Antiquariaat Hieronymus Bosch
Hoge Rijndijk 156, 2314 AH Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6 450 68965            Email: info@hieronymusboschbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2012045324: - Rosarium. MS Western 99 aus dem Besitz der Chester Beatty Library, Dublin. Separate commentary volume by Judith Testa.
2012015050: - Anonieme Vlaamse primitieven : Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw.
2012014729: - Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 24/3 (1965-1966)
2012012972: - Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren 7-8 (1842-1843)
2012136358: -
2012075129: - Tympans romans. Les points cardinaux 10, 13.
2012012054: - Ornements d'eglise. Album díornements díÃàglise en bronze Manheim.?
2012014713: - Andrea Palladio.
2012014652: - La corte, il mare, i mercanti ; La rinascita della scienza ; Editoria e società ; Astrologia, magia e alchimia.
2012014650: - Amsterdams Goud en Zilver.
2012136171: - Quelques belles pie?ces de la Bibliothe?que municipale de Laon : catalogue de l'inauguration du 16 juin 1980 de la nouvelle bibliothe?que a? l'Abbaye Saint-Martin.
2012167428: - Coptic icons = Les icones coptes = Koptische Ikonen.
2012014550: - Grammaire des styles. L'art Grec et l' art Romain. Le style Pompeien.
2012167469: - Eikon - Ikone : mysterion und sacramentum ; Sammlung W.H.M. Dautzenberg.
2012011593: - Französische Gotik und Renaissance in Meisterwerken der Buchmalerei Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek : Otto Pächt gewidmet : Prunksaal 16. Juni - 7. Oktober 1978
2012115904: - La memoire des siecles. 2000 ans d'ecrits en Alsace.
2012014403: - Een vorstelijk monument : de Grote Kerk te Apeldoorn 1892-1992.
2012013379: - Geloof in Nederland: no. 17-35
2012167197: - Ikonen. 17. bis 19. Jahrhundert und alte Bronzearbeiten. Katalog Kleinkunst Fruhjahr 1983
2012146776: - Manuscript Studies. A journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies.
2012012028: - Tiziano, testo di Glan Alberto Dell'acqua.
2012136119: - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700 - 1900.
2012167435: - Catalogus van de kunstveiling 304. Van een collectie Griekse en Russische ikonen.
2012014309: - Koptische Sammlung des Ikonen-Museums.
2012011664: - Klöster in Trier von der Spätantike bis zur Gegenwart : eine Ausstellung der Katholischen Erwachsenenbildung Trier.
2012012820: - Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie 12 (1979)
2012014613: - Jaarboekje van ""Oud-Utrecht"".
2012017070: - Kärnten. Die Kunstdenkmäler Osterreichs.
2012136160: - Judentum im Mittelalter.
2012167351: - Iconastas. Russian fine art and antique
2012011547: - Les Manuscrits à peintures en France du VIIe au XIIe siècle.
2012010898: - In buscoducis : kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch ; de cultuur van late middeleeuwen en renaissance
2012011092: - 1000 Jahre Orthodoxe Kirche in der Rus' : 988-1988; Russische Heilige in Ikonen.
2012010843: - The Great age of fresco: Giotto to Pontormo; an exhibition of mural paintings and monumental drawings.
2012011178: - Palekh, selo khudozhnikov = Palekh, village of artists = Palekh, le village de la peinture = Palech, ein Künstlerdorf = Palej, aldea de pintores.
2012011143: - De Zoon - Christus op ikonen.
2012010494: - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550 Tentoonstelling, 4 oktober 1979 tot en met 12 januari 1980.
2012010443: - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984 Catalogi van tentoonstellingen georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, C 200.
2012010492: - Codici marciani ed edizioni italiane antiche di Epopea Carolingia Catalogo di mostra in occasiune del II Congresso della Société Rencesvals in Venezia Settembre 1961, dedicato all'""epopea franceae, con particolareariguardo all'epopea franco-italiana"", Biblioteca nazionale marciana, Venezia, Settembre 1961.
2012010493: - Biblioteca apostolica vaticana : Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur
2012010495: - Treasures of Belgian libraries Exhibition National Library of Scotland, 1 July - 14 September 1963; Bibliothèque Albert I, Brussels, 4 - 31 October 1963
2012010499: - Dutch landscape : the early years, Haarlem and Amsterdam, 1590-1650 An exhibition at the National Gallery, London, September 3rd-November 23rd 1986
2012010500: - Opstellen voor H. van de Waal. Aangeboden door leerlingen en medewerkers, 3 maart 1970. Leidse kunsthistorische reeks, d. 3.
2012010502: - De eeuw van Bruegel; de schilderkunst in België in de 16 de eeuw. Catalog of exhibition held 27 September-24 November, 1963.
2012010199: - Antiek
2012010212: - Monumentorum tutela Summaries in German
2012010213: - Maaslandse kunst van de XIde en de XIIde eeuw. Issued in portfolio.
2012010231: - Rembrandt and his century Dutch drawings of the seventeenth century ; from the collection of Frits Lugt, Exhibition Institut Néerlandais, Paris, New York-Paris, 1977 - 1978.
2012010232: - Gedrukt in Nederland Vijf eeuwen letter, beeld & band. Tentoonstelling georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties in het grafische bedrijf in samenwerking met het Rijksmuseum, Amsterdam 11 Juni-11 September, 1960.
2012010233: - Gids voor het Rijksprentenkabinet : een overzicht van de verzamelingen met naamlijsten van graveurs en tekenaars
2012010261: - L'Italia splendida; pronkjuwelen der Italiaanse sierkunst Exhibition Gemeentemuseum Den Haag, 29 augustus t. m. 31 october 1956
2012010269: - Meesters van het brons der Italiaanse Renaissance Rijksmuseum Amsterdam, 29 oktober '61-14 januari '62
2012010303: - Deutsche Kunst : Meisterwerke d. Baukunst, Malerei, Bildhauerkunst, Graphik und des Kunsthandwerks. 7. Gothic script
2012010304: - Deutsche Kunst : Meisterwerke d. Baukunst, Malerei, Bildhauerkunst, Graphik und des Kunsthandwerks. 12. Gothic script
2012010305: - Kulturelle Monatsschrift. 18,10. Burgund. 1958.
2012010315: - Set of c. 60 illustrations of prints by Rembrandt, partly mounted
2012011218: - Art treasures of Moscow museums.
2012010791: - Beschrijving van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda : voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk : eene handleiding ten dienst van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen.
2012010855: - Hieronymus Bosch.
2012010876: - Karl der Grosse : Werk und Wirkung
2012010882: - Regards sur les manuscrits d'Autun : VIe - XVIIIe siècle; Bibliothèque Municipale d'Autun, 17 juillet - 21 octobre 1995
2012115835: - Europaische Kunst um 1400 : achte Ausstellung unter den Auspizien des Europarates.
2012010524: - Galleria degli Uffizi, Firenze : sculptures. Edition illustrato.
2012016973: - Voorloopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 6: De provincie Zeeland.
2012016974: - Voorloopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 8: De provincie Limburg
2012012818: - Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie 19 (1986)
2012012819: - Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie 22 (1989)
2012012973: - Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren 9-10 (1844-1845)
2012010160: - Maaslandse kunst van de XIde en de XIIde eeuw. Issued in portfolio.
2012167149: - Icones et Icones brodees de la Sainte Russie XVIeme et XVIIeme siécles.
2012156668: - Die Entstehung des deutschen Reiches. (Deutschland um 900). Ausgewählte Aufsätze.. mit einem Vorwort von Hellmut Kämpf.
2012014505: - De Koninklijke Bibliotheek van België, 1934-1994. Koninklijke Bibliotheek van België Dossier D5
2012015723: - L'art européen vers 1400. Huitième exposition sous les auspices du Conseil de l'Europe.
2012012676: - Hermeneia : Zeitschrift für ostkirchliche Kunst.
2012156624: - The Cambridge Economic History of Europe. Volume III. Economic Organization and Policies in the Middle Ages.
2012167175: - 1000 Jahre Russische Kunst. Zur Erinnerung an die Taufe der Rus im Jahr 988.
2012014342: - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Zevende jaargang, aflevering 1 (Juni 1938)
2012014341: - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Zesde jaargang, aflevering 2 (Juni 1937)
2012167170: - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
2012013235: - De gebrandschilderde glazen van de St. Janskerk te Gouda.
2012146779: - Manuscript Studies. A journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies.
2012013285: - Madonna's : voorstellingen van oude meesters : teksten uit de Mariaverering.
2012013293: - Karel V.
2012013297: - Lente der christelijke kunst : kunst van het oudste christendom en der vroege middeleeuwen = Printemps de l'art chrétien : art de la période paléochrétienne et du haut moyen âge.
2012012917: - Aachener Kunstblätter vol. 38 (1969)
2012014468: - Holbein : Zeichnungen vom Hofe Heinrichs VIII.
2012012704: - Die Zeit der Staufer/ 4, Karten und Stammtafeln.
2012012951: - Die Lübecker Totentänze. 5. Aufl
2012167150: - L' Iconostasi degli zar. Splendori del Monastero delle Vergini.
2012167155: - Katalog der Ausstellung ukrainischer und weissrussischer Ikonen, 17.-20. Jahrhundert.
2012010925: - Trésors de la Toison d'or : [Europalia 87 Österreich] : [Palais des beaux-arts, Bruxelles, 16 septembre/16 décembre 1987].
2012011017: - The Beck Collection of illuminated manuscripts.
2012010966: - Epochenwandel. Kunst und Kultur zwischen Antike und Mittelalter. Topos, H. 3.
2012010968: - Dormition cathedral in the Moscow Kremlin.
2012010945: - Dormition cathedral in the Moscow Kremlin.
2012010672: - Madonnen : Bilder alter Meister : Texte der Marienverehrung.
2012010525: - Phoenix
2012010535: - Deutsche und niederländische Malerei zwischen Renaissance und Barock. Alte Pinakothek München, Katalog 1.
2012010538: - Dutch Pictures : 1450-1750 : [exhibition] Royal Academy of Arts, London, 1952 - 1953.
2012010541: - Kunstschatten: 'Twee Nederlandse collecties schilderijen uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw.' En een collectie 'Oud aardewerk.' [Tentoonstelling] 14 juni - 16 aug. 1959, Singer Museum, Laren (Gooi).
2012010558: - Le livre illustre en Occident : du haut Moyen Age a nos jours : catalogue.
2012010119: - Aachener Kunstblätter vol. 30 (1965)
2012017567: - Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese Bedevaart.
2012136184: - Matthias Corvinus und die Bildung der Renaissance: Handschriften aus der Bibliothek und dem Umkreis des Matthias Corvinus aus dem Bestand der Osterreichischen Nationalbibliothek.
2012014348: - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Tweede jaargang, aflevering 4 (Mei 1934) Titlepage: 1933
2012010428: - Boek, beeld, ornament : de geschiedenis van de boekverluchting in het avondland.
2012010409: - Le Unesco courier. L'art de l'écriture
2012010405: - Zeitschrift des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum. I (1918)
2012010335: - Michelangelo, a sculptor's world a guide to the exhibition, the Queens Museum, October 20, 1983-January 8, 1984.
2012013005: - Friesche volksalmanak. 1894
2012013006: - Friesche volksalmanak. 1895
2012013007: - Friesche volksalmanak. 1896
2012054908: - Collections Arnold Mettler, St. Gall, e. a.; manuscrits à miniatures des IXe-XVe siècles; vente à Amsterdam le 5 avril 1935 ... dans la grande salle de ventes, Doelenstraat 16-18, sous la direction de mm. Mensing et fils (Frederik Muller & Cie).
2012115934: - Illuminated & Calligraphic Manuscripts.
2012012653: - Kunstsammlungen der Stadt Recklinghausen Ikonen-Museum.
2012017051: - Herdenkingstentoonstelling Paus Adrianus VI.
2012167267: - Auktion 89, Important Russian and Greek icons part 2. 10 november 2018
2012016971: - Voorloopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 1: De provincie Utrecht.
2012016972: - Voorloopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 3: De provincie Zuidholland.
2012167268: - Russian Art and Icons. Auktion 5 april 2017.
2012167224: - Gottesdienst zu Ehren Aller Heiligen der Rus'.
2012013837: - Beroepsheiligen.
2012136168: - Gebeden-en Getijdenboeken en andere devote handschriften in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
2012011660: - Romanische Kirchen in Köln = Romanesque churches in Cologne = Eglises romanes à Cologne.
2012011678: - Die Magnuskirche in Worms : Festgabe aus Anlass ihrer Wiederherstellung und Neuweihe am 26. Februar 1933.
2012167291: - Icons and artefacts from the orthodox world. Limassol, 6 May 2010.
2012167292: - Auktion 75, Important Russian and Greek icons part 2. 08 april 2017. Part 3.
2012017593: - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V, II: De gemeente Amsterdam.
2012016067: - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17de eeuw / The Dutch cityscape in the 17th century and its sources.
2012017071: - L'art roman. Exposition organisee par le gouvernement espagnol sous les auspices du Conseil de l'Europe. Catalogue.
2012167473: - Epmhneia. Hermeneia. Zeitschrift fur ostkirchliche kunst.
2012167474: - Zeitschrift fur ostkirchliche Kunst Hermeneia : Beiträge zu Kultur und Kunst, Ikonen und Theologie des christlichen Ostens.
2012015056: - Italiaanse tekeningen uit een Amsterdamse particuliere verzameling (Collectie van J.Q. van Regteren Altena).
2012012881: - Bulletin Stichting oude Zeeuwse Kerken.
2012136158: - Hans Holbein de Jonge 1497/ 98 - 1543. Portretschilder van de Renaissance.
2012011863: - Das M¸nster. Zeitschrift f¸r christliche Kunst und Kunstwissenschaft.
2012013986: - Parijs. Rouen. Amiens. Bourges. Mont Saint Michel.
2012014702: - Erhalten und Nutzen : Denkmalprogramme in Baden-Württemberg : eine Dokumentation.
2012014489: - Albrecht Dürer in the collection of the National Gallery of Victoria. Robert Raynor publications in prints and drawings, no. 5.
2012011235: - Ikonen-Museum : erweiterter Katalog. Kunstsammlungen der Stadt Recklinghausen
2012167448: - In Namen der Heiligen Sophia: Die Ikonen des grossen Novgorod; Buch-Kalender 1998.
2012013636: - De Eeuw der Vlaamse primitieven.
2012014450: - Renaissance art. Icon editions
2012034917: - Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 10 volumes, complete.
2012085220: - International Association of Bibliophiles 6 Pamphlets Published for Their Congress 1997 Netherlands.
2012085193: - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen voor vrienden en collega's van dr.C.Reedijk geschreven t.g.v.z. aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
2012167269: - I volti dell'eternita : 150 bronzi dei vecchi credenti russi dalla Collezione Giuseppe Berge = Images of eternity.
2012013262: - Treasures of the Kremlin.
2012013256: - Kloster Wienhausen band V Die Glasmalereien.
2012013000: - Friesche volksalmanak. 1888
2012013002: - Friesche volksalmanak. 1890
2012013003: - Friesche volksalmanak. 1891
2012167378: - Russische Metall-Ikonen : Sammlung Dr. Walther und Erika Kunster
2012015451: NEDERLANDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK 17 (1966) -
2012017054: - Verdwijnende muren - De geschiedenis van een Zwols rooms katholiek kerkhof.
2012115889: - Die Kunst im Heiligen Romischen Reich Deutscher Nation. Band I : Die weltlichen Furstentumer.
2012136173: - Spuren europäischer Geschichte. Spittal 800, 1191 - 1991. Ausstellungskatalog.
2012136174: - 1000 Jahre Babenberger in Osterreich.
2012045322: - Das höfische Jagdbuch des Gaston Phébus : die vierzig schönsten Bildseiten aus Manuscrit français 616 der BNP
2012167331: - Divine treasures: important Russian icons from the collection of Ambassador Laurence A. Steinhardt. London 126 november 2008
2012013738: - Bulletin KNOB 76 (Juni 1977)
2012167298: - Christmas 2004 exhibition sale 22nd November to 18 December 2004.
2012012750: - Le Siècle des primitifs flamands : catalogue.
2012013634: - The Hatvany Collection : highly important old master drawings.
2012017595: - 1472-1553 Lucas Cranach D.A. Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Cranach d.J. und der Cranachwerkstatt.
2012017591: - Firenze e la Toscana dei Medici nell' Europa del Cinquecento.
2012011386: - Les Manuscrits à peintures en France du VIIe au XIIe siècle.
2012136166: - Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit.
2012167270: - Metalen ikonen uit Rusland : van de 16e tot de 19e eeuw.
2012075251: - Tunis : alte Mosaiken. Unesco-Sammlung der Weltkunst
2012136377: - La croix byzantine du trésor de la cathédrale de Tournai
2012013806: - Congrès archéologique de France. : CXXe session, 1962, Flandre.
2012011480: - Biblioteca apostolica vaticana : Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur
2012014611: - Jaarboekje van ""Oud-Utrecht"".
2012167339: - Auktion 89, Important Russian and Greek icons part 1. 9 november 2018.
2012014861: - Roomsch-katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1836-1838, 1842.
2012012864: - In the light of Vermeer : five centuries of painting.
2012013716: - Nederlands kunsthistorisch jaarboek ; 5 = Netherlands year-book for history of art.
2012012931: - Bulletin Stichting oude Zeeuwse Kerken.
2012014638: - Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.
2012167145: - Unter dem gnadenreichen Schutz. Dem Millennium der Russisch-Orthodoxen Kirche gewidmet.
2012054907: - Catalogue d'une collection de gravures sur bois, de manuscrits et de livres à figures des XVe et XVIe siècles : vente à Amsterdam le 24 mai 1922 : dans la salle de vente Doelenstraat, 16 sous le direction de Frederik Muller & Cie (ant. W.M. Mensing).
2012054905: - Aachener Kunstblätter vol. 53 (1985).
2012167332: - Russian art. Works of art, Faberge and icons.
2012012519: - Der Richter und die Rechtspflege in der Deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert. Monographien zur Deutsen Kulturgeschichte IV : Der Richter
2012012543: - Jan Baegert, der Meister von Cappenberg.
2012012544: - Die Verehrung des heiligen Hubertus im Rheinland = Le culte de saint Hubert en Rhénanie.
2012012804: - L'Arte nel Medioevo. Conosci l'Italia
2012012483: - Dürer en zijn tijd : meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlijn.
2012012894: - Rijn en Maas : kunst en cultuur 800-1400.
2012011786: - Papers of the British School at Rome XLII (1974)
2012012614: - Lucas van Leyden en tijdgenoten.
2012167195: - Gottesdienst zu Ehren Aller Heiligen der Rus.
2012115896: - Kunst der Reformationszeit.
2012011590: - Miniaturen aus der Weihnachtsgeschichte : Miniaturen aus alten Handschriften der Bibliotheken von Donaueschingen, Karlsruhe und St. Gallen.
2012015385: ARTFAIR DEN BOSCH '06. -
2012167083: - Ikonen aus Polen.
2012013228: - Les Villes au Moyen Age.
2012012255: - L'Illustrazione Vaticana. 5e jrg., II
2012011245: - Ikonen.
2012136124: - Vor dem Jahr 1000. Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu.
2012016089: - Lateinsche Paläographie. zweite Auflage
2012011405: - Le livre du roy Modus. Das Jagdbuch des König Modus aus der Handschrift MS 10.218-19 (Bibliotheque Royale Albert 1er, Bruxelles). Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat.
2012013690: - Trésors des Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles : métiers d'art belges : du 6 avril au 6 mai 1973 : Musée d'histoire et d'art Luxembourg.
2012013103: - Zodiaque trimestriel.
2012012518: - Afscheid van professor Esmeijer. Kunstlicht 12 (1984)
2012167297: - Greek and Cretan icons.
2012011559: - The beauty of precision a fascinating look at book art and graphics with the Liberna Collection.
2012136210: - Miniature a Brera 1100-1422. Manoscritti dalla Biblioteca Nazionale Braidense e da collezioni private.
2012015626: HERVORMD MIJDRECHT IN DE LOOP VAN VIER EEUWEN VAN 1568-1973. - J Haitsma
2012015625: DAS EUROPÄISCHE HOSPITAL : VON DER SPATANTIKE BIS 1800. - D Jetter
2012115975: - Illuminated Books of the Middle Ages and Renaissance.
2012167232: - Novgorod Icons 12th-17th Century.
2012015792: - Gesta Romanorum. Das alteste Märchen- und Legendenbuch des christlichen Mittelalters.
2012013632: - Chantilly, Musée Condé : itinéraire.
2012013010: - Friesche volksalmanak. 1899
2012156897: - Willem I Graaf van Holland 1203-1222 en de Hollandse hoogheemraadschappen. Een onderzoek, in opdracht van Dijkgraaf [...] het boezemgemaal van Rijnland te Katwijk aan Zee, in 1954.
2012115908: - Italian manuscripts in the Pierpont Morgan Library : descriptive survey of the principal illuminated manuscripts of the sixth to sixteenth centuries, with a selection of important letters and documents.
2012012728: - Matthew Parker's legacy : books and plate.
2012012727: - Miniatures de la Renaissance.
2012012729: - Kostbarkeiten aus rheinischen Archiven. Archivheft, 12.
2012012732: - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973 : tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975.
2012012733: - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550 Tentoonstelling, 4 oktober 1979 tot en met 12 januari 1980.
2012012736: - Zimelien : abendländische Handschriften des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Berlin : Austellung, 13. Dezember 1975-1. Februar 1976,Sonderaustellungshalle der Staatlichen Museen Berlin-Dahlem.
2012016951: - Engelen.
2012012737: - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973 : tentoonstelling georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 18 januari tot 1 maart 1975 : handschriften
2012014353: - Oudheidkundig jaarboek. Derde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Elfde jaargang 1931.
2012014352: - Oudheidkundig jaarboek. Derde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Achtste jaargang 1928.
2012014351: - Oudheidkundig jaarboek. Derde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Negende jaargang 1929.
2012012749: - La Toison d'or : cinq siècles d'art et d'histoire.
2012014233: - Oude Meesters in het Koninklijk Museum.
2012054904: - Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, ca. 1380-ca. 1420. Catalogus : Cultureel Centrum Romaanse Poort, Leuven, 7 september-7 november 199N9. Corpus of illuminated manuscripts, vol. 6.; Corpus of illuminated manuscripts., Low Countries series ; 4.
2012017619: - Italy and the Low Countries : artistic relations : the fifteenth century. Italia e i Paesi Bassi, 4.
2012012776: - Reclams Kunstführer. Band I Bayern. 6. Auflage 1966
2012011411: - A fifteenth century Italian Plutarch (British Museum Add. ms. 22318). Library of illuminated manuscripts.
2012014354: - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Negende jaargang, aflevering 1 (juli 1940).
2012012961: - Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken.
2012015389: KAISER HEINRICH II. 1002-1024. - Josef Kirmeier
2012156898: - Album Carlos Wyffels. Aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, offert par ses collaborateurs scientifiques.
2012167164: - Icons and artefacts from the orthodox world. London 9 June 2008
2012167272: - Eikon - Ikone : mysterion und sacramentum ; Sammlung W.H.M. Dautzenberg.
2012014601: - Straße der Romanik : die Kunstführer-Kassette. Kirchen Klöster Burgen in Einzelheften. Über 1100 Seiten in mehr als 600 Bildern.
2012014761: - Italian drawings from the collection of Jak Katalan : London Wednesday 10 July 2002; the property of a charitable trust sold to benefit the Department of Prints and Drawings, National Gallery of Art, Washington D.C.
2012146413: - Moyen Age, entre ordre et de?sordre.
2012115965: - Il Libro della Bibbia. Espozione di manoscritti e di edizioni a stampa della Biblioteca Apostolica Vaticana dal secolo III al secolo XVI.
2012156705: - Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV.
2012014728: - Ars Sacra 0 (Mayo 1996)
2012136310: - Der Sachsenspiegel in Bildern; Aus der Heidelberger Bilderhandschrift, Ausgewählt und erläutert von Walter Koschorreck.
2012156588: - Publication du Centre Européen d'Études Bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle). 14 vols.
2012156528: -
2012146522: - Eenheid op papier : de Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I.
2012146518: - Kostbarkeiten aus alter und neuer Zeit. Handschriften- Briefe- Drucke. Eine Ausstellung der wissenschaftlicher Bibliotheken Baden-Wu?rttembergs zum 40-ja?hrigen Landesjubila?um
2012136153: - Miniatures inedites de Jean Fouquet: les heures de Simon de Varie.
2012011645: - Turm, Fassade, Portal : Colloquium zur Bauforschung, Kunstwissenschaft und Denkmalpflege an den Domen von Wien, Prag und Regensburg : Fachtagung im Rahmen des Raphael-Programmes der EU, Regensburg, Neue Waag, Napoleonsaal, 27.-30. September 2000.
2012013987: - Reims. Sens. Auxerre. Bamberg. Wenen.
2012011232: - Kunstsammlungen der Stadt Recklinghausen Ikonen-Museum.
2012146511: - Manuscript Studies 2.1 Spring 2017. A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies.
2012167119: - Auktion 62, part 2. Important Russian and Greek icons, part 2.7 November 2015.
2012146484: - Fries Museum. Nederlandse musea II
2012146480: - Cinq annees d'acquisitions 1969-1973 : exposition organisee a la Bibliotheque royale Albert Ier du 18 janvier au 1er mars 1975.
2012075269: - Los Beatos. Europalia 85 Espana.
2012012999: - Friesche volksalmanak. 1887
2012012898: - Splendeurs d'Espagne et les villes belges : 1500 - 1700 I
2012146469: - The Low Countries 1995-1996. Arts and society in Flanders and The Netherlands.
2012146446: - Sur la terre comme au ciel: Jardins d'occident à la fin du Moyen-âge.
2012146442: - European paintings. An illustrated catalogue.
2012013988: - Straatsburg. Freiburg. Keulen.
2012014088: - Azulejos. Les métamorphoses de l'azur. Las metamorfosis del azul.
2012136449: - Mittelalterliche miniaturen : von der Burgundischen Bibliothek zum handschriftenkabinett der Königlich Belgischen Bibliothek.
2012136450: - Die grossen Maler. - Italienische Hochrenaissance : Raffael, Leonardo da Vinci, Michelangelo.
2012014717: - Maleremails aus Limoges : der Bestand des Berliner Kunstgewerbemuseums. Bestandskatalog des Kunstgewerbemuseums Staatliche Museen Berlin [formerly: Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin], 22
2012016599: - Maria van Hongarije : koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558.
2012016497: - Oude kunst uit Haagsch bezit : 12 december 1936 tot 31 januari 1937.
2012016498: - Catalogus van de tentoongestelde schilderijen.
2012016492: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
2012016489: - D'un autre monde. Inones inconnues et art Byzantin.
2012016486: - Les icones.
2012016482: - Ansbacher und Den Haager Porzellan. Porselein uit Ansbach en Den Haag. Relatie tussen twee fabrieken in de 18e eeuw.
2012016467: - Het woord van de kopiist. Colofons van gedateerde handschriften.
2012016460: - Byzantijnse kunst uit Roemenië : de Byzantijnse erfenis in de Roemeense kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenië.
2012016457: - Het Valkhof te Nijmegen.
2012016459: - Secrete penitentie. Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse satire.
2012016451: - Het stadhuis van Nijmegen.
2012016432: - Ornamenta ecclesiae 1-3.
2012167405: - The Temple Gallery Christmas 2003.
2012011747: - De Stavelij Jaarboek
2012025010: - Fälschungen im Mittelalter : internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986: Teil I, II, III, V, VI Schriften der Monumenta Germaniae Historica, Bd. 33.
2012012880: - Bulletin Stichting oude Zeeuwse Kerken.
2012016084: - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant. Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 5.
2012016088: - Sphragistik, Heraldik, Deutsche Mu?nzgeschichte. zweite Auflage
2012016102: - Esposizione Internazionale Di Arte Sacra; Catalogo.
2012016104: - Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal Jaarboek 2005.
2012016098: - Aus 1200 Jahren : das Bayerische Hauptstaatsarchiv zeigt seine Scha?tze.
2012016107: - Willibrord, zijn wereld en zijn werk. Voordrachten gehouden tijdens het Willibrordcongres Nijmegen, 28-30 september 1989.
2012167410: - Auktion 97, Russian and Greek icons, part1. 15 november 2019
2012015732: - Aratea. Faksimile-Dokumentation.
2012014799: - Haerlem Jaarboek 1968.
2012011677: - Heftreihe Bauernhofaufmasze 18: Niedersachsen
2012167140: - Auction 97. Important Greek icons, Russian and Greek icons, Russian art. 15-16 november 2019.
2012014537: - Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden.
2012136209: - Ecriture et enluminure en Lorraine au Moyen Age.
2012015783: - Expositie Amsterdamse Kaartmakers 1544-1975.
2012013926: - Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon : Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn. Grossen Sammlungen, 8.
2012014714: - Hieronymus Bosch.
2012014154: - Beiträge zur Archäologie des Mittelalters. 2. Rheinische Ausgrabungen, 9
2012017615: - Miniatures, Russian and others objects of vertu. Date of sale: April 22, 1969.
2012017073: - Langs de oude...kerken
2012011832: - Stil und âĹberlieferung in der Kunst des Abendlandes.
2012167299: - Summer 2006 exhibition sale 12th June until 27th August.Byzantine, Greek and Cretan icons
2012013426: - Europas Mitte um 1000.
2012013998: - The Renaissance engravers, 15th-16th century : engravings, etchings and woodcuts.
2012011749: - Historia. maandblad voor geschiedenis en kunstgeschiedenis
2012011385: - Rondom de Meester van Catharina van Cleef.
2012015048: - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis. Negende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
2012167283: - ""Precistomu obrazu Tvoemu poklonjaemsja ..."" obraz Bogomateri v proizvedenijach iz sobranija Russkogo Muzeja.
2012024866: - Het rijksarchief in Gelderland 1976.
2012015770: - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
2012016975: - Voorloopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 9: de provincie Driesland
2012010724: - In buscoducis : kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch ; de cultuur van late middeleeuwen en renaissance
2012010737: - Aachener Kunstblätter vol. 38 (1969)
2012010738: - Aachener Kunstblätter vol. 58 (1989/90)
2012010739: - Aachener Kunstblätter vol. 39 (1969)
2012010755: - Cent dessins du Musée Teyler, Haarlem : 51e exposition du Cabinet des Dessins
2012010764: - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks, deel IV.
2012010765: - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks, deel I.
2012014760: - Ontmoetingen met Italië; tekenaars uit Scandinavië Duitsland, Nederland in Italië: 1770-1840. 6 nov. 1971-9 jan. 1972, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam in samenwerking met Thorvaldsens Museum te Kopenhagen.
2012014798: - Haerlem Jaarboek 1969.
2012167374: - Russische Heiligenlegenden.
2012012201: - Jaarboek Oud-Utrecht 1985.
2012167463: - Iconen kennen. Treasures of medieval russian art.
2012012110: - L'Arte nel Medioevo. Conosci l'Italia
2012115926: - Tresors de la Bibliotheque de L'Arsenal.
2012115925: - Treasures from the Pierpont Morgan Library Fiftieth Anniversary Exhibition.
2012012262: - Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden. 22 vols. (I-XXII)
2012012510: - Dürer en zijn tijd : meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlijn.
2012013008: - Friesche volksalmanak. 1897
2012015648: SOTHEBY'S ART AT AUCTION 1999-2000. -
2012016825: - Nederlandsche monumenten; geschiedenis en kunst.
2012014620: - Jaarboekje van ""Oud-Utrecht"".
2012167289: - The Temple Gallery : Christmas 2006 : exhibition and sale, 17th November to 22nd December 2006
2012012934: - Fries zilver : catalogus Fries Museum Leeuwarden.
2012115844: - La France de la Renaissance. Histoire et dictionnaire.
2012014159: - Des Valois à Henri IV : Villon, Rabelais, Ronsard, Montaigne : exposition de 350 livres & manuscrits : du 19 décembre 1994 au 28 janvier 1995.
2012017489: - Vereniging Gelre. Bijdragen en mededelingen.
2012014268: - Nederlands zilver, 1600-1813. dl. 1-2.
2012011804: - Bulletin Monumental 157 (1938)
2012011789: - Architettura in terra d'Arezzo : i restauri dei beni architettonici dal 1975 al 1984 : Arezzo, Sottochiesa di San Francesco, marzo - aprile 1985 / Vol. 1, Arezzo, Valdichiana, Valdarno. Architettura in terra d'Arezzo : i restauri dei beni architettonici dal 1975 al 1984 : Arezzo, Sottochiesa di San Francesco, marzo - aprile 1985, 1
2012013981: - Gold und Macht : Spanien in der Neuen Welt.
2012014047: - Les Villes au Moyen Age.
2012014349: - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Derde jaargang, aflevering 4 (December 1934) Register
2012014004: - Natur und Kunst : Handschriften und Alben aus der Ambraser Sammlung Erzherzog Ferdinands II. (1529-1595).
2012015476: DAS MÜNSTER 50 (1997) -
2012024857: - Bergen op zoom gebouwd en beschouwd : Studies over stad en stadsbeeld uitgegeven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de heerlijkheid van Stad en Land van Bergen op Zoom.
2012024858: - Nederlandse Historische Bronnen. Volume III.
2012013058: - Bijbels en Bijbelse boeken in Uden, 1500-1900 : Bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum : beschrijving naar oorsprong en inhoud.
2012012240: - Actas del XVIII congreso de la Association Internationale de Bibliophilie, Madrid, 1993.
2012012241: - Association Internationale de Bibliophilie, XVIIe congres, Paris, 21-27 septembre 1991 : actes = International Association of Bibliophiles, 17th Congress, Paris, 21-27 September 1991
2012045329: - Le livre du roy Modus. Full-color facsimile of the latest known ms. (from the 1550
2012015743: - Maandblad Oud-Utrecht 70/1 1997
2012011455: - Des Valois à Henri IV : Villon, Rabelais, Ronsard, Montaigne : exposition de 350 livres & manuscrits : du 19 décembre 1994 au 28 janvier 1995.
2012045317: - La Bibbia di Borso d'Este
2012011430: - Mittelalterliche miniaturen : von der Burgundischen Bibliothek zum handschriftenkabinett der Königlich Belgischen Bibliothek.
2012017482: - Die Sixtinische Kapelle. Das Jungste Gericht.
2012013166: - Frühchristliches Köln. Schriftenreihe der Archäologischen Gesellschaft, Köln, 12.
2012014541: - Karl der Grosse : Werk und Wirkung.
2012045326: - Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe im Originalformat des Musterbuches aus Codex Vindobonensis 507 der ONB Separate commentary volume by F Unterkircher.
2012167293: - Auktion 66, Important Russian and Greek icons part 1-2. 15-16 april 2017. Auktion am 22. Oktober 2016 in Worb/Schweiz.
2012167137: - The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261.
2012167084: - Hinterglasikonen im Ikonen-Museum Recklinghausen. Bestandskatalog.
2012014800: - Haerlem Jaarboek 1970.
2012011300: - Dioskurides Codex Neapolitanus Dokumentation zur Faksimile-Ausgabe.
2012167214: - Ikonenmalerhandbuch der familie Strganow. facs ed 1869
2012011369: - Gotische Buchmalarei. Die blauen Bücher.
2012012463: - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg - Maastricht tweede aflevering.
2012167409: - Auktion 62, part 2. Important Russian and Greek icons, part1.7 november 2015.
2012167171: - Ikonen uit Polen. Oekraiense ikonen uit de verzameling van het Museum Historyczne Te Sanok. Theophanu 991-1991.
2012014412: - Jan Steen.
2012014431: - Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal : jaarboek 1998.
2012014437: - De hoeksteen. Tijdschrift voor de vaderlandse kerkgeschiedenis. 18 (1989) - 27 (1998)
2012167213: - Malerhandbuch des Malermönchs Dionysios vom Berge Athos / Ermeneia tes Zographikes.
2012013702: - Utrecht's kunst in opkomst en bloei, 650-1650 : tentoonstelling, Centraal Museum, Utrecht, 4 juli-4 october 1948.
2012167460: - The sacred monastery of Voronet.
2012167457: - Byzantine, Greek and Russian icons: exhibition, 18 April to 4 August 1979.
2012012668: - Ikonen I / 1 Vierteljahresschrift für Kultur- und Kunstgeschichte, sowie Theologie des Ostens, speziell der Ikonen
2012012883: - Bulletin Stichting oude Zeeuwse Kerken.
2012116029: - Dix siecles d'enluminure italienne : VIe-XVIe siecles.
2012011854: - CongrËs archÃàologique de France. : CXVIIe session, 1959, Catalogne.
2012012504: -
2012136181: - Hemma von Gurk.
2012011561: - The beauty of precision a fascinating look at book art and graphics with the Liberna Collection.
2012136177: - Tresors d'art de la vallée de la Meuse: art mosan et arts anciens du pays de Liège.
2012157542: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde nr 18.
2012015642: HONDERD JAAR URSULINEN IN KERKRADE 1859-1959. - J Schreurs
2012136149: - Huldeboek Bonaventura Kruitwagen, aangeboden op St. Bonaventura 14 Juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn 75e verjaardag.
2012016963: - Suevia sacra : frühe kunst in Schwaben. 3. Auf.
2012014762: - Dürer and his time; an exhibition from the collection of the Print Room, State Museum, Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz.
2012013394: - Wismar und Stralsund : Welterbe. Monumente-Edition
2012011721: - Medieval architecture and sculpture in the North West.
2012167277: - Neizvestnyj Paleh : ikony = Unknown Palekh : icons.
2012011980: - Nederlandsch Kunsthstorisch Jaarboek vol. 1 (1947). Aangeboden aan Willem Martin op zijn zeventigsten verjaardag 20 juni 1946.
2012136333: - Beheer en conservering van papieren erfgoed. Een brochure ter inleiding.
2012012525: - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst : dl. XI, De provincie Groningen.
2012012971: - Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren 5-6 (1840-1841)
2012011596: - Das Wunder aus Faras - Wandgemalde und altertumer aus polnischen ausgrabungen im rahmen der UNESCO-aktion ""Rettet die Altuemer Nubiens"" 14. Mai bis 14. September 1969 in Villa Hygel Essen.
2012012645: - Russische Ikonen. 1982 May 19.
2012011251: - Russkoe narodne iskusstvo v sobranii gosudarstvennogo ruskogo muzeia = Folk Art in the Collection of the Russian Museum Leningrad.
2012014379: - Deutsches Textilmuseum Krefeld-Linn.
2012024990: - De uitwateringssluizen van Katwijk : 1404-1984. Hollandse studiën 13.
2012116015: - Kaiser Karl IV, 1316-1378 : Fuhrer durch die Ausstellung.
2012157560: - Zeventien studien van Nederlanders. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, The Hague.; Economisch-historische herdrukke.
2012013140: - De restauratie van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist te ´s-Hertogenbosch deel 2 1983-1985.
2012013850: - Vroeg-Christelijke kunst uit Rome.
2012013855: - La réserve précieuse : Naissance d'un département de la Bibliothèque royale. Bibliothèque Albert I. Catalogue des expositions ; 7
2012012873: - Wandlungen des Paradiesischen und Utopischen. Studien zum Bild eines Ideals. Probleme der Kunstwissenschaft, 2. Bd.
2012012882: - Bulletin Stichting oude Zeeuwse Kerken.
2012012017: - Regards sur le xviie siecle.Project interdisciplinaire Cifen - UniversitÃà de LiËge. Feuillets de la cathÃàdrale de LiËge no. 69-85 (2003).
2012015055: - Italian Renaissance drawings from the Musee du Louvre, Paris Roman, Tuscan, and Emilian Schools, 1500-1575.
2012012256: - L'Illustrazione Vaticana. 5e jrg., I
2012012945: - Willibrord-Herdenking, 739-1939 : catalogus van de St. Willibrord tentoonstelling.
2012167447: - Flammenspiegel der Ewigkeit: Die Ikonen von Pskov ; Buch-Kalender 1994.
2012167193: - Ethiopia. Folk art of a hidden empire.
2012014177: - Dominicanen klooster en kerk.
2012014460: - The Book and the spade : a guide to Biblical archaeology.
2012014458: - Cathedral and diocesan museums : cross roads of faith and culture.
2012054911: - De Getijden van Tavernier. KBR, ms. IV 1290.
2012014527: - Der Bürgermeister, sein Maler und seine Familie : Hans Holbeins Madonna im Städel.
2012167088: - Sergiev Posad. Museum-Reserve. English edition
2012167142: - Ikonen. Jahrgang/Year 1, no. 1.
2012012579: - Christelijke Kunst. Fototypieen naar de beroemdste meesterwerken der klassieke, christelijke kunst.
2012013084: - Heft 24. Sales catalogue for liturgical vessels?
2012024959: - Hollandse studiën 8 (1975)
2012167349: - Greek and Russian icons, 14th-19th century : exhibition, 22 June to 2 September 1977.
2012136217: - De derde orde op orde. Themanummer onder redactie van Sabrina Corbellini en Hildo van Engen.
2012116018: - Le tresor de Saint-Marc de Venise.
2012116012: - Julius II. The warrior Pope.
2012012431: - Stichting oude Gelderse kerken, Verzamelband voor dokumentatie en informatie over de Gelderse kerken III xi-xv (1985-1990)
2012012430: - Stichting oude Gelderse kerken, Verzamelband voor dokumentatie en informatie over de Gelderse kerken III xi-xv (1985-1990)
2012012429: - Stichting oude Gelderse kerken, Verzamelband voor dokumentatie en informatie over de Gelderse kerken II vi-x (1980-1985)
2012012421: - Publikaties van de Friese kerkhistorische vereniging Folk en Tsjerke Band 1
2012012419: - Publikaties van de Friese kerkhistorische vereniging Folk en Tsjerke Band 4 (1997-1999)
2012012420: - Publikaties van de Friese kerkhistorische vereniging Folk en Tsjerke Band 2
2012012418: - Stichting oude Gelderse kerken, Verzamelband voor dokumentatie en informatie over de Gelderse kerken III xi-xv (1985-1990)
2012012381: - Register op de Kronijk van het historisch genootschap gevestigd te Utrecht. Jaargangen 1846-1854.
2012012372: - De Rijksarchieven in Nederland. Overzicht van de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen.
2012012785: - Europäische Kunst um 1400 : achte Ausstellung unter den Auspizien des Europarates.
2012045318: - Krumauer Bildercodex. Osterreichische Nationalbibliothek Codex 370. vol. 1: Facsimile-Band. vol. 2: Textband. Oversized and heavy set, requires additional postage for delivery.
2012136225: - La production du livre universitaire au Moyen Age : exemplar et pecia.
2012016968: - Etudes sur la fiscalite au Moyen Age.
2012167184: - Russian applied art, 13th to the early 20th centuries: In the collection of the Vladimir-Suzdal Museum Reserve = Russkoe Prikladnoe Iskusstvo XIII-Nachala XX V. Iz Sobraniya Gosudarstvennogo ObYedinennogo Vladimiro Suzdal Skogo Muzeya-Zapovednika.
2012167290: - Rosyjskie malarstwo ikonowe = Russian icon painting = Russische Ikonenmalerei.
2012015360: KERKELIJK NEDERLAND : JAARBOEK VOOR KATHOLIJKEN. 1853. - J H Wensing
2012014295: - Science and the techniques of navigation in the Renaissance. Maritime monographs and reports 19 (1974)
2012014321: - Histoire naturelle des Indes : the Drake manuscript in the Pierpont Morgan Library.
2012014314: - Wunderwerk : göttliche Ordnung und vermessene Welt : der Goldschmied und Kupferstecher Antonius Eisenhoit und die Hofkunst um 1600.
2012016052: - Cultuurgeschiedenis van het Christendom - deel I: Jezus van Nazareth. deel II: Christus overwint het heidendom. deel III: Het Christendom in de branding. deel IV: Verval en herleving. deel V: Gisteren, heden, morgen
2012014337: - Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil : Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch. 2. völlig neu bearbeitete Auflage hrsg. von J. Höfer und K. Rahner.
2012011697: - Klöster in Trier von der Spätantike bis zur Gegenwart : eine Ausstellung der Katholischen Erwachsenenbildung Trier.
2012012664: - Guide to the museum of icons and the church of St. George.
2012011883: - Zodiaque. VÃàritÃàs simples.
2012136200: - Hellas' goden en mensen.
2012115819: - The Stavelot Triptych; Mosan art and the legend of the true Cross.
2012136367: - Tacuinum sanitatis. Middeleeuwse gezondheidsleer. Inleiding door Luisa Cofliati Arano.
2012011633: - Das Fest-Epistolar Friedrichs des Weisen. Handschrift Ms. EL. F. 2 aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Jena. Herausgegeben von Rainer Behrends. Kommentare von Irmgard Kratzsch und Rainer Behrends.
2012167163: - Russian art. Works of art, Faberge and icons. London 1 december 2010.
2012167118: - Auktion 71, part 2. Important Russian and Greek icons, part 2. 4 November 2016.
2012012901: - Metodología para la conservación de retablos de madera policromada : seminario internacional organizado por el Getty Conservation Institute y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla, mayo 2000.
2012014054: - A moral compass : seventeenth and eighteenth-century painting in the Netherlands.
2012014015: - A Renaissance Christmas.
2012012601: - Gemälde alter Meister der Grossherzogl. Sammlung im Museum zu Schwerin.
2012016937: - De muurschilderingen van Westbroek.
2012013529: - Organ für christliche Kunst. Herausgegeben und redigirt von Fr. Baudri in Köln.
2012016425: - Lexikon des Mittelalters.
2012014582: - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst. I : Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
2012014583: - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst. I : Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
2012016943: - ""Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen / Supplement bij Trommius / Concordantie van de Bijbel""
2012011229: - Kunstsammlungen der Stadt Recklinghausen Ikonen-Museum.
2012016772: - Middeleeuwsche liedekens.
2012015791: - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
2012014615: - Jaarboekje van ""Oud-Utrecht"".
2012014617: - Jaarboekje van ""Oud-Utrecht"".
2012014618: - Jaarboekje van ""Oud-Utrecht"".
2012146778: - Manuscript Studies. A journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies.
2012014133: - Rembrandt in the collections of the National Gallery of Victoria. Robert Raynor publications in prints and drawings, no. 2.
2012167362: - Nummerlijst expositie intiem devoot. Een kollektie vroeg-christelijke, byzantijnse en russische Ikonen in Relief uit de 4e tm de 19e eeuw.
2012167315: - Els Tresors del pais de la reina de Saba : l'art cristia d'Etiopia : del 23 de gener al 5 de marc del 2001.
2012045320: - Der Oldenburger Sachsenspiegel : vollstandige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex picturatus Oldenburgensis CIM I 410 der Landesbibliothek Oldenburg This is an oversized and heavy set, that requires additional postage for delivery.
2012045325: - Karolingisches Sakramentar : Fragment. Codex Vindobonensis 958 der Osterreichische Nationalbibliothek. Separate commentary volume by F Unterkircher. The ms. may actually be a ""libellus"" for ordinations rather than fragment of a sacramentary.
2012014499: - L' art au temps des rois maudits : Philippe Le Bel et ses fils, 1285 - 1328.
2012017555: - Vondsten onder de Sint Olofskapel, stadskernonderzoek in Amsterdam.
2012013422: - Restauratie van de Grote of St. Laurenskerk Rotterdam.
2012024884: - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.
2012012252: - L'Illustrazione Vaticana. IIIe Annee (vol. 13-24)
2012012253: - L'Illustrazione Vaticana. 4e jrg., II
2012011652: - Fortress : the castles and fortifications quarterly. Issue no. 6 (1990)
2012011656: - Het stadhuis.
2012012244: - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen. 15 vols. : 1993, 1996-2002, 2004, 2006-2010
2012013624: - Aachener Kunstblätter (1966).
2012012259: - L'Illustrazione Vaticana. 3e jrg. I
2012011653: - Fortress : the castles and fortifications quarterly. Issue no. 2 (1989)
2012012238: - Association Internationale de Bibliophilie : XXIIe congres, Barcelona, 16-22 septembre 2001 : actes et communications.
2012167316: - Russische und Griechische Ikonen : 16. bis 19. Jahrhundert.
2012012254: - L'Illustrazione Vaticana. 4e jrg., I
2012012258: - L'Illustrazione Vaticana. 1931, II
2012167371: - Winterheiligen; Heiligen en feesten van oktober t/m februari
2012011479: - Biblioteca apostolica vaticana : Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur
2012136274: - Livres d'Heures royaux. La peinture de manuscrits a la cour de France au temps de Henri II.
2012054909: - Catalogue d'une collection de manuscrits à miniatures des IXe-XVe siècles : collection d'un amateur suisse : vente à Amsterdam le 22 novembre 1929 à 2 1/2 heures sous la direction de Mensing et fils (Frederik Muller et Cie).
2012136293: - A la recherche de la memoire, le patrimoine culturel : actes du colloque / organise par la Section des bibliotheques d'art de l'IFLA, Paris 16-19 aout 1989. IFLA Publications 62
2012013985: - Romaans. Chartres. Vezelay. Milaan.
2012013668: - Willem Buytewech, 1591-1624 : expositions Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, 30 Nov. 1974-12 jan. 1975 : Paris, Institut néerlandais, 24 jan.-9 mar. 1975.
2012014525: - The collections of the Romanovs : European art from the State Hermitage Museum, St. Petersburg.
2012017503: - L'art Renaissant en Suisse
2012013603: - 1000 [Tausend] Jahre Kunst und Kultur in Gallien. Kelten-Römer.
2012013863: - Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde xviii (1059-1960).
2012013440: - Saint-Benoît-sur-Loire. Les points cardinaux, 11
2012136378: - Handschriften & incunabelen Rijksmuseum Twenthe Enschede
2012024973: - Oorkondenboek van Overijssel.
2012014110: - Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement.
2012095557: CAMBRIDGE MUSIC MANUSCRIPTS 900-1700. - Iain Fenlon
2012115929: -
2012012009: - Kirchbau und Denkmalpflege im Bistum Aachen.
2012011970: - KirchenmËÜbel aus alter und neuer Zeit : Sammlung von AltâÄ°ren, Kanzeln, Taufbecken, Beicht- und Kirchenst¸hlen, Orgeln u.s.w.
2012011955: - De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens : in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdon Luik.
2012011994: - Bibliographie bedevaart Maas-Rijn = Bibliographie pËlerinage Rhin-Meuse = Bibliographie Wallfahrt Rhin-Maas.
2012011995: - Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge.
2012011560: - The beauty of precision a fascinating look at book art and graphics with the Liberna Collection.
2012013777: - Tresors D'Orient.
2012013768: - Der Schatz von San Marco in Venedig.
2012013749: - Miracula Christi.
2012014517: - Picardie gothique. Beaux livres du patrimoine.
2012015440: AUSKLANG DES MITTELALTERS : 1380-1500. - Roland Recht; Albert Châtelet
2012015435: MARIADEVOTIES IN DRENTHE : TER HERINNERING AAN HET MARIAJAAR 1954. - W Kocks
2012015432: NEDERLANDSCH KUNSTHISTORISCH JAARBOEK 1947 : AANGEBODEN AAN WILLEM MARTIN OP ZIJN ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG 20 JUNI 1946. -
2012012195: - Aachener Kunstblatter 38 (1969)
2012015423: GEDENKBOEK DER NEDERLANDSCHE HERVORMDE GEMEENTE VAN MAASTRICHT 1632-1932. - W Bax, H Jonas
2012136190: - Ostarrichi Gedenkstätte Neuhofen/Ybbs.
2012011585: - Judaica. Wissenschaftliche Kataloge des Kölnischen Stadtmuseums.
2012011529: - Illuminated Manuscripts Exhibited in The Grenville Library.
2012136294: - Documentation of nordic art : design, bibliographies, databases = Documentation de l'art des pays nordiques : design, bibliographies, bases de donne?es : proceedings from the Art Libraries Satellite Meeting : ARLIS NORDEN & IFLA Section of Art Libraries, Nationalmuseum, Stockholm, August 16-19, 1990 IFLA Publications 65
2012167169: - Icons and artefacts from the orthodox world. London 11 June 2007
2012015001: - Historische Schätze aus der Sowjetunion.
2012012787: - Art mosan et arts ancien du Pays de Liège.
2012012173: - Tresors du Musee d'arts religieux et mosan de Liege.
2012013622: - Treasures from the Kremlin.
2012011713: - Kunst dem Volke 16. Band: 61/62 (1926), 63/64 (1927), VII. Sondernummer (1927)
2012013215: - Die Reformationskirche in Hilden.
2012014737: - Stichting Oude Gelderse Kerken, publicatieband I, afl. 1-10 (1975-1980).
2012167446: - Symbole der Glorie: Die Ikonen der Stroganov ; Buch-Kalender 1993.
2012012879: - Bulletin Stichting oude Zeeuwse Kerken.
2012013964: - Ornement renaissance. Encyclopédie de l'ornement.
2012013688: - Trésors sacrés, trésors cachés : patrimoine des églises de Seine-et-Marne : exposition.
2012011887: - L' Art Gaulois. Nuit des temps, 4.
2012012698: - Pieter Breughel le jeune (1565-1637/8), Jan Brueghel l'ancien (1568-1625) : une famille des peintres flamands vers 1600.
2012012257: - L'Illustrazione Vaticana. 1930, 1 nom. 1; 1931, I
2012013009: - Friesche volksalmanak. 1898
2012013642: - Schätze der Ostgoten.
2012115881: - Die Parler und der schone Stil : 1350-1400. Fuhrer zur Ausstellung.
2012014712: - Roger van der Weyden = Rogier de la Pasture : official painter to the city of Brussels : portrait painter of the Burgundian Court Exhibition held at the City Museum of Brussels, Maison du Roi, Oct. 6-Nov. 18, 1979.
2012167151: - Antiche icone dai musei sovietici : la pittura in Russia e in Ucraina dal XV al XVIII secolo.
2012136205: - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken.
2012136371: - Catalogus Codicum Manuscriptorum. Bibliothecae Regiae. Vol. I. Libri Theologici.
2012136372: - Het Middeleeuwse boek in Groningen : verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
2012167081: - Byzantium - Jeruzalem; Pelgrimsschatten uit de Hermitage.
2012136208: - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de Bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
2012105662: - Nijmegen. 1992 (1-2), 1993 (1-2), 1994 (1-2), 1996 (1-2), 1997 (2), 1998 (1-2), 1999 (1-2), 2000 (1/2), 2001 (1-2), 2002 (1-2), 2003 (2), 2004 (1/2), 2004 (1-2), 2007 (2)
2012167471: - Hermeneia : Zeitschrift fur ostkirchliche Kunst.
2012167472: - Terra sancta : contactblad.
2012136175: - Die Kölner Maler von 1300 - 1430. Ergebnisse der Ausstellung und des Colloquiums, Köln 1974
2012146777: - Manuscript Studies. A journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies.
2012167408: - Auktion 75, part 2. Important Russian and Greek icons, part 2.7 april 2017.
2012167439: - Ikonen. Jahrgang/Year 1, no. 2/3
2012167440: - Ikonen. Jahrgang/Year 1, no. 4
2012167442: - Der Fels des ererbten Glaubens : Ikonen der Altgla?ubigen : Buchkalender 2008.
2012167443: - Gottesmutter, Konigin : Ikonen aus Suditalien ; Buch-Kalender 2009.
2012167444: - Harmonien des Paradieses: Der Heilige Sergius und Rublev ; Buch-Kalender 1997.
2012167445: - Die Anfange des Rus' : Ikonen des 11-13 Jahrhunderts ; Buch-Kalender 1996.
2012115807: B FERRINI E.A. - Important Illuminated Manuscripts.
2012115813: THOMAS KREN E.A. - Renaissance Painting in Manuscripts: Treasures from the British Library.
2012012959: P M VALMUNEN E.A. - Vanha Rauma.
2012167326: RAYMOND A - Ethiopia : Traditions of Creativity.
2012015486: EUROPÄPISCHE BILDWERKE VOM MITTELALTER ZUM BAROCK. ASSISTENZ RENATE PUVOGEL. DAS SUERMONDT-LUDWIG-MUSEUM IN AACHEN. - E G Grimme
2012167223: AJ VAN DE AALST - Gebed in beelden. Feestikonen in de oosterse kerken.
2012014240: C BOSCHMA-AARNOUDSE - Renaissance-raadhuizen boven het IJ : 'een huijs om te vergaderen ende tgerecht te houden'.
2012011407: GIUSEPPE ABATE; GIOVANNI M LUISETTO; FRANÇOIS AVRIL; FRANCESCA FLORES D'ARCAIS; GIORDANA MARIANI CANOVA - Codici e manoscritti della Biblioteca antoniana. Fonti e studi per la storia del Santo a Padova, Fonti 1-2.
2012015613: ENGLISH ABBEYS AND PRIORIES. - O Cook, E Smith
2012015390: STRASSEN DES GLAUBENS : RELIQUIEN UND RELIQUIARE DES ABENDLANDES. - Marie-Madeleine Gauthier
2012105682: MS. 23 N 10 (FORMERLY BETHAM 145) IN THE LIBRARY OF THE ROYAL IRISH ACADEMY. - R I Best Facsimiles in collotype of Irish manuscripts, 6
2012012079: HENRIK VON ACHEN - Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Mueum = Norwegian medieval altar frontals in Bergen Museum.
2012017612: JAMES S ACKERMAN - The architecture of Michelangelo : with a catalogue of Michelangelo's works. Penguin Books
2012014631: FELIX ACKERMANN - Die Altäre des Gian Lorenzo Bernini : das barocke Altarensemble im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 50.
2012016822: M ACKERMANS, TH HOOGBERGEN, T BAETEN - Kloosters en religieus leven: historie met toekomst.
2012011691: GIAN ALBERTO DELL'ACQUA - La Basilica di Sant'Eustorgio in Milano.
2012136147: J G R ACQUOY - Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Nederlandse herdrukken 4
2012012950: J ADAIR - The pilgrims' way : shrines and saints in Britain and Ireland.
2012014677: JOHN ERIC ADAIR - The pilgrims' way : shrines and saints in Britain and Ireland.
2012010982: JOHN ADAMSON - The princely courts of Europe. Ritual, politics and culture under the ancien régime, 1500-1750
2012014825: JEAN ADHÉMAR - French drawing of the XVI century; 99 reproductions.
2012010913: HÉLÈNE ADHÉMAR - Le Musée National du Louvre, Paris : publications du Centre National des Recherches ""Primitifs Flamands"" / 1. Les primitifs Flamands / 1, 5
2012012012: W AERTS ET AL. - Het Bisschoppelijk Paleis te Antwerpen : geschiedenis en restauratie.
2012167325: MUSEE NATIONAL DES ARTS D'AFRIQUE ET D'OCEANIE. - Le Roi Salomon et les maitres du regard : art et medecine en Ethiopie.
2012015484: THE ARTS IN THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE. - P Lacroix
2012013849: GIUSEPPE AGNELLO - La pittura paleocristiana della Sicilia.
2012167271: RICHARD E AHLBORN, VERA B ESPINOLA - Russian copper icons and crosses from the Kunz Collection : castings of faith.
2012014707: BERNARD AIKEMA; BOUDEWIJN BAKKER; RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. - Schilders van Venetië : oorsprong en bloei van de Venetiaanse vedute.
2012010547: MARYAN W AINSWORTH; ROGER VAN SCHOUTE; L VERLONJE; ET AL - De Vlaamse primitieven
2012010412: MAX DVOYÁK - Die Gemälde Peter Bruegels des Älteren
2012156616: W JAPPE ALBERTS -
2012156912: WYBE JAPPE ALBERTS - Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijde. Maaslandse monografiee?n, 15
2012156874: W. JAPPE ALBERTS, H.P.H. JANSEN - Welvaart in Wording. Social-Economische Geschiedenis van Nederland van de Vroegste Tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
2012156737: W JAPPE ALBERTS, F KETNER - Nederrijnse studien, XIIIe-XVe eeuw. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, 27.
2012156585: W. JAPPE ALBERTS - Geschiedenis van Gelderland. Van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
2012012314: UWE ALBRECHT; JAN VON BONSDORFF; ANNETTE HENNING - Figur und Raum : mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext.
2012024875: F ALBRECHT - Abt Benedikt Knittel und das Kloster Schöntal als literarisches Denkmal. Marbacher Magazin, 50 : Sonderheft
2012115875: DANIEL ALCOUFFE; ET AL - Les fastes du gothique le si`ecle de Charles V.
2012136308: J.J.G. ALEXANDER - De Meester van Maria van Bourgondie. een getijdenboek voor Engelbert van Nassau.
2012010583: J J G ALEXANDER - Insular manuscripts, 6th to the 9th century Survey of manuscripts illuminated in the British Isles, v. 1.
2012010618: J J G ALEXANDER - Insular manuscripts, 6th to the 9th century Survey of manuscripts illuminated in the British Isles, v. 1.
2012136161: J J G ALEXANDER - The Painted Page; Italian Renaissance Book Illumination, 1450-1550.
2012115917: J.J.G. ALEXANDER - Manuscrits de la Renaissance Italienne.
2012016929: J.J.G. ALEXANDER - Verluchte initialen uit oude handschriften.
2012013975: J J G ALEXANDER; F OOMES - Italiaanse miniaturen uit de Renaissance.
2012136157: J J G ALEXANDER ET AL - The splendor of the world : medieval and renaissance illuminated manuscripts at The New York Public Library.
2012015726: J.J.G. ALEXANDER - Italian Renaissance Illuminations.
2012015763: J J G ALEXANDER; C M KAUFFMANN; BIBLIOTHÈQUE ROYALE ALBERT IER. - English illuminated manuscripts 700-1500 : catalogue. Exhibition : Brussels, Bibliothèque Royale Albert Ier, 29 Sept. - 10 Nov. 197N9.
2012013176: BIANCA MARIA ALFIERI - De Dom van Monreale. Atrium cultuurgidsen.
2012024899: N E ALGRA; H C J G JANSSEN - Rechtsingang : een oriëntatie in het recht.
2012010789: JOHN ROMILLY ALLEN - Die Kunst der Kelten
2012085168: JUDSON BOYCE ALLEN - The ethical poetic of the later Middle Ages : a decorum of convenient distinction.
2012013707: BRUCE ALLSOPP - Romanesque architecture; the Romanesque achievement. The World of architecture
2012013148: CARLOS DE ALMEIDA; MARIO JORGE BARROCA; ET AL - Hoogtij der Middeleeuwen : Portugese kunst 12de-15de eeuw.
2012010972: M V ALPATOV - Early Russian Icon painting
2012167241: MICHAIL VLADIMIROVIC ALPATOV - Feofan Grek = Theophanes the Greek.
2012011270: M V ALPATOV - Frescoes of the Church of the Assumption at Volotovo Polye.
2012136278: MOSHE ALTBAUER - Psalterium Latinum Hierosolymitanum. Eine frühmittelalterliche lateinische Handschrift Sin. Ms. no.5.
2012010226: J DE BORCHGRAVE D'ALTENA - Art mosan introduction et notes archéologiques du Comte Joseph de Borchgrave d'Altena ; introd. historique de Jean Lejeune.
2012010217: JOSEPH DE BORCHGRAVE D'ALTENA - Madones en majesté : à propos de Notre-Dame d'Eprave Taken from Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art. -- Vol. 30 (1961)
2012010235: JOSEPH DE BORCHGRAVE D'ALTENA - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant : arrondissement de Nivelles II
2012010244: JOSEPH DE CTE BORCHGRAVE D'ALTENA - Sculptures conservées au pays mosan. Notes et documents pour servir à l'histoire de l'art et de l'iconographie en Belgique, 1.
2012146417: XAVIER BARRAL I ALTET - Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age. Vol. 1. Les Hommes.
2012011056: ARNOLD AMANN; HERMANN COLLING; ECCLESIA CATHOLICA. ERZDIÖZESE WIEN. ERZBISCHÖFLICHES ORDINARIAT.; ET AL - Das Erzbistum Freiburg, 1827-1977
2012013606: MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL - Feitorias : l'art au Portugal au temps des grandes découvertes (fin XIVe siècle jusqu'à 1548).
2012013929: P AMELUNG - Der Frühdruck im deutschen Südwesten, 1473-1500 : eine Ausstellung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Band 1: Ulm.
2012011791: ROMANO AMERIO; ET AL - San Pietro di Biasca.
2012017056: WINSLOW AMES - Drawings of the Masters: Italian Drawings from the 15th to the 18th Century.
2012167160: S JASONOVIC AMIRANASVILI; KAREL NEUBERT - Georgian metalwork from antiquity to the 18th century.
2012017614: JOST AMMAN, HANS SACHS - The Book of trades : Standebuch.
2012011213: A M AMMANN - La pittura sacra bizantina.
2012015427: HET VOORWERP ALS HISTORISCHE BRON : VERSLAG VAN EEN SYMPOSIUM GEHOUDEN OP 26 MEI 1982 IN HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM. - P R de Clercq
2012017505: WILLIAM ANDERSON - Castles of Europe from Charlemagne to the Renaissance.
2012014710: WILLIAM J ANDERSON; ARTHUR STRATTON - The architecture of the renaissance in Italy : a general view for the use of students and others. 5th ed., rev. and enl.
2012012304: M D ANDERSON - History and imagery in British churches.
2012156551: S J FOCKEMA ANDREAE - Studien over waterschapsgeschiedenis.
2012156749: S J FOCKEMA ANDREAE; E PELINCK; J G N RENAND - Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland.
2012024963: S J FOCKEMA ANDREAE - Studien over waterschapsgeschiedenis.
2012012597: R ANDREE - Andrees allgemeiner Handatlas in 99 Haupt- und 82 Nebenkarten. 3., völlig neubearb. und verm. Aufl., 2. rev. und verm. Abdr
2012156538: C ANDRESEN (ED.) - Zum Augustin-gespräch der Gegenwart. Mit Bibliographie.
2012014024: MALCOLM ANDREW - Critical essays on Chaucer's Canterbury tales.
2012014254: KEITH ANDREWS - Fifty master drawings in the National Gallery of Scotland.
2012012019: POOL ANDRIES; WILLEM AERTS - Camera gothica : gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie.
2012012200: J ANDRIESSEN; PETTY BANGE - Geert Grote & moderne devotie : voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote Congres, Nijmegen, 27-29 september 1984.
2012157037: WF ANDRIESSEN - Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, Ysselsteyn etc.
2012015477: FRA ANGELICO. - G Bazin
2012156802: HEINZ ANGERMEIER - Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter.
2012105666: LA TAPPEZZERIA DI ANGERS. - G Souchal I grandi decoratori, 20
2012011544: SYDNEY ANGLO - Images of Tudor kingship.
2012011874: P ANKER - L'art scandinave. Nuit des temps, 28-29.
2012012118: P ANKER - L'art scandinave. Nuit des temps, 28-29.
2012015785: ADOLFO ANNESI - La nobile arte di fabbricare la carta.
2012146509: W VAN ANROOIJ - Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur.
2012016047: F VAN ANROOIJ ET AL - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse Archieven.
2012012530: F ANTAL - Florentine painting and its social background; the bourgeois republic before Cosimo de' Medici's advent to power: XIV and early XV centuries.
2012015628: THE CONSERVATION OF ANTIQUITIES AND WORKS OF ART. TREATMENT, REPAIR AND RESTORATION. - H J Plenderleith, A E A Werner Second ed., reprint
2012013361: FEDJA ANZELEWSKY - Albrecht Dürer; das malerische Werk.
2012136312: HORST APPUHN - Der Psalter: eine Bilderhandschrift. Die Bibliophilen Taschenbucher 198.
2012010784: HORST APPUHN; BADISCHES LANDESMUSEUM KARLSRUHE. - Die Renaissance im deutschen Südwesten, zwischen Reformation und Dreissigjährigem Krieg : eine Ausstellung des Landes Baden-Württemberg : [Ausst.]: Heidelberger Schloss, 21. Juni bis 19. Oktober 1986
2012136313: HORST APPUHN - Die Bilder des mittelalterlichen Andachtsbuches ""Speculum humanae salvationis"". Die Bibliophilen Taschenbucher 267.
2012012346: HORST APPUHN - Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichen Kunst in Deutschland.
2012014368: M ARCHER - An introduction to English stained glass. V & A introductions to the decorative arts (London, England)
2012014452: GABRIELLE DÉMIANS D'ARCHIMBAUD - Histoire artistique de l'Occident médiéval.
2012146416: DAVID S AREFORD - Excavating the Medieval Image: Manuscripts, Artists, Audiences: Essays in Honor of Sandra Hindman.
2012075300: J FERNANDEZ ARENAS - Regard sur l'art mozarabe.
2012157574: J FERNANDEZ ARENAS - La Arquitectura Mozarabe - Mozarabic Architecture - l'Architecture Mozarabe - Die Mozarabische Baukunst.
2012157608: O VAN DEN AREND - Zeven lokale baljuwschappen in Holland.
2012011676: F ARENS - Der Saalhof zu Frankfurt und die Burg zu Babenhausen : zwei staufische Wehr- und Wohnbauten am Mittelrhein. Sonderdruck aus: Mainzer Zeitschrift 71/72, 1976/77
2012136354: MALACHI BEIT-ARIE - Hebrew codicology. Tentative typology of technical practices employed in Hebrew dated medieval manuscripts.
2012146392: PHILIPPE ARIES, GEORGES DUBY - A History of Private Life II Revelations of the Medieval World.
2012012920: P ARIES - Het beeld van de dood.
2012115978: THOMAS ARNOLD -
2012011046: ALAIN ARNOULD; JEAN MICHEL MASSING; FITZWILLIAM MUSEUM. - Splendours of Flanders : Late Medieval Art in Cambridge Collections.
2012011308: ARWED ARNULF - Versus ad picturas : Studien zur Titulusdichtung als Quellengattung der Kunstgeschichte von der Antike bis zum Hochmittelalter. Kunstwissenschaftliche Studien (Deutscher Kunstverlag), Bd. 72.
2012016434: ARWED ARNULF - Versus ad picturas : Studien zur Titulusdichtung als Quellengattung der Kunstgeschichte von der Antike bis zum Hochmittelalter. Kunstwissenschaftliche Studien (Deutscher Kunstverlag), Bd. 72.
2012167458: N ARSENIEV - Russian Piety.
2012167358: N VON ARSENIEW - Die russische Frommigkeit.
2012095501: THE CISTERCIANS IN MEDIEVAL ART. - J France Cistercian studies series 170.
2012015620: RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES D'OEUVRES D'ART : INTERNATIONAL DIRECTORY OF PHOTOGRAPHIC ARCHIVES OF WORKS OF ART. - Unesco
2012015341: WORD AND IMAGE : AN INTRODUCTION TO EARLY MEDIEVAL ART. - William J Diebold Icon editions.
2012105691: FINE JAPANESE WORKS OF ART. -
2012105692: FINE JAPANESE WORKS OF ART. -
2012045448: NEDERLANDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK / NETHERLANDS YEARBOOK FOR HISTORY OF ART. -
2012011139: I I ARTEMENKO; A L MONGAJT; HAAGS GEMEENTEMUSEUM.; ET AL - Historische schatten uit de Sowjet-Unie
2012167117: MACDOUGALL ARTS. - Icons of the Orthodox world.
2012167141: MACDOUGALL ARTS - Russian icons and Works of Art.
2012105677: ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE. REVUE INTERNATIONALE DE LA RELIURE D'ART. -
2012167354: MACDOUGALL ARTS. - Icons of the Orthodox world.
2012167122: MACDOUGALL ARTS. - Russian works of art, faberge and icons. 4 June 2014.
2012167356: MACDOUGALL ARTS. - Icons of the Orthodox world.
2012010918: C ARU; ET DE GERADON - La Galerie Sabauda de Turin Primitifs flamands. I: Corpus de la peinture des Anciens Pays- Bas méridionaux au quinzième siècle, fasc. 5, 2.
2012013218: JAMES G B ASHWORTH - A prospect of Ripon.
2012156782: G.V. ASSELDONK - De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).
2012013789: ROSARIO ASSUNTO - Die Theorie des Schönen im Mittelalter. DuMont Taschenbücher, 117
2012014634: M A ASTURIAS - Velázquez.
2012014081: GABRIELE ATANASSIU; ET AL - Franz von Assisi.
2012011238: J A M VAN AUBEL - Ikonen : bijzondere wegwijzers in het leven.
2012010117: MARCEL AUBERT - La sculpture française au moyen-âge.
2012085190: M AUBERT - Romanische Kathedralen und Klöster in Frankreich.
2012013109: M AUBERT - Le vitrail français.
2012075276: M AUBERT, J ROUBIER - La sculpture Romane.
2012013805: MARCELLE AUCLAIR - Christ's image.
2012014459: SALVATORE AURIGEMMA - L'""area"" cemeteriale cristiana di Áin Zára presso Tripoli di Barberia. Studi di antichità cristiana, 5.
2012011732: JENNIE AUSTERBERRY - Chad : bishop and saint : by Jennie Austerberry.
2012015722: J AUTHENRIETH - ""Litterae Virgilianae"". Vom Fortleben einer römischen Schrift.
2012012245: PIERRE-MARIE AUZAS; ET AL - L'Apocalypse d'Angers, Chef-d'Oeuvre de la Tapisserie Medievale.
2012146505: CHARLES AVERY - Florentine Renaissance Sculpture.
2012015452: DAS FALKENBUCH KAISER FRIEDRICHS DES ZWEITEN = DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS. - Carl Arnold Willemsen 12 Faks.-Drucke aus dem Codex Ms. Palatinus Latinus 1071 der Biblioteca apostolica vaticana
2012156634: JG AVIS - De directe belastingen in het sticht Utrecht aan deze zijde van de IJsel tot 1528. Bijdragen van Het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht XV
2012015730: F AVRIL - Manuscript Painting at the Court of France. The Fourteenth Century (1310-1380).
2012011449: FRANÇOIS AVRIL - Manuscript painting at the court of France : the fourteenth century, 1310-1380.
2012146444: FRANCOIS AVRIL - Buchmalerei am Hofe Frankreichs 1310 - 1380. Die grossen Handschriften der Welt.
2012115886: FRANCOIS AVRIL - Manuscrits enlumines d'origine germanique / 1, Xe - XIV siecle.
2012136129: F AVRIL, C REYNAUD - Les Manuscrits a Peintures en France 1440 - 1520.
2012085166: S AXTERS - Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden.
2012136144: S AXTERS - Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden.
2012011837: ANTONIO VIÒAYO - La Real Collegiata di San Isidoro - LeÛn.
2012167076: DOM J LEUSSINK O.S.B. - De heilige ikonen, Over het wezen en de vereering der ikonen, over de voorschriften en voornaamste onderwerpen der ikonenkunst.
2012012876: H P BAARD - Frans Hals Museum Haarlem.
2012013223: G BABIC - Iconen.
2012011827: WALTER BACHRAN; HERMANN DANNHEIMER - Die Bajuwaren : von Severin bis Tassilo 488-788 : gemeinsame Landesausstellung des Freistaates Bayern und des Landes Salzburg Rosenheim/Bayern, Mattsee/Salzburg ; 19. Mai bis 6. November 1988.
2012010042: W. DE BACKER; FRANCINE DE NAVE; ET AL - De botanica in de Zuidelijke Nederlanden (einde 15de eeuw-ca. 1650) Uitg. naar aanleiding van de tentoonstelling te Antwerpen in het Museum Plantin-Moretus, 13 maart t/m 13 juni 1993.
2012015718: CHR DE BACKER; A J GEURTS; A G WEILER - Codex in context : studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven : aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs. Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6.
2012136216: CHR DE BACKER, A J GEURTS, A G WEILER - Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof.Dr.A.Gruijs.
2012015434: FLORENTINE PAINTING IN THE UFFIZI. AN INTRODUCTION TO THE HISTORICAL BACKGROUND. - R Fremantle
2012136239: J BACKHOUSE - Books of hours.
2012136327: JANET BACKHOUSE - The Sherborne missal.
2012011329: JANET BACKHOUSE - The illuminated manuscript.
2012011328: JANET BACKHOUSE - The illuminated manuscript.
2012011326: JANET BACKHOUSE; CHRISTOPHER DE HAMEL - The Becket leaves.
2012012164: JANET BACKHOUSE - The illuminated manuscript.
2012115818: J BACKHOUSE - The Golden Age of Anglo Saxon Art.
2012012143: J BACKHOUSE - Books of hours.
2012136130: J BACKHOUSE - The Golden Age of Anglo Saxon Art.
2012014818: BACKHUSIUS, T - Bewys-schrift, aantonende dat den Apostolische Stoel het volle geestelyk regtsgebied over de Hollantsche zendinge altyd gehad en wettig geoeffent heeft. Mitzgaders, de nietigheid en meenigvuldige buitenspoorigheden van het onlangs verzonne Utregtsche Kapittel. In drie deelen verdeelt.
2012011720: ERNST BADSTÜBNER - Kirchen der Mönche : die Baukunst der Reformorden im Mittelalter.
2012012041: L BAEKELMANS ET AL - De Vlaamse steden. De schoonheid van ons land 6
2012014142: R BAER - Gerrit Dou, 1613-1675 : master painter in the age of Rembrandt.
2012015737: G.DE BAERE, H.ROLFSON - Jan van Ruusbroec - Opera omnia I: Boecsken der verclaringhe II: Vanden seven sloten. Studiën en tekstuitgaven van ons geestelijk erf XX, 1-2
2012156702: J BAERTEN - Het graafschap Loon (11de-14de eeuw). Ontstaan - politiek - instellingen.
2012156832: J BAERTEN - Muntslag en muntcirculatie in de Nederlanden : noord en zuid op de weegschaal, 7de - 16de eeuw.
2012012678: BENJAMIN BAGBY; RUHRLANDMUSEUM ESSEN.; ESSENER MÜNSTER.; KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.; ET AL - Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern.
2012167390: JOHN BAGGLEY - Festival Icons for the Christian Year.
2012167415: JOHN BAGGLEY - Doors of Perception : Icons and Their Spiritual Significance.
2012014051: E BAIRATI - Piero della Francesca. Masters' gallery.
2012011068: ELKA BAKALOVA; TANIA VELMANS - Ikonen. Ursprung und Bedeutung
2012011093: ELKA BAKALOVA; TANIA VELMANS - Ikonen : Ursprung und Bedeutung.
2012013183: J BAKER - English stained glass.
2012014138: J BAKER - English stained glass.
2012014308: ANNEKE BAKKUM - Spectrum kruidenboek : van kroonplanten & lipbloemen.
2012013138: BALAJTHY, KATALIN - Hungaria Regia, 1000-1800 : schittering en strijd.
2012156712: JAMES FOSDICK BALDWIN - The King's Council in England during the Middle Ages.
2012010504: ARNOUT BALIS; ROGER-A D'HULST; ET AL - Rubens and his world : bijdragen = études = studies = Beiträge : opgedragen aan Prof. Dr. Ir. R.-A. d'Hulst naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van het Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de 16de en de 17de Eeuw
2012012738: JAN BALIS - Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken.
2012012784: J BALTRUSAITIS - Le Moyen Age fantastique; antiquités et exotismes dans l'art gothique. Collection Henri Focillon, 3.
2012167106: H BANCK - Byzantine Art in the Collections of the USSR.
2012024836: P BANGE - Mayolica : mediëvistische opstellen aangeboden aan dr. Mayke de Jong bij haar afscheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
2012115895: E.F. BANGE - Das Grabmal Kaiser Maximilians I. in der Hofkirche zu Innsbruck. Mit einer Einfuhrung von E.F. Bange. Kunstbrief, 12.
2012014700: PETTY BANGE; ELLEN MULLER; ET AL - Tussen heks en heilige : het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw.
2012085216: G BANGEN - Die schriftliche Form germanistischer Arbeiten : Empfehlungen für die Anlage und die äussere Gestaltung wissenschaftlicher Manuskripte unter besonderer Berücksichtigung der Titelangaben von Schrifttum.
2012014347: BARRINGTON BARBER ; WILLIAM WRAY - Through the eyes of Leonardo da Vinci.
2012014119: BARRINGTON BARBER - Through the eyes of Leonardo da Vinci.
2012010650: JENQ BARCSAY - Anatomie für Künstler 5th ed.
2012013288: P BARGELLINI - Belvedere : Panorama storico dell'arte. Arte Romanica, 5.
2012011776: PIERO BARGELLINI - L' arte romanica. Belvedere, 5
2012167281: I BARINOVA - Glans en glorie. Kunst van de Russisch-orthodoxe kerk.
2012014476: GEOFFREY BARRACLOUGH - The medieval papacy. History of European civilization library.
2012156582: GEOFFREY BARRACLOUGH - The crucible of Europe. The Ninth And Tenth Centuries In European History.
2012011709: MARIANNE BARRUCAND; ACHIM BEDNORZ - Moorish architecture in Andalusia.
2012013154: MARIANNE BARRUCAND; ACHIM BEDNORZ - Moorish architecture in Andalusia.
2012011636: U. BARTH - Das Basler Rathaus.
2012010185: TITO BARTOLINI - I Della Robbia in Casentino : itinerario Robbiano Presentato de Tito Bartolini ; foto di Bruno Tavanti e Alessio Cerofolini ; coordinatore Alfio Scarini.
2012014445: K J BARTON - Medieval Sussex pottery.
2012013919: ALAN BARTRAM - Five hundred years of book design.
2012013239: E HAUSTEIN-BARTSCH - Ikonen-Museum Recklinghausen.
2012167222: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Ikonen-Museum Recklinghausen
2012167275: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Kreta : Kunst und Kultur im Mittelalter : Beiträge der Tangung am 15. Oktober 2006 in Recklinghausen.
2012167180: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - 50 Jahre Ikonen-Museum Recklinghausen : 50 years Icon-Museum Recklinghausen.
2012167301: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Russische Ikonen. neue Forschungen.
2012167286: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Nicht nur vom Himmel gefallen. Ankäufe und Schenkungen für das Ikonen-Museum Recklinghausen seit 1983.
2012167311: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Ikonen und Kirchenscha?tze, 13.-19. Jahrhundert, aus Sammlungen von Mitgliedern der ""Gesellschaft der Freunde der Ikonenkunst e. V. Eikon"" : 11. April-26. April 1987.
2012167306: EVA HAUSTEIN-BARTSCH; THOMAS DAIBER - Das Jüngste Gericht. Eine Ikone im Ikonen-Museum Recklinghausen.
2012167096: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Die Ikonensammler Dr. Heinrich Wendt und Prof. Dr. Martin Winkler und die Gru?ndung des Ikonen-Museums Recklinghausen.
2012167280: EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Ikonen. eine Stiftung für das Ikonen-Museum Recklinghausen.
2012167136: E HAUSTEIN-BARTSCH - Oude ikonen verzamelen. Catalogus 2011.
2012014502: GABRIELE BARTZ; EBERHARD KÖNIG - Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. Masters of Italian art.
2012167385: LOUIS BASTAANSEN - De Thaborikoon.
2012167461: L BASTIAANSEN - De Ikonen van de Goede Week.
2012136320: JANET BATELY, MICHELLE P BROWN - A palaeographer's view. Selected writings of Julian Brown.
2012013972: OSKAR BÄTSCHMANN; PASCAL GRIENER - Hans Holbein.
2012013420: P BATSELIER; VICTOR DAMMERTZ; MAUR STANDAERT; JAN KAREL STEPPE - Benedictus, pater Europae.
2012010334: CHRISTOPH BATTENBERG; KESTNER-MUSEUM. - Die Sammlung der Siegelstempel im Kestner-Museum Hannover
2012012462: EUGENIO BATTISTI - Hochrenaissance und Manierismus.
2012156741: E.H.P. BAUDET - Onderzoekingen over het systeem der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing.
2012012812: F BAUDOUIN - Feestbundel bij de opening van het Kolveniershof en het Rubenianum.
2012012545: PIET BAUDOUIN; ET AL - Sint-Gummarus : iconografie en verering.
2012075109: BAUDRY, J - Bourgogne romane. La nuit des temps 1.
2012075111: BAUDRY, J - Bourgogne romane. La nuit des temps 1.
2012013145: HERBERT BAUER ; GEORG STOLZ - Engelsgruss und Sakramentshaus in St. Lorenz zu Nürnberg. Die Blauen Bücher
2012013843: R BAUER - Die Bayerische Wallfahrt Altötting.
2012010346: JULIUS BAUM - Die Heiligen in der Plastik
2012010332: JULIUS BAUM - Romanische Baukunst in Frankreich Bauformen-Bibliothek, 3.
2012011641: JULIUS BAUM - Romanische Baukunst in Frankreich. Bauformen-Bibliothek, 3.
2012010781: JULIUS BAUM - Romanische Baukunst in Frankreich Bauformen-Bibliothek, 3.
2012011674: JULIUS BAUM - Romanische Baukunst in Frankreich Bauformen-Bibliothek, 3; 2. erweiterte Auflage
2012010308: FRITZ BAUMGART - Geschichte der abendländischen Plastik von den Anfängen bis zur Gegenwart.
2012012275: F BAUMGART - Ober-Italien : Kunst, Kultur und Landschaft zwischen den Oberitalienischen Seen und der Adria. DuMont Kunst-Reiseführer
2012115992: F J BAUMGARTNER - Louis XII.
2012115892: REINHOLD BAUMSTARK - Das Goldene Rossl : ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400.
2012011344: URSULA BAURMEISTER; MARIE-PIERRE LAFFITTE - Des livres et des rois : la bibliothèque royale de Blois.
2012146386: M BAXANDALL - The Limewood Sculptors of Renaissance Germany.
2012115963: JEAN-PIERRE BAYARD - Le sacre des rois. Plein feux 2.
2012015366: DIE HOFKUNST KAISER LUDWIGS DES BAYERN. - R Suckale
2012015634: LA TAPISSERIE DE BAYEUX. - F M Stenton
2012013793: GERMAIN BAZIN - La peinture Italienne aux XIVe et XVe siècles.
2012115808: COLLETTE BEAUNE - Le miroir du pouvoir.
2012014518: J A BECHERER - Pietro Perugino : master of the Italian Renaissance.
2012010333: JAMES H BECK - The baptistry doors, Florence
2012012132: P J BECKER - Aderlass und Seelentrost : die âĹberlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln.
2012012261: ULRICH THIEME; FELIX BECKER - Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart.
2012014636: WENDY BECKETT; GEORGE PATTISON - Pains of glass : the story of the Passion from King's College Chapel, Cambridge.
2012013142: LUCY BECKETT; ANGELO HORNAK - York Minster.
2012136162: JOHN BECKWITH - Caskets from Cordoba.
2012011231: JOHN BECKWITH - The art of Constantinople : an introduction to Byzantine art, 330-1453.
2012012861: J BECKWITH - Die Kunst des frühen Mittelalters : karolingische, ottonische und romanische Kunst.
2012010079: J B BEDAUX; A M KOLDEWEIJ - Annus quadriga mundi : opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
2012012365: J B BEDAUX; A M KOLDEWEIJ - Annus quadriga mundi : opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
2012011469: J B BEDAUX; A M KOLDEWEIJ - Annus quadriga mundi : opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
2012012623: J B BEDAUX; A M KOLDEWEIJ - Annus quadriga mundi : opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
2012013043: P BEEKHUIS; J VAN DER HAAR; ET AL - 'Niets kan haar glans verdoven' : 350 jaar Bijbel in Statenvertaling.
2012017026: AJM BEENAKKER - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545 - 1569.
2012010347: HERMANN BEENKEN - Romanische Skulptur in Deutschland (11. und 12. Jahrhundert) Handbücher der Kunstgeschichte.
2012136123: BEER, E J - Die Glasmalereien der Schweiz vom 12. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts. Corpus Vitrearum Medii Aevi. Schweiz Band I.
2012012392: A N BEETS; H L PH LEEUWENBERG - De Archieven in Utrecht. Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, deel 11.
2012010542: EGBERT HAVERKAMP-BEGEMANN; MUSEUM BOYMANS- VAN BEUNINGEN (ROTTERDAM) - Vijf eeuwen tekenkunst : tekeningen van Europese meesters
2012010285: PAUL BEGHEYN; ELS PETERS; COMMANDERIE VAN SINT-JAN (NIJMEGEN, NETHERLANDS); GEMEENTEARCHIEF NIJMEGEN. - Gheprint te Nymeghen : Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers, 1479-1794 Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen, nr. 6. ""Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling ""Gheprint te Nymeghen"" in het Nijmeegs Museum ""Commanderie van Sint-Jan"" van 15 september t/m 21 oktober 1990.""
2012115870: SYLVIE BEGUIN; JACQUELINE BRUNET, ROMANISTIN FRANKREICH ET AL - Les Granvelle et l'Italie au XVIe siecle : le mecenat d'une famille.
2012010396: ADOLF BEHNE - Alte deutsche Zeichner : Meisterwerke deutscher Graphik von den Karolingern bis zum Barock
2012015657: GLANS DER GOUDSE GLAZEN : CONSERVERING 1981-1989, EEN GESCHIEDENIS VAN BEHOUD EN BEHEER. - R W Bogtman; C Coebergh-Suroe
2012010798: OLIVIER BEIGBEDER - Lexique des symboles. Introductions à la nuit des temps, 5.
2012011901: M BEILMANN; M M VAN ZANTEN; R JANSSEN; R W M DE BEER ET AL - Im Kreuz ist unser Heil = In cruce salus = In het kruis is ons heil : 800 Jahre Klosterleben : 1210-2010, das Kultererbe der Kreuzherren in Westeuropa.
2012075294: THOMAS BEIN - Liebe und Erotik im Mittelalter.
2012012058: STEPHAN BEISSEL - KunstschâÄ°tze des Aachener Kaiserdomes. Werke der Goldschmiedekunst, Elfenbeinschnitzerei und Textilkunst.
2012012055: STEPHAN BEISSEL - Vaticanische Miniaturen. Quellen zur Geschichte der Miniaturmalerei.
2012012536: S BEISSEL - Die Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Reprint of the ed. Freiburg, 1910.
2012016055: TH M P BEKKERS; CH N J MEIJSING; L WESTERWOUDT - De kathedraal van Haarlem.
2012010894: KRISTIN LOHSE BELKIN; CARL DEPAUW; RUBENSHUIS (ANTWERP, BELGIUM) - Beelden van de dood : Rubens kopieert Holbein
2012011966: G DUPARC DE BELLEGARDE - Histoire abrÃàgÃàe de l'Eglise mÃàtropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la rÃàvolution, arrivÃàe dans les sept Provinces-Unies des Pay-Bas, sous Philippe II, jusqu'âÄ¡ l'an 1784. 3d ed.
2012014479: CLAUDIO BELLINATI - Beni culturali ecclesiastici : significato, promozione, valorizzazione : manuale per studenti di scuole superiori e operatori nel patrimonio storico-artistico.
2012014149: L BELLOSI - Giotto.
2012015717: P BELPERRON - La croisade contre les Albigeois et l'union de Languedoc a la France (1209-1249).
2012012219: H BELTING, C. KRUSE - Die Erfindung des Gemaldes : das erste Jahrhundert der niederlandischen Malerei.
2012013595: O BENESCH, E BENESCH - Collected writings of Otto Benesch. Vol.3, German and Austrian art of the 15th and 16th centuries.
2012017501: O BENESCH - Rembrandt. 292 Teekeningen verzameld door Otto Benesch.
2012011415: OTTO BENESCH; ERWIN M AUER - Die Historia Friderici et Maximiliani. Denkmäler deutscher Kunst.
2012011033: HERMANN BENGTSON - Philipp und Alexander der Grosse : die Begründer der hellenistischen Welt
2012014706: GERTRUD BENKER - Christophorus : Patron der Schiffer, Fuhrleute und Kraftfahrer ; Legende, Verehrung, Symbol.
2012013833: SIGMUND BENKER - Glossarium artis 4 : Paramente und Bücher der christlichen Kirchen. = Parements et livres des eglises chretiennes.
2012012459: GERTRUD BENKER - Christophorus : Patron der Schiffer, Fuhrleute und Kraftfahrer ; Legende, Verehrung, Symbol.
2012012613: ROBERT BENNETT - Torshalla kyrka : Vasterrekarne Harad, Sodermanland.
2012011112: IVAN BENTCHEV; EVA HAUSTEIN-BARTSCH - Ikonen : Restaurierung und naturwissenschaftliche Erforschung : Beiträge des internationalen Kolloquiums in Recklinghausen 1994
2012017493: IVAN BENTCHEV - Engelikonen im Ikonen-Museum Recklinghausen. Monographien des Ikonen-Museums recklinghausen. Band VII herausgegeben von Eva Haustein-Bartsch und Ferdinand Ullrich.
2012167114: IVAN BENTCHEV - Engelikonen. machtvolle Bilder himmlischer Boten.
2012156806: JOHN F BENTON - Town origins. The evidence from medieval England. Problems in European Civilization.
2012013697: ADRIAN DIETRICH BENTSCHNEIDER - Der Totentanz in der St.-Petri-Kirche zu Wolgast : eine Bilderfolge von Caspar Siegmund Köppe anno 1700.
2012013748: RICHARD BENZ - Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine.
2012012082: B BENZON ; E KJERSGAARD - Vore gamle kirker og klostre (our old churches and convents).
2012156730: PETRUS BERCHORIUS - De Formis Figurisque Deorum. Textus E Codice Brux. , Bibl. Reg. 863-9 Critice Editus.
2012014763: B G BERENSON - De Italiaanse schilders van de Renaissance.
2012012823: E A VAN BERESTEYN - Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept der Nieuwe Kerk te Delft.
2012013312: MARISKA VAN DEN BERG; ET AL - De Samaritaan, Barmhartigheid nu : een kunstmanifestatie in het Corvershof van de Protestantse Diaconie Amsterdam met Maria Barnas & Nathalie Bruys, Cuny Janssen, Jeroen Kooijmans, Klaske Oenema, Julika Rudelius.
2012012797: H M VAN DEN BERG, R STEENSMA - Nederlandse monumenten in beeld. Groningen, Friesland, Drenthe.
2012014591: HERMA M VAN DEN BERG; WYBE JAPPE ALBERTS - Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel. Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.
2012011064: ERNST BERGER - Die Maltechnik des Altertums : nach den Quellen, Funden, chemischen Analysen und eigenen Versuchen.
2012010959: CLAUDINE HUGONNET-BERGER; MICHEL ROSSO; ET AL - The Hôtel-Dieu at Beaune
2012115937: WILHELM BERGES - Die Furstenspiegel des hohen und spaten Mittelalters
2012013107: L PH C VAN DEN BERGH - Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste Afdeeling: Tot het einde van het Hollandsche Huis. Eerste deel.
2012017074: W BERGHUIS - Langs de oude Zuidhollandse kerken. Kuststrook en Rijnland,
2012010265: ULRIKE BERGMANN - Das Chorgestühl des Kölner Domes Jahrbuch (Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz), 1986/87.
2012012198: ULRIKE BERGMANN - Die Holzskulpturen des Mittelalters (1000-1400).
2012017479: ANNA BERGMANS (ED.) - Leuven in de late middeleeuwen. Dirk Bouts, Het Laatste Avondmaal.
2012011394: ILONA BERKOVITS - Corvinen : Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
2012011416: ILONA BERKOVITS - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
2012011564: ILONA BERKOVITS - Corvinen : Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
2012016765: KO?NIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN - Verzeichnis der in der Formerei der Ko?nigl. Museen ka?uflichen Gipsabgu?sse.
2012013794: GEORGES BERNAGE; ANNE COURTILLÉ; MARC MÉGEMONT - La basse Auvergne médiévale : en hommage à Guillaume Revel et Gabriel Fournier.
2012015637: SAINT BERNARD, L'ART CISTERCIEN. - G Duby Grands bâtisseurs, 1.
2012011034: SOTHEBY PARKE BERNET & CO. - Western illuminated manuscripts : the property of the John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island ... which will be sold by auction by Sotheby Parke Bernet & Co ... day of sale, Monday, 18th May 1981.
2012010531: MARIANNE BERNHARD - Rembrandt
2012013382: MARIANNE BERNHARD - Hans Baldung Grien : Handzeichnungen, Druckgraphik.
2012010329: MAX BERNHART - Medaillen und Plaketten Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler, 1.
2012010107: WALTER BERSCHIN - Die Palatina in der Vaticana : eine deutsche Bibliothek in Rom.
2012010962: JEAN EUGÈNE BERSIER - Jean Duvet, le maître à la licorne, 1485-1570?
2012017063: E BERTAUX - Donatello. Les Maitres d'Art
2012010311: GIOVANNA GAETA BERTELÀ - Donatello Library of great masters.
2012014529: ANNE BERTHELOT; EGBERT BAQUÉ - Die Mythen um König Artus und den Heiligen Gral.
2012013240: B BERTOLI, A NIERO - The Mosaics of St. Mark's. A Biblical itinerary. Artistic guides Electa.
2012012063: A BERTRAM - Hildesheims kostbarste KunstschâÄ°tze : eine Auswahl religiËÜser Kunstwerke in Sankt Bernwards Stadt.
2012011880: SIMONE BERTRAND - La tapisserie de Bayeux et la maniËre de vivre au onziËme siËcle. La nuit des temps 2
2012012703: SIMONE BERTRAND - La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle. La nuit des temps 2
2012010466: JACQUES BESANÇON - Flämische Zeichnungen des XV. und XVI. Jahrhunderts Hyperionmeisterzeichnungen.
2012012926: HARTWIG BESELER - Kunst-Topographie Schleswig-Holstein. Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein (Munich, Germany), 10. Bd.
2012014025: LAWRENCE L BESSERMAN - Chaucer's biblical poetics.
2012014557: BESTEMAN, J.C. - Hollandse studiën 8. Hollandse studiën
2012010019: GERD BETZ; LUIGI MICHELINI TOCCI - Das evangeliar des II. Vatikanischen Konzils : Urb. lat. 10. Belser-Faksimile-Editionen aus der Biblioteca apostolica Vaticana.
2012075252: KLAUS GEREON BEUCKERS; JOHANNES CRAMER; MICHAEL IMHOF - Die Ottonen : Kunst, Architektur, Geschichte.
2012012716: KLAUS GEREON BEUCKERS - Rex iubet. Christus imperat : Studien zu den Holztüren von St. Maria im Kapitol und zu Herodesdarstellungen vor dem Investiturstreit.
2012016054: H DE BEUKELAER - Uit Bethlehem geboren : de geschiedenis van de katholieken in Gaanderen
2012013431: HELMUT BEUMANN; ET AL - Karl der Grosse: Lebenswerk und Nachleben.
2012156980: P. TH. VAN BEUNINGEN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie, 1525-1576. Maaslandse monografiee?n. no. 5.
2012014581: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Houtsneden, XVe, XVIe en XVIIe eeuw.
2012010172: PAOLO BIAVATI; JEANNE ORIOLI VAN DEN BOSSCHE; GAETANO MARCHETTI - Antiche sculture lignee in Bologna. Opere di documentazione di storia e d'arte, 4.
2012011978: GIULIANA BIAVATI - Le acquasantiere del Museo Luxoro.
2012015378: THE ARTISTS OF THE WINCHESTER BIBLE. - Walter Oakeshott English paintings of the twelfth century.
2012012243: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BIBLIOPHILIE - Bulletin du bibliophile. 15 vols. 1999/2; 2000/1; 2003-2005; 2006/2; 2007-2008; 2009/1;2011/2
2012010447: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK (NETHERLANDS); RIJKSMUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek : acht eeuwen verluchte handschriften Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, 17 december 1980--15 maart 1981.
2012010435: ALBERT I-BIBLIOTHEEK - Rijkdom van de Schotse bibliotheken. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de Albert I-bibliotheek, Brussel, 2 febr.-6 april 1963.
2012011348: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK (NETHERLANDS); RIJKSMUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek : acht eeuwen verluchte handschriften Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, 17 december 1980--15 maart 1981.
2012014686: WOLFGANG BICKEL - Die Kirche Zum Heiligen Blut in Armsheim als Spiegel ihrer Zeit.
2012014733: PAUL BIDAULT - Etains religieux XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles.
2012014130: MARTIN BIDDLE; MICHEL ZABÉ; GARO NALBANDIAN; YORAM TSAFRIR; ET AL - Die Grabeskirche in Jerusalem.
2012010584: LUDWIG BIELER - Ireland, harbinger of the Middle Ages. 1st English ed. Translation of: Irland, Wegbereiter des Mittelalters.
2012011580: JOS A A M BIEMANS - Middelnederlandse Bijbelhandschriften. Corpus sacrae scripturae Neerlandicae medii aevi / Catalogus
2012010084: JUSTUS BIER - Tilman Riemenschneider : ein Gedenkbuch hrsg. und eingel. von Justus Bier.
2012013949: MICHAEL BIERWIRTH - Tizians Gloria. Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 15.
2012014242: P BIESBOER; MARTINA SITT; MARVIN ALTNER; HAMBURGER KUNSTHALLE.; ET AL - Vergnügliches Leben, verborgene Lust. Holländische Gesellschaftsszenen von Frans Hals bis Jan Steen.
2012013953: P BIESBOER - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray : vier schilders in één gezin.
2012016953: J BIJLOOS - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
2012012122: G¸NTHER BINDING; BARBARA KAHLE - 2000 Jahre Baukunst in KËÜln.
2012014554: C BINGHAM - Darnley : a life of Henry Stuart, Lord Darnley, consort of Mary Queen of Scots.
2012012458: MARCUS BINNEY; PETER BURMAN - Change and decay : the future of our churches.
2012115811: PAUL BINSKI, STELLA PANAYATOVA - The Cambridge Illuminations. Ten centuries of Book Production in the Medieval West.
2012012616: P BINSKI - Medieval death : ritual and representation.
2012012615: P BINSKI - Medieval death : ritual and representation.
2012012399: LINUS BIRCHLER; ET AL - Frühmittelalterliche Kunst in den Alpenländern = Art du haut moyen age dans la region alpine = Arte dell'alto medio evo nella regione alpina : actes du IIIe Congrès international pour l'étude du haut moyen âge, 9-14 septembre 1951.
2012136267: BERNHARD BISCHOFF - Manuscripts and libraries in the age of Charlemagne. Cambridge studies in palaeography and codicology, 1.
2012011528: BERNHARD BISCHOFF - Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Grundlagen der Germanistik, 24.
2012167212: FONDATION MONA BISMARCK - Catalogue d'exposition: icones millenaire du bapteme de la Russie 988-1988.
2012011853: MANFRED BISSINGER - Kreta : Byzantinische Wandmalerei. M¸nchener Arbeiten zur Kunstgeschichte und ArchâÄ°ologie, Bd. 4.
2012010920: ALIN JANSSENS DE BISTHOVEN; R A PARMENTIER - Le Musée communal de Bruges. Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, no. 1.
2012065037: P BITTER; SEBASTIAAN OSTKAMP; ROB ROEDEMA - De beerput als bron : archeologische vondsten van het dagelijks leven in het oude Alkmaar.
2012065044: JOAN BLAEU, PETER VAN DER KROGT - Atlas maior of 1665 : all 113 maps of England, Scotland and Ireland ; ""the greatest and finest atlas ever published ; based on the copy in the Österreichische Nationalbibliothek. 1, Anglia.
2012065046: JOAN BLAEU, PETER VAN DER KROGT - Atlas maior of 1665 - Hispania, Portugallia, Africa & America ""the greatest and finest atlas ever publishes"" ; based on the copy in the Österreichische Nationalbibliothek, Wien.
2012065045: JOAN BLAEU, PETER VAN DER KROGT - Atlas maior of 1665 : all 113 maps of England, Scotland and Ireland ; ""the greatest and finest atlas ever published ; based on the copy in the Österreichische Nationalbibliothek. 2, Scotia and Hibernia
2012017622: STEVE BLAKE, SCOTT LLOYD - Pendragon : the true history of Arthur.
2012014443: P LE BLANC; A A G GAALMAN; ET AL - Kerkelijk zilver : negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
2012014008: ALBERT BLANKERT; JOHN MICHAEL MONTIAS; GILLES AILLAUD. - Vermeer.
2012014135: ALBERT BLANKERT; FLORENCE DE GRAAF; ET AL - Het zuiden tegemoet : De landschappen van Herman van Swanevelt 1603-1665.
2012011731: EVE BLAU - Ruskinian Gothic : the architecture of Deane and Woodward, 1845-1861.
2012011566: JAN BLESS - Die Bibel : das Geschehen des Alten und Neuen Testaments in Zeugnissen abendländischer Plastik.
2012014483: R A J M BLIJLEVENS - Sint-Servaaskerk Maastricht 1 Restauratieplan 1983 ; 2 Ruimte voor liturgie.
2012012726: PHILIP BLISS; BERNARD QUARITCH (FIRM) - Bookhands of the Middle Ages, part II.
2012011059: PETER BLOCH - Das Reichenauer Evangelistar : codex 78 A 2 aus dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz Berlin. Glanzlichter der Buchkunst, 5.
2012010101: PETER BLOCH - Skulpturen des 19. Jahrhunderts im Rheinland
2012157512: MARC BLOCH - French rural history: An essay on Its basic characteristics.
2012011849: P BLOCH, H SCHNITZLER - Die Ottonische KËÜlner Malerschule.
2012011282: PETER BLOCH - Das Reichenauer Evangelistar : codex 78 A 2 aus dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz Berlin. Glanzlichter der Buchkunst, 5.
2012157004: MARC BLOCH - Me?langes historiques.
2012024876: M BLOCH - La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes.
2012157522: WILLEM PIETER BLOCKMANS - De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506). Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie?, Klasse der Letteren, nr. 90.
2012013326: W P BLOCKMANS; MARIKE VERSCHOOR; WILLIAM OOSTENDORP; ET AL - De kracht van het geloof. De wording van Europa.
2012013729: REIN BLOEM - De weg der wonderen : pelgrims tussen Pavia en Rome.
2012157548: P.J. BLOK - Geschiedenis eener Hollandsche stad : eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd.
2012011202: DIRK VIS BLOKHUYZEN - Description des estampes qui forment l'Suvre gravé de Dirk de Bray.
2012016762: J BLOKKER - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland, 1889-1989.
2012014793: PAMELA Z BLUM - Early Gothic Saint-Denis : restorations and survivals.
2012012290: UTA-RENATE BLUMENTHAL - Gregor VII. : Papst zwischen Canossa und Kirchenreform.
2012054923: A BLUNT - The French drawings in the collection of his majesty the King at Windsor Castle.
2012054924: A BLUNT, H COOKE - The Italian drawings at Windsor Castle. Roman drawings of the XVII and XVIII centuries.
2012012199: ARTHUR E R BOAK; WILLIAM G SINNIGEN - A history of Rome to A.D. 565. 5th ed.
2012011377: NICOLAS BOCK ET AL. - Kunst und Liturgie im Mittelalter. Akten des internationalen Kongresses der Bibliotheca Hertziana und des Nederlands Instituut te Rome, Rom, 28.-30. September 1997. Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 33
2012017005: FJJ BOCK; MAH WILLEMSEN - Antiquite?s sacre?es conserve?es dans les anciennes colle?giales de S. Servais et de Notre-Dame a? Maestricht.
2012014473: H BOCK - Die Chronik Eisenberger : Edition und Kommentar : bebilderte Geschichte einer Beamtenfamilie der deutschen Renaissance, Aufstieg in den Wetterauer Niederadel und das Frankfurter Patriziat. Schriften des Historischen Museums Frankfurt, Bd. 22.
2012011993: F BOCK - Rheinlands Baudenkmale des Mittelalters.
2012010215: WILHELM VON BODE - Florentiner bildhauer der renaissance.
2012010321: WILHELM VON BODE - Die italienische Plastik. Handbücher der Königlichen Museen zu Berlin. [Bd. 1]; Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz.; Handbücher der Staatlichen Museen zu Berlin.
2012010358: WILHELM VON BODE; KÖNIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN. - Italienische Bildhauer der Renaissance : Studien zur Geschichte der Italienischen Plastik und Malerei auf Grund der Bildwerke und Gemälde in den Königl. Museen zu Berlin
2012010867: WILHELM BODE - Die italienische Plastik. Handbücher der Königlichen Museen zu Berlin. [Bd. 1]; Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz.; Handbücher der Staatlichen Museen zu Berlin.
2012010707: SASKIA DE BODT; RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. - Schilderen met gouddraad en zijde Exhibition catalog.
2012010710: SASKIA DE BODT; RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. - Schilderen met gouddraad en zijde Exhibition catalog.
2012011368: ALBERT BOECKLER -
2012012808: ALBERT BOECKLER -
2012011364: ALBERT BOECKLER - Deutsche Buchmalerei Gesamtausg. der 2 Blauen Bücher: ""Deutsche Buchmalerei vorgotischer Zeit"", 61.-85. Tsd. und ""Deutsche Buchmalerei der Gotik"", 1.-25. Tsd.
2012156671: D.E.H. DE BOER, J.W. MARISLJE - Nederlanden in de late Middeleeuwen.

Next 1000 books from Antiquariaat Hieronymus Bosch[an error occurred while processing this directive]

9/14