Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40952: PRINS, SONJA - Nieuwe proeve in strategie. Gedichten.
44161: PRINS, SONJA - Kolibri.
19335: PRINS, LODEWIJK - Multatuli en het spel van koningen.
22954: PRINS & GERBEN WYNIA (RED.), RAYMUND - In de tweede werkelijkheid. Herinneringen van en aan C.O. Jellema.
16207: PRINS, ARIJ - De Heilige Tocht.
43055: PRINS, SONJA - Brieven aan mijn zuster 3. Ons lichaam & 4. De mannelijke god.
35341: PRINS, ARIJ - Een koning.
5036: PRINS, ARIJ - Een koning.
24012: PRINSEN, E.D. - Onwetendheid. 22 gedichten en gedachten.
37130: PROCOPIUS - The Anecdota or Secret History.
30603: PROKOFJEV, SERGEJ - Dagboek 1907-1933. Een keuze.
10772: PROKOSCH, FREDERIC - Storm en echo.
11323: PROKOSCH, FREDERIC - Negen dagen naar Mukalla.
28619: PROUDHON, PIERRE-JOSEPH - Wat is eigendom? Onderzoek naar de beginselen van recht en bestuur.
35020: PROUST, MARCEL - Sodom en Gomorra I.
41315: PROUST, MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes 1.
45786: PROUST, MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes 1-3.
30882: PROUST, MARCEL - Plaatsnamen: de naam.
34493: PROUST, MARCEL - De gevangene I.
28406: PROUST, MARCEL - Bekentenis van een jong meisje. Verhalen en poëzie.
30947: PROUST, MARCEL - In de schaduw van de bloeiende meisjes 1-3.
22666: PROUST, MARCEL - Brieven 1885-1906.
31419: PROVO - De Teleraaf.
39499: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
45131: PRUDHOMME S.J. (PS.), PATER ANASTASE - Annum veritatis.
843: PRUDHOMME S.J. (PS.), PATER ANASTASE - Annum veritatis.
46290: PRUIS, MARJA - De Nijhoffs en ik - of de gevolgen van een genre.
19087: PURDY, JAMES - The Blue House. Twenty-four poems.
19072: PURDY, JAMES - Brawith, a story.
19079: PURDY, JAMES - Kitty Blue, ein Märchen.
19073: PURDY, JAMES - Brawith, a story.
40177: PURDY, JAMES - In the night of time and four other plays.
40099: PURDY, JAMES - De gewaden der levenden.
40112: PURDY, JAMES - In the night of time and four other plays.
9972: PURDY, JAMES - Kleur van duisternis.
862: PURDY, JAMES - Kitty Blue, ein Märchen.
40966: PURDY, JAMES - Malcolm.
19081: PURDY, JAMES - Kitty Blue, ein Märchen.
4016: QUEIROZ, EÇA DE - De misdaad van pater Amaro.
10159: QUEIROZ, EÇA DE - De mandarijn.
45436: QUENEAU, RAYMOND - 18 sonnetten.
25836: QUENEAU, RAYMOND - Odile.
8800: QUENEAU, RAYMOND - Dagboek van Sally.
8801: QUENEAU, RAYMOND - Droomheld.
8802: QUENEAU, RAYMOND - De zondag des levens.
16855: QUENEAU, RAYMOND - Mijn moeder zong.
34616: QUENEAU, RAYMOND - Zazie in de metro.
20934: QUENEAU, RAYMOND - We zijn altijd te aardig voor vrouwen.
8799: QUENEAU, RAYMOND - Een barre winter.
12965: QUENEAU, RAYMOND - Een barre winter.
19702: QUENNELL (ED.), PETER - Vladimir Nabokov. A tribute.
19004: QUEVEDO, FRANCISCO DE - Dromen.
15752: QUILLER-COUCH, A.T. - The sleeping beauty and other fairy tales from the Old French.
45731: QUINCEY, THOMAS DE - De Engelsche postwagen.
42553: QUINCEY, THOMAS DE - De Engelse postwagen, gevolgd door Over moord beschouwd als een der schone kunsten.
2313: RAAF, K.H. DE - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kritikus.
39835: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel.
41271: RABELAIS - Verzamelde werken.
23714: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel.
42728: RABOU, THEO - Schrijven heeft geen enkele zin... Bibliografie van de reguliere en bibliofiele uitgaven van L.H. Wiener.
41467: RACINE, JEAN - Oeuvres complètes I. Théatre - Poésies.
40947: RACINE, JEAN - Prodederen. Komedie in drie bedrijven.
44380: RADCLIFFE, ANN - The Mysteries of Udolpho. A Romance.
45412: RADIGUET, RAYMOND - Het bal van graaf d'Orgel.
37879: RADIGUET, RAYMOND - Van de liefde bezeten / Het bal van graaf d'Orgel.
44321: DE RAEDT (= WILLEM KAREL VAN LOON), PETER - Stijlbloempjes.
44322: DE RAEDT (= WILLEM KAREL VAN LOON), PETER - Stijlbloempjes.
44340: DE RAEDT (= WILLEM KAREL VAN LOON) E.A. (RED.), PETER - Stijl. Maandschrift der officieuze sociëteit gewijd aan kunst en wetenschap. Nr 3.
16395: RAERDON, CHRIS - Foto van Marja Kok en Joop Admiraal als Maarten en Vera Klein.
40951: RAES, HUGO - Een tijdelijk monument.
8765: RAES, HUGO - Handgeschreven brief met getypte bijlage.
29109: RAES, HUGO - Een tijdelijk monument.
23721: RAMOS, GRACILIANO - Angst. Roman.
19995: RAMOS, GRACILIANO - São Bernardo. Roman.
18558: RAP, THOMAS - Verzamelde gedichten.
46375: RAP, THOMAS - Villa. Mieterse gedichten.
34435: RASTER - Raster 103: Kijken.
45338: RAUCAT, THOMAS - Twee verhalen.
11015: RAWIE, JEAN PIERRE - Intensive care.
40223: RAWIE, JEAN PIERRE - Oude gedichten.
11013: RAWIE, JEAN PIERRE - Woelig stof.
13342: RAWIE, JEAN PIERRE - Onmogelijk geluk.
37717: RAWIE, JEAN PIERRE - Geleende tijd.
35547: RAWIE, JEAN PIERRE - Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten.
37715: RAWIE, JEAN PIERRE - Woelig stof.
31381: RAY, MAN - Clin d'oeil.
43531: REDEKER (INL.), HANS - Bantzinger tekenaar.
28754: REED, LOU - Emotion in Action.
34615: REED, JOHN - Tien dagen die de wereld deden wankelen - reportage.
13156: REESER (SAMENSTELLING), EDUARD - Verzamelde geschriften.
45798: REGNERUS, JANNIE - Maan en ik.
32936: REGT, J.K. DE - Uit Melpomene's bruidkorf. Blijspelen voor goude, zilveren, koperen en groene bruiloften.
22888: REICH-RANICKI, MARCEL - Thomas Mann en de zijnen.
44555: REICHMANN, SEBASTIAN - Voor een mystiek complot / Pour un complot mystique.
18002: REIGERSBERCH, MARIA VAN - De diepste krochten en andere vertelsels.
11697: REIJT, VIC VAN DE - Twee handgeschreven brieven en drie kaarten aan Hans van Straten.
42245: REIJT E.A., VIC VAN DE - De Parelduiker 2001 - 4/5 Willem Elsschot (1882-1960).
22922: REIJT, VIC VAN DE - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
32532: REINDERS, TOBIAS - Flessenpost. Gedichten.
25784: REINTS, MARTIN - Het is nacht.
10920: REITSMA, ANNEKE - 'In de taal zelf verscholen'. Over de poëzie van Ida Gerhardt.
32369: REITZ, F.W. - Sestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte.
8805: RENARD, JULES - Zo zijn onze dieren. Natuurlijke historietjes.
33105: RENARD, JULES - Peenhaar.
15868: RENARD, JULES - Dagboek1887-1899 en 1900-1910.
995: RENARD, JULES - Journal.
19519: RENDERS, HANS - Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert.
24800: RENDERS, HANS - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra.
26105: RENTES DE CARVALHO, J. - Portugal, de bloem en de sikkel.
38029: RENTES DE CARVALHO, J. - Het miljoen. Herinneringen en andere verzinsels.
37988: RENTES DE CARVALHO, J. - De juwelier en andere verhalen.
21816: REUS (RED.), TJERK DE - Dader van het woord. Over Ad den Besten.
9169: REVE, GERARD - Brieven aan kandidaat katholiek A 1962-1969.
39167: REVE, GERARD - Op weg naar het einde.
3030: REVE, GERARD - Roomse heisa.
7850: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van pratende Reve.
41458: REVE, GERARD - Gossamer - Herfstdraden.
3572: REVE, KAREL VAN HET - Zie ook onder Mozes.
4731: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
18500: REVE, GERARD - Originele foto van Reve, signerend in een boekhandel.
6837: REVE, G.K. VAN HET - 'Gezond leven' in Soma 15/16.
18363: REVE, GERARD - Een circusjongen.
2054: REVE, KAREL VAN HET - Marius wil niet in Joegoslavië wonen.
16768: REVE, GERARD - Twee brieven van Gerard Reve aan Raymond van Heusden.
44696: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - Tien vrolijke verhalen.
3981: REVE, GERARD - Brieven aan Wim B. 1968-1975.
45088: REVE, GERARD - Verhalen. Tien vrolijke verhalen en Vier wintervertellingen.
4490: REVE, G.K. VAN HET - De ondergang van de familie Boslowits.
13636: REVE, G.K. VAN HET - Op weg naar het einde.
31349: REVE, G.K. VAN HET - Vier pleidooien.
6840: REVE E.A., KAREL VAN HET - Nabokov-nummer van Soma, nr 18/19.
31410: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - A Prison Song in Prose.
3884: REVE, GERARD - Lekker kerstbrood.
612: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
25001: REVE, GERARD - Kladbriefje voor een voorleessessie.
31466: REVE, GERARD - Oud en eenzaam.
24140: REVE, KAREL VAN HET - 'Het schrijverschap van Multatuli' in Over Multatuli 16.
10263: REVE, GERARD - Brieven aan Ludo P. 1962-1980.
6839: REVE, G.K. VAN HET - 'Liefde Zonder Naam' in Soma 20/21.
46084: REVE, GERARD - Typoscript eerste drie regels van 'Blood'.
45574: REVE, GERARD - Werther Nieland.
6206: REVE, GERARD - Het lieve leven.
1103: REVE, KAREL VAN HET - De literator en de holbewoner. Ivan Toergenjev en Lev Tolstoj.
27722: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van pratende Reve.
815: REVE, GERARD - Schoon Schip.
11980: REVE, GERARD - Brieven aan geschoolde arbeiders.
41700: REVE, GERARD - Oud en eenzaam.
18409: REVE, GERARD - Op zoek.
15282: REVE, G.K. VAN HET - De avonden.
11977: REVE, GERARD - Moeder en Zoon.
11704: REVE, GERARD - Handschrift, net en klad, van de 'Verantwoording' voor Archief Reve 1961-1980 (1982).
30335: REVE, GERARD - Zeergeleerde vrouwe.
29584: REVE, GERARD - Verzameld werk. Deel 4.
18516: REVE EN RUDY KOUSBROEK, GERARD - Je brief kwam net te laat.
3966: REVE, GERARD - Vier wintervertellingen.
4841: REVE, KAREL VAN HET - Apologie.
41459: REVE, GERARD - Werther Nieland.
18394: REVE, GERARD - Ik had hem lief.
45525: REVE, GERARD - Op weg naar het einde.
334: REVE, GERARD - Album Gerard Reve.
6836: REVE, G.K. VAN HET - 'De Taal der Liefde' in Soma 17.
329: REVE, GERARD - Moeder en Zoon.
420: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur.
42668: REVE, GERARD - Onscherpe foto van signerende Reve.
6706: REVE, KAREL VAN HET - 'The Moscow Fire of 1812 in Soviet historiography' in Analecta Slavica.
5787: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief uit het verleden'.
20438: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van voorlezende Reve voor microfoons.
23511: REVE, KAREL VAN HET - Luisteraars!
39658: REVE, GERARD - Ik bak ze bruiner. GK vh Reve leest 4 eigen sprookjes. Ep-tje.
18410: REVE, GERARD - Opstellen Nederlands.
18406: REVE, GERARD - Onze Vrienden, of een uitgever in de bocht.
21234: REVE, G.K. VAN HET - 'Het volle leven' in Soma 23.
18059: REVE, GERARD - Zeergeleerde vrouwe.
17041: REVE, KAREL VAN HET - 'Café de Kroon'.
27373: REVE, KAREL VAN HET - Rusland voor beginners.
22476: REVE, GERARD - Aanzet voor een autobiografische tekst in het Frans. Handschrift.
16397: REVE, GERARD - Foto van Rijk de Gooyer en Viviane de Muynck in 'De avonden'.
27234: REVE, GERARD - Zes gedichten.
40353: REVE, GERARD - Klad van inleiding. Handschrift.
6369: REVE & REMCO CAMPERT, G.K. VAN HET - Stemmen van schrijvers.
20519: REVE, G.K. VAN HET - 'Voor mijn zoon R.'.
43577: REVE, GERARD - Gerard Reve leest De Avonden.
3962: REVE, G.J.M. VAN HET - Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek.
37314: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
26273: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte.
5698: REVE EN JOTIE T'HOOFT, GERARD - Vier brieven.
46164: REVE, G.K. VAN HET - Verzameld werk.
45301: REVE, GERARD - Brieven aan Bernard S. 1965-1975.
13407: REVE, GERARD - Brief aan Simon Carmiggelt.
25095: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - A Prison Song in Prose.
3489: REVE, KAREL VAN HET - Nacht op de kale berg.
9001: REVE, GERARD - Zes gedichten.
341: REVE, G.K. VAN HET - Op weg naar het einde.
18364: REVE, GERARD - Een eigen huis.
31013: REVE, GERARD - Lieve jongens.
34988: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief door tranen uitgewist'.
13959: REVE, GERARD - Brieven aan Simon C. 1971-1975.
5785: REVE, G.K. VAN HET - 'Brief uit huize Algra'.
7849: REVE, GERARD - Zwart-wit foto van voorlezende Reve.
39920: REVE, GERARD - Het lieve leven.
7198: REVE, GERARD - Het Boek van het Violet en van de Dood.
8082: REVE, G.K. VAN HET - The acrobat and other stories.
23969: REVE, GERARD - Brieven aan Wimie 1959-1963.
45089: REVE, GERARD - Het zingend hart.
39614: REVEL, JEAN FRANÇOIS - On Proust.
17023: REVIUS, JACOB - Het Hoghe Liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht.
37926: REYM (= E.B. DE BRUYN), KAREL E. VAN - Bain vapeur.
41430: RIDDER & GUST VAN ROOSBROEK, ANDRÉ DE - Mannen en vrouwen van beteekenis. Charles Baudelaire.
9527: RIDLER, ANNE - The phoenix answered.
42719: RIEMSDIJK (IDEE), W. VAN - Het Nederlands Literatuur Kwartet.
8806: RIETDIJK-HELMER (SAMENST. EN RED.), MARIA L.A. - Steeds minder leren. De tragedie van de onderwijshervormingen.
6112: RIETVELD, GERRIT - Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur.
11816: RIETVELD, JAN - De stokroos. Nagelaten gedichten.
33180: RIJN (EN J.J. DEETMAN), G. VAN - Nicolaas Beets.
40502: RIJN, JEVGENI - Spiegelduister.
42782: RILKE, RAINER MARIA - De elegieën van Duino.
5755: RILKE, RAINER MARIA - Werke und Prosa aus dem Nachlass.
34948: RILKE, RAINER MARIA - Sieben Nedersaksisch.
33432: RILKE, RAINER MARIA - Auguste Rodin.
40462: RILKE, RAINER MARIA - De sonnetten aan Orpheus.
24367: RILKE, RAINER MARIA - Duineser Elegien/De elegieën van Duino.
9002: RILKE, RAINER MARIA - Zes gedichten.
10158: RILKE, RAINER MARIA - De elegieën van Duino.
41409: RIMBAUD, ARTHUR - It dronkene skip / Het dronken schip.
36577: RIMBAUD, ARTHUR - Illuminations.
24380: RIMBAUD, ARTHUR - Gedichten.
40759: RIMBAUD, ARTHUR - Illuminations.
36221: RIMBAUD, ARTHUR - Verzamelde prozagedichten.
27870: RIMBAUD, ARTHUR - Verzamelde prozagedichten.
36675: RIMBAUD, ARTHUR - Vinyl - Poèmes dits par Michel Vitold.
9005: RIMBAUD, ARTHUR - De dronken boot.
36774: RIMBAUD & PAUL VERLAINE, ARTHUR - Obscene gedichten.
12005: RIMBAUD, ARTHUR - Gedichten.
28859: RIMBAUD & PAUL VERLAINE, ARTHUR - Obscene gedichten.
46146: RIMBAUD, ARTHUR - La chasse spirituelle.
44645: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres complètes.
34120: RINSER, LOUISE - Ein Bündel weisser narzissen und andere Erzählungen.
44749: RITSCHL, GIZA - Gedichten.
40568: RITSCHL, GIZA - Liederen.
37164: RITSOS, YANNIS - Exile & Return. Selected Poems 1967-1974.
39655: RITTER, P.H. - Foto van P.H. Ritter die een lintje krijgt opgespeld t.g.v. zijn 65ste verjaardag.
17857: RITTER, P.H. - De apologie van den misdadiger.
17858: RITTER, P.H. - De apologie van den misdadiger.
15715: RIVES CHILDS, J. - Casanova.
40524: ROBBE-GRILLET, ALAIN - Het strand.
29063: ROBBE-GRILLET, ALAIN - In het labyrinth.
8768: ROBBERS, HERMAN - Twee handgeschreven brieven.
11838: ROBBINS LANDON, H.C. - Het Mozart compendium.
36239: ROBINSON, TJALIE - Piekerans van een straatslijper.
44412: ROBINSON, TJALIE - Piekerans van een straatslijper.
33042: ROBINSON, LENNOX - Little Anthology of Modern Irish Verse.
44476: ROCHEFOUCAULD, LA - Oeuvres complètes.
45071: ROCHEFOUCAULD, LA - Maximen. Bespiegelingen/Portretten.
41235: RODENKO, PAUL - Over vrouwen en andere futiliteiten (of: Over mannen en andere enormiteiten). Aforismen.
24339: RODENKO, PAUL - De tarot, roos van steen.
41705: RODENKO, PAUL - Stilte, woedende trompet. Gedichten.
27420: RODENKO, PAUL - Nieuwe griffels, schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Claus.
12095: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
38805: ROEMER, ASTRID - Oost West Holland Best. Columns.
42480: ROEMER, ASTRID - De achtentwintigste dag. Briefboek.
42475: ROEMER, ASTRID - De orde van de dag.
43029: ROEMER (SAMENST.), ASTRID - Het vrolijke meisje. Verhalen van vrouwen die putten uit meer dan alleen de Nederlandse cultuur.
43002: ROEMER, ASTRID - Neem mij terug Suriname.
42985: ROEMER, ASTRID - Niets wat pijn doet.
42984: ROEMER, ASTRID H. - Was getekend.
42479: ROEMER, ASTRID - Nergens ergens.
915: ROEMERS VISSCHER, ANNA - Gedichten.
3644: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
39784: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Wat het oosten mij schonk.
39783: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Erasmus herdacht.
7803: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulain van Murhevna.
43558: ROLAND HOLST, A. - Sirenische kunst.
5720: ROLAND HOLST EN S. VESTDIJK, A. - Swordplay Wordplay.
15826: ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
45963: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
15709: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
11459: ROLAND HOLST, A. - Ik herinner mij.
15881: ROLAND HOLST, A. - Uitersten.
15880: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
46367: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met vijf houtsneden van Huub van der Weele.
7545: ROLAND HOLST, A. - Brieven.
37141: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
45330: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
15174: ROLAND HOLST & H. MARSMAN, A. - Tussen twee generaties. Briefwisseling (1922-1940).
5790: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
6424: ROLAND HOLST, A. - Roland Holst-nummer van De Gids.
24831: ROLAND HOLST, L.TH. LEHMANN, HENDRIK DE VRIES E.A., A. - Vertaald gedichten in Criterium, jg. 2, nr 5.
356: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
11713: ROLAND HOLST, ADRIAAN - Handgeschreven brief aan Rein Blijstra.
39785: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
12790: ROLAND HOLST, A. - Roland Holst-nummer van Maatstaf.
19003: ROLAND HOLST, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst.
15261: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
15243: ROLAND HOLST, A. - De dichter, de persoonlijkheid en het karakter.
15913: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde werken.
4847: ROLAND HOLST, ADRIAAN - Par dela les chemins.
8876: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
24783: ROLAND HOLST, R.N. - Leermeester en leerling. De brieven van R.N. Roland Holst aan J.S. Sjollema.
44764: ROLAND HOLST-VAN DE SCHAIK, HENRIËTTE - Wordingen. Een cyclus van liefde en vertrouwen.
35146: ROLAND HOLST, A. - Winterdageraad.
44312: ROLAND HOLST, A. - 'Hij was een man aan wonderen gewoon'. Een herinnering aan Herman Gorter.
46305: ROLAND HOLST, A. - Verzen.
11554: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
7624: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
43985: ROLAND HOLST, A. - In gevaar.
4920: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
43983: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
7418: ROLAND HOLST, A. - Alleen met de zee. Een keuze uit de gedichten.
40564: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
44793: ROLIN, OLIVIER - Gesmoorde woorden.
19821: ROLIN, OLIVIER - De leeuwenjager en Manet.
13455: ROLIN, OLIVIER - De uitvinding van de wereld.
13454: ROLIN, OLIVIER - Suite in het Crystal.
37171: ROLIN, OLIVIER - Vera Cruz.
22955: ROMIJN MEIJER, HENK - De wereld een dansfeest?
19501: ROMIJN MEIJER, HENK - Ode aan de veranderde situatie.
46235: ROMIJN MEIJER, HENK - Help will come to you!
22311: ROMIJN MEIJER, HENK - Kalenderverhalen.
7764: ROMIJN MEIJER, HENK - Help will come to you!
37986: ROMIJN MEIJER, HENK - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in de Dordogne.
37983: ROMIJN MEIJER, HENK - Bang weer. Verhalen.
46281: ROMIJN MEIJER, HENK - Hout.
37969: ROMIJN MEIJER, HENK - Misverstane huurders. Kritieken en essays.
37972: ROMIJN MEIJER, HENK - Lieve zuster Ursula. roman.
37973: ROMIJN MEIJER, HENK - Onder schoolkinderen. Verhalen.
37980: ROMIJN MEIJER, HENK - Amerikaantjes. Novelle.
38003: ROMIJN MEIJER, HENK - Help Will Come To You!
38004: ROMIJN MEIJER, HENK - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
37982: ROMIJN MEIJER, HENK - De prijs per vel. Verhalen.
27400: ROMIJN MEIJER, HENK - De Amerikaantjes. Novelle.
37981: ROMIJN MEIJER, HENK - Resten van jou en andere gedichten.
37976: ROMIJN MEIJER, HENK - Bon voyage, Napoléon en andere dorpsverhalen.
21303: ROMIJN MEIJER, HENK - Het kwartet.
39891: RONSARD, PIERRE DE - Sonnets pour Helene.
43629: ROOBJEE, PJEROO - Strelingen en Minnetucht.
25385: ROODUIJN, TOM - Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven.
43827: ROOY (HOOFDREDACTIE), MAX VAN - Hollands Diep.
36008: ROQUEBERT, MICHEL - De geschiedenis van de Katharen.
28807: ROS, MARTIN - Maarten 't Hart.
18167: ROS & EMILE BRUGMAN, MARTIN - Privé-domein 1966-1984.
32671: ROSA, JOÃO GUIMARÃES - Het uur en ogenblik van Augusto Matraga.
46296: ROSA, JOÃO GUIMARÃES - De derde oever van de rivier. Verhalen.
10197: ROSENBOOM, THOMAS - De mensen thuis.
41164: ROSENBOOM, THOMAS - Denkend aan Holland.
34482: ROSENBOOM, THOMAS - De nieuwe man.
16654: ROSENBOOM, THOMAS - Zoete mond.
11272: ROSENBOOM, THOMAS - Vriend van verdienste.
19598: ROSENBOOM, THOMAS - Hoog aan de wind. Verhalen.
5853: ROSENBOOM, THOMAS - Drijfwerk.
6894: ROSENBOOM, THOMAS - De nieuwe man.
2832: ROSENBOOM, THOMAS - Gewassen vlees.
45554: ROSERO, EVELIO - 34 zeer korte verhalen en een vogelkat.
43049: ROSS, LEO - Classics.
8808: ROSSUM, CYRIEL VAN - En dan juist uitbreken.
28856: ROST, NICO - Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid. Dagboek 1944-1945.
40892: ROSTAND, EDMOND - Cyrano de Bergerac, Comédie Héroïque / Cyrano de Bergerac, Heldenkomedie.
42097: ROTENSTREICH, MIRJAM - Natan.
12535: ROTGANS, LUKAS - Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaaten versiert.
46056: ROTGANS, LUKAS - Boerekermis.
4345: ROTH, JOSEPH - Der stumme Prophet.
45942: ROTH, JOSEPH - Radetzkymars.
41803: ROTH, HENRY - Noem het slaap.
35119: ROTH, HENRY - Noem het slaap.
36734: ROTHENBERG, JEROME - De heilige woorden van Tristan Tzara.
41312: ROTHMANN, RALF - Sterren ver beneden.
34505: ROUAUD, JEAN - Illustere voorgangers.
34299: ROUAUD, JEAN - In de hemel zoals op aarde.
31590: ROUAUD, JEAN - De velden van eer.
25418: ROUAUD, JEAN - Illustere voorgangers.
12889: ROUQUETTE, MAX - Occitaanse gedichten.
11328: ROUQUETTE, MAX - Het nachtspook. Verhalen.
38196: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES - Album Rousseau.
26927: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES - Oeuvres complètes I.
35740: ROUSSEEUW, BORIS - Bibliografie van en over Tom Lanoye (1979-1986).
24463: ROUX, DOMINIQUE DE - Gesprekken met Witold Gombrowicz.
46432: ROVERS, EVA - Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch (1948-2002).
43053: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J. DE - De Visionair. Gedichten.
35550: ROY VAN ZUYDEWIJN, HERBERT DE - Enclave. 74 kwatrijnen (Over Macbeth).
44369: ROZANOV, V.V. - Solitaria.
32655: ROZANOV, VASILI - Solitaria.
42876: ROZANOV, VASILI - Roem is een slang. Solitaria.
7420: RUBENS, MARIA - 't Is toch vergeven. Twee brieven uit het jaar MDLXXI.
17510: RUBENS, MARIA - "'t Is after all, forgiven". Twee two letters to het husband Jan Rubens, MDLXXI.
45696: RUBINSTEIN, RENATE - Nee heb je. Notities over ziek zijn.
45136: RUBINSTEIN, RENATE - Jood in Arabië, Goi in Israël.
30301: RUBINSTEIN, RENATE - Sta ik toevallig stil.
39705: RUBINSTEIN, RENATE - Tamarkolommen en andere berichten.
45140: RUBINSTEIN, RENATE - Met gepast wantrouwen. Notities over de Hollandse ziekte.
45138: RUBINSTEIN, RENATE - Twee eendjes en wat brood.
45139: RUBINSTEIN, RENATE - Tijd van leven.
45141: RUBINSTEIN, RENATE - Liefst verliefd.
45143: RUBINSTEIN, RENATE - Overgangscursus.
45135: RUBINSTEIN, RENATE - Naar de bliksem? ik niet.
16969: RUEBSAMEN, HELGA - Pasdame.
8673: RUEBSAMEN, HELGA - Beer is terug.
43003: RÜHM, GERHARD - Het raam.
38027: RUITER EN WILBERT SMULDERS, FRANS - Literatuur en moderniteit in Nederland 1840 - 1990.
17681: RUSHDIE, SALMAN - East, west.
46014: RUSSEL, BERTRAND - Vinyl - Bertrand Russel Speaks. An Interview with Woodrow Wyatt.
39718: RUTING, JOS - Op de vuist met de engel. Pamfletten.
38791: RUYS, K. - Kamikaze.
45653: RUYSLINCK, WARD - Zo weinig en zoveel. Gedichten.
34789: RYNCK (SAMENST.), PATRICK DE - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie.
39984: RYNCK EN ANDRIES WELKENHUYSEN, PATRICK DE - De Oudheid in het Nederlands.Repertorium en bibliografische gids.
24553: SABA, UMBERTO - Ernesto.
6219: SABBE, MAURITS - 't Pastorken van Schaerdycke.
16062: SACCHETTI, FRANCO - Florentijnse verhalen.
7569: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
26812: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
22274: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
32614: SAFRANSKI, RÜDIGER - Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie.
36052: SAFRANSKI, RÜDIGER - Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie.
10512: SAGAN, FRANÇOISE - Dierbare herinneringen.
43739: SAGAN, FRANÇOISE - Als een verre glimlach.
41497: SAGAN, FRANÇOISE - Houdt U van Brahms.
27216: SAGARRA, JOSEPH MARIA DE - Privéleven.
39533: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Nachtvlucht.
33444: SAKI - Kwartelzaad & 37 andere verhalen.
9644: SALDEN, HELMUT - De plasser.
13219: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie.
32001: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie.
16407: SALLENAVE, DANIËLE - Gepasseerd station. Teloorgang van een utopie 1990-1991.
20872: SALLUSTIUS - Sallustius prijst de levenskracht.
34286: SALOMO - Het hooglied van Salomo.
7570: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit de oude tijd.
23748: SALOMONS, ANNIE - Handgeschreven kaartje aan Mies Bouwman.
897: SALOMONS, ANNIE - Foto, met boek op schoot.
13179: SALOMONS, ANNIE - Annie Salomons vertelt over De goeie ouwe tijd. 45-toerenplaatje.
38681: SALOMONS & INA BOUDIER-BAKKER, ANNIE - Stemmen van Schrijvers.
484: SALTEN, FELIX - Bambi.
29497: SAMAMA, LEO - Een beknopt overzicht van duizend jaar Britse muziek.
34868: SAMUEL, JOSEPH - Call it a day. Een fantastische roman.
10965: SAND/ALFRED DE MUSSET, GEORGE - Een moeilijke liefde. Brieven.
33876: SANDERS, EWOUD - Een onbekende bekende: Nono.
12609: SANDERS, STEPHAN - Liefde is voor vrouwen.
44816: SANDERS, GEORGINE - Het onvoltooid bestaan. Gedichten.
19340: SANDICK, R.A. VAN - Leed en lief in Bantam.
43273: SANDLER (ED.), STEPHANIE - Rereading Russian Poetry.
6261: SANTEN, ROB VAN - Herinnering.
10157: SAR, LEEN VAN DER - Zeg meneer Marx, wat vindt u ervan? Vijf 'gesprekken' over economie.
45792: SARRAUTE, NATHALIE - Tropismen.
30760: SARTORIUS, JOACHIM - De tafel is leeg. Een keuze uit de gedichten.
43668: SARTRE, JEAN-PAUL - Schemeroorlog.
36359: SARTRE, JEAN-PAUL - Brieven aan Castor en aan enige anderen 1926-1939.
41314: SARTRE, JEAN-PAUL - De woorden.
26816: SARTRE, J.-P. - Wat is literatuur.
41545: SARTRE, JEAN-PAUL - Saint-Genet. Comédien et martyr.
41586: SASSEN, FERD. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden.
8809: SASSOON, SIEGFRIED - Memoires van een man die op vossen jaagde.
40657: SAVIGNEAU, JOSUANE - Marguerite Yourcenar. Een biografie.
20115: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
41697: SCHAAF, NINE VAN DER - In de stroom.
7770: SCHAALMA, ALBERT - De expeditie.
14949: SCHAALMA, ALBERT - Eenrum.
14953: SCHAALMA, ALBERT - Wat het inheeft.
45489: SCHAALMA, ALBERT - Bemerkungen zur Stimmlosigkeit.
45847: SCHACHT, RICHARD - Classical Modern Philosophers. Descartes to Kant.
3135: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
9605: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XIIIa.
9602: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XVIII.
9609: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XIV.
9607: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XX.
9608: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XIX.
41449: SCHAGEN, J.C. VAN - Je moet het zwijgen.
2073: SCHAGEN, J.C. VAN - Twee spelletjes met een hondefluitje. Domburgs Cahier XXII.
44683: SCHAGEN, J.C. VAN - Ik ga maar en ben.
12502: SCHAGEN, J.C. VAN - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
12503: SCHAGEN, J.C. VAN - Geografische gezingsvorming.
38658: SCHAGEN, J.C. VAN - Wat is dat alles alweer lang geleden. 6 brieven en briefkaarten (1975-1981).
9601: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XV.
45657: SCHAGEN, J.C. VAN - Litanie.
38962: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XVII.
44163: SCHAGEN, J.C. VAN - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
38668: SCHAGEN, J.C. VAN - Handgeschreven brief aan zijn uitgever.
38659: SCHAGEN, J.C. VAN - Zeventien onbeduidendheden.
32036: SCHAGEN, J.C. VAN - Dagboekblaadjes. Schriftsels XIII.
9603: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XVI.
41450: SCHAGEN, J.C. VAN - Ik doe niet meer mee.
42865: SCHAGEN, J.C. VAN - Je moet het zwijgen.
38963: SCHAGEN, J.C. VAN - Domburgse Cahiers XXI.
10830: SCHAIK (VERT.), WILLEM VAN - Van Heer Jooste.
6115: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - De zondaar en het meisje.
46376: SCHEEPMAKER, JAN KAL, NICO - Vinger in de hoed.
26617: SCHEEPMAKER, NICO - Over alles.
12303: SCHEEPMAKER, NICO - De Gedichten.
40860: SCHEFFLER, ISRAEL - Science and subjectivity.
40852: SCHEFFLER, ISRAEL - Beyond the Letter. A Philosophical Inquiry into Ambiguity, Vagueness and Metaphor.
40192: SCHELKENS, KARIM - enkel tegen enkel gedichten.
39556: SCHENDEEL, ARTHUR VAN - John Company. A novel of the Indies.
45025: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Eenzaamheid.
14219: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De fat, nimf en de faun.
14220: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Herdenkingen.
14224: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een spel der natuur.
14292: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De pleiziervaart.
14295: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het oude huis.
14296: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Mijnheer Oberon en mevrouw.
45971: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verliefd.
36903: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Zes vertellingen.
34067: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Drie Hollandse romans: De waterman, Een Hollands drama. De grauwe vogels.
13633: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jeugdherinneringen. Een document.
25723: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa.
31315: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verliefd / Een zwerver verdwaald.
4999: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Maneschijn.
30007: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verdwaald.
35927: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN (EINDRED.), M.A. - Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
42299: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN E.A. (RED.), RIET - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850.
39988: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN & WILLEMIEN B. DE VRIES, RIET - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695).
30582: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. - Hubert Korneliszoon Poot.
36418: SCHERMER, PIETER J. - Onirisch ironisch.
5696: SCHIERBEEK, BERT - Met het oog op de naald.
44743: SCHIERBEEK & LUCEBERT, BERT - Zon komt op - schuift maan.
17093: SCHIERBEEK, BERT - Je geld of je leven.
44670: SCHIERBEEK, BERT - De andere namen.
35396: SCHIERBEEK, BERT - Ezel mijn bewoner.
31245: SCHIERBEEK, BERT - Death Shadow.
7150: SCHIERBEEK, BERT - Het boek ik.
31464: SCHIERBEEK, BERT - Death Shadow.
34480: SCHIERBEEK, BERT - In- en uitgang.
35397: SCHIERBEEK, BERT - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
33246: SCHIMMEL, H.J. - Verspreide gedichten.
9789: SCHIPPER, HUUG - Schrijverskwartet.
17943: SCHIPPERS, K. - Telsluier.
7810: SCHIPPERS, K. - Holland Dada.
27608: SCHIPPERS, K. - Sonatines door het open raam.
41642: SCHIPPERS, K. - Verplaatste tafels.
9742: SCHIPPERS, K. - Zilah.
43517: SCHIPPERS, K. - De hoedenwinkel. Roman.
46239: SCHIPPERS, K. - Zilah.
40378: SCHIPPERS, K. - Het formaat van Man Ray.
20611: SCHIPPERS, K. - De prinses zonder jaartal.
42507: SCHMIDT, ARNO - Verhalen van Stürenburg.
4454: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Pret in prent. In de vrolijke keuken II.
13483: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De A van Abeltje.
42504: SCHMIDT, ARNO - Enthymesis of H.I.J.H.
42505: SCHMIDT, ARNO - Uit het leven van een faun.
43737: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
33537: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het mannetje Fliederjak.
34641: SCHMITZ, BART - Huize Nippon aan de Rijn. Philipp Franz von Siebold (1796-1866).
45844: SCHNEEWIND (ED.), J.B. - Moral Philosophy from Montaigne to Kant.
14666: SCHNEIDER, ARTHUR - Das Alte Rom. Entwicklung seines Grundrisses und Geschichte seiner Bauten.
4093: SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
16270: SCHNEYDERBERG, ERIC - Des avonds laat, werk van Gerard Reve.
24370: SCHNITZLER, ARTHUR - Reidans - zedenkomedie in tien dialogen.
39335: SCHOLTEN, HARRY - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
45378: SCHOLTEN, PATTY - Jaarwisseling.
27803: SCHOLTEN, PATTY - Horecagedichten.
37001: SCHOLTEN, PATTY - Noem mij dier. Gedichten.
32053: SCHÖN, WILHELM - Ik lach bij het zien.
32764: SCHÖNBERG, ARNOLD - Harmonielehre.
34330: SCHÖNBERGER, ELMER - De kunst van het kruitverschieten.
41084: SCHÖNBERGER, ELMER - Het gebroken oor. Over muziek.
33082: SCHOOLMEESTER, DE - De schipbreuk en andere gedichten van den Schoolmeester.
44245: SCHOOLMEESTER, DE - De Gedichten.
31492: SCHOOLMEESTER, DE - De Gedichten.
44125: SCHOOLMEESTER, DE - Gedichten.
21050: SCHOOLMEESTER, DE - Gedichten.
31997: SCHOONHOVEN, ETIENNE - Paul van Ostaijen - Introduction à sa poétique.
44863: SCHOPENHAUER, ARTHUR - De wereld een hel.
28593: SCHOPENHAUER, ARTHUR - De wereld deugt niet.
20528: SCHOUTEN E.A., ROB - Ja, ik wil. Gedichten voor Willem Alexander en Maxima.
7423: SCHOUTEN & ROGI WIEG (KEUZE), ROB - 100 beste gedichten van deze eeuw.
45735: SCHOUWENAARS, CLEM - Tulparosa.
44617: SCHREUDERS (RED.), P. - Poezenkrant 67.
41616: SCHREUDERS, PIET - Furore 21. Het Parijs van Le Ballon Rouge.
43591: SCHRÖDER, ALLARD - De hydrograaf.
44241: SCHRÖDER, LOUIS - Hoog zomer.
38983: SCHRÖDER (INL.), ALLARD - Muziek en Poëzie Revisor 2009/4-5 (met beide cd's).
41553: SCHRÖTER, KLAUS - Thomas Mann.
45160: SCHUBERT, FRANZ - Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.
17567: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon.
44817: SCHUDDEBOOM, PETER - Hoeden op de duisternis. Gedichten.
25309: SCHULLER TOT PEURSUM, C.L. - Utrechtsche brieven I - XVIII (1839).
13637: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM - De stille, droeve mensenmelodie/The still, sad music of humanity.
22500: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Waarom wil je dat ik zing?
45775: SCHULZ, BRUNO - De kaneelwinkels.
39983: SCHULZ-BUSCHHAUS, ULRICH - Madrigal. Zur Stilgeschichte der Italienischen Lyrik zwischen Renaissance und Barock.
23355: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2012. Verhalen en artikelen.
28950: SCHUTE & MARK VAN LEEUWEN (RED.), IVAR - Bobschrift 2015. Verhalen en artikelen.
38509: SCHUUR, KOOS - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
5955: SCHUUR, KOOS - Gedichten 1940-1960.
15953: SCHUUR, KOOS - Piëdestal voor een gastvrouw.
45032: SCHUUR, KOOS - Novemberland, gedichten.
45033: SCHUUR, KOOS - Novemberland, gedichten.
23195: SCHWAB, GUSTAV - Griekse en Romeinse sagen.
45184: SCHWARTZ, DELMORE - Een orang-oetan en geen Hongaar!
39302: SCHWITTERS, KURT - Zjakko.
26349: SCHWITTERS, KATE STEINITZ & TH. VAN DOESBURG, KURT - Die Scheuche. Märchen.
43460: SCHWITTERS, KURT - Franz Müllers Drahtfrühling.
45914: SCHWITTERS, KURT - Op de bank.
39304: SCHWITTERS, KURT - Auguste Bolte.
39303: SCHWITTERS, KURT - Bofkont Hans en andere sprookjes van Merz.
21720: SCHWITTERS, KURT - Een verhaal.
23996: SCHWITTERS, KURT - Den Herr von Doppelmoppel / Meneer van Dito Hubbel.
34439: SCHWOB E.A., MARCEL - Raster 102: Levenslopen.
39265: SCHWOB, MARCEL - Essay over mijn paraplu.
45809: SCOTT, SIR WALTER - Guy Mannering, or The Astrologer.
30549: SCOTT, WALTER - Ivanhoe.
37144: SCRIVERUS, PETRUS - Placaet nopende den ghenen die de Konst van Boek-drukken komen besien.
27020: SECUNDUS, JANUS - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten.
30455: SEFÉRIS, JIÓRGEOS - Gedichten.
34666: SEFERIS, JORGOS - Gedichten.
43140: SEFERIS, GEORGE - On the Greek Style. Selected Essays on Poetry & Hellenism.
37776: SEGALEN, VICTOR - Stèles.
37775: SEGALEN, VICTOR - Gauguin dans son dernier décor et autres textes de Tahiti.
32082: SEGALEN, VICTOR - Oostwaartse stèles.
37772: SEGALEN, VICTOR - Les cliniciens ès lettres.
37774: SEGALEN, VICTOR - Gustave Moreau, maître imagier de l'orphisme.
45405: SEIFERT, JAROSLAV - En vaarwel!
46101: SEKU (RICHARD HOOI), YERBA - Mis-eiland.
36173: SENECA, SUETONIUS, TACITUS - Rondom Claudius.
34503: SEPERS, HENRY - Je zadelt een vlinder - gedichten.
40190: SEVRIENS, HARRIE - Vaar wel. Tot dan.
36480: SEWEL, WILLEM - Volkomen woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen. Deel 2.
46190: SHAHAN & J.I. BIRO, ROBERT W. - Spinoza: New Perspectives.
21426: SHAKESPEARE, WILLIAM - Othello.
40429: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnetten.
30567: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
21592: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnetten.
13784: SHAKESPEARE, WILLIAM - Driekonigen, of: Zie zelf maar.
40665: SHAKESPEARE, WILLIAM - Hamlet.
12277: SHAKESPEARE, WILLIAM - Pericles.
23586: SHAKESPEARE, WILLIAM - Naar het u lijkt.
9540: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust.
27702: SHAKESPEARE, WILLIAM - De werken van William Shakespeare.
35950: SHAKESPEARE, WILLIAM - Koning Lear.
12282: SHAKESPEARE, WILLIAM - Wat u wilt.
26649: SHAKESPEARE, WILLIAM - Richard II.
12283: SHAKESPEARE, WILLIAM - Romeo en Julia.
44947: SHAKESPEARE, WILLIAM - Venus & Adonis.
21428: SHAKESPEARE, WILLIAM - De storm.
37529: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnet XVIII.
45049: SHAKESPEARE, WILLIAM - Verzameld werk.
486: SHAPIRO, KARL JAY - Person place and thing.
46013: SHAW, BERNARD - 78 RPM-record. Spoken English and Broken English.
39972: SHELLEY, PERCY BYSSHE - De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven.
43186: SHRAYER, MAXIM D. - The World of Nabokov's Stories.
41264: SHRINIVÁSI - Vrijgevig als altijd.
41263: SHRINIVÁSI - Pratiksha (verwachting).
41603: SHRINIVÁSI - Anjali. Sarnami kavitaen (Surinaamse gedichten).
553: SHUTE, NEVIL - Trustee from the toolroom.
554: SHUTE, NEVIL - The Rainbow and the Rose.
46390: SICKING, J.M.J. - Literaire tijdschriften in Nederland. Podium 1944-1969.
30452: SIDOINE-AUDOUY, MIREILLE - De ziel van het gebergte. Liefde en verzet in de Provence.
28231: SIEBELINK, J.G. - Terugkeer.
37229: SIEBELINK, JAN - Oponthoud.
37619: SIEBELINK, JAN - Het gat in de heg. Fragmenten uit Knielen op een bed violen.
11717: SIEBELINK, JAN - Handgeschreven brief aan een lezer.
46412: SIEBELINK, JAN - Knielen op een bed violen.
44883: SIEBELINK, JAN - Met afgewend hoofd. Novelle.
42534: SIEBELINK, JAN - Conversaties. In gesprek met Milan Kundera, Julien Cracq, James Purdy e.a.
29648: SIEBELINK, JAN - 2 verhalen.
37304: SIEBELINK, JAN - Ruim zicht.
30640: SIEGENBEEK, MATTHYS - Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve.
38792: SIERENS, ARNE - De soldaat-facteur en Rachel.
8435: SIERKSMA E.A., FOKKE - Vestdijk-nummer Podium.
40626: SIETSMA, JOSHA - Vliegende mieren.
25576: SIJES, B.A. - Inaugurele rede bij de acceptatie van de Cleveringaleerstoel.
45180: SIJTSMA, BERNARD - As en regen.
45243: SILLITOE, ALAN - De eenzaamheid van de langeafstandsloper.
6272: SILONE, IGNAZIO - Een handvol bramen.
31028: SIMIC, CHARLES - Een hond met vleugels. Gedichten.
39465: SIMONS, IDA - Een dwaze maagd.
35444: SIMONS, WIM J. - Portret van François.
24674: SINGELING, C.B.F. - Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800.
8041: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Op zoek.
40211: SIPS & ATTE JONGSTRA, ROLAND - Stofomslag / Omslag van stof.
6010: SIX VAN CHANDELIER, J. - Gedichten.
10333: SJKLOVSKI, VICTOR - Sentimentele reis.
10078: SJOSTAKOVITSJ, DMITRI - Getuigenis.
23090: SKÁCEL, JAN - Mijn zomer, word jij ook al grijs?
45757: SKINNER (ED.), QUENTIN - The Cambridge History of Renaissance Philosophy.
41251: SLAGVEER, JOZEF - De verpletterde droom. Een kort verhaal.
39840: SLAUERHOFF, J. - In memoriam mijelf. Een keuze uit de gedichten.
22360: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
22338: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
5671: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
45654: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
44310: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten.
22345: SLAUERHOFF, J. - Van een liefde die vriendschap moest blijven. Brieven van J. Slauerhoff aan Heleen Hille Ris Lambers.
22366: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
22334: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza IV, De opstand van Guadalajara.
12055: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff, student auteur.
19778: SLAUERHOFF, J. - Oost-Azie.
22335: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
36775: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
22385: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza III, Het leven op aarde.
6060: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza.
43792: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
12810: SLAUERHOFF, J. - Van een liefde die vriendschap bleef. Briefwisseling tussen J. Slauerhoff en Heleen Hille Ris Lambers.
8657: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
22381: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
44790: SLAUERHOFF, PAUL VAN OSTAIJEN, H. MARSMAN, J. - Vinyl - Dichters van Noord en Zuid 2. EP.
21006: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland.
45670: SLAUERHOFF, J. - Alle verhalen.
40682: SLAUERHOFF, J. - Ster.
4227: SLAUERHOFF, J. - Brieven aan Hans Feriz.
11178: SLAUERHOFF, J. - Afrikaansche elegie.
21007: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
38743: SLAUERHOFF E.A., J. - Parelduiker. Jaargang 23, nummer 4.
44009: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
31776: SLAUERHOFF, JAN - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen.
43970: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
44023: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
44034: SLAUERHOFF, J. - Dagboek.
22386: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken, proza II. Jan Pietersz. Coen, Het verboden rijk, Laatste verschijning van Camoës.
19774: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
43745: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
45337: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
43048: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
2982: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza.
44760: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
31003: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
22346: SLAUERHOFF, J. - De erfgenaam.
14719: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
22367: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
22359: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as.
35395: SLAUERHOFF, J. - Al dwalend.
3470: SLAUGHTER, TOM - New York view, Construction work, Hats and Boats.
5793: SLAUGHTER, TOM - New York View. Construction Work. Hats and Boats.
41559: SLAVICI, IOAN - De geluksmolen.
36925: SLINGER, ARIE - Woordtemperaturen. Gedichten van de koude grond.
4008: SLOOTWEG EN PAUL WITTEMAN, DICK - Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reünie van Jaap, Joop & Viktor.
27406: SLOTERDIJK, PETER - De toverboom.
33936: SMABERS, NICOLETTE - Het plein bijzonder en gewoon.
4672: SMIT, WIFRED - Een harp op wielen.
9542: SMIT, WILFRED - Vijftien gedichten.
20941: SMIT, WILFRED - De sleutel - varianten.
44722: SMIT, GABRIËL - Ik geloof.
44720: SMIT, GABRIËL - Grensverkeer. Vertaalde gedichten.
34193: SMIT (VERT.), GABRIËL - Het zonnelied van den heiligen Franciscus.
44721: SMIT, GABRIËL - Op mijn woord.
22874: SMITS, FRANS - Willem Elsschot.
43468: SMITS, DE OUDE HEER - Brieven en uitboezemingen.
4094: SMULDERS, W.H.M. - De literaire misleiding in De donkere kamer van Damokles.
4183: SMULDERS (RED.), WILBERT - Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans, gevolgd door een vraaggesprek met de schrijver.
39222: SNELLEN, AGATHA - Ella in het Feeënrijk. Een sprookje.
43241: SNIJDER, J.H. - Vijf stukken over Willem Brakman.
22924: SNIJDERS, A.L. - Thèta.
33879: SNOEK, KEES - Wantij / Neap-Tide.
31160: SNOEK, PAUL - Aardrijkskunde. Antroposofische suite voor naïeve meisjes.
488: SNOW, C.P. - In their wisdom.
34598: SNOW, C.P. - Wandelgangen van de macht.
43394: SÖDERBERG, HJALMAR - Het ernstige spel. Roman.
42255: SOFOKLES - Vier tragedies: Ajax / Meisjes uit Trachis / Elektra / Filoktetes.
14870: SÖLLE, DOROTHEE - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
44194: SOLZHENITSYN, ALEKSANDER - Odin den Ivana Denisovicha (One Day in the Life Of Ivan Denisvich).
43581: SONNEVELD, WIM - Frater Venantius. 45-toerenplaatje.
40813: SONTROP, THEO - Drie originele kleurenfoto's van Theo Sontrop op Vlieland.
40816: SONTROP, THEO - Vier foto's van Theo Sontrop met een witte duif op zijn hoofd en schouder.
40822: SONTROP, THEO - Originele foto van Theo Sontrop met Boudewijn Büchs Links.
40808: SONTROP, THEO - Originele foto van Theo Sontrop en Martin Ros bij een boekpresentatie.
893: SONTROP, THEO - Foto van Sontrop en Joost Roelofsz, die Het alfabet signeren.
39990: SONTROP, THEO - Ratsmodee.
18170: SONTROP & MARTIN ROS (SAMENST.), THEO - Privé-domein. Schrijvers over zichzelf.
40819: SONTROP, THEO - Originele foto van Theo Sontrop voor boekenkast.
40820: SONTROP, THEO - Originele foto van Theo Sontrop.
40804: SONTROP & CEES NOOTEBOOM, THEO - Originele foto van Theo Sontrop en Cees Nooteboom op een boekenbeurs.
40810: SONTROP, THEO - Twee originele foto's van Theo Sontrop met Hans Warren.
3476: SONTROP, TH.A. - Galante momenten. Tien quatrijnen.
17559: SONTROP, TH. A. - Marmerkijker.
18967: SOPHOCLES - Twee treurspelen. Aias en Vrouwen van Trachis.
35268: SOPHOKLES - Elektra.
45769: SORABJI, RICHARD - Matter, Space & Motion Theories in Antiquity and Their Sequel.
46093: SORESCU, MARIN - Tewaterlating.
44063: SOROKIN, PITIRIM - Bladen uit een dagboek. Rusland 1917-1922.
30291: SÖTEMANN, A.L. - De structuur van Max Havelaar.
10725: SÖTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
27012: SÖTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
15789: SÖTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
15791: SÖTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
40907: SOUDIJN, KAREL - Op reis.
16455: SOUDIJN, KAREL - Het kruidenboek.
2484: SOUVARINE, BORIS - Stalin en het bolsjewisme.
35673: SPELIERS, HEDWIG - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen'.
35672: SPELIERS, HEDWIG - Als een oude germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
44815: SPELIERS, HEDWIG - Astronaut. Gedichten.
3929: SPELIERS, HEDWIG - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
36079: SPENCER, STANLEY - Letters and writings.
45850: SPICER, JACK - Citroenen, gedichten en zeewier.
44814: SPIERDIJK, JAN - Dorp. Gedichten.
16158: SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
19137: SPIGT, P. - Leo Polak 1880-1941.
27398: SPIGT, P. - Op de bonnefooi. Notities van een lezer.
45548: SPIGT, P. - Multatuli, minister in spé.
38083: SPINOZA - Hoofdstukken uit de politieke verhandeling.
21322: SPINOZA, B. DE - Briefwisseling.
40989: SPITS, FRITS - De Kerstezel.
11721: SPOOR, RONALD - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
33715: SPORER, EUGEN O. - Grimms MärcheBilderBogen.
20980: SPRINGER, F. - Met stille trom. Een journaal.
6601: SPRINGER, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
41196: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
30926: SPRINGER, F. - Bougainville.
44878: SPRINGER, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
5240: SPRINGER, F. - Kandy. Een terugtocht.
44877: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
28973: SPRINGER, F. - Nooit vergeten.
7516: SPRINGER (ALS CAREL JAN SCHNEIDER), F. - Wij vlogen uit Indië.
44630: SPRINGER, F. - Schimmen rond de Parula.
18805: SPRINGER, F. - Bericht uit Hollandia.
18795: SPRINGER, F. - Tabee, New York.
6243: SPRINGER, F. - Bericht uit Hollandia.
39202: SPRINGFIELD A.O., NIELS - Frame, Journal of Literary studies. nr 31.2. Fact and Fiction.
35012: SPRINGMAN, LUKE - Carpe Mundum. German Youth Culture of the Weimar Republic.
43163: SPRUYT (RED.), BART JAN - Nederigheid is oneindig... Over T.S. Eliot.
11808: SRAATEN, PETER VAN - Peter's Zeurkalender 15 jaar. Kartonnen reclamezuil.
34236: STÄHLIN, JAKOB VON - Originalanekdoten von Peter dem Grossen.
23481: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPRIST - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi.
37743: STAMM, PETER - Nacht is de dag.
34851: STAPERT & PETER YVON DE VRIES, WILLEM - Voorlopige voorstelling.
40710: STARIK & MAARTEN INGHELS, F. - Das Einsame Begräbnis. Geschichten und Gedichte zu vergessenen Leben.
42464: STARING, A.C.W. - De duister toog de velden over. Bloemlezing uit zijn werk.
39932: STARINK, GERTRUDE - De weg naar Egypte.
11958: STARKIE, ENID - Arthur Rimbaud.
15078: STARKIE, ENID - Arthur Rimbaud.
34127: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof.
44591: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyden stichtelijcke minneliedekens, gedichten ende boertige kluchgten.
33408: STASSIJNS EN IVO VAN STRIJTEM, KOEN - Het mooiste van altijd - 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.
13877: STEDELINCK (SAMENSTELLING EN MISE-EN-SCENE), COR - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten...
36440: STEEGSTRA, JOS - Bericht uit Dartmoor.
46266: STEEN, PAUL VAN DER - Het Laantje van Eldering.
45187: STEEN, PAUL VAN DER - Want ik ben ziek van liefde. Literaire tekeningen.
41201: STEENBEEK & SIEB POSTHUMA, ROSITA - Kleuren van Rome.
8814: STEENMEIJER (RED.), MAARTEN - Pop in literatuur.
9805: STEIN, ELLIOT - Not sex nor ultimately death.
39875: STEINBECK, JOHN - Russisch reisverhaal.
43830: STEINER, GEORGE - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen.
19526: STELLING, JOS - Foto van de film 'Mariken van Nieumeghen'.
20828: STENDHAL - Lucien Leuwen.
11237: STENDHAL - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830.
43692: STENDHAL - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830.
44204: STENDHAL - De Kartuize van Parma.
44316: STENDHAL - Vies de Hayd, de Mozart et de Métastase.
39844: STENDHAL - Brieven.
44475: STENDHAL - Oeuvres intimes.
39944: STENDHAL - Mina de Vanghel.
44440: STENDHAL - Het leven van Henry Brulard.
44328: STENDHAL - Souvenir d'égotisme.
37313: STENDHAL - Liefdesverhalen.
44375: STENDHAL - Anecdotes Italiennes & Françaises.
15879: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van Roland Holst.
46358: STERN, ISAAC - Mijn eerste 79 jaar.
21054: STERNE, LAURENCE - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
32216: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
36658: STERNE, LAURENCE - Brieven 1739-1768, waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
45896: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
43033: STERRE (SAMENST. EN VERTALING), JAN PIETER VAN DER - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en de Hollanders.
43965: STEVENS, WALLACE - Een blauwdruk voor de zon.
46368: STEVENS, WALLACE - Sur Plusieurs Beaux Subjects. Wallace Stevens' Commonplace Boook.
23674: STEVENS, WALLACE - De mooiste van Wallace Stevens.
43356: STEVENS, HERMAN - Het sterke geslacht. Over vrouwen in onze literatuur.
35846: STEVIN, SIMON - Hetburgherlick leven. Vita Politica.
44856: STIJEVOORT, JAN VAN - Refereinenbundel anno MDXXIV.
46055: STIJEVOORT, JAN VAN - Refereinenbundel anno MDXXIV.
46038: STILLER, LOUIS - Terug naar het noorden.
41741: STIP, KEES - Een kind met kikkerpoten. Lof van het moedernaakte vaderland.
41740: STIP (TRIJNTJE FOP), KEES - Een mooie melkkoe en andere beesten.
45008: STIP, KEES - Ballade van de honderd vrijers.
41746: STIP / TRIJNTJE FOP, KEES - Beestenboel van Trijntje Fop.
41737: STIP, KEES - Trijntje Fop. Beestachtigheden. Verzameld door Kees Stip.
41745: STIP / TRIJNTJE FOP, KEES - Nu stoppen de muizen op tijd.
41744: STIP, KEES - Au! De rozen bloeien.Sonnetten van bedreigd geluk.
41753: STIP, KEES - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabet opgeschud door Trijntje Fop.
41754: STIP, KEES - Geen punt.
17765: STONE, I.F. - The trial of Socrates.
21230: STÖTZER, GABRIELE - De grijze stroom.
22588: STOUTE, RENÉ - Werklust.
36765: STOUTE, RENÉ - Uit het achterland.
45103: STOUTE & ARES KOOPMAN, RENÉ - De Nieuwe Manier. Een bedrijfsstrategie.
43260: STOUTJESDIJK, KO J. - Drieluik (God - Liefde - Dood).
45861: STRAAT, CEES VAN DER - Zonder franje. Zestien gedichten.
39181: STRAATEN, PETER VAN - De waterdrager.
44969: STRAATEN, PETER VAN - Aanstoot. 52 onfatsoenlijke tekeningen.
39676: STRAMM, AUGUST - De mensheid / Wereldwee / De laatste / Wachten.
37018: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
45127: STRATEN, HANS VAN - Sal Meijer.
25783: STRATEN, HANS VAN - Vlagtwedder Grensbode 1.
15740: STRATEN, HANS VAN - Cola Debrot en de nachtelijke stemmen bij het Domplein.
38905: STRATEN, HANS VAN - Teruggevonden gesprekken met Willem Frederik Hermans.
20265: STRATEN, HANS VAN - Ze zullen eikels zaaien op mijn graf. Teruggevonden gesprekken.
20464: STRATEN, HANS VAN - Stem uit het graf. Aforismen.
39680: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
14758: STRATEN, HANS VAN - Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Dummy.
33252: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
11722: STRATEN, HANS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11723: STRATEN, HANS VAN - Getypte brief aan een lezer.
11725: STRATEN, HANS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
11726: STRATEN, HANS VAN - Handgeschreven kaartje aan een lezer.
40188: STRATEN, HANS VAN - De laatste Casanova.
3960: STRATEN, HANS VAN - Hermans, zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
9657: STRATEN, HANS VAN - Willink over Du Perron. Een interview.
45128: STRATEN, HANS VAN - Herfst in Holland. Gedichten.
14757: STRATEN, HANS VAN - Multatuli, van blanke radja tot bedelman.
25994: STRATEN, HANS VAN - Vlagtwedder Grensbode 2.
35309: STRATEN, HANS VAN - Stem uit het graf. Aforismen.
7915: STRATEN, HANS VAN - Postkoets naar de Uilenhorst. Een Drentse spookhistorie.
45594: STRATEN, HANS VAN - Zie aldaar. Anekdotes, aforismen.
20202: STRATEN, HANS VAN - Droomcensuur.
14708: STRATEN, HANS VAN - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden, van Middeleeuwen tot Franse tijd.
18218: STRATEN, HANS VAN - Hendrik Nicolaas Werkman, de drukker van het paradijs.
11251: STRAUB, M. - Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.
7628: STRAUSS, BOTHO - Niemand anders.
33662: STRAUSS, BOTHO - Opdracht.
7558: STRAUSS, BOTHO - Paren, passanten.
10867: STREEPJES (= PETER VERSTEGEN), IGOR - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
43697: STREUVELS, STIJN - Sint-Jan.
41831: STREUVELS, STIJN - Openlucht.
44834: STREUVELS, STIJN - De teleurgang van den Waterhoek.
43696: STREUVELS, STIJN - De boomen.
45213: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
41990: STRINDBERG, AUGUST - Inferno.
26975: STRINDBERG, AUGUST - Eenzaam.
18958: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
45901: STRINDBERG, AUGUST - Het occulte dagboek.
31738: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1872].
7629: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Herrie Bosse.
7559: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel [1849-1867].
40845: STROLL, AVRUM - Twentieth Century Analytic Philosophy.
16120: STROMAN, B. - Obbe Philipsz, oudste der doopers.
43039: STRUIK, ARJEN - Aan de vrienden van vroeger.
2428: STUIVELING, GARMT - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
2430: STUIVELING, GARMT - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
30038: STUIVELING E.A., GARMT - Multatuli.
9656: STUIVELING-VAN VIERSSEN TRIP, MATHILDE - De school van Leopold.
44220: STURLUSON, SNORRI - De saga van Egil, de zoon van Kale Grim.
30535: STUTTERHEIM, C. - Aan het graf van Toet-Anch-Amon en andere gedichten.
21489: STUTVOET, COR - Originele portretfoto Heere Heeresma.
24913: STUTVOET, COR - Portretfoto van Harry Mulisch.
27730: STUTVOET, COR - Foto van Jacq van Hattem en Kees Lekkerkerker.
26033: STUTVOET, COR - Foto van Herman J. Claeys in gesprek met Eddy van Vliet.
21482: STUTVOET, COR - Foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
24914: STUTVOET, COR - Niet geheel scherpe foto van een grijnzende Harry Mulisch.
24919: STUTVOET, COR - Portretfoto van Ad den Besten.
24916: STUTVOET, COR - Foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
24454: STUTVOET, COR - Originele foto van een voorlezende Riekus Waskowsky.
29076: STUTVOET, COR - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
29077: STUTVOET, COR - Originele foto van Riekus Waskowsky voor de microfoon.
40264: STUTVOET, COR - Originele foto van Judith Herzberg op een podium.
40272: STUTVOET, COR - Originele foto van Heere Heeresma en enkele andere auteurs.
29246: STYRON, WILLIAM - De bekentenissen van Nat Turner.
33354: SUETONIUS - Caligula de maanzieke keizer.
43085: SUETONIUS - Levens der Romeinse keizers.
39478: SVETLIKOVA, RUNA - Deze zachte witte kamer. Gedichten.
27709: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
30150: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
9976: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
26074: SVEVO, ITALO - Dagboek voor mijn verloofde.
26102: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
42720: SVEVO, ITALO - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen.
16509: SWARTH, HÉLÈNE - Natuurpoëzie.
44503: SWARTH, HÉLÈNE - Sneeuwvlokken.
40643: SWARTH, NICK J. - !Mondo Manga! Gedichten.
10153: SWARTH, NICK J. - De napalmsessies.
15360: SWARTH, NICK J. - !Mondo Manga! Gedichten.
45067: SWARTH, NICK J. - 1980. De plasserparadox.
44509: SWARTH, HÉLÈNE - Rouwviolen.
44960: SWEENEY, MATTHEW - Het ijshotel. Gedichten.
13808: SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Het schot.
45713: SZERB, ANTAL - Reis bij maanlicht.
43133: SZYMBORSKA, WISLAWA - View with a Grain of Sand. Selected Poems.
38773: SZYMBORSKA, WISLAWA - Gedichten.
25110: SZYMBORSKA, WISLAWA - Dubbele punt. Gedichten.
43138: SZYMBORSKA, WISLAWA - People on a Bridge. Poems.
20540: SZYMBORSKA, WISLAWA - Hier. Gedichten.
21615: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
22830: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken.
25337: TACITUS - Dialoog over de welsprekendheid. Agricola. Germania.
38724: TACITUS - Het leven van Agricola / De Germanen.
44651: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken.
45045: TACITUS - Jaarboeken.
32806: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Opera minora. Dialoog over de welsprekendheid, Agricola & Germania.
38747: TAGORE, RABINDRANATH - De mooiste van Tagore.
24106: TANIZAKI, JUNICHIRO - Dagboek van een oude dwaas.
43648: TAS, SAL - Een critische periode.
22958: TAST [PS. VAN ANTON V.D. VALK], TON VAN - 1945. Ons land uit lijden ontzet. Hiep hiep hoera! Wij zijn weer vrij.
25387: TATIOS, ACHILLEUS - liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon.
14017: TAZIEFF, H. - Kraters in lichterlaaie.
33166: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus.
34094: TEIRLINCK, HERMAN - Griseldis. De vrouwenpeirle.
28563: TEISTER & TOON JANSEN, ALAIN - Carpe deum. Vijf gedichten & zes kleurenhoutsneden.
21706: TEISTER, ALAIN - Brief aan de eigenaar en andere verhalen.
40415: TEISTER, ALAIN - Mijn pappie is enkel een foto.
43114: TEISTER, ALAIN - Verzamelde gedichten.
43665: TELLEGEN, TOON - Schrijver en lezer. Gedichten.
32074: TELLEGEN, TOON - De zin van een liguster.
24714: TELLEGEN, TOON - De aanzet tot een web. Gedichten.
24708: TELLEGEN, TOON - De andere ridders. Gedichten.
43659: TELLEGEN, TOON - De een en de ander. Gedichten.
45428: TEMPELMAN, JAAP - Verschuivingen. Gedichten.
35937: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB - Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
18873: TENNYSON, ALFRED - Henoch Arden.
43346: TENNYSON, ALFRED - Vivien.
37062: TEPPER, NANNE - De avonturen van Hillebillie Veen.
20335: TEPPER, NANNE - Atonale schertsen.
23812: TEPPER, NANNE - De eeuwige jachtvelden.
40998: TEPPER, NANNE - De eeuwige jachtvelden.
37048: TEPPER, NANNE - De avonturen van Hillebillie Veen.
3791: TEPPER, NANNE - De eeuwige jachtvelden.
446: TERBORGH, F.C. - Abyla.
44689: TERBORGH, F.C. - Aan de grens. Chinese gedichten.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx[an error occurred while processing this directive]

6/28