Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Leerboek van het Nederlandsch recht der order- en toonderpapieren.
Description: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1935. 2e druk. Orig. cloth binding. iii,371 pp. (Publiek- en Privaatrecht, 20). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.

Keywords: RECHT, bank- en effectenrecht

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: Kloof Booksellers & Scientia Verlag
- Book number: %23197780

See more books from our catalog: Bank- & effectenrecht