Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het Vraagstuk Van Nationale Ontwapening
Description: Leiden, A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij. 1924. Soft Cover. Genootschap voor zedelijke volkspolitiek No 12. Rapport van de gemengde commissie ter bestudeering van het ontwapeningsvraagstuk uit het genootschap voor zedelijke volkspolitiek en de vereeniging voor volkenbond en vrede. - 36 p. - geniet. Good/No Jacket.

Keywords: Brochure Politiek

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Klikspaan
- Book number: 000158