Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


HEDENDAAGSCHE HISTORIE FRIESLAND - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. Met naauwkeurige landkaarten en printverbeeldingen versierd. XXIIIste-XXVIste deel. Delen 13-16. Compleet in 4 delen.

Title: Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. Met naauwkeurige landkaarten en printverbeeldingen versierd. XXIIIste-XXVIste deel. Delen 13-16. Compleet in 4 delen.
Description: Amsterdam/Leiden/Dord/Harlingen, P. Schouten/J. de Groot/G.Warnars/S. en J. Luchtmans/A. en P. Blussť/V. van der Plaats, 1785-1789. Amsterdam, Leiden, Dord. en Harlingen, P. Schouten, J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. van der Blusse, en V. van der Plaats, 1785-89. Met gegraveerde titelplaat + Algemene kaart Friesland + Kaart van Oostergo + Kanselarij Leeuwarden + Stadhuis, hof en burgerweeshuis Leeuwarden + Prinsessehof Leeuwarden + Stadhuis Dokkum + Kaart Westergo + Franeker van de kant van Schalsum + Stadhuis Franeker + Hooge School Franeker + Stadhuis Harlingen + Makkum + Allingawier + Parrega (dubbelprent) + Marktplein Workum + Kaart Zevenwouden (meeste kaarten en afbeeldingen uitvouwbaar). Halfleren banden. 8vo. (VIII), 596, (36), (IV), 741, (IV, 624, (VI), 784 pp. titelschildjes beschadigd; platten licht geschaafd; marge kaart Friesland iets gebruind; tekst achterin deel 13 licht gebruind; scheur in kaart Westergo; randen platten licht beschadigd; schutbladen in deel 15 iets watervlekkig, kaart Oostergo los in de band, verder in goede staat ∂ Mooie set. De platen (...) in dit werk zijn merendeels in koper gesneden door J.C. Philips en A. Hulk. De landkaartjes zijn grotendeels getekend en gesneden door J. Keyser. Binnenzijde voorplatten ex libris van L. Roorda. De delen 14 en 15 zijn elk verdeeld in twee stukkenAnoniem verschenen: Simon Stijl in samenwerking met A.J. Conradi en N. Ypey'Simon Stijl, Harlingen, 25 ferbuari 1731 - Harlingen, 24 mei 1804. Stijl studeerde in Franeker (1744) en Leiden (1749) medicijnen, en promoveerde in 1754 te Franeker. Gedurende een halve eeuw was hij als arts werkzaam in Harlingen. Slechts enkele jaren, namelijk na de Franse omwenteling, was hij politiek actief. Hij schreef en speelde toneelstukken en is ook de stichter van een schouwburg in Harlingen'. E.O.G. Haitsma Mulier. G.A.C. van der Lem. Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800. pp. 399-400. 460 d.

Keywords: oude en zeldzame boeken; geschiedenis1

Price: EUR 600.00 = appr. US$ 652.11 Seller: Antiquariaat Isis
- Book number: 624383

See more books from our catalog: Oude en bijzondere boeken - Geschiedenis