Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Europese executoriale titel : tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten.
Description: Deventer : Kluwer , c2005. Paperback. 296 pp. 25 cm. (Burgerlijk proces & praktijk, 3). Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In dit boek wordt aandacht besteed aan de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie. Centraal staat de vraag in hoeverre de bestaande regelingen op het terrein van het internationaal burgerlijk procesrecht vereenvoudigd kunnen worden. Op 21 oktober 2005 wordt de EET-Verordening van toepassing (Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet betwiste schuldvorderingen). Deze verordening vereenvoudigt de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie door het afschaffen van de intermediaire procedure in de lidstaat van tenuitvoerlegging. Een dergelijke procedure wordt vereist door de bestaande regelingen, zoals bijvoorbeeld de EEX-Verordening. De EET-Verordening maakt het mogelijk om onder voorwaarden in de lidstaat van herkomst van de beslissing een waarmerking te verkrijgen. Hierdoor kan de gewaarmerkte beslissing in de overige lidstaten, met uitzondering van Denemarken, erkend en ten uitvoer worden gelegd. Naast de EET-Verordening wordt in deze studie de exequaturprocedure van de EEX-Verordening onderzocht alsmede het voorstel voor een verordening betreffende de invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. ISBN 9789013024364.

Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht nederlands recht

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Kloof Booksellers & Scientia Verlag
- Book number: %23195468

See more books from our catalog: Burgerlijk procesrecht