Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23143908: KIRWAN, CHRISTOPHER. - Logic and argument.
%23239463: KIRWAN, JAMES - The aesthetic in Kant : a critique.
%2341598: KISCH, GUIDO. - Die Prager Universität und die Juden, 1348-1848 : mit Beiträgen zur Geschichte des Medizinstudiums.
%23169786: KISCH, I. - De rechtsfamilies en haar dynamiek. Rede.
%23116924: KISCH, GUIDO. - Studien zur Medaillengeschichte = Studies in Medaillic history.
%2343853: KISCH, WILHELM. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 10-7-1919. Wilhelm Kisch (1874-1952), professor of private law in Strassbour & Munich.
%236598: KISCH, I. - 't Exempel Dwinght : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. I. Kisch.
%2334562: KISCH, WILHELM. - Beiträge zur Urteilslehre.
%23200588: KISHIDA, HIDETO. - Japanese Architecture (Second edition).
%23191717: KISSLER, LEO. - Recht und Gesellschaft : Einführung in die Rechtssoziologie.
%23135496: KISSLING, PAUL J. - Reliable Characters in the Primary History. Profiles of Moses, Joshua, Elijah and Elisha.
%23237712: KIST, N.G. - Onderzoek naar het vorstelijk regt van Placet.
%23243264: KIST, JOOST. - Electronic publishing. Looking for a blueprint.
%23186079: KIST, N.G. - De verweerder in het eigendomsproces naar romeinsch recht.
%23201147: KISTEMAKER, R. A.O. - Amsterdam Marktstad.
%23262252: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER. - De smaak van de elite : Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
%23259210: KISTEMAKER, RENÉE E., N.P. KOPANEVA, D.J. MEIJERS, G.V. VILINBAKHOV (EDS.) - The paper museum of the Academy of Sciences in St. Petersburg, c. 1725-1760 : introduction and interpretation.
%23262589: KITAHARA, HISATSUGU. - Elementary operations and optimal derivations.
%23205445: KITCHER, PHILIP. - In Mendel's mirror : philosophical reflections on biology.
%23235853: KITCHER, PATRICIA. - Freud's dream : a complete interdisciplinary science of mind.
%23102094: KITS, K.S., H.H. BOER AND J. JOOSSE (EDS). - Molluscan Neurobiology.
%2375902: KITSCHELT, H. & S. HELLEMANS. - Beyond the European Left. Ideology and Political Action in the Belgian Ecology Parties.
%2364802: KITTEL, BERNHARD - Een gekke methodologie? : over de grenzen van macrokwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
%2319048: KITTICHAISAREE, KRIANGSAK. - International criminal law.
%23133776: KITTRIE, NICHOLAS N. - The war against authority : from the crisis of legitimacy to a new social contract.
%23244636: KITUAI, AUGUST, IBRUM, K. - My Gun, My Brother. The world of the Papua New Guinea colonial police, 1920-1960.
%23277083: KIVISTO, PETER & GIUSEPPE SCIORTINO (EDS.) - Solidarity, justice, and incorporation : thinking through the civil sphere.
%23117000: KIZZA, IMMACULATE N. - Africa's indigenous institutions in nation building : Uganda.
%23224745: KJELDGAARD, MARINUS JACOB. - Marinus, Heartfield : politische Fotomontagen der 1930er Jahre.
%23127804: KJELLÉN, RUDOLF. - Der Staat als Lebensform. (Staten som Lifsform, 1916).
%23231278: KJELLGREN, ERIC. - Oceania: art of the Pacific Islands in the Metropolotan Museum of Art.
%23249681: KLAASSEN, LEO H. & J.H.P. PAELINCK. - Integration of socio-economic and physical planning : report prepared for the United Nations Centre for Housing, Building and Planning, for Expert Group Meeting, New York, September 9-14, 1973.
%2341165: KLAASSEN, J. & G. ZEVENBOOM. - De nieuwe jaarverslaggeving : een gebruikershandleiding. (FED-actualiteiten, nr. 2).
%23124665: KLAASSEN, H.L. - Besluitvorming in afhankelijkheid. Over de rol van de procesarchitect bij overheidsprojecten.
%2386670: KLAASSEN, C.J.M. - Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
%23170126: KLAASSEN, J.G. - Huwelijksgoederen- en erfrecht. Handleiding bij studie en praktijk. 4e druk.
%237600: KLAASSEN, K.W.P. - Misdaad en pers.
%2369170: KLAASSEN, H.L. ... [ET AL.] - Leiden leed geleden? : de financiële verhouding tussen gemeenten en Rijk, toegespitst op een gewezen artikel 12-gemeente.
%23237694: KLAASSEN, J. & G. ZEVENBOOM. - De nieuwe jaarverslaggeving : handleiding voor studie en praktijk.
%2375792: KLABBERS, JAN. - Nederland op Europees peil : de EG na 1992.
%23236716: KLABBERS, JAN. - An Introduction to International Institutional Law.
%23181719: KLABBERS, J.H.G. - Kennen en organiseren van informatie : over machines en actoren.
%23116928: KLAFKOWSKI, MAXIMILIAN. - Die philosophische Grundlegung des erziehenden Unterrichts bei Herbart.
%2330372: KLAGES, JOHANNES - Meeresumweltschutz und Strafrecht: zur Ausdehnung deutscher Strafgewalt auf den Festlandsockel.
%23278089: KLAMER, ARJO (ED.) - The value of culture : on the relationship between economics and arts.
%2339184: KLAMER, ARJO. - Verzuilde dromen : 40 jaar SER.
%2319959: KLANT, J.J., W. DRIEHUIS,E.A. (RED.). - Samenleving en onderzoek. Uitgave t.g.v. 6e lustrum S.E.O. der UvA.
%2347897: KLAP, ARNOUT. - Vage normen in het bestuursrecht.
%23110886: KLAP, MARIEKE, YVONNE KLERK, JACQUELINE SMITH (EDS.) - Combatting traffic in persons : proceedings of the conference on Traffic in Persons, held from 15-19 November 1994 in Utrecht and Maastricht.
%23106298: KLAPWIJK, JACOB. - Tussen Historisme en Relativisme.
%23201552: KLAPWIJK, JACOB. - Tussen Historisme en Relativisme : een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
%23279169: KLARÈN, PETER FLINDELL. - Peru : society and nationhood in the Andes.
%2394463: KLASSEN, PETER. - Die Grundlagen des aufgeklärten Absolutismus.
%2387625: KLASSEN, KLAUS MARTIN. - Die Änderung des § 1 KSchG durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsföderungsgesetz 1996.
%2355729: KLATTER, J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel.
%23232138: KLATTER, J. - Vóór de bocht.
%2371600: KLAUS, A. - Every child a lion : the origins of maternal and infant health policy in the United States and France, 1890-1920.
%23225825: KLAUSEN, JYTTE. - The Islamic challenge : politics and religion in Western Europe.
%23271476: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD. - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? : eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert).
%23127749: KLAUW, C.J. VAN DER. - Anniversary volume dedicated to Professor Dr. C.J. van der Klaauw.
%23102098: KLAUW, C.J. VAN DER. - Introduction to the Philosophic Backgrounds and Prospects of the Supraspecific Comparative Anatomy of Conservative Characters in the Adult Stages of Conservative Elements of Vertebrata with an Enumeration of Many Examples.
%23262582: KLAVANS, JUDITH L. & PHILIP RESNIK. - The balancing act : combining symbolic and statistical approaches to language.
%2385284: KLAWANS, HAROLD L. - De slapende moordenaar : belevenissen van een neuroloog in de rechtszaal.
%23116936: KLAWITTER, WILLY. - Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1870 bis zur Gegenwart (1930).
%23135086: KLAYMAN, MAXWELL I. - The Moshav in Israel : a case study of institution-building for agricultural development.
%2336572: KLAZINGA, N.S. & J.J.E. VAN EVERDINGEN. - Medeblik. Observaties van medische wetenschapsleer in de jaren negentig.
%23237433: KLAZINGA, NIEK. - Quality management of medical specialist care in the Netherlands : an explorative study of its nature and development.
%23224738: KLEE, PAUL. - Klee and America.
%23261109: KLEEMANS, EDWARD ROGIER. - Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand.
%2322984: KLEEREKOPER, S. - Inkomensverdeling en inkomensbeleid.
%23102099: KLEFFENS, E.N. VAN. - Over zes brieven uit het bezit van Hugo de Groot.
%23210797: KLEFFENS, P. VAN. - Het onderzoek der geloofsbrieven bij het Nederlandsche stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
%23208435: KLEFFNER, JANN KRISTOF. - Complementarity in the Rome Statute and national criminal jurisdictions.
%23229163: KLEFFNER, JANN KRISTOF. - Complementary views on complementarity : proceedings of the International Roundtable on the Complementary Nature of the International Criminal Court , Amsterdam , 25-26 June 2004.
%2376848: KLEI, JAC. VAN DER. - Met den woonwagen.
%23156205: KLEIBERGEN, FRANK. - Identifiability and nonstationarity in Classical and Bayesian econometrics.
%23264012: KLEIHUES, JOSEF PAUL. - Josef Paul Kleihues : Works : [Volume 1] : 1966-1980.
%2323871: KLEIJER, FRANK. - Troposphere modeling and filtering for precise GPS leveling.
%23137577: KLEIJN, MARCEL J. - Demand Differentiation in Inventory Systems.
%23154307: KLEIJN, GIJS A VERDOES - The Centers of Nearby Radio-Loud Galaxies as Observed with the Hubble Space Telescope.
%2386826: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Leasing.
%23138873: KLEIJN, A. - Spelers Buiten Spel : Provocatie van Gezag en Maatschappij. [Provo].
%23193755: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Het echtscheidingsconvenant in de praktijk.
%2331350: KLEIJN, A. - De irrationele achterkant van het openbaar bestuur.
%23237826: KLEIJN, W.M. (E.A.) - 101 Praktijkvragen nieuw BW : opgesteld en beantwoord door leden van de rechterlijke macht.
%2360641: KLEIJN, W.M. (E.A.) - Overzicht vermogensrecht naar huidig BW.
%23159528: KLEIJN, W.M. - De rechtspositie van de koper van te bouwen of in aanbouw genomen gebouwen in privaatrechtelijk opzicht . Administratiefrechtelijke aspecten van de rechtspositie van de koper van te bouwen of in aanbouw genomen gebouwen. De fiscale positie van de kop
%234812: KLEIJN, G.P. & M. KROES. - Mensenrechten in de Nederlandse rechtspraktijk.
%23234427: KLEIMAN, W.M. & N. KUYVENHOVEN. - Een netwerk als vangnet? : een procesbeschrijving van preventieprojecten gericht op een integrale aanpak van jeugdcriminaliteit.
%23258540: KLEIMAN, W.M. & G.J. TERLOUW. - Kiezen voor een kans : evaluatie van harde-kern-projecten.
%23224945: KLEIN HAARHUIS, CAROLIEN M. - Toetsen en verbinden : over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder.
%23116987: KLEIN, WALTER. - Studien zu Ammianus Marcellinus.
%2369096: KLEIN WASSINK, H.J.W. - Het fiscale compromis.
%23202001: KLEIN SPROKKELHORST, A.K.H. - Overeenkomsten met de fiscus : onderhandelen op de grens van privaatrecht en belastingrecht : een interne rechtsvergelijking.
%23233314: KLEIN, NAOMI. - No logo.
%23102100: KLEIN, P.W. - Indië en de Akademie.
%23139477: KLEIN KRANENBERG, JOKE. - Authority and Interpretation.
%23152216: KLEIN, MICHAEL. - Studien zum chinesischen Recht. Band 4: Zur Rechtsentwicklung in der Volksrepublik China : eine Studie zu ausgewählten Grundsatzfragen des Strafrechts und der Strafrechtpflege 1979-1983.
%23260989: KLEIN, GEORGE. - The Atheist and the holy city : encounters and reflections.
%23176411: KLEIN, ÉTIENNE & LACHIÈZE-REY, MARC. - The quest for unity : the adventure of physics.
%23245119: KLEIN, ECKARDT. - Statusverträge im Völkerrecht : Rechtsfragen territorialer Sonderregime.
%2310925: KLEIN, J. - Enige opmerkingen over art. 177 B.W.
%2387594: KLEIN, OLIVER. - Die Korrektur von Steuerverwaltungsaken nach den §§ 129 bis 132 AO im Vergleich zu den Paralellvorschriften im Verwaltungsverfahrensgesetz.
%2385513: KLEIN HAARHUIS, C.M. & E. NIEMEIJER. - Wet en werkelijkheid : bevindingen uit evaluaties van wetten.
%2385147: KLEIN, PIETER - Wim Kok: Het taaie gevecht van een polderjongen.
%2399827: KLEIN, KENNETH H. - Positivism and Christianity. A study of theisma and verifiability.
%2326610: KLEIN WASSINK, H.W.J. - Fiscale soevereiniteit in het geding.
%2380607: KLEIN, NAOMI. - No Logo.
%23166335: KLEIN, JÜRGEN (ED.) - State, Science and Modernization in England: from the Renaissance to the Modern Times.
%23187265: KLEIN, YVES. - Yves Klein.
%23132055: KLEIN, LOUIS A. - Principles and practice of milk hygiene.
%23220533: KLEIN, ÉTIENNE. - Chronos : how time shapes our universe.
%23122061: KLEIN, LAWRENCE R. (ED.) - Comparative Performance of U.S. Econometric Models.
%23193155: KLEIN, HANS (ED.) - Die Bundeskanzler.
%2317588: KLEIN WASSINK, BERNARD. - Credo quia absurdum? : het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
%2345092: KLEIN, ECKART (ED.) - The institution of a Commissioner for Human Rights and minorities and the prevention of human rights violations : colloquium, Potsdam, 14./15. December 1994
%2345086: KLEIN, ECKART (ED.) - The monitoring system of human rights treaty obligations : colloquium Potsdam, 22./23. November 1996.
%2338403: KLEIN, FRÉDÉRIC-EDOUARD (ED.) - Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et les fonctions de la responsabilité civile : (Bâle, 1er et 2 novembre 1968) : rapports et procès-verbaux des débats / présentés par Frédéric-Edouard Klein = Deutsch-französisch-schweizerisches Colloquium über die Grundlagen und Funktionen des Haftpflichtrechts : (Basel, den 1. und 2. November 1968) : Referate und Verhandlungsprotokolle.
%23275608: KLEIN, JAKOB. - Greek mathematical thought and the origin of algebra.
%23273668: KLEIN, ALAN M. - Little big men : bodybuilding subculture and gender construction
%23273883: KLEIN, DANIEL B. - Knowledge and Coordination: A Liberal Interpretation.
%23243844: KLEIN, MILTON M. (ED.) - The Empire State : a history of New York.
%2321341: KLEIN, MILTON M. - The Empire State: A History of New York
%23207004: KLEINE, EKKEHARD. - Die Eigentums- und Agrarverfassungen im vorkolonialen Tanganyika : ein Beitrag zur Herausbildung der gesellschaftlichen Klassen.
%232765: KLEINEN, JOHN ... [ET AL.] (EDS.) - Leeuw en draak : vier eeuwen Nederland en Vietnam.
%23213237: KLEINER, G.J. - Suicide in Pregnancy: Myth and Reality.
%23260118: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft.
%23233242: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft.
%23245990: KLEINHEYER, GERD & JAN SCHRÖDER (EDS.) - Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten : eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft.
%23118349: KLEINTJES, PH. - Het faillissement in het internationaal privaatrecht.
%23262061: KLEINVELD, G. - Onvoltooid Verleden Tijd. Toelichting bij een stereografisch overzicht: Het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort PDA.
%23156014: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der Nationalökonomie.
%2379667: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Die Staatsromane : ein Beitrag zur Lehre von Communismus und Socialismus.
%2332747: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Lehrbuch der Nationalökonomie.
%23232145: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH VON. - Die Staatsromane : ein Beitrag zur Lehre von Communismus und Socialismus.
%23258175: KLEIVAN, I. & B. SONNE. - Eskimos : Greenland and Canada (Iconography of religions. Section VIII, Arctic peoples ; fasc. 2).
%23253727: KLEMM, ULF-DIETER. - Die seewärtige Grenze des Festlandsockels : Geschichte, Entwicklung und lex lata eines seevölkerrechtlichen Grundproblems.
%2358537: KLEMME, MAX. - Die volkswirtschaftlichen Anschauungen David Humés. Ein beitrag zur Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
%23214877: KLENNER, HERMANN. - Rechtsphilosophie in der Krise.
%23134342: KLEP, CHRIST & GILS, RICHARD VAN - Van Korea tot Kosovo : de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
%2372174: KLERK, Y.S. - Het ECRM-Toezichtmechanisme. Verleden, heden, toekomst.
%23263832: KLERK, WILLEM DE - F W De Klerk: A Man in His Time.
%23202118: KLEVE, PETER. - Juridische iconen in het informatietijdperk.
%23106167: KLEVER, W.N.A. - (ed.) Filosofische theologie. Opstellen opgedragen aan Prof. Sperna Weiland.
%23101445: KLEVER, W.N.A. - Verba et sententiae Spinozae or Lambertus van Velthuysen (1622-1677) on Benedictus de Spinoza.
%23102101: KLEVER, W.N.A. - Jeugd en Indische jaren van G.J.P.J. Bolland.
%2318163: KLEVER, W.N.A. - Anamnesis en anagogei (both words in Greek) : gesprek met Plato en Aristoteles over het menselijk kennen.
%23197113: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken : over Plato, wiskunde en de doodstraf.
%23273096: KLEVER, W.N.A. - Spinoza : verhandeling over de verbetering van het verstand : tekst en uitleg.
%23273100: KLEVER, WIM. - Voorbeschikking : de wetenschappelijke filosofie.
%23116995: KLEWITZ, HANS-WALTER. - Ausgewählte Aufsätze zur Kirchen- und Geistesgeschichte des Mittelalters.
%2387182: KLEYBOLDT, LUDGER. - Ertragsteuerliche Organschaften und Konzerngesellschaftsrecht. Eine wissenschaftliche Untersuchung auf dem Rechtsstand 1999.
%23265606: KLEYMANS, DICK JEAN MARIE. - Het Trojaanse paard : voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië, 1856-1897.
%23196837: KLEYN, RUDOLF HUBERT. - Het gewestelijk bestuur op Java.
%235846: KLEYN, H.G. - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van Historisch Onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen, naar aanleiding van de Rechtsbevoegdheid onzer Plaatselijke Kerken van Jhr. Mr. A.F. de Savorin Lohman en Dr. F.L. Rutgers.
%23139427: KLEYNEN, RUUD - Asset Liability Management binnen Pensioenfondsen.
%23102103: KLEYWEGT, A.J. - Varro über die Penaten und die grossen Götter.
%23270305: KLEYWEGT, A.J. - Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der Schrift De Natura Deorum
%23215029: KLIENEBERGER, HANS RUDOLF. - The Christian writers of the inner emigration.
%23175654: KLIJN, ALBERT; MARGARET OTLOWSKI, MARGO TRAPPENBURG (EDS). - Regulating physician-negotiated death.
%23153852: KLIJN, F.E. - De afbakening van het liquiditeitsbegrip.
%2385316: KLIJN, A. - De balie geschetst : verslag van een door het WODC gehouden schriftelijke enqûete onder de Nederlandse advocatuur.
%2354794: KLIJN, A. - Rechtshulp onderzocht en overdacht : theoretische reflectie en empirisch onderzoek omtrent rechtshulp in Nederland, 1979-1989.
%23192628: KLIJN, LEONARDUS PETRUS MARIA. - Klachtrecht van werknemers : een onderzoek naar de juridische grondslag en noodzaak van een individueel klachtrecht van werknemers.
%23262458: KLIJN, EDWIN & YOLA DE LUSENET. - In the picture : preservation and digitisation of European photographic collections.
%23238109: KLIJNSMA, MEINE HENK. - Om de democratie : de geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond, 1901-1946.
%2391262: KLIJNSTRA, M. - Openbaarheid in het mileurecht.
%23166118: KLIK, PETER. - Conformiteit bij koop.
%23235328: KLIMA, GYULA. - John Buridan.
%2374883: KLINE, DANIEL T. - The Medieval British Literature Handbook (Literature and Culture Handbooks).
%23211826: KLINGBEIL, STEPHAN - Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme (UNDP) (Gdi Book Series).
%23260413: KLINGEMANN, HANS-DIETER & DIETER FUCHS. - Citizens and the state.
%23121762: KLINK, BART VAN & WILLEM WITTEVEEN (EDS.) - De overtuigende wetgever.
%23184998: KLINK, BART VAN. - De wet als symbool : over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.
%2350771: KLINKEN, LUCAS VAN. - Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. Diss.
%23232466: KLINKERS, L.E.M. - Openbaarheid van bestuur.
%23198577: KLINKHAMER, A.C. - Weten te zien, zien te weten.
%23139553: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%23234260: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 13: Timor Leste - the Special Panels for Serious Crimes 2001-2003.
%2343593: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated leading cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4 : The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1999-2000.
%2343548: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%23233366: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-1998.
%23233367: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 4: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 1999-2000.
%23234313: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 14: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2003.
%2325902: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 22: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005.
%23234016: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 12: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2003.
%2325891: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 23: The International Criminal Court 2005-2007.
%2325890: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 38: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 2009.
%2343562: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%2382520: KLIP, ANDRÉ H. - Buitenlandse getuigen in strafzaken.
%2370635: KLIP, ANDRÉ & HARMEN VAN DER WILT (EDS.) - Harmonisation and harmonising measures in criminal law.
%2343547: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 6: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2000-2001.
%23233919: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 8: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002.
%23233946: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 10: The International Criminal Tribunal for Rwanda 2001-2002.
%23233914: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%23234941: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 15: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2003.
%2343510: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 5: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2000-2001.
%2343583: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 3: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1997-1999.
%2343584: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 2: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999.
%2343585: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 1: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998.
%2343582: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 7: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001.
%2343576: KLIP, ANDRE & GÖRAN SLUITER (EDS.) - Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. Vol. 9: The Special Court for Sierra Leone 2003-2004.
%23232452: KLIP, ANDRÉ H. - European Criminal Law : an Integrative Approach. 2nd edition.
%23278636: KLIS, G.W. VAN DER, P. POSTHUMA DE BOER & F.B. MULLER. - Mededingingstoezicht op financiële markten.
%23128762: KLIUCHEVSKY, V.O. - A course in Russian history: the seventeenth century.
%23215212: KLOCKE, DETLEF. - Deutsches Konzernkollisionsrecht und seine Substitutionsprobleme.
%23102105: KLOEK, JOOST. - Een begrensd vaderland : de roman rond 1800 tussen nationaal karakter en internationale markt.
%23263168: KLOEK, JOOST. - Een groot verleden voor de boeg : cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek : aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht.
%23102109: KLOEKE, G.G. - Bonne response à tous propos (1547).
%23102107: KLOEKE, G.G. - Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van 'heeft'.
%23257639: KLOEKE, G.G. - Taalatlas van het Nederlands en het Fries : voortzetting van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Band 1.
%2322094: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
%2373577: KLOEPFER, DEBORAH K. - The unspeakable mother: forbidden discourse in Jean Rhys and H.D.
%2385755: KLOK, CORNELIS AART - Afrodite en Europa : een beknopte geschiedenis van Cyprus, van de prehistorie tot heden.
%23258700: KLOK, PIETER JAN. - Een instrumententheorie voor milieubeleid : de toepassing en effectiviteit van beleidsinstrumenten. Proefschrift.
%23180296: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Het eigen gezicht van het handelsrecht.
%23102110: KLOMP, B.H. AND J.W. WOLDENDORP (EDS). - The Integrated Study of Bird Populations.
%23139866: KLOMP, R.J.Q. (ED.). - Recht van spreken. De Ars Aequi interviews.
%23105555: KLOMP, R.J.Q. - Opkomst en ondergang van het handelsrecht : over de aard en de positie van het handelsrecht - in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht - in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.
%23180211: KLOMP, RENÉ & JOHAN PEL (EDS.) - Rechtsvragen NBW Ars Aequi 1983-1989.
%23278649: KLOMPÉ, M.E.J. - Wet Toezicht Beleggingsinstellingen.
%23149774: KLOMPMAKER, G., A.M.M. SLUIJTERS & J. VEENSTRA. - Inleiding gemeentewet : van wet naar praktijk.
%23229335: KLOOF-MONSELS, L. (ED.) - Verslag Seminar : Suriname en Nederland : de volgende 20 jaar.
%23138954: KLOOS, PETER. - Door het oog van de antropoloog : botsende visies bij heronderzoek.
%23273556: KLOOSTERHUIS, H.T.M. - Juridische methoden: casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren
%2346115: KLOOSTERHUIS, H. - Juridische methoden.
%23198219: KLOOSTERMAN, SIMKE. - De politiewet.
%23105331: KLOOSTERMAN, ROBERT & JAN RATH (EDS.) - Immigrant entrepreneurs venturing abroad in the age of globalization.
%23173591: KLOOSTERMAN, ROBERT. - Werkloosheid in Nederland 1920-1939 : een onderzoek naar regionale verschillen.
%23234652: KLOPFENSTEIN, ALBERT. - Die Haftpflichtversicherung beim Halterwechsel des Motorfahrzeuges : (Art. 48² MFG).
%23255136: KLOPPER, J. - Leerboek der toegepaste mechanika. 2 Delen.
%23252269: KLOSKO, GEORGE. - The development of Plato's political theory.
%23199941: KLOSOWSKA, BOGUMILA BARBARA. - Late holocene embayment and salina record of Curaçao (Dutch Antilles): criteria to monitor environmental change and biodiversity.
%2391384: KLOSS, R. - Sächsisches Landesprivatrecht.
%2377153: KLOSS, FERDINAND. - Goldvorrat und Geldverkehr im Merowingerreich.
%2316306: KLOSSE, S. - Sociale zekerheidsrecht. 11e druk.
%2346085: KLOSSE, S. - Menselijke schade: vergoeden of herstellen? : de werking van (re)integratieregelingen voor gehandicapten in de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland.
%23204096: KLOSTERMANN, JUDITH ELISABETH MARIA. - The social construction of sustainability in Dutch water companies.
%2366763: KLOSTERMANN, W.E.M. - Huwelijkstrouw als publiek belang. Voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk.
%2377155: KLOTZ, ERNST EMIL. - Die cschlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Auf Grund der friderizianiachen Urbare und mit besonderer Berücksichtigung der alten Kreise Breslau und Bolkenhain-Landeshut.
%23241996: KLOTZ, CHRISTIAN. - Kants Widerlegung des problematischen Idealismus.
%23269283: KLPD - DIENST NATIONALE RECHERCHE, POLITIEREGIO LIMBURG-ZUID. - Hells Angels en andere 1%-MC's in Nederland.
%2377157: KLÜBER, JOHANN LUDWIG. - Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Nation; mit eigenhändigen Anmerkungen. Aus seinen Papieren mitgeteilt und erläutert von Karl Theodor Welcker.
%23271127: KLUCKERT, SEBASTIAN. - Gesetzliche Krankenkassen als Normadressaten des Europäischen Wettbewerbsrechts : Zugleich ein Beitrag zum wettbewerbsrechtlichen Unternehmensbegriff im allgemeinen sowie im Bereich der sozialen Sicherheit.
%23117077: KLUCKHOHN, AUGUST. - Geschichte des Gottesfriedens.
%23223772: KLUCKHOHN, PAUL. - Die Ministerialität in Südostdeutschland vom zehnten bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
%23153352: KLUETING, HARM & EDELTRAUD KLUETING., OSTERMANN, GRAF. - Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
%238964: KLUG, ULRICH. - Juristische Logik.
%23203232: KLUG, ULRICH. - Presseschutz im Strafprozess : ein Rechtsgutachten im 'Spiegel'-Verfahren.
%23111596: KLUGE, MORITZ. - Johannes Reinke's dynamische Naturphilosophie und Weltanschauung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Herkunft aus der Botanik.
%23274196: KLUGER, JEFFREY. - Splendid Solution: Jonas Salk and the Conquest of Polio
%23272319: KLUGER, JEFFREY. - Splendid Solution : Jonas Salk and the Conquest of Polio.
%23218201: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%23193526: KLUIN, RONALD. - Overeenkomsten tussen overheden.
%2323735: KLUIT, M.E. - Het Réveil in Nederland 1817-1854.
%23268608: KLUITENBERG, R.W.M. (ED.) - 40 jaar Instituut voor Bouwrecht : jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Instituut voor Bouwrecht, 1968 - 31 december 2008.
%23251756: KLUITENBERG, ROB & MONIKA CHAO-DUIVIS (EDS.) - Architecture of Dutch construction law experts.
%23184200: KLUIVER, H.J. DE ... [ET AL.] - De Europese vennootschap (SE).
%2357376: KLUIVER, H.J. DE., SPLINTER-VAN KAN, H.A.G. - Privaatrecht als opdracht.
%23160808: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands Verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
%23268685: KLUNCKER, KARLHANS. - Castrum Peregrini : een uitgeverij in het teken van Stefan George.
%23102112: KLUNDERT, TH.C.M.J. VAN DE. - Over economische groei en de convergentie van landen.
%23241109: KLÜPFEL, KARL & MAX EIFERT. - Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen. Band 1.
%23117137: KLÜPFEL, KARL & MAX EIFERT. - Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen.
%23277054: KLUSMEYER, DOUGLAS B. & DEMETRIOS G. PAPADEMETRIOU (EDS.) - Immigration policy in the Federal Republic of Germany : negotiating membership and remaking the nation.
%23680: KLUVELD-REIJERSE, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen : de expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
%23260957: KLUYSKENS, ALBERT. - De zakenrecht. (Beginselen van burgerlijk recht, deel 5).
%23260956: KLUYSKENS, ALBERT. - De contracten. (Beginselen van burgerlijk recht, deel 4).
%23193340: KLUYTMANS, FRITS. - Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid : reflecties over personeelsmanagement, HRM en personeelswetenschappen.
%23120949: KMITA, JERZY & KRYSTYNA ZAMIARA (EDS.) - Visions of culture and the models of cultural sciences.
%23195575: KNAAP, L.M. VAN DER, L.T.J. NIJSSEN & STEFAN BOGAERTS. - Geweld verslagen ? : een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein.
%23114959: KNAAP, J.W.M. VAN DER (E.A.) - Lessen van eigen bodem : een bestuurskundige studie naar de besluitvorming rond de realisering van afvalverwerkingslokaties.
%23258713: KNAAP, BERT VAN DER & EGBERT WEVER. - New Technology and Regional Development.
%23125570: KNAAP, EWOUT VAN DER. - De verbeelding van nacht en nevel.
%233237: KNAAP, G.J. (ED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
%23169764: KNAAP, G.J. (ED.) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
%236048: PETER VAN DER KNAAP. - Lerende overheid , intelligent beleid : de lessen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de structuurfondsen van de Europese Unie.
%23207667: KNAAP, EWOUT VAN DER. - De verbeeldang van nacht en nevel: Nuit et brouillard in Nederland en Duitsland.
%23215969: KNAAPEN, M.H.F. - Internationale rechtshulp in strafzaken. II: Internationale ontneming van voordeel en overige verdragen met rechtshulpbepalingen.
%23215959: KNAAPEN, M.H.F. - Uitlevering ; Overlevering ; Verdragen met de desbetreffende nationale wetteksten en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten of -beschikkingen en beleidscirculaires.
%23215957: KNAAPEN, M.H.F. - Internationale rechtshulp in strafzaken. I: Kleine rechtshulp, overdracht strafvervolging en strafexecutie.
%2315354: KNAP, GER. H. - Mens en bedrijf, 75 jaar electrotechniek 75 jaar Smit-Slikkerveer.
%2341642: KNAPLUND, P. (ED.). - Letters from Lord Sydenham (Gov.-Gen. of Canada 1839-1841) to Lord John Russell.
%2310221: KNAPP, W.H.C. - Botercontrole in Nederland : de geschiedenis van de Nederlandsche botercontrole in verband met de boterwetgeving en -handel.
%2392049: KNAPP, WOLFGANG. - Der Verteidiger: ein Organ der Rechtspflege?
%2377158: KNAPP, LUDWIG. - System der Rechtsphilosophie.
%2324982: KNAPP, JAMES F. - Literary modernism and the transformation of work.
%23103640: KNAPP, GEORG FRIEDRICH, - Staatliche Theorie des Geldes.
%23262328: KNAPPER, C. - Munten, wissels, effecten en de arbitrage : handleiding bij het onderwijs in het handelsrekenen aan hoogere burgerscholen en bij zelfoefening.
%23220883: KNÄUSEL, HANS G. - Mythos Zeppelin : historische Fahrten mit Luftschiffen 1908-1939.
%2317969: KNAUTH, A. - Die Naturphilosophie Johannes Reinkes und ihre Gegner.
%23178526: KNEBEL, SVEN K. - In genere latent aequivocationes : zur Tradition der Universalienkritik aus dem Geist der Dihärese.
%23231837: KNECHT, TIJMEN. - De eeuw achter ons.
%23101398: KNECHTLER, GERHARDT. - Das Recht der Notare auf Berufsausübung : verfassungsrechtliche und europarechtliche Grenzen des Berufsrecht.
%23121714: KNEEN, P. - Soviet Scientists and the State. An examiniation of the social and political aspects of science in the USSR.
%23188532: KNEEPKENS, MANUEL. - Luchtschepen en schandalen : viereneenhalf jaar poëtische strijd contra Rottocratie.
%23194682: KNEGT, R. (ED.) - Arbeidsparticipatie onder druk.
%23124357: KNEGT, R. & A.C.J.M. WILTHAGEN. - Toetsing van ontslag : de werkwijze van arbeidsbureau, kantonrechter en bedrijfsvereniging.
%23200985: KNEUBUHL, VICTORIA NALANI. - Murder leaves its mark : a Hawai'i mystery.
%23151818: KNIEP, FERDINAND. - Der Besitz des Bürgerlichen Gesetzbuches gegenübergestellt dem römischen und gemeinen Recht.
%2346398: KNIEP, FERDINAND. - Vacua Possessio. Erster Band.
%2338864: KNIES, WOLFGANG. - Steuerzweck und Steuerbegriff : eine dogmengeschichtliche und kompentenzrechtliche Studie.
%23150140: KNIGGE, G. (ED.) - Leerstukken van strafprocesrecht.
%23139934: KNIGGE, G. (ED.) - Leerstukken van strafprocesrecht.
%23253288: KNIGGE, G. - Het irrationele van de straf.
%2374752: KNIGHT, LISA I. - Contradictory Lives: Baul Women in India and Bangladesh.
%235840: KNIGHT, CARL & ZOFIA STEMPLOWSKA (EDS.) - Responsibility and distributive justice.
%23221050: KNIJFF, C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen : de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
%23217125: KNIJFF, D. - Gebrekkige zaken.
%232399: KNIJN, TRUDIE & ANNE-CLAIRE MULDER (EDS.) - Unravelling fatherhood.
%234950: KNIPPENBERG, HANS & WILLEM VAN DER HAM. - Een bron van aanhoudende zorg : 75 jaar Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993.
%23191235: KNOBEL, F.M. - De beroepsconsul.
%2345910: KNOBLAUCH, JAMES - Imposters.
%23170718: KNOBLOCH, HEINZ. - Berliner Grabsteine.
%23193942: KNOEFF, R. - Herman Boerhaave (1668-1738) : Calvinist chemist and physician.
%2322015: KNOESTER, A. (RED.). - Lessen uit het verleden : 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
%2312897: KNOL, H.D.M. - Beginselen van het privaatrecht. 2 Dln.
%23168896: KNOL, P.C. (ED.) - BW-Krant, Jaarboek 1985 : BW - NBW : twee sporen, één weg.
%23255969: KNOLL, BERNHARD. - The legal status of territories subject to administration by international organisations.
%2370077: KNOOP, HANS. - Vuil spel, of De betrokkenheid van de overheid inzake illegale gifstortingen : zwartboek.
%2394766: KNOOP, B. - Hegel und die Franzosen.
%2320731: KNOOPS, GEERT-JAN G. J. - Theory and Practice of International and Internationalized Criminal Proceedings
%23260096: KNOOPS, GEERT-JAN A. - Surrendering to international criminal courts : contemporary practice and procedures.
%2350479: KNOOPS, GEERT-JAN A. - Amerika versus Bin Laden : hoe één man de wereld veranderde.
%23189340: KNOPS, H.P.A. (ED.) - Spiegel van de staat : staatkundige voorwaarden voor een overtuig(en)de politiek.
%23135846: KNORR, KARIN D., ROGER KROHN, & RICHARD WHITLEY (EDS.) - The social process of scientific investigation.
%23277258: KNÖRR, JACQUELINE. - Creole identity in postcolonial Indonesia.
%2365861: KNOWLES, D.G. - A Purgatorial Flame, Seven British Writers in the Second World War.
%2372984: KNOX, SARA L. - Murder : a tale of modern American life.
%23221192: KNUDSEN, LARA M. - Reproductive Rights in a Global Context: South Africa, Uganda, Peru, Denmark, United States, Vietnam, Jordan.
%23200399: KNUDSEN, ROBERT DONALD. - The idea of trancendence in the philosophy of Karl Jaspers.
%23247170: KNULST, W.P. - Mimespelen in Nederland : rapport van een onderzoek, in opdracht van het Stafbureau Culturele Zaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
%23100636: KNUTSON, H. - The triumph of wit : Molière and restoration comedy.
%23164826: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE. - Der ziele wonderland.
%23208214: KNUTTILA, KENNETH MURRAY & WENDEE KUBIK. - State theories : classical , global , and feminist perspectives.
%23178529: KNUTZEN, MARTIN. - Elementa philosophiae rationalis seu logicae cumgeneralis tum specialioris mathematica methodo in usum auditorum suorum demonstrata
%23125903: KNUVELDER, GERARD. - De Mythe Nederland : beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
%23208430: KOBALD, KARL. - Alt-Wiener Musikstätten.
%23102164: KÖBBEN, A.J.F. - Wie niet waagt die niet wint : over validiteit en representativiteit bij antropologisch en sociologisch onderzoek.
%23229116: KÖBBEN, A.J.F. - Interests, partiality and the scholar.
%23273460: KÖBBEN, ANDRÉ. - De tijdgeest en andere ongemakken
%23241060: KÖBBEN, ANDRÉ J.F. - Wetenschap en partijdigheid : opstellen voor André J.F . Köbben.
%23101045: KOBILA, JAMES MOUANGUÉ. - La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun : entre reconnaissance interne contrastée et consécration universelle réaffirmée.
%2336299: KÖBLER, GERHARD. - Rechtsfranzösisch : deutsch-französisches und französisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann.
%23216529: KÖBLER, GERHARD. - Bilder aus der deutschen Rechtgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%23243338: KOBORI, IWAO - Central Eurasian Water Crisis: Caspian, Aral, and Dead Seas.
%2398725: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
%23170759: KOCH, DIETHER. - Heinemann und die Deutschlandfrage.
%2343464: KOCH, HEINRICH P. & GOTTFRIED HAHN. - Knoblauch. Grundlagen der therapeutischen Anwendung von Allium sativum L.
%23227864: KOCH, A.C.F. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. [Volume] I : eind van de 7e eeuw tot 1222.
%2392682: KOCH, D.M.G. - Herleving : oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
%2389968: KOCH, HANS. - Franz Mehrings Beitrag zur marxistischen Literaturkritik.
%23197595: KOCH, NIKOLAUS. - Staatsphilosophie und Revolutionstheorie : zur deutschen und europäischen Selbstbesinnung und Selbsthilfe.
%2377164: KOCH, WALTHER. - Hof- und Regierungsverfassung König Friedrichs I. von Preussen. (1697-1710).
%2377162: KOCH, LOTTE. - Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der Aufklärung.
%2377083: KOCH-STERNFELD, JOSEF ERNST VON. - Die deutschen, insbesondere die bayerischen und österreichischen Salzwerke zunächst im Mittelalter, als Anlagen und Bürgschaften des Kultus, der Kultur, des König-, Adel- und Bürgertums und der grossen Masse, mit Betrachtungen über das europäische Salzregal in seiner Entwicklung und Verwicklung.
%2377081: KOCH, WOLFGANG. - Zum Stemma der Handschriften des Kleine Kaiserrechts.
%2364219: KOCH, WYNAND J.M. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht, aan de Hoogeschool te Leiden.
%2348118: KOCH, KARL. - Der Baumtest. Der Baumzeichenversuch als psychodiagnostisches Hilfsmittel.
%2393432: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië.
%23263728: KOCH, DIRK-JAN - Aid from International NGOs: Blind Spots on the AID Allocation Map.
%2340851: KOCHENOV, DIMITRY. - EU enlargement and the failure of conditionality : pre-accession conditionality in the fields of democracy and the Rule of Law.
%2356230: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
%23271101: KOCK, CH. PAUL DE. - Zizine.
%23116659: KOCKEN, E.H.A. - Het vergunningstelsel in de Hinderwet en de Woningwet.
%23175656: KOCKEN, JORIS & AGNES SCHREINER (EDS.) - Onverzoenlijkheid.
%2384732: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%2381648: KOCKEN, C.L.B. - De hand van de notaris : rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris.
%23238578: KODAMA-NISHIMOTO, MICHI., WARREN S. NISHIMOTO, & CYNTHIA A. OSHIRO (EDS.) - Talking Hawai'i's story : oral histories of an island people.
%23268521: KODDENBERG, MATTHIAS. - Christo : the Paris sculptures 1961.
%23267263: KOEBL, HERLINDE. - Targets.
%23109914: KOEDIJK, P. - Verspieders voor het vaderland : Nederlandse spionage voor, tijdens en na de oorlog
%23188769: KOEDIJK, CORNELIS GERRIT. - Studies in empirical exchange rate economics : (empirische wisselkoersstudies).
%23102113: KOEFOED, GEERT. - Benoemen : een beschouwing over de faculté du language.
%23115409: KOEGEL, JOHN. - Music in German immigrant theater : New York City, 1840-1940.
%23268674: KOEHLER, PETRUS JOHANNES. - Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard.
%2372931: KOEHLER, GARY J., ANDREW B. WHINSTON AND GORDON P. WRIGHT (EDS.) - Optimization over Leontief substitution systems.
%2343874: KOEJEMANS, A.J. - David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme.
%23169804: KOEKKOEK, A.K. - Administrative law and the constitution in Ireland and the Netherlands. Preadvies.
%233334: KOEKKOEK, A.K. - Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over rol partijleiders bij kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. Diss.
%2390707: KOEKKOEK, A.K. - Bijdrage tot een christen-democratische staatsleer.
%23221223: KOEKKOEK, AD - International Trade and Global Development: Essays in Honour of Jagdish Bhagwati.
%23232142: KOEKOEK, HENDRIK. - Commentaar van Koekoek op het boekje..... Boer Koekoek.
%2341201: KOELBEL, CHARLES H., DAVID B. LOVEMAN, ROBERT S. SCHREIBER, ... [ET AL.] - The high performance Fortran handbook.
%23212640: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar : een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
%23214631: KOELEMEIJER, GERARDO SOTO Y. - On the behaviour of classes of min-max-plus systems.
%23151063: KOELEMEIJER, MARJAN. - Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen. Beschouwingen rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief.
%23247535: KOELEMEIJER, JUDITH. - Anna Boom.
%23243158: KOELEWIJN, W.I. - Privacy en politiegegevens : over geautomatiseerde normatieve informatie-uitwisseling.
%23200477: KOELMANS, LEENDERT. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
%23117009: KOEMAN, JAN HEIN. - Responsibilities of environmental research.
%23224087: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%23227579: KOEMAN, N.S.J. - Een wereld te winnen : enkele beschouwingen over de toekomst van het omgevingsrecht.
%2310707: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%238708: KOEMAN, N.S.J. - Bestemmingsplan en privaatrecht.
%2381058: KOEMAN, N.S.J. & J.H.W. DEPLANQUE. - Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : Preadviezen & verslag vergadering.
%23154129: KOEMAN, NIELS. - Verzameld werk : vijfendertig jaar Niels Koeman in beeld.
%23189651: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlandschen handels.
%23105677: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%23200214: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Vroegere en latere Nederlandsche handelspolitiek : vier voorlezingen gehouden in Felix Meritis.
%2343362: KOENEN, HENDRIK JACOB. - Beschouwingen over rechtsgemeenschap.
%23243673: KOENER, DIANE P. - Republic of labor. Russian printers and Soviet socialism, 1918-1930.
%2344968: KOENIG, F.PH. - Die Lage der Englische Landwirtschaft unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel und Wege zur Besserung derselben.
%2379153: KOENIG, CLARA. - Englisches Klosterleben im 12. Jahrhundert.
%2315292: KOENIGER, ALBERT M. - Die neuen deutschen Konkordate und Kircheverträge mit der preusz. Zirkumskriptionsbulle.
%2319213: KOENIGS, FOLKMAR. - Die Haftung für Personenschäden im deutschen Verkehrsrecht. (Ein Vorschlag zur Neugestaltung).
%23268850: KOENRAAD, L.M. - De uniforme voorbereidingsprocedure.
%23223495: KOENRAAD, L.M. - Uit het oogpunt eener goede policie : het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850.
%232803: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
%23215100: KOENRAADT, FRANS. - Trends in law and mental health : proceedings of the 13th International Congress on Law and Mental Health, Amsterdam, the Netherlands, June 1987.
%233056: KOENRAADT, F. - Forensische jeugdpsychologie : rapportage en behandeling in het familie- en jeugdrecht.
%2382639: KOENRAADT, FRANS. - Ouderdoding als ultiem delict.
%23221142: KOENRAADT, FRANS. - De centrale positie van grensgevallen : hun plaats, tijd en persoon in de forensische psychologie.
%2340462: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland : een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd(beschermings)recht betreffende de komst naar en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
%23186063: KOENS, M.J.C. - Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). 2e druk.
%2313016: KOENS, M.J.C. - Jeugdigen in de knel : maatregelen van jeugdbescherming in de toekomst. Rede.
%23130453: KOENS, M.J.C. & G. DE JONGE. - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen.
%23122028: KOEPP, WILHELM. - Johann Arndt. Eine untersuchung über die Mystik im Luthertum.
%23277404: KOERBER, EBERHARD VON. - Die Staatstheorie des Erasmus von Rotterdam.
%23160484: KOERNER, DAVID W. - Here be dragons : the scientific quest for extraterrestrial life.
%23182698: KOERS, ALBERT W. & BERNARD H. OXMAN (EDS.) - The 1982 Convention on the law of the sea : proceedings Law of the Sea Institute seventeenth annual conference, July 13 -16, 1983, Oslo, Norway.
%23173184: KOERS, A.W. E.A. - Recht en Internet : verkenningen op het gebied van het internationaal privaatrecht , het strafrecht en het auteursrecht. Preadviezen.
%23170388: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23139469: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - Waar staat de ZM [Zittende Magistratuur].
%23132392: KOERS, A.W. E.A. (EDS.) - De ZM op Weg.
%23215205: KOERS, A.W. E.A. - Knowledge based systems in law : in search of methodologies and tools.
%23232844: KOERS, ALBERT WOLTER. - Driemaal is scheepsrecht : de modernisering van de rechterlijke organisatie.
%23133372: KOERS, JAN. - Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken : achtergronden, grenzen en mogelijkheden.
%23216498: KOESNOE, MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesië.
%2386542: KOETER, M.W.J. & M. BAKKER. - Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).
%2341034: KOETHE, JOHN - Scepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning.
%23248839: KOETSER, M.B., J. LANGEREIS & R.M. VAN MALE. - De belanghebbende : preadviezen.
%23192388: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding.
%23262334: KOEVOETS, MIRANDA MARIA. - Wangedrag van werknemers : de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering.
%23262340: KOEZE, JOHANNES. - Een aantekening over het vormen van kennis.
%2359158: KOFALK, HARRIET. - No woman tenderfoot: Florence Merriam Bailey, pioneer naturalist.
%23109731: KOFMAN, PAUL. - Managing Primary Commodity Trade.
%23216343: KOGEL, C.H. DE, E. NEVEN & GEERT A.C. VERVAEKE. - Gewelds - en zedendelinquenten met een psychische stoornis : wetgeving en praktijk in Engeland , Duitsland , Canada , Zweden en België.
%23148716: KOGEL, C.H. DE & V.E. DEN HARTOGH. - Contraire beëindiging van de TBS-maatregel : aantal, aard en verband met recidive.
%2335148: KOGEL, C.H. DE - De hersenen in beeld : neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit.
%2385734: KOGEL, C.H. DE & M.H. NAGTEGAAL. - Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten : effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen.
%23137559: KÖGEL, TOMAS - Services and Economic Growth.
%2352694: KOGEL, CATHARINA HENDRIKA DE. - Long-term effects of brood size on offspring : an experimental study in the zebra finch.
%2355211: KOGELS, H.A. - De Wet investeringsrekening.
%23251565: KÖGL, FRITZ & H. ERXLEBEN. - Zur Ätiologie der malignen Tumoren.
%2377085: KOGLER, FERDINAND. - Recht und Verfassung der Stadt Rattenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur altbayerischen Stadtrechtsgeschichte.
%23228733: KOH, BYUNG CHUL. - Japan's administrative elite.
%2379877: KOH, KHENG LIAN (ED.) - Straits in international navigation : contemporary issues.
%2396294: KOHARA, HIRONOBU. - De Verboden Stad : hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911) = The Forbidden City : court culture of the Chinese emperors (1644-1911).
%23243903: KOHL, HERBERT R. - Stupidity and tears : teaching and learning in troubled times.
%23236534: KOHL, HELMUT - Ich wollte Deutschlands Einheit.
%23239782: KOHL, HERBERT R. - She would not be moved : how we tell the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott.
%23248525: KOHL, J.G. - Geschichte des Golfstroms und seiner Erforschung : Monographie zur Geschichte der Oceane und der geographischen Entdeckungen.
%23102115: KOHLBERG, E. - Medieval Muslim Views on Martyrdom.
%23152332: KOHLER, JOSEF. - Das Recht.
%23184101: KOHLER, ERIC. L. - A dictionary for accountants. 2nd edition enlarged and revised.
%23215741: KÖHLER, WALTHER. - Geist und Freiheit. Allgemeine Kritik des Gesetzesbegriffes in Natur- und Geisteswissenschaft.
%2378719: KOHLER, JOSEF. - Rechtswissenschaftliche Beiträge : juristische Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburtstag, 9.3.1909.
%23205414: KÖHLER, JOACHIM. - Zarathustra's secret : the interior life of Friedrich Nietzsche.
%23231127: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. 1. Halbband.
%2377100: KOHLER, JOSEF. - Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.
%2377099: KOHLER, JOSEF. - Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht.
%2377098: KOHLER, JOSEF. - Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz.
%2377097: KOHLER, JOSEF. - Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart. - Die Ideale im Recht.
%2377096: KOHLER, JOSEF. - Der Prozess als Rechtsverhältnis : prolegomena zu einem System des Zivilprozesses.
%2377095: KOHLER, JOSEF. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2377093: KOHLER, JOSEF. - Handbuch des deutschen Patentrechts.
%2377091: KOHLER, JOSEF. - Gedanken über die Ziele des heutigen Strafrechts.
%2377092: KOHLER, JOSEF. - Gesammelte Beiträge zum Zivilprozess.
%2377090: KOHLER, JOSEF. - Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts.
%2377089: KÖHLER, AUGUST. - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung.
%2377087: KOHLER, ARTHUR. - Josef Kohler-Bibliographie : Verzeichnis aller Veröffentlichen und hauptsachlichen Würdigungen.
%23223406: KÖHLER, WOLFGANG. - Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand.
%23215203: KOHLER, JOSEF. - Das Recht der Azteken.
%23227398: KÖHLER, AUGUST. - Der Notstand im künftigen Strafrecht : eine erweiterte Antrittsrede von Dr. August Köhler, Professor an der Universität Erlangen.
%23270767: KÖHLER, THOMAS. - Reflexivität und Reproduktion : zur Sozialtheorie der Kultur der Moderne nach Habermas und Bourdieu.
%23196802: KÖHLER, MICHAEL & GISELA BARCHE (EDS.) - Das Aktfoto : Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter : Ästhetik, Geschichte, Ideologie.
%23150029: KOHN, TAMARA & ROSEMARY MCKECHNIE (EDS.) - Extending the boundaries of care : medical ethics and caring practices.
%23135712: KOHN, HANS. - Western Civilization in the Near East.
%23145692: KOHN, HANS. - Nationalism in the Soviet Union.
%23212823: KOHN, A. EUGENE & WILLIAM PEDERSEN. - KPF : the first 22 years : featuring William Pedersen’s selected building designs 1976-1998.
%23154574: KÖHNE, MICHIEL. - Coördinatie van rechtsspraak.
%23233089: KOHNSTAMM, DOLPH. - Ik Ben Ik: De Ontdekking van het Zelf.
%2384527: KOHNSTAMM, MAX. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm : [1] Augustus 1953-september 1957.
%23257080: KOHNSTAMM, MAX. - Diep spel : de Europese dagboeken van Max Kohnstamm : september 1957 - februari 1963.
%23213345: KOHNSTAMM, DOLPH. - Hulp speciaal aan leerlingen met goede werklust : rechtvaardiging van een proefneming binnen het Amsterdamse onderwijsachterstandenbeleid.
%23127451: KOIVUSALO, MERI & EEVA OLLILA. - Making a healthy world : agencies , actors , and policies in international health.
%23159549: KOJIMA, HIROSHI. - Monad and Thou : phenomenological ontology of human being.
%23235160: KOK, G.CHR. - In dienst van het recht : uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden).
%2376967: KOK, M. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel V: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Leiden 1585-1620 : Classis Woerden 1617-1620.
%2369061: KOK, G.CHR. - Het Nederlandse Notariaat.
%23246107: KOK, G.CHR. - Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis.
%23213288: KOK, JOKE. - In blijde verwachting.
%23204236: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente : van prehistorie tot heden.
%23252330: KOKKEN, H. EN M. VROLIJK (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel IV : 1477-1494. Tweede stuk: Teksten.
%23135919: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Introduction au droit Hellenique.
%23218677: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1993).
%23218681: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1994).
%23218682: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1991).
%23252732: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Enkele methodologische aspecten van rechtsvergelijking : het derde deel van een (pre-)paradigma.
%23218678: KOKKINI-IATRIDOU, D. & F.W. GROSHEIDE (EDS.) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (Molengrafica, 1992).
%2336516: KOLA, PAULIN - In Search of Greater Albania.
%232030: KOLANCZYK, KAZIMIERZ. - Prawo Rzymskie.
%2341012: KOLASA, BLAIR J. & BERNADINE MEYER. - Legal systems.
%2350918: KOLB, DEBORAH M. - The mediators.
%23230686: KOLB, FRANK. - Rom: Die Geschichte der Stadt in der Antike (Beck's historische Bibliothek) (German Edition).
%2358218: KOLDERUP-ROSENVINGE, J.L.A. - Grundrids af den Danske Retshistorie : till brug ved forelaesninger.
%23258354: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand ... : betekenis en functie van middeleeuwse kunst.
%2398816: KOLDEWEIJ, A.M. - Der gude Sente Servas.
%23241180: KOLEHMAINEN, OLA. - Ola Kolehmainen : fraction abstraction recreation.
%23202550: KOLESNIKOFF, NINA. - Yury Trifonov : a critical study.
%2396477: KOLFF, G.H. VAN DER. - Bevolkingsrietcultuur in Nederlandsch-Indië.
%2319766: KOLFF, NICOLAAS. - Over den invloed van politieke partijen op de nederlandschen regeeringsvorm.
%23170815: KOLFSCHOOTEN, FRANK VAN. - De Koningin van Plan Zuid : geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
%2398117: KOLINSKY, EVA (ED.) - The Federal Republic of Germany : the end of an era.
%23274575: KOLINSKY, EVA. - Women in contemporary Germany : life, work, and politics.
%23258031: KOLK, H. VAN DER. - Electorale controle : lokale verkiezingen en responsiviteit van politici.
%23183625: KOLK, J.A. VAN DER E.A. - Goederenvervoer per vrachtauto: administratiefrechtelijke regelgeving.
%23146393: KOLKERT, WILLEM JAKOB. - Nederland en het Zweedsche imperialisme.
%23211915: KOLKMA, WALTER - Work in Progress, The Hidden Dimensions of Monitoring and Planning in Pakistan.
%23218754: KOLKO, GABRIEL. - Anatomy of a war : Vietnam, the United States, and the modern historical experience.
%23178367: AMSTERDAMS ADVOKATEN KOLLEKTIEF. - Amsterdams Advokaten Kollektief Jaarverslag 1975.
%23250510: KOLLEN, F.C. (ED.) - Automatisering van het advocatenkantoor
%2346407: KOLLER, OSWALD. - Die Obstruktion : eine Studie aus dem vergleichenden Parlamentsrechte.
%23273365: KOLLER, L. SITENSKY M. (PHOTOGRAPHER) - From the Hussite Wars to NATO Membership (The Czech Contribution to Peace and War in Europe)
%2314490: KOLLEWIJN, R.D. - Tien jaren Nederlandse rechtspraak Internationaal Privaatrecht (1954-1963)
%23102117: KOLLEWIJN, R.D. - Intergentiel recht in Algerije.
%23172613: KOLLEWIJN, R.D. - Vier jaren Nederlandse rechtspraak internationaal privaatrecht, 1964-1968.
%2310928: KOLLEWIJN, R.D. - Ontaarding van het nationaliteitsbeginsel in het moderne internationaal privaatrecht.
%2337793: KOLLEWIJN, R.D. - American-Dutch private international law.
%23254730: KOLLONTAJ, ALEXANDRA. - [A. Kollontay]. De man-kameraad.
%23196480: KOLLWITZ, KÄTHE. - Het werk van Käthe Kollwitz, bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's, teekeningen, houtsneden en plastieken.
%23221122: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Macrojustice : the political economy of fairness.
%23181154: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Justice and equity.
%23187436: KOLM, SERGE-CHRISTOPHE. - Modern theories of justice.
%23228667: INSTITUT FÜR RECHT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DER UNIVERSITÄT KÖLN. - Zehn Jahre Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften : Europäische Arbeitstagung Köln vom 24. bis 26 April 1963, veranstaltet vom Institut für das Recht der Europäischen Gemeinschaft der Universität Köln = Dix ans de jurisprudence de la cour de justice des Communautés Européennes ...
%2320049: DEPARTEMENT VAN KOLONIËN. - Rapport van het werkcomité voor het rubbervraagstuk (ingesteld door z.e. den minister van koloniën dd. 15 mei 1931).
%23177900: KOLOSOV, M.N. - 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Products.
%23232122: KOLSTEE, H.J.; G.H. PRIEM, HOLDA, F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND & G. VISSERING. - Konvoluut. [1] : Uit de geschiedenis van Zuid-Afrika / H.J. Koslstee; [2] : De Oorlog in Zuid-Afrika / G.H. Priem; De Guerilla-Oorlog in Zuid-Afrika / Holda; [3] : De Oranje-Vrijstaat : een korte schets / F.A.G. Beelaerts van Blokland; [4] : Een Hollander in Zuid-Afrika : [H.J. Coster] / G. Vissering.
%23169538: KOLSTEREN, A. & EWOUD SANDERS. - Spectrum woordenboek vreemde woorden.
%23215141: KOLTHOFF, E.W. (ED.) - Strategieën voor corruptiebeheersing bij de politie : verslag van een studiedag.
%2385911: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity:.
%23264254: KOLVENBACH, WALTER. - Employee councils in European companies.
%23276411: KOMANECKY, MICHAEL K. - Robert Indiana and the Star of Hope.
%2343754: KOMAROVSKY, MIRRA - Blue-collar marriage.
%235654: KOMAROVSKY, MIRRA (ED.) - Sociology and Public Policy: The Case of Presidential Commissions.
%2322978: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Kansspelen en cadeau-acties.
%2333912: KOMEN, A. & D.W.F. VERKADE. - Het nieuwe merkenrecht.
%2357793: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie...
%2366050: KOMEN, A. & A. RUTTEN-ROOS. - Nederlands recht in kort bestek.
%23252429: KOMESAROFF, PAUL A. - Troubled bodies : critical perspectives on postmodernism, medical ethics, and the body.
%23263514: KOMISARJEVSKY TYLER, LORRAINE. - Spoken Language Comprehension: An Experimental Approach to Disordered and Normal Processing (Logic Programming).
%2323676: KOMMER, M.M. - Werken met mensen : een onderzoek naar werksituatie en functioneren van penitentiair inrichtingswerkers.
%2368815: KOMMER, M.M. - Heenzendingen.
%23269907: KOMRIJ, GERRIT (ED.) - Het geld dat spant de Kroon : 250 jaar pecuniaire poëzie.
%23273462: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemd pakhuis: verspreide stukken
%23169046: KOMTER, MARTHA. - Dilemmas in the courtroom : a study of trials of violent crime in the Netherlands.
%23273800: KONDROTAS, SAULIUS TOMAS - De schaduw van de slang : een familiegeschiedenis uit Litouwen
%2356685: KÖNIG, KLAUS, OERTZEN, HANS JOACHIM VON & FEIDO WAGENER (EDS.) - Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
%23113491: KÖNIGSHAUSEN, JOHANN-HEINRICH. - Ursprung und Thema von Erster Wissenschaft. Die aristotelische Entwicklung des Problems.
%23245607: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Rechter en wetgever : bijdragen aan het symposium 'Rechter en wetgever' gehouden in de Ridderzaal op 30 maart 2000 bij het afscheid van mr. P.J. Boukema als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
%23195176: KONIJNENBELT, WILLEM. - Résumé : hoofdlijnen van administratief recht.
%23216075: KONIJNENBELT, WILLEM (ED.) - Algemene wet bestuursrecht : tekstuitgave 2012/2013: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister.
%23196689: KONIJNENBURG, W. VAN. - Het beheer onzer waterschappen.
%23156874: KONINCKX, CHRISTIAN. - Nautische en hydrografische kennis in Belgie en Zaire: historische bijdragen.
%23250281: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766) : a contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East.
%23156090: KONING, PIERRE. - Structural empirical analysis of labor market frictions, job search and wage formation.
%23258339: KONING, M.E.L. & F.M. MIJNLIEFF. - Politiek in Nederland 1965-1975 : onlusten in Amsterdam 1965-1967.
%23204964: KONING, MARIE MARX. - Van een schoonen dag.
%2375320: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
%2315607: KONING, P.W. DE. - Reglement van Orde : naar aanleiding van de laatste herziening van het Reglement van Orde van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
%2383233: KONING, P.J. & D'ANJOU, L.J.M. & PENNARTS, H.F.T. - Het verschijnsel sociale rechtshulp.
%2352075: KONING, B. - Antwoord op de vraag voor het jaar 1811 opgegeven: Welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den Phosporus in het gemelde (luchtledige) ijdel plaats heeft, en welke is de oorzaak van dit verschijnsel? van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
%23213279: KONING, C.C.E. - Relaties in de radiotherapie.
%23275048: KONING, JACOBUS. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke rechtsoefening te Amsterdam : voornamelijk in de zestiende eeuw.
%23269789: KONING, B.A. DE & M.N.T. KOSTERMANS. - Grote advocatenkantoren in Nederland : markt, management & maatschapscultuur.
%23177799: KONINGH, TJ. DE ... [ET AL.] - Ordening van besluitvorming over de ruimte : over de verticale coördinatie van besluitvorming over ruimtelijke aangelegenheden.
%23159450: KONINGS, PIET. - The state and rural class formation in Ghana : a comparative analysis.
%23199857: KONINGS, A. (ED.), LIGUORI, ALPHONSUS MARIA DE. - Theologia moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi, in compendium redacta, et usui venerabilis cleri Americani accommodata.
%23245706: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%2388439: KONINGSVELD, HERMAN. - Het verschijnsel wetenschap : een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
%23221367: KONINGSVELD, HERMAN. - Empirical laws, regularity and necessity.
%23251550: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, VERKENNINGSCOMMISSIE BIOGEOLOGIE. - Tussen aarde en leven : strategische verkenning van de biogeologie in Nederland.
%23101705: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek : positie en taken ten opzichte van de geneeskunde.
%2330004: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GENEESKUNDE. - Samenleven en samenwerken : een toekomst voor de Nederlandse sociologie.
%23118596: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE GEESTESWETENSCHAPPEN. - De toekomst van de theologie in Nederland.
%23106496: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIOFYSICA - Bio-exact : mondiale trends en nationale positie in biochemie en biofysica.
%23118660: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AKADEMIE RAAD VOOR DE WISKUNDE - De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland.
%23269392: KÖNNEKER, BARBARA. - Satire im 16. Jahrhundert : Epoche, Werke, Wirkung.
%23243603: KONNER, MELVIN - The Jewish Body.
%23200904: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
%2342520: KONSTANTINOW, F.W. - Grundlagen der marxistischen Philosophie.
%23238675: KONWICKI, TADEUSZ. - A minor apocalypse : a novel.
%23201403: KOOIJ, JAN. - Chemisch zuivere en physisch zuivere stoffen. De oploswarmte.
%2381030: KOOIJ, C. & F.P.C.L. TONNAER. - Vergunningverlening in stroomversnelling : preadvies en verslag.
%23188184: KOOIJ, KAREL R. VAN (ED.) - Abia south and southeast asian art and archaeology index.
%2365384: KOOIJMAN, J.J.A. - Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid.
%23101124: KOOIJMANS, PETER H. ... [ET AL.] - The role of non-governmental organizations in the promotion and protection of human rights : symposium organized on the occasion of the award of the Praemium Erasmianum to the International Commission of Jurists.
%2319393: KOOIJMANS, THIJS. - Dat is mijn zaak !
%2397933: KOOIKER, HENDRIK. - Lex Scripta Abrogata : de derde Renaissance van het Romeinse recht : een onderzoek naar de doorwerking van het oude recht na de invoering van civielrechtelijke codificaties in het begin van de 19e eeuw. Deel 1 : de uitwendige ontwikkeling.
%23159273: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
%23133394: KOOIMAN, J. - De Verzorgingsstaat: bestuurlijk een chaos?
%235626: KOOIMAN, JAN. - Over de kamer gesproken.
%23231830: KOOISTRA, REDMAR - Beatrix: Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin (Dutch Edition).
%23224875: KOOL, DENNIS DE. - Monitoring in beeld : een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties.
%23156070: KOOL, TIJN. - Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging.
%23105947: KOOL, R.S.B. - De strafwaardigheid van seksueel misbruik : een onderzoek naar de strafrechtelijke afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen afhankelijkheidsrelaties.
%23110589: KOOL, C.J.M. - Recursive Bayesian forecasting in economics: the multistate Kalman filter method.
%23129747: KOOL, RENÉE; MARTIN MOERINGS & WILLEM ZANDBERGEN (EDS.) - Recht op schrift : evaluatie projecten Schriftelijke slachtofferverklaring.
%2376684: KOOL, PIETER. - De Phylakieten in Grieks-Romeins Egypte.
%2349744: KOOL, DAVID ABRAHAM. - Vrachtvoorschot en vooruitbetaling van vracht.
%23193328: KOOL, W.H. & E. POPPELSDORF. - De overname van een BV.
%2310225: KOOLEN, A.E.TH. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring.
%2387100: KOONERT, THOMAS. - Die Stellung des fraktionslosen Ratsmitglieds.
%23251164: KOONING, H.W. - Het receptenboek voor den banketbakker. Deel II.
%2376597: KOONS, JEF. - Jeff Koons.
%2328286: KOONZ, CLAUDIA. - Moeders in het vaderland : de vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
%23262586: KOOPMAN, HILDA & ANNA SZABOLCSI. - Verbal complexes.
%23156133: KOOPMAN, SIEM JAN. - Diagnostic checking and intra-daily effects in time series models.
%2389887: KOOPMAN, ROBERT JAN - Formeel belastingrecht : de fiscale boete in de praktijk.
%2333988: KOOPMANN, M.W.E. - Het nieuwe echtscheidingsrecht.
%2357383: KOOPMANN, M.W.E. - Het nieuwe echtscheidingsrecht.
%23256948: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2345824: KOOPMANS, F..J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23169797: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%2341056: KOOPMANS, TIJMEN. - Constitutional protection of equality.
%23107924: KOOPMANS, F.A.J. - Prologen materieel strafrecht. 2e druk.
%23102120: KOOPMANS, TIJMEN. - De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal.
%23222117: KOOPMANS, L. - De beslissingen over de rijksbegroting.
%2374501: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische grensverkenningen.
%23102119: KOOPMANS, TIJMEN. - Juridische Dialectiek.
%23100387: KOOPMANS, J., M.A. MEADOW, K. MEERHOFF AND M. SPIES. - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers : proceedings of the colloquium, Amsterdam, 10-13 November, 1993 : [literature and the visual arts in the Low Countries and France, XIVth-XVIIth centuries].
%233393: KOOPMANS, T. (E.A.) - Compendium van het staatsrecht.
%23259710: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%23110908: KOOPMANS, TIJMEN. - Het verschoningsrecht van de journalist. Preadvies.
%23124459: KOOPMANS, J.H. - Augustinus' Briefwisseling met Dioscorus.
%2371798: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging : een rechtsvergelijkende studie naar de administratief afhankelijke structuur van het milieustrafrecht. Diss.
%2319276: KOOPMANS, J.G. - Neutraal geld : een keuze uit de geschriften van Prof.Mr. J.G. Koopmans.
%23187196: KOOPMANS, TIJMEN. - Rechter en politiek in de Verenigde Staten.
%2362323: KOOPMANS, TJALLING C. - Scientific papers of Tjalling C. Koopmans.
%23164920: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2339309: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
%2364808: KOOPMANS, CARL CHRISTIAAN - Ongewenst onderzoek : de gespannen relatie tussen economisch onderzoek en beleid.
%2324098: KOOPMANSCHAP, MARCUS A. - Complementary analyses in economic evaluation of health care.
%23102121: KOOPS, W., J.B. HOEKSMA AND D.C. VAN DEN BOOM (EDS). - Development of Interaction and Attachment: Traditional and Non-Traditional Approaches.
%23231936: KOOPS, CATHARINA E. - Contemplating compliance : European compliance mechanisms in international perspective.
%23278711: KOOPS, BERT-JAAP ... [ET AL.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23254865: KOOPS, BERT-JAAP. - Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002 : het grensvlak tussen opsporing en privacy.
%23135442: KOOPS, J.A. E.A. - Delicten betreffende de seksualiteit.
%23257008: KOOPS, BERT-JAAP ... [ET AL.] - Overheden over internationalisering en ICT-recht.
%23247464: KOOPS, W.R.H. & H.M. FRANSSEN. - Ons staatsbestel in kort bestek.
%23154354: KOOTEN, H.J. VAN. - Restitutierechterlijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten.
%2375790: KOOY, G.A. - Tussen empirie en reflectie : verzamelde opstellen voor G. A. Kooy : deze bundel werd tijdenshet op 24 mei 1985 gehouden ssmposium 'Dertig jaar gezinssociologie in Wageningen' aan Dr. G. A. Kooy aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Gezinssociologie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
%2314231: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' Romeinse recht.
%2350931: KOP, YAAKOV., LITAN, ROBERT E. - Sticking together the Israeli experiment in pluralism.
%2372516: KOP, P.C. - Slachtoffers van het Duitsche geweld. De gedenkplaten in het Paleis van Justitie.
%23273139: KOPACZYK, JOANNA - The Legal Language of Scottish Burghs: Standardization and Lexical Bundles (1380-1560)
%2376476: KØPCKE, ARTHUR. - Bilder und Stücke.
%23121861: KÖPKE, RUDOLF. - Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
%23194619: KOPLOW, DAVID A. - Smallpox : the fight to eradicate a global scourge.
%2373404: KOPPELMAN, ANDREW - A Right to Discriminate?: How the Case of Boy Scouts of America v. James Dale Warped the Law of Free Association.
%23130541: KOPPELMAN, ANDREW - Antidiscrimination Law and Social Equality.
%23129714: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%23247302: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - Het hart van de zaak : psychologie van het recht.
%2375636: KOPPEN, PETER J. VAN (E.A.) - De menselijke factor : psychologie voor juristen.
%23134815: KOPPEN, NIEK. - De Keuken van Kok. Videofilm.
%2363715: KOPPEN, P.J. VAN. - Verankering van rechtspraak : over de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter.
%23146108: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. - Het Haagse trustverdrag. (The Hague Trust Convention).
%23230336: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro. Preadviezen.
%23230335: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. ... [ET AL.] (EDS.) - Juridische aspecten rond de Euro.
%2338747: KOPPENS, ALEXANDER & BAS MEYBERG. - Operationeel beheer van informatiesystemen.
%2395033: KOPPER, JOACHIM & RUDOLF MALTER (EDS.) - Immanuel Kant zu Ehren.
%2376156: KOPPIUS, OTTO ROGIER - Information architecture and electronic market performance.
%23182551: KOPSTEIN, FRANZ P. H. W. - Graded bedding of the Harlech Dome.
%23226128: KOR, GERBEN. - Medialisering van recht.
%23212679: KORAH, VALENTINE. - Cases and materials on EC competition law.
%23159841: VALENTINE KORAH. - An introductory guide to EC competition law and practice.
%23254248: KORBEE, PIETER. - Bei genauer Untersuchung : een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transscendentalphilosophie van Salomon Maimon.
%2354322: KORBELD, CHRISTIAN. - Over de vryheit van gevoelen en spreken den rechtsgeleerden eigen : leven en werk van Christiaan Hendrik Trotz (1703-1773).
%23270513: KORDELAAR, WILHELMUS FREDERICUS JOHANNES MARIA VAN. - Beslissingondersteuning onderzoek geestvermogens in het strafrecht voor volwassenen.
%23278357: KORDIG, CARL R. - The justification of scientific change.
%2386965: KOREMAN, J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400.
%2373213: KOREMAN, MEGAN. - The expectation of justice : France, 1944-1946.
%23178534: KORENG, LUDGER. - Die Grundlagen des Wissenschaftsbegriffes bei Plotin.
%235266: KOREVAAR, JAAP. - Papers dedicated to Jaap Korevaar.
%23176715: KOREZLIOGLU, H., G. MAZZIOTTO & J. SZPIRGLAS (EDS.) - Processus aléatoires à deux indices : colloque E.N.S.T.-C.N.E.T., Paris 1980.
%2322267: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1994 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2321889: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1993 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%2322320: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Antenne 1995 : trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers.
%237561: KORF, D.J. - Heroine-toerisme : veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam.
%23174080: KORF, DIRK J. ... [ET AL.] - Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen.
%2321672: KORF, DIRK, PETER BLANKEN & TON NABBEN. - Een nieuwe wonderpil? : verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam.
%2330126: KORFF, HERMANN AUGUST. - Gestaltung, Umgestaltung : Festschrift zum 75. Geburtstag von Hermann August Korff.
%23168813: KORHONEN, OUTI. - International law situated : an analysis of the lawyer's stance towards culture, history and community.
%2377101: KORMANN, KARL. - System der rechtsgeschäftlichen Staatsakte : Verwaltungs- und prozessrechtliche Untersuchungen zum allgemeinen Teil des öffentlichen Rechts.
%23182690: KORN, DAVID A. - Exodus within borders an introduction to the crisis of internal displacement.
%2341398: KORN, FRANCIS. - Elementary structures reconsidered : Lévi-Strauss on kinship.
%23192424: KORN, SALOMON. - Geteilte Erinnerung : Beiträge zur deutsch-jüdischen Gegenwart.
%23254743: KORNAI, JÁNOS., STEPHAN HAGGARD & ROBERT R. KAUFMAN (EDS.) - Reforming the state : fiscal and welfare reform in post-socialist countries.
%2323756: KORNAI, JANOS. - Mathematical planning of structural decisions.
%23235384: KORNAI, JANOS. - Highway and byways : studies on reform and post-communist transition
%2374879: KORNAI, JANOS. - By force of thought : irregular memoirs of an intellectual journey.
%2337863: KORNAI, JANOS & BELA MARTOS (EDS.) - Non-price control.
%2377105: KORNBLUM, UDO. - Probleme der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit.
%2377103: KORNBLUM, UDO. - Das Beweisrecht des Ingelheimer Oberhofes und seiner malpflichtigen Schöffenstühle im Spätmittelalter.
%23110083: KORNEMANN, ERNST. - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten : Versuch einer Rekonstruktion.
%23122064: KORNEMANN, ERNST. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus.
%23174725: KÖRNER, STEPHAN. - Fundamental questions of philosophy : one philosopher's answers.
%23159239: KÖRNER, ALOIS. - Studien zum Recht der öffentlichen Wege.
%23259112: KÖRNER, TORSTEN. - Der kleine Mann als Star : Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
%23242479: KÖRNER, HARALD HANS. - Betäubungsmittelgesetz : deutsches und internationales Betäubungsmittelrecht.
%23160756: KORNFELD, E.W. - Paul Klee in Bern : Aquarelle und Zeichnungen von 1897 bis 1915.
%23228704: KORNSTEIN, DANIEL. - Kill all the lawyers? : Shakespeare's legal appeal.
%238137: KOROWICZ, MAREK ST. - Introduction to international law : present conceptions of international law in theory and practice.
%23221098: KORREL, P.G. & O.W.M. KAMSTRA. - Sociaal wetenschappelijke & juridische methodologie.
%23125874: KORSCH, KARL - Marxisme en Filosofie.
%23102125: KORST, M. VAN DER, A. PEETERS AND H. SCHOLS. - Design and Implementation of Asynchronous Circuits.
%2338482: KORSTEN, A.F.A. - Bestuurskunde als avontuur : een beschouwing over bestuurskundige heuristiek: perspectieven op de toekomst van gemeenten. Rede.
%23101447: KORSTEN, F.J.M. - Roger North (1651-1734), virtuoso and essayist. A study of his life and ideas... and an annotated, selected edition of his unpublished essays...
%23206576: KORSTEN, A.F.A. - Het spraakmakende bestuur : een studie naar effecten van participatie in relatie tot demokratiemodellen en sociale ongelijkheid.
%2358374: KORSTEN, A.F.A. ... [ET AL]. - De Benoemde of gekozen burgemeester.
%2326098: KORT, W.L.P.M. DE. - De Arbeidsbemiddeling in Nederland : verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften.
%23156147: KORT, JEROEN DE. - Edge-disjointness in combinatorial optimization. Problems and algorithms.
%23212276: KORT, PETER M. - Optimal dynamic investment policies of a value maximizing firm.
%23278618: KORTE, CHR.J. & E.L.M. VAN KRANENBURG. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23278643: KORTE-DE WILDE, M.S. DE. - De G-Rekening.
%23278642: KORTE-DE WILDE, M.S. DE. - De G-Rekening.
%23241998: KORTE, HELMUT. - Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik : ein rezeptionshistorischer Versuch.
%2332493: KORTEKAAS, JAN - Risicoanalyse georganiseerde criminaliteit : uitwerking instrumentarium en toepassing op de ICT-ontwikkelingen.
%23222291: KORTEKAAS, CHRISTIAAN RUDOLF. - Rational fools and less-rational sages : on the logic of (militant) collective (in)action within the state.
%23274613: KORTEN, DAVID C. - When Corporations Rule the World.
%23204102: KORTENHOEVEN, DIRKJE. - Vrouwelijke artsen en vestiging als huisarts : een verklaring van verschillen in vestiging tussen vrouwelijke en mannelijke huisartsen.
%2317428: KORTENHORST, L.G. - Bevoegdheid van den Rechter om Ongestraft te Laten.
%238752: KORTENHORST, L.G. & M.J.M. VAN ROOY. - De Collectieve Arbeidsovereenkomst. Juridisch en sociaal-economisch.
%23232479: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken. Een analyse van de artt. 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering.
%23235762: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede.
%2310227: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Voorstellen voor een journalistiek verschoningsrecht n.a.v. de Amerikaanse en Duitse rechtspraktijk.
%23217815: KORTHALS ALTES, WILLEM LODEWIJK. - De betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
%23221093: KORTHALS ALTES, A. - Ons oudste zeerecht.
%23245511: KORTHALS ALTES JR., E.J. - De staatsaansprakelijkheid volgens de rechtspraak van den Conseil d'État in Frankrijk. Diss.
%23276808: KORTHALS, A.H. (INLEIDING). - Rechtspraak herzien : Versnelling en verzelfstandiging.
%23155065: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS (EDS.) - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
%2372500: KORTHALS ALTES, A. - Deinend Zeerecht.
%2367977: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948.
%23217550: KORTHALS ALTES, WILLEM. - De Nederlandse planningdoctrine in het fin de siècle : voorbereiding en doorwerking van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (extra).
%23214437: KORTLEVEN, WILLEM J. - Voorzorg in Nederland : ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie.
%23269148: KORTMANN, C.N.J. - Onrechtmatige overheidsbesluiten.
%23186219: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Legal education in the Netherlands in a comparative context : report of the anniversary conference of 24 May 1995 organised by the Grotius Academy in association with the Centre for Postgraduate Legal Education.
%23277606: KORTMANN, S.C.J.J. & N.E.D. FABER (RED.) - Geschiedenis van de faillissementswet. Deel III: Voorontwerp insolventiewet.
%23107735: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Onderneming en effecten.
%23107596: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23107751: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht. 3e druk.
%23260695: KORTMANN, C.A.J.M. - Staatsrecht en raison d'Etat.
%23192122: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%2336275: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip voor het algemeen welzijn.
%23187194: KORTMANN, C.A.J.M. - Inconsistentie in het publiekrecht.
%2344777: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - The Kingdom of the Netherlands : an introduction to dutch constitutional law.
%23123497: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Awb en de bijzondere wetgeving: preadviezen.
%2330806: KORTMANN, C.A.J.M. - Constitutioneel recht.
%2326312: KORTMANN, S.C.J.J. - Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2: Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel 1: De vertegenwoordiging.
%23253746: KORTMANN, C.A.J.M. (E.A.) - De Grondwet herzien : 25 jaar later, 1983-2008.
%23192106: KORTMANN, C.A.J.M. & BOVEND'EERT, P.P.T. - Inleiding constitutioneel recht.
%23185418: KORTMANN, S.C.J.J. (E.A.) - Financiering en aansprakelijkheid.
%23227394: KORVER, ARIE PIETER EDUARD. - Sarekat Islam 1912-1916 : opkomst, bloei en structuur van Indonesië's eerste massabeweging.
%23195921: KÖRVER, P.H.J. - De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaal-rechtelijk en staatsrechtelijk perspectief.
%23681: KORVER, JAN. - De terminologie van het Crediet-Wezen in het Grieksch.
%23206675: KORVINUS, A.G. - Mensenhandel : tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur.
%23110361: KORZEC, ALEKSANDER. - Confirming alcoholism in drivers under influence.
%23242603: KOSCH, MICHELLE. - Freedom and reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard.
%2330488: KOSCHAKER, PAUL. - Europa en het Romeinse recht.
%2377106: KOSCHAKER, PAUL. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht : Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung.
%23211666: KOSCHNICK, WOLFGANG J. - Standard dictionary of the social sciences = Standard-Wörterbuch für die Sozialwissenschaften. Vol. 2 : German-English. 2 Volume-set.
%23122094: KOSCHNITZKE, RUDOLF. - Herbart und Herbarts Schule.
%23122109: KOSEGARTEN, J.G.L. - Geschichte der Universität Greifswald.
%23157220: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23233561: KOSHALEK, R. & D. HUTT (ED.). - Richard Meier: Architect.
%23160663: KOSIK, KAREL. - La dialectique du concret.
%23241348: KOSINSKI, ANTONI A. - Differential Manifolds
%2360700: KOSINSKI, JERZY. - Passing by. Selected essays, 1960-1991.
%238944: KOSKELA, ERKKI. - A study of bank behaviour and credit rationing.
%2368214: KOSKY, J. - Mutual friends. Charles Dickens and Great Ormond Street Children's Hospital.
%2330697: KOSLOWSKI, REY - Migrants and Citizens: Demographic Change in the European State System.
%23112586: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 3: Jews and Judaism.
%23112585: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 2: New Testament.
%23112583: KOSMALA, HANS. - Studies, Essays and Reviews. Volume 1: Old Testament.
%23204814: KOSSEN, W.J. & A. RIEGER. - Rondom de Oude Kerk : de kroniek van een stadswijk : het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden.
%23969: KOSSMANN, F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan F.K.H. Kossmann t.g.v. zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam.
%2389396: KOSSMANN, RUDOLF RICHARD. - Henry James: dramatist.
%23102127: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme.
%2325321: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA A. - Kamper schepenacten 1316-1354.
%23169064: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic : three studies.
%23228644: KOSSOFF, LEON. - Leon Kossoff : recent paintings.
%23256416: KOSTAKOPOULOU, DORA. - The future governance of citizenship.
%23175351: KOSTER-VAN DIJK, J.M.I. & A. WIJFFELS (EDS.) - Miscellanea Forensia Historica : ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J.Th. de Smidt.
%23122155: KÖSTER, AUGUST. - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
%23102133: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
%23102130: KOSTER, W.J.W. - De Epidaurische Hymne op de Magna Mater.
%23102132: KOSTER, W.J.W. - Enige beschouwingen over de Dorische comedie en haar invloed op de Attische.
%2334784: KOSTER-VAN DIJK, J.M.I. - Gooilanders voor de Grote Raad (1470-1572) : processen uit het archief van de Grote Raad van Mechelen met betrekking tot inwoners en instellingen in en om Gooiland.
%23403: KOSTER, WINNY. - Secret strategies : women and abortion in Yoruba society, Nigeria.
%2392277: KOSTER, SIMON. - Van Schavot tot Schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
%237978: KOSTER, LIA. - Wandelaars in de Nieuwmarktbuurt : een onderzoek naar de invloed van de harddrugsscene op het wonen in een oude binnenstadsbuurt.
%23102128: KOSTER, W.J.M. - De Dyskolos van Menander.
%2377108: KÖSTER, ARNOLD. - Die staatlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II.
%2367675: KOSTER, SIMON. - Bedwateren en verwante toestanden.
%23186132: KOSTER, ADRIANUS. - De eenzame fietser : [insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt].
%23192867: KOSTER, EGBERTS & THEO VAN OEFFELT (EDS.) - Hoogbouw in Nederland : 1990-2000 = High-rise in the Netherlands : 1990-2000.
%238555: KOSTERS, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
%2311780: KOSTERS, J. - Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland.
%233720: KOSTERS, J. & C.W. DUBBINK. - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23271898: KOSTERS, J. & F. BELLEMANS. - Les conventions de La Haye de 1902 et 1905 sur le droit international privé : recueil de législation et de jurisprudence.
%2327382: KOSTERS, J. - Les fondements du droit des gens.
%2388685: KOSTKA, KLAUS. - Zweitregister für Seeschiffe. Eine historisch-rechtsvergleichende Betrachtung.
%23122157: KÖSTLIN, KARL REINHOLD. - Die griechische Ethik bis Plato.
%2377110: KÖSTLIN, CHRISTIAN REINHOLD. - System des deutschen Strafrechts. Band 1: Allgemeiner Teil; Band 2: Abhandlungen aus dem Strafrechte.
%2380622: KOSTOPOULOS-COOPERMAN, C. - The lyrical vision of Maria Luisa Bombal.
%23194525: KOSZTOLNYIK, Z.J. - From Coloman the Learned to Béla III, (1095-1196) : Hungarian domestic policies and their impact upon foreign affairs.
%23244655: KOTAKA, TSUYOSHI AND DAVID L. CALLIES - Taking Land: Compulsory purchase and regulation in Asian-Pacific countries
%23262913: KOTARBA, JOSEPH A. & ANDREA FONTANA (EDS.) - The existential self in society.
%23178483: KOTATKO, PETR (ED.) - Interpreting Davidson.
%23117637: KOTE-NIKOI, NIKOI. - Beyond the new orthodoxy : Africa's debt and development crisis in retrospect.
%23227505: KOTHE, SANITÄTSRAT. - Zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie. Vortrag.
%23278628: KOTHE, CHR. J. & E.L.M. VAN KRANENBURG. - Toezicht op financieringsmaatschappijen.
%23248531: KOTLARSKY, JULIA. - Management of Globally Distributed Component-Based Software Development Projects.
%23235743: KOTLIKOFF, LAURENCE J. - What determines savings?
%23273703: KOTSCH, JOHANNES & REINHARD ADELHELM. - Towards control of desertification in African drylands: Problems, experiences, guidelines (Sonderpublikation der GTZ)
%2377897: KOTT, JAN. - The gender of Rosalind: Interpretations: Shakespeare, Büchner, Gautier.
%2346946: KOTTENHAGEN-EDZES, P.A. - Onrechtmatige daad en milieu : het gebruik van privaatrecht bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade.
%2371012: KOTTING, A.N. - De materiële rechtsidee.
%2387924: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: The moral thought of Louis de León (1527?-1591).
%23169800: KÖTZ, HEIN - Die Begründing höchstrichterlicher Urteile. JACOBS, A.T.J.M. Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen. Preadviezen.
%2387973: KÖTZ, HEIN - Europäisches Vertragsrecht. Band 1: Abschluss, Gültigkeit und Inhalt des Vertrages. Die Beteiligung Dritter am Vertrag.
%23171043: KOUL, SHIBAN K. - Millimeter wave and optical dielectric integrated guides and circuits.
%23133664: KOUSSER, THAD. - Term limits and the dismantling of state legislative professionalism.
%2315152: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid : bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
%23100335: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding tot de bibliografie.
%23229353: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - 'Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs', Jesaja 55:1b : over markteconomie en sociale gerechtigheid.
%235331: KOUWER, B.J. - Gewetensproblemen van de toegepaste psychologie. Rede.
%23149726: KOVÁCS, MÁRIA M. - Liberal Professions and Illiberal Politics. Hungary from the Habsburgs to the Holocaust.
%2389153: KOVALEWSKY, MAXIME. - Coutume contemporaine et loi ancienne : droit coutumier Ossétien éclairé par l'histoire comparée.
%23117823: KOVITZ, ROB. - Pig city model farm : a handbook on architecture and agriculture.
%2398782: KOWALEWSKI, A. - Die Harmonie der sittlichen Werte. Eine Zusammenschau der ethischen, soziologischen und pädagogischen Probleme.
%2323927: KOWALSKI, ROBIN M. - Complaining, Teasing, and Other Annoying Behaviors
%238765: KOZIOL, HELMUT, JOSEF SEETHALER & THOMAS THIEDE (EDS.) - Medienpolitik und Recht II : Presserat, WikiLeaks und Redaktionsgeheimnis.
%23260815: KOZUL-WRIGHT, RICHARD & PAUL RAYMENT. - The resistible rise of market fundamentalism : rethinking development policy in an unbalanced world.
%23274535: KRAAIJ, FRED VAN DER (EDITOR). - Structural Adjustment and Beyond: Long-term Development in Sub-Saharan Africa.
%23201791: KRAAK, J.H. A.O. - De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving.
%23169343: KRAAKMAN, DORELIES. - Kermis in de hel: vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer', 1750-1850.
%2310713: KRAAN, C.A. - De authentieke akte.
%2312242: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
%23247706: KRABBE, J.J. & W.J.M. HEIJMAN. - Economische theorie van het milieu.
%23132438: KRABBE, H.G.M. - De Opiumwet : een strafrechtelijk commentaar.
%23111852: KRABBE, ERIK C.W., RENÉE JOSÉ DALITZ & PIER A. SMIT. (EDS.) - Empirical logic and public debate : essays in Honour of Else M. Barth.
%23122240: KRABBE, OTTO. - Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert.
%2377113: KRABBE, HUGO. - Die moderne Staatsidee. Deutsch.
%2377112: KRABBE, HUGO. - Kritische Darstellung der Staatslehre. Deutsch.
%2327301: KRABBE, J. - Toelating en uitzetting van vreemdelingen.
%23133907: KRABBEN, ERWIN VAN DER - Urban Dynamics: A Real Estate Perspective. An institutional analysis of the production of the built environment.
%2315306: KRADEPOHL, A. - Stellvertretung und kanonisches Eherecht.
%23102136: KRAEMER, H. - Een nieuw geluid op het gebied der Koranexegese.
%23102134: KRAEMER, H. - Vormen van godsdienstcrisis.
%23157153: KRAEMER, JOEL L. & ILAI ALON (EDS.) - Religion and government in the world of Islam : proceedings of the Colloquium held at Tel-Aviv University, 3-5 June 1979 [Israel Oriental Studies, Volume X].
%2343063: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der islamischen Kulturgeschichte.
%23264: KRAEMER, HANS-R. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Texte zu ihrer Entstehung und Tätigkeit.
%2328114: KRAEPELIN, EMIL. - Psychiatrie.
%23273899: KRAEPELIN, EMIL. - Memoirs.
%2382351: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Lehrbuch der Psychiatrie auf klinische Grundlage.
%2360591: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Psychopathia sexualis, with special reference to contrary sexual instinct. A medico-legal study.
%2347988: KRAFFT-EBING, RICHARD VON. - Die transistorischen Störungen des Sebstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht für Aerzte, Richter, Staatsanwälte und Vertheidiger.
%23236011: KRAFT, VICTOR - Erkenntnislehre.
%2377116: KRAH, ADELHEID. - Absetzungsverfahren als Spiegelbild von Königsmacht : Untersuchungen zum Kräfteverhältnis zwischen Königtum und Adel im Karolingerreich und seinem Nachfolgestaaten.
%2377118: KRAHNER, LOTHAR. - Die Verfassung und das Recht der Stadt Gera in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 17. Jahrhundert.
%23245234: KRAITCHIK, MAURICE. - Mathematical recreations.
%23253991: KRAJEWSKI, LEE J. & LARRY P. RITZMAN - Operations Management : World Student Series Edition.
%23254436: KRAKOWIAK, SACHA - Principles of Operating Systems.
%2384157: KRAL, J. - Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von christentum und sozialismus. System einer Gesellschaftsreform nach Naturrecht und Sittengesetz./
%23182944: KRAL, HENDERIKUS. - De functie van het 'sola fide' in de Lutherse belijdenisgeschriften.
%23150028: KRAMER, HEINZ. - A changing Turkey challenges to Europe and the United States.
%23275279: KRAMER, LAWRENCE. - Opera and modern culture : Wagner and Strauss.
%2312971: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Quality control for the food industry.
%23139930: KRAMER, X.E. - Het Kort Geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht.
%23269177: KRAMER, X.E. & H.L.E. VERHAGEN - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel III: Internationaal vermogensrecht.
%2379195: KRAMER, MATTHEW H. - Objectivity and the rule of law.
%23172235: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2367371: KRAMER, AMIHUD AND BERNARD A. TWIGG. - Fundamentals of quality control for the food industry.
%2316841: KRAMER, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland.
%23160288: KRAMER, DAVID BRUCE. - The imperial Dryden : the poetics of appropriation in seventeenth-century England.
%2351326: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a new world : intellectuals and the exile experience in Paris, 1830-1848.
%23267267: KRÄMER, FELIX. - Monet und die Geburt des Impressionismus.
%23265531: KRAMER, DEIRDRE A. & MICHAEL J. BOPP (EDS.) - Transformation in clinical and developmental psychology.
%23273475: KRÄMER, WALTER & GÖTZ TRENKER. - Lexicon van hardnekkige misverstanden : 500 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten, van avondrood tot zeppelin
%23225787: KRAMER, BERNHARD. - Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts : Ermittlung und Verfahren.
%23210450: KRAMER, GERARD - Schaakmat in Jakarta : Soeharto's revanche op de Haagse politiek.
%2344328: KRAMERS, J.H. (VERT.) - De Koran.
%23196944: KRAMLICH, W.E., A.M. PEARSON & F.W. TAUBER. - Processed meats.
%23255491: KRANE, R.E. - Manpower mobility across cultural boundaries : social, economic and legal aspects : the case of Turkey and West Germany.
%23207467: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking : oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
%2310232: KRANENBURG, R. - Staatswetenschappelijke opstellen : aangeboden door oud-leerlingen.
%2398481: KRANENBURG, F. E.A. (RED). - Waterschapschouw: opstellen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen.
%2337234: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn.
%2312370: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 5e Druk. 2 Dln.
%2312371: KRANENBURG, R. - Het Nederlandsch Staatsrecht. 3e Druk. 2 Dln.
%23140413: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2312391: KRANENBURG, R. - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie.
%2316548: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat.
%2316549: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat. Nieuwe bundel.
%235122: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%2312294: KRANENBURG, R. - Positief recht en rechtsbewustzijn : inleiding in de rechtsphilosophie.
%23237253: KRANICH, ERNST MICHAEL. - Thinking beyond Darwin : the idea of the type as a key to vertebrate evolution.
%2352485: KRANS, HERMAN BEREND - Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht.
%23269843: KRARUP-NIELSEN, AAGE. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
%23246617: KRASNER, STEPHEN D. - International regimes.
%23242000: KRASSER, HELMUT. - Horazische Denkfiguren : Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters.
%2312657: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Über Arabische Handschriften gebeugt.
%23102141: KRAUS, F.R. - Sonderformen akkadischer Parataxe: die Koppelungen.
%23102140: KRAUS, F.R. - Nominalsätze in altbabylonischen Briefen und der Stativ.
%23102137: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
%23260365: KRAUS, HERBERT. - Der völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete innerhalb der Reichsgrenze nach dem Stande vom 31. Dezember 1937.
%235525: KRAUS, G. - Leerboek der psychiatrie.
%2345323: KRAUSE, MARTIN - Garo Antreasian: Written on Stone : Catalogue Raisonne of Prints 1940-1995.
%23179723: KRAUSE, HANS., NEHRING, PETER. - Konserventechnisches Taschenbuch der Obst- und Gemüseverwertungsindustrie.
%2377120: KRAUSE, THOMAS. - Die Strafrechtspflege im Kurfürstentum und Königreich Hannover vom Ende des 17. bis zum ersten Dritte des 19. Jahrhunderts.
%23128361: KRAUSE, S.J. (ED). - Essays on Determinism in American literature.
%2356606: KRAUSE, GÜNTER B. - Der internationale Fernmeldeverein.
%23183827: KRAUSE, MARTIN F. - Garo Antreasian : written on stone : catalogue raisonné of prints, 1940-1995.
%23225389: KRAUSS, ALFRED. - Der Irrgang der deutschen Königspolitik : die Lehren der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft.
%2395510: KRAUSS, EDUARD. - Die Familie Krauss seit Ende des 16. Jahrhunderts nebst den anverwandten Familien Rüffershöfer, Eichhorn und Pann.
%23131208: KRAUSS, IRVING. - Stratification, class and conflict.
%2383219: KRAUSS, LEONARD I. & AILEEN MACGAHAN. - Computer fraud and countermeasures.
%23266698: KRAUSZ, MICHAEL. - Rightness and reason : interpretation in cultural practices.
%23211469: KRAUT, ALAN M. - Goldberger's war : the life and work of a public health crusader.
%23785: KRAVE - Exploring ecology underground : microbial community structure and nitrogen transformations in tropical soil.
%23218886: KRAWEHL, OTTO-ERNST. - Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-1860.
%2377122: KRAWIELICKI, ROBERT. - Grundlagen des Bereicherungsanspruchs.
%233495: KREBS, RONALD R. (EDITOR) - In War's Wake: International Conflict and the Fate of Liberal Democracy.
%23264402: KREDIETBANK. - Juridische facetten van het elektronisch geldverkeer.
%23257375: KREIDMANN, ALSIK. - Entstehung und Werdegang des Menschen und der Lebewesen aller Zeiten auf Grund des Verwachsungsprinzipes.
%23160606: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23273122: KREIJEN, GERARD - State, Sovereignty, and International Governance
%23192626: KREIJEN, GERARD PETER HUBERT. - State failure, sovereignty and effectiveness : legal lessons from the decolonization of Sub-Saharan Africa.
%23216107: KREIKEN, E.J. - Airbus Industie. industriële samenwerking & Europese Industriepolitiek.
%23227767: KREK, GREGOR. - Einleitung in die slavische Literaturgeschichte : akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge.
%2367438: KREKEL, H. - Engeland en Europa : de grondslagen der Britsche buitenlandsche politiek : Het probleem der Engelsch-Fransche betrekkingen : de crisis in het Fransche alliantiesysteem na 1756 : Pitts beleid in zijn eerste periode (1783-1792).
%23124724: KRELL, DAVID FARRELL. - Nietzsche: a novel.
%23125116: KRELL, DAVID FARRELL. - Intimations of morality : time, truth and finitude in Heidegger's Thinking of Being.
%23271654: KRELL, DAVID FARRELL. - Lunar voices : of tragedy, poetry, fiction, and thought.
%2332284: KRELLE, W. & A.F. SHORROCKS (ED.). - Personal income distribution. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association Noordwijk aan Zee, Netherlands April 18-23, 1977.
%2377124: KRELLER, HANS. - Erbrechtliche Untersuchungen aufgrund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden.
%2320402: KREMER, RENÉ. - Le néo-realisme américaine.
%23122255: KREMER, ALFRED FREIHERR VON. - Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen.
%23233014: KREMER, MONIQUE. - How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe.
%2353616: KREMER, MARCEL RONALD. - Huwelijk en vermogen : een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809).
%23117532: KREMERS, ISMAY PERNEL. - Remembering autobiographical events in borderline personality disorder.
%23193303: KREN, THOMAS - Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated manuscripts.
%23235987: KRESGE, DAVID T. ... [ET AL.] - Regions and resources : strategies for development.
%23220890: KRETSCHMANN, GEORG. - Faszination Fälschung : Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
%2310845: KRETSCHMAR, HANS. - Die Einheit der Volkswirtschaft in den älteren deutschen Wirtschaftslehren.
%23122280: KRETSCHMAYR, HEINRICH. - Geschichte von Venedig. 3 Bände.
%2378290: KRETZSCHMAR, JOHANNES ROBERT. - Die Entstehung von Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zwischen der mittleren Saale und der Lausitzer Neisse.
%2328509: KREUKELS, L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940.
%23269514: KREUSCH, IRINA MARIA. - Der Eid zwischen Schwurverbot Jesu und kirchlichem Recht : Verehrung oder Missbrauch des göttlichen Namens?
%23133520: KREUSLER, A.A. - A Teacher's Experiences in the Soviet Union.
%2359187: KREUTZ, PETER. - Die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nach Art. 86 EWG-Vertrag.
%2387723: KREUTZER, LEO & JÜRGEN PETERS (EDS.) - Welfengarten : [Jahrbuch für Essayismus : Band Elf, 2001].
%23129059: KUNSTAMT KREUZBERG. - Weimerar Republik.
%2350141: KREUZER, ARTHUR (ED.) - Handbuch des Betaubungsmittelstrafrechts.
%2310235: KREVELD, J.H. VAN & M. SCHELTEMA. - Parlementaire geschiedenis van de wet AROB alsmede van de daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Raad van State.
%2344380: KREY, VOLKER. - Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band.1 : Grundlagen, Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld.
%23215273: KRIEG, ROBERT ANTHONY. - Catholic theologians in Nazi Germany.
%23276439: KRIEGER, JOEL (ED.) - The Oxford companion to international relations. Vol. 1: Afghanistan-Kosovo War; Vol. 2: Latin American and Caribbean Regional Organizations-Yugoslavia.
%2386873: KRIEGER, PETER. - Die Vorerbschaft in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz.
%2378292: KRIEGER, KARL-FRIEDRICH. - Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca. 1200-1437).
%23131235: KRIEGER, M. - The play and place of criticism.
%23160267: KRIEGER, JOEL. - The Oxford companion to politics of the world.
%23203570: KRIEGER, HEIKE (ED.) - The Kosovo conflict and international law : an analytical documentation 1974-1999.
%23232541: KRIEKEN, PETER J. VAN. - Terrorism and the International Legal Order:With Special Reference to the UN, the EU and Cross-Border Aspects.
%23173359: KRIEKEN, P.J. VAN & CH.O. PANNENBORG (EDS.) - Liber Akkerman : in- and outlaws in war.
%2314613: KRIER, THERESA M. - Gazing on secret sights : Spenser, classical imitation, and the decorums of vision.
%2378296: KRIES, AUGUST VON. - Die Rechtsmittel des Zivilprozesses und des Strafprozesses nach den Bestimmungen der deutschen Reichsgesetzes.
%2378294: KRIES, AUGUST VON. - Der Beweis im Strafprozess des Mittelalters.
%2310511: KRIESI, HANSPETER. - Political mobilization and social change : the Dutch case in comparative perspective.
%23154604: KRIJNEN, M.M. & M.R. MOK (EDS.) - Het rekest-civiel herroepen : een actualisering, aangeboden aan Th.B. ten Kate, t.g.v. zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad.
%234635: KRIKKE, JUDICA I. - Het bibliotheekprivilege in de digitale omgeving.
%23101450: KRINNER, ROMAN (1678-1738) - Autobiographie.
%23171719: KRIPPENDORFF, EKKEHART (ED.). - Friedensforschung.
%23131396: KRIPPENDORFF, EKKEHART. - Internationale Beziehungen.
%23265495: KRISPYN, EGBERT. - Anti-Nazi writers in exile.
%23154606: KRISTEL, CONNY (ED.) - Binnenskamers : terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog : besluitvorming.
%23225738: KRISTEL, CONNY (ED.) - Polderschouw : Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
%23208148: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht : een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht.
%23224133: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Het leven uit den dood : studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
%23207363: KRISTENSEN, PEER HULL & JONATHAN ZEITLIN. - Local players in global games : the strategic constitution of a multinational corporation.
%23174093: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - De rijkdom der aarde in mythe en cultus.
%23173572: KRISTENSEN, WILLIAM BREDE. - Antieke wetenschap.
%23196338: KRISTEVA, JULIA - Essays in semiotics = Essais de sémiotique.
%23274046: KRISTEVA, JULIA - This Incredible Need to Believe.
%23129770: KRISTEVA, JULIA - This incredible need to believe.
%23223607: KRISTEVA, JULIA - The Kristeva reader.
%23191037: KRISTEVA, JULIA - The sense and non-sense of revolt.
%2397451: KRIVATSY, PETER. - A Catalogue of Seventeenth Century Printed Books in the National Library of Medicine.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28