Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23174476: BAILEY, F.G. - The need for enemies : a bestiary of political forms.
%2347713: BAILEY, SYDNEY D. - Prohibitions and Restraints in War (R.I.I.A.).
%23263841: BAILEY, KATHLEEN C. - Doomsday Weapons in the Hands of Many: The Arms Control Challenge of the '90s.
%23272201: BAILLIE, HAROLD W. - Is human nature obsolete? : genetics bioengineering, and the future of the human condition.
%23208852: BAILLY, JEAN-CHRISTOPHE. - Piotr Kowalski.
%2329552: BAILLY, M.-CH. LE & CHR.M.O. VERHAS. - Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795) : de hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Hoge Raad zowel in eerste instantie als in hoger beroep.
%23246604: BAILYN, LOTTE. - Breaking the mold : redesigning work for productive and satisfying lives.
%2372736: BAINE, RODNEY M. - The scattered portions : William Blakés biological symbolism.
%23210415: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin : biografie.
%2374827: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin: a biography.
%23176621: BAIR, JACQUES & RENÉ FOURNEAU. - Etude géométrique des espaces vectoriels II: Polyèdres et polytopes convexes.
%23215402: BAIRD, ROBERT M. (EDITOR) - Civil Liberties Vs. National Security In A Post 9/11 World (Contemporary Issues).
%23263330: BAIRD, HENRY S. - Model-Based Image Matching Using Location (ACM Distinguished Dissertation).
%23232993: BAIS, SANDER - Kwanta, Kwinkslagen & Kwakzalvers: Essays & Columns.
%2341361: BAK, PETER. - Een soeverein leven : biografie van W.F. de Gaay Fortman.
%23173058: BAKE, A.A. - Çri Chaitanya Mahaprabhu.
%23252284: BAKEL, JAN VAN. - Lokwoorden voor huisdieren in Nederland : een dialectgeografisch-etymologische studie.
%23173673: BAKEL, J.J.A. VAN. - De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers.
%23243340: BAKEL, TWAN VAN. - Kraepelin over zichzelf : een becommentarieerde uitgave van Persönliches.
%23184651: BAKELEN, F.A. VAN (E.A.) - 2e College - cyclus Zeerecht 1985-1986.
%23190137: BAKELS, H.L. - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
%2340575: BAKELS, F.B. - Wederkerige overeenkomsten en ontbinding wegens tekortkoming.
%2346581: BAKELS, H.L. (RED.). - Arbeidsrechtelijke geschriften, 1962-1977.
%2326304: BAKELS, H.L. (RED.). - Arbeidsrechtelijke geschriften, 1962-1977.
%23185977: BAKEN, PH.J.L.H. - Intellectuele eigendomsrechten en vrij verkeer van goederen in de EEG : in hoeverre vormen de intellectuele eigendomsrechten een uitzondering op het beginsel van het vrije verkeer van goederen in de EEG?
%2321837: BAKENS, W.J.P.; J.J. GOUDSMIT & F.H. VAN DEN BERCKEN. - De veranderende bouwopgave.
%23180527: BAKER, SUSAN - Sustainable Development.
%23214473: BAKER, RAYMOND WILLIAM. - Islam without fear : Egypt and the new Islamists.
%23151865: BAKER, EMERSON W. (ED.) - American beginnings : exploration, culture, and cartography in the land of Norumbega.
%23185475: BAKER, PHILIP. - The story of manned space stations an introduction.
%23109422: BAKER-SMITH, DOMINIC & C.C. BARFOOT (EDS.) - Between dream and nature. Essays on Utopia and Dystopia.
%23115639: BAKER, R. ET AL. (EDS). - Indonesia: the challenge of change.
%2336627: BAKER, LEONARD. - Brandeis and Frankfurter : a dual biography.
%23188545: BAKER, MARK C. - The atoms of language : the mind's hidden rules of grammar.
%23259738: BAKER, C.L. - English syntax. 1st edition.
%23215186: BAKER, J.H. & S.F.C. MILSOM. - Sources of English legal history : private law to 1750.
%23143569: BAKER, DAVID WEIL - Divulging Utopia: radical humanism in sixteenth-century England.
%23222971: BAKER, PAUL. - A glossary of corpus linguistics.
%2364602: BAKER, PAUL T. (ED.) - The changing Samoans: behavior and health in transition.
%2337156: BAKER, CATHERINE. - The innocent artists : student art from Papua New Guinea.
%2355816: BAKER, RICHARD B. - Judicial review in Mexico : a study of the Amparo Suit.
%23239230: BAKER, NICHOLSON. - Human smoke : the beginnings of World War II , the end of civilization.
%23270111: BAKHUIS ROOZEBOOM, H.W. - Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. 2. Heft : Systeme aus zwei Komponenten. Erster Teil.
%23270113: BAKHUIS ROOZEBOOM, H.W. - Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. 1. Heft : Die Phasenlehre - Systeme aus einer Komponente.
%23101552: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Constantijn de Grote.
%23101547: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Episcopalis Audientia
%23101549: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Juan de Valdés : reformator in Spanje en Italië (1529-1541)
%23101548: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Cyprianus van Carthago (258 - 14 september - 1958)
%23121637: BAKHUIZEN, S.C. - Salganeus and the fortification on its mountains. Chalcidian Studies II.
%236988: BAKHURST, DAVID; BRAD HOOKER & MARGARET OLIVIA LITTLE (EDS.) - Thinking about reasons: themes from the philosophy of Jonathan Dancy.
%23224844: BAKKER, JAN WILLEM - The Philippine justice system: The independence and impartiality of the judiciary and human rights from 1986 till 1997.
%23199447: BAKKER, OEGE. - De wetten der toe- en afnemende meeropbrengsten.
%23162813: BAKKER, FREDERIK LAMBERTUS. - De verhouding tusschen de almacht Gods en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den Islam.
%23145766: BAKKER, JAN TAEKE. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers Theologie.
%2329886: BAKKER, HERMAN GERRIT. - Het rechtskarakter der legitieme portie.
%23101555: BAKKER, W.F. - Pronomen Abundans and Pronomen Coniunctum : a Contribution to the History of the Resumptive Pronoun within the Relative Clause in Greek.
%23101553: BAKKER, HANS T. - De Schaamteloosheid tot het Uiterste Gedreven.
%23183653: BAKKER, E.H. & P.C.E. VAN WIJMEN. - De natuurbeschermingswet. [Preadviezen].
%23187731: BAKKER, MARTIN. - 'Ik zag de nieuwe brug' : een systematisch onderzoek naar het nieuwe van Nijhoffs Nieuwe Gedichten.
%23105898: BAKKER, AGE F.P. - The Liberalization of Capital Movements in Europe : the Monetary Committee and Financial Integration, 1958-1994.
%23261054: BAKKER, RIEK. - Ruimte voor verbeelding.
%2319605: BAKKER, P. - Bedrijfsbeleid en budgetering. De betekenis van de budgetering als bestuursinstrument in het bedrijf.
%23237437: BAKKER, FRANK. - Effecten van eigen betalingen op premies voor ziektekostenverzekeringen.
%2389255: BAKKER, R. & HUBBELING, H.G. (RED.) - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
%23220002: BAKKER, MICHEL. - Onze Lieve Vrouwekerk : een herboren monument aan de Keizersgracht.
%23257883: BAKKER, REINOUT., DELFGAAUW, BERNHARD., HUIB HUBBELING, & WILLEM SMITH (EDS.) - Studia in honorem Reinout Bakker : aangeboden door de Centrale Interfaculteit, Rijksuniversiteit Groningen.
%23170841: BAKKER, JAN-HENDRIK. - Tijd van lezen : transformaties van de literaire ruimte.
%2364477: BAKKER, KEES (ED.) - Joris Ivens and the documentary context.
%23153863: BAKKER, F.A.M. (E.A.) - Om ernstige zaken : opstellen t.g.v. het vijftigjarig bestaan van het Pieter Baan Centrum.
%2354318: BAKKER, J. - Ernest Hemingway in Holland, 1925-1981: a comparative analysis of the contemporary Dutch and American critical reception of his work.
%2348307: BAKKER, J.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Diss.
%234710: BAKKER, A.F.P. - De internationale financiële instellingen.
%23270479: BAKKER, R. - Albert Camus.
%23245377: BAKKER, R.V. - De bevoegdheid der Politie in het Nederlandsche recht.
%23186362: BAKKER, R.V. - De bevoegdheid der Politie in het Nederlandsche recht.
%2365647: BAKKEREN, LONNEKE. - Architectuuragenda 2002 : wederopbouw : Nederlandse architectuur uit de periode 1940-1960 = Architecture diary : reconstruction : architecture in the Netherlands 1940-1960.
%23101557: BAKKES, PIERRE. - Variatie en verandering in het Montforts Taalstructurele en sociolinguïstische aspecten van een veranderend dorpsdialect.
%23166807: BAKO-ARIFARI, NASSIROU ...[ET AL.] - Financer la décentralisation rurale : taxes et impôts à l'échelle locale au Bénin, Burkina Faso et Mali.
%23136317: BAKOS, A.E. - Politics, Ideology and the Law in Early Modern Europe.
%23113158: BAKOUNINE, MICHEL., LEHNING, ARTHUR (ED.) - L'Empire Knouto-Germanique et la Révolution Sociale 1870-1871.
%23227038: BAKOUNINE, MICHEL. - Oeuvres Complètes de Bakounine. CD-ROM.
%23150552: BAKOUNINE, MICHEL., LEHNING, ARTHUR (ED.) - Michel Bakounine et l'Italie, 1871-1872. 2me Partie: La première Internationale en Italie et le conflit avec Marx.
%2388173: BAKOUNINE, MICHEL., LEHNING, ARTHUR (ED.) - Gosudarstvennost i anarchija = Étatisme et anarchie : 1873.
%2388132: BAKOUNINE, MICHEL., LEHNING, ARTHUR (ED.) - Michel Bakounine sur la guerre franco-allemande et la révolution sociale en France, 1870-1871 : écrits et matériaux.
%2387689: BAKOUNINE, MICHEL., LEHNING, ARTHUR (ED.) - Michel Bakounine et les conflicts dans l'Internationale 1872 : la question germano-slave, le communisme d'état : écrits et matériaux.
%2387688: BAKOUNINE, MICHEL., LEHNING, ARTHUR (ED.) - Michel Bakounine et ses relations slaves, 1870-1875.
%23105482: BAL, P. DE & BELL, W. - Amerikaanse politiepraktijken en het vierde amendement : uitbreiding van bevoegdheden en vermindering van rechtsbescherming.
%23118800: BAL, ELLEN - 'They ask if we eat frogs'; Social Boundaries and Ethnic Categorisation, and the Garo People of Bangladesh.
%239934: BAL, PETER. - Dwangkommunikatie in de rechtszaal. Een onderzoek naar de verbale interaktie tussen rechter en verdachte tijdens de strafzitting van de politierechter.
%2380019: BALANDIER, GEORGE. - Sociologie actuelle de l'Afrique noire : dynamique sociale en Afrique centrale.
%23214958: BALANDIER, GEORGES - Le dédale: pour en finir avec le XXe siecle.
%23159630: BALASSA, BELA (ED.) - European economic integration.
%23159732: BALASSA, BELA & LUC BAUWENS. - Changing trade patterns in manufactured goods : an econometric investigation.
%23101103: BALASUBRAHMANYAM, S. R.: - Middle Chola temples. Their architecture, art and history, from Rajaraja I to Kulottunga I, 985-1100.
%2357548: BALBERT, P. & P.L. MARCUS (ED.) - D.H. Lawrence. A Centenary Consideration.
%23241946: BALCOMBE, JONATHAN. - Pleasurable kingdom : animals and the nature of feeling good.
%23101105: BALDE, J. - Deutsche Dichtungen: Ode nova dicta Hecatombe de vanitatis mundi, 1637 und Ehrenpreiss, 1640.
%23221640: BALDESSARI, JOHN. - John Baldessari : the Städel Paintings.
%23246527: BALDI, PIERRE. - The shattered self : the end of natural evolution.
%23151783: BALDIZZONE, TIZIANA. - Tibet: Journey to the Forbidden City : retracing the steps of Alexandra David-Néel.
%23233306: BALDWIN, JOHN & MICHAEL MCCONVILLE. - Jury trials.
%2310547: BALDWIN, PETER - The copyright wars: three centuries of Trans-Atlantic battle.
%2317845: BALDWIN, JAMES FOSDICK. - The King's Council in England during the Middle Ages.
%23245957: BALDWIN, JAMES. - Bijna binnen handbereik.
%23242624: BALDWIN, THOMAS (ED.) - The Cambridge history of philosophy , 1870-1945.
%23233619: BALE, JOHN., CHRISTENSEN, METTE KROGH. - Post-Olympism ? : questioning sport in the Twenty-first century.
%23210664: BALEKJIAN, W.H. - Legal aspects of foreign investment in the European Economic Community.
%238145: BALEKJIAN, W.H. - Die Effektivität und die Stellung nichtanerkannter Staaten im Völkerrecht.
%23193872: BALEMA, ADDIS ALEM. - Economic development and democracy in Ethiopia.
%2328098: BALEN-CHAVANNES, A.E. VAN (ED.) - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966.
%2390602: BALEN, B. VAN & A. FISCHER (RED.) - De universiteit als modern mannenklooster.
%23100681: BALEN, PETRUS VAN. - De Verbetering der gedachten.
%23182256: BALENDUX, ANTONIUS HENDRIKUS. - Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de 'Indonesische Middenstand.
%23165821: BALFOORT, DIRK J. - Het probleem van den vioolbouw.
%23155401: BALFOUR, JAMES. - Philosophical dissertations.
%2355781: BALINT, RUTH - Troubled Waters: Borders, Boundaries and Possession in the Timor Sea.
%23112688: BALIS, JAN. - De Roos in Beeld.
%2375068: BALIS, JAN. - Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken.
%2367017: BALJÉ, CHR., DRUPSTEEN, TH.G., HAEFTEN, M.P.H. VAN & TOONEN, TH.A.J. (RED.) - De ontzuiling voorbij, openbaar bestuur en individualistisch burgerschap.
%2346715: BALJÉ, C.L. (RED.). - Vernieuwing en Eerste Kamer : een reflectie op het Openbaar Bestuur vanuit de 'Chambre de Réflection'.
%23136145: BALK, FERDINAND - Lessing auf der Niederländischen Bühne ( bis 1830).
%23251136: BALK, J.TH. - Een groet uit Noord-Holland : een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw.
%23272816: BALKEMA, ANNETTE W. & HENK SLAGER (EDS.) - The intellectual conscience of art.
%2316262: BALKENENDE, J.P. - (e.a.) Bestuursrecht na 1992.
%2318362: BALKESTEIN, JOHANNES. - Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de Romeinse god Mars.
%23206830: BALL, MILNER S. - Called by stories : biblical sagas and their challenge for law.
%23113306: BALL, HOWARD. - Hugo L. Black : cold steel warrior.
%23258956: BALL JR., STUART M. - Native Paths to Volunteer Trails : Hiking and Trail Building on Oahu.
%23198366: BALL, JOSEPH H. - Collective security : the why and how.
%23218269: BALL, NICOLE & TAMMY HALEVY. - Making peace work: the role of the international development community.
%2355289: BALL, R.J. (ED). - The International Linkage of National Economic Models.
%2350182: BALL, MILNER S. - Lying down together : law, metaphor, and theology.
%23161668: BALL, CAROLINE. - Law for social workers : an introduction.
%23261434: BALLA, JOHN I. - The diagnostic process : a model for clinical teachers.
%2345758: BALLANTYNE, R.M. - The dog Crusoe and his master. A story of adventure in the western prairies.
%23250044: BALLARD, DANA H. - An Introduction to Natural Computation (Complex Adaptive Systems).
%2394821: BALLARD, EDWARD G. & CHARLES E. SCOTT. - Martin Heidegger: in Europe and America.
%23130918: BALLARD, E. GOODWIN - Principles of Interpretation
%23235452: BALLASTER, ROSALIND. - Fabulous orients : fictions of the East in England , 1662-1785.
%23112685: BALLE, JAN-LUC & JAQUES GOFFIN. - Een eeuw kantoormachines 1873-1973. Het kantoormateriaal van het Museum van de Boekdrukkunst.
%23107057: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN. - Plannen in het welzijnsrecht en het gezondheidsrecht.
%23104365: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN. - Rechtsbescherming in het Awb-tijdperk.
%23178440: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. VAN. - (e.a.). Bestuursrecht in het Awb-tijdperk.
%23159420: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Het Hof van boven : Amsterdammers in de Hoge Raad.
%2334241: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN (E.A.) - Kwaliteitsperspectief in de rechtspraak : inleidingen en discussie.
%23256058: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Loonbelasting.
%23107514: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - Loonbelasting.
%23183690: BALLEGOOIJEN, C.W.M. VAN. - De plaatsvervanger.
%23213998: BALLERINI, ANTONIUS, 1805-1881. - Sylloge monumentorum ad mysterium Conceptionis Immaculatae Virginis deiparae illustrandum cura et industria Antonii Ballerini S.J.
%2318183: BALLESTREM, KARL G. - Russian philosophical terminology. Russian, English, German & French.
%2345718: BALLETTI, A. - L'Economia Politica nelle Academie e ne'Congressi degli Scienziati (1750-1850).
%23233571: BALLMER, THOMAS T. - Logical grammar, with special consideration of topics in context change.
%23222126: BALLREICH, HANS ... ET AL. - Das Staatsnotrecht in Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereiningten Staaten von Amerika.
%23268396: BALOGH, T.; K. MANDELBAUM, F.A. BURCHARDT, E.F. SCHUMACHER, M. KALECKI, G.D.N. WORSWICK. - The economics of full employment : studies prepared at The Oxford University Institute of Statistics.
%23267489: BALOUTZOVA, SVETLA. - Demography and nation : social legislation and population policy in Bulgaria, 1918-1944.
%2323519: BALSAMO, LUIGI & MAURIZIO FESTANTI (EDS.) - I fondi librari antichi delle biblioteche : problemi e tecniche di valorizzazione.
%23258962: BALTAZAR JR., GABE AND THEO GARNEAU - If it Swings, It's Music. The Autobiography of Hawai'i's Gabe Baltazar Jr.
%232590: BALTES, JOSEF. - Gewinnung und Verarbeitung von Nahrungsfetten.
%2394844: BALTHASAR, N. - La méthode en métaphysique.
%23100512: BALTZER, OTTO. - Die Sentenzen des Petrus Lombardus : ihre Quellen und ihre dogmengeschichtliche Bedeutung.
%23100314: BALTZER, OTTO. - Beiträge zur Geschichte des christologischen Dogmas im 11. und 12. Jahrhundert.
%23267085: BALZAC, HONORÉ DE. - Traité de la vie élégante. Illustrations tirées des Costumes Parisiens.
%23249503: GROUPE D'ÉTUDES BALZACIENNES - Balzac critique : [actes des communications prononcées le 12 mai 2007 à la maison de Balzac à l'occasion d'une journée d'étude organisée par le groupe d'études balzaciennes sur Balzac et son double : Balzac critique].
%23225814: BALZER, WOLFGANG., STEGMÜLLER, WOLFGANG. - Philosophy of economics : proceedings , Munich , July 1981.
%2383110: BAMBERG, FELIX. - Geschichte der orientalischen Angelegenheit im Zeitraume der Pariser und des Berliner Friedens.
%23206254: IAIN BAMFORTH. - The body in the library : a literary anthology of modern medicine.
%23135045: BAMMATE, HAÏDAR. - Visages de l'islam.
%23263780: BAN, THOMAS A., DAVID HEALY & EDWARD SHORTER (EDS.) - The rise of psychopharmacology and the story of CINP.
%23156449: BANADYGA, ALBERT A. - Cucumbers for pickles : A 1948 survey of literature dealing with their production.
%2399074: BANDA, P.H. - Administratief procesrecht in vergelijkend perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de invloed van de functie van het beroep op de rechter bij de regeling van het administratieve procesrecht
%23256836: BANDEL, JAN-FREDERIK & ROBERT GILLETT (EDS.) - Hubert Fichte : Texte und Kontexte.
%23250590: BANDYOPADHYAYA, SEKHARA, ABHIJIT DASGUPTA & WILLEM VAN SCHENDEL. - Bengal : communities , development and states.
%23162717: BANERJI, R.B. & M.D. MESAROVIC. - Theoretical approaches to non-numerical problem solving; proceedings.
%23227403: BANG, RUTH. - Sexuelle Fehlhaltungen : Ursachen, Erscheinungsformen und Möglichkeiten der Hilfe : Beiträge zur Information von Sozialarbeitern und Pädagogen : einige Referate einer Fortbildungstagung für Sozialarbeiter unter dem Thema: Hilfe für Menschen mit abartigem Sexualverhalten, im Januar 1966 in Zürich.
%23242962: BANGALORE, SRINIVAS - Supertagging: Using Complex Lexical Descriptions in Natural Language Processing.
%23267086: BANGERT, CHRISTOPH. - Hello camel.
%23248877: BANGMA, C.H. (E.A.) - De vijfde tranche : preadviezen.
%23224842: BANIER, FRANCOIS-MARIE. - On the edge.
%23177687: BANIER, FRANCOIS-MARIE. - Past present.
%23230566: WORLD BANK. - Responsible Growth for the New Millennium: Integrating Society, Ecology, and the Economy.
%23255474: BANK, JAN (E.A.) - Katholieke Arbeidersbeweging : deel 1: Studies over KAB en het NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945.
%23223736: BANK, WORLD - Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implemention in Development Projects.
%23204189: BANK, JAN (E.A.) - Katholieke Arbeidersbeweging : deel 2: De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945.
%23235776: DE NEDERLANDSCHE BANK. - De Nederlandsche Bank : bankoctrooi van 1904 : parlementaire bescheiden, wetten en statuten.
%2341965: WORLD BANK. - Partnerships for Global Ecosystem Management -- Science, Economics and Law: Proceedings and Reference Readings from the Fifth Annual World Bank ... and Socially Sustainable Development.
%2359915: BANK, J. & C. VOS. - Hendrikus Colijn antirevolutionair.
%2357699: BANK, JAN T.M. - Katholieken en de Indonesische Revolutie. Diss.
%23136438: ASIAN DEVELOPMENT BANK AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT INSTITUTE OF THE WORLD BANK. - The urban poor and basic infrastructure services in Asia and the Pacific : regional seminar : [a report on the seminar held on 22-28 January 1991 in Manila, Philippines. 3 Volumes.
%23257057: ADVIESCOMMISSIE TOEKOMST BANKEN. - Naar herstel van vertrouwen.
%2336809: BANKS, OLIVER. - The biographical dictionary of British Feminists. Volume 1: 1800-1930.
%2399328: BANKS, B. - The image of Huysmans.
%2339406: BANKS, DAVID J. (ED.). - Changing identities in modern Southeast Asia.
%23177616: BANKS, CHRISTOPHER P. - Judicial politics in the D.C. Circuit Court.
%23205682: BANNENBERG, G.P.J. - Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit.
%23157320: BANNER, STUART. - The death penalty : an American history.
%2348676: BANNER, JAMES M. - The elements of teaching.
%2348673: BANNER, JAMES M. - The elements of learning.
%23112575: BANNIER, J.H. ... [ET AL.] (EDS.) - Provo.
%2361935: BANNIER, FLORIS A.W. - Stof tot overpeinzing : liber amicorum voor Floris Bannier.
%23269120: BANNIER, FLORIS A.W. ... [ET AL.] - Betalingsverkeer.
%2337024: BANNING, CEES & TOM-JAN MEEUS. - De onzichtbare hand van de politiek. De achterkamers van Paars en de heimelijke steun aan Philips.
%23181823: BANNING, CORNELIS. - De voeding te Zaandam in 1929/1930.
%23279181: BANNING, WILLEM & H.E.S. WOLDRING. - Hedendaagse sociale bewegingen : achtergronden en beginselen. 13e druk.
%23246616: BANNING, LANCE. - The Jeffersonian persuasion : evolution of a party ideology.
%23209024: BANNING, THEO VAN ... [ET AL.] - Human rights. [1]: Human rights instruments.
%2377071: BANTOCK, G.H. - Studies in the history of educational theory. Vol. 1: Artifice and nature 1350-1765.
%23199192: BAR-SIMAN-TOV, YAACOV. - Israel and the peace process, 1977-1982 : in search of legitimacy for peace.
%23196688: BAR-ON, DAN. - The others within us : constructing Jewish-Israeli identity.
%2376118: BAR, CARL LUDWIG VON. - Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts. 2 Bände.
%2376116: BAR, CARL LUDWIG VON. - Geschichte des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien.
%2358461: BAR-HILLEL, YEHOSHUA (ED.). - Logic, methodology and philosophy of science : proceedings of the 1964 international congress.
%23266470: BAR, CARL LUDWIG VON. - Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts. 2 Bände.
%23189578: BAR-HILLEL, YEHOSHUA (ED.). - Pragmatics of natural languages.
%2392774: BARACK, BOAZ. - The application of the competition rules (antitrust law) of the European Economic Community to enterprises and arrangements external to the Common Market.
%2311927: BARACK, BOAZ. - The application of the competition rules (antitrust law) of the European Economic Community to enterprises and arrangements external to the Common Market.
%23271810: BARAK, AHARON. - Some reflections on the Israeli legal system and its judiciary.
%23132866: BARAL, HEM SAGAR - Community Structure and Habitat Associations of Lowland Grassland Birds in Nepal.
%23227450: BARAMKI, DIMITRI C. - The art and architecture of ancient Palestine : a survey of the ararchaeology of Palestine from the earliest times to the Ottoman conquest.
%2337813: BARANOWSKI, HENRYK. - Bibliografia Kopernikowska 1509-1955.
%23207754: BARANY, ZOLTAN D. & ROBERT G. MOSER. - Ethnic politics after communism.
%23241511: BARANY, ZOLTAN D. & ROBERT G. MOSER. - Ethnic politics after communism.
%23243124: BARASH, DAVID P. - Introduction to peace studies.
%233450: BARBACCIA, GIUSEPPE. - La dignità umana : una queatione di filosofia pubblica.
%23238940: BARBADO, AMPARO ALMARCHA (ED.) - Spain and Ec Membership Evaluated (EC Membership Evaluated Series).
%23197020: BARBARD, FREDERICK M. - Democratic legitimacy : plural values and political power.
%23115462: BARBASH, FRED. - The Founding: a dramatic account of the writing of the constition.
%23274705: BARBEDO DE MAGALHAES, A. - East Timor, land of hope: Second Symposium on Timor, Oporto University, 28 April-1 May 1990 : with a historical introduction on East Timor, decolonization, occupation and genocide.
%23248154: BARBER, STEPHEN. - Extreme Europe.
%23173500: BARBER, SOTIRIOS A. - The constitution of judicial power.
%2384712: BARBER, SOTIRIOS A. - Welfare and the Constitution.
%2382299: BARBER, RICHARD - The Reign of Chivalry.
%2342819: BARBER, BENJAMIN R. - Superman and common men : freedom, anarchy and its revolution.
%23263044: BARBER, ELINOR G., PHILIP G. ALTBACH, & ROBERT G. MYERS (EDS.) - Bridges to knowledge : foreign students in comparative perspective
%23223803: BARBERO, ALESSANDRO. - Waterloo : het verhaal van de veldslag.
%23165606: BARBERO, LUCA MASSIMO (ED.), MARCA-RELLI, CONRAD. - Conrad Marca-Relli.
%23246026: BARBERO, LUCA MASSIMO. - Venice, 1948-1986 : the art scene : photographs from the ArchivioArte Fondazione.
%23101109: BARBIER DE MEYNARD, C.A. - Dictionnaire turc-français... Renfermant les mots d'origine turque et les mots arabes et persans...
%2397383: BARBIER DE MEYNARD, CASIMIR. - Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes : extrait en trad. française avec quelques textes originaux, du Mo'djem el-Boudân, dictionnaire des pays, de Ibn Abdallah el-Roumi el-Hamawi Yaqcout, 1179-1229 A.D. et complété à l'aide de documents arabes et persans pour la plupart inédits.
%2398848: BARBIERI, SERGIO UMBERTO. - Kritiek en ontwerp : proeven van architektuurkritiek.
%23164512: BARBIERI JR., WILLIAM A. - Ethics of citizenship : immigration and group rights in Germany.
%23263321: BARBOSA, VALMIR C. - An Introduction to Distributed Algorithms.
%23195261: BARBOUR, CHARLES (ED.) - Action and Appearance: ethics and the politics of writing in Hannah Arendt.
%2354302: BARBOUR, K.M. - The growth, locatation, and structure of industry in Egypt.
%23274161: BARCHAS, JACK D. & EARL USDIN (EDS.) - Serotonin and Behaviour
%2376119: BARCHEWITZ, JUTTA. - Von der Wirtschaftstätigkeit der Frau in der vorgeschichtlichen Zeit bis zur Entfaltung der Stadtwirtschaft.
%23277093: BARD, MICHAEL. - Death to infedels : radical islam's war against the jews.
%23248671: BARD, MITCHELL GEOFFREY. - Will Israel survive ?.
%2380222: BARDAGLIO, PETER W. - Reconstructing the household. Families, sex, and the law in the nineteenth-century south.
%23184843: BARDÈCHE, MAURICE & ROBERT BRASILLACH. - Histoire du cinéma. Tome I : Le cinema muet; Tome II : Le cinema parlant.
%2375052: BARDHAN, KALPANA (ED.) - Of women, outcastes, peasants and rebels : a Bengali short stories.
%23175161: BARDHAN, K. K., CHAKRABARTI, B. K & HANSEN, ALEX,. - Non-linearity and breakdown in soft condensed matter : proceedings of a workshop held at Calcutta, India, 1-9 December 1993.
%2370897: BARDOEL, JOHANNES LAMBERTUS HENDRIKUS - Communicatiebeleid en communicatiemarkt : over beleid, economie en management voor de communicatiesector.
%2394905: BARDONNET, DANIEL. - La succession d'états à Madagascar : (succession au droit conventionnel et aux droits patrimoniaux).
%2383918: BARDONNET, DANIEL (ED.) - L'adaptation des structures et méthodes des Nations Unies : colloque, La Haye, 4-6 Novembre 1985 = The adaptation of structures and methods at the United Nations : workshop, The Hague, 4-6 November 1985.
%23147197: BARDONNET, DANIEL [ET AL.] - Soixante-quinzième anniversaire de l'Académie de droit international de La Haye = Seventy-fifth anniversary of The Hague Academy of International Law.
%23132783: BAREL, YVES. - Le développement économique de la Russie tsariste.
%2347037: BARELS, M. - Preventieve bevoegdheden in het Verkeers- en Vervoersstrafrecht.
%2373580: BARELS, M. - Hoofdlijnen van de wet Mulder.
%23112574: BAREN, NANDA VAN - Planhiërarchische oplossingen : een bron voor maatschappelijk verzet : een onderzoek naar het verloop van besluitvormingsprocessen omtrent het plaatsen van voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking.
%23140417: BARENDRECHT, J.M. & E.J.M. VAN BEUKERING-ROSMULLER. - Recht rond onderhandeling : naar verbintenissenrecht, procesrecht en rechtspraktijk die sporen met moderne geschiloplossingsmethoden.
%23122027: BARENDRECHT, J.M. ... [ET AL.] - Rechtspleging, samenleving en bestuur : een gerichte onderzoeksagenda.
%23237443: BARENDREGT, J.J. & LUC GUSTAAF ANTOON BONNEUX. - Degenerative disease in an aging population : models and conjectures.
%23139650: BARENTS, R. & L.J. BRINKHORST. - Grondlijnen van Europees recht.
%23105452: BARENTS, RENÉ. - Europees recht voor economische richtingen.
%2346083: BARENTS, RENÉ. - Internationale grondstoffenovereenkomsten : een onderzoek naar de juridische aspecten van internationale marktordeningen. Diss.
%23278156: BARENTS, R. ... [ET AL.] - Organisaties en problemen op het gebied van de internatioale handel.
%23107709: BARENTS, RENÉ. - Het Verdrag van Amsterdam.
%23278153: BARENTS, R. ... [ET AL.] - Transcontinentale en subcontinentale regionale organisaties.
%23259078: BARENTS, RENÉ. - Een grondwet voor Europa : achtergronden en commentaar.
%23164246: BARENTS, RENÉ. - Procedures en procesvoering voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de EG.
%23126339: BARENTS, R. & L.J. BRINKHORST. - Grondlijnen van Europees recht. 11e druk.
%23203928: BARENTS, RENÉ. - Procedures en procesvoering voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de EG.
%23129117: BARENTS, E. (ED.) - KPN collectie fotografie. Huis Marseille.
%23164666: BARENTS, RENÉ. - Het Verdrag van Amsterdam.
%2359862: BARENTS, RENÉ. - The agricultural law of the EC : an inquiry into the administrative law of the European Community in the field of agriculture.
%2356226: BARENTS, R. (ED.) - Rechtsbescherming in de Europese Gemeenschap : recente ontwikkelingen.
%23278155: BARENTS, R. ... [ET AL.] - Organisaties op het gebied van het internationale monetaire stelsel en de ontwikkelingsfinanciering : financieringsorganisaties.
%23278154: BARENTS, R. ... [ET AL.] - Organisaties op het gebied van het internationale monetaire stelsel en de ontwikkelingsfinanciering : monetaire organisaties.
%23253738: BARENTS, R. (ED.) - Bescherming van flora & fauna.
%23236626: BARENTS, RENÉ. - Het Verdrag van Amsterdam in werking.
%23120695: BARENTSEN, A.A., B.M. GROEN & R. SPRENGER (EDS.) - Studies in West Slavic and Baltic Linguistics.
%23113731: BARFOOT, C.C. & RIAS VAN DEN DOEL (EDS.) - Ritual remembering : history, myth and politics in Anglo-Irish drama.
%2380197: BARGATZKY, WALTER. - Schöpferischer Friede.
%23158149: BARILLI, RENATO. - A Course on Aesthetics.
%23192441: BARING, ARNULF. - Germany's new position in Europe : problems and perspectives.
%23267502: BARISH, EVELYN. - The double life of Paul de Man.
%2346219: BARKAI, AVRAHAM. - From Boycott to Annihilation : the economic struggle of German Jews, 1933-1943.
%23196948: BARKER, PAT. - Het oog in de deur : roman.
%23258602: BARKER, TERRY & M. HASHEM PESARAN. - Disaggregation in Econometric Modelling.
%23251963: BARKER, ADELE MARIE (ED.) - Consuming Russia : popular culture, sex, and society since Gorbachev.
%23237610: BARKHAUSEN, MAX. - Francesco Guicciardinis politische Theorien in seinen Opere inedite.
%23205123: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL.] - De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijke recht.
%23130350: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL.] - The execution of Strasbourg and Geneva human rights decisions in the national legal order.
%23132810: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL.] - Feitenvaststelling in beroep.
%23253475: BARKHUYSEN, T. - Eenheid en coherentie van rechtsbescherming in de veellagige Europese rechtsorde.
%23248874: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL.] - De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : preadviezen.
%2396448: BARKHUYSEN, T. ... [ET AL.] - De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 14 mei 2004.
%23101559: BARKMAN, J.J. - De epifytenflora en -vegetatie van Midden-Limburg (België)
%23260988: BARLOW, CONNIE (ED.). - Evolution extended : biological debates on the meaning of life.
%23147154: BARLOW, CONNIE (ED.). - From Gaia to selfish genes. Selected writings in the life sciences.
%23154738: BARLOW, CONNIE (ED.). - From Gaia to Selfish Genes : selected Writings in the Life Sciences.
%23183623: BARLOW, PATRICIA M. - Aviation antitrust: the extraterritorial application of the United States Antitrust Laws and international air transportation.
%23273682: BARLOW, CONNIE (ED.). - Evolution extended : biological debates on the meaning of life
%23194748: BÄRMANN, JOHANNES. - Europäische Integration im Gesellschaftsrecht.
%23272810: BARMAT, LOUIS ISAAK. - De regel Locus regit actum in het internationaal privaatrecht.
%2351974: BARNA, T. - Redistribution of incomes through public finance in 1937.
%233241: BARNABY, CHARLES FRANK (ED.) - Preventing the spread of nuclear weapons.
%23245112: BARNARD, CATHERINE. - The substantive law of the EU : the four freedoms.
%2382762: BARNARD, ALAN. - The Australian Wool Market 1840-1900.
%23252517: BARNARD, CATHERINE. - EC employment law. 3rd edition.
%2365897: BARNDS, W.J. (ED.) - The Two Koreas in East Asian Affairs.
%23206503: BARNER, WILFRIED. - Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos : [Griech. Texte].
%23238660: BARNES, DJUNA. - Ryder.
%23277162: BARNES, HARRY ELMER. - The repression of crime : studies in historical penology.
%23275187: BARNES, DAVID S. - The great stink of Paris and the nineteenth-century struggle against filth and germs.
%23100694: BARNES, HARRY E. - A History of the Penal Reformatory and Correctional Institutions of the State of New Jersey. Analytical documentary.
%23152330: BARNES, PHILLIP E. - A Comparative Analysis of Multinational Facilities in the European Union and the United States during Implementation of ISO 14001: How Environmental Regulations and Culture Affect the Implementation of an International Environmental Standard.
%23249673: BARNETT, A. DOAK. - China's economy in global perspective.
%23254022: BARNETT, VIVIAN E. ... ET AL. - Art of tomorrow : Hilla Rebay and Solomon R. Guggenheim.
%23127248: BARNETT, A. DOAK. - Cadres, bureaucracy, and political power in Communist China.
%23132180: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT. - Kandinsky Watercolours. Catalogue raisonné 1900-1944.
%236517: BARNETT, RANDY E. - The Structure of liberty: justice and the rule of law.
%2371265: BARNETT, RICHARD. - Packet-switched networks : theory and practice.
%23204088: BARNEVELD, ERIK MICHIEL VAN. - Risk sharing as a supplement to imperfect capitation in health insurance : a tradeoff between selection and efficiency = Risicodeling als aanvulling op imperfecte normuitkeringen voor ziektekostenverzekeringen : een afruil tussen selectie en doelmatigheid.
%23246746: BARNHART, TERRY A. - Ephraim George Squier and the development of American anthropology.
%23124134: BARNHOORN, J.A.J. - Psychopathie, Misdadigheid en Rechtspraak.
%238724: BARNHOORN, L.A.N.M. & K.C. WELLENS (EDS.) - Diversity in secondary rules and the unity of international law.
%23100650: BARNIKOL, ERNST. - Das entdeckte Christentum im Vormärz : Bruno Bauers Kampf gegen Religion und Christentum und Erstausgabe seiner Kampfschrift.
%23215258: BARNIKOL, ERNST. - Weitling der Gefangene und seine Gerechtigkeit : eine Kritische Untersuchung über Werk und Wesen des frühsozialistischen Messias.
%2338565: BARNIKOL, ERNST. - Mensch und Messias : der nichtpaulinische Ursprung der Präexistenz-Christologie : Prolegomena zur neutestamentlichen Dogmengeschichte I.
%2338420: BARNIKOL, ERNST. - Philipper 2 : der marcionitische Ursprung des Mythos-Satzes Phil 2,6-7 : Prolegomena zur neutestamentlichen Dogmengeschichte II.
%23201824: BARNOUW, DAVID & ADA LOPES CARDOZO. - Herdenken op klein formaat : Nederlandse postzegels over de Tweede Wereldoorlog.
%23272207: BARNOUW, DAGMAR. - Visible Spaces: Hannah Arendt and the German-Jewish Experience.
%23251927: BARNOUW, ERIK. - Media marathon : a twentieth-century memoir.
%23145729: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : High Middle Ages, 500-1200 : Volume 4 : Meeting of East and West.
%23145764: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 14 : catholic restoration and wars of religion.
%23226727: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 13 : inquisition,renaissane andreformtion.
%23259770: BARON, DENNIS. - Grammar and gender.
%23241747: BARON, AVA. - Work engendered : toward a new history of American labor.
%2383966: BARON, PIERRE. - Un théologien laïc orthodoxe russe au XIXe siècle: Alexis Stépanovitch Khomiakov (1804-1860) : son ecclésiologie - exposé et critique.
%23148700: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 10 : on the empire's periphery.
%2376223: BARON, JULIUS. - Abhandlungen aus dem römischen Zivilprozess.
%23193530: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : High Middle Ages, 500-1200 : Volume 7 : Hebrew language and letters.
%23190347: BARON, SALO WITTMAYER. - A social and religious history of the Jews : Late Middle Ages and era of European expansion, 1200-1650 : Volume 12 : economic catalyst.
%23262900: BARON, JOAN BOYKOFF & DENNIE PALMER WOLF (EDS.) - Performance-based student assessment: challenges and possibilities (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23196123: BARON, J.H. AND F.M. SULLIVAN. - Carbenoxolone sodium.
%23191198: BARON, FABIEN, CHAN, JUSTIN, EMI, WADA, GREEN, DOZE, MOTHER, SAGMEISTER, STEFAN, SHIGERU, UMEBAYASHI - ww.second issue
%23194175: BARONE, ARTURO. - Italy's world of wines.
%2321488: BARONIUS, CAESARE. - Annales ecclesiastici ... una cum critica historico-chronologica...Antonii Pagii...[TOME I-XIX.]...ab anno MCXCVIII ...Odorico Raynaldo ... accedunt in hac editione notae...quibus Raynaldi annales illustrantur...Joanne Dominico Mansi..[TOME I-XV]...Index universalis rerum omnium [TOME I-III]...apparatus [TOME I]. Complete in 38 volumes..
%23229790: BAROUD, RAMZY. - The second Palestinian intifada : a chronicle of a people's struggle.
%2370425: BAROUDI, ABDALLAH. - Maroc : impérialisme et émigration.
%2347388: BARQUIST, MR. DAVID L. - Myer Myers: Jewish Silversmith in Colonial New York.
%23209471: BARR, MICHAEL D. & ZLATKO SKRBI&SCARON - Constructing Singapore : elitism , ethnicity and the nation-building project.
%23263042: BARR, REBECCA & ROBERT DREEBEN. - How schools work. With Nonglak Wiratchai. Chicago : University of Chicago Press, 1988. Reprint. Paperback. xiii,191 pp.
%2363295: BARRA, J.R. (A.O.) - Recent developments in statistics : proceedings of European meeting of statisticians, Grenoble 1976.
%23231271: BARRAL I ALTET, XAVIER. - Vroege middeleeuwen : van de late klassieke Oudheid tot het jaar 1000.
%23107018: BARRATT, GLYNN. - Southern and Eastern Polynesia.
%23279961: BARRATT, GLYNN. - Russian shadows on the British Northwest Coast of North America, 1910-1890 : a Study of Rejection of Defense Responsibilities
%2348197: BARRATT, BETHANY. - Human rights and foreign aid : for love or money?
%23109846: BARREAU,JEAN -CLAUDE - De l'islam en general et du monde moderne en particulier
%23172821: BARRETT, ANDREA. - Servants of the map : stories.
%23261198: BARRETT, EDWARD (ED.) - Text, ConText, and HyperText: Writing with and for the Computer (Information Systems).
%23121147: BARRETT, H. (ED.) - Rhetoric of the people : Is there any better or equal hope in the World?
%23235324: BARRETT, CHRISTOPHER BRENDAN. - Overseas research : a practical guide
%2334763: BARRETT JONES, P. - Joint stock banking in Germany : a study of the German creditbanks before and after the war.
%23206462: BARRETT, PETER. - Science and theology since Copernicus : the search for understanding.
%23190107: BARRIERE, OLIVIER & CATHERINE BARRIERE. - Un droit a inventer. foncier et environnement dans le delta interieur du niger (mali).
%23208161: BARRIUSO, PATROCINIO GARCÍA. - España en la historia de Tierra Santa : Obra Pía española a la sombra de un regio patronato : estudio histórico-jurídico.
%23142323: BARRON, STEPHANIE - Exiles + Emigrés : the Flight of European Artists from Hitler.
%23109719: BARROS, A.I.M.B. DE. - Discrete and fractional programming techniques for location models.
%2392895: BARROUX, MARIUS. - Essai de bibliographie critique de l'histoire de Paris.
%23245899: BARROW, JOHN - The Artful Universe Expanded.
%23178494: BARROW, ISAAC. - Lectiones geometricae.
%23169021: BARRUCAND, MARIANNE - Moorish Architecture in Andalusia.
%2342820: BARRUÉ, JEAN. - Anarchisme nu.
%23210335: BARRY, DONALD D. & ROBERT S. SHARLET. - Public policy and law in Russia : in search of a unified legal and political space : essays in honor of Donald D. Barry.
%23277887: BARRY, DONALD D. (ED.) - Law in the Gorbachev era : essays in honor of Dietrich André Loeber.
%23143665: BARRY, JAMES JR. - Measures of science: theological and technological impulses in early modern thought.
%23261460: BARRY, JOHN A. - Technobabble.
%23226761: BARRY, JOHN - Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress (SAGE Politics Texts series).
%2374900: BARRY, JOHN - The State and the Global Ecological Crisis.
%2369339: BARRY, F.R. - Christian ethics and secular society.
%23141983: BARRY, DONALD D. (ED.) - Toward the Rule of Law in Russia? Political & Legal Reform in the Transition Period.
%23221382: BARRY, JOHN - Europe, Globalization and Sustainable Development.
%23123021: BARSAMIAN, DAVID & EDWARD W. SAID. - The pen and the sword : conversations with David Barsamian.
%23211094: BARSHAY, ANDREW E. - State and intellectual in imperial Japan : the public man in crisis.
%23136403: BARSKY, ROBERT F. - The Chomsky effect : a radical works beyond the ivory tower.
%23162333: BART, F.M. ... [ET AL.] - De zaak berecht, het geschil beslecht : bijdragen aan de masterclass geschillenbeslechting 2000, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam.
%2339298: BART, JEAN & MICHEL PETITJEAN. - L'influence du droit romain en Bourgogne et en Franche-Comte (XIIe-XVe s.).
%23155785: BARTA, HEINZ & MICHAEL GANNER. - Rechtliche Rahmenbedingungen der Alten- und Pflegebetreuung Innsbruck, 15. bis 17. April 1998, Tagungsband.
%23275240: BARTA, MELINDA A. - Mixed metals : creating contemporary jewelry with silver, gold, copper, brass and more.
%2336621: BARTALITS, L.L.S. - Hongarije en de Anschluss 1918-1939. Diss.
%239289: BARTEL, J.C.K.W. - Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen. Diss.
%237033: BARTEL, J.C.K.W. - Familievennootschappen.
%23253758: BARTEL, JAN KEES. - Wetgevingskunsten : vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010.
%23101561: BARTELINK, G.J.M. - Etymologisering bij Vergilius
%23268057: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
%23129476: BARTELS, KLAUS - Wie Berenike auf die Vernissage Kam.
%2315898: BARTELS, J.A.C. ... [ET AL.] (ED.) - Jeugdpsychiatrie en recht.
%23268998: BARTELS, EDIEN. - 'Een dochter is beter dan duizend zonen' : Arabische vrouwen, symbolen en machtsverhoudingen tussen de sexen.
%232875: BARTELS, ALOYSIUS JAN HUBERT. - Bijdrage tot ordening van de maatschappelijke gezondheidszorg in Nederland.
%2312096: BARTELS, J.A.C. - De persoon van de minderjarige.
%23224085: BARTELS, J.A.C. - Jeugdstrafrecht.
%23269488: BARTELS-ISHIKAWA, ANNA (ED.) - Hermann Roesler : Dokumente zu seinem Leben und Werk.
%23182509: BARTELS, HENDRIK. - Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandsche Hervormde kerk van 1929 tot 1939.
%2316156: BARTELS, J.A.C. ... [ET AL.] (ED.) - 75 jaar Kinderwetten 1905-1980.
%2370313: BARTELS, A. - Een eeuw middelbaar onderwijs, 1863-1963.
%2320766: BARTELS, J.A.C. ... [ET AL.] (ED.) - Jeugdpsychiatrie en recht.
%23210183: BARTELS, JOSEF. - Kritische analyse van het klassieke in- en uitvoerargument.
%23254137: BARTER, JUDITH A. - Window on the west : Chicago and the art of the new frontier, 1890-1940.
%23233843: BARTH, FREDERIK. - Political leadership among Swat Pathans.
%2331776: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
%23101111: BARTH, JACOB. - Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Semitischen.
%23101563: BARTH, E.M. - Perspectives on Analytic Philosophy.
%23101566: BARTH, E.M. & E.C.W. KRABBE (EDS.) - Logic and Political Culture.
%23212613: BARTH EIDE, WENCHE & UWE KRACH (EDS.) - Food and human rights in development. Volume 1 : legal and institutional dimensions and selected topics.
%23150921: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
%23182715: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
%2386448: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie.
%2370723: BARTH, HEINRICH. - Philosophie und christliche Existenz : Festschrift für Heinrich Barth zum 70. Geburtstag am 3. Februar 1960.
%23147225: BARTH, PAUL. - Die Philosophie der Geschichte als Sociologie. Erster Teil: Einleitung und kritische Übersicht.
%2348048: BARTH, ROLAND - Run School Run.
%23267979: BARTH, A.J. - De Christelijke Afgescheiden Gemeente te Groede 1836-1869.
%23101565: BARTH, E.M. - Empiristische en empirische logica.
%23227831: BARTH, FREDERIK. - Political leadership among Swat Pathans.
%23142913: BARTHES, ROLAND. - Writer Sollers.
%23279200: BARTHES, ROLAND. - L'Empire des signes..
%23272208: BARTHES, ROLAND. - Sade/Fourier/Loyola.
%23254882: BARTHES, ROLAND. - Michelet.
%23100725: BARTHOLD, FRIEDRICH WILHELM. - Geschichte der Deutschen Städte und des Deutschen Bürgertums.
%2393726: BARTHOLOMEW, J.R. - The formation of science in Japan.
%23119299: BARTIN, E. - Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence Françaises.
%2384192: BARTLETT, ANNE CLARK - Cultures of Piety: Medieval English Devotional Literature in Translation.
%2374770: BARTLETT, ROSAMUND - Tolstoy: A Russian Life.
%23135550: BARTLETT, W.B. - God Wills It! An Illustrated History of the Crusades.
%23200287: BARTLING, DIRK. - De Structuur van het Aesthetisch a Priori bij Kant : een bijdrage tot de systematische interpretatie van de 'Kritik der Ästhetischen Urteilskraft'.
%23129544: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (Kort) Geding 1990/1991. (Reeks Actualia Ondernemingsrecht, nr. 2)
%23236578: BARTMAN, S.M. (E.A.) - Van het concern.
%23114614: BARTMAN, S.M. (E.A.) - Van het concern.
%23237576: BARTMAN, S. M. - Inleiding concernrecht.
%2329449: BARTMAN, S.M. & A.F.M. DORRESTEIJN. - Van het concern. 5e druk.
%2373632: BARTMAN, S.M. (E.A.) - Van het concern.
%23197447: BARTMAN, S.M. - Onderneming in (kort) geding 1992.
%23257176: BARTOLD, VASILY VLADIMIROVICH. - Mussulman culture.
%2391165: BARTOLLAS, CLEMENS & SIMON DINITZ. - Introduction to criminology : order and disorder.
%23261481: BARTON, G. EDWARD - Computational Complexity and Natural Language.
%23259746: BARTON, G. EDWARD., ROBERT C. BERWICK & ERIC SVEN RISTAD. - Computational complexity and natural language.
%23236538: BARTRAM, EDWIN B. - Honduran mosses collected by Paul C. Standley
%23272194: BARTSCH, SHADI. - The Mirror of the Self: Sexuality, Self-Knowledge, and the Gaze in the Early Roman Empire.
%23203525: BARTSCH, KARL. - Chrestomathie provençale (Xe-XVe siècles).
%2316286: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. 6 Dln.
%23210814: BARTSTRA, J.S. - Vlootherstel en legeraugmentatie, 1770-1780.
%23101568: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa, 1940-1945.
%23222340: BARUA, PRADEEP. - The state at war in South Asia.
%2319115: BARWENKO, JEKATERINA. A.O. (EDS.) - Revolutionäres Parteiprogramm - Revolutionäre Arbeitereinheit. Studien zum Kampf um die Vereinigung des Marxismus mit der Arbeiterbewegung.
%23241830: DE BARY, WM THEODORE.& IRENE BLOOM (EDS.) - Eastern Canons : Approaches to the Asian classics.
%2333476: BARY, WILLIAM THEODORE DE - Confucian Tradition and Global Education.
%23236449: BARYLI, ANDREAS. - Konzessionssystem contra Gewerbefreiheit : zur Diskussion der österreichischen Gewerberechtsreform 1835 bis 1860.
%23101113: BARZ, R. - The Bhakti sect of Vallabhacarya (1479-1531), Indian religious reformer.
%23234656: BARZEL, AMNON. - Art in Israel.
%2388078: BARZILAY, ISAAC E. - Between reason and faith. Anti-rationalism in Italian Jewish thought 1250-1650.
%23272213: BARZUN, JACQUES. - A Stroll with William James.
%23272197: BARZUN, JACQUES. - A Stroll with William James.
%23170730: BASALLA, GEORGE. - Civilized life in the universe : scientists on intelligent extraterrestrials.
%2366927: BASCH, F. - Relative Creatures, Victorian Women in Society and Novel.
%23241551: BASCH, FRAN ÷ COISE., MALKIEL, THERESA SERBER. - The diary of a shirtwaist striker.
%23254219: BASCHWITZ, KURT. - Du und die Masse : Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
%23884: BASCHWITZ, KURT. - De krant door alle tijden.
%236156: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mensch en menigte : bijdrage tot een exacte massapsychologie.
%2341884: BASCHWITZ, KURT. - Du und die Masse : Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
%23186598: BASCHWITZ, KURT. - De intelligentie van het krantenlezend publiek : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 19 April 1948.
%2391353: BASKERVILLE, STEPHEN W. - Of laws and limitations: an intellectual portrait of Louis Dembitz Brandeis.
%2375846: BASKERVILLE, RICHARD. - Designing information systems security.
%23110520: BASNAGE, JACQUES. - Corrispondenza de Rotterdam, 1685-1709.
%23100935: ABOU OTHMAN AMR IBN BAHR AL-DJAHIZ DE BASRA - Le Livre des Avares, Kitab Al-Buhala' par Abou Othman Amr ibn Bahr al-DJAHIZ (?-261/?-869) de Basra.
%23273467: BASSANI, GIORGIO - De tuin van de Finzi-Contini's : roman
%23165671: BASSE, MAURITS. - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde.
%2319118: BASSE, MAURITS. - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde.
%2329854: BASSECOUR CAAN, J.J. DE LA. - Schets van den regeringsvorm der Nederlandsche Republiek van 1515-1795.
%2354709: BASSILI, WILLIAM FARID. - Key to Cairo : a practical guide for travellers.
%2320817: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Crimes Against Humanity in International Criminal Law.
%2316766: BASSIOUNI, M. CHERIF (ED.) - The contributions of specialized institutes and non-governmental organizations to the United Nations criminal justice program : in honor of Adolfo Beria di Argentine.
%23234595: BASSIOUNI, M. CHERIF ... [ET AL.] (EDS.) - The protection of human rights in African criminal proceedings.
%2390222: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Draft statute International Tribunal = Projet de statut du Tribunal penal international = Proyecto des estatuto del Tribunal penal internacional.
%2338240: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Projet de code pénal international.
%2386152: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Criminal law and its processes : the law of public order.
%2320348: BASSIOUNI, M. CHERIF. - Commentaries on the International Law Commission's 1991 Draft code of crimes against the peace and security of mankind
%2337876: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Criminal Law. Volume 1 : Sources, subjects, and contents. 3rd edition.
%2337875: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Criminal Law. Volume 1 : Crimes.
%2337874: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Criminal Law. 2nd edition.
%23234619: BASSIOUNI, M. CHERIF & EDWARD M. WISE. - Aut dedere aut judicare : the duty to extradite or prosecute in international law.
%2320926: BASSIOUNI, M. CHERIF. - International Extradition: United States Law and Practice
%23267089: BASSMAN, LILLIAN & PAUL HIMMEL., TAUBHORN, INGO & BRIGITTE WOISCHNIK (EDS.) - Lillian Bassman & Paul Himmel.
%23248469: BASSONI, MARC & ALAIN BEITONE. - Problèmes monétaires internationaux.
%236856: BASTERT, J.N. - De provincie in Nederland in haar financiewezen en als wetgeefster beschouwd. Diss.
%23254150: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Lobster coctail.
%23254147: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Een zuil in de mist : van en over Louis Couperus.
%23254129: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Catacomben : een keuze uit de gedichten.
%23254127: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Een zuil in de mist : van en over Louis Couperus.
%23254142: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Heksendans.
%23254146: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Een mislukte pansfluit : gedichten.
%23254136: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Maansteenrif : wandelingen door de antieke wereld.
%23254134: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Duizendjarig dolen : wandelingen door de antieke wereld.
%23254125: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - De horizon voorbij : wandelingen door de antieke wereld.
%2379924: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - De drie collecties Rottiers te Leiden.
%23254131: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Haagse krengen : alfabet uit de boekenkist van Verwijs : de Haagse Boekhandel.
%23135648: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Radiolaria : columns en lezingen.
%23276184: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - De stoptrein en andere verhalen.
%23190535: BASTET, FRÉDÉRIC LOUIS. - Funérailles.
%2348098: BASTIAANS, J. (E.A.). - Mensen bij gijzelingen.
%2376226: BASTIAN, FRANZ. - Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler Raitbüchern (1288-1370) : Rechnungen und Rechnungsauszüge samt Einleitungen und Kaufmannsregister.
%23151453: BASU, B.D. (ED.) - The Bhakti Sûtras of Nârada. (The Sacred Books of the Hindus, vol. 7, part 1)
%23151455: BASU, B.D. (ED.) - Srî Narada Pancharatnam : the Jñanamrita sara samhita. (The Sacred Books of the Hindus, vol. 23)
%23234330: BASU, SHRABANI., CURRY IN THE CROWN. - Curry : the story of the nation's favourite dish.
%23254635: BASUALDO, CARLOS & MICHAEL R. TAYLOR. - Bruce Nauman : topological gardens.
%23171533: BATAILLE, GEORGES. - L'érotisme.
%2365990: BATAILLE, MARION. - 10.
%23267331: BATAILLON, MARCEL ... [ET AL.] - Damião de Góis, humaniste européen.
%23191055: BATE, JONATHAN. - John Clark : a biography.
%23144550: BATEN, LEA - Playthings and Pastimes in Japanese Prints.
%23155212: BATESON, F.W. - Essays in critical dissent.
%23221412: BATH, VIVIENNE - Foreign Investment and Dispute Resolution Law and Practice in Asia
%23198828: BATHURST, M.E. ... [ET AL.] - Legal problems of an enlarged European community.
%23220035: BATIFFOL, HENRI. - Traité élémentaire de droit international privé.
%23150109: BATLEY, EDWARD & DAVID BRADBY (EDS.) - Morality and Justice: the Challenge of European Theatre.
%23196216: BATSCHA, ZWI. - Gesellschaft und Staat in der politischen Philosophie Fichtes.
%2398280: BATSON, HAROLD E. - A select bibliography of modern economic theory, 1870-1929.
%23272598: BATSON, C. DANIEL. - What's Wrong With Morality?: A Social-Psychological Perspective.
%2344748: BATTIN, MARGARET P. - Physician Assisted Suicide: Expanding the Debate (Reflective Bioethics).
%23198268: BATTISTINI, OLIVIER. - Les saisons de la loi.
%23233822: BATTISTON, ELEONORA. - Li Wei.
%23218613: BATTISTON, ELEONORA., TONG, ZHU. - Fancy : dream.
%23269185: BATTJES, H. & K.M. ZWAAN (EDS.) - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011.
%23234946: BATTS, MICHAEL S. - A history of histories of German literature : 1835-1914.
%237721: BAUBÖCK, RAINER, BERNHARD PERCHINIG, & WIEBKE SIEVERS (EDS.) - Citizenship policies in the new Europe.
%23100746: BAUCH, GUSTAV. - Die Rezeption des Humanismus in Wien : eine literarische Studie zur deutschen Universitätsgeschichte.
%23126081: BAUCH, BRUNO - Immanuel Kant.
%23192083: BAUCH, BRUNO - Immanuel Kant.
%2364732: BAUD, ISABELLE SUZANNE ANTOINETTE - Learning from the South : placing governance in international development studies.
%2386656: BAUD, MICHIEL - Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid : Argentijnse en Nederlandse perspectieven op het militaire bewind in ArgentinieÌ (1976-1983).
%2351054: BAUD, J.C. - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Aanteekening op art. 1961 B.W.
%23166699: BAUDEAU, ABBÉ NICOLAS. - Explication du tableau économique, à Mme de ***.
%23182011: BAUDET, ERNEST H. PH. - Onderzoekingen over het systeem der Middeleeuwsche geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheim's Mittelalterliche Zeitanschauungen.
%23223932: BAUDHUIN, FERNAND. - Déontologie des affaires.
%23116894: BAUDOUIN, CHARLES. - Suggestion and autosuggestion. A psychological and pedagogical study based upon the investigations made by the new Nancy School.
%23252627: BAUDOUIN, CHARLES. - Le mythe du moderne et propos connexes.
%2348113: BAUDOUIN, CHARLES. - Études de psychanalyse. Relation de vingt-sept cas concrets précédée d'une exposé théorique.
%2393753: BAUDRILLARD, JEAN. - Cool memories II.
%2372835: BAUDRILLARD, JEAN. - Impossible exchange.
%2370984: BAUDRILLARD, JEAN. - The spirit of terrorism ; and, Requiem for the Twin Towers.
%2370847: BAUDRILLARD, JEAN. - Passwords (Radical Thinkers).
%2370832: BAUDRILLARD, JEAN. - The Spirit of Terrorism (Radical Thinkers).
%23103761: BAUER, BRUNO. - Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des 18. Jahrhunderts.
%23224819: BAUER, NANCY. - Simone de Beauvoir, philosophy, & feminism.
%23100761: BAUER, BRUNO. - Die evangelische Landeskirche Preussens und die Wissenschaft.
%23103777: BAUER, JOHANNES JOSEPH. - Zur Frühgeschichte der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. (1460-1620).
%23103775: BAUER, CLEMENS, ERNST WALTER ZEEDEN & HANS GÜNTER ZMARZLIK. - Beiträge zur Geschichte der Freiburger Philosophischen Fakultät.
%23103774: BAUER, BRUNO. - Der Einfluss Frankreichs auf die preussische Politik und die Entwicklung des preussischen Staates.
%23103772: BAUER, BRUNO; EDGAR BAUER & ERNST JUNGNITZ. - Geschichte der Französischen Revolution bis zur Stiftung der Republik.
%23103770: BAUER, BRUNO & EDGAR BAUER. - Briefwechsel während der Jahre 1839-42 aus Bonn und Berlin.
%23103769: BAUER, BRUNO. - Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre 1842-1846.
%23103768: BAUER, BRUNO. - Der Untergang des Frankfurter Parlaments : Geschichte der deutschen konstituierenden Nationalversammlung.
%23103767: BAUER, BRUNO. - Russland und England.
%23103763: BAUER, BRUNO. - Hegels Lehre von der Religion und Kunst, von dem Standpunkt des Glaubens aus beurteilt.
%23103762: BAUER, BRUNO. - Geschichte Deutschlands und der französischen Revolution unter der Herrschaft Napoleons.
%23103764: BAUER, BRUNO. - Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs.
%23103765: BAUER, BRUNO. - Kritik der Geschichte der Offenbarung. Band I : Die Religion des Alten Testamentes in der geschichtlichen Entwicklung ihrer Prinzipien dargestellt.
%23159174: BAUER, DALE M. - Edith Wharton's brave new politics.
%23100750: BAUER, BRUNO. - Die bürgerliche Revolution in Deutschland seit dem Anfang der deutsch-katholischen Bewegung bis zur Gegenwart.
%23100752: BAUER, BRUNO. - Disraeli's romantischer und Bismarcks sozialistischer Imperialismus.
%23100754: BAUER, BRUNO. - Einfluss des englischen Quäkertums auf die deutsche Kultur und auf das enlisch-russische Projekt einer Weltkirche.
%23161480: BAUER, GÜNTER. - Wettbewerbsbeschränkungen durch Staaten? : die Verantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt.
%2382612: BAUER, CLEMENS. - Aufsätze zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte.
%2376228: BAUER, CLEMENS. - Unternehmung und Unternehmungsformen im Spätmittalter und in der beginnende Neuzeit.
%2376230: BAUER, WILHELM. - Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen : ein Versuch.
%2326899: BAUER, ELMAR. F. - Die Völkerrechtswidrige Entführung.
%23103766: BAUER, BRUNO. - Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen.
%2372560: BAUER, GREGORY P. - Wit and wisdom in dynamic psychotherapy.
%23223193: BAUERLEIN, MARK. - The Pragmatic Mind: Explorations in the Psychology of Belief.
%23149860: BAUGH, ALBERT CROLL & THOMAS CABLE. - A history of the English language.
%23173709: BAUGHMAN, JAMES L. - The republic of mass culture : journalism, filmmaking, and broadcasting in America since 1941.
%23275286: BAUGHMAN, JAMES L. - The republic of mass culture : journalism, filmmaking, and broadcasting in America since 1941.
%23262521: BAUGHMAN, JAMES L. - The republic of mass culture : journalism, filmmaking, and broadcasting in America since 1941.
%2388139: BAUM, ROBERT. - Logic. 4th edition.
%23156007: BAUMAN, G.C. & W.A. LIEDTKE. - Flemish paintings in America : a survey of early Netherlandish and Flemish paintings in public collections of North America.
%2315449: BAUMANN, CAROL EDLER. - The diplomatic kidnappings : a revolutionary tactic of urban terrorism.
%23275380: BAUMANN, WALTER. - Roses from the steel dust : collected essays on Ezra Pound.
%2390123: BAUMANN, CAROL EDLER. - The diplomatic kidnappings : a revolutionary tactic of urban terrorism.
%23201345: BAUMBACH, ELSA. - Worte, die mich suchten --auf den Wegen meines Lebens--.
%2393478: BÄUMER, G. - Die Frau in Volkswirtschaft und Staatsleben der Gegenwart.
%23273707: BAUMER, MICHEL - The potential role of agroforestry in combating desertification and environmental degradation: With special reference to Africa
%2387726: BOCK & BAUMGAERTNER. - Fachbuech fuer den Fleischer.
%2321027: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Van de institutionele kaders in de grond-, weg- en waterbouw in Nederland. Diss.
%23104194: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Der Weg des Menschen. Philosophie der Moral und des Rechts.
%23103779: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Erkenntnis, Wissenschaft, Philosophie : erkenntiskritische und methodologische Prolegomena zu einer Philosophie der Moral und des Rechts.
%2376232: BAUMGARTEN, ARTHUR. - Die Wissenschaft vom Recht und ihre Methode.
%23275427: BAUMGARTEN, ELISHEVA. - Mothers and Children : Jewish Family Life in Medieval Europe.
%23230258: BAUMGARTNER, HANS MICHAEL & HANS-MARTIN SASS. - Philosophie in Deutschland : 1945-1975 : Standpunkte, Entwicklungen, Literatur.
%236363: BAUMGARTNER, WALTER & THOMAS FECHNER-SMARSLY (EDS.) - August Strindberg : der Dichter und die Medien.
%2341561: BAUMOL, WILLIAM J. - Assessing Educational Practices: The Contribution of Economics.
%2376233: BAUMS, THEODOR. - Gesetz über die Aktiengesellschaften für die kgl. Preussischen Staaten.
%23121805: BAUMSLAG, G. & CHANDLER, B. (EDS.) - Wilhelm Magnus. Collected Papers.
%23104195: BAUMSTARK, ANTON. - Aristoteles bei den Syrern vom 5. bis 8. Jahrhundert. Band 1. Syrischarabische Biographien des Aristoteles. Syrische Kommentare zur Eisagoge des Porphyrios.
%23104197: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN. - Drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses zum Christentum.
%23104199: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN. - Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des Altertums. 2 Teile.
%23203413: BAUR, OTTO. - Bestiarium humanum : Mensch-Tier-Vergleich in Kunst und Karikatur.
%2386145: BAUR, RALF. - Die Mitbestimmung des Betriebsrates gemäss § 87 I Nr. 10 BetrVG bei der Anrechnung einer Tariflohnerhöhung auf freiwillige Zulagen.
%23168969: BAUR, RUDI, RUDOLF SCHILLING ...[ET AL.] - Architektur und Graphik, Positionen zur Beziehung von Architektur und Grafik.
%2361296: BAUR, FRITZ. - Lehrbuch des Sachenrechts. 8. Auflage.
%2353511: BAUR, LUDWIG (ED.) - Hessische Urkunden.
%23105628: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN. - Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr Verhältnis zueinander, ihren Charakter und Ursprung.
%23148736: BAUW, EDDY. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
%2386654: BAUW, EDDY. - Togadragers in de rechtsstaat : de juridische professies en de toegang tot het recht.
%23110486: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
%236508: BAUWENS, A.L.G.M. & M.N. DE GROOT. - Agrarisch bestaan : beschouwingen bij vijftig jaar Landbouw-Economisch Instituut.
%23267572: BAUWENS, A.R. & I.H.J. POISSONNIER (EDS.), BENTEIJN, ISAAC. - Met een kus van liefde : brieven van Isaac Benteijn, landbouwer op Scherpbier, aan zijn zuster Willemina 1778-1794.
%23267955: BAUWHEDE, DIRK VAN DER & MARC GOETINCK (EDS.) - Brugge in de Geuzentijd : bijdragen tot de geschiedenis van de hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw.
%2382896: BAVEL, ED VAN. - Bloedvaten weerstaan.
%23243628: BAVINCK, H. - Hedendaagsche moraal.
%23268760: BAVINCK, C.B. - Systeem en symmetrie : Bavinck bundel : opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016.
%2348790: BAVINK, BERNHARD. - Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften : eine Einführung in die heutige Naturphilosophie.
%23101569: BAX, D. - Jeroen Bosch' Drieluik met de gekruisigde martelares.
%23101573: BAX, D. - 'n Pastelportret door Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad (1753-1765).
%23101574: BAX, D. - Zuid-Afrika's eerste openbare verzameling op het gebied van kunst en etnologie (1764-1821) : Schenkers: Von Dessin, James Cook, James King.
%2354009: BAX, ERNEST BELFORT. - Reminiscences and reflexions of a mid and late victorian.
%2318161: BAXA, J. - Geschichte der Produktivitätstheorie.
%23218290: BAXENDALE, JAMES; STEPHEN DEWAR & DAVID GOWAN (EDS.) - The EU & Kaliningrad : Kaliningrad and the impact of EU enlargement.
%232540: BAXTER, JOHN. - Buñuel.
%23271378: BAYARD, THOMAS. - Reciprocity and Retaliation in U.S. Trade Policy (Institute for International Economics).
%23172492: AL-BAYATI, GHADHBAN. - Rusd al-labib ila mu'asarat al-habib : (Anleitung des Einsichtigen hinsichtlich des Umgangs mit der geliebten Person) : Kap. 1-3 / Ibn Falita.
%23174023: BAYBROOKE, DAVID A.O. - Studies in Moral Philosophy, Essays.
%23238605: BAYER, ANN SHEA. - Going against the grain : when professionals in Hawai'i choose public schools instead of private schools.
%23203779: BAYER, HERMANN WILFRIED. - Die Aufhebung völkerrechtlicher Verträge im deutschen parlementarischen Regierungssystem : zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Abschluss völkerrechtlicher Verträge nach deutschem Recht.
%23246100: BAYER, ANDREA. - Painters of reality : the legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy.
%23197761: BAYER, HANS. - Stellung der Arbeitnehmer in der modernen Wirtschaftspolitik : Internationale Tagung der Sozialakademie Dortmund.
%23193448: BAYER, HIERONYMUS VON. - Vorträge über den gemeinen ordentlichen Civilprocess.
%23104901: BAYLE, A.L.J. & THILLAYE, A.J - Biographie Medicale par Ordre Chronologique.
%23259629: BAYLEY, MICHAEL & SEYD, ROSALIND & TENNANT, ALAN. - Local Health and Welfare. Is Partnership Possible? A study of the Dinnington Project.
%23272199: BAYNES, KENNETH (ED.). - After philosophy : end or transformation?.
%23275293: BAYNHAM, SIMON. - Military power and politics in Black Africa.
%23156969: BAYRAMLI, MELTEM. - Patent strategies and R&D in complex product industries.
%23158525: EL-BAZ, FAROUK. - The Geology of Egypt : an Annotated Bibliography.
%23240006: BAZELMANS, J.M. & M.N. BOEVE (EDS.) - Milieueffectrapportage naar huidig en toekomstig recht.
%23256843: BAZIE, ISAAC & HANS-JÜRGEN LÜSEBRINK (EDS.) - Violences postcoloniales : représentations littéraires et perceptions médiatiques.
%23267410: BEAKLEY, BRIAN & PETER JAY LUDLOW (ED.) - The philosophy of mind : classical problems/contemporary issues. 2nd edition.
%23220733: BEALE, J.C. (ED.) - Revenge of the liar : new essays on the paradox.
%23227150: BEALE, H.G., W.D. BISHOP & M.P. FURMSTON. - Contract : cases and materials.
%23251816: BEALE, H.G. (ED.) - Chitty on Contracts. Volume 2 : specific contracts. 26th edition.
%23233677: BEALL, J. C. & BRADLEY ARMOUR-GARB. - Deflationism and paradox.
%23208582: BEALS, RALPH L. - Cherán : a Sierra Tarascan village.
%23220771: BEALS, RALPH LEON, 1901-, FOSTER, GEORGE M. (GEORGE MCCLELLAND), 1913-2006. - Cheran a Sierra Tarascan village.
%2385085: BEAM, SARA - Laughing Matters: Farce and the Making of Absolutism in France.
%23258297: BEAMER, NONA. - Na Mele Hula: Hawaiian Hula Rituals and Chants. Volume 2.
%23146301: BEAN, JACOB & WILLIAM GRISWOLD - 18th Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art.
%2358988: BEANEY, WILLIAM M. - The right to counsel in American Courts.
%2332644: BEARD, CHARLES AUSTIN. - An economic interpretation of the constitution of the United States.
%2394360: BEARDSLEY JR., THEODORE S. - Hispano-Classical translations, printed between 1482 and 1699.
%23253305: BEARDSMORE, R.W. - Moral reasoning.
%23142684: BEASLEY, JOHN D. - The mathematics of games.
%237050: BEATON, G.H. & J.M. BENGOA. - Nutrition in preventive medicine.
%23230628: BEATRICE, LUCA - Sound and Vision
%23245557: BEATRICE, LUCA - Sound & Vision
%23181236: BEAUCAMP, BARBARA., BORN, KLAUS., HOMERING, LISELOTTE. - Geschenke von Freunden : dreissig Jahre Fördererkreis für das Reiss-Museum Mannheim.
%2356285: BEAUCORPS, REMI DE. - Les Basongo de la Luniungu et de la Gobari.
%233991: BEAUFORT, C.M. DE - De historische romans en novellen van H.J. Schimmel.
%2344602: BEAUFORT, W.H. DE. - Die Bekämpfung der wirtschaftlich bedeutungsvollsten parasitären Erkrankungen der Kiefer.
%23118213: BEAUFORT, I.D DE & H.M. DUPUIS (ED.) - Handboek gezondheidsethiek.
%2344581: BEAUFORT, W.H. DE. - Staatkundige opstellen.
%23255430: BEAUFORT, WILLEM HENDRIK DE. - De oorlog en het volkenrecht.
%2366552: BEAUFORT, HENRI LOUIS DE. - Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht.
%23110419: BEAUFORT WIJNHOLDS, J.O. (A.O) - A Framework for Monetary Stability. Papers and procedings of an international conference organised by De Nederlandse Bank and the CentEr for Economic Research at Amsterdam, October 1993.
%23270226: BEAUFORT, HENRI LOUIS DE. - Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht.
%2339486: BEAUJON, CORNELIA M. - Die Mitarbeit der Frau bei der Polizei.
%23261229: BEAULIEU, PAUL-ALAIN (ED.) - Legal and administrative texts from the reign of Nabonidus.
%23222620: BEAULIEU, JILL & MARY ROBERTS (EDS.) - Orientalism's interlocutors : painting, architecture, photography.
%23146922: BEAUMONT, PETER E.A. (ED.). - The Middle East: a geographical study.
%2378601: BEAUMONT-VASSY, EDOUARD FERDINAND DE. - Das Russische Reich zeit dem Wiener Congress.
%236326: BEAUVOIR, COMTE DE. - Pékin, Yeddo, San Francisco: Voyage autour du monde.
%23264843: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een transatlantische liefde : brieven aan Nelson Algren, 1947-1964.
%23110462: BEBEK, BORNA. - The Third City : philosophy at war with positivism.
%23102934: BEBERMEYER, G. (ED). - Hermann Flayders ausgewählte Werke.
%2328998: BEBR, GERHARD. - Judicial control of the European Communities.
%2383344: BEBR, GERHARD. - Development of judicial control of the European Communities.
%2376235: BECCARIA, CESARE BONESANE, MARCHESE DI. - Über Verbrechen und Strafen.
%23241960: BECCARIA, CESARE. - Über Verbrechen und Strafen.
%2376237: BÉCHARD, FERDINAND. - Droit muncipal dans l'antiquité.
%234673: BÉCHAUX, A. - L'École économique française.
%23163809: BECHER, WALTER. - Platon und Fichte : die Königliche Erziehungskunst : eine vergleichende Darstellung auf philosophischer und soziologischer Grundlage.
%2327011: BECHER, JOHANNES R., BUSCH, ERNST. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Johannes R. Becher : Kleine Chronik : [Chronik in Liedern, Balladen und Kantaten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert].
%2376239: BECHMANN, AUGUST. - Der Kauf nach gemeinem Recht.
%23269757: BECHT-JÖRDENS, GEREON & PETER M WEHMEIER. - Picasso und die christliche Ikonographie : Mutterbeziehung und künstlerisches Selbstverständnis.
%23170630: BECK, LESLIE-JOHN. - La méthode synthétique d'Hamelin.
%23268707: BECK, CASPAR ACHATIUS; CARL HEINRICH HEYDENREICH; GOTTLOB HEINRICH HEYDENREICH; FRANZ HERMANN HELDMANN; ECKHARD MATTHIAS WESTPHAL. - Casparis Achatii Beckii, D. In Cvria Provinc. Saxon. Advocati Ordin. Dissertationes De Paribvs Reipvblicae Ministri Et Vasalli Ivribvs Ex Primaeva Fevdorvm Indole Dedvctis Et Ad Fori Vsvm Accommodatis. Accessit Rervm Et Verborvm Index.
%23193108: BECK, WOLFGANG., LAURENT J. G. VAN DER MAESEN, FLEUR THOMESE, & ALAN WALKER. - Social quality : a vision for Europe.
%23255402: BECK, ROBERT J. & THOMAS AMBROSIO (ED.) - International law and the rise of nations : the state system and the challenge of ethnic groups.
%23170693: BECK, HEINRICH. - Möglichkeit und Notwendigkeit: eine Entfaltung der ontologischen Modalitätenlehre im Ausgang von Nicolai Hartmann.
%2376241: BECK, ALEXANDER. - Römisches recht bei Tertullian und Cyprian. Studie zur frühen Kirchengeschichte.
%23206505: BECK, THEODOR. - Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues.
%23192482: BECK, WOLFGANG (ED.) - Social Quality: A Vision for Europe.
%2352502: BECK, DIETER. - Das Recht der Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen : Handel und Kooperation.
%23243329: BECK, H.L. & N.J.G. KAPTEIN (ED.) - Pandangan Barat terhadap literatur, hukum, filosofi, teologi, dan mistik tradisi Islam: Kumpulan karangan (Seri INIS).
%23241974: BECK, JAN-WILHELM. - 'Lesbia' und 'Juventius' : zwei libelli im Corpus Catullianum ; Untersuchungen zur Publikationsform und Authentizität der überlieferten Gedichtfolge.
%23212302: BECK, HANS-GEORG. - Das byzantinische Jahrtausend.
%234741: BECK, SAMUEL J. - Rorschach's test. Vol. I: Basic processes; Vol. II: A variety of personality pictures.
%23267936: BECK, FERDINAND KARL HEINRICH & CH. LAUTEREN (EDS.) - Das Landrecht oder die eigentümlichen bürgerlichen Rechte und Sitten der Grafschaft Erbach und Herrschaft Breuberg im Odenwalde.
%23255431: BECK, RAIMUND. - Die Internationalisierung von Territorien : Darstellung und rechtliche Analyse.
%23233466: BECK, SIEGFRIED. - Sociale en economische vraagstukken in Suriname.
%23212886: BECKER, HENK A. - Discontinue veranderingen.
%23257449: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 36-2007, Heft 3-4.
%23113078: BECKER, J.W. - Normen en waarden : verandering of verschuiving ?.
%23257453: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 37-2008, Heft 3-4.
%23121266: BECKER-CANTARINO, BARBARA (ED.) - Satire in der frühen Neuzeit.
%23149060: BECKER, GERHOLD. - Neuzeitliche Subjektivität und Religiosität. Die religionsphilosophische Bedeutung von Heraufkunft und Wesen der Neuzeit im Denken von Ernst Troeltsch.
%23243897: BECKER, JASPER. - City of heavenly tranquility : Beijing in the history of China.
%2392971: BECKER, UWE. - Europese democratieën : vrijheid, gelijkheid, solidariteit en soevereniteit in de praktijk.
%23278686: BECKER MOELANDS, M.A. - De juridische titelprent in de zeventiende eeuw : het hof van Holland.
%23228817: BECKER, WINFRIED (ED.) - Lexikon der christlichen Demokratie in Deutschland.
%2374989: BECKER, J.W. - Het eeuwige heimwee : chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie.
%2341211: BECKER, HENK A. (RED.) - Simulatie in de sociale wetenschappen.
%23217869: BECKER, H.A. & F.L. LEEUW. - In pursuit of progress : an assessment of achievements in Dutch sociology.
%23257455: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 38-2009, Heft 3-4.
%2359931: BECKER, BRUNO. - De Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871.
%2344773: BECKER, HANS-JOACHIM. - Zur Rechtsproblematik des Reichskonkordats.
%2339711: BECKER, JOACHIM. - Theater für Pforzheim.
%23228237: BECKER, UWE & HERMAN M. SCHWARTZ. - Employment 'miracles' : a critical comparison of the Dutch, Scandinavian, Swiss, Australian and Irish cases versus Germany and the US.
%23236588: BECKER, WALTER G. - Das Recht der unerlaubten Handlungen : System in Vorlesung und Diskussion.
%23207140: BECKER, PETER JÖRG & EEF OVERGAAUW (ED.) - Aderlass und Seelentrost : die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln.
%23264841: BECKER, HENK A. - Management als beroep : kenmerken van de managers-groepering in sociologisch perspectief.
%23257448: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 35-2006, Heft 3-4.
%23257447: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 34-2005, Heft 1-2.
%23257444: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 33-2004, Heft 1-2.
%23257442: BECKER-CANTARINO, BARBARA ... [ET AL.] (EDS.) - Daphnis : Zeitschrift für mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750): Band 32-2003, Heft 3-4.
%23256109: BECKER, OLAF OTTO. - Olaf Becker : Above zero.
%23263903: BECKERMAN, PAUL - Crisis and Dollarization in Ecuador: Stability, Growth, and Social Equity.
%23218769: BECKERS, TH.A.M. - Vrijetijd tussen vorming en vermaak : een inleiding tot de studie van de vrijetijd.
%2371139: BECKET, JAMES - Barbarism in Greece : a young lawyer`s inquiry into the use of torture in contemporary Greece with case histories and documents.
%2332593: BECKETT, SISTER WENDY. - Beckmann and the Self.
%23230580: BECKETT, ANDY. - Pinochet in Piccadilly: Britain and Chile's Hidden History.
%23183159: BECKING, K.M. - Final-Offer Arbitrage.
%23249404: BECKMAN, BJÖRN. - Intellectuals and African development : pretension and resistance in African politics.
%23184419: BECKMAN, H., L.G. VAN DER TAS & P.M. VAN DER ZANDEN. - Jaarrekeningenrecht.
%23235207: BECKMAN, BJÖRN. - Intellectuals and African development : pretension and resistance in African politics.
%23257840: BECKMANN, MAX., SCHÜTT, JUTTA (ED.) - Beckmann & America.
%2382077: BECKMANN, MAX. - Max Beckmann : the still lifes.
%23264261: BECKMANN, MAX. - Max Beckmann [Josef-Haubrich-Kunsthalle, Köln : 19. April bis 24. Juni 1984].
%2373565: BECQUET, GEORGES. - Le Droit d'Auteur des Photographes.
%2330512: BEDDARD, RALPH - Human rights and Europe : a study of the machinery of human rights protection of the Council of Europe.
%2368808: BEDEM, R.F.A. VAN DEN. - Motieven voor naturalisatie : waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie.
%23234237: BEDER, SHARON. - Power play : the fight to control the world's electricity.
%23174976: BEDI, SATYA DEVA. - Extradition in international law and practice.
%2379163: BEDI, SONU. - Rejecting rights.
%23174893: BEDJAOUI, MOHAMMED. - La révolution algérienne et le droit.
%23121652: BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo. Commentaires sur un Récit de Voyage.
%2343856: BEDOYERE, GUY DE LA - Castles: England, Scotland, Wales, Ireland and Europe.
%2346640: BÉDOYÈRE, CAMILLA DE LA., TIFFANY, LOUIS COMFORT - Louis Comfort Tiffany : Masterworks.
%23166835: BEEBE, RETA. - Jupiter : the giant planet.
%23197341: BEECH, DAVID. - Command language directions : proceedings of the IFIP TC 2.7 Working Conference on Command Languages [held in] Berchtesgaden, West Germany, 10-14 September 1979.
%23254281: BEECHER STOWE, HARRIET. - The annotated Uncle Tom's cabin.
%23224633: BEECHER-MONAS, ERICA. - Evaluating scientific evidence : an interdisciplinary framework for intellectual due process.
%23214610: BEECK, NICOLE MARIA JOHANNA PETRONELLA VAN. - A new decision support method for local energy planning in developing countries.
%23203751: BEEK, A. VAN DE. - Het beloofde land : wie betaalt het cadeau? : Israël tussen de volken van het Midden-Oosten.
%23218878: BEEK, RELUS TER. - Manoeuvreren : herinneringen aan Plein 4.
%23219333: BEEK, CATHY C. VAN & TH.C. VAN DORSTEN. - Veranderkundige instrumenten voor zorginnovatie.
%23274189: BEEK, VAN DER WIM - Jos Dirix : sculptures : cyclisch leven = cyclical life.
%2340532: BEEK, H.L. VAN DER. - Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek : systematiek, uitgangspunten en toepassingen.
%23268989: BEEK, M.A. & J. SPERNA WEILAND. - Martin Buber.
%23266823: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen : beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
%23184552: BEEK, B.M. & D. VAN BRUGGEN. - De afwikkeling van grensoverschrijdende transacties : juridische aspecten van levering van effecten na de beurzenintegratie.
%23277123: BEEKE, ANTHON. - Anthon Beeke : it's a miracle!
%2319869: BEEKENKAMP, C. - Bedrijfsorganisatie van anti-revoltionair standpunt beschouwd.
%23180203: BEEKES, ROBERT S.P. - The origin of the Etruscans.
%23101576: BEEKES, ROBERT S.P. - Een nieuw Indo-Europees etymologisch woordenboek
%23225125: BEEKHOVEN VAN DEN BOEZEM, F.E.J. - Credit claims : [kredietvorderingen als beleenbare activa voor monetaire beleidstransacties in het Eurosysteem].
%2335297: BEEKHUIS, J.H. - Geluidshinder door het luchtverkeer. Rede.
%23165617: BEEKHUIS, J.H. - Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.H. Beekhuis.
%236947: BEEKHUIS, J.H. - Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden. Diss.
%23106838: BEEKMAN, E.W. - Het proces-verbaal en de strafvordering. Handleiding voor de politie met 65 voorbeelden van proces-verbaal.
%2379691: BEEKMAN, E.W. - Het proces-verbaal en de strafvordering. Handleiding voor de politie.
%2370038: BEEKMAN, E.M. - Homeopathy of the absurd : the grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose.
%2365082: BEEKMAN, A.A. - Nederlandsch of Belgisch? : beknopt overzicht van de staatkundige geschiedenis van de Westerschelde, Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg.
%2344284: BEEKMAN, GERARD. - Filosofie, filosofen, filosoferen : een eerste terreinverkenning.
%23111778: BEEKMAN, KLAUS & ANTJE VON GRAEVENITZ (EDS.) - Marcel Duchamp..
%2380832: BEEL, LOUIS JOSEPH MARIA - De formatiedagboeken van Beel, 1945-1973: Handboek voor formateurs.
%23201410: BEELAERTS VAN BLOKLAND, GERARD J. TH. - Het restatoom-calcium effect.
%2362862: BEELAERTS VAN BLOKLAND, G. - De Wetsontduiking in het internationaal privaatrecht.
%2353104: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. ... ET AL. - Van oorlog en vree : gedenkboek voor den vrede van Munster, 1648-1948.
%2393868: BEELEN, JAN THEODOOR. - Chrestomathia Rabbinica et Chaldaica cum notis grammaticis, historicis, theologicis, glossario et lexico abbreviaturarum, quae in Hebraeorum scriptis passim occurrunt (preceded by title in Hebrew: Avne hefets). Vol. I-III.
%2393898: BEELEN, A. VAN. - Multimodaal vervoer : het kameleonsysteem van Boek 8 NBW.
%2319500: BEELS, TH. - De Amerikaanse conjunctuurpolitiek in de jaren 1953-1957. Diss.
%23118175: BEENAKKER, J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand : van ketterij tot beeldenstorm, 1545-1569.
%23118937: BEENEN, M. (RED.) - Notaris voor de rechter : 32e Landelijk Notarieel Studentencongres, Groningen, 11 April 1997.
%23153149: BEENEN, J.E. - Citizenship, nationality and access to public service employment : the Impact of European Community Law.
%23101579: BEENTJES, B.I.J. - On the Pressure of the Endolymphatic, the Perilymhatic and the Cerebrospinal Fluid, with Data on the Endolymphatic Membranes : experiments on cats and Guinea pigs.
%232501: BEER, P.T. DE & C.J.M. SCHUYT (RED.) - Bijdragen aan waarden en normen.
%23101115: BEER, R. - Handschriftenschätze Spaniens. Bibliographische Übersicht der Handschriftenbestände 616 spanischer Bibliotheken und Archiven...
%2385101: BEER, DANIEL - Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880-1930.
%231321: BEER, M. - Allgemeine geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
%23216744: BEER, ANNA R. - Milton : poet , pamphleteer and patriot.
%23182648: BEEREKAMP, JAN WOUTERS. - De jeugddienst. Zijn geschiedenis, principe en opzet.
%23234970: BEERLING, R.F. - De transcendentale vreemdeling : een studie over Husserl, fenomenologie en sociale wetenschappen.
%23226386: BEERLING, R.F. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
%23220272: BEERLING, R.F. - De samenleving : wijsgerige teksten.
%2390085: BEERLING, R.F. - Kratos. Studies over macht.
%23152208: BEERLING, R.F. - Van Nietzsche tot Heidegger : drie studies.
%2362619: BEERLING, R.F. - De sociologie van Georg Simmel.
%2361481: BEERLING, R.F. - Moderne Doodsproblematiek : een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers.
%2355399: BEERLING, R.F. - Argumenten - sceptisch en antisceptisch. Vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
%2355380: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jaques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
%23146489: BEERS, CEES VAN. - Exports of developing countries. Differences between South-South and South-North trade and their implications for economic development.
%235878: BEERTEN, M.S. ... [ET AL.] - Aspecten van financiële beschikkingverlening : een eerste evaluatie van de Awb.
%23182902: BEETS, ADRIAAN. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
%23225733: BEETS, N. - De verre oorlog : lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
%23278132: BEEVOR, ANTHONY & ARTEMIS COOPER. - Paris after the liberation : 1944-1949.
%2361080: BEGEER, WILLEM. - Numeriek rendement : het selectieproces in het wetenschappelijk onderwijs. Diss.
%23144447: BEGEMANN, ALBERTUS WILLEM. - Plato's Lysis : onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre.
%23224548: BEGG, MOAZZAM., BRITTAIN, VICTORIA. - Enemy combatant : my imprisonment at Guantánamo , Bagram , and Kandahar.
%23188463: BEGHEYN, PAUL J. EN ELS F.M. PETERS (SAMENST.). - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Gheprint te Nymeghen' in het Nijmeegs museum 'Commanderie van st. Jan' van 15 september t/m 21 oktober 1990.
%23186858: BEGLEITER, HENRI & BENJAMIN KISSIN. - The genetics of alcoholism.
%23198701: BEGUIN, JEAN-PIERRE. - Les entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de développement.
%2322894: COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING. - Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010 : [Oordelenbundel 2010].
%23103668: BEHNE, FRANK. - Heinrich Siber und das römische Staatsrecht von Theodor Mommsen.
%23270903: BEHNKE, H. ... [ET AL.] - Fundamentals of mathematics. Vol. 1: Foundations of mathematics : the real number system and algebra; Vol. 2: Geometry; Vol. 3: Analysis.
%23165039: BEHR, SHULAMITH. - Women Expressionists.
%2390834: BEHREND, JÜRGEN. - Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens.
%2361007: BEHRING, E. VON. - -- BIELING, R. Der Tod hatte das Nachsehen. Emil von Behring, Gestalt und Werk.
%23275332: BEHRMAN, GREG. - The most noble adventure : the Marshall Plan and the reconstruction of post-war Europe.
%23246755: BEHRMAN, GREG. - The most noble adventure : the Marshall Plan and the reconstruction of post-war Europe.
%23269679: BEIER, DIETRICH. - Die Theorie der peripheren Wirtschaft nach Raúl Prebisch : und ihre Stellung in der allgemeinen Aussenhandelstheorie.
%23121004: BEIERWALTES, WERNER & WIEBKE SCHRADER (EDS.) - Weltaspekte der Philosophie : Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
%23263913: BEIJAARD, FRANS - And I promise you: Politics, economy and housing policy in Bolivia, 1952-1987.
%23140095: BEIJE, PAUL - Innovatie en Informatie-Overdracht in Interorganisatorische Netwerken. Gedrag van Actoren en Resultaat van Meso-Economische Groepen.
%23124376: BEIJER, ANNEMARIEKE. - Bedreigde Getuigen in het Strafproces. Een rechtsvergelijkende studie naar de bescherming van getuigen in het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse recht.
%23101583: BEIJERINCK, W. - Rubi Neerlandici : bramen en frambozen in Nederland, hun bouw, levenswijze, verwantschap, verspreiding en gebruik.
%23156215: BEINAT, EURO. - Multiattribute value functions for environmental management.
%23267413: BEINER, RONALD & WILLIAM JAMES BOOTH (EDS.) - Kant & political philosophy : the contemporary legacy.
%23264609: BEINERT, HEINZ (ED.) - Zum 50. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht : Dokumente, Meinungen, Ansichten.
%23248041: BEIR, ROBERT & BRIAN JOSEPHER. - Roosevelt and the Holocaust.
%23248077: BEIR, ROBERT L. - Roosevelt and the Holocaust : a Rooseveltian examines the policies and remembers the times
%2373445: BEJA, MORRIS. - James Joyce: a literary life.
%23271391: BEJARANO, ANA MARIA (EDITOR). - The Crisis of Democratic Representation in the Andes.
%23205972: BÉJOT, MICHEL. - La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés en France et en Allemagne.
%23116229: BEKE, JOHANNES DE., BRUCH, HETTEL (ED.) - Chronographia Johannis de Beke.
%2378378: BEKE, JOHANNES DE., BRUCH, HETTEL (ED.) - Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant.
%23149964: BEKEN, CHRISTOPHE VAN DER. - Unity in diversity - federalism as a mechanism to accommodate ethnic diversity: the case of Ethiopia.
%23106637: BEKER, ERNST JOHANNES. - Libertas : een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.
%2357545: BEKHECHI, MOHAMMED A. - The Legal and Regulatory Framework for Environmental Impact Assessments: A Study of Selected Countries in Sub-Saharan Africa.
%23235906: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Festgabe der Greifswalder Juristenfakultät für Ernst Immanuel Bekker : zum 17. Februar 1899.
%23261680: BEKKER, PETER H.F. (ED.) - Commentaries on World Court decisions (1987-1996).
%23235905: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Festgabe zur Feier des 50. Jahrestages der Doktor-Promotion des geheimen Rates Professor Ernst Immanuel Bekker.
%2376245: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - System des heutigen Pandektenrechts.
%2376243: BEKKER, ERNST IMMANUEL. - Die prozessualische Konsumtion im klassischen römischen Recht.
%23175732: BEKKER, WILLEM GERARD - An historical and critical review of Samuel Butler's literary works.
%23182751: BEKKER, FREDERIK JAN. - Dwerggroei en sexueel infantilisme. Aspecten van de psychische ontwikkeling van kinderen met geretardeerde somatische ontwikkeling.
%2322620: BEKKERS, W.M.J (ED.) - Met grond verbonden : opstellen aangeboden aan Mr. J.P. Wijn en Mr. J.J. Stael.
%2383473: BEKKERS, V.J.J.M. - (e.a). Brussel en Nederland: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten? : implementatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde.
%2381295: BEKKERS, W.M.J. ... [ET AL.] - De Advocatenstandaard.
%23193471: BEKKERS, W.M.J. ... [ET AL.] - Recht te Utrecht.
%23218827: BEKKERS, V.J.J.M. - Brussel en Nederland : tegenliggers , spookrijders of reisgenoten ? : implementatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde.
%2348374: BEKKERS, V.J.J.M., H.T.P.M. VAN DEN HURK & G. LEENKNEGT - Subsidiariteit en Europese integratie: Een oude wijsheid in een nieuwe context.
%23114499: BEKKUM, HERMAN VAN EN JAN REEDIJK (EDS.) - Chemie achter de dijken: uitvindingen in de eeuw na Van 't Hoff.
%23273506: BEKMAN, ADRIAAN. - Bewogen organisaties : het klantproces als bron voor vernieuwing en vermaatschappelijking van organisaties
%23226637: BEKOE, DORINA A. (ED.) - East Africa And the Horn: Confronting the Challenges to Good Governance (International Peace Academy Occasional Paper).
%23273680: BEKOFF, MARC - Readings in animal cognition
%2345972: BEL, D. VAN DER - Informatie en opsporing : handboek informatieverwerving, -verwerking en -verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk.
%2345970: BEL, D. VAN DER - Informatie en opsporing : handboek informatieverwerving, -verwerking en -verstrekking ten behoeve van de opsporingspraktijk.
%23267258: BEL, JACQUELINE. - Nederlandse literatuur in het fin de siècle : een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900.
%23196438: BELAMRI, RABAH. - Geschonden blik.
%2385293: BELDERBOS, FRANK & JAN VISSER (EDS.) - Beroep: prostituée.
%23146493: BELDERBOS, RENÉ. - Strategic trade policy and multinational enterprises. Essays on trade and investment by Japanese electronic firms.
%23208579: BELDEROK, JOOP J. - Zorg voor zelfstandigheid = Caring for autonomy.
%2338988: BELIËN, H.M. ... [ET AL.] - Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 1999/2000.
%23233331: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%23174246: BELINFANTE, A.D. & J.L. DE REEDE. - Beginselen van Nederlands staatsrecht.
%23154424: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara.
%23190281: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Beginselen van het Nederlands staatsrecht.
%23197327: BELINFANTE, PETER & JAN HAAKMAN. - 75 Jaar Ford in Nederland, 1924-1999.
%2374292: BELINFANTE, A.D. (E.A.). - Rechtsbescherming tegen de overheid : verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 24 januari 1972 ter bespreking van het Ontwerp van Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (zitting 1970-1971, nr. 11279).
%2314797: BELINFANTE, A.D. - Beleid beschouwd.
%2316425: BELINFANTE, A.D. - De burger en zijn staat.
%233971: BELINFANTE, A.D. - De burgerrechtelijke gevolgen van de aanrijding met automobielen.
%2376249: BELING, ERNST VON. - Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht.
%2376248: BELING, ERNST VON. - Unschuld, Schuld und Schuldstufen im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch.
%2376246: BELING, ERNST VON. - Retorsion und Kompensation von Beleidigungen und Körperverletzungen.
%2394859: BELINSKI, W.G. - Ausgewählte philosophische schriften.
%23169680: BELKE, FELICITAS. - Spekulative und wissenschaftliche Philosophie: zur Explikation des Leitproblems im Wiener Kreis des Neopositivismus.
%23189939: BELL, DAVID S. - Presidential power in 5th Republic France.
%23259245: BELL, DAVID V.J. - Power, influence and authority : an essay in political linguistics.
%23230007: BELL, JOHN., SOPHIE BOYRON, SIMON WHITTAKER. - Principles of French law.
%23277819: BELL, CLARE. - Roy Lichtenstein : between sea and sky : [exhibition, East Hampton, Guild Hall Museum, August 8-October 12, 2015]. Auteur: Clare Bell; Guild Hall Museum (East Hampton, N.Y.); Roy Lichtenstein Foundation.;
%23234989: BELL, ROBERT S.K. & NEIL RAY. - EU electronic communications law.
%2311837: BELL, WENDELL & WALTER E. FREEMAN (EDS.) - Ethnicity and nation-building : comparative, international, and historical perspectives.
%2370309: BELL, JONATHAN. - The liberal state on trial : the Cold War and American politics in the Truman years.
%2368272: BELL, E.S. - Kay Boyle. A study of the short fiction.
%23209089: BELL, DANIEL A. - Communitarianism and its critics.
%23160859: BELL, JEFFREY A. - The problem of difference : Phenomenology and poststructuralism.
%23220453: BELL-VILLADA, GENE H. - Art for art's sake and literay life : how politics and markets helped shape the ideology and culture of aestheticism, 1790-1990.
%2341647: BELL, MICHAEL MAYERFELD - Childerley: Nature and Morality in a Country Village (Morality and Society Series).
%23274007: BELL, DAVID S. - Presidential Power in Fifth Republic France
%23265841: BELL, JOHN ELDERKIN. - Projective techniques : a dynamic approach to the study of the personality.
%23250378: BELL, D S, (ED). - Western European Communists and the Collapse of Communism.
%23161347: BELLAARD, DANIËL HENRICUS GERTRUDUS. - Gert van der Schuren's Teuthonista of Duytschlender : lexicographische onderzoekingen en klankleer.
%23246302: BELLAMY, CHRISTOPHER., CHILD, GRAHAM D., MACNAB, ANDREW., ROSE, VIVIEN., ROTH, P. M. (PETER M.) - Bellamy & Child materials on European Community law of competition.
%23117967: BELLAMY, CHRISTOPER W. & GRAHAM D. CHILD. - Common Market law of competition.
%23190942: BELLARMINO, ROBERT. (1542-1621). - Explanatio in Psalmos, aucthore Roberto Bellarmino...nova editio, a mendis quibus aliae scatebant, expurgata.
%239940: BELLEFROID, J.H.P. - Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland.
%23248747: BELLEKOM, TH.L. (ED.) - Compendium van het staatsrecht.
%23132502: BELLEKOM, T.L. - Verfassungsfeinde en openbare dienst. Een onderzoek naar het probleem van de niet-toelatin tot en het ontslag van radicale elementen uit de openbare dienst in de Duitse Bondsrepubliek in de jaren 1972-1987.
%23215932: BELLESHEIM, ALPHONS. - Geschichte der katholischen Kirche in Schottland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. 2 volumes.
%2344373: BELLI, GABRIELLA - DeperoFuturista Rome-Paris-New York.
%23117585: BELLINGWOUT, J.W. - Zetelverplaatsing van rechtspersonen : privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten.
%23267092: BELLINGWOUT, J.W. - Zetelverplaatsing van rechtspersonen : privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten.
%2386927: BELLIOTTI, RAYMOND A. - Justifying law : the debate over foundations, goals, and methods.
%23241168: BELLMAN, RICHARD. - Stability theory of differential equations.
%23216520: BELLO, WALDEN - Dilemmas of Domination: The Unmaking of the American Empire.
%23145688: BELLOC, H. - Esto Perpetua. Algerian Studies and Impressions.
%2311321: BELLON, K.L. - Wijsbegeerte der geschiedenis.
%2354549: BELLONE, ENRICO. - A World on Paper: studies on the Second Scientific Revolution.
%23618: BELLOW, SAUL - The dean's December : a novel.
%23247801: BELLUGI, URSULA & MARIE ST. GEORGE. - Journey from cognition to brain to gene : perspectives from Williams Syndrome.
%2316392: BELLUGI, U. & BROWN, R.(ED.) - The acquisition of language. Report of the 4th conference sponsored by the Committee on intellective process research of the social science research council.
%23273949: BELMAKER, ROBERT H. & H.M. VAN PRAAG (EDS.) - Mania, an Evolving Concept
%23275210: BELMESSOUS, SALIHA (ED.). - Native claims : indigenous law against empire, 1500-1920.
%23262210: BELOHLÁVEK, ALEXANDER J & NADEZDA ROZEHNALOVÁ (EDS.) - Second decade ahead : tracing the global crisis. (Czech Yearbook of international law, volume 1, 2010).
%23238047: BELOHLAVEK, ALEXANDER J. - Arbitration law and practice in the Czech Republik : with regard to the arbitration law in Slovakia = Das Schiedsverfahren in der Tschechischen Republik : Unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Regelung in der Slowakischen Republik) = Procédure arbitrale en République tchèque : (tenant compte des normes juridiques en vigueur en République slovaque) = Procedimiento de arbitraje en la República Checa : (considerando la regulación jurídica en la República Eslovaca) = Postepowanie arbitrazowe w Republice Czeskiej (z uwzglednieniem regulacji prawnych w Republice Slowackiej) = Tretejskoe proizvodstvo v Ceskoj Respublike s ucetom zakonodatelstva v Slovackoj Respublike) = Arbitra nyj proces u Ceskoj Respublici (z urachuvannjam zakonodavstva Slovackoji Respubliky).
%23255833: BELOHLÁVEK, ALEXANDER J & NADEZDA ROZEHNALOVÁ (EDS.) - Rights of the host states within the system of international investment protection.
%23260344: BELOHLAVEK, ALEXANDER J. - Arbitration, ordre public and criminal law : interaction of private and public international and domestic law = Arbitra , orde public i ugolovnoe pravo : Vzaimodejstvie me dunarodnogo i nacionalnogo castnogo i publicnogo prava.
%23149199: BELONGIA, MICHAEL T. (ED.) - Monetary policy on the 75th anniversary of the Federal Reserve System : proceedings of the fourteenth annual economic policy conference of the Federal Research Bank of St. Louis.
%2328190: BELONJE, J. (SAMENST.) - De Schermeer 1633-1933.
%2335724: BELOUBEK-HAMMER, ANITA., KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : erstes Sehen : das Werk im Berliner Kupferstichkabinett.
%23128997: BELOW, GEORG VON. - Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland.
%23104201: BELOW, GEORG VON. - Die deutsche Geschichtschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen : Geschichtschreibung und Geschichtsauffassung.
%23275168: BELOW, GEORG VON. - Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland.
%23173407: BELOW, HANS JÜRGEN (ED.) - 50 Juristen von heute : aus der Reihe MDR-Steckbrief 1992 bis 1996 erschienen in der Monatsschrift für Deutsches Recht.
%2376250: BELOW, GEORG VON. - Die landständische Verfassung in Jülich und Berg bis zum Jahre 1511 : eine verfassungsgeschichtliche Studie).
%2376112: BELOW, GEORG VON. - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
%2319825: BELS, LEONARD. - Fifteen years of Bat Banding in the Netherlands.
%23200682: BELSEY, HUGH. THOMAS GAINSBOROUGH. - Gainsborough at Gainsborough's House.
%2331320: BELSHAW, DERYKE - Faith in Development: Partnership between the World Bank and the Churches of Africa.
%234159: BELT, J.J. VAN DE. - Rorschach-onderzoekingen in de gevangenis en het huis van bewaring te Haarlem.
%23259822: BELTZER, R.M. - Arbeidsrechtspraak : civiele rechtspraak in arbeidszaken door prof. mr. P. F. van der Heijden : supplement bij de 13e druk.
%23139606: BELTZER, R.M. (E.A.) - Werknemersparticipatie in Drievoud: de som en de delen.
%2341072: BELYAEV, E.A. - Arabs, Islam and the Arab caliphate in the early middle ages.
%23114010: BELZ, W. - Friedrich Michelis und seine Bestreitung der Neuscholastik in der Polemik gegen Joseph Kleutgen.
%23104202: BELZNER, EMIL. - Homerische Probleme. Teil I: Die kulturellen Verhältnisse der Odyssee als kritische Instanz; Aristarchea ; Teil II: Die Komposition der Odyssee.
%23218773: BEM, KAZIMIERZ. - Defining the refugee : American and Dutch asylum case-law 1975-2005.
%23232962: BEMIS, SAMUEL FLAGG. - A diplomatic history of the United States.
%2317203: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23107065: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23220874: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafprocesrecht (Ons strafrecht, 4).
%23220875: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafprocesrecht (Ons strafrecht, 4).
%2323496: BEMMELEN, PIETER VAN. - Le système de la propriété mobilière : droit antérieur, système du code civil, droit futur.
%23238144: BEMMELEN, J.M. VAN. - Criminologie : leerboek der misdaadkunde. 4e druk.
%23220873: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht : algemeen deel.
%239315: BEMMELEN, J.M. VAN., FISCHER-KEULS, E.J.A. - Levend recht.
%231893: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%2367068: BEMMELEN, J.M. VAN. - Op de grenzen van het strafrecht.
%2364979: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23142968: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23153862: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht. Algemeen deel.
%23249838: BEMMELEN, PIETER VAN. - Six thèses antirévolutionaires et antirépublicaines à propos du centenaire.
%23245530: BEMMELEN, F. VAN. - Het inkomen der Kroon en de Grondwet.
%2317344: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het probleem van de doodstraf.
%2350269: BEMMELEN, J.M. VAN. - Le droit pénal international : recueil d'études en hommage à J.M. van Bemmelen.
%2317297: BEMMELEN, J.M. VAN., GRUNHUT, M., SIEVERTS, R. - Sexual Crime Today. Papers read at a symposiumn organized by the Inst. of Criminal Law & Criminology of the Univ. of Leiden.
%2396437: BEMMELEN, J.M. VAN. - Strafvordering : leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht.
%23216845: BEMMELEN, J.M. VAN. - Het materiële strafrecht : bijzondere delicten (Ons strafrecht, 3).
%23254076: BEMONG, HELE., MIRJAM TRUWANT & PIETER VERMEULEN (EDS.) - Re-thinking Europe : literature and (trans)national identity.
%23132700: BÉMONT, CHARLES. - Chartes des libertés anglaises (1100-1305).
%23179513: BEN-MERRE, DIANA A. & MAUREEN MURPHY (EDS.) - James Joyce and his contemporaries.
%23201210: BEN-MENAHEM, SHIKO M. - Strategic timing and proactiveness of organizations.
%23222580: BEN-YEHUDA, NACHMAN - Deviance and Moral Boundaries: Witchcraft, the Occult, Science Fiction, Deviant Sciences and Scientists.
%23241864: BEN-PORAT, GUY. & LEVY, YAGIL. - Israel since 1980.
%23146038: BEN-HORIN, M., B.D. WEINRYB & S. ZEITLIN (EDS.) - Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman. President, Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Philadelphia.
%23130524: BENADUSI, GIOVANNA - A provincial elite in Early Modern Tuscany : family and power in the creation of the state.
%23214730: BENALI, ABDELKADER. - De Argentijn.
%23241588: BENBASSA, ESTHER & JEAN-CHRISTOPHE ATTIAS. - The Jew and the other.
%23121694: BENCIVENGA, ERMANNO. - The discipline of subjectivity: an essay on Montaigne.
%2336019: BEND, J.G. VAN DER - Het Spinozisme van J.D. Bierens de Haan.
%2395895: BENDA-BECKMANN, K. VON (E.A.) - Over de grenzen van gemeenschappen : gemeenschap, staat en recht.
%2368343: BENDA-BECKMANN, K. VON (E.A.) - Horizontaal bestuur.
%23155316: BENDA, ERNST. - Industrielle Herrschaft und sozialer Staat : Wirtschaftsmacht von Grossunternehmen als gesellschaftliches Problem.
%23222892: BENDA, HARRY J. - The crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese occupation 1942-1945.
%23275222: BENDAVID-VAL, LEAH. - Changing reality : recent Soviet photography.
%23267303: BENDAVID-VAL, LEAH. - Facing Change : Documenting America.
%2361438: BENDER, FRANS. - George Berkeley's philosophy re-examined.
%23270336: BENDER, ROLF & ROLF SCHUMACHER. - Erfolgsbarrieren vor Gericht : eine empirische Untersuchung zur Chancengleichheit im Zivilprozess des Instituts für Rechtstatsachenforschung Stuttgart e.V.
%2386971: BENDIX, REINHARD. - Force, fate, and freedom: on historical sociology.
%23175167: BENDJABALLAH, C, HIROTA, O. & REYNAUD, S. - Quantum aspects of optical communications : proceedings of a workshop held at the CNRS, Paris, France, 26-28 November 1990.
%2325454: BENDROTH, MARGARET - Women and Twentieth-Century Protestantism
%23150046: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon and the position of women in greek poetry.
%2381153: BENEDEK, WOLFGANG. - Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht.
%232353: BENEDICT, JEFF. - Public heroes, private felons : athletes and crimes against women.
%2399355: BENEDICT, MARION J. - The God of the Old Testament in relation to war.
%23270605: BENEDICT, BURTON (ED.) - Problems of smaller territories.
%23104204: BENEKE, FRIEDRICH E. - Ungedruckte Briefe.
%2380038: BENEKE, FRIEDRICH E. - Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
%2380037: BENEKE, FRIEDRICH E. - Das Verhältnis von Seele und Leib.
%2324944: BENGTSON, HERMANN. - Introduction to Ancient History.
%2385958: BENHABIB, S. ... [ET AL.] (EDS.). - On Max Horkheimer : new perspectives.
%23181705: BENIGER, JAMES RALPH. - Trafficking in drug users : professional exchange networks in the control of deviance.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28