De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1582: WIELES, JAN, NOORT, TON VAN, STICHTING 'KUNST IN DE WIJK', LEIDEN - Water in de Wijk: verleden, heden en toekomst van water in de Leidse Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West /
20709: ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WIELRIJDERSBOND ( TOURIST GUIDE ) - Te voet over de NoordelijKe Veluwe
64851: UNIVERSITT WIEN. - Der Botanische Garten der Universitt Wien: Kleiner Fhrer.
33177: WIENESE, INEKE - Nazmiye en Sultan: verhalen van gescheiden Turkse vrouwen en hun dochters
75837: WIEPKEMA, P.R., ZODIAC-SYMPOSIUM (3; 24/25-08-1988; WAGENINGEN), CENTRUM VOOR LANDBOUWPUBLIKATIES EN LANDBOUWDOCUMENTATIE, WAGENINGEN - Kwaliteiten in de dierlijke produktie, bijdragen aan het 3e Zodiac-symposium, Wageningen, 24 en 25 augustus 1988
2430: WIEPKEMA, P.R., HOOFF, J.A.R.A.M. VAN, BERMOND, B. - Agressief gedrag: oorzaken en functies / samengesteld door B. Bermond ... ; onder red. van P.R. Wiepkema en J.A.R.A.M. van Hooff
75907: WIEPKEMA, P.R. - Gedrag, welzijn en duurzaamheid
29846: WIERINGA, W.J., OS, M. VAN, VRIJE UNIVERSITEIT (AMSTERDAM) - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980: een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
34933: WIERINGA, F., MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK, ROTTERDAM - De wereld volgens Blaeu: Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
70914: WIERSMA, J.P. - Aldfaers groun: byld fan in tiidrek (1860-1940)
1206: WIERSMA, HANS - Hink-stap-sprong: door de petite histoire van Kampen en ijsselmuiden / Hans Wiersma
49995: WIERSMA, PIETER, DOHMEN, PETER, STICHTING ZANDKASTELEN PIETER WIERSMA, AMSTERDAM - Pieter Wiersma: architektuur in zand
60123: WIERSMA, D. (DIRK), 1899- - Gronden van misdaad
29195: WIERSUM, E. - Uit het Rotterdamsche gildewezen
6473: WIERTS, JOHAN - Vleugelken: sprookje met illustraties en liederen
33222: WIESEL, ELIE - Tekenen van uittocht: essays, verhalen, dialogen
36677: WIESSING, H.P.L. - John Raedecker
22347: WIGCHEREN, D.P. VAN - Alkmaar in veelvoud: tussen archeologie en actualiteit
34049: WIGGERS, HINKE, GLERUM, HUUB - Speelkaarten
53722: WIGGINTON, MARTIN J., GRAHAM, GEORGE GORDON, (1917-), NATURE CONSERVANCY COUNCIL (GREAT BRITAIN) - Guide to the identification of some of the more difficult vascular plant species
29682: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur: oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
39347: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
39346: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
39345: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Brabants dorp in de 15e eeuw ( door J. H. Isings )
75930: D. WIJBENGA - Brand van Moskou (16 september) 1812
75931: D. WIJBENGA - Een gildeoptocht in Antwerpen, 1520
71994: D. WIJBENGA - Een gildeoptocht in Antwerpen, 1520
39352: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch 1629 ( door J. H. Isings )
71995: D. WIJBENGA - Brand van Moskou (16 september) 1812
39348: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
41467: WIJBENGA, D. - Karel de Grote te Aken. 808. Uitzending der koningsboden
41463: WIJBENGA, D. - Aankomst Willem I te Scheveningen. 1813
41453: WIJBENGA, D. - Toernooi te Haarlem 1305
41450: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
41449: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
25321: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN, WALDORP, H. - De romantiek van de spoorwegen in Nederland
26026: WIJCK, J.C. VAN (CZN.) - De strooper
52280: WIJDEVELD, HENDRICUS THEODORUS - Vita nova nata est nobis
71030: HANS. WIJERS - De aaibaarheid voorbij: kenniseconomie vraagt om fundamenteel andere inrichting samenleving; 11 december 2000
65992: WIJFFELS, A., SIEMER. - Siemer , Herdenkingsuitgave de Siemer
21871: WIJFJES, HUUB - Hallo hier Hilversum: driekwart eeuw radio en televisie
75329: G VAN WIJK - Iets verteld over Zijdewind en 't Veld.
70370: WIJK, N. VAN - C̆echoslovakije 1920 - 1929 Feiten en indrukken
65095: VAN WIJK, YVETTE. - The practical book of herbs: growing and using herbs in southern Africa
38495: WIJK, G. VAN - Mijdrecht: negenhonderd jaar: Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
31543: WIJK, F.E. VAN, BRUIJN, P.G. DE, STADS- OF ATHENAEUMBIBLIOTHEEK, DEVENTER - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
68370: WIJKAMP, TH. - 100 jaar katholiek onderwijs in Aalten 1884-1984 , 1884-1984
26769: WIJLEN, TON VAN - De wateren van de lage landen: boeiende tochten in de natte natuur: natuur- en recreatiegids voor de wateren van de lage landen
74130: EVERT JAN WIJLHUIZEN - Levensloop van een boerenjongen
33472: WIJN, MONIQUE, DOOREN, CORN VAN, LANGNER, BRIGITTE, ALTERNATIEVE KONSUMENTEN BOND, AMSTERDAM - Gentechnologie in de supermarkt: informatie over bio- en gentechnologisch geproduceerde levensmiddelen
61694: WIJN, PIET, EVERT WERKMAN - De koraalduikers van de Stille zuidzee.
63001: WIJN, J.W. DE. - Amsterdam airport Schiphol
74804: JW DE WIJN - Amsterdam airport Schiphol ( met afbeelding oude schoolplaat )
55487: WIJNAND, JOH. CHR. - Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken, koffiebranderijen en theehandel, Joure en Utrecht, 1753-1928 , N.V. Douwe Egberts: Joure , Utrecht, 1753-1928, + PRIJSCOURANT
75663: WIJNANDS, JAC, JOOSTEN, PAUL - Brikkebekkers in Limburg
23979: WIJNANDS, JOCHEM - Wadden
1944: WIJNBEEK, PH - Hoor...het orgel zingt! / door Ph Wijnbeek;
26673: WIJNBEEK, H. - Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen 1830 en 1850
34544: WIJNBERG, NICOLAAS - Met Marie in bad: 100 nieuwe recepten uit de schriften van Marie Aubain
74541: GEERD WIJNEN - Horlogerie: explicatie van uurwerken, horloges en hun gereedschappen, uit de encyclopedie van Diderot en d'Alembert, Parijs 1751
6365: WIJNEN, GERT, WEGGEMAN, MATHIEU, KOR, RUDY - Verbeteren en vernieuwen van organisaties, ook werk voor managers
36905: WIJNJA, GERBEN D. - Het geheim van Jaap de olieslagersknecht: uit het oude Zaanse molenleven
73796: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen
73795: WIJNNE, H.A. - De handel van het koningrijk der Nederlanden gedurende de jaren 1846-1860, vergeleken met dien van eenige andere landen
72703: WIJS, IVO DE, DANES, THEO - Olympische verzen
20507: DORTMONT JAN VAN EN JO DE WIJS - Uit grootmoeders en grootvaders tijd nu oma's en opa's
35588: WIJS, IVO DE, BHRMANN-UBBENS PAPIER, ZUTPHEN - Een dag zonder papier
41819: WIJST, PETRUS JACOBUS VAN DER - Politeness in requests and negotiations
59026: WIL, THEO TE, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM - Diem deur de jaore hen
48669: WILD, A. MARTIN DE - Naturwissenschaftliche Gemldeuntersuchung
29408: WILDE, OSCAR,, 1854-1900. - Works, complete illustrated stories, plays & poems of Oscar Wilde.
20581: WILDE, W.J. DE - Leviticus
36485: WILDE, ANDR DE - Rupsentabel. Dl. I
70701: WILDEMAN, BRAM - De vrijheid werd duur betaald
60122: WILDENBRUCH, ERNST VON, 1845-1909. - Das Serenlied,
42197: WILDER, THORNTON NIVEN, NONYMUS, A. - Oom Pio en Camila Perichole
70918: JOHN WILDING - How to make a weight driven 8 day wall clock
70919: JOHN WILDING - How to make a simple battery driven electric clock
72021: JOHN. WILDING - The Construction of a Drum Water Clock / N.D.: Ill.
72022: JOHN WILDING - How to make Galileo s escapement
63003: WILDUNG, DIETRICH. - Egypte de la prhistorique aux Romains
42011: WILFERT, G. - Belangrijke middelen voor alle veehouders ( omslagtitel: Wonder der Vee-huismiddelen ) )
29198: JONG. WILFRIED DE - Bezetting & bevrijding. Oude Noorden
53794: WILHELM, KURT - Richard Strauss. An intimate portrait
42549: WILKINSON, T. J. (TONY J.), DUHON, SUSAN T. - Excavations at Franchthi Cave, Greece, Franchthi.
41471: WILKINSON, T. S. ( REAR ADMIRAL U.S. NAVY, DIRECTOR OF NAVAL INTELLIGENCE ) - O.N.I. 54 - R., U.S. Naval ships and aircraft. ( restricted )
75690: D D WILL (DENZIL D.), TOMMY DENT - The Boer War as seen from Gaborone
36868: WILL, CHRIS., WINKELS, PETER J. A. - Jacobus van Looy
70305: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
59051: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
74587: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
1794: HULZER-WILLEM - Brinker-Jan en andere verhalen en gedichten
72902: WILLEM ANDRIES WILMINK, RIA JANSEN-SIEBEN - De Burggravin van Vergi: een middeleeuwse novelle
72975: WILLEM YSBRANTSZ BONTEKOE, DIRCK ALBERTZ. RAVEN - Iournael, ofte gedenckwaerdige beschrijvinge vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn: begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren: begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. Nove
74143: WILLEM PIETER BLOCKMANS, WALTER PREVENIER - Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: bronnen en problemen
71341: WILLEM YSBRANTSZ BONTEKOE, DIRCK ALBERTZ. RAVEN - Iournael, ofte gedenckwaerdige beschrijvinge vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn: begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren: begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. Nove
73920: WILLEM PÉE, PJ MEERTENS - Album dr. P. J. Meertens: de gehuldigde bij zijn zestigste verjaardag aangeboden door Taal en Tongval, 6.9.1899 - 6.9.1959
28140: KREEFTENBERG WILLEMIJN - Sierk Schrder., Een keuze uit het werk van Sierk Schrder met een inleiding door Willemijn Kreeftenberg.
70578: WILLEMS, ELDERT - Luchtkasteel
63091: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandse literatuurgeschiedenis
24524: WILLEMS, GERRIT, ZOMEREN, KOOS VAN, VUIJSJE, HERMAN - Gras en wolken: een beeld van het Groene Hart
72314: WILLEMS, WIM - Tjalie Robinson, biografie van een Indo-schrijver
40570: WILLEMSEN, CHRIS - Kat in 't bakkie: voetbalgedichten
40565: WILLEMSEN, CHRIS - Eeuwig buitenspel: odes aan gestorven voetballers
34909: WILLEMSEN J.H.J. - de Dortse molens
26062: WILLEMSEN, J.TH.W. - De volkshuisvesting in Arnhem, 1829-1925
41921: WILLEMSEN, CHRIS - Dood op de schoen: voetbalgedichten
32230: WILLEMSEN, CHRIS - Kat in 't bakkie: voetbalgedichten
41759: WILLEMSEN, CHRIS - Ik, Jol: de biografie die alles zegt
29478: WILLEMZE, TH. - Spectrum muzieklexicon ( set 2 delen)
69683: WILLETT, JOHN - Weimar, een weggemaaide cultuur
73353: WILLIAM T STEARN, FRANK LUDLOW - Frank Ludlow, 1885-1972, and the Ludlow-Sherriff expeditions to Bhutan and South-Eastern Tibet of 1933-1950 - Reliquiae botanicae Himalaicae
74819: WILLIAM HILLCOURT, NORMAN ROCKWELL - Norman Rockwell;s world of scouting
74946: WILLIAM BERTRAM TURRILL, BERNARD VERDCOURT - Flora of tropical East Africa Angiospermae: Orchidaceae (Part 1: )
72718: WILLIAM EARL JOHNS, MILAN HAUSNER, PETR. BARCOE - Biggles brání pousOetOe
75871: WILLIAM BOERICKE, OSCAR E BOERICKE - Homöopathische Mittel und ihre Wirkungen: Materia medica u. Repertorium. Dt. Übers. von M. Harms
71087: TOM WILLIAMS - The complete illustrated guide to Chinese medicine: a comprehensive system for health and fitness
39119: WILLIAMS, MASLYN., HAXTON, ELAINE. - story of Indonesia
63268: WILLIAMS, TREVOR I., WITHERS, SONIA - A biographical dictionary of scientists
73932: KAY WILLIAMSON - A grammar of the Kolokuma dialect of Ijo.
37239: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER - De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841): een autobiografie uit een tijdperk van overgang
61381: WILLIGEN, A. VAN DER - Jaarzang aan de broederschap van de aloude Rhetorykkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk: Trouw moet blijken, op den eersten dag van 't jaar 1831
48759: WILLINK, GEERT, HOOIJDONK, SERPHIA - Veldgids: beheer en onderhoud
66236: WILLS, MATTHEW B., 1932- - The Lindbergh report: the untold story of Lindbergh's report of September 22, 1938
29788: WILLS, GARRY - Pauselijke zonde: geconstrueerd bedrog
70508: WILLY WALDEN , PIET MUYSELAAR - Daar zit muziek in.. al 20 jaar
235: WILMER, C.C.S. - Buitens binnen Utrecht: voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht / C.C.S. Wilmer
69756: WILMER, C.C.S. - Utrecht, de stad in prenten
53936: WILMERSDORF, SCHULZ- - Paris deutsch gesehen. ( first edition 1940 )
25115: WILMINK, WILLEM, PIJLMAN, FETZE - Het kind: een bloemlezing
63458: WILMINK, WILLEM - Van Roodeschool tot Rijsel: een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied
42321: WILMINK, H. - Legende van de Wittewijvenkuil: berijmde vertelling
48842: WILMINK, WILLEM - Een vreemde tijger, en andere gedichten
48846: WILMINK, WILLEM A. - Zeven liedjes voor een piek
75501: WILS, IGN.M.P.A. - Het kleine koninkrijk, (spieghel historiael van Oud-Hageveld)
70609: WILS, IGN.M.P.A. - Geschiedenis van Roomsch Katholiek Dordrecht tijdens en na de Hervorming
50471: WILS, JAN . NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMIT - Olympisch Stadion, Amsterdam
72301: MICHAEL WILSON - For them the war was not over: the Royal Navy in Russia 1918-1920
48774: WILSON, EDWARD O. - Kijk op de natuur
63326: WILSON, ALISTAIR MACINTOSH. - The infinite in the finite
54123: WILSON-BAREAU, JULIET. - Manet, Monet: la gare Saint-Lazare: , Paris, Muse d'Orsay, 9 fvrier-20 septembre 1998, Washington, National Gallery of Art, 14 juin- 20 septembre 1998
29764: WILSON, HILARY - Het volk van de farao's
26248: WILSON, IAN - Jezus: een geschiedenis
22673: WILSON, JIM, LUITEN, SONJA, LUITEN, WIM - Vechtsporten in beeld: karate, kung fu, judo, aikido, kendo
19726: WILTERDINK., WILLEM - Verskes van Willem
2114: WILTERDINK, WILLEM - 125 jaar Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
72145: WIM KAN, ABC CABARET. - ABC cabaret: Herexamen.
34742: BULSINK. WIM - De tied van kkkestuul en cocosmatte. Uitgegeven door Bulsink woninginrichting BV ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan.
72964: WIMERSMA GREIDANUS, HERMAN STEVEN FRANCISCO VAN - Supernova remnants: kinematics and infrared emission
56642: WINANDS, WIM - Het Meghlo dat Megchelen werd
38641: WINCKEL, ANNEMIE VAN - Keien in de vijver
73193: J WIND JR. - Duinoord te;s-Gravenhage
24577: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
42472: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
33938: WINDELS, VEERLE - Jonge Belgische mode
32078: WINDEN, MONIQUE VAN, WINDEN, PIET VAN, KOMRIJ, GERRIT, ANTIQUARIAAT AIOLOZ, LEIDEN - Gerrit Komrij 60: en daarvan wilde hij leven!: verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten, auteursexemplaren van eigen werk, 31 maart-21 april 2004
31664: WINDEN, MONIQUE VAN - Louis Marie Anne Couperus: de collectie Sine Qua Non
31851: WINDEN, PIET VAN - Louis Couperus in eerste editie: een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk
42158: WINDENBERGER, J. ( PHOTO'S: J.J. MOREAU AND H. SERRE ) - L'Aeroport de Paris; Presente la Nouvelle Aerogare d'Orly ( Special bound for officiel opening )
72914: WINDMEIJER, JEROEN FREDERIK ANTONIUS MARIA - De vallei van de rijzende zon, een studie naar de voorbeeldige Indianen uit Otavalo, Ecuador
25237: WINDSMA, REIN BAUKES - Samle dichtwurk
55387: WINDT, ROB DE, ZAAL, ANNE, ENVIRONMENTAL SCIENCES GROUP, WAGENINGEN. KUNSTCOMMISSIE - Lumen - Gaia - Atlas: architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group
73416: WINFRIED SCHARLAU, HANS OPOLKA - Von Fermat bis Minkowski: e. Vorlesung über Zahlentheorie u. ihre Entwicklung
40448: WINGEN, ED, KOSTER, NICO - Kijk op schilders: portretten van 50 Nederlandse Schilders
31721: WINGEN, ED - De A van Cobra in woord en beeld / samenstelling Ed Wingen;
36182: WINKEL, G. TE - Het Wilhelmus van Nassouwe
42519: WINKEL, AP TE - Van Koekolk tot Koppelkerk: de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Bredevoort. dl. 1:
22655: WINKEL, G. TE - Het Wilhelmus van Nassouwe
72877: WINKLER, DOLF, HAYASHI, EIDAI, SALEMINK, GERARD, STICHTING EX-KRIJGSGEVANGENEN EN NABESTAANDEN JAPAN - Japanse krijgsgevangenenkampen
39615: WINSEMIUS, J. - Het minimum aantal bewoners van een dorp
29923: WINTER, ARTHUR, WINTER, RUTH - Hersenwerk: verbeter uw geheugen, zintuiglijke waarneming en intelligentie
22237: WINTER, THEUN DE - Het gras voor mijn voeten: gedichten
22086: WINTER, R. DE, DORELEIJERS, E.H.J.C.M. - Luchtmachtstructuren in beweging: 80 jaar luchtmachtorganisatie
74002: WINTERMANS, J.J., BEEK, J.C. VAN - Een halve eeuw gewestelijke zuivelcoperatie, geschiedenis van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond (Z.N.Z.)
28194: WINTGENS, DORIS, OEY TJENG SIT, STEDELIJK MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN - Oey Tjeng Sit: 2 × 2 = 5
67322: WINTON, JOHN, 1931- - ULTRA at sea: how breaking the Nazi code affected Allied naval strategy during World War II
72506: WERBERAT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT (BERLIN) - Amtliche deutsche Abteilung
70819: JAKOB ADOLF BRUNO WISELIUS - Verslag en vijfjarig vergelijkend overzigt van den handel en de scheepvaart van
59161: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet
72336: WISSES, WABBE (RZN.) - Bokwerd vooruit, een bloemlezing artikelen uit het Weekblad Bokwerder Belang
31997: WISSINK, H. - La Riviere & Voorhoeve, Zwolle
73828: WIT, A.J. DE - Accoordenleer
39098: WIT, WIM DE - Auke Komter, architect
64769: WIT, HENK DE, 1917- - KNIL herinneringen
66301: WIT, OLGA DE 11/10/1924-20/03/2006. - Kijk naar de sterren, Kris
61500: WIT, A. AUGUSTA H. DE - De drie vrouwen in het heilige woud: verhalen
63069: WIT, HENK DE, 1917- - KNIL herinneringen Complete set 5 delen )
36871: WIT-KLINKHAMER, THERESIA MARGARETHA DUYVEN DE,, AND GANS (MOZES HEIMAN), GANS, MOZES HEIMAN. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver
29884: WIT, BOB DE., MEYER, RON,, 1962- - Strategy process, content, and context
26462: WIT, J.C. DE, MAASKANT, A.A.C., DEKKERS, GER, HET OVERSTICHT #ZWOLLE# - Het Oversticht na vijftig jaar: nog steeds in de bres voor de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel
69530: WIT, LEONTINE DE, VLAMING, JUDITH DE, CAMPEN, JOS VAN - Een woonkamer als schoollokaal: de schoolwoning als ontwerpopgave
21398: WIT, HENK DE - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995: einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-Azi
71270: WITGEEST, S. - Het nieuw toneel der konsten, bestaande uyt sesderley stukken
37020: WITHAAR, RIENK GERWIN - The role of the phonological loop in sentence comprehension
41822: WITHAAR, RIENK GERWIN - The role of the phonological loop in sentence comprehension
19536: WITLOX, JOSEPH - Voor honderd jaren in Suriname: tafereelen uit het plantersleven
75613: WITLOX, J. - Monseigneur Joannes Zwijsen, een man van vorstelijk karakter en hoogepriesterlijk geloof, trouw en oprecht Nederlander
1444: WITSTEIN, S.F., GROOTES, E.K. - Visies op Vondel na 300 jaar: een bundel artikelen / verzameld door S.F. Witstein en E.K. Grootes
56632: WITTE-RANG, GREETJE, KAMP, KLAAS VAN DER, RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND - Brieven over de kerk tussen de generaties
20402: WITTEVEEN-JANSEN, M., GEMEENTE ZALTBOMMEL - De zetel der vroede vaderen: zes artikelen over het stadhuis aan de Markt en in de Tolstraat te Zaltbommel
60166: WITTKAMPF, WILLEM - Morgen ben ik thuis: Bernardus B. en de watersnood
39277: WITTKAMPF, WILLEM - Morgen ben ik thuis: Bernardus B. en de watersnood
41262: WITTOP KONING, MARTINE (1870-1963) - Honderd recepten voor Honig's Maizena
64865: WITTOP KONING, MARTINE (MARTINE DIEDERIKA), 1870-1963., SPRUYT & CO) - Melk eten & drinken: een aantal van de smakelijkste melk-recepten
74402: WITTOP KONING, MARTINE - Practische recepten en menu's voor de huisvrouw
28151: KONING MARTINE WITTOP - hl wat anders hl wat beter !
72423: ADOLPH. WITZEL - Ueber Cocain-Anästhesie bei Operationen in der Mundhöhle
73035: ALEX M VAN DER WOEL - Historisch Genootschap;De Maze 1931-1981
41622: WOENSEL KOOY, M. VAN - De waddewandeling van Vader Iwersen
25351: WOERTMAN, D.W., HERBERT, J. - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel
34912: WOERTMAN, BERNARD, JANSEN, HENK - Gorssel in oude ansichten. Dl.
53424: WOESTENBURG, MARTIN - Over de brug: hoe Zanderij Crailoo een natuurbrug kreeg
51785: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet
64830: WOHLFELD) - De militaire ineenstorting van Itali in Oct.-Nov. 1917.
75325: WÖHLER, FRIEDRICH (1800-1882) - Grundriss der Chemie. 1 theil, Unorganische Chemie
72219: WOKER, GERTRUD - De gifgassen-oorlog, beschouwingen van een vrouw, overgenomen uit De Telegraaf van 4 april 1925
61680: WOLDA, G., PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST, WAGENINGEN - De spreeuw
6380: WOLDENDORPAGINA'S H. - Permenas' grote reis
74963: HENK ES WOLDRING - Faust en levenskunst: praktische filosofie van Goethe
71026: WOLDRING, JOSEPHINE - En raam, n deur, n schoorsteen, 150 jaar Luthers Hofje
74543: WOLDRING, JAN - Dat klinkt als een klok; tentoonstelling Fraeylemaborg Slochteren, 15 oktober t
1255: WOLF, A.L. DE - Oorlogsschepen der belligerenten / A.L. de Wolf
31884: WOLF-CATZ, HELMA - De dreiging
74892: WOLF, H.J., KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE, BREDA - 1828-1978, honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie, gedenkboek
73730: K H WOLF - Handbook of strata-bound and stratiform ore deposits. Volume 1 - 7
74569: WOLF, PAUL DE - The noun class system of Proto-Benue-Congo
73563: DIETER WOLF - Spin-temperature and nuclear-spin relaxation in matter: basic principles and applications
29475: WOLFE, TOM - Ik ben Charlotte Simmons
34555: WOLFF, LEON DE, REMMELINK, THEDO - Snowboarden: training en techniek
6857: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname, 1613-1934
75668: WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791, ISTVÁN MÁRIÁSSY 1936-2009 - Piano solo complete edition
72968: STEPHEN WOLFRAM - Cellular automata and complexity: collected papers
72952: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland
72951: SP WOLFS - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland: bijdrage tot een monasticon
2978: WOLLESWINKEL, EGBERT, VRIES, JAN DE - Renswoude: geschiedenis en architectuur / Egbert Wolleswinkel; met medew. van Jan de Vries; eindred.: Karen Veenland-Heineman;
41935: WOLLESWINKEL, RIA - Gevangen in moederschap: 'gedetineerde vrouwen en het recht op family life'
67334: WOLPERT, L. (LEWIS) - The triumph of the embryo
63351: WOLPERT, L. (LEWIS) - The unnatural nature of science
1198: WOLTERS-VAN BEMMEL, NIESJE - Vier andere poppen van Niesje Wolters-van Bommel
22448: WOLTERS, REIN - In zwanenvlucht: Vogelklas Karel Schot 1950-2005
35096: WOLTERS, REIN - Charlois: van agrarisch dijkdorp tot deelgemeente
21237: WOLTRING, J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode A: 1919-1930. Dl. IV: 1 augustus 1922-30 september 1923
46389: WONDERGEM, J. - Goor vroeger en nu. 3
54128: WONDERGEM, P. - Syntaxonomie en synoecologie van Noordlimburgse wegbermen
76129: BOUWCENTRUM. STUDIECOMMISSIE GASTOEPASSINGEN. WERKGROEP VERWARMING NIEUWE WONINGEN. - Rapport inzake de verwarming van nieuwe woningen door middel van aardgas.
23508: WONINK, HARRY - Het landschap van Twente
38101: WONINK, HARRY - Boer geert vertelt. Twents boerenbestaan vroeger en nu
62951: WOOD, PETER, DANIELS, GEORGE - Abenteuer der Karibik
70057: WOODS, ROSS - Moord in de canyon ( gebonden UMC uitgave )
75674: WOOLDERINK, HENK, PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW TEN HEMELOPNEMING, DOETINCHEM - We vieren 'Pas' 150 jaar, 1857-2007, Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Doetinchem
72032: H. WOOLDERINK - De Hof te Borne: 800 jaar geschiedenis van De Hof, de kerk en het dorp Borne, 1206-2006
75276: WOORD, D. VAN DER - Architectuur perspectief voor exterieur en interieur
55436: EUROPEAN ASSOCIATION OF KOREAN LANGUAGE EDUCATION. WORKSHOP (3RD: 2010: LONDON, ENGLAND) - Current issues in Korean language education in Europe , Yurŏp Han'gugŏ kyoyuk ŭi hyŏnhwang kwa chaengchŏm = oe럽 oe국어 교oe 의 현황 과 쟁점: oe럽 oe국어 교oe자 Oe크숍 -문집
75774: WORLD OWL CONFERENCE (4TH: 2007: GRONINGEN, NETHERLANDS), DAVID H JOHNSON, DRIES VAN NIEUWENHUYSE, JAMES R DUNCAN - Owls, ambassadors for the protection of nature, in their changing landscapes: proceedings of the Fourth World Owl Conference, 31 October-4 November 2007, Groningen, the Netherlands
42383: WORLD CONGRESS ON FERTILITY AND STERILITY (15TH: 1995). MONTPELLIER, FRANCE), HEDON, B., BRINGER, JACQUES., MARES, P. - Fertility and sterility
588: WORMGOOR, JAN, STICHTING VIJFTIGJARIG JUBILEUM LANDBOUWSCHOOL - Achteraf, een mooie tijd...: van meester Leppink tot afdeling Landbouw /
40890: WORMSER, C.W. - De heilige gong
24090: WORSWICK, CLARK - Japan: photographs 1854-1905
220: WORTEL, TH.P.H. - Inventaris van het archief van het Provenhuis Paling en Van Foreest / door Th.P.H. Wortel
56544: WORTEL, TH.P.H. - Alkmaar in oude ansichten
69823: WORTMAN, H., BROEK, G.J. VAN DEN, MINISTERIE VAN WATERSTAAT - Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
53698: WORTMANN, E. - Nieuwe Nuts: duurzame bronnen, lokale business: integrale versie
53679: WORTMANN, E.J.S.A. - De Zonneterp - een grootschalig zonproject
36195: WOUD, ELISABETH - Levensbegin
41804: WOUD, AUKE VAN DER, BRUINTJES, JAAP, INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS, GRONINGEN - De innige betrekking tussen stad en hogeschool: architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, 1950-1984
40559: WOUDE, C. VAN DER - Kronyck van Alckmaar: met zijn dorpen ...
53989: WOUDE, R.E. VAN DER - Op goede gronden
70821: WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN - Een woord over en in verband tot de door de heeren G. Suermondt en H. Hope Loudon c.s. voorgestelde West-Java-koffij-cultuur-maatschappij
40502: WOUDSMA, GOSSE - Van Bero tot Bello: fragmenten uit de historie van Bennekom
30035: WOUDSMA, GOSSE - Van Bero tot Bello: fragmenten uit de historie van Bennekom
75340: WOUDSTRA, H. - 100 jaar Volksbond tegen Drankmisbruik 1875 - 1975
36617: WOUDT, JAN PIETER - Bouwen aan Zaanstad: 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten
72058: OPLAND PSEUD. VAN ROB WOUT, - De muts van de Keizer
49983: WOUTERS, CATHALIJN - Cathalijn Wouters: paintings, drawings: beyond reality
70194: WOUTERS, CORNELIS ADRIAAN THEODORUS MARIA - Ongewenschte muziek, de bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland, 1920-1945
21899: SCHUILING R EN J.M. DE FEIJTER + J. KONINGS EN D. WOUTERS - (CATALOGUS) 32 aardrijkskundige wandplaten ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde van Nederland + Aardrijkskundige wandplaten van Nederlandsch Oost Indi.
35614: WOUTERS D., J. HOOGWERF. - Vvragen en opgaven behorende bij de geschiedenis des vaderlands voor de christelijke scholen deel I + II
25441: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen
73721: WP RUIGROK, HC WIERINGA - Schoten: toen Haarlem-Noord nog Schoten was: een wandeling door de voormalige Gemeente Schoten aan de hand van oude fotos̕ uit de jaren 1900-1920 / Dl. 2. Over de brug: van Jan Gijzenvaart tot Slaperdijk.
73886: WPH COOLHAAS, GJ SCHUTTE GODSDIENSTGESCHIEDENIS, - A critical survey of studies on Dutch colonial history
55273: WRIGHT, FRANK LLOYD - An American architecture:
46306: WRIGHT, W. B. (WILLIAM BOURKE),, 1876-1939. - The Quaternary ice age
35024: WRIGHT, FRANK LLOYD, OUD, J.J.P., AHOY'-GEBOUW (ROTTERDAM) - Frank Lloyd Wright: catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Ahoy'-gebouw te Rotterdam
48885: WRIGHT, CYRIL ERNEST, BRITISH LIBRARY, DEPT. OF MANUSCRIPTS, BRITISH MUSEUM - English heraldic manuscripts in the British Museum
56512: WRIGHT-SMITH, ROSAMUND - (In)lijsten
61782: WRIGLEY, WALTER. - Gyroscopic theory, design, and instrumentation
55322: WROBLEWSKI, CHRIS - Tatoeages
46251: WU, TE-YAO. - Political and social change in Singapore
35279: WUBBENHORST, LYDIA - De heks van Heteren
75937: DIRECTION C. H. WULFF - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Rheuma-Bad Aken.
28609: WUMKES, G.A. - Nei sawntich jier: tinkskriften
70245: WUMKES, G.A. - Nederlandsch-Friesch woordenboek
70337: WUMKES, G. - Stads- en dorpskroniek van Friesland
62882: WUNSCHHEIM, ALFONS VON, FORSTHUBER, GERHARD - Waidmannsbrauch
75024: WURMAN, DAVID - Chinesisches Schach, koreanisches Schach
44653: WURTZ, MAURIZIO - Baleines et dauphins de la Mditerrane
72846: WURZ, HANNS - Querflotenkunde, ein Beitrag zur Methodik und Didaktik des Querfl�tenspiels
36098: WSTEFELD, W.C.M., KOERS, N.H., CARON, M.L. - Rondom kerst: prentkunst uit eigen bezit (1475-1750): Rijksmuseum Het Catharijneconvent
28632: WYCK, H.W.M. VAN DER, ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijsselse buitenplaatsen
1170: WYCK, H.W.M. VAN DER, ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijsselse buitenplaatsen / H.W.M. van der Wyck, J. Enklaar-Lagendijk
71978: WYCK MASON, F. VAN - Zangeres in Saigon
71892: WYCK MASON, F VAN - De geheime formule
74030: PIET VAN WYK - Veldgids tot die bome van die Nasionale Krugerwildtuin
34432: XANTEN, HERMELINDE VAN, CENTRUM BEELDENDE KUNST GELDERLAND, GEBIEDSGERICHT CULTUURBELEID RIVIERENLAND - Bakens aan het water: lint van kunstwerken
70992: XI ZHU, RICHARD WILHELM, HANS VAN ESS - Die Lehren des Konfuzius die vier konfuzianischen Bcher; chinesisch und deutsch
1248: KAREL XV - Kleine gedichten van Karel XV, Koning van Zweden en Noorwegen
73284: MASUTATSU ŌYAMA - Vital karaté ( Signed copy )
71470: MALCOLM EDWARD YAPP - The Near East since the First World War
76108: DOREEN YARWOOD - European costume: 4000 years of fashion
50034: YARWOOD, DOREEN,, 1918- - The architecture of Europe
53695: YATES, DAVID., RUFF, ALLAN R., UNIVERSITY OF MANCHESTER. DEPARTMENT OF PLANNING AND LANDSCAPE. - Encouraging nature in urban public parks
31690: YAU, JOHN,, 1950-, PENCK, A. R.,, 1939- - A.R. Penck
6995: YEAGER, JEANA, RUTAN, DICK - Voyager: de non-stop vlucht rond de aarde in negen dagen
6516: YEANG, KEN - The architecture of Malaysia
72439: SHRI PUROHIT SWãMI EN W.B YEATS - De tien voornaamste upanishads
42295: YEVTUSHENKO, YEVGENY ALEKSANDROVICH,, 1933- - Evtushenko, Pasternak, Akhmatova Poetry
73355: YIGAL ZALMONA, BORIS SCHATZ, MUZEʼON YIŚRAʼEL (JERUSALEM) - Boris Schatz: the father of Israeli art.
33951: YLSTRA, BOUKE - Bouke Ylstra: etsen 1953-1993
65047: UNITED STATES TRUST COMPANY OF NEW YORK. - Promise fulfilled, a story of the growth of a good idea from 1853 to 1953.
31231: YOSHIKAWA, YOSHIO, - Japanese drama
73433: YOUNG, LAURENCE - Mathematicians and their times, history of mathematics and mathematics of history
53803: YPENGA, ANKO - Sacramentum
73905: H A VAN YSSELSTEYN - The port of Rotterdam.
51825: YUMOTO, JOHN M. - The Samurai sword: a handbook
39889: YUPHO, DHANIT - Thai musical instruments
71786: YVES LECOUTURIER, ENTREPRISES 35. - De stranden van de Landing
70596: YVONNE - Sjoelbak en triktrak
30834: ZAADNOORDIJK, TINEKE - De familie Telefoneer
39312: ZAAIJER, JOHANNES,, OF DIRKSLAND. - Over de specifieke warmte van vaste en vloeibare ligchamen. Academisch proefschrift, etc.
26015: ZAALBERG, C.A. - Van den vos Reinaarde
73459: ADRIAAN C ZAANEN - An introduction to the theory of integration,
42229: JOSEF IBN ZABARA - Reis met de duivel
73751: VIENNA. GALERIE ZACKE. - Ausstellung japanische netsuke von Meistern. Okimono, inro Juni/ Juli 2005
28522: ZACZEK, IAIN. - Chronicles of the Celts
67276: ZAGIER, DON, 1951- - Die ersten 50 Millionen Primzahlen
34834: LUCHTHAVEN SCHIPHOL. IN- EN EXTERNE BETREKKINGEN. STRATEGISCHE ZAKEN - Milieubeleidsplan Luchthaven Schiphol
35039: NEDERLAND. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN ('S-GRAVENHAGE) - De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland
6469: ZAMBON, J.V. - Ster woordenboek Nederlands-Duits
63131: ZANDBERG, J. - Twintig jaar B.V.L. ( B.V.L. = Bijzondere Vrijwillige Landstorm )
38835: ZANDEE, J. - De Messias: opvattingen aangaande het koningschap in de godsdiensten van het oude Nabije Oosten
53507: ZANDEE, RIANNE, SMIT, MICHIEL, PROGRAMMA RUIMTE & MOBILITEIT - Bundeling: een gouden greep?: de betekenis van bundeling van verstedelijking en infrastructuur in verleden, heden en toekomst
21715: ZANDSTRA, EVERT - VCS: gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Coperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen
48678: ZANEN, TEUN JAN - Macht en onmacht: 130 jaar vakbeweging in Groningen
73091: ZANT, HARRY C.M. VAN DER - Missionair bestaan, broeder Joris naar Oceani�, een waar verhaal
24865: ZANTEN, MIEKE M. VAN - Orgelluiken: traditie en iconografie: de Nederlandse beschilderde orgelluiken in Europees perspectief
24193: ZANTEN, MARIEKE VAN - Aldus is opgeschilderd: Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken, 1100-1600
1874: ZANTEN, GERTH VAN - Vught: het kamp en de mensen / door Gerth van Zanten
37183: ZAPPEY, W.M., BLAAUWEN, A.L. DEN, RIJKSMUSEUM (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM - Loosdrechts porselein 1774-1784
1191: ZARZA - Zijdeschilderen: Afrikaanse motieven / Zarza;
74548: ZDENĔK MARTÍNEK, JAROSLAV R̆EHOR̆ - Mechanische Uhren
35539: ZEE, NANDA VAN DER - De kamergenoot van Anne Frank
3764: ZEE, G. VAN DER - 1000 jaar Harderwijk, kerk en Bethel / door G. van der Zee
38748: ZEE, SYTZE VAN DER - Potgieterlaan 7: een herinnering
49970: ZEE, HENRI VAN DER, WERF, TON VAN DER - 'Bound to the sea': Peter J. Sterkenburg, a painter of seascapes (1955-2000) / by Henri van der Zee and Ton van der Werf [captions]; [English translation, from the Dutch: Willem Proost; photogr.: Gert Fopma]
20319: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en het Huis te Riviere: de geschiedenis van de burcht het Huis te Riviere, de omgeving, het ontstaan van de stad Schiedam, biografie van het geslacht van Matenesse, fragmenten uit de vaderlandsche stadshistorie, enz., ter gelegenheid van d
66186: ZEE, KAREN I. VAN DER (KAREN IVETTE), 1966- - For better or for worse?: social comparison and coping with health problems
56648: ZEELAND-SMEENK, GERDA VAN - 't Geet altied wieter: gedichten Meddo's dialect
7703: STICHTING GENEALOGISCH CENTRUM ZEELAND - Zeeuwse historische bronnen ten behoeve van het genealogisch onderzoek, Kleine serie
7718: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek deel 3
7716: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek
71367: ZEEMAN, J. - Twee eeuwen uurwerken, 1657-1857, Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum, 21 december 1967 t.m. 3 maart 1968
70823: JOHAN HUIBERT. ZEEMAN - De kustvaart in Nederlandsch-Indië, beschouwd in verband met het Londensch tractaat van 17 maart 1824
29474: ZEEMAN, M. T. S. - Die armesorgwerk van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika.
64972: ZEEMAN, J. - Twee eeuwen uurwerken, 1657-1857: Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum, 21 dec. 1967 t.m. 11 febr. 1968
72993: ZEEMAN, J., NEDERLANDS GOUD-, ZILVER- EN KLOKKENMUSEUM, SCHOONHOVEN - Belgisch zilver, tentoonstelling van 15 juni t.m. 1 september 1968, Nederlands Goud-, Zilver en Klokkenmuseum, Utrecht
52214: ZEEPFABRIEK DE KLOK V/H FA. J.L. VAN APELDOORN HZN , HEERDE - Wereldsleutel
20310: COMMANDO ZEESTRIJDKRACHTEN - Leidraad maritiem optreden: de bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht
74701: ZEEUW, P. DE (J.GZN) - Bijbelsch atlasje in kaarten en platen voor school en catechisatie
55430: ZEEUW, P.W. DE - De keuvels van het Overmase
64925: ZEEUW, LIESBETH VAN DER. - Oog in oog: portretten van Rotterdammers
53603: ZEEUW, AART DE, HEDGES, MARILYN, RAAD VOOR RUIMTELIJK, MILIEU- EN NATUURONDERZOEK - Social cost benefit analysis for environmental policy-making
37282: ZEEUW, P. DE (J.GZN.) - Michiel Adriaansz. de Ruyter
39108: ZEGGELEN, MARIE VAN - Onderworpenen: schetsen uit Celebes
29267: GUNNEWEG - VAN ZEIJL. G - Samen overleven.De Lier in oorlogstijd
153: ZEIJL, W.J. VAN - Mijn vriend de Chinees
73915: ZEIJLSTRA, H.H. - Melchior Treub, pioneer of a new era in the history of the Malay Archipelago
56592: ZEILER, F.D. - Uit Zwolle's geschiedenis
70456: ZEVENBERGEN, CEES - van boeken en een dijkdorp. 35 jaar Boek en kantoorvakhandel Voskamp - Hoogvliets allerlei
29452: ZEVENBERGEN, CHRISTIAAN. - Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht ... Verzameld door Mr. C. Zevenbergen.
27179: ZEVENBOOM, K.M.C. - De gewichten die voor 1820 te Amsterdam werden gebruikt en de ijkmerken die daarop worden aangetroffen
42563: ZGLINICKI, FRIEDRICH VON. - Die Wiege
64783: ZIETHE, W. - 'n Schoenmakers-rekening
74771: ZIJL . TOM., HAN HOLLANDER. - S.M.L. Jubileumboek samengesteld ter gelegenheid van het 75
35765: ZIJL . TOM., HAN HOLLANDER. - S.M.L. Jubileumboek samengesteld ter gelegenheid van het 75
34741: ZIJLL DE JONG-LODENSTEIN, B. VAN, GEMEENTE NIJMEGEN. AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen: commemoration of the Liberation, 1944-1989 = Nijmegen: herdenking bevrijding, 1944-1989
25897: ZIJLMANS, BAS, KOOIMAN, LEN G., LOON, ARJAN VAN, OUDHEIDKUNDIGE KRING GEERTRUYDENBERGHE - In de Hollantsche Tuyn. III: Van klooster tot Prinsenhof: een archeologisch bodemonderzoek in Hollands oudste stad
34089: ZIJLSTRA, BONICA, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Het land van de zeven tuinen: Zuid-oost Utrecht in perspectief
61735: ZIJLSTRA, JAAP - Man en paard
61736: ZIJLSTRA, JAAP - Voor de gelukkige vinder
22037: ZIJP, R.P. - Barre tijden: crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850 / red. R.P. Zijp ...
33949: ZILCZER, JUDITH - The noble buyer: John Quinn, patron of the avant-garde
34240: ZILLE, HEINRICH,, 1858-1929., FLGGE, MATTHIAS. - Heinrich Zille, Fotografien von Berlin um 1900.
51821: ZILLER, ROBERT - Wij maken geschiedenis
72043: KERSTIN. ZILLMER - Kinder der Ausweglosigkeit
70196: ZILVERBERG, S.B.J. - De Stichtse burgeroorlog
23863: ZILVOLD, RIEN - Industrile monumenten = Industrial monuments
41648: ZIMMERMAN, WOUTER - Mijmeringen van wouter zimmerman
29681: ZIMMERMAN, LARRY J. - Indianen uit Noord-Amerika: trance en extase, zieners, sjamanen en oplichters, geesten van de aarde en de hemel
2924: ZIMMERMANN, R. HEINZ - Der Atlantikwall: Geschichte und Gegenwart mit Reisebeschreibung. III: Von Brest bis Biarritz
64959: ZIMMERMANN, KURT - Das Krisenproblem in der neureren nationalkonomischen Theorie
61644: ZIMMERMANN, H. - Tropische kikkers
37017: ZINGUER, ILANA - L'Hbreu au temps de la Renaissance
61622: ZINK, CHRISTOPH., PSCHYREMBEL, WILLIBALD., DORNBLTH, OTTO. - Pschyrembel klinisches Wrterbuch: mit klinischen Syndromen und Nomina anatomica , Klinisches Wrterbuch
53977: ZINK, CHRISTOPH., ZINK, CHRISTOPH. - Dictionary of obstetrics and gynecology
41408: ZINN, F., D. HAAN - JBJ6 verzorgen, huisvesting en voeding
31762: ZITMAN, F.G. - Niet van ophouden weten: geneesmiddelenmisbruik: over- en onderbelicht
29360: ZITMAN, WIM - Kosmische slinger der tijden
58819: ZITO LEMA, VICENTE, 1939- - Overwinningen en nederlagen = Triunfos y derrotas , Triunfos y derrotas
55338: ZLONICKY, MARLENE. - Stdtebauliches Gutachten zur Erneuerung des Stadtkern von Billerbeck '68
74169: ZNANSTVENI SKUP "KRAPINSKI PRACOEOVJEK I EVOLUCIJA HOMINIDA" (1976: KRAPINA, CROATIA), MIRKO MALEZ - Krapinski Pracovjek I Evolucija Hominida. Zbornik Predavanja Odrzanih Na Znanstvenom Skupu Krapinski Pracovjek I Evolucija Hominida U Krapini, Dne 17, Rujna 1976.
332: ZOETHOUT, D.A. - De plant in nijverheid en handel / o.l.v. D.A. Zoethout; met medew. van erkende deskundigen
71015: ZON, HANS VAN - Van glas naar steen: terugkijken in de geschiedenis van de wijk Leyenburg
74140: SASKIA ZONDERLAND - Bij de hand: wegwijs in uw persoonlijke administratie
70429: ZONDERLAND, DAAN - Liedjes voor Lugina
76005: ZONDERVAN, H. - Proeve eener algemeene kartografie
39322: ZONDERVAN H. - Europa in woord en beeld. Schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs. TWEEDE DEEL
26413: ZONDERVAN, W. - Na honderdvijftig jaar: schetsen uit de Lymers /
69674: ZONDERVAN, HENRI - Land en volk van Onze Oost in het bijzonder van Java
48929: ZONDERWIJK, P. - Natuurontwikkeling in waterwingebieden in Gelderland
73394: ZONDERWIJK, M. - Integraal waterbeheer: vallen en opstaan
35277: ZONDERWIJK, MAARTEN, HEIJDEMAN, BERNARD, JAARSMA, MARIJKE - Beken in Twente
28935: VAN GELDER ZONEN (AMSTERDAM) - VGZ na een jaar:
36874: D. JORDAAN EN ZONEN'S TEXTIELFABRIEKEN (HAAKSBERGEN) - D. Jordaan en Zonen's textielfabrieken N.V., Haaksbergen, 1781-1956: gedenkschrift
35954: ZONNEVELD, PETER VAN - Literair landschap: dichters en schrijvers over Nederland
48772: ZONNEVELD, JAN I.S. - Spelingen der natuur
47431: ZONNEVELD, F.J. VAN - Bij de Beurs overstappen...: de komst van de elektrische tram, voorafgegaan door paardetram en omnibus, de start en de ontwikkeling van het autobusbedrijf, alsmede de indienststelling van de metro, in de naaste toekomst gevolgd door de sneltram, v
22340: ZONNEVELD, PETER VAN - Aardse paradijzen: botanische tuinen in Europa en Azi
36053: ZONNEVELD, GWYNNE VAN, ZONNEVELD, PETER VAN - Literaire stadsgezichten: dichters en schrijvers over Nederland
56746: ZORBAS, VICTOR - Van Kalaupapa tot Spinalonga
71430: ZOUW, EVERT VAN DER (JR.) - Toon de Klompenneus en andere bijnamen uit Wijk C
41840: ZUCKERMAN, SHALOM - The acquisition of optional movement
36991: ZUCKERMAN, SHALOM - The acquisition of optional movement
41703: ZUIDEMA, A.C. - Koninklijke medailles
42007: ZUIDERENT, AD - Met de apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door Nederland: gedichten
2868: ZUIDERVAART, H.J. - Het Duitse huis te Schelluinen: de opkomst en ondergang van een commanderij van de ridderlijke Duitse orde / H.J. Zuidervaart
22701: STICHTING VOOR HET BEVOLKINGSONDERZOEK IN DE DROOGGELEGDE ZUIDERZEEPOLDERS - Population research in the Zuyderzee territory: summaries of vol. XI-XXI
34207: ZUIDHOEK, ARNE - Interieurs van zeegaande steden
26792: ZUIDHOEK, ARNE - Piet Hein en de zilvervloot
28605: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Indisch letterland: verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur
29646: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Sexicon: sexuele taalgids voor de jaren '90
35044: ZUIJDGEEST, PETER - Otto de Vooght: een dichter die Delft niet kon vergeten
63523: ZUTPHEN, STEF VAN (S.E.) - Crisis van de welvaartsstaat: hoe nu verder?
47599: ZUURDEEG, J. - Gemeente in den vreemde
73362: WILLEM FREDERIK ZUURDEEG - A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics
38469: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring: de geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij
34736: NOORTZIJ DR. A. EN H VAN ZUYLEN - Handleiding voor de wandkaart van Palestina. Editie A
26777: ZWAAG, JAAP VAN DER - Markerwaard
75317: ZWAAN, J. - Alexander Sizoo, calvinistisch classicus
21014: ZWAAN, JACOB - Aspecten van inval en bevrijding
48917: ZWAAN, JACOB - Amstelland: een hoogheemraadschap in kaart en beeld
48892: ZWAANSWIJK, T., STICHTING NOORD SUMATRA DOCUMENTATIE, MAKKUM - Noord Sumatra in oorlogstijd: oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke II: 12 maart-31 december 1942
575: ZWAGER, H.H. - Nederland en de verlichting / H. H. Zwager; met een inl. van R. van Gelder
71008: PETRUS GERARDUS JACOBUS. ZWAGER - Nursing role problems in general hospitals and their effects: enige effecten = Rolproblemen in algemene ziekenhuizen
76019: GEMEENTE ZWAMMERDAM. - Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan der gemeente Zwammerdam van 8 t/m 11 juni 1960
72320: KWEEKERIJ ZWANENBURG (HAARLEM) - Eene verzameling weinig bekende recepten ter bereiding van groenten, vruchten, kruiden enz.
24237: ZWART, FREEK - Natuurlijk Terschelling
33166: ZWART, P.A.M. - Het stadhuis van Enkhuizen
70463: ZWART, SYTSKE, INTERMEDI-ART, NIJMEGEN - 10 jaar Nijmegenprent
71660: SIMON G. ZWART - Fiets er eens uit!: 400 km door en rond het Gooise land
34446: ZWART, FREEK - De broedvogels van Terschelling
66159: ZWART, H.A.E. - De morele opdracht van de universiteit. Bij het afscheid van drs. J. van der Maazen
6942: ZWEERMAN, L.W. - Sierend tekenen: met toepassing op de handenarbeid en voor hen die studeren voor decoratief tekenen
75558: GART ARIE ZWEERS - Structure, movement and myography of the feeding apparatus of the mallard (Anas platyrhynchos L.): a study in functional anatomy.
75514: ZWEERS, J.H.F., BRONS, J.A.J.M. - Huissense Umdracht in bron en beeld
31709: ZWEERS, LOUIS - Willem van de Poll: 1895-1970
34441: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD - De boekdrukkerij: Johan Coenraad Zweijgardt's beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst, benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij, met eene naauwkeuri
64626: ZWEMER, JAN (JAN PIETER), 1960- - Onrust en welvaart: het platteland van de Zeeuwse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922
70950: TINY ZWEMMER - De jood in de nederlandse literatur periode 1895-1910: een imagologisch-literatuurwetenschappelijk onderzoek
50256: ZWET, C. VAN DER (JR.) - De zwarte tijgerin
71392: RITA. PIETERSE-ZWETSLOOT - Naar de overkant 1940-1945: Leiderdorp-Zoeterwoude HR bevrijding
62895: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
30741: VVV ZWOLLE - Gids van Zwolle en omgeving
42405: ZWOLSMAN, ING. J.A.., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 4. De uitvoering van betonwerken in de praktijk
70706: JOHN. ZYBACH - Niagara Falls; a new guide to all the principal points of interest with views from photographs.
[an error occurred while processing this directive]

4/6