Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Constantijn Huygens Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der vereenighde Nederlanden (1641).
Description: Tekstverzorging - commentaar. Facsimile van de originele uitgave Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,1974. Paperback. 186 pp. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 84). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9780720482539.

Keywords: ,

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Kloof Booksellers & Scientia Verlag
- Book number: %23102703