Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Praktijk en rechtswetenschap : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rechtshoogeschool te Batavia op den 16den September 1926.
Description: Batavia : Kolff & co, 1926. Paperback. 45 pp. Inaugurele rede Rechtshoogeschool te Batavia. Library stamp. Covers sl. rubbed. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.

Keywords: RECHT, burgerlijk recht

Price: EUR 8.50 = appr. US$ 9.24 Seller: Kloof Booksellers & Scientia Verlag
- Book number: %23270428

See more books from our catalog: Burgerlijk recht