Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
619644: NIJHOFF, M., AKKER, W.J. VAN DEN, DORLEIJN, G.J., (ED.) - M. Nijhoff. Gedichten. Compleet in 3 delen.
632840: FONDSCATALOGUS NIJHOFF - Fondscatalogus van de N.V. uitgeversmaatschappij Martinus Nijhoff 1853 - 1931.
600105: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie. Gekozen en ingeleid door W. van den Akker en G. Dorleijn.
622769: NIJHOFF, P.O. - De Flóamanna saga. Een text-kritische beschouwing over de samenstelling en de bronnen.
622770: NIJHOFF, P.O. - De Flóamanna saga. Een text-kritische beschouwing over de samenstelling en de bronnen.
599258: NIJK, A.J. - Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën. Uit de nalatenschap samengesteld, geredigeerd en van een voor- en nawoord voorzien door A.J. Baart.
617607: NIJK, A.J. - Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën. Uit de nalatenschap samengesteld, geredigeerd en van een voor- en nawoord voorzien door A.J. Baart.
628650: NIJKEUTER, H. - De pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956.
621544: NIJKEUTER, H. - Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816-1956.
598542: NIKHILANANDA - Essence of hinduism.
588349: NILSSON, N.J. - Principles of artificial intelligence.
566185: NILSSON, N.J. - Principles of artificial intelligence.
616619: NINK, C. - Sein und Erkennen. Untersuchungen zur inneren Einheit der Philosophie.
612001: NIRENBURG, S. , RASKIN, V. - Ontological semantics.
607160: NISBET, R.A. - Prejudices. A philosophical dictionary.
609736: NISBET, R.A. - The sociological tradition.
575523: NISBET, R.A. - The social bond. An introduction to the study of society.
622031: NISBET, R.A. - The sociological tradition.
618619: NITECKI, M.H. , NITECKI, D.V., (ED.) - Evolutionary ethics.
616900: NITYABODHÂNANDA, S. - Actualité des Upanishads. Préface d'Olivier Lacombe.
616901: NITYABODHÂNANDA, S. - Queste du sacré.
604292: NOACK, H. - Geschichte und System der Philosophie. Untersuchungen über die Begründbarkeit ihrer Einheit im kritisch-idealistischen Begriff der Systematik selbst.
583154: NOGARO, B. - La valeur logique des théories économiques.
575461: NOGUÉ, J. - La signification du sensible.
617544: NOHL, H. - Einführung in die Philosophie.
616236: NOHRNBERG, J. - The analogy of The faerie queene. He who cannot attract Pan, approaches Proteus in vain.
580187: NOLL, B. - Philosophia rationalis sine fide.
626025: NOLTE, E. - Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Von Max Weber bis Hans Jonas.
616997: NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
567230: NONNOTTE, ABBÉ - Dictionnaire philosophique de la religion, ou l'on établit tous le points de la religion, attaqués par les incrédules, & ou l'on répond à toutes leurs objections. Par l'auteur des erreurs de Voltaire.
602263: NOOIJ, L., BEEK, H. VAN, (RED.) - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt. Nederlandse vertaling.
607669: NOOIJ, L., BEEK, H. VAN, (RED.) - Feiten die de geschiedenis veranderden. Hoe nieuw bewijs de verhalen van het verleden weerlegt. Nederlandse vertaling.
634058: NOOMEN, W., BOOGAARD, N. VAN DEN, (ED.) - Noueveau receuil complet des fabliaux (NRCF) en collaboration avec L. Geschiere et H.B. Sol. 10 volumes
626270: NOORDAM, D.J. - Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.
621229: NOORDEGRAAF, L. - Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.
16758: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
14952: NOORDENBOS, O., GÖTZE, E., SPIGT, P., (RED.) - Bevrijdend denken. Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
621085: NOORDENBOS, O., SPIGT, P. - Atheisme en vrijdenken in Nederland.
601847: NOORDENBOS, O., SPIGT, P. - Atheisme en vrijdenken in Nederland.
626271: NOORDERGRAAF, L. - Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450 - 1650.
596330: NOORDMANS, O. - Om de rechte orde der kerk.
633920: NOORDMANS, O. - Preken.
597277: NOOT, J. VAN DER - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades' edited by C.A. Zaalberg.
597276: NOOT, J. VAN DER - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit met medewerking van W. Vermeer.
620786: NOOTEBOOM, S.G. - Deugdelijke schepen. Marinescheepsbouw 1945-1995. Op welke wijze verwierf de Koninklijke Marine sedert de Tweede Wereldoorlog haar schepen? Een studie over de recente geschiedenis van de marinescheepsbouw in Nederland, met name met betrekking tot de grotere schepen.
617653: NOOTEN, DIRK HOOLA VAN - Nadere juridicque memorie, ter verdediging van Ary Boer cum suis. Zo tegen de aanmerkingen van Ds. Barends, predikant te Giesendam en Neder-Hardinxveld, als tegen de beöordeelingen van onderscheiden recensenten.
626004: NORBERG, J. - Vooruitgang. Tien redenen om naar de toekomst uit te kijken. Nederlandse vertaling Rik Smits.
609917: NORDHOFEN, E. , (HRSG.) - Physiognomien. Philosophen des 20. Jahrhunderts in Porträts.
582704: NORDMANN, C. - Oberdeutschland und die deutsche Hanse.
584172: NORMAN, R. - Reasons for actions. A critique of utilitarian rationality.
592788: NORMAN, D.A. - The invisible computer. Why good products can fail, the personal computer is so complex, and information appliances are the solution.
2348: NORMAND, C. - Métaphore et concept.
627185: NORREKLIT, L. - Concepts. Their nature and significance for metaphysics and epistemology.
604279: NORRIS, C. - What's wrong with postmodernism. Critical theory and the ends of philosophy.
632863: NORRIS, C. - Minding the gap. Epistemology & philosophy of science in the two traditions.
597243: NORRIS, C. - The contest of faculties. Philosophy and theory after deconstruction.
630591: NORTH, J.D. - The measure of the universe. A history of modern cosmology.
633579: NORTH, J.D. - The Fontana history of astronomy and cosmology.
629317: NORTHROP, F.S.C. - The logic of the sciences and the humanities.
621042: NORWICH, J.J. - Die Normannen in Sizilien 1130-1194. Mit 25 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und einer Karte in Text. Übersetzung aus dem Englischen von Helmuth Eggert.
575892: NOSTRADAMUS, WARD, C.A. - Oracles of Nostradamus.
598478: NOSTRADAMUS, HOGUE, J. - Nostradamus & the millennium. Predictions of the future.
589556: NOSTRADAMUS, CAPEL, S. - Nostradamus. Zijn leven en voorspellingen. Met illustraties van D. Poli
598348: NOSTRADAMUS, PATRIAN, C. - Nostradamus. Die Prophezeiungen. Autorisierte Übersetzung aus dem Italienischen: von H.P. Glücker und U. Hartmann.
598356: NOSTRADAMUS, KING, F.X., SKINNER, S. - Nostradamus. Prophecies fulfilled and predictions for the millennium & beyond.
598479: NOSTRADAMUS, FRANCIS, D.P. - Nostradamus. Prophecies of present times?
598480: NOSTRADAMUS, FONTBRUNE, J.C. DE - Nostradamus. Historiker und Prophet. Berechtigte Übersetzung aus dem Französischen von A. Aur, G. Barnett und M. Venjakob.
619363: NOTEBAART, C.W. - Metallurgical metaphors in the Hebrew Bible. Metallurgische metaforen in de Hebreeuwse Bijbel (met een samenvatting in het Nederlands)
615283: NOTKER DER DEUTSCHE, LUGINBÜHL, E. - Studien zu Notkers Übersetzungskunst. Mit einem Anhang: Die Altdeutsche Kirchensprache. Einleitung von Stefan Sonderegger.
622931: NOUHUYS, J.W. VAN - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curaçao. 2 delen.
623266: NOVACK, G., (ED.) - Existentialism versus marxism: conflicting views on humanism. With an introduction.
596042: NOWAK, L., (ED.) - Dimensions of the historical process.
608478: NOWOTNY, H. - Insatiable curiosity. Innovation in a fragile culture
609790: NOZICK, R. - The nature of rationality.
615854: NU - Grafiek van kunstenaarsgroep NU.
20990: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
590180: NUCHELMANS, G. - Studien über philologos, philologia, und philologein.
622193: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
573617: NUCHELMANS, G. - Studies on the history of logic and semantics, 12th-17th centuries. Edited by E.P. Bos.
14674: NUCHELMANS, G. - Dilemmatic arguments. Towards a history of their logic and rhetoric.
632690: NUCHELMANS, G. - Taalfilosofie. Een inleiding.
625373: NUCHELMANS, G., RIJK, L.M. DE, BRAAKHUIS, H.A.G. (ED.) - Logos and pragma. Essays on the philosophy of language in honour of Professor Gabriel Nuchelmans.
632419: NUSSBAUM, M.C. - Hiding from humanity. Disgust, shame and the law.
632422: NUSSBAUM, M.C. - Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal education.
16484: NUSSBAUM, F.L. - The triumph of science and reason 1660-1685.
623591: NUSSBAUM, M.C. - Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal education.
630332: NUSSBAUM, M.C. - Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal education.
612046: NUSSELDER, A.C. - Interface fantasy. A Lacanian cyborg ontology.
577804: NUYTS, J., VERSCHUEREN, J., (ED.) - A comprehensive bibliography of pragmatics. Under the auspices of the International Pragmatics Association. 4 volumes. Complete set.
616301: NYANAPONIKA - Die Wurzeln von Gut und Böse. Buddhistische Texte. Aus dem Pali übersetzt, kommentiert und eingeleitet von Nyanaponika Mahathera.
611270: NYANAPONIKA - Zur Erkenntnis geneigt. Festschrift zum 85. Geburtstag des Ehrwürdigen Nyanaponika Mahathera.
610271: NYANATILOKA - Buddhistisches Wörterbuch. Kurzgefasstes Handbuch der buddistischen Lehren und Begriffe in alphabetischer Anordnung.
583712: NYBERG, D., (ED.) - The philosophy of open education. Edited with an introduction.
632864: NYGREN, A. - Sinn und Methode. Prolegomena zu einer wissenschatlichen Religionsphilosophie und einer wissenschaftlichen Theologie. Mit einem Vorwort von U. Asendorf.
2551: NYGREN, A. - Sinn und Methode. Prolegomena zu einer wissenschatlichen Religionsphilosophie und einer wissenschaftlichen Theologie. Mit einem Vorwort von U. Asendorf.
626845: OAKESHOTT, M., BOTWINICK, A. - Michael Oakeshott's skepticism.
388: OBBINK, H.W., BAAREN, T.P. VAN, BOUMAN, J., HAK, H.J. - Verbum. Essays on some aspects of the religious function of words dedicated to Dr. H.W. Obbink.
619124: OBERMAN, H.A., BRADY, T.A., BRADY, K.G., KARANT-NUNN, S. , (ED.) - The work of Heiko A. Oberman. Papers from the symposium on his seventieth birtday.
610185: OBEYESEKERE, G., REYNOLDS, F. - The two wheels of Dhamma. Essays on the Theravada tradition in India and Ceylon. Editor: Bardwell L. Smith.
622652: OBI OGUEJIOFOR, J. - The arguments for the immortality of the soul in the first half of the thirteenth century.
633974: OCHOA, G., COREY, M. - The Wilson chronology of ideas. A record of philosophical, political, theological, and social thought from ancient times to the present.
585795: OCKENGA, S. - On women & friendship. A collection of Victorian keepsakes and traditions.
632641: WILLIAM OF OCKHAM - Ockham's Theory of propostions. Part II of the Summa Logicae
632635: WILLIAM OF OCKHAM - Dialogus. Aufzüge zur politischen Theorie. Ausgewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Jürgen Miethke.
590920: ODIER, J.B. - La bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits. Avec la collaboration de J. Ruysschaert.
608818: OEHLER, K. - Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. Aufsätze zur Geschichte des griechischen Denkens. Mit 10 Abbildungen auf 3 Tafeln.
603865: OELE, A.P. - Het rekverband van de samenleving en andere essays over kernthema's van politiek en cultuur.
627664: OESTERREICH, P.L. - Das gelehrte Absolute. Metaphysik und Rhetorik bei Kant, Fichte und Schelling.
632786: OFFENBERG, A.K., SCHRIJVER, E.G.L., HOOGEWOUD, F.J., (ED.) - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of jewish booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1974-1994. With the collaboration of L. Kruijer-Poesiat
625472: OFFENBERG, A.M. - Gevelstenen in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
609544: OFFERMANS, C. - Lichtenberg. Scènes op de drempel van de moderne tijd.
566781: OFFERMANS, C. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
623314: OFFERMANS, C. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
602014: OFFERMANS, C. - De kracht van het ongrijpbare. Essays over literatuur en maatschappij.
618451: OGBURN, W.F. - On culture and social change. Selected papers. Edited and with an introduction by Otis Dudley Duncan.
632489: OGDEN, C.K., RICHARDS, I.A. - The meaning of meaning. A study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. With supplementary essays by B. Malinowski and F.G. Crookshank.
631371: OGDEN, S.M. - The reality of God and other essays.
623943: OGDEN, S.M. - On theology.
580690: OGER, E., BUEKENS, F., (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen.
584842: OGER, E., BUEKENS, F., (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen.
604900: OGIEN, R. - Penser la pornographie.
621597: OGURA, M. - Verbs in medieval English. Differences in verb choice in verse and prose.
621963: OISCHINGER, JOH. NEPOMUK - Philosophie und Religion, oder speculative Entwicklung ihres normalen Verhältnisses im Gegensatze zur mythischen Auffassung. Mit einer Vorrede von F.A. Staudenmaier.
614919: OKEN, LORENZ - Naturgeschichte für Schulen.
586710: OKKEMA, J.C., VIS, G.N.M., LIEBURG, F.A. VAN, (RED.) - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden. Zesde verzameling bijdragen van de vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis.
629088: OLBY, R. - The path to the double helix. Foreword by Francis Crick.
627901: OLDEKOP, E. - La principe de hiérarchie dans la nature et ses rapports avec le problème du vitalisme et du mécanisme.
630689: OLDEKOP, E. - La principe de hiérarchie dans la nature et ses rapports avec le problème du vitalisme et du mécanisme.
633879: OLDENBERG, H. - Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
616914: OLDENBERG, H., (ED.) - The Vinaya Pitakam: one of the principal buddhist holy scriptures in the Pâli language. 2 volumes.
598604: OLDEWELT-DOMMISSE, A., DOMMISSE, F. - De wonderlamp der graphologie + losse bijlage met handschriften..
598605: OLDEWELT-DOMMISSE, A., DOMMISSE, F. - De wonderlamp der graphologie. 2 delen.
12776: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften van H.M.J. Oldewelt.
10582: OLIMPIADE - Olimpiade politique et militaire ou memoires et observations sur les affaires de la République de Hollande en particulier & sur celles de l'Europe en général. Pendant les quatre années 1784, 1785, 1786 & 1787. 2 delen compleet.
601131: OLSEN, K.E., HARBUS, A., HOFSTRA, T., (ED.) - Germanic texts and Latin models. Medieval reconstructions.
618337: OLSON, R.G. - Meaning and argument: elements of logic.
602835: OLTMANS, W.L. - Den vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een journalist.
18631: ONFRAY, M. - Politique du rebelle. Traité de résistance et d'insoumission.
609343: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
569506: ONFRAY, M. - Le désir d'être un volcan. Journal hédoniste.
628290: ONFRAY, M. - Cynismen. Portret van de hondse filosoof
583900: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
605778: ONFRAY, M. - Politique du rebelle. Traité de résistance et d'insoumission.
615485: ONFRAY, M. - De kunst van het genieten. Pleidooi voor een hedonistisch materialisme
621610: ONFRAY, M. - De buik van de filosoof. Kritiek van de diëtetische rede
598894: ONIONS, C.T., (ED.) - The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Prepared by W. Little, H.W. Fowler and J. Coulson. Revised and edited. Third edition completely reset. With etymologies revised by G.W.S. Friedrichsen and with revised addenda. Complete in 2 volumes.
621829: ONTIJD, C.G. - Verhandeling over het verschil tusschen de algemeene grondkrachten der natuur en de levenskracht.
621733: OOMEN, P.M.F., OSSE, J.W.M., KIRKELS, V.G.H.J., (RED.) - Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld.
624158: OORD, C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
628489: OORT, J.H. - The manuscripts and correspondence of Jan Hendrik Oort. Inventory by J.K. Katgert-Merkelijn.
605430: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
605849: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
611420: OOSTERBAAN, J.A., JONG, A.F. DE, HORST, I.B., (RED.) - De geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
619336: OOSTERLING, H.A.F., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit.
633219: OOSTERLING, H.A.F., PRINS, A.W., (RED.) - Humanisme of antihumanisme. Een debat.
633216: OOSTERLING, H.A.F., PRINS, A.W., (RED.) - La chair. Het vlees in filosofie en kunst.
631157: OOSTERZEE, J.J. VAN, E.A. - Scheffer-Album.
630936: OOSTROM, F.P. VAN - Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
632383: OOSTROM, F. VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
630940: OOSTROM, F.P. VAN - Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode.
630937: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
618862: OPLAND, MAK, G., WERINGH, K. VAN, JACOBS, J. - De wereld (1947-2001) volgens Opland.
624843: OPPENHEIM, F.E. - Political concepts. A reconstruction.
4242: OPPENHEIMER, F., HIDAJAT - De monopolie-theorie van Franz Oppenheimer.
618312: OPPENHEIMER, J.R. - In the matter of J. Robert Oppenheimer: Transcript of hearing before personnel security board and texts of principal documents and letters. United Staes Atomic Energy Commission.Foreword by P.M. Stern.
624333: OPZOOMER, C.W. - Wetenschap en wijsbegeerte + De waarheid en hare kenbronnen. 2 delen in 1 band.
600304: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
583616: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
598114: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
624472: OPZOOMER, C.W., VEER, H. VAN 'T - Mr. C.W. Opzoomer als wijsgeer.
613497: OPZOOMER, C.W. - Onze godsdienst. Vijf reden.
616797: ORAIN, O., (ED.) - Les 'années 68' des sciences humaines et sociales.
595176: WILLEM I PRINS VAN ORANJE - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
627082: ORFF, CARL - Carl Orff und sein Werk. Dokumentation. 2 volumes.
622162: ORFORD, ROBERT, D' - Les premières polémiques Thomistes: Robert d'Orford. Reprobationes dictorum a fratre Egidio in primum sententiarum. Edition critique par Andrew P. Vella.
632545: ORNSTEIN, L.S. - Problemen der kinetische theorie van de stof. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Faculteit der wis- en natuurkunde aan 's Rijks Universiteit te Utrecht op maandag 25 januari 1915.
627538: ORSTED, H.C., MILLEKAMP, J. - Hans Christian Orsted. Natuurwetenschapper als estheticus.
622706: ORTEGA Y GASSET, J. - Zelfinkeer en verbijstering en drie andere essays. Geautoriseerde vertaling door G.J. Geers.
580672: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der Massen. Autorisierte Übersetzung von H. Weyl.
628819: ORTEGA Y GASSET, J. - Zelfinkeer en verbijstering en drie andere essays. Geautoriseerde vertaling door G.J. Geers.
581011: ORTEGA Y GASSET, J. - Espíritu de la letra.
568159: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling van J. Brouwer.
610433: ORTEGA Y GASSET, J. - Idées et croyances. Traduction Française de Jean Babelon. Préface de J. Estelrich.
619183: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling van J. Brouwer.
625602: ORTEGA Y GASSET, J. - Triumph des Augenblicks. Glanz der Dauer. Auswahl aus dem Werk. Mit einem Vorwort von Robert Haerdter.
621081: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en denken, historie en techniek. Ingeleid en vertaald door G.J. Geers.
579119: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der Massen. Autorisierte Übersetzung von H. Weyl.
631426: ORTEGA Y GASSET, J. - Crises in leven en liefde, in kunst en historie. Geautoriseerde vertaling door G.J. Geers.
625431: ORTEGA Y GASSET, J. - Über die Liebe. Meditationen. Unter Mitwirkung von F. Ernst aus dem Spanischen übersetzt und herausgegeben von H. Weyl.
630386: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en denken, historie en techniek. Ingeleid en vertaald door G.J. Geers.
573662: ORTEGA Y GASSET, J., LOESER, N. - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
568867: ORTEGA Y GASSET, J. - Über die Liebe. Meditationen. Unter Mitwirkung von F. Ernst aus dem Spanischen übers. und hrsg. von H. Weyl.
631425: ORTEGA Y GASSET, J. - Die Aufgabe unserer Zeit. Mit einer Einleitung von E.R. Curtius. Berechtigte Übertragung aus dem Spanischen von H. Weyl.
581007: ORTEGA Y GASSET, J. - Estudios sobre el amor.
581010: ORTEGA Y GASSET, J. - Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía.
625603: ORTEGA Y GASSET, J. - Stern und Unstern. Gedanken über Spaniens Landschaft und Geschichte.
631427: ORTEGA Y GASSET, J. - De mens en de mensen. Geautoriseerde vertaling uit het Spaans door G.J. Geers.
602625: ORTH, E.W., (HRSG.) - Handlungssinn und Lebenssinn. Zum Problem der Rationalität im Kontext des Handelns.
17561: ORTHBANDT, E. - Geschichte der grossen Philosophen und des philosophischen Denkens. Eine Auswahl.
621481: ORTOLI, S., PHARABOD, J.P. - De oplosbare vis en andere paradoxen. Het debat over de quantumtheorie
589250: ORTOLI, S., KLEIN, J. - De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding
630786: ORZEL, C. - Eureka. Discovering your inner scientist.
568899: OS, M. VAN, WIERINGA, W.J., (RED.) - Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
581366: OS, J. VAN - Les fabliaux du manuscrit Cologny Bodmer 113 (XVe siècle). Edition critique et étude d'une lignée.
579454: OS, H. VAN - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei 1300-1450.
586669: OSBORNE, T. - Aspects of enlightenment. Social theory and the ethics of truth.
632592: OSIER, D.V., WOZNIAK, R.H. - A century of serial publications in psychology 1850 -1950. An international bibliography.
612004: OSLER, M.J. , (ED.) - Atoms, pneuma, and tranquillity. Epicurean and stoic themes in European thought.
608366: OSSOWSKI, S. - The foundations of aesthetics
599660: OSTA, J. VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
616878: OSTROWETSKY, S. - L'imaginaire bâtisseur. Les villes nouvelles Françaises. Préface du Louis Marin.
610850: OSTWALD, W. - Vorlesungen über Naturphilosophie. Gehalten im Sommer 1901 an der Universität Leipzig.
632835: OSTWALD, W. - Grosse Männer.
629529: OTTERSPEER, W., SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. - Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke Akademie van Wetenschappn en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het interbellum.
625352: OTTERSPEER, W. - Groepsportret met dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672.
632147: OTTO, R. - Das Gefühl des überweltlichen (sensus numinis).
632303: OTTO, R. - Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
15488: OTTO, H.R., TUEDIO, J.A., (ED.) - Perspectives on mind.
633712: OTTO, R. - Die Lehr-Traktate der Bhagavad-Gita.
626167: OTTO, R., BOEKE, R. - Divinatie. Met name bij Rudolf Otto.
624059: OTTO, R. - The idea of the holy. An inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational
605387: OTTO, W.F. - Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion.
633505: OTTO, R. - Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
631040: OTTO, R. - Het heilige. Over het irrationeele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationeele. Uit het Duitsch vertaald door J.W. Dippel. Met een inleidend woord van G. v.d. Leeuw.
4998: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
587743: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
580823: OTTWAY, S.M. - Desiring disencumbrance. The representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century Englishwomen.
621745: OTTWAY, S.M. - Desiring disencumbrance. The representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century Englishwomen.
610463: OTWAY, T. - The works of Thomas Otway. Plays, poems, and love-letters. Edited by J.C. Ghosh. 2 volumes. Complete set.
612081: OUD, P.J. - Staatkundige vormgeving in Nederland. Bewerkt door J. Bosmans. 2 delen.
598334: OUD, P.J. - Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940. Bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door J. Bosmans.
629761: OUDEMANS, T.C.W. - Omerta.
622227: OUDEMANS, T.C.W. - Echte filosofie.
631983: OUDENAARDEN, P.C. - Teken en visie. De wijsgerig-anthropologische grondslagen van het teken-gebruik, speciaal in de exacte wetenschappen.
578025: OUDENAARDEN, P.C. - Teken en visie. De wijsgerig-anthropologische grondslagen van het teken-gebruik, speciaal in de exacte wetenschappen.
626823: OUDENRIJN, F. VAN DEN - Een leven in de maalstroom van politieke theologie & filosofie.
573296: OUDVORST, A.F. VAN - De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
597333: OUDVORST, A.F. VAN - De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
600226: OULAHBIB, L.S. - Éthique et épistémologie du nihilisme. Les meurtriers du sens. Préface d'A. Kremer Marietti.
593552: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf bijbelboeken naar het Hebreeuws.
631290: OVERBEEK, J. - History of population theories.
606760: OVERBEEKE-RIPPEN, F. VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
595236: OVERMAN, R. - Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Univesiteits-Vereniging 1889-2007.
616021: OVINK, B.J.H. - Het kritisch idealisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijk-Universiteit te Utrecht op 2 juni 1913.
610318: OVINK, B.J.H. - Overzicht der Grieksche wijsbegeerte. Vierde druk verzorgd door C.J. de Vogel.
615462: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
616035: OVINK, B.J.H. - De filosofie en het wezen van den mensch. Een voordracht.
621319: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote
616465: OWEN, G.E. - The universe of the mind.
628092: OWEN, RICHARD, RUPKE, N.A. - Richard Owen: Victorian naturalist.
600053: OYEN, H. VAN, (RED.) - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. 2 delen.
612114: OYEN, H. VAN, (RED.) - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. 2 delen.
593072: OZINGA, M.D. - De romaanse kerkelijke bouwkunst. Bouwkunst. 124 foto's van H. Sibbelee en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
625081: OZINGA, M.D., GAZZOLA, P. , KUILE, E. TER, GIFFEN, A.E. VAN, BRAAT, W.C. - Opus musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga t.g.v. zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
624493: TSON-KHA-PA - Calming the mind and discerning the real. Buddhist meditation and the middle view. From the 'Lam rim chen mo' of Tson-kha-pa
595190: PAAPE, A.H., KLEIN, P.W., MANNING, A.F., (RED.) - Handboek van de tweede wereldoorlog. Naslagwerk met: verloop van de oorlog, encyclopedie van namen en begrippen, chronologie van de gebeurtenissen.
607914: PAARDT, R. VAN DER, (RED.) - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur. Met inleiding.
592531: PACEY, A. - The maze of ingenuity. Ideas and idealism in the development of technology.
631907: PACKARD, V. - The people shapers.
623991: PAGE, M. - De kracht van Ch'i. Een inleiding in de Chinese mystiek en filosofie
614189: PAGELS, H.R. - Volmaakte symmetrie. Speurtocht naar de oorsprong van ruimte en tijd
623634: PAGELS, E. - Adam, Eva en de slang
612178: PAGELS, H.R. - Perfect symmetry. The search for the beginning of time.
590072: PAGÈS, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers
590073: PAGÈS, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers
612413: PAIN, N. - The king and Becket.
575561: PAINE, T., HAWKE, D.F. - Paine.
630626: PAINE, T., HITCHENS, C. - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie
613239: PAINE, T. - Thomas Paine reader. Edited by Michael Foot and Isaac Kramnick.
627055: PALEY, WILLIAM - Paley's natural theology; with illustrative notes, by Henry, Lord Brougham and Sir C. Bell. And an introductory Discourse of natural theology by Lord Brougham. To wich are added, supplementary dissertations, and a Treatise on animal mechanics by Sir Charles Bell. With numerous woodcuts in four vols. Complete in four volumes (bound in one)
613304: PALGRAVE, R.H.I. - Palgrave's dictionary of political economy. Edited by Henry Higgs. Complete in 3 volumes.
604443: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde milennium.
633773: PALLADIO, ANDREA - Andrea Palladio. Palazzi di città. City residences. Stadtpaläste. Les palais de Ville. Stadspaleizen.
604259: PALLAVICINO, PIETRO SFORZA - Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Giesu, ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Alla santita di nostro signore papa Alessandro VII. Complete in 2 volumes.
626052: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.
574247: PALMER, G.G. - Sculpture in the kingdom of Quito.
603303: PALMER, H. - Analogy. A study of qualification and argument in theology.
617577: PALMOWSKI, J. - A dictionary of contemporary world history. From 1900 to the present day.
616024: PAM, M. - God dobbelt niet. Interviews mmv R. Sijmons.
627910: PANATI, C. - Sacred origins of profound things.
602373: PANIKKAR, R. - Waar wijsheid woont
612962: PANNEKOEK, A., BRENDEL, C. - Anton Pannekoek. Theoretikus van het socialisme.
633404: PANNEKOEK, A. - De groei van ons wereldbeeld. Een geschiedenis van de sterrekunde.
601080: PANNENBERG, W., BRINKMAN, M.E. - Het gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979.
605816: PANNENBERG, W., BRINKMAN, M.E. - Het gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979.
631370: PANNWITZ, R. - Das Werk des Menschen.
622711: PANTIN, C.F.A. - The relations between the sciences. Edited and with an introduction and notes by A.M. Pantin and W.H. Thorpe.
609058: PANZER, GEORG WOLFGANG - Annalen der ältern deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Büchern welche von Erfindung der Buchdruckkunst bis MDXX, MDXXI bis MDXXVI in deutscher Sprache gedruckt worden sind. Unveränderte fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Grattenauer, Nürnberg 1788. 3 volumes
608027: PANZER, GEORG WOLFGANG - Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
582367: PAP, A. - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
624460: PAP, A. - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
614873: PAPANDREOU, A. G. - Economics as a science.
632474: PAPINEAU, D., (RED.) - Filosofie. De grote denkers uit de geschiedenis van de wijsbegeerte
620276: PAPINEAU, D., (HRSG.) - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken. Unter Mitwirkung von Tim Crane, Jesse Prinz, Adam Morton, John Cottingham u.a. Übersetzt von Nikolaus de Palézieux.
629974: PAPINEAU, D. - Reality and representation.
627764: PAPINEAU, D., (ED.) - The philosophy of science.
610061: PAQUIN, N. - Le corps juge. Sciences de la cognition et esthétique des arts visuels.
631357: PARACELSUS - Lebendiges Erbe. Eine Auslese aus seinen sämtlichen Schriften mit 150 zeitgenössischen Illustrationen. Wegweisendes und Besinnliches für den Menschen der Gegenwart. Die Auswahl der Texte und der Bilder sowie die Bearbeitung, die Einführung, die Biographie und das Wórterbuch besorgte J. Jacobi.
582261: PARACELSUS, GUNDOLF, F. - Paracelsus.
601732: PARACELSUS - Theophrasts von Hohenheim genannt Paracelsus. Schriften. Ausgewählt und herausgegeben von H. Kayser.
581239: PARACELSUS - Les sept livres de l'archidoxe magique. Traduits en français. Précédés d'une introduction et d'une préface par M. Haven. Avec cent gravures et tableaux dans le texte, huit planches et un beau portrait de Paracelse en frontispice.
584075: PARACELSUS, SPUNDA, F. - Paracelsus. Mit 1 Faksimile und 31 Abbildungen.
616868: PARACELSUS, ZEKERT, O. - Die grosse Wanderung des Paracelsus. De peregrinatione Paracelsi magna. Von Einsiedeln nach Salzburg.
622275: PARAIN, B. , BELAVAL, Y., (RED.) - Histoire de la philosophie. Complete in 6 volumes.
586704: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
586705: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
586706: PARÉ, A., ROGGE, C.W.L. - De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) mens, leermeester en chirurg.
621588: PARETO, V. - Les systèmes socialistes. Publiés par Giovanni Busino. 2 volumes.
590810: MATTHEW PARIS - Matthaei Paris monachi Albanensis Angli, Historia Maior. Iuxta exemplar Londinense 1571, verbatim recusa. Et cum Rogeri Wendoveri, Willielmi Rishangeri, authorisque maiori minorique historiis chronicisque MSS, in Bibliotheca Regia, collegij Corporis Christi Cantabrigiae, Cottoniaque, fideliter collata. Huic primum editioni accesserunt, duorum Offarum Merciorum regum; & viginti trium abbatum S. Albani vitae: una cum libro additamentorum. Per eundem authorem. Editore Willielmo Wats S.T.D. Qui & variantes lectiones, adversaria, vocumque barbararum glossarium, adiecit: simul cum rerum, nominumque, indicibus locupletissimis.
613190: PARK, D. - The how and the why. An essay on the origins and development of physcial theory. With drawings by Robin Brickman.
630473: PARKER, R. - The myth of the middle class. Notes on affluence and equality. Foreword by G. William Domhoff.
577584: PARKES, J. - Antisemitismus. Aus dem Englischen von A. Dohm.
613905: PARKINSON, G.H.R., (ED.) - The theory of meaning.
619322: PARLANGÈLI, ORONZO, PISANI, V. , SANTORO, C. , (ED.) - Italia linguistica nuova ed antica. Studi linguistici in memoria di Oronzo Parlangèli. 2 volumes.
615357: PARLICEV, GRIGOR, DETREZ, R. - Grigor Parlicev. Een case-study in Balkannationalisme.
611686: PARMA, C. - Pronoia und Providentia. Der Vorsehungsbegriff Plotins und Augustinus.
633059: PARMENIDES - Parmenides. Text, Übersetzung, Einführung und Interpretation von K. Riezler. Zweite Auflage, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von H.G. Gadamer.
632658: PARMENIDES, HEINRICH, K. - Parmenides und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie.
604968: PARPERT, F. - Philosophie der Einsamkeit.
627566: PARRATT, L.G. - Probability and experimental errors in science. An elementary survy.
3136: PARRET, H. - Filosofie en taalwetenschap.
620648: PARRET, H. - Filosofie en taalwetenschap.
621926: PARRET, H., (RED.) - In alle redelijkheid. Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens.
1864: PARRET, H., SBISA, M., VERSCHUEREN, J., (ED.) - Possibilities and limitations of pragmatics. Proceedings of the conference on pragmatics, Urbino, july 8-14, 1979.
629470: PARSONS, T. - The social system.
575560: PARSONS, H.L. - Self, global issues, and ethics.
616983: PARSONS, T. , MENZIES, K. - Talcott Parsons and the social image of man.
599410: PARSONS, T., (ED.) - American sociology. Perspectives, problems, methods.
629067: PARSONS, T. - The social system.
615243: PARSONS, K. - It started with Copernicus. Vital quastions about science.
632507: PARSONS, T. - Politics and social structure.
568225: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Études médico-psychologiques sur Pascal.
633292: PASCAL, B., VELDE, R. TE, (RED.) - Pascal als religieus denker. Met bijdragen van Bert Blans, Willem Jan Otten, Ad Peperzak, Arjan Plaisier, Rudi te Velde.
629398: PASCAL, B. - Briefe gegen die Jesuiten (Lettres provinciales). Eingeleitet von Max Christlieb. Übersetzt von E. Russell.
628746: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
603091: PASCAL, B., O'CONNELL, M.R. - Blaise Pascal. Reasons of the heart.
626862: PASCAL, B. - Gedachten
618030: PASCAL, B., BRUN, J. - Blaise Pascal
624834: PASCAL, B. - Gedachten
15676: PASCAL, B., LACOMBE, R.E. - L'apologétique de Pascal. Étude critique.
631104: PASCAL, B., BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's ethics.
604159: PASCAL, B., TISSOT, J. - Pascal réflexions sur ses pensées.
599057: PASCAL, B., MEYER, H. - Pascals Pensées als dialogische Verkündigung.
631869: PASCAL, B. - Oeuvres complètes. Préface d'Henri Gouhier. Présentation et notes de Louis Lafuma.
599777: PASCAL, B., NORMAN, B. - Portraits of thought. Knowledge, methods, and styles in Pascal.
633452: PASCAL, B., HOEVEN, P. VAN DER - Blaise Pascal.
600527: PASCAL, B., MICHON, H. - L'ordre du coeur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal.
633446: PASCAL, B., THIROUIN, L. - Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre.
633589: PASCAL, B. - Oeuvres complètes. Préface d'Henri Gouhier. Présentation et notes de Louis Lafuma.
158: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Pascal. Études médico-psychologiques. Préface de J. Orcibal.
15426: PASCAL, B. - Thoughts on religion and other subjects. Written originally in French by monsieur Pascal
631378: PASCAL, B. - Gedachten
592112: PASCAL, B., NORMAN, B. - Portraits of thought. Knowledge, methods, and styles in Pascal.
605762: PASCAL, B., SCHMITZ DU MOULIN, H. - Blaise Pascal, une biographie spirituelle.
16348: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur. Suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
613823: PASCAL, B. - Pensées de Pascal. Texte de l'édition Brunschvicg. Introduction et notes par Ch.-Marc des Granges.
624299: PASCAL, B. - Pensées. Texte de l'édition Brunschvicg. Édition précédée de la vie de Pascal par Mme Périer, sa soeur. Introduction et notes par Ch. Marc des Granges. Édition illustrée.
633444: PASCAL, B., LESOUND, F., THIROUIN, L., (ED.) - Lectures russes de Pascal. Hier et aujourd'hui.
633445: PASCAL, B., GUENANCIA, P. - Divertissements pascaliens.
620387: PASCAL, B., BRUN, J. - Blaise Pascal
633349: PASCAL, B. - Gedachten
605014: PASCAL, B., BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's ethics.
624670: PASCAL, B. - Gedachten
614406: PASCAL, B., SERRURIER, C. - De Pensées van Pascal.
627948: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
627936: PASCAL, B., VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
568652: PASCAL, B., CRAMER, J.A. - Pascal en zijne 'Gedachten'.
629291: PASSMORE, J. - Philosophical reasoning.
622300: PASSMORE, J. - The perfectibility of man.
634008: PASVEER, J.M. - The Djief hunters. 26,000 years of lowland rainforest exploitation on the Bird's Head of Papua, Indonesia.
591540: PATER, J.C.H. DE - Het schoolverzet. With an English summary.
2993: PATER, W.A. DE - Taalanalytische perspektieven op godsdienst en kunst.
623917: PATER, W.A. DE - Taalanalytische perspektieven op godsdienst en kunst.
620814: PATER, J.C.H. DE - Het schoolverzet. With an English summary.
601782: PATERSON, A.B., LAWSON, H. - A literary heritage "Banjo" Paterson. Selected and with an introduction by R. Campbell and P. Harvie. A literary heritage Henry Lawson. With an introduction by B. Kiernan. 2 delen.
626307: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
622520: PATTIN, A. - Pour l'histoire du sens agent. La controverse entre Barthélemy de Bruges et Jean de Jandun ses antécédents et son évolution. Étude et textes inédits.
631691: PAUEN, M. , ROTH, G., (HRSG.) - Neurowissenschaften und Philosophie. Eine Einführung.
624524: PAUL, H.W,. - Bacchic medicine. Wine and alcohol therapies from Napoleon to the French Paradox.
610031: PAUL, JEAN, VERSCHUREN, H.J. - Jean Pauls 'Hesperus' und das zeitgenössische Lesepublikum.
630051: PAUL OF VENICE, PAULI VENETI, PERREIAH, A.R. - Paul of Venice: a bibliographical guide.
631236: PAUL, JEAN - Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Norbert Miller. Nachwort von Walter Höllerer. Complete in 3 volumes.
624694: PAUL OF VENICE, PAULI VENETI, PERREIAH, A.R. - Paul of Venice: a bibliographical guide.
630464: PAUL, E.F., MILLER, F.D., PAUL, J., (ED.) - Moral knowledge.
616136: PAULEIKHOFF, B. - Das Menschenbild im Wandel der Zeit. Ideengeschichte der Psychiatrie und der Klinischen Psychologie. 2 volumes.
624796: PAULHAN, JEAN, ARLAND, MARCEL - Correspondance 1936 - 1945. Édition établie et annotée par Jean-Jacques Didier.
624797: PAULHAN, JEAN, KOHN-ETIEMBLE, J. - 226 lettres inédites de Jean Paulhan. Contribution à l'étude du mouvement littéraire en France (1933-1967).
572140: PAULHAN, F. - Analystes et esprits synthétiques.
617055: PAULHAN, F. - L'Esthétique du passage. Avec 16 planches hors texte.
624982: PAULHAN, JEAN, PONGE, FRANCIS - Correspondance 1923 - 1968. Édition critique annotée par Claire Boaretto. 2 volumes.
624712: PAULHAN, JEAN - Choix de lettres par Dominique Aury et Jean-Claude Zylberstein. Revu et annoté par Bernard Leillot. 3 volumes.
608671: PAULING, L., GOERTZEL, T. , GOERTZEL, B. - Linus Pauling. A life in science and politics. With the assistance of Mildred Goertzel, Victor Goertzel. With original drawings of Gwen Goertzel.
612581: PAULOS, J.A. - Ongecijferdheid. 'De gevolgen van wiskundige ongeletterdheid'. 'Met een nawoord van R. Kousbroek'
612088: PAULOWNA, ANNA, JACKMAN, S.W. - De Romanov relaties. De privé-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster koningin Anna Paulowna 1817-1855
610058: PAULSEN, F. - Schopenhauer. Hamlet. Mephistopheles. Drei Aufsätze zur Naturgeschichte des Pessimismus.
621690: PAUSIN JOHANNA, KIST, N.C., WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de pausin Johanna, nagelezen en getoetst door J.H. Wensing.
594175: PAUW, N. DE - Madelghijs' kintsheit, al de gekende fragmenten critisch uitgegeven en vergeleken met het Duitsche handschrift.
608250: PAUW, C. - Strubbelingen in Stad en Lande
590304: PAVESE, C. - Selected letters 1924-1950. Edited, translated from the Italian and with an introduction by A.E. Murch.
594103: PAVESE, C. - Selected letters 1924-1950. Edited, translated from the Italian and with an introduction by A.E. Murch.
2046: PAVKOVIC, A., (ED.) - Contemporary Yugoslav philosophy: the analytic approach.
570197: PAYNE, M. - Reading knowledge. An introduction to Barthes, Foucault and Althusser.
634009: PAYNEN, ANTOINE, SCALLIET, M.O. - Antoine Payen peintre des Indes Orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792-1853).
608619: PAZDIREK, FRANZ - Universal-Handbuch der Musikliteratur. The universal handbook of musical literature. Manuel universel de la littérature musicale. Complete in twelve volumes.
601466: PEACOCK, J.L. - Consciousness and change. Symbolic anthropology in evolutionary perspective.
583122: PEARCE, D.W., (ED.) - The dictionary of modern economics.
628677: PEARL, S. - Face/On. Face transplants and the ethics of the other.
620555: PEARL, L. - Corps, sexe et art. Dimension symbolique.
609571: PEARSON, J.D., (ED.) - A bibliography of pre-islamic Persia.
597415: PECZENIK, A., LINDAHL, L., ROERMUND, B. VAN, (ED.) - Theory of legal science. Proceedings of the conference on legal theory and philosophy of science, Lund, Sweden, december 11-14, 1983.
574311: PEDERSEN, B.M., (HRSG.) - The international annual of photography. Das internationale Jahrbuch der Photographie. Le répertoire international de la photographie.
580607: PEDERSEN, J. - Den Arabiske bog. Udgivet af forening for boghaandvaerk med tilskud fra ny Carlsbergfondet.
608374: PEELEN, G.J., (RED.) - Het voordeel van de twijfel. In gesprek met de wetenschap.
620530: PEETERS, J.M.J. - Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik. Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretationen individueller Gestaltungen.
625368: PEETERS, N. , (ED.) - Invisible hands? The role and status of the painter's journeyman in the Low Countries c. 1450 - c. 1650.
607922: PEETERS, L., BESTEN, J.B. DEN, DUINHOVEN, A.M., STROOP, J.P.A., (RED.) - Vragende wijs. Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis. Bundel aangeboden aan Leopold Peeters bij zijn afscheid als hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de universiteit van Amsterdam.
630808: PEETERS, C. - De cultuur van de paradox.
592131: PÉGUY, C., TIEDEMANN-BARTELS, H. - Verwaltete Tradition. Die Kritik Charles Péguys.
590358: PEIJNENBURG, A.J.M.P. - Acting against one's best judgement. An enquiry into practical reasoning, dispositions and weakness of will.
584302: PEIJNENBURG, A.J.M.P. - Acting against one's best judgement. An enquiry into practical reasoning, dispositions and weakness of will.
632411: PEIRCE, C.S., BRENT, J. - Charles Sanders Peirce. C.S. Peirce. A life.
7004: PELC, J., (ED.) - Semiotics in Poland 1894-1969. Selected and edited with an introduction by J. Pelc.
630413: PELC, J., JADACKI, J.J., STRAWINSKI, W., (ED.) - In the world of signs. Essays in honour of professor Jerzy Pelc.
1823: PELCKMANS, P. - Le sacre du père. Fictions des lumières et historicité d'Oedipe 1699-1775.
628168: PELLS, R.H. - The liberal mind in a conservative age. American intellectuals in the 1940s and 1950s.
619427: PELS, D. - Een zwak voor Nederland. Ideeën voor een nieuwe politiek.
624911: PELTO, P.J. - Anthropological research. The structure of inquiry.
617867: PELTO, G.H., PELTO, P.J., MESSER, E., (ED.) - Research methods in nutritional anthropology.
609030: PEN, J. - Tegenspraak. 11 sceptische stukjes.
609039: PEN, J. - Harmonie en conflict.
609040: PEN, J., EIJGELSHOVEN, P.J., GEMERDEN, L.J. VAN, (RED.) - Inkomensverdeling en openbare financiën. Opstellen voor Jan Pen.
609443: PEN, J. - Gelijkheid onder de mensen.
595130: PEN, J. - Wie heeft er gelijk? Illustraties: Peter van Straaten.
572886: PEN, J., BRAKMAN, S., GARRETSEN, H., KUIPERS, S., (RED.) - Met Jan Pen in debat.
609112: PEN, J. - Een harde wereld.
607952: PEN, J. - Harmonie en conflict.
614532: PEN, J. - Theorie der collectieve loononderhandelingen. Poging tot een determinering van het resultaat van de machtsstrijd bij tweezijdig monopolie.
609775: PEN, J. - De loonvorming in de moderne volkshuishouding. Theorie der collectieve loononderhandelingen.
607333: PEN, J. - Een overzichtelijke wereld. Biografische berichten.
591465: PENKALA, M. - European porcelain. A handbook for the collector.
582285: PENKERT, S., (HRSG.) - Emblem und Emblematikrezeption. Vergleichende Studien zur Wirkungsgeschichte vom 16. bis 20. Jahrhundert.
632216: PENROSE, R. - Cycles of time. An extraordinary new view of the universe.
633038: PENROSE, R. - Shadows of the mind. A search for the missing science of consciousness.
627496: PENROSE, R. - The large, the small and the human mind with Abnder Shimony, Nancy Cartwright and Stephen Hawking. Edited by Malcolm Longair.
628642: PEPERSTRATEN, F. VAN - Samenleving ter discussie. Een inleiding in de sociale filosofie.
580352: PEPERZAK, A. - Aanspraak en bezinning.
605780: PEPERZAK, A. - Verlangen. De huidige mens en de vraag naar heil.
623376: PEPERZAK, A. - Tussen filosofie en theologie.
616622: PEPERZAK, A. - Weefsels. Een tweede inleiding in het filosoferen.
605244: PEPERZAK, A. - Tussen filosofie en theologie.
632581: PEPYS, S., TOMALIN, C. - Samuel Pepys. The unequalled self.
624457: PERA, M. - The ambiguous frog. The Galvani-Volta controversy on animal electricity
608715: PERCHERON, M. - Boeddha
595746: PEREGRIN, J. - Doing worlds with words. Formal semantics without formal metaphysics.
602646: PERELMAN, C., (ED.) - Dialectics. International institute of philosophy. Entretiens in Varna 15-22 september 1973.
586461: PERK, JACQUES, MEIJER, JAAP - Manipulaties met de Mathilde I. De bronnen tot november 1881. De manipulaties met de Mathilde II. De editie van 1882. De manipulaties met de Mathilde III. Schaven achter de schermen. 3 delen.
586462: PERK, JACQUES, MEIJER, JAAP - The onlie begetter. Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888.
621152: PERKINS, D. - The eureka effect. The art and logic of breaktrough thinking.
630044: PERLER, D. - Zweifel und Gewissheit. Skeptische Debatten im Mittelalter.
4253: PERPEET, W. - Das Sein der Kunst und die kunstphilosophische Methode.
620215: PERRAULT, G. - Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van nazi-Duitsland
624484: PERRIER, EDMOND, (ED.) - La femme dans la nature, dans les moeurs, dans la légende, dans la société. Tableau de son évolution physique & psychique. Avec la collaboration de M. le Dr. Verneau, et redigé, pour la partie littéraire par mm. V. du Bled, Jules Clarette, Frédéric Lolliée, mme Camille Pert, mm. Marcel Prévost & A. Schalck de la Faverie. 4 volumes.
574052: PERROT, P. - Werken aan de schijn. De veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw
617357: PERROT, P. - Werken aan de schijn. De veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw
583121: PERROUX, F. - A new concept of development. Basic tenets.
8893: PERRY, E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the edict of Nantes.
633414: PERRY, M., BOCK, G.W., (ED.) - An intellectual history of modern Europe.
604856: PERRY, J. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
584255: PERRY, T.D. - Moral reasoning and truth. An essay in philosophy and jurisprudence.
618388: PERRY, T.D. - Professional philosophy. What it is and why it matters.
599890: PERRY, J. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
633277: PERSISCHETTI, V. - Twentieth century harmony. Creative aspects and practice.
630365: PERUTZ, M.F. - Is science necessary? Essays on science and scientists.
599013: PESCHAR, J.L., ROSSUM, W. VAN, (RED.) - Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek. De ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland.
569153: PESTALOZZI, J.H., DELEKAT, F. - Johann Heinrich Pestalozzi. Der Mensch, der Philosoph und der Erzieher.
570035: PESTALOZZI, J.H., GANZ, H. - Pestalozzi. Leben und Werk.
607734: PESTALOZZI, J.H. - Werke. Nach dem Tekst der Erstdrucke herausgegeben und kommentiert von Gertrude Cepl-Kaufmann und Manfred Windfuhr. Mit einem Nachwort von Manfred Windfuhr. 2 volumes.
593584: PESTALOZZI, J.H., SPRANGER, E. - Pestalozzis Denkformen.
632738: PETER OF COMPOSTELA, GONZALEZ-HABA, M. - La obra De consolatione rationis de Petrus Compostellanus.
579193: PETER, N., (RED.) - Gedenkschrift Stadterhebung Hohenems 1333-1983. Gedenkschrift zur Stadterhebungsfeier am 28. Mai 1983.
631993: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Tractatus called afterwards Summulae Logicales. First critical edition from the manuscripts with an introduction by L.M. de Rijk.
624324: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Questiones super libro De animalibus Aristotelis. Critical edition wit introduction. Edited by Francisca Navarro Sánchez.
622666: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS, PARME, B . DE - Questiones super tractatus logice magistri Petri Hispani. Édité par Joël Biard et Graziella Frederici Vescovini avec la collaboration de Orsola Rignani et Valeria Sorge.
622632: PETER AURIOL, PETRUS AUREOLUS, SCHABEL, C. - Theology at Paris, 1316-1345. Peter Auriol and the problem of divine foreknowledge and future contingents.
631998: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Tractatus called afterwards Summulae Logicales. First critical edition from the manuscripts with an introduction by L.M. de Rijk.
631994: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Tractatus called afterwards Summulae Logicales. First critical edition from the manuscripts with an introduction by L.M. de Rijk.
624451: PETERFREUND, S.P. , DENISE, T.C. - Contemporary philosophy and its origins. Texts and readings.
633313: PETERS, J.A.J. - Metaphysica. Een systematisch overzicht.
626605: PETERS, K., SCHMIDT, W., HOLZ, HANS HEINZ - Erkenntnisgewissheit und Deduktion. Zum Aufbau der philosophischen Systeme bei Descartes, Spinoza, Leibniz.
615028: PETERS, HERMANN - Der Arzt und die Heilkunst in alten Zeiten. Mit 153 Holzschnitten, Kupferstichen und Faksimiles.
618708: PETERS, R.S., (ED.) - Nature and conduct.
11059: PETERS, K., SCHMIDT, W., HOLZ, HANS HEINZ - Erkenntnisgewissheit und Deduktion. Zum Aufbau der philosophischen Systeme bei Descartes, Spinoza, Leibniz.
629106: PETERS, J.R.T.M. - God's created speech. A study in the speculative theology of the Mu'tazili Qadi l-Qudât Abû l-Hasan 'Abd al-Jabbâr bn Ahmad al-Hamadâni.
623012: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H. Berger, C.E.M. Struyker Boudier, Th. van Velthoven.
613014: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. stad en lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw.
568504: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H. Berger, C.E.M. Struyker Boudier, Th. van Velthoven.
616974: PETERSEN, E.L. - Ali und Muawiya in early Arabic tradition. Studies on the genesis and growth of Islamic historical writing until the end of the ninth century.
629240: PETERSEN, J. - Hitler - Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin - Rom 1933 - 1936.
591188: PETERSON, R.T. - Democratic philosophy and the politics of knowledge.
583399: PETERSON, R.T. - Democratic philosophy and the politics of knowledge.
621685: PETIT-DUTAILLES, C. - Les communes Françaises. Caractères et évolution des origines au XVIIIe siècle.
597489: PETITDEMANGE, G. - Philosophes et philosophies du XXe siècle.
622419: PETRARCA, DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS. Ii.VI.39 of the University Library, Cambridge with an introduction, notes and glossary and the Original Latin text.
630648: PETRARCA, SCHALK, F., (HRSG.) - Petrarca 1304 - 1374. Beiträge zu Werk und Wirkung.
619497: PETRARCA, HAAR, L.G.J. TER - Petrarca's 'Africa' boek I en II. Een commentaar.
623447: PETRARCA, FRANCESCO - De vita solitaria Buch I. Kritische Textausgabe und ideengeschichtlicher Kommentar von K.A.E. Enenkel.
624739: PETRARCA, TRINKAUS, C. - The poet as philosopher. Petrarch and the formation of renaissance consiousness.
620390: PETRONIUS - Satyricon
622518: PETRUS PRESBYTER, RENER, M. (HRSG.) - Carmina Text und Kommentar.
620635: PETRUS DIACONUS, PETER THE DEACON, RODGERS, R.H., (ED.) - Petri Diaconi: Ortus et vita, iustorum cenobii casinensis. Edited from the autograph manuscript and with a commentary by R.H. Rodgers.
609259: PETRY, M.J., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Compleet in 21 delen.
607568: PETRY, M.J. - Wijsbegeerte in Rotterdam in heden en verleden
631304: PETRY, M.J., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Compleet in 21 delen.
630330: PETTIT, P. - The concept of structuralism: a critical analysis.
630401: PETTO, A.J. , GODFREY, L.R., (ED.) - Scientists confront creationism. Intelligent design and beyond.
611832: PEUCKERT, W.E. - Die grosse Wende. 2 volumes
619311: PEUCKERT, W.E., (HRSG.) - Niedersächsische Sagen. Complete in 4 volumes.
16875: PEURSEN, C.A. VAN - Lichaam-ziel-geest. Inleiding tot een wijsgerige antropologie.
583885: PEURSEN, C.A. VAN - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen.
628817: PEURSEN, C.A. VAN - Het nieuwe management. Ontwikkelingen binnen een veranderende cultuur.
624010: PEURSEN, C.A. VAN - Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
587818: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
627314: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofie van de wetenschappen.
632404: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
631442: PEURSEN, C.A. VAN - Feiten, waarden, gebeurtenissen. Een deiktische ontologie.
623921: PEURSEN, C.A. VAN - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen.
604734: PEURSEN, C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'.
632403: PEURSEN, C.A. VAN - Riskante philosophie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
632402: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid. Een deiktische ontologie.
16876: PEURSEN, C.A. VAN - Riskante philosophie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
614105: PEURSEN, C.A. VAN - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
612299: PEURSEN, C.A. VAN - Ars inveniendi. Filosofie van de inventiviteit van Francis Bacon tot Immanuel Kant.
569673: PEURSEN, C.A. VAN - Cultuur en christelijk geloof.
2259: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
625261: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid. Een deiktische ontologie.
566454: PEURSEN, C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'.
607934: PEURSEN, C.A. VAN - De opbouw van de wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsleer.
624023: PEURSEN, C.A. VAN - Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
624021: PEURSEN, C.A. VAN - Feiten, waarden, gebeurtenissen. Een deiktische ontologie.
622025: PEURSEN, C.A. VAN - Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
575669: PEVERELLI, P. - De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-Indië.
633139: PFÄNDER, A. - Phenomenology of willing and motivation and other phaenomenologica
618861: PFEIEFER, I. , SAVELSBERG, W. , (RED.) - Oranienbaum - Huis van Oranje. Wiedererweckung eines anhaltischen Fürstenschlosses Oranische Bildnisse aus fünf Jahrhunderten. Im Schloss Oranienbaum. 14. Juni bis 24. August 2003. Landesaustellung Sachsen-Anhalt 2003.
618575: PFEIFER, W. , (RED.) - Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Complete in 2 volumes.
612230: PFEIFFER, J. - Existenzphilosophie. Eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
568051: PFEIFFER, J. - Existenzphilosophie. Eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
629043: PFISTER, O. - Das Christentum und die Angst. Eine religionspsychologische, historische und religionshygienischen Untersuchung.
623051: PFISTER, O. - Das Christentum und die Angst. Mit einem Vorwort von Thomas Bonhoeffer.
566538: PFLEIDERER, E. - Die Idee eines goldenen Zeitalters, ein geschichtsphilosophischer Versuch mit besonderer Beziehung auf die Gegenwart ausgeführt.
621709: PFOH, W. , SCHULZE, H. , (HRSG.) - Philosophie und Gesellschaft. Beiträge zum Studium der marxistischen Philosophie.
630894: PHAEDRUS - Phaedri, Aug. Liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno.
611811: PHILIPP VON SCHWABEN, SCHÜTTE, B. - König Philipp von Schwaben. Itinerar. Urkundenvergabe. Hof.
569965: PHILIPPEN, L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching. Leidraad voor de leden der oudheidkundige kringen.
616488: PHILIPS VAN BOURGONDIË, STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance. Zijn leven en maecenaat.
625658: PHILIPS VAN BOURGONDIË, STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance. Zijn leven en maecenaat.
613240: PHILIPSE, H. - Atheïstisch manifest. Drie wijsgerige opstellen over godsdienst en moraal.
633241: PHILIPSE, H. - Filosofische polemieken.
627561: PHILIPSE, H., BRINK, G. VAN DEN - Er is geen God en Philipse is zijn profeet. De onredelijkheid van een atheïst.
630493: PHILIPSE, H. - Filosofische polemieken.
587564: PHILLIPS, A., (ED.) - Survey of African marriage and family life.
632942: BIBLIOTHECA THEOLOGICA ET PHILOSOPHICA - Théologie philosophie. Catalogue livres anciens et modernes aux prix marques. No. 48
624798: PIA, PASCAL - Céline en liberté. Chroniques publiées dans Carrefour.
624750: PIA, PASCAL - Chroniques littéraires (1954-1977).
624733: PIA, PASCAL - Feuilletons littéraires. 2 volumes.
624799: PIA, PASCAL - Poemes et textes retrouvés.
631562: PIAGET, J. - Essai sur les transformations des opérations logiques. Les 256 opérations ternaires de la logique bivalente des propositions.
633483: PIAGET, J. - Le jugement moral chez l'enfant.
631558: PIAGET, J. - Studies in reflecting abstraction. Edited and translated by Robert L. Campbell.
631542: PIAGET, J., INHELDER, B., SZEMINSKA, A. - The child's conception of geometry
631460: PIAGET, J. - La composition des forces et le problème des vecteurs. Avec la collaboration de J. Bliss, M. Chollet-Levret, C. Dami a.o.
632295: PIAGET, J. - Introduction a l'épistémologie génétique. 2 volumes.
608735: PIAGET, J. - Zes psychologische studies
18874: PIAGET, J. - Genetische epistemologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kunnen
631449: PIAGET, J., GINSBURG, H., OPPER, S. - Paiget's theory of intellectual development. An introduction.
631102: PIAGET, J. - Insights and illusions of philosophy
610096: PIAGET, J., MCNALLY, D.W. - Piaget, education and teaching.
584496: PIAGET, J. - Structuralism
631556: PIAGET, J., AJURIAGUERRA, J. DE, JAMES, E., APOSTEL, L. - Psychologie et épistémologie génétiques. Thèmes Piagétiens. Hommage à Jean Piaget avec une bibliographie complète de ses oeuvres.
633487: PIAGET, J. - The psychology of intelligence.
631456: PIAGET, J. - Main trends in inter-disciplinary research.
631560: PIAGET, J., INHELDER, B. - The child's conception of space
631461: PIAGET, J. - La formation de la notion de force.
631459: PIAGET, J. - Recherches sur la contradiction. Avec la collaboration de C.L. Bonnet, J.P. Bronkart, A. Blanceht, G. Cellerier a.o. 2 volumes.
631457: PIAGET, J. - Logic and philosophy. With an introduction on Piaget's logic by W. Mays.
631454: PIAGET, J. - La direction des mobiles. Lors de chocs et de poussées. Avec la collaboration de J. Bliss, C. Dami, I. Fluckiger-Geneux a.o.
631453: PIAGET, J. - Réussir et comprendre. Avec la collboration de M. Amann, C.L. Bonnet, M.F. Graven a.o.
631451: PIAGET, J. - The child's conception of movement and speed
631450: PIAGET, J. - The child's conception of time
601531: PIAGET, J. - Strukturalisme
631394: PIAGET, J. - La prise de conscience. Avec la collaboration de A. Blanchet, J.P. Bronckart, N. Burdet a.o.
631390: PIAGET, J. - La transmission des mouvements. Avec la collaboration de J. Bliss, M. Bovet, E. Ferreiro, M. Labarthe a.o.
633007: PIAGET, J., FURTH, H.G. - Piaget and knowledge. Theoretical foundations.
631557: PIAGET, J., INHELDER, B. - Le développement des quantités physiques chez l'enfant. Conservation et atomisme.
602352: PIAGET, J. - Zes psychologische studies
592400: PIAGET, J. - Structuralism
631393: PIAGET, J., SINCLAIR, H., BANG, V. - Épistémologie et psychologie de l'identité. Avec la collaboration de Magali Bovet, Rémy Droz, Daphne Liambey a.o.
631540: PIAGET, J., INHELDER, B. - La genèse de l'idée de hasard chez l'infant.
631455: PIAGET, J. - Main trends in psychology.
611786: PIAGET, J. - La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
5530: PIAGET, J., FLAVELL, J.H. - The developmental psychology of Jean Piaget. With a foreword by J. Piaget.
607056: PIAGET, J., BRINGUIER, J.C. - Gesprekken met Jean Piaget. Met een voorwoord van A. Sunier. Bewerking W.E. Nooteboom
623301: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS - Enea Silvio Piccolomini - Pius II (1405-1464): een humanistische paus op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften
619905: PICCOLOMINI, AENEAS SILVIUS, PIUS II - PII II. Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano van Heck. 2 volumes.
619502: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS - Enea Silvio Piccolomini - Pius II (1405-1464): een humanistische paus op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften
619501: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS (PIUS II), MARTELS, Z.R.W.M., VON, VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Pius II. 'El più expeditivo pontifice'. Selected studies on Aeneas Silvius Piccololominio (1405-1464).
625387: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS (PIUS II), MARTELS, Z.R.W.M., VON, VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Pius II. 'El più expeditivo pontifice'. Selected studies on Aeneas Silvius Piccololominio (1405-1464).
556: PICHT, G., BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
632369: PICHT, G. - Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima. I.
633700: PICKSTOCK, C. - After writing. On the liturgial consummation of philosophy.
631917: PICO DELLA MIRANDOLA, G. - Over de menselijke waardigheid
17545: PICON, G., (HRSG.) - Panorama des zeitgenössischen Denkens. Ausgewäht und eingeleitet von R. Caillois, M. Encontre, G. Picon, G. Bouthoul, F. Erval, R. Bertelé, R. Kanters, J. Merleau-Ponty, A. Tétry. Deutsche Bearbeitung von H. Scheffel.
622310: PICONE-CHIODO, C. - La conception spiritualiste et la sociologie criminelle (spiritualisme: criminalité, hystérie, folie). Trad. de l'Italien par C. Vesme.
570230: PIDDINGTON, R. - An introduction to social anthropology. 2 volumes.
595193: PIEKALKIEWICZ, J. - Spionnen agenten soldaten. Geheime commando's in de tweede wereldoorlog. Redactionele bewerking: M.L. Laufenberg
618493: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
614087: PIEPER, J. - Tod und Unsterblichkeit.
632513: PIEPER, J. - Wat is philosophie? Vertaald door J.H. v. Weersch. Met een voorwoord van F.J.C.J. Nuyens.
609512: PIERROT, R. , (RED.) - Le livre dans la vie quotidienne.
585783: PIERSON, J.L. - The Manyôsû
617513: PIERSON, A. - Wijsgeerig onderzoek. Kritische prolegomena van esthetiek.
609105: PIERSON, A. - Oudere tijdgenooten (1888). Verzorgd door Peter L. Schram.
612993: PIERSON, A., BARNARD, M. - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896).
1705: PIETARINEN, J. - Lawlikeness, analogy, and inductive logic.
615221: PIETERSE, J.B. - Our work is but begon. A history of the University of Rochester 1850-2005. Foreword by Joel Seligman. Afterword by Paul Burgett.
620815: PIETERSE-ZWETSLOOT, R. - Naar de overkant 1940-1945. Leiderdorp - Zoeterwoude HR Bevrijding.
600896: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
617945: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
604500: PIETRA, R. - Sage comme une image. Figures de la philosophie dans les arts.
634013: PIGNON, L., VANDERJAGT, A.J. - Laurens Pignon, OP: Confessor of Philip the Good. Ideas of jurisdiction and the estates. Including the texts of his treatises and Durand of St. Pourçain's De origine iurisdictionum.
632693: PIGNON, L., VEENSTRA, J.R. - Magic and divination at the courts of Burgundy and France. Text and context of Laurens Pignon's Contre les devineurs (1411).
622156: PIGNON, L., VEENSTRA, J.R. - Magic and divination at the courts of Burgundy and France. Text and context of Laurens Pignon's Contre les devineurs (1411).
578419: PIGOTT, S. - Hollins. A study of industry 1784-1949.
617640: PIGOU, A.C. - Essays in applied economics.
621858: PIJNACKER-HORDIJK, C. , (RED.) - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis.
607884: PIJNAPPEL, J. - De vrije wil.
595740: PIJNENBURG, L., (RED.) - Vijandbeelden in de filosofie. Acta van de 109e Nederlands-Vlaamse filosofendag.
622057: PIJNENBURG, L., (RED.) - Vijandbeelden in de filosofie. Acea van de 109e Nederlands-Vlaamse filosofendag.
599010: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
605918: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
583203: PIMM, S.L. - The world according to Pimm. A scientist audits the earth.
625298: PINBORG, J. - Medieval semantics. Selected studies on medieval logic and grammar. Editied by Sten Ebbesen.
627823: PINCHIN, C. - Issues in philosophy. An introduction.
582589: PINCOFFS, E.L. - Quandaries and virtues. Against reductivism in ethics.
633212: PINKER, S. - The language instinct. How the mind creates language.
628583: PINKER, S. - Het taalinstinct. Het taalscheppende vermogen van de mens
590356: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590355: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590354: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
426: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
575198: PIRENNE, H. - Sur l'angoisse métaphysique. Essai de philosophie de la philosophie.
591200: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
606323: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
590328: PIRSIG, R.M. - Lila. Een onderzoek naar de zeden
597076: PIRSIG, R.M. - Lila. Een onderzoek naar de zeden
576999: PISTERS, I., VANHAECKE, F., (RED.) - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen. 1.2-31.5.92. Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen.
569266: PIT, A. - Aesthetische ontwikkeling.
8570: PITHOYS, C. - A seventeenth-century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). Introduction and notes by P.J.S. Whitmore.
630892: PITISCUS, SAMUEL - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco: Tertia editione a variis mendis purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, cura & studio Arn. Henr. Westerhovii .Editio quarta. Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata. 2 volumes.
18860: PITSCH, F.J. - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
578201: PITT, J.C., (ED.) - Philosophy in economics. Papers deriving from and related to a workshop on testability and explanation in economics held at Virginia polytechnic institute and state university, 1979.
589231: PITT, J.C., PERA, M., (ED.) - Rational changes in science. Essays on scientific reasoning.
632143: PITTOCK, J.H. , WEAR, A., (ED.) - Interpretation and cultural history.
620002: PIUS XII, CORNWELL, J. - Hitlers paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII
596709: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
5881: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
1423: PLAMENATZ, J. - The English utilitarians.
632501: PLAMENATZ, J. - Democracy and illusion. An examination of certain aspects of modern democratic theory.
576128: PLANITZ, H. - Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zünftkämpfen.
9795: PLANK, A.N.W. VAN DER - Het namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
631172: PLANK, P.H. VAN DER - Etnische Zuivering in Midden-Europa. Natiestaat en Staatsburgerschap in de XXe eeuw. Voorwoord van Ruud Lubbers. Nawoord van Jeroen Buve. Onder auspiciën van het Rudolf von Laun Instituut.
630551: PLANTIJN, C., BOWEN, K.L. - Christopher Plantin's books of hours: illustration and production.
616318: PLANTINGA, A., BEILBY, J. - Epistemology as theology. An evaluation of Alvin Plantinga's religious epistemology.
613410: PLANTY-BONJOUR, G. - The categories of dialectical materialism. Contemporary Soviet ontology
597852: PLAS, M. VAN DER - Mooie vrede. Een documentaire over Nederland in de jaren 1945-1950.
621166: PLASTERK, R. - Leven uit het lab.
625503: PLASTERK, R. - Leven uit het lab.
631087: PLATEN, AUGUST VON PLATEN - Die Tagebücher des Grafen August von Platen. Aus der Handschrift des Dichters herausgegeben von Georg Laubmann und Ludwig von Scheffler. 2 volumes.
633566: PLATO, COHEN DE LARA, E., (RED.) - Plato en de sofisten. Een spiegel voor onze tijd.
608513: PLATO, KOYRÉ, A. - Discovering Plato
628834: PLATO, KOOLSCHIJN, G. - Het democratische beest. Plato's tegenstander.
608392: PLATO, LOOIJ, M. - Eros en de vrouw van de filosoof ofwel: Plato voor beginners.
627888: PLATO - Ouvres complètes.Traduction nouvelle et notes par Léon Robin avec la collaboration de M.J. Moreau. 2 volumes.
633746: PLATO - Politeia
600360: PLATO, RAEDER, H. - Platons Epinomis.
632028: PLATO, RIJK, L.M. DE - Plato's Sophist. A philosophical commentary.
633750: PLATO - Sokrates' leven en dood. Feest 'Symposium', Euthyfron, Sokrates' verdediging. Kriton, Faidon
633162: PLATO, FIELD, G.C. - The philosophy of Plato. Second editon with an appendix by R.C. Cross.
620358: PLATO, GUBBELS, L.T.J.M. - De godsdienst in de staat van Plato's wetten
628656: PLATO - Plato, schrijver. Liefde. Onzekerheid. Rechtvaardiging. Verstarring. Teksten gekozen en vertaald door G. Koolschijn.
583105: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
18029: PLATO, LASKE, O.E. - Über die Dialektik Platos und des frühen Hegel.
5164: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
573843: PLATO, AALDERS, G.J.D. - Het derde boek van Plato's Leges. Deel 1 - Prolegomena.
631193: PLATO - The republic
1307: PLATO, MARCUSE, L. - Plato und Dionys. Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur.
570221: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito. Het slot van de Phaedo en Symposium
633488: PLATO, HAVELOCK, E.A. - Preface to Plato.
626362: PLATO, KOOLSCHIJN, G. - Het democratische beest. Plato's tegenstander.
615099: PLATO, ERICKSON, K.V. - Plato: True and sophistic rhetoric.
606245: PLATO - Platoons Phaidros. Uit het Grieks overgebracht door P.C. Boutens.
588193: PLATO, OVINK, B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
607042: PLATO - Ion. Griechisch-deutsch herausgegeben von H. Flashar.
624257: PLATO, RIDDERBOS, S.J. - Eros bij Plato naar zijn Symposium en Phaedrus. Met een vertaling.
631689: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito. Het slot van de Phaedo en Symposium
613299: PLATO, DERBOLAV, J. - Erkenntnis und Entscheidung. Philosophie der geistigen Aneignung in ihrem Ursprung bei Platon.
615399: PLATO, HALL, R.W. - Plato.
633870: PLATO, HOFFMANN, E. - Platon.
610309: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
569183: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
630617: PLAUTUS, PLAUTE - Comédies.Texte établi et traduit par Alfred Ernout. Complete in 7 volumes.
621884: PLAUTUS, LEO, F. - Plautinische Forschungen. Zur Kritik und Geschichte der Komödie.
570808: PLAY, F. LE, HEERE, W.R. - Fréderic le Play en zijne volgelingen. De methode der monographieën.
631130: PLEIJ, H. - Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560.
632381: PLEIJ, H. - Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560.
616794: PLEISTER, W., SCHILD, W., (HRSG.) - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst. Mit Beiträgen von Hans Latz, Johannes Latz, Wolfgang Pleister, Wolfgang Schild und Kurt Seelmann.
633211: PLESSNER, H. - Krisis der transzendentalen Wahrheit im Anfang.
619449: PLESSNER, H. - Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Aesthesiologie des Geistes.
633210: PLESSNER, H. - Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Aesthesiologie des Geistes.
626168: PLESSNER, H. - Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Aesthesiologie des Geistes.
620847: PLESSNER, H. - Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche.
580518: PLETT, H.F., OESTERREICH, P.L., SLOANE, T.O., (ED.) - Rhetorica movet. Studies in historical and modern rhetoric in honour of Heinrich F. Plett.
574869: PLIEVIER, T. - Stalingrad. Roman.
594270: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and sir John Vanbrugh
595009: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of Sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and Sir John Vanbrugh.
625314: PLOTINUS, HELLEMAN-ELGERSMA, W. - Soul-sisters. A commentary on Enneads IV 3 (27), 1-8 of Plotinus.
625297: PLOTINUS, BOOT, P. - Plotinus, over voorzienigheid (Enneade III 2-3 (47-48). Inleiding, commentaar, essays.
633089: PLOTINUS - Over schouwing & Tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th. G.. Sinnige.
631346: PLOTINUS - The six enneads
631305: PLOTINUS - Schriften. Übersetzt von R. Harder. Neubearbeitung mit griechischem Lesetext und Anmerkungen. Complete in 12 volumes.
611168: PLOTKIN, H. - Evolution in mind. An introduction to evolutionary psychology.
567226: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Histoire du ciel, ou l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Nouvelle édition. 2 volumes.
571554: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularites de l'histoire naturelle. Qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux, & à leur former l'esprit. 8 volumes.
18231: PLUMB, J.H. - In the light of history.
632739: PLUTA, O. - Kritiker der Unsterblichkeitsdoktrin in Mittelalter und Renaissance.
628807: PLUTARCHUS - Huwelijk. Moraal en praktijk. Ingeleid., vertaald en van aantekeningen voorzien door H.L. van Dolen.
621647: PLUTARCHUS - Waarom God zo lang wacht met straffen. Ove godsdienstige angst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.M.M. Geurts. Met bijvoeging van enkele vertaalde fragmenten uit Plutarchus' 'Dat iemand op de manier van Epikouros zelfs geen aangenaam leven kan leiden'.
631223: PLUTARCHUS - Drei religionsphilosophische Schriften. Über den Aberglauben. Über die späte Strafe der Gottheit. Über Isis und Osiris. Griechisch-Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Herwig Görgemanns unter Mitarbeit von Reinhard Feldmeier und Jan Assmann.
613499: PLUTARCHUS, AALDERS, G.J.D. - Plutarch's political thought.
632638: POCOCK, J.G.A. - The Machiavellian moment. Florentine political thought and the Atlantic republican tradition.
633514: PODOLEFSKY, A., BROWN, P.J. (ED) - Applying cultural anthropology. An introductory reader.
620430: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functie van de rhetorica in de renaissance. With an English summary.
620475: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functie van de rhetorica in de renaissance. With an English summary.
625660: POELHEKKE, J.J. - 'T uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621.
20498: POELMAN, N. - Panorama der ideologieën.
2337: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
622506: POGGI, S., BOSSI, M. , (ED.) - Romanticism in science. Science in Europe, 1790 -1840. With the editorial assistance of Berendina van Straalen.
624201: POHIER, J. - Als ik God zeg
624200: POHIER, J. - God in fragmenten
587767: POHIER, J., KRIKILION, W.E.R.G. - De merkwaardige alliantie van dood en leven. Theologie en psychoanalyse bij Jaques Pohier.
631908: POHL, R.W. - Einführung in die Physik. 2 volumes.
581550: PÖHLMANN, R. VON - Griechische Geschichte und Quellenkunde.
632218: POINCARÉ, H., MOOIJ, J.J.A. - La philosophie des mathématiques de Henri Poincaré.
590332: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
590333: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
612337: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
632778: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
625532: POINCARÉ, H. - Leçons sur les hypothèses cosmogoniques professées a la Sorbonne. Seconde édtion avec un portrait en héliogravure et une notice sur Henri Poincaré par Ernest Lebon.
623133: POINCARÉ, H. - Wetenschap en hypothese
625521: POINCARÉ, H. - Leçons de mécanique céleste professées a la Sorbonne. 3 volumes.
625991: POINCARÉ, H., BLONDIN, J. , (RED.) - Thermodynamique. Cours de physique mathématique.
9119: POLAK, L. - Socioloog en ethicus. Een dialoog. (Geschreven voor het Steinmetz-nummer van 'Mensch en Maatschappij')
629375: POLAK, H. - Tusschen Vecht, Eem en zee. Geïllustreerd met 70 tekeningen door Toon de Jong, kunstenaar te Laren (N.H.).
600627: POLAK, H., BLOEMGARTEN, S. - Henri Polak. Sociaal-democraat 1868-1943.
616037: POLAK, F.L. - Vermetelste uitdaging. Leeft de Nieuwe Hemel in harmonie met God?
613167: POLAK, H., BLOEMGARTEN, S. - Henri Polak. Sociaal-democraat 1868-1943.
576462: POLAK, N.J. - Verspreide geschriften van prof.dr. N.J. Polak. Verzamled door H.T. Go en J.P. Kikkert. Compleet in 2 delen.
2125: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
571276: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
590310: POLAK, L. - Verzamelde werken. 4 delen compleet.
5128: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
598932: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
589377: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot 'kritiek' en Kantbegrip.
633049: POLANYI, M., PROSCH, H. - Meaning.
614107: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of tacit knowing.
574463: POLGAR, A. - Orchester von oben.
595812: POLI, R., (ED.) - In itinere. European cities and the birth of modern scientific philosophy.
630216: POLIAKOV, L., DELACAMPAGNE, C., GIRARD, P. - Le racisme.
626031: POLIAKOV, L., WULF, J. - Das Dritte Reich und seine Denker.
624680: POLIAKOV, L. - Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes.
622959: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
3193: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
614362: POLIKAROV, A. - Science and philosophy.
614141: POLIKAROV, A. - Methodological problems of science. The iteration cycle, science-methodology of science.
604127: POLKE, S., GROOT, E. DE, (RED.) - Sigmar Polke. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 1983. Städtisches Kunstmuseum Bonn 1984.
620713: POLO, MARCO, YAMASHITA, M. - Marco Polo. Een reis in foto's.
6066: POLTEN, E.P. - Critique of the psycho-physical identity theory. A refutation of scientific materialism and an establishment of mind-matter dualism by means of philosophy and scientific method. Preface J. Eccles.
623892: PONGS, H. - Das Bild in der Dichtung. 4 volumes.
569740: PONSIOEN, J., VELDKAMP, G.M.J. - De menselijke samenleving. 2 delen.
609747: PONSIOEN, J. - The analysis of social change reconsidered. A sociological study. dustjacket slightly damaged, good copy
569961: PONTIER, A., (RED.) - Philosophie et histoire.
612438: POOLE, AUSTIN LANE - From Domesday book to Magna Carta 1087-1216.
613553: POORTHUIS, M., SALEMINK, T. - Lotus in de Lage Landen. De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden.
632008: POORTMAN, J.J. - Ochêma. Geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (Het z.g. dualistisch materialisme) I.
7818: POORTMAN, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie.
632007: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer. Met een voorwoord van C.A. van Peursen.
7135: POORTMAN, J.J. - De grondparadox en andere voordrachten en essays.
632531: POORTMAN, J.J. - De zin van het hylisch pluralisme. 3 delen.
632530: POORTMAN, J.J. - De zin van het hylisch pluralisme. 3 delen.
4012: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer. Met een voorwoord van C.A. van Peursen.
579637: POORTMAN, J., (RED.) - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen.
584054: POOT, H.K., GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
611951: POPE, A., ERSKINE-HILL, H. - The social milieu of Alexander Pope. Lives, example and the poetic response.
614657: POPE, A., SOLOMON, H.M. - The rape of the text. Reading and misreading Pope's 'Essay on man'.
585189: POPE, A. - Essai sur l'homme. Nouvellement traduit de l'Anglois, avec des notes critiques; et un Discours sur la philosophie angloise.
596093: POPE, M. - The story of decipherment. From Egyptian hieroglypic to Linear B. With 118 illustrations and a map.
1010: POPE, A., SOLOMON, H.M. - The rape of the text. Reading and misreading Pope's 'Essay on man'.
627287: POPE, A., NICOLSON, M. , ROUSSEAU, G.S. - 'This long disease, my life'. Alexander Pope and the sciences.
623016: POPKIN, R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes (Revised edition).
628451: POPKIN, R.H. - The history of scepticism from Savonarola to Bayle. Revised and expanded edition.
633024: POPKIN, R.H., (ED.) - The Pimlico history of western philosophy.
619912: POPKIN, R.H., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries.
627698: POPKIN, R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes (Revised edition).
613785: POPPEL, F. VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg- 20e eeuw (with a summary in English).
621857: POPPEL, F. VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg- 20e eeuw. (with a summary in Enlish)
626415: POPPER, K.R., OBERMEIER, O.P. - Poppers Kritischer Rationalismus. Eine Auseinandersetzung über die Reichweite seiner Philosophie.
567608: POPPER, K.R., ABBES, J.K. - Metafysica en moraal. Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie (with an English summary).
631791: POPPER, K.R., WILKINS, B.T. - Has history any meaning? A critique of Popper's philosophy of history.
603097: POPPER-LYNKEUS, J., GELBER, A. - Josef Popper-Lynkeus. Sein Leben und sein Wirken.
632135: POPPER, K.R. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit 'Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge'
615637: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
615383: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
629663: POPPER, K.R. - The logic of scientific discovery.
628609: POPPER, K.R. - De armoede van het historicisme. Nederlands van G. van Benthem van den Bergh.
632987: POPPER, K.R. - De vrije samenleving en haar vijanden. Geautoriseerde vertaling van J. Meijer. Compleet in 2 delen.
630485: POPPER, K.R. - Alle Menschen sind Philosophen. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler.
608886: POPPER, K.R. - Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreissig Jahren.
631021: POPPER, K.R., CORNFORTH, M. - The open philosophy and the open society. A reply to Sir Karl Popper's refutations of marxism.
613438: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
633031: POPPER, K.R., ECCLES, J.C. - The self and its brain. An argument of interactionism. With 66 figures.
625420: POPTA, S. VAN - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie.
630583: PORCHER, J. - Französische Buchmalerei. Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
625418: PORTER, B. , MOSS, R.L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglypic texts, reliefs and paintings. 3 volumes.
608630: PORTER, R. - De zin van de waanzin. Een sociale geschiedenis
610464: PORTER, T.M. , ROSS, D., (ED.) - The modern social sciences.
629940: PORTER, B. , MOSS, R.L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III, III2. Memphis. Second edition, revised and augmented by Jaromir Málik. 2 volumes.
616142: PORTER, G. , (ED.) - Vietnam: The definitive documentation of human decisions. Edited with commentary and introduction. Special introduction by Stuart Loory. 2 volumes.
580360: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
575852: PORTMANN, A. - Biologie und Geist. Mit 9 Kunstdrucktafeln.
601034: PÖRTNER, R., (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie
580922: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
599570: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. In leven hoogleraar in de theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam. 2 delen.
6399: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
16605: POS, H.J., HARINCK, G., VALK-LE COINTRE, T., (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
612734: POSE, A. - Philosophie du pouvoir.
628267: POSNER, R.A. - The problematics of moral and legal theory.
630478: POST, H.M. - Metaforen van de ziel. Vrouw en man in de Genesis-exegese van Philo-Judaeus en Augustinus.
3859: POSTEL, G. - Le thresor des prophéthies de l'univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par F. Secret.
575576: POSTER, M. - Foucault, marxism and history. Mode of production versus mode of information.
586139: POSTER, M. - The mode of information. Poststructuralism and social context.
632573: POSTHUMA, H. - Vrees niet. Een brug tussen boeddhisme en christendom.
626282: POSTHUMUS VAN DER GROOT, W.H. - Vrouwen vochten voor de vrede.
590296: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590297: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590722: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
589928: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
632009: POT, J.H.J. VAN DER - Die Bewertung des technischen Fortschritts. Eine systematische Übersicht der Theorien. With a foreword by Alexander King. 2 volumes
628984: POTHAST, U. - Lebendige Vernünfitgkeit. Zur Vorbereitung eines menschenangemessenen Konzepts.
609843: POTT, H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
598829: POTT, P.H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
610241: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
595265: POTTER, V.G., COLAPIETRO, V.M., (ED.) - Readings in epistemology from Aquinas, Bacon, Galileo, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Introduction, selection and study questions.
632666: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis. Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
589847: POTTHOFF, H. - Bonn und Ost-Berlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vertrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente.
589480: POTTHOFF, H. - Im Schatten der Mauer. Deutschlandpolitik 1961 bis 1990.
630032: POTTS, T.C. - Conscience in medieval philosophy.
612304: POTTS, D.C., CHARLTON, D.G. - French thought since 1600. Revised and reprinted from France: A companion to French studies. Edited by D.G. Charlton.
606942: POUITHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
632541: POUIVET, R. - Philosophie contemporaine.
626040: POUJOULAT, B. - Voyage a Constantinople, dans l'Asie mineure, en Mésopotamie, a Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Faisant suite a la correspondance d'Orient. 2 parts in 1 volume.
598014: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
598639: POUNDSTONE, W. - Het labyrinth van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis
606943: POUTHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
592470: POWELL, C.S. - God in the equation. How Einstein became the prophet of the new religious era.
631717: POWELL, R. - Zen en realiteit. Een weg naar een gezonde geest en geluk op niet-sectarische grondslag. Geautoriseerde vertaling W. Meissner-Stibbe.
632518: POYNTER, F.N.L., (ED.) - The history and philosophy of knowledge of the brain and its functions. An Anglo-American Symposium London, july 15th - 17th, 1957.
602099: POZNANSKI, S., (RED.) - Kampf Tod Andenken. 1939-1945. Zum zwanzigsten Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Getto 1943-1963. Deutsche Übertragung: K. Weintraub.
602029: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
603575: PRAAG, H. VAN - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
633323: PRAAG, PH. VAN - Demografie van de joden in Nederland. Uitkomsten en evaluatie van een telling van de Joden in Nederland per 1 januari 1966. Onder verantwoordelijkheid van de Çommissie voor Demografie der Joden in Nederland'.
569251: PRAETORIUS, JOHANNES - Bekannte und unbekannte Historien von dem abenteuerlichen und weltberufenen Gespenste dem Rübezahl welche nicht allein aus allerhand Relationen der fremden Handelsleute, sondern auch durch Advisierungen vornehmer und gelahrter schlesischer Personen zuwege gebracht hat.
596054: PRAK, M. - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het revolutietijdvak, 's-Hertogenbosch 1770-1820.
625507: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780.
597345: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'Olde Lantschap' 'De achtste der zeven provincien'. Met een woord vooraf van K.H. Gaarlandt.
632849: PRAST, H. - Alles draait om geld. Over emotie en economie.
11752: PRATLEY, P. - The essence of business ethics.
622040: PRAUSS, G. - Einführung in die Erkenntnistheorie.
608169: PREBISH, C.S., (ED.) - Buddhism: a modern perspective.
628606: PRECHT, R.D. - Wie ben ik - en zo ja, hoeveel? Een filosofische reis
628247: PRECHT, R.D. - Wie ben ik - en zo ja, hoeveel? Een filosofische reis
573068: PREMINGER, A., GOLDEN, L., HARDISON, O.B., (ED.) - Classical literary criticism. Translations and interpretations.
603917: PRESCOTT, W.H. - Prescott's histories: The rise and decline of the Spanish empire. Selected and edited and with a biographical introduction by I.R. Blacker.
629693: PRESSENSÉ, E. DE - De oorsprongen. Het probleem der kennis. Het kosmologisch probleem. Het anthropologisch probleem. De oorsprong van de moraal en van den godsdienst. In het Nederlandsch vertaald door F.E. Daubanton.
607815: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. 2 delen.
595514: PRESSER, J., ZEE, N. VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
620494: PRESSER, J. - Uit her werk van dr. J. Presser.
632563: PREST, W.R. - The Inns of court under Elizabeth I and the early Stuarts 1590-1640.
614421: PRESTON, R. - First light. The search for the edge of the universe.
607328: PRICE, S. - Arts primitifs; regards civilisés. Préface de Frederico Zeri. Traduit de l'americain par Geneviéve Lebaut.
628724: PRIEST, G. - In contradiction. A study of the transconsistent.
589684: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's heyday.
616448: PRIESTLEY, H.I. - A history of American life. Complete in 12 volumes.
604077: PRIESTLY, J.B. - The Edwardians.
627516: PRIMAUDAYE, PETER DE LA - The French Academie (1586).
584633: PRIMORATZ, I. - Justifying legal punishment.
629336: PRINS, M.C.J. - Emancipatie van vrouwen in beweging. Emancipatie als (besturings)vraagstuk (1974-1989).
621306: PRINS, B. - Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland.
633956: PRINS, A.H.J. - Sailing from Lamu. A study of maritime culture in islamic east Africa.
595774: PRIOR, A.N., HUGLY, P., SAYWARD, C. - Intensionality and truth. An essay on the philosophy of A.N. Prior.
628462: PRITTWITZ, K.L. VON - Berlin 1848. Das Erinnerungswerk des Generalleutnantas Karl Ludwig von Prittwitz und andere Quellen zur berliner Märzrevolution und zur Geschichte Preussens um die Mitte des 19. Jahrhundert.
596413: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
21001: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
630201: PROCLUS, LOWRY, J.M.P. - The logical principles of Proclus' stoicheiosis theologike as systematic ground of the cosmos.
633081: PROCLUS, SIORVANTES, L. - Neo-Platonic philosophy and science.
633011: PROCTOR, R. - Bibliographical essays.
629364: INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM - Index librorum prohibitorum ssmi D.N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus et editus praemittuntur constitutiones apostalicae de examine et prohibitione librorum.
632479: PROSALANCELOT - Lancelot und Ginover. Nach der Heidelberger Handschrift Cod. Pal. germ. 147, herausgegeben von Reinold Kluge, ergänzt durch die Handschrift Ms. allem. 8017-8020 der Bibliothèque de l'Arsenal Paris.Übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Hans-Hugo Steinhoff. 2 volumes.
592205: PROUDHON, P.J. - Contradictions politiques. Les démocrates assermentés et les réfractaires. Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Introduction et notes par G. Duveau, J.L. Puech et T. Ruyssen.
570425: PROUDHON, P.J. - Philosophie du progrès. La justice poursuivie par l'église. Introduction par J.L. Puech.
593729: PROULX, E.A. - Accordion crimes.
616366: PRUD'HON, P.P. , GONCOURT, E. DE - Catalogue raisonnée de l'oeuvre peint, dessine et gravé de P.P. Prud'hon.
621992: PRUDENTIUS, ASSENDELFT, M.M. VAN - Sol ecce surgit igneus. A commentary on the morning and evening hyms of Prudentius (Cathemerinon 1,2,5 and 6).
617100: AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS - Aureli Prudenti Clementis V.C. Opera: Ex postrema doct virorum recensione.
609442: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
579556: PRUSEK, J. - Die Literatur des befreiten China und ihre Volkstraditionen. Übersetzt von P. Eisner und W. Gampert.
13139: PRZELECKI, M., WOJCICKI, R., (ED.) - Twenty-five years of logical methodology in Poland
630156: PSEUDO-ANASTASIUS, SIESWERDA, D.T. - Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita. Een vergelijking. De pseudo-anastasiaanse Questiones et Responsiones in de SOTERIOS. Prolegomena, tekst en commentaar.
627825: PUBLIUS PAPINIUS STATIUS, MULDER, H.M. - Thebaidos. Liber secundus. Commentario exegetico aestheticoque instructus.
577331: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister.
624310: PULLMAN, B. - The atom in the history of human thought
610177: PULT, C. , SCHORTA, A., GRISCH, M., MAISSEN, A. , (RED.) - Dicziunari Rumantisch Grischun. Publichà Societa Retorumantscha cul agüd de la confederaziun, dal chantun Grischun e da la lia Rumantscha. Fundà da Robert de Planta e Florian Melcher. 7 volumes + 25 Faschiculi (105 -130/131)
598584: PULVER, M. - Trieb und Verbrechen in der Handschrift. Ausdrucksbilder asozialer Persönlichkeiten.
621045: PUNTEL, L.B. - Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung.
599122: PURIN, S., LAMBRECHT, M., RUYSSINCK, M., (RED.) - De Azteken. Kunstschatten uit het oude Mexico. 2 delen.
630351: PURVER, M. - The Royal Society: concept and creation. With an introduction by H.R. Trevor-Roper.
616168: PUSENKOFF, GEORGE - Mona Lisa travels. Herausgegeben von/edited by David Galloway.
595846: PUTNAM, H., MONROY, M.U.R., SILVA, C.C., VIDAL, C.M., (ED.) - Following Putnam's trail. On realism and other issues.
6442: PUTTE, F.C.M. VAN - Haber, estar, tener, ser. Vier visies op locatieve situaties.
2262: PUTTEN, J.AN - Politiek. Een realistische visie.
588225: PYE, M. - Macmillan dictionary of religion.
623592: SIMA QIÀN A.O. - Èrshisi-Shi (The Twenty-Four Histories). Complete in 20 volumes.
628842: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
609061: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren. 1834-1913. Met een voorwoord van J. Rogier.
622486: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren.
615171: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Met register over de 6 delen. 6 delen.
628208: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD OF QUADIAN - De filosofie van de islamitische leer
622794: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD OF QUADIAN - The essence of Islam. Extracts from the writings of the promised Messiah. Volume 1
622237: QUADLBAUER, F. - Die antike Theorie der genera dicendi im lateinischen Mittelalter. Vorgelegt in der Sitzung am 7. Februar 1962.
616933: QUADRI, G. - Il pensiero Arabo ed Ebraico del medioevo.
631365: QUAMMEN, D. - The song of the dodo. Island biogeography in age of extinctions. Maps by Kris Ellingsen.
595478: QUIILLIOT, R., (RED.) - Philosophie de l'art.
626639: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
585770: QUINE, W.V. - Relativité de l' ontologie et quelques autres essays. Traduit de l' américain par J. Largeault.
569793: QUINE, W.V., PUHAKKA, K. - Knowledge and reality. A comparative study of Quine and some buddhist logicians.
632119: QUINE, W.V. - The ways of paradox and other essays.
632648: QUINE, W.V., GIBSON, R.F., (ED.) - The Cambridge companion to Quine.
627064: QUINE, W.V., BARRETT, R.B., GIBSON, R.F., (ED.) - Perspectives on Quine.
627062: QUINE, W.V., DECOCK, L., HORSTEN, L. , (ED.) - Quine. Naturalized epistemology, perceptual knowledge an ontology.
585771: QUINE, W.V. - Le mot et la chose. Traduit de l' américain par J. Dopp et P. Gochet. Avant-propos de P. Gochet.
626793: QUINE, W.V., CARNAP, R. - Dear Carnap, dear Van. The Quine-Carnap correspondence and related work. Edited, with an introduction by Richard Creath.
585716: QUINE, W.V. - La philosophie de la logique. Traduit de l'américain par J. Largeault.
585754: QUINE, W.V., GOCHET, P. - Quine en perspective. Essai de philosophie comparée. Préface de W.V.O. Quine.
629732: QUINE, W.V. - Quintessenties. Een bij vlagen filosofisch abc
626840: QUINE, W.V. - Selected logic papers. Enlarged edition.
609873: QUINE, W.V. - Grundzüge der Logik. Aus dem Englischen von Dirk Siefkes.
614684: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
572473: QUINE, W.V., MARKIS, D. - Quine und das Problem der Übersetzung.
600815: QUINN, A. - The confidence of British philosophers. An essay in historical narrative.
595036: RAALTE, F. VAN, RADEMAKER, L.A. - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld.
611057: RAALTE, ALBERTUS C. VAN , HYMA, A. - Albertus C. van Raalte and the Dutch settlements in the United States.
604401: RAALTEN, F. VAN - De ontwikkeling van het ik. Essay over Freud.
615107: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
602053: RAALTEN, F. VAN - Individualiteit.
623870: RAALTEN, F. VAN - De onsterfelijke en de sterfelijke mens.
581940: RABAUDY, C. DE, ROLLAND, B. - Sophia. Recueil de textes philosophiques pour la classe de Terminale B avec présentations, notes et questions. Connaissance et science. Action et morale.
625443: RABELAIS, F. - Gargantua en Pantagruel. Vermeldend hun onwaardeerbare heldhaftigheden en hoogwijze woorden mitsgaders de tallooze boeverijen van Panurg die nooit wist of hij trouwen dorst. Uit het Fransch vertaald door J.A. Sandfort met een inleiding van P. Valkhoff en de prenten van G. Doré en A. Robida naar een keus door R.W.P. de Vries jr. Compleet in 2 delen.
618510: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XI. 1955.
618511: RABINOWITCH, EUGENE, (ED.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XII. 1956.
608919: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
623824: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
629408: RACHELS, J., TILMAN, F.A. - Philosophical issues. A contemporary introduction.
622875: RACHELS, J. - The elements of moral philosophy.
595283: RACINE, J. - Oeuvres complètes. Préface de P. Clarac.
622753: PASCHASIUS RADBERTUS - De partu virginis. Cura et studio E. Ann Matter. De assumptione sanctae Mariae Virginis. Cura et studio Alberti Ripberger.
629804: RADCLIFF-BROWN, A.R., KUPER, A. , (ED.) - The social anthropology of Radcliff-Brown.
633088: RADCLIFF-BROWN, A.R. - Structure and function in primitive society. Essays and addresses. With a foreword by E.E. Evans-Pritchard and Fred Eggan.
631118: RADCLIFFE, A. - The Romance of the Forest. Interspersed with some pieces of poetry.
633962: RADCLIFFE-BROWN, A.R., FORDE, D., (ED.) - African systems of kinship and marriage.
607948: RADDATZ, F.J. - Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie.
632951: RADDER, H. - In and about the world. Philosophical studies of science and technology.
3555: RADEMAKER, H. - Die Welt in der Sicht der wissenschaftlichen Vernunft. Das logische periodische System der Welt.
604809: RADEMAKER, L., (RED.) - Sociologische encyclopedie. 2 delen.
605110: RADHAKRISHNAN, S. - Die Gemeinschaft des Geistes. Östliche Religionen und westliches Denken. Berechtigte Übersetzung: F. Thierfelder.
619400: RADIN, P. - Gott und Mensch in der primitiven Welt. Autorisierte Übersetzung von M. von Wyss.
633087: RADIN, P. - Primitive religion. Its nature and origin.
627623: RADNITZKY, G. - Contemporary schools of metascience.
567942: RADNITZKY, G., ANDERSSON, G., (ED.) - Progress and rationality in science.
8217: RADNITZKY, G. - Contemporary schools of metascience.
627256: RADZINOWICZ, L. , KING, J. - The growth of crime. The international experience.
621570: RAEMAEKERS, LOUIS - Twintig opnamen uit mijn carico-plane.
605347: RAEYMAEKER, L. DE - De metaphysiek van het zijn.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

6/28