Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BILLETTEN VAN VERKOPING - Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.

Title: Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.
Description: Leeuwarde, Willem Coulon, (ca. 1763). Kunstperkament met titelschild. (IV) (XXIV), 477 pp. papier hier en daar watervlekkig, verder goede staat Ordre der billetten voor den jaare 1763. Extract resolutie, inhoudende de wyze en conditien van verkoping. Jelzum, Hiaure en Bornwerd, Nes en Wierum, Paesens, Kollumerzwaegh en Ausbuurt, Surhuyzum, Augustynsga, Akkerwoude, Murmerwoude, Marssum, Harbayum, Sweins, Schalzum, Pietersbierum, Lutkewierum, Gaest en Ferwoude, Kimswerd, Tjerkwerd, Dedgum, Wons en Engwier, Goenga, Gauw en Offingawier, Hemelumer Oudevaeert en Noordwolde, Oudehaske, Haskerdyken, St. Jansga, Oud Schoot cum annexis, Ureterp en Siegerswoude, Oosterwolde, Vochtele en Appelscha, Peperga en Blesdycke. Ordre der billetten voor den jaare 1764. Extract resolutie, inhoudende de wyze en conditien van verkoping. Finkum en Hyum, Oudwoude en Westergeest, Buitenpost en Lutjepost, Veenwouden, Bergum, Oostermeer, Eestrum, Wier, Dronryp, Dongjum, OosterbierumYtens, Cubaardt, Arum, Lollum, Makkum, Cornwert, Parraga, Hieslum, Greonterp, Akkrum, Terhorne, Terkaple, Ackmaryp, Lippenhuizen, Terwispel, Hemrik, Donkerbroek en Haulle.

Keywords: oude en zeldzame boeken; geschiedenis1

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Isis
- Book number: 602267

See more books from our catalog: Oude en bijzondere boeken - Geschiedenis