Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Een schoone ende gheneuchlicke historie of cluchte van Heynken de Luyere warachtelyck gheschiet, seer verheuchlyck om lesen ende deur Cornelis Cruls eerst in dichte ghestelt
Description: Antwerpen: De Sikkel, Amsterdam: Querido, [1920]. herdruk van de uitgegeven Thantwerpen: by Jan van Ghelen, 1582; met aanteekeningen door Lode Baekelmans 64 pagina's 21 cm. Herdruk door De Sikkel, Antwerpen & Em. Querido, Amsterdam in een genummerde oplage van 520 exemplaren (nr. 113/500). Nawoord Lode Baekelmans. Zeer goed.

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: De Kantlijn
- Book number: 27356

See more books from our catalog: Middeleeuwse verhalen