ERNST. - Erkenntnis und Irrtum : Skizzen zur Psychologie der Forschung.
%23129026: MACHAUT, GUILLAUME DE. - The Tale of the Alerion.
%23268878: MACHEREY, PIERRE. - Gebroken spiegel : over de realistiese illusie : Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling van en de voorwaarden van de literaire produktie - met een kommentaar van de redaktie.
%2313182: MACHIAVELLI, NICCOLÒ. - The prince.
%23165732: MACHIELSE, A.J.M. - Een requiem voor het gerechtelijk vooronderzoek.
%23117117: MACHLUP, FRITZ. - International trade and the National Income Multiplier.
%238326: MACHLUP, FRITZ. - A history of thought on economic integration.
%23127627: MACINNES, J.W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
%23237143: MACINNIS, PETER. - Poisons : A history from hemlock to Botox.
%23221283: MACINTOSH, KERRY LYNN. - Illegal beings : human clones and the law.
%2399948: MACINTYRE, B. - The Napoleon of crime. Adam Worth, the real Moriarty.
%23117223: MACINTYRE, ALASDAIR. - Short history of ethics : a history of moral philosophy from the Homeric age to the 20th century.
%23133518: MACIVER, ROBERT M. - Academic Freedom in our Time. A Study prepared for the American Academic Freedom Project at Columbia University.
%2330766: MACK, ANGELA D. - Landscape of slavery : the plantation in American art.
%23223180: MACK, HEINZ. - Heinz Mack : Zwischen den Zeiten = Heinz Mack, Between the times.
%23275274: MACK, JOHN E. - The alchemy of survival : one woman's journey.
%2378606: MACK, HEINRICH. - Die Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374.
%23262143: MACKAAY, EJAN & YSOLDE GENDREAU. - Législation canadienne en propriété intellectuelle 2005 = Canadian legislation on intellectual property 2005.
%2320500: MACKAY, RUTH. - Lazy , improvident people : myth and reality in the writing of Spanish history.
%23246642: MACKAY, RUTH. - Lazy, improvident people : myth and reality in the writing of Spanish history.
%2326814: MACKAY, R.W.G. - Towards a United States of Europe : an analysis of Britain's role in European union.
%23257833: MACKE, AUGUST. - August Macke und die Schweiz = August Macke and Switzerland.
%23147359: MACKENZIE, DAVID - Ilija Garasanin: Balkan Bismarck.
%23222236: MACKENZIE, IAIN. - The idea of pure critique.
%2389395: MACKENZIE, M. - Communities of honor and love in Henry James.
%23140962: MACKENZIE, DAVID - The Exoneration of the 'Black Hand' 1917-1953.
%23271308: MACKIE, J.L. - Ethics : inventing right and wrong.
%23273672: D., I. (IAN DUNCAN) MACKILLOP - F.R. Leavis : essays and documents
%2385774: MACKINNEY, GORDON & ANGELA C. LITTLE. - Color of foods.
%23219554: MACKINNON, BARBARA. - American philosophy : a historical anthology.
%23255649: MACKINNON, EDWARD M. - Scientific explanation and atomic physics.
%23154015: MACKINNON, ALISON - Love and Freedom : Professional Women and the Reshaping of Personal Life.
%23263223: MACKINNON, DEAN F. - Trouble in mind. An unorthodox introduction to psychiatry.
%23212323: MACKINTOSH, MAUREEN - Economic Decentralization and Public Management Reform (New Horizons in Public Policy Series).
%23238743: MACKLEM, TIMOTHY. - Independence of mind.
%23237974: MACKLEM, TIMOTHY. - Beyond comparison : sex and discrimination.
%23258998: MACLAINE PONT, M.W. - Hoe zij overwonnen : een vijftal verhalen uit den tijd van de invoering van het christendom in Groot-Brittannië.
%23225032: MACLEAN, ROBERT M. & BETTINA VOLPI. - EU trade barrier regulation : tackling unfair foreign trade practices.
%23256439: MACLEAN, IAIN. - What's wrong with the British Constitution?
%23101490: MACLEAN, ARTHUR JOHN. - Dictionary of the dialects of vernacular Syriac, as spoken by the Eastern Syrians of Kurdistan, North-West Persia and the plain of Mosul : with illustrations from the dialects of the Jews of Zakku and Azerbaijan, and of the Western Syrians of Tur'Abdin and Ma'lula,
%2316201: MACLEAN, DAVID. - International judicial assistance.
%2314634: MACLEAN, DAVID. - International co-operation in civil and criminal matters.
%23195730: MACLEOD, I., I.D. HENDRY, & STEPHEN HYETT. - The external relations of the European Communities : a manual of law and practice.
%23239015: MACNAMARA, JOHN. - A border dispute : the place of logic in psychology.
%2347398: MACNAMARA, JOHN. - Names for things : a study of human learning.
%23238981: MACNAMARA, JOHN. - Through the rearview mirror : historical reflections on psychology.
%23109320: MACPHERSON, C.B. - Democratic theory: Essays in retrieval.
%231301: MACPHERSON, C.B. - Democratic theory: Essays in retrieval.
%23271814: MACQUEEN, HECTOR L. - Scots law and the road to the new Ius Commune.
%23351: MACQUEEN, HECTOR (ED.) - Miscellany five by various authors.
%23210182: MACQUEEN-POPE, W. - Ivor : the story of an achievement : a biography of Ivor Novello.
%23246041: MACQUET, JOHANNES JACOBUS. - Tentamen juridicum inaugurale, quaedam rusticorum specialia jura sistens.
%23130701: MACRAE, DUNCAN. - Parliament, parties and society in France, 1946-1958.
%23213818: MADANSKY, ALBERT. - Foundations of econometrics.
%23218414: MADARIAGA, JAVIER SOLANA (FOREWORD) - Old Frontiers - New Frontiers: The Challenge of Kosovo and its Implications for the European Union.
%23242300: MADDEN, THOMAS F. - Venice: A New History.
%23244626: MADDEN, ROBERT G. - Essential law for social workers.
%2362150: MADDOX, JOHN ROYDEN. - Wat we nog niet weten : grote vragen in de wetenschap.
%23246665: MADDOX, LUCY. - Citizen Indians : Native American intellectuals , race , and reform.
%2369751: MADERO, MARTA. - Tabula picta : painting and writing in medieval law.
%2336667: MADGE, SIDNEY J. - The domesday of crown lands : a study of the legislation, surveys, and sales of royal estates under the Commonwealth.
%23254769: MADIOT, YVES. - Droits de l'homme et libertés publiques.
%23179161: MADISON, GARY B. - Understanding, a phenomenological-pragmatic analysis.
%23236809: MADOFF, RAY D. - Immortality and the Law: The Rising Power of the American Dead.
%23230847: MADOFF, RAY D. - Immortality and the Law: The Rising Power of the American Dead.
%23265109: MAEDER, ALPHONSE. - Studien über Kurzpsychotherapie.
%2358529: MAEDGE, C.M. - Über den Ursprung der ersten Metalle, der See- und Sumpferzverhüttung, der Bergwerkindustrie und ihrer ältesten Organisation in Schweden. Eine prëhistorischen und historisch-ökonomische Abhandlung.
%23102229: MAEIJER, J.M.M. - Rechtspersonen, Godsdienst en Levensovertuiging.
%2311041: MAEIJER, J.M.M. ... [ET AL.] - Juridische problemen in en rond het ziekenhuis.
%2316026: MAEIJER, J.M.M. - Matiging van schadevergoeding.
%2344017: MAEIJER, J.M.M. - (e.a.) Rechtssociologie en jurimetrie. Voordrachten gehouden op het Landelijk Juridisch Studentencongres 1969.
%23266955: MAEIJER, J.M.M. ... [ET AL.] - Flexibele rechtsvormen : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007.
%2386957: MAELEN, PHILIP VANDER. - Dictionaire Géographique du Limbourg.
%23223475: MAES, LOUIS TH. - Recht heeft vele significatie : rechtshistorische opstellen van Prof. Dr. L. Th. Maes.
%2363709: MAESEN DE SOMBREFF, F.B. VAN DER. - Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2010-2011.
%23267034: MAESEN, LAURENT J.G. VAN DER. - Transformatie van de gezondheidszorg in Nederland tussen 1974 en 1987 : over de kosten en het geneeskundig paradigma bezien vanuit politiek-economische veronderstellingen.
%23215119: MAESENEIRE, WOUTER DE. - Essays on firm valuation and value appropriation.
%23217653: MAGAZINER, IRA C. - The silent war : inside the global business battles shaping America's future.
%23246278: MAGEE, MICHAEL. - Emancipating pragmatism : Emerson , jazz , and experimental writing.
%23108590: MAGENDIE, FRANÇOIS. - Précis élementaire de Physiologie.
%23256407: MAGHRAOUI, ABDESLAM M. - Liberalism without democracy : nationhood and citizenship in Egypt, 1922-1936
%23131805: MAGID, H. MEYER - English Political Pluralism. The Problem of Freedom and Organization.
%23262472: MAGITS, LEO. - Vlaamsch socialisme.
%23154456: MAGLEBY, DAVID B. & CANDICE J. NELSON. - The money chase : congressional campaign finance reform.
%23102230: MAGLIO, V.J. & A.B. RICCA. - Dental and Skeletal Morphology of the Earliest Elephants.
%2393895: MAGLIOCCHETTI, B. & VERNA, A. (ED.) - The motif of the journey in nineteenth-century Italian literature.
%23108658: MAGNER JR., J.E. - John Crowe Ransom. Critical Principles and Preoccupations.
%23165807: MAGNUS, BERND. - Heidegger's Metahistory of Philosophy: Amor Fati, Being and Truth.
%23148924: MAGNUS, FRANZ. - Aegypten. Seine volkswirschaftlichen Grundlagen und sein Wirtschaftsleben.
%23114488: MAGNUS, OTTO. - Rudolf Magnus : Physiologist and Pharmacologist (1873-1927). A biography.
%23232688: MAGNUS, ULRICH (ED.) - Europäisches Schuldrecht : Verordnungen und Richtlinien = European law of obligations : regulations and directives = Droit européen des obligations : règlements et directives.
%23110196: MAGNUS, BERND & JAMES B. WILBUR (ED.) - Cartesian Essays : a collection of critical studies.
%23227039: MAGNUS, OTTO. - Rudolf Magnus : Physiologist and Pharmacologist (1873-1927). A biography.
%23193082: MAGNUSSON, LARS (ED.) - Evolutionary and neo-Schumpeterian approaches to economics.
%23140935: MAGOCSI, PAUL ROBERT - Persistance of Regional Cultures: Russians & Ukrainians in their Carpathian Homeland and Abroad.
%23147319: MAGOCSI, PAUL ROBERT - Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography, Volume II: 1985-1994.
%2356605: MAGOKE-MHOJA, MONICA - Child-Widows Silenced and Unheard: Human Rights Sufferers in Tanzania.
%23231641: MAGRI, GENNARO - Theoretical and Practical Treatise on Dancing.
%23246683: MAGRI, GENNARO, FL. - Theoretical and practical treatise on dancing.
%23163868: MAGRI, DOMENICO (1604-1672). - Hierolexici sive sacri dictionarii. Editio Sexta. Octo mille circiter vocibus hoc signo ¶ notatis & triplici indice nunc primum aucta, et in duos tomos distributa, quorum primus ab A. usque M.- [secundus ab N. usque ad Z.]
%23159836: MAGUIRE, MIKE & ROBERT REINER. - The Oxford handbook of criminology. 2nd edition.
%23100799: MAGUIRE, MIKE & ROBERT REINER. - The Oxford handbook of criminology. 3rd edition.
%23268075: MAGUIRE, MATTHEW W. - The conversion of imagination : from Pascal through Rousseau to Tocqueville.
%2364412: MAH, HAROLD. - Enlightenment phantasies : cultural identity in France and Germany , 1750-1914.
%23212998: MAHAN, A. T. - The life of Nelson : the embodiment of the sea power of Great Britain.
%23159838: MAHAN, SUE (ED.) - Beyond the mafia : organized crime in the Americas.
%23238737: MAHAR-KEPLINGER, LISA. - American signs : form and meaning on Route 66.
%2376195: MAHÉ, CHANTAL B.P. - La résolution du conflit de conditions générales : une étude comparative.
%23101499: MAHÉRAULT, MARIE-JOSEPH-FRANÇOIS. - L'oeuvre gravé de Jean-Michel Moreau le Jeune (1741-1814) : catalogue raisonné et descriptif avec notes, iconographiques et bibliographiques: suivi d'un catalogue raisonné de gravures d'après Moreau et d'un supplement contenant un catalogue des dessins de Moreau.
%2333380: MAHLER, GUSTAV. - Gustav Mahler: Letters to His Wife.
%23271077: MAHLMANN, REGINA - Verwissenschaftlichung des Rechts, Verrechtlichung von Wissenschaft?: Eine kritische Argumentationsanalyse der Strafrechtsreformdiskussion zum ... (Epistemata) (German Edition)
%23129748: MAHMOOD, SAFDAR. - Pakistan : political roots and development 1947-1999.
%23413: MAHMOUD, M.A. - The juridical manifesto : manifesta scientifica juridica to the peace-loving nations, to the imperial powers, and to the United Nations Organization. The manipulation of statehood, the highest stage of imperialism.
%2371854: MAHMOUD, M.A. - Justice and administrative deviance.
%23109975: MAHOWALD, MARIA BRIODY. - An Idealistic Pragmatism. The development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
%23119463: MAHR, ALEXANDER. - Hauptprobleme der Arbeitslosigkeit.
%2342375: MAIDENBAUM, ARYEH - Jung and the Shadow of Anti-Semitism: Collected Essays (Jung on the Hudson Book Series).
%23232228: MAIDMENT, RICHARD & JOHN ZVESPER. - Reflections on the constitution : the American constitution after two hundred years.
%2390954: MAIER, HANS JAKOB. - Kunst des Rechtsanwalts : Bild eienes Berufsstandes im Lichte von Praxis, Literatur und Glosse.
%23123635: MAIER, HEINRICH. - Psychologie des emotionalen Denkens.
%23123662: MAIER, HEINRICH. - Sokrates : sein Werk und seine geschichtlichen Stellung.
%23245661: MAIER, HEINRICH. - Sokrates : sein Werk und seine geschichtlichen Stellung.
%23222185: MAIER-KATKIN, DANIEL. - Stranger from abroad : Hannah Arendt , Martin Heidegger , friendship , and forgiveness.
%23185169: MAIER, HANS; HEINZ RAUSCH & HORST DENZER (EDS.) - Klassiker des politischen Denkens. I. von Plato bis Hobbes; II. von Locke bis Weber.
%23216212: MAIHOFER, WERNER (ED.) - Begriff und Wesen des Rechts.
%23124124: MAIJOOR, S.J. - Dominees Op De Markt : een Economische Analyse van de Markt, het Kantoor en het Controleproces van Accountants.
%23147632: MAILER, NORMAN. - Portrait of Picasso as a Young Man.
%2379662: MAILLARD, F. - Histoire des journaux publiés à Paris pendant le Siège et sous la Commune 4 sept. 1870 au 28 mai 1871.
%23126307: MAILLET, P., KRIJNSE LOCKER, H., HIPP, G. & SUNNEN, R. - De Opbouw van een Europese Economie.
%2386028: MAILLOUX, STEVEN - Reception Histories: Rhetoric, Pragmatism, and American Cultural Politics.
%2359704: MAINE, HENRY SUMNER. - Ancient law.
%2326843: MAINE, HENRY SUMNER. - Ancient Law; its connection with the early history of society, and its relation to modern ideas.
%23210798: MAINGUY, Y. - L'économie de l'énergie.
%23241937: MAIR, PETER (ED.) - The West European party system.
%23114586: MAISTRE, JOSEPH DE. - Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre,
%23224421: MAITLAND, JAMES. - An inquiry into the nature and origin of public wealth : and into the means and causes of its increase.
%23218075: MAITLAND, CHARLES EDWARD ADRIANUS. - Staatstelefoon-exploitatie.
%23267548: MAIWALD, KAI-OLAF. - Die Herstellung von Recht : eine exemplarische Untersuchung zur Professionalisierungsgeschichte der Rechtssprechung am Beispiel Preussens im Ausgang des 18. Jahrhunderts.
%23273909: MAJ, MARIO & NORMAN SARTORIUS (EDS.) - Depressive Disorders.
%23149072: MAJAKOWSKI, WLADIMIR. - Ausgewählte Gedichte und Poeme.
%23277626: MAJER, DIEMUTH. - Non-Germans under the Third Reich : the Nazi judicial and administrative system in Germany and occupied Eastern Europe : with special regard to occupied Poland, 1939-1945.
%2349643: MAJEWSKI, WODEK. - Wadysaw Hasior, Camiel van Breedam : 22/12/1989-25/2/1990.
%2330054: MAJLIS, BRIGITTE KHAN - Indonesische Textilien. Wege Zu Gottern Und Ahnen.
%23152439: MAJONE, GIANDOMENICO. - Evidence, argument, and persuasion in the policy process.
%23132820: MAJOR, JOHN. - The Oppenheimer Hearing.
%233519: MAJUMDAR, RAMESH C. [ET AL.]. - The Vakataka-Gupta Age (c200-550 A. D.)
%23224316: MAK, GEERT. - Engel van Amsterdam.
%23276350: MAK, GEERT. - In America : travels with John Steinbeck.
%23102232: MAK, J.J. - Boendale en de legenda Aurea.
%2316586: MAK, W. - Rights affecting the manifacture and use of gramophone records.
%23277307: MAK, GEERT. - De brug.
%23257092: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
%2365115: MAK, W. - Rights affecting the manifacture and use of gramophone records.
%2341422: MAK, J.J. - Rhetoricaal glossarium.
%23244314: MAK, VANESSA - Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law).
%237838: MAKAREWICZ, J. - Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage.
%23118658: MAKARIUS, RAOUL - La jeunesse intellectuelle d'Egypte au lendemain de la Deuxième Geurre Mondiale.
%23248510: MAKAROV, ALEXANDER N. - Quellen des internationalen Privatrechts : Nationale Kodification.
%23101501: MAKAS, HUGO (ED.) - Kurdische Texte im Kurman jí-Dialekte : aus der Gegend von Märdin : gesammelt, übersetzt, erklärt und mit einer Einleitung, Anmerkungen und einem Glossar versehen : nebst Kurdische Studien : eine Probe des Dialektes von Diarbekir, ein Gedicht aus Ga-war, Jezidengebete.
%23247988: ALIBONIM ROBERTO; Z.Y. HERSHLAG & SAMIR A. MAKDISI. - Arab industrialization and cconomic Integration.
%23111754: MAKINSON, DAVID H. - Barbados. A study of North-American West-Indian relations, 1739-1789.
%23169096: MAKIYA, KANAN. - Cruelty and silence.
%23215337: MAKOS, CHRISTOPHER. - Andy Warhol.
%23207939: MAKOWSKI, ELIZABETH M. - Canon law and cloistered women : Periculoso and its commentators, 1298-1545.
%23163561: MAKS, J.A.H. & E. WESTER (EDS.) - Met het oog op de werkelijkheid : opstellen over economie en beleid voor F. Hartog.
%23104457: MALACHOWSKY, A.R. (ED.) - Reading Rorty : critical responses to Philosophy and the mirror of nature (and beyond).
%23114025: MALAISE, M. - Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie.
%23275194: MALAMENT, DAVID B. (ED.) - Reading natural philosophy : essays in the history and philosophy of science and mathematics.
%23213127: MALAMUD, BERNARD. - De favoriet : roman.
%23198131: MALANCZUK, PETER. - Region und unitarische Struktur in Grossbritannien.
%23253770: MALCOLM, JANET. - Two lives : Gertrude and Alice.
%23261021: MALCOLM, JANET. - The crime of Sheila McGough.
%23153714: MALCOLM, NORMAN. - Ludwig Wittgenstein: een biografisch essays.
%23206073: MALCONTENT, P.A.M. - Op kruistocht in de derde wereld : de reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981.
%23230127: MALE, R.M. VAN. - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave .2004 : inclusief : wet openbaarheid van bestuur , wet op de Raad van State , beroepswet , wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie AWB.
%2373323: MALE, R.M. VAN. - Rechter en bestuurswetgeving : beroep tegen door bestuursorganen vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toetsing daarvan aan ongeschreven recht in rechtsvergelijkend perspectief.
%23230321: MALE, R.M. VAN & B.W.N. DE WAARD (EDS.) - Adviezen aan de Awb-wetgever : doorzend- en verwijsregels, proceskosten in voorprocedures.
%23243111: MALE, R. M. VAN. - Centrale Raad van Beroep 1903-2003.
%2330811: MALEY, WILLIAM (ED.) - Fundamentalism reborn? : Afghanistan and the Taliban.
%235914: MALHERBE, FRANÇOIS ERNST JOHANNES. - Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde.
%23249572: MALINGRËY, RÉMI., MERLE, PIERRE. - Petit traité de l'injure.
%23215702: MALINOWSKI, BRONOSLAW. - Sex, culture, and myth.
%23243289: CREVELD VAN & MALKUS. - Het bestek. Leidraad voor het maken van bestekken ten behoeve van studie en praktijk.
%23231890: MALLAMPALLI, CHANDRA. - Race, religion, and law in colonial India : trials of an interracial family.
%23272641: MALLAT, CHIBLI - Philosophy of Nonviolence: Revolution, Constitutionalism, and Justice beyond the Middle East.
%23117003: MALLET, M. - Northern Antiquities : or, an historical account of the manners, customs, religion and laws, maritime expedition and discoveries, language and literature of the ancienst Scandinavians (Danes, Swedes, Norwegians and Icelanders).
%23177873: MALLET, J. V. G. - Xanto : pottery-painter, poet, man of the Italian Renaissance.
%2383928: O'MALLEY, J.J., K.W. ALGOZIN & F.G. WEISS. - (eds.) Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel society of America conference.
%2360658: O'MALLEY, J.J. (ED.). - The Legacy of Hegel : proceedings of the Marquette Hegel Symposium.
%23176542: MALLIAVIN, MARIE-PAULE (ED.) - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1981 (34ème année)
%23176707: MALLIAVIN, MARIE PAULE. - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paul Malliavin : proceedings, Paris 1987-88 (39ème année).
%23176350: MALLIAVIN, MARIE-PAULE (ED.) - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1980 (33ème année).
%23176348: MALLIAVIN, MARIE-PAULE (ED.) - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1983-1984 (36ème année).
%23176605: MALLIAVIN, MARIE PAULE. - Séminaire d'algèbre Paul Dubreil et Marie-Paule Malliavin : proceedings, Paris 1982 (32ème année).
%2347385: MALLINSON, G.J. - The comedies of Corneille. Experiments in the comic.
%23233162: MALLISON JR., W.T. - The legal problems concerning the juridical status and political activities of the Zionist Organization/Jewish Agency : a study in international and U.S. law.
%23237962: MALLOY, ROBIN PAUL. - Law in a market context : an introduction to market concepts in legal reasoning.
%23119130: MALLOY, JAMES M. - The politics of social security in Brazil.
%23250405: MALMBORG, MIKAEL & BO STRÊATH (EDS.) - The meaning of Europe variety and contention within and among nations.
%23274494: MALOBA, WUNYABARI O. - Mau Mau and Kenya: An Analysis of a Peasant Revolt.
%23268098: MALPAS, JEFF, ULRICH ARNSWALD, & JENS KERTSCHER (EDS.) - Gadamer's century : essays in honor of Hans-Georg Gadamer.
%23141141: MALSCH, MARIJKE - Lawyers' Predictions of Judicial Decisions. A Study on Calibration of Experts.
%23238884: MALSCH, MARIJKE (E.A.) - De burger in de rechtspraak : ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers.
%2382858: MALSCH, M. & J.F. NIJBOER. - Complex cases : perspectives on the Netherlands criminal justice system.
%23192181: MALSCH, MARIJKE - De Wet Belaging : totstandkoming en toepassing.
%23231715: MALTBY, RICHARD (EDITOR) - 'Film Europe' And 'Film America': Cinema, Commerce and Cultural Exchange 1920-1939.
%23277278: MALTESE, JOHN ANTHONY. - The selling of Supreme Court nominees.
%23268036: MALTHA, D.J. - De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland.
%2344294: MALTHUS, THOMAS ROBERT. - Principes d'économie politique considérés sous le rapport de leur application pratique, Seconde Édition, revue, corrigée et considérablement augmentée; suivis Des définitions en économique politique par Malthus, avec des remarques inédites de J.-B. Say; précédés d'une introduction et accompagnés de notes explicatives et critiques, par Maurice Monjean.
%23181170: MALTI-DOUGLAS, FEDWA. - Medicines of the soul : female bodies and sacred geographies in a transnational Islam.
%2350166: MALTZ, EARL M. - Civil Rights, the Constitution, and Congress, 1863-1869.
%23188770: MALUWA, TIYANJANA - International Law in Post-Colonial Africa.
%23243621: MAMET, DAVID - The Wicked Son: Anti-Semitism, Self-hatred, and the Jews.
%23136672: MAMPEL, SIEGFRIED - Der Sowjetsektor von Berlin : einen Analyse seines äusseren und inneren Status.
%23258951: MAMPEL, SIEGFRIED - Das Recht in Mitteldeutschland.
%2362834: MAMROTH, KARL. - Gewerblicher Konstitutionalismus. Die Arbeistarifverträge in ihre volkswirtschaftlichen und sozialen Bedeutung.
%23188923: MAMUT, LEONID. - Fragen der Staatstheorie im ideologischen Widerstreit : (Gegen die bürgerlichen Kritik an den Auffassungen von Karl Marx über den Staat).
%23159692: AL-HAQ/LAW IN THE SERVICE OF MAN (ED.) - Punishing a nation : human rights violations during the Palestinian uprising, December 1987-December 1988 : a report.
%23136265: MAN, D. DE. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onse oelden zusteren, naar het te Arnhem berustende handschrift.
%23155203: MAN, HUIBERT DE. - Organizational change in its context : a theoretical and empirical study of the linkages between organizational change projets and their administrative, strategic and institutional environment.
%2362440: MAN, ADRIANUS PIETER DE. - Organizing for competitiveness.
%2360341: MAN, REINIER DE. - Energy forecasting and the organization of the policy process : a comparative study on the use of energy forecasts in the Netherlands and the United Kingdom.
%2335472: MAN, GERRIT DE. - De monetaire rol van het goud sinds de Tweede Wereldoorlog.
%23228558: MANBY, BRONWEN - Price of Oil: Corporate Responsibility and Human Rights Violations in Nigeria's Oil Producing Communities.
%2342167: MANCALL, PETER C. - Fatal Journey: The Final Expedition of Henry Hudson.
%23276400: MANCHANDA, CATHARINA. - Pop Departures.
%23183851: MANCHOT, MELANIE. - Melanie Manchot : love is a stranger : photographs, 1998-2001.
%23181349: MANDALA, ELIAS COUTINHO. - Work and control in a peasant economy : a history of the lower Tchiri Valley in Malawi, 1859-1960.
%23250371: MANDAZA, IBBO & ARNO TOSTENSEN. - Southern Africa : in search of a common future : from the conference to a community.
%2333278: MANDEL, DAVID - Former State Socialist World : views from the left.
%23238646: MANDELBAUM, SEYMOUR J. - Open moral communities.
%23154249: MANDELBAUM, MICHAEL (ED.) - The new European diasporas : national minorities and conflict in Eastern Europe.
%2341237: MANDELBAUM, ANN. - Ann Mandelbaum : Thin Skin : photographs.
%23196609: MANDELBAUM, ANN. - New Work.
%2362311: MANDELE, L. MARTIJN VAN DER. - Leadership and the inflection point : a longitudinal perspective.
%23107009: MANDEMA, ENNO - Kwaliteit verzekerd : advies visitaties gezondheidsonderzoek.
%23101406: MANDER, CAREL VAN & HENRI HYMANS (ED/TR.) - Le livre des peintres de Carel van Mander : (1548-1606) : vie des peintres et graveurs flamands, hollandais et allemands, traduite sur l'édition originale néerlandaise de 1604 accompagnée d'une introduction biographique, de notes et de commentaires, et de tables analytiques et alphabétiques.
%23106581: MANDERS, W.J.A. - Vijf Kunsttalen : vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial.
%23232110: MANDLER, EMANUEL. - Benesovy dekrety : proc vznikaly a co jsou.
%23239775: MANDLER, PETER (ED.) - Liberty and authority in Victorian Britain.
%23252756: MANEN, NIELS VAN & ROON WIERSMA (EDS.) - Pech moet weg : noodlottige verhalen over vrijheid.
%2313038: MANEN, N.F. VAN. - Rechtshulp in de buurt. Een vergelijkend onderzoek naar rechtshulpverlening in twee Amsterdamse wijken. Diss.
%23269753: MANEN, BERTIEN VAN. - Bertien van Manen : Moonshine.
%23269754: MANEN, BERTIEN VAN. - Bertien van Manen : Easter and Oak Trees.
%23269735: MANEN, BERTIEN VAN. - Bertien van Manen : Beyond Maps and Atlases.
%23268964: MANENSCHIJN, GERRIT. - Eigenbelang en christelijke ethiek : rechtvaardigheid in een door belangen bepaalde samenleving.
%2383874: MANENSCHIJN, GERRIT. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith.
%2364068: MANENT, PIERRE. - Enquete sur la democratie.
%2331493: MANESCHIJN, G. - Burgerlijke ongehoorzaamheid : over grenzen aan politieke gehoorzaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat.
%2355441: MANGER, J.B. - Thorbecke en de historie : bijdrage tot de kennis van het liberalisme.
%23155650: MANGIN, ROBERT. - Les états fédérés d'Europe (résumé).
%23129093: MANGOLDT, HERMANN VON. - Grundsätzliches zum Neuaufbau einer deutschen Staatsgewalt : eine staats- und völkerrechtliche Studie.
%2380251: MANGOLDT, H. VON (ED.) - San Francisco Charta der Vereinten Nationen : Potsdamer Erklärungen und andere Dokumente aus der Übergangszeit zwischen Krieg und Frieden.
%23181747: MANHEIM, HENRY L. - Sociological research : philosophy and methods.
%2340125: MANI, SUNIL - Innovation, Learning, and Technological Dynamism of Developing Countries.
%23257987: MANI, INDERJEET & MARK T. MAYBURY. - Advances in automatic text summarization.
%23222983: MANIER, BÉNÉDICTE - Quand les femmes auront disparu : L'élimination des filles en Inde et en Asie.
%23183405: MANIERI ELIA, MARIO. - Louis Henry Sullivan.
%23188800: MANIGART, PHILIPPE & LJUBICA JELUSIC (EDS.) - European defence restructuring : military and public view.
%2378608: MANINGK, ALFRED. - Willenserklärung und Willensgeschäft. Ihr Begriff und ihre Behandlung nach BGB : ein System der juristischen Handlungen.
%2322398: MANKABADY, SAMIR. - The Hamburg rules on the carriage of goods by sea.
%23249276: MANKELL, HENNING. - Depths.
%23198573: MANKELL, HENNING. - Faceless killers : a mystery.
%23178038: MANKEVAR, PURNIMA. - Screening culture, viewing politics: an ethnography of television, womanhood and nation in Postcolonial India.
%23153707: MANN, WILLIAM J. - Kate : the woman who was Hepburn.
%23237424: MANN, RENSKE & MARION MATHEWS. - Haar : styling, knippen, kleuren, ideeën, alles en nog iets meer over haarverzorging.
%23275304: MANN, THOMAS. - Six early stories.
%23151512: MANN, THOMAS E. & GARY J. ORREN (EDS.) - Media polls in American politics.
%23237319: MANN, JAMES - The Obamians: The Struggle Inside the White House to Redefine American Power.
%23151327: MANN, THOMAS E. (ED.) - A Question of balance : the president , the Congress , and foreign policy.
%2357932: MANN, KENNETH. - Defending white-collar-crime. A portrait of attorneys at work.
%2347006: MANN, CORAMAE RICHEY. - Unequal justice. A question of color.
%23239545: MANN, BONNIE. - Women's liberation and the sublime : feminism , postmodernism , environment.
%23224916: MANNA, DYNO RADJESH - Standardisation in a multi-ethnic world: a paradox? : the validity of guidelines in the treatment of patients with different ethnic backgrounds.
%2319977: MANNESMANN. - Rohre gab es immer schon.
%23278184: MANNHEIM, KARL. - Het generatieprobleem.
%23154093: MANNHEIM, KARL. - Freedom, power & democratic planning.
%2383416: MANNHEIM, HERMANN. - Comparative Criminology. A Text Book. 2 Vols.
%2380435: MANNHEIM, HERMANN. - Criminal justice and social reconstruction.
%237104: MANNHEIM, HERMANN. - Comparative Criminology. A Text Book. 2 Vols.
%23200644: MANNHEIM, KARL. - Systematic sociology: an introduction to the study of society.
%23269901: MANNHEIM, KARL. - Structures of thinking.
%23171328: MANNHEIMS, E.A.M. - Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt.
%2324959: MANNING, K.R. - Black Apollo of science : the life of Ernest Everett Just.
%23274631: MANNING, CHRIS - Indonesia in Transition: Social Dimensions of the Reformasi and the Economic Crisis.
%23251710: MANNING, A.F., M. VAN FAASSEN & A.E. KERSTEN (EDS.) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel 6 : 16 december 1942 - 30 juni 1943.
%23168983: MANNING, HENRY P. (ED.) - The fourth dimension simply explained : a collection of essays selected from those submitted in the Scientific American's prize competition.
%2357968: MANNING, BAYLESS. - Federal conflict of interest law.
%23147196: MANNINO, EDWARD F. - Shaping America : the Supreme Court and American society.
%23208311: MANNONI, MAUD. - De psychiater en zijn gek.
%23183151: MANNOURY, J. - Het Nederlandse nationaliteitsrecht.
%23168602: MANNSTAEDT, HEINRICH. - Preisbildung und Preispolitik im Frieden und im Kriege.
%23143645: MANNSTAEDT, HEINRICH. - Ein Kritischer Beitrag zur Theorie des Bankkredites.
%2362836: MANNSTAEDT, HEINRICH. - Ursachen und Ziele des Zusammenschlusses im Gewerbe unter besonderer Berücksichtigung der Kartelle und Trusts.
%23223013: MANOLIDES, THEODORE. - Theodore Manolides.
%23119524: MANOUKIAN, E.B. - Modern Concepts and Theorems of Mathematical Statistics.
%23259825: MANS, JAN. - 'Monsieur le président'
%234037: MANSE, CORNELIS. - Over de psychosen van het involutie-tijdperk bij vrouwen in verband met het negativisme.
%23155388: MANSEL, HENRY L. - Letters, Lectures and Reviews.
%23258708: MANSELL, PROF. ROBIN & DR. ANDREW DAVIES. - The New Telecommunications in the Netherlands. Strategic Developments in Technologies and Markets.
%2355901: MANSERGH, N. (A.O.). - Commonwealth perspectives.
%23170765: MANSERGH, NICHOLAS. - Survey of British Commonwealth affairs. [II]: Problems of wartime co-operation and post-war change 1939-1952.
%23102237: MANSFELD, JAAP. - Pappus, mathematicus en een beetje filosoof.
%23197306: MANSFELD, RUDOLF. - Die Kulturpflanze : Berichte und Mitteilungen aus dem Institut für Kulturpflanzenforschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Gatersleben, Krs. Aschersleben.
%23257182: MANSFELD, JAAP. - The pseudo-Hippocratic tract Peri hebdomado-n : ch. 1-11 and Greek philosophy.
%23104816: MANSFIELD, PETER - The Middle East: a political and economic survey.
%2312069: MANSFIELD, EDWARD D. - Votes, vetoes, and the political economy of international trade agreements.
%23172869: MANSFIELD, HOWARD. - Skylark : the life, lies, and inventions of Harry Atwood.
%23233910: MANSFIELD, EDWARD D. & JACK SNYDER. - Electing to fight : why emerging democracies go to war.
%23154331: MANSION, AUGUSTIN - Introduction a la Physique Aristotélicienne.
%23210832: MANSOOR, M. - Legal and documentary Arabic reader : with explanatory notes, exercises, vocabularies and model answers. Volume 1.
%23198215: MANTE, B.C. - Wetboek van militair strafrecht en wet op de krijgstucht (waaraan toegevoegd in verkorte tekst de Regtspleging bij de Landmagt.
%2375749: MANTE-MEIJER, E.A. - Conflicten in organisaties: individuele klachten en hun behandeling.
%23246966: MANTEL, ANNE. - Herodotus historiën : patronen en historische werkelijkheid bij Herodotus.
%23200579: MANTEL, A.F. (ED.) - De Nederlandse Geneesmiddelenmarkt in observatie: onderzoek, diagnose en voor te schrijven medicijn.
%23150453: MANTHEY, FRANZ - Polnische Kirchengeschichte.
%23119780: MANTON, K.G., SINGER, B.H. & SUZMAN, R,M. (EDS.) - Forecasting the Health of Elderly Populations. (Statistics in the Health Sciences.)
%23154104: MANTRAN, R.(PREFACE). - L'Egypte d'aujourd'hui: permanence et changements, 1805-1976.
%23146221: MANTU, SANDRA. - Contingent citizenship : the law and practice of citizenship deprivation in international, European and national perspectives.
%23250275: MANTZ-VAN DER MEER, ANNINE EMILIE GHISLAINE. - Op zoek naar loutering : oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n. Chr.
%2371791: MANTZAVINOS, C. - Naturalistic Hermeneutics.
%23200226: MANU, RENÉ R. - Die psychosozialen Lebenswelten von Nachkommen jüdischer KZ-Überlebender in Deutschland.
%23246809: MANUELA LENZEN & GUENTHER KNOBLICH (EDS.), WACHSMUTH, IPKE - Embodied communication in humans and machines.
%23255364: MANUNZA, ELISABETTA & LINDA SENDEN (ED.) - De EU: de interstatelijkheid voorbij?
%23174255: MANUNZA, ELISABETTA. - EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit : een beschouwing over de vraag of privatiseringsoperaties en de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit een belemmering vormen voor de voltooiing van de Europese markt voor overheidsopdrachten.
%23193171: MANUNZA, ELISABETTA. - EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen : en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit : een beschouwing over de vraag of privatiseringsoperaties en de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit een belemmering vormen voor de voltooiing van de Europese markt voor overheidsopdrachten.
%23104446: MANUSAMA, KENNETH M. - The United Nations Security Council in the post-cold war era : applying the principle of legality.
%2322824: MANUSAMA, KENNETH M. - The principle of legality in the law and post-Cold War practice of the United Nations Security Council.
%2352147: MANZINI, MARIA RITA - Locality: A Theory and Some of Its Empirical Consequences (Linguistic Inquiry Monographs).
%2352063: MANZINI, M. RITA - Locality: A Theory and Some of Its Empirical Consequences (Linguistic Inquiry Monographs).
%23269699: MAOLCHONAIRE, FLAITHRI O. (FLORENCE CONRY). - Desiderius : otherwise called Sgathan an Chrabhaidh by Flaithry O Maolchonaire (Florence Conry).
%2363829: MAOZ, ZEEV. - National Choices and International Processes.
%23155743: MAPPLETHORPE, ROBERT. - Altars.
%23221454: MAQUET, ALBERT. - L'astronome royal de Turin, Giovanni Plana (1781-1864) : un homme, une carrière, un destin.
%23111943: MARÁCZ, LÁSZLÓ (ED.) - Expanding European Unity : Central and Eastern Europe.
%2398672: MARANI, M. & RIGON, R. (EDS.). - Hydrometeorology and Climatology.
%23218626: MARANTZ, ALEC, Y. MIYASHITA, Y. & WAYNE O'NEIL (EDS.) - Image, language, brain : papers from the First Mind Articulation Project Symposium.
%2382565: MARANTZ, P. & GROSS STEIN, J. (ED.) - Peace-making in the Middle East: problems and prospects.
%23123667: MARAT, JEAN-PAUL. - Oeuvres. Recueillies et annotées par Auguste Vermorel.
%23141404: MARAT, ERICA. - The Tulip Revolution : Kyrgyzstan one year after.
%23236009: MARAT, JEAN-PAUL. - Le Junius français. Journal politique. 2 Juin 1790- 24 Juin 1790.
%23252992: MARAVALL, JOSÉ MARÍA. - Regimes , politics , and markets : democratization and economic change in Southern and Eastern Europe.
%2355648: AL-MARAYATI, ABID A. - Middle Eastern constitutions and electoral laws.
%2351482: MARBURGER, PETER. - Fälle und Lösungen nach höchstrichterlichen Entscheidungen. BGB. Allgemeiner Teil.
%23204962: MARC, ELIZABETH. - In de poolstreken verdwaald.
%23273482: MARC, GEVAERT - Beroemde levens, beruchte zelfmoorden: Een andere kijk op geschiedenis
%2317980: MARCHAND, BRUNO - Graeme Mann & Patricia Capua Mann (Collection Archigraphy Lémaniques)
%2332623: MARCHAND, DONALD A. - The Politics of Privacy, Computers, and Criminal Justice Records: Controlling the Social Costs of Technological Change.
%2375563: MARCHAND, MAURICE, PIERRE PESTIEAU & HENRY TULKENS. - The performance of public enterprises : concepts and measurement.
%23225170: MARCHAND, PHILIP. - Marshall McLuhan : the medium and the messenger.
%2318259: MARCHAND, BRUNO - Renato Salvi Architect (Collection Archigraphy Lemaniques)
%2318195: MARCHAND, BRUNO - Quartier Ecoparc / Ecoparc Quarter
%2396353: MARCHANT, JACQUES (1585-1648). - Vitis florigera in qua doctrina et veritas evangelica continetur sacerdotibus, pastoribus, ac concionatoribus ad pectus appendenda & diebus festis per anni circulum e cathedris proponenda. Accedunt opuscula pastoralia ...
%233488: MARCHANT, H.P. - De zelfmoord der kiezers. (Verkiezingscampagne 1937 R.K. Staatspartij).
%23144423: MARCHESINI, G. & S.K. MITTER (EDS.) - Mathematical systems theory.
%23254855: MARCHI, NEIL DE (ED.) - Non-natural social science: reflecting on the enterprise of More heat than light.
%23250718: MARCHILDON, GREGORY P. (ED.) - Mergers and acquisitions.
%23270156: MARCK, ERICH. - Von staatlichen Werden und Wesen : Festschrift, Erich Marcks zum 60. Geburtstage.
%2379392: MARCKS, ERICH. - Von staatlichen Werden und Wesen : Festschrift, Erich Marcks zum 60. Geburtstage.
%23140908: MARCO, GUIDO DE & MICHAEL BARTOLO. - A second generation United Nations : for peace in freedom in the 21st century.
%2351876: MARCONI, DIEGO. - Lexical Competence.
%2361832: MARCOTORCHINO, J.-F, J.M. PROTH & J. JANSSEN (EDS.) - Data analysis in real life environment : ins and outs of solving problems.
%2370411: MARCU, VALERIU. - Die Geburt der Nationen : von der Einheit des Glaubens zur Demokratie des Geldes.
%2399303: MARCUS, RALPH. - Law in the Apocrypha.
%2393295: MARCUS, STEVEN. - Representations : essays on literature and society.
%23263229: MARCUS, GARY. F. - Overregularization in language acquisition.
%23137363: MARCUSE, LUDWIG. - Plato und Dionys : Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur.
%2337332: MARCUSE, PETER - Globalizing Cities: A New Spatial Order.
%236280: MARCUSE, HERBERT. - One dimensional man.
%2340921: MARCY, GEORGES. - Le droit coutumier Zemmoûr. Fascicule I : [Mariage et Statut personnel].
%2364858: MARÉCHAL, BERNARD. - Concordance des saints Pères de l'église, grecs et latins. Où l'on se propose de montrer leurs sentimens sur le dogme, la morale & la discipline, de faciliter l'intelligence de leurs écrits par des remarques fréquentes, & d'éclaircir les difficultés qui peuvent s'y rencontrer. Tome I-II (All published).
%23235945: MARÉCHAL, PIERRE SYLVAIN. - Culte et loix d'une societe d'hommes sans Dieu.
%2310292: MAREES VAN SWINDEREN, E. DE. - Volkenbond en Verenigde Naties : een rechtsvergelijking.
%23210897: MAREES VAN SWINDEREN, R.M.A. DE. - Eene opmerking naar aanleiding van art. 57 der Grondwet.
%23265973: MAREES VAN SWINDEREN, TOBIAS JAN DE. - Iets over artikel 182 Burgerlijk Wetboek.
%2338782: MAREIN, NATHAN. - The judicial system and the laws of Ethiopia.
%2381079: MAREK, KRYSTYNA (ED.) - A digest of the decisions of the International Court = Précis de la jurisprudence de la cour internationale. Vol. I: Permanent court of international justice = Cour permanente de justice internationale; Vol. II: International court of justice = Cour internationale de justice.
%23225731: MAREK, MICHAELA J. - Ekphrasis und Herrscherallegorie: Antike Bildbeschreibungen bei Tizian und Leonardo.
%23258805: MARELLA, PRIMO. - Post-Tsunami Art: emerging artists from South-East Asia.
%23223539: MARENHOLTZ-BÜLOW, BERTHA VON. - How kindergarten came to America : Friedrich Froebel's radical vision of early childhood education.
%23246130: MARENKO, BETTI., POLHEMUS, TED - Hot bodies, cool style : new techniques in self-adornment.
%2334377: MARESCEAU, MARC (ED.) - The political and legal framework of trade relations between the European Community and Eastern Europe.
%23106349: MARESCEAU, MARC. - The European Community's commercial policy after 1992: the Legal dimension.
%2378281: MAREZ OYENS, J.C. DE. - Het normatieve karakter van internationale tractaten.
%2338022: MAREZOLL, GUSTAV LUDWIG THEODOR. - Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes.
%2354832: MARGADANT, T.W. - Urban rivalries in the French Revolution.
%2395252: MARGLIN, STEPHEN A. - Value and price in the labour-surplus economy.
%234279: MARGOLIS, DIANE ROTHBARD. - The fabric of self : a theory of ethics and emotions.
%23120529: MARGOLIS, JOSEPH (ED.) - The Worlds of art and the world.
%23239561: MARGOLIS, JOSEPH. - Pragmatism without foundations : reconciling realism and relativism.
%2313619: MARGRY, P.J. E.A. (RED.). - Van 'CAMERE VANDER REKENINGHEN' tot ALGEMENE REKENKAMER : zes eeuwen Rekenkamer : gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
%23234514: MARI, BARTOMEU. - Stimuli : too much moise . too much movement.
%2375554: MARIANI, M.P. (ED.) - Distributed data processing technology and critical issues.
%2387659: MARIE, S. AND J.R. PIGGOTT. - A handbook of sweeteners.
%2373992: MARIJNISSEN, JAN & KAREL GLASTRA VAN LOON. - De laatste oorlog : gesprekken over de nieuwe wereldorde.
%23197287: MARINI-BETTOLO, G.B. (ED.) - Recent flavonoid research.
%23201558: MARINUS, J.H. AND J.J. VAN DER LAAN. - Veertig jaren ervaring in de Deli-cultures.
%2398255: MARION, HENRI. - J. Locke. Sa Vie et Son Ouevre d'après des documents nouveaux.
%23256524: DANTE MARIONI. - Dante Marioni : Blown Glass.
%23105394: MARIS, C.W. (E.A.) - Recht en liefde.
%23127646: MARIS, C.W. - Brieven over vrijheid.
%23140799: MARIS, C.W. - Nietzsche, Niëzky, Nijinsky : de dans van Zarathustra.
%23177853: MARIS, A.G. - De Maris-bundel : opstellen aangeboden aan mr. A.G. Maris.
%2383303: MARIS, C.W. - Een natuurlijke equivalent van de 'plicht'?
%2382454: MARIS, C.W. & F.C.L.M. JACOBS (EDS.). - Rechtsvinding en de grondslagen van het recht.
%23158244: MARIS, A.G. & J.M. POLAK. - Dient de wet bijzondere regelen te bevatten ten aanzien van de civielrechtelijke werking van de grondrechten, en, zo ja, welke? [praeadviezen].
%23262320: MARIS, A.G. - De Maris-bundel : opstellen aangeboden aan mr. A.G. Maris.
%23274040: MARISSEN, MICHAEL. - Bach's Oratorios: The Parallel German-English Texts with Annotations.
%23164508: MARISSING, J.P.L. VAN. - De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
%2339953: MARISSING, J.P.L. VAN. - De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
%23192859: MARISSING, J.P.L. VAN. - De regelgeving voor overheidsopdrachten op het niveau van de Europese Gemeenschap en de GATT, alsmede de gevolgen hiervan voor de Nederlandse regelgeving.
%23188033: MARK, JOAN T. - The king of the world in the land of the Pygmies.
%23274755: MARKAKIS, JOHN. - Resource Conflict in the Horn of Africa (International Peace Research Institute, Oslo.
%2378610: MARKBY, WILLIAM. - Elements of law : considered with reference to principles of general jurisprudence.
%2311742: MARKE, JULIUS J. (ED.). - A Catalogue of the Law Collection at New York University. With selected annotations.
%23256432: MARKEL, DAN., JENNIFER M. COLLINS, & ETHAN J. LEIB. - Privilege or punish : criminal justice and the challenge of family ties.
%2331554: MARKEL, DAN - Privilege or Punish: Criminal Justice and the Challenge of Family Ties.
%2348638: MARKEN, J.-C. VAN. - La question ouvrière à la fabrique Néerlandaise de levure et d'alcool. Essai de solution pratique.
%23227771: MÄRKER, FRIEDRICH. - Der grosse Widerspruch.
%23165568: MARKESINIS, BASIL S. - A comparative introduction to the German law of torts.
%2386914: MARKESINIS, BASIL S. - (ed.). The Gradual Convergence. Foreign ideas, foreign influences, and English Law on the eve of the 21th Century.
%23102239: MARKESINIS, BASIL S. - Foreign Law and Foreign Ideas in the English Courts : The Contemporary English Contribution to the Use of Foreign Law and Contemporary Methodology.
%23258628: MARKESINIS, B.S. & S.F. DEAKIN. - Tort Law.
%23238667: MARKFIELD, WALLACE. - Teitlebaum's window.
%23200037: MARKGREN, MARTIN. - Geomorphological studies in Fennoscandia. Volume II: Chute slopes in Northern Fennoscandia. A: Regional Studies and B: Systematic Studies.
%2314266: MARKIANOS, DÉMÈTRE J., ROBERT DE SMET, JACQUES VAN DOOSSELAERE ... [ET AL.] - Le transport maritime sous connaissement à l'heure du Marché Commun.
%236785: MARKIANOS, DEMETRIOS J. - Die Übernahme der Haager Regeln in die nationalen Gesetze über die Verfrachterhaftung.
%2358238: MARKIE, PETER J. - Descartes's gambit.
%23160117: MARKLE, GERALD E. - Meditations of a Holocaust traveler.
%23239022: MARKMAN, ELLEN M. - Categorization and Naming in Children. Problems of Induction.
%23271396: MARKOVITS, ANDREI S. - The German Predicament: Memory and Power in the New Europe.
%23186872: MARKS, PETER KOENRAAD. - Association between games : a theoretical and empirical investigation of a new explanatory model in game theory.
%23200666: MARKS, PHILIP A. DEBORAH L. HALLER, WILLIAM SEEMAN. (EDS.) - The Actuarial Use of the MMPI with Adolescents and Adults.
%2382485: MARKS, LARA V. - Metropolitan maternity: maternal and infant welfare services in early twentieth century London.
%2365327: MARKS III, FREDERICK W. - Wind over sand: the diplomacy of Franklin Roosevelt.
%23139793: MARKS, HANS - Knechten Knechten: de ervaring en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baksteenindustrie, 1920-1970.
%2341281: MARKS, ADRIAAN JACOB. - Accounting for services : the economic development of the Indonesian service sector, ca. 1900-2000.
%2347617: MARKS, LAWRENCE E. - Perceiving similarity and comprehending metaphor.
%23191042: MARKS, ELAINE. - Marrano as metaphor : the Jewish presence in French writing.
%2387739: MARKSCHIES, ALEXANDER. - Icons of Renaissance architecture.
%23198274: MARLANE, JUDITH. - Women in television news revisited : into the twenty-first century.
%23212618: MARLE, JAAP VAN. - Over de ongelijksoortigheid van synchronie en diachronie.
%23259514: MARLE, HJALMAR J.C. VAN. - Een gesloten systeem : een psychoanalytisch kader voor de verpleging en behandeling van TBS-gestelden.
%23247357: MARLE, HJALMAR J.C. VAN. - Tussen wet en wetmatigheid : de forensische psychiatrie in sociaal perspectief.
%23232861: MARLE, HJALMAR J.C. VAN. - De hang naar dwang.
%23186185: MARLER, E.E.J. - Pharmacological and chemical synonyms : a collection of names of drugs, pesticides and other compounds drawn from the medical literature of the world.
%2378515: MARLOWE, JOHN - Iran : a short political guide.
%23173832: MARLOWE, DAVE. - Coming, Sir! : the autobiography of a waiter.
%2347061: MARMUS, WILLIAM - Michael Taylor: A Geometry of Meaning.
%2331381: MARNEFFE, PETER DE - Liberalism and Prostitution.
%2367541: MAROTTA, JULIETA. - Access to justice and legal empowerment of victims of domestic violence through legal organizations in the city of Buenos Aires : a qualitative empirical legal study.
%2365975: MAROTTI, M.O. - The Duplicating Imagination, Twain and the Twain Papers.
%23151758: MARQUIS, SUSAN L. (SUSAN LYNN), 1960-. - Unconventional warfare : rebuilding U.S. special operations forces.
%2343167: MARQUISET, JEAN. - Les droits naturels.
%23158755: MARRA, MICHELE. - Representations of power : the literary politics of medieval Japan.
%2395619: MARRACCI, IPPOLITO. - Polyanthea Mariana, qua libris octodecim Deiparae Mariae Virginis Sanctissima Nomina, celeberrima & innumera laudum encomia, altissimae gratiarum, virtutum, & sanctitatis excellentiae, & coelestes denique praerogrativae & dignitates ex S.Scripturae, ss. apostolorum omnium, ss. patrum, & ecclesiae doctorum, aliorumque sacrorum scriptorum, veterum praesertim monumentis studiose collecta, juxta alphabeti seriem, & temporis, quo vixerunt, ordinem, utiliter disposita, lectorum oculis exhibentur.
%23129191: MARRES, RENÉ. - Frederik Weinreb, verzetsman en groot schrijver.
%2358663: MARRES, P.H. - De iustitia secundum doctrinam theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero Neerlandici. Liber I: De Iure in re; Liber II: De iniuria et restitutione; Liber III: De obligationibus, quae aut ex contractu, aut ex lege per licitum hominis factum nascuntur; Liber IV: De diversis.
%2358339: MARRES, RENÉ. - In defense of mentalism: a critical review of the philosophy of mind.
%23176433: MARRES, RENÉ. - Filosofie van de geest : een kritisch overzicht.
%2363911: MARROU, HENRI-IRÉNÉE. - De la connaissance historique.
%2393683: MARSCHAK, JACOB. - Decision and Organization. A volume in honor of Jacob Marschak.
%2351509: MARSCHALL VON BIEBERSTEIN, WALTHER FREIHERR. - Zum Problem der völkerrechtlichen Anerkennung der beiden deutschen Regierungen : ein Beitrag zur Diskussion über die Rechtslage Deutschlands.
%2339064: MARSDEN, PHILIP. - The Officers of the Commons 1363-1965.
%2352458: MARSEILLE, A.T. ... [ET AL.] - Toegang tot de rechter : spanningen tussen waarborgen en efficiency.
%23192820: MARSEILLE, A.T. & H.B. WINTER. - De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek.
%23277393: MARSH, GERALD (ED.) - Work place sabotage.
%2395552: MARSH, NORMAN S. (ED.) - The rule of law in a free society. a report on the International Congress of Jurists, New Delhi, January 1959.
%2377660: MARSH, HENRY. - Documents of liberty from earliest times to universal suffrage.
%23254854: MARSHALL, ALFRED. - Official papers of Alfred Marshall.
%2391419: MARSHALL, JAMES - Intention in law and society.
%2370080: MARSHALL, ALFRED. - Industry and trade : a study of industrial technique and business organization; and of their influences on the conditions of various classes and nations.
%23172867: MARSHALL, RICHARD K. - The local merchants of Prato : small entrepreneurs in the late medieval economy.
%232142: MARSHALL, DALE ROGERS. - The politics of participation in poverty : a case study of the board of the economic and youth opportunities agency of greater Los Angeles.
%23184271: MARSHALL, ALFRED. - Elements of economics of industry, being the first volume of elements of economics.
%2361664: MARSLAND, STEPHEN E. - The Birth of the Japanese Labour Movement. Takano Fusataro and the Rodo Kumiai Kiseikai.
%23260183: MARSLEN-WILSON, WILLIAM (ED.) - Lexical representation and process.
%2351874: MARSLEN-WILSON, WILLIAM - Lexical Representation and Process.
%23202899: MARSO, LORI JO. - (Un)manly citizens : Jean-Jacques Rousseau's and Germaine de Staël's subversive women.
%234061: MARSO, LORI JO & PATRICIA MOYNAGH (EDS.) - Simone de Beauvoir's political thinking.
%236717: MARSONO. DRS. - Pengembangan sumber daya manusia penyelenggara otonomi daerah.
%23110698: MARSOOBIAN, ARMEN; KATHLEEN WALLACE & ROBERT S. CORRINGTON (EDS.) - Nature's perspectives. Prospects ordinal metaphysics.
%23110446: MARSOOBIAN, ARMEN; KATHLEEN WALLACE & ROBERT S. CORRINGTON (EDS.) - Nature's Perspectives: Prospects for Ordinal Metaphysics.
%23277964: MARTEL, GORDON. - The month that changed the world July 1914 : July 1914.
%2334868: MARTENS, C.H.C.M. & P.H. SMITS. - Praeadviezen over vergoedingsrechten en -plichten bij beperkte gemeenschappen van goederen. Praeadviezen te behandelen in de Algemene Vergadering van de Broederschap der Candidaat-Notarissen te houden in Breda, 7 juli 1939.
%2318480: MARTENS, S.K. - De geschiedenis van artikel 22 RO : verslag van een historisch onderzoek door een amateur.
%23229386: MARTENS, WILFRIED. - L'une et l'autre Europe.
%23255871: MARTENS, WOLFGANG ... [ET AL.] - Grundrechte im Leistungsstaat / Wolfgang Martens und Peter Häberle. Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung / Otto Bachof und Winfried Brohm. Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Regensburg vom 29. September bis 2. Oktober, 1971.
%23211702: MARTENS, S.K. - Martens dissenting : the separate opinions of a European human rights judge.
%23142029: MARTENS, C.J.M. & J.C. VAN STRAATEN. - Wegwijs in de Successiewet en de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
%23232054: MARTENS, C.J.M. & J.C. VAN STRAATEN. - Wegwijs in de Successiewet en de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
%2322047: MARTENS, PIM - The Social and Behavioural Aspects of Climate Change: Linking Vulnerability, Adaptation and Mitigation
%2320484: MARTENS, MARTIN, P.E. - Interaction between financial markets.
%2372738: MARTIEN, J. - Shell game. A true account of beads and money in North America.
%23213213: MARTIJN HESSELINK & EDGAR DU PERRON., SALOMONS, ARTHUR - De genade en ongenade van den eigenaar : omvat het eigendomsrecht de bevoegdheid om eigen cultuurgoederen te vernietigen ? : een pleidooi voor aanpassing van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit / De nieuwe Europese rechtscultuur / Een afgesloten weg.
%2350980: MARTIJN, J.K. - Exchange-rate variability and trade. Essays on the impact of exchange-rate variability on trade policy and trade flows. Diss.
%23168544: MARTIN, ELIZABETH A. (ED.) - A concise dictionary of law. 2nd edition.
%23201610: MARTIN, SUSAN FORBES (ED.) - Refugee women.
%23136023: MARTIN, ULI (ED.) - U3 Corporate Culture : Kunst, Kunststoff, Kunststoffrecycling = Art, Plastics and Recycling.
%23262310: MARTIN, OLIVIER. - La coutume de Paris : trait d'union entre le droit romain et les législations modernes : six cours professés en mars 1925 à l'Université d'Utrecht.
%23241586: MARTIN, CHRISTOPHER R. - Framed ! : labor and the corporate media.
%23249854: MARTIN, BRADFORD G. - German-Persian diplomatic relations, 1873-1912.
%23150099: MARTIN, R.M. - Primordiality, Science, and Value.
%2325595: MARTIN, JAY. - Live All You Can: Alexander Joy Cartwright and the Invention of Modern Baseball
%2375711: MARTIN, ANDREW - Napoleon the novelist.
%23205076: MARTIN, BILL. - The radical project : Sartrean investigations.
%23126282: MARTIN, JEAN - Louvain-la-Neuve et ses Environs. Esquisse Historique des Origines a 1794.
%2347905: MARTIN, JANE ROLAND - Reclaiming a conversation : the ideal of the educated woman.
%2352139: MARTIN, ROBERT M. - Meaning Of Language (Bradford Books).
%2350173: MARTIN, B.F. - Crime and criminal justice under the Third Republic : the shame of Marianne.
%2349032: MARTIN, JANE ROLAND - The schoolhome : rethinking schools for changing families.
%2347345: MARTIN, JOHN M. - Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking (Studies in Crime, Law, and Criminal Justice).
%2347034: MARTIN, JAMES. - Merging colleges for mutual growth : a new strategy for academic managers /..
%2338292: MARTIN, C.H. - The Angelo Herndon case and Southern justice.
%2332549: MARTIN, JULIAN A. - Law Enforcement Vocabulary.
%23275334: MARTIN, GERALD. - Gabriel Garcia Marquez : a life.
%23266150: MARTIN, RUDOLF. - Zur wissenschaftlich-anthropologischen Photographie.
%23265466: SCHWARZ. MARTIN. - Octave Mirbeau : vie et oeuvre.
%23263344: MARTIN, DANIEL - Advanced Database Techniques.
%23254895: MARTIN, HENRY. - Production et distribution de l'énergie pour la traction électrique : stations centrales, sous-stations de transformation, feeders, lignes aériennes, trolleys, troisième rail, canivaux, contacts superficiels, retour du courant.
%23250326: MARTIN, PIERRE-MARIE. - Le conflit israelo-arabe : recherches sur l'emploi de la force en droit international public positif.
%23231855: MARTIN, RUSSELL. - Beethovens haar.
%23191118: MARTIN, ROSS M. - TUC: the growth of a pressure group, 1868-1976.
%23185116: MARTIN, RODERICK - Transforming management in Central and Eastern Europe.
%2346117: MARTIN, CAROL L. - The ISTD Handbook of Community Programmes for Young and Juvenile Offenders.
%2342942: MARTINDALE, DON. - Social life and cultural change.
%23200934: MARTINDALE, MEREDITH AND MOFFAT, PAMELA - Lilla Cabot Perry : An American Impressionist.
%23128174: MARTINE, BRIAN JOHN. - Indeterminacy and intelligibility.
%2353879: MARTINEAU, JAMES. - Types of ethical theory.
%2387673: MARTINEK, OSWIN & GUSTAV WACHTER (EDS.), SCHNORR, GERHARD. - Arbeitsleben und Rechtsordnung : Festschrift Gerhard Schnorr zum 65. Geburtstag
%2332560: MARTINEZ, THOMAS M. - Gambling Scene.
%23238829: MARTINEZ, LUIS. - The Libyan Paradox.
%23183889: MARTINEZ, MAGDALENA - National Sovereignty and International Organizations.
%2378615: MARTINI, KARL ANTON VON. - Erklärung der Lehrsätze über das allgemeine Staats- und Völkerrecht.
%2356218: MARTINI, RAYMOND DE. - The right of nations to expand by conquest.
%23183111: PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA. - The Discovery of the New World in the Writings of Peter Martyr of Anghiera.
%23227418: MARTIS, ADI & JENNIFER SMIT. - Arte : Dutch Caribbean art = Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba.
%23207074: MARTSCHUKAT, JÜRGEN. - Geschichte der Todesstrafe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert.
%23205431: MARTZ, LOUIS L. - Thomas More : the search for the inner man.
%2398847: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Werke.
%23108613: MARX, WERNER. - Vernunft und Welt. Zwischen Tradition und anderem Anfang.
%23197248: MARX, KARL. - De brieven van Karl Marx.
%23123672: MARX, JAKOB. - Geschichte des Erzstifts Trier als Kurführstentum und als Erdiözese, von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816.
%23277058: MARX, EMANUEL. - Bedouin of Mount Sinai : an anthropological study of their political economy.
%23214927: MARX-KONING, MARIE. - Van 't viooltje dat weten wilde.
%23232277: MARX, KARL. - Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. 3 Bände.
%23278182: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - De Duitse ideologie : I. Feuerbach en drie basisteksten van Karl Marx.
%23170891: MARX, KARL & FRIEDRICH ENGELS. - Staatstheorie: Materialien zur Rekonstruktion der marxist Staatstheorie.
%23237422: MARY, ELISABETH J. - Technisch handboek voor dag- en avond make-up.
%23237429: MARY, ELISABETH J. - Handboek voor make-up.
%236824: MASCHHAUPT, J.H. & P.M. STORM. - De Tweede EEG-Richtlijn inzake vennootschapsrecht : preadviezen uitgebracht voor de gezamenlijke vergadering op 8 december 1978 van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
%23136348: MASCHIO, THOMAS - To Remember the Faces of the Dead. The Plenitude of Memory in Southwestern New Britain.
%23136346: MASCHIO, THOMAS - To Remember the Faces of the Dead. The Plenitude of Memory in Southwestern New Britain.
%23213848: MASCINI, PETER & NIENKE DOORNBOS. - Onbekend terrein : grenzen van het vreemdelingenbeleid.
%23170505: MASEN, JAKOB - D. Augustinus controversiarum fidei huius temporis ex sola s. scriptura...arbiter ac decisor optimus...cum refutatione D. Ioannis Cocceii Batavo Lugdunensis Theologi...p. Iacobo Masenio.
%23129763: MASER, WERNER - Hitlers brieven en notities.
%23165292: MASEREEL, FRANS - The sun: a novel told in 63 woodcuts.
%23264275: MASEREEL, FRANS - Bilder gegen den Krieg.
%23202382: MASLOH, TANIA. - Betriebliche Konfliktaustragung in Zeiten von Beschäftigungskrisen : eine Befragung von Personalleitern und Betriebsräten in Betrieben der Metallindustrie der Tarifgebiete Nordwürttemberg/Nordbaden und Sachsen.
%23274014: MASLOWSKA, DOROTA - Snow White and Russian Red
%23220298: MASOIN, M. & E. MORSELLI (EDS.) - Impôts sur transactions, transmissions et chiffre d'affaires : problèmes du Marché commun et de l'intégration internationale. [Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Japon, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse, Uruguay, Yougoslavie].
%23233416: MASON, RICHARD. - Oppenheimer's choice : reflections from moral philosophy.
%23128329: MASON, E.S. - Economic concentration and the monopoly problem.
%2360729: MASON, H.T. & DOYLE, W. (ED.). - The impact of the French Revolution on European consciousness.
%239153: MASON, ALPHEUS THOMAS. - Security through freedom : American political thought and practice.
%2360491: MASON, J.K. & R.A. MCCALL SMITH. - Law and medical ethics. 2nd edition.
%2342534: MASON, J.K. & R.A. MCCALL SMITH. - Law and medical ethics. 3rd edition.
%2357998: MASON, J.K. & R.A. MCCALL SMITH. - Law and medical ethics. 4th edition.
%23263311: MASON, MATTHEW T. & J. KENNETH SALISBURY. - Robot Hands and the Mechanics of Manipulation.
%2370209: MASSIER, AB. - The voice of the law in transition : Indonesian jurists and their languages, 1915-2000.
%2394527: MASSILLON, JEAN BAPTISTE. - Chefs-d'oevres oratoires de Massillon.
%2394087: MASSILLON, JEAN BAPTISTE. - Petit caréme de Massillon, evêque de Clermont.
%23269895: MASSON, DAVID. - The three devils: Luther's, Milton's and Goethe's.
%23149082: MAST, ANDRÉ. - Overzicht van het Belgisch administratief recht.
%23232742: MAST, ANDRÉ. - Overzicht van het Belgisch administratief recht.
%23107765: MASTANDREA, PAOLO. - Un Neoplatonico Latino Cornelio Labeone.
%2378618: MASTE, ERNST. - Die Republik der Nachbarn : die Nachbarschaft und der Staatsgedanke Artur Mahrauns.
%23261223: MASTERS, RUTH D. (ED.) - Handbook of international organizations in the Americas.
%2323123: MASTERS, WILLIAM H. & VIRGINIA E. JOHNSON. - Homosexuality in perspective.
%23249230: MASTERS, BRIEN. - Mozart : his musical style and his role in the development of human consciousness.
%2322012: MASTIK, HANNEKE. - Responsief simuleren : de speelruimte voor leren en sturen in meerduidige context.
%23166023: MASTIK, H. (E.A.) - Simulatie van wetgeving : een verkenning van gebruiksmogelijkheden van spelsimulatie voor ex ante evaluatie van wetgeving.
%23218695: MASUR, LOUIS P. - Rites of Execution : capital punishment and the transformation of American culture, 1776-1865.
%23182814: MAT, LOUIS ALEXIS FREDERIC LE. - Textual criticism and exegesis of Psalm xxxvi. A contribution to the study of the Hebrew Book of Psalms.
%23194148: MATASHICHI, OISHI. - The Day the Sun Rose in the West: Bikini, the Lucky Dragon, and I.
%23103520: MATEBOER, J. - Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800 : a bibliography of prose fiction written in or translated into Dutch (1701-1800).
%23109349: MATENKO, PERCY. - Two studies in Yiddish Culture.
%23198847: MATEO, JOSEP LLUIS. - Occasions.
%2322785: MATER, A.G. - -- VELDKAMP, G.M.J. (e.a.). WAO. Balans en perspectief. Bundel opstellen aangeboden aan A.G. Mater bij zijn afscheid als directeur van de GMD.
%23109962: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. VERKENNINGSCOMMISSIE NATUURKUNDE VAN LEVENDE MATERIE. - De appel van Newton : nieuwe mogelijkheden voor natuurkundig onderzoek van levende materie.
%23223298: MATHEWS, NANCY MOWLL., PRENDERGAST, MAURICE BRAZIL. - Prendergast in Italy.
%23274570: MATHEZ, EDMOND A. - The earth machine : the science of a dynamic planet.
%23157736: MATHIAS, A.R.D. & H. ROGERS (EDS.) - Cambridge Summer School in Mathematical Logic.
%23157211: MATHIAS, GLYN - ITN Election factbook: 11 june 1987.
%23163587: MATHIJSEN, P.S.R.F. - A guide to European Community law. 4th edition.
%2390567: MATHIS, G. - Die preussische Grundbuchgesetze mit Anmerkungen. Handausgabe zum praktischen Gebrauch.
%2361107: MATHYER, PIERRE. - La visite des camps de prisonniers de guerre dans le cadre de la codification du droit humaine.
%2378982: MATILE, GEORGE AUGUSTE (ED.) - Le Miroir de Souabe. Editio altera curavit Karl August Eckhardt.
%23210497: MATOS ANTUNES VARELA, JOAO DE. - Das obrigações em geral. Vol. 1.
%23126845: MATSUBA, KAZUKIYO - Ando, Architect.
%23243064: MATSUDA, MATT K. - Empire of love : histories of France and the Pacific.
%2352013: MATSUMOTO, YOSHIKO. - Diversity in Language: Perspectives and Implications (Center for the Study of Language and Information - Lecture Notes).
%23188194: MATSUMOTO, KOJI. - The rise of the Japanese corporate system : the inside view of a MITI official.
%2379917: MATSUSHITA, MITSUO. - International trade and competition law in Japan.
%23275214: MATT, GERALD A. (ED.). - Le Surreéalisme c'est moi! : Homage to Salvador Dali?. Louise Bourgeois, Glenn Brown, Markus Schinwald, Francesco Vezzoli.
%2382690: MATTAIRE, MICHAEL. - Historia typographorum. Aliquot Parisiensium vitas et libros.
%23221524: MATTE, NICOLAS MATEESCO. - Traité de droit aérien-aéronautique.
%23274767: MATTEI, UGO - I diritti reali. Vol. 1, La proprieta.
%23102243: MATTER, FRED (RED.) - Toverij in Nederland, 1795-1985 : bibliografie.
%2353905: MATTERN, KARL-HEINZ. - Die Exilregierung : eine historische Betrachtung der internationalen Praxis seit dem Beginne des Ersten Weltkrieges und deren völkerrechtliche Wertung.
%23230909: MATTESON, JOHN - The Lives of Margaret Fuller: A Biography.
%23253394: MATTEUCCI, MARIO. - Dictionnaire juridique Français-Italien [et] Italien-Français : (droit, finances, commerce, douanes, assurances, administration) = Dizionario giuridico Francese-Italiano [e] Italiano-Francese : (Dirrito, finanza, commercio, dogane, assicurazioni, amministrazione).
%23245709: MATTHAEUS, ANTONIUS II. - On crimes : a commentary on books XLVII and XLVIII of the Digest. Volume 1.
%2364752: MATTHAEUS, ANTONIUS. - [Antonii Matthaei V.I.D.] Collegia Iuris Sex ; unum fundamentorum juris, Alterum Institutionum, Tertium & Quartum earundem. Quintum pandectarum, sextum codicis. Quibus adjectae sunt disputationes quaedam extra-ordinariae.
%23220078: MATTHEW, RICHARD A. - Landmines and human security : international politics and war's hidden legacy.
%2344564: MATTHEWS, GERALD - Emotional intelligence : science and myth.
%2343806: MATTHEWS, ANNE - Bright college years : inside the American campus today.
%2387265: MATTHEWS, WILLIAM. - British Autobiographies : an annotated bibliography of British autobiographies written before 1951.
%23257669: MATTHEWS, ROBERT J. - The measure of mind : propositional attitudes and their attribution.
%23202301: MATTHEWS, R.C.O. - The trade cycle.
%23198637: MATTHEWS, RUPERT. - The age of the gladiators : savagery and spectacle in ancient Rome / Rupert Matthews
%23275342: F. O MATTHIESSEN, (FRANCIS OTTO),. - The James family : including selections from the writings of Henry James, Senior, William, Henry & Alice James.
%23244542: MATTHIJSEN, J.W. - Het fascisme in Italië.
%23119024: MATTHIJSSEN, L.J. - Jurisprudentiedatabanken : een internationaal vergelijkende studie naar de publicatie van rechterlijke uitspraken met behulp van informatietechnologie.
%23125682: MATTINGLY, HAROLD. - Essays in Roman coinage presented to Harold Mattingly.
%23190747: MATTLIN, MIKAEL. - Politicized society : the long shadow of Taiwan's one-party legacy.
%23183000: MATTSON, MICHELLE. - Franz Xaver Kroetz : the construction of a political aesthetic.
%23196295: MATYSIK, TRACIE. - Reforming the moral subject : ethics and sexuality in Central Europe, 1890-1930.
%23179713: MATZ, SAMUEL A. - Bakery technology and engineering. 2nd edition.
%23179710: MATZ, SAMUEL A. - Cereal technology.
%23179708: MATZ, SAMUEL A. - Cereal science.
%2387734: MATZ, SAMUEL A. - Water in foods.
%2385776: MATZ, SAMUEL A. - Food texture.
%2385763: MATZ, SAMUEL A. - Bakery technology and engineering.
%23216066: MATZINGER, J.G. - Vliegtuigmotoren.
%23263890: MAUCERI, PHILIP (EDITOR) - Politics In The Andes: Identity, Conflict, Reform (Pitt Latin American Series).
%23239687: MAUER, MARC. - Race to incarcerate.
%2365482: MAUMENÉ, E.-J. - Théorie générale de l'action chimique.
%2330153: MAUNG MAUNG, U. - Burma in the family of nations.
%23239158: MAUNZ, THEODOR. - Deutsches Staatsrecht : ein Studienbuch.
%23123692: MAURER, KONRAD VON. - Zur politischen Geschichte Islands : gesammelte Aufsätze.
%23176222: MAURER, FRIEDRICH & COLA MINIS (EDS.) - Altgermanistische Beiträge : Jan van Dam zum 80. Geburtstag gewidmet.
%2378626: MAURER, KONRAD VON. - Das ältesten Hofrecht des Nordens. Eine Festschrift zur Feier des 400-jährigen Bestehens des Universität Uppsala
%2378625: MAURER, GEORG LUDWIG VON. - Über die Freipflege (Plegium liberale) und die Entstehung der grossen und kleinen Jury in England.
%2378623: MAURER, GEORG LUDWIG VON. - Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. 4 Bände.
%2378620: MAURER, GEORG LUDWIG VON; HEINRICH CUNOW & KARL DICKOPF. - Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-, und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt.
%2377509: MAURER, KONRAD VON. - Germanistische Abhandlungen zum 70. Geburtstag Konrad von Maurers.
%2378622: MAURER, GEORG LUDWIG VON. - Geschichte der Markenverfassung in Deutschland.
%23220434: MAURER, GEORG LUDWIG VON. - Geschichte der Städteverfassung in Deutschland. Band 2.
%23267307: MAURER, ALFRED. - Geschichte des schweizerischen Sozialversicherungsrechts.
%23169548: MAURITS (= PS. P.A. DAUM). - Nummer elf.
%23193177: MAURITZ, ADRIAAN JEROEN. - Liability of the operators and owners of aircraft for damage inflicted to persons and property on the surface.
%23130953: MAUROIS, ANDRÉ. - De Gide a Sartre
%23392: MAURTUA, VICTOR M., JAMES BROWN SCOTT, JEAN EFREMOFF - Nouvelles tendances de la Conciliation internationale.
%23114630: MAURY, L.-F.-ALFRED. - La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge [ou Étude sur les superstitions païennes qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours].
%2332125: MAUSS, PETER - Bernard Tschumi: New Acropolis Museum.
%23266448: MAUSSEN, MARCEL JOHANNES MARIE. - Constructing mosques : the governance of Islam in France and the Netherlands.
%23114661: MAVOR JR., JAMES. W. - Voyage to Atlantis. The discovery of a Legendary Land.
%2338003: MAVROTAS, GEORGE - Advancing Development: Core Themes in Global Economics.
%23136304: MAX, FRÉDÉRIC. - Gevangenen van de inquisitie : het relaas van slachtoffers van de Spaanse, Portugese en Romeinse Inquisities, vertaald, geannoteerd en voorafgegaan door een historisch overzicht.
%23220880: MAXWELL-STUART, P.G. - Hexen : Wahn und Wirklichkeit von der Antike bis heute.
%23277104: MAXWELL, LIDA. - Public trials : Burke, Zola, Arendt, and the politics of lost causes.
%23218315: MAXWELL, GROVER & ROBERT M. ANDERSON (EDS.) - Induction, probability, and confirmation.
%23114688: MAXWELL, JAMES CLERK. - Substanz und Bewegung.
%2357184: MAXWELL, BERTRAM W. - The Soviet state : a study of Bolshevik rule.
%23265865: MAXWELL, A.E. - Experimental design in psychology and the medical sciences.
%23220259: MAXWELL, MARY - Morality among nations : an evolutionary view.
%2342886: MAY, LARRY. - War: Essays in Political Philosophy.
%23105568: MAY, GASTON. - Introduction à la science du droit.
%2352966: MAY, MICHAEL M.; GEORGE F. BING & JOHN D. STEINBRUNNER. - Strategic arms reductions.
%23123696: MAY, JOHN MAUNSELL FRAMPTON. - The coinage of Damastion and the lesser coinages of the Illyro-Paleonian region.
%23249357: MAY, GARY. - The informant : the FBI , the Ku Klux Klan , and the murder of Viola Liuzzo.
%23239694: MAY, LARRY. - Aggression and crimes against peace.
%23256418: MAY, LARRY. - Crimes against humanity : a normative account.
%23256779: MAY, LARRY. - Aggression and crimes against peace.
%2366168: MAY, GEORG. - Die kirchliche Eheschliessung in der Erzdiözese Mainz seit dem Konzil von Trient.
%236486: MAY, RICHARD ... [ET. AL]. - Essays on ICTY procedure and evidence in honour of Gabrielle Kirk McDonald.
%23241380: MAY, WILLIAM - Stevie Smith and Authorship.
%23154952: MAY, MICHAEL M., GEORGE F. BING, JOHN D. STEINBRUNER. - Strategic arms reductions.
%2355959: MAY, GEOFFREY. - Marriage laws and decisions in the United States : a manual.
%2320323: MAYAUD, YVES - Code pénal 2001. Nouveau Code pénal et Ancien code pénal, 98ème édition 2001 à jour au 30 juin 2000 (Codes Dalloz)
%23257810: MAYBURY, MARK. T. (ED) - Intelligent multimedia information retrieval.
%23203851: MAYDA, JARO (ED.) - Atomic energy and law : interamerican symposium : record of the interamerican symposium on legal and administrative problems connected with peaceful atomic energy programs, San Juan, Puerto Rico, 16-19 November 1959.
%23166738: MAYER, KATHARINA. - Katharina Mayer : Carrie und ich ; Fotografie.
%23140946: MAYER, MARIA - The Rusyns of Hungary: Political and Social Developments 1860-1910.
%2340395: MAYER-MALY, THEO. - Das Putativtitelproblem bei der Usucapio.
%23111239: MAYER, PETER. - Cohesion and Conflict in International Communism.
%23256395: MAYER THURMAN, CHRISTA C. - European textiles in the Robert Lehman collection : [The Robert Lehman Collection XIV: European textiles].
%2388286: MAYER-TASCH, PETER CORNELIUS. - Guerillakrieg und Vòlkerrecht; Essay, Bibliographie und Dokumentation.
%2387685: MAYER, OTTO. - Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstag dargestellt von Freunden, Verehrern und Schülern, 29. 3. 1916.
%2386205: MAYER, JOACHIM. - Veränderung und Angleichung tarifverträglich geregelter Arbeitsbedingungen nach Betriebsübergang (§ 613a abs. 1 Satz 2-4 BGB).
%23123701: MAYER, ANTON. - Erdmutter und Hexe : eine Untersuchung zur Geschichte des Hexenglaubens und zur Vorgeschichte der Hexenprocezze.
%23146215: MAYER, THOMAS (ED.) - The political economy of American monetary policy.
%2378632: MAYER-TASCH, PETER CORNELIUS. - Hobbes und Rousseau.
%2378630: MAYER, THEODOR. - Der auswärtige Handel des Herzogstums Österreich im Mittelalter.
%2378629: MAYER, ERNST. - Italienische Verfassungsgeschichte von der Gotenzeit bis zur Zunftherrschaft.
%2378628: MAYER, ERNST. - Historia de las instituciones sociales y politicas de Espana y Portugal durante los siglos V a XIV.
%2345003: MAYER, ERNST. - Die oberdeutschen Volksrechte.
%23264693: MAYER-GROSS, W., ELIOT SLATER & MARTIN ROTH. - Clinical psychiatry.
%23259103: MAYERHOFER, CHRISTOPH. - Der Kraftfahrzeugdiebstahl und verwandte Delikte.
%23157491: MAYERHÖFER, JOSEF (ED.) - Wiener Theater des Biedermeier und Vormärz : Ausstellungs-Katalog.
%23158164: MAYERS, DAVID. - George Kennan and the dilemmas of US foreign policy.
%2385542: MAYERS, LEWIS. - Shall we amend the fifth amendment?
%2342473: MAYFIELD, KATHERINE - Acting A to Z (Revised Second Edition): The Young Person's Guide to a Stage Or Screen Career.
%23274620: MAYHEW, ALAN - Recreating Europe: The European Union's Policy towards Central and Eastern Europe.
%23190825: MAYNTZ, RENATE (ED.) - Formalisierte Modelle in der Soziologie.
%23197291: MAYO, P. DE - The higher terpenoids.
%23254041: MAYOR, SUSAN. - Historische waaiers.
%23237624: MAYOR, FEDERICO. - Memory of the future.
%23131697: MAZAHÉRI, ALY. - La vie quotidienne des Musulmans au Moyen âge, Xe au XIIIe siècle.
%23241963: MAZKISH, BRUCE. - Faustkeil und Elektronenrechner : die Annäherung von Mensch und Maschine.
%23147332: MAZSU, JÁNOS - The Social History of the Hungarian Intelligentsia, 1825-1914.
%23274379: MAZZOTTI, MASSIMO - The world of Maria Gaetana Agnesi, mathematician of God
%2355313: MBURU, NENE - Bandits on the Border: The Last Frontier in the Search for Somali Unity.
%23249302: MC LEOD, CYNTHIA & CAREL DE HASETH. - Slavernij en de Memorie / Slaaf en meester.
%23199019: MCAFEE, NOËLLE. - Habermas, Kristeva, and citizenship.
%23144964: MCALISTER, LINDA. - The Development of Franz Brentano's Ethics.
%23253711: MCALLESTER, DAVID A. - ONTIC: A Knowledge Representation System for Mathematics.
%23227035: MCALLISTER, JAMES. - No exit : America and the German problem, 1943-1954.
%23247744: MCARTHUR, BENJAMIN. - The man who was Rip van Winkle : Joseph Jefferson and nineteenth-century American theatre.
%23268513: MCBREEN, ELLEN. - Matisse's sculpture : the pinup and the primitive.
%23263986: MCBRIDE, JEREMY - Access to Justice for Migrants and Asylum Seekers in Europe.
%23272551: MCBRIDE II, RICHARD D. - Domesticating the Dharma: Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea.
%2335786: MCCAFFREY, STEPHEN C. - The law of international watercourses : non-navigational uses.
%23181567: MCCALL SMITH, ALEXANDER. - The girl who married a lion.
%23238533: MCCALLUM, DONALD F. - The four great temples : Buddhist archaeology , architecture , and icons of seventh-century Japan.
%2362709: MCCALLUM JR, G.C. - Legislative intent and other essays on law, politics and morality.
%23257289: MCCALMAN, IAIN. - Darwin's Armada: four voyages and the battle for the theory of evolution.
%23231658: MCCANN, GRAHAM - Cary Grant: A Class Apart.
%23258047: MCCARGO, DUNCAN. - Mapping national anxieties : Thailand's Southern conflict.
%2342385: MCCARTHY, CONAL - Exhibiting Maori: A History of Colonial Cultures of Display.
%23110259: MCCARTHY, JOHN A., SCHADE, RICHARD E. & DIETER SEVIN (EDS.) - Practicing progress : the promise and limitations of Enlightenment : Festschrift for John A. McCarthy.
%23258413: MCCARTHY, J. M. (ED.) - Kinematics of Robot Manipulators.
%2386774: MCCARTHY, JOHN A. - Crossing Boundaries: a Theory and History of Essay Writing in German, 1680-1815.
%23257939: MCCARTHY, PAUL. - The Box.
%23130667: MCCARTHY, JOHN P. - Hilaire Belloc: Edwardian radical.
%23207936: MCCARTHY, JOHN C. (ED.) - Modern Enlightenment and the rule of reason.
%23257646: MCCARTNEY, ROBERT (ED.) - Automating Software Design.
%2352129: MCCAWLEY, JAMES D. - The Syntactic Phenomena of English, Vol. 1.
%2352128: MCCAWLEY, JAMES D. - The Syntactic Phenomena of English, Volume 2.
%23107052: MCCGWIRE, MICHAEL. - Perestroika and Soviet national security.
%23154248: MCCGWIRE, MICHAEL. - Perestroika and Soviet national security.
%23237281: MCCHESNEY, ROBERT W. & BEN SCOTT. - Our unfree press : 100 years of radical media criticism.
%23225377: MCCHESNEY, ROBERT WATERMAN. - Rich media , poor democracy : communication politics in dubious times.
%23204452: MCCHESNEY, FRED S. - Money for nothing : politicians, rent extraction, and political extortion.
%23262943: MCCLAMROCK, RON. - Existential cognition : computational minds in the world.
%23240522: MCCLEARY, RICHARD AND RICHARD A. HAY, JR. WITH ERROL E. MEIDINGER AND DAVID MCDOWALL. - Applied time series analysis for the social sciences.
%23257978: MCCLELLAND, J.L. AND DAVID E. RUMELHART - Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises.
%23133787: MCCLELLAND, J.L. (E.A.) - Parallel Distributed Processing. Explorations in the Microstructure of Cognition. Vol. 2: Psychological and Biological Models.
%23199170: MCCLOSKEY, ROBERT G. & LEVINSON, SANFORD. - The American Supreme Court.
%23250737: MCCLOSKEY, ROBERT G. - The American Supreme Court.
%23257534: MCCLOSKEY, H.J. - Meta-ethics and normative ethics.
%23220637: MCCLOUD, SCOTT. - Zot ! 1987-1991 : the complete black and white collection.
%23166604: MCCLURE, KIRSTIE MORNA. - Judging rights : Lockean politics and the limits of consent.
%23135906: MCCONVILLE, J.G. & J.G. MILLAR - Time and Place in Deuteronomy.
%2366609: MCCORD, JAMES W.W. & SANDRA L. MCCORD. - Criminal Law and Procedure for the Paralegal: A Systems Approach.
%23277303: MCCORMACK, TIMOTHY L.H. & GERRY J. SIMPSON (EDS.) - The law of war crimes : national and international approaches.
%23259123: MCCORMICK, CHARLES TILFORD., STRONG, JOHN W. (ED.) - McCormick on evidence. 4th edition.
%23145932: MCCORMICK, E. ALLEN - Theodor Storm's Novellen. Essays on Literary Technique.
%23147852: MCCORMICK, JOHN. - Understanding the European Union : a concise introduction.
%23155403: MCCOSH, JAMES. - The laws of discursive thought being a textbook of formal logic.
%2374660: MCCOSH, JAMES. - The Scottish philosophy : biographical, expository, critical : from Hutcheson to Hamilton.
%23250756: MCCOUBREY, H. - International humanitarian law : the regulation of armed conflicts.
%23157269: MCCRACKEN, C.J. & I.C. TIPTON (EDS.) - Berkeley's Principles and Dialogues : background source materials.
%23220111: MCCRACKEN, JANET. - Taste and the household : the domestic aesthetic and moral reasoning.
%23279235: MCCREADY, KAREN. - Art Deco and modernist ceramics.
%23135597: MCCREESH, THOMAS P. - Biblical Sound and Sense. Poetic Sound Patterns in Proverbs 10-29.
%23101491: MCCRINDLE, J.W. (TR) - Ancient India as described in Classical literature.
%23101493: MCCRINDLE, J.W. (TR) - The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea (Periplus Maris Erythraei)...
%23101494: MCCRINDLE, J.W. (TR) - Ancient India as described in Classical literature. A collection of Greek and Latin texts...
%23101497: MCCRINDLE, J.W. (TR) - Ancient India as described by PTOLEMY...
%23101495: MCCRINDLE, J.W. (TR) - Ancient India as described by MEGASTHENES and ARIAN...
%23101498: MCCRINDLE, J.W. (TR) - The invasion of India by Alexander the Great, as described by ARRIAN, Q. CURTIUS, DIODORUS, PLUTARCH, and JUSTIN
%2345475: MCCULLAGH, SUZANNE FOLDS - Graphic Modernism: Selections from the Francey and Dr. Martin L. Gecht Collection at The Art Institute of Chicago.
%23224423: MCCULLOCH, JOHN RAMSAY. - The literature of political economy : a classified catalogue of select publications in the different departments of that science with historical, critical, and biographical notices.
%2378604: MCCULLOCH, JOHN RAMSAY. - Geld und Banken.
%2318571: MCCULLOCH, JOHN RAMSAY. - A Treatise on the Principles and Practical Influence of Taxation and the Funding System.
%23265688: MCCULLOCH, JOHN RAMSAY. - Treatises & essays on subjects connected wit economic policy.
%23274955: MCCULLOUGH, JAY (ED.) - The complete guide to shelter : skills, tactics, and techniques.
%23227481: MCCUMBER, JOHN. - Poetic interaction : language, freedom, reason.
%23171999: MCCUMBER, JOHN. - Metaphysics and oppression : Heidegger's challenge to Western philosophy.
%23258065: MCCUMBER, JOHN. - Reshaping reason. Toward a New Philosophy.
%2351877: MCDANIEL, DANA - Methods for Assessing Children's Syntax.
%2350958: MCDERMOTT, KEVIN - Revolution and Resistance in Eastern Europe: Challenges to Communist Rule.
%23277814: MCDONALD, HAMISH. - Demokrasi : Indonesia in the 21st century.
%23144417: MCDONALD, PETER (ED.) - The literature of soil science.
%23260734: MCDONALD, CHRISTIE. - Painting my world : the art of Dorothy Eisner.
%2333296: MCDONALD, MARYON - Gender, Drink and Drugs (Cross Cultural Perspectives on Women).
%23265851: MCDONALD, COLM ... [ET AL.] (EDS.) - Bipolar disorder: the upswing in research and treatment.
%23190744: MCDONOGH, GARY W., ROBERT GREGG, & CINDY H. WONG. - Encyclopedia of contemporary American culture.
%23221323: MCDONOUGH, KEVIN & WALTER FEINBERG (EDS.) - Citizenship and education in liberal-democratic societies : teaching for cosmopolitan values and collective identities.
%23168629: MCDOUGALL, I. A.; SNAPE, R. H. (EDS.) - Studies in International Economics. Monash Conference Papers. Amsterdam North-Holland Publishing Company 1970 (ISBN 0720430461). 270 pp. With index and graphs.
%2358960: MCDOWALL, DUNCAN. - The Light : Brazilian Traction, Light and Power Company Limited, 1899-1945.
%2376066: MCDOWELL, FREDERICK P.W. (ED.). - E.M. FORSTER.
%23126950: MCELROY, ROBERT W. - Morality and American foreign policy : the role of ethics in international affairs.
%23154212: MCEWAN, CALVIN W.; LINDA S. BRAIDWOOD; HENRI FRANKFORT, HANS C. HAINES, HELENE J. KANTOR, & CARL H. KRAELING. - Soundings at Tell Fakhariyah.
%23223151: MCEWAN, COLIN - Turquoise Mosaics from Mexico.
%23154785: MCFALLS, LAURENCE & LOTHAR PROBST (EDS.) - After the GDR: New Perspectives on the Old GDR and the Young Länder.
%23131022: MCFARLAND, THOMAS - Shapes of Culture
%23253997: MCFARLAND, DAVID - Intelligent Behavior in Animals and Robots.
%23227565: MCFAUL, MICHAEL. - Russia's unfinished revolution : political change from Gorbachev to Putin
%23193390: MCFEELY, WILLIAM S. - Proximity to death.
%2343211: MCGEE, MIKE - 100 Artists See Satan.
%23274483: MCGEE, ROSEMARY (EDITOR). - Unpacking Policy. Knowledge, Actors and Spaces in Poverty Reduction in Uganda and Nigeria.
%23212445: MCGILLIVRAY, MARK & OLIVER MORRISSEY (EDS.) - Evaluating economic liberalization (Case studies in economic development, 4).
%23273359: MCGILLIVRAY, MARK - Human Well-Being: Concept and Measurement.
%2343909: MCGILLY, KATE (ED.) - Classroom lessons : integrating cognitive theory and classroom practice.
%2342042: MCGINN, NOEL F. - Framing Questions, Constructing Answers: Linking Research with Education Policy for Developing Countries (Harvard Studies in International Development).
%2342309: MCGLINN, WILLIAM D. - Introduction to Relativity.
%2374354: MCGLONE, ROBERT E. - John Brown's War against Slavery.
%23119135: MCGLYNN, FRANK & ARTHUR TUDEN (EDS.) - Anthropological approaches to political behaviour.
%23131825: MCGOLDRICK, J.D. - Law and Practice of Municipal Home Rule 1916-1930
%23250753: MCGOUGH, LUCY S. - Child witnesses : fragile voices in the American legal system.
%2325762: MCGOWAN, CHRIS - Rail, Steam, and Speed: The Rocket and the Birth of Steam Locomotion
%23114506: MCGREGOR, STUART. - The formation of modern Hindi as demonstrated in early Hindi dictionaries. 8th Gonda lecture.
%2352957: MCGREGOR, JOHN C. - Southwestern Archaeology.
%23267631: MCGREGOR, JAMES H.S. - Back to the garden : nature and the Mediterranean world from prehistory to the present.
%2355000: MCGUIGAN, JAMES R. - Managerial economics : private and public sector decision analysis
%23258997: MCGUINNESS, AIMS. - Path of empire : Panama and the California Gold Rush.
%2374466: MCGUIRE, KEVIN T. - The Supreme Court bar: legal elites in the Washington community.
%2360608: MCINTOSH, RODERICK J., JOSEPH A. TAINTER & SUSAN KEECH MCINTOSH. - The way the wind blows : climate, history, and human action.
%23235866: MCINTYRE, LEE C. - Dark Ages : The Case for a Science of Human Behavior.
%2324973: MCKEE, P. - Heroic commitment in Richardson, Eliot, and James.
%23179509: MCKEE, DAVID L. - Schumpeter and the political economy of change.
%23239277: MCKEEVER, SEAN D & MICHAEL RIDGE. - Principled ethics : generalism as a regulative ideal.
%23109892: MCKEGENY. J.C. - The political pamphlets of Pablo Villavicencio
%23198321: MCKENNA, JOSEPH C. - Diplomatic protest in foreign policy : analysis and case studies.
%23151480: MCKENZIE, F.A. - Korea's Fight for Freedom.
%23190476: MCKENZIE, STEVEN L. - King David : a biography.
%23215610: MCKENZIE, LIONEL W. - Classical general equilibrium theory.
%23144378: MCKEON, ZAHAVA K. - Freedom and History and Other Essays. An Introduction to the thought of Richard McKeon.
%23268079: MCKEON, RICHARD. - Selected writings of Richard McKeon. Vol. 1: Philosophy, science, and culture.
%2398410: MCKILLOP, A.B. - Matters of mind: the university in Ontario 1791-1951.
%23163881: MCKILLOP, A. B. - The spinster and the prophet : a tale of H.G. Wells, plagiarism and the history of the world.
%23132693: MCKINNON, ALISTAIR (ED.) - Kierkegaard in translation. En traduction. In Übersetzung.
%23103666: MCKINNON, RONALD I. - Exchange rates under the East Asian dollar standard : living with conflicted virtue.
%23230986: MCKINNON, E. LUANNE - Eva Hesse : Spectres 1960.
%23258049: MCKINNON, KATHARINE. - Development professionals in Northern Thailand : hope, politics and practice.
%23243758: MCKINNON, RONALD I., OHNO, KENICHI. - Dollar and yen resolving economic conflict between the United States and Japan.
%23258364: MCKITTERICK, ROSAMOND. - Atlas of the Medieval World.
%23175958: MCKNIGHT, STEPHEN A., - International and interdisciplinary perspectives on Eric Voegelin.
%23236759: MCKOWN, DELOS BANNING. - Behold the Antichrist : Bentham on religion.
%2326938: MCLACHLAN, DAME LAURENTIA. 1866-1953. - The Nun, the Infidel and the Superman. The Remarkable Friendships of Dame Laurentia McLachlan with Sydney Cockerell, Bernard Shaw, and Others.
%23262642: MCLAREN, ANGUS. - Impotence : a cultural history.
%23156523: MCLAUGHLIN, ROBERT N. - On the logic ordinary conditionals.
%2373085: MCLAUGHLIN, GEORGE D. & EDWIN R. THEIS. - The chemistry of leather manifacture.
%23250743: MCLEAN, SHEILA (ED.), - Legal issues in human reproduction.
%23262818: MCLEAN, ALICK M. - Prato : architecture, piety, and political identity in a Tuscan city-state.
%23250783: MCLEAN, SHEILA (ED.), - Law reform and human reproduction.
%23174732: MCLELLAN, D. - Thought of Karl Marx.
%23255642: MCLELLAN, ANDREW [ET AL ...] - King's as Collectors: paintings, sculpture and decorative arts from the Musée du Louvre.
%2368303: MCLEOD, GLENDA. - Virtue and venom : catalogs of women from Antiquity to the Renaissance.
%23254312: MCLEOD, MICHAEL. - Anatomy of a beast : obsession and myth on the trail of bigfoor.
%23234129: MCLEOD, CAROLYN. - Self-trust and reproductive autonomy.
%23143322: MCLIN, JON B. - Canada's Changing Defense Policy, 1957-1963. The Problems of a Middle Power in Alliance.
%2353369: MCLOUGHLIN, J. - The law and practice relating to pollution control in the United Kingdom.
%23109294: MCLYNN, FRANK J. - Carl Gustav Jung.
%23277082: MCMEEKIN, SEAN. - The Ottoman endgame : war, revolution, and the making of the modern Middle East, 1908-1923.
%23222716: MCMENAMIN, MARK A. & DIANNA L.S. MCMENAMIN. - Hypersea : life on land
%23258016: MCNAB, DAVID & JAMES YOUNGER. - The Planets.
%232529: MCNAIR, ARNOLD D. - The law of the air.
%23272587: MCNAIR, AMY. - The Upright Brush: Yan Zhenqing's Calligraphy and Song Literati Politics.
%23136365: MCNARON, TONI A.H. - Poisoned Ivy. Lesbian and Gay Academics Confronting Homophobia.
%23152876: MCNAUGHER, THOMAS L. - New weapons , old politics : America's military procurement muddle.
%2363335: MCNAUGHER, THOMAS L. - New weapons , old politics : America's military procurement muddle.
%23109773: MCNERNEY, KATHLEEN. - The influence of Ausiàs March on early golden age Castilian Poetry.
%23275306: MCPARTLAND, MARIAN. - Marian McPartland's jazz world : all in good time.
%23118310: MCPHERSON, GLEN. - Statistics in Scientific Investigation. Its Basis, Application, and Interpretation.
%2346157: MCPHERSON, MICHAEL S. - Keeping college affordable : government and educational opportunity.
%2343501: MCQUADE, MOLLY - An unsentimental education : writers and Chicago.
%2332784: MCQUEEN, HUMPHREY - The Essence of Capitalism: The Origins of Our Future.
%23173602: MCRAE, ROBERT GRANT. - Philosophy and the Absolute: the modes of Hegel's speculation.
%2315769: MCSHEFFREY, SHANNON. - Love and marriage in late medieval London.
%2329987: MCWHINNEY, EDWARD (ED.). - The freedom of the air.
%23261677: MCWHINNEY, EDWARD. - Federal constitution-making for a multi-national world.
%23180947: MCWHINNEY, EDWARD. - The September 11 terrorist attacks and the invasion of Iraq in contemporary international law : opinions on the emerging new world order system.
%2392029: MCWHINNEY, EDWARD. - The international law of detente : arms control, European security, and East-West cooperation.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28