Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur, verzameld, naar tijdsorde gerangschikt, en toegelicht. 2e bundel: 1e en aanvang der 2e helft van de XVIIe eeuw
Description: Amsterdam, Van Langenhuysen 1852 1e dr. - Met handgeschreven opdracht van Alberdingk Thijm. - Karton, redelijke staat

Keywords: nederlandse literatuur/poŽzie

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Klikspaan
- Book number: F54623

See more books from our catalog: Nederlandse en vertaalde literatuur