Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23231560: KRIWACZEK, ROHAN - An Incomplete History of the Art of Funerary Violin.
%23264487: KRO., OUDEJANS, FRANS. - Van horen en zien gesproken : een jaar KRO radio en televisie bekeken door Frans Oudejans.
%2316994: KROEBER, THEODORA. - Alfred Kroeber, a personal configuration.
%23102143: KROES, ROB. - Amerika in onze ogen : de Amerikanistiek in Nederland.
%2387176: KROES, L. & WEERMAN, F. - Arbeidspositie en criminaliteit. Een onderzoek naar daders aan de hand van geregistreerde processen-verbaal in de periode 1975-1988.
%23257896: KROES, PETRUS ANTONIUS. - An inquiry into the structure of physical time.
%236078: KROES, ROB. - Soldiers and students : a study of right-and left-wing radicals.
%23242248: KROES, JACK. - Het paleis aan de laan : de geschiedenis va het bondsgebouw van de ANDB.
%23203404: KROES, ROB (ED.). - American immigration, its variety and lasting imprint.
%2344355: KROESE, KRISTEL - De verdediging en de forensisch deskundige : uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces.
%23252700: KROG, ANTJIE. - Country of my skull : guilt, sorrow, and the limits of forgiveness in the New South Africa.
%23252630: KRÖGER, OTTO. - Die Philosophie des reinen Idealismus : eine Weltanschauungslehre.
%23101035: KROGT, P. VAN DER. - Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries.
%23210647: KROGT, M.R. VAN DER. - Hofleveranciers in Nederland.
%23210826: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER. - Big is beautiful? : schaalveranderingen in overheid en samenleving.
%23118502: KROGT, A.W. VAN DER. - Service development in less developed countries. The case of telecom services in Chile and Argentina.
%23267325: KROGT, P.C.J. VAN DER. - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811.
%23248592: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
%23184604: KRÖLLER, A.G. - Rapport Consulaire sur l'année 1914.
%23231308: KRÖLLS, ALBERT. - Albert Krölls Kriegsdienstverweigerung : das unbequeme Grundrecht.
%23172361: KROM, N.J. - De heiligdommen van Palembang.
%23271104: KROM, J.C. - Het molenrijk Uitgeest : uit de geschiedenis van een dorp.
%23193913: KROMKAMP, JACCO C., JODY F.C. DE BROUWER, GERARD F. BLANCHARD, RODNEY M. FORSTER, & VERONIQUE CREACH (EDS.) - Functioning of microphytobenthos in estuaries.
%23250332: KROMMENACKER, RAYMOND J. - Les Nations Unies et l'assurance-réassurance : l'assurance-réassurance de droit privé dans les relations entre pays développés et pays en voie de développement et l'action des organisations internationales.
%23185631: KROMMINGA, CARL GERHARD. - The communication of the Gospel through Neighboring. A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
%2398808: KRONE, V.D. - Koning, minister en landvoogd.
%23246224: KRONENBERG, M.J. & B. DE WILDE. - Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht.
%23241467: KRONENBERG, HENDRIK GERHARD. - Rechtsgeschiedenis van den aanwas.
%2372576: KRONENBERG, L.C. - Eenige opmerkingen over de beteekening in het burgerlijk proces.
%23157466: KRONENBURG-WILLEMS, E.J. (E.A.) - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. (PS-Special 2001/9).
%2339790: KRONENBURG, ROBERT. - Spirit of the machine : technology as an inspiration in architectural design.
%23129950: KRONENWETTER, M. - Capital Punishment : a reference handbook.
%23177487: KRONHAUSEN, EBERHARD & PHYLLIS KRONHAUSEN - The 2nd international exhibition of erotic art.
%23211756: KRÖNIG, FRITZ. - Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders.
%2361127: KRONMAN, ANTHONY T. (ED.) - History of the Yale Law School : the tercentennial lectures.
%23170468: KRONMILLER, THEODORE G. - The lawfulness of deep seabed mining. Volume 1 & 2.
%23237999: KROON, JOANNES HERMANUS. - Responsio ad quaestionem literariam, a facultate philos. theoret. et litt. hum. in academia Leidensi propositam a. 1824: Commentatio de fabulis Gabrielis Faerni, in qua primum fontes indicen, dein poetae elegantia ostendatur et judicium, quo vetereum poetarum loca imitatus sit
%23125170: KROON, NICOLE. - Europese informatiesystemen: grensverleggend? : een verkenning naar barrieres in de bouwfase van het Schengen informatiesysteem en het Social Security Network.
%23196080: KROON, DIRK. - Er bleef toch geen bewijs : opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
%23810: KROON, INGRID CHARLOTTE - Strength of the Adriatic lithosphere : inference from tectonic modelling.
%23264445: KROON, A.W. - Jan de Witt contra Oranje 1650-1672 : geschiedkundige bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen : bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz.
%23208848: KROONENBERG, YVONNE. - Zij houdt van hem . Hij ook.
%23169100: KROONENBERG, YVONNE. - Tijd voor een sigaar.
%23130868: KROP, MARNIX (E.A.) - Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme : [recht, rechtstaat en sociaal-democratie].
%23113526: KROP, HENRY A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
%2392425: KROP, PIETER JURJEN. - De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling : de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
%23162461: KROPHOLLER, JAN. - Die deutsche rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1971.
%2347990: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Privatrecht.
%23272050: KROPHOLLER, JAN. - Internationales Einheitsrecht : allgemeine Lehren.
%23226931: KROPOTKINE, PETER. - Wederkeerig dienstbetoon : een studie.
%23181725: KROUWEL, G.E. - Overnameregulering : een overzicht van enkele regelingen die van toepassing zijn bij de overname van een Nederlandse beursvennootschap.
%23168063: KRÜCK, HANS. - Völkerrechtliche Verträge im Recht der Europäischen Gemeinschaften : Abschlusskompetenzen, Bindungswirkung, Kollisionen.
%23275167: KRUEGER, P. & G. STUDEMUND (ED.). - Gai institutiones ad codicis Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum in usum scholarum.
%23235741: KRUEGER, ANNE O. - Political economy of policy reform in developing countries.
%2360141: KRUEGER, ANNE O. - Economic policies at cross-purposes : the United States and developing countries.
%23263067: KRUEGER, THOMAS H. & JONATHAN D. OSTRY. - Exercises in intertemporal open-economy macroeconomics
%23262937: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The WTO as an international organization.
%23262942: KRUEGER, ANNE O. (ED.) - The political economy of trade protection
%2378300: KRUG, LEOPOLD. - Betrachtungen über den Nationalreichtum des Preussischen Staates und über den Wohlstand seiner Bewohner.
%2378298: KRUG, LEOPOLD. - Abriss der Staatsökonomie oder Staatswirtschaftslehre.
%23160661: KRUGMAN, PAUL R. - What do we need to know about the international monetary system?
%23274728: KRUGMAN, PAUL R. - International Economics: Theory and Policy (5th Edition).
%23181700: KRUIJER, G.J. - Observeren en redeneren.
%2363864: KRUIJS, PIETER VAN DER. - Kruijstocht door het strafrecht : Pieter van der Kruijs, 15 jaar drijvende kracht achter de NVSA : Liber amicorum aangeboden aan mr. P.W. van der Kruijs.
%23102144: KRUIJSEN, JOEP. - Geografische patronen in taalcontact : Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
%23200076: KRUIJSWIJK, METSKE. - Schaduwvorming en herkenbaarheid.
%2346149: KRUIJT, C.S. - Zelfmoord : statistisch-sociologische verkenningen.
%23104441: KRUININGER, H. - Investment, R & D, and the financing decisions of the firm.
%2323286: KRUISHEER, J.C. - De praktijk der ordening : de Nederlandsche ordeningswetgeving voor het industriëele bedrijfsleven en haar toepassing.
%2335402: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23252457: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren : met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
%2352645: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
%23190617: KRUISHEER, JAAP. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.
%23174909: KRUISINGA, E. - De bouw van het engelse woord.
%2323705: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.
%23234432: KRUISSINK, MAURITS & CARLIJN VERWERS. - Het nieuwe jeugdstrafrecht : vijf jaar ervaring in de praktijk.
%2333822: KRUISSINK, M. & R.F. KOUWENBERG. - Vuurwapencriminaliteit in het vizier : een onderzoek bij politie en justitie.
%2359298: KRUISSINK, M. & E.G. WIERSMA. - Inbraak in bedrijven. Daders, aangiften en slachtoffers onderzocht.
%23196623: KRUIT, PASCAL. - De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst : een empirisch onderzoek naar de ontbindingsbeschikkingen ex art. 7:685 BW in de periode 2005-2009.
%23208868: KRUITHOF, BERNARD. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek.
%2315519: KRUL-STEKETEE, J. - De psychiatrische patiënt in het recht.
%23132943: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De Psychiatrie in het Nederlandse Recht.
%23102149: KRUL, WESSEL. - Onzuivere kunst : over moderne cultuur, waarden en subjectiviteit.
%2360470: KRUL-STEKETEE, J. & ZEEGERS, M. (RED.). - De psychiatrie in het Nederlandse recht.
%2382669: KRULL, EDITH. - L'art au féminin. Quatre siècles de présence féminine dans les professions des beaux-arts.
%23117320: KRUSE, HANS (ED.) - Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie.
%2377919: KRUSE, FR. VINDING. - A Nordic draft code : a draft code for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
%2318799: KRUSEMAN, MINA. - Mina Kruseman, portret van een militante feministe en publiciste.
%2349069: KRUSKAL, WILLIAM. - The Social sciences, their nature and uses : papers.
%23122305: KRUSKE, RICHARD. - Johannes a Lasco und der Sakramentsstreit : ein Beitrag zur Geschichte der Reformationszeit.
%23107221: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel 1 : inleiding en aanteekeningen; Deel 2 : tekst.
%23261175: KRUYT, HUGO RUDOLPH. - Hugo Rudolph Kruyt 1908-1933 : ter herdenking van zijn 25-jarig doctoraat.
%23186104: KRUYTER, CLAAS WYBE DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost : een interpretatieve studie
%23244460: KRZEMINSKI, K.R. & M.C.A. VAN NIEUWENHUIJZEN (EDS.) - De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht.
%2337936: KRZYSZTOF, ZIAREK. - Inflected language : toward a hermeneutics of nearness : Heidegger, Levinas, Stevens, Celan.
%2354819: KSELMAN, THOMAS A. - Death and the afterlife in modern France.
%23245404: KU, AGNES S. & NGAI PUN. - Remaking citizenship in Hong Kong : community, nation and the global city.
%23216912: KUBALL, MISCHA. - Mischa Kuball : --in progress ; Projekte = projects 1980-2007.
%23263750: KUBBIG, BERND W. & SVEN-ERIC FIKENSCHER (EDS) - Arms Control and Missile Proliferation in the Middle East.
%23187697: KUBERSKI, PHILIP. - A calculus of Ezra Pound vocations of the American sign.
%23180377: KUBES, VLADIMIR. - Grundfragen der Philosophie des Rechts.
%23103824: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378303: KÜBLER, BERNHARD. - Lesebuch des römischen Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und Übungen und zum Selbststudium.
%2378301: KÜBLER, BERNHARD. - Geschichte des römischen Rechts : ein Lehrbuch.
%23170764: KUBO, KEIJI. - Hugo Sinzheimer : Vater des deutschen Arbeitsrecht : eine Biographie.
%23193422: KUBOTA, HIROJI. - Out of the East: transition and tradition in Asia.
%2331169: KUCHEROV, SAMUEL. - The organs of Soviet administration of justice: their history and operation.
%239741: KUCHEROV, SAMUEL. - The Organs of Soviet Administration of Justice: their history and operation.
%23154733: KUCHINS, ANDREW. - Russia after the fall.
%2372370: KUÇURADI, IOANNA & ROBERT S. COHEN (EDS.) - The concept of knowledge : the Ankara seminar.
%23233518: KUCZEWSKI, MARK G. & RONALD POLANSKY (EDS.) - Bioethics : ancient themes in contemporary issues.
%23103464: KUCZYNSKI, ARNOLD (ED.) - Thesaurus libellorum historiam Reformationis illustrantium : Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen.
%23155389: KUDD, RACHAEL M. - Reason and conduct in Hume's Treatise.
%23123004: KUEBLER, HANS & FALK, FRITZ (ED.) - Ife, Akan und Benin. Westafrikanischer Kunst aus 2000 Jahren. Gold - Bronzen - Terrakotten. West African Art from 2000 Years. Gold - Bronzes - Terracotta's.
%23185117: KUEH, YAK-YEOW, JOSEPH C.H. CHAI, & GANG FAN (EDS.) - Industrial Reform and Macroeconomic Instability in China.
%2369998: KUEHN, THOMAS. - Law, family, and women : toward a legal anthropology of Renaissance Italy.
%23251560: KUENEN, PH.H. - Two problems of marine geology : atolls and canyons.
%23101452: KUENEN, A. - The prophets and prophecy in Israel.
%23102150: KUENEN, PH.H. - Graded Bedding, with Observations on Lower Paleozoic Rocks of Britain.
%23110307: KUENNE, ROBERT E. - Microeconomic theory of the market mechanism
%23231481: KUGELMANN, DIETER. - Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages.
%23149810: KUH, E. - Biographie Friedrich Hebbel's.
%2316706: KUH, E. - Capital stock growth: a micro-economic approach.
%23255671: KUHL, NANCY. - Intimate circles: American women in the arts.
%2337717: KUHLEMEIER, HAN. - 85 gedichten.
%23274703: KUHLMAN, TOM. - Asylum or Aid?: The Economic Integration of Ethiopian and Eritrean Refugees in the Sudan.
%23225341: KÜHN, JOACHIM. - Der Nationalismus im leben der dritten Republik.
%23259772: KUHN, JONAS. - Optimality-theoretic Syntax : a declarative approach.
%2378306: KÜHN, SIEGFRIED. - Der Hirschberger Leinwand- und Schleierhandel von 1648 bis 1806.
%2378304: KUHN, F.J. - Betrachtungen über Majestäten und Majestätsbeleidigungen der römischen Kaiserzeit.
%2371725: KÜHN, FRITZ. - Kompositionen in Schwarz und Weiss. Bekenntnisse in Bildern von Fritz Kühn.
%23258626: KÜHNE, JOERG DETLEF & FRIEDRICH MEISSNER. - Züge unmittelbarer Demokratie in der Gemeindeverfassung : Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerversammlung u.a.
%23206413: KÜHNE, HANS-HEINER. - Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen ? : Auswirkungen der Schengener Abkommen auf die innere Sicherheit.
%23269742: KÜHNEL, ANITA, MICHAEL LAILACH & JUTTA WEBER (EDS.) - Avantgarde! : die Welt von gestern, Deutschland und die Moderne 1890-1914 : Worte in Freiheit, Rebellion der Avantgarde 1909-1918.
%23185073: KÜHNER, ROLF. - Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen.
%2378308: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts.
%23223774: KÜHNS, FRIEDRICH JULIUS. - Geschichte der Gerichtsverfassung und des Prozesses in der Mark Brandenburg vom 10. bis zum Ablauf des 15. Jahrhunderts. Band 1.
%2378310: KÜHTMANN, ALFRED. - Die Romanisierung des Zivilprozesses in der Stadt Bremen.
%23133996: KUHWALD, W. - Die Idylle vom Landarzt oder Der Geist der Medizin ist zu fassen. Wahrheit und Dichtung.
%23220364: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%23240956: KUIJER, A. & J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht.
%2317486: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval.
%23270322: KUIJPER, P.A.W. - Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
%23213248: KUIJPERS, TACO. - Het einde van de klinische blik ...
%2364702: KUIJPERS, TACO WILLEM - Het einde van de klinische blik...
%23109745: KUILE, E.H. TER. - De houten torenbekroningen in de noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis.
%23180387: KUILE, B.H. TER. - Europa 1992 in juridisch perspectief.
%23255648: KUILE, E.H. TER. - Noord- en Oost-Salland. (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 4: De provincie Overijsel, 3).
%23107702: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%23228920: KUILE, B.H. TER. - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel : bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap.
%23165107: KUILE, B.H. TER. - Onzekerheden over de invloed van Gemeenschapsrecht op de nationale gezondheidszorg.
%235526: KUILMAN, MARTEN. - Klinische en psychopathologische beschouwingen over de endogenie. Een literatuurstudie met betrekking tot de endogene psychosen. Diss.
%23201602: KUILMAN, JEROEN. - The re-emergence of foreign banks in Shanghai : an ecological analysis.
%23151858: KUILWIJK, KEES JAN. - The European Court of Justice and the GATT dilemma : public interest versus individual rights?
%23217930: KUIN, WIM. - Notuleren : oriëntatie en handleiding.
%23269129: KUIPER, SIJBREN & NATASCHA VAN DER ZWAN. - Nederland pensioenland : wat je wilt weten over pensioen.
%23210754: KUIPER, P.C. - Controversen.
%23182471: KUIPER, BARTELD EMIL. - Information systems for the international accessibility of standards.
%23182232: KUIPER, GERRIT JOHAN MARIA. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
%23109135: KUIPER, G.M. - Financiële controle op zelfstandige bestuursorganen
%23127238: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
%23276732: KUIPER, D.TH.] - De voormannen : een sociaal wetenschappelijke studie over ideologie konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.xxvi, 666pp.
%23240529: KUIPER, REINDERT. - Vormfouten in de Verenigde Staten : juridische consequenties van vormfouten in strafzaken.
%23172597: KUIPER, F.B.J. - Zur herkunft von lat. iste.
%23268848: KUIPER, D.TH. - Sociologie in meervoud?
%2387191: KUIPER, D.TH. - Het Kabinet-Kuyper (1901-1905) (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800).
%2323763: KUIPER, W.E.J. - Grieksche origineelen en Latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunouchos, Heauton Timoroumenos, Andria, Adelphoi, Synaristosai, Dis Exapaton).
%23102158: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika : a Krsna-Play by Ramakrsna.
%23102155: KUIPER, F.B.J. - Nahali : a comparative Study.
%23156068: KUIPER, ERNO. - Farmers, prices and rational expectations.
%23334: KUIPER, ROELOF. - Op het breukvlak van twee millennia.
%23245954: KUIPER, DICK. & JASPER VREE (EDS.) - Het liep op rolletjes : de eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
%23102153: KUIPER, F.B.J. - [Nu][omega][rho][omicron][pi][iota] [Chi][alpha][lambda][kappa][omega].
%23252051: KUIPER, GERRIT. - Orbis artium en Renaissance. I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
%23182740: KUIPER, ELZE JAN. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
%23201076: KUIPERS, AUGUSTINUS M. G. - Model en inzicht. Een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met de feitelijke verklarings - procedure in klassieke en moderne fysica.
%2320499: KUIPERS, CORNELIS HENRICUS. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two Eucharistic Tracts. A critical edition.
%23110795: KUIPERS, THEO A.F. & ANNE RUTH MACKOR (EDS.) - Cognitive Patterns in science and common sense.
%23229934: KUIPERS, RONALD A. - Critical faith : toward a renewed understanding of religious life and its public accountability.
%23217865: KUIPERS, G.M.M. & B. J. DE KLOET (EDS.) - Digitaal contact : het net van de begrensde mogelijkheden.
%23102159: KUIPERS, S.K. - Marktwerking en werkloosheid in Nederland in de jaren dertig en tachtig.
%23106395: KUIPERS, P., WESSELS, B. & ZANT, W.F. VAN (RED.) - Juridische aspecten van de millenniumproblematiek.
%234576: KUITENBROUWER, FRANK. - Recht & vrijheid : de burger in de knel.
%23140333: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap : het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
%2331519: KUITENBROUWER, F. & HAAREN, L. VAN. - Met politierazzia's is het vreemd gesteld.
%2325215: KUITENBROUWER, FRANK. - Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy.
%23268961: KUITERT, H.M. - Geloof dat te denken geeft : opstellen aangeboden aan prof. dr. H.M. Kuitert.
%23103969: KUITERT, WYBE - Themes, Scenes, and Taste in the History of Japanese Garden Art.
%23188868: KUITERT, H.M. - In stukken en brokken : godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd.
%23172049: KUITERT, H.M. - Mag alles wat kan? : ethiek en medisch handelen.
%23236762: KUITERT, H.M. - Suicide, wat is er tegen? : zelfdoding in moreel perspectief.
%23211034: KUITERT, H.M. - Een gewenste dood : euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem.
%23265240: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen : de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 : bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw : waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven.
%23109474: KUKATHAS, CHANDRAN & PHILIP PETTIT. - Rawls: a theory of justice and its critics.
%2375841: KUKIMOTO, H. & S. MIYAZAWA (EDS.) - Semi-insulating III-V materials : Hakone 1986.
%2318416: KULA, GRZEGORZ JAN - Optimal retirement decision.
%23221528: KULAWIK, TERESA. - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft : Schweden und Deutschland 1870-1912.
%2342567: KULDKEPP, AIKI. - Tax policy of Estonia in the framework of the EU integration.
%23259661: KULENKAMPFF, AREND (ED.) - Methodologie der Philosophie.
%23153876: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution.
%2362727: KULL, ANDREW. - The color-blind constitution
%232191: KULL, S. - Minds at war. Nuclear reality and the inner conflicts of policymakers.
%23148520: KULSKI, W.W. - Germany and Poland : from war to peaceful relations.
%23157192: KULSTEIN, DAVID I. - Napoleon III and the working class: a study of government propaganda under the second empire.
%23226354: KULTERMANN, UDO - Kleine Geschichte der Kunsttheorie.
%233624: BERN : BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Patrimonium: Denkmalpflege und archäologische Bauforschung in der Schweiz = Conservation et archéologie des monuments en Suisse = Conservazione e archeologia dei monumenti in Svizzera 1950-2000.
%2318289: BUNDESAMT FÜR KULTUR. - Eidgenössische Preise für Design / Prix fédéraux de design / Swiss Federal Design Awards 2009 (German, French and English Edition) (Eidgenössische ... de design Swiss Federal Design Grants)
%23221385: KUMAR, NAGESH (ED.) - Technology, Market Structure and Internationalization: Issues and Policies for Developing Countries.
%23211521: KUMAR, MUNEENDRA & GEORGE A. MAUL. - Proceedings : International Symposium on Marine Positioning, U.S. Geological Survey, Reston, VA, October 14-17, 1986.
%2320162: KUME, IKUO - Disparaged Success: Labor Politics in Postwar Japan (Cornell Studies in Political Economy)
%23259910: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23104425: KUMMELING, H.R.B.M. - Advisering in het publiekrecht : een rechtsvergelijkende studie.
%23255331: KUMMELING, H.R.B.M. & A.J. MODDERKOLK. - [Tekst & Commentaar] Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%23152632: KUMON, S. & ROSOVSKY, H. (ED). - The Political economy of Japan. Volume 3: Cultural and social dynamics.
%23182498: KUNDRA, JAGDISH CHANDRA - Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Bloc.
%23136154: KÜNG, H. - New Horizons for Faith and Thought.
%23273292: KÜNG, HANS. - De katholieke kerk : een geschiedenis
%23264513: KUNHARDT, ULLA VON & INGRID LLISTOSELLA-MATZKY (EDS.) - Elsevier's dictionary of the labour market : in five languages: English, German, Swedish, Spanish, and French.
%23161495: KUNIG, PHILIP (ED.) - International Economic Law. Basic documents.
%23134887: KUNIN, SETH DANIEL - The Logic of Incest. A Structural Analysis of Hebrew Mythology.
%23234172: KUNIN, SETH DANIEL (ED.). - Themes and issues in Judaism.
%23269483: KUNISCH, JOHANNES (ED.) - Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte.
%23271083: KUNISCH, JOHANNES - Staatsverfassung und Mächtepolitik: Zur Genese von Staatenkonflikten im Zeitalter d. Absolutismus (Historische Forschungen) (German Edition)
%23275298: KUNITZ, STEPHEN J. - Disease change and the role of medicine.
%23159568: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte : eine Einführung. 3. erweiterte Auflage.
%2310653: KUNKEL, WOLFGANG. - Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung. 4.erweiterte Aufl.
%23165545: KUNKEL, WOLFGANG. - Geschiedenis van het Romeinse Recht.
%23106292: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietsches in der Entwicklung der modernen Literatuurwissenschaft.
%23263214: KUNO, SUSUMU & KEN-ICHI TAKAMI., MORT, DAVID (ED.) - Sources of Unofficial UK Statistics.
%23258761: KUNST, M.J.J. ... [ET AL.] - Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen.
%2310241: KUNST, A.J.M. - Historische ontwikkeling van het recht. 2 Dln.
%23190658: ORDEN POUR LE MÉRITE FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE - Die Mitglieder des Ordens. Erster Band 1842-1881.
%23135533: KUNZ, FRITHJOF (ED.) - Arbeitsrecht : Grundriss.
%23122310: KUNZE, JOHANNES. - Das nizänisch-konstantinopolitanische Symbol.
%23219274: KÜNZEL, RUDOLF ERNST. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden : historisch-antropologische studies. Proefschrift.
%2341203: KÜNZI, H.P. & TAN, S.T. - Lineare Optimierung grosser Systeme.
%23246075: KUNZI, FRANÇOISE., RAU, GUSTAV, DOCTEUR., RESTELLINI, MARC. - From Fra Angelico to Bonnard : masterpieces from the Rau Collection.
%23112478: KUOKKANEN, MARTTI (ED.) - Idealization VII : structuralism, idealization and approximation.001
%23254105: KUORTTI, JOEL & JOPI NYMAN (EDS.) - Reconstructing hybridity : post-colonial studies in transition.
%2321019: KUPCÍK, IVAN. - Münchner Portolankarten = Munich portolan charts : Kunstmann I-XIII und zehn weitere Portolankarten : überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weitere Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschliesslich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen.
%2347776: KUPER, JENNY. - Military training and children in armed conflict : law, policy and practice.
%23247622: KUPERUS, J.R. - Honderd gebundelde opstellen. 2 Dln.
%2319041: KUPERUS, GERRIT. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
%23128972: KUPFERMANN, JOEL J. - Value... And what follows.
%23169968: ÖFFENTLICHE KUNSTSAMMLUNG BASEL. KUPFERSTICHKABINETT. - From Schongauer to Holbein : master drawings from Basel and Berlin.
%23211293: KUPPEN, BARBARA VAN - More Jobs Per Drop: Targeting Irrigation to Poor Women and Men.
%23231870: KUPPENVELD, RIAN VAN - Claus, Prins der Nederlanden: De man, zijn leven, werk en idealen.
%23113877: KURIAN, GEORGE. - The Indian family in transition. A case study of Kerala Syrian Christians.
%2351909: KURIHARA, KENNETH K. - The Keynesian theory of economic development.
%2346693: KURIHARA, KENNETH K. - National income and economic growth.
%23135058: KURLAND, SAMUEL. - Cooperative Palestine : the story of Histadrut.
%23250877: KURLAND, PHILIP B. & RALPH LERNER (EDS.) - The Founders' Constitution. Volume 1: Major themes.
%2322096: KURPERSHOEK, ERNEST & HETTY VAN DEN BERG. - Zorgvlied : de geschiedenis van een begraafplaats.
%23245944: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?
%23206351: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren?: Essays (Meulenhoff editie) (Dutch Edition).
%23225896: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 1. Band.
%23225909: KURRUS, THEODOR. - Die Jesuiten an der Universität Freiburg i[m] Br[eisgau] : 1620-1773. 2. Band.
%23148180: KURTÉN, BJÖRN. - The innocent assassins : biological essays on life in the Present and distant Past.
%23207105: KURTH, DIETER. - Der Oasenmann : eine altägyptische Erzählung.
%23181643: KURTHEN, HERMANN, WERNER BERGMANN, RAINER ERB (EDS.). - Antisemitism and Xenophobia in Germany After Unification.
%23131075: KURTZ, DONN M. - Kinship and Politics : the justices of the United States and Louisiana Supreme Courts.
%23130907: KURTZ, DONNA - Bernard Ashmole 1894-1988 : an autobiography.
%23149831: KURZ, RAYMOND A. - Internet and the law : legal fundamentals for the internet user.
%23192432: KURZ, ANDREAS. - Die Entstehung modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko : die Verarbeitung der französischen Literatur des fin de siecle.
%23249475: KURZKE, HERMANN. - Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays.
%23239228: KURZMAN, DAN. - A special mission : Hitler's secret plot to seize the Vatican and kidnap Pope Pius XII.
%23182305: KUSCHPÈTA, OMELAN. - Het krediet- en banksysteem van de USSR.
%23245201: KUSHNAREV, E.G. - Bering's search for the strait : the first Kamchatka Expedition, 1725-1730.
%23274404: KUSHNER, HAROLD J. - Approximation and weak convergence methods for random processes, with applications to stochastic systems theory
%23156037: KUSPIT, D. - Hunt Slonem: an art rich and strange.
%23248270: KUSPIT, DONALD B. - Psychostrategies of avant-garde art.
%23199030: KUSPIT, DONALD B. - Health and happiness in 20th-century avant-garde art.
%23231109: KUSPIT, DONALD - Don Eddy: The Art of Paradox.
%23275953: KÜSTER, ULF. - Kandinsky, Marc, and der Blaue Reiter.
%23254169: KUSTERS, WOUTER., MICHELET, JULES. - La sorcière.
%23271916: KUSUMA-ATMADJA, MOCHTAR, THOMAS A. MENSAH & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - Sustainable development and preservation of the oceans : the challenges of UNCLOS and Agenda 21 : proceedings, the Law of the Sea Institute twenty-ninth annual conference, Denpasar, Bali, Indonesia, June 19 - 22, 1995.
%23189566: KUTSCHERA, FRANZ VON - Philosophy of language.
%23219617: KÜTTING, GABRIELA. - Globalization and the environment : greening global political economy.
%2378312: KUTTNER, GEORG. - Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses.
%23201795: KUTZNER, GERHARD. - Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS).
%2385285: KUYK, J. VAN. - Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen te 's-Gravenhage.
%2361106: KUYK, J. VAN. - Historische beschouwingen over het antwoord van den gedaagde.
%23144713: KUYPER, P.J. & J. STEENBERGEN. - Het Gatt en het Volkenrecht : preadviezen.
%2367848: KUYPER, PIETER JAN. - The implementation of international sanctions : the Netherlands and Rhodesia.
%23276191: KUYPER, ABRAHAM. - Het Calvinisme : oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden : een Nederlandsche gedachte.
%23268718: KUYPER, ABRAHAM. - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) : the young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. Volume I: Introduction, annotations, bibliography, and indices; Volume II: Commentatio.
%23236148: KUYPERS, KAREL. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
%23268955: KUYPERS, KAREL. - Immanuel Kant.
%2316045: KUYPERS, G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld. Diss.
%2346712: KUYPERS, PAUL (ED.) - Een zaak van witte boorden : beschouwingen over bureaucratie en politiek.
%23232159: KUYPERS, G. - Het politieke spel in Nederland : diagnoses, remedies en een suggestie.
%23232559: KUYVENHOVEN, A. (ED.) - Globalization of labour markets: challenges, adjustment and policy response in the EU and LDCs.
%23241127: KUYVENHOVEN, ARIE ... [ET AL.] (EDS.) - Transition in Central and Eastern Europe: Implications for EU-LDC Relations.
%2321315: KUYVENHOVEN, ARIE. - Planning with the semi-input-output method : with empirical applications to Nigeria.
%23122320: KVACALA, JOHANN. - Thomas Campanella: ein Reformer der ausgehenden Renaissance.
%2371736: KVANVIG, JONATHAN L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology.
%23235319: KVANVIG, JONATHAN L. - The knowability paradox.
%23274267: KVANVIG, JONATHAN L. - Destiny and Deliberation: Essays in Philosophical Theology
%23276359: KVISTAD, GREGG. - The rise and demise of German statism : loyalty and political membership
%23205241: KWAK, AREND-JAN. - The legal junction : the complex promise of modern legal professionalism.
%2361086: KWAKMAN, FRANK & CRIS ZOMERDIJK. - De ondernemende professional : waarde creëren in een veranderende markt.
%23160228: KWAN, DANIEL Y. K. - Marxist intellectuals and the Chinese labor movement : a study of Deng Zhongxia (1894-1933).
%2330603: KWANT, R.C. - Waarheidscrisis : eternalisering, kapitalisering en afschrijving van weten.
%23198821: KWANTES, R.C. (ED.) - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikatie. 1e-3e stuk (1917-aug. 1933).
%2356571: KWAST, SALOMON VAN DER. - Over de incest : een oriënterend onderzoek.
%2374148: KYBURG JR., HENRY E. - Science and reason.
%23276407: KYBURG, HENRI E. & MARIAM THALOS (ED.) - Probability is the very guide of life : the philosophical uses of chance.
%2345853: KYLLOE, RALPH - Hickory Furniture.
%23193962: KYOGOKU, JUNICHI. - The political dynamics of Japan.
%23109723: LAAG, PATRICK VAN DER. - An Analysis of Refinement. Operators in inductive logic programming.
%2325412: LAAN, H. VAN DER. - De wijsgerige grondslag van Bonaventura's theologie.
%2368779: LAAN, P.H. VAN DER & A.A.M. ESSERS. - De kwartaalcursus en recidive : een onderzoek naar de effecten van het experiment Kwartaalcursus.
%2321616: LAAN, LAMBERT VAN DER. - Spatial labour markets in the Netherlands.
%2323732: LAAN, PETER H. VAN DER. - Moeilijk plaatsbare jongeren : een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.
%23227335: LAAN, ANDRÉ M. VAN DER. - Ik zit vast : een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren.
%23193088: LAAN, A. VAN DER & A.A. WINTERS (EDS). - The use of information in a changing world.
%23183237: LAAN, P.H.J. VAN DER (ED.) - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
%2351342: LAAN, PETER H. VAN DER. - Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen : een onderzoek naar de invoering en resultaten van alternatieven in het jeugdstrafrecht.
%23212537: LAAN, A.M. VAN DER, MARTINE BLOM. CARLIJN VERWERS. - Jeugddelinquentie : risico's en bescherming : bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
%23248624: LAAN, K. TER. - Multatuli en twee van zijn discipelen Mansholt en de Raaf : met brieven van en over Multatuli.
%2370718: LAAR, MINDEL MARETE VAN DE. - Dutch direct investments in Central and Eastern Europe and Central Asia.
%2329511: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
%23161584: LAAR, AART J.M. VAN DE. - The World Bank and the Poor.
%2375163: LAAT, E.A.A. DE. - Essays on patent policy: The multi-dimensionality of patents and asymmetric information.
%23254521: LABADIE, JEAN-MICHEL. - Les mots du crime : approche épistémologique de quelques discours sur le criminel.
%23214752: LABAN, ABDEL MONEIM - Einige Aspekte der Akkulturation und des sozialen Wandels in Agypten: Von 1900-1952.
%239243: LABAN, P. - Pensioen en wachtgeld bij het lager onderwijs.
%23196526: LABAN, BRIAN. - Cars : the early years = die Anfänge des Automobils = les premières années de l'automobile.
%2378316: LABAND, PAUL. - Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des 14.Jahrhunderts.
%2378317: LABAND, PAUL. - Die vermögensrechtlichen Klagen : nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittellaters dargestellt.
%2378314: LABAND, PAUL. - Das Magdeburger Rechtsquellen. Zum akademischen Gebrauch herausgegeben.
%2369702: LABAND, PAUL & A. LEONI. - Das Staatsrecht des Deutschen Reiches / Paul Laband. Das Staatsrecht der Reichslande Elsass-Lothringen / A. Leoni.
%23217630: LABAT, SEVERINE - Les islamistes algeriens: Entre les urnes et le maquis.
%23256919: LABHARDT, FRANK. - Das Sequentiar Cod. 546 der Stiftsbibliothek von St. Gallen und seine Quellen. Teil 1: Textband.
%23221356: LABOHM, HANS H. J. - Cannons and Canons: Clingendael Views of Global and Regional Politics.
%23239413: LABOSSIERE, MIKE. - What don't you know ? : philosophical provocations.
%23149195: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Fransche kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gotiek.
%23222130: LABOULAYE, ÉDOUARD. - Essai sur les lois criminelles des Romains, concernant la responsibilité des magistrats.
%23120616: LABROISSE, GERD & DICK VAN STEKELENBURG (EDS,) - Das Sprach-Bild als textuelle Interaktion.
%23213365: LACEY, ROBERT - Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Modernists, Terrorists, and the Struggle for Saudi Arabia.
%2338084: LACEY, MICHAEL J. & KNUD HAAKONSSEN (ED.) - A culture of rights : the Bill of Rights in philosophy, politics, and law - 1791 and 1991.
%23216421: LACEY, ALAN R. - Robert Nozick.
%23170682: LACHENSCHMID, ROBERT. - Louis de Thomassins Inkarnationslehre: Eine platonische Explikation des Geheimnisse der Menschwerdung.
%23243909: LACHMAN, SEYMOUR. - Three men in a room : the inside story of power and betrayal in an American statehouse.
%23158183: LACHS, JOHN. - Mind and Philosophers.
%2316990: LACHS, JOHN. - Mind and philosophers.
%2386438: LACLÉ, Z.D. & M.J. TER VOERT. - Trendrapportage notariaat 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
%23213993: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Lettres du révérend père Lacordaire à des jeunes gens receuillies et publiés par m. l'abbé Henri Perreyve. Troisième édition augmentée de lettres inédites et des approbations de nn. ss. les archevèques et évèques. Paris, Charles Douniol, 1863. [BOUND WITH:] LACORDAIRE, J.B.H.D., Discours prononcés à Sorèze par le r. p. Lacordaire des frères prècheurs membre de l'académie Française directeur de l'école.
%23213994: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Correspondance du R.P. Lacordaire et de Madame Swetchine publié par le Cte de Falloux...deuxième édition.
%23213995: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Lettres du R.P. Lacordaire à Mme la Cesse Eudoxie de la Tour du Pin et à madame de Favencourt, née de Courville publiées par Mme de Favencourt. Nouvelle édition augmentée de lettres de nn.ss. les archevèque et évèques de rr. pp. dominicains et de m. le comte de Montalembert.
%2345120: LACORDAIRE, JEAN BAPTISTE HENRI DOMINIQUE (1802-1861). - Conférences de Toulouse suivies de divers opuscules. Paris, Poussielgue-Rusand, 1857. [BOUND WITH;] Discours de réception à l'académie Française par le r.p. H.-D. Lacordaire...le 24 Janvier 1861.
%2398878: LACOUTURE, JEAN ET SIMONNE - L'Égypte en mouvement.
%2338997: LACOUTURE, JEAN - Ho Chi Minh. A political biography.
%23125381: LACOUTURE, JEAN - Leon Blum.
%23106744: LACOUTURE, JEAN & SIMONE LACOUTURE. - Egypt in transition.
%2368693: FIEFFÉ-LACROIX. - La Clef des lois romaines ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le Corps de droit,
%23229388: LACY, MARK J. - Uncertainty, climate change and international relations : international relations and the limits of realism.
%23276954: LADD, D. ROBERT. - Intonational phonology.
%23266705: LADEE, GEORGE ALOYSIUS. - Hypochondrische syndromen.
%23171513: LADEMACHER, HORST. - Staat, natie en nationaliteitsbesef : over Nederlandse en Duitse uitgangspunten van politieke cultuur.
%2325798: LADEN, M.-P. - Self-imitation in the eighteenth-century novel.
%2399394: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23228413: LADENSON, ELISABETH. - Dirt for art's sake : books on trial from Madame Bovary to Lolita.
%23199327: LADOR-LEDERER, J.J. - International group protection : aims and methods in human rights.
%235726: LADOR-LEDERER, J.J. - International non-governmental organizations and economic entities : a study in autonomous organization and Ius Gentium.
%235238: LAEKE, MOGENS ... [ET AL.] (EDS.) - Philosophy and its history : aims and methods in the study of early modern philosophy.
%23130017: LAEMERS, M.T.A.B., L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN & R. FREDRIKS - Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger : stand van zaken in theorie en eerder onderzoek
%23165280: LAEMERS, MIEK. - Morren in de marge van de rechtspraak : klagen over rechters, gerechtsambtenaren en de rechterlijke organisatie.
%2382457: LAER, C.J.P. VAN. - Het nut van comparatieve begrippen. Een studie omtrent de toepassing van begrippen in de rechtsvergelijking
%23233208: O'LAERY, DE LACY. - Arabic thought and its place in history.
%23100312: O'LAERY, DE LACY. - Comparative grammar of the Semitic languages.
%23100404: O'LAERY, DE LACY. - The saints of Egypt : a bio-bibliographical compendium of martyrs, patriarchs and sainted ascetes in the Coptic calendar
%2361155: LAET, S.J. DE & W. GLASBERGEN. - De voorgeschiedenis der lage landen.
%23101455: LAEVEN, [A.] H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707) : geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek, 1682-1707.
%23101453: LAEVEN, [A.] H. - The Acta Eruditorum under the editorship of Otto Mencke (1644-1707).
%232837: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Sociale verandering : problemen en strategiën.
%23102167: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Om de beheersing van het charisma: heil en macht in de R.K. Kerk.
%23200381: LAEYENDECKER, LEONARDUS. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
%2344141: LAFAVE, WAYNE R. - Criminal Procedure.
%23162202: LAFEBER, WALTER. - The Panama Canal : the crisis in historical perspective.
%23206899: LAFFITTE, PAUL. - Le paradoxe de l'égalite?
%23105002: LAFOLETTE, MARCEL C. - Stealing into print : fraud, plagiarism and misconduct in scientific publishing.
%23271393: LAFOLLETTE, HUGH. - The Oxford Handbook of Practical Ethics (Oxford Handbooks).
%2357255: LAFOND, JOHN Q. & MARY L. DURHAM. - Back to the asylum : the future of mental health law in the United States.
%23102168: LAGAAY, R.A. - Geophysical Investigations of the Netherlands Leeward Antilles.
%23263730: LAGADEC, ERWAN - Transatlantic Relations in the 21st Century: Europe, America and the Rise of the Rest.
%23125715: LAGAS, P.C. - Besturen op de rand van chaos; Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid.
%23137584: LAGENDIJK, ARNOUD - The Internationalisation of the Spanish automobile industry and its regional impact. The emergence of a growth-periphery. Diss.
%23248575: LAGERBERG, C.S.I.J. - Refugi : Man i hang ap namel nating : (suspended in the middle of nowhere) : de Papoea, vreemdeling en vluchteling tussen niets en nergens : rapport inzake de situatie van de Papoea's in Irian Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua New Guinea.
%23214928: LAGERLÖF, SELMA. - De koninginnen van Kungahälla.
%23219946: LAGERWEIJ-POLAK, E.J. - Hildo Krop : beeldhouwer.
%23133540: LAGERWERF, LUUK. - Causal connectives have presuppositions : effects on coherence and discourse structure.
%2392220: LAGERWEY, ERIC. - Op zoek naar faamwaarde : vijftig jaar publi relations in Nederland.
%2318310: LAGRANGE, JOSEPH LOUIS DE. - Oeuvres.
%23253983: LAGUNA, MANUE & JOHAN MARKLUND. - Business Process Modeling, Simulation, and Design
%23188979: LAGUS, KAREL ... [ET AL.] - Theresienstadt.
%236325: LAHARPE, J.F. - Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne.
%23136936: LAHAV, PNINA - Judgment in Jerusalem. Chief Justice Simon Agranat and the Zionist Century.
%23186962: LAHIRI, KAJAL. - The econometrics of inflationary expectations.
%23238419: LAHR, ANGELA M. - Millennial dreams and apocalyptic nightmares : the Cold War origins of political evangelicalism.
%2378847: LAHR, HIERONYMUS VON DER. - (ed.). Schwäbisches Landrecht und Lehenrecht.
%23134349: LAIDLER, D. - The Golden Age of the Quantity Theory.
%2374870: LAINE, MICHAEL. - (ed.). A Cultivated Mind. Essays on J.S. Mill. Presented to John M. Robson.
%234823: LAING, R.D. - Strategie van de ervaring.
%234824: LAING, R.D. - Gezinspatronen : rol en drama in het gezin : essays.
%234828: LAING, R.D. - Het zelf en de anderen.
%23165764: LAING, JENNIFER. - Art and society in Roman Britain.
%23155384: LAING, BERTRAM M. - David Hume.
%23161534: LAKATOS, I. & MUSGRAVE, A. (ED.). - Criticism and the growth of knowledge. Proceedings of the Int. Colloquium in the Philosophy of Science, London 1965. Vol. 4.
%2367434: LAKATOS, IMRE. - Wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis : de controverse tussen Popper en Kuhn.
%23231514: LAKE, KIRK - There Will Be Rainbows: A Biography of Rufus Wainwright.
%23218371: LAKE, DAVID A. - Entangling relations : American foreign policy in its century.
%23149152: LAKEMAN, PIETER. - Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven.
%23269181: LAL, BRIJ V. - Fiji before the storm : elections and the politics of development.
%2367608: LAL, DEEPAK & H. MYINT. - The political economy of poverty, equity, and growth : a comparative study.
%2378318: LALIVE, PIERRE A. - The transfer of chattels in the conflict of laws : a comparative study.
%231481: LALOU, HENRI. - Traité pratique de la responsabilité civile. 5me édtion.
%23228348: LAM, VALÉRIE MARYSE YVETTE VAN 'T. - Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer : moet het begrip inrichting worden behouden als aangrijpingspunt van de regulering in hoofstuk 8 Wet milieubeheer?
%2340846: LAMAL, P.A. (ED.) - Cultural contingencies : behavior analytic perspectives on cultural practices.
%23182058: LAMB, CHRISTINA. - House of stone : the true story of a family divided in war-torn Zimbabwe
%23212191: LAMB, ALASTAIR. - Crisis in Kashmir, 1947-1966.
%2369279: LAMB, SHARON - The Trouble with Blame: Victims, Perpetrators, and Responsibility.
%2349899: LAMB, R., ARMSTRONG, W.G. & MORIGI, K.R. - Business, media, and the law : the troubled confluence.
%23205929: LAMBAH, ABHA NARAIN. - Through the looking glass : the grade 1 heritage of Mumbai.
%2322237: LAMBERS, H.W. - Economie dezer dagen : opstellen aangeboden aan prof. drs. H.W. Lambers ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Nederlandse Economische Hogeschool.
%23238452: LAMBERT, KAREL. - Free logic : selected essays.
%23152533: LAMBERT, PAUL. - L'oeuvre de John Maynard Keynes. Exposé - Analyse critique - Prolongements.
%23237618: LAMBERT, DAVID. - The Cambridge guide to prehistoric man.
%23256791: LAMBERT, FRANK. - The Battle of Ole Miss: Civil Rights v. States' Rights
%23235822: LAMBERT, LOUIS. - Traité théorique et pratique de police judiciaire à l'usage des commissaires de police, ainsi que des procureurs de la République, des juges d'instruction et des autres officiers de police judiciaire.
%2339256: LAMBERT, KAREL (ED.). - Philosophical problems in logic : some recent developments.
%2350864: LAMBERT, M. - Dickens and the suspended quotation.
%23272674: LAMBERT, GREGG. - In Search of a New Image of Thought: Gilles Deleuze and Philosophical Expressionism.
%23200590: LAMBERT, KENNETH. - Analysis, repair and individuation.
%2393822: LAMBERTS, H. - General practice research in Dutch academia : proceedings of a workshop Amsterdam, April 15, 1994.
%23179396: LAMBKIN, DAVID. - Avond over Afrika.
%23102170: LAMBRECHTS, PIETER. - Attis en het feest der Hilariën.
%23270189: LAMBRECHTS, PIETER. - Maatschappij en instellingen van de oudheid. Deel 1: Griekenland; Deel 2: Rome.
%231297: LAMBSDORFF, HANS GEORG GRAF. - Handbuch des Eigentumsvorbehalts im deutschen und ausländischen Rechts.
%2380776: LAMÉRIS-TEBBENHOFF RIJNENBERG, H.M.E. - Dagvaarding en berechting in aanwezigheid. De Nederlandse betekeningsregeling in rechtshistorisch en Europees perspectief.
%23212821: LAMING, DENIS & MAURIZIO . VITTA. - Denis Laming : invisible tensions.
%2370917: LAMM, LEONARD JONATHAN. - The idea of the past : history, science, and practice in American psychoanalysis.
%23127985: LAMMASCH, HEINRICH. - Die Rechtskraft internationale Schiedssprüche.
%2376867: LAMME, VICTOR. - De vrije wil bestaat niet : over wie er echt de baas is in het brein.
%23102173: LAMMERS, C.J. - Macht en Gezag van de Duitse Bezetter.
%2323399: LAMMERS, ELLEN (ED.) - Making waves : inspiring critical and feminist research : a tribute to Joke Schrijvers.
%2380243: LAMMERS, ELLEN - Refugees, Gender and Human Security: A Theoretical Introduction and Annotated Bibliography.
%2376777: LAMMERS, J.G. & J.M. VAN DUNNÉ. - Aansprakelijkheid voor schade door grensoverschrijdende milieuverontreiniging: volkenrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Preadviezen.
%2359: LAMMERTSMA, ALEX - Inflation-output trade-offs and the implications for monetary policy.
%23166821: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Royal poxes and potions : the lives of court physicians, surgeons and apothecaries.
%23275319: LAMONT-BROWN, RAYMOND. - Humphry Davy : life beyond the lamp.
%23210472: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Humphry Davy : life beyond the lamp.
%23129971: LAMP, ROAN. - Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht.
%23148508: LAMPE, JOHN R. & DANIEL N. NELSON (EDS.) - East European security reconsidered.
%2378320: LAMPRECHT, KARL. - Ausgewählte Schriften zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte und zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23271298: LAMSWEERDE, INEZ VAN & VINOODH MATADIN. - Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin : photographs : Pitti Immagine discovery.
%23226867: LANARÈS, PIERRE. - La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public générale.
%23228015: LANCASTER, F.W. - If You Want to Evaluate Your Library.
%23241027: LANCASTER, PETER. - Lambda-matrices and Vibrating Systems.
%23119084: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands humanisme.
%23169421: LANCELOTZ, HENRI (LANCELOTTUS, HENRICUS). - Haereticum quare per catholicam quia. In omni materia religionis controversa solutum. Editio 4. correctior, & ore Calvini, Christo desperationem, penarum...auctior.
%23191990: LANCKORONSKI, MARIA UND LEO. - Mythen und Münzen: griechisches Geld im Zeichen griechischen Glaubens, die Heiligung des Profanen.
%23110502: LAND, N.K.F. - Beginselen van het hedendaagsche wisselrecht. Verklaring van Art. 100-229 W.v.K.
%2331723: LANDAIS-STAMP, PAUL & PAUL ROGERS (EDS.) - Rocking the boat. New Zealand, the United States and the nuclear-free zone controversy in the 1980s.
%23269477: LANDAU, PETER. - Deutsche Rechtsgeschichte im Kontext Europas : 40 Aufsätze in vier Jahrzehnten.
%23269470: LANDAU, PETER ... [ET AL.] (EDS.) - Heinrich Mitteis nach hundert Jahre (1889-1989) : Symposium anlässlich des hundersten Geburtstages in München am 2. und 3. November 1989.
%23263139: LANDAU, RALPH. - Uncaging animal spirits : essays on engineering, entrepreneurship, and economics.
%23177041: STAATSCOMMISSIE VOOR DEN LANDBOUW. - Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomischen toestand der landbouwers in Nederland.
%2319818: COMMISSIE LANDBOUWKREDIET. - Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport.
%23132369: LANDEN, D. VAN DER - Straf en maatregel : een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het strafrecht.
%2372525: LANDES, JOAN B. - Visualizing the Nation: Gender, Representation, and Revolution in Eighteenth-Century France.
%23278968: LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, KULTURREFERAT. - Bilanz einer Ausstellung : Dokumentation der Kontroverse um die Ausstellung Vernichtungskrieg - Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 in München, Galerie im Rathaus, 25.2. bis 6.4.1997.
%2318042: HESSISCHES LANDESMUSEUM - Expressionismus: Druckgraphik, Zeichnungen und Aquarelle aus der Graphischen Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt : Hessisches Landesmuseum ... 1993 bis 13. Februar 1994 (German Edition)
%23153854: LANDHEER, BART. - On the sociology of international law and international society.
%232980: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23101101: LANDHEER, BART. - Pause for transition : an analysis of the relation of man, mind and society.
%23212249: LANDHEER, BART. - The Netherlands in a changing world : a series of essays.
%23195887: LANDHEER, BART. - A Desirable world : essays in honor of Professor Bart Landheer.
%23111178: LANDHEER, BART. - Mind and society : epistemological essays on sociology.
%23212206: LANDHEER, B., J.H.M.M. LOENEN & F.L. POLAK (ED.) - Worldsociety : how is an effective and desirable world order possible? A symposium.
%23182603: LANDHEER, HENDRIK CORNELIS. - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee.
%23265434: NEDERLANDSCHE LANDMACHT. - Gedenkboek ter herinnering aan het 30-jarig bestaan van Ons belang, vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier behoorende tot de Nederlandsche landmacht, 1898-1928.
%23257723: LANDO, OLE ... [ET AL.] (EDS.) - The Principles of European Contract Law. Part III.
%2353430: LANDRETH, HARRY. - A history of economic theory : scope, method and content.
%2378322: LANDSBERG, ERNST. - Das Furtum des bösglaubigen Besitzers : kritische Studie.
%23268174: LANDSBERG, HANS. - Friedrich Nietzsche und die deutsche Literatur.
%23189154: LANDSBERGER, STEFAN ROGIER. - Paint it red : vijftig jaar Chinese propagandaposters = fifty years of Chinese propaganda posters.
%2369067: LANDWEER, E.J. - Handleiding voor de opmaking en behandeling van processsen-verbaal van bekeuring der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.
%23103467: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator: a bibliography.
%23158009: LANDY, MARCIA. - The folklore of consensus: theatricality in the Italian cinema, 1930-1943.
%239163: LANDY, MICHAEL - Joyous Machines: Michael Landy and Jean Tinguely.
%23242316: LANFRANCHI, PIERRE - Moving with the Ball: The Migration of Professional Footballers.
%23169283: LANG, AUGUST. - Die Bekehrung Johannes Calvin.
%23184105: LANG, ALBERT. - Wesen und Wahrheit der Religion. Einführung in die Religionsphilosophie.
%2321699: LANG, BEREL. - Holocaust representation : art within the limits of history and ethics.
%23124726: LANG, B. - Mind's Bodies. Thought in the Act.
%2378324: LANG, KARL HEINRICH RITTER VON. - Historische Entwicklung der deutschen Steuerverfassungen seit den Karolingern bis auf unsere Zeiten.
%2374710: LANG, BERNHARD - Joseph in Egypt: a cultural icon from Grotius to Goethe.
%2367228: LANG, BIANCA; TINA SCHRAML & LENA ELSTER. - Der Minirock : die Revolution, die Macher, die Ikonen.
%23241631: LANG, BEREL. - The future of the Holocaust : between history and memory.
%23166601: LANG, BEREL. - Heidegger's silence.
%23182938: LANG, HANS-ULRICH. - Die steuerliche Belastung des gewerblichen Mittelstands in der Bundesrepublik Deutschland und die Entwicklungstendenzen der steuerlichen Mittelstandsförderung in der Europäischen Gemeinschaft insbesondere in Frankreich und Grossbritannien.
%2398020: LANGAARD, JOHN H. & REIDAR REVOLD. - Edvard Munch: masterpieces from the artist's collection in the Munch Museum in Oslo.
%2385843: LANGBEIN, JOHN H. - Torture and the Law of Proof : Europe and England in the Ancien Régime.
%23230556: LANGBROEK, P.M. & N.M. SPELT. - Bestuursrecht in Vogelvlucht.
%23220976: LANGBROEK, P.M., K. LAHUIS & J.B.J.M. TEN BERGE (RED.) - Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal : bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen.
%23262696: LANGBROEK, PHILIP M. - Het bestuursrechtelijk kort geding.
%23232469: LANGBROEK, P.M. & D.W.P. RUITER (RED.) - Deregulering in het hoger onderwijs? : aspecten van overheidssturing in het concept-ontwerp WHW.
%23112208: LANGE, WOLF-DIETER. - Philologische Studien zur Latinität Westhispanischer Privaturkunden des 9.-12. Jahrhundert.
%2348779: LANGE, ROEL DE, G. VAN MAANEN & TH. DE ROOS (ED.) - De dubbelzinnigheid van het recht : kritische rechtstheorie en rechtspolitiek in de jaren tachtig.
%23125774: LANGE, P.J. DE. - In de wetenschap van bestaansonzekerheid : een pluralistische kijk op theorie en praktijk [Knowing insecurity of subsistence: a pluralistic view on theory and practice].
%2372789: LANGE, S.C. DE & S. DE WIT. - Kort begrip van het fiscaal strafrecht.
%23259097: LANGE, R. ... [ET AL.] - Die Zurechnungsfähigkeit bei Sittlichkeitsstraftätern : aus den Vorträgen gehalten auf dem 7. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung vom 12. bis 14. Juni 1962 in Hamburg.
%23146094: LANGE, PIETER M.C. DE. - Wat is oud? : sfeerovergangen in het pensioenrecht.
%2330670: LANGE, OSKAR. - On political economy and econometrics. Essays in honour of Oskar Lange.
%2393816: LANGE, LOU ANN. - The riddle of liberty: Emerson on alienation, freedom and obedience.
%2312037: LANGE, ROEL DE, GERRIT VAN MAANEN & JOHAN VAN DER WALT (EDS.) - Human rights and property : a Bill of Rights in a constitution for a new South Africa.
%23255961: LANGE, CHRISTIAN. - Justice, punishment and the medieval muslim imagination.
%2363629: LANGE, C.J. DE & VRIJBERGHE DE CONINGH, A.W.J. - Praeadviezen over maatregelen, welke in de practijk door echtgenooten of ouders worden getroffen, om zekere gedeelten van hun boedel aan den langstlevende hunner of aan bepaalde door hen aangewezen kinderen te verzekeren : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen den 8 Juli 1932.
%23179238: LANGE, PETRONELLA JACOBA DE. - Samuel Butler : critic and philosopher.
%2357571: LANGE, C.J. DE. - De huwelijksvoorwaarden in theorie en in de praktijk.
%23191805: LANGE-EICHBAUM, W. - Genie, Irrsinn und Ruhm : Genie-Mythus und Pathographie des Genies.
%2359404: LANGE, PIETER M.C. DE. - Pensioen regelen en verzekeren : fiscale beschouwingen over pensioen en pensioenregeling.
%23269551: LANGE-BERTALOT, NILS. - Weltbürgerliches Völkerrecht : Kantianische Brücke zwischen konstitutioneller Souveränität und humanitärer Intervention.
%2337394: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van de Langedijk.
%2369591: LANGEDIJK, D. - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.
%23241092: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795 - 1920.
%23251587: LANGELAAN, J.W. - On the ultimate structure of the striped muscle fibre discernible with the microscope.
%23110803: LANGEMEIER, G.E. & I. KISCH. - Kan de afwijking van dwingend recht van de staat tot positief recht worden? : inleidingen voor de vergadering te houden op 17 december 1955. Deel 1: Inleidingen; Deel 2 : Verslag,
%2331953: LANGEMEIJER, G.E. - De bruikbaarheid van de term 'natuurrecht'.
%23102176: LANGEMEIJER, G.E. - Juridische dogmatiek.
%237492: LANGEMEIJER, G.E. - Strafrecht of -onrecht?
%237610: LANGEMEIJER, F.F. - Aard en functie van het militaire tuchtrecht.
%23261940: LANGEMEIJER, G.E. ... [ET AL.] - Consilium magnum : commémoration du 500e anniversaire de la création du Parlement et Grand Conseil de Malines : Colloque (Bruxelles-Malines) = consilium magnum: herdenking van de 500e verjaardag van de oprichting van het Parlement en Grote Raad van Mechelen : colloquium (Brussel-Mechelen) : 8-9.XII.1973.
%2382638: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%23102175: LANGEMEIJER, G.E. - Opmerkingen omtrent de huidige stand van de wijsbegeerte des rechts.
%23109500: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%238546: LANGEMEIJER, G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte der rechts.
%238447: LANGEMEIJER, G.E. - De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
%2373762: LANGEMEIJER, G.E. (E.A.). - Ontmoetingen tussen Themis en Aesculaap. Lezingen, gehouden voor de juridische en medische faculteiten te Leiden.
%2313584: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%236627: LANGEMEIJER, G.E. - Speculum Langemeijer : 31 rechtsgeleerde opstellen.
%2357386: LANGEMEIJER, G.E. - De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht.
%23108156: LANGEN, M. DE; J.H. DE GRAAF & F.B.M. KUNNEMAN. - Kinderen en recht : opstellen over de positie van kinderen in het recht.
%23203825: LANGEN, PETER WUBBE DE - The performance of seaport clusters : a framework to analyze cluster performance and an application to the seaport clusters of Durban, Rotterdam and the Lower Mississippi = De performance van havenclusters : een raamwerk om cluster performance te ana
%23266289: LANGEN, EUGEN. - Transnational commercial law.
%23119295: LANGENDIJK, KARLA. - De portretten van De Medici tot omstreeks 1600.
%23207430: LANGENHOVE, FERNAND VAN. - La sécurité de la Belgique : contribution à l'histoire de la période 1940-1950.
%2395594: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Goed geld. Populair geschrift over de Muntvraag.
%23274260: LANGENSCHEIDT - Langenscheidt's New College Spanish Dictionary: Spanish-English English-Spanish : Plain (Langenscheidt New College Dictionary) (English and Spanish Edition)
%23113223: LANGER, ULLRICH. - Divine and Poetic Freedom in the Renaissance. Nominalist theology and literature in France and Italy.
%23277839: LANGER, LAWRENCE L. - Holocaust testimonies : the ruins of memory.
%23226907: LANGER, OSKAR. - Das Bundestheaterpensionsrecht.
%23219565: LANGER, LAURA. - Judicial review in state supreme courts a comparative study.
%23206969: LANGER, FRIEDRICH (ED.) - Das Burgtheater Am Ring : Festschrift anlässlich der Wiedereröffnung.
%23146550: LANGERAK, FRED. - De invloed van marktgerichtheid op de bedrijfsprestatie van industriële ondernemingen. Een onderzoek in de Nederlandse Metalekto,
%233990: LANGEREIS, CH.J. - Belastingprocedures : hoofdlijnen van het procesrecht in belastingzaken. (Fiscale Studieserie 1).
%23269430: LANGEREIS, SANDRA. - Geschiedenis als ambacht : oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius.
%23102180: LANGEVELD, M.J. - Over de voorbereiding van het gebruik van exacte methoden in bewerking en interpretatie van psychologische onderzoekingen.
%23102182: LANGEVELD, M.J. - Gunstige verwerking van ongunstige ervaringen in de levensgeschiedenis o.a. bij oorlogskinderen : enige aspecten van de klinischpedagogische benaderingswijze in onderzoek en behandeling.
%23236181: LANGEVELD, CORNELIS BERNARDUS GERARDUS. - Economie van het theater : vestiging, prijsvorming en economies of scale in een wereld met bezieling.
%233284: LANGEVELD, HERMAN J. - Protestants en progressief : de Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
%23160844: LANGEVELD, WILLEM. - Politiek per prent : een inleiding tot de politieke beeldcommunicatie.
%23266155: LANGFELDT, DR. - Tier- und Menschenverstand.
%23244743: LANGFORD, RACHAEL (ED.) - Textual intersections : literature, history and the arts in nineteenth-century Europe.
%2392584: LANGHOLTZ, HARVEY., BORIS KONDOCH & ALAN WELLS (EDS.) - International Peacekeeping : the yearbook of International Peace Operations. Volume 11 [2006].
%23230813: LANGLEY, T.R. - Image government : monarchical metamorphoses in English literature and art, 1649-1702.
%23251437: LANGLEY, PATRICK W. - Scientific Discovery: Computational Explorations of the Creative Processes.
%23264583: LANGS, ROBERT. - The listening process.
%23145934: LANGSBAINE, GERARD - Momus Triumphans: Or, the Plagiaries of the English Stage; Expos'd in a Catalogue of All the Comedies, Tragi-Comedies, Malques, Tragedies, Opera's, Pastorals, Interludes, & C.
%23257581: LANGSDORFF, GEORGE H. VON. - Voyages and Travels in Various Parts of the World During the Years 1803, 1804, 1805, 1806 and 1807.
%2350939: LANGSTON, THOMAS S. - Ideologues and presidents : from the New Deal to the Reagan revolution.
%2389645: LANKHORST, G.H. - Insolventierecht in de notariële praktijk.
%2359714: LANKHORST, O.S. - Reinier Leers (1654-1714), uitgever en boekverkoper te Rotterdam. Een europees `libraire' en zijn fonds.
%23276364: LANKOWSKI, CARL (ED.) - Breakdown, breakup, breakthrough : Germany's difficult passage to modernity.
%23256392: LANMON, DWIGHT P. - Glass in the Robert Lehman collection : [The Robert Lehman Collection XI: Glass].
%2370282: LANOYE, TOM. - Overkant : moderne verzen uit de Groote Oorlog.
%23144916: JOS VAN DER LANS. - Koning Burger : Nederland als zelfbedieningszaak.
%23182067: LANSCHOT, WILLEM MARIA. - Aanteekeningen op de Fransche wet van 6 Februari 1893 betreffende echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
%2323379: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past)
%2333384: LANSING, CAROL - Passion and Order: Restraint of Grief in the Medieval Italian Communes (Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past).
%2373153: LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink : negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest, 1888-1978.
%236400: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de Middeleeuwen.
%23233749: LANSKY, AARON. - Outwitting history : The amazing adventures of a man who rescued a million Yiddish books.
%2321887: LANSKY, RALPH (ED.) - Handbuch der Bibliographien zum Recht der Entwicklungsländer : Entwurf = Handbook of bibliographies on the laws of developing countries : preliminary edition.
%23263732: LANTEIGNE, MARC - China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power.
%23245422: LANTERI, ALESSANDRO. - The moral trial : on the ethics of economics.
%23119652: LANTERS, JOSÉ. - Missed Understandings : a Study of Stage Adaptations of the Works of James Joyce.
%2368735: LANTING, MENNO - Connect! : de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap.
%23234279: LANTING, BELINDA B.B. - Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers : een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs.
%23254179: LANTINGA, S.S. - De volkstuin : practische handleiding voor den volkstuinder.
%23240397: LANTIS, JEFFREY S. - The life and death of international treaties : double-edged diplomacy and the politics of ratification in comparative perspective.
%2360241: LANZ, KARL. - Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V : aus dem königlichen Archiv und der Bibliothèque de Bourgogne zu Brüssel.
%23122863: LAPALOMBARA, JOSEPH. - Democracy , Italian style.
%23241773: LAPHAM, LEWIS J. - Pretentions to empire.
%23191653: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII À - R.P. Cornelii Cornelii a Lapide...commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Judith, Esther et Machabaeos.
%2335598: LAPIERE, RICHARD. - The Freudian ethic : an analysis of the subversion of western character.
%23122506: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Geschichtsquellen des Erzstifts und der Stadt Bremen.
%2378326: LAPPENBERG, JOHANN MARTIN. - Die ältesten Stadt-, Schiff- und Landrechte Hamburgs.
%23244485: LAPRADELLE, ALBERT G. DE. - Les principes généraux du droit international : conférences novembre 1928-juin 1929.
%2355304: LAPUENTE S.J., LUIS DE (1554-1624). - Het tweede deel der Meditatien, in hem begrijpende de mysterien ende verholentheden vande mensch-wordinge Christi ons Salighmakers, tot sijn doopsel. Tusschen beyde werden oock ghevoeght de Meditatien van't leven der weerdigher maghet Maria tot den selven tijdt toe. Over-ghestelt in onse Neder-duytsche sprake door P. Joannes Mans.
%23131979: LAQUEUR, THOMAS W. - Solitary sex : a cultural history of masturbation.
%23109230: LAQUEUR, WALTER. - Terrorisme.
%23243872: LAQUEUR, WALTER. - The changing face of antisemitism : from ancient times to the present day.
%23232070: LAQUEUR, WALTER & BARRY RUBIN (EDS.) - The human rights reader.
%23122511: LAQUEUR, RICHARD. - Polybius.
%23198700: LAQUEUR, WALTER. - Guerrilla : a historical and critical study.
%23242913: LARA, SILVIA - Community Power and Grassroots Democracy: The Transformation of Social Life.
%23155405: LARDNER, DIONYSIUS. - A series of lectures on Locke's essays.
%23239786: LARDNER, JAMES & DAVID A. SMITH (EDS.) - Inequality matters : the growing economic divide in America and its poisonous consequences.
%23189526: LAREN-ZWUUP, NEL VAN (ED.) - Zuks moet je opskroive : Westfriese verhale, roime, annekedôtes en nag wat kloingoed : deêl IV.
%232700: LARGUIER, JEAN. - Droit pénal général. 15e édition.
%23188669: LARGUIER, JEAN. - Criminologie et science pénitentiaire.
%23102183: LARIVIÈRE, RICHARD W. - Protestants, Orientalists and Brahmanas : reconstructing Indian Social History.
%23233801: LARKIN, DAVID, & PAUL ROCHELEAU/ - Farm the Vernacular Tradition of Working Buildings
%23258964: LARMOUR, PETER. - Interpreting corruption : culture and politics in the Pacific Islands.
%23160851: LAROUCHE, PIERRE. - The bases of EC Telecommunications law after liberalization.
%2351471: LARRES, KLAUS - Churchill's Cold War: The Politics of Personal Diplomacy.
%23130398: LARSEN, LAWRENCE H. - Federal Justice in Western Missouri. The Judges, the Cases, the Times.
%23277056: LARSEN, KJERSTI. - When humans and spirits meet : the politics of rituals and identified spirits in Zanzibar.
%23122539: LARSON, STAN (ED.) - Prisoner for Polygamy. The Memoirs and Letters of Rudger Clawson at the Utah Territorial Penitentiary, 1884-1887.
%2366962: LARSON, ORVILLE K. - The theatrical writings of Fabrizio Carini Motta... door Fabricio Carini Motta.
%2349503: LARSON, KERRY C. - Whitman's drama of consensus.
%23230977: LARSON, CHRIS (ARTIST) - Chris Larson: Failure.
%23140008: LARSSON, FOLKE FRIDTJOF. - De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers : opvangvoorzieningen in Nederland en Frankrijk en de rechtsbescherming tegen het onthouden van opvang : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23216979: LARY, DIANA. - Region and Nation : The Kwangsi Clique in Chinese politics 1925-1937.
%23176797: LASCAR, RICHARD. - Propagation des singularités des solutions d'équations pseudo-différentielles à caractéristiques de multiplicités variables.
%2388278: LASCELLES, M. - The story-teller retrieves the past. Historical fiction and fictitious history in the art of Scott, Stevenson, Kipling, and some others.
%23273344: LASCHET, ARMIN & PETER PAPPERT (EDS.) - Ein Kontinent im Umbruch: Perspektiven fur eine europaische Aussenpolitik : Festschrift fur Hans Stercken.
%23116432: LASK, EMIL. - Gesammelte Schriften. Erster Band.
%2351958: LASNIK, HOWARD. - Move α: Conditions on Its Application and Output (Current Studies in Linguistics).
%23110186: LASOCKI, ANNE-MARIE. - Simone de Beauvoir ou l'entreprise d'écrire. Essai de commentaire par les textes.
%2329124: LASOK, D. & J.W. BRIDGE. - The Law of the economy in the European Communities.
%2311833: LASOK, K. P. E. - The European Court of Justice : practice and procedure.
%2365182: LASOK, DOMINIK & PANAYOTIS SOLDATOS (EDS.) - Les Communautés Européennes en fonctionnement = The European Communities in action.
%2378330: LASPEYRES, ERNST ADOLF. - Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum.
%2378332: LASS, LUDWIG. - Die Anwaltschaft im Zeitalter der Volksrechte und Kapitularien : ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte.
%2362628: LASSALLE, CLAUDE. - Répertoire du droit des Communautés européennes (1952-1966).
%23224840: LASSBERG, FRIEDRICH LEONHARD ANTON VON. - Der Schwabenspiegel nach einer Handschrift vom Jahr 1287.
%23254058: LASSER, MITCHEL DE S.-O.-L'E. - Judicial transformations: the rights revolution in the courts of Europe.
%23122520: LASSON, ADOLF. - Johann Gottlieb Fichte im Verhältnis zu Kirche und Staat.
%23122526: LASSON, ADOLF. - Meister Eckhart, der Mystiker : zur Geschichte der religiösen Spekulation in Deutschland.
%23211150: LASSONDE, LOUISE - Coping with Population Challenges.
%23272021: LAST, JEF. - Liedjes op de maat van de rottan : Indische revolutionaire gedichten.
%23233445: LAST, JEF. - Partij remise.
%2318431: LASZLO, ERVIN. - The Communist Ideology in Hungary: handbook for basic research.
%23110341: LASZLO, ERVIN. - La métaphysique de Whitehead: Recherche sur les Prolongements Anthropologiques.
%2317999: LASZLO, ERVIN. - (ed.). Philosophy in the Soviet Union: a survey of the mid-sixties.
%23111417: LASZLO, ERVIN. - Individualism, collectivism and political power. A relational analysis of ideological conflict.
%23175188: LATAL, H. & SCHWEIGER, W. (EDS.) - Matter under extreme conditions : proceedings of the 33. Internationale Universitätswochen für Kern- und Teilchenphysik, Schladming, Austrai, 27 February-5 March 1994.
%23217381: LATHAM, ROBERT. - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%23217274: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and Bandwidth: The Emerging Relationship Between Information Technology and Security.
%23241826: LATHAM, ROBERT (ED.) - Bombs and bandwidth : the emerging relationship between information technology and security.
%23278000: LATIMER, QUINN & ADAM SZYMCZYK (EDS.) - The Documenta 14 reader.
%2394066: LATINI, LATINO - Bibliotheca sacra, et profana sive observationes, correctiones, conjecturae, & variae lectiones in sacros, et profanos scriptores e marginalibus notis codicum ejusdem. A Domenico Macro...collectae. Et nunc primum, e Bibliotheca Brancaccia in lucem editae.
%23202744: LATOUCHE, AUGUSTE. - Chrestomathie : ou, Recueil de morceaux choisis de la bible : avec des notes grammaticales et étymologiques.
%2320830: LATTANZI, FLAVIA - Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court
%2378334: LATTE, KURT. - Heiliges Recht : Untersuchungen zur Geschichte der sakralen Rechtsformen in Griechenland.
%2396708: LATZER, MICHAEL & GRAHAM THOMAS (EDS.) - Cash Lines. The development of audiotex in Europe and the United States.
%23131829: LAU, ROBERT JULIUS. - Old Babylonian Temple Records.
%239611: LAU, FRIEDRICH. - Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396.
%23211763: LAU, HERMANN. - Eugen Dühring als Religionsphilosoph.
%23211755: LAU, PAUL. - August Dorners Religionsphilosophie.
%23116890: LAU, PAUL. - August Dorners Religionsphilosophie.
%23211765: LAU, HERMANN. - Eugen Dühring als Religionsphilosoph.
%2330095: LAUBADÈRE, ANDRÉ DE. - Manuel de droit administratif.
%23123487: LAUBE, HEINRICH. - Das erste deutsche Parlament.
%23224709: LAUDERDALE, PAT. - Crisis and Terror in the Horn of Africa: Autopsy of Democracy, Human Rights and Freedom..
%23254282: KRAGSTUHLMUSEUM / TECTA - ARCHIV LAUENFORDE. - Kragtische = Cantilever Tables.
%2378035: LAUFER, BERTHOLD. - Introduction of tobacco into Europe.
%23229850: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%23233249: LAUFS, ADOLF. - Rechtsentwicklungen in Deutschland.
%2378336: LAUFS, ADOLF. - Der Schwäbische Kreis : Studien über Einungswesen und Reichsverfassung im deutschen Südwesten zu Beginn der Neuzeit.
%23218120: LAUGHLIN, HENRY P. - The Neuroses.
%23123490: LAUM, BERNHARD. - Stiftungen in der griechischen und römischen Antike : ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte.
%23166049: LAUMEN, M.L. - De Optiebeurs.
%23205057: LAUN, RUDOLF VON. - Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. jur. Rudolf Laun.
%2378338: LAUN, RUDOLF VON. - Staat und Volk : eine völkerrechtliche und staatsrechtliche Untersuchung auf philosophischer Grundlage.
%2377621: LAUN, RUDOLF VON. - Recht und Sittlichkeit : Antrittsrede, gehalten anlässlich seiner Inauguration zum Rektor der Universität Hamburg am 10. November 1924.
%2378340: LAUNHARDT, WILHELM. - Mathematische Begründung der Volkswirtschaftslehre.
%23112131: LAUNIS, VEIKKO, JUHANI PIETARINEN, JUHA RÄIKKÄ (EDS.) - Genes and morality. New Essays
%23143100: LAUNIUS, ROGER D. & HOWARD E. MCCURDY. - Imagining space : achievements, predictions, possibilities : 1950-2050.
%23255341: LAURANCE, ROBIN. - Portrait of islam : a journey through the muslim world.
%23224167: LAUREN, PAUL GORDON - The Evolution of International Human Rights: Visions Seen (Pennsylvania Studies in Human Rights).
%23230164: LAUREN, PAUL GORDON - The evolution of international human rights : visions seen.
%232124: LAURENS, FRANKLIN D. - France and the Italo-Ethiopian crisis, 1935-1936.
%23246838: LAURENZA, DOMENICO. - Leonardo on flight.
%23118134: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat : bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse zusters van liefde.
%23144494: LAURIE, HILARY - Dylan Thomas's Wales.
%2399407: LAURIE, S. - Historical survey of pre-christian education.
%2392166: LAURSEN, FINN (ED.) - Toward a new international marine order : proceedings of the NIO youth seminar held in Amsterdam, August 1980.
%23200610: LAURSEN, FINN - Toward a New International Marine Order.
%23149740: LAUTER, PAUL - Canons and Contexts.
%23183046: LAUTERPACHT, E. & C. J. GREENWOOD (EDS.) - International Law Reports : Consolidated Tables of Cases and Treatises Volumes 1-80.
%23242007: LAUTERWASSER, HELMUT. - Angst der Höllen und Friede der Seelen : die Parallelvertonungen des 116. Psalms in Burckhard Grossmans Sammeldruck von 1623 in ihrem historischen Umfeld.
%2315846: LAUWAARS, R.H. - Rechtmatigheid en rechtskracht van gemeenschapsbesluiten. Enige beschouwingen over de bindende besluiten die de Raaden de Commissie van de Eur. Gemeenschappen kunnen nemen krachtens het Verdrag tot oprichting van de EEG. Diss.
%23200738: LAUWAARS, R.H. - De Verdragen van Amsterdam en Nice over de Europese Unie.
%23169127: LAUWAARS, R.H. & J.M. MAARLEVELD. - Harmonisatie van wetgeving in Europese organisaties.
%239463: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
%2367820: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek.
%2315103: LAUWAARS, R.H. - Wisselwerkingen : het verband tussen het materiële en het institutionele recht van internationale organisaties. Rede.
%23153914: LAUWAARS, R.H. - Lawfulness and legal force of community decisions : some considerations on the binding decisions which the Council and the Commission can take by virtue of the Treaty establishing the European Economic Community.
%23224081: LAUWAARS, R.H. & C.W.A. TIMMERMANS. - Europees recht in kort bestek.
%2364815: LAUXTERMANN, MARC DIEDERIK - De natie als project, of Hoe de Grieken in de negentiende eeuw aankeken tegen hun nationale literatuur.
%23185421: LAVAL, PIERRE. - The unpublished diary of Pierre Laval.
%232148: LAVANCHY, JEAN-ADRIEN. - Le prix de revient du lait.
%23174752: LAVE, LESTER B. (ED.) - Quantitative risk assessment in regulation.
%23200175: LAVEN, MARY. - Vrouwenkloosters in Venetië : slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
%2324941: LAVERMAN, JANT. - Feroaring yn byld en bân : Fryske bernepoëzij yn de tweintichste ieu.
%23178881: LAVERY, BRIAN. - The conquest of the ocean : the illustrated history of seafaring.
%2323207: LAVEZZO, KATHY. - Angels on the Edge of the World: Geography, Literature, and English Community, 1000-1534
%2333232: LAVEZZO, KATHY. - Angels on the Edge of the World: Geography, Literature, and English Community, 1000-1534.
%2341030: LAVIELLE, BRUNO & XAVIER LAMEYRE. - Le guide des peines : prononcé : application.
%2337383: LAVIGNE, E. - Kroniek van de abdij van Sint-Truiden.
%2330787: LAVOPA, ANTHONY J. - Prussian school teachers: profession and office, 1763-1848.
%2370676: LAVRANOS, NIKOLAOS. - Decisions of international organizations in the European and domestic legal orders of selected EU member states.
%23256023: LAVRIJSSEN-HEIJMANS, S.A.C.M. - Onafhankelijke mededingingstoezichthouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance.
%23154145: LAVROFF, D.G. & G. PEISER. - Les constitutions Africaines. Tome II: États anglophones.
%23223241: HAGIT LAVSKY. - Before catastrophe : the distinctive path of German Zionism.
%23216461: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Meeting with the Presidents of Constitutional Courts and Other Equivalent Bodies : proceedings = Rencontre avec les presidents des cours constitutionnelles et instances equivalentes : actes : Piazzola sul Brenta, 8 October/octobre 1990..
%23216456: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Constitution making as an instrument of democratic transition : proceedings of the UniDem Conference organised in Istanbul on 8 to 10 October 1992, in co-operation with the Government of the Republic of Turkey and the Turkish Democracy Foundation.
%23216448: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Local self-government , territorial integrity , and protection of minorities : proceedings of the UniDem Seminar organised in Lausanne on 25-27 April 1996 , in co-operation with the Swiss Institute of Comparative Law .
%23216449: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Emergency powers.
%23216452: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Constitutional aspects of the transition to a market economy : collected documents.
%23216447: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Human rights and the functioning of the democratic institutions in emergency situations : proceedings of the UniDem Seminar organized in Wroclaw (Poland) on 3 to 5 October 1996, in co-operation with the University of Wrocaw.
%23216445: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Consequences of state succession for nationality : report by the Venice Commission.
%23216442: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Federal and regional states in the perspective of European integration..
%23216438: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - The role of the constitutional court in the consolidation of the rule of law : proceedings of the UniDem Seminar organised in Bucharest on 8-10 June 1994 in co-operation with the Romanian Constitutional Court with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Romania..
%23216460: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Rule of law and transition to a market economy : proceedings of the UniDem Seminar organised in Sofia on 14-16 October 1993,
%23254381: BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF LAW. - Symposium : probability and inference in the law of evidence.
%23130168: LAW, JULES DAVID - The Rhetoric of Empiricism : language and perception from Locke tot I.A. Richards.
%23106235: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen 1990. European Community Law (Volume 1, Book 1).
%23233193: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - Droit et politique étrangère.
%23115430: ECSL. EUROPEAN CENTRE FOR SPACE LAW. - Space law teaching in Europe.
%23258063: LAW, ANWEI SKINSNES. - Kalaupapa: A Collective Memory.
%23188088: INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW. - International peace operations and international humanitarian law : contributions presented at the Seminar on 'International peace operations and international humanitarian law'.
%23188089: INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW. - The proliferation of weapons of mass destruction and international humanitarian law : current challenges, effective responses.
%2392975: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil des cours de l'Académie de droit européen 1992. The Protection of human rights in Europe. (Volume III, Book 2).
%23232680: UNIDROIT : INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ = UNIFICATION OF LAW. - UNIDROIT principles of international commercial contracts 2004.
%23233192: EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW. - The transformation of the nation-state in Europe at the dawn of the 21st century : proceedings of the UniDem Seminar organised in Nancy from 6 to 8 November 1997 in co-operation with the Institut de Recherches sur l'Evolution de la Nation et de l'Etat en Europe (IRENEE), Faculty of Law, University of Nancy.
%23232898: CENTER FOR TRANSNATIONAL LAW. - Understanding transnational commercial arbitration.
%23232892: CENTER FOR TRANSNATIONAL LAW. - Transnational law in commercial legal practice.
%2365145: BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW. - Developments in the law of the sea 1958-1964.
%23186204: ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ED.). - Collected courses of the Academy of European Law = Recueil des cours de l'Académie de droit européen / Academy of European Law. Vol. VI, Book 2: The protection of human rights in Europe.
%23217505: LAW, CHERYL. - Suffrage and power : the women's movement, 1918-1928.
%2337834: LAWFORD, G.L. & NICHOLSON, L.R. (ED.). - The Telcon story, 1850-1950.
%23267061: LAWFORD-HINRICHSEN, IRENE. - Music publishing and patronage : C.F. Peters : 1800 to the Holocaust.
%23241882: LAWLESS, JENNIFER L. & RICHARD L. FOX. - It takes a candidate : why women don't run for office.
%23101460: LAWLOR, HUGH JACKSON. - Eusebiana : essays on the ecclesiastical history of Eusebius Pamphili, ca. 264-349 A.D. Bishop of Caesarea / preceded by essays on the hypomnemata of Hegesippus, ca. 120-180 A.D., with publication of the remaining fragments of the memorials, and On the heresy of the Phrygians.
%23236262: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's lover : including : My skirmish with Jolly Roger : written especially and exclusively as an introduction to this popular edition.
%23196111: LAWRENCE, ANDREW A. - Food acid manifacture : recent developments.
%23123931: LAWRENCE, KAREN R. - Penelope Voyages. Women and travel in the British literary tradition.
%2321557: LAWRENCE, ANDREW A. - Edible Gums and related substances.
%2368734: LAWRENCE, T.E. - Revolt in the desert.
%23155942: LAWRENCE, ROBERT Z. & CHARLES L. SCHULTZE (EDS.) - Barriers to European growth : a transatlantic view.
%23247014: LAWRENCE, T.E. - Arabië in opstand.
%23239235: LAWRENCE, T.E. - Lawrence of Arabia : the selected letters.
%2385783: LAWRIE, R.A. (ED.) - Proteins as human food : Proceedings of the sixteenth Easter School in Agricultural Science, University of Nottingham, 1969.
%23173258: LAWSON, R.A. & A.W.H. MEIJ. - Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde : preadviezen.
%23108025: LAWSON, R.A. - Het EVRM en de Europese gemeenschappen : bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties.
%235555: LAWSON, GARY & GUY SEIDMAN. - The constitution of empire : territorial expension and American legal history.
%23207169: LAWSON, R.A. & E. MYJER (EDS.) - 50 jaar EVRM : 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000.
%23192379: LAWSON, JAMES - Van Dyck: paintings and drawings.
%231634: LAWSON, R.A. & SCHERMERS, H.G. - Leading cases of the European Court of Human Rights.
%23124296: LAWTON, FREDERICK. - The Third French Republic.
%23251836: LAY, RUPERT. - Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie. 1. Band : Grundlagen und Wissenschaftslogik; Band 2: Wissenschaftsmethodik und spezielle Wissenschaftstheorie.
%23212438: LAYOUN, MARY N. - Wedded to the land ? : gender , boundaries , and nationalism in crisis.
%23202454: LAZAN, MARION BLUMENTHAL - Vier Gelijke Stenen : de vlucht voor de Holocaust (Four Perfect Pebbles: a Holocaust Story).
%23222856: LAZARE, LUCIEN. - Rescue as resistance : how Jewish organizations fought the Holocaust in France.
%23256863: LAZARUS, CLAUDE ... [ET AL.] - L'entreprise multinationale face au droit.
%23245595: LAZARUS, EDWARD. - Closed chambers : the rise, fall, and future of the modern Supreme Court.
%23263135: LAZEAR, EDWARD P. - Personnel economics.
%23138976: LAZEROWITZ, MORRIS - Philosophy and Illusion.
%23199187: LAZERWITZ, BERNARD. - Jewish choices : American Jewish denominationalism.
%2327090: LAZZARO-WEIS, CAROL. - From margins to mainstream : feminism and fictional modes in Italian Women's Writing.
%23235968: LEA, STEPHEN E.G. & PAUL WEBLEY AND BRIAN M. YOUNG. - New directions in economic psychology : theory, experiment and application.
%23123510: LEA, HENRY CHARLES. - Geschichte der Inquisition im Mittelalter.
%23123514: LEA, HENRY CHARLES. - Geschichte der Spanischen Inquisition.
%23210245: LEACH, PHILIP. - Taking a case to the European Court of Human Rights.
%23262054: LEACH, PHILIP. - Taking a case to the European Court of Human Rights.
%23118878: LEACH, JAMES; ROBERT BUTTS & GLENN PEARCE (EDS.) - Science, Decision and Value.
%2316154: LEACH, MACEDWARD & TRISTAM P. COFFIN.(ED.) - The critics and the ballad.
%23130223: LEACH, M. - Rainforest Relations: Gender and Resource Use Among the Mende of Gola, Sierra Leone
%23221865: LEADBEATER, C. W. (CHARLES WEBSTER), 1854-1934. - Freemasonry and its ancient mystic rites.
%23244426: LEADER, ZACHARY - The Life of Kingsley Amis.
%23255757: LEAF, JUNE. - June Leaf : thought is infinite.
%2355513: LEAGE, R.W. - Roman Private Law founded on the 'Institutes' of Gaius and Justinian.
%23177604: LEAHY, JAMES E. - Supreme Court Justices who voted with the government : nine who favored the state over individual rights.
%23251388: LEAKE, DAVID (ED.) - Case-Based Reasoning: Experiences, Lessons, and Future Directions.
%23258742: LEAMING, BARBARA. - Churchill defiant : fighting on, 1945-1955.
%23236934: LEAMING, THOMAS. - A Philadelphia lawyer in the London courts.
%2358549: LEAP, TERRY L. - Tenure, discrimination, and the courts.
%23246676: LEAP, TERRY L. - Dishonest dollars : the dynamics of white-collar crime.
%2352872: LEASK. - Das Australische Strafrecht.
%23216412: LEASKA, MITCHELL ALEXANDER. - Granite and rainbow : the hidden life of Virginia Woolf.
%23236905: LÉAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
%23130479: LEAVELL, LINDA - Marianne Moore and the Visual Arts. Prismatic Color.
%23234225: LEAVIS, F.R. - F.R. Leavis essays and documents.
%23234928: LEAVITT, HAROLD J. & HOMA BAHRAMI. - Managerial psychology : managing behavior in organizations.
%2343579: LEBED, ANDREW I., HEINRICH E. SCHULZ & STEPHEN S. TAYLOR (EDS.) - Who's who in the USSR, 1965-1966 : a biographical directory containing about 5000 biographies of prominent personalities in the Soviet Union, comp. by the Institute for the Study of the USSR, Munich, Germany.
%233706: LEBEN, ERNST. - Object design in the Age of Enlightenment : the history of the Royal Free Drawing School in Paris.
%23265247: LEBOVICI, ELISABETH (ED.) - La place du goût dans le production philosophique des concepts et leur destin critique.
%2392138: LEBOVICS, H. - The alliance of iron and wheat in the Third French Republic, 1860-1914 : origins of the new conservation.
%23247794: LEBRA, TAKIE SUGIYAMA. - Japanese women : constraint and fulfillment.
%23182545: LEBRET, ADRIAAN. - Metingen over het verschijnsel van Hall in Bismuth.
%23137049: LEBRUN, J. - Les essences forestières des Régions Montagneuses du Congo Oriental.
%2361074: LEBRUN, BERNARD & MICHEL LEFEBVRE. - Robert Capa : the Paris years 1933/54.
%23100794: LECA, A.-P. - Histoire illustrée de la Rhumatologie. Goutte, rhumatismes et rhumatisants,
%23252062: LECHNER, J. - Aanteekeningen op art. 182 B.W.
%2351040: LECHNER, J. - Aanteekeningen op art. 182 B.W.
%2336755: LECKIE, SCOTT (ED.) - Housing, land, and property rights in post-conflict United Nations and other peace operations : a comparative survey and proposal for reform.
%23104448: LECLANT, J. - Inventaire bibliographique des Isiaca (IBIS) Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques, 1940-1969. Vol. 1-4.
%23119655: LECLERC, ROBERT. - Aufgaben, Methode und Geschichte der wissenschaftlichen Reimlexikographie.
%2320559: LECLERC, HENRI - Le nouveau Code penal (Points) (French Edition)
%2335230: LECLERCQ, W.L. (ED.) - Geschiedenis van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam, 1847-1947.
%2395237: LECOCQ, JEAN SEBASTIAN. - That desert is our country : Tuareg rebellions and competing nationalisms in contemporary Mali (1946-1996).
%23103748: LECROMPE, RENÉ. - César, De Bello Gallico : index verborum.
%23253845: LEDEBOER, L.V. - Beroep op Volkenrecht vóór 1667 = Appèl au Droit des Gens avant 1667. Diss.
%2314049: LEDEBOER, L.V. - Beroep op Volkenrecht vóór 1667 = Appèl au Droit des Gens avant 1667. Diss.
%2395593: LEDERER, E. - Einige Gedanken zur Soziologie der Revolutionen.
%23272506: LEDESMA, HÉCTOR FÁUNDEZ. - El sistema interamericano de protección de los derechos humanos : aspectos institucionales y procesales.
%23114360: LEDNICKI, WACLAW. - Bits of table talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz.
%23190983: LEDNICKI, WACLAW. - Tolstoy between war and peace.
%239746: LEDREDE, RICHARD DE - The Sorcery Trial of Alice Kyteler: A Contemporary Account 1324 Together With Related Documents in English Translation, With Introduction and Notes.
%23206653: LEE, TIMOTHY S. - Born again : evangelicalism in Korea.
%23200931: LEE, A. ROBERT. - Tokyo Commute: Japanese Customs and Way of Life Viewed from the Odakyu Line.
%2396486: LEE, DAVID C.J. - Ernest Renan. In the shadow of faith.
%23200654: LEE, YONG-SHIK - Safeguard Measures in World Trade : The Legal Analysis.
%23107664: LEE, J. VAN DER. - Maritaal beslag : een hoofdzaak met een bijzaak.
%23274625: LEE, SOOK-JONG - The Future of Korea--Japan Relations: Proceedings of the Hudson Institute/East Asician Security Study Group Conference, 1997.
%23154141: LEE, CAROL ANN. - The hidden life of Otto Frank.
%23181545: LEE, RAYMOND M. - Information technology for the social scientist.
%2335979: OEY HONG LEE. - Indonesian government and press during guided democracy.
%23196968: LEE, FRANK A. - Basic food chemistry.
%23118377: LEE, J.C. , JOHNSON, W.O. & ZELLNER, A. (EDS.) - Modelling and Prediction. Honoring Seymour Geisser.
%2383496: LEE, VICKY L. - Beyond behaviourism.
%23232597: LEE, TANG LAY - Statelessness, Human Rights And Gender: Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand (Refugees and Human Rights).
%23189998: LEE, W.R. & EVE ROSENHAFT (EDS.) - State, social policy and social change in Germany 1880-1994.
%23143200: LEE, JONGSOO. - The partition of Korea after World War II : a global history.
%2373063: LEE, P.P. VAN DER. - Legitimiteit en onpartijdigheid bij vervolging : een vergelijking van de verhouding tussen het openbaar ministerie en de minister van Justitie in Frankrijk, Italië en Nederland.
%23130296: LEE, HENRY. - Anti-scepticism: Or, Notes upon each Chapter of Mr. Lock's Essay concerning Human Understanding.
%23244296: LEE, CHUNGWOO. - Meena park 1995-2005.
%23139901: LEE, ERIC YONG-JOONG. - Legal issues of Inter-Korean economic cooperation under the armistice system.
%23162201: LEE, LAWRENCE. - Saroyan : a biography.
%23277464: BLOCK JANE & ELLEN WARDWELL LEE. - The neo-impressionist portrait 1886-1904.
%23255029: LEE, ROBERT G. & DEREK MORGAN. - Human fertilization and embryology : regulating for reproductive revolution.
%23254107: LEE, ROBERT A. (ED.) - China Fictions/English Language : literary essays in diaspora, memory, story.
%23243769: LEE, W. ROBERT., ROSENHAFT, EVE. - State , social policy and social change in Germany 1880-1980.
%23230951: LEE, HERMIONE - Edith Wharton.
%23206440: LEE, YOON SUN. - Nationalism and irony : Burke, Scott, Carlyle.
%23200303: LEE, LUKE T. - Vienna Convention on consular relations : with texts and commentries on Vienna Convention on Diplomatic relations, 1961, United States-Soviet consular Convention, 1964, Draft European Convention on consular functions.
%23268268: LEE, LEO-FELIX. - Die effiziente Nutzung grenzüberschreitender Wasserressourcen.
%23250943: LEEBAERT, DEREK (ED.) - The Future of Software.
%2357405: LEEBAERT, D. (ED.). - Technology 2001. The future of computing and communications.
%23257809: LEEBAERT, D. (ED.). - Technology 2001. The future of computing and communications.
%23109409: LEEDE, L.J.M. DE. - Sociaal bestuursrecht. 2: Sociaal Verzekeringsrecht.
%2326616: LEEDE, L.J.M. DE. - De rechtspleging in het sociaal en economisch recht.
%23195431: LEEDE, L.J.M. DE & J.P. SCHELTENS. - Het sociale verzekeringsrecht en het belastingrecht in het administratieve recht : preadviezen.
%23182157: LEEDEN, ALEXANDER CORNELIS VAN DER. - Hoofdtrekken der sociale struktuur in het Westelijk binnenland van Sarmi.
%23145485: LEEFLANG, P.S.H. - Probleemgebied Marketing. Band 1: Analyse van de omgeving.
%23194376: LEEFLANG, FREDERIEKE J. - De toepassing van de mededingingswet door de Nederlandse rechter in 1998 en 1999.
%23276918: LEEFLANG, P.S.H. - Meten op markten,
%23149241: LEEFMANS, P.J. - Externe milieubevoegdheden. Communautairrechtelijke grenzen aan externe milieubevoegdheden van de EG-lidstaten.
%2378366: LEEFMANS, P.J. - Externe milieubevoegdheden. Communautairrechtelijke grenzen aan externe milieubevoegdheden van de EG-lidstaten. Diss.
%23141950: LEEMANS, VICTOR. - Søren Kierkegaard.
%23270271: LEEMANS, A.F. - Goed en kwaad in het openbaar bestuur.
%23159843: LEEMANS, A.F. - De eenheid in het bestuur der grote stad.
%2327596: LEEMANS, A.F. ... [ET AL.] - Politisering van het openbaar bestuur : een bundel inleidingen van het congres van de Vereniging voor bestuurskunde te Noordwijk op 13 en 14 december 1973.
%2313483: LEEMANS, A.F. - De eenheid in het bestuur der grote stad.
%23141412: LEEMING, D.A. & K.M. DROWNE. - Encyclopedia of Allegorical literature.
%23243906: LEEMING, DAVID ADAMS. - The Oxford companion to world mythology.
%23124634: LEENDERS, M.A.J. - Bewijsrecht en discriminatie bij de arbeid.
%23140309: LEENDERTZ, REINO. - Plantengids voor den Hortus Botanicus te Amsterdam.
%23266983: LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
%23208925: LEENEN, H.J.J. & J.K.M. GEVERS. - Gezondheidsrecht : voor opleidingen in de gezondheids- en welzijnszorg.
%23169468: LEENEN, H.J.J. - Evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
%2315530: LEENEN, H.J.J. & ROSCAM ABBING, H.D.C. - Bestuurlijk gezondheidsrecht. (Nederlands Bestuursrecht 7).
%23260998: LEENEN, HANNI., BAS ROSENDAAL & HENDRIK VAN DER ZEE (EDS.) - Concurreren op deskundigheid.
%23255095: LEENEN, H.J.J. - Handboek gezondheidsrecht. Deel 2 : gezondheidszorg en recht.
%2367819: LEENEN, A.T.S. - Gemeenschapsrecht en volkenrecht : een studie naar de draagwijdte van de eigen rechtsorde van de Europese Gemeenschappen.
%2360672: LEENEN, H.J.J. - Gezondheidszorg en recht. Een gezondheidsrechtelijke studie.
%2357381: LEENEN, H.J.J. - Handboek gezondheidsrecht. Deel 1 : rechten van mensen in de gezondheidszorg.
%23208917: LEENEN, H.J.J. - Handboek gezondheidsrecht : rechten van mensen in de gezondheidszorg.
%23208918: LEENEN, H.J.J. - Grenzen aan de zorg; zorgen aan de grens : liber amicorum voor prof. dr. H.J.J. Leenen.
%23197237: LEENEN, A.T.S. - Gemeenschapsrecht en volkenrecht : een studie naar de draagwijdte van de eigen rechtsorde van de Europese Gemeenschappen.
%2364177: LEENKNEGT, GERT-JAN. - Vrijheid van onderwijs in vijf Europese landen. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gemeenschappelijke rechtsbeginselen op het gebied van het onderwijs in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
%2341232: LEER, OSCAR VAN - Collected Papers. Volume I.
%2341227: LEER, OSCAR VAN - Collected Papers.
%2341226: LEER, OSCAR VAN - The Diabolics of Dialogue. Selected essays, addresses, reflections and quotations of Oscar van Leer.
%23245946: LEER, JANNIE VAN (ED.) - Shanghai Blues : China na de dood van Mao.
%23244436: LEER, P. VAN DER. - Rijnvaartpolitiereglement 1983.
%23258572: LEERTOUWER, E.C. & G.L.A.M. HUIJBREGTS. - Sanctiecapaciteit 2008.
%23277179: LEES, SARAH (ED.) - Bonjour, monsieur Courbet : the Bruyas collection from the Musée Fabre, Montpellier.
%23108675: LEES, C.J. - The Poetry of Walter Haddon.
%23231564: LEES, GENE. - You Can't Steal a Gift: Dizzy, Clark, Milt, and Nat.
%23107142: LEES, ANDREW. - Revolution and Reflection. Intellectual change in Germany during the 1850's.
%23214851: LEES, DAVID H. - A colour atlas of gynaecological surgery. Volume 5: : Infertility surgery.
%2362947: LEESBERG, A.F.A. - De getuigen bij notarieële acten volgens de Nederlandsche Wetgeving.
%23123516: LEESCH, WOLFGANG. - Die Geschichte des Deutschkatholizismus in Schlesien (1844-1852).
%23114217: LEESON, DANIEL N. & DONALD L. DIMITRY. - Basic programming concepts and the IBM 1620 computer.
%23218705: LEESON, FRED. - Rose City justice : a legal history of Portland, Oregon.
%23267247: LEEST, JUDITH. - Een redelijk ritueel : bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld.
%23172427: LEEUW, G. VAN DER. - Egyptische eschatologie.
%23262136: LEEUW-AALBERS, ADRIANA JUDINA DE. - Psychosen in de puberteit : een klinische studie.
%23240886: LEEUW, M.I.TH. VAN DER. - Uitgetreden zusters : symptoom van verschuivingen binnen het kloosterleven.
%23217076: LEEUW, F.L. ... [ET AL.] - Sociale bindingen van jongeren, kleine criminaliteit en beleid : een stand-van-zaken-onderzoek in tien sociaal-wetenschappelijke vakgebieden.
%2326853: LEEUW, RONALD DE (ED.) - Johannes Tavenraat 1809-1881.
%2322099: LEEUW, G. VAN DER. - Vriendschap met God.
%23197388: LEEUW, W.J.A. DE. - Het Painansch contract.
%2313881: LEEUWE, M.V.M. VAN. - Fiscale problemem bij fusies van naamlooze vennootschappen in Nederland en in enkele andere landen, deelnemende aan de Euromarkt.
%2316874: LEEUWEN, W.S.G.A. VAN & A.W. VAN DER BURGT. - De Veewet en hare uitvoering (26-3-1920,Sb.153).
%23137575: LEEUWEN, J. VAN - Armoede en Koopkrachtongelijkheid: theoretische beschouwingen over het effect van inkomensafhankelijke prijzen. Diss.
%2364439: LEEUWEN, MARIANNE VAN (ED.) - Vrede Als Nevendoel: Amerika, Europa En Het Midden-Oosten Vredesproces.
%23226205: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Matthijs de Castelein en zijne Const van rhetoriken.
%239494: LEEUWEN, P. VAN & C.P.CHR.M. OOMEN. - Een poenametrisch onderzoek bij enkele fiscale delicten en daarmee vergelijkbare commune delicten.
%23224573: LEEUWEN, JOKE VAN. - Leestekenen.
%23242552: LEEUWEN, MARIANNE VAN & AUKE VENEMA (EDS.) - Selective engagement: American foreign policy at the turn of the century.
%23252299: LEEUWEN-CANNEMAN, M. VAN. - Een vriendschap in het teken van 's Lands Financiën : briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813.
%239147: LEEUWEN, J.C. VAN. - Certificats de garantie pour la protection temporaire d'inventions brevetables, délivrés à l'occasion d'une exposition internationale.
%2386544: LEEUWEN, J.C. VAN. - Certificats de garantie pour la protection temporaire d'inventions brevetables, délivrés à l'occasion d'une exposition internationale. Diss.
%2338154: LEEUWEN, THEODORUS NICOLAAS VAN. - Second generation bibliometric indicators : the improvement of existing and development of new bibliometric indicators for research and journal performance assessment procedures.
%231511: LEEUWEN, L.TH. VAN. - Het gezin als sociologisch studie-object : een historisch overzicht van de ontwikkeling van een sub-discipline speciaal met het oog op de situatie in Nederland.
%23249308: LEEUWEN, EVERT VAN. - Descartes' Regulae : de eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn
%23245083: LEEUWEN, A.P. VAN (ED.) - Volgens Bartjens... : zijnde een verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden als daar zijn velerlei wijzen om aangenamer en sneller te rekenen dan doorgaans geschiedt mitsgaders allerhande andere leerzame gevallen met getallen tot onderhoudende en opscherpende uitspanning van den liefhebber der cijferkonst.
%2323073: LEEUWEN, H. VAN. - In vele kwaliteiten : liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van mr. H. van Leeuwen van de Centrale Raad van Beroep.
%23210354: LEEUWEN, MARIANNE VAN (ED.) - Confronting terrorism : European experiences, threat perceptions and policies.
%2318650: LEEUWEN, WILLEM SILVESTER VAN. - Eirene in het Nieuwe Testament : een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur.
%23185688: LEEUWEN, GERRIT VAN. - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
%23185645: LEEUWEN, PETRUS A. VAN. - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper.
%2318544: LEEUWEN, PETRUS W. VAN. - Het Paulinische voorrecht.
%23265088: LEEZENBERG, MICHIEL. - Islamitische filosofie : een geschiedenis.
%23107243: LEFAIVRE, LIANE & TZONIS, ALEXANDER. - De oorsprong van de moderne architectuur : een geschiedenis in documenten.
%2328344: LEFEBER, R., M. FITZMAURICE, & E.W. VIERDAG (EDS.) - The changing political structure of Europe : aspects of international law.
%2359987: LEFEBER, L. - Allocation in space : production, transport and industrial location.
%23106226: LEFEBER, R., M. FITZMAURICE, & E.W. VIERDAG (EDS.) - The changing political structure of Europe : aspects of international law.
%23262306: LEFEBVRE, CHARLES. - Cours de doctorat sur l'histoire du droit civil français : l'ancien droit des successions (cours de 1911-1912), 1ère partie.
%23150425: LEFERE, ROBIN (ED.) - Memorias para el futuro : I Congreso de Estudios Hispánicos en el Benelux, Université Libre de Bruxelles, 25-27 de noviembre de 2004.
%23264089: LEFÈVRE-PONTALIS, ANTONIN. - Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande : avec un portrait d'après Netscher.
%23273888: LEFF, JULIAN. - Psychiatry Around the Globe.
%2392679: LEFKOWITZ, B. - Our guys. The Glen Rider rape and the secret life of the perfect suburb.
%238069: LEFRANC, ÉMILE. - Histoire élémentaire et critique de la littérature : renfermant outre des détails biographiques et des considérations générales sur les auteurs, l'examen analytique de leurs principaux ouvrages, et un grand nombre de citations nouvelles : avec deux tables, l'une des matières, et l'autre des auteurs. I. Littérature Français (moyen age); II. Littérature Français (XVIe et XVIIe siècle); III. Littérature Français (XVIIIe et XIXe siècle).
%235470: LEFRANÇAIS, GUSTAVE. - Etude sur le mouvement communaliste a Paris, en 1871.
%23243172: LEFTWICH, ADRIAN - Democracy and Development: Theory and Practice.
%23255096: LEGEMAATE, J. - De WGBO: van tekst naar toepassing.
%23108043: LEGEMAATE, J. - Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg.
%2352149: LEGENDRE, GERALDINE., JANE GRIMSHAW, AND STEN VIKNER (EDS.) - Optimality-theoretic syntax.
%2337732: LEGENDRE, PIERRE (ED.) - La Summa Institutionum 'Iustiniani est in hoc opere': (Manuscrit Pierpont Morgan 903).
%23105955: LEGÈNE, SUSAN. - De bagage van Blomhoff en Van Breugel : Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
%23152374: LEGGETT, B.J. - Early Stevens : the Nietzschean intertext.
%23205027: THE LEGISLATIVE AFFAIRS COMMISSION OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LAWS, ETC. (ED.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 1: 1979-1982.
%23205368: THE LEGISLATIVE AFFAIRS COMMISSION OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LAWS, ETC. (ED.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 3: 1987-1989.
%23205500: THE LEGISLATIVE AFFAIRS COMMISSION OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA LAWS, ETC. (ED.) - The laws of the People's Republic of China. Vol. 2: 1983-1986.
%23176757: LEGRAND, ANDRÉ. - Homotopie des espaces de sections.
%2330685: LEGRO, JEFFREY W. - Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order.
%2341731: LEGUIL, CLOTILDE - Les amoureuses (French Edition).
%2323284: LEHENY, DAVID - Think Global, Fear Local: Sex, Violence, and Anxiety in Contemporary Japan
%2352097: LEHISTE, ISLE - Lectures on Language Contact (MIT Press Classics).
%23226109: LEHMANN, L.TH. - De galeien : een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis.
%23222737: LEHMANN, JOS. - Causation in artificial intelligence and law : a modelling approach.
%2386432: LEHMANN-FRANSSEN, NILS. - Die Beachtlichkeit der Richtlinien nach § 17 SGB XI. Die Konkretisierung des Rechtsbegriffs Pflegebedürftigkeit durch die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien nach § 17 SGB XI.
%2378345: LEHMANN, KARL. - Das Recht der Aktiengesellschaften.
%23242009: LEHMANN, HARTMUT. - Max Webers Protestantische Ethik : Beiträge aus der Sicht eines Historikers.
%23223403: LEHMANN, RUDOLF; LUDWIG BENDIX, FRANZ BOAS, MAX DESSOIR ... [ET AL.] - Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%23123519: LEHMANN, ALFRED. - Aberglaube und Zauberei von den älttesten Zeiten bis in die Gegenwart.
%23265294: LEHMANN, H.E. & T.A. BAN. - The butyrophenones in psychiatry = Les butyrophénones en psychiatrie.
%23193242: LEHNECKE, KAROLINE MATHILDE. - De rol van moeder-zoon symbiose in perversie en zedendelinquentie : een wetenschappelijke verantwoording over de mogelijke gevolgen van een symbiotische moeder-zoonrelatie die niet door vader wordt beëindigd.
%232822: LEHNING, PERCY B. - Handboek beleidswetenschap.
%23245943: LEHNING, ARTHUR. - De tocht naar Ithaka : beschouwingen over politiek en cultuur.
%23155968: LEHNING, ARTHUR. - Radendemocratie of staatscommunisme: marxisme e anarchisme in de Russische Revolutie.
%23221992: LEHRACK, OTTO J. - The first battle : Operation Starlite and the beginning of the blood debt in Vietnam.
%23257953: LEHUARD, RAOUL & ALAIN LECOMTE. - Babembe : statuaire = sculpture
%23137588: LEI LEI - User Participation and the Success of Information System Development. An integrated model of user-specialist relationships. Diss.
%23243676: LEIB, LINDA HAJJAR - Human Rights and the Environment.
%23176202: LEIBBRANDT, GOTTFRIED JOHANN. - Economen in dienst van politici : enige ervaringen met de 'Council of Economic Advisers to the President'en het 'Joint Economic Committee of the United States Congress'.
%236068: LEIBBRANDT, JOHAN GOTTFRIED. - Payment systems and network effects : adoption, harmonization and succession of network technologies across countries.
%2364449: LEIBFRIED, STEPHAN & PAUL PIERSON (EDS.) - European social policy : between fragmentation and integration.
%23206555: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM. - Collectanea etymologica. Illustrationi linguarum, veteris Celticae, Germanicae, Gallicae, aliarumque inservientia. Cum praefatione Johannis Georgii Eccardi.
%2360761: LEIBOVITZ, ANNIE. - Pilgrimage.
%2335173: LEICESTER, JOHN. - The Business Traveller's Handbook to Thailand.
%23209374: STICHTING LNSC LEIDEN (RED.) - Notariaat in de steigers : 40e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%2352572: STICHTING LNSC LEIDEN (RED.) - Het nieuwe notariskantoor : 46e landelijk notarieel studentencongres.
%23254053: FISCAAL EN NOTARIEEL INSTITUUT AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN. - Samen-leven : [inleidingen tot en verslag van het] landelijk congres over de buiten-huwelijkse relatie.
%23177235: LEIDNER, ALAN C. - Unpopular virtues : the critical reception of J.M.R. Lenz.
%23204366: LEIFER, MICHAEL. - Dilemmas of statehood in Southeast Asia.
%2378347: LEIFER, FRANZ. - Studien zum antiken Ämterwesen. 1. (einziger) Teil: zur Vorgeschichte des römischen Führeramts (Grundlagen).
%2377952: LEIFER, MICHAEL. - Malacca, Singapore, and Indonesia.
%2364601: LEIFMAN, LEV. J. (ED.) - Functional analysis, optimization, and mathematical economics. A collection of papers dedicated to the memory of Leonid Vital´evich Kantorovich.
%23185888: LEIGH-BENNETT, E.P. - History of a House Flag.
%2353902: LEIGHTON, ALFRED E. - A text book on Candy Making.
%23257056: LEIGHTON, FRANK THOMSON - Complexity Issues in VLSI: Optimal Layouts for the Shuffle-Exchange Graph and Other Networks (Foundations of computing).
%23118379: LEIJ, WIEBRANDUS TJEERD VAN DER. - Ongerechtvaardigde verrijking : vergelijking van het nieuwere Duitsche met het Nederlandsche burgerlijk recht.
%23268956: LEIJEN, ARIE. - Profielen van ethiek: van Aristoteles tot Levinas.
%2398849: LEIJTEN, M.J.C. - Tuchtrecht getoetst : een onderzoek naar de betekenis van grondrechten voor de wettelijke regeling van tuchtrecht en van de tuchtprocedure.
%23192633: LEIJTEN, J.C.M. - Het kan ook anders : een keuze uit het juridisch werk van Jan Leijten.
%23252810: LEIJTEN, JAN. - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
%23151816: LEIJTEN, J.C.M. - Met hoofd en hart : opstellen aangeboden aan prof. mr. J.C.M. Leijten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
%23270853: LEIJTEN, JAN. - Last post : herinnering en belevenis.
%2327286: LEIJTEN, JAN. - De achterkant van het recht.
%23181361: LEIKEN, ROBERT - Europe's Angry Muslims: The Revolt of The Second Generation.
%2337590: LEIKEN, ROBERT - Europe's Angry Muslims: The Revolt of The Second Generation.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28