Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2312188: JONGH, G.T.J. DE. - Bedreigde levens. Over reclassering, strafrecht en kinderrecht.
%2327469: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%2316401: JONGH, J.F. DE. - De vernieuwing van het staatkundig bestel.
%2354276: JONGH, G.T.J. DE. - Bewijs van goed zedelijk gedrag. Praeadvies.
%2348589: JONGH, JAN DE. - Experimenteel onderzoek naar het moreele oordeel. Diss.
%2320054: JONGMA, M.P. - De milieuvergunning : een onderzoek naar het beschermingsniveau en de soorten voorschriften.
%23154063: JONGMAN, R.W. (ED.) - De armen van Vrouwe Justitia. Sociale positie, criminaliteit en justitiële reacties.
%23166841: JONGSTRA, ATTE. - De Multatulianen : 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde : bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
%23264401: JONGSTRA, ATTE. - Kristalman : Multatuli-oefeningen.
%23234053: JONKE, GERT. - Homage to Czerny : studies in virtuoso technique.
%23234277: JONKE, GERT. - Geometric Regional Novel.
%2320737: JONKER, JEDID-JAH. - Target selection and optimal mail strategy in direct marketing.
%23192939: JONKER, E. & M. VAN ROSSEM (EDS.) - Geschiedenis en cultuur : achttien opstellen.
%23181952: JONKER, WILLEM DANIEL. - Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katholieke teologie.
%23191213: JONKERS, E.J. - Economische en sociale toestanden in het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris.
%231083: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%2385683: JONKERS, PETRA. - Diskwalificatie van wetgeving : de totstandkoming en uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Wbeaa).
%2316782: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%237695: JONKERS, J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht.
%23251749: JONKERS, MARINA. - Een miskende revolutie : het moederschap van Marokkaanse vrouwen.
%23143790: JONSSON, URBAN. - Human rights approach to development programming.
%2325627: JONSSON, STEFAN. - A brief history of the masses : (three revolutions)
%23190187: JÖNSSON, B. & J. ROSENBAUM (EDS.) - Health Economics of Depression.
%2376672: JOOR, JOOST & HEIKELINA VERRIJN STUART. - The building of peace : a hundred years of work on peace through law : the Peace Palace, 1913-2013.
%23278635: JOOSEN, E.P.M. & M.G. VAN 'T WESTEINDE. - Securisatie.
%23185641: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
%2373299: JOOSEN, E.P.M. - Overdracht van ondernemingen uit faillissement.
%23108530: JOOSSE, JOOS. - Biologie en psychologie : naar vruchtbare kruisbestuivingen.
%23269285: JOOST, TH. VAN & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Omtrent de huid : cultuurhistorische verkenningen.
%23175429: JOOSTEN, H.F.J. - Medezeggenschap.
%2376758: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
%23143298: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
%236909: JOPPE, INGRID S. - Overgangsrecht in het internationale privaatrecht en het fait accompli.
%23278678: JOPPE, I.S. - De Nederlandse rechtspraak inzake huwelijk in het internationaal privaatrecht, 1963-1972.
%23115783: JORDAAN, ROY E. (ED.) - In praise of Prambanan : Dutch essays on the Loro Jonggrang Temple complex.
%23270314: JORDAANS, T.B. & J. HAZEWINKEL. - Nederlandse taal voor politie-ambtenaren.
%2341352: JORDAN, ELIJAH. - Theory of legislation : an essay in the dynamics of public mind.
%23227516: JORDAN, MANUEL. - Makishi : mask characters of Zambia.
%2333408: JORDAN, RICHARD D. - The Quiet Hero: Figures of Temperance in Spencer, Donne, Milton, and Joyce.
%23128078: JORDAN, DAVID P. - The King's trial. Louis XVI vs. the French Revolution.
%23147009: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American National Security: Policy and Process.
%23147011: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American national security.
%23265347: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven : haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
%23173357: JORDE, THOMAS M. & DAVID J. TEECE (ED.) - Antitrust, Innovation, and Competitiveness.
%23180055: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 8e Druk.
%2329382: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 10e Druk.
%2388838: JÖRG, C.J.A. - The Geldermalsen : history and porcelain.
%2381274: JÖRG, N. - Vijfentwintig dagvaardingen : strafrechtelijk oefenmateriaal.
%23129683: JÖRG, N. - Strafbare rechtspersonen in Amerika : corporaties en hun functionarissen in het Amerikaanse strafrecht in rechtsvergelijkend perspectief.
%2332348: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate.
%23204324: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 5e Druk.
%23181894: JØRGENSEN, POUL HENNING. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der Theo-Ontologische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
%23232545: JORGENSEN, KNUD ERIK (ED.) - European approaches to crisis management.
%23233952: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 2: energy, the environment , and economic growth.
%23225965: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 1: Econometric general equilibrium modeling.
%23226041: JORGENSON, DALE W. - Econometrics. Volume 3: Economic growth in the information age.
%2335161: JORISSEN, W.P. & L.TH. REICHER. - J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode 1877-1895.
%23221066: JORNA, F.B.A. ... [ET AL.] - Subsidiebeschikkingen : ervaring met de Awb.
%23251745: JORRITSMA, HENRI. - Damergou : een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
%23255205: JÖRS, PAUL, WOLFGANG KUNKEL & LEOPOLD WENGER. - Römisches Recht.
%23180349: JOSEPH, ROSARA - The War Prerogative: History, Reform, and Constitutional Design.
%23243192: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%2393681: JOSEPH, GILBERT M. - Rediscovering the past at Mexico's periphery : essays on the history of modern Yucatan.
%23243441: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%23260: JOSEPHUS JITTA, M.W., M.R. MOK. - Het recht van enquête onderzocht.
%238149: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - The renovation of International Law on the basis of a juridical community of mankind.
%23266895: JOSHUA, WYNFRED & STEPHEN P. GIBERT. - Arms for the Third World : Soviet military aid diplomacy.
%23102069: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE. - Ruler and Realm : Political Myths in Western Indonesia.
%2313340: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23221083: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23227479: JOUGHIN, JOHN J. & SIMON MALPAS. - The new aestheticism.
%23146832: JOUMERD, ABDUL JABBAR - Le drame de la Palestine Arabe: vue d'ensemble sur le probleme Palestinien actuel.
%236134: HUNGARIAN LEGAL JOURNAL. - Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XX/ 1 and XX/2.
%23143268: JOUSTRA, C.M. & M.V. POLAK. - Internationaal, communautair en nationaal IPR. Preadviezen.
%23231829: JOUSTRA, ARENDO. - Ruud Lubbers: Manager in de politiek (Dutch Edition).
%2344829: JOUSTRA, CARLA A. - De internationale consumentenovereenkomst.
%23271356: JOUSTRA, ARENDO. - Het hof van Brussel, of, Hoe Europa Nederland overneemt.
%2374371: JOUVE, NICOLE WARD. - Colette.
%23237114: JOWELL, JEFFREY & DAWN OLIVER (EDS.) - The changing constitution. 5th edition.
%23274169: JOY, JANET E. ... [ET AL.] (EDS.) - Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base
%23224125: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce.
%23149846: JOYCE, DAVIS D. - Edward Channing and the Great Work.
%23276900: JOYCE, JAMES AVERY (ED.) - Human rights : international documents, Volume 1-3.
%2370910: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%2319983: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%2392082: JOYNER, NANCY D. - Aerial hijacking as an international crime.
%23274333: JOYNER, DAVID - Adventures in group theory : Rubik's cube, Merlin's machine, and other mathematical toys
%23254069: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2331260: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2339626: JUCHTER, SILKE & CORNELIA ACKERMANN. - Lockstoffe : was wirkt.
%2347977: JUDD, CHARLES M. - Research methods in social relations.
%2347456: JUDD, J. STEPHEN - Neural Network Design and the Complexity of Learning.
%23206049: JUDONG, LEO. - Het essentialisme : hoe het uit fracties bestaan van de ruimte tot de ontknoping leidt van de wereldraadsels.
%2371723: JUERS, EVELYN - House of Exile: The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroeger-Mann.
%2319835: JUHNKE, KLAUS-JÜRGEN. - Die Bedeutung und Gestaltung der Eisenbahnen für den Personenverkehr in Ballungsräumen.
%23169685: JUHOS, BELA., SCHLEICHERT, HUBERT. - Die erkenntnislogischen Grundlagen der klassischen Physik.
%23266564: JUHOS, BELA. - Selected papers on epistemology and physics.
%23169353: JUIN, HUBERT - Dessins erotiques de Bertrand II.
%2368251: JULIANELLI, JANE - The Naked Shoe: The Artistry of Mabel Julianelli.
%23231025: JULIEN, CH.-ANDRÉ. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : de la conquête Arabe à 1830.
%23276694: JULIEN, CH.-ANDRÉ. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : des origines à la conquête Arabe (647 ap. J.-C.)
%23237025: JULIUS, ANTHONY. - Trials of the Diaspora : a history of antisemitism in England.
%23275376: JULIUS, ANTHONY. - T.S. Eliot, anti-semitism, and literary form.
%23129036: JULIUS, A. - T.S. Elliot, Anti-Semitism, and literary form.
%23210767: JULL, PETER. - Nunavut: Inuit Regain Control of Their Lands and Their Lives.
%2361653: JULLIEN, ROBERT. - Les hommes fossiles de la pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique).
%23136243: JULY, SERGE - Les Années Mitterand. Histoire baroque d'une normalisation inachevée.
%23224232: JUMA, CALESTOUS & J.B. OJWANG (EDS.) - In land we trust: Environment, private property and constitutional change (ACTS environmental policy series).
%23220732: JUMEAU, ANNE-FRANÇOISE., TALLON, FRANCK. - News : 25 projects by Périphériques Architects.
%2342398: JUNG, CARL GUSTAV. - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes.
%23116611: JUNG, JULIUS. - Julius Ficker 1826 - 1902 : ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte.
%23149055: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologie und Erziehung ; Analytische Psychologie und Erziehung. Konflikte der kindlichen Seele. Der Begabte.
%2375684: JUNG, HWA YOL. - Rethinking Political Theory : essays in Phenomenology and the Study of Politics.
%23406: JUNG, DIETER. - Die Hoheit der Staaten im Raum oberhalb der Erdoberfläche.
%23116663: JUNG, JULIUS. - Die romanischen Landschaften des Römischen Reiches : Studien über die inneren Entwicklung in der Kaiserzeit.
%23116665: JUNG, JULIUS. - Römer und Romanen in den Donauländern : historisch-etnographische Studien.
%235360: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235359: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235346: JUNG, CARL GUSTAV. - Analytische Psychologie und Erziehung : 3 Vorlesungen gehalten in London in Mai 1924.
%235345: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen.
%234684: JUNG, CARL GUSTAV. - Seelenprobleme der Gegenwart : Vorträge und Aufsätze.
%2340193: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften von C.G. Jung. Zusammengestelt und herausgegeben von Dr. Jolan Jacobi.
%23116667: JUNGE, JULIUS. - Saka-Studien : der ferne Nordosten im Weltbild der Antike.
%2323770: JUNGER, MARIANNE. - Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden , II.
%2323649: JUNGER-TAS, JOSINE. - Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming : periode 1980-1990.
%23193101: JUNGER, MARIANNE & JAAP DRONKERS (EDS.) - Daders, slachtoffers en andere tegenslag : samenhang tussen ongewenste uitkomsten.
%2333534: JUNGER, M. - Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys.
%2368814: JUNGER-TAS, JOSINE. - Alternatieven voor de vrijheidstraf : lessen uit het buitenland.
%2323651: JUNGER-TAS, JOSINE & MAURITS KRUISSINK. - Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit : periode 1980-1988.
%234454: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs.
%23254212: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs : proceedings of the fifth conference on subjective propability, utility and decision making, Darmstadt, 1-4 sept. 1975.
%23231477: JUNGMANN, N. ... [ET AL.] - Paritas passé : debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden.
%23231797: JUNGSCHLEGER, INEKE - Marga Klompe: Een gedreven politica haar tijd vooruit (Dutch Edition).
%23238222: JUNHUA, LÜ., PETER G. ROWE & ZHANG JIE (ED.) - Modern urban housing in China 1840-2000.
%2387696: JUNK, W. RAY AND HARRY M. PANCOAST. - Handbook of sugars for processors, chemists, and technologists.
%233287: JUNKER-KENNY, MAUREEN - Habermas and theology.
%23150683: JUNKERS, HERBERT. - Niederländische Schauspieler und Niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
%23213610: JUNNE, GERD., TULDER, ROB VAN. - European multinationals in core technologies.
%23176366: JUNOD, DOMINIQUE-D. - The imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz-Yisrael conflict, 1945-1952 : the influence of institutional concerns on a humanitarian operation.
%2343678: JÜNSCHKE, KLAUS & UGÜR TEKIN (EDS.) - Jugendkriminalitat: Gegen die Kriminalisierung Von Jugendlichen.
%2322210: JURG, A. - Sociale zekerheid en het financiële plan. 5e druk.
%23151084: JÜRGENS, ADOLF - Skandinavien und Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart.
%2381604: JURGENS, E. C. M - De PPR op aarde: Een haastig pamflet.
%23177806: JURGENS, G.T.J.M., T. TER BRUGGE, J. VELTMAN (RED.) - Bestuursrechtspraak ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen.
%23176712: JÜRGENSEN, HELMUT, MARIO PETRICH & HANNS JOACHIM WEINERT (EDS.) - Semigroups : proceedings of a conference held at Oberwolfach , Germany , December 16-21 , 1978.
%2323132: JURIK, NANCY C. - Bootstrap Dreams: U.S. Microenterprise Development in an Era of Welfare Reform (ILR Press Book)
%2316746: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - NJ 1913-1988 : annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren n.a.v. 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
%2376563: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - Nederlandse Jurisprudentie : [uitspraken in burgerlijke [en] strafzaken]. Register 1990-1994.
%2339046: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - The Hungarian situation and the Rule of Law.
%23262056: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Migration and international human rights law.
%2392649: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Development, human rights and the rule of law : report of a conference held in the Hague on 27 April-1 May 1981.
%23228617: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Justice enslaved : a collection of documents on the abuse of justice for political ends.
%23199931: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Praemium Erasmianum 1989.
%23128105: JURJI, EDWARD J. (ED.) - Religious pluralism and world community. Interfaith and intercultural communication.
%23207418: JURRIAANS, HENK. - M'n leven als kunstwerk.
%2322301: JURRJENS, RUDOLF THEODOOR. - The free flow : people, ideas, and information in Soviet ideology and politics.
%23116381: JUSEK, KARIN. - Een broeierige idylle : beelden van het moderne Oostenrijk.
%23154025: JUSSAWALLA, F. & R.W. DASENBROCK - Interviews with Writers of the Post-Colonial World.
%23143516: JUST-DAHLMANN, BARBARA. - Tagebuch einer Staatsanwältin.
%23277212: JUSTER, F. THOMAS (ED.) - The distribution of economic well-being.
%23246585: JUSTER, SUSAN. - Disorderly women : sexual politics & Evangelicalism in revolutionary New England.
%23236242: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens. Band 1 : 1. Abtheilung : Politische Schriften; 2. Abtheilung : Abhandlungen von dem Finanzwesen.
%23207229: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen oder Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden. Teil I-II.
%2377280: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamte Polizeiwissenschaft.
%23159683: JUSTI, CARL. - Winckelmann und seine Zeitgenossen. 1. Band : Winckelmann in Deutschland; 2.-3. Band : Winckelmann in Rom.
%23266310: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens.
%2320663: JUSTICE, THE ROYAL COMMISSION ON CRIMINAL - A Report on the Administration of Criminal Justice in the Pre-trial Phase in France and Germany (Research Study)
%23102369: LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONAL = PERMANENT COURT OF INTERATIONAL JUSTICE - Statut juridique du Groënland oriental : arrêt du 5 avril 1933 = Legal status of Eastern Greenland : judgment of April 5th, 1933.
%2341973: JUSTICE, PAUL W. - Relevant Linguistics: An Introduction to the Structure and Use of English for Teachers (Center for the Study of Language and Information - Lecture Notes).
%23271486: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. - La Cour Internationale de Justice = The International Court of Justice.
%23136718: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Grenzen tussen Goed en Kwaad : 13 Essays over Preventie, Misdaad en Straf in de 21ste Eeuw.
%23236806: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Langst leve het nieuwe erfrecht.
%23237477: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving : systematische beschrijving van de procedure.
%23171806: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving. Systematische beschrijving van de procedure.
%23237525: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung und andere verfahrensrechtliche Bestimmungen : Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
%23237488: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessrecht der DDR : Lehrkommentar zur Strafprozessordng der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968.
%23237524: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung - StPO - : sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen.
%23163707: JUSTMAN, STEWART - The Autonomous Male of Adam Smith.
%2378355: JÜTHNER, JULIUS. - Philostratos über Gymnastik.
%2368421: JUUL, KRISTINE. - Tubes, tenure and turbulence : the effects of drought related migration on tenure issues and resource management in Northern Senegal.
%2383511: JUYNBOLL, TH.W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer der Sjâfiitische school.
%23106981: KAAK, JOACHIM. - Rembrandts Grisaille Johannes der Täufer predigend : Dekorum-Verssoss oder Ikonographie der Unmoral?.
%23190753: KAANDORP, C.J.E. & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Dokters van eeuwen : twintig artsen uit twee millennia.
%23257115: KAANDORP, C.J.E. - Kuren naar kwaal. Kuuroorden en behandelingen.
%23195061: KAAR, R.H. VAN HET. - Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris : structuurregeling en medezeggenschap.
%23276542: KAARTO, TOMI. - Jacques Derrida and the question of interpretation : the phenomenological reduction, the intention of the author and Kafka's law.
%23269319: KAASE, MAX & KENNETH NEWTON. - Beliefs in government.
%23157761: KABAK, A.A. - Op het smalle pad: de Jood uit Nazareth.
%2381931: KABAKOV, ILYA. - Ilya Kabakov : Der Text als Grundlage des Visuellen = The Text as the Basis of Visual Expression.
%23270824: KABAKOV, ILYA. - Ilya Kabakov : the old reading room : an installation in the Doelenzaal in Amsterdam, 8th July to 6th August 1999 = een installatie in de Doelenzaal te Amsterdam, 8 juli tot en met 6 augustus 1999.
%23277988: KABEL, JAN. - Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring? : over de beoordeling door de rechter van commercie¨le communicatie
%23168860: KABEL, J.J.C. - Recht om mee te spelen.
%23164656: KABIR, P.K. - The CP Puzzle. Strange decays of the neutral kaon.
%23274516: KABOU, AXELLE. - Et si l'Afrique refusait le développement?
%23121731: KAC, V. (ED.) - Infinite Dimensional Groups with Applications. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 4.)
%23238057: KACHWAHA, MAMTA. - The judiciary in India : determinants of its independence and impartiality.
%23248521: KADANE, JOSEPH B. - Robustness of Bayesian analyses.
%23240125: KADANE, JOSEPH B. - Statistics in the Law: A Practitioner's Guide, Cases, and Materials.
%23208102: CANATAN. KADIR. - Turkse Islam : perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland = Turkish Islam : perspectives on organization and leadership in the Netherlands.
%2380459: KADISH, DORIS Y. - Politicizing Gender. Narrative strategies in the aftermath of the French Revolution.
%23150391: KADISH, SANFORD H. (ED.) - Encyclopedia of Crime and Justice.
%23109805: KADLER, ERIC H. - Literary figures in French drama (1784-1834).
%23236799: KADRI, SADAKAT - Heaven on Earth : a Journey Through Shari'a Law from the Deserts of Ancient Arabia to the Streets of the Modern Muslim World.
%2371134: KADT, JACQUES DE. - Verdediging van het Westen : een bundel essays.
%2355090: KADT, JACQUES DE. - Herman Gorter : nee en ja.
%23264636: KADT, JACQUES DE. - Uit mijn communistentijd.
%23172428: KADVANY, JOHN DAVID. - Imre Lakatos and the guises of reason.
%23115301: KAEHLIG, CARL-BERND. - Gesellschaftsrecht in Indonesien : autonome und nationale Gesellschaftsformen.
%23122458: KAELIN, E.F. - The Unhappy Consciousness. The Poetic Plight of Samuel Beckett. An Inquiry at the Intersection of Phenomenology and Literature.
%23122907: KAELIN, E.F. & CALVIN O. SCHRAG (ED.) - American Phenomenology. Origins and Developments.
%23113420: KAELIN, E.F. - Texts on Texts and Textuality : a Phenomenology of Literary Art.
%23248471: KAEMMEL, ERNST. - Finanzgeschichte : Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, vormonopolist. Kapitalismus.
%2388395: KAEPPELIN, P. - La Compagnie des Indes Orientales et Francois Martin.
%2367314: KAESTLE, C.F. & VINOVSKIS, M. - Education and social change in nineteenth-century Massachusetts.
%2385003: KAGAN, DONALD. - Thucydides: The Reinvention of History.
%23156162: KAGAN, ROBERT A. & LEE AXELRAD (EDS.) - Regulatory encounters : multinational corporations and American adversarial legalism.
%2362223: KAGAN, ROBERT ALLEN - Balans van de macht : de kloof tussen de Verenigde Staten en Europa.
%23235109: KAGAN, JEROME. - An argument for mind.
%23230063: KAGAN, ANDREW. - Trova
%23130940: KAGAY, DONALD J. - The Usatges of Barcelona the Fundamental Law of Catalonia
%23223533: KAGIE, RUDIE. - De eerste neger.
%23184830: KAHANE, HOWARD. - Logic and philosophy; a modern introduction.
%23153835: KAHIN, BRIAN (ED.), WILSON III, E.J. (ED.) - National information infrastrucure initiatives: Vision and policy design.
%23160113: KAHIN, AUDREY R. - Subversion as foreign policy : the secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia.
%23235897: KAHL, WILHELM. - Festgabe der Berliner Juristischen Fakultät für Wilhelm Kahl zum Doktorjubiläum : am 19. April 1923.
%23128035: KAHLBAUM, KARL LUDWIG. - Die Katatonie oder Spannungsirresein : eine klinische Form psychischer Krankheit.
%23239797: KAHLENBERG, RICHARD D. - Tough liberal : Albert Shanker and the battles over schools , unions , race , and democracy.
%23147150: KAHLER, MILES. - Regional futures and transatlantic economic relations.
%2387060: KAHLER, MILES (ED.). - The politics of international debt.
%23184814: KAHMEN, VOLKER. - Eroticism in contemporary art.
%23183156: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%23209474: KAHN, JOEL S. - Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world.
%2316605: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%23198685: KAHN-FREUND, OTTO. - A source-book on French law : systems, methods, outlines of contract.
%23195980: KAHN, LOTHAR. - Insight and action : the life and work of Lion Feuchtwanger.
%23124661: KAHR, JOHANNA. - Entpersönlichende Personenerwähnung im modernen Französischen Roman. Untersuchungen zur Grammatik und Poetik narrativer Texte.
%2377282: KAHRSTEDT, ULRICH. - Studien zum öffentlichen Recht Athens. Band 1: Staatsgebiet und Staatangehörige in Athen. Band 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen.
%23222623: KAIMAR, VASANT & SUCHETA MAZUMDAR (EDS.) - Antinomies of modernity : essays on race, orient, nation.
%23238483: KAINZ, HOWARD P. - Hegel's Phenomenology , part I : analysis and commentary.
%23113424: KAINZ, HOWARD P. - Politically Incorrect Dialogues. Topics Not Discussed in Polite Circles.
%23159648: KAINZ, HOWARD P. - G.W.F. Hegel : the philosophical system.
%23272491: KAINZ, HOWARD P. - The philosophy of human nature.
%23239686: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23215537: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23176612: KAISE, TETSUO. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23125321: KAISER, GERHARD - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23275219: KAJI, MASANORI. - Early responses to the periodic system.
%23146926: KAKES, JAN. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23238470: KALAR, BRENT. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: KALATHIL, SHANTHI & TAYLOR C. BOAS. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%23171046: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%2377286: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%2377284: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%23124541: KALDERS, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%2383737: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23206667: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on value and distribution.
%23202347: KALDOR, NICHOLAS. - An expenditure tax.
%2321247: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23230947: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23228714: KALFF, MARGARETHA. - Uit den strijd om het recht.
%23194542: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%2346259: KALFF JR, JAN. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23175844: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: KALINOFF, DIMITRI - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: KALINOWSKA, IZABELA. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%2372018: KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%2359884: KALKMAN, J.W., A.W. HINS & E.C.M. JURGENS. - Communicatie- en informatievrijheid in het digitale tijdperk.
%23116674: KALKOFF, PAUL. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: KALKWIEK, K. & A. SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%2346606: KALMA, PAUL. - Links, rechts en de vooruitgang.
%23227796: KALMA, PAUL. - De illusie van de 'democratische staat' : kanttekeningen bij het sociaal-democratisch staats- en democratiebegrip.
%23156174: KALMAN, LAURA A. - The strange career of legal liberalism.
%23202814: KALMTHOUT, ANTON M. VAN ... [ET AL.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23117598: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Onbetaalde arbeid ten algemenen nutte: Een dienst aan de dienstverlening?
%23161043: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23203415: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule : Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979; Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
%23260830: KALNTHOUT, ANTON M. VAN & PETER J.P. TAK. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: KALONJI, M.T. ZEZEZE. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23173107: KALSHOVEN, FRITS. - The law of warfare : a summary of its recent history and trends in development.
%23270718: KALSHOVEN, FRITS (ED.) - The centennial of the First International Peace Conference : reports & conclusions.
%23211613: KALSHOVEN, FRITS. - Constraints on the waging of war.
%2321687: KALTENBACH, FRANK - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%23274102: KALVERBOER, ALEX FEDDE (ED.) - Developmental Biopsychology: Experimental and Observational Studies in Children at Risk.
%23169585: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
%2329557: KAM, C.A. DE. - Tax reform in a welfare state : The case of the Netherlands, 1960-1987. Diss.
%23237463: KAM, C.A. DE. - Kluwer schets van de leer van de sociale zekerheid.
%2386382: KAM, C.A. DE ... [ET AL.] - Belastingrecht in hoofdlijnen.
%2339396: KAM, C.A. DE & J. DE HAAN (EDS.) - Terugtredende overheid: Realiteit of retoriek? Een evaluatie van de grote operaties.
%2328216: KAM, BENJAMIN JAN. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%23138957: KAM, BRITA DE. - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief.
%23185937: KAM, ELSKE VAN DER. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%23101431: KAMAL, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23147102: KAMARCK, ELAINE CIULLA & JOSEPH S. NYE, JR. (EDS.) - Governance.com : democracy in the information age.
%23188161: KAMEMOTO, HARUYUKI & AMORE, TERESITA D., - Breeding dendrobium orchids in Hawaii.
%23275391: KAMEN, HENRY. - The phoenix and the flame : Catalonia and the Counter Reformation.
%23275358: KAMEN, HENRY. - The disinherited : exile and the making of Spanish culture, 1492-1975.
%23275393: KAMEN, HENRY. - Philip V of Spain : the king who reigned twice.
%23275389: KAMEN, HENRY. - Philip of Spain.
%23102078: KAMERBEEK, J.C. - Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
%23102072: KAMERBEEK JR., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%23102076: KAMERBEEK, J.C. - Problemen van de eenheid en de zin van Sophocles' Oedipus Tyrannus.
%2370242: KAMERLING, R.N.J. & HELVOORT, J.R. VAN. - Fraudesignalen in uw bedrijf.
%23209030: KAMERLING, R.J.N., W. VERHOOG, L.M.F.J. KEULENEER. - Vijftien over forensische accountancy.
%23197633: KAMERMAN, JACK (ED.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23236382: KAMERMANS, NARTIJN C. & ELENA PILERI. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%23217268: KAMERMANS, M.C. - Administratieve organisatie : een vak in beweging.
%23217078: KAMERMANS, JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw : ontwikkeling en diversiteit.
%23632: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23258732: KAMIEN, MORTON I. & NANCY L. SCHWARTZ. - Market structure and innovation.
%23236628: KAMINS, ROBERT M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: KAMINSKI, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2343692: KAMISAR, YALE - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%23163973: KAMM, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%2338034: KAMM, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23150994: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%23230338: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : preadviezen.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23201556: KAMP, J.B. VAN DER. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23198416: KAMP, L.N.J. - Beleid en samenwerking in de kinderpsychiatrische residentiële behandeling : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de kinderpsychiatrie aan de rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 november 1964.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%2388836: KAMP, J.L.J. VAN DE. - Bartolo de Saxoferrato 1313-1357 : leven, werken, invloed, beteekenis.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%2334437: KAMPEN, L. VAN (ED.) - Politiewet 1993.
%23187151: KAMPEN, N.G. VAN. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%23205857: KAMPHORST, TEUNIS JAN & ARGARETH PIETER SPRUIJT. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%2328968: KAMPHUISEN, P.W. - Gewoonterecht.
%2322698: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%23274724: KAMPS, IVO. - Shakespeare Left and Right.
%2377287: KAMPTZ, KARL ALBERT. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%2382688: KAMRAVA, MEHRAN. - Democracy in the balance : culture and society in the Middle East.
%23246737: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%23244104: KAMRAVA, MEHRAN. - Political Economy of the Persian Gulf.
%2375611: KAMSTEEG, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: KAMUF, PEGGY. - Book of addresses.
%2336654: HAY AN KAN. - Standaardcharters.
%2314366: KAN, J. VAN. - Inleiding tot de rechtswetenschap.
%2311224: KAN, J. VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
%2372069: KAN, WIM. - Burmadagboek 1942-1945.
%23206584: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%23146801: KAN, MICHAEL & ROY SIEBER (EDS.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%2349318: KAN, J.M. - De jurist-ambtenaar. Bundel opstellen, opgedragen aan J.M. Kan.
%2313324: KAN, J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
%2387056: KANAZAWA, MAKOTO & CHRISTOPHER J. PINON (EDS.) - Dynamics, polarity and quantification.
%23156098: KANDELAARS, PATRICIA P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257929: KANDINSKY, VASILY. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23257767: KANDINSKY, VASILY. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23110709: KANE, R. & PHILLIPS, S.H. - Hartshorne : process philosophy and theology.
%23197673: KANE, PETER E. - Errors, lies, and libel.
%23212049: KANE, LUAN & LINDA ASHMAN (EDS.) - Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales. 5th edition.
%23263848: KANET, ROGER E. (ED.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: KANG, EUNG-CHEON. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: KANG, YOUNG HOON & YONG SOON YIM (EDS.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: KANIEL, MOSHE. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: KANIUTH, AGATHE. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%23198182: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23257461: KANNER, ISRAEL ZWI. - Nieuwe joodse volkssprookjes.
%237919: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23179906: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23268819: KANT, IMMANUEL. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268817: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268824: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten. 1. Teil : Anfangsgründe der Rechtslehre; 2. Teil : Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.
%23113434: KANT, IMMANUEL. - Verzeichniss der Bücher des verstorbenen Professors Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die demselben zugefallene Bücher des Professor Kant gehören.
%23116730: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2378852: KANT, IMMANUEL. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace. [Zum ewigen Frieden].
%23130143: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2394574: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten.
%23268823: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Urteilskraft.
%23268820: KANT, IMMANUEL. - Kleiner Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.
%23260708: KANTELAAR, JACOBUS. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%2343816: KANTER, P.J. DE. - Rechtsgronden en rechtsmiddelen.
%2377289: KANTOROWICZ, HERMANN & WILLIAM WARWICK BUCKLAND. - Studies in the Glossators of the Roman law : newly discovered writings of the 12th century.
%23227386: KANTZARA, VASILIKI. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: KANUNGO, RABINDRA N. - Work Alienation.
%23116791: KAPHAN, FRITZ. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: KAPITSA, PETER L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. RED. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%23200024: KAPLAN, A.D.H. - Small Business: Its Place and Problems.
%23128589: KAPLAN, M.A., N. DE B. KATZENBACH & G.I. TUNKIN - Modernes Völkerrecht: Form oder Mittel der Aussenpolitik.
%23148081: KAPLAN, JOHN. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23225704: KAPLAN, ROBERT D. - Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan.
%2372579: KAPLAN, DONALD M. - Clinical and social realities.
%2339716: KAPLAN, JOHN., JEROME H. SKOLNICK & MALCOLM M. FEELEY. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%2351274: KAPLAN, MORTON A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%23267582: KAPLAN, ALICE. - The collaborator : the trial & execution of Robert Brasillach.
%23206040: KAPLAN, ROBERT & ELLEN KAPLAN. - The art of the infinite : the pleasures of mathematics.
%23205313: KAPLAN, MORTON A. (ED.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23201662: KAPLAN, LAWRENCE S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%23273067: KAPLANSKY, IRVING - Fields and Rings.
%2382825: KAPLE, DEBORAH A. - Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China.
%2339391: KAPLINSKY, RAPHAEL - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: KAPLUN-KOGAN, W.W. (ED.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23221796: KAPOOR, ANISH., MERCURIO, GIANNI & DEMETRIO PAPARONI. - Dirty corner - Anish Kapoor : [on the occasion of Anish Kapoor, Rotonda di via Besana, 31 May - 9 October 2011 ; Fabbrica del Vapore, 31 May - 9 January 2012].
%23263973: KAPPAGODA, NIHAL - Multilateral Development Banks: Volume 2: Asian Development Bank.
%23260274: KAPPEL, KURT. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: KAPPELHOF, ANTONIUS CORNELIS MARIE - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%2349083: KAPPELHOF, A.C.M. - De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730).
%2391167: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland : de ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
%23267932: KAPPERT, PETRA. - Strukturelle Zwänge - persönliche Freiheiten : Osmanen, Tuürken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen ; Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts.
%23154474: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: KAPSALIS, TERRI. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%2335601: KAPSTEIN, ETHAN B. ... [ET AL.] - Unipolar politics : realism and state strategies after the Cold War.
%2387503: KAPTEIJN, P. - Winkeldiefstal in Europees perspectief : een vergelijkend onderzoek in Amsterdam, Zürich en München.
%23125906: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23253860: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23206177: KAPTEIN, H.J.R. (ED.) - Onrechtmatig verkregen bewijs.
%23200600: KAPTEIN, SAMUEL PIETER. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.
%23211273: KAPTEYN, PAUL. - Markt zonder staat : het Europese dilemma van integratie en civilisatie.
%23224796: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act. 2nd ed. edited by L.W. Gormley.
%23198826: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : after the accession of new member states.
%2311231: KAPTEYN, P.J.G. - De Nederlandse Antillen en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht.
%23195033: KAPTEYN, PAUL. - Een Europese grondwet: retoriek en realiteit = European constitution: rhetoric and reality.
%23172593: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Tien jaar wet arob: hoe verder? : verslag van het symposium gehouden op 26 september 1986.
%2392461: KAPTEYN, P.J.G., R.H. LAUWAARS & P.H. KOOIJMANS (EDS.), KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - International organization and integration : annotated basic documents and descriptive directory of international organizations and arrangements. 2 Volumes in 7 parts. Vol. 1A: The United Nations organization; Vol. 1B: Organizations related to the United Nations; Volume 2A: European Communities; Vol. 2B-2J: Other organizations and arrangements; Volume 2K: Functional organizations and arrangements; Supplement Vol. 1A; Supplement Vol. 1B.
%2331925: KAPTEYN, P.J.G. - De Verenigde Naties en de Internationale Economische Orde.
%2375106: KAPTEYN, P.J.G. (E.A.) - Rechten en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in de EEG.
%2354532: KAPTEYN, P.J.G. - L´Assemblée Commune de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Un essai de parlementarisme Européen.
%23195063: KAPTEYN, P.J.G. & P. VERLOREN VAN THEMAAT. - Introduction to the Law of the European Communities : from Maastricht to Amsterdam.
%23174656: KAPUR, DEVESH; JOHN P. LEWIS & RICHARD CHARLES WEBB. - The World Bank : its first half century. Vol. 1: History; Vol. 2: Perspectives.
%23274118: KAPUR, SHITIJ & YVES LECRUBIER (EDS.) - Dopamine in the pathophysiology and treatment of schizophrenia.
%23263845: KAPUR, ASHOK - Pakistan's Nuclear Development.
%2318097: KARA, HANIF - Interdisciplinary Design: New Lessons from Architecture and Engineering
%23133590: KARAMYCHEV, VLADIMIR. - Essays on adverse section: a dynamic perspective.
%23271683: KARATANI, KOJIN. - Transcritique: On Kant and Marx.
%23225447: KARAVITES, PETER (PANAYIOTIS). - Evil, freedom, and the road to perfection in Clement of Alexandria.
%23102082: KARDAUN, MARIA. - Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike.
%23107012: KARDOUCHE, GEORGE K. - The U.A.R. in development: a study in expansionary finance.
%2370726: KARE, MORLEY R. AND OWEN MALLER (EDS.). - The chemical senses and nutrition.
%23148175: KARKLINS, RASMA. - Ethnopolitics and transition to democracy : the collapse of the USSR and Latvia.
%23174416: KARLEN, DELMAR. - Primer of procedure.
%2334535: KARLOWA, OTTO. - Das Rechtsgeschäft und seine Wirkung.
%23174716: KARLSSON, MIKAEL M. (ED.) - Recht, Gerechtigkeit und der Staat : Studien zu Gerechtigkeit, Demokratie, Nationalität, nationalen Staaten und supranationalen Staaten aus der Perspektive der Rechtstheorie, der Sozialphilosophie und der Sozialwissenschaften = Law, justice, and the state : studies in justice, democracy, nationality, national states, and supra-national states from the standpoints of legal theory, social philosophy, and social science
%23194480: KARLSSON, SVANTE. - Oil and the world order : American foreign oil policy.
%23236003: KARMILOFF, KYRA & ANNETTE KARMILOFF-SMITH. - Pathways to language : from fetus to adolescent.
%2394114: KARNEBEEK, H.A. VAN. - De Costa Rica packet arbitrage.
%23119281: KAROL, K.S. - Cuba sinds de revolutie. Tien jaar politieke en economische ontwikkeling.
%2369357: KAROL, K.S. - China. The other Communism.
%2343378: KARP, IVAN & D.A. MASOLO (EDS.) - African Philosophy as Cultural Inquiry.
%2314531: KARRAS, RUTH MAZO., JOEL KAYE & E. ANN MATTER (EDS.) - Law and the Illicit in Medieval Europe.
%23249160: KARS, HENDRIK. - Le portrait chez Marivaux : étude d'un type de segment textuel : aspects métadiscursifs, définitionnels, formelsLe portrait.
%2325466: KARSCH-HAACK, F. - Das gleichgeschlechtliche Leben der Naturvölker.
%23205067: KARSH, EFRAIM., RAUTSI, INARI. - Saddam Hussein : a political biography.
%23242646: KARSH, EFRAIM. - Islamic imperialism : a history.
%2338067: KARST, KENNETH L. - Law's promise, law's expression : visions of power in the politics of race, gender, and religion.
%2310646: KARSTEN, C. - Die Lehre vom Vertrage bei den italienische Juristen des Mittelalters : ein Beitrag zur inneren Geschichte der Reception des römischen Rechtes in Deutschland.
%2379640: KARSTEN, C. - Die Bedeutung der Form im Obligationenrecht. Abt. I: Die römische Lehre von der Stipulation.
%2349939: KARSTEN, G. & BENEKE, W. - Lehrbuch der Pharmakognosie.
%2347371: KARSTEN, LUCHIEN. - De achturendag : arbeidstijdverkorting in historisch perspectief, 1817-1919.
%23174219: KARSTEN, WILLEM JOHAN - Over de terugwerkende kracht der vervulde voorwaarde bij verbintenissen.
%23115927: KARTODIRDJO, SARTONO. - The peasants' revolt of Banten in 1888 : its conditions, course and sequel : a case study of social movements in Indonesia.
%23178359: KARVONEN, LAURI., SUNDBERG, JAN. - Social democracy in transition : northern , southern , and eastern Europe.
%2345001: KARWEHL, H. - Die Entwicklung und Reform des deutschen Knappschaftswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Knappschaftsnovelle vom 19. Juni 1906.
%23101432: KASEM-BEG, MIRZA ALEXANDER. - Allgemeine Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache : das Alphabet und das Wort, das Verbum, die Syntax.
%2339914: KASER, MAX. - Romeins privaatrecht.
%2348497: KASKEL, WALTER. - Das neue Arbeitsrecht : systematische Einführung. 2.Aufl.
%23270157: KASME, BADR. - La capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des traités.
%232692: KASPER, SIEGFRIED G. - Freie Beweiswürdigung und moderne Kriminaltechnik.
%2371300: KASPERSEN, H.W.K. - Recht en Informatietechnologie: een zaak van intensief onderhoud. Rede.
%23107790: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Contracten van internet-providers: een adequate basis voor zelfregulering?
%23719: KASPERSEN, LARS BO. - Anthony Giddens : an introduction to a social theorist.
%23221089: KASPERSEN, H.W.K. - Strafbaarstelling van computermisbruik.
%2347219: KASPERSEN, H.W.K. (E.A.) - Computermisdaad en strafrecht. Voordrachten en verslag symposium Strafrecht en Informatiemaatschappij VU Amsterdam 1986.
%2372519: KASPERSEN, H.W.K. - De computer als rechter(s)hand. Enkele gedachten over informatisering en rechtspraktijk. Preadvies.
%23178934: KASSIN, SAUL M. - The American Jury on trial: psychological perspectives.
%2346404: KASSNER, C. - Gerichtliche und Verwaltungs-Meteorologie : das Wetter in der Rechtsprechung für Gerichte und Rechtsanwälte, Verwaltungen, Magistrate und Hausbesitzer, Beufsgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, für Gewerbe, Handel und Technik. Mit 438 Beispielen aus der Praxis.
%23213268: KASTELEIN, JOHN. - Van ziekte naar gen en van gen naar behandeling.
%23223452: KASTENBAUM, ROBERT. - On our way : the final passage through life and death.
%23149501: KASZA, GREGORY JAMES. - The conscription society : administered mass organizations.
%2316917: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le Problème Colonial. Vol. I: Principes et méthodes; Vol. 2: Les Indes-Néerlandaises.
%2316544: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Deel 1: Grondlagen en richtlijnen van koloniaal beleid; Deel 2 : De overheidszorg in Nederlandsch-Indië.
%23277462: KATAOKA, MAMI & ALLISON HARDING. - Phantoms of Asia : contemporary awakens the past.
%23212924: KATE, HANS ANDRÉ TEN. - Order acceptance and production control.
%23114570: KATE, ROLF TEN (E.A.) - 6 over Jazz : kaleidoskoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
%2328996: KATE, TH.B. TEN. - Het request-civiel.
%23258091: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam : een gedicht van J.J.L. ten Kate.
%23113949: KATER-SIBBES, G.J.F. & M.J. VERMASEREN. - Apis. Volume 1: The Monuments of the Hellenistic-Roman Period from Egypt.
%2339691: KATES, JOSHUA. - Fielding Derrida : philosophy , literary criticism , history , and the work of deconstruction.
%23233131: KATO, MASAE. - Women's rights? : the politics of eugenic abortion in modern Japan.
%233542: KATONA, GÉZA (ED.) - Survey on crime prevention in Europe : (data from 27 European states).
%23185627: KATS, JOANNES C. P. - Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect.
%23100308: KATTSOFF, LOUIS O. - Making moral decisions : an existential analysis.
%23233568: KATTSOFF, LOUIS O. - Logic and the nature of reality.
%23111479: KATZ, JONATHAN I. - The biggest bangs : the mystery of gamma-ray bursts, the most violent explosions in the universe.
%2382349: KATZ, STEVEN T. - Frontiers of Jewish thought.
%23160247: KATZ, MICHAEL B. (MICHAEL BARRY). - Improving poor people : the welfare state, the 'underclass,' and urban schools as history.
%23244562: KATZ, RICHARD. - The straight path : a story of healing and transformation in Fiji.
%2353427: KATZ, JORGE M. - Production functions, foreign investment and growth : a study based on the Argentine manufacturing sector, 1946-1961.
%2399309: KATZ, MORDECAI. - Protection of the weak in the Talmud.
%2347919: KATZ, MICHAEL B. - Reconstructing American education.
%23271685: KATZ, JERROLD J. - Realistic Rationalism. Braford Book / MIT Press. 1998.
%23243578: KATZ, ROBERT. - Fatal Silence: The Pope, the Resistance and the German Occupation of Rome.
%23250193: KATZAROV, KONSTANTIN. - The theory of nationalisation.
%2327242: KATZAROV, KONSTANTIN. - Theory of nationalisation.
%2387462: KATZENSTEIN, P.J. (ED.) - Comparative theory and political experience : Mario Einaudi and the liberal tradition.
%23227644: KATZENSTEIN, PETER J. - A world of regions : Asia and Europe in the American imperium.
%23277470: KATZEW, ILONA. - Contested visions in the Spanish colonial world.
%23161122: KATZMANN, ROBERT A. (ED.) - The law firm and the public good.
%23135800: KATZNER, DONALD W. - The Walrasian Vision of the Microeconomy. An elementary exposition of the structure of modern general equilibrium theory.
%23122362: KAUCH, P. - De Nationale bank van België 1850-1918.
%23178450: KAUFFMAN, LINDA S. (ED.). - Gender and theory : dialogues on feminist criticism.
%23115377: KAUFFMANN, F.A. - Roms Ewiges Antlitz. Formschicksal Einer Stadt.
%2322681: KAUFHOF. - 1879-1954. 75 Kaufhof Jahre.
%23240307: KAUFMAN, SHIRLEY (ED.) - The defiant muse : Hebrew feminist poems from antiquity to the present : a bilingual anthology.
%23218265: KAUFMAN, BRUCE E. - The global evolution of industrial relations : events, ideas and the IIRA.
%2384508: KAUFMAN, EDGAR - Frank Lloyd Wright: An American Architecture.
%23260775: KAUFMAN, HERBERT - Time, chance, and organizations : natural selection in a perilous environment.
%2360568: KAUFMAN, MATTHEW H. - The Regius chair of military surgery in the University of Edinburgh, 1806-55.
%23271686: KAUFMAN, ELEANOR. - The Delirium of Praise: Bataille, Blanchot, Deleuze, Foucault, Klossowski.
%23232578: KAUFMAN, JOHAN. - Conference diplomacy: an introductory analysis.
%23180472: KAUFMANN, HUGO M. - Germany's international monetary policy and the European monetary system.
%23131: KAUFMANN, ARTHUR. - Wozu Rechtsphilosophie heute?
%2338308: KAUFMANN, ARTHUR. - Das Schuldprinzip : eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung.
%23156482: KAUFMANN, WALTER. - Critique of religion and philosophy.
%23101434: KAUFMANN, DAVID. - Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni, und Die Spuren al-Batlajûsi's in der jüdischen Religionsphilosophie : nebst einer Ausgabe der hebräischen Übersetzungen seiner Bildlichen Kreise.
%23145246: KAUFMANN, IVO. - Versicherung in der Volksrepublik China.
%23170217: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%2377292: KAUFMANN, ERICH. - Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. Eine Betrachtung über die Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft.
%2377291: KAUFMANN, ARTHUR. - Das Unrechtsbewusstsein in der schuldlehre des Strafrechts. Zugleich ein Leitfaden durch die moderne Schuldlehre.
%2377130: KAUFMANN, FELIX. - Logik und Rechtswissenschaft : Grundriss eines Systems der reinen Rechtslehre.
%2377128: KAUFMANN, FELIX. -* - Die Kriterien des Rechts : eine Untersuchung über die Prinzipien der juristischen Methodenlehre.
%2375423: KAUFMANN, ERICH. - Um Recht und Gerechtigkeit : Festgabe für Erich Kaufmann zu seinem 70. Gebortstage, 21.9.1950, überreicht von Freunden, Verehrern und Schülern.
%23134060: KAUFMANN, WALTER. - Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist.
%23142329: KAUFMANN, THOMAS DACOSTA - Central European Drawings, 1680-1800 : a Selection from American Collections.
%23150681: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Effective negotiation : case studies in conference diplomacy.
%23150713: KAUFMANN, JOHAN. - United Nations decision making.
%23148007: KAUFMANN, WILLIAM W. - Assessing the base force : how much is too much ?.
%23258259: KAUFMANN, JONATHAN. - The diplomacy of international relations : selected writings.
%23243331: KAUFMANN, JONATHAN (ED.) - Conference diplomacy : an introductory analysis.
%23175245: KAUP, KATHERINE PALMER - Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China.
%23248523: KAUPEN, WOLFGANG. - Soziologische Probleme juristischer Berufe.
%23248138: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%23230403: KAUTZ, STEVEN J. - Liberalism and community.
%23230936: KAVANAGH, THOMAS M. - Enlightened Pleasures: Eighteenth-Century France and the New Epicureanism.
%2394691: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Natuurschoon en rijksmonumenten.
%23201656: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%23230823: KAVELAARS, P. - Toewijzingsregels in het Europees sociaal-verzekeringsrecht.
%2393881: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang.
%2393607: KAVELAARS, P. ... [ET AL.] - Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk.
%2332025: KAWAGUCHI, YOKO - Butterfly's sisters : the Geisha in western culture.
%23145623: KAWAKAMI, K.K. - Manchoukuo, Child of Conflict.
%23201093: KAWATA, EIICHI . - How Scrutable Are the Japanese!: Learn How to Teach English to the Japanese and How to Speak Japanese at the Same Time.
%23169628: KAY, JANE. - Administrative law.
%23157610: KAY, JOSEPH. - Free trade in land.
%23237917: KAYE, PETER. - Private international law of tort and product liability : jurisdiction, applicable law and extraterritorial protective measures.
%2325766: KAYE, KENNETH - The Mental and Social Life of Babies: How Parents Can Create Persons
%23213821: KAYE, DALIA DASSA. - Beyond the handshake : multilateral cooperation in the Arab-Israeli peace process , 1991-1996.
%2335155: KAYE, PETER. - Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments : the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters under the Civil jurisdiction and judgments act 1982.
%2394062: KAYSER, CARL PHILIPP. ED., MURET, MARC-ANTOINE. - Scripta selecta. Curavit Carolus Philippus Kayser. Accedit Friderici Creuzeri epistola ad editorem.
%2342523: KAZAKOS, PANOS & P.C. IOAKIMIDIS (EDS.) - Greece and EC Membership Evaluated.
%23268194: KAZANCIGIL, ALI (ED.) - L'État au pluriel : perspectives de sociologie historique.
%2375289: KAZEMIER, BRUGT HENDRIK & J.J.M. VAN DER VEN. - Gerechtigheid en belangenwaardering : voor de vergadering te houden op 13 december 1952 te 's-Gravenhage. Deel 1: Inleidingen; Deel 2: Verslag.
%2394635: KAZUO, NIMERA. - The Ashio riot of 1907: a social history of mining in Japan.
%23173650: KEANE, PATRICK J. - Coleridge's submerged politics : the ancient mariner and Robinson Crusoe.
%23236640: KEANE, DAVID - Caste-based Discrimination in International Human Rights Law.
%23235193: KEANE, CATHERINE. - Figuring genre in Roman satire.
%23246357: KEARNEY, MICHAEL G. - The prohibition of propaganda for war in international law.
%2335026: KEARNS, JOHN T. - Reconceiving experience a solution to a problem inherited from Descartes.
%23141646: KEARNS, JOHN T. - The Principles of Deductive Logic.
%23220833: KEASBERRY, IRIS NATHALY - Elder care, old-age security and social change in rural Yogyakarta, Indonesia.
%23260909: KEATING, AILEEN. - Power, politics and the hidden history of Arabian oil.
%23268991: KEATS, JOHN. - De brieven aan Fanny Brawne.
%23113443: KEBEDE, MESSAY. - Meaning and Development.
%23213188: KEBLUSEK, MARIKA - De weg van het boek.
%23157982: KEDOURIE, ELIE. - The Jewish world : revelation , prophecy , and history.
%23215261: KEDOURIE, ELIE. - Arabic political memoirs and other studies.
%2368530: KEDZIA, Z., KORULA, A. & NOWAK, M. (ED.). - Perpectives of an all-European system of human rights protection : the role of the Council of Europe, the CSCE, and the European Communities.
%23248950: KEE, B. - Prijzen en produktie : een vakwijsgerig onderzoek naar de betekenis van de economisch-modale abstractie aan de hand van de klassieke en neoklassieke waardeleren.
%23116349: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State. 3rd edition.
%2382915: KEEFE, WILLIAM J. & MORRIS S. OGUL. - The American Legislative Process : Congress and the State.
%23230578: O'KEEFE, PHIL (ED). - Negotiating Poverty: New Directions, Renewed Debate.
%23217998: KEEFE, WILLIAM JOSEPH. - Parties, politics and public policy in America.
%2350392: O'KEEFE, RICHARD R. - Mythic archetype in Ralph Waldo Emerson : a Blakean reading.
%2314836: KEEFE, T. - French existentialist fiction: changing moral perspectives.
%23207946: O'KEEFFE, DAVID. - Legal issues of the Maastricht treaty.
%2363320: KEEN, PETER G.W. - Concurrentiebeleid & informatietechnologie : creëren van concurrentievoordelen met behulp van informatiesystemen.
%23103439: KEENEY, WILLIAM ECHARD. - The development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564.
%23140938: KEEP, JOHN L.H. - Power to the People: Essays on Russian History.
%23147354: KEEP, JOHN L.H. - Power and the People: Essays on Russian History.
%23137892: STUURMAN. KEES - De e-Consument. Consumentenbescherming in de Nieuwe Economie.
%23273784: KEES, JOOSSE - Arnold Aletrino: pessimist met perspectief
%23267222: KEESING, I.G. - De nieuwe verzekeringswetten : de Radenwet, Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919 : populair toegelicht.
%2316000: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER. - Theses Selectae Juris Hollandici et Zelandici ad supplendam Hugonis Grotii Introductionem ad Jurisprudentiam Hollandicam. Editio Nova.
%2359209: KEETON, GEORGE W. - China, the Far East and the future.
%2397727: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23104021: KEGEL-BRINKGREVE, E. - The Echoing Woods. Bucolic and Pastoral from Theocritus to Wordsworth.
%23185741: KEGEL, WILLEM J. H. F. - Simonides.
%23202571: KEGLEY, JACQUELINE ANN K. - Genuine individuals and genuine communities : a Roycean public philosophy.
%2335582: KEGLEY, JR., CHARLES W. - International terrorism : characteristics, causes, controls.
%23116825: KEHNSCHERPER, GERHARD. - Die dialektische Theologie Karl Barths im Lichte der sozial-ethischen Aufgaben der christlichen Kirche.
%23116836: KEHNSCHERPER, GERHARD. - .....und die Sonne verfinsterte sich. Die Santorinkatastrophe und die archäologischen Forschungen um das letzte Buch der Bibel.
%23116843: KEHR, KARL ANDREAS. - Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige : eine diplomatische Untersuchung.
%23272813: KEHR, PAUL F. (ED.) - Italia Pontificia. Vol. 8: Regnvm Normannorvm-Campania (Regesta Pontificvm Romanorvm).
%2341315: KEIGER, J.F.V. - France and the world since 1870.
%23171137: KEIJSER, J.A.M.P. - Handleiding bij scheiding.
%23209195: KEIJSER, THOMAS. - Repos and securities lending agreements = Repo i kreditovanie tsennymi bumagami.
%23240142: KEIJSER, J.W. DE. - Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
%23196205: KEIJSER, J.W. DE & H. ELFFERS (ED.) - Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : de wisselwerking tussen rechter en samenleving.
%23152245: KEIJSER, J.W. DE. - Punishment and purpose : from moral theory to punishment in action.
%2351582: KEIJSER, E.J.A & TJOEN-TAK-SEN, K.G. (RED.). - Mogelijkheden en grenzen van het civiele spoedrecht. Civielrechtnotities.
%23166706: KEIJSER, E.J.A. - De grillige groei van het kort geding.
%23247364: KEIJZER, NICO. - Keijzer concludeert : een keuze uit de conclusies van advocaat-generaal Nico Keijzer.
%23110967: KEIJZER, NICO. - The military duty to obey.
%23225821: KEIJZER, FRED. - Representation and behavior.
%23132688: KEIJZER, NICO. - Het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme.
%23135465: KEIJZER, NICO. - Contempt of Court.
%2330113: KEIJZER, NICO. - Hoop en wanhoop om het oorlogsstrafrecht.
%23248771: KEIJZER, NICO & ELIES VAN SLIEDREGT. - Wet Internationale misdrijven : wetten en regelgeving.
%23219996: KEIJZERS, GERARD. - Creating sustainable directions : collaborative stakeholder approach of governments and businesses.
%23226209: KEIL, CLEMENS. - Die Konzeption von Datenbanken für die Produktionsplanung und -steuerung auf der Grundlage eines semantikorientierten Verfahrens zum logischen Datenbankentwurf.
%23263123: KEIL, FRANK C. - Concepts, kinds, and cognitive development.
%2325296: KEILER, ALLAN - Marian Anderson: a singer's journey.
%23159554: KEILMAN, NICO., ANTON KUIJSTEN & AD VOSSEN (EDS.) - Modelling household formation and dissolution.
%23273280: KEILSON, HANS ALEX - Liever Holland dan heimwee : gedachten en herinneringen
%23273624: KEIRSE, A.L.M. ... [ET AL.] (EDS.) - Recht in regio : bijdragen, gebundeld ter gelegenheid van de BW-dag 2006 te Groningen
%2333391: KEISER, ELIZABETH B. - Courtly Desire and Medieval Homophobia: The Legitimation of Sexual Pleasure in `Cleanness` and Its Contexts.
%2377132: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - An introduction to British constitutional law.
%2377131: KEITH, ARTHUR BERRIEDALE. - Elements of the law of contracts.
%23217134: KEITH, JAMES. - Fifty years of farming.
%23165025: KEIZER, BERT. - Tijdelijk feest : ' postkoloniale doktersroman '.
%23104833: KEIZER, MADELON DE. - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd
%23234585: KEIZER, EVELIEN. - The English noun phrase : the nature of linguistic categorization.
%23256308: KEIZER, MADELON DE (ED.) - Staat van veiligheid : de Nederlandse samenleving sinds 1900.
%23270425: KEIZER, BERT. - Tumult bij de uitgang : lijden, lachen en denken rond het graf.
%23264751: KEIZER, BERT. - Het refrein is Hein : dagen uit een verpleeghuis.
%23273538: KEIZER, JAN. - Bedrijf- en mededingingsrecht
%23273571: KEIZER, JAN. - Bedrijf en internationaal recht
%23248529: KEIZER, ARJAN BERNHARD. - The Changing Logic of Japanese Employment Practices : A Firm-Level Analysis of Four Industries.
%23185806: KEIZER, WILLEM. - The Soviet Quest for Economic Rationality and its Conflict with the Political Aims of the Communist Party Leadership in the Soviet Economy: 1953-1967.
%23125118: KEKES, JOHN. - Moral tradition and individuality.
%2341876: KEKES, JOHN. - The Roots of Evil.
%23265083: KEKES, JOHN. - The morality of pluralism.
%23239478: KEKES, JOHN. - The illusions of egalitarianism.
%23113451: KELCHER, ERNST. - Die Luther-Drucke der Stadt-Bibliothek zu Frankfurt am Main 1518-1546.
%2372978: KELDER, W.A. - Tussen Hartogstraat en Schedeldoekshaven : de geschiedschrijving van een departementale behuizing.
%23132432: KELK, CONSTANTIJN. - Grenzen en mogelijkheden : opstellen over en rondom de strafrechtpleging.
%23133154: KELK, CONSTANTIJN. - Kort begrip van het detentierecht.
%23129931: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23152182: KELK, CONSTANTIJN. - Rapport rechtspositie gedetineerden.
%2331829: KELK, CONSTANTIJN. - Nederlands detentierecht.
%23255115: KELK, CONSTANTIJN. - Gezondheidszorg voor gedetineerden.
%23206884: KELK, C. & J. LEGEMAATE. - Rechtsbescherming in de psychiatrie : een rechtsvergelijken perspectief.
%237669: KELK, CONSTANTIJN. - Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van het detentierecht.
%23135924: KELK, CONSTANTIJN. - Recht voor geïnstitutionaliseerden.
%23212476: KELK, CONSTANTIJN. - Studieboek materieel strafrecht. Tweede druk.
%23240541: KELLEHER, MARIE A. - The measure of woman : law and female identity in the crown of Aragon.
%23270779: KELLEN, J. PHILIPPE VAN DER. - Le peintre-graveur, hollandais et flamand : [ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école hollandaise et flamande : ouvrage faisant suite au Peintre-graveur de A. Bartsch].
%2344164: KELLENS, GEORGES ... [ET AL.] - Criminologie et societe: Actes du colloque du 50e anniversaire de l'Ecole liegeoise de criminologie Jean Constant : Le criminologue dans la ... Liege, 25-26 octobre 1996 (French Edition).
%23156943: KELLER, HARALD. - Das Nachleben des antiken Bildnisses : von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart.
%2348688: KELLER, H. - Einfluss der Solbäder auf Gewicht und Blutbildung der Kinder.
%2317782: KELLER, BRUNO - Pinpoint: key facts + figures for sustainable building
%23242918: KELLER, PIERRE. - Kant and the demands of self-consciousness.
%2388230: KELLER, FRIEDRICH. - Zur Diskussion der inneren Pressefreiheit.
%2381574: KELLER, EVELYN FOX. - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
%23244559: KELLER, MAX. - Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag : Beiträge zum Familien- und Vormundschaftsrecht, Schuldrecht, internationalen Privatrecht, Verfahrens-, Banken-, Gesellschafts-, und Unternehmensrecht, zur Rechtsgeschichte und zum Steuerrecht.
%2377133: KELLER, FRIEDRICH LUDWIG VON. - Der römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung.
%23129220: KELLER, HANS K.E.L. - Völkerrecht und Weltwirtschaft : Beiträge zur Verbreitung des Völkerrechts
%2368300: KELLER, GARY D. - Contemporary Chicano and Chicana Art: Artists, Work, Culture, and Education.
%23174950: KELLER, HANS K.E.L. - Das Selbstbestimmungsrecht der Pfälzer.
%23156023: KELLERHALS, EMANUEL. - Der Islam : seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
%23232572: KELLERMAN, ALFRED E. (ED) - The EU Constitution: The Best Way Forward?.
%23212798: KELLERMANN, ALFRED E. ... [ET AL.] - The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries : hopes and fears.
%23182500: KELLERMANN, ABRAHAM GERHARDUS. - Profetisme in Suid-Afrika in akkulturasie Perspektief. - 'n studie van die impakt van die Christendom en die Westerse Kultuur op Bantoe, soos gemanifesteer in Profetiese Bewegings.
%234565: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention.
%234554: KELLMAN, BARRY ... [ET AL.] - Manual for national implementation of the Chemical Weapons Convention. 2nd edition.
%23254551: KELLOGG, FREDERIC R. - Oliver Wendell Holmes, Jr. : legal theory, and judicial restraint.
%23135489: KELLY, BRIAN E. - Retribution and Eschatology in Chronicles.
%2354160: KELLY, HENRY - Renewable Energy: Sources For Fuels And Electricity.
%23269776: KELLY, AMY. - Eleanor of Aquitaine and the four kings.
%23191987: KELLY, ROBERT E. - The national debt : from FDR (1941) to Clinton (1996).
%23274207: KELMAN, NIC - Video Game Art
%23118145: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre.
%23159397: KELSEN, HANS. - Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze.
%23230855: KELSEN, HANS ... [ET AL.] - Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique. Année 4 (1934).
%2377144: KELSEN, HANS. - (a.o.). Hans Kelsen und die Rechtssoziologie : Auseinandersetzungen mit Hermann U. Kantorowicz, Eugen Ehrlich und Max Weber.
%2377141: KELSEN, HANS. - Der Staat als Integration. / Unrecht und Unrechtsfolge im Völkerrecht. / Rechtsgeschichte gegen Rechtsphilosophie?
%2377139: KELSEN, HANS. - Reine Rechtslehre : Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
%2313555: KELSEN, HANS. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse. Vert. P.J. Molendijk.
%23191332: KELSEN, HANS. - El Estado como integración : una controversia de principio.
%23227835: KELSTRUP, MORTEN & MICHAEL C. WILLIAMS (EDS.) - International relations theory and the politics of European integration : power, security, and community.
%23258403: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Democratie als opgave : een selectie van artikelen en toespraken van J.A. van Kemenade als commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland 1992-2002.
%23105879: KEMENADE, J.A. VAN (ED.) - Onderwijs : bestel en beleid.
%23105926: KEMICHA, F. - Euro-Arab arbitration III = Arbitrage Euro-Arabe III : proceedings of the Third Euro-Arab Arbitration Congress, Amman : under the high patronage of His Royal Highness, the Crown Prince Hassan IBn Talal, Hashemite Kingdom of Jordan.
%23196780: KEMMEREN, E.C.C.M. - Over de grenzen van de vennootschapsbelasting : opstellen aangeboden aan prof . mr . D. Juch ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
%23115798: KEMP, H. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia.
%23136870: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
%23147020: KEMP, GEOFFREY. - The control of the Middle East arms race.
%2353234: KEMP, MURRAY C. - A contribution to the general equilibrium theory of preferential trading.
%23146813: KEMP, GEOFFREY. - Forever enemies ? : American policy & the Islamic Republic of Iran.
%23198840: KEMP, A. - Het symptoom : vraag en antwoord.
%23266708: KEMP, PETER (ED.) - The Oxford companion to ships and the sea.
%23264953: KEMP, JOHN. - The philosophy of Kant.
%23102088: KEMPE, G.TH. - Franz von Liszt en de criminologie.
%2383417: KEMPE, G.TH. - Inleiding tot de criminologie.
%2314692: KEMPE, J.E. & RICHARD WINSTEDT. - A Malay legal miscellany.
%23163870: KEMPE, G.TH., L.M. MOERINGS & M. ROOD-DE BOER. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht : lezingen in oktober 1974 gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht, voorheen Criminologisch Instituut.
%2317080: KEMPE, G.TH. - Schuldig zijn : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 27 maart 1950.
%23216932: KEMPEN, PIET HEIN VAN & FRANÇOIS KRISTEN. - Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken? : over implementatie van enige Europese politiële regelgeving in de wetgeving van Nederland, Duitsland en Engeland.
%23252208: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur : [vanaf de orale literatuur (1596) tot het jaar 2000].
%234300: KEMPEN, MICHIEL VAN. - De Surinaamse literatuur 1970-1985 : een documentatie.
%23163067: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters.
%23106218: KEMPEN, A.F.J. VAN. - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
%23171827: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN. - Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM : over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook in afgesloten civiele bestuurszaken.
%2312152: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. 5 Volumes.
%2352240: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN & W.E.C.A. VALKENBURG (EDS.) - Het recht van Europa?: Gedachten over de toekomst van het Nederlandse recht (Dutch Edition).
%23246931: {KEMPER, JOAN MELCHIOR}. - Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der Nederlanden.
%23189450: KEMPERDICK, STEPHAN. - Rogier van der Weyden : 1399/1400-1464.
%2331054: KEMPERS, BRAM. - Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1200-1600.
%23247710: KEMPERS, PAUL. - Hardnekkig en vastberaden : vijftig jaar kunstuitleen : een geschiedenis van de SBK Amsterdam .
%23182005: KEMPF, DIONYSIUS. - Die skeppingsleer van Karl Barth.
%23261748: KEMR, KITTY & BRIGITTE LOHKAMP (EDS.) - Stiftung Insel Hombroich : Museum und Raketenstation.
%23275209: KENDALL, ELIZABETH. - Balanchine and the lost muse : revolution and the making of a choreographer.
%23237142: KENDALL, P.M. & V. ILARDI (ED.). - Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy 1450-1483. Volume II : 1460-1461
%23237639: KENDALL, RICHARD - Degas and the Little Dance [English edition].
%233806: KENDALL, MAURICE G. - The advanced theory of statistics.
%2342193: KENNAN, GEORGE F. - Rusland en het Westen onder Lenin en Stalin.
%23107805: KENNAN, GEORGE F. - Russia and the West under Lenin and Stalin.
%2337201: KENNEDY, PAUL. - Engineers of Victory: The Problem Solvers Who Turned The Tide in the Second World War.
%23127277: KENNEDY, RANDALL. - Race, crime, and the law.
%23228729: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%23116803: KENNEDY, J. GERALD. - Imagining Paris. Exile, Writing, and American Identity.
%23231601: KENNEDY, MICHAEL - Richard Strauss.
%23275357: KENNEDY, PAUL M. - The parliament of man : the past, present, and future of the United Nations.
%23240394: KENNEDY, DAVID & JOSEPH E. STIGLITZ (EDS.) - Law and economics with Chinese characteristics : institutions for promoting development in the twenty-first century.
%2397912: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Principles of Medical Law.
%2324775: KENNEDY, HELENA. - Legal conundrums in our brave new world.
%2382283: KENNEDY, ROGER G. - Orders from France : the Americans and the French in a revolutionary world 1780-1820.
%23170947: KENNEDY, IAN & ANDREW GRUBB. - Medical law: text and materials.
%23217296: KENNEDY, JOHN CHARLES. - People of the Bays and Headlands : anthropological history and the fate of the communities in the unknown Labrador.
%2311539: KENNEDY, DAVID. - Of war and law.
%2367146: KENNEDY, MICHAEL D. - Professionals, power, and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society.
%23264103: KENNEDY, JOSEPH. - A history of Malaya : A.D. 1400-1959.
%23248246: KENNEDY, PAUL. - The parliament of man : the United Nations and the quest for world government.
%23134132: KENNEY, JEFFREY T. (JEFFREY THOMAS), 1954-. - Muslim rebels : Kharijites and the politics of extremism in Egypt.
%2384088: KENNEY, JEFFREY T. - Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt.
%23182: KENRICK, DOUGLAS MOORE. - The success of competitive communism in Japan.
%23209110: KENT, ALEXANDRA. - Divinity and diversity : a Hindu revitalization movement in Malaysia.
%2364513: KENTER, GEMMA G. - Menage a Trois.
%23128585: KENYON, JOHN. - The Popish Plot.
%23197710: KENYON, W.A. - The journal of Jens Munk, 1619-1620.
%23232761: KENYON, IAN R. & DANIEL FEAKES (ED.) - The creation of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons : a case study in the birth of an intergovernmental organisation.
%2399276: KENYON, FREDERIC G. - The palaeography of Greek papyri.
%23148395: KEOHANE, ROBERT O., JOSEPH S. NYE & STANLEY HOFFMANN (EDS.) - After the Cold War.
%23120994: KEPEL, GILLES & YANN RICHARD (EDS.) - Intellectuels et militants de l'Islam contemporain.
%23135734: KEPPEL, F.P. - Philanthropy and Learning with Other Papers.
%23121608: KEPPEL, GILLES. - Le prophète et pharaon : les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaine.
%23230680: KEPPIE, LAWRENCE. - The making of the Roman Amy : from Republic to Empire.
%2346248: KERCHOVE, GILLES DE & ANNE WEYEMBERGH (EDS.) - La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l'Union européenne = Mutual recognition of judicial decisions in the penal field within the European Union.
%2310216: KERCKHOFFS-DE HEY, A.J.M. - De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531 : biografieën van raadsheren.
%23101440: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Étude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens...
%23101438: KERESTEDJIAN, BEDROS EFFENDI. - Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue turque; [suivi de] : Glanures étymologiques de mots français d'origine inconnue ou douteuse.
%23220848: KERESZI, LISA. - Fantasies.
%23204084: KERFF, ROGER GERARDUS HUBERTUS GERTRUDA. - Persoonsgebonden budgetten in de ouderenzorg : invoeringsmogelijkheden in de thuiszorg en de verzorgingshuizen = Personal budgets in healthcare for the elderly : possibilities for introducing a personal budget system for home care and residential car
%2397742: KERFOOT, J.B. - American Pewter.
%2370503: KERIK, BERNHARD B. - The lost son : a life in pursuit of justice.
%2317491: KERKHOF, ERNA. - Circular migration and Puerto Rican identity.
%23189197: KERKHOF, BERT (ED.) - Kritiek als politieke stellingname.
%23182589: KERKHOF, JELLE. - Studies in the Language of Geoffrey Chaucer.
%23102091: KERKHOVEN, JAAP (SAMENSTELLING) EN PAUL POST (RED.). - Volkskunde en museum: een literatuurwijzer.
%23102089: KERKHOVEN, JAAP. - Het net en de wet : conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918.
%2321262: KERKHOVEN, C.L.M. - Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie als functie van het aantal arbeidsuren, de lengte van de werkcyclus en de samenstelling daarvan. (Handelsed.).
%23228904: KERKHOVEN, J.M. - Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context.
%23200110: KERLING, LOUISE C. P. - De anatomische bouw van bladvlekken.
%23116867: KERN, FRITZ. - Humana civilitas (Staat, Kirche und Kultur): eine Dante-Untersuchung.
%23256142: KERN, OLIVER. - Die deutsche Aussicht = A German view.
%23268289: KERN, BERND-RÜDIGER. - Georg Beseler : Leben und Werk.
%23148489: KERNELL, SAMUEL (ED.) - Parallel politics : economic policymaking in the United States and Japan.
%23128: KERNER, HANS-JÜRGEN. - Kriminalitätseinschätzung und innere Sicherheit : eine Untersuchung über die Beurteilung der Sicherheitsanlage und über das Sicherheitsgefühl in der Bundesrepublik Deutschland, mit vergleichenden Betrachtungen zur Situation im Ausland.
%23251594: KERNKAMP, G.W. (ED.) - Baltische archivalia : onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden.
%23262895: KERR, STEPHEN T. - Technology and the Future of Schooling in America (National Society for the Study of Education Yearbooks)
%23227713: KERRIGAN, MICHAEL. - Gustav Klimt : Art nouveau & the Vienna secessionists.
%23219236: KERS, MARTIN & ESTHER VOET. - Hollandse huizen : verhalen over de mooiste huizen in Holland.
%23219925: KERSBERGEN, ROB. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (oost) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (oost), schaal 1:14.000.
%23219927: KERSBERGEN, ROB. - Luchtfoto-atlas Noord-Brabant (west) : loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Brabant (west), schaal 1:14.000.
%2396660: KERSBERGEN, KEES VAN, PAUL LUCARDIE & HANS-MARTIEN TEN NAPEL (RED.) - Geloven in macht : de Nederlandse christen-democratie.
%23189413: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
%23207922: KERSE, CHRISTOPHER S. - EEC antitrust procedure.
%23252513: KERSE, CHRISTOPHER S. - E.C. antitrust procedure. 3rd edition.
%2351141: KERSENBOOM, SASKIA - Word, Sound, Image: The Life of the Tamil Text.
%23248282: KERSHAW, ALEX. - Blood and champagne : the life and times of Robert Capa.
%23130241: KERSSEMAKERS, AGNES M.L. (ED.) - Social liberation : from the French Revolution to the middle of the twentieth century : some 9000 printed books and pamphlets in first and early editions, papers and periodicals, almanacks, broadsides, posters, prints and caricatures, photographs, manuscripts and memorabilia.
%23268525: KERSTENS, HENDRIK. - Paula : silent conversations.
%2314077: KERTESZ, STEPHEN D. & M.A. FITZSIMONS (ED.) - Diplomacy in a changing world.
%23274001: KERTESZ, IMRE - The Pathseeker
%23248811: KERTZER, DAVID I. - In Gods naam : de katholieke kerk en de jodenvervolging.
%23275390: KERTZER, DAVID I. - Family life in early modern times, 1500-1789 (The history of the European family, 1).
%2347334: KERTZMAN, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%2329478: KERTZMAN, E.N. - Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden.
%23176791: KERVAIRE,MICHAEL A.), OJANGUREN, MANUEL. - Groupe de Brauer : séminaire, Les Plans-sur-Bex, Suisse 1980.
%23224533: KESSARIS, AMANDA PERRY. - Law in the Pursuit of Development: Principles into Practice? (Law, Development and Globalization).
%2327654: KESSEL, P.J. VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetie en het protestantisme in de tijd van de contra-reformatie. Diss.
%23102093: KESSEL, P.J. VAN. - Van Fiandra naar Olanda : veranderende visie in het vroegmoderne Italië op de Nederlandse identiteit.
%233242: KESSEL, P.J. VAN (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Deel 3 : 1795-1814.
%23276917: KESSEL, P.J. VAN. - Geschiedenis en geschiedschrijving in Italië : reflecties van een correspondent terug in Nederland.
%2317524: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
%23243450: KESSEL, J.G.F.M. VAN. - Sociale zekerheid en rechtsbeleid.
%23154271: KESSELRING, JÜRG - Multiple Sclerosis.
%2319505: KESSEN, ANTON H. M. C. - Het Cancellierboeck.
%2358910: KESSING, PETER VEDEL. - Robust mandat : juridiske udfordringer ved danske militaere missioner i det 21. arhundrede.
%23144480: KESSLER, CAROL FARLEY. - Charlotte Perkins Gilman : her progress toward Utopia with selected writings.
%23109331: KESSLER, MARC. - Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten.
%23178083: KESSLER, BRETT. - The significance of word lists.
%23222587: KESTER, PHILIPP. - Philipp Kester Fotojournalist : New York Berlin München 1903-1935.
%23106055: KESTER, BERNADETTE. - Filmfront Weimar : representaties van de eerste wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919-1933).
%23168851: KESTEREN, JOHN VAN; PAT MAYHEW & PAUL NIEUWBEERTA. - Criminal victimisation in seventeen industrialised countries : key findings from the 2000 International Crime Victims Survey.
%23217662: KETE, MARY LOUISE. - Sentimental collaborations : mourning and middle-class identity in nineteenth-century America.
%23258468: KETNER, JOSPEH D. & BRUCE NAUMAN. - Elusive signs : Bruce Nauman works with light.
%23221154: KETTING, E. & K. SOESBEEK (ED.) - Homoseksualiteit en krijgsmacht : een onderzoek naar geneigdheid en praktijk van discriminatie op grond van seksuele voorkeur binnen de Nederlandse Krijgsmacht.
%23134126: KETTL, DONALD F. - Sharing power : public governance and private markets.
%23206149: KETWICH VERSCHUUR, H.P.J. VAN ... [ET AL.] - Aspecten van effecten : vijftig jaar Vereniging Effectenbescherming [VEB].
%23245248: KEUKELEIRE, STEPHAN. - Het buitenlands beleid van de Europese Unie : de diversiteit en praktijk van het buitenlands beleid en van de communautaire methode als toetssteen voor het externe beleid van de EG, het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het structureel buitenlands beleid van de EU.
%23230560: KEULEN, MENDELTJE VAN. - Going Europe or Going Dutch : how the Dutch government shapes European Union policy.
%23140495: KEULEN, B.F. ... [ET AL.]. - Het deskundigenregister in strafzaken : de beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's.
%23107988: KEULEN, B.F. - Crimineel vermogen en strafrecht : een commentaar op de ontnemingswetgeving.
%23234372: KEULEN, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%2357856: KEULEN, B.F. ... [ET AL.]. - Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken.
%23244145: KEULEN, F.B. - Antidorum : liber amicorum mr. F.B. Keulen.
%2365972: KEULMAN, KENNETH. - The Balance of Consciousness : Eric Voegelin´s Political Theory.
%23212282: KEUNING, STEVEN J. - Accounting for economic development and social change : with a case-study for Indonesia.
%23212904: KEUNING, DOEDE & DERK JAN EPPINK. - Management en organisatie.
%2362296: KEUNING, D - Verplatting van organisaties.
%2348200: KEUNING, H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen : de regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief.
%23251813: KEURENTJES, R.B.M. - De Wet BOPZ : de betekenis van de wet voor de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg/
%2373595: KEURENTJES, R.B.M. - Agressieve handelspraktijken.
%23236675: KEUS, L.A.D. - Europees procesrecht.
%2377146: KEUSSLER, JOHANNES VON. - Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland.
%23264434: KEUTER, E.J.W. - Predisposition to postvaccinial encephalitis : significance of constitution, especially the status dysraphicus in the genesis of postvaccinial encephalitis.
%2377150: KEUTGEN, FRIEDRICH. - Der deutsche Staat des Mittelalters.
%2377148: KEUTGEN, FRIEDRICH. - Ämter und Zünfte : zur Entstehung des Zunftwesens.
%2360989: KEVERLING BUISMAN, F. (ED.) - Ordelen van den etstoel van Drenthe, 1399-1447.
%2359536: KEVERLING BUISMAN, F. (ED.) - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
%23191676: KEVLES, DANIEL J. - The Baltimore case : a trial of politics, science, and character.
%23241743: KEVORKIAN, MARTIN. - Color monitors : the black face of technology in America.
%23232358: KEY JR., V.O. - Politics, parties, & pressure groups.
%23152396: KEY, ELLEN. - De ethiek van liefde en huwelijk.
%23152405: KEY, ELLEN. - De vrouwenbeweging.
%23152411: KEY, ELLEN. - Levenslijnen.
%23152413: KEY, ELLEN. - Levenslijnen.
%23274881: KEY, ELLEN. - Das Jahrhundert des Kindes : Studien.
%23152281: KEY, ELLEN. - De nieuwe maatschappij.
%23127668: KEYDER, C. & F. TABAK - Landholding amd commercial agriculture in the Middle East.
%23156786: KEYES, GEORGE S. - Mirror of Empire. Dutch marine art of the Seventeenth Century.
%23278405: KEYES, GEORGE S., TOM RASSIEUR, DENNIS P. WELLER & JON L SEYDL. - Rembrandt in America : collecting and connoisseurship.
%23119338: KEYFITZ, B.L. & SHEARER, M. (EDS.) - Nonlinear Evolution Equations That Change Type.
%2354187: KEYMER, JOHN. - Original papers regarding trade in England and abroad drawn up by John Keymer for information of King James I about 1620.
%23183650: KEYNES, JOHN MAYNARD. - Urmarile economice ale pacii. Traducere din Englezeste cu o prefata a Autorului pentru editia romaneasca. (The Economic Consequences of the Peace, in Romanian).
%23136881: KEYNES, MILO (ED.) - Essays on John Maynard Keynes.
%2398565: KEYNES, EDWARD. - Undeclared war: twilight zone of constitutional power.
%23152301: KEYNES, EDWARD. - The Court vs. Congress. Prayer, busing, and abortion.
%23103446: KEYSER, MARJA (ED). - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam.
%23109382: KEYSER, M. (ED.) - Bibliotheca Auerbachiana : catalogus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Deel 1 : Vulgairgriekse en religieuze werken van 1551-1799.
%23132000: KEYSER-RINGNALDA, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%2331769: KEYSER-RINGNALDA, L.F. - Boef en buit : de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen.
%23234424: KEYSERLING, HERMANN. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
%23240908: KEYSERLING, HERMANN. - Amerika : der Aufgang einer neuen Welt.
%2372708: KEZAR, DENNIS - Solon and Thespis : Law and Theater in the English Renaissance.
%2347370: KHADY - Mutilee.
%23217876: KHALAF, SAMIR. - Lebanon's Predicament.
%23188877: KHALID, MANSOUR. - Nimeiri and the revolution of dis-may.
%23190051: KHALID, MANSOUR. - The government they deserve : the role of the elite in Sudan's political evolution.
%23194485: KHALIDI, RASHID. - Under siege : P.L.O. decisionmaking during the 1982 war.
%23233126: KHALIL, MUHAMMAD. - The Arab States and the Arab League : a documentary record, Vol. I: Constitutional developments; Vol. II: International affairs.
%23258372: KHALILI, NASSER D. - Islamic art and culture : timeline and history.
%23231105: KHAMMASH, AMMAR - Ancient Landscape: The Landscape Paintings of Ammar Khammash.
%23198987: KHAN, K. R. - Law and Organization of International Community Agreements.
%2396965: KHAN, MOHAMMED M.R. - The United Nations and Kashmir.
%2387434: KHAN, IRENE - The Unheard Truth: Poverty and Human Rights.
%2381209: KHAN, RAHMATULLAH. - The Iran-United States Claims Tribunal : controversies, cases, and contribution.
%2372007: KHAN, RUQAYYA YASMINE - Self and Secrecy in Early Islam (Studies in Comparative Religion).
%23143539: KHAN, R.A. ABDULLAH - Ondernemingsconcentraties en Marktliberalisering : over macht en onmacht van rechters bij de toepassing van de artikelen 82 en 86 van het EG-verdrag.
%23214657: KHAN, AZIZUR RAHMAN & CARL RISKIN. - Inequality and poverty in China in the age of globalization.
%23191685: KHAN, SHAHARYAR M. - The shallow graves of Rwanda.
%23183375: KHAN, L. - The Extinction of Nation-States:A World Without Borders.
%23213901: KHANANASHVILI, L.M., O.V. MUKBANIANI & G.E. ZAIKOV. - Elementorganic monomers: technology, properties, applications.
%23274606: KHANDKER, SHAHIDUR R. - Handbook on impact evaluation : quantitative methods and practices.
%23245184: KHARAS, HOMI (EDITOR) - Delivering Aid Differently: Lessons from the Field.
%23100601: KHATCHADOURIAN, HAIG. - A Critical study in method.
%23247982: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
%23218379: CHEAH BOON KHENG. - Malaysia : the making of a nation.
%23212623: KHOR, KOK PENG. - Intellectual property, biodiversity, and sustainable development..
%23132460: KHOSROKHAVAR, FARHAD. - L'islam des jeunes.
%23233178: KHOURY, JACQUES G. - La Palestine devant le monde : etude historique, politique et juridique du conflit palestinien et ses répercussions sur la politique mondiale : position actuelle d'Israël dans le Moyen-Orient.
%23257397: KWEE HUI KIAN. - The political economy of Java's Northeast Coast, c1740-1800 : elite synergy.
%23233063: KIATPONGSAN, CHAIYAKORN - The EU-Thailand Relations: Tracing the Patterns of New Bilateralism.
%2339887: KIBWANA, KIVUTHA; CHRIS MAINA PETER & NYANGABYAKI BAZAARA. - Constitutionalism in East Africa : progress, challenges, and prospects in 1999.
%2332744: KICK, RUSS - 50 Things You're Not Supposed To Know, Volume 2.
%2332736: KICK, RUSS - 50 Things You're Not Supposed to Know.
%23137091: KIDD, B.J. (ED.) - Documents illustrative of the Continental Reformation.
%23133597: KIDDER, RUSHWORTH M. - An Agenda for the 21st century.
%23210136: KIDRON, PERETZ. - Refusenik ! : Israel's soldiers of conscience.
%2322337: KIEBOOM, WENDY. - Informatie, toestemming en geheimhouding bij erfelijkheidsadvisering : een gezondheidsrechtelijk onderzoek.
%23230681: KIEFT, C. VAN DE & J.F. NIERMEIJER (EDS.) - Elenchus Fontium Historiae Urbanae : Acta Collegii Historiae Urbanae. Volume 1 (1967).
%234500: KIELHOLZ, P. (ED.) - Depression in everyday practice.
%23186854: KIELSTRA, REINDER EGBERT. - Duitsche verkeerspolitiek en Nederlandsche belangen.
%2328373: KIELY, JAN - The compelling ideal : thought reform and the prison in China, 1901-1956.
%23274325: KIELY, TERRENCE F. - Forensic evidence : science and the criminal law
%2357344: KIENAPFEL, DIETHELM. - Privatsphäre und Strafrecht.
%23116915: KIENAST, DIETER. - Kleine Schriften.
%23267074: KIENHOLZ, ED. - Kienholz : five car stud.
%23256256: KIENLE, ANABELLE. - Max Beckmann in Amerika.
%2331231: KIERKEGAARD, SØREN. - The Seducer's Diary.
%23193664: KIERKEGAARD, SØREN. - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard.
%23268826: KIERKEGAARD, SØREN. - Gebeden.
%23265461: KIERKEGAARD, SØREN. - Entweder-oder : ein Lebensfragment. Teil I-II.
%23193668: KIERKEGAARD, SØREN. - Søren Kierkegaard : fragmenten
%2311943: KIERMEIER, FRIEDRICH & ERIKA LECHNER. - Milch und Milcherzeugnisse.
%23274753: KIERNAN, VICTOR. - Shakespeare: Poet and Citizen.
%23124114: KIERNAN, THOMAS - The Arabs: their history, aims and challenge to the industrialized world.
%23199436: KIERS, J. - De bevelen des konings : de verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
%2387956: KIERS, J. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard. Diss.
%23181737: KIERS, HENDRIK ALBERT LAMBERTUS. - Three-way methods for the analysis of qualitative and quantitative two-way data.
%23127618: KIERZKOWSKI, H., M. OKOLSKI & S. WELLISZ (ED.). - Stabilization and structural adjustment in Poland.
%23200244: KIIVER, PHILIPP. - The National Parliaments in the European Union - A Critical View on EU Constitution Building.
%23260942: KIIVER, PHILIPP (ED.) - National and regional parliaments in the European constitutional order.
%2362104: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw (Unofficial history) (Dutch Edition).
%23273797: KIKKERT, J. G - Gespannen stilte: De Patriotten en het einde van de Republiek, 1780-1795.
%23213403: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw.
%23195280: KIKKERT, J.G. - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet : het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
%23272542: KIKUCHI, YU?KO. - Refracted Modernity: Visual Culture and Identity in Colonial Taiwan.
%23173118: KILLIAS, MARTIN. - European sourcebook of crime and criminal justice statistics , 2003.
%23205578: KILLICK, ANDREW. - In Search of Korean Traditional Opera: Discourses of Ch'angguk.
%23271566: KILLICK, TONY. - Aid and the political economy of policy change.
%23219412: KILUVA-NDUNDA, MUTINDI MUMBUA. - Women's agency and educational policy : the experiences of the women of Kilome, Kenya.
%23153083: KIM, KICHUNG - An introduction to Korean literature: from Hyangga to Pansori.
%2343128: KIM, KI HANG & FRED W. ROUSH. - Competitive economics : equilibrium and arbitration.
%2348923: CHONG LIM KIM ... [ET AL.] - The legislative connection: the politics of representation in Kenya, Korea & Turkey.
%23209222: KIM, YUNG-HEE. - Questioning minds : short stories by modern Korean women writers.
%23274518: KIMARYO, SCHOLASTICA SYLVAN (ED.). - Turning a Crisis into an Opportunity: Strategies for Scaling Up the National Response to the HIV/Aids Pandemic in Lesotho.
%23235849: KIMBLE, GREGORY A. - Psychology : the hope of a science.
%23264118: KIMBLE, DAVID. - A political history of Ghana : the rise of Gold Coast mationalism, 1850-1928.
%23117227: KIMCHE, JOHN - The second Arab awakening.
%2378728: KIMMEL, ERIC A. - Moby Dick: Chasing the Great White Whale.
%23120038: KIMMERLE, H. (ED.) - Das Multiversum der Kulturen : Beiträge zu einer Vorlesung im Fach 'Interkulturelle Philosophie' an der Erasmus Universität Rotterdam.
%23212128: KIMMERLE, OTTO. - Völkerrecht im Atomzeitalter : der Atomsperrvertrag und seine Folgen.
%2319183: KIMMINICH, OTTO. - Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten : zur Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts.
%23235855: KIMURA, DOREEN. - Sex and cognition.
%2386838: KIMURA, DOREEN. - Neuromotor mechanisms in human communication.
%23166543: KINDER, GARY. - Victim : the other side of murder.
%23251922: NATIONAAL RAPPORTEUR MENSENHANDEL EN SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN. - Mensenhandel in en uit beeld II : cijfermatige rapportage 2008-2012.
%23119342: KINDERLEHRER, D., JAMES, R., LUSKIN, M. & ERICKSEN, J.L. (EDS.) - Microstructure and Phase Transition.
%2342387: KINDERMAN, WILLIAM - Beethoven.
%23231614: KINDERMAN, WILLIAM - Beethoven.
%23105242: KINDERMANN, HEINZ. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderts.
%23269549: KINDL, MANFRED. - Philosophische Bewertungsmöglichkeiten der Abtreibung.
%23190437: KINDLEBERGER, CHARLES P. - Economic development.
%23249432: KINDSVATTER, PETER S. - American soldiers : ground combat in the World Wars , Korea , and Vietnam.
%23219942: KING, EILEEN. - Poppen en poppenhuizen.
%23238506: KING, ROSS. - Kuala Lumpur and Putrajaya : negotiating urban space in Malaysia
%23256492: KING, JEFFREY C. - The nature and structure of content.
%23262512: KING, ELLIOTT H. - Salvador Dali : the late work.
%23125387: KING-HELE, DESMOND - Shelley. His Thought and Work. Third Edition.
%23212408: KING, RICHARD. - Heroes of China's great leap forward : two stories.
%23261706: KING, MICHAEL. - Psychology in and out of court : a critical examination of legal psychology.
%2343281: KING, DESMOND S. - Actively seeking work? : the politics of unemployment and welfare policy in..
%2383685: KING, P.K. - Complete word-indexes to J. van der Vondel's Bespiegelingen van Godt en Godsdienst and Lucifer. With ranking lists of frequencies reverse indexes and rhyming indexes.
%23275949: KING, DAVID & ERNST VOLLARD. - John Heartfield : Laughter is a devasting weapon.
%2397982: KING, W.L. - Melville Weston Fuller: chief justice of the United States 1888-1910.
%23256248: KING, ROBERT. - Democratic desert : the war in Syria.
%23262917: KING, WILLIAM DAVIES. - Collections of nothing.
%23240925: KING, KENNETH - Knowledge for Development?: Comparing British, Japanese, Swedish and World Bank Aid.
%23198754: KING, BRIAN. - The lying ape : an honest guide to a world of deception
%23269012: KINGDON, DAVID G. & DOUGLAS TURKINGTON. - Cognitive-behavioral therapy of schizophrenia.
%23169473: KINGMA, JELLE (ED.) - Kritische gedachten over seksualiteit.
%2350321: KINGMA, CORNELIS AREND. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
%23263231: KINGMA, J. ... [ET AL.] - Universitair leven in Groningen 1614-1989 : professoren en studenten / boek en uitgeverij.
%23184909: KINGSBURY, DAMIEN. - East Timor: Beyond Independence.
%23181339: KINNEY, KATHERINE. - Friendly fire : American images of the Vietnam War.
%23157692: KINOY, ARTHUR. - Rights on trial : the odyssey of a people's lawyer.
%2356975: KINSELLA, JAMES. - Covering the plague: AIDS and the American media.
%23207090: KINTZINGER, MARTIN. - Westbindungen im spätmittelalterlichen Europa : auswärtige Politik zwischen dem Reich, Frankreich, Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds.
%23169990: KIPNIS, JEFFREY. - Perfect acts of architecture.
%23247087: KIPP, THEODOR. - Erbrecht (Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Band 5).
%23254567: KIPPERS, JEANNE. - Empirical studies on cash payments.
%23140977: KIRALY, B.K. & STOKES, G. (EDS.) - Insurrections, Wars, & the Eastern Crisis in the 1870s.
%2379649: KIRCHENHEIM, ARTHUR VON (ED.) - Schlaraffia politica : Geschichte der Dichtungen vom besten Staate.
%23164952: KIRCHHEIM, SANDRA. - Der einstweilige Rechtsschutz im Unterhaltsrecht.
%2390080: KIRCHHEIMER, OTTO. - Politische Justiz : Verwendung juristischer Verfahrungsmöglichkeiten zu politischen Zwecken.
%23255188: KIRCHHOF, PAUL & EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN (EDS.) - Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland : mit Stichwortverzeichnis und alphabetischem Schnellregister.
%23255192: KIRCHHOF, PAUL & EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN (EDS.) - Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland : mit Stichwortverzeichnis und alphabetischem Schnellregister.
%2377151: KIRCHMANN, J.H. VON. - Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral als Einleitung in das Studium rechtsphilosophischer Werke.
%23238369: KIRCHNER, KARL HERMANN. - Die Philosophie des Plotin.
%2335781: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik ; eine Ausstellung zum 60. Todestag.
%2374672: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Kirchner Museum Davos : Katalog der Sammlung Band III : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Skizzen, Radierungen, Lithographien, Textilien.
%2374657: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Gemälde, Zeichnung, Druckgraphik : Neuerwerbungen des Brücke-Museums Berlin seit 1988.
%2374630: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Aquarelle und Zeichnungen: die Sammlung Karlheinz Gabler ; der Ausstellung Ernst Ludwig Kirchner, Aquarelle und Zeichnungen - die Sammlung Karlheinz Gabler im Brücke-Museum Berlin vom 14. Juli bis 12. September 1999 und in der Galerie Jahrhunderthalle Hoechst vom 13. Februar bis 26. März 2000]
%2335777: KIRCHNER, ERNST LUDWIG., SCOTTI, ROLAND (ED.) - Ernst Ludig Kirchner : the photographic work.
%23254186: KIRCHNER, HILDEBERT. - Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 2. Auflage.
%23278692: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Ernst Ludwig Kirchner : Peter Schlemihls wundersame Geschichte.
%23265334: KIRCHNER, ERNST LUDWIG. - Briefwechsel 1910-1935/1938 : mit Briefen von und an Luise Schiefler und Erna Kirchner, sowie weiteren Dokumenten aus Schieflers Korrespondenz-Ablage.
%23214057: KIREJCZYK, MARTA. - Met technologie gezegend? : gender en de omstreden invoering van in vitro fertilisatie in de Nederlandse gezondheidszorg.
%23210772: KIRGIS JR., FREDERIC L. - Prior consultation in international law : a study of state practice.
%23214518: KIRK, ROBERT. - Zombies and consciousness.
%23160955: KIRK, DUDLEY. - Europe's population in the interwar years.
%23155733: KIRK, LINDA. - Richard Cumberland and natural law : secularisation of thought in seventeenth-century England.
%2382267: KIRKELS, CASPER - Architect van onderwijsvernieuwing : denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956.
%23234394: KIRKELS, CASPAR. - Architect van onderwijsvernieuwing : denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956.
%23171834: KIRKPATRICK, FRANK G. - The ethics of community.
%23250779: KIRP, DAVID L. , MARK G. YUDOF, & MARLENE STRONG FRANKS. - Gender justice.
%23229106: KIRSCHENMANN, PETER P. - Science, nature and ethics : critical philosophical studies.
%2369476: KIRSHNER, JONATHAN. - Monetary Orders: Ambiguous Economics, Ubiquitous Politics.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/28