Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


(WINTER, NICOLAAS SIMONSZOON, PIETER VAN) - Overblyfselen van echtgeluk (met Anna Louisa  van der Poorten).

Title: Overblyfselen van echtgeluk (met Anna Louisa van der Poorten).
Description: No place, No publ., 1801. 8vo. Contemporary blind boards, covered with spickeled paper. 52 pp. and engraved title, with nice engraving of their coats of arms. Uncut. The booklet was written on the occasion of the death of Anna Louisa at the age of 49 years and "aan myn en haar nageslacht toegewyd, en voor hetzelve (niet voor het publicq) door de drukpers vermenigvuldig, alleen ter vermydinge van gebrekkige afschriften". From the contents: "Ten verjaardage van A.L.van der Poorten.", "N. van Winter en L. van Merken: Aan onzen zoon Pieter en vrouwe Anna Louisa ter gelegenheid hunner echtvereeniging", " mon jour de noces", "Ten verjaardage mijner echtgenoote, 1780, ? 1781, ? 1783, ? 1792, ? 1798 and . wylen myne echtgenoote 1801", "M.L. Griethuizen, geb. Carelius: Wiegzang voor het dochtertje van Pieter van Winter N.S.Z., bewindhebber der Nederlandsche Oost-Indische Maatschappy te Amsterdam, ?", "J. Lublink, de Jonge: Aan Pieter. bij de geboorte van zyn zoontje..", "Aan Mr David Jacob van Lennep ter gelegenheid van zyn huwelyk met myne behuwd-dochter?", "Cornelis van Lennep: Ter bruilofte van mynen zoon.., 1800..", enz.- Rare, by the author not destinated for trade. Gewicht/Weight: 250 grs.

Keywords:

Price: EUR 80.00 = appr. US$ 86.95 Seller: Boekhandel-Antiquariaat Emile Kerssemakers
- Book number: 47198